byang gter

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བྱང་གཏེར་ (byang gter)

5 Texts

ང་
1.8
147-151
བྱང་གཏེར་སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས།
byang gter sngon 'gro'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.15
538-545
བྱང་གཏེར་ཁྱུང་ནག་བྱིན་རླབས།
byang gter khyung nag byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.23
586-607
ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།
phyir bzlog 'khor 'bar bcas bshams ngag 'don bklags chog grub pa'i ral gri
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.24
607-609
ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།
phyir zlog 'khor lo 'bar ba'i tsakra bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
20
319-323
ཡཀྴ་ཛམྦྷ་ལ་ལྗང་གུའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་རྒུའི་སྙིང་པོ།
yak+sha dzam+b+ha la ljang gu'i gtor 'bul 'dod rgu'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)