JKW-KABAB-12-NA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ།
Wylie title rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro JKW-KABAB-12-NA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 8, Pages 217-249 (Folios 1a to 17a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, rdo rje gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 217-249. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ (rdzogs chen snying po hum skor)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-026
Colophon
  • First colophon (treasure) page 237: ཨེ་མ་ཧོ༔ འདི་མེད་གཞན་ལ་སྦྱང་བའི་སྒོམ་ཆེན་ཡི་རེ་ཆད༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་སྙིང་པོའི་ལྡེ་མིག་ཏུ༔ གནད་ཀྱི་དོན་རྣམས་བསྡེབས་ནས་འདིར་བཀོད་དེ༔ ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ནི༔ བླ་མའི་གདམས་ངག་རང་གི་མྱོང་བ་དང་༔ རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་འདིར་བཀོད་པས༔ ནམ་ཞིག་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ཕྲད་ནས་ཆོས་བདག་ཉིད་དང་འཕྲད་པར་སྨོན༔ འདི་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པས་སངས་རྒྱ་བ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་ན༔ བདག་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་j ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ ལུང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱའོ༔
  • Second colophon (treasure) page 248: ཨེ་མ༔ གནད་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་རྣམས༔ མི་རྟོག་མྱ་ངན་འདས་འདོད་བརྩོན་པར་སུས་བྱས་པས༔ རིག་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དག་ལ༔ རྟག་ཏུ་འདྲིས་ཤིང་ལུས་གནད་གཞི་མི་འགྱུར༔ ངག་གིས་ལྐུག་པ་ཅོག་བཞག་རང་གར་ཀློད༔ རྟག་ཏུ་ཁྱིམ་དབེན་རི་ཁྲོད་དབེན་པ་འགྲིམ༔ མཚར་སྡུག་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱབ་ཏུ་བསྲིང་༔ སྣ་ཚོགས་སེམས་འདི་ནམ་མཁའི་རླུང་སྤྲིན་འདྲ༔ གང་སྣང་དྲན་འཛིན་མ་བྱེད་རང་གར་ཡན༔ ཤེས་ཉམས་སྣང་ཉམས་འཕེལ་འགྲིབ་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ དགག་སྒྲུབ་མ་བྱེད་གཏད་མེད་ལྷུག་པར་རྡོལ༔ གནད་འདི་ཞུགས་ནས་རྩོལ་བ་རབ་རྣམས་ཀྱིས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ལྷག་མེད་མ་གྲུབ་ན༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་པདྨ་བདག་གིས་བསླུས༔ ལེ་ལོ་ཕྱི་ཤོལ་མ་བྱེད་ང་ཕྱིར་ཤོག༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གྲལ་ཡང་འདི་ན་རིང་༔ རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་བཞད་གད་འདི་ན་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུག་པའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ན་རྒྱས༔ སྙིང་པོའི་ཉམས་སྐྱུག་འགྲོ་གླེང་འདི་ན་འཕེལ༔ ཏིང་འཛིན་ཟས་ཀྱི་རོ་མཆོག་འདི་ན་བདའ༔ སྣང་བ་བཀོད་པའི་གཟིགས་མོ་འདི་ན་ཆེ༔ ཞེན་མེད་རོལ་པའི་གདུལ་ཞིང་འདི་ན་ཆེ༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་མྱུར་སྒྲོལ་ཅིག༔ བར་དོ་ནི་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་སྦྱོར་ལ་རིམ་གྱིས་སྟོན༔ འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྩོལ་བ་རབ་རྣམས་ཚེ་འདིར་རབ་ལོ་གཅིག༔ འབྲིང་ལོ་གཉིས༔ ཐ་མ་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དགུ་ལ༔ རང་ལུས་ཟག་བཅས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་ནས༔ ཀ་དག་རང་ས་ཟིན་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པའོ༔ ཨ་མ་སྙིང་འབྱིན་མས་བཀའ་འདི་བྱ་ར་གྱིས་ཤིག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱའོ༔ ཤ་ན་རཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཤུབྷྃ༔
  • First colophon (treasure) page 237: e ma ho:__'di med gzhan la sbyang ba'i sgom chen yi re chad:__o rgyan bdag gis snying po'i lde mig tu:__gnad kyi don rnams bsdebs nas 'dir bkod de:__phyi rabs skal ldan rnams kyi don du ni:__bla ma'i gdams ngag rang gi myong ba dang :__rgyud kyi gzhung la brten nas 'dir bkod pas:__nam zhig snyigs ma lnga bdo'i dus kyi tshe:__skal ldan snying gi bu dang 'phrad par shog:__phrad nas chos bdag nyid dang 'phrad par smon:__'di bzhin nyams su blangs pas sangs rgya ba the tshom yod na:__bdag o rgyan pad+ma'i [j ]sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__bka' rgya:__lung rgya:__gtad rgya'o:
  • Second colophon (treasure) page 248: e ma:__gnad 'di nyams su len pa'i skal bzang rnams:__mi rtog mya ngan 'das 'dod brtson par sus byas pas:__rig pa 'gyur med rdo rje lu gu rgyud dag la:__rtag tu 'dris shing lus gnad gzhi mi 'gyur:__ngag gis lkug pa cog bzhag rang gar klod:__rtag tu khyim dben ri khrod dben pa 'grim:__mtshar sdug longs spyod 'dod yon rgyab tu bsring :__sna tshogs sems 'di nam mkha'i rlung sprin 'dra:__gang snang dran 'dzin ma byed rang gar yan:__shes nyams snang nyams 'phel 'grib ci byung yang :__dgag sgrub ma byed gtad med lhug par rdol:__gnad 'di zhugs nas rtsol ba rab rnams kyis:__chos nyid zad pa lhag med ma grub na:__o rgyan mkhan po pad+ma bdag gis bslus:__le lo phyi shol ma byed nga phyir shog:__dus gsum sangs rgyas gral yang 'di na ring :__rig 'dzin rnams kyang bzhad gad 'di na che:__ye shes lhug pa'i zhing khams 'di na rgyas:__snying po'i nyams skyug 'gro gleng 'di na 'phel:__ting 'dzin zas kyi ro mchog 'di na bda':__snang ba bkod pa'i gzigs mo 'di na che:__zhen med rol pa'i gdul zhing 'di na che:__rig 'dzin rdo rje'i lus su myur sgrol cig:__bar do ni dbang po'i rim pa dang sbyor la rim gyis ston:__'di ni rnal 'byor pa rtsol ba rab rnams tshe 'dir rab lo gcig:__'bring lo gnyis:__tha ma lo gsum dang zla ba dgu la:__rang lus zag bcas 'ja' ltar yal nas:__ka dag rang sa zin par byed pa'i gdams pa'o:__a ma snying 'byin mas bka' 'di bya ra gyis shig:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya'o:__sha na rA:__rgya rgya rgya:__shub+ha~M:
Notes There are two texts included under this title:
  1. rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro (217-238)
  2. khrid kyi dngos gzhi thod rgal za 'og gur khyim (238-249)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས༔ རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བཞུགས་སོ།

ཨ་ལ་ལ༔

བཅོམ་ལྡན་འདས་གབ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འབྱིན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གསང་བའི་མན་ངག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྡུས་པའི་སྙིང་ཁུ་འདི༔ སངས་རྒྱས་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་དོན༔ གསང་བའི་མན་ངག་སྙིང་གི་ཏི་ཀ་འདི་རུ་དྲིལ༔ རིག་པ་གོམ་པའི་གནད་རྣམས་སུས་ཀྱང་མ་ཤེས་ནས༔ དེའི་དོན་རྣམས་གསལ་བར་མངོན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར༔ ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བཅུད་བསྡུས་བསྟན༔ སྙིང་གི་བུ་སྐལ་བར་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་ལ༔ ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་གི་ཆོས་སྐོར་འདི༔ གསང་བའི་ཡང་ཞུན་བདུད་རྩི་འདུས་པའི་ཡང་ཞུན་དུ༔ བསྟན་པར་བྱའོ་སྐལ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན༔ རྒྱུད་ལས་བྱུང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་བ༔ འདི་ནི་སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་ཡིན་པས༔ འདི་རྣམས་ཚང་བའི་སྐལ་ལྡན་གཅིག་གཉིས་ལས༔ གསུམ་ལས་མང་ན་མཁའ་འགྲོའི་ཆད་པ་འབྱུང་༔ རྣལ་འབྱོར་སྐལ་ལྡན་སེམས་ལ་བརྣག་པར་བྱའོ༔ འཇིག་རྟེན་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་བྱུང་ཡང་༔ འདི་ཉིད་བབ་ཆོལ་རང་གར་བརྗོད་པ་མིན༔ རང་གི་སེམས་ལ་བརྣག་པའི་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ༔ དེ་ལ་འདི་བྱིན་སྙིང་ལ་རྒྱས་ཐོབ་ཅིག༔ དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས༔ ཡི་གེ་འདི་ལ་རྟག་ཏུ་འདྲིས་པར་གྱིས༔ འདི་ལ་འདྲིས་ན་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦོས༔ རིགས་མེད་འཆལ་བའི་གང་ཟག་སྣོད་མིན་ལ༔ འདི་ཉིད་བྱིན་ན་རྒྱལ་ཁམས་མེ་ཡིས་བསྲེག༔ དེ་བས་མ་ཐོབ་ཉེས་མེད་མཆོག་ཏུ་དགའ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གསང་བའི་མན་ངག་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་ཅིང་༔ སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བུ་རྣམས་དང་པོར་གནས་གལ་ཆེ་སྟེ༔ ཡོན་ཏན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང་༔ སྔར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པ༔ གངས་ཁྲོད་ལུང་སྟོང་ངམ༔ རི་རྩེ་དུར་ཁྲོད་དམ༔ དབེན་ཞིང་དྭངས་པ་མཐོ་བ་གཅིག་དགོས་སོ༔ རྒྱུད་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་ཡོན་ཏན་ས༔ གྲུབ་ཐོབ་གོང་མའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས༔ གངས་ཁྲོད་ལུང་སྟོང་རི་རྩེའམ༔ དུར་ཁྲོད་དབེན་ཞིང་དྭངས་མཐོ་རུ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གཉིས༔ གནས་སྐབས་སུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ༔ རིག་པ་དྭངས་པ༔ ཉམས་འབར་བ༔ རྟོགས་པ་འཆར་བ༔ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ཡོ་བྱད་ལ༔ ནད་བྱུང་བའི་དོགས་པས་སྔར་ནས་ནད་ལ་གང་ཕན་གྱི་སྨན༔ འཚོ་བ་སྒྱུ་ལུས་གསོ་བའི་ཟས༔ ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད༔ བླ་མའི་གསོལ་ཟས་དང་༔ ཕྱག་རྟེན༔ གཏོར་མའི་ཡོ་བྱད༔ རྟེན་མཆོག༔ དབང་རྫས༔ མཆོད་རྫས༔ མི་རྒོད་ལ་རྒོལ་བའི་མཚོན་དང་གོ་ཆ་རྣམས་བཙལ་ལོ༔ དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ནད་གསོ་སྨན་དང་འཚོ་བའི་ཟས༔ དབང་ཆས་ཚོགས་ཆས་ཚང་བར་བསགས༔ ཅེས་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས༔ གནས་སྐབས་སུ་ལུས་རྒྱས༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་མཉེས༔ བྱིན་ཕེབས༔ ཚོགས་རྫོགས༔ བླ་མ་མཉེས༔ བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་དགོས་པ་ཡོད༔ གྲོགས་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་ཅན་དང་༔ ཤེས་རབ་སྡུག་སྲན་ཅན་དང་༔ སེམས་མཐུན་པ་བཙལ་ལོ༔ དེས་གནས་སྐབས་སུ་རི་ལ་ཆགས༔ སྡོད་ཚུགས༔ མཐར་ཐུག་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ རྒྱུད་ལས༔ དགྲ་ཟློག་མཚོན་དང་གྲོགས་མཆོག་བཙལ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལྟར་མ་འཛོམ་པའི་ལོ་གསུམ་གོང་ནས༔ བླ་མ་ལ་གསེར་གཡུའི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ༔ ཆོས་ཞུ༔ ཅེས་པས་སྙན་གསན་ཕབ༔ གནང་བ་བྱིན་ནས་ལོ་གསུམ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བསླབ༔ བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ལ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་གཅིག་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ༔ བར་སྐབས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་བྱ༔ རྨི་ལྟས་བརྟག་གོ༔ དེས་སྡིག་པ་འདག༔ ལུས་སྒྲིབ་འདག༔ རྒྱུ་རྐྱེན་ཤོམས་པའི་དགོས་པ་ཡོད༔ དུས་ནི་ཚེས་གཅིག་ལ་ཞུགས་ནས་སྟོང་ལ་གཞུག་གཏད་པའོ༔ གནས་སྐབས་སུ་གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་བཟང་བ་གལ་ཆེའོ༔ དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དུས་ནི་ཟླ་ཚེས་ཡར་ངོ་ལ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེས་ནི་གནས་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས༔ རྟེན་འབྲེལ་འཛོམ་པ༔ རྣམ་རྟོག་ཞི་བའོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་འབྲས་ལྟར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་སམ༔ ཡང་ཐོག་ལྟར༔ རིག་འཛིན་བརྡའ་རྒྱུད་དང་༔ རང་ལ་གང་བབས་པའི་ཆེ་བ་སྤྱི་ཆིངས་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་་་་་བརྒྱུད་ཚུལ༔ བཤད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱའོ༔ དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་དབྱེ་བ་མ་བཤད་ན༔ ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་ཁུང་མི་བཙུན༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ ཡོན་ཏན་ནི༔ གནས་སྐབས་སུ་ཡིད་གཉིས་སེལ་ཞིང་༔ མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་ཁུང་བཙུན་སྤྲོ་བ་སྐྱེ༔ བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་གདམས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི༔ སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་གསུམ་མོ༔ སྔོན་འགྲོ་ཡང་གསུམ་སྟེ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའོ༔ དང་པོ་རང་ཐ་མལ་པའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ༔ བླ་མ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་སུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ སྐྱབས་བླ་མ་རང་མཁྱེན་ནོ་སྙམ་པའོ༔ བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ སེམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཅེས་པ་ཞག་གསུམ་དུ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་བརྗོད༔ གཞན་ཡང་ཕྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ༔ ནང་ལྟར་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ༔ གསང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ༔ ཡང་གསང་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་སེམས་རིག་པ་སྐྱེ་མེད་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོའོ༔ དགོས་ཆེད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྒོར་ཚུད༔ མུ་སྟེགས་ལས་ཁྱད་པར་ཆེ༔ འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་ལས་འཕགས༔ གནས་སྐབས་སུ་བར་ཆད་རྐྱེན་གྱིས་མི་ཚུགས༔ མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པའི་རིག་པ་སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་རྟོགས་པས་སངས་རྒྱ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ནས་སངས་མ་རྒྱས་བར་དུ༔ ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་བསྒོམས་ལ་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འགྲུབ་པར་བྱས་ཏེ༔ སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་ལ་དགོད་སྙམ་པ༔ ཞེ་ཐག་པ་ནས་བསམ་ཞིང་༔ གཟུང་འཛིན་དག་ཕྱིར་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་དོན༔ སྒོ་གསུམ་བྱ་བྲལ་ཆེན་པོར་ཉམས་བླངས་ནས༔ ཁམས་གསུམ་སྐུ་གསུམ་རྩོལ་མེད་གྲོལ་བ་དང་༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འགྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་གདངས་དང་བཅས་པ་ཞག་གསུམ་བྱ༔ དགོས་ཆེད་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་ཆེན་དུ་འགྱུར༔ དཔེར་ན་གཞན་དོན་བྱས་པས་རང་དོན་ཞོར་ལ་འབྱུང་བ་མཉེན་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞིང་༔ མཐར་ཐུག་འདུལ་ཞིང་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་འདྲེན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་མི་རྟག་པ་བསམ་སྟེ༔ ཕྱི་ནམ་ཟླའི་འགྱུར་ལྡོག༔ ནང་ཕུང་པོའི་དར་རྒུད༔ གསང་བ་སེམས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལ་བསམ༔ གཞན་ཡང་རང་སྐྱེས་ནས་དྲན་གྱི་བར་གྲོགས་སྡེ༔ སྒོས་མཛའ་ཕ་མ༔ སློབ་དཔོན༔ མི་ཆེན༔ ཡུལ་མི་ཤི་བ་མཐོང་བ༔ ཐོས་པ༔ དྲན་པ་རྣམས་རྡེའུ་ལ་བཤར་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་ལ་རང་ཡང་ནམ་འགྲོ་དགོས་སམ་མི་དགོས་ལྟར་གཞུག༔ དགོས་ན་གར་སྐྱེ་བར་འདུག་སྔར་མ་ཤི་བའམ༔ ད་མི་འཆི་བར་ཨེ་འདུག་ལྟར་གཞུགས་ཏེ་ཞག་གཅིག་བསྒོམ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མི་རྟག་བསྒོམ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེས་གནས་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟེན་ལ་ཞེན་པ་ལྡོག༔ བྱ་བ་མི་རྩོམ༔ མཐར་ཐུག་ཏུ་མཆོག་མཐོང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཚོགས་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མཎྜལ་འབུལ་དགོས་ཏེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐུ་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་དམིགས་ཏེ༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ༔ རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་སེམས་འགྱུ་བ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བས་རིག་པ་གཅེར་བུར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་གསེར་གཡུའི་མཎྜལ་དང་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའམ༔ རྫ་ཤིང་ལ་སྨན་འབྲུ་གང་འབྱོར་སྤུངས་ལ༔ ཚིག་འདི་དབྱངས་དང་བཅས་པས་འབུལ་ལོ༔ ཨེ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ནས༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ལྕགས་རིས་འཁོར་ཡུག་བཀྲམ༔ ཉི་ཟླ་འདོད་ཡོན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤུངས༔ བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུུ་ལ་འབུལ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ལོངས་སྐུའི་མཎྜལ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་གཞལ་མེད་ཁང་གིས་སྤྲས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་མ་འདྲེས་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ལ་འབུལ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཆོས་སྐུའི་མཎྜལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར༔ རང་སྟོང་འཛིན་མེད་ལུགས་རྒྱུད་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ གསལ་སྣང་འགག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤུངས༔ བླ་མ་ཀུན་བཟང་ལ་འབུལ་སྐྱེ་མེད་བཞེས༔ ཞེས་པས་ཞག་གསུམ་དུ་འབུལ་ལོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པའི་དགོས་པ་གནས་སྐབས་སུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་མཆོག་ལ་སྦྱོར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ༔ སྡིག་པ་དྲན་དགོས་པས༔ དང་པོ་སྲིད་པ་བར་དོ་བྱ་སྟེ༔ བུ་རྣམས་ཀྱི་ཉི་མ་དགོངས་ཀ་གཅིག༔ རྒྱུས་མེད་ལུང་སྟོང་གཅིག་ཏུ༔ རང་རེ་རྒས་པ་འཁོག་པ་གོས་མེད་པ༔ ངོ་ཤེས་མེད་པ༔ ཆུ་འགྲམ་ན་ལམ་ཡོད་པ༔ ཁྲེས་པོ་གཟར་མི་བཏུབ་པ་ཅིག་ཁུར་བ༔ ཤིང་རེངས༔ མི་རྒོད་དང་གཅན་ཟན་གྱི་འཇིགས་པ་ཡོད་པ༔ བྲག་དང་ཆུ་འཐབ་པ་ལུང་པའི་ཕུུ་ན་ལམ་གཏད་པ༔ གྲོགས་ཡུལ་མེད་པ་འདིར་འགྲོ་ངོ་ཤེས་མེད་པ་ཞིག་བསམས་ལ༔ དཔེའུ་རིས་མཎྜལ་དུ་བྲིས་ལ་བསྒོམ་ཞིང་༔ ཡུན་རིང་བའི་གཅོང་སྐད་དང་བཅས་པ་ཞག་གཅིག་བཟླས་སོ༔ དེས་བར་དོར་དྲན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་རང་གིས་དྲན་ནས་དའི་བར་དུ་སྡིག་པ་གང་བྱས་དང་༔ དགེ་བ་གང་བྱས་རྡེའུ་འམ་ཕྲེང་བ་ལ་བཤར་དུ་བཅུག་ལ༔ ཤེལ་ཞིག་མིག་ལ་སྦྱར༔ ཕ་ཀིར་ཡོལ་བ་དམར་པོ་གཅིག་ཕྱར་ལ༔ དེའི་ནང་དུ་གཅིག་གིས་རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་དུ་འདུག་པའི་མདུན་དུ༔ མི་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་རྡེའུ་དང་ཆོ་ལོ་འགྲེམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ༔ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་འདི་ལྟར་འོང་༔ ཞེས་ངོ་སྤྲོད་དོ༔ སྲང་ལ་འདེག་པའི་ཚུལ་ཡང་བྱའོ༔ མི་ནག་པོ་ཐུུ་བ་བརྫེས་པ་འབག་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་འཇག་མའི་གསོབ་ཉམ་ཐག་པ་ཅིག་བཅོས་ལ༔ རྐེ་ལ་ཐག་པ་ནག་པོ་གཉིས་བཏགས་ལ་འདྲུད་པ་དང་༔ བརྡེག་པ་དང་༔ འཚོག་པ་ལ་སོགས་བྱས་ལ༔ དེ་ཤེལ་གྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་དང་༔ ལས་སྡིག་པ་བྱས་པས་འདི་ལྟར་འོང་༔ ཞེས་དམྱལ་བ་དང་༔ ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་དོ༔ ཡང་མི་དཀར་པོས་གདུགས་དང་༔ རོལ་མོ་དང་༔ འདོད་ཡོན་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཤེལ་དུ་འཆར་བར་བྱས་ལ༔ དགེ་བ་བྱས་པས་མཐོ་རིས་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱའོ༔ དགེ་བ་རྣམས་བསྔོའོ༔ སྡིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་བཤགས་སོ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པ་སྤྱི་བོར་ཞུ་ནས༔ རང་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་རིག་པ་ཧཱུྃ་དུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨོཾ༔ ཨཱཿབཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར༔ སྒོ་གསུམ་སྡིག་པའི་བྱ་བ་ཅི་བསགས་དང་༔ རྩ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་དང་གཟུང་འཛིན་འཐས༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཞེས་ཞག་གསུམ་སྦྱང་དུ་གཞུག་གོ༔ དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དགེ་སྡིག་རེ་ཡིས་ཡིད་སྦྱང་བསྐྱེད༔ མི་མོས་དཔེ་ཆུང་བར་དོས་བསྡིག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལ་དགོས་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ གནས་སྐབས་སུ་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ༔ དགེ་སྡིག་ལ་ཡིད་ཆེས༔ དད་པ་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བ་དང་༔ མཐར་ཐུག་ཉོན་མོངས་པ་དང་༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སངས་རྒྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་གེ་བརྒྱད་བསྣོལ་གྱི་སྟེང་དུ༔ ཉི་ཟླ་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷབ་ལྷུབ་དཀྱིལ་དུ༔ རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བརྒྱུད་པས་བསྐོར་ཏེ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཐུག་པར་བསྒོམ་སྟེ༔ གདུང་དབྱངས་སྙན་པོས་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ ན་མོ༔ མི་དམིགས་ཀློང་ཡངས་ཀུན་ཁྱབ་གཞལ་ཡས་སུ༔ ངོ་བོ་རང་སྟོང་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ འཛིན་མེད་མོས་པའི་བློ་ཡིས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྟ་བ་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྷུན་གྲུབ་རང་གསལ་སྐུ་ལྔའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ༔ ཞེན་མེད་མོས་པའི་བློ་ཡིས་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྒོམ་པ་རང་བབས་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གང་ཤར་སྐྱེས་གྲོལ་ཅོག་བཞག་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཚོགས་དྲུག་ལྷུག་པ་བཟོ་མེད་པད་འབྱུང་ལ༔ འཁྲུལ་མེད་མོས་པའི་བློ་ཡིས་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྱོད་པ་གང་འདུལ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་དཀྱིལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ གནས་སྐབས་དད་པ་སྐྱེས་པས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག༔ མཐར་ཐུག་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་གནད་ཤེས་པས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ མཎྜལ་སྡིག་བཤགས་གསོལ་བ་གདབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞི་སྒོམ་སྟེ༔ མེད་པ་ལ་ཡོད་འཛིན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་སྙམ་པ་དང་༔ འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་མ་ཡིན་པ་མེད་པས༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་སྙམ་པ་དང་༔ ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་དགའ་སྙམ་པ་དང་༔ གཅིག་དང་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མེད་པ་བཞི་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ༔ ཚིག་འདི་དབྱངས་དང་བཅས་པས་ཞག་གཅིག་བརྗོད༔ འཁྲུལ་ཞིང་གཟུང་འཛིན་བསྡམས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ སྡུག་བསྔལ་རྦ་རླབས་བསྒྲལ་བའི་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ན་དགའ༔ ཕྱམ་གཅིག་བདལ་བའི་སངས་རྒྱས་བཏང་སྙོམས་བསྒོམ༔ ཞེས་པ་ལ་དགོས་པ་གཉིས་ཡིན༔ གནས་སྐབས་སུ་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱོངས༔ མཐར་ཐུག་གདུལ་བྱ་སྨིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད༔ རྒྱུད་ལས་ཀྱང་༔ ཚད་མེད་བྱམས་སེམས་གཉིས་ལ་བསླབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་རྣམས་ནི་སྤྱི་ཡི་སྔོན་འགྲོ་ཡིན༔ དྲང་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ལུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་སྒོ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར༔ ཞག་གཅིག་གི་བར་དུ་སྦྱང་བས་ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ལྷ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད༔ དེ་ཡང་སྤྱི་བོར་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ་ཅིག་འདུག་པ་ལ༔ མདུན་དུ་ཨ་དཀར་པོ་ཅིག་ལས་མེ་འབྱུང་༔ ལུས་ཨ་དང་བཅས་པ་བསྲེག་པར་བསམ༔ ལུས་གནད་ནི་རྐང་པ་གཡས་བརྐྱང་ལག་པ་མ་རེག་པར་བརྐྱང་༔ རྐང་པ་གཡོན་བསྐུམ༔ ལག་པ་གཡོན་སྙིང་ཁར་མ་རེག་པར་བསྐུམ༔ རླུང་རོ་གསུམ་ཕྱིར་ལ་བུས༔ འཇམ་རླུང་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་བཟུང་ལ་རྣམ་རྟོག་འགྱུ་རུ་མི་འཇུག་པར་ཡུན་རིང་དུ་མནན༔ མི་ཐུབ་ན་ཨ་ཅེས་པས་རླུང་རྣམས་བཏང་ལ༔ ལུས་ངག་བདེ་འབོལ་ལེ་བཞག༔ ཡང་ཧཱུྃ་བྱས་ལ་རྣམ་རྟོག་བཀག་ལ་སྒོམ་མོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་ཨ་སྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ དགང་དང་གཞིལ་དང་ཀློག་པ་དང་༔ ཆ་སྙོམས་མ་བཅོས་ཀློད་ལ་བཞག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་གནད་འཕོངས་ལ་མ་རིག་པ་དང་༔ རྐང་པ་གཉིས་ས་ལ་ནར་ཕར་བརྐྱང་༔ ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་བཙུག༔ དམིགས་པ་མགྲིན་པར་ཏྲི་ལྗང་གུ་ཅིག་བསམ༔ འ་ལྗང་གུ་ལས་མེ་བྱུང་བས་ལུས་ཡེ་གེ་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་ལ་སྟོང་སང་ངེ་བར་བསམས་ནས་རླུང་བཟུང་གོང་དང་མཚུངས་སོ༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག་སྦྱངས་རྟགས་ཚང་ལ་བསྐྱལ་ལོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་ཏྲི་སྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་མི་ལུས་ལེན་པའི་སྒོ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་གནད་འཕོངས་ལ་མ་རེག་པར༔ ལག་པ་གཉིས་ནང་ནས་སྒྱིད་ཁུང་ཕྱིར་བཏེགས་ལ༔ རྐང་པ་གཉིས་ས་ལ་ཙོག་གེ་བཙུག༔ ལག་པ་གཉིས་ཕྱིར་བྱས་ལ༔ དམིགས་པ་སྙིང་ཁར་ནྲྀ་དམར་པོ་ཅིག་བསམ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཧ་དམར་པོ་གཅིག་བསམ་འོད་ཟེར་མེ་རུ་འབར་བ་གོང་བཞིན་བསམ་ཞིང་༔ རླུང་བཟུང་༔ ཨ་ཞེས་ཀློད་དེ༔ དེ་ཞག་གཅིག་བྱས་པས་ཚད་ལ་བསྐྱལ་ལོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་ནྲྀ་སྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་བྱོལ་སོང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ཁ་སྦུབ་ཏུ་ལག་པ་གཉིས་རྐང་པའི་ཕྲག་ལ་བཏང་སྟེ་ཕྱིར་བསྐྱེལ༔ རྐང་པ་གཉིས་མདུན་དུ་དྲངས་ལ་རུ་སྦལ་ལྟར་བྱ༔ ལྟེ་བར་ཡེ་གེ་སུ་སེར་པོ་ཅིག་བསམ༔ མདུན་དུ་ཡི་གེ་ཤ་སེར་པོ་ལས་འོད་བྱུང་མེས་བསྲེག་པར་བསྒོམ༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག་སྦྱངས་ལ་ཚད་ལ་བསྐྱལ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་སུ་སྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་བའི་སྒོ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་གནད་རྐང་པ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བསྣོལ༔ ལག་པ་གཉིས་བསྣོལ་ལ་རྒྱབ་འཇིང་ན་བཀུག༔ འཇིང་པ་ཕར་འཐེན་ལ༔ དམིགས་པ་གསང་གནས་སུ་པྲེ་ལྗང་མཐིང་གཅིག་བསྒོམ༔ མདུན་དུ་ཡི་གེས་གཅིག་ལས་མེ་འབར་བསྲེགས་པར་བསམས་ལ་ཞག་ཅིག་སྦྱང་༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་སེར་སྣ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་པྲེ་སྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་དམྱལ་བའི་སྒོ་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་གནད་རྐང་པ་གཡས་པ་གནམ་ལ་བསྟན༔ ལག་པ་གཡས་པ་ས་ལ་བཙུག༔ རྐང་པ་གཡོན་པ་ས་ལ་སྐུམ༔ ལག་པ་གཡོན་པས་ནང་ནས་ཕྱིར་བཏོན༔ ཡང་ཕྱིར་མགོ་བཀུག་ལ༔ འཕོངས་ས་ལ་མ་རེག་པར་བྱའོ༔ དམིགས་པ་ནི་རྐང་མཐིལ་དུ་དུཿདུད་ཀ་ཅིག་བསམ༔ མདུན་དུ་ཡི་གེ་མ་ཅིག་ལས་མེ་འབར་བས༔ རང་ལུས་བསྲེགས་ཤིང་ས་བོན་ཡང་མེད་པར་བསམ༔ རླུང་བཟུང་གཞིལ་ཀློད་སུམ་ཆ་སྙོམས༔ ཨ་ཞེས་པ་དང་༔ རྗེས་ཀྱི་ཤེས་པ་རྩད་བཅད་ལ་ཀློད་ཅིང་སྒོམ་དུ་གཞུག་གོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ ཡི་གེ་དུཿསྤུར་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་རང་ལུས་རུ་ཤན་དབྱེ་བའི་ཕྱིར༔ རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྤྲད༔ འཕོང་རྟིང་པ་ལ་སྦྱར༔ བྲང་ལ་ལུས་ལྗིད་བཀལ༔ ལག་པ་གཉིས་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱར༔ དམིགས་པ་སྙིང་ཁར་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་མཁྱུད་གང་བ་ཅིག་ཡོད་པའི་མགོ་ལ་ཨོཾ༔ ལྟེ་བ་ལ་ཨཱཿ མཇུག་མ་ལ་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས༔ རང་ལུས་སྤུར་བར་བསམས་ལ༔ ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འབུམ་ཚོ་གཅིག་བཟླས་ཤིང་རྟགས་ཚད་དུ་སྦྱར་ལ་ཞག་གསུམ་བསྒོམ༔ རླུང་བཟུང་གོང་དང་འདྲ། དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ནས་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ཏེ་ཆ་བསྒྲིམས་ལ༔ སྙིང་ཁར་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་བསྒོམ༔ འབྲུ་གསུམ་དག་གིས་ལུས་པོ་སྤུར༔ ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འབུམ་ཚོ་བཟླས༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལ་དགོས་ཆེད་གཉིས་ཏེ༔ གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ལ་ཞེན་པ་ལྡོག༔ འཁོར་བར་འཁྱམ་པའི་རྩ་བ་ལྟོ་གོས་གཉིས་ཡིན༔ དེ་གཉིས་ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ལ་ཐུག་པས༔ བདག་འཛིན་ཞིག་འགྲོ༔ མཆོག་ཏུ་རིགས་དྲུག་གི་ལུས་མི་ལེན་ཏེ༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབྱུང་༔ སྤྲུལ་པ་འབྱུང་ནུས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ངོ་༔ ཞེས་གསུངས༔ ཆོས་སྐུའི་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ཐར་འདོད་ན་རུ་ཤན་དབྱེ༔ ཞེས་སོ༔ ཡང་༔ ལུས་ཀྱི་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཕྱེས༔ ལུས་སྦྱངས་སེམས་ལ་ཕན་པ་ཡིན༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་གཉིས་པ་ངག་གི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་ནི༔ བར་དེར་གསང་དབང་བསྐུར་ལ་ངག་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ༔ དང་པོ་ཨ་འ་ཧ་ཤ་ས་མ༔ ཞེས་གདངས་དང་བཅས་པ་ཞག་གཅིག་བགྲང་༔ འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་འགྲོ་ལ་ཀློད་ལ་ཀློད་ཅིང་བཞག༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཨ་འ་ཧ་ཤ་ས་མ་དང་༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེས་རིགས་དྲུག་ཏུ་མི་ལྡོག་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་རང་ངག་འདི་ནམ་མཁའི་མཐའ་ནས་ཕཊ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ནམ་མཁའི་མཐའ་འཚོལ་ཞིང་སོང་བར་བསམས་ལ༔ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མན་ཏ༔ ཞེས་པའི་ཛབ྄་དབྱངས་དྲག་པོར་བགྲང་ངོ་༔ དེའི་རྗེས་ཤེས་འདྲེན་བྱེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཚོལ་མཁན་དེ་གནས་གང་ན་འདུག་ལྟའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མན་ཏ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ཡིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཅིང་སེམས་རང་ཡན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཧཱུྃ་རིང་པོའི་སྒྲས༔ རང་གི་རིག་པ་ཧཱུྃ་དུ་བསམས་ལ༔ གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་རྣམས་ལ་ཅི་བྱེད་ལྟ་རུ་བཏང་༔ ཞག་གཅིག་བགྲང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་བྱས་པས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ནས་ཧཱུྃ་ཐུང་རང་གི་ལུས་ལ་ཕར་ཐལ་ཚུར་ཐལ་བྱས་པས༔ ལུས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཅིག་སོང་ནས་རྗེས་མ་བཅོས་པར་ཀློད་ལ་བཞག་གོ༔ དེས་ངག་གྲགས་སྟོང་དུ་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས་ཧཱུྃ་རིང་ཧཱུྃ་ཐུང་ཕྱི་ནང་བསྲེ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཡང་སྐབས་སུ་ཁྲོ་བོའི་གད་རྒྱང་ཧ་ཧ་ཞེས་པ་རེ་བརྗོད༔ ཡང་སྐབས་སུ་རང་གི་རིག་པ་ཨ་སྲན་མ་ཙམ་ཅིག་བསྒོམས་ལ༔ རི་ཁང་ཁྱིམ་རྡོ་ཤིང་བུ་རྣམས་ལ་སྦོམ་ཕྲ་རྟ་རྔ་ཙམ་རེ་དཀྲི་བར་བསམས་ལ༔ ཨ་རྒྱུན་རིང་བ་རེ་བརྗོད་དོ༔ དེས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ སྤྱིར་ལུས་སྦྱངས་དུས་སུ་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤང་༔ ངག་སྦྱངས་དུས་སུུ་ངག་གི་བྱ་བ་སྤང་༔ སྨྲ་བ་བཅད་དེ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཁྲོ་བོའི་གད་རྒྱང་ཆེན་པོ་དང་༔ ཞི་བའི་ཨ་ཉིད་བཟླས་པར་བྱ༔ ཡོན་ཏན་ནི༔ གནས་སྐབས་སུ་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་འདག༔ ཕྱིས་ངག་རིགས་དྲུག་ཏུ་མི་ལྡོག༔ ངག་གི་བར་ཆད་ཞི༔ མཐར་ཐུག་ཆོས་སྒོ་ཀུན་ལ་མཁས༔ ངག་ལོངས་སྐུར་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཡོན་ཏན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གོ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སེམས་རུ་ཤན་དབྱེ་བར་བྱེད་པ་ལ༔ དང་པོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས༔ ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅས་ཏེ༔ མདུན་དུ་ཤིང་བུ་དང་རྡེའུ་དམིགས་རྟེན་བཙུག་ལ༔ རྣམ་རྟོག་བཀག་ལ་ཞག་གཅིག་བསྒོམ་ཞིང་༔ སེམས་ཞེས་བྱ་བའི་མི་དྲན་དགུ་དྲན་ཅིག་འདུག་པ་འདི་གང་ནས་བྱུང་༔ དུས་ནམ་ལ༔ ཁ་དོག་དབྱིབས་མིང་ཅི་ལྟ་བུ་ཅིག་འདུག༔ ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ལས་བྱུང་ངམ༔ ནང་ལུས་ལས་བྱུང་ངམ༔ ཕ་མའི་འདུ་འཕྲོད་ལས་བྱུང་ངམ༔ གང་ལས་བྱུང་ལྟར་བཅུག་པས༔ ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མ་གྲུབ༔ ངོ་བོ་རང་སྟོང་དུ་ལྷུང་ངེ་༔ གང་ནས་བྱུང་མ་རྙེད་པར་ལྷང་ངེ་བ་ཡིད་ལ་གསལ་ཡང་ཁར་བརྗོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ངམ༔ གང་དེ་མ་བྱུང་བར་དུ་དྲིས་ལ༔ བྱུང་དུས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྗེན་པ་ལ་ངོ་སྤྲོད༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་བྱུང་ས་བཙལ༔ རང་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་སྤྲད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སེམས་ཞེས་པ་འདི་གང་ན་གནས༔ ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ལ་གནས་སམ༔ ལུས་མགོ་མཇུག་ལ་གནས་སམ༔ ལུས་ཀྱི་ཤས་ཆེ་བ་གང་ལ་གནས༔ ལེགས་པར་བལྟས་པས་འདིར་གནས་སྙམ་པ་གཏད་མེད་དུ་ས་ལེ༔ ཧྲིག་གེ༔ ཝལ་ལེ་བ༔ བརྗོད་བྱ་མ་རྙེད་པར་གནས་ཆ་ལམ་ལམ་དེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་ཞག་གཅིག་སྒོམ་དུ་བཅུག་ལ༔ བྱུང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་ངོ་སྤྲོད༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་གནས་པ་བཙལ༔ རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་སྐུ་དང་སྤྲད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སེམས་ཞེས་པ་འདི་ཐ་མ་གར་འགྲོ་ལེགས་པར་བརྟག༔ འགྲོ་ས་མ་རྙེད་དེ༔ འགྲོ་འམ༔ འོང་ངམ༔ སྙམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་མ་གྲུབ་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བུར་ཐིམ་པ་བཞིན༔ རང་གྲོལ་དུ་ཤིག་གེ༔ གཏད་མེད་དུ་ལྷང་ངེ་༔ རྗེས་མེད་དུ་བུན་ནེ་བ་ཅིག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒོམ་དུ་བཅུག༔ དེ་བྱུང་ནས་འགག་མེད་འཛིན་མེད་ཞེན་པ་མུ་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་སྤྲད་ལ་བཞག་གོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་ས་བཙལ༔ མ་འགག་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་དང་སྤྲད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ འདིའི་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩད་བཅད་ལ་མནའ་སྐྱེལ་དུ་གཞུག་གོ༔ ཀན།྅།༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སེམས་དང་རིག་པ་གང་སྔ༔ གཅིག་གམ་ཐ་དད༔ གཅིག་པའི་དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ༔ མི་གཅིག་པའི་དཔེ་ཅི་འདྲ་དྲིས་ལ༔ སེམས་རིག་དབྱེ་བ་ངོ་སྤྲད་དོ༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག་སྒོམ་མོ༔ དེ་ནས་ལུས་སེམས་གཉིས་གལ་གང་ཆེ་ལྟ༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག༔ སྣང་བ་སེམས་ཡིན་མིན་སེམས་སྟོང་པ་ཡིན་མིན༔ སྟོང་ཉིད་རིག་པ་ཆོས་སྐུ་ཡིན་མིན་རྣམས་དྲིས་ལ༔ དེས་ལྷག་མཐོང་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ༔ གང་ཤར་སྒོམ་གྱི་ངོ་བོར་འདྲེས་པ་ཅིག་འབྱུང་ངོ་༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར༔ སེམས་སྨིན་པར་བྱས༔ ཚོགས་གཏོར་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་པར་མཆོད་ལ༔ དེ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་དབྱེར་མེད་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི༔ སེམས་འཟོ་མེད་དུ་ལྷོད་དེ་བཞག་པའི་དུས་ན་སོ་མ་སིམ་མེ་བ༔ རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུ༔ ལྷང་ངེ་དེའི་ངང་ལས་རྣམ་རྟོག་ཅིག་ཐོལ་ལེ་ཤར་བ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་མ་ཡེངས་པར་ཅེ་རེ་བལྟས་པས༔ སྐྱེ་མེད་དུ་ལྷམ་མེ་ཧྲིག་གེ༔ མེ་རེ༔ རྗེན་ནེ༔ ཐལ་ལེ་བ་དེའི་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་སྟེང་ནས༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་སྐུ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་ལམ་མེ༔ ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་ཧྲིག་གེ་བ་འདི་རྒྱུན་དུ་སྐྱོང་ཤིག་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་དབྱེར་མེད་པས༔ སྟོང་གསལ་འགག་པ་མེད་པའི་ཉམས༔ བཅོས་སླད་མེད་པར་ལྷན་ནེ་བ༔ གཡོ་འགུལ་མེད་པར་ལྷམ་མེ་བ༔ བོ་ཟག་མེད་པར་མེ་རེ་བ༔ གསལ་སྟོང་རྟོག་མེད་ཁྱིལ་ལེ་བ༔ ལྷན་ནེ་ཁྱབ་བེ་མེར་རེ་བ༔ ས་ལེ་སེང་ངེ་ཧྲིག་གེ་བ༔ ཝལ་ལེ་ཁྱུག་གེ་ཁྲོལ་ལེ་བ༔ འབོལ་ལེ་ཤིགས་སེ་སལ་ལེ་གནས༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཉིད༔ ངོ་སྤྲོད་དུས་སུ་ཐེམ་པར་གདབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ འདི་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་ཞིབ་མོར་འཁྲིད་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ འདི་མེད་གཞན་ལ་སྦྱང་བའི་སྒོམ་ཆེན་ཡི་རེ་ཆད༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་སྙིང་པོའི་ལྡེ་མིག་ཏུ༔ གནད་ཀྱི་དོན་རྣམས་བསྡེབས་ནས་འདིར་བཀོད་དེ༔ ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ནི༔ བླ་མའི་གདམས་ངག་རང་གི་མྱོང་བ་དང་༔ རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་འདིར་བཀོད་པས༔ ནམ་ཞིག་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ཕྲད་ནས་ཆོས་བདག་ཉིད་དང་འཕྲད་པར་སྨོན༔ འདི་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པས་སངས་རྒྱ་བ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་ན༔ བདག་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་j ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ ལུང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱའོ༔

༁ྃ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ ཁྲིད་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཐོད་རྒལ་ཟ་འོག་གུར་ཁྱིམ་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རང་བབས་གཤིས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨེ་མ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ༔ ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ༔ མན་ངག་ཀུན་གྱི་ཡང་ཞུན༔ ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག༔ ཨ་ཏི་ངོ་སྤྲོད་ཐོད་རྒལ་ཟ་འོག་གུར་ཁྱིམ་བསྟན་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་གོང་དུ་གཞི་རྣལ་མ་ཁྲེགས་ཆོད་དོན་ལ་ངོ་འཕྲོད་ཅིང་༔ ཁྱད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཞི་ཐིང་བ་དང་༔ རབ་ཏུ་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་ལ༔ མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོས་མཉེས་པར་བྱས་པའི་ཐོ་རངས༔ དྭངས་ཤིང་མཐོ་བའི་སར་ཕྱིན་ལ་ནམ་མཁའ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་སྟེ༔ གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་ཟས་བཅུད་ཅན་ཟོས་ལ༔ བཀུ་མཉེ་ལ་སོགས་ཐིག་ལེ་རྒྱས་པའི་གདམས་པ་བྱས་ཏེ༔ ཞག་གསུམ་རྣལ་དུ་འབེབ་པ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ༔ དེ་ནས་དང་པོ་སྔ་དྲོ་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ནང་ཚང་ཅན་གྱི་གདན་ལ་པུས་འཁྱུད་བསྡམས་ཏེ༔ རྐང་པ་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བསྣོལ་ལ༔ རྒལ་ཚིགས་དྲང་པོར་བསྲང་༔ ལག་པ་ཅུང་ཟད་དགྱེས་པ་ལ་ལག་མཐིལ་གཉིས་ཀྱིས་ཨོལ་ཀོ་བཏེག༔ གྲུ་མོ་གཉིས་པུས་མོ་ལ་བརྟེན་ཏེ༔ མིག་ཟིམ་བུ་ལ་ཡིད་ཙམ་གྱེན་དུ་ལྡོག་ལ་ཅི་མཐོང་ལྟར་གཞུག་གོ༔ ཉིན་གུང་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་ལ༔ ལག་མཐིལ་གྱིས་མིག་གི་མཐའ་གཉིས་བསྐྱོར་ལ་ཟིན་བུས་འོད་ཟེར་སྣ་རྩེ་ལ་ཕབ་ལ་བལྟའོ༔ ཕྱི་དྲོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ལ་རྐང་པ་རེ་མིག་ཏུ་བསྣོལ་བའི་ལག་པ་གཉིས་བཏོན་ལ༔ མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་བཅིང་ལ་བཞག་གོ༔ འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བལྟས་ན་རྡོ་རྗེའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ༔ མཚན་མོ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་པའི་བྱིན་པའམ་བརླ་ཁུག་ནས་ལག་པ་ཧར་གྱིས་གཏོན་ལ་ལག་མཐིལ་ས་ལ་ཕབ༔ སྒོམ་མཁར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཅིག་བཙུག་ལ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་སྟེ༔ མིག་གཉིས་ལ་སྲིན་བལ་ལམ༔ བལ་དཀར་གྱིས་བཀང་བའི་འབག༔ ཁོང་འབོལ་བ༔ ཕྱི་མཁྲེག་པ་གསར་པ་གཅིག་བྱས་ཏེ་བཀབ་ལ་ཤེས་པ་ཟིན་ཚད་དུ་ཧ་རེ་བལྟའོ༔ དེ་ནི་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་སོ༔ ངག་ནི་ཉིན་རེ་ལས་གཏམ་ཇེ་ཉུང་ལ་བཏང་སྟེ༔ ཐ་མ་ལག་པའི་བརྡ་ཙམ་ཡང་མི་བྱའོ༔ རླུང་ནི་ཤིན་ཏུ་འདུར་བ་ཕྱིར་འཕེན་ལ༔ ཕྱིའི་དབྱིངས་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་ལ་ཅི་སྣང་ལྟར་བཅུག་ལ༔ དེ་ཡང་༔ སུམ་སྤྲུག་གསུམ་གྱིས་གཟེར་བཏབ་ལ༔ ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་དངས་སང་ངེ་བ༔ ནང་གི་སྙིང་དང་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་བར་ན༔ རྩ་དར་དཀར་གྱི་སྐུད་པ་ཙམ༔ འཇམ་པ་མཉེན་པ༔ འཁྲིལ་བ༔ ཁྲག་དང་༔ ཆུ་སེར་གྱིས་མ་གོས་པ༔ སྟོང་སང་ངེ་བ་དེ་ནས་ལམ་བྱུང་བའོ༔ གསང་བའི་ནམ་མཁའ་ནི༔ སྙིང་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན༔ རྩ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ཉི་མ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ༔ ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་སྟོང་པ་དངས་སང་ངེ་བ་དེ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་བཞུགས་པའི་བཀྲག་མདངས་ནི་ནམ་མཁའ་ན་ཡར་ལམ་བྱུང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་མིག་གཉིས་ནས་ཟང་ཐལ་དུ་ཤར་བས༔ ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་ལ་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཤར་བའོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་གནད་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་སུམ་རང་ཐོག་ཏུ་དབབ་དགོས་ཏེ༔ སྒོའི་གནད༔ ཡུལ༔ རིག་པའོ༔ དེ་ཡང་གནད་ཅེས་པ་ནི༔ ཀླད་པའམ༔ སྙིང་ལ་ཟིན་པའི་མཚོན་ཆ་ཕོག་པ་དང་འདྲའོ༔ གསུམ་ཅེས་པ་ནི༔ སྒོའི་གནད་ཀྱིས་མཐོང་བར་བྱེད་པ༔ ཡུལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་མི་འགྱུར་བར་བྱེད་པ༔ རླུང་གི་གནད་ཀྱིས་རྟགས་ཚད་ལ་ཕེབ་པར་བྱེད་པའོ༔ སྒོ་ནི་སོ་བ་དང་འདྲ༔ ཡུལ་མགྲོན་པོ་དང་འདྲ༔ རླུང་ཇག་པ་དང་འདྲ༔ དེ་ཡང་ཡུལ་མེད་ན་གཞི་མེད༔ སྒོ་མེད་ན་ལམ་སྟོར༔ རླུང་རིག་མེད་ན་ཤེས་རིག་ལམ་དུ་མི་ཆོད༔ དེ་ལྟར་ན་གསུམ་རིག་གོ༔ དེ་ཡང་སྒོ་ནི་སྙིང་དང་དུང་ཁང་དུ༔ རིག་པ་ཀ་དག་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལྔ་ལྡན༔ རིག་པ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བ༔ ངོ་བོ་གསལ་ལ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ༔ ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་སྟེ་བུམ་པ་ནང་གི་མར་མེ་བཞིན་གནས་པ༔ ཤ་ཁྲག་གིས་གཏུམས་ཀྱང་མཱ་ཐུམ་པར༔ མིག་གཉིས་ཀྱི་སྐར་ཁུང་ལས་རང་རིག་མདངས་ཕྱིར་གསལ་བའོ༔ ཡུལ་གྱི་གནད་ནི་ལུས་གནད་བཞིས་རིག་པ་མིག་ལ་བཅུག་སྟེ༔ ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་ལ་གཏད་པས༔ ཡུལ་སྟོང་པར་རིག་པ་སྟོང་པ་འཆར་བའོ༔ རླུང་དང་རིག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ རླུང་རབ་ཏུ་དལ་བས་ནང་དུ་བཟུང་༔ ཕྱིར་འཕང་༔ བར་དུ་གནས་པའོ༔ རིག་པའི་གནད་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་ཤར་བ་དང་༔ དེ་ཉིད་བཙོན་དུ་བཟུང་བའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིག་པ་མི་རྟོག་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་རི་མོ་དང་བཅས་པ་འདི་མཐོང་བ་དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱའོ༔ དེ་མཐོང་བ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱིས་མི་བསླད་དེ༔ ཡེ་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་སུ་སད་དེ༔ རང་བཞིན་གསལ་བ་རུ་བྲིང་ངེ་༔ ཐུགས་རྗེ་འགག་མེད་དུ་རྗེན་ནེ་ཞོག་ཅིག༔ སྤྲོས་རྟོག་གི་བློ་སྐྱུར་ལ་རང་ཁར་ཡན་དུ་ཆུག་ཅིག༔ ཆུ་རྙོག་མ་དང་བྲལ་བ་ལྟར༔ རྐྱེན་མེད་པའི་ཀློང་དུ་གཏད་མེད་དུ་ཞོག་ཅིག༔ གཉིས་པ་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་སྣང་བ་བཞི་རིམ་པར་འཆར་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ནི༔ མངོན་ཅེས་པ་ནི༔ རིག་པ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན༔ རང་གིས་མངོན་དུ་ཡིད་ཆེས་པས༔ ཚིག་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་མི་དགོས་པའོ༔ སུམ་ནི་གནད་གསུམ་གཅུན་པ་ལས་བྱུང་བའོ༔ སྣང་བ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་རིག་པ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་དེ་མཐོང་བའོ༔ དེ་ཡང་རིག་པ་སྟོང་གསལ་ཆུ་ནང་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུ༔ ཡོད་ཅེས་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་དུ་བདེན་པར་མ་གྲུབ༔ མེད་ཅེས་སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་དུ་མ་སོང་བས༔ ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་རང་ཤར༔ གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པས༔ རང་རིག་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་རང་གསལ་བ༔ རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་མིག་མི་འགུལ་བར་བལྟས་པས༔ དཀར་ཟིང་ཟིང་ཕྲ་ཕྲོ་དང་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་གསུམ་སྦྲེལ་དང་བཞི་སྦྲེལ་ལ་སོགས་པ་འཆར་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་སུམ་ཆ་ལ་དབང་ཐོབ༔ དེས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྣང་བ་ངོས་ཟིན་ནོ༔ འདི་ཡི་དུས་སུ་ལུས་དལ་བས་རྩ་དལ༔ རྩ་དལ་བས་རླུང་དལ༔ རླུང་དལ་བས་མིག་དལ༔ མིག་དལ་བས་རིག་པ་དལ་ཏེ༔ རིག་པ་བཙོན་དུ་འཛིན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱའོ༔ འདིའི་དུས་སུ་ལུས་རུ་སྦལ་འཁར་གཞོང་དུ་བཅུག་པ་ལྟར་འགྱུར༔ ངག་ལྐུག་པ་ལྟ་བུ༔ སེམས་བྱ་སྙི་ལ་ཟིན་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནས་དོན་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་གོམས་པ་ལས༔ ཉམས་གོང་འཕེལ་འགྱུར་སྟེ༔ ཉམས་གཉིས༔ སྣང་ཉམས་དང་༔ ཤེས་ཉམས་སོ༔ སྣང་བ་ནི་ཐིག་ལེ་ནས་ལུས་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ་བའི་བར་དུའོ༔ ཤེས་པ་ནི་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཉེས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་རྣམས་སོ༔ འདིར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཉམས་གཙོ་བོར་མི་འདོན༔ འགྱུར་ཞིང་ངོས་བཟུང་མེད་པས་གཏད་མེད༔ སྣང་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ༔ དེ་མི་བསླུ་བར་འཆར་བས་སྣང་བའི་ཉམས་གཙོ་ཆེའོ༔ འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ནུབ་ནས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ཏེ༔ དང་པོ་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་གྱེན་འགྲེང་དང་༔ རྩིབ་ཤར་དང་༔ མདུང་རྩེའི་རྣམ་པ་དང་༔ འོད་དུམ་བུ་དང་༔ ཟ་འོག་རིས་དང་༔ དམིགས་ཚག་རིས་དང་༔ ཐིག་ལེ་གཉིས་འབྲེལ་དང་༔ གསུམ་འབྲེལ་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འབྲེལ་པའི་ནང་ནས༔ ཕྱེད་ཞལ་དང་༔ ཕྱེད་སྐུ་དང་༔ སྐུ་རྐྱང་པ་ལ་སོགས་མཐོང་བ་དང་༔ འོད་ཡུལ་གྲུབ་ཙམ་མཐོང་བ་དང་༔ གང་བལྟས་འོད་དང་འོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་འཆར་ཞིང་༔ ལུས་ལའང་སྲོག་ཆགས་དང་༔ གཉེར་མ་མེད་པ་དང་༔ ཟས་སྐོམ་མི་འདོད་པ་དང་༔ རང་སྣང་ལ་འབྲལ་མི་ཕོད་པ་དང་༔ འཁྲུལ་པའི་གཏམ་མེད་པར་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་དང་༔ ཐིག་ལེ་ཡུལ་ཁམས་ཙམ་ལ་མུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྡན་དང་༔ སྔར་མི་ཤེས་པའི་ཆོས་ཤེས་ཤིང་༔ དགྲ་གཉེན་གྱི་འཁྲུལ་བ་ཞིག་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་ངོ་༔ འདིའི་དུས་སུ༔ ཕྱིའི་སྣང་བ་སྡོད་པས་རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་འཆར༔ ནང་སྒྱུ་ལུས་སྡོད་པས་འཁྲུལ་པའི་བྱ་བ་ཞིག༔ གསང་བ་རླུང་སེམས་སྡོད་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐྱེ་མི་སྲིད༔ སྣང་བ་ནི་རང་གི་གཟུགས་རྣམས་སོ༔ གོང་འཕེལ་ནི་དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་སོང་བ་རྣམས་སོ༔ དོན་དེ་ད་རུང་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབ་འབྱུང་སྟེ༔ ས་རྡོའི་སྣང་བ་མེད་པར་འཇའ་ཚོན་དུ་སྣང་བ་དང་༔ རང་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་མེད་པ་དང་༔ མུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཐིག་ལེ་རེ་རེའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་འཆར་རོ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱང་འགུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ༔ དེའི་ཚེ་བཅུད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ རིག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་གཟེར་ཐེབས་པས་འབྱུང་བའི་ཕན་གནོད་དང་བྲལ་བའོ༔ གང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ལུས་ཟང་ཐལ་ལོ༔ ཚད་ནི་འཕེལ་བ་ཟད་པའོ༔ ཕེབས་པ་ནི་ད་ཕྱིན་ཆད་འཁོར་བར་ལྡོག་མི་སྲིད་པའོ༔ ཡང་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས༔ དེའི་རྗེས་ལ་ཆོས་ཟད་པའི་སྣང་བ་ནི༔ སྔར་གྱི་རྟགས་དེ་རྣམས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཀློང་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ༔ གཟུང་བ་དང་༔ འཛིན་པ་དང་༔ ཞེན་པ་དང་༔ སྣང་མི་སྣང་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས༔ ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གྱི་མིང་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཟད་པའོ༔ དེ་ཡང་ཅང་མེད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན༔ གདོས་བཅས་འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་སྣང་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས༔ ལུས་སེམས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཟེར་ཐག་ལ་འདུས་ཏེ༔ རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་མཐར་ཕྱིན་མི་སློབ་ལམ༔ གཞི་གདོད་མའི་ངང་༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཀློང་དུ་བྱང་ཆུབ་པའོ༔ ཆོས་ཅན་དང་༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མ་ཀུན་ཟད་ས་ལ་སྐྱོལ་བའོ༔ ཟད་ཅེས་པ་ནི༔ འབྱུང་བ་རྣམས་རང་སར་དག་པ་དང་༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས༔ ཕྱོགས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་འཛིན་ཞེན་ཟད་པའོ༔ སྣང་བ་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ཚེ་དབྱིངས་རིག་རང་མདངས་ལ་འཕེལ་རྟགས་སྣང་ཡང་༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་བའི་ཕྱིར༔ ཅུང་ཟད་འཕེལ་བ་ཡང་མེད༔ གང་བ་དང་རྒྱས་པ་ཡང་མེད་དོ༔ ཆོས་ཟད་བློ་ཟད༔ འཛིན་པ་ཟད་པའི་དུས་ན་འཕེལ་བ་ཡང་ཟད་དེ༔ རིག་པའི་ངོ་བོ་ལ་འགྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པས༔ རང་བཞིན་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ༔ འགྲོ་འོང་དང་བྲལ་བ་ལ་ཟེར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ མཐོང་དང་ཤེས་པ་རྟོགས་པ་གསུམ༔ ཁྱད་མེད་ཅིག་གི་རང་བཞིན་ནོ༔ རྟོགས་དང་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་གསུམ༔ དབྱེར་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོར་འདོད༔ གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྲོལ་བ་གསུམ༔ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོའོ༔ འགྱུར་མེད་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཡང་༔ སྐྱེ་མེད་གསལ་འགྲིབ་འཛིན་རྟོག་མེད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ འདིའི་དུས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་འདོད་པས༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་༔ རང་གི་ལུས་འོད་སྣང་དུ་འཆར་ཏེ༔ འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ལག་སོར་ཀྲབ་ཀྲབ་ལས་མི་མངོན་པའི་དུས་ན༔ དེ་ལ་གཏད་ཅིང་བསྒོམ་ན་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཚུར་ལོག་སྟེ༔ རང་སྣང་ལ་སིལ་སྒྲ་ཤག་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ༔ སླར་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་ལུས་བླངས་ནས༔ ལོ་ཀ་རུ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་གནས་ཀྱང་སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེའི་ཚེ་སྣང་བ་གང་ལ་གཏད་པའི་ངོ་བོ་ལ་འཇུག་ནུས་པ་དང་༔ བེམས་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་རིག་པ་བཅུག་ཀྱང་དེ་ཉིད་འགུལ་བ་དང་༔ སྐད་འབྱིན་ནུས་པ་དང་༔ མི་ལུས་ཐོབ་པའི་སེམས་ཅན་སུམ་སྟོང་སྐྱེ་འཆི་ལ་དབང་ཐོབ་སྟེ༔ རིག་པ་བཅུག་མ་ཐག་འབྱུང་བ་དག་ནས་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ཡང་ལས་ལ་བཟང་ངན་དང་དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་ནི་མེད་དོ༔ འཇུག་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ནི༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་དུས་ནས་སྣང་བ་རྗོགས་ནས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་ལ་ཟིན་ཏེ་སྤྲོས་པ་ཟད་དོ༔ རང་གི་ལུས་དང་བཅས་པ་རྣམས་གང་ལའང་༔ དམིགས་གཏད་མེད་པའི་ཉམས་བླངས་བས༔ ངོ་བོ་ཀ་དག་གི་སྣང་བ་ལ་ཇེ་ཐིམ་ཇེ་ཐིམ་འགྱུར་ཏེ༔ ལུས་ཀྱང་རེས་སྣང་༔ རེས་མི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་རང་དག་སྟེ༔ ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བར་འབྱུང་བ་རང་དེངས་སུ་འགྲོའོ༔ དཔེར་ན་འཇའ་ཚོན་ནམ་མཁའ་ལ་དེངས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ༔ དེ་ཡང་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་དོ༔ རླུང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ནི༔ རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་པས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་བསྒྱུར༔ སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་འགྲོ་བའི་དོན་རྫོགས་སོ༔ དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དེ༔ སྐུ་གསུམ་རིན་ཆེན་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱའོ༔ བསྡུ་ན་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི༔ དང་པོའི་གཤིས་ལུགས་དངོས་པོའི་བཞུགས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དེའོ༔ ཟད་པ་ནི༔ ཚིག་གི་ཐ་སྙད༔ སྒྲོ་འདོགས་གྲུབ་མཐའི་ཞེན་པ་ཟད་དེ་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པའོ༔ སྣང་བ་ནི་རིག་པ་གཅེར་བུ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཛད་པ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྣང་བའོ༔ དེ་ནས་གྲོལ་གཞི་ནི་ཐོག་མའི་གཞི༔ ཀ་དག་དང་༔ ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ ལམ་སྣང་བ་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རྫོགས་ནས༔ འབྲས་བུ་གྲོལ་གཞི་ལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པའི་ཆོས་སྐུ་དང་༔ རང་བཞིན་ཀ་ནས་དག་པའི་ལོངས་སྐུ་དང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཀ་ནས་དག་པའི་སྤྲུལ་སྐུའོ༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ནི༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཤར་ཡང་༔ མཐའ་གང་ལའང་མི་གནས་པར༔ ལུས་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་དུ་སྒྱུ་ལུས་ཐིམ་ཞིང་གྲོལ་ཏེ༔ རེ་དོགས་བྲལ་བའི་གདིངས་ཐོབ་ནས༔ ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་རྩོལ་བྲལ་དུ་དབྱེར་མེད་པའོ༔ འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཉག་གཅིག་ཟང་ཐལ་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གྷུ་ཧྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐམ༔ ཨེ་མ༔ གནད་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་རྣམས༔ མི་རྟོག་མྱ་ངན་འདས་འདོད་བརྩོན་པར་སུས་བྱས་པས༔ རིག་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དག་ལ༔ རྟག་ཏུ་འདྲིས་ཤིང་ལུས་གནད་གཞི་མི་འགྱུར༔ ངག་གིས་ལྐུག་པ་ཅོག་བཞག་རང་གར་ཀློད༔ རྟག་ཏུ་ཁྱིམ་དབེན་རི་ཁྲོད་དབེན་པ་འགྲིམ༔ མཚར་སྡུག་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱབ་ཏུ་བསྲིང་༔ སྣ་ཚོགས་སེམས་འདི་ནམ་མཁའི་རླུང་སྤྲིན་འདྲ༔ གང་སྣང་དྲན་འཛིན་མ་བྱེད་རང་གར་ཡན༔ ཤེས་ཉམས་སྣང་ཉམས་འཕེལ་འགྲིབ་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ དགག་སྒྲུབ་མ་བྱེད་གཏད་མེད་ལྷུག་པར་རྡོལ༔ གནད་འདི་ཞུགས་ནས་རྩོལ་བ་རབ་རྣམས་ཀྱིས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ལྷག་མེད་མ་གྲུབ་ན༔ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་པདྨ་བདག་གིས་བསླུས༔ ལེ་ལོ་ཕྱི་ཤོལ་མ་བྱེད་ང་ཕྱིར་ཤོག༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གྲལ་ཡང་འདི་ན་རིང་༔ རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་བཞད་གད་འདི་ན་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷུག་པའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ན་རྒྱས༔ སྙིང་པོའི་ཉམས་སྐྱུག་འགྲོ་གླེང་འདི་ན་འཕེལ༔ ཏིང་འཛིན་ཟས་ཀྱི་རོ་མཆོག་འདི་ན་བདའ༔ སྣང་བ་བཀོད་པའི་གཟིགས་མོ་འདི་ན་ཆེ༔ ཞེན་མེད་རོལ་པའི་གདུལ་ཞིང་འདི་ན་ཆེ༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་མྱུར་སྒྲོལ་ཅིག༔ བར་དོ་ནི་དབང་པོའི་རིམ་པ་དང་སྦྱོར་ལ་རིམ་གྱིས་སྟོན༔ འདི་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྩོལ་བ་རབ་རྣམས་ཚེ་འདིར་རབ་ལོ་གཅིག༔ འབྲིང་ལོ་གཉིས༔ ཐ་མ་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དགུ་ལ༔ རང་ལུས་ཟག་བཅས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་ནས༔ ཀ་དག་རང་ས་ཟིན་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པའོ༔ ཨ་མ་སྙིང་འབྱིན་མས་བཀའ་འདི་བྱ་ར་གྱིས་ཤིག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱའོ༔ ཤ་ན་རཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཤུབྷྃ༔

[edit]

\u0f01\u0f83:__rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las:__rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro bzhugs so/__a la la:[ e fg ]bcom ldan 'das gab pa thams cad mngon du 'byin pa'i dpal la phyag 'tshal lo:__gsang ba'i man ngag yang nas yang du bsdus pa'i snying khu 'di:__sangs rgyas 'dod pa'i skyes bu skal ba can gyi don:__gsang ba'i man ngag snying gi ti ka 'di ru dril:__rig pa gom pa'i gnad rnams sus kyang ma shes nas:__de'i don rnams gsal bar mngon par bstan pa'i phyir:__nyams su len pa rnams kyi don du bcud bsdus bstan:__snying gi bu skal bar rab tu ldan pa la:__kun las khyad 'phags rdzogs chen hU~M gi chos skor 'di:__gsang ba'i yang zhun bdud rtsi 'dus pa'i yang zhun du:__bstan par bya'o skal ldan sems kyi bu rnams nyon:__rgyud las byung bzhin yon tan kun tshang ba:__'di ni skal ldan snying gi bu yin pas:__'di rnams tshang ba'i skal ldan gcig gnyis las:__gsum las mang na mkha' 'gro'i chad pa 'byung :__rnal 'byor skal ldan sems la brnag par bya'o:__'jig rten bskal pa 'jig pa'i dus byung yang :__'di nyid bab chol rang gar brjod pa min:__rang gi sems la brnag pa'i rgyas thob la:__skal ldan snying gi bu dang 'phrad pa'i tshe:__de la 'di byin snying la rgyas thob cig:__de yi phyir na nyams su len pa rnams:__yi ge 'di la rtag tu 'dris par gyis:__'di la 'dris na rin chen gter du sbos:__rigs med 'chal ba'i gang zag snod min la:__'di nyid byin na rgyal khams me yis bsreg:__de bas ma thob nyes med mchog tu dga':__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gsang ba'i man ngag nyams su blang bar 'dod cing :__skal ba dang ldan pa'i bu rnams dang por gnas gal che ste:__yon tan gyi 'byung gnas dang :__sngar gyi grub thob gong mas zhabs kyis bcag pa:__gangs khrod lung stong ngam:__ri rtse dur khrod dam:__dben zhing dwangs pa mtho ba gcig dgos so:__rgyud las:__bkra shis byin chags yon tan sa:__grub thob gong ma'i zhabs kyis bcags:__gangs khrod lung stong ri rtse'am:__dur khrod dben zhing dwangs mtho ru:__zhes gsungs so:__de la yon tan gnyis:__gnas skabs su yon tan thams cad 'byung ba:__rig pa dwangs pa:__nyams 'bar ba:__rtogs pa 'char ba:__mthar thug sangs rgya ba'i dgos pa yod do:__yo byad la:__nad byung ba'i dogs pas sngar nas nad la gang phan gyi sman:__'tsho ba sgyu lus gso ba'i zas:__tshogs kyi yo byad:__bla ma'i gsol zas dang :__phyag rten:__gtor ma'i yo byad:__rten mchog:__dbang rdzas:__mchod rdzas:__mi rgod la rgol ba'i mtshon dang go cha rnams btsal lo:__de yang rgyud las:__nad gso sman dang 'tsho ba'i zas:__dbang chas tshogs chas tshang bar bsags:__ces pa'i yon tan gnyis:__gnas skabs su lus rgyas:__bar chad sel zhing mkha' 'gro chos skyong mnyes:__byin phebs:__tshogs rdzogs:__bla ma mnyes:__bar chad kyis mi tshugs:__mthar thug tu mchog la sbyor ba'i dgos pa yod:__grogs kyang nyams myong can dang :__shes rab sdug sran can dang :__sems mthun pa btsal lo:__des gnas skabs su ri la chags:__sdod tshugs:__mthar thug mchog la sbyor ba'i dgos pa yod do:__rgyud las:__dgra zlog mtshon dang grogs mchog btsal:__ces gsungs so:__de ltar ma 'dzom pa'i lo gsum gong nas:__bla ma la gser g.yu'i maN+Dal phul te:__chos zhu:__ces pas snyan gsan phab:__gnang ba byin nas lo gsum skyabs 'gro sems bskyed bslab:__bum pa'i dbang bskur la bla ma'i sgrub pa zla ba gcig byed du gzhug go:__bar skabs su sbyin sreg bya:__rmi ltas brtag go:__des sdig pa 'dag:__lus sgrib 'dag:__rgyu rkyen shoms pa'i dgos pa yod:__dus ni tshes gcig la zhugs nas stong la gzhug gtad pa'o:__gnas skabs su gza' skar tshes grangs bzang ba gal che'o:__de yang rgyud las:__dus ni zla tshes yar ngo la:__zhes gsungs so:__des ni gnas skabs su bkra shis:__rten 'brel 'dzom pa:__rnam rtog zhi ba'o:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas yid ches pa'i phyir:__rdo rje rtse 'bras ltar mdzad pa bcu gnyis sam:__yang thog ltar:__rig 'dzin brda' rgyud dang :__rang la gang babs pa'i che ba spyi chings ltar lo rgyus brgyud tshul:_bshad pa'i tshul gyis yid ches par bya'o:__de yang rgyud las:__lo rgyus dbye ba ma bshad na:__yid mi ches shing khung mi btsun:__ces gsungs pas:__yon tan ni:__gnas skabs su yid gnyis sel zhing :__mthar thug chos kyi khung btsun spro ba skye:__brgyud pa'i bka' bab pa'i yon tan yod do:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas gdams pa la 'jug pa ni:__sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes gsum mo:__sngon 'gro yang gsum ste:__lus ngag yid gsum gyi sngon 'gro'o:__dang po rang tha mal pa'i spyi gtsug tu:__bla ma nyid sangs rgyas kun 'dus su bzhugs par bsams la:__skyabs bla ma rang mkhyen no snyam pa'o:__bla ma sprul pa'i sku la gsol ba 'debs so:__sems smin cing grol bar byin gyis rlobs:__ces pa zhag gsum du dbyangs dang bcas pas brjod:__gzhan yang phyi ltar sangs rgyas chos dang dge 'dun gsum:__nang ltar bla ma yi dam mkha' 'gro gsum:__gsang ba brgyud pa'i rim pa:__yang gsang chos sku longs sku sprul pa'i sku:__de kho na nyid rang sems rig pa skye med la skyabs su 'gro'o:__dgos ched nang pa sangs rgyas pa'i sgor tshud:__mu stegs las khyad par che:__'jig rten lha mi'i theg pa las 'phags:__gnas skabs su bar chad rkyen gyis mi tshugs:__mthar thug bla na med pa'i rig pa skye 'gag gnyis med rtogs pas sangs rgya ba'i dgos pa yod do:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__sems bskyed pa ni:__bdag gis dus 'di nas bzung nas sangs ma rgyas bar du:__khregs chod thod rgal bsgoms la phung po lhag med 'grub par byas te:__sems can rnams smin grol la dgod snyam pa:__zhe thag pa nas bsam zhing :__gzung 'dzin dag phyir khregs chod thod rgal don:__sgo gsum bya bral chen por nyams blangs nas:__khams gsum sku gsum rtsol med grol ba dang :__phung po lhag med 'grub par sems bskyed do:__zhes gdangs dang bcas pa zhag gsum bya:__dgos ched ni byang chub sems dpa'i theg chen du 'gyur:__dper na gzhan don byas pas rang don zhor la 'byung ba mnyen pa lta bur 'gyur zhing :__mthar thug 'dul zhing gsum gyis sems can ma lus 'dren pa'i dgos pa yod do:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas mi rtag pa bsam ste:__phyi nam zla'i 'gyur ldog:__nang phung po'i dar rgud:__gsang ba sems kyi 'pho 'gyur la bsam:__gzhan yang rang skyes nas dran gyi bar grogs sde:__sgos mdza' pha ma:__slob dpon:__mi chen:__yul mi shi ba mthong ba:__thos pa:__dran pa rnams rde'u la bshar la de rnams kyi zla la rang yang nam 'gro dgos sam mi dgos ltar gzhug:__dgos na gar skye bar 'dug sngar ma shi ba'am:__da mi 'chi bar e 'dug ltar gzhugs te zhag gcig bsgom:__de ltar yang rgyud las:__skyabs 'gro sems bskyed mi rtag bsgom:__zhes gsungs so:__des gnas skabs su 'jig rten la zhen pa ldog:__bya ba mi rtsom:__mthar thug tu mchog mthong ba'i dgos pa yod do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas tshogs rdzogs par bya ba'i phyir maN+Dal 'bul dgos te:__mdun gyi nam mkhar sku gsum rtsa brgyud kyi bla ma rnams dmigs te:__sku gsum zhing khams bsam gyis mi khyab pa:__rang gi lus longs spyod sems 'gyu ba dang bcas pa phul bas rig pa gcer bur rtogs par byin gyis brlab tu gsol:__ces gser g.yu'i maN+Dal dang tshom bu bkod pa'am:__rdza shing la sman 'bru gang 'byor spungs la:__tshig 'di dbyangs dang bcas pas 'bul lo:__e ma sprul sku'i zhing khams bye ba phrag brgya nas:__phyi nang snod bcud lcags ris 'khor yug bkram:__nyi zla 'dod yon lus dang longs spyod spungs:__bla ma sprul sku+u la 'bul bzhes su gsol:__longs sku'i maN+Dal rigs lnga'i zhing khams su:__'ja' 'od thig le gzhal med khang gis spras:__ye shes lnga ldan ma 'dres tshom bur bkod:__bla ma longs sku la 'bul bzhes su gsol:__chos sku'i maN+Dal nam mkha'i mtha' klas par:__rang stong 'dzin med lugs rgyud tshom bur bkod:__gsal snang 'gag med thugs rje'i longs spyod spungs:__bla ma kun bzang la 'bul skye med bzhes:__zhes pas zhag gsum du 'bul lo:__de ltar byas pa'i dgos pa gnas skabs su bsod nams kyi tshogs rdzogs mthar thug tu 'bras bu ye shes kyi tshogs rdzogs gnyis su med pa mchog la sbyor ba'i dgos pa yod do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas sdig pa bshags pa la:__sdig pa dran dgos pas:__dang po srid pa bar do bya ste:__bu rnams kyi nyi ma dgongs ka gcig:__rgyus med lung stong gcig tu:__rang re rgas pa 'khog pa gos med pa:__ngo shes med pa:__chu 'gram na lam yod pa:__khres po gzar mi btub pa cig khur ba:__shing rengs:__mi rgod dang gcan zan gyi 'jigs pa yod pa:__brag dang chu 'thab pa lung pa'i phu+u na lam gtad pa:__grogs yul med pa 'dir 'gro ngo shes med pa zhig bsams la:__dpe'u ris maN+Dal du bris la bsgom zhing :__yun ring ba'i gcong skad dang bcas pa zhag gcig bzlas so:__des bar dor dran pa'i dgos pa yod do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas rang gis dran nas da'i bar du sdig pa gang byas dang :__dge ba gang byas rde'u 'am phreng ba la bshar du bcug la:__shel zhig mig la sbyar:__pha kir yol ba dmar po gcig phyar la:__de'i nang du gcig gis rgyal po'i cha byad du 'dug pa'i mdun du:__mi dkar nag gnyis kyis rde'u dang cho lo 'grem pa'i tshul bstan pa la:__gshin rje chos rgyal gyis 'di ltar 'ong :__zhes ngo sprod do:__srang la 'deg pa'i tshul yang bya'o:__mi nag po thu+u ba brdzes pa 'bag can gnyis kyis 'jag ma'i gsob nyam thag pa cig bcos la:__rke la thag pa nag po gnyis btags la 'drud pa dang :__brdeg pa dang :__'tshog pa la sogs byas la:__de shel gyi nang du gsal ba dang :__las sdig pa byas pas 'di ltar 'ong :__zhes dmyal ba dang :__ngan song gi sdug bsngal bshad do:__yang mi dkar pos gdugs dang :__rol mo dang :__'dod yon gos kyis brgyan pa shel du 'char bar byas la:__dge ba byas pas mtho ris thob bo zhes yid ches par bya'o:__dge ba rnams bsngo'o:__sdig pa byas pa rnams bshags so:__rdo rje sems dpa' bla ma dang dbyer med pa spyi bor zhu nas:__rang la thim pas sdig sgrib dag:__bla ma dang dbyer med rig pa hU~M du bsam:__oM badz+ra sa twa oM:__AHbadz+ra satwa AH__hU~M badz+ra satwa hU~M:__thog med dus nas da la thug gi bar:__sgo gsum sdig pa'i bya ba ci bsags dang :__rtsa gsum dam tshig nyams dang gzung 'dzin 'thas:__rang ngo ma shes bla ma'i spyan sngar bshags:__zhes zhag gsum sbyang du gzhug go:__de yang rgyud las:__dge sdig re yis yid sbyang bskyed:__mi mos dpe chung bar dos bsdig:__ces gsungs so:__de la dgos pa gnyis yin te:__gnas skabs su 'khor ba la skyo ba skye:__dge sdig la yid ches:__dad pa gting nas skye ba dang :__mthar thug nyon mongs pa dang :__shes bya'i sgrib pa dag:__rdo rje sems dpa' dang dbyer med du sangs rgya'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas gsol ba gdab pa ni:__mdun gyi nam mkhar seng ge brgyad bsnol gyi steng du:__nyi zla dar zab rin po che lhab lhub dkyil du:__rtsa ba'i bla ma la brgyud pas bskor te:__kun tu bzang po la thug par bsgom ste:__gdung dbyangs snyan pos gsol ba gdab bo:__na mo:__mi dmigs klong yangs kun khyab gzhal yas su:__ngo bo rang stong kun bzang yab yum la:__'dzin med mos pa'i blo yis gsol ba 'debs:__lta ba khyab gdal chen pos byin gyis rlobs:__lhun grub rang gsal sku lnga'i gzhal yas su:__rang bzhin 'od gsal rdo rje 'chang chen la:__zhen med mos pa'i blo yis gsol ba 'debs:__sgom pa rang babs chen pos byin gyis rlobs:__gang shar skyes grol cog bzhag gzhal yas su:__tshogs drug lhug pa bzo med pad 'byung la:__'khrul med mos pa'i blo yis gsol ba 'debs:__spyod pa gang 'dul chen pos byin gyis rlobs:__zhes zhe thag pa nas snying khung rus pa'i dkyil nas gsol ba gdab bo:__de ltar byas pas yon tan gnyis yin te:__gnas skabs dad pa skyes pas bla ma'i byin rlabs 'jug:__mthar thug skye med kyi gnad shes pas bla ma dang dbyer med du sangs rgya ba'i dgos pa yod do:__de ltar yang rgyud las:__maN+Dal sdig bshags gsol ba gdab:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas tshad med pa bzhi sgom ste:__med pa la yod 'dzin gyis sdug bsngal ba'i sems can 'khor bar 'khyams pa snying rje snyam pa dang :__'di rnams thams cad pha ma ma yin pa med pas:__'khor ba'i rgya mtsho las bsgral snyam pa dang :__thams cad bde ba dang ldan na dga' snyam pa dang :__gcig dang gnyis ma yin pa thams cad la tshad med pa bzhi dbyer med du bsgom par bya'o:__tshig 'di dbyangs dang bcas pas zhag gcig brjod:__'khrul zhing gzung 'dzin bsdams pa snying re rje:__sdug bsngal rba rlabs bsgral ba'i byang sems bskyed:__'gro kun bde ba chen po thob na dga':__phyam gcig bdal ba'i sangs rgyas btang snyoms bsgom:__zhes pa la dgos pa gnyis yin:__gnas skabs su dag pa'i snang ba 'byongs:__mthar thug gdul bya smin pa'i dgos pa yod:__rgyud las kyang :__tshad med byams sems gnyis la bslab:__ces gsungs so:__de rnams ni spyi yi sngon 'gro yin:__drang don gyi rgyab skyor:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas lus kyi sngon 'gro ni:__rigs drug tu skye sgo las bzlog pa'i phyir:__zhag gcig gi bar du sbyang bas nyon mongs pa nga rgyal can rnams lha ru skye ba'i sgo chod:__de yang spyi bor yi ge a dkar po cig 'dug pa la:__mdun du a dkar po cig las me 'byung :__lus a dang bcas pa bsreg par bsam:__lus gnad ni rkang pa g.yas brkyang lag pa ma reg par brkyang :__rkang pa g.yon bskum:__lag pa g.yon snying khar ma reg par bskum:__rlung ro gsum phyir la bus:__'jam rlung lte ba'i thad du bzung la rnam rtog 'gyu ru mi 'jug par yun ring du mnan:__mi thub na a ces pas rlung rnams btang la:__lus ngag bde 'bol le bzhag:__yang hU~M byas la rnam rtog bkag la sgom mo:__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs nga rgyal can rnams kyis:__yi ge a spur lus gnad bca':__dgang dang gzhil dang klog pa dang :__cha snyoms ma bcos klod la bzhag:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas lha ma yin du skye ba'i sgo bcad pa'i phyir:__lus gnad 'phongs la ma rig pa dang :__rkang pa gnyis sa la nar phar brkyang :__lag pa gnyis sa la btsug:__dmigs pa mgrin par tri ljang gu cig bsam:__'a ljang gu las me byung bas lus ye ge dang bcas pa bsregs la stong sang nge bar bsams nas rlung bzung gong dang mtshungs so:__de la zhag gcig sbyangs rtags tshang la bskyal lo:__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs phrag dog can rnams kyis:__yi ge tri spur lus gnad bca':__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas mi lus len pa'i sgo bcad pa'i phyir:__lus gnad 'phongs la ma reg par:__lag pa gnyis nang nas sgyid khung phyir btegs la:__rkang pa gnyis sa la tsog ge btsug:__lag pa gnyis phyir byas la:__dmigs pa snying khar nr-i dmar po cig bsam:__mdun gyi nam mkha' la ha dmar po gcig bsam 'od zer me ru 'bar ba gong bzhin bsam zhing :__rlung bzung :__a zhes klod de:__de zhag gcig byas pas tshad la bskyal lo:__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs 'dod chags can rnams kyis:__yi ge nr-i spur lus gnad bca':__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas byol song du skye ba'i sgo bcad pa'i phyir:__kha sbub tu lag pa gnyis rkang pa'i phrag la btang ste phyir bskyel:__rkang pa gnyis mdun du drangs la ru sbal ltar bya:__lte bar ye ge su ser po cig bsam:__mdun du yi ge sha ser po las 'od byung mes bsreg par bsgom:__de la zhag gcig sbyangs la tshad la bskyal:__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs gti mug can rnams kyis:__yi ge su spur lus gnad bca':__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas yi dwags su skye ba'i sgo bcad pa'i phyir:__lus gnad rkang pa rgya gram du bsnol:__lag pa gnyis bsnol la rgyab 'jing na bkug:__'jing pa phar 'then la:__dmigs pa gsang gnas su pre ljang mthing gcig bsgom:__mdun du yi ges gcig las me 'bar bsregs par bsams la zhag cig sbyang :__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs ser sna can rnams kyis:__yi ge pre spur lus gnad bca':__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas dmyal ba'i sgo bcad pa'i phyir:__lus gnad rkang pa g.yas pa gnam la bstan:__lag pa g.yas pa sa la btsug:__rkang pa g.yon pa sa la skum:__lag pa g.yon pas nang nas phyir bton:__yang phyir mgo bkug la:__'phongs sa la ma reg par bya'o:__dmigs pa ni rkang mthil du duHdud ka cig bsam:__mdun du yi ge ma cig las me 'bar bas:__rang lus bsregs shing sa bon yang med par bsam:__rlung bzung gzhil klod sum cha snyoms:__a zhes pa dang :__rjes kyi shes pa rtsad bcad la klod cing sgom du gzhug go:__de ltar yang rgyud las:__nyon mongs zhe sdang can rnams kyis:__yi ge duHspur lus gnad bca':__zhes gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas rang lus ru shan dbye ba'i phyir:__rkang mthil gnyis sprad:__'phong rting pa la sbyar:__brang la lus ljid bkal:__lag pa gnyis spyi bor thal mo sbyar:__dmigs pa snying khar rdo rje sngon po mkhyud gang ba cig yod pa'i mgo la oM:__lte ba la AH__mjug ma la hU~M las 'od 'phros:__rang lus spur bar bsams la:__yi ge gsum po 'bum tsho gcig bzlas shing rtags tshad du sbyar la zhag gsum bsgom:__rlung bzung gong dang 'dra/__de ltar yang rgyud las:__de nas rang lus rdo rje yi:__skyil krung byas te cha bsgrims la:__snying khar rdo rje sngon po bsgom:__'bru gsum dag gis lus po spur:__yi ge gsum po 'bum tsho bzlas:__ces gsungs so:__de la dgos ched gnyis te:__gnas skabs su lus la zhen pa ldog:__'khor bar 'khyam pa'i rtsa ba lto gos gnyis yin:__de gnyis lus kyi bdag 'dzin la thug pas:__bdag 'dzin zhig 'gro:__mchog tu rigs drug gi lus mi len te:__gzugs sku gnyis sam:__rdo rje'i sku sems can gyi don 'byung :__sprul pa 'byung nus pa'i dgos pa yod do:__de ltar yang rgyud las:__yon tan mchog dang thun mong ngo :__zhes gsungs:__chos sku'i rgyud las:__de thar 'dod na ru shan dbye:__zhes so:__yang :__lus kyi 'khor 'das ru shan phyes:__lus sbyangs sems la phan pa yin:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas gnyis pa ngag gi ru shan dbye ba ni:__bar der gsang dbang bskur la ngag smin par byas te:__dang po a 'a ha sha sa ma:__zhes gdangs dang bcas pa zhag gcig bgrang :__'dren byed kyi 'gro la klod la klod cing bzhag:__de ltar yang rgyud las:__a 'a ha sha sa ma dang :__zhes gsungs so:__des rigs drug tu mi ldog pa'i dgos pa yod do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas rang ngag 'di nam mkha'i mtha' nas phaT sgra dang bcas te nam mkha'i mtha' 'tshol zhing song bar bsams la:__ma ma ko ling sa man ta:__zhes pa'i dzaba? dbyangs drag por bgrang ngo :__de'i rjes shes 'dren byed nam mkha'i mtha' tshol mkhan de gnas gang na 'dug lta'o:__de ltar yang rgyud las:__ma ma ko ling sa man ta:__zhes gsungs so:__de yis 'khor ba dong sprug cing sems rang yan du mi 'gro ba'i dgos pa yod do:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas hU~M ring po'i sgras:__rang gi rig pa hU~M du bsams la:__gling bzhi gling phran rnams la ci byed lta ru btang :__zhag gcig bgrang ngo :__de ltar byas pas sems las su rung ba'i dgos pa yod do:__de nas hU~M thung rang gi lus la phar thal tshur thal byas pas:__lus med pa lta bu cig song nas rjes ma bcos par klod la bzhag go:__des ngag grags stong du shes pa'i dgos pa yod do:__de ltar yang rgyud las hU~M ring hU~M thung phyi nang bsre:__zhes gsungs so:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__yang skabs su khro bo'i gad rgyang ha ha zhes pa re brjod:__yang skabs su rang gi rig pa a sran ma tsam cig bsgoms la:__ri khang khyim rdo shing bu rnams la sbom phra rta rnga tsam re dkri bar bsams la:__a rgyun ring ba re brjod do:__des skye ba med par rtogs pa'i dgos pa yod do:__spyir lus sbyangs dus su lus kyi bya ba spang :__ngag sbyangs dus su+u ngag gi bya ba spang :__smra ba bcad de:__de ltar yang rgyud las:__khro bo'i gad rgyang chen po dang :__zhi ba'i a nyid bzlas par bya:__yon tan ni:__gnas skabs su ngag gi sgrib pa 'dag:__phyis ngag rigs drug tu mi ldog:__ngag gi bar chad zhi:__mthar thug chos sgo kun la mkhas:__ngag longs skur grol ba'i dgos pa yod do:__de ltar yang rgyud las:__yon tan gnas skabs mthar thug go:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas sems ru shan dbye bar byed pa la:__dang po mkha' 'gro chos skyong gtor tshogs kyis mnyes par byas:__lus rnam snang gi chos bdun bcas te:__mdun du shing bu dang rde'u dmigs rten btsug la:__rnam rtog bkag la zhag gcig bsgom zhing :__sems zhes bya ba'i mi dran dgu dran cig 'dug pa 'di gang nas byung :__dus nam la:__kha dog dbyibs ming ci lta bu cig 'dug:__phyi snod bcud las byung ngam:__nang lus las byung ngam:__pha ma'i 'du 'phrod las byung ngam:__gang las byung ltar bcug pas:__lta byed kyi shes pa ma grub:__ngo bo rang stong du lhung nge :__gang nas byung ma rnyed par lhang nge ba yid la gsal yang khar brjod rgyu med pa zhig byung ngam:__gang de ma byung bar du dris la:__byung dus chos kyi sku rjen pa la ngo sprod:__de ltar yang rgyud las:__de nas sems kyi byung sa btsal:__rang stong chos kyi sku dang sprad:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas sems zhes pa 'di gang na gnas:__phyi snod bcud la gnas sam:__lus mgo mjug la gnas sam:__lus kyi shas che ba gang la gnas:__legs par bltas pas 'dir gnas snyam pa gtad med du sa le:__hrig ge:__wal le ba:__brjod bya ma rnyed par gnas cha lam lam de ma byung gi bar du zhag gcig sgom du bcug la:__byung ba dang longs spyod rdzogs pa'i skur ngo sprod:__de ltar yang rgyud las:___de nas sems kyi gnas pa btsal:__rang snang longs spyod sku dang sprad:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas sems zhes pa 'di tha ma gar 'gro legs par brtag:__'gro sa ma rnyed de:__'gro 'am:__'ong ngam:__snyam pa de nyid kyang ma grub par chu la chu bur thim pa bzhin:__rang grol du shig ge:__gtad med du lhang nge :__rjes med du bun ne ba cig ma byung gi bar du bsgom du bcug:__de byung nas 'gag med 'dzin med zhen pa mu med pa sprul pa'i sku dang sprad la bzhag go:__de ltar yang rgyud las:__de nas sems kyi 'gro sa btsal:__ma 'gag lhun grub sku dang sprad:__ces gsungs so:__'di'i byung gnas 'gro gsum rtsad bcad la mna' skyel du gzhug go:__kan/\u0f85/:__rgya rgya rgya:__de nas sems dang rig pa gang snga:__gcig gam tha dad:__gcig pa'i dpe ji lta bu:__mi gcig pa'i dpe ci 'dra dris la:__sems rig dbye ba ngo sprad do:__de la zhag gcig sgom mo:__de nas lus sems gnyis gal gang che lta:__de la zhag gcig:__snang ba sems yin min sems stong pa yin min:__stong nyid rig pa chos sku yin min rnams dris la:__des lhag mthong btsan sa zin te:__gang shar sgom gyi ngo bor 'dres pa cig 'byung ngo :__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de nas shes rab ye shes kyi dbang bskur:__sems smin par byas:__tshogs gtor gyis mkha' 'gro mnyes par mchod la:__de nas ngo sprad pa ni:__zhi gnas dang lhag mthong dbyer med du ngo sprad pa ni:__sems 'azo med du lhod de bzhag pa'i dus na so ma sim me ba:__rgya mtsho rlung gis ma bskyod pa lta bu:__lhang nge de'i ngang las rnam rtog cig thol le shar ba de'i ngo bo la ma yengs par ce re bltas pas:__skye med du lham me hrig ge:__me re:__rjen ne:__thal le ba de'i skad cig ma de'i steng nas:__ngo bo stong pa chos sku:__rang bzhin gsal ba lam me:__thugs rje 'gag med hrig ge ba 'di rgyun du skyong shig pa'o:__de ltar yang rgyud las:__zhi gnas lhag mthong dbyer med pas:__stong gsal 'gag pa med pa'i nyams:__bcos slad med par lhan ne ba:__g.yo 'gul med par lham me ba:__bo zag med par me re ba:__gsal stong rtog med khyil le ba:__lhan ne khyab be mer re ba:__sa le seng nge hrig ge ba:__wal le khyug ge khrol le ba:__'bol le shigs se sal le gnas:__rang byung rang shar rang grol nyid:__ngo sprod dus su them par gdab:__ces gsungs so:__'di rnams la zla ba gcig tu zhib mor 'khrid par bya'o:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__e ma ho:__'di med gzhan la sbyang ba'i sgom chen yi re chad:__o rgyan bdag gis snying po'i lde mig tu:__gnad kyi don rnams bsdebs nas 'dir bkod de:__phyi rabs skal ldan rnams kyi don du ni:__bla ma'i gdams ngag rang gi myong ba dang :__rgyud kyi gzhung la brten nas 'dir bkod pas:__nam zhig snyigs ma lnga bdo'i dus kyi tshe:__skal ldan snying gi bu dang 'phrad par shog:__phrad nas chos bdag nyid dang 'phrad par smon:__'di bzhin nyams su blangs pas sangs rgya ba the tshom yod na:__bdag o rgyan pad+ma'i [j ]sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__bka' rgya:__lung rgya:__gtad rgya'o:__\u0f01\u0f83:__rdzogs chen snying po hU~M skor las:__khrid kyi dngos gzhi thod rgal za 'og gur khyim bzhugs so:__\u0f01\u0f83:[ i ]bcom ldan 'das dpal kun tu bzang po rang babs gshis kyi 'dug tshul gang yin pa de la phyag 'tshal lo:__e ma rgyud thams cad kyi rtsa ba:__lung thams cad kyi rgyal po:__man ngag kun gyi yang zhun:__theg pa kun gyi mthar thug:__a ti ngo sprod thod rgal za 'og gur khyim bstan par bya'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__de ltar gong du gzhi rnal ma khregs chod don la ngo 'phrod cing :__khyad par rgyab skyor gzhi thing ba dang :__rab tu spros pa med pa'i dbang bskur la:__mched dang lcam dral rnams dga' ston chen pos mnyes par byas pa'i tho rangs:__dwangs shing mtho ba'i sar phyin la nam mkha' shin tu dwangs pa la:__lus ngag yid gsum bya ba dgu phrugs su btang ste:__grogs med gcig pur zas bcud can zos la:__bku mnye la sogs thig le rgyas pa'i gdams pa byas te:__zhag gsum rnal du 'beb pa la mkhas par bya'o:__de nas dang po snga dro rnal 'byor pas:__nang tshang can gyi gdan la pus 'khyud bsdams te:__rkang pa gnyis rgya gram du bsnol la:__rgal tshigs drang por bsrang :__lag pa cung zad dgyes pa la lag mthil gnyis kyis ol ko bteg:__gru mo gnyis pus mo la brten te:__mig zim bu la yid tsam gyen du ldog la ci mthong ltar gzhug go:__nyin gung gan rkyal du nyal la:__lag mthil gyis mig gi mtha' gnyis bskyor la zin bus 'od zer sna rtse la phab la blta'o:__phyi dro lho nub tu kha bltas la rkang pa re mig tu bsnol ba'i lag pa gnyis bton la:__mnyam bzhag gi phyag rgyas bcing la bzhag go:__'di nyid kyis thad kar bltas na rdo rje'i mig gis mthong bar 'gyur ro:__mtshan mo rdo rje skyil krung bcas pa'i byin pa'am brla khug nas lag pa har gyis gton la lag mthil sa la phab:__sgom mkhar tshad dang ldan pa cig btsug la bde ba'i stan la 'dug ste:__mig gnyis la srin bal lam:__bal dkar gyis bkang ba'i 'bag:__khong 'bol ba:__phyi mkhreg pa gsar pa gcig byas te bkab la shes pa zin tshad du ha re blta'o:__de ni lus gnad lta stangs so:__ngag ni nyin re las gtam je nyung la btang ste:__tha ma lag pa'i brda tsam yang mi bya'o:__rlung ni shin tu 'dur ba phyir 'phen la:__phyi'i dbyings rkyen dang bral ba la ci snang ltar bcug la:__de yang :__sum sprug gsum gyis gzer btab la:__phyi'i nam mkha' bar snang dngas sang nge ba:__nang gi snying dang mig tu 'brel ba'i bar na:__rtsa dar dkar gyi