JKW-KABAB-02-KHA-047

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས།
Wylie title 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las JKW-KABAB-02-KHA-047.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 47, Pages 317-340 (Folios 1a to 12b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 317-340. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ (thugs rje chen po sems nyid ngal gso)
Parent Cycle འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ ('gro 'dul 'phags pa'i thugs tig)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-001
Colophon
  • First colophon (treasure) page 338: དེ་ལྟར་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྩ་བའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ལུང༔ པདྨ་འདུས་པའི་ཏནྟྲའི་བཅུད༔ སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང༔ འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ ཌཱ་ཀི་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས༔ ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོར་གདམས་པ་བཅས༔ རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་དང༔ མ་འོངས་དེ་རྣམས་བསམ་བཞིན་དུ༔ སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཆེད༔ དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མར༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཏུ་གདམས༔ ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེར་ཐོབས༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བཅུད་དུ་གཏམས༔ ནམ་ཞིག་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་ཡིས༔ བོད་ཁམས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས༔ བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་དང༔ འཕྲད་ནས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཡིས༔ རང་ཉམས་བླངས་ཤིང་གཞན་དག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས༔ དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་སྲོག་ཡུན་དུ་གནས༔ འགྲོ་མང་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • First colophon (revealer) page 339: པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འོག་མིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོའི་གཡས་ལོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པ་རིང་དུ་གསང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས་ཏེ། སླར་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག
  • Second colophon (printer) page 340: ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ལས་བྱང་རྩ་བ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དོན་དབང་སྙིང་པོ་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་གཏེར་ཀླུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར་གནས་ཞལ་འབྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་པདྨ་ཀུན་བཟང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་རྣམ་གསུམ་ལ་སྩལ་བའི་དབང་ཆོག་གི་རྩ་ཐོ་བཅས་བཞུགས་པ་གཏེར་མཛོད་དཀར་ཆག་ཏུ་མཚན་བཀོད་གནང་བ་བཞིན་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང༌། དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་གསར་བསྒྲིགས་བཅས་འཕགས་ཡུལ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་འཕྲུལ་པར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག།
  • First colophon (treasure) page 338: de ltar 'gro 'dul thugs rje'i gter:_'jig rten dbang phyug rtsa ba'i lha:_sems nyid ngal gso'i sgrub pa'i thabs:_rjes su rnal 'byor mchog gi lung:_pad+ma 'dus pa'i tan+t+ra'i bcud:_snang mtha' spyan ras gzigs dbang dang:_'gro 'dul sems dpa' rdo rje chos:_DA ki las kyi dbang mo ches:_klu sgrub snying por gdams pa bcas:_rang byung mtsho skyes bdag nyid kyis:_da lta'i rje 'bangs grogs bcas dang:_ma 'ongs de rnams bsam bzhin du:_srid pa nye bar bzung ba'i ched:_dbyings kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mar:_rdo rje gsang ba'i tshig tu gdams:_ngo mtshar sprul pa'i yi ger thobs:_rin chen snying po'i bcud du gtams:_nam zhig kla klo'i 'jug pa yis:_bod khams bstan zhabs sdud pa'i tshe:_'jam dpal chos kyi bshes gnyen gyis:_byin brlabs sprul pa'i rig 'dzin dang:_'phrad nas shin tu gsang ba yis:_rang nyams blangs shing gzhan dag la:_rim gyis spel ba'i dge mtshan gyis:_dus kyi rgud pa zhi ba dang:_snying po'i bstan srog yun du gnas:_'gro mang 'phags pa'i byin rlabs kyis:_dngos grub rnam gnyis rgyas par 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_
  • First colophon (revealer) page 339: pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas rang lo nyer dgu pa sa sprel dbyug pa zla ba'i tshes bcu'i nyi shar la 'og min dpal gyi bsam yas brag dmar mgrin pa bzang po'i g.yas logs nas dngos grub tu rnyed pa ring du gsang ba mthar phyin par bgyis te/_slar gnas dus ston 'khor gyi dge mtshan phun sum tshogs pa rdo rje'i lung gi bden don mngon du gyur pa'i tshe gtan la phab pa dge legs mchog tu gyur cig
  • Second colophon (printer) page 340: o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rgyal tshab pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sku'i skye ba 'di'i zab gter gyi gtso bo thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i las byang rtsa ba tsam gtan la phab nas don dbang snying po zhig rdo rje'i lung bzhin gter klung zla gam dbang gi phug par gnas zhal 'byed pa dang chabs cig 'jig rten dbang phyug rgyal dbang theg mchog rdo rje/__byams mgon si tu pad+ma kun bzang*/__'jam mgon chos rje pad+ma gar dbang rnam gsum la stsal ba'i dbang chog gi rtsa tho bcas bzhugs pa gter mdzod dkar chag tu mtshan bkod gnang ba bzhin gter gzhung las byang*/__dbang chog nag 'gros gsar bsgrigs bcas 'phags yul nas rin chen gter mdzod chen mo 'phrul par du bskrun skabs zhal skong zhus pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ ༔འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་བཞུགས་སོ༔༁ྃ༔ ༔ལུཊམགྲཅམསོ༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་བཏུད་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ པདྨ་བཛྲ་བདག་གིས་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ བསྒྲུབ་གཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྒྲུབ་བྱེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལམ༔ གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་དབྱེར་མེད་འབྲས༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ན༔ དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བས༔ དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤིང་༔ ལྷ་དང་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་༔ གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་༔ དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་༔ ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་འཇུག༔ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གར་གྱི་དབང་༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པའི་མདུན༔ རྩེ་གཅིག་གུས་ཤིང་གདུང་བའི་བློས༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔ ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་ལྷར༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཟུང་༔ ཧོཿ དབྱིངས་ལས་གཞན་མིན་ཁམས་གསུམ་འགྲོ༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟུང་འཇུག་པདྨ་གར་དབང་གི༔ ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པར་དམ་བཅའོ༔ གསུམ་པ་བསོད་ནམས་ཚོགས་གསོགས་ནི༔ ཧོཿ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་རྩ་གསུམ་ལྷར༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཐེག་གསུམ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་དུ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ བཞི་པ་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བར་ཆད་བརྩམ་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ རང་རང་གནས་སུ་མྱུར་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་མཚོན་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ ལྔ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཁྲོ་ཚོགས་བཅས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ༔ པདྨ་གར་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ དབང་བསྐུར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བདུན་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་བྱུང་བ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དངོས་གཞིའི་དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་ནི༔ ཨཱཿ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དེ་བཞིན་ཉིད༔ སྐྱེ་འགག་གནས་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ༔ རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དང་༔ འདུ་འབྲལ་སྤངས་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ འགག་པ་མེད་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ འོད་གསལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདངས༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་འབྱུང་བ་ལས༔ ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་འབར་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེའི་སྤྲིན་དུ་བཞེངས༔ རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསརྦ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ ཀློང་ལྔ་དག་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བཀོད་པ་ཆེ༔ པདྨ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔར་འཁྲུགས་པའི་དབུས༔ ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་ལྷག་པའི་ལྷ༔ དམར་གསལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས༔ ཐབས་ཤེས་མཐེབ་མཛུབ་སྦྱོར་བའི་བརྡས༔ པདྨ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔ གཡོན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་པའི༔ སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ༔ མེ་ཏོག་སྙན་ཐད་ཁ་བྱེ་བར༔ འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་མཚན་པ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞི་འཛུམ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ རང་འོད་བདེ་སྟེར་ཤེས་རབ་ཡུམ༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གྲི་གུག་ཐོད་པ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཡིད་དང་ཆོས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས༔ དབྱིངས་རིག་ཡབ་ཡུམ་གདོད་མའི་མགོན༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་མཆོག་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་མང་པོ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ཉིད༔ ཉོན་མོངས་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དང་༔ ཡན་ལག་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས༔ མདོར་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྷར༔ མ་བསྐྱེད་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན༔ ཉི་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་རྫོགས༔ དེ་ལས་རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མཐའ་ཀླས་པས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དམར་གསལ་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེར་འབར༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དཀར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་སྤྱི་བླུགས་བསྣམས༔ ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་སེར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་པུསྟི་བསྣམས༔ ནུབ་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དམར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ནོར་བུ་བསྣམས༔ བྱང་དུ་གསང་བའི་བདག་པོ་མཐིང་༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རྡོ་རྗེ་བསྣམས༔ ཤར་ལྷོར་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སྔོ༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ནུབ་ས་ཡི་སྙིང་པོ་སེར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་སྙེ་མ་བསྣམས༔ ནུབ་བྱང་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་དཀར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ཟླ་བ་བསྣམས༔ བྱང་ཤར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དམར༔ མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་ཉི་མ་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཉམས༔ རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་བཞེངས་ཏེ་གནས༔ བར་ཁྱམས་ཕྱོགས་དང་སྟེང་འོག་ཏུ༔ རིགས་དྲུག་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སོ་སོའི་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་བཅས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེས་མཛེས༔ སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ནི༔ དཀར་སེར་དམར་མཐིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ གྲི་ཐོད་ཕྱག་རྒྱས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དུས་གསུམ་བསྐལ་བཟང་སེམས་དཔའ་སྟོང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དང་༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དྲངས་སླད་དུ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ཇི་བཞིན་གསལ༔ ཉོན་མོངས་གནས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ལྔས༔ རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་གྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབ་བོ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་སླད༔ གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར༔ འགྲོ་འདུལ་རིགས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས༔ འགག་མེད་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་གྱིས༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་དགོངས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བཞི་བསྐུར༔ མི་མཐུན་སྒྲིབ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ༔ དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་ཕྱག་གིས་འདུད༔ དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ ལྷག་པའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་མི་ཕྱེད་བཅིང་༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧོ༔ གདོད་ནས་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད༔ སངས་རྒྱས་མཛད་པའི་རོལ་མོ་ཡིས༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཞི་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་ནི། རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས༔ མཆོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་བསམ༔ ཨོཾ༔ ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་གླུ་དང་གར་གྱིས་མཆོད༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས༔ བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧོ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོའི་གཟུང་འཛིན་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་པའི༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རྒྱན་ཏུ་མཆོད༔ རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་གཡུང་དྲུང་ཆུ༔ དུག་ལྔ་སེལ་བའི་སྨན་ཆེན་པོས༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་བྷཉྫའི་བཟེད་ཁོངས་སུ༔ ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་བསྐྱིལ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་རོལ་མོ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་སྣོད་ཡངས་པར༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་ཆོས་ཀུན་སྦྱོར༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པས་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང་༔ འཁོར་གསུམ་སྤང་བླང་བྲལ་བར་རོལ༔ སྟ་ན་ག་ཎ་ཛྙ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ༔ ཨོཾ༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་སྣང་༔ བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་བ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ འགག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ སྒྲ་ཡི་ཁམས་རྣམས་སད་པར་མཛད༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྙིང་རྗེ་ཆེ་དང་ཤེས་རབ་བདག༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ རྩོལ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཏེར༔ གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཚིམ་མཛད་པའི༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱ༔ ཐོགས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་འཆང་བས༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཆོད་པའི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུ༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསལ་སྣང་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་དག་པ་དྲན༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ སྔགས་ཀྱི་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ལྔ་པ་ཛབ྄་ཀྱིས་བསྙེན་པ་ནི༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སརྦ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཛཿ བདག་གིས་བསྒོམས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་མདུན་དུ་བྱེ༔ ཉེ་བར་བསྙེན་ཏེ་བཞུགས་པ་ཡི༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ རིག་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཕག་མོ་ཡུམ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླར་ཧྲཱིཿདམར་མཐར༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་མདུན་གྱི་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ དེ་ཡི་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ནི༔ བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ༔ རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ གནས་སྐབས་བགེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་འཕེལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར༔ དྲུག་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མདུན་དུ་སྟེགས་བུ་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་འབྲི༔ ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་མཚན་མ་དགོད༔ དབུས་སུ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་དང་༔ ཁྱད་པར་སྐྱེ་བདུན་བདེ་གཤེགས་གདུང་༔ ཤུ་དག་དཱུརྦ་སིནྡྷཱུ་ར༔ ཡུངས་དཀར་བཟང་དྲུག་འབྲས་བུ་གསུམ༔ དབང་ལག་རྟག་ངུར་བཅས་པ་རྣམས༔ རིལ་བུ་སྲན་ཆུང་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ བྷནྡྷ་བཟང་པོའི་སྣོད་དུ་བསྩལ༔ དར་སྣ་ལྔ་ཡི་ན་བཟར་བཅས༔ སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྙིང་པོར་བཞག༔ མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྒྱས་པར་དགྲམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད་དེ༔ རྣལ་འབྱོར་གཞུང་བསྲང་ཡེ་ཤེས་པ༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ བསྙེན་ཅིང་ཛབ྄་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ༔ ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་རང་ཤར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ༔ པདྨ་གར་དབང་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ རང་བྱུང་ཛབ྄་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་འོད་དུ་འབར༔ གསུང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ ཐུགས་དགོངས་སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ངང་༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བྱིན་རློབས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་བསྐུལ་མི་གཡོ་དགོངས་པའི་གཟེར༔ བདག་མདུན་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ རང་འདྲ་འགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་བརྒྱུད་སྐུའི་དབྱིངས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ༔ གསལ་ཞིང་ཐིམ་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པ་ལས༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ ཡིད་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ནཱ་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་དང་སྔགས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཞག་གི་མཐར༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མཐོང་བར་འགྱུར༔ དེ་ཚེ་ཉམས་དགའ་རླུང་རིག་དྭངས༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའྀ་ཞལ་སྟོན་ཅིང་༔ གསུང་ཐོས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར༔ བདུད་རྩིའི་སྣོད་བཅུད་འཕེལ་བ་དང་༔ རྨི་ལམ་ཁྲུས་བྱས་གོས་དཀར་གྱོན༔ སྐུ་དང་ཕྱག་མཚན་གཏེར་རྙེད་སོགས༔ དགེ་བའི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་འབྱུང་༔ སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེ་འབེབས་པ་དང་༔ འཁོར་གྱི་སྔགས་ཀྱང་བཟླ་བར་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ས་ཏྭ༔ གུ་རུ་ཤྲཱི༔ ཁ་སརྦཱ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ༔ སརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ༔ སཾ་བྷཱ་བ་ཨ་དྷིཥྛཱ་ཎཱཾ༔ མ་མ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཏྲ་ཊུ༔ ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ༔ སྥཱ་ར་ཎ་སྥཱ་ར་ཎ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མཻ་ཏྲི་མཻེཾ་སྭ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཁ་གརྦྷ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཀྵི་ཏི་གརྦྷ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་ནི་བཱ་ར་ཎ་བིཥྐམྦྷི་ནི་ཕཊ྄༔ ཨོཾ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་ཨཱཿ ཨོཾ་མུ་ནེ་ཀྲཱིཾ་ཏྲཱུྃ་སྲུྃ་པྲྃ་ཀྵྃ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཡང་༔ ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ཉེ་བར་བཟླ༔ སྒྲིབ་དག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ བདུན་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དང་༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འོད་གསལ་བ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ༔ དེ་ལ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དང་༔ བར་ཆད་མི་མཐུན་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རང་ཉིད་འཕགས་པའི་སྨིན་མཚམས་ནས༔ ལས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྐུ་མདོག་དམར༔ གཅེར་བུ་རྒྱན་སྤངས་གཟི་འོད་འཕྲོ༔ ཕྱག་གཡས་པད་ཕྲེང་གཡོན་པ་ནི༔ བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྤྱི་བླུགས་བསྣམས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲོས་པས༔ འགྲོ་རྣམས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བསལ་ནས༔ འཕགས་པའི་གོ་འཕང་བཀོད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་བི་པུ་ལ་གརྦྷེ་མ་ཎི་པྲ་བྷེ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་ནིརྡེ་ཤ་ནི༔ མ་ཎི་མ་ཎི་སུ་པྲ་བྷེ་བི་མ་ལ༔ སཱ་ག་ར་གམྦྷི་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ༔ བུདྡྷ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ་གུ་ཧྱ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་གརྦྷེ་སྭཱ་ཧཱ༔ པདྨ་དྷཱ་ར་ཨ་མོ་གྷ་ཛ་ཡ་ཏེ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རིག་པ་ཁྲི་ཡིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་འདོད་ན༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་ཀུན་བསྡུས་ནས༔ ཕྱག་གི་ལྷུང་བཟེད་ནང་དུ་ཐིམ༔ ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ ་རང་ལུས་ཕུང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་ནས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་བྷྲུྃ༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་ཀྱང་བཟླ༔ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གིས་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་དབང་བྱེད་ན༔ བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས༔ སྙོམས་ཞུགས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་ནས༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ༔ དམར་གསལ་ཆགས་ཤིང་སྒེག་པའི་ཉམས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས༔ གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔ དམིགས་ཡུལ་གང་ལ་རེག་པའི་མོད༔ འོད་དམར་བདེ་ཆེན་ངོ་བོར་ཞུ༔ བདག་ཐིམ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་འདུས་བསམ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སནྟཱ་ར་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཞི་ཡིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ༔ གཡོ་ཞིང་འགུགས་ན་གཞན་ཅི་སྨོས༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་གི་ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་ཞེས་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མེ་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་པས༔ ས་གསུམ་དྲེགས་པ་ཟིལ་མནན་ཞིང་༔ བཀའ་སྡོད་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་ནས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་སྡེ་དང་དཔུང་༔ བསད་གཟིར་བསྐྲད་ཅིང་ཆོས་དབྱིངས་བསྟིམ༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་སརྦ་དུཥྟཱན྄་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ འབུམ་ཕྲག་བཟླས་པས་དྲེགས་པ་རྣམས༔ ཟིལ་གནོན་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ མཆོག་གི་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཕྱིར༔ འཁྲུལ་པའི་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་ལ༔ བདེ་བའི་སྟན་འདུག་རླུང་རོ་དབྱུང་༔ ལུས་སྦྱོང་འཁྲུལ་འཁོར་སྟོང་ར་གསལ༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་རླུང་ལམ་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་པདྨ་གར་དབང་གི༔ ཐུགས་ཀའི་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་བརྟན༔ གཏུམ་མོའི་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མེས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞུ་བ༔ སྙིང་དབུས་ཏི་ལ་ཀར་བསྟིམས་ནས༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ ཡིད་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ༔ བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་བྱས་ཏེ༔ ལྷག་མཐོང་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བར་བསྐྱང་༔ དེ་ཚེ་སློབ་དང་མི་སློབ་པའི༔ ཟུང་འཇུག་རྟེན་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་དྲྭ་བ་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ་༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ༔ བསང་ཆུས་བྲན་ཞིང་བདུད་རྩིས་འཐོར༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིག་པའི་རང་རྩལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས༔ ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ངང་༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་པདྨོ་བཀོད་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་པོ་ཏ་ལ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་རྣམས་ནས༔ སྐུ་གསུམ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ལ༔ དགྱེས་པར་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཨོཾ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ༔ ཧཱུྃ༔ དུག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན྄་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་མ་ཧཱ་པུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རུ་རྫོགས༔ རྣལ་འབྱོར་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག༔ ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་བརྡལ་ངང་དུ་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་པའི༔ ལྷག་སྡུད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ བདུད་རྩིའི་ཕམ་ཕབས་འདི་གསོལ་ལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་སྐུར་སྣང་བ༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་འདིར་དགོངས༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འདམ་དུ་བྱིངས༔ སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་གདུངས་པ་ལ༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་སྣང་བས༔ ཉོན་མོངས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ངང་༔ རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཐུགས་རྗེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེ་ཆགས་པའི་མཐུས༔ རླུང་སེམས་དབང་སྡུད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཀློང་༔ གཟུང་འཛིན་ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འདོད་ཁམས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔ གཟུགས་ཁམས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ གཟུགས་མེད་མི་རྟོག་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ ཁམས་གསུམ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གདུང་བའི་གླུ་འདིས་འཕགས་རྣམས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་སུས་བསྐུལ་བ༔ དེ་ལ་བྱིན་རླབས་ཟིལ་ཆེན་འབེབས༔ ཉམས་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ་༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྗེས་ཀྱི་རིམ་པར་དང་པོ་ནི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་རྟགས་མཐོང་ན༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་ཕྱིར༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དང་པོར་མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་བསྙེན༔ བར་དུ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གནད་ནས་བསྐུལ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་མདུན་རྟེན་ལྷ་ཚོགས་ལས༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ བར་མ་ཆད་པར་བདག་ལ་ཐིམ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་རྨད་པོ་ཆེ༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཀློང་༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བདག་སྦྱོར་ཞིག༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄་ཙིཏྟ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་ལ་ཐིམ༔ དམ་ཚིག་སྒྲུབ་རྫས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་བྱ༔ གཉིས་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་ལས༔ འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བརྗོད༔ གསུམ་པ་རྟག་མཐའ་སྦྱང་བ་ནི༔ ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་རྩལ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཐིམ༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཀློང་༔ དོན་གྱི་འཕགས་པའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ སླར་ཡང་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཧྲི་ཡིག་གདངས་སུ་སད་པ་ལས༔ སྣོད་བཅུད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རོལ་པར་ཤར༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ལྔ་པ་བདག་ཉིད་བསྲུང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ རང་རིག་པདྨ་གར་དབང་ལྷ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེར་རྫོགས༔ འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་རྟོག་པ་བསྲུང༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ༔ དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་འདེབས་ནི༔ ཧོཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་དང་༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ འདུན་པ་སེམས་པས་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་འཆར༔ རིགས་ཆེན་འབྱེད་པས་རླུང་སེམས་ལྷ་སྐུར་བཞེངས༔ དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པས་འོད་གསལ་མངོན་གྱུར་ཏེ༔ ལུང་ཆེན་ཐོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུས༔ རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མར་བཅས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པར་ཤར༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་སྟོན༔ དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་དམ་ཚིག་ཅན༔ བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་སོན་ཕྲིན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་སིལ་མར་བསྙིལ༔ ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཉམས་བསྐྱངས་ཞིང་༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད༔ ཁྱད་པར་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེས༔ གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྟག་ཏུ་བརྩམ༔ འཁོར་གསུམ་མཚན་མ་བྲལ་བའི་ངང་༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་གདུང་འཛིན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྩ་བའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་ངལ་བསོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ལུང་༔ པདྨ་འདུས་པའི་ཏནྟྲའི་བཅུད༔ སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང༔ འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ ཌཱ་ཀི་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས༔ ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོར་གདམས་པ་བཅས༔ རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བཅས་དང་༔ མ་འོངས་དེ་རྣམས་བསམ་བཞིན་དུ༔ སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ཆེད༔ དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མར༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཏུ་གདམས༔ ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེར་ཐོབ༔ རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བཅུད་དུ་གཏམས༔ ནམ་ཞིག་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་ཡིས༔ བོད་ཁམས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས༔ བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ འཕྲད་ནས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཡིས༔ རང་ཉམས་བླངས་ཤིང་གཞན་དག་ལ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས༔ དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང་༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་སྲོག་ཡུན་དུ་གནས༔ འགྲོ་མང་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རང་ལོ་ཉེར་དགུ་པ་༣ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་འོག་མིན་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོའི་གཡས་ལོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་རྙེད་པ་རིང་དུ་གསང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས་ཏེ༔ སླར་གནས་དུས་སྟོན་འཁོར་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྔ་ཆར་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ་གྲུབ་འཕྲལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཡབ་སྲས་དང༌། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་འཇམ་མགོན་བླཽ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས་མཆོག་གི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུགས་སུ་ཕུལ་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུའང་གཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྣམ་འདྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌། སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་བར་ཆད་སེལ་བའི་བཙས་སུ་གྱུར་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། ༈ །རིལ་བུའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་གྱི་དམིགས་བཟླས་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ། །འོད་ལྔའི་ཟེར་འཕྲོས་ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད། །གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེས་ཐོག་དྲངས་པའི། །འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དྭངས་མའི་རྩི་བཅུད་བུམ་བཅུད་རྫས་ལ་བསྟིམ། །ཟེར་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གསལ་བས། ལྷ་སྔགས་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་ལྟ་བུར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨ་ར་པ་ཙ་མི་ཏ་ཧྲི་ད་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨོཾ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་ཨོཾ། ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླའོ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འདིའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ལས་བྱང་རྩ་བ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དོན་དབང་སྙིང་པོ་ཞིག་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་གཏེར་ཀླུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕུག་པར་གནས་ཞལ་འབྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་པདྨ་ཀུན་བཟང༌། འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་པདྨ་གར་དབང་རྣམ་གསུམ་ལ་སྩལ་བའི་དབང་ཆོག་གི་རྩ་ཐོ་བཅས་བཞུགས་པ་གཏེར་མཛོད་དཀར་ཆག་ཏུ་མཚན་བཀོད་གནང་བ་བཞིན་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང༌། དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་གསར་བསྒྲིགས་བཅས་འཕགས་ཡུལ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་འཕྲུལ་པར་དུ་བསྐྲུན་སྐབས་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__:'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las:__sems nyid ngal bso rtsa ba'i phrin las bzhugs so:\u0f01\u0f83:__:luTamagracamaso:__'jig rten gsum mgon thugs rje'i gter:__gar gyi dbang phyug la btud nas:__'gro 'dul rtsa ba'i sgrub pa'i thabs:__pad+ma badz+ra bdag gis bstan:__sa ma ya:__bsgrub gzhi kun khyab chos kyi dbyings:__sgrub byed bde chen ye shes lam:__grub pa mthar phyin dbyer med 'bras:__snying po byang chub thob 'dod na:__dben par bsam gtan snod rung bas:__dbang dang dam tshig la gnas shing :__lha dang snying po phyag rgya las:__mi 'da' rdo rje'i brtul zhugs kyis:__srid las nges par 'byung ba dang :__gzhan phan snying rje chen po dang :__dbyings ye zung 'jug gnyug ma'i ngang :__yang dag snying po'i don la 'jug:__rang nyid skad cig gar gyi dbang :__'ja' tshon lta bu'i skur gsal ba'i:__thugs ka'i 'od kyis tshogs zhing rnams:__nam mkha' gang bar sad pa'i mdun:__rtse gcig gus shing gdung ba'i blos:__sngon 'gro'i dang po skyabs 'gro ni:__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems can kun:__dbyings las ye shes rang shar ba'i:__byang chub sems kyi rtsa gsum lhar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed dam bca' bzung :__hoH__dbyings las gzhan min khams gsum 'gro:__ye shes phyag rgya'i skur bsgrub phyir:__zung 'jug pad+ma gar dbang gi:__ting 'dzin bsgom par dam bca'o:__gsum pa bsod nams tshogs gsogs ni:__hoH__dbyings dang ye shes dbyer med pa'i:__nam mkha' gang ba'i rtsa gsum lhar:__sgo gsum gus pa'i phyag gis 'dud:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung nyams chag mthol zhing bshags:__tshogs gnyis bsgrub la rjes yi rang :__theg gsum chos 'khor bskor bzhin du:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs byang chub snying por bsngo:__gzhan don sangs rgyas myur 'grub shog:__bzhi pa bgegs tshogs bskrad pa ni:__hU~M:__pad+ma dbang gi dkyil 'khor 'dir:__bar chad brtsam pa'i gdon bgegs kun:__rdo rje gsang ba'i bka' byung gis:__rang rang gnas su myur du dengs:__drag sngags mtshon dang thun gyis gzir:__lnga pa srung 'khor bsgom pa ni:__hrIH__dbyings kyi rang bzhin 'od lnga'i klong :__rig pa ye shes rdo rje'i gur:__dbyings rig dbyer med khro tshogs bcas:__mtshams kyi dkyil 'khor lhun gyis grub:__dz+nyA na d+hA tu badz+ra kro d+ha rak+Sha b+h+rU~M:__drug pa ye shes byin chen dbab:__hrIH__gdod nas dag pa chos kyi dbyings:__longs spyod yongs rdzogs ye shes sku:__dbyer med sgyu 'phrul drwa ba'i lha:__pad+ma gar dbang bcom ldan 'das:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__thugs rje thugs dam dus la bab:__sku gsung thugs kyi byin phob la:__dbang bskur mchog thun dngos grub stsol:__oM lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya A be sha ya a AH__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M ba~M hoH__bdun pa mchod rdzas byin brlab ni:__ra~M ya~M kha~M:__dbyings kyi cho 'phrul rmad byung ba:__ye shes rnam lnga'i 'od zer sprin:__bde chen rdo rje'i dam tshig gi:__mchod pa'i phyag rgya chen por rdzogs:__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M:__oM pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha sarba pU dza AHhU~M:__lan gsum brjod pa'i byin gyis brlab:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__dngos gzhi'i dang po lha bskyed ni:__AH__chos rnams kun gyi de bzhin nyid:__skye 'gag gnas med spros dang bral:__rnam par thar pa'i sgo gsum dang :__'du 'bral spangs pa dbyings kyi ngang :__ye shes sgyu ma'i cho 'phrul ni:__'gag pa med par kun tu snang :__'od gsal snying rje chen po'i gdangs:__cir yang 'char zhing 'byung ba las:__zung 'jug bde chen byang chub sems:__hrIHyig dmar po 'od 'bar ba'i:__rdo rje'i yi ge'i sprin du bzhengs:__rang byung sngags kyi sgra bsgrags pas:__sprul pa'i dkyil 'khor lhun gyis grub:__pany+tsa d+hA tu b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrIHsarba maN+Da la b+h+rU~M:__klong lnga dag pa yum gyi mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__thar pa chen po'i gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__ye shes yon tan rgyan gyis spras:__bsam gyis mi khyab bkod pa che:__pad+ma drwa ba chen po'i zhing :__snang stong 'od lngar 'khrugs pa'i dbus:__chu skyes nyi zla'i gdan gyi steng :__rang sems skye med chos kyi dbyings:__ye shes longs spyod rdzogs pa'i sku:__'jig rten dbang phyug thugs rje'i gter:__sems nyid ngal bso lhag pa'i lha:__dmar gsal pad+ma rA ga'i mdangs:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya ni:__pus mo g.yas pa'i steng du brkyangs:__thabs shes mtheb mdzub sbyor ba'i brdas:__pad+ma dmar po'i phreng ba 'dren:__g.yon pas dkon mchog gsum mtshon pa'i:__skyabs sbyin phyag rgyas ut+pal:__me tog snyan thad kha bye bar:__'chi med tshe bum mtshan pa bsnams:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__zhi 'dzum cung zad khros pa'i nyams:__rang 'od bde ster shes rab yum:__gsang ba ye shes sku mdog dmar:__gri gug thod pa bsnams pas 'khril:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na bzhugs:__yid dang chos su 'dzin pa'i sems:__dbyings rig yab yum gdod ma'i mgon:__rdo rje phung po'i yan lag ni:__bde gshegs rigs mchog rdzogs sangs rgyas:__sa chu spyan dang mA ma ki:__me rlung gos dkar dam tshig sgrol:__nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:__skye mched khams rnams mang po kun:__byang chub sems dpa' sems ma nyid:__nyon mongs 'gro 'dul thub pa dang :__yan lag mthar byed khro bo'i tshogs:__mdor na phung khams skye mched kun:__gdan gsum tshang ba'i ye shes lhar:__ma bskyed 'od gsal dbyings kyi rgyan:__nyi dang 'od zer bzhin du rdzogs:__de las rang byung he ru ka'i:__rnam par 'phrul pa mtha' klas pas:__gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir:__thugs rje'i bye brag cir yang ston:__spyi bor pad zla'i gdan gyi steng :__rigs kyi bdag po snang mtha' yas:__dmar gsal mnyam bzhag lhung bzed bsnams:__sprul sku'i cha lugs mtshan dper 'bar:__phyi rol pad+ma 'dab brgyad la:__shar du byams pa mgon po dkar:__mchog sbyin ut+pal spyi blugs bsnams:__lho ru 'jam dpal gzhon nu ser:__mchog sbyin ut+pal pusti bsnams:__nub tu spyan ras gzigs dbang dmar:__mchog sbyin ut+pal nor bu bsnams:__byang du gsang ba'i bdag po mthing :__mchog sbyin ut+pal rdo rje bsnams:__shar lhor nam mkha'i snying po sngo:__mchog sbyin ut+pal ral gri bsnams:__lho nub sa yi snying po ser:__mchog sbyin ut+pal snye ma bsnams:__nub byang sgrib pa rnam sel dkar:__mchog sbyin ut+pal zla ba bsnams:__byang shar kun tu bzang po dmar:__mchog sbyin ut+pal nyi ma bsnams:__kun kyang zhi 'dzum sgeg pa'i nyams:__rang 'od rig ma'i bde bas dgyes:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__pad zla'i steng na bzhengs te gnas:__bar khyams phyogs dang steng 'og tu:__rigs drug 'gro 'dul thub pa drug:__so so'i rtags kyi phyag mtshan bcas:__sprul sku'i cha lugs mtshan dpes mdzes:__sgo bzhir dbang chen sde bzhi ni:__dkar ser dmar mthing khros pa'i nyams:__gar dgu'i gzi byin mchog tu 'bar:__gri thod phyag rgyas yum dang sbyor:__gzhan yang bla ma yi dam lha:__dus gsum bskal bzang sems dpa' stong :__dpa' bo mkha' 'gro chos srung dang :__nor lha gter bdag bye ba'i tshogs:__khams gsum sems can drangs slad du:__'gro 'dul thugs rje'i dkyil 'khor cher:__char sprin gtibs pa ji bzhin gsal:__nyon mongs gnas gyur ye shes lngas:__rigs lnga'i ngo bor dbang bskur zhing :__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum gyis:__sku gsung thugs su byin brlab bo:__hrIHhU~M trA~M oM AH__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wAka tsit+ta badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM:__gnyis pa ye shes spyan drangs slad:__gdung ba'i dbyangs dang rol mor bcas:__hrIH__chos dbyings skye ba med pa las:__so sor kun rtog ye shes sku:__byang chub sems kyi lha tshogs rnams:__thugs dam dbang gis gshegs su gsol:__'jig rten dbang phyug snying rje'i gter:__'gro 'dul rigs kyi 'khor dang bcas:__'gag med sgyu ma'i rnam rol gyis:__dam tshig dkyil 'khor 'dir dgongs la:__phyi nang gsang ba'i byin chen phob:__sku gsung thugs kyi dbang bzhi bskur:__mi mthun sgrib pa'i bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa mA dza:__gsum pa dam ye dbyer med du:__dgug gzhug bcing mnyes phyag gis 'dud:__dam bca' rnam gsum brtan pa'i phyir:__lhag pa'i 'dun pa rtse gcig pas:__oM:__thugs rje'i lcags kyus rgyud bskul zhing :__byams pa'i zhags pas rten dang bsre:__dga' ba'i sgrog gis mi phyed bcing :__btang snyoms dril bus dgyes pa bskyed:__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan:__ho:__gdod nas dbyings kyi lha tshogs rnams:__ye shes rig pa'i klong du bzhugs:__zung 'jug chen po'i dam tshig gis:__'du 'bral med par phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tits+tsha ho:__oM:__rdo rje'i ye shes 'thob bya'i phyir:__byang chub spyod pa rlabs chen spyad:__sangs rgyas mdzad pa'i rol mo yis:__'gro 'dul 'phags pa'i phrin las bsgrub:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__bzhi pa mchod cing bstod pa ni/__rang las sprul pa'i lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang ba'i nyams 'gyur gyis:__mchod cing rdo rje'i glu blang bsam:___oM:__lhar snang phyag rgya chen po'i ngang :__dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:__chos dang las kyi phyag rgyar bcas:__ye shes glu dang gar gyis mchod:__ma hA mu dra dz+nyA na gI ti pU dza hoH__oM:__kun tu bzang po'i rnam 'phrul las:__byung ba'i ye shes bla na med:__mchod pa'i sprin chen rgya mtsho yis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da pra tits+tsha swA hA:__ho:__yul dang dbang po'i gzung 'dzin kun:__bde ba chen por ro gcig pa'i:__'dod pa'i yon tan rnam mang pos:__'du 'bral med pa'i rgyan tu mchod:__rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tits+tsha AHhU~M:__oM:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i:__'chi med bdud rtsi g.yung drung chu:__dug lnga sel ba'i sman chen pos:__thugs rje'i lha tshogs mchod par bgyi:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__oM AHhU~M gis dngos grub blang :__hrIH__pad+ma b+hany+dza'i bzed khongs su:__nyon mongs bsgral ba'i rak+ta bskyil:__bde mchog bde ba'i rol mo yis:__ye shes gzi byin bskyed du gsol:__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:__stong gsum 'jig rten snod yangs par:__khams gsum 'gro kun gtor mar sbyar:__'dod yon rgya mtsho'i sprin chen pos:__bde ba chen por rgyas gyur cig:__ma hA ba liM ta pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__dbyings kyi ngang du chos kun sbyor:__ye shes rig pas gzung 'dzin bsgral:__zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong :__'khor gsum spang blang bral bar rol:__sta na ga Na dz+nya na d+hA tu a a:__oM:__'gyur ba med pa'i dbyings nyid las:__ye shes phyag rgya'i gzugs su snang :__brtan g.yo kun khyab bde ba che:__rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:__AH__'gag pa med pa'i dbyings nyid las:__ye shes rnam pa thams cad pas:__sgra yi khams rnams sad par mdzad:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__ye shes 'od gsal byang chub sems:__snying rje che dang shes rab bdag:__rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:__swA:__rtsol ba med pa'i dbyings nyid las:__ye shes lhun gyis grub pa'i gter:__gdul bya'i bsam pa tshim mdzad pa'i:__yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hA:__thogs pa med pa'i dbyings nyid las:__ye shes rig pa'i rtsal 'chang bas:__sgyu 'phrul drwa ba'i tshul ston pa:__phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hrIH__chos dbyings spros pa bral ba las:__ye shes longs spyod rdzogs skur shar:__zung 'jug sprul pa'i dkyil 'khor lhar:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__mchod pa'i lha rnams rang la bsdu:__lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:__bdag nyid sangs rgyas thams cad kyi:__snying rje chen po'i ye shes sku:__dngos yin snyam du nga rgyal brtan:__spyi dang bye brag gsal snang la:__rtse gcig sems bzung dag pa dran:__tha mal snang zhen kun sbyangs te:__sngags kyi zhi gnas bsgrub par bya:__lnga pa dzaba? kyis bsnyen pa ni:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__sarba maN+Da la phaT dzaH__bdag gis bsgoms pa'i dkyil 'khor lha:__rten dang brten par bcas pa yi:__ye shes 'khor lo mdun du bye:__nye bar bsnyen te bzhugs pa yi:__gnyis ka'i thugs kar pad nyi'i steng :__rig stong rgyal po rta mchog dpal:__dmar smug ral gri thod khrag bsnams:__phag mo yum dang mnyam sbyor ba'i:__thugs kar pad zlar hrIHdmar mthar:__rdo rje'i sngags kyi phreng bas bskor:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__'phags mchod 'gro kun sgrib gnyis sbyangs:__byin rlabs dngos grub thams cad kun:__tshur 'dus mdun gyi lha la thim:__ye shes gzi byin mchog tu 'bar:__de yi gsang gsum phyag rgya las:__thugs rje'i 'od zer dpag yas 'phros:__bdag gi sgo gsum thim pa yis:__sgrib dag dbang dang dngos grub thob:__dbyings rig dbyer med ngang nas bzlas:__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__rig pa'i rgyal po 'di nyid ni:__bar med chu bo'i rgyun bzhin du:__rtse gcig bsnyen pa'i rnal 'byor de:__spyan ras gzigs dang skal ba mnyam:__gnas skabs bgegs zhi tshe bsod 'phel:__'gro 'dul phrin las bsam mi khyab:__'bum phrag bcu yis ye shes kyi:__thugs rje yul la 'jug par 'gyur:__drug pa sgrub pa'i rnal 'byor ni:__mdun du stegs bu mtshan rdzogs dbus:__byang chub sems kyis chag chag gdab:__dkyil 'khor spyi dang mthun par 'bri:__lha gnas rnams su mtshan ma dgod:__dbus su bum pa bcud ldan dang :__khyad par skye bdun bde gshegs gdung :__shu dag dUrba sin+d+hU ra:__yungs dkar bzang drug 'bras bu gsum:__dbang lag rtag ngur bcas pa rnams:__ril bu sran chung tsam du dril:__b+han+d+ha bzang po'i snod du bstsal:__dar sna lnga yi na bzar bcas:__sgrub pa'i dkyil 'khor snying por bzhag:__mchod pa'i bye brag rgyas par dgram:__phyi nang gsang ba'i mtshams bcad de:__rnal 'byor gzhung bsrang ye shes pa:__mdun gyi rten dang dbyer med bsam:__bsnyen cing dzaba? kyi phrin las bskul:__hrIH__dbyings kyi ngang las rang shar ba'i:__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i lha:__pad+ma gar dbang bcom ldan 'das:__rab 'byams dkyil 'khor lha tshogs rnams:__rdo rje'i dam tshig rjes dgongs la:__rang byung dzaba? kyi phrin las mdzod:__sku ni snang stong 'od du 'bar:__gsung gsang sngags kyi rang sgrar 'ur:__thugs dgongs skye med 'od gsal ngang :__bde ba chen po'i gzi byin skyed:__byin rlobs mchog dang thun mong gi:__dngos grub deng 'dir stsal du gsol:__ces bskul mi g.yo dgongs pa'i gzer:__bdag mdun thugs srog sngags phreng las:__rang 'dra 'gal me bzhin du 'khor:__yab yum zhal brgyud sku'i dbyings nas:__rdo rje nor bu'i lam zhugs te:__gsal zhing thim pa'i gzi byin gyis:__bde chen ye shes brtan pa las:__thun mong mchog gi dngos grub dbyig:__yid bzhin nyid du 'grub par bsam:__oM AHhU~M hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M:__d+hU ma g+ha ye nA ma swA hA:__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__gtso 'khor sprul par bcas pa las:__'od 'phros snod bcud dngos 'dzin sbyangs:__snang grags rig gsum lha dang sngags:__dbyings dang rig pa dbyer med pa'i:__zung 'jug thig le gcig tu rdzogs:__nyi shu rtsa gcig zhag gi mthar:__grub pa'i rtags mtshan mthong bar 'gyur:__de tshe nyams dga' rlung rig dwangs:__'phags pa dgyes pa'-i zhal ston cing :__gsung thos bde chen ye shes 'bar:__bdud rtsi'i snod bcud 'phel ba dang :__rmi lam khrus byas gos dkar gyon:__sku dang phyag mtshan gter rnyed sogs:__dge ba'i mtshan ma ci yang 'byung :__spro na rdo rje 'bebs pa dang :__'khor gyi sngags kyang bzla bar bya:__oM AHhrIHhU~M:__oM AHbadz+ra sa twa:__gu ru shrI:__kha sarbA lo ka nA tha:__sarba bud+d+ha bo d+hi sa twa:__saM b+hA ba a d+hiSh+ThA NAM:__ma ma tsit+ta badz+ra tra Tu:__dz+nyA na dz+wa la dz+wa la:__s+phA ra Na s+phA ra Na:__hU~M hU~M phaTa? swA hA:__oM mai tri mai+eM swa hA:__oM wA gI shwa ri mU~M:__oM ma Ni pad+me hrI:__oM badz+ra pA Ni hU~M:__oM kha gar+b+ha hU~M:__oM k+Shi ti gar+b+ha trA~M:__oM sarba ni bA ra Na biSh+kam+b+hi ni phaTa?:__oM sa man+ta b+ha dra AH__oM mu ne krIM trU~M sru~M pra~M k+Sha~M ye swA hA:__oM badz+ra rat+na pad+ma karma ha ya grI ba dzaHhU~M ba~M hoH__de bzhin gshegs pa thams cad kyi:__snying po yi ge brgya pa yang :__thun mtshams rnams su nye bar bzla:__sgrib dag dngos grub mchog tu 'gyur:__bdun pa las la sbyar ba ni:__thun mong phrin las rnam bzhi dang :__mchog tu mi 'gyur 'od gsal ba:__rdo rje gsum gyi go 'phang bsgrub:__de la nad gdon sdig sgrib dang :__bar chad mi mthun zhi ba'i phyir:__rang nyid 'phags pa'i smin mtshams nas:__las kyi sems dpa' spyan ras gzigs:__'khor ba dong sprugs sku mdog dmar:__gcer bu rgyan spangs gzi 'od 'phro:__phyag g.yas pad phreng g.yon pa ni:__bdud rtsis gang ba'i spyi blugs bsnams:__nam mkha' gang bar rab spros pas:__'gro rnams gnas skabs mthar thug gi:__nad gdon sdig sgrib kun bsal nas:__'phags pa'i go 'phang bkod par bsam:__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__oM bi pu la gar+b+he ma Ni pra b+he:__ta thA ga te nirde sha ni:__ma Ni ma Ni su pra b+he bi ma la:__sA ga ra gam+b+hi re hU~M hU~M dz+wa la dz+wa la:__bud+d+ha bi lo ki te gu h+ya a d+hiSh+Thi te gar+b+he swA hA:__pad+ma d+hA ra a mo g+ha dza ya te tsu ru tsu ru swA hA:__rig pa khri yis las kun byed:__tshe bsod ye shes rgyas 'dod na:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__spyi bo'i rigs bdag thugs rgyud bskul:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__srid zhi'i tshe bsod ye shes kyi:__dwangs bcud ma lus kun bsdus nas:__phyag gi lhung bzed nang du thim:__zhu zhing khol ba'i bdud rtsi yis:__ rang lus phung khams kun khyab nas:__'chi med rdo rje'i srog 'grub cing :__ye shes gzi byin 'bar bar bsam:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM AHhU~M hrIH__oM ma Ni pad+me A yur puN+ye dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M b+h+ru~M:__mtshan brgya brgyad pa'i gzungs kyang bzla:__bdun phrag gcig gis dngos grub 'gyur:__brtan g.yo'i phun tshogs dbang byed na:__bdag nyid yab yum rjes chags kyis:__snyoms zhugs yum gyi mkha' gsang nas:__pad+ma'i rigs kyi pho nya mo:__dmar gsal chags shing sgeg pa'i nyams:__lcags kyu zhags pa 'dzin pa'i tshogs:__grangs med nyi zer rdul ltar 'phros:__dmigs yul gang la reg pa'i mod:__'od dmar bde chen ngo bor zhu:__bdag thim dbyings rig dbyer med ngang :__rlung sems snang ba dbang 'dus bsam:__oM tA re tut+tA re tu re san+tA ra pad+ma d+hA ki nI sarba lo ka wA shaM ku ru hrIHswA hA:__khri phrag bzhi yis 'jig rten gsum:__g.yo zhing 'gugs na gzhan ci smos:__gdon bgegs 'byung po tshar gcod na:__rang gi zhal nas hU~M zhes sgras:__ye shes sems dpa'i thugs rgyud bskul:__de las 'bar ba'i khro tshogs kyis:__me dang mtshon cha'i char phab pas:__sa gsum dregs pa zil mnan zhing :__bka' sdod bran du khas blangs nas:__dgra bgegs 'byung po sde dang dpung :__bsad gzir bskrad cing chos dbyings bstim:__ming gi lhag ma med par bsam:__oM pad+mAn+ta kr-ita sarba duSh+tAna? ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?:__'bum phrag bzlas pas dregs pa rnams:__zil gnon gdug pa tshar gcod 'gyur:__mchog gi 'bras bu lam byed phyir:__'khrul pa'i bya ba kun btang la:__bde ba'i stan 'dug rlung ro dbyung :__lus sbyong 'khrul 'khor stong ra gsal:__rdo rje'i bzlas pas rlung lam sbyangs:__rang nyid pad+ma gar dbang gi:__thugs ka'i mi shigs thig le las:__sprul pa'i dkyil 'khor spro zhing bsdu:__bum pa can gyi sbyor bas brtan:__gtum mo'i ye shes 'bar ba'i mes:__bde chen byang chub sems zhu ba:__snying dbus ti la kar bstims nas:__dbyings rig dbyer med ngang du bzhag:__yid dang las kyi phyag rgya la:__brten nas lhan skyes mtshon byas te:__lhag mthong thig le chen po'i klong :__spang blang bsal bzhag bral bar bskyang :__de tshe slob dang mi slob pa'i:__zung 'jug rten las skad cig gis:__pad+ma drwa ba rdzogs sangs rgyas:__tshe 'di nyid la 'grub par 'gyur:__sa ma ya :__rgya rgya rgya:__thun mtshams tshogs kyi mchod pa ni:__dam tshig rdzas rnams 'du byas la:__bsang chus bran zhing bdud rtsis 'thor:__brtul zhugs ting 'dzin rtse gcig gis:__ra~M ya~M kha~M:__rig pa'i rang rtsal 'bru gsum gyis:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:__dbyings dang ye shes dbyer med ngang :__'dod yon mchod sprin rgya mtshor gyur:__oM AHhU~M:__hrIH__chos dbyings pad+mo bkod pa dang :__ye shes sgyu 'phrul po ta la:__gnas yul dur khrod zhing rnams nas:__sku gsum 'phags pa'i lha tshogs rnams:__'dod yon rdo rje'i dam tshig la:__dgyes par dgongs te gshegs su gsol:__byin rlabs nus pa'i rtsal bskyed la:__mchog thun dngos grub byin chen phob:__oM AH hU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya e h+ye hi:__hrIM hrIM pheM pheM:__oM:__longs spyod rnams pa thams cad pa:__ye shes bdud rtsi'i mchod sprin che:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul:__dgyes par bzhes la dngos grub stsol:__sarba a mr-i ta ga Na tsakra pU dza hoH__ho:__'dod pa'i yon tan rgya mtsho'i gter:__tshogs dang gtor ma'i phung por spungs:__dam tshig nyams chag bskang ba'i phyir:__thugs rje'i lha tshogs rnams la 'bul:__ma hA ba liM ta pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha AHhU~M:__oM badz+ra sa ma ya a:__hU~M:__dug gsum dgra bgegs bkug cing bstim:__dbyings rig dbyer med klong du bsgral:__sha khrag rus pa'i tshogs chen po:__he ru ka dpal zhal du sbyor:__sarba shA trUna? mAM sa rak+ta kiM ni ri ti ma hA pu dza khA hi:__oM AHhU~M:__rdo rje phung po'i grong khyer ni:__gdan gsum dkyil 'khor lha ru rdzogs:__rnal 'byor bde ba'i longs spyod mchog:__chos nyid khyab brdal ngang du rol:__a la la hoH__oM AHhU~M hoH__hrIM hrIM pheM pheM:__pad+ma dbang gi bka' nyan pa'i:__lhag sdud ma mo mkha' 'gro'i tshogs:__bdud rtsi'i pham phabs 'di gsol la:__phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod:__oM pad+ma d+hA ka d+hA ki nI uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__hrI:__chos dbyings skye ba med pa las:__ye shes rig pa'i skur snang ba:__'gro 'dul 'phags pa'i lha tshogs rnams:__thugs rje thugs dam dus 'dir dgongs:__snyigs ma lnga yi sems can rnams:__thams cad nyon mongs 'dam du byings:__sdug bsngal gsum gyis gdungs pa la:__khyed kyi phrin las dus la bab:__hrI:__ngo bo 'od gsal pho brang nas:__chos sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__ye shes mngon sum rang snang bas:__nyon mongs zhi ba'i phrin las mdzod:__rang bzhin bde chen pho brang nas:__longs sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__ye shes lhun gyis grub pa'i ngang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__thugs rje sgyu 'phrul pho brang nas:__sprul sku'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__ye shes snying rje chags pa'i mthus:__rlung sems dbang sdud phrin las mdzod:__dbyer med thig le'i pho brang nas:__'gro 'dul lha tshogs dbyings nas bzhengs:__ye shes bsam mi khyab pa'i klong :__gzung 'dzin tshar gcod phrin las mdzod:__'dod khams bde ba chen por sbyor:__gzugs khams 'od gsal dbyings su sgrol:__gzugs med mi rtog phyag rgyar zlog:__khams gsum dong sprugs phrin las sgrubs:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__e a ral+li hrIM hrIM pheM pheM:hU~M hU~M:__gdung ba'i glu 'dis 'phags rnams kyi:__ye shes dbyings nas sus bskul ba:__de la byin rlabs zil chen 'bebs:__nyams rtogs phrin las rgyas par 'gyur:__sa ma ya :__rgya rgya rgya:__rjes kyi rim par dang po ni:__bsnyen sgrub mthar phyin rtags mthong na:__dngos grub ye shes lam byed phyir:__tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor:__mchod cing bstod la nyams chag bshags:__hrIH__pad+ma rnam par rgyas pa'i zhing khams su:__dbyings las rang shar ye shes dkyil 'khor lha:__dang por mos shing gdung bas rtse gcig bsnyen:__bar du dbyer med bde chen rdo rjer bsgrubs:__tha ma 'gro 'dul phrin las gnad nas bskul:__deng 'dir dngos grub gsol ba'i dus lags na:__rdo rje'i sku gsung thugs kyi dkyil 'khor nas:__mchog dang thun mong khyad par dngos grub kun:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__mgon po khyed dang mnyam par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M lo ke shwa ra gu ru d+he wa d+hA ki nI kA ya wA ka? tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bskul mdun rten lha tshogs las:__lha sngags phyag mtshan 'od zer sprin:__bar ma chad par bdag la thim:__dngos grub rnam gnyis thob par bsam:__oM:__dbyings las rang shar ye shes kyi:__rdo rje'i gsang gsum rmad po che:__dam tshig phyag rgya chen po'i klong :__'du 'bral med par bdag sbyor zhig:__badz+ra sa twa dz+nyA na sa ma ya kA ya wA ka? tsit+ta dzaHhU~M ba~M hoH__ye shes dkyil 'khor bdag la thim:__dam tshig sgrub rdzas bdud rtsi'i bcud:__mthong thos dran reg thams cad kun:__dngos grub mchog gi skal ldan bya:__gnyis pa nongs pa bshags pa ni:__ho:__'jig rten dbang phyug dkyil 'khor du:__rdo rje theg pa'i dam tshig las:__'gal zhing nyams par gyur pa kun:__snying nas 'gyod pas bzod par gsol:__yi ge brgya pa mang du brjod:__gsum pa rtag mtha' sbyang ba ni:__AH__ye shes rtsal las sprul pa'i lha:__'od gsal dbyings su ro gcig thim:__zung 'jug 'dus ma byas pa'i klong :__don gyi 'phags pa'i rang zhal blta:__hU~M hU~M hU~M:__bzhi pa chad mtha' bsal ba ni:__hrI:__slar yang dmigs med snying rje che:__hri yig gdangs su sad pa las:__snod bcud rten dang brten par bcas:__sku dang zhing khams rol par shar:__phaTa? phaTa? phaTa?:__lnga pa bdag nyid bsrung ba ni:__hrIH__rang rig pad+ma gar dbang lha:__sku gsung thugs ni rdo rjer rdzogs:__'od zer rdo rje'i sprin chen pos:__gzung 'dzin mtshan ma'i rtog pa bsrung:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+ShA haM:__drug pa bsngo smon rgyas 'debs ni:__hoH__phyogs bcu dus bzhi'i rtsa gsum rab 'byams dang :__'gro 'dul 'phags pa'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag gis dus gsum bsags pa'i dge ba kun:__byang chub snying por yongs su bsngo bar bgyi:__bsod nams 'di yis mtha' yas sems can kun:__'dun pa sems pas spyan dang mngon shes 'char:__rigs chen 'byed pas rlung sems lha skur bzhengs:__dbugs chen 'byin pas 'od gsal mngon gyur te:__lung chen thob pa'i zung 'jug sgyu ma'i skus:__rtsal chen rdzogs pa'i 'bras bu mthar phyin nas:__sku dang ye shes phrin las rmad byung ba:__'jig rten dbang phyug go 'phang myur thob shog:__bdun pa shis pa brjod pa ni:__oM:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__dngos grub mchog stsol 'gro 'dul thugs rje'i lha:__phyi nang mkha' 'gro rdo rje'i srung mar bcas:__rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtsho'i bkra shis shog:__dbyings kyi ngo bo 'od gsal chos sku'i klong :__ye shes rang bzhin longs spyod rdzogs par shar:__gang 'dul sprul pa'i sgyu 'phrul drwa bar ston:__dbyer med byang chub sems kyi bkra shis shog:__tshom bu gcig tu 'dus pa'i dam tshig can:__bsnyen sgrub mthar son phrin las phul du phyin:__mthong thos dran reg 'gro kun smin cing grol:__don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:__ces brjod me tog sil mar bsnyil:__kun tu dga' ba'i nyams bskyangs zhing :__gsang ba zab mo'i spyod pa spyad:__khyad par dmigs med snying rje ches:__gzhan phan phrin las rtag tu brtsam:__'khor gsum mtshan ma bral ba'i ngang :__'phags pa dgyes pa'i gdung 'dzin no:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de ltar 'gro 'dul thugs rje'i gter:__'jig rten dbang phyug rtsa ba'i lha:__sems nyid ngal bsor sgrub pa'i thabs:__rjes su rnal 'byor mchog gi lung :__pad+ma 'dus pa'i tan+t+ra'i bcud:__snang mtha' spyan ras gzigs dbang dang:__'gro 'dul sems dpa' rdo rje chos:__DA ki las kyi dbang mo ches:__klu sgrub snying por gdams pa bcas:__rang byung mtsho skyes bdag nyid kyis:__da lta'i rje 'bangs grogs bcas dang :__ma 'ongs de rnams bsam bzhin du:__srid pa nye bar bzung ba'i ched:__dbyings kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mar:__rdo rje gsang ba'i tshig tu gdams:__ngo mtshar sprul pa'i yi ger thob:__rin chen snying po'i bcud du gtams:__nam zhig kla klo'i 'jug pa yis:__bod khams bstan zhabs sdud pa'i tshe:__'jam dpal chos kyi bshes gnyen gyis:__byin brlabs sprul pa'i rig 'dzin dang :__'phrad nas shin tu gsang ba yis:__rang nyams blangs shing gzhan dag la:__rim gyis spel ba'i dge mtshan gyis:__dus kyi rgud pa zhi ba dang :__snying po'i bstan srog yun du gnas:__'gro mang 'phags pa'i byin rlabs kyis:__dngos grub rnam gnyis rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas rang lo nyer dgu pa 3sa sprel dbyug pa zla ba'i tshes bcu'i nyi shar la 'og min dpal gyi bsam yas brag dmar mgrin pa bzang po'i g.yas logs nas dngos grub tu rnyed pa ring du gsang ba mthar phyin par bgyis te:__slar gnas dus ston 'khor gyi dge mtshan phun sum tshogs pa rdo rje'i lung gi bden don mngon du gyur pa'i tshe gtan la phab pa dge legs mchog tu gyur cig:__ces pa 'di nyid rab byung bcu bzhi pa'i lcags sprel gro bzhin zla ba'i yar ngo'i tshes bcu'i snga char shog ser las phab grub 'phral 'jig rten dbang phyug dpal karma pa yab sras dang*/__rgyal bas lung bstan pa'i 'jam mgon blau gros mtha' yas sogs mchog gi 'dus pa rnams la smin grol tshang sprugs su phul zhing thugs nyams su'ang gzhes pa la brten nas/__rnam 'dren dam pa rnams zhabs pad brtan cing*/__snying po'i bstan pa'i bar chad sel ba'i btsas su gyur pa sogs rten 'brel zab mo'i dge mtshan rgyas par gyur pa yin no/__!__/ril bu'i bum pa yod na khyad par gyi dmigs bzlas ni/__rang gi thugs ka'i hrIHlas mkha' khyab tu/__/'od lnga'i zer 'phros phyogs bcu'i bde gshegs mchod/__/gang la dmigs pa'i yul des thog drangs pa'i/__/'gro drug sdug bsngal las nyon sdig sgrib sbyangs/__/'khor 'das snang srid snod bcud thams cad kyi/__/dwangs ma'i rtsi bcud bum bcud rdzas la bstim/__/zer rlabs thugs rje chen po'i skur gsal bas/__lha sngags yom yom shig shig lta bur gyur/__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__a ra pa tsa mi ta hri da ye swA hA/__oM AHhU~M swA hA mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M sarba ta thA ga ta ma hA pany+tsa oM A yur+dz+nyA na ma hA puN+ye tiSh+Tha oM/__zhes ci nus su bzla'o/__o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i rgyal tshab pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sku'i skye ba 'di'i zab gter gyi gtso bo thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i las byang rtsa ba tsam gtan la phab nas don dbang snying po zhig rdo rje'i lung bzhin gter klung zla gam dbang gi phug par gnas zhal 'byed pa dang chabs cig 'jig rten dbang phyug rgyal dbang theg mchog rdo rje/__byams mgon si tu pad+ma kun bzang*/__'jam mgon chos rje pad+ma gar dbang rnam gsum la stsal ba'i dbang chog gi rtsa tho bcas bzhugs pa gter mdzod dkar chag tu mtshan bkod gnang ba bzhin gter gzhung las byang*/__dbang chog nag 'gros gsar bsgrigs bcas 'phags yul nas rin chen gter mdzod chen mo 'phrul par du bskrun skabs zhal skong zhus pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig/__//

Footnotes

Other Information