JKW-KABAB-19-DZA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག།
Wylie title yang phur sbrags ma'i zab tig JKW-KABAB-19-DZA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 20, Pages 333-335 (Folios 1a to 12a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang phur sbrags ma'i zab tig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 333-355. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་ (yang phur sbrags ma'i zab tig)
Deity yang dag he ru ka, rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SHA-032A
Colophon
  • Treasure colophon: དེ་ལྟ་བུ་ཡི་གདམས་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས་ལུང་དང་མན་ངག་དོན༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡི༔ དགོངས་ཉམས་གཅིག་ནས་གཅིག་དྲིལ་བ༔ མ་འོངས་ང་ལ་མོས་པ་ཡི༔ སློབ་དཔོན་དང་ནི་སློབ་མ་དང་༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པར༔ ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡིས༔ སྙན་བརྒྱུད་ངེས་པའི་བརྡ་སྦྱར་ཏེ༔ སྣོད་ལྡན་དང་ནི་སྐལ་ལྡན་ལ༔ བསྣན་དང་འཕྲི་བ་མེད་པ་རུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ པདྨ་བདག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་༔ དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྲོག༔ ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་པ་རུ༔ འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན༔ ས་མ་ཡ༔
  • Treasure colophon: de lta bu yi gdams pa ni:__rgyud las lung dang man ngag don:__grub pa'i slob dpon chen po yi:__dgongs nyams gcig nas gcig dril ba:__ma 'ongs nga la mos pa yi:__slob dpon dang ni slob ma dang :__de yi rjes 'brang dang bcas par:__shin tu brtse ba'i bsam pa yis:__snyan brgyud nges pa'i brda sbyar te:__snod ldan dang ni skal ldan la:__bsnan dang 'phri ba med pa ru:__byin gyis brlabs pa'i gzi byin gyis:__pad+ma bdag gi bka' brgyud dang :__de las gzhan pa'i sgrub brgyud srog:__nam yang nub pa med pa ru:__'phel zhing rgyas par 'gyur ba yin:__sa ma ya:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་བཞུགས༔༁ྃ༔ ཁོ་བོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་རང་ལོ་བརྒྱད་པ་མེ་ཕག་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་དུ་གློ་བུར་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པས་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལྟད་མོ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་པ་ཙམ་དུ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཟླ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རེངས་སྣང་སེམས་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མོན་བོད་འདྲེས་མའི་ཆས་ཅན་གྱིས་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཨ༔ གདོད་ནས་ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔ མཚོན་ཆེན་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་ནི༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ དེ་ལས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྟོང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་རྩལ༔ སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྦྱོང་བའི༔ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ནི༔ ཀློང་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདངས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པད་ཟླ་ཉི་མ་དང་༔ ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་གི་མཚོན་བྱེད་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ མཚོན་བྱ་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད༔ གཞོན་ནུ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་སྐུ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཉིད༔ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ནི༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་རབ་ཏུ་སྔོ༔ སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་དག་པ་བཞིན༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་བཞད་གཤེ་རྔམས༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་གཉིས༔ ཐེག་པ་དགུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རྫོགས་པའི་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆར་འབེབས༔ གཡོན་གཉིས་ཉོན་མོངས་སྲེག་པའི་མེ༔ སྡིགས་པའི་མཛུབ་མོའི་རྩེ་ནས་སྤྲོ༔ གཉིས་པ་དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད་པའི༔ ཁ་ཊྭཱཾ་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་པོའི༔ ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ནི༔ ཆེ་བཙན་འགྲན་བྲལ་རྟགས་སུ་བརྗིད༔ སྔོན་བྱུང་རུ་དྲ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཚོགས༔ དགྱེས་རྒུར་རོལ་པའི་ཡ་མཚན་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཅན༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲའི་དཔྱི་ནས་བརྫིས༔ སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་༔ ཨུཏྤལ་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ གཟིག་ཤམ་སྣ་ཚོགས་ཁྲོ་མོའི་ཆས༔ ཆགས་དང་གཏུམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་དམིགས་བཞིན༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་ཕྱིར༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ ཕུང་པོ་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་སྟེ༔ འབྱུང་བ་དེ་ཡི་ཡུམ་དང་རོལ༔ དགེ་དང་མི་དགེའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ དེ་ལས་ཉོན་མོངས་རྟོག་པའི་རྩལ༔ ཁྲ་ཐབས་སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་སྲུང་ཚོགས༔ མ་འདྲེས་ཉི་དང་འོད་བཞིན་པར༔ ཅིར་ཡང་སྣང་ཞིང་ཅིར་ཡང་འགྱུར༔ དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཏི་ལ་ཀ༔ དྭངས་མ་ལྔ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ༔ དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་རོལ༔ པདྨ་ཟླ་ཉི་དྲེགས་པའི་སྟེང་༔ མཐིང་ནག་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞལ་གྱིས་བརྗིད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དྲུག་གཡས༔ རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྔེའུ་ཆུང་སྟེ༔ གཡོན་གསུམ་དྲིལ་བྷན་རྒྱུ་ཞགས་འཕེན༔ ཡུམ་ནི་དབྱིངས་ཕྱུག་སྙེམས་མ་ཁྲོས༔ སྔོ་སྐྱ་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་སྟོབ༔ གཉིས་ཀ་གར་དགུའི་རོལ་པ་དང་༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ བསྲུབས་ཤིང་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་ནི༔ བཟོད་དུ་མེད་པར་འབར་བའི་རྩལ༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་གི༔ རྣམ་འཕྲུལ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཡི༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་བས༔ ཨ་ཧཾ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་གྱི་སྒྲ༔ འབྲུག་སྟོང་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་སྒྲོག༔ སྣང་སྟོང་གྲགས་སྟོང་རིག་བཞིན་སྟོང་༔ གསལ་སྟོང་དང་ནི་ཚོར་བས་སྟོང་༔ གདོད་མའི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔ འཆར་བའི་ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་རྩལ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རྗེས་འཛིན་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་གཞིར་བཞེངས་པ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ནཱ་དའི་གསུང་༔ གཞོམ་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ནི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམ་ལྔ་དང་༔ བཅུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ༔ རྒྱུན་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམ་ལྔར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རང་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྲིད་པའི་ཁྲག་འཐུང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཆགས་སྡང་འདུལ་བའི་ལྷ་ནི་རྔམས་ཤིང་བརྗིད༔ གར་དགུས་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་བདག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔ རང་བཞིན་འགྱུར་མེད་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ མཁའ་མཉམ་ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པར་སྦྱར་བ་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྤྲིན་ཆེན་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་པ༔ ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་རྒྱན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱྃ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེ་བིདྱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ སྒེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་མཐའ་ཡས་སྔགས་ཀྱི་ཚིག༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལྡན་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིས༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་གསལ་བཏབ་ནས༔ གྱད་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ང་རྒྱལ་གཅིག་པུ་ཟླ་མེད་པ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བསྐྱེད་ནས༔ གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མ་ཡིན་པའི༔ གོམས་པ་མི་འཕྲོག་གྱུར་པ་ན༔ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དག་པ་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ བསྐྱེད་རིམ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ ཁྱད་པར་ལམ་དབང་བླང་བ་ནི༔ བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་དབང་བླང་སྟེ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཨོཾ༔ སྒྲིབ་པའི་གདུང་བ་ཀུན་བཅོམ་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྐལ་ལྡན་ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་གསོལ༔ རྒྱུད་སྦྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གསུམ་བསྐྱེད༔ སྨིན་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་ན༔ བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱིས༔ ཐུགས་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད༔ སྤྲོས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཡིས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ལྷན་ཅིག་ཡོངས་སུ་སད་བྱས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཤིན་གཤེགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་ནི༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་དགོངས་པ་རྩེ་གཅིག་གསལ༔ སླར་ཡང་སྙོམས་ཞུགས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས༔ ཨཱཿ དཀར་དམར་བདེ་སྟོང་རོ་གཅིག་པ༔ ལྷག་པ་ཆེན་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཔའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཉིད་གྱུར་ཅིག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨཱཿ ཐུགས་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་སྤྲོས༔ ཡིད་དུ་འོང་བའི་རིག་མར་གྱུར༔ འཛུམ་པ་དང་ནི་ལག་བཅངས་དང་༔ རྒོད་དང་འཁྲིག་ཚིག་སྨྲ་བ་དང་༔ འདོད་ཡོན་རོལ་མོས་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ༔ སྙོམས་འཇུག་ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་པར་མོས༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ འདི་ལས་ཡང་དག་བྱུང་བས་ན༔ འདིར་ཞུགས་འདིར་ལྟོས་འདི་དོན་སྤྱོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཨ་ནུ་ར་ག་ཡཱ་མི༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དེའི་དོན་ལ་ངོ་སྤྲད་བྱ༔ ཧོཿ གདོད་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ༔ ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་བསམ་བརྗོད་འདས༔ བློ་འདས་ཆེན་པོར་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨ༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་བར་དག་ཏུ༔ རུ་ལུ་བཟླ་ཞིང་ཉམས་སྐྱོང་ངོ་༔ ས་མ་ཡ༔ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ མ་དག་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དེ༔ ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ སྲོག་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད༔ འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ༔ རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དག་གིས༔ གནས་སྐབས་ཐུན་མོངས་ཐུན་མིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བརྒྱད་དུ་རང་ཤར་བའི༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ༔ ཨོཾ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ནི༔ བདུད་དང་རུ་དྲ་བསྒྲལ་བ་དང་༔ གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཕྱིར༔ ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དེང་བསྐུལ་ན༔ འབར་བ་སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་སྒྲོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་ལྡན་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམས་གཉིས་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ དེ་སྐད་བསྐུལ་བའི་དེ་མ་ཐག༔ སྐུ་ནི་གར་དགུར་ཤིག་ཤིག་གཡོས༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་པདྨར་གསོར༔ གསུང་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲག༔ ཁྱད་པར་ཨ་ཧཾ་བདེ་སྐད་བླང་༔ ཐུགས་ནི་མཁའ་ལས་མི་གཡོ་བཞིན༔ བཟོད་མེད་བདེ་བ་སྟོང་པར་ཞུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གང་གང་འདུལ་བ་དེ་དེར་སྟོན༔ དཀར་དམར་མཐིང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི༔ རྒྱུད་དང་རྟོག་པ་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་བསམ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བར་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བཟླ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པ་འདི་ཉིད་ལ༔ བདུན་ཕྲག་བདུན་ཏུ་སུས་བརྩོན་པ༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ལྟ་ཅི་སྨོས༔ དཔྱིད་ཀྱི་ས་རླན་དྲོས་པ་ན༔ རྩ་བ་མྱུ་གུ་མེ་ཏོག་སོགས༔ རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འབྱུང་བ་བཞིན༔ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བདག་དང་ཕུང་པོ་རྣམ་རིག་གི༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པས་མ་གོས་པར༔ བདེ་བས་ཐབས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕེལ་བ་ཡིས༔ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་འཇུག་པ༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་སྒྲ་ཆེ་བ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི༔ ཡང་དག་ཟླ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་རུ༔ དཀའ་བ་མེད་པ་མངོན་བགྱིད་པའི༔ ལམ་གྱི་མཆོག་ནི་འདི་ཉིད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཆེས་ཆར་གདུག་ཅིང་མི་སྲུན་པ༔ ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་མིན་ཏེ༔ ཤེས་རབ་ངང་ལས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ༔ གཏུམ་ཆེན་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཡི༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ཡིན་ཏེ༔ མདུན་ཏུ་ཨེ་བསྣོལ་གྲུ་གསུམ་བྲི༔ དུག་གཏོར་ཁྲག་དང་བཅས་པ་དང་༔ ལས་གྱི་མཚོན་ཆ་རྣམས་བཀོད་དེ༔ ཕཊ་ཛཿཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ བདག་ལས་གཉིས་པ་མདུན་ཏུ་ཕྱེ༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ མ་ཉེས་ཡུས་གདབ་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟར་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སྐྱེ་བའི་སྐུར་བསྟན་པ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་སྤྲིན༔ ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་སྤྲུལ་པར་བཅས༔ དུས་ལས་ཡལ་ཡོལ་དབྲི་བཀོལ་མི་མཛད་པ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ཁྲོས་འཁྲུགས་སྐུར་བཞེངས་ཏེ༔ གདུག་ཅན་དགྲ་བགེགས་གཏུམ་པོ་ཕམ་མཛད་ཕྱིར༔ འཁོར་བཅས་ཐ་ཚིག་གཉན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ གསོལ་ཡང་མི་དགོངས་བསྐུལ་ཡང་མི་བགྱིད་ན༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་བརྫུན་དུ་ཐལ༔ དེ་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་གྲུབ་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ཏིང་འཛིན་སྲོག་བཟུང་སྟེ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྲག་གཡང་ངོས་ནས་ཆུ་འབབ་བཞིན༔ དྲག་པོ་བར་ཆད་མེད་པར་བཟླ༔ སྐབས་སུ་བཞི་སྙིང་གཅིག་དྲིལ་གྱིས༔ མཚོན་ཆའི་གཟེར་ཀྱང་གདབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀ་ཏཾ་ཀ་ཡེ༔ ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ༔ ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ༔ མ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཞན་ཡང་དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་མཚོན༔ རྣོན་པོའི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་ཡང་གདགས༔ མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མའི་སྙིང་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྲོག་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྙིང་ལ་ཕྲིལ་ཕྲིལ༔ སྲོག་ལ་ཆུམ་ཆུམ༔ ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་ཏུང་ཏུང་༔ སྙིང་ཁྲག་ཤད་ཛཿ ཐུཾ་རི་ལི་ལི༔ སྙིང་ཙེག་ཙེག༔ འུར་འུར༔ ཤིག་ཤིག༔ འགུལ་འགུལ༔ མྱག་མྱག༔ སོད་སོད༔ དྷི་ཏི་མ་མ་ཤཱི་གྷྲཾ་ཀརྨ་ཀ་ར་མ་ར་སེ་ན་པྲ་མ་དྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ནས་གཟུགས་བརྙན་སྦྱོར་བ་ལ༔ མངོན་ཏུ་བྱ་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི༔ གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་ཅིང་འཚེ་བ་རྣམས༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཡུད་ཙམ་གཅིག་གིས་འདིར་ཁུག་ལ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲལ་བ་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཤཱི་གྷྲཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་ཧ་ས་ཡ་ར་ཧ་ས་ཡ་ར་ཧྲཱིཿདཎྜ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་བྱོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱག་བརྙན་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ཟུངས་ཤིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་སརྦ་ཤཱི་གྷྲཱཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ཤྭ་ན་མུ་ཁའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ རིགས་པར་ཁུག་ལ་སྨྲར་ཆུག་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་ཛྭ་ལ་པ་ཡ་ཛྭ་ལ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ ས་བདག་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་ཏུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་ད་དྷ་ཡ་ད་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ང་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔ བསྒོ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དགྲ་བགེགས་བྷིནྡ་ཡ་བྷིནྡ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་འགུགས་བསྟིམས་དབབ་པ་དང་༔ དབྱེ་དང་མངོན་སྤྱོད་ནན་ཏུར་གྱིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དམིགས་པར་བཅས༔ དྭངས་མ་བསྲེ་ཞིང་སྙིགས་མ་བསྒྲལ༔ བར་མ་རང་ལ་བསྟིམ་བྱས་ཏེ༔ བདག་ཕུར་འབེན་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ༔ ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ཉིད་གདིང་དུ་གྱུར་པ་ན༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ལོངས་སྤྱད་ནས༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་ཏུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྦོད་གཏོང་ཉམ་ང་ཕྱིར་བཟློག་ཕྱིར༔ གཏོར་མ་བཤམས་ཤིང་ཐོད་རྔ་བརྡུང་༔ འཇིགས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འདི་སྐད་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཁའ་ཀློང་ལས༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་འོད་ལྔར་ཀུན་ཏུ་ཤར༔ མ་རུངས་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཀའ་སྡོད་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས༔ གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་དུས་ལས་མི་གཡེལ་བའི༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ ཕྱིར་ཟློག་ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྙིང་རྗེའི་སྐུར་ཤར་ཧེ་རུ་ཀ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི༔ ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ གདོད་མའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས༔ གློ་བུར་རྟོག་པས་བརྟགས་པ་ཡི༔ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཚོགས༔ རྣམ་པར་འགྱུར་བས་བྱུང་བ་ཡི༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག༔ འབར་གཡོ་འཐིབས་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག༔ གཟུང་ཡུལ་ཞེན་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ འཛིན་པའི་ང་བདག་ལས་བྱུང་བའི༔ རྩ་དང་རླུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་རྩལ༔ ཀུན་བརྟགས་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཟློག༔ སྣ་ཚོགས་རྟོག་པའི་གཞན་དབང་ཅན༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟློག༔ མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ལྟས་ངན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཕྱུང་ལ༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་ལས་བྱུང་བའི༔ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཟློག༔ གདོད་མའི་བདེ་གཤེགས་སོགས་གོང་གིས་འགྲེ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་རཏྣ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཕྱུང་ལ༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་ལས་བྱུང་བའི༔ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཟློག༔ གདོད་མའི་སོགས༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཐོགས་མེད༴ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི༔ མི་མཐུན༴ གདོད་མའི་སོགས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་ཉིད་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གཙོ་འཁོར༴ ཐོགས་མེད༴ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་ལས་བྱུང་བའི༔ མི་མཐུན༴ གདོད་མའི་སོགས་འགྲེ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ མི་དགེ་བཅུ་པོ་གནས་དག་ཅིང་༔ དགེ་བ་བཅུ་པོ་གནས་གྱུར་པ༔ ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཕྱག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་བར་སྤྱོད་པ་ཟློག༔ གདོད་མའི་བདེ་གཤེགས་སོགས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ལས༔ དུ་མའི་གར་གྱིས་རྣམ་འཕྲུལ་པ༔ སྒོ་མ་སྲུང་མར་བཅས་པ་ཡིས༔ སྣ་ཚོགས་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ གདོད་མའི་བདེ་གཤེགས་སོགས། དེ་ལྟར་གནད་ནས་བསྐུལ་ནས་ཀྱང་༔ དུག་གི་གཏོར་མ་འཕང་པའི་སླད༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཏེགས་ནས་ཀྱང་༔ གཏོར་ཆེན་དུག་དང་མཚོན་ཆར་བསམ༔ འཕང་པའི་རྗེས་སུ་དཔལ་ཆེན་ཚོགས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པས་རབ་ཞུགས་ཏེ༔ ཀླ་ཀློ་གདུག་པ་གཙོར་གྱུར་པའི༔ མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ་བྷྱོ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་སངས་རྒྱས་རྣམས༔ གསན་ཏུ་གསོལ་ལོ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་མ་གཡེལ་ཅིག༔ བསྟན་པ་གཤིགས་པའི་དགྲ་བོ་དང་༔ བར་གཅོད་བྱེད་པའི་བགེགས་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐྱོབ་པའི་ལྷ་དང་སྲུང་མ་དང་༔ འགོ་བའི་དགྲ་བླ་བརྒྱུད་དང་བཅས༔ བསྡོང་ཟླ་བྱེད་པའི་འབྱུང་པོ་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་མཚོན་ཆས་གཟིར༔ རིག་སྔགས་དམོད་པས་རྨངས་མེད་བཅོམ༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ཀྱང་རྩད་ནས་ཆོད༔ མིང་དང་བརྡ་ཙམ་མེད་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདུད་པྲ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལི་རྦད་ནན༔ ར་ཙ་དུ་ལིང་ཤག་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་དུལ་དུལ་རྦད་ནན༔ ཚལ་པ་ཚལ་པ་རྦད་ནན༔ ཁྲོཾ་ཁྲོཾ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུགས་རྨུགས་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་ཚལ་རྦད་ནན༔ ཞེས་བརྗོད་དམོད་མོ་དུལ་མོ་བརྡབ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ སྟོད་ལས་ཡང་དག་དབང་བཞི་བསྐུར༔ སྨད་ལས་ཕུར་པའི་བསྒྲལ་དབང་བྱ༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དོན་ཏུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གཞན་ཡང་གསང་བ་བཤད་བྱ་བ༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ནི༔ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྟེ༔ དེ་ལས་ཀྱང་ནི་བླ་མེད་ཡིན༔ བླ་མེད་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ༔ བཤད་དང་མ་བཤད་ཅི་ཡང་རུང་༔ རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ ལམ་འདི་ཉིད་ནས་མངོན་བྱས་ཏེ༔ འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དེ་ཉིད་མངོན་ཏུ་བྱ་བའི་སླད༔ དང་པོ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་འཁོར་ནི༔ ཐབས་ཀྱི་ཤ་དང་ཟན་ཡིན་ཏེ༔ ཤེས་རབ་ཉིད་ནི་མ་ད་ན༔ ཟུང་འཇུག་ཀུན་དུ་རུ་ཉིད་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་སླད༔ ཡིད་དུ་འོང་བའི་བུ་མོ་ནི༔ གཟུགས་དང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པ་བཞག༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བསྐུལ་བའི་སླད༔ དང་པོ་ཆོ་ག་འདི་ལྟར་བརྟག༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་དང་རང་རྩལ་མེ༔ བྱང་སེམས་ཆུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་འཛིན་ཞེན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་གསལ་བའི་གདངས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫའི་ནང་༔ བཅུད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཀུན་སྤངས་པའི༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ པདྨར་རྡོ་རྗེ་སྦྱོར་ལྡན་པའི༔ ཨ་ཧཾ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྤྱན་དྲང་ངོ་༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད༔ དབང་པོའི་རོལ་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས༔ ཡུལ་དང་ཤེས་པ་མི་ཕྱེད་པ༔ བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བའི་ཚོགས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཏ་ན་ག་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཾཿ ཧོཿ རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ༔ ཕྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ བདེ་ཆེན་ལམ་དུམ་བསླངས་པའི༔ ནང་གི་ཉམས་ཆགས་བཟོད་པར་གསོལ༔ མེད་དང་ཕྱལ་བ་གཅིག་པུ་དང་༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཉམ་བཞག་པས༔ ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་མི་ཕྱེད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དག་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ དགྲ་བགེགས་ཀླ་ཀློ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ ཐེ་ཚོམ་རྟོག་པའི་བྱུར་འདྲེ་ཀུན༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ གཟུང་དང་འཛིན་པའི་གཉིས་འཛིན་བདུད༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་བ༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གནམ་ས་ཙམ་གྱི་ཞལ་གདངས་ལ༔ གངས་རི་ཙམ་གྱི་མཚེ་བ་གཙིགས༔ གློགས་དམར་འགྱུ་འདྲེའི་ལྗགས་རྐྱོང་སྟེ༔ ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་བོ་རོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩལ་དང་བཅས༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོ་ཧོཿ ཨ་ཧཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ དེ་ནས་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ༔ ཡུལ་ནི་ཕྱི་ཡིན་དགྲ་ནི་ནང་༔ གཉིས་སུ་མེད་པ་གསང་བ་སྟེ༔ ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྦྱར༔ མི་ཕྱེད་རོ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བྱ༔ ས་མ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་མགྲོན་དགུག་སྟེ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གནས་དང་ཡུལ་དང་ཞིང་རྣམས་ཀུན༔ སྐྱོང་བའི་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་གཏོགས་པ་ཀུན༔ འདིར་གཤེགས་དཔལ་གྱི་ཕཾ་འབབ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འབྱུང་བཞི་ནང་གི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ རྩ་རླུང་གསང་བའི་སུན་མ་ཆོད༔ ཐིག་ལེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གཅིག་ཕྱིར༔ གསང་ཆེན་སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་གདབ༔ ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉན་དང་གཟུངས་མ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པའི༔ སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་རབ་གྱུར་ཏེ༔ དེ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་ཤོག༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་དག༔ རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྨིན་ཏེ༔ སྤང་ཐོབ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར༔ དང་པོར་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཨེ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏིའི་དབྱིངས༔ འགག་པ་མེད་པ་བདེ་ཆེན་ཝྃ་ཡིག་གཟུགས༔ གཉིས་མེད་དྲེགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་མ་ནིང་རོལ་པ་ལས༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅིར་ཡང་འབྱུང་བ་ཡི༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྣམ་འཕྲུལ་པ༔ ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ༔ ཤ་ཁྲག་བ་ལིཾ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་བཞེས༔ བསྟན་དང་འཁོར་སྲུངས་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་སྲིངས༔ གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད༔ དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ འཇིག་རྟེན་སྤྱི་དང་བོད་ཁམས་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ ནག་མོ་སྨུག་མོ་དཀར་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས༔ འདིར་སྤྱོན་དཔལ་གྱི་ལྷག་གཏོར་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ བོད་ཁམས་སྲུང་ཞིང་མཐའ་དམག་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཨེ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ གེགས་བྱེད་རུ་དྲ་ཀླ་ཀློ་སྡེར་བཅས་མནན༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྲིད་དུ༔ མནན་པ་ཡིན་གྱིས་ནམ་ཡང་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཐབས་མཁས་ལ༔ བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ལྷུར་བླང་ཕྱིར༔ མཆོད་བསྟོད་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་བཤགས༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བླ་མ་ཡང་དག་ཡི་དམ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྩེ་གཅིག་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ དབང་བཅུ་ཕྱི་དང་ནང་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི༔ གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་མ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་པ༔ བསྟིམ་མམ་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ༔ ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དེ་ལས་སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མ་དང་༔ ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་རུ་ལྡང་༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཧོ༔ དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འདུས་མ་བྱས་པར་བསྔོ༔ དེ་ཡི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ཡིད་ཅན་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ཡང་དག་གདོད་ནས་འདུས་མ་བྱས༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ སྤྲུལ་སྐུ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས༔ དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་གདམས་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས་ལུང་དང་མན་ངག་དོན༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡི༔ དགོངས་ཉམས་གཅིག་ནས་གཅིག་དྲིལ་བ༔ མ་འོངས་ང་ལ་མོས་པ་ཡི༔ སློབ་དཔོན་དང་ནི་སློབ་མ་དང་༔ དེ་ཡི་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པར༔ ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡིས༔ སྙན་བརྒྱུད་ངེས་པའི་བརྡ་སྦྱར་ཏེ༔ སྣོད་ལྡན་དང་ནི་སྐལ་ལྡན་ལ༔ བསྣན་དང་འཕྲི་བ་མེད་པ་རུ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ པདྨ་བདག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་༔ དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྲོག༔ ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་པ་རུ༔ འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན༔ ས་མ་ཡ༔
[edit]

\u0f01\u0f83:__yang phur sbrags ma'i zab tig bzhugs:\u0f01\u0f83:__kho bo pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa rang lo brgyad pa me phag zla ba dgu pa'i nang du glo bur gyi bar du gcod pas 'jig rten phyi ma'i ltad mo la mngon par phyogs pa tsam du byung ba'i skabs zla ba de nyid kyi tshes bcu'i tho rengs snang sems 'dres pa'i nyams shin tu gsal bar/__ye shes kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mon bod 'dres ma'i chas can gyis mngon sum bzhin tu dbugs dbyung zhing gdams ngag rjes su bstan pa ni 'di yin te/__a:__gdod nas ka dag dbyings kyi ngang :__ye shes rig pa rang snang ba:__mtshon chen hU~M yig sngon po ni:__nam mkha'i dkyil nas 'ja' ltar shar:__de las rol pa'i cho 'phrul gyi:__ye shes chen po'i 'od zer gyis:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su stong :__stong pa'i ngang las gsal ba'i rtsal:__sangs rgyas zhing khams yongs sbyong ba'i:__bkod pa chen po'i rol pa ni:__klong lnga rnam par dag pa'i mdangs:__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__thar pa chen po'i gzhal med khang :__dur khrod drag po'i bkod pa rdzogs:__de dbus pad zla nyi ma dang :__lha chen pho mo bsnol ba'i steng :__hU~M gi mtshon byed yongs gyur las:__mtshon bya bdag nyid rtsa ba'i lha:__rdo rje'i rang bzhin stong pa nyid:__gzhon nu ye shes snying rje'i sku:__zung 'jug shin tu rnam dag pa:__chos sku'i yon tan thams cad nyid:__gzugs kyi rnam par shar ba ni:__sku dang rtsa zhal rab tu sngo:__ston ka'i nam mkha' dag pa bzhin:__g.yas dkar g.yon dmar bzhad gshe rngams:__phyag drug g.yas kyi dang po gnyis:__theg pa dgu dang ye shes lnga:__rdzogs pa'i rdo rje mtshon char 'bebs:__g.yon gnyis nyon mongs sreg pa'i me:__sdigs pa'i mdzub mo'i rtse nas spro:__gnyis pa dug gsum rtsad gcod pa'i:__kha T+wAM cang te'u dril bu 'khrol:__tha ma gnyis kyis khams gsum po'i:__nyon mongs dug chen sbyang ba'i phyir:__ri rab phur bu 'dril ba ni:__che btsan 'gran bral rtags su brjid:__sngon byung ru dra bsgral ba yi:__dpal chen po yi longs spyod dang :__dur khrod mkha' 'gro 'bum gyi tshogs:__dgyes rgur rol pa'i ya mtshan che:__rdo rje'i sku yi dbyings su rdzogs:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs can:__ma hA ru dra'i dpyi nas brdzis:__sbyor yum 'khor lo rgyas 'debs mthing :__ut+pal dung khrag bsnams pas 'khyud:__gzig sham sna tshogs khro mo'i chas:__chags dang gtum pa'i nyams 'gyur rdzogs:__de ltar gsal ba'i ye shes sku:__rang bzhin cir yang ma dmigs bzhin:__thabs kyi spyod pas 'gro don phyir:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs pa'i phyir:__phung po sras mchog rigs lnga ste:__'byung ba de yi yum dang rol:__dge dang mi dge'i chos rnams kun:__khro bo chen po yab yum bcu:__de las nyon mongs rtog pa'i rtsal:__khra thabs sgo skyong phur srung tshogs:__ma 'dres nyi dang 'od bzhin par:__cir yang snang zhing cir yang 'gyur:__de las ye shes ti la ka:__dwangs ma lnga 'dus snying po'i srog:__bla ma rdo rje 'chang chen po:__dpal chen yang dag he ru ka:__spyi bo'i steng na 'gying zhing rol:__pad+ma zla nyi dregs pa'i steng :__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__g.yas dkar g.yon dmar zhal gyis brjid:__ye shes chen po'i phyag drug g.yas:__rdo rje kha T+wAM rnge'u chung ste:__g.yon gsum dril b+han rgyu zhags 'phen:__yum ni dbyings phyug snyems ma khros:__sngo skya rdo rje dung khrag stob:__gnyis ka gar dgu'i rol pa dang :__dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor bas:__bsrubs shing srub pa'i sbyor ba yis:__bde ba chen po'i gzi byin ni:__bzod du med par 'bar ba'i rtsal:__'ja' zer thig le 'od phung gi:__rnam 'phrul 'bar zhing 'khrugs pa'i klong :__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__chos srung nor lha rgya mtshor bcas:__shin tu bzod par dka' ba yi:__bde stong ye shes nyams 'bar bas:__a haM hU~M dang phaT gyi sgra:__'brug stong lta bur yongs su sgrog:__snang stong grags stong rig bzhin stong :__gsal stong dang ni tshor bas stong :__gdod ma'i rang bzhin cir yang 'char:__'char ba'i thugs rje 'gag med rtsal:__gdug pa can rnams rjes 'dzin phyir:__snang srid snod bcud gzhir bzhengs pa:__rdo rje khro bo'i phyag rgyar rdzogs:__rdo rje'i sku dang nA da'i gsung :__gzhom med thig le chen po ni:__sku gsung thugs kyi phyag rgyas gdab:__snod kyi 'byung ba rnam lnga dang :__bcud kyi phung po rnam pa lnga:__rgyun kyi nyon mongs rnam lngar bcas:__ye shes lnga ru rang dbang bskur:__oM AHhU~M:__hU~M oM tra~M hrIHAHab+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__srid pa'i khrag 'thung bsgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__ye shes khro bo gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__khrag 'thung chen po'i dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri bA ra e h+ye hi badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH___hU~M:__chags sdang 'dul ba'i lha ni rngams shing brjid:__gar dgus rol pa'i phrin las he ru ka:__sku gsung thugs mchog bdag la brtan bzhugs nas:__yon tan phrin las rdzogs par mdzad du gsol:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya hoH__a nu rA ga yA mi:__hU~M:__stong pa nyid kyi ngo bo rdo rje che:__rang bzhin 'gyur med gzhon nu'i ye shes shar:__mkha' mnyam khro bo rol pa'i dkyil 'khor la:__gnyis su med pa'i brda yis phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tI ts+tsha hoH___oM AHhU~M:__bla na med pa'i mchod par sbyar ba ni:__byang chub sems kyi 'od zer sprin chen 'phro:__'dod pa'i yon tan rol mo bsam yas pa:__yul dang bde chen zung 'jug rgyan tu mchod:__oM shrI he ru ka badz+ra ku mA ra sa pa ri bA ra ar+g+haM pA d+ya~M puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he ne bid+ya shap+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza ho:__hU~M:__sgeg dpa' 'jigs rung rdo rje'i gzi byin 'bar:__rgod gshe drag shul mtha' yas sngags kyi tshig:__snying rje rngams zhi ye shes srog ldan pa'i:__khrag 'thung yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__de ltar las kyi rim pa yis:__dpal chen 'khor bcas gsal btab nas:__gyad du gyur pa'i ting 'dzin brtan:__nga rgyal gcig pu zla med pa:__ye shes mchog gi gzi bskyed nas:__gcig pu gnyis su ma yin pa'i:__goms pa mi 'phrog gyur pa na:__gzhi lam 'bras gsum dbyer med pa'i:__dag pa dran pas mtshams sbyar te:__bskyed rim rab tu brtan par bya:__sa ma ya:__khyad par lam dbang blang ba ni:__bzlas pas rgyud bskul dbang blang ste:__spyi bo'i gtsug na bzhugs pa yi:__bla ma he ru ka dpal la:__rtse gcig gdung bas 'di skad gsol:__oM:__sgrib pa'i gdung ba kun bcom pa'i:__khrag 'thung chen po bdag la dgongs:__rdo rje'i ye shes dkyil 'khor du:__skal ldan yongs su smin mdzad gsol:__rgyud sbyang byang chub sems gsum bskyed:__smin pa'i 'os su gyur pa na:__bla ma he ru ka dpal gyis:__thugs nas lcags kyu lta bu'i 'od:__spros te kun tu snang ba yis:__phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs:__lhan cig yongs su sad byas te:__byang chub sems kyi chus dbang bskur:__oM:__nam mkha' gang ba'i de bshin gshegs:__til gyi gong bu lta bu ni:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi'i chus:__rdo rje'i sku ru khyod dbang bskur:__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes bzlas dgongs pa rtse gcig gsal:__slar yang snyoms zhugs bdud rtsi'i rgyun:__rdo rje'i lce la bzhag par mos:__AH__dkar dmar bde stong ro gcig pa:__lhag pa chen po'i byang chub sems:__dpa' bo khyod kyi lce la bzhag:__rnam par mi rtog nyid gyur cig:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha AH__thugs las rang 'dra gnyis pa spros:__yid du 'ong ba'i rig mar gyur:__'dzum pa dang ni lag bcangs dang :__rgod dang 'khrig tshig smra ba dang :__'dod yon rol mos rnam brgyan te:__snyoms 'jug ting 'dzin sgrub par mos:__hU~M:__dga' mchog khyad par lhan skyes kyi:__ye shes rnam pa thams cad pa:__'di las yang dag byung bas na:__'dir zhugs 'dir ltos 'di don spyod:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya hoH__a nu ra ga yA mi:__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__de'i don la ngo sprad bya:__hoH__gdod nas rnam par grol ba yi:__ye shes mchog ni 'di yin te:__nyams su myong bzhin bsam brjod 'das:__blo 'das chen por rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu a a a:__de rnams kun gyi bar dag tu:__ru lu bzla zhing nyams skyong ngo :__sa ma ya:__ru lu ru lu hU~M hU~M b+h+yo hU~M:__ma dag rnam shes tshogs brgyad de:__lam gyi skabs su ye shes lha:__srog dang bcas pa rnam pa brgyad:__'bras bu shin tu rnam dag pa:__rgyu 'bras rnam thar brgyad dag gis:__gnas skabs thun mongs thun min gyi:__ye shes brgyad du rang shar ba'i:__ting nge 'dzin ni 'di yin te:__oM:__sngon gyi thugs dam chen po ni:__bdud dang ru dra bsgral ba dang :__gdul bya yongs su smin pa'i phyir:__thabs kyi phrin las deng bskul na:__'bar ba sku yi gzi byin skyed:__rdo rje'i sngags kyi sgra gdangs sgrogs:__ye shes chen po'i srog ldan pas:__dngos grub rnams gnyis myur du stsol:__de skad bskul ba'i de ma thag:__sku ni gar dgur shig shig g.yos:__khyad par rdo rje pad+mar gsor:__gsung ni sngags kyi sgra chen bsgrag:__khyad par a haM bde skad blang :__thugs ni mkha' las mi g.yo bzhin:__bzod med bde ba stong par zhugs:__yon tan phrin las bsam mi khyab:__gang gang 'dul ba de der ston:__dkar dmar mthing ba'i 'od zer gyis:__bdag dang bdag gir 'dzin pa yi:__rgyud dang rtog pa kun sbyangs nas:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i dbyings:__ye shes chen por ro gcig bsam:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__bar med chu bo'i rgyun bzhin bzla:__bsnyen dang sgrub pa 'di nyid la:__bdun phrag bdun tu sus brtson pa:__thun mong dngos grub lta ci smos:__dpyid kyi sa rlan dros pa na:__rtsa ba myu gu me tog sogs:__rtsol med ngang gis 'byung ba bzhin:__sangs rgyas rnams kyi byang chub sems:__bdag dang phung po rnam rig gi:__gzung 'dzin rtog pas ma gos par:__bde bas thabs byas stong pa nyid:__nam mkha' gang bar 'phel ba yis:__rnam pa kun tu zung 'jug pa:__'jig rten kun na sgra che ba:__nam mkha'i mtha' la longs spyod pa'i:__yang dag zla med de bzhin nyid:__mchog gi go 'phang tshe 'di ru:__dka' ba med pa mngon bgyid pa'i:__lam gyi mchog ni 'di nyid do:__sa ma ya:__ches char gdug cing mi srun pa:__zhi ba'i thabs kyis 'dul min te:__shes rab ngang las khro bo'i sku:__gtum chen rol pa cir yang ston:__de dang rjes su mthun pa yi:__las kyi rim pa 'di yin te:__mdun tu e bsnol gru gsum bri:__dug gtor khrag dang bcas pa dang :__las gyi mtshon cha rnams bkod de:__phaT dzaHzhes pa'i sgra gdangs kyis:__bdag las gnyis pa mdun tu phye:__las kyi rim pa ci rigs bya:__'bar ba chen po'i gzi byin bskyed:__ma nyes yus gdab gser skyems btang :__thugs dam chen po 'di ltar bskul:__hU~M:__chos nyid gdod nas skye ba med pa las:__snying rje chen pos skye ba'i skur bstan pa:__dpal chen rdo rje gzhon nu yab yum dang :__rigs lnga ye shes kun tu snang ba'i sprin:__khro bcu yab yum khra thabs sprul par bcas:__dus las yal yol dbri bkol mi mdzad pa:__chos dbyings ye shes gsal ba'i ngang nyid las:__thugs dam dbang gis khros 'khrugs skur bzhengs te:__gdug can dgra bgegs gtum po pham mdzad phyir:__'khor bcas tha tshig gnyan po'i dus la bab:__gsol yang mi dgongs bskul yang mi bgyid na:__thugs dam zhal bzhes dam bca' brdzun du thal:__de phyir ye shes chen po'i rtsal bskyed la:__mngon spyod dmod pa'i phrin las yongs grub mdzod:__ces bskul ting 'dzin srog bzung ste:___oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__brag g.yang ngos nas chu 'bab bzhin:__drag po bar chad med par bzla:__skabs su bzhi snying gcig dril gyis:__mtshon cha'i gzer kyang gdab par bya:__oM badz+ra kI li kI la ya dzaHhU~M ba~M hoH__ka taM ka ye:__dza ye bi dza ye:__a dzi te a pa rA dzi te:__ma ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaT:__gzhan yang drag sngags dmod pa'i mtshon:__rnon po'i 'phrul 'khor 'di yang gdags:__ma rak+mo yak+mo kA la rU pa gnod byed dgra bgegs byad ma'i snying rtsa la yaM yaM:__srog rtsa la yaM yaM:__snying la phril phril:__srog la chum chum:__tsit+ta srog la tung tung :__snying khrag shad dzaH__thuM ri li li:__snying tseg tseg:__'ur 'ur:__shig shig:__'gul 'gul:__myag myag:___sod sod:__d+hi ti ma ma shI g+h+raM karma ka ra ma ra se na pra ma d+ha na ye hU~M phaT:__de nas gzugs brnyan sbyor ba la:__mngon tu bya phyir 'di ltar bskul:__hU~M:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob pa'i:__rig 'dzin bdag cag rnams la ni:__gnod cing gdug pa'i dgra dang bgegs:___bdud dang bar du gcod pa'i tshogs:__dngos grub 'phrog cing 'tshe ba rnams:__khro bo chen po'i byin rlabs kyis:__yud tsam gcig gis 'dir khug la:__mngon spyod tshul bzhin bsgral ba dang :__sdug bsngal nyams su myong bar mdzod:__oM badz+ra kI li kI la ya dza hU~M ba~M hoH__shI g+h+raM A na ya hU~M phaT:__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la bab:__khyod kyi dam tshig dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs ha sa ya ra ha sa ya ra hrIHdaN+Da hU~M phaT:__hU~M:__sprul pa chen po'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__phob cig rnam par gzir bar byos:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs A be sha ya A be sha ya hU~M phaT:__hU~M:__phyag brnyan chen po'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__zungs shig rgyob cig rnam par chings:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs sarba shI g+h+rAM A na ya hU~M phaT:__hU~M:__shwa na mu kha'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__rigs par khug la smrar chug cig:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs dz+wa la pa ya dz+wa la pa ya hU~M phaT:__hU~M:__sa bdag chen mo'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__lus ngag rdul phran bzhin tu rlog:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs da d+ha ya da d+ha ya hU~M phaT:__hU~M:__bdag nyid chen mo'i dus la bab:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__nga yi dbang du gyur nas kyang :__bsgo ba'i bka' la nyan par gyis:__oM badz+ra kI li kI la ya dgra bgegs b+hin+da ya b+hin+da ya hU~M phaT:__de ltar 'gugs bstims dbab pa dang :__dbye dang mngon spyod nan tur gyis:__gdug pa can rnams dmigs par bcas:__dwangs ma bsre zhing snyigs ma bsgral:__bar ma rang la bstim byas te:__bdag phur 'ben gsum dbyer med pa:__chos nyid mnyam pa'i ngang du bzhag:__de nyid gding du gyur pa na:__thun mong dngos grub longs spyad nas:__mchog gi dngos grub mngon tu 'gyur:__sa ma ya:__rbod gtong nyam nga phyir bzlog phyir:__gtor ma bshams shing thod rnga brdung :__'jigs pa'i dbyangs kyis 'di skad bskul:__hU~M:__chos dbyings skye ba med pa'i mkha' klong las:__dbyings kyi cho 'phrul 'od lngar kun tu shar:__ma rungs gdug pa'i tshogs rnams bsgral ba'i phyir:__bcom ldan dpal chen badz+ra ku mA ra:__yab yum sras dang bka' sdod sprul 'khor bcas:__gdug pa 'dul phyir dus las mi g.yel ba'i:__mngon spyod dmod pa chen po'i rtsal bskyed la:__phyir zlog las kyi phrin las grub par mdzod:__hU~M b+h+yo:__shin tu rnam dag ye shes ngang :__snying rje'i skur shar he ru ka:__bcom ldan rdo rje gzhon nu ni:__shes rab yum dang mnyam sbyor bas:__gdod ma'i bde gshegs snying po las:__glo bur rtog pas brtags pa yi:__'dod chags zhe sdang gti mug tshogs:__rnam par 'gyur bas byung ba yi:__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi zlog:__'bar g.yo 'thibs pa las byung ba'i:__gdon rigs sum brgya drug cu zlog:__gzung yul zhen pa las byung ba'i:__sa chu me rlung g.yo 'khrugs zlog:__'dzin pa'i nga bdag las byung ba'i:__rtsa dang rlung gi cho 'phrul zlog:__gnyis med ye shes 'khrul pa'i rtsal:__kun brtags sems kyi bag chags zlog:__sna tshogs rtog pa'i gzhan dbang can:__sde brgyad gdug pa'i g.yo 'khrugs zlog:__bzlog go dmar chen gtor mas zlog:__mi mthun thams cad dbyings su zlog:__bsgyur ro ltas ngan dgra la sgyur:__ye shes chen po mthar phyin mdzod:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaTaH__sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M b+h+yo:__me long ye shes ngang nyid las:__bcom ldan badz+ra kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs zhe sdang las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i bde gshegs sogs gong gis 'gre:__hU~M b+h+yo:__mnyam nyid ye shes ngang nyid las:__bcom ldan rat+na kI la ya:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__thogs med phrin las rtsal phyung la:__nyon mongs nga rgyal las byung ba'i:__mi mthun 'gal rkyen bar chad zlog:__gdod ma'i sogs=__hU~M b+h+yo:__sor rtog ye shes ngang nyid las:__bcom ldan pad+ma kI la ya:__gtso 'khor=__thogs med=__nyon mongs 'dod chags las byung ba'i:__mi mthun=__gdod ma'i sogs/__hU~M b+h+yo:__bya grub ye shes ngang nyid las:__bcom ldan karma kI la ya:__gtso 'khor=__thogs med=__nyon mongs phrag dog las byung ba'i:__mi mthun=__gdod ma'i sogs 'gre/__hU~M b+h+yo:__mi dge bcu po gnas dag cing :__dge ba bcu po gnas gyur pa:__khro bcu phra phyag 'khor bcas kyis:__rgyu 'bras 'chol bar spyod pa zlog:__gdod ma'i bde gshegs sogs/__hU~M b+h+yo:__rang byung ye shes gcig nyid las:__du ma'i gar gyis rnam 'phrul pa:__sgo ma srung mar bcas pa yis:__sna tshogs rtog pa thams cad zlog:__gdod ma'i bde gshegs sogs/__de ltar gnad nas bskul nas kyang :__dug gi gtor ma 'phang pa'i slad:__ye shes dbyings su btegs nas kyang :__gtor chen dug dang mtshon char bsam:__'phang pa'i rjes su dpal chen tshogs:__khros 'khrugs rngams pas rab zhugs te:__kla klo gdug pa gtsor gyur pa'i:__mi mthun thams cad brlag par bsam:__hU~M b+h+yo b+h+yo:__dgongs su gsol lo sangs rgyas rnams:__gsan tu gsol lo yi dam lha:__khrag 'thung rdo rje gzhon nu'i tshogs:__thugs dam zhal bzhes ma g.yel cig:__bstan pa gshigs pa'i dgra bo dang :__bar gcod byed pa'i bgegs tshogs kyi:__skyob pa'i lha dang srung ma dang :__'go ba'i dgra bla brgyud dang bcas:__bsdong zla byed pa'i 'byung po kun:__ye shes me yi mtshon chas gzir:__rig sngags dmod pas rmangs med bcom:__bdun brgyud rigs kyang rtsad nas chod:__ming dang brda tsam med par mdzod:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M hU~M bdud pra mA ra ya rbad nan:__kha la dza ma li rbad nan:__ra tsa du ling shag rbad nan:__shig shig dul dul rbad nan:__tshal pa tshal pa rbad nan:__khroM khroM b+h+yo rbad nan:__rmugs rmugs rbad nan:__tir tir rbad nan:__tshal tshal rbad nan:__zhes brjod dmod mo dul mo brdab:__sa ma ya:__de lta bu yi snod rung phyir:__stod las yang dag dbang bzhi bskur:__smad las phur pa'i bsgral dbang bya:__dam tshig bsrung na don tu 'gyur:__sa ma ya:__gzhan yang gsang ba bshad bya ba:__theg pa chen po'i chen po ni:__gsang sngags rdo rje theg pa ste:__de las kyang ni bla med yin:__bla med kun gyi mthar thug pa:__bshad dang ma bshad ci yang rung :__rdo rje chags pa chen po yi:__lam 'di nyid nas mngon byas te:__'bras bu 'grub par gdon mi za:__de nyid mngon tu bya ba'i slad:__dang po phyi yi tshogs 'khor ni:__thabs kyi sha dang zan yin te:__shes rab nyid ni ma da na:__zung 'jug kun du ru nyid kyis:__ye shes rgyas par spel ba'i slad:__yid du 'ong ba'i bu mo ni:__gzugs dang lang tshos brgyan pa bzhag:__rdo rje'i dam tshig bskul ba'i slad:__dang po cho ga 'di ltar brtag:__ra~M ya~M kha~M:__ye shes rlung dang rang rtsal me:__byang sems chu yi cho 'phrul las:__snod bcud tha mal 'dzin zhen sbyangs:__stong pa'i ngang las gsal ba'i gdangs:__snod ni pad+ma b+hany+dza'i nang :__bcud ni byang chub sems chen po:__rnam par dbye ba kun spangs pa'i:__'phel 'grib bral ba'i phyag rgya che:__rdo rje'i dam tshig chen por shar:__oM AHhU~M ha hoHhrIH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya hoH__a nu rA ga yA mi:__hU~M hU~M:__pad+mar rdo rje sbyor ldan pa'i:__a haM sngags kyi sgra chen pos:__dpal chen khrag 'thung lha tshogs dang :__rdo rje gzhon nu spyan drang ngo :__oM ma hA shrI he ru ka badz+ra kI li kI la ya e h+ye hi:__ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__sa ma ya hoH__hU~M:__byang chub sems ni bla na med:__dbang po'i rol pa phyi yi tshogs:__yul dang shes pa mi phyed pa:__bde stong longs spyod nang gi tshogs:__rdo rje'i dam tshig bla na med:__bsam gyis mi khyab gsang ba'i tshogs:__gnyis med mnyam pa'i ngang du rol:__ma hA pU dza ta na ga Na sa ma ya a haMH__hoH__rtsa ba yan lag dang bcas pa:__phyi yi dam tshig nyams chags bshags:__bde chen lam dum bslangs pa'i:__nang gi nyams chags bzod par gsol:__med dang phyal ba gcig pu dang :__lhun gyis grub par mnyam bzhag pas:___kun nas kun tu mi phyed pa'i:__rdo rje'i dam tshig dag gyur cig:__sa ma ya ho:__hU~M b+h+yo:__bstan dang 'gro la 'tshe ba yi:__dgra bgegs kla klo dgug cing bstim:__the tshom rtog pa'i byur 'dre kun:__dza hU~M ba~M hoH'i phyag rgyas gdab:__gzung dang 'dzin pa'i gnyis 'dzin bdud:__thams cad chos kyi dbyings su bsgral:__kun nas kun tu 'od gsal ba:__gdod ma'i stong chen dbyings su thim:__hU~M hU~M hoHhaM mA ra ya phaT:__hU~M b+h+yo:__gnam sa tsam gyi zhal gdangs la:__gangs ri tsam gyi mtshe ba gtsigs:__glogs dmar 'gyu 'dre'i ljags rkyong ste:__nyams pa bdun ldan dgra bo rol:__ye shes chen po'i gzi byin skyed:__bde ba chen po'i rtsal dang bcas:__dbyings rig gnyis su med pa'i ngang :__mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:__sa ma ya ho ho hoH__a haM ma hA su kha hoH__de nas tshogs la longs spyod de:__yul ni phyi yin dgra ni nang :__gnyis su med pa gsang ba ste:__thams cad mnyam pa nyid du sbyar:__mi phyed ro mnyam gcig tu bya:__sa ma ya pheM pheM:__lhag la dbang ba'i mgron dgug ste:__hU~M b+h+yo:__gnas dang yul dang zhing rnams kun:__skyong ba'i ma sring mkha' 'gro dang :__lhag ma'i dam tshig gtogs pa kun:__'dir gshegs dpal gyi phaM 'bab bzhes:__rnal 'byor phyi yi bar chad sol:__'byung bzhi nang gi g.yo 'khrugs zlog:__rtsa rlung gsang ba'i sun ma chod:__thig le rten dang brten par bcas:__ye shes chen por dbyer med mdzod:__sa ma ya uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__de nas rdo rje'i rigs gcig phyir:__gsang chen smon lam 'di yang gdab:__hoH__chos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon gnyan dang gzungs ma dang :__rdo rje'i srog gis sbrel ba'i mched lcam rnams:__nam yang mi 'bral ting 'dzin rtse gcig pas:__rdo rje theg pa'i rigs su skye ba dang :__bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi pa'i:__skal ba mchog dang ldan par rab gyur te:__de dang de yi dam tshig rnam dag shog:__bskyed pa'i rim pas snang ba lha skur dag:__rdzogs rim zab mo rtsa rlung thig ler rdzogs:__rdzogs pa chen pos ye shes mngon smin te:__spang thob med pa'i 'bras bu lhun grub shog:__dz+nyA na sa ma ya a a a:__sa ma ya:__thun mtshams kun tu spyod pa'i phyir:__dang por rdo rje'i tha tshig bskul:__hU~M e:__skye ba med pa e ka dzA ti'i dbyings:__'gag pa med pa bde chen wa~M yig gzugs:__gnyis med dregs pa'i cho 'phrul sna tshogs pa:__rdo rje srin po ma ning rol pa las:__cir yang 'char zhing cir yang 'byung ba yi:__'jig rten kun tu khyab cing rnam 'phrul pa:__thams cad thugs dam dbang gis 'dir gshegs la:__sha khrag ba liM longs spyod rgya mtsho bzhes:__bstan dang 'khor srungs bstan 'dzin sku tshe srings:__gzhan don phrin las g.yel ba med par mdzod:__d+harma pA la sa ma ya hoH__hU~M b+h+yo:__'jig rten spyi dang bod khams brtan ma'i tshogs:__nag mo smug mo dkar mo 'bum sde'i tshogs:__'dir spyon dpal gyi lhag gtor bshal chu bzhes:__bod khams srung zhing mtha' dmag g.yo 'khrugs zlog:__ma ma hrIM hrIM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__e hU~M:__rnam par thar pa gsum gyi mkha' dbyings su:__gegs byed ru dra kla klo sder bcas mnan:__byang chub mchog tu sems bskyed de srid du:__mnan pa yin gyis nam yang ma ldangs shig:__sa ma ya hU~M hU~M hU~M:__sa ma ya:__de lta bu yi thabs mkhas la:__brten nas dngos grub lhur blang phyir:__mchod bstod dam tshig nyams chags bshags:__de nas dngos grub bskul ba'i phyir:__rtse gcig gdung bas 'di skad gsol:__oM AHhU~M hoH__bla ma yang dag yi dam kI la ya:__rtse gcig bsnyen cing sgrub pas thugs dam bskul:__deng 'dir dngos grub stsol ba'i dus lags na:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__dbang bcu phyi dang nang la sogs pa yi:__thun mong dngos grub dka' ba med pa dang :__mchog tu mi 'gyur ye shes phyag rgya che'i:__go 'phang tshe 'di nyid la stsal du gsol:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__sa ma hoH__sa ma ya s+t+waM:__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__nongs pa bshags shing ye shes pa:__bstim mam rang bzhin dbyings su gshegs:__dam tshig 'khor lo bsdu ba'i phyir:__a a a:__'khor 'das chos kun bden gnyis dbyer med pa:__lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su thim:__de las slar yang zung 'jug sgyu ma dang :__chu zla lta bu'i lhan skyes sku ru ldang :__phaT phaT phaT:__ho:__dge ba 'dis mtshon dus gsum dge tshogs kun:__shin tu rnam dag 'dus ma byas par bsngo:__de yi dge bas mtha' yas yid can kun:__khrag 'thung chen po'i go 'phang myur thob shog:__hU~M:__chos sku yang dag gdod nas 'dus ma byas:__longs sku dpal chen badz+ra ku mA ra:__sprul sku gang 'dul der snang sna tshogs gzugs:__dbyer med lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:__ces sogs bsngo smon rgya cher bya:__sa ma ya:__de lta bu yi gdams pa ni:__rgyud las lung dang man ngag don:__grub pa'i slob dpon chen po yi:__dgongs nyams gcig nas gcig dril ba:__ma 'ongs nga la mos pa yi:__slob dpon dang ni slob ma dang :__de yi rjes 'brang dang bcas par:__shin tu brtse ba'i bsam pa yis:__snyan brgyud nges pa'i brda sbyar te:__snod ldan dang ni skal ldan la:__bsnan dang 'phri ba med pa ru:__byin gyis brlabs pa'i gzi byin gyis:__pad+ma bdag gi bka' brgyud dang :__de las gzhan pa'i sgrub brgyud srog:__nam yang nub pa med pa ru:__'phel zhing rgyas par 'gyur ba yin:__sa ma ya:

Footnotes

Other Information