JKW-KABUM-Volume-07-JA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བདུན་པ་ཇ༽ - 42 Texts - 537 Pages
Volume PDF Link


1
303-330
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod kyi byin rlabs bya tshul mthong ba don ldan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
330-350
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་ཉུང་གསལ།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i byin rlabs kyi zur 'debs nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
350
བུམ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།
bum sgrub bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
350-402
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod ma'i bskyed rdzogs mdor bsdus pa mkha' spyod bgrod pa'i gsang lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
402-413
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་མཁའ་སྤྱོད་གསང་ལམ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod ma'i bskyed rdzogs mdor bsdus dang 'brel ba'i nyams len mkha' spyod gsang lam mdzes par byed pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)