JKW-KABAB-05-CA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po JKW-KABAB-05-CA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 11, Pages 163-192 (Folios 1a to 15b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མནྡཱ་ར་བ་ (man+dA ra ba)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 163-192. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-017
Colophon
  • Treasure colophon: དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་འདི་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་ཏེ་པདྨ་བདག་གིས་ཟ་ཧོར་གྱི་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་བཤད༔ མནྡཱ་ར་བས་ཡི་གེར་བྲིས༔ སླར་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བྲིས་ཤིང་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་གཏད་པ༔ ད་ལྟ་མི་སྤེལ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་ཕག་གིས་ས་ལ་རློག་ནས༔ བོད་ཁམས་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་དུས༔ ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ངང་རིང་རྟ་སྐད་ཆོ་ལེར་སྨྲ༔ ཨོ་རྒྱན་གླིང་དང་འདི་འཕྲད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon: སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པ། སླར་ཡང་མངོན་རྟོགས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་སྦྱར་ནས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའོ།།
  • Treasure colophon: dpal chen bka' 'dus kyi phrin las nar ma 'di rgyud las bsdus te pad+ma bdag gis za hor gyi rje 'bangs rnams la bshad:__man+dA ra bas yi ger bris:__slar yang bod kyi yul du bod kyi skad dang yi ger bris shing mkhar chen bza' la gtad pa:__da lta mi spel gter du sbos:__nam zhig phag gis sa la rlog nas:__bod khams sdug bsngal nyam thag dus:__shes rab ldan zhing snying rje che:__ngang ring rta skad cho ler smra:__o rgyan gling dang 'di 'phrad 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__rgya rgya rgya:
  • Revealer colophon: sprul sku o rgyan gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa nas chu pho 'brug gi lo la spyan drangs pa/__slar yang mngon rtogs 'od kyi snying po dang sbyar nas chog khrigs su bsdebs pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔

སྤྱི་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་བཀའ་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས༔ ཕྲིན་ལས་བསྒྲིགས་རིམ་གྱེར་སྒོམ་བྱང་ལུང་བརྒྱད༔ མཚམས་གཅོད་བཤགས་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ འཕྲོ་འདུ་ཚོགས་གསོག་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟས་ཚོགས་ལུང་༔ ལྷག་ཆོག་མཇུག་བསྡུ་ཕྲིན་ལས་ལུང་བརྒྱད་ཡིན༔ ཅེས་པས༔ དང་པོ་མཚམས་གཅོད་པ་ནི༔ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་འཁོར་འདས་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པའི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་བྱེར་ཞིག་མྱུར་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྱལ༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིས་ཕྱི་ཡི་མཚམས་སྲུངས་ལ༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བཅུས་ནང་གི་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་འབྱུང་པོའི་གནོད་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་འབར་བའི་མེ་འོད་དང་༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གུར་གྱིས་རབ་ཏུ་དཀྲིགས༔ གཟུང་འཛིན་སྣང་བ་སེམས་ཉིད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ མ་དག་མཚན་མ་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཆེན་པོར་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཀའ་ནན་རྣམ་པ་བཅུ་ནི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྐྱབས་ཀྱི་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་གསུམ་ལ༔ གུས་པས་སྐྱབས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སེམས་ཅན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ༔ ཚོགས་གཉིས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་ཡིས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་ནན་ཏན་དུ་བྱས་པས་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་མཚམས་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ༔ གཉིས་པ་རྒྱུན་བཤགས་བྱ་བ་ལ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཡེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་རུ་གྲུབ༔ གཉིས་འཛིན་མཚན་མས་བཅིངས་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་སྒོ༔ རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་བརྡ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་དབྱེ༔ ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧོཿ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ བསྐལ་པ་གོང་ནས་བདག་གི་ཡི་དམ་སྟེ༔ དེང་འདིར་རང་རིག་རྩལ་དུ་རྟོགས་པ་ཡི༔ བརྡ་དང་གར་གྱི་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ དམ་བཅའ་ཞིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཨོཾཿ བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོ་བདག་གིས་གཉིས་མེད་བསྒྲུབ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ རྒྱུན་བཤགས་ནི༔ ཧོཿ བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ནས༔ ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་པ་ཡན་ཆད་དུ༔ དུས་གསུམ་དབང་གིས་འཁྲུལ་པའི་ལས་བསགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས་པར་བགྱི༔ ས་མ་ཡ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨཿ གསུམ་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རློབ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་གསལ་བ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རིག་རྩལ་རོལ་པས་གནས་དང་མཆོད་པ་སྦྱང་༔ ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པ་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པཱུ༔ དྷཱུ་པེ་དྷཱུ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ གནྡྷེ་གྷན༔ ནི་བིདྱ་ནཾ༔ ཤབྡ་ཤ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་དབབ་སྟེ༔ ཧཱུྃཿ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ སྒྲུབ་གནས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔ མཆེད་ལྕམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྨིན་པར་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་བརྡལ་བ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝཱ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ ཏོ་ཥཱ་ཡ་ཏོ་ཥཱ་ཡ༔ བནྡྷཱ་ཡ་བནྡྷཱ་ཡ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྤོས་དང་༔ རོལ་མོ་དང་༔ གར་གྱི་འགྱུར་བག་གིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་དབབ་པས་གནས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྔར་ལས་བྱིན་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ༔ བཞི་པ་འཕྲོ་འདུ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་གསལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སྃ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ རྒྱུ་ལས་ཨེ་ཡྃ་ཁྃ་ལྃ་རྃ་སུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཨེ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་འབྱམས་ཀླས་ནམ་མཁའི་དབུས༔ ཡཾ་ལས་སྐྱོད་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་དཀྱིལ༔ ཁྃ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ལྃ་ལས་ཞི་གནས་འདེགས་པའི་ས་གཞི་དང་༔ རྃ་ལས་ལྷག་མཐོང་གསལ་བའི་མེ་འོད་འབར༔ སུྃ་ལས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་རི་རབ་རྩེར༔ བྷྲཱུྃ་ལས་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བྷྲཱུྃ༔ ཕྱི་ནི་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་རྩིག་པས་མཛེས༔ ནང་ཁོངས་ཐོད་མཁར་འཇིགས་པའི་མེ་རླུང་འཚུབས༔ དབུས་སུ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཤུའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཀུན་ཏུ་མ་འདྲེས་མདངས༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་དང་ལྡན༔ དྲག་པོའི་བཀོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཕྱི་རོལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ གཙོ་བོའི་གནས་རྣམས་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་༔ བདུད་བཞི་རུ་དྲ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད༔ རིགས་དྲུག་སྐྱེ་འགྲོ་བརྗིད་པའི་གདན་དུ་བཏིང་༔ རྃ་བཛྲ་པདྨ་ཙནྡྲ་སཱུརྻ་རུ་དྲ་ཏི་ར་བཾ༔ ཧཱུྃ༔ དབུས་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་རུ༔ རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྐར་མདའ་བཞིན་དུ་བབས༔ འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་གྱུར་ཞི་བ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབུ་ནི་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཕྱོགས་རེར་ཞལ་ལྔ་མདུན་མཐིང་གཡས་དཀར་རྒྱབ་ལྗང་དང་གཡོན་དམར༔ གཙུག་གི་ཞལ་གཅིག་མཐིང་ནག་ནམ་མཁའི་མདངས༔ ཞལ་དང་མཚུངས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་བཅུ་དང་༔ རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་མཐིང་ག་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས༔ ལྷག་མ་གཡས་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་་་་་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡབ་ཡུམ། གཡོན་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་སེམས་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཞབས་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་གདན་དུ་བརྫིས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ གཉིས་མེད་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བསྐྱོད་མ་ནི༔ དམར་ནག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ལས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་ཇི་བཞིན་ཏུ༔ སྤྱི་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཞི༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲེས་པ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ལྷམ་མེར་གསལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡབ་ཡུམ་བརྡ་དང་གར་གྱི་རོལ་པ་ཡིས༔ རྗེས་ཆགས་དགའ་བཞིའི་ཐིག་ལེ་གནས་སུ་བབས༔ བྷ་གའི་ཀློང་ནས་སྐྱེད་བྱེད་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྟོད་བྱམས་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཡང་དག་མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱྃ་རྔེའུ་ཆུང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞིང་དབྱུག་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གདེངས༔ ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྲིབ་སྙིང་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་མེ་ཕུང་མགོ་ཕྲེང་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བམ་དང་གླེགས་བམ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ སྣང་དབྱིངས་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་དབུས་དགའ་བའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྒྱ་གྲམ་ཕྲེང་བ་རལ་གྲི་གཡས༔ ཐོད་ཁྲག་སྡིགས་མཛུབ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན་ན་བསྣམས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དམར་མོས་ཡབ་ལ་འཁྲིལ༔ དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གྲི་གུག་བམ་དབྱུག་གཡས༔ བྷན་དམར་དྲིལ་བུ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡོན་གྱིས་འཁྱུད༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་ལོ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦྷ་ར་དྷཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་སྨད་བཏང་སྙོམས་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་མཐིང་དཀར་ལྗང་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྟྭ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡས༔ དྲིལ་བུ་མི་མགོ་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ རྡོ་རྗེ་བདེ་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་དམར༔ མཉམ་སྦྱོར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཀིཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྟོད་སྦྱིན་པའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དམར་སྨུག་དཀར་སེར་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྩེ་ལྔ་རྩེ་དགུ་རྒྱ་གྲམ་གཡས༔ གསེར་ལྕགས་ཟངས་ཀྱི་སྡིག་པ་གཡོན་ན་གཟིར༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད་ཅུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀུ་ལ་དྷཱ་ར་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྲིབ་ངག་སྙན་སྨྲ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་རྩ་ཞལ་མཐིང་ག་ལ༔ གཡོན་ལྗང་རྒྱབ་དམར་གཡས་སེར་ཕྱག་བཅུ་གཉིས༔ དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་ཀོ་བརྒྱངས་ཏེ་འཛིན༔ ལྷག་མ་ཅང་ཏེའུ་དགྲ་སྟ་གྲི་གུག་དང་༔ རྩེ་གསུམ་དབྱུག་པ་གཡས་ལ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག༔ ཐོད་དབྱུག་བྷན་དམར་ཚངས་མགོ་གཡོན་ན་གདེངས༔ རྣལ་འབྱོར་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛཱ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་དཀྱིལ་དོན་མཐུན་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ གཤིན་རྗེ་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་ཐོད་དབྱུག་དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་དང་༔ གཡོན་གསུམ་ཞགས་པ་མདུང་ཐུང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཟ་བྱེད་དགྲ་སྟཱ་དུང་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་སྤྲུལ་པས་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་སྨད་དོན་སྤྱོད་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་ལ༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ནག་དམར་བའི་ཞལ༔ བེ་ཅོན་རལ་གྲི་སྲིད་པ་འཁོར་ལོ་གཡས༔ སྦྲུལ་ཞག་ཕུབ་དང་བྷན་དམར་གཡོན་ན་འཛིན༔ སྦྱོར་ཡུམ་དམར་ནག་བེ་ཅོན་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྟོད་འདོད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་དཀར་སྔོ་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་ཁ་ཊྭཱཾ་རྡོ་རྗེ་སྦྲུལ་ཞགས་གཡས༔ དྲིལ་བུ་བྷན་དམར་ལྕགས་སྒྲོག་གཡོན་ན་བསྣམས༔ དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་རྟ་སྐད་འཚེར༔ རལ་གཅིག་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྲིབ་མ་རིག་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞལ་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་ཕྱག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་སྔོ་མདུན་རྒྱབ་ཉི་མའི་མདོག༔ གཡས་བརྒྱད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་སྦྱོར་ཡུམ་འཁྱུད༔ གཡོན་བརྒྱད་བྷན་དམར་ཁ་ཊྭཱཾ་སྒྲོལ་ཡུམ་འཁྱུད༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཨོཾ་དེ་བ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་དཀྱིལ་སྲེད་པ་ཟག་མེད་ལྟེ་བ་ལ༔ གསང་འདུས་ཞལ་ལྔ་ཕྱག་བཅུ་རྩ་ཞལ་མཐིང་༔ གཡས་དཀར་གཡོན་ནག་རྒྱབ་མཐིང་སྤྱི་གཙུག་དམར༔ གཡས་ལྔ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ གཡོན་ལྔ་དྲིལ་བུ་ཉི་ཟླའི་ཕྲེང་བ་འཛིན༔ མཁའ་སྤྱོད་ཙིཏྟ་བྷན་དམར་སྟོབ་པས་འཁྲིལ༔ ལྷ་ཚོགས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་གུ་ཧྱ་ས་མཱ་ཛ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་སྨད་ལྟ་བ་ཟག་མེད་ཕོ་བྲང་དབུས༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་དམར་སྨུག་དཀར་སྔོའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་མདའ་དར་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཕུང་གཡས༔ ཤེལ་བུམ་ཟླ་ཉི་དཔལ་བེ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ འོད་སྐོར་ཁྲོ་མོ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཡུ་བྷྲཱུྃ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྟོད་ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་ལྟེ་བ་ལ༔ ཆེ་མཆོག་དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག་དང་ལྡན༔ དབུ་གསུམ་མཐིང་ནག་གཡས་གསུམ་དཀར་སེར་ཞལ༔ གཡོན་གསུམ་དམར་ནག་ཞབས་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཚམས་བགྲད༔ གཡས་དགུ་རྡོ་རྗེ་གཡོན་དགུ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྲིབ་མཚན་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་ལ༔ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐིང་ནག་རྩ་ཞལ་གནག༔ གཡོན་དཀར་རྒྱབ་སེར་གཡས་པ་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་གཡས་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་དང་༔ རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་རལ་གྲི་ཕྲེང་༔ མེ་ལོང་སྤོས་མེ་སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་འཛིན༔ གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ༔ གསེག་པར་པི་ཝཾ་པུསྟི་གོ་ཆ་དང་༔ མི་མགོ་སྦྲུལ་ཞགས་མདའ་གཞུ་དགྲ་སྟྭ་གཤོལ༔ ཛྙཱ་ན་སཱ་ར་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་ཤར༔ ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཀ་ལ་ཙཀྲཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་དཀྱིལ་སྨོན་པ་མེད་པའི་ལྟེ་བ་ལ༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་བ་དམར་མཐིང་ལྗང་བའི་ཞལ༔ དགོས་འབྱུང་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཡས༔ ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་ས་གཞིའི་མཛོད་གསུམ་གཡོན༔ རང་འདྲའི་སྦྱོར་ཡུམ་ཨུ་ཙུཥྨཱ་དང་འཁྲིལ༔ ནོར་ལྷ་བརྒྱད་དང་བཅུ་བདུན་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཀེ་གུ་བ་ཡཾ་རཏྣ་བཱ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་སྨད་མངོན་པར་འདུ་མི་ཕྱེད་པའི་དབུས༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་སེར་ལྗང་དམར་བའི་ཞལ༔ གཡས་གསུམ་རལ་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་མེ་ཕུང་གདེངས༔ གཡོན་གསུམ་ལྷ་ཁང་གླེགས་བམ་འཇའ་ཚོན་འཛིན༔ ཡུམ་ཆེན་ཟིལ་གནོན་རིན་ཆེན་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་ལུས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་དང་སྦྲུལ་ཞག་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷནྡྷ་ཞིང་གཡབ་གྭའུ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་སྦྱོར༔ སྲིད་པ་མ་མོ་བདུན་ཅུ་རྩ་བཞིར་རྫོགས༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ་ཀརྵ་མ་ཧཱ་བ་ཏ་ཡེ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་ཚོར་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐ་མ་གཉིས༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུར་འདྲིལ་ཞིང་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔ རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་ཁ་ཊྭཱྃ་ཐོད་པ་འཛིན༔ ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་འཕྲོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་སེམས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ དྲེགས་འདུལ་མཐིང་ནག་མཐིང་སེར་སྨུག་ནག་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡས་ན་བསྣམས༔ ཐོད་ཕྲག་ཀླུ་བརྒྱད་མགོ་བོ་གཡོན་ན་འཛིན༔ ཁམས་གསུམ་སྤྱི་འདུལ་རྡོ་རྗེ་བྷན་འཛིན་འཁྱུད༔ དྲེགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྔམས་ཤིང་རོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་དེ་བ་ཙཎྜ་བྷཻ་ར་བ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་ཆོས་དྲན་ཉེར་གཞག་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་མཐིང་ནག་དྲག་པོའི་ཞལ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡས་ན་བསྣམས༔ བྷན་དམར་ཀླུ་བརྒྱད་ཙིཏྟ་གཡོན་ན་འཛིན༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་གཡས་པས་ནམ་མཁའ་འདེགས༔ གཡོན་པས་ས་གཞི་གནོན་ཅིང་ཡབ་དང་འཁྲིལ༔ དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་འབར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྟྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ གཞལ་ཡས་ཕྱི་ནང་བར་ཁྱམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་དྲུག་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས༔ སྒོ་བཞིར་སྒོ་བ་འདོད་སྣམ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཕྱི་རོལ་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་ཚོགས༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཞའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ༔ བརྗིད་པའི་སྔགས་སྒྲ་འོད་གསལ་དགོངས་པར་ལྡན༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿབཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་རྒྱུ་དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས༔ འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲང་བ་ནི༔ ཤར་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླུས་བསྐུལ་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་སྐུ༔ སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཉིད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་དབྱིངས་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ༴ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས༴ ཕྱག་རྒྱའི་བརྡ་ལ་གཟིགས་ནས་གཤེགས༴ སྔགས་ཚིག་སྒྲ་ལ་གསན་ནས༴ གདུང་བའི་སྣོད་ལ་དགོངས་ཏེ་༴ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་སྤྱོན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྒྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐལ་མོ་བརྡབ༔ རོལ་མོ་དང་བཤུག་པའི་སྒྲས་སྤྱན་དྲང་༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དོན༔ གཉིས་མེད་དགྱེས་ཤིང་བཞུགས་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ་མོ༔ ལྔ་པ་ཚོགས་གསོག་པ་ལ༔ ཐོག་མར་ཕྱག་གིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་མང་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ༴ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད༴ རྒྱུ་དྲུག་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི༴ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི༴ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་མཆད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ནཱིརྟི་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ས་མནྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨཿ བསྟོད་པ་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཉི་ལྟར་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཟེར་ལྟར་དོན་མཛད་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་འུབ་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་རྗེ་བཙན་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བར་སྡོམ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུའི་གཙོ་དང་འཁོར་དུ་སྤྲུལ༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྟོབས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ཆེ༔ འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག༔ ཡིད་བཞིན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ ཆགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ གཏུམ་རྔམས་ཡེ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ བསམ་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་འབྱུང་རཏྣ་རྩལ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དགའ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་བཞད༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་བདེ་གཤེགས་གསང་བ་འདུས༔ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་རྩལ་ཆེན་པོ༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རྟོག་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔལ༔ འདོད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཤུགས་འཆང་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་མེད་ཀརྨ་རྩལ༔ ཐིག་ལེའི་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔ བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བགེགས་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ རང་རིག་གཙོ་ལ་རིག་མདངས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ བྱང་ཆུབ་ཉི་ཤུའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས༔ ངོ་མཚར་བསྟོད་པ་གླུ་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ནི་གང་འདུལ་ཉམས་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ལས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་པ་གླུས་མཆོད་པའོ༔ དྲུག་པ་བཟླས་པས་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་ལ༔ ཛབ྄་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འགྱིང་༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་གསང་བར་བརྒྱུད་ཅིང་འཕྲོས༔ བདེ་ཆེན་ཉམས་རྒྱས་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེས༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ༔ རྒྱལ་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད༔ འགྲོ་དྲུག་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ༔ ཐོག་མར་ཞི་བ་རིགས་འདུས་པའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡང་དག་གི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལ་དྷེ་བ་ག་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱི་ལམྦཱ་ར་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེ་རྩལ་རྫོགས་ཀྱི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་ཤ་ཏེ་ཀེཾ་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཀྲོ་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདེ་མཆོག་གི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྭ་ལ་སམྦྷ་རཾ་ཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཤིན་རྗེའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏི་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཏྣ་རྩལ་རྫོགས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་རཏྣ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྟ་མགྲིན་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་དེ་བ་པི་ཙུ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ གསང་འདུས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ པདྨ་རྩལ་རྫོགས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཨཱ་ཡུར་བྷནྡྷ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆེ་མཆོག་གི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ནཱ་ཡ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དུས་འཁོར་གྱི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཁའ་ཀློང་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཀེ་གུཾ་པ་ཡཾ་རཏྣ་བ་སུ་དེ་ཤ་ཀེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀརྨ་རྩལ་རྫོགས་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱུ་ཤ་ཏི་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕུར་པའི་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བྷིགྷཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲེགས་འདུལ་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲག་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་མནྟྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྤྱི་དྲིལ་ནི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་རབ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སྟོང་ཕྲག༔ འབྲིང་དུས་བཞི༔ ཐ་མ་དུས་གཉིས་སུ་བཟླས་པས་ཞག་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གམ་སུམ་ཅུ་ཕྲག་དྲུག་ན་བྲིས་སྐུ་བཞད་པའམ༔ སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའམ༔ བྷནྡྷ་འབར་བའམ༔ མར་མེ་རང་འབར་བ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་འབྱུང་ངོ་༔ ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་ཛབ¿་ཟློ་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རིག་པ་ཛབ¿་ ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སོ་སོའི་ཛབ¿་དང་༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ༔ རཀྟ་ལན་གསུམ་དུ་ཕྱར་བས་དགྱེས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་གར་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕར་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐུར་འགྲུབ༔ ཚུར་འདུས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལུས་བདེ་ངག་ལ་ནུས་པ་འབར༔ རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ལ་ཐོབ༔ ཛབ¿་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་གང་ཡང་མེད༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ བར་ཆད་མི་འབྱུང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པས་བསྟོད་ཅིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་བྱའོ༔ བདུན་པ་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཡོ་བྱད་བཤམ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ མེ་རླུང་ཆུས་བསང་༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ རྃ་ལས་མེ་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འབག་བཙོག་བསྲེགས༔ ཡྃ་ལས་རླུང་བྱུང་མི་གཙང་བག་རྡུལ་གཏོར༔ ཁྃ་ལས་ཆུ་བྱུང་ཉེས་པའི་དྲི་མ་བཀྲུས༔ ཨོཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ཨཱ་ལས་འོད་འཕྲོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་སྤེལ༔ ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་འདོད་ཡོན་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་འདུས༔ ཕོ་ཉ་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ༔ ཕུད་དང་བདུད་རྩི་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་དཔག་ཏུ་མེད༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱའི་གར་དང་བཅས༔ བདག་ཅག་གུས་པའི་བློ་ཡིས་འབུལ་ལགས་ན༔ བཞེས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རོལ་ཅིག་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སླར་ཡང་མཆོད་པ་ཕུལ་ལ༔ ཧོཿ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པས༔ འདོད་ཁྲོ་གཏི་མུག་དབང་གིས་སྡིག་བགྱིས་པ༔ བཀྲམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ བདུད་རྩི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ ཨཱཿབཛྲ་ས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ སརྦ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ༔ མངོན་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྒྲལ་བར་འོས་པ་རྣམས་ཚོགས་དང་གཟུགས་ལ་བཀུག༔ ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་ཕོ་ཉ་མི་བཟད་པ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་སྐར་ལྟར་སྤྲོས༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཟུངས་ཤིག་ཆིངས༔ དམ་པར་བསྡམས་ནས་གཟུགས་ལ་སྟིམས༔ ཨེ་ནྲི་ཏྲི་སརྦ་དུཥྟཱན་ཛ༔ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་སྲས་ཀྱི་མཆོག༔ བཞེངས་ཤིག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་གཟིར༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་གི༔ དྭངས་མ་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་བསྟིམ༔ རྣམ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་བསྒྲལ༔ རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་ནྲྀ་ཏྲི་ཕཊ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་འདུལ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕུང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ སྒྲོལ་བ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་མཆོད་པར་བཞེས༔ དུག་གསུམ་གཏིང་ནས་སྤྲུག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་རྣམ་ཤེས་དབང་པོ་མཆོད་པར་བཞེས༔ འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཆོད་པར་བཞེས༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་བསྐང་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་བསྟབས་པ་འདི་བགྱིས་པས༔ སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་མ་ལོངས་བཟོད་པར་བཞེས༔ སྒྲོལ་བ་གནས་སུ་མ་སྟོབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ལྟ་བ་འཕང་དམའ་ཆོས་ཉིད་དོན་མ་རྟོགས༔ སྒོམ་པ་ཡུན་ཐུང་ཡི་དམ་ཞལ་མ་མཇལ༔ སྤྱོད་པ་རླབས་ཆུང་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་མ་ལོངས༔ འབྲས་བུ་དོན་ཆུང་དམན་པར་གོལ་བ་རྣམས༔ ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཉམས་ཆགས་བཤགས་ཤིང་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐང་ཞིང་གཏོར་མ་དང་ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཕུལ་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འབྱམས་ཀླས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འབར་བའི་ལུས་ཅན་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི༔ སྤྱི་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས༔ མ་རིག་ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ཕོབས༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྩོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་རྦོད་གཏོང་འཚེ་བ་ཟློག༔ གློ་བུར་དུས་འཁྲུགས་འཇིགས་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་དང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བཀའ་ཉན་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་འཕང་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧོཿ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་ཕ་འབབ་སྩོལ༔ རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་འདུས་པ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམས༔ དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད༔ དམ་ཚིག་རྫས་མཆོག་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་དབང་༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པའི་ཕྱིར༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་ལ༔ དཔལ་གྱི་ཞལ་ལྷག་དབང་གི་ཚུལ་དུ་བླང་༔ མཁའ་འགྲོའི་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཐོབ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་མཉེས་པས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བསམ་མོ༔ བརྒྱད་པ་ལྷག་མ་སོགས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཆོ་ག་ལ༔ ཡར་གནས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡིས༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གཏིབས་ནས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ དགྱེས་མཉམ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་མཆོད༔ ཨོཾ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མར་གནས་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི༔ བྷྱོ༔ ཀེ་སེང་ཕྲ་མེན་སྒོ་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མ༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་མ་བདུན་སྲིང་མོ་བཞི༔ གིང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་འཛིན་གིང་བཞི་བཅུ་གཉིས༔ ལྷག་སྡུད་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ འཇིགས་པའི་སྐུར་སྟོན་རྔམ་པའི་གདངས་སྐད་ཅན༔ ཚོགས་ཁང་གནས་ཉུལ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་ཀུན༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་རིག་འཛིན་ལྷག་མ་རྣམས༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ༔ ས་མ་ཡ་ཨུཙྩིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧོ༔ ལྷག་ཕུད་བསྲེས་ལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བར་དུ་ཚོགས་ཀྱིས་རིགས་འཛིན་དགྱེས་པར་བཞེས༔ ཐ་མ་ལྷག་མས་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོ་བསྐང་༔ ད་ལྟ་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས༔ ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བའི༔ ལངྐའི་བདག་པོ་འབུམ་ཕྲག་བྱེ་བའི་འཁོར༔ ཅི་བགྱིའི་བཀའ་ཉན་རྡོ་རྗེ་ཀིང་ཀཱ་ར༔ རྗེས་འབྲང་བགེགས་དང་ནམ་གྲུ་ཤ་ཟའི་ཚོགས༔ ཡི་དྭགས་སྨྱོ་བརྗེད་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོའི་གདོན༔ ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་རིགས་སུ་གཅིག་བསྡུས་ནས༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཕབས་འདི་ལོངས་ལ༔ རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྐྱེད༔ ཟ་གའི་མཆེ་བས་དམ་ཉམས་སྙིང་ལ་གཟིར༔ འཛིན་པའི་སྦར་མོས་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་དྲོངས༔ གློག་འགྱུའི་ལྗགས་ཀྱི་ཉམས་པའི་ཕུང་ཁམས་རོལ༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད༔ མཞན་ཡང་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཧོ༔ བྷྱོ་རཾ་བྷྱོ་སརྦ་དུཥྟཱན་མ་ར་ཡ་ཁཱ་ཧི༔ དམར་ལམ་གྱིས་ཕྱེ་སྟེ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་བསྐྱལ་ལོ༔ དེ་ནས་དམར་གྱི་གཏོར་མ་ལ་རཀྟ་སྦྲེང་ཞིང་༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསམས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ འོག་མིན་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དུ༔ དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་གྱིས༔ ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྤྲུལ༔ དགོངས་པས་བྱིན་བརླབས་བཀའ་འདུས་རྒྱུད་ཆེན་བཤད༔ གདུལ་བྱ་རུ་དྲ་དྲག་པོ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་རྔམས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ ཀེ་སེང་ཕྲ་མེན་དབང་ཕྱུག་བྲན་དུ་བཀོལ༔ རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཀུཉྫ་རས༔ བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཚོམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་སྨིན༔ རིགས་ལྡན་ཆེན་པོ་དེ་བ་བཟང་སྐྱོང་དང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཆས༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་ལ༔ ཚིག་གི་རྒྱུད་གསུངས་དོན་གྱི་གཉེར་ཆེན་གཏད༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མནྡཱ་ར་བ་དང་༔ དགའ་བ་བཞི་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་སྐུ་བསྒྲུབས་ནས༔ ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ཆར་ཕབ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུས༔ བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་རྗེ་འབངས་ཉེར་གཅིག་སྨིན༔ རིག་འཛིན་དྷཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་བསྐོས༔ གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི༔ རྡོ་རྗེའི་གདུང་འཛིན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ༔ རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རང་རང་གནས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་བརྙེས་ཤིང་༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ་བའི་ཚེ༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ་ཆད་དམ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་མ་ཆད་དམ༔ ཞལ་བཞེས་ཐ་ཚིག་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར༔ ཤ་ཁྲག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་དམ་བསྒྲགས་ཤིང་གཏོར་མ་ཟོར་དུ་འཕང་༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ལྷ་སྲིན་འབྱུང་པོའི་དམག་ཚོགས་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཀའ་བྱུང་གི༔ དེ་རིང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བྷྱོ༔ དཔལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་དགོངས་པ་སྐྱེད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་ལ་ཆོས༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མས་དྲག་པོའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་དམག་ལ་ཆོས༔ གཏོར་ཟོར་དུག་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་པོས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དགྲ་དཔུང་རྩད་ཆོད་བགེགས་དཔུང་དྲུང་ནས་ཕྱུངས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་བཟློག་པའི་དུས་ལ་བབས༔ ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་བསྒྱུར་བའི་དུས་ལ་བབས༔ དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་བརླག་པའི་དུས་ལ་བབས༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་པོ་ས་མ་ཡ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ༔ཡ༔མཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་༔ གཏོར་གཞོང་སྨན་ཕུད་གྱིས་བཤལ་ལ་སྟེང་དུ་མཆོད༔ བྷྱོཿ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་སྲིང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྨན་ཕུད་བདུད་རྩིའི་བཤལ་ཆུ་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་དལ་ཡམས་འཚེ་བ་ཟློག༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ སླར་གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་ལ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་རྡུང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་ཨེ་ཡི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ ཁམས་གསུམ་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མནན༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གར་གྱིས་བརྡུང་༔ དམ་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་སུ་གཟིར༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བའི་གོ་སྐབས་མེད༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལས་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་ནོ༔ ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་བཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ སརྦ་དུཥྟཱན་ལྃ་སྟྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཅེས་རྒྱས་གདབ་པོ༔ དེ་ནས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དུས་དང་ནར་མའི་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ནོངས་བཤགས་བྱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའི་སྐུ་ལ་འདུས༔ སྤྱི་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་ལྟར༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཐིམ༔ ཨ་ཨཿ ཞེས་སྐྱེ་མེད་ངང་ལ་བཞག༔ སླར་ཡང་འགགས་མེད་ཀྱི་རིག་རྩལ་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ལ༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧཾ༔ ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཧེ་རུ་ཀས་བཀྲ་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བར་བསམ་ཞིང་བསྔོ་སྨོན་བྱ༔ འགྲོ་བ་དང་༔ འདུག་པ་དང་༔ བཟའ་བཏུང་དང་༔ རྗེས་ཆགས་སྤྱོད་པ་དང་༔ ཉལ་བ་དང་༔ ལྡང་བ་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བྱ་ཞིང་༔ སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་རིག་སྟོང་ཁྱབ་བརྡལ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་དགོངས་པ་ལ་གནས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་དང་པོ་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ མོས་པས་སྤྱོད་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་དང་༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་དང་༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ལ་གནས་ནས༔ ཀུན་ཏུ་འཆང་གི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་འདི་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་ཏེ་པདྨ་བདག་གིས་ཟ་ཧོར་གྱི་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་བཤད༔ མནྡཱ་ར་བས་ཡི་གེར་བྲིས༔ སླར་ཡང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེར་བྲིས་ཤིང་མཁར་ཆེན་བཟའ་ལ་གཏད་པ༔ ད་ལྟ་མི་སྤེལ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་ཕག་གིས་ས་ལ་རློག་ནས༔ བོད་ཁམས་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་དུས༔ ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ངང་རིང་རྟ་སྐད་ཆོ་ལེར་སྨྲ༔ ཨོ་རྒྱན་གླིང་དང་འདི་འཕྲད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ཀླུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པ། སླར་ཡང་མངོན་རྟོགས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་སྦྱར་ནས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའོ།། །།

[edit]

[¿ ]dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po zhes bya ba bzhugs so:[ ¿ ]spyi dpal zhi khro 'dus pa'i lha tshogs la:__gnyis su med par gus pas phyag 'tshal nas:__rnal 'byor rgyun gyi nyams len bya ba'i phyir:__phrin las nar ma rin chen snying po bstan:__sa ma ya:__de la bka' 'dus rtsa ba'i rgyud las:__phrin las bsgrigs rim gyer sgom byang lung brgyad:__mtshams gcod bshags pa mchod rdzas byin gyis rlob:__'phro 'du tshogs gsog bsnyen sgrub zas tshogs lung :__lhag chog mjug bsdu phrin las lung brgyad yin:__ces pas:__dang po mtshams gcod pa ni:__bgegs la gtor ma sbyin zhing :__hU~M:__nga ni 'khor 'das spyi dpal he ru ka:__dkon mchog gsum gyi bden pa'i bka' byung gis:__bsnyen sgrub dkyil 'khor blta bar mi dbang ba'i:__bgegs kyi tshogs rnams byer zhig myur du dengs:__drag sngags brjod cing gtor ma phyi rol du bskyal:__hU~M:__rgyal chen sde bzhis phyi yi mtshams srungs la:__bgegs 'dul khro bcus nang gi bar chad sol:__phyogs skyong 'byung po'i gnod pa rdul du rlog:__ye shes rang rtsal 'bar ba'i me 'od dang :__mtshon cha sna tshogs gur gyis rab tu dkrigs:__gzung 'dzin snang ba sems nyid sgyu ma'i 'phrul:__ma dag mtshan ma rdul tsam mi dmigs phyir:__thams cad dpal chen sku gsung thugs kyi ngang :__'khor 'das gnyis med chen por mtshams bcad do:__hU~M hU~M hU~M badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__bka' nan rnam pa bcu ni:__badz+ra sa mA dzaHsa skyabs kyi yul tshogs zhing rnams spyan drangs la:__na mo:__bdag sogs 'gro kun snying po byang chub bar:__bla ma yi dam dkon mchog rnams gsum la:__gus pas skyabs gsol phyag 'tshal mchod pa 'bul:__sems can don du sangs rgyas thob bya'i phyir:__sgo gsum dge ba'i las la 'jug par bgyi:__tshe rabs bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung bshags:__bsod nams kun la rjes su yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal dang byang chub sems dpa' la:__chos 'khor bskor bzhin mya ngan mi 'da' gsol:__tshogs gnyis 'bras bu yongs su bsngos pa yis:__bdag gzhan mi gnas ye shes thob par shog:__ces nan tan du byas pas rnal 'byor la 'jug pa'i bar chad thams cad mtshams chod par 'gyur ro:__gnyis pa rgyun bshags bya ba la brda sgo dbye ba ni:__hU~M:__phyi nang snod bcud dngos po thams cad kun:__ye nas gzhal yas khang dang lha ru grub:__gnyis 'dzin mtshan mas bcings pa'i sgrib gnyis sgo:__rang gsal ye shes brda yi phyag rgyas dbye:__dza:hU~M ba~M hoHpra be sha ya phaT:__phyag 'tshal ba ni:__hoH__zhi khro yongs rdzogs 'dus pa'i dkyil 'khor rnams:__bskal pa gong nas bdag gi yi dam ste:__deng 'dir rang rig rtsal du rtogs pa yi:__brda dang gar gyi phyag 'tshal mchod par 'bul:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha hoH__dam bca' zhing gzi byin bskyed pa ni:__oMH__bde gshegs rgya mtsho bdag gis gnyis med bsgrub:__he ru ka dpal rol pa'i gzi byin skyed:__lus ngag yid gsum sku gsung thugs kyi ngang :__rdo rje gsum mchog ye shes mchog tu rol:__oM AHhU~M a la la hoH__rgyun bshags ni:__hoH__bskal pa dpag tu med pa'i gong rol nas:__da lta'i lus 'di blangs pa yan chad du:__dus gsum dbang gis 'khrul pa'i las bsags pa:__ye shes lha tshogs spyan sngar bshags par bgyi:__sa ma ya bi shud+d+he a aH__gsum pa mchod rdzas byin rlob ni:__hU~M:__bdag nyid gsal ba dpal chen he ru ka'i:__rig rtsal rol pas gnas dang mchod pa sbyang :__khrag 'thung dgyes pa dur khrod gzhal yas su:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas sprin ltar gtibs:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__oM badz+ra puSh+pe pU:__d+hU pe d+hU:__A lo ke AH__gan+d+he g+han:__ni bid+ya naM:__shab+da sha:__pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta sa ma ya hU~M:__slar yang ye shes kyi byin dbab ste:__hU~MH__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs rnams:__yab yum sku gsung thugs yon phrin las kyis:__sgrub gnas sgrub pa'i rdzas la byin chen phobs:__mched lcam lus ngag yid gsum smin par mdzod:__phyi nang gsang ba bla med dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsal nas kyang :__snang srid yongs rdzogs ye shes rol pa'i lha:__bde chen brdal ba chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru d+he wA d+hA ki nI sarba sa ma ya A be sha ya A be sha ya:__to ShA ya to ShA ya:__ban+d+hA ya ban+d+hA ya:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM ma hA su kha dz+nyA na hU~M hU~M hU~M:__spos dang :__rol mo dang :__gar gyi 'gyur bag gis gzi byin bskyed cing byin dbab pas gnas dang yo byad rnams sngar las byin chags par 'gyur ro:__bzhi pa 'phro 'du bskyed pa'i ting nge 'dzin ni:__hU~M:__de bzhin nyid dbyings gdod nas stong pa che:__kun tu snang ba 'gro la snying rje'i gdangs:__stong nyid snying rje zung 'jug bskyed pa'i rgyu:__hU~M yig mthing nag nam mkha'i klong du gsal:__oM ma hA shU n+ya tA At+ma ko\u0f85haM:__badz+ra ma hA kA ru Ni ka ho:__hU~M s+pha ra Na phaT:__sa~M ha ra Na hU~M:__rgyu las e ya~M kha~M la~M ra~M su~M b+h+rU~M:__e las chos dbyings 'byams klas nam mkha'i dbus:__yaM las skyod byed ye shes rlung gi dkyil:__kha~M las byang chub sems kyi rgya mtshor 'khyil:__la~M las zhi gnas 'degs pa'i sa gzhi dang :__ra~M las lhag mthong gsal ba'i me 'od 'bar:__su~M las zhi rgyas dbang drag ri rab rtser:__b+h+rU~M las sprul pa'i gzhal yas lhun gyis grub:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he b+h+rU~M:__phyi ni rin chen sna lnga'i rtsig pas mdzes:__nang khongs thod mkhar 'jigs pa'i me rlung 'tshubs:__dbus su spyi dpal chen po'i pho brang dang :__phyogs mtshams sprul pa nyi shu'i gzhal med khang :__ye shes nyer gcig kun tu ma 'dres mdangs:__gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhi dang ldan:__drag po'i bkod pa'i mtshan nyid yongs su rdzogs:__phyi rol dur khrod brgyad kyis kun tu bskor:__rdo rje'i gur dang bskal pa'i me chen 'bar:__gtso bo'i gnas rnams pad+ma nyi zla dang :__bdud bzhi ru dra pho mo lnga bcu brgyad:__rigs drug skye 'gro brjid pa'i gdan du bting :__ra~M badz+ra pad+ma tsan+d+ra sUr+Ya ru dra ti ra baM:__hU~M:__dbus phyogs dkyil 'khor chen po'i lte ba ru:__rgyu yi hU~M yig skar mda' bzhin du babs:__'phro 'dus yongs gyur zhi ba kun tu 'chang :__'bar ba'i skur bzhengs spyi dpal che ba'i mchog:__sku mdog smug nag dbu ni nyi shu gcig:__phyogs rer zhal lnga mdun mthing g.yas dkar rgyab ljang dang g.yon dmar:__gtsug gi zhal gcig mthing nag nam mkha'i mdangs:__zhal dang mtshungs pa'i yan lag bzhi bcu dang :__rtsa ba'i phyag gnyis mthing ga rdor dril bsnams:__lhag ma g.yas rnams phyogs bcu'i sangs rgyas dang longs sku'i rnam pa can yab yum/__g.yon rnams phyogs bcu'i byang sems yab yum rnams:__nyi shu rtsa bzhi zhabs kyi dor stabs kyis:__phyogs skyong zhing skyong rgyal chen gdan du brdzis:__dur khrod dpal chas rus pa'i rgyan gyis brgyan:__gnyis med yum chen kun tu bskyod ma ni:__dmar nag gri gug thod khrag 'dzin pas 'khyud:__yab yum zung 'jug bde stong rol pa las:__nyi ma dang ni 'od zer ji bzhin tu:__spyi dpal lha tshogs drug brgya drug cu bzhi:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur ma 'dres pa:__gang 'dul 'gro ba'i dpal du lham mer gsal:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__yab yum brda dang gar gyi rol pa yis:__rjes chags dga' bzhi'i thig le gnas su babs:__b+ha ga'i klong nas skyed byed yi ge'i sprin:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shur spro zhing bsdu:__hU~M:__shar stod byams pa'i pho brang lte ba la:__yang dag mthing nag zhal gsum phyag drug pa:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhabs bzhi bgrad:__g.yas gsum rdo rje kha T+wA~M rnge'u chung :__g.yon gsum zhing dbyug dung dmar rgyu zhags gdengs:__kro d+hI shwa rI gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa brgyad dkyil 'khor lhun gyis grub:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__hU~M:__shar srib snying rje'i pho brang lte ba la:__rdo rje phreng ba nag dmar dkar ba'i zhal:__phyag drug rdo rje me phung mgo phreng g.yas:__dril bu bam dang glegs bam g.yon na bsnams:__snang dbyings dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang rtsa brgyad sprul pa'i 'khor lor bzhengs:__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__hU~M:__shar dbus dga' ba'i pho brang lte ba la:__phyag na rdo rje mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rgya gram phreng ba ral gri g.yas:__thod khrag sdigs mdzub sbrul zhags g.yon na bsnams:__khams gsum dbang sdud dmar mos yab la 'khril:__dbu gsum phyag drug gri gug bam dbyug g.yas:__b+han dmar dril bu sbrul zhags g.yon gyis 'khyud:__lha tshogs brgyad cu'i 'khor lo spro zhing bsdu:__oM badz+ra pA Ni nI lam+b+ha ra d+hA ra hU~M phaT:__hU~M:__shar smad btang snyoms pho brang lte ba la:__rdo rje rtsal rdzogs mthing dkar ljang ba'i zhal:__phyag drug rdo rje dgra s+t+wa lcags kyu g.yas:__dril bu mi mgo tsit+ta g.yon na bsnams:__rdo rje bde ma gri thod 'dzin pa dmar:__mnyam sbyor sum cu rtsa drug lha tshogs shar:__oM badz+ra d+hU sha ti kiM rU pa kA ya kro d+hI hU~M phaT:__hU~M:__lho stod sbyin pa'i pho brang lte ba la:__rdo rje thod phreng dmar smug dkar ser zhal:__phyag drug rtse lnga rtse dgu rgya gram g.yas:__gser lcags zangs kyi sdig pa g.yon na gzir:__sbyor yum dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__rig 'dzin mkha' 'gro brgyad cu'i 'khor gyis bskor:__oM badz+ra ku la d+hA ra gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba hU~M phaT:__hU~M:__lho srib ngag snyan smra ba'i pho brang dbus:__bde mchog 'khor lo rtsa zhal mthing ga la:__g.yon ljang rgyab dmar g.yas ser phyag bcu gnyis:__dang po gnyis kyis rdor dril yum la 'khyud:__tha ma gnyis kyis glang ko brgyangs te 'dzin:__lhag ma cang te'u dgra sta gri gug dang :__rtse gsum dbyug pa g.yas la kha T+wAM ga:__thod dbyug b+han dmar tshangs mgo g.yon na gdengs:__rnal 'byor dmar mo gri thod 'dzin pas 'khyud:__drug cu rtsa gnyis bde stong chen por rdzogs:__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM d+hA ki nI dzA la sam+b+ha raM hrI ha ha hu~M hU~M phaT:__hU~M:__lho dkyil don mthun pho brang lte ba la:__gshin rje mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal:__g.yas gsum thod dbyug dgra s+t+wa ral gri dang :__g.yon gsum zhags pa mdung thung thod khrag bsnams:__za byed dgra stA dung dmar stob pas 'khril:__drug cu rtsa lnga'i sprul pas dgra bgegs 'dul:__oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__hU~M:__lho smad don spyod pho brang lte ba la:__rat+na rtsal rdzogs ser nag dmar ba'i zhal:__be con ral gri srid pa 'khor lo g.yas:__sbrul zhag phub dang b+han dmar g.yon na 'dzin:__sbyor yum dmar nag be con b+han 'dzin 'khyud:__lnga bcu rtsa lnga'i dkyil 'khor yongs su rdzogs:__oM rat+na d+hU sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__hU~M:__nub stod 'dod pa zag med lte ba la:__rta mgrin dmar nag dkar sngo ba'i zhal:__phyag drug kha T+wAM rdo rje sbrul zhags g.yas:__dril bu b+han dmar lcags sgrog g.yon na bsnams:__dbu gtsug rta mgo ljang zhur rta skad 'tsher:__ral gcig kha T+wAM thod khrag stob pas 'khril:__lnga bcu rtsa lnga'i lha tshogs gzi byin 'bar:__oM hrIHpad+mAn+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__hU~M:__nub srib ma rig zag med lte ba la:__kye'i rdo rje zhal brgyad bcu drug phyag:__g.yas dkar g.yon sngo mdun rgyab nyi ma'i mdog:__g.yas brgyad rdo rje thod phreng sbyor yum 'khyud:__g.yon brgyad b+han dmar kha T+wAM sgrol yum 'khyud:__bdag med rdo rje gri thod 'dzin dang sbyor:__drug cu rtsa lnga'i dkyil 'khor 'od zer 'phro:__oM de ba pi tsu badz+ra d+hA ki ni hU~M hU~M phaT swA hA:__hU~M:__nub dkyil sred pa zag med lte ba la:__gsang 'dus zhal lnga phyag bcu rtsa zhal mthing :__g.yas dkar g.yon nag rgyab mthing spyi gtsug dmar:__g.yas lnga rdo rje nyi ma'i rgyal mtshan dang :__g.yon lnga dril bu nyi zla'i phreng ba 'dzin:__mkha' spyod tsit+ta b+han dmar stob pas 'khril:__lha tshogs brgya dang sum cu'i tshom bur rdzogs:__oM ma hA shrI gu h+ya sa mA dza kro d+ha rA dza a d+hi pa ti hU~M phaT:__hU~M:__nub smad lta ba zag med pho brang dbus:__pad+ma rtsal rdzogs dmar smug dkar sngo'i zhal:__phyag drug mda' dar thod dbyug me phung g.yas:__shel bum zla nyi dpal be g.yon na bsnams:__'od skor khro mo tshe bum bsnams pas 'khril:__dgu bcu rtsa brgyad lha tshogs yongs su rdzogs:__oM pad+ma d+hU sha ti A yur b+han+d+ha tshe b+h+rU~M yu b+h+rU~M A yu She b+h+rU~M swA hA:__hU~M:__byang stod chos kun stong nyid lte ba la:__che mchog dbu dgu bco brgyad phyag dang ldan:__dbu gsum mthing nag g.yas gsum dkar ser zhal:__g.yon gsum dmar nag zhabs brgyad phyogs mtshams bgrad:__g.yas dgu rdo rje g.yon dgu b+han+d+ha bsnams:__kro d+hI shwa ri gri thod 'dzin pas 'khyud:__yon tan lha tshogs bdun cu rtsa gnyis so:__oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__byang srib mtshan med dkyil 'khor lte ba la:__dus kyi 'khor lo mthing nag rtsa zhal gnag:__g.yon dkar rgyab ser g.yas pa dmar ba'i zhal:__phyag g.yas bcu gnyis rdo rje 'khor lo dang :__rin chen pad+ma rgya gram ral gri phreng :__me long spos me snang gsal dri chab 'dzin:__g.yon na dril bu thod pa rin chen sgrom:__gseg par pi waM pusti go cha dang :__mi mgo sbrul zhags mda' gzhu dgra s+t+wa gshol:__dz+nyA na sA ra gri thod 'dzin pas 'khyud:__brgya dang drug cu rtsa bzhi'i lha tshogs shar:__oM na mo b+ha ga wa tI ka la tsakrA ya hU~M hU~M phaT:__hU~M:__byang dkyil smon pa med pa'i lte ba la:__mkha' klong 'khyil ba dmar mthing ljang ba'i zhal:__dgos 'byung bsam 'phel yid bzhin nor bu g.yas:__nam mkha' rgya mtsho sa gzhi'i mdzod gsum g.yon:__rang 'dra'i sbyor yum u tsuSh+mA dang 'khril:__nor lha brgyad dang bcu bdun tshom bur rdzogs:__oM ke gu ba yaM rat+na bA su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__hU~M:__byang smad mngon par 'du mi phyed pa'i dbus:__karma rtsal rdzogs ser ljang dmar ba'i zhal:__g.yas gsum ral gri lcags kyu me phung gdengs:__g.yon gsum lha khang glegs bam 'ja' tshon 'dzin:__yum chen zil gnon rin chen b+han 'dzin 'khyud:__brgya dang lnga bcu'i lha tshogs lhun gyis grub:__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi A he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__shar lho lus dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__mngon rdzogs rgyal po mthing dkar dmar ba'i zhal:__rdo rje khyung dang sbrul zhag g.yas na bsnams:__b+han+d+ha zhing g.yab gwa'u g.yon na 'dzin:__nyid zhi mu kha bde stong thig ler sbyor:__srid pa ma mo bdun cu rtsa bzhir rdzogs:__oM gu h+ya d+hA tu A kar+Sha ma hA ba ta ye he ru ka hU~M phaT:__hU~M:__lho nub tshor dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__rdo rje gzhon nu mthing dkar dmar ba'i zhal:__phyag drug g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me phung kha T+wA~M tha ma gnyis:__srid pa phur bur 'dril zhing sbyor ba'i yum:__rgyas 'debs mthing nag kha T+wA~M thod pa 'dzin:__phrin las lha tshogs brgyad cu rtsa bzhi 'phro:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__hU~M:__nub byang sems dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:___dregs 'dul mthing nag mthing ser smug nag zhal:__rdo rje lha brgyad mgo bo g.yas na bsnams:__thod phrag klu brgyad mgo bo g.yon na 'dzin:__khams gsum spyi 'dul rdo rje b+han 'dzin 'khyud:__dregs pa'i lha tshogs bzhi bcu rngams shing rol:__oM badz+ra kro d+ha de ba tsaN+Da b+hai ra ba sarba duSh+tAn e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__hU~M:__byang shar chos dran nyer gzhag dkyil 'khor dbus:__stobs ldan nag po mthing nag drag po'i zhal:__rdo rje lha brgyad tsit+ta g.yas na bsnams:__b+han dmar klu brgyad tsit+ta g.yon na 'dzin:__'byung lnga'i bdag mo g.yas pas nam mkha' 'degs:__g.yon pas sa gzhi gnon cing yab dang 'khril:__drag sngags lha tshogs nyi shu rtsa brgyad 'bar:__oM badz+ra dz+wa la man+t+ra sarba duSh+tAn b+han+d+ha hU~M phaT:__hU~M:__gzhal yas phyi nang bar khyams thams cad du:__'gro 'dul thub drug sangs rgyas stong rtsa gnyis:__sgo bzhir sgo ba 'dod snam mchod pa'i sprin:__phyi rol mkha' 'gro ging lang dbang phyug tshogs:__sku mdog phyag mtshan rnam 'gyur cir yang ston:__kun kyang zhi khro'i nyams dang cha lugs rdzogs:__snang stong zung 'jug gzha' tshon lta bur gsal:__brjid pa'i sngags sgra 'od gsal dgongs par ldan:__nam mkha' gang ba'i zhi ba dbyings kyi lhas:__ye shes dbang bskur rigs lnga'i cod pan rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje gsum gyi dngos:__he ru ka dpal dkyil 'khor lhun gyis grub:__oM hU~M trA~M hrIHAHbadz+ra kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na sa ma ya hU~M:__de ltar rgyu dam tshig pa'i dkyil 'khor gsal btab nas:__'bras bu ye shes kyi dkyil 'khor spyan drang ba ni:__shar sgo nas rdo rje'i glus bskul te:__hU~M:__dmigs med mkha' ltar dag cing khyab pa'i sku:__spyan 'dren gshegs su gsol bar mi dmigs kyang :__thugs rje'i ngang nyid chos skur dag pa las:__ye shes sgyu mar rol zhing gshegs su gsol:__'og min bkod pa lhun grub pho brang nas:__zhi ba dbyings kyi lha tshogs gshegs su gsol:__'bar ba khrag 'thung rol pa'i dur khrod nas:__spyi dpal khro bo'i lha tshogs gshegs su gsol:__byang chub nyi shu'i ye shes e dbyings nas:__sprul pa'i dkyil 'khor nyi shu=__phyogs bcu nam mkha'i mtha' klas zhing khams nas:__bde gshegs zhi khro rab 'byams=__phyag rgya'i brda la gzigs nas gshegs=__sngags tshig sgra la gsan nas=__gdung ba'i snod la dgongs te =__tshur gshegs tshur spyon bka' 'dus dkyil 'khor lha:__sgrub pa'i gzhal yas 'di la byin chen phob:__sgrub mchog rnal 'byor rnams la dbang bzhi skur:__grub pa'i rtags dang mtshan ma myur du ston:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM ma hA shrI he ru ka sarba maN+Da la dzaHhU~M ba~M hoH__e h+ye hi b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__zhes brjod cing thal mo brdab:__rol mo dang bshug pa'i sgras spyan drang :__hU~M:__rgyal ba'i sku la gshegs bzhugs mi mnga' yang :__ye shes dbyings su 'du 'bral med pa'i don:__gnyis med dgyes shing bzhugs pa'i brdas mtshon te:__dngos grub stsal zhing brtan par mdzad du gsol:__badz+ra dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes pas dam tshig dang ye shes dbyer med pa'i gzi byin 'bar bar bsam mo:__lnga pa tshogs gsog pa la:__thog mar phyag gis mchod pa ni:__hU~M:__dbyings nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__'bar ba'i ye shes khro rgyal nyi shu gcig:__nyi dang zer bzhin bsam yas dkyil 'khor spro:__dpal chen bka' 'dus lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH_pra tIts+tsha ho:__phyi nang gsang ba'i mchod pa ni:__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zag med bde chen ye shes rgyas pa'i phyir:__phyag rgya bcu drug gar gyi mchod pa 'bul:__'dod yon rnam mang phyi yi mchod pa 'bul:__ting 'dzin zab mo rtogs pa'i mchod pa 'bul:__snang srid gzhir bzhengs kun bzang mchod pa=__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod=__rgyu drug bsgral ba'i rak+ta'i=__snod bcud yongs rdzogs gtor ma'i=__sbyor sgrol zung 'jug bde stong mchad pa 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra rA ga nIrti ho:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da sarba pU dza hU~M:__oM shrI badz+ra rA ga ma hA dz+nyA na ho:__oM shrI badz+ra rA ga sa man+ta pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__sta na ga Na ma hA su kha d+hA tu a aH__bstod pa glu yi mchod pa ni:__hU~M:__mkha' ltar dag pa kun khyab chos kyi sku:__nyi ltar 'od gsal bde chen longs spyod rdzogs:__zer ltar don mdzad 'gro 'dul sprul pa'i sku:__zhi ba dbyings kyi lha la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'khor 'das 'ub chub ye shes chen po'i sku:__dkyil 'khor gtso mchog spyi dpal he ru ka:__khro rgyal rje btsan bde stong drwa bar sdom:__yab yum 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__dpal chen dgyes pa'i sgyu 'phrul rol pa ni:__dkyil 'khor nyi shu'i gtso dang 'khor du sprul:__khyab brdal ye shes yang dag he ru ka:__stobs ldan ye shes rdo rje phreng ba che:__'bar ba'i ye shes dpal chen gsang ba'i bdag:__yid bzhin ye shes rdo rje rtsal chen rdzogs:__chags bral ye shes rdo rje thod phreng rtsal:__bde chen ye shes 'khor lo bde ba'i mchog:__gtum rngams ye shes bcom ldan gshin rje'i gshed:__bsam 'phel ye shes kun 'byung rat+na rtsal:__sor rtog ye shes pad+ma rta mgrin rgyal:__dga' chen ye shes dgyes pa'i rdo rje bzhad:__'od gsal ye shes bde gshegs gsang ba 'dus:__rnam dag ye shes pad+ma rtsal chen po:__zung 'jug ye shes khrag 'thung che ba'i mchog:__rtog bral ye shes dus kyi 'khor lo dpal:__'dod 'byung ye shes zag med mkha' klong 'khyil:__shugs 'chang ye shes thogs med karma rtsal:__thig le'i ye shes bla med mngon rdzogs rgyal:__bdud 'joms ye shes badz+ra kI la ya:__bgegs 'dul ye shes dregs pa thams cad 'dul:__mngon spyod ye shes dpal chen stobs ldan nag:__rang rig gtso la rig mdangs 'khor gyis bskor:__sprul pa'i cho 'phrul bsam yas phyogs bcur 'gyed:__byang chub nyi shu'i ye shes rol pa las:__ngo mtshar bstod pa glu yi mchod sprin 'bul:__hU~M:__zhi khro'i sku ni gang 'dul nyams dang ldan:__rdo rje dgyes pa sngags kyi rang sgra can:__ye shes klong las yon tan phrin las rdzogs:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha la bstod:__ces bstod pa glus mchod pa'o:__drug pa bzlas pas bsnyen cing sgrub pa la:__dzaba? sgo dbye ba ni:__hU~M:__bcom ldan spyi dpal chen po'i thugs ka ru:__nyi zla'i gdan la ye shes sems dpa' 'gying :__rin chen zur brgyad rgya gram lte bar hU~M:__rdo rje'i sngags kyis bskor ba'i 'od zer gyis:__yab yum zhal dang gsang bar brgyud cing 'phros:__bde chen nyams rgyas lha tshogs bde bas mnyes:__gnas gsum 'od zer phyogs bcu'i zhing kun khyab:__rgyal kun sku gsung thugs kyi dkyil 'khor mchod:__'gro drug lus ngag yid kyi sgrib pa sbyangs:__tshur 'dus rdo rje gsum gyi byin rlabs dang :__dbang dang dngos grub thams cad thob par bsam:__bzlas pa bya ba la:__thog mar zhi ba rigs 'dus pa'i sngags ni:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra satwa hU~M:___spyi dpal chen po'i sngags ni:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha hU~M phaT:__yang dag gi sngags ni:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__rdo rje phreng ba'i sngags ni:__oM badz+ra mA la d+he ba ga Na hU~M phaT:__phyag na rdo rje'i sngags ni:__oM badz+ra pA Ni nI lam+bA ra d+ha ra hU~M phaT:__rdo rje rtsal rdzogs kyi sngags ni:__oM badz+ra d+hU sha te keM rU pa kA ya kro d+hi hU~M phaT:__rdo rje thod phreng rtsal gyi sngags ni:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki ni sarba sid+d+hi hU~M phaT:__bde mchog gi sngags ni:__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM DA ki nI dz+wa la sam+b+ha raM hrI ha ha hU~M hU~M phaT:__gshin rje'i sngags ni:__oM a kro ti ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__rat+na rtsal rdzogs sngags ni:__oM rat+na d+hU sha ti rU pa kA ya hU~M phaT:__rta mgrin sngags ni:__oM hrIHpad+man+ta kr-i ta ma hA kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__kye rdo rje'i sngags ni:__oM de ba pi tsu badz+ra d+hA ki ni hU~M hU~M phaT swA hA:__gsang 'dus sngags ni:__oM AHbadz+ra d+hr-ika ma hA kro d+ha rA dza hU~M hU~M phaT:__pad+ma rtsal rdzogs sngags ni:__oM pad+ma d+hU sha ti A yur b+han+d+ha b+h+rU~M swA hA:__che mchog gi sngags ni:__oM shrI ma hA nA ya he ru ka hU~M phaT:__dus 'khor gyi sngags ni:__oM shrI kA la tsakra hU~M hU~M phaT:__mkha' klong 'khyil ba'i sngags ni:__oM ke guM pa yaM rat+na ba su de sha ke b+h+yo hU~M hU~M phaT:__karma rtsal rdzogs sngags ni:__oM karma kro d+ha d+hU sha ti tiSh+Tha sid+d+hi hU~M phaT:__mngon rdzogs rgyal po'i sngags ni:__oM gu h+ya d+hA tu he ru ka hU~M phaT:__phur pa'i sngags ni:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba b+hig+hAn ba~M hU~M phaT:__dregs 'dul sngags ni:__oM badz+ra tsan+Da sarba duSh+tAn e dzaHb+h+yo hU~M phaT:__drag sngags ni:__oM badz+ra dz+wa la man+t+ra sarba duSh+tAn b+han+d+ha hU~M phaT:__spyi dril ni:__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__de ltar rab nyin mtshan dus drug tu stong phrag:__'bring dus bzhi:__tha ma dus gnyis su bzlas pas zhag bdun nam nyer gcig gam sum cu phrag drug na bris sku bzhad pa'am:__sngags kyi sgra sgrogs pa'am:__b+han+d+ha 'bar ba'am:__mar me rang 'bar ba sogs grub pa'i mtshan ma 'byung ngo :__thun re re bzhin du so sor dzab[¿] zlo mtshams thams cad du:__hU~M:__'bar ba'i dkyil 'khor lha tshogs la:__rig pa dzab[¿] _kyi mchod pa 'bul:__sman gtor rak+tas thugs dam bskang :__dbang bskur byin rlobs dngos grub stsol:__so so'i dzab[¿] dang :__ma hA pany+tsa a mr-i ta ma hA rak+ta ma hA ba liM ta khA hi:__zhes 'bul:__rak+ta lan gsum du phyar bas dgyes par bsams la:__hU~M:__sku gsung thugs ldan he ru ka:__'bar ba'i gar dang sngags kyi sgra:__ye shes 'od zer bsam mi khyab:__phar 'phros snang srid lha skur 'grub:__tshur 'dus bde chen thig le'i dbyings:__rnal 'byor bdag la dngos grub stsol:__lus bde ngag la nus pa 'bar:__rtogs pa'i ye shes sems la thob:__dzab[¿] kyis mi 'grub gang yang med:__mchog thun phrin las lhun grub nas:__dpal chen po dang skal ba mnyam:__bar chad mi 'byung dngos grub stsol:__ces nga rgyal bskyed pas bstod cing yi ge brgya pas brtan par bya'o:__bdun pa bza' btung tshogs kyi mchod pas dgyes pa bskyed pa ni:__yo byad bsham:__gsol ba gdab:__me rlung chus bsang :__hU~M:__bdag nyid 'bar ba chen po'i cho 'phrul ni:__ra~M las me byung tshogs kyi 'bag btsog bsregs:__ya~M las rlung byung mi gtsang bag rdul gtor:__kha~M las chu byung nyes pa'i dri ma bkrus:__oM las 'od 'phros dngos 'dzin thams cad sbyangs:__A las 'od 'phros dbyings dang mnyam par spel:__hU~M las 'od 'phros 'dod yon tshogs su bsgyur:__rmad du byung ba'i mchod sprin rgya mtshor gyur:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__zhes byin gyis brlab:__hU~M:__dpal chen bka' 'dus rol pa'i dkyil 'khor lha:__dam tshig tshogs kyi mchod par gshegs su gsol:__ma mo mkha' 'gro thams cad dam la 'dus:__pho nya las byed tshogs kyis phrin las mdzod:__oM ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes dkyil 'khor pa mngon du gyur pa la:__phud dang bdud rtsi 'bul:__hU~M:__dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lha tshogs la:__zhal zas tshogs kyi mchod pa 'bul ba ni:__'dod yon lnga ldan longs spyod dpag tu med:__bza' bca' btung ba'i tshogs rnams rgya mtshor bskyil:__sha lnga bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__bde stong dbyer med phyag rgya'i gar dang bcas:__bdag cag gus pa'i blo yis 'bul lags na:__bzhes shig bla ma yi dam mkha' 'gro ma:__rol cig dam can chos skyong srung ma'i tshogs:__dgyes par bzhes nas dbang dang dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pU dza ho:__slar yang mchod pa phul la:__hoH__dpal chen lha tshogs bdag la dgongs su gsol:__bdag cag 'khor ba'i sems can nyon mongs pas:__'dod khro gti mug dbang gis sdig bgyis pa:__bkram pa'i lha tshogs rnams la bzod par gsol:__bdud rtsi tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__nyams pa sor chud tshangs pa'i dngos grub stsol:__oM badz+ra sa ma ya:__AHbadz+ra sa ma ya:___hU~M badz+ra sa ma ya:__sarba shud+d+he a a:__mngon spyod kyis bsgral bar 'os pa rnams tshogs dang gzugs la bkug:__hU~M:__'bar ba'i pho nya mi bzad pa:__phyag rgya bzhi ldan skar ltar spros:__nyams pa'i dgra bgegs zungs shig chings:__dam par bsdams nas gzugs la stims:__e n+ri tri sarba duSh+tAn dza:hU~M ba~M hoH__hU~M:__sangs rgyas phrin las sras kyi mchog:__bzhengs shig badz+ra kI la ya:__sku gsung thugs kyi gzi byin skyed:__dam nyams dgra dang bgegs la gzir:__tshe dang bsod nams dbang thang gi:__dwangs ma sgrub mchog rnams la bstim:__rnam shes dpal chen he ru ka'i:__byang chub thugs kyi dbyings su spar:__phung po dur khrod gnas su bsgral:__rdul du byas nas tshogs la 'bul:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba duSh+tAn nr-i tri phaT:__mA ra ya rbad:__shrI he ru ka sarba kro d+ha dgra bgegs kyi sha khrag rus pa la kha kha khA hi khA hi:__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i dur khrod nas:__rab 'jigs khro bo'i gzugs kyis gdug pa 'dul:__dpal chen bka' 'dus yab yum sras 'khor bcas:__dgra bgegs bsgral ba'i phung po mchod par bzhes:__sgrol ba tshad du phyin pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs sha khrag rus gsum mchod par bzhes:__dug gsum gting nas sprug pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs rnam shes dbang po mchod par bzhes:__'khrul pa ka nas dag pa'i dngos grub stsol:__dgra bgegs lus ngag yid gsum mchod par bzhes:__nyams chags rtog sgrib bskang ba'i dngos grub stsol:__dam tshig tshogs kyi bstabs pa 'di bgyis pas:__sbyor ba lam du ma longs bzod par bzhes:__sgrol ba gnas su ma stob mthol