Category:Torma Empowerments - gtor dbang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Torma Empowerments - gtor dbang.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKW-KABAB-03-GA-019བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར།mchog gyur gling pa314413-426bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-037JKW-KABAB-03-GA-019.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-034མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
64443-446rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-070JKW-KABAB-06-CHA-034.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-055སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1816573-588pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-064JKW-KABAB-18-TSHA-055.pdf
JKW-KABUM-12-NA-013བླ་མ་གསང་འདུས་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་བསྐུར་ཚུལ།Gu ru chos kyi dbang phyug1213467-479bla ma gsang ba 'dus paJKW-KABUM-12-NA-013.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-033བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1410535-544sku gsum rigs 'dus zab tigTerdzo-DA-064JKW-KABUM-14-PHA-033.pdf

Pages in category "Torma Empowerments - gtor dbang"

The following 5 pages are in this category, out of 5 total.