DKR-KABUM-07-JA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:22, 23 January 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས༔
Wylie title 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las: sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las DKR-KABUM-07-JA-027.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 27, Pages 212-225 (Folios 1a to 14b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las: sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 212-225. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ (thugs rje chen po sems nyid ngal gso)
Parent Cycle འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ ('gro 'dul 'phags pa'i thugs tig)
Deity thugs rje chen po
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-02-KHA-047
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-001
Colophon
  • First colophon (treasure) page 224b: དེ་ལྟར་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྩ་བའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ལུང༔ པདྨ་འདུས་པའི་ཏནྟྲའི་བཅུད༔ སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང༔ འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ ཌཱ་ཀི་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས༔ ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོར་གདམས་པ་བཅས༔ རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་དང༔ མ་འོངས་དེ་རྣམས་བསམ་བཞིན་དུ༔ སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཆེད༔ དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མར༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཏུ་གདམས༔ ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེར་ཐོབས༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བཅུད་དུ་གཏམས༔ ནམ་ཞིག་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་ཡིས༔ བོད་ཁམས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས༔ བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་དང༔ འཕྲད་ནས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཡིས༔ རང་ཉམས་བླངས་ཤིང་གཞན་དག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས༔ དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་སྲོག་ཡུན་དུ་གནས༔ འགྲོ་མང་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • First colophon (revealer) page 225a: པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འོག་མིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོའི་གཡས་ལོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པ་རིང་དུ་གསང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས་ཏེ། སླར་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག
  • Second colophon (contributor) page 225b: ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ལས་བྱང་རྩ་བ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དོན་དབང་སྙིང་པོ་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་གཏེར་ཀླུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར་གནས་ཞལ་འབྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་པདྨ་ཀུན་བཟང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་རྣམ་གསུམ་ལ་སྩལ་བའི་དབང་ཆོག་གི་རྩ་ཐོ་བཅས་བཞུགས་པ་གཏེར་མཛོད་དཀར་ཆག་ཏུ་མཚན་བཀོད་གནང་བ་བཞིན་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང༌། དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་གསར་བསྒྲིགས་བཅས་འཕགས་ཡུལ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་འཕྲུལ་པར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག།
  • First colophon (treasure) page 224b: de ltar 'gro 'dul thugs rje'i gter:_'jig rten dbang phyug rtsa ba'i lha:_sems nyid ngal gso'i sgrub pa'i thabs:_rjes su rnal 'byor mchog gi lung:_pad+ma 'dus pa'i tan+t+ra'i bcud:_snang mtha' spyan ras gzigs dbang dang:_'gro 'dul sems dpa' rdo rje chos:_DA ki las kyi dbang mo ches:_klu sgrub snying por gdams pa bcas:_rang byung mtsho skyes bdag nyid kyis:_da lta'i rje 'bangs grogs bcas dang:_ma 'ongs de rnams bsam bzhin du:_srid pa nye bar bzung ba'i ched:_dbyings kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mar:_rdo rje gsang ba'i tshig tu gdams:_ngo mtshar sprul pa'i yi ger thobs:_rin chen snying po'i bcud du gtams:_nam zhig kla klo'i 'jug pa yis:_bod khams bstan zhabs sdud pa'i tshe:_'jam dpal chos kyi bshes gnyen gyis:_byin brlabs sprul pa'i rig 'dzin dang:_'phrad nas shin tu gsang ba yis:_rang nyams blangs shing gzhan dag la:_rim gyis spel ba'i dge mtshan gyis:_dus kyi rgud pa zhi ba dang:_snying po'i bstan srog yun du gnas:_'gro mang 'phags pa'i byin rlabs kyis:_dngos grub rnam gnyis rgyas par 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_
  • First colophon (revealer) page 225a: pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas rang lo nyer dgu pa sa sprel dbyug pa zla ba'i tshes bcu'i nyi shar la 'og min dpal gyi bsam yas brag dmar mgrin pa bzang po'i g.yas logs nas dngos grub tu rnyed pa ring du gsang ba mthar phyin par bgyis te/_slar gnas dus ston 'khor gyi dge mtshan phun sum tshogs pa rdo rje'i lung gi bden don mngon du gyur pa'i tshe gtan la phab pa dge legs mchog tu gyur cig
  • Second colophon (contributor) page 225b: o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rgyal tshab pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sku'i skye ba 'di'i zab gter gyi gtso bo thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i las byang rtsa ba tsam gtan la phab nas don dbang snying po zhig rdo rje'i lung bzhin gter klung zla gam dbang gi phug par gnas zhal 'byed pa dang chabs cig 'jig rten dbang phyug rgyal dbang theg mchog rdo rje/__byams mgon si tu pad+ma kun bzang*/__'jam mgon chos rje pad+ma gar dbang rnam gsum la stsal ba'i dbang chog gi rtsa tho bcas bzhugs pa gter mdzod dkar chag tu mtshan bkod gnang ba bzhin gter gzhung las byang*/__dbang chog nag 'gros gsar bsgrigs bcas 'phags yul nas rin chen gter mdzod chen mo 'phrul par du bskrun skabs zhal skong zhus pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
་༁ྃ༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་བཞུགས་སོ༔

༁ྃ༔ ༔བརྡ་ཡིག༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་བཏུད་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ པདྨ་བཛྲ་བདག་གིས་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ བསྒྲུབ་གཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྒྲུབ་བྱེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལམ༔ གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་དབྱེར་མེད་འབྲས༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན༔ དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བས༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤིང༔ ལྷ་དང་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༔ གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང༔ དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང༔ ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་འཇུག༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གར་གྱི་དབང༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པའི་མདུན༔ རྩེ་གཅིག་གུས་ཤིང་གདུང་བའི་བློས༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔ ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་ལྷར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཟུང༔ ཧོཿ དབྱིངས་ལས་གཞན་མིན་ཁམས་གསུམ་འགྲོ༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟུང་འཇུག་པདྨ་གར་དབང་གི༔ ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པར་དམ་བཅའོ༔ གསུམ་པ་བསོད་ནམས་ཚོགས་གསོག་ནི༔ ཧོཿ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་རྩ་གསུམ་ལྷར༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ ཐེག་གསུམ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་ཏུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ བཞི་པ་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བར་ཆད་རྩོམ་པའི་གདོན་ཚོགས་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ རང་རང་གནས་སུ་མྱུར་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་མཚོན་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་ལྔའི་ཀློང༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཀྲཱོདྷ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ༔ པདྨ་གར་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ དབང་བསྐུར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དངོས་གཞིའི་དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་ནི༔ ཨ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཉིད༔ སྐྱེ་འགག་གནས་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ༔ རྣམ་པར་ཐར་བའི་སྒོ་གསུམ་དང༔ འདུ་འབྲལ་སྤངས་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ འགག་པ་མེད་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང༔ འོད་གསལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདངས༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་འབྱུང་བ་ལས༔ ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་འབར་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེའི་སྤྲིན་ཏུ་བཞེངས༔ རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསརྦ་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ༔ ཀློང་ལྔ་དག་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བཀོད་པ་ཆེ༔ པདྨ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔར་འཁྲུགས་པའི་དབུས༔ ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༔ རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལྷག་པའི་ལྷ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས༔ ཐབས་ཤེས་མཐེབ་མཛུབ་སྦྱོར་བའི་བརྡས༔ པདྨ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔ གཡོན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་པའི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་ལ༔ མེ་ཏོག་སྙན་ཐད་ཁ་བྱེ་བར༔ འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞི་འཛུམ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཤེས་རབ་ཡུམ༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གྲི་གུག་ཐོད་པ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཡིད་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས༔ དབྱིངས་རིག་ཡབ་ཡུམ་གདོད་མའི་མགོན༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་མཆོག་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་མང་པོ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ཉིད༔ ཉོན་མོངས་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དང༔ ཡན་ལག་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས༔ མདོར་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྷར༔ མ་བསྐྱེད་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན༔ ཉི་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་ཏུ་རྫོགས༔ དེ་ལས་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མཐའ་ཀླས་པས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དམར་གསལ་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེར་འབར༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དཀར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤ་སྤྱི་བླུགས་བསྣམས༔ ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་སེར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་པུསྟི་བསྣམས༔ ནུབ་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དམར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ནོར་བུ་བསྣམས༔ བྱང་དུ་གསང་བའི་བདག་པོ་མཐིང༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རྡོ་རྗེ་བསྣམས༔ ཤར་ལྷོར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སྔོ༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ནུབ་ས་ཡི་སྙིང་པོ་སེར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་སྙེ་མ་བསྣམས༔ ནུབ་བྱང་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་དཀར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ཟླ་བ་བསྣམས༔ བྱང་ཤར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དམར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ཉི་མ་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས༔ རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་བཞེངས་ཏེ་གནས༔ བར་ཁྱམས་ཕྱོགས་དང་སྟེང་འོག་ཏུ༔ རིགས་དྲུག་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སོ་སོའི་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་བཅས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེས་མཛེས༔ སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ནི༔ དཀར་སེར་དམར་མཐིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དུས་གསུམ་བསྐལ་བཟང་སེམས་དཔའ་སྟོང༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དང༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དྲང་སླད་དུ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ཇི་བཞིན་གསལ༔ ཉོན་མོངས་གནས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ལྔས༔ རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་དབང་བསྐུར་ཞིང༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་གྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབ་བོ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲང་སླད༔ གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔ འགྲོ་འདུལ་རིགས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ འགག་མེད་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་གྱིས༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དགོངས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བཞི་བསྐུར༔ མི་མཐུན་སྒྲིབ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ༔ དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་ཕྱག་གིས་འདུད༔ དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ ལྷག་པའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་མི་ཕྱེད་བཅིང༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧོཿ གདོད་ནས་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད༔ སངས་རྒྱས་མཛད་པའི་རོལ་མོ་ཡིས༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཞི་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་ནི༔ རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས༔ མཆོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླངས་བསམ༔ ཨོཾ༔ ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ མོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་གླུ་དང་གར་གྱིས་མཆོད༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས༔ བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧོཿ ཡུལ་དང་དབང་པོའི་གཟུང་འཛིན་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པའི༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རྒྱན་དུ་མཆོད༔ རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་གཡུང་དྲུང་ཆུ༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་ཆེན་པོས༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དངོས་གྲུབ་བླང༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་བྷཉྫའི་བཟེད་ཁོངས་སུ༔ ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་བསྐྱིལ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་རོལ་མོ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་དགྱེས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་ཆོས་ཀུན་སྦྱོར༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པས་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང༔ འཁོར་གསུམ་སྤང་བླང་བྲལ་བར་རོལ༔ ཏ་ན་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ ཨོཾ༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་སྣང༔ བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་བ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ འགག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ སྒྲ་ཡི་ཁམས་རྣམས་སད་པར་མཛད༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྙིང་རྗེ་ཆེ་དང་ཤེས་རབ་བདག༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ རྩོལ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཏེར༔ གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཚིམ་མཛད་པའི༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱཿ ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་འཆང་བས༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆོད་པའི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུ༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསལ་སྣང་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་དག་པ་དྲན༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ སྔགས་ཀྱི་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ལྔ་པ་ཛཔ་ཀྱིས་བསྙེན་པ་ནི༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སརྦ་མཎྜལ་ཕཊ྄་ཛཿ བདག་གིས་བསྒོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མདུན་དུ་བྱེ༔ ཉེ་བར་བསྙེན་ཏེ་བཞུགས་པ་ཡི༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང༔ རིག་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཕག་མོ་ཡུམ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླར་ཧྲཱིཿདམར་མཐར༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་མདུན་གྱི་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ དེ་ཡི་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ནི༔ བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཏུ༔ རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ གནས་སྐབས་བགེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་འཕེལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར༔ དྲུག་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མདུན་ཏུ་སྟེགས་བུ་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་འབྲི༔ ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་མཚན་མ་དགོད༔ དབུས་སུ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་དང༔ ཁྱད་པར་སྐྱེ་བདུན་བདེ་གཤེགས་གདུང༔ ཤུ་དག་དཱུརྦ་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཡུངས་ཀར་བཟང་དྲུག་འབྲས་བུ་གསུམ༔ དབང་ལག་རྟག་ངུ་བཅས་པ་རྣམས༔ རིལ་བུ་སྲན་ཆུང་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ བྷནྡྷ་བཟང་པོའི་སྣོད་དུ་བསྩལ༔ དར་སྣ་ལྔ་ཡི་ན་བཟའ་བཅས༔ བསྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྙིང་པོར་བཞག༔ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྒྱས་པར་དགྲམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད་དེ༔ རྣལ་འབྱོར་གཞུང་བསྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསམས༔ བསྙེན་ཅིང་ཛཔ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ༔ ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་རང་ཤར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ༔ པདྨ་གར་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ རང་བྱུང་ཛཔ྄་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་འོད་དུ་འབར༔ གསུང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ ཐུགས་དགོངས་སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ངང༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བྱིན་རློབས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་མི་གཡོ་དགོངས་པའི་གཟེར༔ བདག་མདུན་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ རང་འདྲ་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་བརྒྱུད་སྐུའི་དབྱིངས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔ གསལ་ཞིང་ཐིམ་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པ་ལས༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ ཡིད་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ནཱ་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་དང་སྔགས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཞག་གི་མཐར༔ གྲུབ་པའི་རྟག་མཚན་མཐོང་བར་འགྱུར༔ དེ་ཚེ་ཉམས་དགའ་རླུང་རིག་དྭངས༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན་ཅིང༔ གསུང་ཐོས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར༔ བདུད་རྩིའི་སྣོད་བཅུད་འཕེལ་བ་དང༔ རྨི་ལམ་ཁྲུས་བྱས་གོས་དཀར་གྱོན༔ སྐུ་དང་ཕྱག་མཚན་གཏེར་རྙེད་སོགས༔ དགེ་བའི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་འབྱུང༔ སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་དང༔ འཁོར་གྱི་སྔགས་ཀྱང་བཟླས་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་སཏྭ༔ གུ་རུ་ཤྲཱིཿཁ་སརྦཱ་ཎི༔ ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ༔ སརྦ་བུདྡྷ་བདྷི་ས་ཏྭ༔ སཾ་བྷཱ་བ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ཎཱཾ༔ མ་མ་ཙིཏྟབཛྲ་ཏྲཊ༔ ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ༔ སྥཱ་ར་སྥཱ་ར་ཎ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མཻ་ཏྲི་མཻཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཁ་གརྦྷ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་ནི་བཱ་ར་ཎ་བིཥྐམྦྷི་ནི་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་སམནྟ་བྷ་དྲ་ཨཱཿ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲཱིཾ་ཏྲུྃ་སྲུྃ་པྲཾ་ཀྵྃ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་བ་ཡང༔ ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ཉེ་བར་བཟླ༔ སྒྲིབ་དག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ བདུན་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དང༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ༔ དེ་ལ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དང༔ བར་ཆད་མི་མཐུན་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རང་ཉིད་འཕགས་པའི་སྨིན་མཚམས་ནས༔ ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གཅེར་བུ་རྒྱན་སྤངས་གཟི་འོད་འཕྲོ༔ ཕྱག་གཡས་པད་ཕྲེང་གཡོན་པ་ནི༔ བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྤྱི་བླུགས་བསྣམས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲོས་པས༔ འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བསལ་ནས༔ འཕགས་པའི་གོ་འཕང་བཀོད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བི་པུ་ལ་གརྦྷེ་མ་ཎི་པྲ་བྷེ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་ནིརྡེ་ཤ་ནི༔ མ་ཎི་མ་ཎི་སུ་པྲ་བྷེ་བི་མ་ལ༔ སཱ་ག་ར་གམྦྷི་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ༔ བུདྡྷ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་གུ་ཧྱ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་གརྦྷེ་སྭ་ཧཱ༔ པདྨ་དྷཱ་ར་ཨ་མོ་གྷ་ཛ་ཡ་ཏེ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རིག་པ་ཁྲི་ཡིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་འདོད་ན༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་ཀུན་བསྡུས་ནས༔ ཕྱག་གི་ལྷུང་བཟེད་ནང་དུ་ཐིམ༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ རང་ལུས་ཕུང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ནས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཅིང༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་ཀྱང་བཟླ༔ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གིས་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་དབང་བྱེད་ན༔ བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས༔ སྙོམས་ཞུགས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་ནས༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དམར་གསལ་ཆགས་ཤིང་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས༔ གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔ དམིགས་ཡུལ་གང་ལ་རེག་པའི་མོད༔ འོད་དམར་བདེ་ཆེན་ངོ་བོར་ཞུ༔ བདག་ཐིམ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་འདུས་བསམ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་ཏེ་ཏུ་རེ་སནྟཱ་ར་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཞི་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ༔ གཡོ་ཞིང་འགུགས་ན་གཞན་ཅི་སྨོས༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་གི་ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་ཞེས་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མེ་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་པས༔ ས་གསུམ་དྲེགས་པ་ཟིལ་མནན་ཞིང༔ བཀའ་སྡོད་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་ནས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་སྡེ་དང་དཔུང༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་ཅིང་ཆོས་དབྱིངས་བསྟིམས༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་སརྦ་དུཥྚཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ འབུམ་ཕྲག་བཟླས་པས་དྲེགས་པ་རྣམས༔ ཟིལ་གནོན་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ མཆོག་གི་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཕྱིར༔ འཁྲུལ་བའི་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་ལ༔ བདེ་བའི་སྟན་འདུག་རླུང་རོ་དབྱུང༔ ལུས་སྦྱོང་འཁྲུལ་འཁོར་སྟོང་ར་གསལ༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་རླུང་ལས་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་པདྨ་གར་དབང་གི༔ ཐུགས་ཀའི་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན༔ གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མེས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞུ་བ༔ སྙིང་དབུས་ཏི་ལ་ཀར་བསྟིམས་ནས༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ ཡིད་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ༔ བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་བྱས་ཏེ༔ ལྷག་མཐོང་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བར་བསྐྱང༔ དེ་ཚེ་སློབ་དང་མི་སློབ་པའི༔ ཟུང་འཇུག་རྟེན་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་དྲྭ་བ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ༔ བསང་ཆུས་བྲན་ཞིང་བདུད་རྩི་འཐོར༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིག་པའི་རང་རྩལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས༔ ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ངང༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་པདྨོ་བཀོད་པ་དང༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་པོ་ཏཱ་ལ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་ནས༔ སྐུ་གསུམ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ལ༔ དགྱེས་པར་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཨོཾ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམ་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧོཿ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཿ ཧཱུྃ༔ དུག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རུ་རྫོགས༔ རྣལ་འབྱོར་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག༔ ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་བརྡལ་ངང་དུ་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་པའི༔ ལྷག་སྡུད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བདུད་རྩིའི་ཕམ་ཕབ་འདི་གསོལ་ལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་སྐུར་སྣང་བ༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་འདིར་དགོངས༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འདམ་དུ་བྱིང༔ སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་གདུངས་པ་ལ༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་སྣང་བས༔ ཉོན་མོངས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ངང༔ རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཐུགས་རྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེ་ཆགས་པའི་མཐུས༔ རླུང་སེམས་དབང་སྡུད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཀློང༔ གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འདོད་ཁམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔ གཟུགས་ཁམས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ གཟུགས་མེད་མི་རྟོག་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ ཁམས་གསུམ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གདུང་བའི་གླུ་འདིས་འཕགས་རྣམས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་སུས་བསྐུལ་བ༔ དེ་ལ་བྱིན་རླབས་ཟིལ་ཆེན་འབེབས༔ ཉམས་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྗེས་ཀྱི་རིམ་པར་དང་པོ་ནི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་རྟགས་མཐོང་ན༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་ཕྱིར༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དང་པོར་མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་བསྙེན༔ བར་དུ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གནད་ནས་བསྐུལ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་བསྩལ་ནས་ཀྱང༔ མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་མདུན་རྟེན་ལྷ་ཚོགས་ལས༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བར་མ་ཆད་པར་བདག་ལ་ཐིམ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་རྨད་པོ་ཆེ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཀློང༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ བཛྲ་སཏྭ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་ལ་ཐིམ༔ དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་རྫས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་བྱ༔ གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོཿ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་ལས༔ འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བརྗོད༔ གསུམ་པ་རྟག་མཐའ་སྦྱང་བ་ནི༔ ཨཿ ཡེ་ཤེས་རྩལ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཐིམ༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང༔ དོན་གྱི་འཕགས་པའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ སླར་ཡང་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཧྲཱིཿཡིག་གདངས་སུ་སད་པ་ལས༔ སྣོད་བཅུད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རོལ་པར་ཤར༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ལྔ་པ་བདག་ཉིད་བསྲུང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ རང་རིག་པདྨ་གར་དབང་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་རྫོགས༔ འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་རྟོག་པ་བསྲུང༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ༔ དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་འདེབས་ནི༔ ཧོཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་དང༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ འདུན་པ་སེམས་པས་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ རིགས་ཆེན་འབྱེད་པས་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐུར་བཞེངས༔ དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པས་འོད་གསལ་མངོན་གྱུར་ཏེ༔ ལུང་ཆེན་ཐོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུས༔ རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མར་བཅས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པར་ཤར༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་སྟོན༔ དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་དམ་ཚིག་ཅན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་སོན་ཕྲིན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་སིལ་མར་བསྙིལ༔ ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཉམས་བསྐྱང་ཞིང༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད༔ ཁྱད་པར་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེས༔ གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཏུ་བརྩམ༔ འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་བྲལ་བའི་ངང༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་གདུང་འཛིན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྩ་བའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ལུང༔ པདྨ་འདུས་པའི་ཏནྟྲའི་བཅུད༔ སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང༔ འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ ཌཱ་ཀི་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས༔ ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོར་གདམས་པ་བཅས༔ རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་དང༔ མ་འོངས་དེ་རྣམས་བསམ་བཞིན་ཏུ༔ སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཆེད༔ དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མར༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཏུ་གདམས༔ ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེར་ཐོབ༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བཅུད་དུ་གཏམས༔ ནམ་ཞིག་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་ཡིས༔ བོད་ཁམས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས༔ བྱིན་རླབས་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་དང༔ འཕྲད་ནས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཡིས༔ རང་ཉམས་བླངས་ཤིང་གཞན་དག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས༔ དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་སྲོག་ཡུན་དུ་གནས༔ འགྲོ་མང་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འོག་མིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོའི་གཡས་ལོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པ་རིང་དུ་གསང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས་ཏེ། སླར་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྔ་ཆར་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་གྲུབ་འཕྲལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཡབ་སྲས་དང༌། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས་མཆོག་གི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཕུལ་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུའང་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌། སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་བར་ཆད་སེལ་བའི་བཙས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།། །། ༈ རིལ་བུའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་གྱི་དམིགས་བཟླས་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ། །འོད་ལྔའི་ཟེར་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད། །གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེས་ཐོག་དྲངས་པའི། །འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དྭངས་མའི་རྩི་བཅུད་བུམ་བཅུད་རྫས་ལ་བསྟིམས། །ཟེར་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གསལ་བས། །ལྷ་སྔགས་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲྀ་དཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨོཾ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་ཨོཾ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ལས་བྱང་རྩ་བ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དོན་དབང་སྙིང་པོ་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་གཏེར་ཀླུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར་གནས་ཞལ་འབྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད། འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྩལ་བའི་དབང་ཆོག་གི་རྩ་ཐོ་བཅས་བཞུགས་པ་གཏེར་མཛོད་དཀར་ཆག་ཏུ་མཚན་བཀོད་གནང་བ་བཞིན་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱུང༌། དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་གསར་བསྒྲིགས་བཅས་འཕགས་ཡུལ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་འཕྲུལ་པར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]
\u0f01\u0f83:__'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las:_sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las bzhugs so:

\u0f01\u0f83:__:::::brda yig::::_'jig rten gsum mgon thugs rje'i gter:_gar gyi dbang phyug la btud nas:_'gro 'dul rtsa ba'i sgrub pa'i thabs:_pad+ma badz+ra bdag gis bstan:_sa ma ya:_bsgrub gzhi kun khyab chos kyi dbyings:_sgrub byed bde chen ye shes lam:_grub pa mthar phyin dbyer med 'bras:_snying po byang chub thob 'dod na:_dben par bsam gtan snod rung bas:_dbang dang dam tshig la gnas shing:_lha dang snying po phyag rgya las:_mi 'da' rdo rje'i brtul zhugs kyis:_srid las nges par 'byung ba dang:_gzhan phan snying rje chen po dang:_dbyings ye zung 'jug gnyug ma'i ngang:_yang dag snying po'i don la 'jug:_rang nyid skad cig gar gyi dbang:_'ja' tshon lta bu'i skur gsal ba'i:_thugs ka'i 'od kyis tshogs zhing rnams:_nam mkha' gang bar sad pa'i mdun:_rtse gcig gus shing gdung ba'i blos:_sngon 'gro'i dang po skyabs 'gro ni:_na mo:_bdag dang mkha' mnyam sems can kun:_dbyings las ye shes rang shar ba'i:_byang chub sems kyi rtsa gsum lhar:_mi phyed gus pas skyabs su mchi:_gnyis pa sems bskyed dam bca' bzung:_hoH_dbyings las gzhan min khams gsum 'gro:_ye shes phyag rgya'i skur bsgrub phyir:_zung 'jug pad+ma gar dbang gi:_ting 'dzin bsgom par dam bca'o:_gsum pa bsod nams tshogs gsog ni:_hoH_dbyings dang ye shes dbyer med pa'i:_nam mkha' gang ba'i rtsa gsum lhar:_sgo gsum gus pa'i phyag gis 'dud:_kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:_sdig ltung nyams chag mthol zhing bshags:_tshogs gnyis bsgrubs la rjes yi rang:_theg gsum chos 'khor bskor bzhin tu:_mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:_dge tshogs byang chub snying por bsngo:_gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:_bzhi pa bgegs tshogs bskrad pa ni:_hU~M:_pad+ma dbang gi dkyil 'khor 'dir:_bar chad rtsom pa'i gdon tshogs kun:_rdo rje gsang ba'i bka' byung gis:_rang rang gnas su myur du dengs:_drag sngags mtshon dang thun gyis gzir:_lnga pa srung 'khor bsgom pa ni:_hrIH_dbyings kyi rang bzhin 'od lnga'i klong:_rig pa ye shes rdo rje'i gur:_dbyings rig dbyer med khro tshogs bcas:_mtshams kyi dkyil 'khor lhun gyis grub:_dz+nyA na d+hA tu badz+ra kro+Ad+ha rak+Sha b+h+rU~M:_drug pa ye shes byin chen dbab:_hrIH_gdod nas dag pa chos kyi dbyings:_longs spyod yongs rdzogs ye shes sku:_dbyer med sgyu 'phrul drwa ba'i lha:_pad+ma gar dbang bcom ldan 'das:_gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:_thugs rje thugs dam dus la bab:_sku gsung thugs kyi byin phob la:_dbang bskur mchog thun dngos grub stsol:_oM lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki ni badz+ra sa ma ya a be sha ya a aH_hU~M hU~M hU~M:_dzaHhU~M ba~M hoH_bdun pa mchod rdzas byin brlab ni:_ra~M ya~M kha~M:_dbyings kyi cho 'phrul rmad byung ba:_ye shes rnam lnga'i 'od zer sprin:_bde chen rdo rje'i dam tshig gi:_mchod pa'i phyag rgya chen por rdzogs:_oM badz+ra ar+g+haM nas/_shap+ta pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha sarba pU dza AHhU~M:_lan gsum brjod pas byin gyis brlab:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_dngos gzhi'i dang po lha bskyed ni:_a/_chos rnams kun gyi rang bzhin nyid:_skye 'gag gnas med spros dang bral:_rnam par thar ba'i sgo gsum dang:_'du 'bral spangs pa dbyings kyi ngang:_ye shes sgyu ma'i cho 'phrul ni:_'gag pa med par kun tu snang:_'od gsal snying rje chen po'i gdangs:_cir yang 'char zhing 'byung ba las:_zung 'jug bde chen byang chub sems:_hrIHyig dmar po 'od 'bar ba'i:_rdo rje'i yi ge'i sprin tu bzhengs:_rang byung sngags kyi sgra bsgrags pas:_sprul pa'i dkyil 'khor lhun gyis grub:_pany+tsa d+hA tu b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrIHsarba maN+Dal b+h+rU~M:_klong lnga dag pa yum gyi mkha':_'byung ba rim brtsegs ri rab steng:_thar pa chen po'i gzhal med khang:_gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:_ye shes yon tan rgyan gyis spras:_bsam gyis mi khyab bkod pa che:_pad+ma drwa ba chen po'i zhing:_snang stong 'od lngar 'khrugs pa'i dbus:_chu skyes nyi zla'i gdan gyi steng:_rang sems skye med chos kyi dbyings:_ye shes longs spyod rdzogs pa'i sku:_'jig rten dbang phyug thugs rje'i gter:_sems nyid ngal gso lhag pa'i lha:_dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:_phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya ni:_pus mo g.yas pa'i steng du brkyangs:_thabs shes mtheb mdzub sbyor ba'i brdas:_pad+ma dmar po'i phreng ba 'dren:_g.yon pas dkon mchog gsum mtshon pa'i:_skyabs sbyin phyag rgyas ut+pal la:_me tog snyan thad kha bye bar:_'chi med tshe bum mtshan pa bsnams:_dar dang rin chen rus pas brgyan:_zhi 'dzum cung zad khros pa'i nyams:_rang 'od bde ster shes rab yum:_gsang ba ye shes sku mdog dmar:_gri gug thod pa bsnams pas 'khril:_rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:_ye shes 'od lnga'i klong na bzhugs:_yid dang chos su 'dzin pa'i sems:_dbyings rig yab yum gdod ma'i mgon:_rdo rje phung po'i yan lag ni:_bde gshegs rigs mchog rdzogs sangs rgyas:_sa chu spyan dang mA ma kI:_me rlung gos dkar dam tshig sgrol:_nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:_skye mched khams rnams mang po kun:_byang chub sems dpa' sems ma nyid:_nyon mongs 'gro 'dul thub pa dang:_yan lag mthar byed khro bo'i tshogs:_mdor na phung khams skye mched kun:_gdan gsum tshang ba'i ye shes lhar:_ma bskyed 'od gsal dbyings kyi rgyan:_nyi dang 'od zer bzhin tu rdzogs:_de las rang byung he ru ka'i:_rnam par 'phrul pa mtha' klas pas:_gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir:_thugs rje'i bye brag cir yang ston:_spyi bor pad zla'i gdan gyi steng:_rigs kyi bdag po snang mtha' yas:_dmar gsal mnyam bzhag lhung bzed bsnams:_sprul sku'i cha lugs mtshan dper 'bar:_phyi rol pad+ma 'dab brgyad la:_shar du byams pa mgon po dkar:_mchog sbyin ut+pa spyi blugs bsnams:_lho ru 'jam dpal gzhon nu ser:_mchog sbyin ut+pal pusti bsnams:_nub tu spyan ras gzigs dbang dmar:_mchog sbyin ut+pal nor bu bsnams:_byang du gsang ba'i bdag po mthing:_mchog sbyin ut+pal rdo rje bsnams:_shar lhor nam mkha'i snying po sngo:_mchog sbyin ut+pal ral gri bsnams:_lho nub sa yi snying po ser:_mchog sbyin ut+pal snye ma bsnams:_nub byang sgrib pa rnam sel dkar:_mchog sbyin ut+pal zla ba bsnams:_byang shar kun tu bzang po dmar:_mchog sbyin ut+pal nyi ma bsnams:_kun kyang zhi 'dzum sgeg pa'i nyams:_rang 'od rig ma'i bde bas dgyes:_dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:_pad zla'i steng na bzhengs te gnas:_bar khyams phyogs dang steng 'og tu:_rigs drug 'gro 'dul thub pa drug:_so so'i rtags kyi phyag mtshan bcas:_sprul sku'i cha lugs mtshan dpes mdzes:_sgo bzhir dbang chen sde bzhi ni:_dkar ser dmar mthing khros pa'i nyams:_gar dgu'i gzi byin mchog tu 'bar:_gri thod phyag rgyas yum dang sbyor:_gzhan yang bla ma yi dam lha:_dus gsum bskal bzang sems dpa' stong:_dpa' bo mkha' 'gro chos srung dang:_nor lha gter bdag bye ba'i tshogs:_khams gsum sems can drang slad du:_'gro 'dul thugs rje'i dkyil 'khor cher:_char sprin gtibs pa ji bzhin gsal:_nyon mongs gnas gyur ye shes lngas:_rigs lnga'i ngo bor dbang bskur zhing:_gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum gyis:_sku gsung thugs su byin brlab bo:_hrIHhU~M trA~M oM aH_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_oM sarba ta thA ga ta kA ya wAka? tsit+ta badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:_gnyis pa ye shes spyan drang slad:_gdung ba'i dbyangs dang rol mor bcas:_hrIH_chos dbyings skye ba med pa las:_so sor kun rtog ye shes sku:_byang chub sems kyi lha tshogs rnams:_thugs dam dbang gis gshegs su gsol:_'jig rten dbang phyug snying rje'i gter:_'gro 'dul rigs kyi 'khor dang bcas:_'gag med sgyu ma'i rnam rol gyis:_dam tshig dkyil 'khor 'dir dgongs la:_phyi nang gsang ba'i byin chen phob:_sku gsung thugs kyi dbang bzhi bskur:_mi mthun sgrib pa'i bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki ni badz+ra sa mA dzaH_gsum pa dam ye dbyer med du:_dgug gzhug bcing mnyes phyag gis 'dud:_dam bca' rnam gsum brtan pa'i phyir:_lhag pa'i 'dun pa rtse gcig pas:_oM:_thugs rje'i lcags kyus rgyud bskul zhing:_byams pa'i zhags pas rten dang bsre:_dga' ba'i sgrog gis mi phyed bcing:_btang snyoms dril bus dgyes pa bskyed:_dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan:_hoH_gdod nas dbyings kyi lha tshogs rnams:_ye shes rig pa'i klong du bzhugs:_zung 'jug chen po'i dam tshig gis:_'du 'bral med par phyag 'tshal lo:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_oM:_rdo rje'i ye shes 'thob bya'i phyir:_byang chub spyod pa rlabs chen spyad:_sangs rgyas mdzad pa'i rol mo yis:_'gro 'dul 'phags pa'i phrin las bsgrub:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+waM:_bzhi pa mchod cing bstod pa ni:_rang las sprul pa'i lha mo'i tshogs:_nam mkha' gang ba'i nyams 'gyur gyis:_mchod cing rdo rje'i glu blangs bsam:_oM:_lhar snang phyag rgya chen po'i ngang:_dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:_mos dang las kyi phyag rgyar bcas:_ye shes glu dang gar gyis mchod:_ma hA mu dra dz+nyA na gIrti pU dza hoH_oM:_kun tu bzang po'i rnam 'phrul las:_byung ba'i ye shes bla na med:_mchod pa'i sprin chen rgya mtsho yis:_dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:_oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shap+ta pra tIts+tsha swA hA:_hoH_yul dang dbang po'i gzung 'dzin kun:_bde ba chen por ro gcig pa'i:_'dod pa'i yon tan rnam mang pos:_'du 'bral med pa'i rgyan du mchod:_rU pa shap+ta gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha AHhU~M:_oM:_rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i:_'chi med bdud rtsi g.yung drung chu:_dug lnga sel ba'i sman chen pos:_thugs rje'i lha tshogs mchod par bgyi:_oM sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:_oM AHhU~M gis dngos grub blang:_hrIH_pad+ma b+hany+dza'i bzed khongs su:_nyon mongs bsgral ba'i rak+ta bskyil:_bde mchog bde ba'i rol mo yis:_ye shes gzi byin bskyed du gsol:_ma hA rak+ta khA hi:_hU~M:_stong gsum 'jig rten snod yangs par:_khams gsum 'gro kun gtor mar sbyar:_'dod yon rgya mtsho'i sprin chen pos:_bde ba chen por dgyes gyur cig:_ma hA ba liM ta pany+tsa kA ma gu Na pU dza hoH_dbyings kyi ngang du chos kun sbyor:_ye shes rig pas gzung 'dzin bsgral:_zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong:_'khor gsum spang blang bral bar rol:_ta na ga Na dz+nyA na d+hA tu a a:_oM:_'gyur ba med pa'i dbyings nyid las:_ye shes phyag rgya'i gzugs su snang:_brtan g.yo kun khyab bde ba che:_rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:_AH_'gag pa med pa'i dbyings nyid las:_ye shes rnam pa thams cad pas:_sgra yi khams rnams sad par mdzad:_rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:_hU~M:_skye ba med pa'i dbyings nyid las:_ye shes 'od gsal byang chub sems:_snying rje che dang shes rab bdag:_rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:_swA:_rtsol ba med pa'i dbyings nyid las:_ye shes lhun gyis grub pa'i gter:_gdul bya'i bsam pa tshim mdzad pa'i:_yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:_hAH_thogs pa med pa'i dbyings nyid las:_ye shes rig pa'i rtsal 'chang bas:_sgyu 'phrul drwa ba'i tshul ston pa:_phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:_hrIH_chos dbyings spros pa bral ba las:_ye shes longs spyod rdzogs skur shar:_zung 'jug sprul pa'i dkyil 'khor lhar:_gus pas bstod do dngos grub stsol:_mchod pa'i lha rnams rang la bsdu:_lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:_bdag nyid sangs rgyas thams cad kyi:_snying rje chen po'i ye shes sku:_dngos yin snyam du nga rgyal brtan:_spyi dang bye brag gsal snang la:_rtse gcig sems bzung dag pa dran:_tha mal snang zhen kun sbyangs te:_sngags kyi zhi gnas bsgrub par bya:_lnga pa dzapa kyis bsnyen pa ni:_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_sarba maN+Dal phaTa? dzaH_bdag gis bsgoms pa'i dkyil 'khor lha:_rten dang brten par bcas pa yi:_ye shes 'khor lo mdun du bye:_nye bar bsnyen te bzhugs pa yi:_gnyis ka'i thugs kar pad nyi'i steng:_rig stong rgyal po rta mchog dpal:_dmar smug ral gri thod khrag bsnams:_phag mo yum dang mnyam sbyor ba'i:_thugs kar pad zlar hrIHdmar mthar:_rdo rje'i sngags kyi phreng bas bskor:_de las 'phros pa'i 'od zer gyis:_'phags mchod 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:_byin rlabs dngos grub thams cad kun:_tshur 'dus mdun gyi lha la thim:_ye shes gzi byin mchog tu 'bar:_de yi gsang gsum phyag rgya las:_thugs rje'i 'od zer dpag yas 'phros:_bdag gi sgo gsum thim pa yis:_sgrib dag dbang dang dngos grub stsol:_dbyings rig dbyer med ngang nas bzlas:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_rig pa'i rgyal po 'di nyid ni:_bar med chu bo'i rgyun bzhin tu:_rtse gcig bsnyen pa'i rnal 'byor de:_spyan ras gzigs dang skal ba mnyam:_gnas skabs bgegs zhi tshe bsod 'phel:_'gro 'dul phrin las bsam mi khyab:_'bum phrag bcu yis ye shes kyi:_thugs rje yul la 'jug par 'gyur:_drug pa sgrub pa'i rnal 'byor ni:_mdun tu stegs bu mtshan rdzogs dbus:_byang chub sems kyis chag chag gdab:_dkyil 'khor spyi dang mthun par 'bri:_lha gnas rnams su mtshan ma dgod:_dbus su bum pa bcud ldan dang:_khyad par skye bdun bde gshegs gdung:_shu dag dUrba sin+d+hU ra:_yungs kar bzang drug 'bras bu gsum:_dbang lag rtag ngu bcas pa rnams:_ril bu sran chung tsam du dril:_b+han+d+ha bzang po'i snod du bstsal:_dar sna lnga yi na bza' bcas:_bsgrub pa'i dkyil 'khor snying por bzhag:_mchod pa'i bye brag rgyas par dgram:_phyi nang gsang ba'i mtshams bcad de:_rnal 'byor gzhung bsrangs ye shes pa:_mdun gyi rten dang dbyer med bsams:_bsnyen cing dzapa kyi phrin las bskul:_hrIH_dbyings kyi ngang las rang shar ba'i:_ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i lha:_pad+ma gar dbang bcom ldan 'das:_rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs rnams:_rdo rje'i dam tshig rjes dgongs la:_rang byung dzapa? kyi phrin las mdzod:_sku ni snang stong 'od du 'bar:_gsung gsang sngags kyi rang sgrar 'ur:_thugs dgongs skye med 'od gsal ngang:_bde ba chen po'i gzi byin skyed:_byin rlobs mchog dang thun mong gi:_dngos grub deng 'dir bstsal du gsol:_zhes bskul mi g.yo dgongs pa'i gzer:_bdag mdun thugs srog sngags phreng las:_rang 'dra mgal me bzhin du 'khor:_yab yum zhal brgyud sku'i dbyings nas:_rdo rje nor bu'i lam zhugs te:_gsal zhing thim pa'i gzi byin gyis:_bde chen ye shes brtan pa las:_thun mong mchog gi dngos grub dbyig:_yid bzhin nyid du 'grub par bsam:_oM AHhU~M hrIH_oM ma Ni pad+me hU~M:_d+hU ma g+ha ye nA ma swA hA:_oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:_gtso 'khor sprul par bcas pa las:_'od 'phros snod bcud dngos 'dzin sbyangs:_snang grags rig gsum lha dang sngags:_dbyings dang rig pa dbyer med pa'i:_zung 'jug thig le gcig tu rdzogs:_nyi shu rtsa gcig zhag gi mthar:_grub pa'i rtag mtshan mthong bar 'gyur:_de tshe nyams dga' rlung rig dwangs:_'phags pa dgyes pa'i zhal ston cing:_gsung thos bde chen ye shes 'bar:_bdud rtsi'i snod bcud 'phel ba dang:_rmi lam khrus byas gos dkar gyon:_sku dang phyag mtshan gter rnyed sogs:_dge ba'i mtshan ma ci yang 'byung:_spro na rdo rje 'bebs pa dang:_'khor gyi sngags kyang bzlas par bya:_oM AHhrIHhU~M:_oM AHbadz+ra satwa:_gu ru shrIHkha sarbA Ni:_lo ka nA tha:_sarba bud+d+ha bad+hi sa twa:_saM b+hA ba a d+hiSh+ThA NAM:_ma ma tsit+tabadz+ra traT:_dz+nyA na dz+wa la dz+wa la:_s+phA ra s+phA ra Na:_hU~M hU~M phaTa? swA hA:_oM mai tri maiM swA hA:_oM wA gI shwa ri mU~M:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_oM badz+ra pA Ni hU~M:_oM kha gar+b+ha hU~M:_oM k+Shi ti gar+b+ha trA~M:_oM sarba ni bA ra Na biSh+kam+b+hi ni phaTa?:_oM saman+ta b+ha dra AH_oM mu ne krIM tru~M sru~M praM k+Sha~M ye swA hA:_oM badz+ra rat+na pad+ma karma ha ya gr-I ba dzaHhU~M ba~M hoH_de bzhin gshegs pa thams cad kyi:_snying po yi ge brgya ba yang:_thun mtshams rnams su nye bar bzla:_sgrib dag dngos grub mchog tu 'gyur:_bdun pa las la sbyar ba ni:_thun mong phrin las rnam bzhi dang:_mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba:_rdo rje gsum gyi go 'phang bsgrub:_de la nad gdon sdig sgrib dang:_bar chad mi mthun zhi ba'i phyir:_rang nyid 'phags pa'i smin mtshams nas:_las kyi sems dpa' spyan ras gzigs:_'khor ba dong sprugs sku mdog dmar:_gcer bu rgyan spangs gzi 'od 'phro:_phyag g.yas pad phreng g.yon pa ni:_bdud rtsis gang ba'i spyi blugs bsnams:_nam mkha' gang bar rab spros pas:_'gro rnams gnas skabs mthar thug gi:_nad gdon sdig sgrib kun bsal nas:_'phags pa'i go 'phang bkod par bsam:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_oM bi pu la gar+b+he ma Ni pra b+he:_ta thA ga te nirde sha ni:_ma Ni ma Ni su pra b+he bi ma la:_sA ga ra gam+b+hi re hU~M hU~M dz+wa la dz+wa la:_bud+d+ha bi lo ki te gu h+ya a d+hiSh+Thi te gar+b+he swa hA:_pad+ma d+hA ra a mo g+ha dza ya te tsu ru tsu ru swA hA:_rig pa khri yis las kun byed:_tshe bsod ye shes rgyas 'dod na:_rang gi thugs nas 'od 'phros pas:_spyi bo'i rigs bdag thugs dam bskul:_de las 'phros pa'i 'od zer gyis:_srid zhi'i tshe bsod ye shes kyi:_dwangs bcud ma lus kun bsdus nas:_phyag gi lhung bzed nang du thim:_zhu zhing khol ba'i bdud rtsi yis:_rang lus phung khams kun khyab nas:_'chi med rdo rje'i srog 'grub cing:_ye shes gzi byin 'bar bar bsam:_oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hAH_oM AHhU~M hrIH_oM ma Ni pad+me A yur puN+ye dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M b+h+rU~M:_mtshan brgya brgyad pa'i gzungs kyang bzla:_bdun phrag gcig gis dngos grub 'gyur:_brtan g.yo'i phun tshogs dbang byed na:_bdag nyid yab yum rjes chags kyis:_snyoms zhugs yum gyi mkha' gsang nas:_pad+ma'i rigs kyi pho nya mo:_dmar gsal chags shing sgeg pa'i nyams:_lcags kyu zhags pa 'dzin pa'i tshogs:_grangs med nyi zer rdul ltar 'phros:_dmigs yul gang la reg pa'i mod:_'od dmar bde chen ngo bor zhu:_bdag thim dbyings rig dbyer med ngang:_rlung sems snang ba dbang 'dus bsam:_oM tA re tut+tA te tu re san+tA ra pad+ma d+hA ki ni sarba lo ka wA shaM ku ru hrIHswA hA:_khri phrag bzhi yis 'jig rten gsum:_g.yo zhing 'gugs na gzhan ci smos:_gdon bgegs 'byung po tshar gcod na:_rang gi zhal nas hU~M zhes sgras:_ye shes sems dpa'i thugs rgyud bskul:_de las 'bar ba'i khro tshogs kyis:_me dang mtshon cha'i char phab pas:__sa gsum dregs pa zil mnan zhing:_bka' sdod bran du khas blangs nas:_dgra bgegs 'byung po sde dang dpung:_bsad gzir bskrad cing chos dbyings bstims:_ming gi lhag ma med par bsam:_oM pad+mAn+ta kr-ita sarba duSh+TAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?:_'bum phrag bzlas pas dregs pa rnams:_zil gnon gdug pa tshar gcod 'gyur:_mchog gi 'bras bu lam byed phyir:_'khrul ba'i bya ba kun btang la:_bde ba'i stan 'dug rlung ro dbyung:_lus sbyong 'khrul 'khor stong ra gsal:_rdo rje'i bzlas pas rlung las sbyangs:_rang nyid pad+ma gar dbang gi:_thugs ka'i mi shigs thig le las:_sprul pa'i dkyil 'khor spro zhing bsdu:_bum pa can gyi sbyor bas brtan:_gtum mo'i ye shes 'bar ba'i mes:_bde chen byang chub sems zhu ba:_snying dbus ti la kar bstims nas:_dbyings rig dbyer med ngang du bzhag:_yid dang las kyi phyag rgya la:_brten nas lhan skyes mtshon byas te:_lhag mthong thig le chen po'i klong:_spang blang bsal bzhag bral bar bskyang:_de tshe slob dang mi slob pa'i:_zung 'jug rten las skad cig gis:_pad+ma drwa ba rdzogs sangs rgyas:_tshe 'di nyid la 'grub par 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_thun mtshams tshogs kyi mchod pa ni:_dam tshig rdzas rnams 'du byas la:_bsang chus bran zhing bdud rtsi 'thor:_brtul zhugs ting 'dzin rtse gcig gis:_ra~M ya~M kha~M:_rig pa'i rang rtsal 'bru gsum gyis:_tshogs rdzas dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:_dbyings dang ye shes dbyer med ngang:_'dod yon mchod sprin rgya mtshor gyur:_oM AHhU~M:_hrIH_chos dbyings pad+mo bkod pa dang:_ye shes sgyu 'phrul po tA la:_gnas yul dur khrod zhing rnams nas:_sku gsum 'phags pa'i lha tshogs rnams:_'dod yon rdo rje'i dam tshig la:_dgyes par dgongs te gshegs su gsol:_byin rlabs nus pa'i rtsal bskyed la:_mchog thun dngos grub byin chen phob:_oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki ni sarba sa ma ya e h+ye hi:_hrIM hrIM pheM pheM:_oM:_longs spyod rnam pa thams cad pa:_ye shes bdud rtsi'i mchod sprin che:_dkyil 'khor lha tshogs rnam la 'bul:_dgyes par bzhes la dngos grub stsol:_sarba a mr-i ta ga Na tsakra pU dza hoH_hoH_'dod pa'i yon tan rgya mtsho'i gter:_tshogs dang gtor ma'i phung por spungs:_dam tshig nyams chag bskang ba'i phyir:_thugs rje'i lha tshogs rnams la 'bul:_ma hA ba liM ta pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha AHhU~M:_oM badz+ra sa ma ya aH_hU~M:_dug gsum dgra bgegs bkug cing bstim:_dbyings rig dbyer med klong du bsgral:_sha khrag rus pa'i tshogs chen po:_he ru ka dpal zhal du sbyor:_sarba shA trUn mAM sa rak+ta kiM ni ri ti ma hA pU dza khA hi:_oM AHhU~M:_rdo rje phung po'i grong khyer ni:_gdan gsum dkyil 'khor lha ru rdzogs:_rnal 'byor bde ba'i longs spyod mchog:_chos nyid khyab brdal ngang du rol:_a la la hoH_oM AHhU~M hoH_hrIM hrIM pheM pheM:_pad+ma dbang gi bka' nyan pa'i:_lhag sdud ma mo mkha' 'gro'i tshogs:_bdud rtsi'i pham phab 'di gsol la:_phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod:_oM pad+ma d+ha ka d+hA ki ni uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_hrIH_chos dbyings skye ba med pa las:_ye shes rig pa'i skur snang ba:_'gro 'dul 'phags pa'i lha tshogs rnams:_thugs rje thugs dam dus 'dir dgongs:_snyigs ma lnga yi sems can rnams:_thams cad nyon mongs 'dam du bying:_sdug bsngal gsum gyis gdungs pa la:_khyed kyi phrin las dus la bab:_hrIH_ngo bo 'od gsal pho brang nas:_chos sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:_ye shes mngon sum rang snang bas:_nyon mongs zhi ba'i phrin las mdzod:_rang bzhin bde chen pho brang nas:_longs sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:_ye shes lhun gyis grub pa'i ngang:_rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:_thugs rje sgyu 'phrul pho brang nas:_sprul sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:_ye shes snying rje chags pa'i mthus:_rlung sems dbang sdud phrin las mdzod:_dbyer med thig le'i pho brang nas:_'gro 'dul lha tshogs dbyings nas bzhengs:_ye shes bsam mi khyab pa'i klong:_gzung 'dzin tshar gcod phrin las mdzod:_'dod khams bde ba chen por sbyor:_gzugs khams 'od gsal dbyings su sgrol:_gzugs med mi rtog phyag rgyar zlog:_khams gsum dong sprugs phrin las sgrubs:_sa ma ya hoH_sa ma ya s+t+wa~M:_e a ral+li hrIM hrIM pheM pheM hU~M hU~M:_gdung ba'i glu 'dis 'phags rnams kyi:_ye shes dbyings nas sus bskul ba:_de la byin rlabs zil chen 'bebs:_nyams rtogs phrin las rgyas par 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_rjes kyi rim par dang po ni:_bsnyen sgrub mthar phyin rtags mthong na:_dngos grub ye shes lam byed phyir:_tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor:_mchod cing bstod la nyams chag bshags:_hrIH_pad+ma rnam par rgyas pa'i zhing khams su:_dbyings las rang shar ye shes dkyil 'khor lha:_dang por mos shing gdung bas rtse gcig bsnyen:_bar du dbyer med bde chen rdo rjer bsgrubs:_tha ma 'gro 'dul phrin las gnad nas bskul:_deng 'dir dngos grub gsol ba'i dus lags na:_rdo rje'i sku gsung thugs kyi dkyil 'khor nas:_mchog dang thun mong khyad par dngos grub kun:_da lta nyid du bdag la bstsal nas kyang:_mgon po khyed dang mnyam par byin gyis rlobs:_oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki ni kA ya wAka? tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:_zhes bskul mdun rten lha tshogs las:_lha sngags phyag mtshan 'od zer sprin:_bar ma chad par bdag la thim:_dngos grub rnam gnyis thob par bsam:_oM:_dbyings las rang shar ye shes kyi:_rdo rje'i gsang gsum rmad po che:_dam tshig phyag rgya chen po'i klong:_'du 'bral med par bdag sbyor cig:_badz+ra satwa dz+nyA na sa ma ya kA ya wAka? tsit+ta dzaHhU~M ba~M hoH_ye shes dkyil 'khor bdag la thim:_dam tshig bsgrub rdzas bdud rtsi'i bcud:_mthong thos dran reg thams cad kun:_dngos grub mchog gi skal ldan bya:_gnyis pa nongs pa bshags pa ni:_hoH_'jig rten dbang phyug dkyil 'khor du:_rdo rje theg pa'i dam tshig las:_'gal zhing nyams par gyur pa kun:_snying nas 'gyod pas bzod par gsol:_yi ge brgya pa mang du brjod:_gsum pa rtag mtha' sbyang ba ni:_aH_ye shes rtsal las sprul pa'i lha:_'od gsal dbyings su ro gcig thim:_zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong:_don gyi 'phags pa'i rang zhal blta:_hU~M hU~M hU~M:_bzhi pa chad mtha' bsal ba ni:_hrIH_slar yang dmigs med snying rje che:_hrIHyig gdangs su sad pa las:_snod bcud rten dang brten par bcas:_sku dang zhing khams rol par shar:_phaTa? phaTa? phaTa?:_lnga pa bdag nyid bsrung ba ni:_hrIH_rang rig pad+ma gar dbang lha:_sku gsung thugs kyi rdo rjer rdzogs:_'od zer rdo rje'i sprin chen pos:_gzung 'dzin mtshan ma'i rtog pa bsrung:_oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+ShA haM:_drug pa bsngo smon rgyas 'debs ni:_hoH_phyogs bcu dus bzhi'i rtsa gsum rab 'byams dang:_'gro 'dul 'phags pa'i lha tshogs dgongs su gsol:_bdag gis dus gsum bsags pa'i dge ba kun:_byang chub snying por yongs su bsngo bar bgyi:_bsod nams 'di yis mtha' yas sems can kun:_'dun pa sems pas spyan dang mngon shes 'char:_rigs chen 'byed pas rlung sems lha skur bzhengs:_dbugs chen 'byin pas 'od gsal mngon gyur te:_lung chen thob pa'i zung 'jug sgyu ma'i skus:_rtsal chen rdzogs pa'i 'bras bu mthar phyin nas:_sku dang ye shes phrin las rmad byung ba:_'jig rten dbang phyug go 'phang myur thob shog:_bdun pa shis pa brjod pa ni:_oM:_rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang:_dngos grub mchog stsol 'gro 'dul thugs rje'i lha:_phyi nang mkha' 'gro rdo rje'i srung mar bcas:_rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtsho'i bkra shis shog:_dbyings kyi ngo bo 'od gsal chos sku'i klong:_ye shes rang bzhin longs spyod rdzogs par shar:_gang 'dul sprul pa'i sgyu 'phrul drwa bar ston:_dbyer med byang chub sems kyi bkra shis shog:_tshom bu gcig tu 'dus pa'i dam tshig can:_bsnyen sgrub mthar son phrin las phul du phyin:_mthong thos dran reg 'gro kun smin cing grol:_don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:_ces brjod me tog sil mar bsnyil:_kun tu dga' ba'i nyams bskyang zhing:_gsang ba zab mo'i spyod pa spyad:_khyad par dmigs med snying rje ches:_gzhan phan phrin las rtag tu brtsam:_'khor gsum mtshan ma bral ba'i ngang:_'phags pa dgyes pa'i gdung 'dzin no:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_de ltar 'gro 'dul thugs rje'i gter:_'jig rten dbang phyug rtsa ba'i lha:_sems nyid ngal gso sgrub pa'i thabs:_rjes su rnal 'byor mchog gi lung:_pad+ma 'dus pa'i tan+t+ra'i bcud:_snang mtha' spyan ras gzigs dbang dang:_'gro 'dul sems dpa' rdo rje chos:_DA ki las kyi dbang mo ches:_klu sgrub snying por gdams pa bcas:_rang byung mtsho skyes bdag nyid kyis:_da lta'i rje 'bangs grogs bcas dang:_ma 'ongs de rnams bsam bzhin tu:_srid pa nye bar bzung ba'i ched:_dbyings kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mar:_rdo rje gsang ba'i tshig tu gdams:_ngo mtshar sprul pa'i yi ger thob:_rin chen snying po'i bcud du gtams:_nam zhig kla klo'i 'jug pa yis:_bod khams bstan zhabs sdud pa'i tshe:_'jam dpal chos kyi bshes gnyen gyis:_byin rlabs sprul pa'i rig 'dzin dang:_'phrad nas shin tu gsang ba yis:_rang nyams blangs shing gzhan dag la:_rim gyis spel ba'i dge mtshan gyis:_dus kyi rgud pa zhi ba dang:_snying po'i bstan srog yun du gnas:_'gro mang 'phags pa'i byin rlabs kyis:_dngos grub rnam gnyis rgyas par 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas rang lo nyer dgu pa sa sprel dbyug pa zla ba'i tshes bcu'i nyi shar la 'og min dpal gyi bsam yas brag dmar mgrin pa bzang po'i g.yas logs nas dngos grub tu rnyed pa ring du gsang ba mthar phyin par bgyis te/_slar gnas dus ston 'khor gyi dge mtshan phun sum tshogs pa rdo rje'i lung gi bden don mngon du gyur ba'i tshe gtan la phab pa dge legs mchog tu gyur cig_/ces pa 'di nyid rab byung bcu bzhi pa'i lcags sprel gro bzhin zla ba'i yar ngo'i tshes bcu'i snga char shog ser las phab grub 'phral 'jig rten dbang phyug dpal karma pa yab sras dang*/_rgyal bas lung bstan pa'i 'jam mgon blo gros mtha' yas sogs mchog gi 'dus pa rnams la smin grol tshang sprugs su phul zhing thugs nyams su'ang bzhes pa la brten/_rnam 'dren dam pa rnams zhabs pad brtan cing*/_snying po'i bstan pa'i bar chad sel ba'i btsas su gyur ba sogs rten 'brel zab mo'i dge mtshan rgyas par gyur pa yin no//__//__!__ril bu'i bum pa yod na khyad par gyi dmigs bzlas ni/_rang gi thugs ka'i hrIHlas mkha' khyab tu/_/'od lnga'i zer 'phros phyogs bcu'i bde gshegs mchod/_/gang la dmigs pa'i yul des thog drangs pa'i/_/'gro drug sdug bsngal las nyon sdig sgrib sbyangs/_/'khor 'das snang srid snod bcud thams cad kyi/_/dwangs ma'i rtsi bcud bum bcud rdzas la bstims/_/zer rlabs thugs rje chen po'i skur gsal bas/_/lha sngags yom yom shig shig lta bur gyur/_/oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_a ra pa tsa mi ta hr-i dA ye swA hA/_oM AHhU~M swA hA mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa oM A yur+dz+nyA na ma hA puN+ye tiSh+Tha oM/_zhes ci nus bzla'o/__/o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rgyal tshab pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sku'i skye ba 'di'i zab gter gyi gtso bo thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i las byang rtsa ba tsam gtan la phab nas don dbang snying po zhig rdo rje'i lung bzhin gter klung zla gam dbang gi phug par gnas zhal 'byed pa dang chabs cig 'jig rten dbang phyug rgyal dbang theg mchog rdo rje/_byams mgon si tu pad+ma nyin byed/_'jam mgon chos rje pad+ma gar dbang rnam gsum la bstsal ba'i dbang chog gi rtsa tho bcas bzhugs pa gter mdzod dkar chag tu mtshan bkod gnang ba bzhin gter gzhung las byung*/_dbang chog nag 'gros gsar bsgrigs bcas 'phags yul nas rin chen gter mdzod chen mo 'phrul par du bskrun skabs zhal skong zhus pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig_/mang+ga laM/_dge'o//__//

Footnotes

Other Information