rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ (rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub)

4 Texts

ཆ་
17
271-296
རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ལམ།
rig 'dzin srog sgrub kyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
23
333-342
ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྟོང་ཐུན་ཉུང་ངུ་།
lha btsun dag snang rig 'dzin srog sgrub kyi sgrub chen skabs la nye bar mkho ba'i stong thun nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཞ་
15
465-474
རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར།
rig 'dzin srog sgrub las lan chags chu bskyur
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཞ་
24
613-624
ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་།
lha btsun rin po che'i dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag dus gsum mkhyen pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)