བླ་སྒྲུབ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྒྱ༔

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla sgrub snying gi thig le'i rgya: JKCL-KABUM-10-THA-015.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 15, Pages 109-110 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla sgrub snying gi thig le'i rgya. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 109-110. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

གཏེར་སྲས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡིས༔ བསྐུལ་ཕྱིར་མཁྱེན་སྤྲུལ་པ་ཡིས་སྤེལ། དགེའོ།།

gter sras rig pa 'dzin pa yis:__bskul phyir mkhyen sprul pa yis spel/__dge'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༁ྃ༔ བླ་སྒྲུབ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྒྱ༔ ཨཱཿ སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་བླ་མ་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔ རང་རིག་བླ་མ་ཁོ་ཐག་ཆོད༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལོངས༔ ཨྠིྀ༔ ཡེ་དག་བླ་མར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ རེ་དོག་བྲལ་བ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཨཱཿ སྣང་སྟོང་ཕུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ཀ་དག་རང་གསལ་འཛུམ་བག་ཞི༔ སྣང་སྲིད་རྒྱན་རོལ་འགགས་ཤམ་ཀླུབས༔ མ་ཡེར་མི་བསྒོམ་ཆོས་གོས་གསོལ༔ དབུ་ལ་ཡེ་གྲོལ་སཾ་ཞུ་མཛེས༔ ཡེ་བསྒོམས་འགྱུར་མེད་སྒོམ་ཐག་འཁྱུད༔ ཕྱག་གཡས་རྩལ་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ གཡོན་པས་གསང་བཅུད་ཐོད་ཆང་བསྣམས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐྱི་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་འོད་འབར་གསལ༔ རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྟ་བ་རང་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྒོམ་པ་གྲོལ་བདེ་ངང་དུ་བཞེས༔ སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་བརྡ་སྟོན་བསྟོད༔ འབྲས་བུ་ཆོས་ཟད་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་རང་གསལ་ངང་ནས་བཟླས༔ གདེང་ཐོབ་སྐྱེ་མེད་ཀློང་དུ་བཞག༔ ཨཱཿ ཨཱཿ ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕཊ༔ ཕཊ༔ ཕཊ༔ འཐར་ནི་བརྗོད་མེད་ངང་དུ་གནས༔ ཡེ་ཤེས་བླ་མ་དབྱེར་མེད་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ རང་སེམས་ཡེ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ གསལ་སྒྲུབ་དམིགས་མེད་ཀློང་ལས་གྲོལ༔ ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གཞན་གྲུབ་མེད་པ་ཨེ་མ་ཧོཿཞིང་སྣང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ཤར༔ དམིགས་མེད་ཁྱབ་བརྡལ་ངང་དུ་ཨ༔ ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་སྣང་འཁོར་འདས་ཀུན༔ དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཀློང་དུ་ཕཊ༔ རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་ཀློང་ཡངས་ལས༔ གསང་སྙིང་ཕྱུང་བ་ཨྠིྀ་རྒྱ༔ གཏེར་སྲས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡིས༔ བསྐུལ་ཕྱིར་མཁྱེན་སྤྲུལ་པ་ཡིས་སྤེལ། དགེའོ།། །།
[edit]

bla sgrub snying gi thig le'i rgya:__AH__spros med don gyi rnal 'byor gyis:__ye shes bla ma bsgrub 'dod na:__rang rig bla ma kho thag chod:__sbyor dngos rjes kyis nyams su longs:__a+thi+-i:__ye dag bla mar skyabs su mchi:__re dog bral ba sems bskyed do:__AH__snang stong phung khams rnam par dag:__gsal stong zung 'jug ye shes kyi:__lhun grub bde chen rdo rje'i sku:__ka dag rang gsal 'dzum bag zhi:__snang srid rgyan rol 'gags sham klubs:__ma yer mi bsgom chos gos gsol:__dbu la ye grol saM zhu mdzes:__ye bsgoms 'gyur med sgom thag 'khyud:__phyag g.yas rtsal rdzogs rdo rje 'dzin:__g.yon pas gsang bcud thod chang bsnams:__'gyur med rdo rje skyi krung bzhugs:__ye shes lnga ldan 'od 'bar gsal:__rtsol med thugs rje'i byin gyis rlobs:__lta ba rang gsal mchod pa 'bul:__sgom pa grol bde ngang du bzhes:__spyod pa sna tshogs brda ston bstod:__'bras bu chos zad dbyings su bzhag:__oM AHgu ru ma hA su kha badz+ra dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes pa rang gsal ngang nas bzlas:__gdeng thob skye med klong du bzhag:__AH__AH__AH__hU~M hU~M hU~M:__phaT:__phaT:__phaT:__'thar ni brjod med ngang du gnas:__ye shes bla ma dbyer med 'grub:__sa ma ya:__rang sems ye dag chos kyi sku:__gsal sgrub dmigs med klong las grol:__phyogs lhung bral ba kun tu bzang :__gzhan grub med pa e ma hoHzhing snang sgyu ma'i rnam rol shar:__dmigs med khyab brdal ngang du a:__khyab brdal 'gro snang 'khor 'das kun:__dbyer med sangs rgyas klong du phaT:__rang byung chos nyid klong yangs las:__gsang snying phyung ba a+thi+-i rgya:__gter sras rig pa 'dzin pa yis:__bskul phyir mkhyen sprul pa yis spel/__dge'o//___//

Footnotes

Other Information