dam chos rdzogs pa chen po sde gsum

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)

10 Texts

ཏ་
33
268
སྡེ་གསུམ་བླ་སྒྲུབ་ལ་ཛཔ་བསྐུལ།
sde gsum bla sgrub la dzap bskul
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
34
269-270
སྡེ་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ།
sde gsum rtsa gsum spyi yi bskang bshags ye shes rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
35
271-274
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྩ་གསུམ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་སྤྱིའི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན།
rdzogs pa chen po sde gsum gyi rtsa gsum kun bzang don gyi phrin las kyi byang bu spyi'i bskang ba rin chen snang ba bkod pa'i sprin chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
36
275-277
རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར།
rigs gsum snying thig las/ rgyud ma hA yo ga 'jam dpal rdo rje phyag rgya gcig pa ye shes mchog gi dpal ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
1
1-16
ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་མཆོད་ཕྲིན་རྒྱས་པ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
2
17-18
རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱིའི་གསོལ་མཆོད་ཕྱོགས་སྡུས་ཕྲིན་ལས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
rdzogs chen sde gsum bka' gter srung ma spyi'i gsol mchod phyogs sdus phrin las bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ན་
3
196-330
དམ་ཆོས་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཟིན་བྲིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན།
dam chos rdzogs chen sde gsum gyi dbang bskur zin bris 'od gsal snying po'i mdzes rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ན་
4
331-332
རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང༌། ཧཱུྃ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སོགས།
rdzogs chen ston pa bcu gnyis kyi dbang/ hUM/ rdzogs pa chen po'i sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ན་
5
333
ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་བ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།
zab mo rdzogs chen sde gsum las: gsang skor yi dam zhi ba kun bzang don gyi phrin las ye shes rang gsal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
4
175-244
དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་མཛེས་རྒྱན་འོད་གསལ་གདོད་མའི་མྱུར་ལམ།
dam chos rdzogs pa chen po sde gsum gyi khrid yig 'dus gsal kun bzang dgongs pa'i mdzes rgyan 'od gsal gdod ma'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: