JKW-KABAB-09-TA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།
Wylie title yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs JKW-KABAB-09-TA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 13, Pages 249-284 (Folios 1a to 18b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (bal po a hU~M 'bar, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 249-284. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung  ·  Wealth Rituals - nor sgrub
Cycle བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)
Deity dzaM nag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-031
Colophon
  • Treasure colophon: གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན༔ མན་ངག་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་འདི༔ ད་ལྟའི་རྗེ་བློན་འདུས་པ་དང་༔ མ་འོངས་འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེའི་བློས༔ བདག་ཉིད་པདྨ་སམ་བྷ་བས༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་འདྲིལ་བར་བསྡུས༔ དཔེ་རྒྱུན་འདྲ་མིན་གསུམ་བྱས་ཏེ༔ གཅིག་ནི་ལྷ་རི་བྲག་ཏུ་སྦཽས༔ མངའ་བདག་སྲས་ཀྱི་སྐྱེ་བས་རྙེད༔ གཅིག་ནི་མོན་གྱི་ཆུ་ཕུག་གཏམས༔ དགེ་སློང་མཆོག་དབྱངས་སྐལ་པར་འགྱུར༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྙིང་པོ་འདི༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་མས༔ སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ བྲག་བཙན་དམར་པོར་གཉེར་དུ་གཏོད༔ སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེས་བྱིན་བརླབས་པ༔ ཧཱུྃ་གི་མིང་ཅན་དཔའ་བོས་འདོན༔ ཆིག་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བྱས་ན༔ དུས་མཐར་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ བོད་ཁམས་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔ འབྱོར་པ་མི་ཟད་གཏེར་དང་འཕྲད༔ སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འཕེལ་བས༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ཤོག༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།
  • Treasure colophon: gnod sbyin nor lha'i rgyud kyi don:__man ngag lag len dmar khrid 'di:__da lta'i rje blon 'dus pa dang :__ma 'ongs 'gro la snying brtse'i blos:__bdag nyid pad+ma sam b+ha bas:__shin tu gsal zhing 'dril bar bsdus:__dpe rgyun 'dra min gsum byas te:__gcig ni lha ri brag tu sbaus:__mnga' bdag sras kyi skye bas rnyed:__gcig ni mon gyi chu phug gtams:__dge slong mchog dbyangs skal par 'gyur:__zab cing rgya che'i snying po 'di:__thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal mas:__spa gro cal gyi brag tu sbos:__brag btsan dmar por gnyer du gtod:__sngags 'chang rdo rjes byin brlabs pa:__hU~M gi ming can dpa' bos 'don:_chig brgyud tshul du spel byas na:__dus mthar gsal zhing rgyas par 'gyur:__bod khams dbul phongs sdug bsngal zhi:__'byor pa mi zad gter dang 'phrad:__snod bcud phywa g.yang dpal 'phel bas:__bstan dang 'gro la phan par shog:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:
  • Revealer colophon: gter ston bal po a hU~M 'bar gyis spa gro cal gyi brag dmar nas spyan drangs pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔

༁ྃ༔ ༔རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མ་འོངས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་རྣམས༔ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པས་མནར་བ་ཡི༔ སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ཡཀྵ་རྩ་བའི་ཏནྟྲ་དང་༔ རཏྣ་རྩལ་ཆེན་འདུས་པ་ཡི༔ དུམ་བུ་མན་ངག་ཟུང་འབྲེལ་དུ༔ ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཚུལ་གྱིས་བསྟན༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེའང་ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལ་མཱུ་ལ་ཏནྟྲའི་ལེའུ་སོ་གསུམ་པ་ལས༔ ཁྱད་པར་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་འདོད་ན༔ ནོར་སྦྱིན་སྲོག་གི་རྟེན་བཅའ་ཞིང་༔ རང་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོར་བསྒོམ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་གནས་པར༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་དབུས༔ འདབ་བརྒྱད་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ༔ ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས༔ མིའུ་ཐུང་གཏུམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་གསོར༔ གཡོན་པས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས༔ ལྷག་མ་ཐོད་པ་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ ཐོད་སྐམ་རཏྣའི་རྩེ་བྲན་དང་༔ མི་བསྐྱོད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་འཆང་༔ སྟག་ཤམ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྗིད༔ ཞབས་ཟུང་གཡོན་བརྐྱངས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཉི་སྟེང་གཏེར་བུམ་གནོད་སྦྱིན་བསྣོལ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔ བསོད་ནམས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བཞུགས༔ ནོར་གྱི་རྒྱུན་འབེབས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ འདབ་བརྒྱད་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་འཁྲིལ༔ དེ་ལྟར་བསྒོམས་ནས་སྔགས་ཀྱིས་བསྙེན༔ ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཡིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་རིག་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བ་སུ་དྷ་རཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔སྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་སིདྡྷི་བླང་༔ འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་ལས་ལ་སྦྱར༔ གཞན་ཡང་ཚེ་བསྲིང་བསོད་ནམས་བསྐྱེད༔ འཇིགས་པ་འཕྲོག་ཅིང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ རིགས་བརྒྱུད་དང་ནི་ནོར་ཕྱུགས་འཕེལ༔ ཡོ་བྱད་འཛད་མེད་སྙན་གྲགས་སྒྲོག༔ མངའ་ཐང་དབང་བསྒྱུར་ལེགས་ཚོགས་དགུག༔ ཡི་གེ་བཅུ་ཡིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་རྗེས་གཟུང་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ བྱིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་འབོགས༔ དེས་ནི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱུད་དོན་མན་ངག་ལག་ལེན་ཚུལ༔ དང་པོ་སྲོག་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ དཔལ་ཅན་ཤིས་པའི་ས་བླངས་ལ༔ སྟེགས་བུ་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་བརྩིག༔ དྲི་ལྔའི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་སྙིང་པོ་དང་༔ སྤོས་དང་མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་དགྲམ༔ ཕོ་བྲང་ལྷ་མཚན་ཅི་རིགས་བྲི༔ དེ་སྟེང་ཁྲིའུ་ཤིང་གི་ཁར༔ དུས་གསུམ་ཐོད་པ་གསེར་གྱི་མདོག༔ འདོད་འབྱུང་ཤིང་ལོ་མེ་འབྲས་སོགས༔ བཀྲ་ཤིས་རང་བྱུང་སྣོད་མཆོག་ནང་༔ ལྔ་ཚན་ལྔ་ཡི་རྫས་ཀྱིས་བྱུག༔ དེ་སོགས་ཁྲོལ་བུས་ཕྱུར་བུར་གཏམས༔ རྨད་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་ནོ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཏེ༔ རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ བསྡུ་ན་དར་རས་གྲོ་ཤོག་ལ༔ ལྟེ་བར་རྩ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས༔ འདབ་བརྒྱད་མ་ཎི་བྷ་དྲ་སོགས༔ གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་དང་ནི༔ དེ་ཕྱིར་ནོར་ལྷ་སྤྱི་ཡི་གཟུངས༔་་་་ཏདྱ་ཐཱ༔ ཧི་ལི་མ་ཎི་སོགས། རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་རིག་པ་བཅས༔ དེ་རྒྱབ་གོང་གནོན་གཉེན་པོའི་སྔགས༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་༔ ཀུན་མཐར་འདོད་དོན་གསོལ་བྱེད་སྤེལ༔ རྡོ་རྭ་འོད་ལྔའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ རྫས་ཀྱིས་བྱུགས་ལ་རབ་ཏུ་གནས༔ ན་བཟས་དྲིལ་ཏེ་བྷནྡྷར་གཞུག༔ དེ་ནི་ཁྱད་པར་གསུང་རྟེན་ནོ༔ རིན་པོ་ཆེའམ་དཔལ་ཆེན་སར༔ རྫས་དང་བཅས་ཏེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ སྣང་བརྙན་བཞེངས་ལ་རྫས་སྔགས་བཅུག༔ རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་ཐོད་པའི་ནང་༔ སྲོག་གི་ཙཀྲའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས༔ ཐུན་མོང་སྐུ་ཡི་རྟེན་ཡིན་ནོ༔ ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཞོང་པའི་ནང་༔ གཏོར་མ་ནོར་བུ་འབར་བའི་དབྱིབས༔ ཁ་ཟས་བཟང་རྒུས་བརྒྱན་པ་ནི༔ བྷནྡྷའི་གཡས་སུ་བཞག་པར་བྱ༔ ཕྲིན་ལས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཕྱྭ་ཆ་དཀོར་ཆ་གཡོན་དུ་དགོད༔ དེ་རྣམས་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ རྒྱབ་ཏུ་མདའ་དར་རྒྱན་ལྡན་གཟུག༔ མཐའ་བསྐོར་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་དང་༔ དར་དཔྱངས་རཏྣའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ སྟེང་དུ་གདུགས་དང་བླ་བྲེ་དབུབ༔ བགེགས་བསྐྲད་ཁྲུས་གསོལ་བྱིན་ཕབ་ལ༔ བག་དྲོ་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བྱ༔ རྟེན་རྣམས་རྒྱས་པར་མ་གྲུབ་ན༔ གཏོར་མ་སྔགས་ཀྱི་གཟུངས་ལྡན་དང་༔ བྲིས་སྐུ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཀྱང་རུང་༔ རྟེན་བཅའ་བའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཕྱི་ནང་མཚམས་བཅད་ལ༔ སྔགས་པ་དགེ་བའི་ཡིད་ལྡན་པས༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ བར་ཆད་བསལ་ཞིང་བསྲུང་མཚམས་བཅད༔ མཆོད་གཏོར་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་བརླབ༔ བདག་ཉིད་གསང་བའི་བདག་པོར་བསྒོམ༔ ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ འབར་བ་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཞེན་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ འོད་གསལ་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྲ་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དང་༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དབུས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་སྐུ་བཞེངས་གསང་བའི་བདག༔ མཐིང་ནག་ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་པའི་མདོག༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཁྲོ་གཏུམ་ཉམས༔ རྩ་ཕྱག་སྡིག་མཛུབ་སྦྲེལ་བ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་ལ་འཁྲིལ༔ ལྷག་མ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གདེངས༔ ཕག་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་དུ་འགྱིང་༔ ཕྱོགས་བཞིར་དཔའ་བོ་སྡེ་བཞི་པོ༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོར་བཅས༔ དཀར་སེར་དམར་མཐིང་གཡས་རང་རྟགས༔ གཡོན་རྣམས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་རོལ༔ འབར་ཞིང་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ ཐོད་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ པད་ཉི་བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་རོལ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ཀུན༔ བདག་སྐྱོབས་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ཇི་བཞིན་གསལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔ ཐུགས་དབུས་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་བདག་ལ་ཐིམ༔ གསང་བདག་དཔལ་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་གཉིས་བཟླས་བསྙེན་པའོ༔ སླར་ཡང་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐུགས་ནས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ཅིང་༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་བདག་ལས་ལ་བསྐུལ༔ གང་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ བསྙེན་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་གོང་༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ༔ ཞེས་སྤེལ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ༔ གཞན་ཡང་ཡུམ་དང་འཁོར་གྱི་སྔགས༔ ཨོཾ་པྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་འགྲུབ༔ སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་སྦྲེལ་བའོ༔ དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ནུས་ཐོབ་ནས༔ མདུན་བསྐྱེད་ནོར་ལྷ་བསྙེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ལས༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་རྩལ༔ མདུན་དུ་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པས་ཡོངས་གང་དབུས༔ རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདྨ་ནི༔ སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་འོད་དུ་འབར༔ དེ་ཡི་ཟེའུ་འབྲུར་ཉི་མ་དང་༔ ཡིད་བཞིན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ཆེ༔ གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་ཟུང་བཅས་པའི༔ སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འབར༔ དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་འདས་དཔལ་འབྱོར་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ མཐིང་ནག་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདྲིལ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་བདག་པོའི་ཚུལ༔ གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ མཆེ་བ་བཞི་གརྩིགས་ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས༔ མིའུ་ཐུང་གཏུམ་ཞིང་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བ་གསོར༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་སྤྱི་ནས་འགེམས༔ གཡོན་པས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས༔ མི་མཐུན་བདུད་ཀྱི་དཔུང་ལས་རྒྱལ༔ གཡས་འོག་རིན་ཆེན་ཐོད་པ་བསྣམས༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ གཡོན་འོག་བརྗིད་ལྡན་ནེའུ་ལེ་བཟུང་༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཐོད་སྐམ་རཏྣའི་རྩེ་བྲན་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་བཞུགས༔ སྐུ་ལ་སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་༔ སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ རྟགས་ཀྱི་མཚན་མ་འགྲེང་ཞིང་འབར༔ ཞབས་གཉིས་གཡོན་བརྐྱངས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་རོལ༔ གཡོན་ནས་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ལྗང་༔ ལྕགས་ཀྱུ་གཏེར་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ ཕྱོགས་མཚམས་འདབ་བརྒྱད་པདྨ་ལ༔ ནོར་བུ་བཟང་སོགས་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཡབ་རྣམས་བནྡྷ་ནེའུ་ལེ༔ ཡུམ་རྣམས་ལྕགས་ཀྱུ་གཏེར་བུམ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་བརྒྱན༔ ཉི་མ་ནོར་སྐྱུགས་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ སྒེགས་མཛེས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ལྡན་འགྱིང་༔ སྒོ་བཞིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ ཕྱི་ནང་བར་མཚམས་ཁོར་ཡུག་ཏུ༔ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་སྡཻ་དཔོན་དང་༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་ཚོགས༔ སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟ་བུར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལ༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ཕྱིར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ སེམས་ཅན་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ཡི༔ མགོན་སྐྱབས་མཛད་པར་ཞལ་བཞེས་ཤིང་༔ དམ་བཅས་དུས་ནི་དེང་ལགས་པས༔ མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རྒྱུན་ཆོད་ལ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སྤེལ༔ སྲིད་གསུམ་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ལ༔ གུས་ཤིང་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ན་མོ་ན་མཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩི་ཞལ་དུ་འབུལ༔ ཆུ་གཙང་འདག་ཆལ་ཞབས་ལ་འབུལ༔ མཚར་སྡུག་མེ་ཏོག་དབུ་ལ་འབུལ༔ བསུང་ཞིམ་བདུག་སྤོས་ཤངས་ལ་འབུལ༔ གཟི་ལྡན་སྒྲོན་མེ་སྤྱན་ལ་འབུལ༔ དྲི་བཟང་ཆར་རྒྱུན་སྐུ་ལ་འབུལ༔ བཅུད་ལྡན་ཞལ་ཟས་ལྗགས་ལ་འབུལ༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་སྙན་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམ་བྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཡིད་འོང་གཟུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྙན་འགྱུར་སྒྲ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སིམ་བྱེད་དྲི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཞིམ་མངར་རོ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དགེ་ལེགས་རྟགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྒྱལ་སྲིད་གཏེར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་དྷ་ལཾ་ཀུ་ནུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཤྲཱི་མ་ཧཱ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པའི་མཎྜལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དཀར་མངར་ཕུད་ཀྱི༴ ཟས་མཆོག་བཅུད་ཀྱི་མཆོད༴ བཞེས་ནས་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ར་ཏཱ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ མི་བསྐྱོད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སེམས་དཔའི་ཚུལ༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་ཁྱབ་བདག་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ སྐུ་མདོག་གནག་ཅིང་སྣུམ་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཁྲོ་ཞིང་སྒེག༔ མིའུ་ཐུང་གཏུམ་པའི་ཚུལ་འཆང་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ ཐོད་སྐམ་ནོར་བུའི་རྩེ་བྲན་དང་༔ རིགས་བདག་ཅོད་པན་འཆང་བ་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་འཁྱིལ་ཞིང་གཟིགས༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ བདུད་བཞི་འདུལ་མཛད་དཔའ་བོ་ཆེར༔ མཆོད་ཅིང་༴ ཕྱག་བཞིའི་ཐོ་བས་ལོག་འདྲེན་འདུལ༔ ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ༔ མཆོད་ཅིང་༴ ཐོད་པས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ ནོར་སྐྱུགས་གཏེར་གྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་ཛམྦྷ་ལར༔ མཆོད་ཅིང་༴ སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ལྷར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད༴ བདེ་ཆེན་མཚན་མ་རབ་ཏུ་བསྒྲེངས༔ གཏེར་བུམ་ནོར་སྦྱིན་གདན་དུ་བཏིང་༔ ཡཀྵ་བྱེ་བའི་སྡེ་དཔོན་ཆེར༔ མཆོད་ཅིང་༴ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ བརླ་གཡོན་འཁྱུད་ཅིང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར༔ མཆོད་ཅིང་༴ ཕྱོགས་མཚམས་སྐྱོང་བའི་གཏེར་བདག་ཆེ༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་ཡབ་དང་ཡུམ༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ༴ སྒོ་བཞི་སྲུང་བའི་ནོར་ལྷ་ཆེ༔ འཇིག་རྟེན་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་བཅས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་༴ གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔ དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེས་བཞུགས་པ་ཡི༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཨོཾ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལས་བགྱིས་པ༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བཟོད་པར་བཞེས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལུས༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ནས༔ ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་རྩེ་གཅིག་བརྟན༔ ཁྱད་པར་བསྙེན་པས་བསྐུལ་བ་ནི༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལ་ཐིམ༔ ནུས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་ཚོགས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་ཁྱབ་པ་ལས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེར་འབེབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཡི་གེའི་གྲངས་སྙེད་འབུམ་བཟླས་པས༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་ཉེ་བར་འགྱུར༔ དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་བཟླས་པ་ནི༔ སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མདུན་བསྐྱེད་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ གཏུམ་ཞིང་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བཅུད་དང་དཔལ༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས༔ རང་དབང་མེད་པར་འུབས་ཀྱིས་བསྡུས༔ བདག་གི་བང་མཛོད་གནས་ཁང་དང་༔ ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱུར་བུར་ཁེངས༔ དྭངས་མ་རྟེན་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་དཔལ་དུ་བསམ༔ ཨོཾ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ཛཿསྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་གཞི་བཟླས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ དངོས་གཞི་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཆོད་བསྟོད་དང་༔ གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཆུ་སྦྱིན་བྱ༔ ཅི་འབྱོར་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དབུལ༔ ཁྱད་པར་ཐུགས་དམ་སྐུལ་བ་ནི༔ སྤོས་བསྲེག་སྙན་པའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་འོང་འགྲུབ་པའི་ཞིང་༔ ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཛམྦྷ་ལ༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན༔ ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཞལ་བཟང་དུས་འདིར་སྟོན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ལྟར་བཏིབས༔ སྣོད་བཅུད་རི་གླིང་འབྱོར་པའི་ཚོགས༔ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བུམ་བཟང་འདོད་འཇོ་དཔག་བསམ་ཤིང་༔ གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་རོ་བཅུད་ལྡན༔ ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ གཡར་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ སྟོང་གསུམ་འཁོར་འདས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པའི་ཕྱྭ༴ མཛེས་སྡུག་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ སྙན་བརྗིད་སྒྲ་ཡི༴ བསུང་ཞིམ་དྲི་ཡི་ཕྱྭ༴ བཅུད་ལྡན་རོ་ཡི༴ འཇམ་འཁྲིལ་རེག་བྱའི༴ ཡིད་མཐུན་ཆོས་ཀྱི༴ ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིའི༴ ཀླུ་ཡི་ནོར་བུའི༴ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི༴ གླིང་བཞི་མི་ཡི༴ ཕོ་བྲང་མཁར་གྱི༴ རིགས་བརྒྱུད་སྲས་ཀྱི༴ མངའ་རིས་བདེ་སྐྱིད་ཕྱྭཱ༴ དཔའ་རྩལ་སྟོབས་ཀྱི༴ སྲ་བརྟན་གོ་ཆའི་ཕྱྭ༴ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི༴ ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད་ཕྱྭ༴ བཟའ་ཤིང་སྨན་གྱི༴ ཞིམ་མངར་ཟས་ཀྱི༴ བཀྲག་ཅན་གོས་ཀྱི༴ ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན་གྱི་ཕྱྭ༴ བརྗིད་ཅན་ནོར་གྱི༴ མཁས་པའི་མཁྱེན་རྩལ་ཕྱྭ༴ གྲུབ་པའི་ནུས་མཐུའི་ཕྱྭ༴ འཕགས་པའི་སྤངས་རྟོགས་ཕྱྭ༴ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱྭ༴ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཕྱྭ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྱྭ༴ བསོད་ནམས་དབང་ཐང་ཕྱྭ༴ སྙན་ཅིང་གྲགས་པའི་ཕྱྭ་གཡང་༴ དཔལ་དང་འབྱོར་པའི༴ ནད་མེད་བདེ་བའི་ཕྱྭ༴ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་ཕྱྭ༴ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕྱྭ་གཡང་ཁུག༔ ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤྲཱི་བ་སུ་དྷ་རི་ཎཱི་སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་འོད༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ བྱམས་པའི་ཞལ་བཟང་སོགས་ནས༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཎི་བྷ་དྲཱ་ཡ་ཙནྡྲཱ་ཀཱནྟྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་གང་བ་བཟང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་ནོར་སྦྱིན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སོགས་འགྲེ། ཨོཾ་པུརྞ་བྷ་དྲཱ་ཡ་དཏྟཱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ནོར་སྦྱིན་དང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་སྦྱིན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སོགས། ཨོཾ་དྷ་ན་དཱ་ཡ་སུ་དཏྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་འཕགས་མ་དང་༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ཨཱརྱ་ཡཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་རོལ་པའི་ཕྲེང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་བཟང་མོ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས། ཨོཾ་ཀི་ལི་མཱ་ལི་ནི་སུ་བྷ་དྲཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཀུཎྜ་ལི༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་རབ་སྦས་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་པི་ཙི་ཀུཎྜ་ལི་སུ་གུཔྟཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་སྒོ་ཡི་དབང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་མཛེས་མ་དང་༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་མུ་ཁནྡྲཱེ་ཡ་དེ་བྱ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་གཡོ་བའི་དབང་༔ བཙུན་མོ་དཔལ་ལྡན་དབྱངས་ཅན་མ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་ཙ་རནྡྲཱེ་ཡ་སྭ་ར་སྭཏྱཻ་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་ཟློག་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་ཞལ་བཞེས་པའི༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་དཔུང་བཅས་རྣམས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ནས༔ དངོས་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་པའི༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ རྩེ་གཅིག་སོགས༴ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀི་ལི་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀི་ལི་ཀི་ལི་མ་ནི་བྷ་དྲ༔ ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ སུ་རུ་སུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་མ་ཎི་བྷ་དྲ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ༔ སརྦ་ཨརྠ་མེ་སཱ་དྷ་ནི༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ སུ་དྷ་ནི༔ སུ་ར་སྱཿསུ་མ་ཏིཿསུ་པུུ་ཁིཿཧི་ལི་མི་ལི་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུས་རཏྣ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བསྐུལ་མཆོད་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྟར་དམིགས་པ་གསལ༔ ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ མཐར་ནི་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ བདག་ཉིད་འོད་ཞུ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་འབར་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ ལྷ་དང་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་གསུམ༔ དབྱེར་མེད་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ནས༔ དམིགས་བསམ་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བར་བཞག༔ རྗེས་ཐོབ་ལྷ་སྐུར་ལམ་ཁྱེར་ཞིང་༔ དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔ བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་བགྱིས་ལ་སོགས༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འགྲོ་ཀུན་འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ དེ་ལྟར་ཐུན་བཞིར་བརྩོན་པ་ཡིས༔ དབང་པོ་སྐལ་བའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར༔ ནོར་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཞལ་མཐོང་ཞིང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ༔ ཏིང་འཛིན་གསལ་བརྟན་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ ཕྱག་མཚན་རྙེད་དང་གཏེར་ཆེན་བརྡོལ༔ གནས་ཁང་བྱིན་ཆགས་སྣུམ་འོད་འབར༔ སྤོས་དང་མར་མེ་ཡུན་རིང་འཚོ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་ཆུ་ཀླུང་རྩི་ཤིང་དང་༔ མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ལོ་ཏོག་རྒྱས༔ རྟ་ཕྱུགས་རྒབ་དང་གཞོན་ཆུ་འཕེལ༔ ཁ་ཟས་བཅུད་ལྡན་སྲིས་སྨྲེ་ཞིང་༔ ལང་ཚོ་གོས་རྒྱན་བཀྲག་མདངས་རྒྱས༔ ཉམས་དགའ་བག་ཕེབ་ཡིད་སྤྲོ་ཞིང་༔ མི་དང་མི་མིན་འདུ་བ་དང་༔ འབྱོར་པ་ངང་གིས་རྒྱས་པ་རྣམས༔ ནོར་ལྷ་འགྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས༔ གནོད་སྦྱིན་སྒྲུབ་པ་གཞན་གྱྀ་ཚེ༔ སྒབ་འདྲེའི་བར་ཆད་འབྱུང་སྲིད་ཀྱང་༔ འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ༔ ཁྲོས་པའི་ནོར་ལྷའི་རིགས་ཡིན་ཕྱིར༔ བགེགས་རྣམས་ངང་གིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ བཀའ་བཙན་བྱིན་ཆེ་བརྟན་པར་གསུངས༔ དེ་ཕྱིར་ནོར་སྒྲུབ་མཐར་ཐུག་གོ༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི་མཐོང་བ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ གཟའ་ཚེས་ཤིས་པའི་ཉི་ཤར་ལ༔ རང་ཉིད་ཞྭ་གོས་རྒྱན་ཆས་སྤྲས༔ མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཏོར་མ་ཚོགས་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་འབུལ༔ ནོངས་ཚོགས་བཟོད་གསོལ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ གདུང་ཤུགས་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་བསྐུལ༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཛམྦྷ་ལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས༔ དང་པོར་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་བསྙེན༔ བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ༔ ད་ལྟ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་བླངས་ནས༔ བྱེ་བྲག་སོ་སོར་བླང་བ་ནི༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ གཟི་བརྗིད་སྟོབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད་སྐུ་རྟེན་སྤྱི་བོར་བླང་༔ སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་བསམ༔ གསུང་རྟེན་ཙཀྲ་མགྲིན་པར་བླང་༔ ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འགག་མེད་གསུང་གི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ནུས་རྩལ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཐུགས་རྟེན་ཐོད་པ་སྙིང་གར་བླང་༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཡོན་ཏན་གཏོར་མ་ལྟེ་བར་བླང་༔ སྭཱ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམྦྷ་ལས༔ འདོད་འབྱུང་ཡོན་ཏན་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ༔ ཕྲིན་ལས་རྫས་རྣམས་མདུན་དུ་དགྲམ༔ ཧཱཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཛམ་བྷ་ལས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ གང་འདུལ་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཕུད་ཀྱང་མྱང་༔ དེ་ནས་རྟེན་རྣམས་དལ་དབུས་དགོད༔ སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་བརྟན་བཞུགས་དང་༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་ནི༔ རང་གི་ལུས་ལ་འཆང་བའམ༔ མ་གྲུབ་མཛོད་ཀྱི་ནང་ཕུག་ཏུ༔ རྟེན་གཏོར་རྫས་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མི་ཉམས་ཚས་དང་བཅས་ཏེ་སྦ༔ སྐབས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔ དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱིས༔ ནོར་ལྷ་བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ན༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བར་ཆད་ཞི༔ འབྱོར་པ་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ཆེན་བརྡོལ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེད༔ དབུལ་བའི་གདུང་བ་ཀུན་དང་བྲལ༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ དམ་ཚིག་མ་ཉམས་བསྲུང་བ་ཡིས༔ ཚེ་རབས་གང་ནས་གར་སྐྱེས་ཀྱང་༔ གཏེར་བདག་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་འགྲོགས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས༔ བསོད་ནམས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས༔ མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ རྗེས་སྐུལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཡིས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གང་ཡང་རུང་༔ ཕྲིན་ལས་ཁ་བསྒྱུར་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ༔ སྤྱིར་ནི་འབྱོར་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར༔ འབྱུང་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལས་སྦྱོར་བྱ༔ དཔལ་ཅན་ཤིས་པའི་ས་ཞག་ནི༔ སྣུམ་འོད་ལྡན་པ་བླངས་ནས་ཀྱང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་སོགས་བསྲེས་པའི༔ འཇིམ་པ་བྱིན་བརླབ་སཱཙྪ་གདབ༔ ནང་དུ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའམ༔ སྔགས་དང་འདོད་གསོལ་ཤོག་དྲིལ་བཅུག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད་བསྟིམ་བསྒྲུབ༔ གཙུག་ལག་སྒོ་གོང་མཛོད་ཀྱི་ཕུག༔ རྒྱབ་རི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་སར༔ རྫ་ཡི་ག་འུར་ཚས་དང་བཅས༔ བཞུགས་ལ་རབ་གནས་འདོད་གསོལ་བྱ༔ ས་གཞི་དགེ་ཞིང་ཤིས་པ་དང་༔ བྱིན་ཆེ་བཀྲག་མདངས་སྣུམ་ཞག་འཁྱིལ༔ ལོ་ཏོག་བཟའ་ཤིང་རྩ་ཕྱུགས་འཕེལ༔ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱས༔ ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་དགེ་བར་འགྱུར༔ རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་བོའི་འགྲམ༔ རྫིང་བུ་བཅོས་ལ་མཎྜལ་བཤམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཅི་རིགས་མདུན༔ ཆུ་ཡི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ༔ མཐར་ནི་རྫིང་ཉིད་ཆུ་བོར་དྲང་༔ ཡང་ན་ཆུ་མིག་འཕན་བཟང་འགྲམ༔ དེ་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་ཡིས༔ ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་བཙའ་ཐན་ཞི༔ འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་དཔལ༔ འཛད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འགྱུར༔ རྒྱས་པའི་ཐབ་ཁུང་མཚན་རྫོགས་པར༔ འབྲས་ལྡན་དྲི་བཟང་བུད་ཤིང་བརྩིག༔ མེ་སྦར་ཛཾ་ལ་འཁོར་བཅས་བསྐྱེད༔ ཟས་གོས་འབྲུ་ནོར་ལ་སོགས་པ༔ གང་འདོད་གཙོར་གྱུར་བསྲེག་རྫས་སྦྱིན༔ འབྱོར་པ་མེ་ལྟར་འབར་བ་ཐོབ༔ གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ གསོལ་བྱང་སྦྱར་བའི་ཙཀྲ་ནི༔ ལྷར་བསྐྱེད་རབ་ཏུ་གནས་པས་བསྒྲུབ༔ མཐུན་ཕྱོགས་མཐུན་པའི་རླུང་ལ་བསྐོར༔ འབྱུང་བ་རླུང་ལ་ལས་བཅོལ་བས༔ བསོད་ནམས་སྙག་གྲགས་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ༔ ཁྱད་པར་ཡོངས་རྫོགས་གཏེར་ཆེན་པོའི༔ བུམ་པ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི༔ ཟངས་སམ་རྫ་ཡི་བུམ་པའི་ནང་༔ དྲི་དང་དཔལ་གཡང་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ ས་ཆུ་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་འབྲུ༔ གང་རྙེད་གཙང་མར་གཞི་བྱས་ལ༔ ལྔ་ཚན་ལྔ་ཡི་རྫས་དང་ནི༔ འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་བཅུད་གསེར་ཐིག་པོ༔ མེ་ཆུའི་ཤེལ་དང་ག་བུར་དྲི༔ ཟས་གོས་རྟ་ཕྱུགས་སྤུ་སྣའི་རིགས༔ རིན་ཆེན་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་དང་༔ བིལ་བ་ལ་སོགས་ཤིང་ཏོག་བཅས༔ དཔལ་འབྱོར་རྫས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས༔ སྙིང་པོ་སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་དང་༔ སྲོག་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་གཞུག༔ མ་དྷལ་དབུས་བཤམ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ ལྷ་ཁང་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་རྩེ༔ མཛོད་ཀྱི་ཕུག་དང་ཞིང་ས་བཟང་༔ འཕེན་ཕྱུག་ཆུ་དང་དཔལ་ཅན་རིར༔ སྦས་ཤིང་བརྟན་བཞུགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ ཕྱོགས་དེའི་སྣོད་བཅུད་ཉམས་པ་གསོ༔ དཔལ་འབྱོར་ཟད་མེད་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ༔ བརྟན་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འགྱུར༔ བྱེ་བྲག་ཡི་གེ་བཅུ་པོ་ལ༔ བརྟེན་ནས་སྣ་ཚོགས་ལས་སྦྱོར་ནི༔ ཨོཾ་གྱིས་ཚངས་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ སྙིང་པོ་ལྔ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་དང་༔ བཟའ་བཏུང་ཚེ་ཡི་དམ་རྫས་བཤམ༔ བདག་མདུན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཡིག་མཐར༔ ཚེ་ཡི་རིག་པས་བསྐོར་བ་ལས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་ཡར་བ་དང་༔ བརྟན་གཡོའི་ཚེ་བསོད་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབྲམ་ཕྲག་གཅིག་གིས་ཚེ་བསོད་འཕེལ༔ ཚངས་པའི་ཚེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར༔ མཐར་ནི་འབྲང་རྒྱས་རྟེན་དུ་བཟུང་༔ ཚེ་ཡི་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་དོ༔ ཛཾ་གྱིས་གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་དང་༔ མཚུངས་པའི་བསོད་ནམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ རིན་ཆེན་ས་ལས་གླང་པོ་ཆེ༔ རབ་བརྗིད་སྐྱེ་མཆེད་དོད་པར་བཅོས༔ ལྟེ་བར་འབྲུ་སྨན་རིན་ཆེན་དང་༔ སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་གཞུག་བྱས་ལ༔ ལྷ་བསྐྱེད་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སྔགས༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་ཛཾ་བྷེ་མོ་ཧེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་བཟླས་མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་སྦ༔ དུས་བཟང་རྣམས་སུ་མཆོད་པར་བྱ༔ བསོད་ནམས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་འགྱུར༔ བྷ་ཡིས་འཇིགས་པ་ཀུན་བསྲུང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མཁར་གྱི་རིག་པ་ནི༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔ འབར་བའི་གནོད་སྦྱིན་གཏུམ་པོ་མཐིང་༔ ཐོ་བ་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པའི་ཚོགས༔ གྲངས་མེད་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་བྱད་ཕུར་གདོན༔ ཆོམ་རྐུན་གཅན་གཟན་གཏུམ་པོ་སོགས༔ མ་རུངས་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་བསྐྲད༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འཚེ་བྱེད་རྣམས༔ ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་ཞིང་ཐོ་བས་བརྡུངས༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅོམ༔ ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་སྲ་བརྟན་འབར༔ མེ་འོད་མཚོན་ཆ་འཕྲོ་བ་ཡིས༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མཚམས་བཅད་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་ཀརྨ་ཡཀྵ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བྷ་ཡ་རཀྵ་རཀྵ་མཱཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ སྐུད་པ་ནག་པོ་སུམ་བསྒྲིལ་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་མདུད་པས་བཏབ་ལ་བསྔགས༔ གང་གི་མགུལ་ལམ་དཔུང་པར་འཆང་༔ འཇིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ རྡོ་རྗེའི་མཁར་དུ་ཚུད་དང་འདྲ༔ ལ་ཡིས་དཔལ་འབྱོར་བླང་བ་ནི༔ ལྕགས་ཀྱུའི་མེ་ཏོག་ཁབ་ལེན་རྡོ༔ འདོད་པའི་ཆུ་དང་ལན་ཚའི་རོ༔ ག་བུར་དྲི་སྦྱར་རིལ་བུ་དྲིལ༔ བདག་མདུན་བསྐྱེད་ཅིང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀར་རྗེས་ཆགས་ལཾ་ཡིག་དམར༔ དེ་ལས་འོད་བྱུང་རིལ་བུར་ཐིམ༔ དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཡང་༔ དབང་མེད་འཕྲོག་པའི་མཐུ་ལྡན་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ལཾ་བྷ་ཡ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་བཟླས་སྔགས་བཏབ་རིལ་བུ་ལས༔ འོད་དང་དུ་བའི་རྟགས་བྱུང་ན༔ རང་རང་དཔལ་འབྱོར་གང་འདོད་པའི༔ རྫས་དང་གཟུགས་ལ་བདུག་པ་ཡིས༔ ཕ་རོལ་སྟོབས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཀུན༔ རང་དབང་མེད་པར་བླང་བར་འགྱུར༔ ཛ་ཡིས་རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བ་ནི༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཟང་པོའི་ནང་༔ རྒྱུན་འབབས་ཆུ་སྣ་དགུ་ཡིས་དགང་༔ གུར་གུམ་གི་ཝཾ་ས་ལེ་སྦྲམ༔ གཡུ་རྙིང་དཔལ་འབྲས་བུ་ཏྲཱ་ཛཾ༔ ཤུ་དག་དཀར་པོ་དང་བཅས་གཞུག༔ གནོད་སྦྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླས༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་མ་ཧཱ་པུཎྱ་པུ་ཏྲ་ཛ་ཛཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཛཿཡིག་ལྕགས་ཀྱུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིགས་བརྒྱུད་འཕེལ་བའི་ནུས་བཅུད་བསྡུས༔ བུམ་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཁྲི་བཟླས་སྲིད་འཕེལ་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་བསམ༔ མཚན་ལྡན་མ་ལ་དུས་སུ་བཏང་༔ འབྲི་མར་དང་སྦྱར་རིལ་བུ་བཟའ༔ ལས་དང་སྦྱར་ལ་དུ་བས་བདུག༔ དེས་ནི་སྲིད་ཀྱི་མཚོ་རྡོལ་འགྱུར༔ ལེན་གྱིས་ནོར་ཕྱུགས་འབྲུ་བཅུད་སྤེལ༔ རྩི་དང་འབྲུ་མར་སྦྲང་རྩི་ཡིས༔ འབྲུ་སྣ་ཡུངས་ཀར་མ་རྨོས་འབྲས༔ སེ་འབྲུ་རྒུན་འབྲུམ་སྤོལ་བྱས་ལ༔ ག་བུར་གི་ཝཾ་དྲི་ཡིས་བསྒྱུར༔ རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྣོད་དུ་བླུགས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས༔ སྤེལ་བྱེད་ལེན་གྱི་ཡི་གེའི་གཟུགས༔ གསེར་ལྟར་འབར་བ་བདུད་རྩིར་བཅས༔ དཔག་མེད་བྱུང་ནས་རྫས་ལ་ཐིམ༔ ནོར་ཕྱུགས་འབྲུ་བཅུད་སྤེལ་བ་ཡི༔ ནུས་པ་མཆོག་གི་བཅུད་དུ་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སརྦ་བ་སུ་སིདྡྷི་དྷ་ནི་མེ་དྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་བཟླས་དྲི་སོགས་རྟགས་བྱུང་ན༔ འབྲི་བརྒྱའི་མར་དང་འོ་མ་སྦྱར༔ ཕྱུགས་ལ་བཏང་བས་སྒབ་འཕེལ་ཞིང་༔ དཀར་ཆུ་རྒྱས་དང་ནད་ཡམས་ཞི༔ ལྷས་མལ་དག་ཏུ་གཏོར་ཡང་ཕན༔ ཞིང་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་སོགས་ལ༔ གཏོར་བས་ལོ་ནད་ཞི་བ་དང་༔ མྱུ་གུ་འབྲས་བུ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ དྲཱ་ཡིས་ཡོ་བྱད་སྤེལ་བ་ནི༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་དཔལ་ཆེན་སར༔ འབྲང་རྒྱས་ནོར་བུ་འབར་བ་བཞེངས༔ གཟུངས་དང་དཔལ་འཕེལ་རྫས་བཅུག་ལ༔ ནོར་ལྷར་བསྐྱེད་བཟླས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་སྥ་ར་ཎ་བར་དྷ་ནཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་བཟླས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ དེ་ཉིད་ཡོ་བྱད་གང་འདོད་ཀྱི༔ རྫས་དང་བཅས་ཏེ་བུམ་པར་བཅུག༔ མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་སྦས་པ་ཡིས༔ ཟས་ནོར་གོས་སོགས་གང་འདོད་པ༔ འཛད་མེད་གཏེར་ཆེན་རྡཽལ་བར་འགྱུར༔ ཡ་ཡིས་སྙན་གྲགས་སྤེལ་བ་ནི༔ རྒྱལ་མཚན་ཏོག་ཏུ་འཁོར་ལོ་གཞུག༔ མཎྜལ་དབུས་བཤམ་ལྷར་བསྐྱེད་བཟླས༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་རུ་རུ་ཙ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི༔ སྐད་སྙན་དབྱིངས་ལེགས་དུང་ལ་བསྟིམ༔ གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་ཕོ་བྲང་དང་༔ རང་གི་གནས་ཁང་སོགས་ཀྱི་རྩེར༔ རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་ཤིང་དུང་སྐད་བསྐུལ༔ མཆོད་སྦྱིན་ཚོགས་བསོག་སྤེལ་བ་ཡིས༔ བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་སྙན་པ་ནི༔ ཕྱོགས་ཀུན་ངང་གིས་གྲགས་པ་དང་༔ དགེ་འདུན་ཆོས་སྲིད་ལེགས་ཚོགས་འདུ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ སྭཱ་ཡིས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ ཙཀྲ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་༔ ནེའུ་ལེའི་གཟུགས་སམ་རྐྱལ་པར་གཞུག༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ལྡིང་ཁྲིར་བཞག༔ མངའ་དབུལ་མཆོད་ཚོགས་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏི་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་ནུས་ལྡན་བྱ༔ འཁོར་ལོ་གནས་ཀྱི་རྩེ་མོའམ༔ སྒོ་ཁང་སྟེང་དུ་ལེགས་པར་བརྒྱན༔ ནེའུ་ལེ་མཛོད་དམ་ཁྱིམ་ཕུག་སྦ༔ དཔལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ མངའ་ཐང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཐོབ༔ ཧཱ་ཡིས་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་སྤེལ་བ་ནི༔ ས་སྤྱིན་བཟང་པོ་བཀྲ་ཤིས་དང་༔ དཔལ་ཅན་རྫས་བཅས་ཟ་མ་ཏོག༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དབྱིབས་སུ་བྱ༔ དབུས་སུ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ནི༔ ཤིང་ཏོག་བིལ་བ་ལྷན་ཅིག་གཞུག༔ ཕྱོགས་མཚམས་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་སོགས༔ དངོས་སམ་རི་མོར་བྲིས་པ་དང་༔ དཔལ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས་ཀྱིས་བཀང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་བཞག་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱ་ལྗང་འོད་འབར་བའི༔ སྣང་བས་འཁོར་འདས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྟོབས༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་དཔལ༔ འོད་ཟེར་རྣམ་པར་མེར་གྱིས་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་ཐིམ༔ བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ་ཡ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སྭ་སྟི་སྭ་སྟི་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བྱ༔ མཐར་ནི་བརྟན་བཞུགས་ཤིས་པ་བརྗོད༔ སྲིད་པའི་རུ་སྦལ་གཟུགས་ཀྱི་ནང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་ཚས་བཅས་གཏམས༔ ཡུལ་གྱི་རི་དང་མཁར་ཁང་རྩེ༔ ཁྱིམ་གྱི་ཕུག་དང་སྒོ་ཁང་སྟེང་༔ སྒྲུབ་པའི་ཁང་པ་ལ་སོགས་པར༔ སྦས་ཤིང་བརྟན་བཞུགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ དེས་ནི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ དཔལ་འབྱོར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འཕེལ༔ ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་མཐའ་རྒྱས་ལས་ཀྱི་རིམ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཙང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས༔ རང་གཞན་དོན་དུ་གང་བརྩམས་འགྲུབ༔ རྗེས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི༔ སྣོད་དུ་རུང་ཞིང་ནུས་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྲོག་གི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་རྫས་ཚོགས་པ་དང་༔ ལྷ་ཡི་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་བཤམ༔ བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་ནུས་པ་བླང་༔ བུམ་པར་གསང་བའི་བདག་པོ་བསྐྱེད༔ བཟླས་པ་བྱ་ཞིང་འོད་དུ་བཞུ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་རྣམས༔ དག་པའི་ཁྲུས་བྱ་བགེགས་བསལ་བསྲུང་༔ རིན་ཆེན་ལ་སོགས་གཅེས་པའི་རྫས༔ ཕོངས་མེད་མཎྜལ་རྒྱ་ཆེར་འབུལ༔ ཐལ་སྦྱར་གུས་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ བླ་མ་གསང་བདག་དཔའ་བོ་ཆེ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཛམྦྷ་ལའི༔ དངོས་གྲུབ་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་ཞུ་ཞིང་དམ་ཚིག་འབོགས༔ འདི་ནི་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་ཆེ༔ བཀའ་གཉན་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་བདག༔ དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་བསྲུང་ནུས་ན༔ དབང་བསྐུར་སྦྱིན་གྱི་གཞན་དུ་མིན༔ ཞེས་བསྒོ་དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ བུས་ཀྱང་ཁས་བླང་བྲོ་བོར་བྱ༔ རྒྱུད་སྦྱང་དམ་ཚིག་གནོད་སྦྱིན་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ དེ་ནས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པའི་ཕོ་བྲང་ན༔ གསང་བདག་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བདུད་རྩིས་ལུས་གང་དྲི་མ་དག༔ རིགས་བདག་མི་བསྐྱོད་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྒྲུབ་པའི་སྐུ་རྟེན་དཔྲལ་བར་བསྟིམ༔ ཨོཾ༔ ཡཀྵ་ཀཱ་ཡ་ཛམ་བྷ་ལའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་ཚོགས་བསྒོམ་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་ཤོག༔ བསྙེན་སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན༔ སྲོག་འཁོར་གླེགས་བམ་མགྲིན་པར་བཞག༔ ཨཱཿ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ནོར་བུ་སྔགས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ བཟླས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ དངོས་གྲུབ་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨི་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བནྡྷ་རྫས་བཅས་སྙིང་གར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཀཱ་པཱ་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ ལྷ་དང་ཆོས་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་ལྟེ་བར་བཞག༔ སྭཱ༔ གཏོར་མ་འདོད་འབྱུང་ནམ་མཁའི་མཛོད༔ ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་ཤོག༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ དེ་ནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱས་ལ༔ དཔལ་ཆེན་རྫས་རྣམས་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱཿ འཁོར་འདས་ཕྱྭ་གཡང་འདུས་པའི་བཅུད༔ ཕྲིན་ལས་རྫས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་དང་༔ སྟོབས་རྩལ་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ༔ མཐའ་རྟེན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར༔ འབྲང་རྒྱས་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ བྷྲཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཚེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ༔ མགོན་པོ་འཆི་མེད་ཛམྦྷ་ལས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད་བཟའ་བཏུང་རྫས་ཀྱང་སྦྱིན༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས༔ མངའ་གསོལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྗོད༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་ཅིང་འཛིན་དུ་གཞུག༔ གཏང་རག་དབུལ་ཞིང་དགའ་སྟོན་བྱ༔ དེས་ནི་ནོར་བདག་ཛམྦྷ་ལའི༔ བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་ཞིང་༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ སྣོད་རུང་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བརྩོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ དངོས་གྲུབ་སྲོག་འཛིན་དམ་ཚིག་ནི༔ སྙིང་དང་མིག་ལས་གཅེས་པར་བཟུང་༔ ནོར་ལྷ་མཆོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འབྱོར་པའི་ཁྱད་པར་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་ཞེན་པར༔ རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་༔ ཕུད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་རྟེན་གསུམ་བཞེངས༔ མར་མེ་ལ་སོགས་མཆོད་རྒྱུན་འཛུགས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་བསྙེན་བཀུར་ཞིང་༔ ཕ་མ་ནད་པ་དཀའ་ཐུབ་ཅན༔ རྒན་རབས་རྣམས་ལ་ཚིམ་པར་གཏང་༔ བར་པ་རང་དང་ཉེ་འཁོར་གྱིས༔ ཕུང་ཁམས་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པའི་བློས༔ བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འབྱོར་པར་བྱ༔ ལྷག་མ་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་ལ༔ ཁོང་མི་འཁྲུགས་ཤིང་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པར་སྤེལ༔ སྲོག་བསླུ་བྱ་ཞིང་ཟམ་པ་འཛུགས༔ འགྲས་དང་འཁྲུགས་པ་ནོར་གྱིས་བཟླུམ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་བྱ༔ དེ་ནི་ཕྱི་ཡི་དམ་ཚིག་གོ༔ ནོར་ལྷ་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་ཆུ་སྦྱིན་མ་ཆགས་གཏང་༔ ཚེས་བརྒྱད་སོགས་ལ་ལྷག་པར་མཆོད༔ ཤིན་ཏུ་གསང་བས་ཉམས་སུ་བླང་༔ གཞན་ལ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པར་སྤེལ༔ དཔེ་དང་ལག་ལེན་ལྷག་པར་བསྡོམ༔ རང་གཞན་དབུལ་ཕོངས་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ ནོར་ལྷ་མཆོད་པ་མ་གཏོགས་པར༔ ལོག་འཚོ་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་སྤང་༔ མདོར་ན་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་དང་༔ ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་སྙིང་ལྟར་བཅང་༔ དམ་ཚིག་གཅིག་གིས་འབྲེལ་བ་ཡི༔ མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་༔ བྱམས་དང་བསྙེན་བཀུར་ཅི་ནུས་བྱ༔ དེ་ནི་ནང་གི་དམ་ཚིག་གོ༔ ཁྱད་པར་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི༔ གང་ལས་ནོད་པའི་བླ་མ་དེ༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་༔ གསང་བདག་ནོར་ལྷ་དབྱེར་མེད་པར༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་རྒྱུན་མི་བཅད༔ འབྱོར་པ་གང་བྱུང་ཕུད་དང་ནི༔ བུ་དང་བུ་མོ་ནོར་གྱི་དབྱིག༔ ན་བཟའ་བཅུད་ལྡན་ཞལ་ཟས་སོགས༔ གཅེས་དང་ཡིད་འཐད་རྟག་ཏུ་དབུལ༔ གསུང་ཟུར་ཙམ་ཡང་གཅག་མི་བྱ༔ འཛུམ་ཞིང་གུས་པས་གསོང་པོར་གསོལ༔ ཐུགས་བཟུང་མཉེས་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ༔ རང་སེམས་ལྷ་དང་བླ་མ་དང་༔ འབྱོར་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ༔ འཁོར་གསུམ་བདེན་འཛིན་བྲལ་བའི་ངང་༔ དོན་གྱི་དགོངས་པའི་སྲོག་གཟུང་བྱ༔ དེ་རྣམས་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གོ༔ དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་རབ་བསྲུང་ན༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་མ་བསྒྲུབ་འགྲུབ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དམ་ཚིག་གིས་བཟུང་བའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན༔ མན་ངག་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་འདི༔ ད་ལྟའི་རྗེ་བློན་འདུས་པ་དང་༔ མ་འོངས་འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེའི་བློས༔ བདག་ཉིད་པདྨ་སམ་བྷ་བས༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་འདྲིལ་བར་བསྡུས༔ དཔེ་རྒྱུན་འདྲ་མིན་གསུམ་བྱས་ཏེ༔ གཅིག་ནི་ལྷ་རི་བྲག་ཏུ་སྦཽས༔ མངའ་བདག་སྲས་ཀྱི་སྐྱེ་བས་རྙེད༔ གཅིག་ནི་མོན་གྱི་ཆུ་ཕུག་གཏམས༔ དགེ་སློང་མཆོག་དབྱངས་སྐལ་པར་འགྱུར༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྙིང་པོ་འདི༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་མས༔ སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་ཏུ་སྦོས༔ བྲག་བཙན་དམར་པོར་གཉེར་དུ་གཏོད༔ སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེས་བྱིན་བརླབས་པ༔ ཧཱུྃ་གི་མིང་ཅན་དཔའ་བོས་འདོན༔ ཆིག་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་སྤེལ་བྱས་ན༔ དུས་མཐར་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ བོད་ཁམས་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔ འབྱོར་པ་མི་ཟད་གཏེར་དང་འཕྲད༔ སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འཕེལ་བས༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ཤོག༔ ཨྠིྀ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་སྟོན་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱིས་སྤ་གྲོ་ཅལ་གྱི་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs zhes bya ba bzhugs so:__:__\u0f01\u0f83:__:rdo rje 'dzin la phyag 'tshal lo:__ma 'ongs snyigs dus 'gro ba rnams:__dbul zhing phongs pas mnar ba yi:__sdug bsngal thams cad zhi ba dang :__'dod rgu'i dpal 'byor rgyas pa'i phyir:__pad+ma thod phreng bdag nyid kyis:__yak+Sha rtsa ba'i tan+t+ra dang :__rat+na rtsal chen 'dus pa yi:__dum bu man ngag zung 'brel du:__lag len dmar khrid tshul gyis bstan:__yid bzhin nor bu'i snying po 'di:__skal ldan rnams kyis gces par zungs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de'ang yak+Sha dzam b+ha la mU la tan+t+ra'i le'u so gsum pa las:__khyad par stobs dang ldan pa yis:__las kun myur du 'grub 'dod na:__nor sbyin srog gi rten bca' zhing :__rang nyid gsang ba'i bdag por bsgom:__mdun gyi nam mkha'i dbyings gnas par:__rin chen gzhal med khang bzang dbus:__'dab brgyad pad+ma'i snying po la:__yak+Sha kA la dzam+b+ha la:__mthing nag zhal gcig phyag bzhi pa:__spyan gsum mche gtsigs khro gnyer bsdus:__mi'u thung gtum pa'i ngang tshul can:__phyag g.yas rdo rje'i tho ba gsor:__g.yon pas nor bu'i rgyal mtshan bsgrengs:__lhag ma thod pa ne'u le 'dzin:__thod skam rat+na'i rtse bran dang :__mi bskyod rigs kyi bdag por 'chang :__stag sham rin chen sbrul rgyan brjid:__zhabs zung g.yon brkyangs dor stabs kyis:__nyi steng gter bum gnod sbyin bsnol:__ye shes 'od kyi klong dkyil na:__bsod nams gzi byin 'bar bar bzhugs:__nor gyi rgyun 'bebs yum dang sbyor:__'dab brgyad gnod sbyin pho mo 'khril:__de ltar bsgoms nas sngags kyis bsnyen:__oM dzaM b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__'bum phrag bcu yis las kun byed:__dngos grub bsgrub pa'i rig pa ni:__oM yak+Sha kA la dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ba su d+ha rI sarba tsit+ta rat+na sid+d+hi hrIM hrIM dza:swA hA:__'bum phrag bzhi bzlas 'grub par 'gyur:__thugs dam bskul zhing sid+d+hi blang :__'dod rgu 'byung ba'i las la sbyar:__gzhan yang tshe bsring bsod nams bskyed:__'jigs pa 'phrog cing dpal 'byor rgyas:__rigs brgyud dang ni nor phyugs 'phel:__yo byad 'dzad med snyan grags sgrog:__mnga' thang dbang bsgyur legs tshogs dgug:__yi ge bcu yis bsgrub par bya:__snod ldan slob ma rjes gzung phyir:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__byin brlab dbang bskur dam tshig 'bogs:__des ni myur du 'grub par 'gyur:__zhes gsungs so:__rgyud kyi le'u ste dang po'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rgyud don man ngag lag len tshul:__dang po srog rten bca' ba ni:__dpal can shis pa'i sa blangs la:__stegs bu ser po gru bzhi brtsig:__dri lnga'i chu yis chag chag gdab:__rin chen 'bru sman snying po dang :__spos dang me tog gcal du dgram:__pho brang lha mtshan ci rigs bri:__de steng khri'u shing gi khar:__dus gsum thod pa gser gyi mdog:__'dod 'byung shing lo me 'bras sogs:__bkra shis rang byung snod mchog nang :__lnga tshan lnga yi rdzas kyis byug:__de sogs khrol bus phyur bur gtams:__rmad byung thugs kyi rten yin no:__'khor lo rgyas bsdus gang rigs te:__rgyas par gzhan du shes par bya:__bsdu na dar ras gro shog la:__lte bar rtsa ba'i bsnyen sgrub sngags:__'dab brgyad ma Ni b+ha dra sogs:__gnod sbyin yab yum brgyad dang ni:__de phyir nor lha spyi yi gzungs: tad+ya thA:__hi li ma Ni sogs/__rgyal chen sde bzhi'i rig pa bcas:__de rgyab gong gnon gnyen po'i sngags:__A li kA li rten 'brel snying :__kun mthar 'dod don gsol byed spel:__rdo rwa 'od lnga'i phreng bas brgyan:__rdzas kyis byugs la rab tu gnas:__na bzas dril te b+han+d+har gzhug:__de ni khyad par gsung rten no:__rin po che'am dpal chen sar:__rdzas dang bcas te yab yum gyi:__snang brnyan bzhengs la rdzas sngags bcug:__rab tu gnas shing thod pa'i nang :__srog gi tsakra'i rgyab tu bzhugs:__thun mong sku yi rten yin no:__yon tan rin chen gzhong pa'i nang :__gtor ma nor bu 'bar ba'i dbyibs:__kha zas bzang rgus brgyan pa ni:__b+han+d+ha'i g.yas su bzhag par bya:__phrin las dpal dang ldan pa yis:__phywa cha dkor cha g.yon du dgod:__de rnams mdun du mchod gtor bsham:__rgyab tu mda' dar rgyan ldan gzug:__mtha' bskor rgyal mtshan ba dan dang :__dar dpyangs rat+na'i phreng bas brgyan:__steng du gdugs dang bla bre dbub:__bgegs bskrad khrus gsol byin phab la:__bag dro brjid dang ldan par bya:__rten rnams rgyas par ma grub na:__gtor ma sngags kyi gzungs ldan dang :__bris sku tsam la brten kyang rung :__rten bca' ba'i le'u ste gnyis pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas phyi nang mtshams bcad la:__sngags pa dge ba'i yid ldan pas:__skyabs su 'gro zhing byang sems bskyed:__bar chad bsal zhing bsrung mtshams bcad:__mchod gtor nam mkha'i mdzod du brlab:__bdag nyid gsang ba'i bdag por bsgom:__hU~M:__spros bral ngang las ye shes rtsal:__'bar ba hU~M gi 'od zer gyis:__snod bcud zhen 'dzin stong par sbyangs:__'od gsal ngang las skad cig gis:__sra brtan rdo rje'i srung 'khor dang :__rang byung lhun grub pho brang dbus:__pad nyi dregs pa'i gdan gyi steng :__hU~M las sku bzhengs gsang ba'i bdag:__mthing nag char sprin 'khrugs pa'i mdog:__zhal gcig phyag bzhi khro gtum nyams:__rtsa phyag sdig mdzub sbrel ba yis:__rdo rje dril 'dzin yum la 'khril:__lhag ma lcags kyu zhags pa gdengs:__phag mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__khro bo'i chas rdzogs dor stabs kyis:__ye shes me phung klong du 'gying :__phyogs bzhir dpa' bo sde bzhi po:__so so'i rigs kyi mkha' 'gror bcas:__dkar ser dmar mthing g.yas rang rtags:__g.yon rnams thod pa khrag bkang rol:__'bar zhing chags pa'i nyams 'gyur rdzogs:__thod sprul rin chen rus pas brgyan:__pad nyi bdud bzhi'i gdan la rol:__gzhan yang steng 'og bar mtshams kun:__bdag skyobs lha dang mkha' 'gro'i tshogs:__char sprin gtibs pa ji bzhin gsal:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan:__thugs dbus nyi steng rdo rje'i sbubs:__hU~M mthar sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas rgyud bskul 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__byin rlabs nus stobs bdag la thim:__gsang bdag dpal dang dbyer med bsam:__oM badz+ra pA Ni tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT:__'bum phrag gnyis bzlas bsnyen pa'o:__slar yang gtso 'khor thams cad kyi:__thugs nas 'bar ba'i 'od zer gyis:__bgegs kyi tshogs rnams tshar bcad cing :__gnod sbyin nor bdag las la bskul:__gang 'dod dngos grub thob par bsam:__bsnyen pa'i sngags kyi hU~M phaT gong :__sarba duSh+tAn mA ra ya:__zhes spel 'bum phrag gcig tu bzla:__gzhan yang yum dang 'khor gyi sngags:__oM pa~M badz+ra b+ha ra he kro d+hI kA lI ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIng hrIng sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__ces pa khri phrag gcig bzlas 'grub:__sgrub dang las sbyor sbrel ba'o:___de ltar bdag nyid nus thob nas:__mdun bskyed nor lha bsnyen pa ni:__hU~M:__skye med chos dbyings rnam dag las:__snang stong sgyu ma'i ting 'dzin rtsal:__mdun du rin chen gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__'dod rgu'i 'byor pas yongs gang dbus:__rab tu rgyas pa'i pad+ma ni:__sna tshogs mdog can 'od du 'bar:__de yi ze'u 'brur nyi ma dang :__yid bzhin gter gyi bum pa che:__gnod sbyin pho mo zung bcas pa'i:__steng du hU~M yig mthing nag 'bar:__de las rdo rje hU~M gis mtshan:__kun tu khyab pa'i 'od zer gyis:__'khor 'das dpal 'byor dwangs bcud bsdus:__mthing nag 'od kyi gong bur 'dril:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i bdag po'i tshul:__gnag cing snum pa'i mdangs 'od 'tsher:__zhal gcig phyag bzhi spyan gsum g.yo:__mche ba bzhi gartsigs khro gnyer bsdus:__mi'u thung gtum zhing khros pa'i nyams:__phyag g.yas rdo rje'i tho ba gsor:__log 'dren 'byung po'i spyi nas 'gems:__g.yon pas nor bu'i rgyal mtshan bsgrengs:__mi mthun bdud kyi dpung las rgyal:__g.yas 'og rin chen thod pa bsnams:__sgrub pa po la dngos grub ster:__g.yon 'og brjid ldan ne'u le bzung :__'dod rgu'i longs spyod char ltar 'bebs:__dbu skra dmar ser gyen du brdzes:__thod skam rat+na'i rtse bran dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng :__rigs bdag mi bskyod rdo rje bzhugs:__sku la stag lpags sham thabs 'phyang :__sbrul rigs lnga dang rin chen brgyan:__rtags kyi mtshan ma 'greng zhing 'bar:__zhabs gnyis g.yon brkyangs dor stabs kyis:__ye shes me 'od klong na rol:__g.yon nas nor rgyun lha mo ljang :__lcags kyu gter bum bsnams pas 'khyud:__phyogs mtshams 'dab brgyad pad+ma la:___nor bu bzang sogs gnod sbyin brgyad:__rang rang rigs kyi yum dang 'khril:__in+d+ra nI la'i mdangs 'od 'tsher:__yab rnams ban+d+ha ne'u le:__yum rnams lcags kyu gter bum bsnams:__dar dang rin chen me tog brgyan:__nyi ma nor skyugs pho mo'i steng :__sgegs mdzes khro bo'i nyams ldan 'gying :__sgo bzhir rgyal po chen po bzhi:__phyi nang bar mtshams khor yug tu:__'jig rten skyong ba'i sdai dpon dang :__nor lha gter bdag bye ba'i tshogs:__sprin phung gtibs pa lta bur bzhugs:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__ye shes sems dpa' spyan drangs bsam:__dbyangs snyan rol mo'i sgra dang bcas:__gdung ba'i shugs bskyed thugs dam gsol:__hU~M:__byang phyogs gter gyi gzhal yas nas:__dpal ldan mgon po dzam+b+ha la:__nor lha bye ba'i tshogs dang bcas:__mchod cing