JKW-KABAB-02-KHA-056

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:30, 15 December 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "cycle=Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel" to "cycle=bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ།
Wylie title o rgyan rin po ches gsungs pa'i smon lam JKW-KABAB-02-KHA-056.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 56, Pages 451-453 (Folios 1a1 to 2a1)
Author མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Source Author(s) པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. o rgyan rin po ches gsungs pa'i smon lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 451-453. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Prayers - smon lam  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

lha sras mu rub rnam 'phrul gter chen mchog gyur bde chen gling pas gnas mchog seng chen gnam brag g.yas zur brag ri rin chen brtsegs pa'i gong mo 'og ma nas khrom gter du spyan drangs pa'i bai ro'i sku chos dar shog ngos mtsho rgyal phyag bris bod yig bshur ma las/__de 'phral nyid du pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dag par bshus pa dge legs 'phel

[edit]
༁ྃ༔ ༔ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔ རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔ ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔ བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔ སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔ བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔ དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་ཞབས་འདེབས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔ བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔ བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔ ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེད་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__:na mo gu ru:__sprel lo sprel zla ra ba'i tshes bcu la bsam yas bar khang g.yu zhal can du rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor zhal phyes tshe o rgyan gyis smon lam 'di gsungs pas rje 'bangs thams cad kyis thugs dam nar mar mdzad:__phyi rabs rnams kyis 'di la thugs dam rtse gcig tu mdzod:__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong tshogs:__ma lus zhing gi rdul snyed gshegs su gsol:__mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba de bzhin nyid kyis mchod:__rten mchog bde gshegs rnams kyi spyan snga ru:__sngon gyi sdig pa'i tshogs la bdag gnong zhing :__da lta'i mi dge 'gyod pas rab tu bshags:__phyin chad de las ldog phyir bdag gis bsdam:__bsod nams dge tshogs kun la yi rang ngo :__rgyal ba'i tshogs rnams mya ngan mi 'da' bar:__sde snod gsum dang bla med chos 'khor bskor:__dge tshogs ma lus 'gro ba'i rgyud la bsngo:__'gro rnams bla med thar pa'i sar phyin shog:__sangs rgyas sras bcas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis brtsams pa'i smon lam rab bzang 'di:__rgyal ba kun tu bzang dang de sras dang :__'phags pa 'jam dpal dbyangs kyis mkhyen pa ltar:__de dag kun gyi rjes su bdag slob shog:__bstan pa'i dpal gyur bla ma rin chen rnams:__nam mkha' bzhin tu kun la khyab par shog:__nyi zla bzhin tu kun la gsal bar shog:__ri bo bzhin tu rtag tu brtan par shog:__bstan pa'i gzhi ma dge 'dun rin po che:__thugs mthun khrims gtsang bslab gsum gyis phyug shog:__bstan pa'i snying po gsang sngags sgrub pa'i sde:__dam tshig ldan zhing bskyed rdzogs mthar phyin shog:__bstan pa'i sbyin bdag chos skyong rgyal po yang :__chab srid rgyas shing bstan la sman par shog:__bstan pa'i zhabs 'debs rgyal rigs blon po yang :__blo gros rab 'phel rtsal dang ldan par shog:__bstan pa'i gsos byed khyim bdag 'byor ldan rnams:__longs spyod ldan zhing nyer 'tshe med par shog:__bstan la dad pa'i yangs pa'i rgyal khams kun:__bde skyid ldan zhing bar chad zhi bar shog:__lam la gnas pa'i rnal 'byor bdag nyid kyang :__dam tshig mi nyams bsam pa 'grub par shog:__bdag la bzang ngan las kyis 'brel gyur gang :__gnas skabs mthar thug rgyal bas rjes 'dzin shog:__'gro rnams bla med thed pa'i sgor zhugs nas:__kun bzang rgyal srid chen po thob par shog:__de ltar gyi smon lam dus drug tu brtson par bya:__sa ma ya rgya:__lha sras mu rub rnam 'phrul gter chen mchog gyur bde chen gling pas gnas mchog seng chen gnam brag g.yas zur brag ri rin chen brtsegs pa'i gong mo 'og ma nas khrom gter du spyan drangs pa'i bai ro'i sku chos dar shog ngos mtsho rgyal phyag bris bod yig bshur ma las/__de 'phral nyid du pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dag par bshus pa dge legs 'phel//__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: