sde tshan 11

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། དགོངས་གཏེར་དག་སྣང་རྫོགས་རིམ་ཟབ་དོན་སྐོར་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་གྱི་རོལ་མོ།

The cycle on the profound meaning of the completion stage from the mind treasures and pure visions that is like a magnificent symphony of co-emergent wisdom.

56 Texts

ཏ་
23
453-454
གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་བདེན་ཚིག་འཇམ་དཔལ་མཆོག་གྲུབ།
gsang ba'i rnal 'byor zab mo la nges pa rnyed pa'i bden tshig 'jam dpal mchog grub
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
23
237-239
གསོལ་འདེབས་དྲིལ་སྒྲུབ།
gsol 'debs dril sgrub
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
6
29-32
གྲུབ་རྒྱལ། ཞེས་པ་ལ་ལྡེབ།
grub rgyal/ zhes pa la ldeb
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
10
47-59
ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་བླ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྙིང་ཐིག།
nyang nyi ma 'od zer gyi bla sgrub rig 'dzin snying thig
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
41
559-571
ཌཱ་ཀི་སེང་གདོང་མའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བྱད་གདོན་ཀུན་འཇོམས།
DA ki seng gdong ma'i phrin las snying por dril ba byad gdon kun 'joms
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
26
465-484
ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་སྒྲུབ་པ།
thugs sgrub pad+ma'i snying thig las/ /rtsa gsum spyi dril sgrub pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
47
595
ཐོག་མར་རླུང་རོ་དགུ་སྤྲུགས་འབུད། འཁྲུལ་འཁོར་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ།
thog mar rlung ro dgu sprugs 'bud/ 'khrul 'khor rim pa mdor bsdus pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
39
549-555
དབང་མཛད་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུག།
dbang mdzad pad+ma rgyal po'i sgrub thabs khams gsum myur 'gug
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
48
597-604
དྷཱ་ཀི་སིདྷུ་མུ་ཁཱ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།
d+hA ki sid+hu mu khA dkar mo'i tshe sgrub
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
37
537-543
དྷཱིཿ འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་དགའ། །བློ་གྲོས་དྲི་མེད་འཇམ་པའི་དཔལ། སོགས་འཇམ་དཔལ་སྐོར་གཏེར་གཞུང་།
d+hIH 'jam dpal rdo rje rab tu dga'/ /blo gros dri med 'jam pa'i dpal/ sogs 'jam dpal skor gter gzhung
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
32
515-518
པདྨ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ༔
pad+ma drag po'i smin byed dbang gi rim pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
36
535-536
བདུད་འདུལ་ཀརྨ་གུ་རུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བ༔
bdud 'dul karma gu ru'i rgyun gyi rnal 'byor khyer bde ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
14
93-108
བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་འོད་གསལ་བཅུད་ཐིག།
byin rlabs bla ma'i thugs sgrub kyi dbang bskur 'od gsal bcud thig
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
19
131-174
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན།
bla ma'i rnal 'byor gyi zin bris ye shes gsal sgron
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
16
111-115
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།
bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
13
71-92
བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ཅེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།
bla ma'i sgrub pa 'od gsal snying thig ces bya ba bi dza ha raM
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
12
69-70
བླ་སྒྲུབ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།
bla sgrub 'od gsal snying thig gi brgyud 'debs byin rlabs char rgyun
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
11
61-68
བླ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཏིག་གི། དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།
bla sgrub rig 'dzin thugs tig gi/ dbang bskur byin rlabs snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
15
109-110
བླ་སྒྲུབ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྒྱ༔
bla sgrub snying gi thig le'i rgya:
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
1
1-5
མདའ་བསྣུན་ཞབས་ཀྱི་སྙན་བརྒྱུད་ཐབས་ལམ་གྱི་དུམ་བུ།
mda' bsnun zhabs kyi snyan brgyud thabs lam gyi dum bu
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
17
117-122
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར།
tshogs mchod ye shes dpal ster
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
35
531-534
ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ༔
zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa:
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཏ་
31
509-514
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམས་སྒྲ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i bskang ba me dbal bzhad pa'i rngams sgra
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཏ་
30
499-507
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las: gu ru drag po'i sgrub pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
34
527-529
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i tshe sgrub:
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
33
519-526
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་གདབ་ཁ་དང་༔ བཟློག་པ་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i smad las gdab kha dang: bzlog pa mtshon cha 'khor lo:
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
18
123-129
ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
20
175-189
ཟབ་ལམ་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་ཆུན་འཕྱང་།
zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang gi mdzes rgyan nor bu'i chun 'phyang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཏ་
22
425-451
འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།
'jam dpal ye shes sems dpa' yi sgrub pa'i thabs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
21
419-424
འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད།
'jam dpal ye shes snying po'i rgyud
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
25
457-463
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བརྟེན་པའི་མར་མེའི་མཆོད་ཆོག་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ།
'phags pa 'jam dpal la brten pa'i mar me'i mchod chog ye shes sgron me
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
46
591-594
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཅུད་ཐིག།
ye shes mkha' 'gro seng gdong ma'i bskyed rdzogs zab mo'i bcud thig
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
3
13-15
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གདོང་བཞི་བའི་སྲོག་གཏད།
ye shes mgon po gdong bzhi ba'i srog gtad
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
4
17-23
རང་རིག་བློ་བྲལ་ངང་ནས་འདུད། གུ་རུ་ས་ར་ཧའི་སྒྲུབ་ཐབས།
rang rig blo bral ngang nas 'dud/ gu ru sa ra ha'i sgrub thabs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
24
455-456
རང་སྣང་འོག་མིན་མངོན་དགའི་ཞིང་༔ ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་སྒྲུབ་ཐབས།
rang snang 'og min mngon dga'i zhing: yum chen sher phyin sgrub thabs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
20
411-417
རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
rig 'dzin rtsa rgyud sgyu 'phrul drwa ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
8
39-41
རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགེ་བསྙེན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།
rmad du byung ba'i slob dpon chen po dge bsnyen zla ba'i zhabs kyi sgrub thabs ye shes rang gsal
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
28
495-496
རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
rtsa gsum pad+ma snying thig las/ /rig 'dzin bla ma'i sgrub thabs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
27
485-493
རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།
rtsa gsum pad+ma snying thig las: rig 'dzin bla ma'i sgrub pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
29
497-498
རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum pad+ma'i snying thig las/ gu ru zhi ba'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
24
241-253
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆོ་ག༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las: rdo rje'i dbang gi cho ga:
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
5
25-28
ཤ་བཱ་རི། ཞེས་པ་ལ་ལྡེབ།
sha bA ri/ zhes pa la ldeb
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
38
545-547
ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་ཟབ་རྒྱ་ཅན།
shes rab blo 'phel zab rgya can
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
51
623-626
སེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཁྲུས་ཆོག།
seng gdong dkar mo'i khrus chog
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
40
557
སེང་གདོང་བརྒྱུད་འདེབས།
seng gdong brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
52
627-629
སེང་གདོང་མའི་གཏད་ཁྲོལ།
seng gdong ma'i gtad khrol
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
49
605-615
སེང་གདོང་མའི་གཏོར་བཟློག་བྱད་གདོན་གཡུལ་འཇོམས།
seng gdong ma'i gtor bzlog byad gdon g.yul 'joms
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
53
631-633
སེང་གདོང་མའི་ཆ་ལག །པཎ་ཆེན་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ།
seng gdong ma'i cha lag /paN chen bi ma'i bla sgrub
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
45
581-590
སེང་གདོང་མའི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།
seng gdong ma'i dbang chog byin rlabs snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
44
577-579
སེང་གདོང་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
seng gdong ma'i rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
43
575-576
སེང་གདོང་མའི་སུན་བཟློག་བསྐང་བཤགས་མདོར་བསྡུས།
seng gdong ma'i sun bzlog bskang bshags mdor bsdus
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
42
573-574
སེང་གདོང་མའི་སྐོང་བ།
seng gdong ma'i skong ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཏ་
50
617-622
སེང་གདོང་མའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ།
seng gdong ma'i sbyin sreg ye shes me lce
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
7
33-38
སྙན་བརྒྱུད་དམ་པའི་བླ་སྒྲུབ་སྙིང་ཐིག་གི། དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།
snyan brgyud dam pa'i bla sgrub snying thig gi/ dbang chog ye shes bcud thig
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
2
7-12
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས།
snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]
ཐ་
9
43-45
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།
srong btsan sgam po'i bla sgrub ye shes rang shar
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ()]]