Category:Averting or Dispelling Rites- zlog pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Averting or Dispelling Rites- zlog pa.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-05-CA-028སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po531355-385rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-022-1JKCL-KABUM-05-CA-028.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-033སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po514435-448rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigJKCL-KABUM-05-CA-033.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-009གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po648111-158rdo rje phur paJKCL-KABUM-06-CHA-009.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-028སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས།62383-384JKCL-KABUM-06-CHA-028.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-040དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྗེད་འབོད་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།78599-606'jigs byedJKCL-KABUM-07-JA-040.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-043སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།92575-576seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-043.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-049སེང་གདོང་མའི་གཏོར་བཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས།911605-615seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-049.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-066ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།mchog gyur gling pa227601-627rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-054JKW-KABAB-02-KHA-066.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-067བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།mchog gyur gling pa24629-632rig 'dzin rak+sha thod phrengBla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-055JKW-KABAB-02-KHA-067.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-024སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1913417-429rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-024.pdf
JKW-KABAB-20-WA-017སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2035213-247rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-022-1JKW-KABAB-20-WA-017.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-010ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།117499-505khro rgyal gtsug tor 'bar baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-007བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug1218399-416bka' brgyadbka' brgyad gsang ba yongs rdzogsTerdzo-BA-002JKW-KABUM-12-NA-007.pdf
JKW-KABUM-12-NA-008རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།rat+na gling pa1222417-438rdo rje phur pardo rje phur pa yang gsang bla medTerdzo-'I-031JKW-KABUM-12-NA-008.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-023ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།bzang po grags pa
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
1322586-607phyir zlog 'khor lo 'bar baTerdzo-BI-041JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-13-PA-023-024ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།bzang po grags pa
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
133607-609phyir zlog 'khor lo 'bar baTerdzo-BI-041JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
JKW-KABUM-20-WA-005-001ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ།201551JKW-KABUM-20-WA-005.pdf
JKW-KABUM-20-WA-005-002འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཐའ་རྩོད་དང་མི་ཁ་ཟློག་པ་ཟབ་མོ།stag sham nus ldan rdo rje204551-554'jam dpal gshin rjeJKW-KABUM-20-WA-005.pdf
JKW-KABUM-20-WA-005-003གཤིན་རྗེ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་སྲུང་བཟློག་མན་ངག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།206554-559'jam dpal gshin rjeJKW-KABUM-20-WA-005.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-012སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།2119431-449Terdzo-DZI-049JKW-KABUM-21-ZHA-012.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-013བསུན་ཟློག་ཁྱེར་བདེ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན།213451-453JKW-KABUM-21-ZHA-013.pdf