zab chos rig 'dzin thugs thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ (zab chos rig 'dzin thugs thig)

3 Texts

ཉ་
4
77-128
ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དྲི་མེད་འོད་སྣང་།
zab chos rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid yig 'ja' lus mchog sbyin gyi gsal byed nyung ngu dri med 'od snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཀ་
14
605-606
ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
zab chos rig 'dzin thugs thig las byin 'bebs dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
པ་
23.9
506-509
རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)