lo bshags:__lta ba 'phang dma' chos nyid don ma rtogs:__sgom pa yun thung yi dam zhal ma mjal:__spyod pa rlabs chung brtul zhugs lam ma longs:__'bras bu don chung dman par gol ba rnams:__yi dam dpal chen spyan sngar mthol zhing bshags:__ma mo mkha' 'gro'i tshogs la bzod par gsol:__nyams chags bshags shing thugs dam gnyan po bskang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal nas kyang :__yon tan phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__ma hA shrI he ru ka sarba sid+d+hi hU~M:__zhes bskang zhing gtor ma dang tshogs kyi dam rdzas phul la thugs dam bskul ba ni:__hU~M hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__ye shes sku mnga' 'gran du med pa yi:__zhi ba dbyings kyi lha tshogs skur bzhengs shig:__thugs dam rgyud bskul las bzhi'i phrin las mdzod:__hU~M:__khrag 'thung 'byams klas sprul pa'i dkyil 'khor nas:__'bar ba'i lus can nyi ma 'bum gyi gzi:__spyi dpal khro bo'i lha tshogs skur bzhengs shig:__rdo rje khros pa'i thugs dam dus la babs:__ma rig las kyis mnar ba'i sems can rnams:__nyon mongs sdug bsngal zhi ba'i chu rgyun phobs:__tshe bsod ye shes rgyas pa'i gzi byin skyed:__khams gsum dbang du mdzad pa'i brtul zhugs stsol:__dgra bgegs tshar gcod drag po'i phrin las mdzod:__chags che nyam nga rbod gtong 'tshe ba zlog:__glo bur dus 'khrugs 'jigs pa'i bar chad sol:__nyi shu rtsa gcig dkyil 'khor gtso mchog dang :__yab yum sras dang sprul pa bka' nyan tshogs:__ma g.yel ma 'phang bcol ba'i phrin las sgrubs:__thugs dam dus la bab bo sa ma ya:__tshogs kyi dngos grub gsol ba ni:__hoH__tshom bu nyer gcig dkyil 'khor lha tshogs rnams:__'dod yon tshogs kyi mchod pa dgyes par bzhes:__ye shes bde ba chen po'i dngos grub dbyig:__sgrub mchog rnal 'byor rnams la pha 'bab stsol:__rigs lnga'i mkha' 'gro grangs med 'dus pa yis:__zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las rnams:__dngos grub tshogs kyi dam rdzas la brten nas:__deng 'dir bdag la stsal zhing brtan par mdzod:__dam tshig rdzas mchog pany+tsa a mr-i ta:__rol pa chen po'i longs spyod rnal 'byor dbang :__he ru ka dang spyod yul mnyam pa'i phyir:__dpa' bo DA ki'i tshogs rnams las mdzod cig:__a la la ho:__zhes rim pa gsum gyi brtul zhugs bskyed la:__dpal gyi zhal lhag dbang gi tshul du blang :__mkha' 'gro'i rdzas dngos grub tu thob:__phung khams skye mched kyi lha mnyes pas ma mo mkha' 'gro'i tshogs zil gyis mnan cing phrin las mdzad par bsam mo:__brgyad pa lhag ma sogs mjug bsdu ba'i cho ga la:__yar gnas phud kyis mchod pa ni:__oM AHhU~M:__rigs kyi lha mo nam mkha' gang ba yis:__zhal zas tshogs kyi mchod pa'i sprin gtibs nas:__nyi shu rtsa gcig sprul pa'i dkyil 'khor rnams:__dgyes mnyam rol pa chen po'i ngang du mchod:__oM sarba maN+Da la ga Na pU dza ho:__mar gnas lhag ma bsngo ba ni:__b+h+yo:__ke seng phra men sgo skyong dbang phyug ma:__mkha' 'gro shugs 'gro ma bdun sring mo bzhi:__ging chen bco brgyad 'dzin ging bzhi bcu gnyis:__lhag sdud drug cu rtsa gnyis pho nyar bcas:__'jigs pa'i skur ston rngam pa'i gdangs skad can:__tshogs khang gnas nyul dur khrod bdag mo kun:__dpal gyi pham phab rig 'dzin lhag ma rnams:__bzhes shig rol cig phrin las rnam bzhi sgrub:__sa ma ya uts+tsiSh+ta ba liM ta ho:__lhag phud bsres la:__hU~M b+h+yo:__dang po phud kyis dpal chen lha tshogs mchod:__bar du tshogs kyis rigs 'dzin dgyes par bzhes:__tha ma lhag mas srung ma rgya mtsho bskang :__da lta srid zhi mnyam nyid gcig tu bsres:__sa dang bar snang nam mkha'i khams gang ba'i:__lang+ka'i bdag po 'bum phrag bye ba'i 'khor:__ci bgyi'i bka' nyan rdo rje king kA ra:__rjes 'brang bgegs dang nam gru sha za'i tshogs:__yi dwags smyo brjed sde brgyad 'byung po'i gdon:__thams cad bde chen rigs su gcig bsdus nas:__khrag 'thung chen po'i bka' phabs 'di longs la:__rngams pa'i brtul zhugs dgra dang bgegs la skyed:__za ga'i mche bas dam nyams snying la gzir:__'dzin pa'i sbar mos srog rtsa dmar po drongs:__glog 'gyu'i ljags kyi nyams pa'i phung khams rol:__ming tsam med par dgra bgegs rtsad nas chod:__mazhan yang zhi rgyas dbang dang mngon spyod kyi:__bcol pa'i phrin las myur du 'grub par mdzod:__sarba sa ma ya badz+ra a mr-i ta khA hi ho:__b+h+yo raM b+h+yo sarba duSh+tAn ma ra ya khA hi:__dmar lam gyis phye ste gom pa bdun cu'i sar bskyal lo:__de nas dmar gyi gtor ma la rak+ta sbreng zhing :__hU~M b+h+yo:__sngon tshe 'das dus bsams mi khyab pa'i tshe:__'og min bkod pa lhun grub pho brang du:__dang po'i sangs rgyas kun tu 'chang chen gyis:__zhi khro'i dkyil 'khor nam mkha' mnyam par sprul:__dgongs pas byin brlabs bka' 'dus rgyud chen bshad:__gdul bya ru dra drag po 'dul ba'i phyir:__rta phag yab yum rngams pa'i cho 'phrul gyis:__ke seng phra men dbang phyug bran du bkol:__rig 'dzin gtso bo rdo rje kuny+dza ras:__brda don ngo sprod tshom bu 'bum phrag smin:__rigs ldan chen po de ba bzang skyong dang :__ye shes mkha' 'gro las dbang chos kyi 'chas:__rdo rje'i bla ma pad+ma badz+ra la:__tshig gi rgyud gsungs don gyi gnyer chen gtad:__bdag nyid chen po pad+ma thod phreng gis:__gsang ba ye shes man+dA ra ba dang :__dga' ba bzhi sbyor bde chen sku bsgrubs nas:__za hor yul du rdo rje'i chos char phab:__o rgyan yul du mkha' 'gro dbang du bsdus:__bod yul dbus su rje 'bangs nyer gcig smin:__rig 'dzin d+hA ki chos srung sprin ltar gtibs:__khas blangs dam bcas bstan pa srung bar bskos:__gzhan yang dkyil 'khor nyi shu rtsa gcig gi:__rdo rje'i gdung 'dzin he ru ka dpal che:__rgya bod rig 'dzin grub pa thams cad kyis:__rang rang gnas su rdzu 'phrul mchog brnyes shing :__lha srin sde brgyad bran du bkol ba'i tshe:__bka' yi gtor ma len par ma chad dam:__bcol ba'i phrin las bsgrub par ma chad dam:__sgrub mchog bu bzhin skyong bar ma chad dam:__zhal bzhes tha tshig dam bca' ma g.yel bar:__sha khrag brgyan pa'i gtor ma 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__ces dam bsgrags shing gtor ma zor du 'phang :__hU~M b+h+yo:__dregs pa'i sde dpon tshogs rnams dang :__lha srin 'byung po'i dmag tshogs kun:__he ru ka dpal bka' byung gi:__de ring drag po'i phrin las mdzod:__b+h+yo:__dpal chen gtso 'khor dbyings nas dgongs pa skyed:__ma mo mkha' 'gro'i tshogs rnams las la chos:__rdo rje'i srung mas drag po'i rtsal shugs phyungs:__lha srin sde brgyad tshogs rnams dmag la chos:__gtor zor dug dang mtshon cha'i char chen pos:__dam nyams dgra bgegs byad ma rdul du rlog:__dgra dpung rtsad chod bgegs dpung drung nas phyungs:__mi mthun phyogs rnams bzlog pa'i dus la babs:__chags che nyam nga bsgyur ba'i dus la babs:__dgra bgegs rtsad nas brlag pa'i dus la babs:__thugs dam dus la bab po sa ma ya:__shrI he ru ka d+hA ka d+hA ki nI a:ya:maHduHruHtsaHshaHnaHsa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces brjod la dgra phyogs su 'phang :__gtor gzhong sman phud gyis bshal la steng du mchod:__b+h+yoH__bod khams mtha' dbus kun na bzhugs pa yi:__brtan ma skyong mdzad ma sring rgya mtsho'i tshogs:__sman phud bdud rtsi'i bshal chu 'di bzhes la:__mtha' dmag dus 'khrugs dal yams 'tshe ba zlog:__ma ma d+hA ki nI a mr-i ta pU dza khA hi:__slar gtor gzhong kha sbubs la rdo rje'i bro rdung ba ni:__hU~M:__stong gsum e yi gtor gzhong du:__khams gsum dgra bgegs 'byung po mnan:__dpal chen lha tshogs rdo rje'i bro:__zhi rgyas dbang drag gar gyis brdung :__dam sri'i tshogs rnams dbyings su gzir:__nam yang ldang ba'i go skabs med:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub:__las kyi brtul zhugs mthar phyin no:__shAn+tiM puSh+tiM bA shaM mA ra ya rbad:__sarba duSh+tAn la~M sta~M b+ha ya nan:__ces rgyas gdab po:__de nas mchod cing bstod la dus dang nar ma'i dngos grub blang :__nongs bshags bya:__dkyil 'khor bsdu ba ni:__hU~M sarba maN+Da la hU~M:__snod bcud gzhal yas khang dang lha la thim:__dkyil 'khor thams cad gtso bo'i sku la 'dus:__spyi dpal yab yum mkha' la sprin dengs ltar:__dmigs bsam brjod pa bral ba'i ngang la thim:__a aH__zhes skye med ngang la bzhag:__slar yang 'gags med kyi rig rtsal dpal chen po'i sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du bsams la:__ma hA shrI he ru ka At+ma ko \u0f85 haM:__zhes nga rgyal bzung :__nam mkha' gang ba'i he ru kas bkra shis pa'i me tog 'thor bar bsam zhing bsngo smon bya:__'gro ba dang :__'dug pa dang :__bza' btung dang :__rjes chags spyod pa dang :__nyal ba dang :__ldang ba thams cad he ru ka'i nga rgyal gyis bya zhing :__snying ga'i hU~M la sems bzung nas rig stong khyab brdal a ti yo ga'i dgongs pa la gnas par bya'o:__de ltar brtson pas lo dang zla ba tsam gyis las dang po pa'i rig 'dzin dang :__mos pas spyod pa'i rig 'dzin dang :__rnam par smin pa'i rig 'dzin dang :__tshe la dbang ba'i rig 'dzin dang :__phyag rgya chen po'i rig 'dzin dang :__lhun gyis grub pa'i rig 'dzin la gnas nas:__kun tu 'chang gi rig 'dzin thob par 'gyur ro:__dpal chen bka' 'dus kyi phrin las nar ma 'di rgyud las bsdus te pad+ma bdag gis za hor gyi rje 'bangs rnams la bshad:__man+dA ra bas yi ger bris:__slar yang bod kyi yul du bod kyi skad dang yi ger bris shing mkhar chen bza' la gtad pa:__da lta mi spel gter du sbos:__nam zhig phag gis sa la rlog nas:__bod khams sdug bsngal nyam thag dus:__shes rab ldan zhing snying rje che:__ngang ring rta skad cho ler smra:__o rgyan gling dang 'di 'phrad 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__rgya rgya rgya:__sprul sku o rgyan gling pas yar klung shel brag pad+ma brtsegs pa nas chu pho 'brug gi lo la spyan drangs pa/__slar yang mngon rtogs 'od kyi snying po dang sbyar nas chog khrigs su bsdebs pa'o//__//

Footnotes

Other Information