zab gsang pad+ma'i yang tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ (zab gsang pad+ma'i yang tig)

14 Texts

ཚ་
22
159
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i brgyud 'debs ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
23
160-162
ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ༔
zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
24
163-167
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ༔
zab gsang pad+ma'i yang tig las: gu ru drag po'i sgrub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
25
168-170
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i tshe sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
26
171-173
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམ་སྒྲ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i bskang ba me dbal bzhad pa'i rngam sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
27
174-181
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་གདབ་ཁ་དང་བཟློག་པ་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i smad las gdab kha dang bzlog pa mtshon cha 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
28
182-184
པདྨ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ༔
pad+ma drag po'i smin byed dbang gi rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཏ་
30
499-507
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las: gu ru drag po'i sgrub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཏ་
31
509-514
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམས་སྒྲ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i bskang ba me dbal bzhad pa'i rngams sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
32
515-518
པདྨ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ༔
pad+ma drag po'i smin byed dbang gi rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཏ་
33
519-526
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་གདབ་ཁ་དང་༔ བཟློག་པ་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i smad las gdab kha dang: bzlog pa mtshon cha 'khor lo:
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཏ་
34
527-529
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i tshe sgrub:
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཏ་
35
531-534
ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ༔
zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa:
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
36
535-536
བདུད་འདུལ་ཀརྨ་གུ་རུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བ༔
bdud 'dul karma gu ru'i rgyun gyi rnal 'byor khyer bde ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)