dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ (dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud)

5 Texts

པ་
7
105-108
དབང་མཛད་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེའི་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན༔
dbang mdzad Ar+Ya tA re'i dbang gi cho ga dngos grub mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཆ་
13
211-239
དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las/ dbang mdzad Ar+ya tA re'i sgrub thabs rlung gi zhags pa la gsal byed nyung ngu bcas phyogs gcig tu sdeb pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
14
241-262
དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས༔ དབང་བྱེད་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་རིམ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔
dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las: dbang byed Ar+yA tA re bsgrub cing mchod pa'i maN+Dal gyi rim pa dpag bsam ljon shing:
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
15
263-267
དབང་མཛད་སྒྲོལ་མའི་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
dbang mdzad sgrol ma'i bskang ba dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
16
269-270
གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས།
gter srung mchod thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)