JKW-KABAB-03-GA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན།
Wylie title rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin JKW-KABAB-03-GA-035.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 35, Pages 615-625 (Folios 1a to 6a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 615-625. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ (rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba)
Deity nor rgyun ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-WI-037
Colophon

ཞེས་པའང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སིང་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།།

zhes pa'ang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sing ngu g.yu mtsho nas spyan drangs pa'o

[edit]
རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས༔ འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་བཞུགས༔

༁ྃ༔ ཏྱ༔༔༔༢༤༣༤༥གགག༔ རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་འདུད༔ ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི༔ ཡོ་བྱད་དབང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོར་བཤད༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་གྱི་རྒྱུན་མ་ཞེས༔ མཚན་ཙམ་འཛིན་དང་དྲན་པས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ཉིད་ཉེ་བར་བསྙེན་འདོད་པས༔ ནགས་ཚལ་མཚོ་གླིང་བྲག་སྐྱིབས་སོགས༔ དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་འབབ་ཆུ་དང་༔ མེ་ཏོག་དཀར་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞིར༔ དབང་ཐོབ་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བྱི་དོར་བྱ་ཞིང་ཆག་ཆག་གདབ༔ དམ་ཚིག་རྟེན་དུ་བྲིས་སྐུའི་མདུན༔ བདུག་སྤོས་བཟང་པོ་ལེགས་པ་འབུལ། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྔོན་འགྲོ་བས༔ དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བརྟག༔ ཨཱཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ ཟུང་འཇུག་འདུས་པ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ རིག་གདངས་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་བྃ་སེར་པོ༔ གསེར་མདོག་ཉི་མ་ལྟ་བུར་ཤར༔ དེ་ལས་འབྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྟོང་གསལ་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ ལྷ་དང་མི་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་མཆོག༔ རིན་ཆེན་ཏོག་གི་བློ་གྲོས་ཀྱི༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཉམས་དགའ་བ༔ བཀོད་པ་དུ་མས་འཕགས་པའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགོས་འབྱུང་གང་བའི་འབྲས་བུ་དང་༔ གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་འབྲས་སྙེ་ནི༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་རབ་ཏུ་བསྣམས༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་༔ རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ མཆོག་ཏུ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས༔ ཞབས་ཟུང་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རང་འོད་ཐབས་མཆོག་ཛམྦྷ་ལ༔ སེར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་ཡུམ་གྱི་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ བཱི་ཛ་པཱུ་རའི་འབྲས་བུ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་ནོར་གྱི་རྒྱུན་སྩོལ་བའི༔ ནེའུ་ལེ་ཡི་མགྲིན་པ་བཟུང་༔ ཨུཏྤལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ སྒེག་ཅིང་རྗེས་ཆགས་གཏུམ་པའི་ཉམས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་གསང་ནས༔ ཛྃ་དང་བྃ་ཡིག་ཕྱོགས་མཚམས་འཕྲོས༔ སོ་སོའི་གདན་སྟེང་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ ཤར་དུ་ཟླ་འོད་ནོར་བུ་བཟང་༔ ལྷོ་རུ་སྦྱིན་མ་གང་བ་བཟང་༔ ནུབ་ཏུ་རབ་སྦྱིན་ནོར་སྦྱིན་ཆེ༔ བྱང་དུ་འཕགས་མ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཤར་ལྷོ་རབ་བཟང་རོལ་པའི་ཕྲེང་༔ ལྷོ་རུ་སྦས་མ་འཇམ་པོ་འཁྱིལ༔ ནུབ་བྱང་མཛེས་མ་གདོང་གི་དབང་༔ བྱང་ཤར་དབྱངས་ཅན་སྤྱོད་བའི་དབང་༔ ཀུན་ཀྱང་གསེར་མདོག་རྒྱན་ཆ་ལུགས༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་སུ་བཞེངས༔ སྒོ་བཞིར་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་དང་༔ བར་མཚམས་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་ཞིང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ ཏྲྃ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཨོཾཿ འཕགས་མ་ཀུན་གཤེགས་སྙིང་རྗེའི་བདག༔ སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་མཐར་སྐྱེས་པའི༔ འགྲོ་རྣམས་དབུལ་འཕོངས་བསལ་བ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་སརྦ་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧོཿ སྙིང་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་༔ བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་བསྲེ༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས༔ བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧོཿ ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ༔ འདོད་རྒུ་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་གཏེར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བ་སུ་དྷཱ་རི་ཛམྦྷ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ཨཿ པཱ་དྱཾ་བཾ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃཿ དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃཿ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་ཨཱཿ ནཻ་བིདྱ་ཨྃ༔ ཤཔྡ་ཧོ༔ རུ་པ༔ ཤབྡ༔ གནྡྷེ༔ རཱ་ས༔ སྤརྵེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ག་ག་ན་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་གསེར་མདོག་ཡིད་འོང་སྐུ༔ མཚན་དཔེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པས་མཛེས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འདུད༔ ཨཱཿ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡི་གེའི་སྤྲིན༔ འགགས་མེད་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་རུ་ཤར༔ དྲན་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃཿ མི་གནས་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད༔ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཅན༔ འཕོ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འདུད༔ ཏྲཱྃ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་སྟེ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ བྱེད་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་བྱེད༔ ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ གང་གིས་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་པའི་མོད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་རྒུའི་གཏེར༔ ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་འདུད༔ ཧོཿ ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བསྟོད་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་དབྱེར་མེད་བསྲེ༔ སྣང་བ་ལྷ་སྐུ་རང་ཤར་ན༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཡན་ལག་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུར༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་བྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ འགྲོ་ཀུན་དབུལ་འཕོངས་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ འཁོར་འདས་འདོད་རྒུའི་དགེ་མཚན་ཀུན༔ ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟར་བསྡུས༔ ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བ་སུ་དྷཱ་རཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྤྲོ་ན་འཁོར་གྱི་སྔགས་ཀྱང་བཟླ༔ འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཞལ་མཐོང་དང་༔ རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས་གཏེར་རྙེད་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ལྟས་མང་འབྱུང་༔ ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་གོམས་པ་ཡིས༔ འཕགས་མ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བསྙེན་པ་སྔོན་སོང་རྣལ་འབྱོར་པས༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ནི༔ མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་བཞེངས༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ ཛབ྄་ཁང་ཕྱེ་ཞིང་བཟླས་པས་བསྐུལ༔ ཐུན་མཚམས་མཎྜལ་གཏོར་ཚོགས་འབུལ༔ ས་བཅུའི་མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་བཀླག༔་་་་་་་་་་་གསེར་འོད་དམ་པ། ཁྱད་པར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་དང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བསྲེག་བླུག་བྱ༔ དེས་ནི་གྲུབ་བའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ བརྟན་ཅིང་ནུས་པ་ལྡན་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ལས་སྦྱོར་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བྱུར་བུར་གཏམས༔ དབུས་སུ་སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་དང་༔ ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་འདབ་བརྒྱད་ཟུང་༔ དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ས་བོན་མཐར༔ གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ མུ་ཁྱུད་དབྱངས་གསལ་འདོད་གསོལ་བཀོད༔ སྦྲང་རྩིས་ཁ་སྦྱར་སྐུད་པས་བསྡམས༔ མར་དང་མངར་གསུམ་ཞུན་མའི་དབུས༔ བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་ལྷར་བསྐྱེད་ལ༔ མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བརྟན་བཞུགས་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེན་བརྗོད༔ གང་དུ་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཀུན༔ འོག་མིན་ལྕང་ལོས་བརྒྱན་པར་མཚུངས༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་ནོར་རིགས་བརྒྱུད་དང་༔ རྐང་བཞི་ཕྱུགས་དང་ཅང་ཤེས་རྟ༔ དར་གོས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ༔ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་འབད་མེད་འདུ༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་སྙན་གྲགས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལྷུག་པར་ཤར༔ ས་མ་ཡ༔ དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་སྣོད་ལྡན་པའི༔ སློབ་མས་མཎྜལ་འབྱོར་ཚོགས་བཅས༔ གུས་པས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་གདབ༔ ཧོཿ རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་རྒུར་འཆར་བའི་སྐུ༔ བླ་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་ཡིས༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་བདག་ལ་སྩོལ༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྡོམ་པ་སྦྱིན༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་བསྟིམ་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ བྃཿ གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོ་ན༔ འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་བཞུགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྐུར་བས༔ དོངས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ མ་ཧཱ་ནི་དྷཱི་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་ཏེ་བསྟིམ༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིས༔ བརྟན་གཡོའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨཱཿ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཡོན་ཏན་རྟེན་དུ་སྒྲུབ་རྫས་སྦྱིན༔ ཏྲཱྃ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བུམ་པ་བཟང་༔ འདོད་འཇོའི་བ་དང་དཔག་བསམ་བཞིན༔ གཞན་དོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ནུས་པའི༔ ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་པར་ཤོག༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཕྲིན་ལས་གཏོར་མའི་རྗེས་གནང་བྱ། ཧཱཿ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འདོད་རྒུའི་དབྱིག༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་རྫོགས༔ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་བཅུ་སོགས༔ ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རྗེས་འབྲེལ་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད༔ ས་མ་ཡ༔ ཟབ་མོ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་ཉིད་འཕགས་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་བྃ་དང་ཛམ་སེར་པོ༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡི་གེར་བརྟག༔ དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་སེམས་ཟིན་ན༔ འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོར་སྨིན༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་གང་བར་སྤྲོས༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབབ་པ་ཡིས༔ སེམས་ཅན་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ༔ ཚུར་འདུས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ གསེར་ཞུན་མདངས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མཉམ་པར་བསྟིམ༔ ཁ་སྦྱོར་རླུང་བཟུང་ཡིད་བཟླས་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་སྤྲོ་བསྡུའི་མཐར༔ ས་བོན་ཉིད་ཀྱང་མི་དམིགས་པར༔ སྲིད་ཞི་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ སྣང་གྲགས་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཇི་སྙེད༔ འཕགས་མའི་གསང་གསུམ་རང་ཤར་ན༔ ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མེད་འཆར༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པའང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སིང་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

[edit]

___rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las:__'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin bzhugs:__\u0f01\u0f83:__t+ya:::24345gagag:__rtsa gsum yongs rdzogs lha la 'dud:__kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi:__yo byad dbang ba'i cho 'phrul ni:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__'dod rgu'i char 'bebs lha mor bshad:__bcom ldan nor gyi rgyun ma zhes:__mtshan tsam 'dzin dang dran pas kyang :__bar chad sdug bsngal kun zhi zhing :__srid zhi'i 'byor pa 'bad med thob:__sa ma ya:__de nyid nye bar bsnyen 'dod pas:__nags tshal mtsho gling brag skyibs sogs:__dben zhing nyams dga' 'bab chu dang :__me tog dkar pos brgyan pa'i gzhir:__dbang thob dam ldan rnal 'byor pas:__byi dor bya zhing chag chag gdab:__dam tshig rten du bris sku'i mdun:__bdug spos bzang po legs pa 'bul/__skyabs sems tshogs bsags sngon 'gro bas:__dngos gzhi'i rim pa 'di ltar brtag:__AH__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__zung 'jug 'dus pa byas pa'i dbyings:__rig gdangs brtse ba'i snying rje'i rtsal:__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__rgyu yi sa bon ba~M ser po:__gser mdog nyi ma lta bur shar:__de las 'bros pa'i 'od zer gyis:__snod bcud tha mal snang zhen sbyangs:__stong gsal ngang las 'byung rim steng :__lha dang mi las khyad 'phags pa'i:__byang chub sems dpa'i nor bu'i mchog:__rin chen tog gi blo gros kyi:__gzhal med khang chen nyams dga' ba:__bkod pa du mas 'phags pa'i dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__ba~M yig yongs gyur skad cig gis:__'phags ma nor rgyun lha mo ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas mchog sbyin phyag rgya yis:__dgos 'byung gang ba'i 'bras bu dang :__g.yon pas skyabs sbyin 'bras snye ni:__'dod rgu'i char 'bebs rab tu bsnams:__sna tshogs dar gyi na bza' dang :__rnam mang rin chen rgyan gyis brgyan:__mchog tu sgeg cing 'dzum pa'i nyams:__zhabs zung sems ma'i skyil krung bzhugs:__rang 'od thabs mchog dzam+b+ha la:__ser gsal zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas yum gyi mgul nas 'khyud:__bI dza pU ra'i 'bras bu bsnams:__g.yon pas nor gyi rgyun stsol ba'i:__ne'u le yi mgrin pa bzung :__ut+pal dar dang rin chen brgyan:__sgeg cing rjes chags gtum pa'i nyams:__yab yum mnyam sbyor mkha' gsang nas:__dza~M dang ba~M yig phyogs mtshams 'phros:__so so'i gdan steng yongs gyur las:__shar du zla 'od nor bu bzang :__lho ru sbyin ma gang ba bzang :__nub tu rab sbyin nor sbyin che:__byang du 'phags ma rnam thos sras:__shar lho rab bzang rol pa'i phreng :__lho ru sbas ma 'jam po 'khyil:__nub byang mdzes ma gdong gi dbang :__byang shar dbyangs can spyod ba'i dbang :__kun kyang gser mdog rgyan cha lugs:__gtso bo yab yum rigs su bzhengs:__sgo bzhir 'jig rten skyong ba dang :__bar mtshams nor lha rab 'byams tshogs:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed ye rdzogs 'phro zhing 'du:__'gro kun dbul ba'i gdung sel zhing :__'dod rgu'i dngos grub char bzhin 'bebs:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum mtshan:__sku gsung thugs su lhun gyis grub:__byang sems bdud rtsi'i dbang bskur bas:__ye shes rigs lnga'i phyag rgyas btab:__oM AHhU~MH__tra~M oM hU~M hrIHA:__oMH__'phags ma kun gshegs snying rje'i bdag:__snyigs ma lnga yi mthar skyes pa'i:__'gro rnams dbul 'phongs bsal ba dang :__'dod rgu'i dngos grub stsol ba'i phyir:__bcom ldan lha mo nor rgyun ma:__yab yum sprul pa'i 'khor dang bcas:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs te:__gnas 'dir myur du gshegs su gsol:__oM shrI sarba ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya hoH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__hoH__snying rje'i lcags kyus rgyud bskul zhing :__byams pa'i zhags pas rten dang bsre:__dga' ba chen po'i sgrog gis bcings:__btang snyoms dril bus dgyes pa bskyed:__dzaHhU~M ba~M hoH__hoH__chos kun rang bzhin mnyam nyid dbyings:__ye shes sgyu ma'i rnam par 'phrul:__'dod rgu char 'bebs lha mo la:__mi phyed gus pas phyag gis 'dud:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen gter:__nyer spyod 'dod yon bsam mi khyab:__kun tu bzang po'i sprin gyis mchod:__oM shrI ba su d+hA ri dzam+b+ha la sa pa ri wA ra ar+g+haM aH__pA d+yaM baM:__puSh+pe trA~MH__d+hU pe hU~MH__A lo ke hrIH__gan+d+he AH__nai bid+ya a~M:__shap+da ho:__ru pa:__shab+da:__gan+d+he:__rA sa:__spar+She:__d+harma d+hA tu ho:__sarba pU dza ga ga na me g+ha sa ma ye hU~M:__hU~M:__rin chen rnam par blta ba yi:__ye shes gser mdog yid 'ong sku:__mtshan dpe'i sgyu 'phrul rol pas mdzes:__dkyil 'khor dbang phyug ma la 'dud:__AH__skye ba med pa'i yi ge'i sprin:__'gags med gzugs kyi sgra ru shar:__dran pas dngos grub mchog stsol ba'i:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal lo:__hU~MH__mi gnas mi dmigs 'od gsal ngang :__'khor 'das chos kun mnyam pa nyid:__rin chen sprin gyi ting 'dzin can:__'pho med thig le chen por 'dud:__trA~M:__dpag bsam shing chen rgyas pa ste:__bum pa bzang po che ba'i mchog:__byed po sems can kun don byed:__yon tan pha mtha' yas la bstod:__AH__gang gis khyod la bsnyen pa'i mod:__zhi rgyas dbang drag grub pa brgyad:__dbang bcu'i dngos grub 'dod rgu'i gter:__phrin las bsam mi khyab la 'dud:__hoH__ye shes dgu yi cho 'phrul las:__gtso 'khor sprul pa cir yang ston:__gnod sbyin nor lha'i tshogs rnams la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__ces bstod lha sku'i gsal snang la:__rtse gcig sems bzung dbyer med bsre:__snang ba lha sku rang shar na:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur 'gyur:__sa ma ya:__yan lag bzlas pa'i rnal 'byor ni:__gtso mo'i thugs ka'i dpal be'ur:__brtan g.yo'i dwangs ma 'od lnga'i klong :__mi 'gyur thugs srog ba~M yig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od 'phros rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun dbul 'phongs sdug bsngal bsal:__'khor 'das 'dod rgu'i dge mtshan kun:__nyi ma 'char ka'i mdangs ltar bsdus:__nam mkha'i mdzod la dbang bsgyur ba'i:__yid bzhin dngos grub mchog thob gyur:__oM