DKR-KABUM-10-THA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་མཆོད་བྱང་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
Wylie title mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med DKR-KABUM-10-THA-011.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 10, Text 11, Pages 46-48 (Folios 1a to 3a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་ (rgya rong mkha' 'gro bde chen dbang mo)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation Khyentse, Dilgo. Mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 10: 46-48. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Cycle མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲི་ (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཅེས་ཁྱུང་སྟག་རྡོ་རྗེ་ཡང་རྫོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་གི་ཤོག་སེར་ལས་ཌཱ་ཀི་དྷརྨ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།།

ces khyung stag rdo rje yang rdzong nas spyan drangs pa'i phra men gza' sgrom gyi nang gi shog ser las DA ki d+harma tsan+d+ras gtan la phab pa'i zab gter yang dag pa'o//

[edit]
ཝྃ༔ མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པ་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་མཆོད་བྱང་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་བཞུགས༔

ཝྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་འདུད༔ ཨེ་མ་ཡང་ཟབ་མན་ངག་མཆོག༔ པདྨ་དབང་གི་ཕོ་ཉ་ལ༔ སྲིད་གསུམ་འདི་ལྷག་བཙལ་ཀྱང་མེད༔ ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ དཔལ་ལྡན་སྔགས་སྲུང་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ གསེར་སྐྱེམས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བཤམས༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་སྣོད་དུར་ཁྲོད་ཁྲག་ཞག་དམར་ནག་ཀློང༔ རབ་འཇིགས་གཏུམ་དྲག་དུག་མཚོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་བདག་མོ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་མ༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུར་གཏིབས༔ ཕྱག་གཡས་མི་ལྤགས་རྒྱལ་མཚན་དབྱིངས་སུ་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ཙིཏྟ་དམར་པོ་ཞལ་དུ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་འགྱིང༔ རུས་པའི་རྒྱན་སྤྲས་སྟག་ཤམ་ཞིང་ལྤགས་གསོལ༔ རལ་གཅིག་སྤྱན་གཅིག་ཚེམས་གཅིག་དྲག་ཏུ་ཁྲོས༔ ནུ་གཅིག་དྲག་ཤུལ་ཁྲོས་པའི་གཏུམ་མོ་ཆེ༔ འཁོར་དུ་སྲིད་པའི་མ་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར༔ མན་ངག་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་མ༔ རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་མ་འགྱང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ ཅི་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མི་དམིགས་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་གཤིས་སུ་ཨཱ༔ ས་མ་ཡ༔ ཧྲཱིཿཛཿ དགུང་སྔོན་དབྱིངས་དང་ཆོས་འཁོར་གནས༔ གར་བཞུགས་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་ནས༔ གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་གདོང་དམར་དང༔ སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔོན་གདོང་མོ་བཞི༔ དྲང་སྲོང་བརྒྱད་དང་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལས་མཁན་བཅས༔ མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་རྫས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས༔ གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་སྒྲུབས༔ དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྒྲོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཟློག༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ༔ ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་ཀུན༔ སྲིད་པའི་གཟའ་སྒྲུབ་འཁོར་ལོ་འདི༔ འབད་པས་རྟག་ཏུ་བརྩོན་གྱུར་ན༔ མ་འོངས་གདུག་པ་ཅན་གྱི་གཤེད༔ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་འགྲུབ༔ ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བདུད་དཔུང་འཇོམས༔ རྫས་དང་མན་ངག་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཞག་བདུན་བསྒྲུབས་ན་ངེས་པར་འགྲུབ༔ དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་གྲོགས་སུ་བསྔགས༔ འདི་ཉིད་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པས་ན༔ ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་དབྱེར་མེད་འགྲོགས༔ འཁུ་ལྡོག་གདུག་རྩུབ་བཀའ་ཡང་གཉན༔ འདི་ཡི་མན་ངག་མ་ཤེས་ན༔ ནམ་ཡང་གར་ཐོད་མི་བྱ་ཞིང༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་བསྐུལ་བར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དམ་ཅན་གསོལ་བསྡུས་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གསལ་ཞིང༔ ཐུགས་སྤྲུལ་སྟོབས་ལྡན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས༔ མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཐུན་རྫས་སྤྱན་གཟིགས་སྣ་ཚོགས་དང༔ སྨན་དང་རཀྟ་རྣམ་ལྔ་ཡིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་མངའ་གསོལ་ལོ༔ མི་འབྲལ་རྟག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛོད༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཁྱུང་སྟག་རྡོ་རྗེ་ཡང་རྫོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྲ་མེན་གཟའ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་གི་ཤོག་སེར་ལས་ཌཱ་ཀི་དྷརྨ་ཙནྡྲས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།
[edit]

wa~M:_mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med bzhugs: wa~M:_dpal chen phur pa'i lha la 'dud:_e ma yang zab man ngag mchog:_pad+ma dbang gi pho nya la:_srid gsum 'di lhag btsal kyang med:_nyams su longs shig sa ma ya:_dpal ldan sngags srung sgrub thabs ni:_gser skyems rin chen sna tshogs bshams:_hU~M:_phyi snod dur khrod khrag zhag dmar nag klong:_rab 'jigs gtum drag dug mtsho'i gzhal yas nas:_sngags kyi bdag mo e ka tsa ti ma:_sku mdog mthing nag char sprin lta bur gtibs:_phyag g.yas mi lpags rgyal mtshan dbyings su phyar:_g.yon pas tsit+ta dmar po zhal du gsol:_zhabs gnyis brkyang bskum gyad kyi dor stabs 'gying:_rus pa'i rgyan spras stag sham zhing lpags gsol:_ral gcig spyan gcig tshems gcig drag tu khros:_nu gcig drag shul khros pa'i gtum mo che:_'khor du srid pa'i ma mo 'bum gyis bskor:_man ngag chos kyi bstan pa srung mdzad ma:_rnal 'byor sgrub pa po la dngos grub stsol:_phrin las rnam bzhi lhun gyis 'grub par mdzod:_ma g.yel ma 'gyang dam las ma 'da' bar:_ci bcol phrin las myur du 'grub par mdzod:_mi dmigs ngang la mnyam par bzhag:_spros bral ka dag gshis su A:_sa ma ya:_hrIHdzaH_dgung sngon dbyings dang chos 'khor gnas:_gar bzhugs dur khrod gzhal yas nas:_gza' bdud chen po gdong dmar dang:_sde brgyad dmag dpon gdong mo bzhi:_drang srong brgyad dang rgyu skar tshogs:_dregs pa sde brgyad las mkhan bcas:_ma thogs myur du gshegs su gsol:_dam rdzas rgyan gyi gtor ma bzhes:_gang bcol phrin las thogs med sgrubs:_dgra bgegs ma lus myur du sgrol:_phyi nang gsang ba'i bar chad zlog:_bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:_dam las ma 'da' sa ma ya:_e ma skal ldan las can kun:_srid pa'i gza' sgrub 'khor lo 'di:_'bad pas rtag tu brtson gyur na:_ma 'ongs gdug pa can gyi gshed:_drag po mngon spyod las kun 'grub:_log 'dren tshar gcod bdud dpung 'joms:_rdzas dang man ngag ldan pa yis:_zhag bdun bsgrubs na nges par 'grub:_dam tshig can gyi grogs su bsngags:_'di nyid myur du sgrub pas na:_lus dang grib bzhin dbyer med 'grogs:_'khu ldog gdug rtsub bka' yang gnyan:_'di yi man ngag ma shes na:_nam yang gar thod mi bya zhing:_dus la bab tshe bskul bar bya:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_dam can gsol bsdus ni:_hU~M:_rang nyid phyag na rdo rje'i skur gsal zhing:_thugs sprul stobs ldan dregs pa'i tshogs:_bstan srung chen po rdo rje legs:_ma lus 'khor dang bcas pa rnams:_mthun rdzas spyan gzigs sna tshogs dang:_sman dang rak+ta rnam lnga yis:_thugs dam bskang zhing mnga' gsol lo:_mi 'bral rtag tu srung skyob mdzod:_bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:_ces khyung stag rdo rje yang rdzong nas spyan drangs pa'i phra men gza' sgrom gyi nang gi shog ser las DA ki d+harma tsan+d+ras gtan la phab pa'i zab gter yang dag pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]