bstod phyir spyan 'dren na:__sems can dbul zhing phongs pa yi:__mgon skyabs mdzad par zhal bzhes shing :__dam bcas dus ni deng lags pas:__ma thogs myur du gshegs su gsol:__bgegs kyi sbyor ba rgyun chod la:__tshe bsod dpal dang 'byor pa spel:__srid gsum phywa g.yang longs spyod kyi:__dngos grub 'dod rgu'i byin chen phob:__oM yak+Sha dzam+b+ha la sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dzaH__hU~M:__dam tshig ye shes dbyer med par:__bkra shis dge ba'i gdan la bzhugs:__mi bskyod rdo rje'i bdag nyid la:__gus shing dang bas phyag 'tshal lo:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya A sa na tiSh+Tha lhan:__na mo na mA mi:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__mchod yon bdud rtsi zhal du 'bul:__chu gtsang 'dag chal zhabs la 'bul:__mtshar sdug me tog dbu la 'bul:__bsung zhim bdug spos shangs la 'bul:__gzi ldan sgron me spyan la 'bul:__dri bzang char rgyun sku la 'bul:__bcud ldan zhal zas ljags la 'bul:__rol mo'i sgra dbyangs snyan la 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pra tIts+tsha swA hA:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__yid 'ong gzugs kyi mchod pa 'bul:__snyan 'gyur sgra yi mchod pa 'bul:__sim byed dri yi mchod pa 'bul:__zhim mngar ro yi mchod pa 'bul:__'jam 'khril reg bya'i mchod pa 'bul:__bde chen chos kyi mchod pa 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma ma hA su kha pra tIts+tsha swA hA:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__dge legs rtags kyi mchod pa 'bul:__bkra shis rdzas kyi mchod pa 'bul:__rgyal srid gter gyi mchod pa 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra aSh+ta mang+ga laM pU dza ho:__ma d+ha laM ku nu pU dza ho:__shrI ma hA rat+na pU dza ho:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__snod bcud 'byor pa'i maN+Dal 'bul:__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra sarba maN+Dal pU dza ho:__hU~M:__nor lha gter bdag 'khor bcas la:__stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:__'dod yon gtor ma'i mchod pa 'bul:__dkar mngar phud kyi=__zas mchog bcud kyi mchod=__bzhes nas 'dod rgu'i dngos grub stsol:__oM Ar+Ya dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ma hA ba liM ta khA hi:__ma hA su ra tA khA hi:__ma hA rA sa yA na khA hi:__hU~M:__mi bskyod ye shes rdo rje sems:__'gro ba'i don du sems dpa'i tshul:__gnod sbyin gter gyi khyab bdag la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__sku mdog gnag cing snum 'od 'tsher:__zhal gcig phyag bzhi khro zhing sgeg:__mi'u thung gtum pa'i tshul 'chang la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__dbu skra dmar ser gyen du brdzes:__thod skam nor bu'i rtse bran dang :__rigs bdag cod pan 'chang ba la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__spyan gsum dmar zlum 'khyil zhing gzigs:__zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs:__bdud bzhi 'dul mdzad dpa' bo cher:__mchod cing =__phyag bzhi'i tho bas log 'dren 'dul:__nor bu'i rgyal mtshan phyogs las rgyal:__khams gsum kun gyi dbang phyug la:__mchod cing =__thod pas 'dod pa'i dngos grub ster:__nor skyugs gter gyi char chen 'bebs:__sgrub po'i re skong dzam+b+ha lar:__mchod cing =__sbrul dang rin chen rus pa sogs:__'dod yon ma spangs longs spyod rgyan:__che ba'i yon tan yongs rdzogs lhar:__mchod cing bstod=__bde chen mtshan ma rab tu bsgrengs:__gter bum nor sbyin gdan du bting :__yak+Sha bye ba'i sde dpon cher:__mchod cing =__btsun mo dpal ldan nor gyi rgyun:__brla g.yon 'khyud cing 'khril ba'i tshul:__dngos grub gter gyi dbang phyug mar:__mchod cing =__phyogs mtshams skyong ba'i gter bdag che:__gnod sbyin dbang po yab dang yum:__rang rang rigs kyi 'khor bcas la:__mchod cing bstod de=__sgo bzhi srung ba'i nor lha che:__'jig rten dpal mgon rgyal chen bzhi:__btsun mo sras dang g.yog bcas la:__mchod cing =__gzhan yang gter gyi pho brang cher:__dam tshig thugs rjes bzhugs pa yi:__nor lha bye ba'i tshogs rnams la:__mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal:__oM:__bdag cag ma rig 'khrul pa yis:__nor lha gter bdag tshogs rnams kyi:__thugs dang 'gal ba'i las bgyis pa:__snying nas 'gyod pas mthol zhing bshags:__ye shes chen pos bzod par bzhes:__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lus:__gnod sbyin gter gyi longs spyod sogs:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM dzam+b+ha la sarba sid+d+hi pha la hU~M:__de ltar phrin las gzhung bsrangs nas:__lha sku'i gsal snang rtse gcig brtan:__khyad par bsnyen pas bskul ba ni:__bdag nyid lha yi thugs ka nas:__'od dmar lcags kyu'i dbyibs can 'phros:__mdun bskyed thugs kar nyi ma'i steng :__rdo rje rtse lnga'i lte bar hU~M:__sngags kyi phreng bas bskor la thim:__nus pa bskyed cing gzi byin 'bar:__thugs dam rgyud bskul 'od zer tshogs:__mkha' la sprin ltar khyab pa las:__'dod rgu'i char cher 'bebs par bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__yi ge'i grangs snyed 'bum bzlas pas:__gnod sbyin dbang po nye bar 'gyur:__de nas sgrub pa'i bzlas pa ni:__slar yang thugs ka'i 'od zer gyis:__mdun bskyed 'khor bcas thugs rgyud bskul:__gtum zhing sgeg pa'i gzi byin bskyed:__rdo rje'i sngags kyi sgra chen bsgrags:__ye shes 'od zer mkha' khyab 'phros:__stong gsum 'jig rten khams kun g.yos:__'khor 'das kun gyi bcud dang dpal:__lha klu mi yi longs spyod tshogs:__rang dbang med par 'ubs kyis bsdus:__bdag gi bang mdzod gnas khang dang :__yul phyogs thams cad phyur bur khengs:__dwangs ma rten rdzas rnams la thim:__yid bzhin 'dod 'jo'i dpal du bsam:__oM yak+Sha kA la dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ba su d+hA rI sarba tsit+ta rat+na sid+d+hi hrIM hrIM:dzaHswA hA:__'bum phrag gzhi bzlas 'grub par 'gyur:__dngos gzhi bsnyen cing sgrub pa'i le'u ste gsum pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__thun mtshams rnams su mchod bstod dang :__gtor ma 'bul zhing chu sbyin bya:__ci 'byor tshogs kyi longs spyod dbul:__khyad par thugs dam skul ba ni:__spos bsreg snyan pa'i rol mo 'khrol:__mda' dar g.yab cing gdung shugs bskyed:__hU~M:__bkra shis yid 'ong 'grub pa'i zhing :__longs spyod gter gyi pho brang nas:__rigs kyi khyab bdag dzam+b+ha la:__btsun mo dpal ldan nor gyi rgyun:__nor lha rab 'byams tshogs dang bcas:__rtse gcig gus pas bsgrub lags na:__byams pa'i zhal bzang dus 'dir ston:__dgyes pa chen po'i gzi byin bskyed:__dngos bshams yid las byung ba yi:__nyer spyod 'dod yon sprin ltar btibs:__snod bcud ri gling 'byor pa'i tshogs:__bkra shis rtags rdzas rgyal srid bdun:__bum bzang 'dod 'jo dpag bsam shing :__gtor ma skyems phud ro bcud ldan:__zad mi shes pa'i longs spyod kyis:__g.yar dam bskang zhing nyams chags bshags:__mos shing gdung bas rgyud bskul na:__thugs rje thugs dam dbyings nas dgongs:__stong gsum 'khor 'das rab 'byams kyi:__snod kyi 'byung ba'i phywa g.yang khug:__bcud kyi 'byor pa'i phywa=__mdzes sdug gzugs kyi phywa=__snyan brjid sgra yi=__bsung zhim dri yi phywa=__bcud ldan ro yi=__'jam 'khril reg bya'i=__yid mthun chos kyi=__lha yi bdud rtsi'i=__klu yi nor bu'i=__gnod sbyin gter gyi=__gling bzhi mi yi=__pho brang mkhar gyi=__rigs brgyud sras kyi=__mnga' ris bde skyid phywA=__dpa' rtsal stobs kyi=__sra brtan go cha'i phywa=__rkang bzhi phyugs kyi=__lo tog 'bru bcud phywa=__bza' shing sman gyi=__zhim mngar zas kyi=__bkrag can gos kyi=__yid 'phrog rgyan gyi phywa=__brjid can nor gyi=__mkhas pa'i mkhyen rtsal phywa=__grub pa'i nus mthu'i phywa=__'phags pa'i spangs rtogs phywa=__dam pa'i chos kyi phywa=__bshad sgrub bstan pa'i phywa=__'chi med tshe yi phywa=__bsod nams dbang thang phywa=__snyan cing grags pa'i phywa g.yang =__dpal dang 'byor pa'i=__nad med bde ba'i phywa=__rgas med lang tsho'i phywa=__ci bsam 'grub pa'i phywa g.yang khug:__phywa khug g.yang skyobs dngos grub stsol:__bkra shis bde legs rgyas par mdzod:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya swA hA:__shrI ba su d+ha ri NI sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__shar nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon nor bu bzang :__btsun mo dpal ldan zla ba'i 'od:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pas bsgrub lags na:__byams pa'i zhal bzang sogs nas:__bkra shis bde legs rgyas par mdzod:__oM ma Ni b+ha drA ya tsan+d+rA kAn+t+yai swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__lho nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon gang ba bzang :__btsun mo dpal ldan nor sbyin ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pas sogs 'gre/__oM pur+Na b+ha drA ya dat+tA yai swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru hoH__hU~M:__nub nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon nor sbyin dang :__btsun mo dpal ldan rab sbyin ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig gus pas sogs/__oM d+ha na dA ya su dat+tA ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:___hU~M:__byang nas dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon rnam thos sras:__btsun mo dpal ldan 'phags ma dang :__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs/__oM bai shra ma NA ya Ar+ya yai swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM ku ru hoH__hU~M:__shar lho'i dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon rol pa'i phreng :__btsun mo dpal ldan rab bzang mo:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs/__oM ki li mA li ni su b+ha drA ye swA hA:__sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:___hU~M:__lho nub dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon kuN+Da li:__btsun mo dpal ldan rab sbas ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM pi tsi kuN+Da li su gup+tA ye swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__nub byang dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon sgo yi dbang :__btsun mo dpal ldan mdzes ma dang :__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM mu khan+d+rA+e ya de bya swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__byang shar dngos grub stsol ba'i lha:__gnod sbyin sde dpon g.yo ba'i dbang :__btsun mo dpal ldan dbyangs can ma:__sras 'khor sprul par bcas pa rnams:__rtse gcig sogs=__oM tsa ran+d+rA+e ya swa ra swat+yai swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__dkyil 'khor chen po'i sgo bzhi nas:__sgrub la bar chad zlog pa dang :__dngos grub stsol bar zhal bzhes pa'i:__mthu chen rgyal po chen po bzhi:__rang rang rigs kyi dpung bcas rnams:__rtse gcig sogs=__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya bai ru D+ha kA ya bi rU pak+ShA ya bai shra ma NA ya swA hA:___sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__hU~M:__gzhan yang steng 'og bar mtshams nas:__dngos grub rin chen char 'bebs pa'i:__nor lha gter bdag rab 'byams tshogs:__rtse gcig sogs=__tad+ya thA:__oM hi li ma Ni b+ha dra:__hi li hi li ma Ni b+ha dra:__ki li ma Ni b+ha dra:__ki li ki li ma ni b+ha dra:__ku ru ma Ni b+ha dra:__ku ru ku ru ma Ni b+ha dra:__tu ru ma Ni b+ha dra:__tu ru tu ru ma Ni b+ha dra:__su ru ma Ni b+ha dra:__su ru su ru ma Ni b+ha dra:__tsu ru ma Ni b+ha dra:__tsu ru tsu ru ma Ni b+ha dra:__oM e h+ye hiH__tiSh+Tha tiSh+Tha:__sarba ar+tha me sA d+ha ni:__tad+ya thA:__su d+ha ni:__su ra s+yaHsu ma tiHsu pu+u khiHhi li mi li swA hA:___sarba sid+d+hi sdus sdus rat+na puSh+tiM pa shaM ku ru ho:__zhes bskul mchod pa'i dpung bskyed la:__sgrub pa'i skabs ltar dmigs pa gsal:__phywa g.yang longs spyod dngos grub mchog:__myur du 'grub par gdon mi za:__mthar ni mchod bstod nongs pa bshags:__mdun bskyed rten dang dbyer med bsam:__bdag nyid 'od zhu thugs srog hU~M:__mthing nag 'bar la sems bzung zhing :__de yang mi dmigs stong pa'i ngang :__lha dang snang ba chos nyid gsum:__dbyer med dgongs pa'i gding bskyed nas:__dmigs bsam spro bsdu bral bar bzhag:__rjes thob lha skur lam khyer zhing :__dge ba bsngo zhing smon lam gdab:__bdag gis bsnyen sgrub bgyis la sogs:__dge ba'i rtsa ba la brten nas:__'gro kun 'dod rgu'i dpal 'byor rgyas:__byang chub go 'phang myur thob shog:__bkra shis brjod cing me tog 'thor:__de ltar thun bzhir brtson pa yis:__dbang po skal ba'i khyad par bzhin:__dngos nyams rmi lam ci rigs par:__nor lha dgyes pa'i zhal mthong zhing :__sngags kyi sgra thos dbugs dbyung thob:__ting 'dzin gsal brtan ye shes 'char:__phyag mtshan rnyed dang gter chen brdol:__gnas khang byin chags snum 'od 'bar:__spos dang mar me yun ring 'tsho:__yul phyogs chu klung rtsi shing dang :__me tog 'bras bu lo tog rgyas:__rta phyugs rgab dang gzhon chu 'phel:__kha zas bcud ldan sris smre zhing :__lang tsho gos rgyan bkrag mdangs rgyas:__nyams dga' bag pheb yid spro zhing :__mi dang mi min 'du ba dang :__'byor pa ngang gis rgyas pa rnams:__nor lha 'grub pa'i rtags su shes:__gnod sbyin sgrub pa gzhan gy-i tshe:__sgab 'dre'i bar chad 'byung srid kyang :__'di ni rdo rje mi bskyod pa:__khros pa'i nor lha'i rigs yin phyir:__bgegs rnams ngang gis zil gyis gnon:__bka' btsan byin che brtan par gsungs:__de phyir nor sgrub mthar thug go:__grub pa'i rtags ni mthong ba dang :__phrin las dngos grub blang ba'i phyir:__gza' tshes shis pa'i nyi shar la:__rang nyid zhwa gos rgyan chas spras:__mdun bskyed dkyil 'khor lha tshogs la:__gtor ma tshogs mchod rgya cher 'bul:__nongs tshogs bzod gsol sngon 'gro bas:__gdung shugs thugs dam rtse gcig bskul:__de nas dngos grub gsol ba ni:__hU~M:__dpal ldan rdo rje dzam+b+ha la:__yab yum sras 'khor sprul par bcas:__dang por gdung bas rtse gcig bsnyen:__bar du dngos grub ting 'dzin bsgrub:__da lta gsol ba'i dus lags na:__sngon gyi zhal bzhes dam bcas ltar:__thugs rje thugs dam dbyings nas dgongs:__ye shes chen po'i mthu rtsal skyed:__byin gyis rlobs shig bar chad sol:__'dod rgu'i longs spyod char ltar phob:__sku gsung thugs yon phrin las kyi:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__sngags mthar sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes btags dngos grub spyir blangs nas:__bye brag so sor blang ba ni:__oM:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'gyur med sku yi sgo phyes la:__gzi brjid stobs kyi dngos grub stsol:__sku yi rdo rjer bdag sgrubs shig:__kA ya sid+d+hi oM:__zhes brjod sku rten spyi bor blang :__sku yi dngos grub kun thob bsam:__gsung rten tsakra mgrin par blang :__AH__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'gag med gsung gi sgo phyes la:__nus rtsal sngags kyi dngos grub stsol:__gsung gi rdo rjer bdag sgrubs shig:__wA ka sid+d+hi AH__thugs rten thod pa snying gar blang :__hU~M:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'khrul med thugs kyi sgo phyes la:__mkhyen brtse ye shes dngos grub stsol:__thugs kyi rdo rjer bdag sgrubs shig:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__yon tan gtor ma lte bar blang :__swA:__bcom ldan mgon po dzam+b+ha las:__'dod 'byung yon tan sgo phyes la:__longs spyod rgyan gyi dngos grub stsol:__yon tan rdo rjer bdag sgrubs shig:__gu Na sid+d+hi swA:__phrin las rdzas rnams mdun du dgram:__hAH__bcom ldan mgon po dzam b+ha las:__thogs med phrin las sgo phyes la:__gang 'dul yid bzhin dngos grub stsol:__phrin las rdo rjer bdag sgrubs shig:__karma sid+d+hi hA:__bza' bca' btung ba'i phud kyang myang :__de nas rten rnams dal dbus dgod:__slar yang mchod bstod brtan bzhugs dang :__shis pa brjod pa rgya cher bya:__sku gsung thugs kyi rten rnams ni:__rang gi lus la 'chang ba'am:__ma grub mdzod kyi nang phug tu:__rten gtor rdzas dang bcas pa rnams:__mi nyams tshas dang bcas te sba:__skabs su longs spyod phud kyis mchod:__de ltar sbyor dngos rjes gsum gyis:__nor lha bsgrub pa mthar phyin na:__tshe ring nad med bar chad zhi:__'byor pa yid bzhin gter chen brdol:__yul phyogs dge zhing bkra shis skyed:__dbul ba'i gdung ba kun dang bral:__bsam pa thams cad yid bzhin 'grub:__dam tshig ma nyams bsrung ba yis:__tshe rabs gang nas gar skyes kyang :__gter bdag rnams dang mi 'bral 'grogs:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur bas:__bsod nams sbyin pa'i phar phyin rdzogs:__myur du byang chub skal ldan 'gyur:__rjes skul zhing dngos grub blang ba'i le'u ste bzhi pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de ltar dngos grub grub pa yis:__las kyi rim pa bsgrub 'dod na:__spyi dang bye brag gang yang rung :__phrin las kha bsgyur tsam gyis 'grub:__spyir ni 'byor pa spel ba'i phyir:__'byung bzhi yongs rdzogs las sbyor bya:__dpal can shis pa'i sa zhag ni:__snum 'od ldan pa blangs nas kyang :__rin chen 'bru sman sogs bsres pa'i:__'jim pa byin brlab sAts+tsha gdab:__nang du srog gi 'khor lo'am:__sngags dang 'dod gsol shog dril bcug:__dkyil 'khor yongs rdzogs bskyed bstim bsgrub:__gtsug lag sgo gong mdzod kyi phug:__rgyab ri dpal dang ldan pa'i sar:__rdza yi ga 'ur tshas dang bcas:__bzhugs la rab gnas 'dod gsol bya:__sa gzhi dge zhing shis pa dang :__byin che bkrag mdangs snum zhag 'khyil:__lo tog bza' shing rtsa phyugs 'phel:__chos dang srid kyi 'du ba rgyas:__yun du brtan cing dge bar 'gyur:__rgya mtshor 'babs pa'i chu bo'i 'gram:__rdzing bu bcos la maN+Dal bsham:__sku gsung thugs rten ci rigs mdun:__chu yi mchod sbyin rgya cher phul:__mthar ni rdzing nyid chu bor drang :__yang na chu mig 'phan bzang 'gram:__de ltar mchod bstod gsol ba yis:__char chu dus 'bebs btsa' than zhi:__'bru nor longs spyod phun tshogs dpal:__'dzad med chu bo'i rgyun bzhin 'gyur:__rgyas pa'i thab khung mtshan rdzogs par:__'bras ldan dri bzang bud shing brtsig:__me sbar dzaM la 'khor bcas bskyed:__zas gos 'bru nor la sogs pa:__gang 'dod gtsor gyur bsreg rdzas sbyin:__'byor pa me ltar 'bar ba thob:__gtso 'khor yongs rdzogs sngags kyi mthar:__gsol byang sbyar ba'i tsakra ni:__lhar bskyed rab tu gnas pas bsgrub:__mthun phyogs mthun pa'i rlung la bskor:__'byung ba rlung la las bcol bas:__bsod nams snyag grags stong gsum khyab:__khyad par yongs rdzogs gter chen po'i:__bum pa bzang po'i sgrub thabs ni:__zangs sam rdza yi bum pa'i nang :__dri dang dpal g.yang rdzas kyis byugs:__sa chu shing dang me tog 'bru:__gang rnyed gtsang mar gzhi byas la:__lnga tshan lnga yi rdzas dang ni:__'byung bzhi'i dwangs bcud gser thig po:__me chu'i shel dang ga bur dri:__zas gos rta phyugs spu sna'i rigs:__rin chen kha dog sna lnga dang :__bil ba la sogs shing tog bcas:__dpal 'byor rdzas kyis phyur bur gtams:__snying po sku dang sngags byang dang :__srog 'khor rgyas bsdus gang rigs gzhug:__ma d+hal dbus bsham tshul bzhin bsgrub:__lha khang rgyal po'i khab kyi rtse:__mdzod kyi phug dang zhing sa bzang :__'phen phyug chu dang dpal can rir:__sbas shing brtan bzhugs bkra shis brjod:__phyogs de'i snod bcud nyams pa gso:__dpal 'byor zad med rgya mtsho 'khyil:__brtan cing bkra shis bde legs 'gyur:__bye brag yi ge bcu po la:__brten nas sna tshogs las sbyor ni:__oM gyis tshangs pa'i tshe bsgrub phyir:__snying po lnga yi 'brang rgyas dang :__bza' btung tshe yi dam rdzas bsham:__bdag mdun sgrub pa'i tshul bzhin bya:__mdun bskyed thugs kar oM yig mthar:__tshe yi rig pas bskor ba las:__lcags kyu lta bu'i 'od zer 'phros:__rang dang bsgrub bya'i tshogs rnams kyi:__bla tshe srog dbugs yar ba dang :__brtan g.yo'i tshe bsod dwangs bcud kun:__'od zer bdud rtsi'i rnam par bkug:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim:__'chi med rig 'dzin 'grub par bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya badz+ra A yu She swA hA:__'bram phrag gcig gis tshe bsod 'phel:__tshangs pa'i tshe dang ldan par 'gyur:__mthar ni 'brang rgyas rten du bzung :__tshe yi bza' btung longs spyod do:__dzaM gyis gnod sbyin dbang po dang :__mtshungs pa'i bsod nams bskyed pa ni:__rin chen sa las glang po che:__rab brjid skye mched dod par bcos:__lte bar 'bru sman rin chen dang :__srog gi 'khor lo gzhug byas la:__lha bskyed tshul bzhin bsgrubs pa'i sngags:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya dzaM b+he mo he ma hA puN+ye puSh+tiM ku ru swA hA:__khri bzlas mdzod kyi phug tu sba:__dus bzang rnams su mchod par bya:__bsod nams gzi byin 'bar bar 'gyur:__b+ha yis 'jigs pa kun bsrung ba:__rdo rje mkhar gyi rig pa ni:__mdun bskyed thugs ka'i hU~M yig las:__'bar ba'i gnod sbyin gtum po mthing :__tho ba lcags kyu thogs pa'i tshogs:__grangs med phyogs mtshams kun tu 'phros:__bdag dang bsrung bya'i tshogs rnams la:__gnod cing 'tshe ba'i dgra dang bgegs:__me chu dug mtshon byad phur gdon:__chom rkun gcan gzan gtum po sogs:__ma rungs thams cad rgyang ring bskrad:__gal te mi 'gro 'tshe byed rnams:__lcags kyus bzung zhing tho bas brdungs:__rjes shul lhag ma med par bcom:__tshur 'dus rdo rje srung ba'i gur:__yangs shing rgya che sra brtan 'bar:__me 'od mtshon cha 'phro ba yis:__'jigs pa thams cad mtshams bcad bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya karma yak+Sha sarba duSh+tAn hU~M phaT:__sarba b+ha ya rak+Sha rak+Sha mAM swA hA:__khri phrag gcig gis 'grub par 'gyur:__skud pa nag po sum bsgril la:__rdo rje'i mdud pas btab la bsngags:__gang gi mgul lam dpung par 'chang :__'jigs pa'i tshogs rnams ci byung yang :__rdo rje'i mkhar du tshud dang 'dra:__la yis dpal 'byor blang ba ni:__lcags kyu'i me tog khab len rdo:__'dod pa'i chu dang lan tsha'i ro:__ga bur dri sbyar ril bu dril:__bdag mdun bskyed cing mdun bskyed kyi:__thugs kar rjes chags laM yig dmar:__de las 'od byung ril bur thim:__dpal gyi 'byor pa chen po yang :__dbang med 'phrog pa'i mthu ldan bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ma hA rat+na laM b+ha ya wA shaM ku ru swA hA:__khri bzlas sngags btab ril bu las:__'od dang du ba'i rtags byung na:__rang rang dpal 'byor gang 'dod pa'i:__rdzas dang gzugs la bdug pa yis:__pha rol stobs dang dpal 'byor kun:__rang dbang med par blang bar 'gyur:__dza yis rigs brgyud spel ba ni:__rin chen bum pa bzang po'i nang :__rgyun 'babs chu sna dgu yis dgang :__gur gum gi waM sa le sbram:__g.yu rnying dpal 'bras bu trA dzaM:__shu dag dkar po dang bcas gzhug:__gnod sbyin dkyil 'khor bskyed cing bzlas:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ma hA puN+ya pu tra dza dzaHswA hA:__dzaHyig lcags kyu'i 'od zer gyis:__rigs brgyud 'phel ba'i nus bcud bsdus:__bum lha'i thugs kar thim par bsam:__khri bzlas srid 'phel dngos grub 'gyur:__bum lha 'od zhu bdud rtsir bsam:__mtshan ldan ma la dus su btang :__'bri mar dang sbyar ril bu bza':__las dang sbyar la du bas bdug:__des ni srid kyi mtsho rdol 'gyur:__len gyis nor phyugs 'bru bcud spel:__rtsi dang 'bru mar sbrang rtsi yis:__'bru sna yungs kar ma rmos 'bras:__se 'bru rgun 'brum spol byas la:__ga bur gi waM dri yis bsgyur:__rin po che yi snod du blugs:__mdun bskyed thugs srog sa bon las:__spel byed len gyi yi ge'i gzugs:__gser ltar 'bar ba bdud rtsir bcas:__dpag med byung nas rdzas la thim:__nor phyugs 'bru bcud spel ba yi:__nus pa mchog gi bcud du bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya sarba ba su sid+d+hi d+ha ni me d+hi puSh+tiM ku ru swA hA:__khri bzlas dri sogs rtags byung na:__'bri brgya'i mar dang 'o ma sbyar:__phyugs la btang bas sgab 'phel zhing :__dkar chu rgyas dang nad yams zhi:__lhas mal dag tu gtor yang phan:__zhing dang skyed mos tshal sogs la:__gtor bas lo nad zhi ba dang :__myu gu 'bras bu 'phel bar 'gyur:__drA yis yo byad spel ba ni:__rin po che dang dpal chen sar:__'brang rgyas nor bu 'bar ba bzhengs:__gzungs dang dpal 'phel rdzas bcug la:__nor lhar bskyed bzlas bsgrub par bya:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya sarba dra byaM s+pha ra Na bar d+ha naM swA hA:__khri bzlas rten la brtan bzhugs bya:__de nyid yo byad gang 'dod kyi:__rdzas dang bcas te bum par bcug:__mdzod kyi phug tu sbas pa yis:__zas nor gos sogs gang 'dod pa:__'dzad med gter chen rdaul bar 'gyur:__ya yis snyan grags spel ba ni:___rgyal mtshan tog tu 'khor lo gzhug:__maN+Dal dbus bsham lhar bskyed bzlas:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ma hA ya sho ba ti ru ru tsa le swA hA:__khri phrag bzlas pas 'grub par 'gyur:__khyad par sngags kyi nus pa ni:__skad snyan dbyings legs dung la bstim:__gtsug lag khang ngam pho brang dang :__rang gi gnas khang sogs kyi rtser:__rgyal mtshan 'dzugs shing dung skad bskul:__mchod sbyin tshogs bsog spel ba yis:_bsod nams chen po'i snyan pa ni:__phyogs kun ngang gis grags pa dang :__dge 'dun chos srid legs tshogs 'du:__bla na med pa'i las sbyor ro:__swA yis kun la dbang bsgyur ba'i:__mnga' thang chen po bsgrub pa ni:__tsakra gser gyi 'khor lo dang :__ne'u le'i gzugs sam rkyal par gzhug:__dkyil 'khor dbus su lding khrir bzhag:__mnga' dbul mchod tshogs dpung bskyed la:__bdag mdun dkyil 'khor tshul bzhin bsgrub:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya ma hA shrI b+hU ti s+pha ra Na khaM swA hA:__khri phrag bzlas pas nus ldan bya:__'khor lo gnas kyi rtse mo'am:__sgo khang steng du legs par brgyan:__ne'u le mdzod dam khyim phug sba:__dpal gyi 'byor pa chen po yi:__mnga' thang 'khor los sgyur ba thob:__hA yis don kun bsgrub pa dang :__dge legs bkra shis spel ba ni:__sa spyin bzang po bkra shis dang :__dpal can rdzas bcas za ma tog:__rin chen zur brgyad dbyibs su bya:__dbus su srog gi 'khor lo ni:__shing tog bil ba lhan cig gzhug:__phyogs mtshams rdzas rtags sna bdun sogs:__dngos sam ri mor bris pa dang :__dpal dang bkra shis rdzas kyis bkang :__dkyil 'khor dbus bzhag tshul bzhin bsgrub:__thugs srog hA ljang 'od 'bar ba'i:__snang bas 'khor 'das kun tu khyab:__'phags pa rnams kyi ye shes dang :__don kun grub pa'i thugs bskyed stobs:__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__bkra shis bde legs yon tan dpal:__'od zer rnam par mer gyis bsdus:__bdag dang sgrub pa'i rten la thim:__bde legs bkra shis rgyas par bsam:__oM dzam+b+ha la dza len+d+rA ya sarba ar+tha sid+d+hi swa sti swa sti b+h+rU~M b+h+rU~M puSh+tiM ku ru swA hA:__khri phrag bzlas pas brtan par bya:__mthar ni brtan bzhugs shis pa brjod:__srid pa'i ru sbal gzugs kyi nang :__rin chen 'bru sman tshas bcas gtams:__yul gyi ri dang mkhar khang rtse:__khyim gyi phug dang sgo khang steng :__sgrub pa'i khang pa la sogs par:__sbas shing brtan bzhugs bkra shis brjod:__des ni bsam don yid bzhin 'grub:__dpal 'byor bkra shis bde legs 'phel:__phyogs rnams kun tu dge bar 'gyur:__de ltar mtha' rgyas las kyi rim:__bsnyen sgrub them zhing dam tshig gtsang :__byang chub sems ldan rnal 'byor pas:__rang gzhan don du gang brtsams 'grub:__rjes kyi mtha' rgyas las sna tshogs sgrub pa'i le'u ste lnga pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de lta'i bsnyen sgrub las gsum gyi:__snod du rung zhing nus thob phyir:__srog gi dbang bskur zab mo ni:__dkyil 'khor rten rdzas tshogs pa dang :__lha yi bum pa bcud ldan bsham:__bdag mdun bskyed bzlas nus pa blang :__bum par gsang ba'i bdag po bskyed:__bzlas pa bya zhing 'od du bzhu:__de nas slob ma snod ldan rnams:__dag pa'i khrus bya bgegs bsal bsrung :__rin chen la sogs gces pa'i rdzas:__phongs med maN+Dal rgya cher 'bul:__thal sbyar gus pas gsol ba gdab:__bla ma gsang bdag dpa' bo che:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__gnod sbyin sde dpon dzam+b+ha la'i:__dngos grub dbang bskur stsal du gsol:__lan gsum zhu zhing dam tshig 'bogs:__'di ni yak+Sha kA la che:__bka' gnyan byin rlabs nus stobs bdag:__dam tshig srog bzhin bsrung nus na:__dbang bskur sbyin gyi gzhan du min:__zhes bsgo dam tshig bdud rtsi sbyin:__bus kyang khas blang bro bor bya:__rgyud sbyang dam tshig gnod sbyin gsal:__ye shes sems dpa' dbab cing brtan:__de nas bum pa spyi bor bzhag:__oM:__bkra shis bum pa'i pho brang na:__gsang bdag 'od zhu bdud rtsi'i chus:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__gnyen po stobs kyi dbang thob shog:__sngags mthar ka la sha a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa mi:__bdud rtsis lus gang dri ma dag:__rigs bdag mi bskyod phyag rgyas gdab:__sgrub pa'i sku rten dpral bar bstim:__oM:__yak+Sha kA ya dzam b+ha la'i:__rdo rje'i sku'i dbang bskur bas:__lha tshogs bsgom pa'i snod du gyur:__ye shes gzi byin 'bar bar shog:__bsnyen sngags mthar kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__bsnyen dang sgrub pa'i bzlas lung sbyin:__srog 'khor glegs bam mgrin par bzhag:__AH__yid bzhin 'dod 'jo'i nor bu sngags:__rdo rje'i gsung gi dbang bskur bas:__bzlas shing sgrub pa'i snod du gyur:__dngos grub nus rtsal rdzogs par shog:__wA ka i b+hi Shiny+tsa AH__ban+d+ha rdzas bcas snying gar bzhag:__hU~M:__rang byung 'od gsal kA pA la:__rdo rje'i thugs kyi dbang bskur bas:__ting 'dzin dgongs pa'i snod du gyur:__lha dang chos nyid dbyer med shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gtor ma rin chen lte bar bzhag:__swA:__gtor ma 'dod 'byung nam mkha'i mdzod:__yon tan rgyan gyi dbang bskur bas:__dpal 'byor bsgrub pa'i snod du gyur:__'dod rgu'i char chen 'bebs par shog:__gu Na a b+hi Shiny+tsa swA:__de nas thugs dam bskul byas la:__dpal chen rdzas rnams lag tu gtad:__hAH__'khor 'das phywa g.yang 'dus pa'i bcud:__phrin las rdzas kyi dbang bskur bas:__tshe bsod dpal 'byor snyan grags dang :__stobs rtsal legs tshogs rgyas par shog:__karma a b+hi Shiny+tsa hA:__mtha' rten tshe yi dngos grub phyir:__'brang rgyas lhar gsal spyi bor bzhag:__b+h+rU~M:__'khor 'das tshe la dbang bsgyur ba:__mgon po 'chi med dzam+b+ha las:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mi 'gyur rdo rje'i srog 'grub shog:__sngags brjod bza' btung rdzas kyang sbyin:__bkra shis dge ba'i yo byad kyis:__mnga' gsol tshigs su bcad pa brjod:__dam tshig bsgrag cing 'dzin du gzhug:__gtang rag dbul zhing dga' ston bya:__des ni nor bdag dzam+b+ha la'i:__byin rlabs ye shes rgyud la smin:__dngos grub sgrub pa'i nus ldan zhing :__rang gzhan don kun 'grub par 'gyur:__snod rung byin rlabs dbang bskur gyi le'u ste drug pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de ltar dbang bskur thob pa dang :__bsnyen sgrub brtson pa'i rnal 'byor pas:__dngos grub srog 'dzin dam tshig ni:__snying dang mig las gces par bzung :__nor lha mchod pa la brten nas:__'byor pa'i khyad par ci byung yang :__cung zad tsam yang ma zhen par:__rmi lam sgyu ma lta bu'i ngang :__phud kyis dkon mchog rten gsum bzhengs:__mar me la sogs mchod rgyun 'dzugs:__phyogs bcu'i dge 'dun bsnyen bkur zhing :__pha ma nad pa dka' thub can:__rgan rabs rnams la tshim par gtang :__bar pa rang dang nye 'khor gyis:__phung khams lha tshogs mchod pa'i blos:__bza' btung gos rgyan 'byor par bya:__lhag ma dbul zhing phongs pa la:__khong mi 'khrugs shing snying brtse bas:__gtan pa med pa'i sbyin par spel:__srog bslu bya zhing zam pa 'dzugs:__'gras dang 'khrugs pa nor gyis bzlum:__yul phyogs dge ba'i las rnams bya:__de ni phyi yi dam tshig go:__nor lha bsnyen cing sgrub pa dang :__khyad par chu sbyin ma chags gtang :__tshes brgyad sogs la lhag par mchod:__shin tu gsang bas nyams su blang :__gzhan la bka' rgya dam par spel:__dpe dang lag len lhag par bsdom:__rang gzhan dbul phongs ci byung yang :__nor lha mchod pa ma gtogs par:__log 'tsho sgrub pa'i bya ba spang :__mdor na gnod sbyin nor lha dang :__yi dam dbyer med snying ltar bcang :__dam tshig gcig gis 'brel ba yi:__mched lcam rnams la lhag par yang :__byams dang bsnyen bkur ci nus bya:__de ni nang gi dam tshig go:__khyad par gdams pa zab mo 'di:__gang las nod pa'i bla ma de:__mi bskyod rdo rje sems dpa' dang :__gsang bdag nor lha dbyer med par:__mos gus gdung shugs rgyun mi bcad:__'byor pa gang byung phud dang ni:__bu dang bu mo nor gyi dbyig:__na bza' bcud ldan zhal zas sogs:__gces dang yid 'thad rtag tu dbul:__gsung zur tsam yang gcag mi bya:__'dzum zhing gus pas gsong por gsol:__thugs bzung mnyes pa'i bya ba bsgrub:__rang sems lha dang bla ma dang :__'byor pa'i yo byad la sogs pa:__'khor gsum bden 'dzin bral ba'i ngang :__don gyi dgongs pa'i srog gzung bya:__de rnams gsang ba'i dam tshig go:__de ltar dam tshig rab bsrung na:__gnod sbyin nor lha ma bsgrub 'grub:__tshe ring nad med dpal 'byor 'phel:__mtho ris thar pa'i mchog thob 'gyur:__dngos grub kyi srog dam tshig gis bzung ba'i le'u ste bdun pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gnod sbyin nor lha'i rgyud kyi don:__man ngag lag len dmar khrid 'di:__da lta'i rje blon 'dus pa dang :__ma 'ongs 'gro la snying brtse'i blos:__bdag nyid pad+ma sam b+ha bas:__shin tu gsal zhing 'dril bar bsdus:__dpe rgyun 'dra min gsum byas te:__gcig ni lha ri brag tu sbaus:__mnga' bdag sras kyi skye bas rnyed:__gcig ni mon gyi chu phug gtams:__dge slong mchog dbyangs skal par 'gyur:__zab cing rgya che'i snying po 'di:__thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal mas:__spa gro cal gyi brag tu sbos:__brag btsan dmar por gnyer du gtod:__sngags 'chang rdo rjes byin brlabs pa:__hU~M gi ming can dpa' bos 'don:_chig brgyud tshul du spel byas na:__dus mthar gsal zhing rgyas par 'gyur:__bod khams dbul phongs sdug bsngal zhi:__'byor pa mi zad gter dang 'phrad:__snod bcud phywa g.yang dpal 'phel bas:__bstan dang 'gro la phan par shog:__a+thi+-i:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter ston bal po a hU~M 'bar gyis spa gro cal gyi brag dmar nas spyan drangs pa'o//__//_

Footnotes

Other Information