ba su d+hA rI swA hA:__oM dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__spro na 'khor gyi sngags kyang bzla:__'bum phrag gsum gyis las kun byed:__dngos nyams rmi lam zhal mthong dang :__rin chen char 'bebs gter rnyed sogs:__dngos grub ya mtshan ltas mang 'byung :__zla ba drug tu goms pa yis:__'phags ma nyid dang mtshungs par 'gyur:__sa ma ya:__bsnyen pa sngon song rnal 'byor pas:__dngos grub sgrub pa'i man ngag ni:__mdun gyi dkyil 'khor tshul bzhin bzhengs:__bdag mdun dbyer med ting 'dzin gsal:__dzaba? khang phye zhing bzlas pas bskul:__thun mtshams maN+Dal gtor tshogs 'bul:__sa bcu'i mdo sde la sogs bklag: gser 'od dam pa/__khyad par me tog ser po dang :__rin chen 'bru sman bsreg blug bya:__des ni grub ba'i ye shes dbyig:__brtan cing nus pa ldan par 'gyur:__sa ma ya:__las sbyor gter gyi bum pa bzang :__rin chen 'bru sman byur bur gtams:__dbus su sku dang sngags byang dang :__khyad par 'khor lo 'dab brgyad zung :__dbus dang phyogs mtshams sa bon mthar:__gtso 'khor so so'i sngags kyis bskor:__mu khyud dbyangs gsal 'dod gsol bkod:__sbrang rtsis kha sbyar skud pas bsdams:__mar dang mngar gsum zhun ma'i dbus:__bzhugs su gsol zhing lhar bskyed la:__mchod bstod bzlas pas thugs dam bskul:__brtan bzhugs shis pa rgya chen brjod:__gang du bzhugs pa'i sa phyogs kun:__'og min lcang los brgyan par mtshungs:__rin chen 'bru nor rigs brgyud dang :__rkang bzhi phyugs dang cang shes rta:__dar gos bza' btung la sogs pa:__'dod rgu'i 'byor pa 'bad med 'du:__tshe ring nad med snyan grags 'phel:__mthar thug bsod nams tshogs rdzogs pas:__ye shes snang ba lhug par shar:__sa ma ya:__dbang bskur byed na snod ldan pa'i:__slob mas maN+Dal 'byor tshogs bcas:__gus pas btud de gsol ba gdab:__hoH__rin chen sprin gyi ting 'dzin las:__ye shes 'dod rgur 'char ba'i sku:__bla ma nor rgyun lha mo yis:__dbang bskur dam pa bdag la stsol:__skyabs sems tshogs bsags sdom pa sbyin:__ye shes dbab bstim brtan par bya:__de nas bum pa'i dbang bskur ni:__ba~MH__gter gyi bum pa bzang po na:__'phags ma nor rgyun lha mo bzhugs:__dkyil 'khor yongs rdzogs dbang bskur bas:__dongs grub rnam gnyis thob par shog:__sngags mthar:__ma hA ni d+hI ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gsang gsum phyag rgya spros te bstim:__oM:__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__rdo rje sku yi dbang bskur bas:__gzi brjid mtshungs pa med pa yis:__brtan g.yo'i dge mtshan rgyas par shog:__sngags mthar/__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__AH__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__nus pa sngags kyi dbang bskur bas:__rdo rje'i sgra dbyangs chen po yis:__srid gsum zil gyis non par shog:__sngags mthar/__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__bcom ldan nor rgyun yab yum gyi:__'od gsal thugs kyi dbang bskur bas:__dran pas srid zhi'i dwangs bcud kun:__thugs kyi thig ler ro gcig shog:__sngags mthar/__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__yon tan rten du sgrub rdzas sbyin:__trA~M:__yid bzhin nor bu bum pa bzang :__'dod 'jo'i ba dang dpag bsam bzhin:__gzhan don tshul bzhin sgrub nus pa'i:__yon tan pha mtha' yas par shog:__gu Na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__phrin las gtor ma'i rjes gnang bya/__hAH__gtor ma rin chen 'dod rgu'i dbyig:__zhi rgyas dbang drag las kun rdzogs:__grub chen brgyad dang dbang bcu sogs:__phrin las 'bad med 'grub par shog:__karma a b+hi Shiny+tsa AH__rjes 'brel shis pa rgya cher brjod:__sa ma ya:__zab mo don gyi rnal 'byor ni:__rang nyid 'phags ma yab yum gyi:__thugs kar ba~M dang dzam ser po:__shin tu phra ba'i yi ger brtag:__de la rtse gcig sems zin na:__'od kyi snang ba chen por smin:__nam mkha'i khams kun gang bar spros:__'dod rgu'i char chen 'bab pa yis:__sems can dbul ba'i sdug bsngal bsal:__tshur 'dus snod bcud thams cad kun:__mnyam pa nyid kyi ye shes dbyig:__gser zhun mdangs su rab tu zhu:__thugs kyi thig le mnyam par bstim:__kha sbyor rlung bzung yid bzlas bya:__de ltar yang yang spro bsdu'i mthar:__sa bon nyid kyang mi dmigs par:__srid zhi mnyam pa'i ngang du bzhag:__snang grags rtogs pa'i chos ji snyed:__'phags ma'i gsang gsum rang shar na:__ye shes rin chen ting 'dzin gyis:__gang 'dul phrin las stsol med 'char:__sa ma ya:__zhes pa'ang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sing ngu g.yu mtsho nas spyan drangs pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]