rtsa gsum dril sgrub

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)

27 Texts

ཙ་
19
77-86
རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།
rtsa gsum gtor bsngo nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
41
579-581
རྩ་གསུམ་རིགས་འདུས་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།
rtsa gsum rigs 'dus dril sgrub rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
42
583-591
རྩ་གསུམ་བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།
rtsa gsum byin 'bebs thugs rje'i glog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
43
593-594
བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
44
595
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུ་བྱ་བའི་ཚུལ།
rtsa gsum dril sgrub rgyun gyi rnal 'byor nyung ngu bya ba'i tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
45
597
རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག།
rtsa gsum dril bsgrub kyi tshogs mchod grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
46
599-615
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དབྱངས་རོལ་ས་ལུགས་ཕུར་པ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
rtsa gsum dril sgrub dbyangs rol sa lugs phur pa ltar sbyar ba'i zin bris lha yi rnga chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
47
617-624
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rtsa gsum dril sgrub kyi bsnyen yig nyung gsal snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
48
625-629
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས།
rtsa gsum dril sgrub kyi tshogs dmigs zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ང་
1
1-4
རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌།
rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
2
5-6
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
3
7-8
བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ང་
4
9-29
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ།
rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
5
31-33
རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
6
35-52
རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།
rtsa gsum gtor bsngos nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ང་
7
53
རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས།
rtsa gsum tshogs bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ང་
8
55
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
9
57
ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།
tshogs glu DA ki dgyes rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ང་
12
81-86
རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rtsa gsum dril bsgrub kyi bsnyen yig nyung gsal snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ང་
13
87-104
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ།
rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
14
105-116
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ།
rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
16
119-148
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
པདྨ་དབང་ (pad+ma dbang)
ང་
17
149-165
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྦྱིན་སྟོན།
rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg bsdus pa grub gnyis dpal sbyin ston
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ང་
18
167-183
ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན།
yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon
Text page
View PDF
གདོལ་སྤྱོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ (gdol spyod pa bdud las rnam par rgyal ba'i sde)
ང་
23
277-283
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག།
rtsa gsum dril sgrub zhal thang 'bring po'i bkod yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ང་
24
285-313
ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར།
yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer
Text page
View PDF
མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
ཙ་
3.8
523-530
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག།
rtsa gsum dril sgrub zhal thang 'bring po'i bkod yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)