rdzogs pa chen po gsang ba snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ (rdzogs pa chen po gsang ba snying thig)

8 Texts

ཐ་
19
80-92
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད།
rdzogs chen gsang ba snying thig gi bskyed rdzogs nyams su len tshul gyi khrid yig byin rlabs nyin byed
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
14
55-62
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་འབྱེད།
rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs char 'bebs bla ma mchod pa'i tshul du spros pa byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
12
49
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rdzogs chen gsang ba snying thig las brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
[[|ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ ()]]
ཐ་
17
67-70
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མ༔
rdzogs chen gsang ba snying thig las: dbang chog byin rlabs sgron ma
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
16
64-66
རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད༔
rdzogs chen gsang ba snying thig las: bka' srung gsol mchod phrin las thogs med
Text page
View PDF
[[|ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ ()]]
ཐ་
15
63
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་འགུགས།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig tshig bdun bla sgrub kyi tshe 'gugs
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
18
71-79
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las/ bla sgrub byin rlabs char 'bebs kyi dbang gi mtshams sbyor byin rlabs bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཐ་
13
50-54
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las/ tshig bdun bla sgrub mdor bsdus byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
[[|ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ ()]]