nor sgrub rin chen bum bzang

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ (nor sgrub rin chen bum bzang)

9 Texts

ཏ་
9
52
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས།
gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཏ་
10
53-54
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད།
thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i skong ba 'dod 'byung nor bu'i gter 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཁ་
59
503
ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།
nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
60
505-506
འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས།
'gugs pa'i lhan thabs
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
61
507-549
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཁ་
62
551-552
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།
bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa
Text page
View PDF
རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་ (Rin chen dar rgyas)
ཁ་
63
553-556
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།
bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཁ་
64
557-572
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།
thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i las tshogs rnams khol phyungs gsal byed kyis brgyan pa rin chen spungs pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཞ་
2.12
191-203
ཐུགས་སྒྲུབ་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་གྱི་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག།
thugs sgrub bkra shis gter bum gyi 'khor lo'i bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)