JKW-KABUM-09-TA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསང་བ་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐོར།
Wylie title gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug skor JKW-KABUM-09-TA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 7, Pages 321-340 (Folios 1a to 10b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Associated People ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་ (Atiśa)
Citation
Genre
Cycle གསང་བ་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ (gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug)
Deity thugs rje chen po

4 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
321-329
གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བྱིན་རླབས་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར།
gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
329-331
གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
331-338
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་གཏོར་ཆོག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཅས།
dpal gsang ba 'dus pa 'jam dpal rdo rje'i mngon rtogs gtor chog brgyud pa'i gsol 'debs bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
338-340
གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་འཆད་ཚུལ།
gur gyi mgon po'i gsang khrid 'chad tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: