DKR-KABUM-10-THA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕུར་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས༔
Wylie title phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs DKR-KABUM-10-THA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 8, Pages 32 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ (rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation Khyentse, Dilgo. Phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 32. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Supplications - gsol 'debs
Cycle མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཅེས་ཁྱུང་སྟག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་རྫོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་ལས་ཌཱ་ཀི་དྷརྨ་ཙནྡྲས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།།

ces khyung stag rdo rje'i yang rdzong nas spyan drangs pa'i phra men gza' sgrom las DA ki d+harma tsan+d+ras dag par phab pa'i zab gter yang dag pa'o//

[edit]
༄༅། ཕུར་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལོངས་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འོད་གསལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཆི་མེད་ཚེ་དབང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲོ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསྟན་དགྲ་དམ་སྲི་འདུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཀློང་ཡངས་ནས༔ སྲས་མཆོག་རིགས་བཞིའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུར་ཁྲོད་རྩུབ་འགྱུར་ཞིང་བཅུའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་དོན་ཐོགས་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རི་རྒྱལ་རྩེ་མོའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས༔ བྱ་ཁྱུང་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྡེ་བརྒྱད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གྲུ་གསུམ་ཁྲག་ཞག་འཁྲུགས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ གཏེར་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་བྱ་བ་རབ་སྤངས་ནས༔ གསང་གསུམ་རྣམ་དག་བསླུ་མེད་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔ མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་ཁྱུང་སྟག་རྡོ་རྗེའི་ཡང་རྫོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་ལས་ཌཱ་ཀི་དྷརྨ་ཙནྡྲས་དག་པར་ཕབ་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།
[edit]

@#/_phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs bzhugs so:_e ma ho:_chos dbyings bde ba chen po'i pho brang nas:_chos sku kun bzang yab yum la gsol ba 'debs:_gdod ma'i gnas lugs rtogs par byin gyis rlobs:_nges pa lnga ldan longs sku'i zhing khams nas:_longs sku dga' rab rdo rje la gsol ba 'debs:_'od gsal rgyun chad med par byin gyis rlobs:_rnga yab zangs mdog dpal ri'i pho brang nas:_sprul sku pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:_'chi med tshe dbang thob par byin gyis rlobs:_gru gsum mthing nag 'bar ba'i gzhal yas nas:_khro mchog rdo rje gzhon nu la gsol ba 'debs:_bstan dgra dam sri 'dul bar byin gyis rlobs:_sku bzhi ye shes chen po'i klong yangs nas:_sras mchog rigs bzhi'i tshogs la gsol ba 'debs:_phrin las thogs med 'grub par byin gyis rlobs:_dur khrod rtsub 'gyur zhing bcu'i gdan steng du:_rang byung khro bo bcu la gsol ba 'debs:_'gro don thogs med 'byung bar byin gyis rlobs:_ri rgyal rtse mo'i gnas mchog dam pa nas:_bya khyung khro bo'i rgyal po la gsol ba 'debs:_sde brgyad zil gyis gnon par byin gyis rlobs:_gru gsum khrag zhag 'khrugs pa'i gzhal yas nas:_gter srung ma gza' dam gsum la gsol ba 'debs:_phyi nang bar chad zhi bar byin gyis rlobs:_de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis:_'jig rten 'khor ba'i bya ba rab spangs nas:_gsang gsum rnam dag bslu med lam zhugs te:_mthar thug rdo rje'i gsang ba mchog thob shog:_ces khyung stag rdo rje'i yang rdzong nas spyan drangs pa'i phra men gza' sgrom las DA ki d+harma tsan+d+ras dag par phab pa'i zab gter yang dag pa'o//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: