JKW-KABUM-Volume-14-PHA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ་ཕ༽ - 57 Texts - 614 Pages
Volume PDF Link


1
170-173
ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བརྟན་བཞུགས་མའི་ངག་འདོན་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
tshe sgrub rgyun khyer brtan bzhugs ma'i ngag 'don 'chi med snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
173-178
དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཕྱུང་བ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
dpal chen po'i thugs phyung ba yang dag thig le gcig ma'i nyams len rgyun khyer mchog gi myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
178-180
དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།
dam grib nyes pa kun sel gyi sgom bzlas rgyun khyer zhi byed bdud rtsi'i zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
180-187
རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱེད།
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs dang shes rab blo 'phel mi brjed gzungs thob zung 'brel du nyams su blang ba'i tshul ye shes rgyas byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
187-193
ཐུགས་སྒྲུབ་གསུམ་དྲིལ་ཡང་གསེར་སྙིང་པོའི་མན་ངག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ།
thugs sgrub gsum dril yang gser snying po'i man ngag bklags chog tu bkod pa dbang gi lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
325-343
གྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་དབྱངས།
grub mchog rnams la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor byin rlabs sprin gyi rnga dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
343-346
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་འོད་གསལ་གྱིས་བསྡུས་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལ་གོ་རིམ།
slob dpon dpa' bo 'od gsal gyis bsdus pa'i grub chen brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa brjod pa la go rim
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
346-357
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།
bla ma rdo rje 'chang rnal 'byor gyi dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi dang bcas pa'i byin rlabs bya tshul grub pa mchog gi zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
369-373
སྔ་འགྱུར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
snga 'gyur sdom pa gsum gyi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
373-375
སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
smon 'jug sems bskyed kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
375-376
རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rig 'dzin sngags kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
377-378
ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།
lung a nu yo ga 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
378-386
མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
man ngag rdzogs pa chen po sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)