སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་པ་ཐ༽ - 59 Texts - 674 Pages

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project


Volume PDF Link


58
323-328
མ་གཅིག་གཉན་གྱི་ལྷ་མོའི་གསང་བའི་ཕྲིན་བཅོལ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་གུ་ཧྱ་རྒྱ། དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྐང་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས། བྷྱོཿ སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སོགས། གནས་ཡུལ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོའི་གསོལ་མཆོད། བྷྱོ། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སོགས། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ཤིན་ཏུ་སོགས། བྷྱོ། མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་སོགས།
ma gcig gnyan gyi lha mo'i gsang ba'i phrin bcol rdo rje'i rig 'dzin gdung ba'i smre sngags gu h+ya rgya/ dur khrod lha mo'i gsol bskang mdor bsdus phrin las myur mgyogs/ b+h+yoH stong chen dbyings sogs/ gnas yul DA ki'i gtso mo zhing skyong dbang mo'i gsol mchod/ b+h+yo/ bde chen rdo rje btsun mo sogs/ rdo rje btsun mo shin tu sogs/ b+h+yo/ ma gcig dpal ldan lha mo re ma ti sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: