Category:Averting or Dispelling Rites- zlog pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Averting or Dispelling Rites- zlog pa.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།117499-505khro rgyal gtsug tor 'bar baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po648111-158rdo rje phur paJKCL-KABUM-06-CHA-009.pdf
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།Khyentse, Dilgo2156153-180rdo rje phur pasnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-018.pdf
གཤིན་རྗེ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་སྲུང་བཟློག་མན་ངག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།གཤིན་རྗེ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་སྲུང་བཟློག་མན་ངག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།206554-559'jam dpal gshin rjeJKW-KABUM-20-WA-005.pdf
གུ་རུ་དྲག་པོའི་བཟློག་བྱང་ཉེར་མཁོ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།གུ་རུ་དྲག་པོའི་བཟློག་བྱང་ཉེར་མཁོ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།Drukchen, 4th6320-21gu ru drag podag snang gu ru drag po kI la yaDKR-KABUM-06-CHA-007.pdf
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ།201551JKW-KABUM-20-WA-005.pdf
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།mchog gyur gling pa227601-627rig 'dzin rak+sha thod phrengbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-054JKW-KABAB-02-KHA-066.pdf
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་མཐིང་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྲུང་བཟློག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། གུ་རུ་དྲག་མཐིང་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྲུང་བཟློག་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་ཟབ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ།mchog gyur gling pa91055-59bdud kyi gshed chenbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-011.pdf
དགྲ་འདུལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཏོར་བཟློག་བསྡུས་པ་གནམ་ལྕགས་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ།དགྲ་འདུལ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཏོར་བཟློག་བསྡུས་པ་གནམ་ལྕགས་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ།Mdo mkhyen brtse6ge sarDKYD-KABUM-06-CHA-035.pdf
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྗེད་འབོད་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྗེད་འབོད་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།78599-606'jigs byedJKCL-KABUM-07-JA-040.pdf
དྲག་སྒྲུབ་མཚོན་ཆའིའཁོར་ལོ་ཡིཿ སྲུང་བ་བྱད་མ་འབུམ་བཟློགཿདྲག་སྒྲུབ་མཚོན་ཆའིའཁོར་ལོ་ཡིཿ སྲུང་བ་བྱད་མ་འབུམ་བཟློགཿMdo mkhyen brtse5DKYD-KABUM-05-CA-039.pdf
ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད།ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད།Mdo mkhyen brtse5DKYD-KABUM-05-CA-008.pdf
པད་འབྱུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལསཿ དྲག་སྔགས་གསང་བ་གཅིག་བརྒྱུདཿཔད་འབྱུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལསཿ དྲག་སྔགས་གསང་བ་གཅིག་བརྒྱུདཿMdo mkhyen brtse4sngags rgod lok+t+ri pA lapad 'byung thugs kyi thig leDKYD-KABUM-04-NGA-031.pdf
པད་འབྱུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལསཿ མན་ངག་གུད་དུ་སྦས་པཿཔད་འབྱུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལསཿ མན་ངག་གུད་དུ་སྦས་པཿMdo mkhyen brtse4sngags rgod lok+t+ri pA lapad 'byung thugs kyi thig leDKYD-KABUM-04-NGA-030.pdf
ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།bzang po grags pa
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
1322586-607phyir zlog 'khor lo 'bar baTerdzo-BI-041JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།bzang po grags pa
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
133607-609phyir zlog 'khor lo 'bar baTerdzo-BI-041JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug1218399-416bka' brgyadbka' brgyad gsang ba yongs rdzogsTerdzo-BA-002JKW-KABUM-12-NA-007.pdf
བཟློག་པ་མི་མཐུན་གཏོར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་ནག་འཚུབས་མ།བཟློག་པ་མི་མཐུན་གཏོར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་ནག་འཚུབས་མ།Mdo mkhyen brtse6ge sarDKYD-KABUM-06-CHA-036.pdf
བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།mchog gyur gling pa24629-632rig 'dzin rak+sha thod phrengbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-055JKW-KABAB-02-KHA-067.pdf
བསུན་ཟློག་ཁྱེར་བདེ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།བསུན་ཟློག་ཁྱེར་བདེ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།213451-453JKW-KABUM-21-ZHA-013.pdf
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།mchog gyur gling pa93798-116bkra shis tshe ring mched lngabla ma'i thugs sgrub bar chad kun selDKR-KABUM-09-TA-018.pdf
བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་བཟློག་བསྐུལ་མདོར་བསྡུས་གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།བླ་སྒྲུབ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ལས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་གསང་དྲག་པོའི་བཟློག་བསྐུལ་མདོར་བསྡུས་གཏུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།khyung sprul pad+ma dbang chen bstan 'dzin phrin las101016-20pad+ma kI la yabla sgrub dwangs ma'i thig leDKR-KABUM-10-THA-004.pdf
མི་ཁ་དགྲ་ཟློག།མི་ཁ་དགྲ་ཟློག།101192DKR-KABUM-10-THA-039.pdf
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཐའ་རྩོད་དང་མི་ཁ་ཟློག་པ་ཟབ་མོ།འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཐའ་རྩོད་དང་མི་ཁ་ཟློག་པ་ཟབ་མོ།stag sham nus ldan rdo rje204551-554'jam dpal gshin rjeJKW-KABUM-20-WA-005.pdf
རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།rat+na gling pa1222417-438rdo rje phur pardo rje phur pa yang gsang bla medTerdzo-'I-031JKW-KABUM-12-NA-008.pdf
སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།2119431-449Terdzo-DZI-049JKW-KABUM-21-ZHA-012.pdf
སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས།སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས།62383-384JKCL-KABUM-06-CHA-028.pdf
སེང་གདོང་མའི་གཏོར་བཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས།སེང་གདོང་མའི་གཏོར་བཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས།911605-615seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-049.pdf
སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།92575-576seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-043.pdf
སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྲུང་བཟློག་བསད་ལས་བསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས།སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྲུང་བཟློག་བསད་ལས་བསྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས།Mdo mkhyen brtse4sngags rgod lok+t+ri pA laDKYD-KABUM-04-NGA-032.pdf
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po531355-385rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-022-1JKCL-KABUM-05-CA-028.pdf
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2035213-247rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-022-1JKW-KABAB-20-WA-017.pdf
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po514435-448rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigJKCL-KABUM-05-CA-033.pdf
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po85025-49rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigDKR-KABUM-08-NYA-003.pdf
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1913417-429rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-024.pdf
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་མཐའ་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕས་རྒོལ་ཀུན་འཇོམས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ།སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་མཐའ་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕས་རྒོལ་ཀུན་འཇོམས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ།Khyentse, Dilgo2126205-217rje mo siM ha'i zhalsnyan brgyud snying gi gsang mdzodDKR-KABUM-21-ZHA-023.pdf
སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་བཟློག་ལས། བརྟན་བཞུགས་དང་བསུན་བཟློག་འདོན་ཟིན།སྙིང་ཐིག་ཡུམ་བཀའི་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་བཟློག་ལས། བརྟན་བཞུགས་དང་བསུན་བཟློག་འདོན་ཟིན།'jigs med gling pa6456-57klong chen snying gi thig leDKR-KABUM-06-CHA-011.pdf