Khyentse, Dilgo

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Dilgo Khyentse Tashi Paljor(19101910 - 19911991) 
Dilgo Khyentse Tashi Peljor was one of the most prominent Nyingma lamas of the twentieth century, widely known also in the West. The mind reincarnation of Jamyang Khyentse Wangpo, his seat was Shechen Monastery, which he reestablished in Boudhanath, Nepal, in 1980. After fleeing the Communist takeover of Tibet, Dilgo Khyentse settled in Bhutan. A prolific author and treasure-revealer, his compositions are collected in twenty-five volumes. Although he received novice vows at age ten, he never fully ordained, living the life of a householder with wife and children.

... read more at The Treasury of Lives

98 texts associated with this person

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 341-728.)
Author: KhyentseDilgo
Genre: Biographies - Hagiography - rnam thar 388 1a - 194b4
ཀུན་གཟིགས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་གླུ་དབྱངས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 461-463.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: KhyentseDilgo
Genre: Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs 3 1a1 - 2a3
ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་སྣང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 509.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Genre: Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs 1 1a1 - 1a5
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 387-401.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Prabhahasti
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phrin las phur pa'i gnad tig
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
15 1a1 - 8a4
རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 497-498.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: bla ma zhi ba
Cycle: rtsa gsum pad+ma snying thig
Genre: Revelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
2 1a1 - 1b4
དྷཱིཿ འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་དགའ། །བློ་གྲོས་དྲི་མེད་འཇམ་པའི་དཔལ། སོགས་འཇམ་དཔལ་སྐོར་གཏེར་གཞུང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 537-543.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
7 1a1 - 4a5
ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་ཆུན་འཕྱང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 175-189.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Cycle: zab lam snying thig gsal sgron
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
15 1a - 8a1
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་དཀར་ཆག་ཆོས་ཚུལ་མི་ཟད་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 383-401.)
Author: KhyentseDilgo
Genre: Catalogue of Contents - dkar chag 19 1a - 10a5
གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་ཀྱི་མངའ་བདག་ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་དཀར་ཆག་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 12, 403-439.)
Author: KhyentseDilgo
Genre: Catalogue of Contents - dkar chag 37 1a - 18a6
བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 1, 89-207.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Genre: Catalogue of Contents - dkar chag 119 1a - 60a5
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 301-316.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum bde gshegs 'dus pa
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
16 1a - 8b5
འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 2, 341-372.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: Thugs rje chen po sems nyid ngal gso ('gro 'dul 'phags pa'i thugs tig)
Genre: Revelations - gter maEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
32 1a - 16b6
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 239-246.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
8 1a - 4b6
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 247-285.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: gu ru hor sog dmag bzlog
Cycle: Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
39 1a - 20a1
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 287-297.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Deity: gu ru sman bla
Cycle: Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
11 1a - 6a2
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 521-559.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma
Cycle: Rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
39 1a - 20a2
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 3, 577-581.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum spyi 'dus snying thig
Genre: Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
5 1a1 - 3a4
རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 4, 35-52.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum dril sgrub
Genre: Revelations - gter maTorma-offering Rituals - gtor chog
18 1a - 9b1
རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 55.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 103-109.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Mending Rituals - bskang chogRevelations - gter ma
7 1a - 4a3
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 5, 111-112.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: pad+ma mkha' 'gro
Cycle: pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubRevelations - gter ma
2 1a1 - 1b5
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 1-22.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
22 1a - 11b6
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 409-517.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
19 1a - 10a6
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 519-535.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
17 1a - 18a1
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 563-622.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maStructural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
60 1a - 30b4
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 623-667.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Revelations - gter maMedicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
45 1a - 23a5
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 265-285.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
21 1a - 11a1
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 287-310.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: jo mo sman mo'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: mkha' 'gro gsang ba kun 'dus
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
24 1a - 12b1
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 7, 685-716.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po
Genre: Mending Rituals - bskang chogProtector Rituals - gsol mchodActivity Practices - las tshogsThread-cross Ceremonies - mdos chog
32 1a - 16b6
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 115-131.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bstan gnyis skor gsum
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skurSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
17 1a - 18a2
ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 515-526.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Preliminary Practices - sngon 'groLiturgy - ngag 'don
12 1a - 6b2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 547-572.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Manual - las byangSupplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
26 1a - 13b4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 573.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
1 1a1 - 1a6
ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 575-577.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
3 1a1 - 2a1
མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 579-583.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
5 1a1 - 3a1
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 585-588.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Meaning of the Mantra - sngags don
4 1a1 - 2b4
གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 589.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
1 1a1 - 1a4
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 591-598.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
8 1a1 - 4b3
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 693-733.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
41 1a - 21a2
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 735-755.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Activity Practices - las tshogs
21 1a - 11a5
བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 8, 757-773.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: rgya ston pad+ma dbang phyug'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: bla ma bde mchog 'khor lo
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
17 1a - 9a4
བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 9, 623-643.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang polong po bsam gtan bde chen gling pa
Cycle: bka' brgyad dregs pa kun 'dul
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
21 1a - 11a5
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 11, 493-576.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: gru gu yang dbang'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mgrin
Cycle: rta mgrin dregs pa kun sgrol
Genre: Activity Manual - las byang
84 1a - 42b6
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 401-404.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
4 1a1 - 2b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་རྣམ་རྒྱལ་མ་རིག་ལྔའི་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 479-480.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: gtsug gtor rnam rgyal ma
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 1-2.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Vimalamitrapad+ma 'byung gnasŚrīsiṃha
Cycle: bla sgrub byin rlabs snying po ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་མོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 81-89.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Vimalamitrapad+ma 'byung gnasŚrīsiṃha
Cycle: bla sgrub byin rlabs snying po ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Genre: Longevity Empowerment - tshe dbang
9 1a - 5a4
འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 195-374.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Vimalamitrapad+ma 'byung gnasŚrīsiṃha
Cycle: bla sgrub byin rlabs snying po ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
180 1a - 90b1
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 447-523.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Cycle: grub thob chen po'i thugs tig
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
77 1a - 39a2
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 647-678.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bla ma zhi ba
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
32 1a - 16b2
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 679-704.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bla ma drag po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
26 1a - 13b3
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 647-728.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
84 1a - 42b5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 729-750.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rta mchog rol pa
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
22 1a - 11
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 751-771.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phag mo
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
21 1a - 11a6
སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 14, 773-774.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: sgrub thabs snying po skor lnga (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Liturgy - ngag 'don
2 1a1 - 1b1
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 407-411.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
5 1a - 3a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 413-417.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chog
5 1a1 - 3a5
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 419-424.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
6 1a1 - 3b4
གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 425-437.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
13 1a - 7a6
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 15, 439-443.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: thang stong rgyal po
Deity: bka' brgyad
Cycle: khrag 'thung bde gshegs 'dus pa (grub thob chen po'i thugs tig)
Genre: Prayers - smon lam
5 1a1 - 3a2
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 201-205.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorPreliminary Practices - sngon 'gro
5 1a1 - 3a4
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 207-210.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thod phreng rtsal
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
4 1a1 - 2b1
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 209-211.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: thugs rje chen po
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
3 1a1 - 2a5
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 213-215.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bla ma drag po
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
3 1a1 - 2a4
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 217-220.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje rnam 'joms
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyerSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
4 1a1 - 2b4
དགོངས་གཏེར་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 241-638.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
398 1a - 199b3
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 639-645.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje rnam 'joms
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
7 1a - 4b6
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 647-661.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phur pa 'dus pa'i dril sgrub (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Genre: Revelations - gter maSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
15 1a - 8a5
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 663-668.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phur pa 'dus pa'i dril sgrub (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
6 1a - 3b3
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 669-689.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phur pa 'dus pa'i dril sgrub (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
21 1a - 11a2
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 735-745.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: phag dkar
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Longevity Empowerment - tshe dbang
11 1a - 6a2
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 747-757.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bka' srung
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
11 1a - 6a4
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 759-762.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bka' srung
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Protector Rituals - gsol mchod
4 1a1 - 2b3
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 763-765.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bka' srung
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Protector Entrustment Rituals- srog gtad
3 1a1 - 2a2
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 767-777.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: bka' srung
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Protector Entrustment Rituals- srog gtad
11 1a - 6a5
རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 16, 779-819.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: rtsa gsum 'od gsal snying tig
Genre: Commentary Synthetic - dgongs 'grel
41 1a - 21a1
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 17, 81-82.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig
Genre: Transference of Consciousness - 'pho baLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 17, 83-88.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig
Genre: Transference of Consciousness - 'pho baLiturgy - ngag 'don
6 1a - 3b3
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 17, 747-795.)
Author: mkhan chen bkra shis 'od zer
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Cycle: lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig
Genre: Notes - zin brisRevelations - gter maContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
49 1a - 25a1
ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 173.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: khri srong lde'u btsan
Cycle: 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
1 1a1 - 1a6
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 191-208.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: khri srong lde'u btsan
Cycle: 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
18 1a1 - 9b2
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 245-290.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Associated ppl: Klong chen pa
Cycle: yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can (klong chen snying gi thig le)
Genre: Confessions - bshags paMending Rituals - bskang chogSelf-Initiation - bdag 'jug
46 1a - 23b4
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མཛེས་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 307-340.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Associated ppl: Klong chen pa
Cycle: yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can (klong chen snying gi thig le)
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
34 1a1 - 17b2
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 409-426.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Activity Manual - las byangGuru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
18 1a - 9b1
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 427-435.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorLongevity Empowerment - tshe dbang
9 1a - 5a3
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 437-457.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jigs med gling pa
Deity: rdo rje sems dpa'
Cycle: klong chen snying gi thig le
Genre: Guru Offering Texts- bla ma mchod paGuru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorRecitation Manual - bsnyen yig
21 1a - 11a4
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 18, 507-572.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: mchog gyur gling pa
Deity: pad+ma'i myu gu
Cycle: sku gsum rigs 'dus zab tig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
66 1a - 33b1
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 91-201.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Mañjuśrīmitra
Deity: 'jam dpal gshin rje
Cycle: 'jam dpal gshin rje'i thugs tig
Genre: Detailed Explanation - rnam bshad
111 1a - 56a5
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 377-392.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa, yang dag he ru ka
Cycle: yang phur sbrags ma'i zab tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
16 1a - 8b2
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 431-473.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa, yang dag he ru ka
Cycle: yang phur sbrags ma'i zab tig
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
43 1a - 22a2
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 475-687.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje phur pa, yang dag he ru ka
Cycle: yang phur sbrags ma'i zab tig
Genre: Detailed Explanation - rnam bshad
213 1a - 107a6
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 19, 695-735.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: rdo rje phur pa, yang dag he ru ka
Cycle: yang phur sbrags ma'i zab tig
Genre: Completion Stage - rdzogs rimContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
41 1a - 21a5
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 143-167.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Prabhahasti
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phrin las phur pa'i gnad tig
Genre: Activity Manual - las byangGeneration Stage - bskyed rim
25 1a - 13a1
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 249-279.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Prabhahasti
Deity: rdo rje phur pa
Cycle: phrin las phur pa'i gnad tig
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
31 1a - 16a4
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 455-456.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Dhanasaṃskṛta
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo'i gnad tig
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b1
སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 457-461.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Dhanasaṃskṛta
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo'i gnad tig
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
5 1a - 3a4
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 20, 495-499.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Dhanasaṃskṛta
Deity: ma mo
Cycle: srid pa ma mo'i gnad tig
Genre: Mending Rituals - bskang chog
5 1a1 - 3a4
བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 233-235.)
Author: KhyentseDilgo
Tertön: mchog gyur gling pa
Cycle: dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor
Genre: Commentary Synoptic - bsdus don 'grel paGeneration Stage - bskyed rimCompletion Stage - rdzogs rimContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
3 5a4 - 6a1