skud pa tsam:__'jam pa mnyen pa:__'khril ba:__khrag dang :__chu ser gyis ma gos pa:__stong sang nge ba de nas lam byung ba'o:__gsang ba'i nam mkha' ni:__snying mchong gur smug po'i gzhal yas khang na:__rtsa rgya mtsho gser gyi nyi ma can zhes bya ba:__chos sku ye shes lnga ldan du bzhugs pa'i gnas stong pa dngas sang nge ba de yin no:__de ltar bzhugs pa'i bkrag mdangs ni nam mkha' na yar lam byung nas ye shes kyi 'char sgo mig gnyis nas zang thal du shar bas:__phyi'i nam mkha' la rig pa'i ngo bo shar ba'o:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas gnad rnam pa gsum la brten nas mngon sum rang thog tu dbab dgos te:__sgo'i gnad:__yul:__rig pa'o:__de yang gnad ces pa ni:__klad pa'am:__snying la zin pa'i mtshon cha phog pa dang 'dra'o:__gsum ces pa ni:__sgo'i gnad kyis mthong bar byed pa:__yul gyi gnad kyis mi 'gyur bar byed pa:__rlung gi gnad kyis rtags tshad la pheb par byed pa'o:__sgo ni so ba dang 'dra:__yul mgron po dang 'dra:__rlung jag pa dang 'dra:__de yang yul med na gzhi med:__sgo med na lam stor:__rlung rig med na shes rig lam du mi chod:__de ltar na gsum rig go:__de yang sgo ni snying dang dung khang du:__rig pa ka dag 'od gsal snying po lnga ldan:__rig pa gdod ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba:__ngo bo gsal la rang bzhin lhun grub:__thugs rje kun la khyab pa ste bum pa nang gi mar me bzhin gnas pa:__sha khrag gis gtums kyang mA thum par:__mig gnyis kyi skar khung las rang rig mdangs phyir gsal ba'o:__yul gyi gnad ni lus gnad bzhis rig pa mig la bcug ste:__nam mkha' stong pa rkyen dang bral ba la gtad pas:__yul stong par rig pa stong pa 'char ba'o:__rlung dang rig pa la gnyis te:__rlung rab tu dal bas nang du bzung :__phyir 'phang :__bar du gnas pa'o:__rig pa'i gnad lu gu rgyud du shar ba dang :__de nyid btson du bzung ba'o:__de lta bu'i rig pa mi rtog lu gu rgyud:__kha dog lnga ldan gyi ri mo dang bcas pa 'di mthong ba de ni kun tu bzang po zhes bya'o:__de mthong ba dgag sgrub kyis mi bslad de:__ye gdod ma nas rang bzhin lhun gyis grub cing rnam par dag pa ngo bo stong pa'i rang gzugs su sad de:__rang bzhin gsal ba ru bring nge :__thugs rje 'gag med du rjen ne zhog cig:__spros rtog gi blo skyur la rang khar yan du chug cig:__chu rnyog ma dang bral ba ltar:__rkyen med pa'i klong du gtad med du zhog cig:__gnyis pa de ltar nyams su blangs pas snang ba bzhi rim par 'char tshul bstan pa ni:__chos nyid mngon sum gyi snang ba ni:__mngon ces pa ni:__rig pa lkog tu gyur pa ma yin:__rang gis mngon du yid ches pas:__tshig dang yid dpyod kyis dpyad mi dgos pa'o:__sum ni gnad gsum gcun pa las byung ba'o:__snang ba ni nam mkha' dang rig pa dbyer mi phyed pa de mthong ba'o:__de yang rig pa stong gsal chu nang gi snang ba lta bu:__yod ces ngo bo ngos bzung du bden par ma grub:__med ces stong pa phyang chad du ma song bas:__nam mkha'i 'ja' tshon bzhin du rang shar:__gnyis ka dang gnyis ka ma yin par ma grub pas:__rang rig ye nas rnam dag gi ye shes su rang gsal ba:__rdo rje lu gu rgyud la mig mi 'gul bar bltas pas:__dkar zing zing phra phro dang thig le stong pa'i sgron ma gsum sbrel dang bzhi sbrel la sogs pa 'char te:__ye shes kyi snang ba sum cha la dbang thob:__des sprul sku'i snang ba ngos zin no:__'di yi dus su lus dal bas rtsa dal:__rtsa dal bas rlung dal:__rlung dal bas mig dal:__mig dal bas rig pa dal te:__rig pa btson du 'dzin pa'i lcags kyu zhes bya'o:__'di'i dus su lus ru sbal 'khar gzhong du bcug pa ltar 'gyur:__ngag lkug pa lta bu:__sems bya snyi la zin pa ltar 'gyur ro:__de nas don de nyams su blangs pa'i goms pa las:__nyams gong 'phel 'gyur ste:__nyams gnyis:__snang nyams dang :__shes nyams so:__snang ba ni thig le nas lus 'od gsal du grol ba'i bar du'o:__shes pa ni 'di phyi'i legs nyes shes pa la sogs rnams so:__'dir theg pa thun mong ba bzhin du shes nyams gtso bor mi 'don:__'gyur zhing ngos bzung med pas gtad med:__snang ba gong nas gong du 'phel ba:__de mi bslu bar 'char bas snang ba'i nyams gtso che'o:__'khrul pa'i snang ba nub nas dag pa ye shes kyi snang ba 'char te:__dang po 'od lnga'i snang ba gyen 'greng dang :__rtsib shar dang :__mdung rtse'i rnam pa dang :__'od dum bu dang :__za 'og ris dang :__dmigs tshag ris dang :__thig le gnyis 'brel dang :__gsum 'brel dang lnga la sogs pa 'brel pa'i nang nas:__phyed zhal dang :__phyed sku dang :__sku rkyang pa la sogs mthong ba dang :__'od yul grub tsam mthong ba dang :__gang bltas 'od dang 'od kyi 'jig rten du 'char zhing :__lus la'ang srog chags dang :__gnyer ma med pa dang :__zas skom mi 'dod pa dang :__rang snang la 'bral mi phod pa dang :__'khrul pa'i gtam med par nam mkha' la 'gro ba dang :__thig le yul khams tsam la mu khyud lnga ldan dang :__sngar mi shes pa'i chos shes shing :__dgra gnyen gyi 'khrul ba zhig pa la sogs 'byung ngo :__'di'i dus su:__phyi'i snang ba sdod pas rkyen ngan grogs su 'char:__nang sgyu lus sdod pas 'khrul pa'i bya ba zhig:__gsang ba rlung sems sdod pas rnam par rtog pa skye mi srid:__snang ba ni rang gi gzugs rnams so:__gong 'phel ni de dag rgya cher song ba rnams so:__don de da rung nyams su blangs pas:__rig pa tshad pheb 'byung ste:__sa rdo'i snang ba med par 'ja' tshon du snang ba dang :__rang lus la grib ma med pa dang :__mu khyud lnga ldan gyi thig le re re'i nang du rdo rje sems dpa' la sogs pa'i rigs lnga zhi khro'i dkyil 'khor rdzogs par 'char ro:__rig pa rdo rje lu gu rgyud kyang 'gul ba ma yin no:__de'i tshe bcud snying por dril ba zhes bya ste:__rig pa dbyings kyi gzer thebs pas 'byung ba'i phan gnod dang bral ba'o:__gang snang zhi khro'i lus zang thal lo:__tshad ni 'phel ba zad pa'o:__phebs pa ni da phyin chad 'khor bar ldog mi srid pa'o:__yang de ltar nyams su blangs pas:__de'i rjes la chos zad pa'i snang ba ni:__sngar gyi rtags de rnams skye med kyi klong du mya ngan las 'das pa zhes bya ba yin te:__gzung ba dang :__'dzin pa dang :__zhen pa dang :__snang mi snang thams cad zad nas:__chos dang chos min gyi ming tshig thams cad zad pa'o:__de yang cang med du song ba ma yin:__gdos bcas 'dus byas kyi rten snang thams cad zad nas:__lus sems skye med kyi rang bzhin du gyur te:__thugs rje zer thag la 'dus te:__rigs lnga'i thugs kar thim nas mthar phyin mi slob lam:__gzhi gdod ma'i ngang :__kun tu bzang po'i klong du byang chub pa'o:__chos can dang :__chos nyid kyi mtshan ma kun zad sa la skyol ba'o:__zad ces pa ni:__'byung ba rnams rang sar dag pa dang :__sku dang ye shes:__phyogs dang kha dog la sogs 'dzin zhen zad pa'o:__snang ba gong ma gsum gyi tshe dbyings rig rang mdangs la 'phel rtags snang yang :__rang byung ye shes ngo bo ka nas dag ba'i phyir:__cung zad 'phel ba yang med:__gang ba dang rgyas pa yang med do:__chos zad blo zad:__'dzin pa zad pa'i dus na 'phel ba yang zad de:__rig pa'i ngo bo la 'grib pa cung zad kyang med pas:__rang bzhin gdod ma nas rnam par dag pa:__'gro 'ong dang bral ba la zer ro:__de ltar yang rgyud las:__mthong dang shes pa rtogs pa gsum:__khyad med cig gi rang bzhin no:__rtogs dang klong du gyur pa gsum:__dbyer med cig gi ngo bor 'dod:__goms pa mthar phyin grol ba gsum:__'bras bu sangs rgyas chen po'o:__'gyur med sangs rgyas dgongs pa yang :__skye med gsal 'grib 'dzin rtog med:__ces gsungs so:__'di'i dus su skye ba dang :__'jug pa la rang dbang thob nas sems can gyi don byed par 'dod pas:__snang ba thams cad dang :__rang gi lus 'od snang du 'char te:__'od kyi dkyil du lag sor krab krab las mi mngon pa'i dus na:__de la gtad cing bsgom na snang ba thams cad tshur log ste:__rang snang la sil sgra shag sgra dang bcas te:__slar 'pho ba chen po'i lus blangs nas:__lo ka ru ji srid 'tsho'i bar du gnas kyang skye 'chi med pa rdo rje'i lus thob par 'gyur ro:__de'i tshe snang ba gang la gtad pa'i ngo bo la 'jug nus pa dang :__bems po la sogs pa la rig pa bcug kyang de nyid 'gul ba dang :__skad 'byin nus pa dang :__mi lus thob pa'i sems can sum stong skye 'chi la dbang thob ste:__rig pa bcug ma thag 'byung ba dag nas sangs rgya bar 'gyur ro:__de yang las la bzang ngan dang dbang po rno brtul ni med do:__'jug pa la dbang thob pa ni:__rig pa tshad phebs kyi dus nas snang ba rjogs nas:__chos nyid zad pa'i snang ba la zin te spros pa zad do:__rang gi lus dang bcas pa rnams gang la'ang :__dmigs gtad med pa'i nyams blangs bas:__ngo bo ka dag gi snang ba la je thim je thim 'gyur te:__lus kyang res snang :__res mi snang ba tsam du gyur pa de yang rang dag ste:__zag bcas phung po mi snang bar 'byung ba rang dengs su 'gro'o:__dper na 'ja' tshon nam mkha' la dengs pa ltar gyur te:__de yang sku gnyis kyis 'gro ba'i don byed do:__rlung sems la dbang thob pa ni:__rlung la dbang thob pas 'byung ba lnga la dbang bsgyur:__sems la dbang thob pas 'gro ba'i don rdzogs so:__de ni skyes bu skal ba dang ldan pa de:__sku gsum rin chen rnam par sangs rgyas pa zhes bya'o:__bsdu na chos nyid zad pa zhes bya ba ni:__dang po'i gshis lugs dngos po'i bzhugs tshul phyin ci ma log pa de'o:__zad pa ni:__tshig gi tha snyad:__sgro 'dogs grub mtha'i zhen pa zad de cir yang grub pa med pa'o:__snang ba ni rig pa gcer bu dri ma dang bral ba'i nam mkha' la:__thugs rje ye shes kyi mdzad pa:__rgyun mi 'chad par snang ba'o:__de nas grol gzhi ni thog ma'i gzhi:__ka dag dang :__lhun grub gnyis yin te:__lam snang ba bzhi'i 'char tshul nyams su blangs pas rdzogs nas:__'bras bu grol gzhi la gnyis yin te:__ngo bo ka nas dag pa'i chos sku dang :__rang bzhin ka nas dag pa'i longs sku dang :__thugs rje ka nas dag pa'i sprul sku'o:__rang bzhin lhun grub kyi snang ba ni:__sku dang ye shes kyi rol pa bsam gyis mi khyab par shar yang :__mtha' gang la'ang mi gnas par:__lus sems dbyer med du 'dres pa'i ngang du sgyu lus thim zhing grol te:__re dogs bral ba'i gdings thob nas:__ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyis sems can gyi don lhun grub rtsol bral du dbyer med pa'o:__'di ni kun tu bzang po'i dgongs pa nyag gcig zang thal du sangs rgyas pa zhes bya'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__g+hu h+ya:__rgya rgya rgya:__kha tham:__e ma:__gnad 'di nyams su len pa'i skal bzang rnams:__mi rtog mya ngan 'das 'dod brtson par sus byas pas:__rig pa 'gyur med rdo rje lu gu rgyud dag la:__rtag tu 'dris shing lus gnad gzhi mi 'gyur:__ngag gis lkug pa cog bzhag rang gar klod:__rtag tu khyim dben ri khrod dben pa 'grim:__mtshar sdug longs spyod 'dod yon rgyab tu bsring :__sna tshogs sems 'di nam mkha'i rlung sprin 'dra:__gang snang dran 'dzin ma byed rang gar yan:__shes nyams snang nyams 'phel 'grib ci byung yang :__dgag sgrub ma byed gtad med lhug par rdol:__gnad 'di zhugs nas rtsol ba rab rnams kyis:__chos nyid zad pa lhag med ma grub na:__o rgyan mkhan po pad+ma bdag gis bslus:__le lo phyi shol ma byed nga phyir shog:__dus gsum sangs rgyas gral yang 'di na ring :__rig 'dzin rnams kyang bzhad gad 'di na che:__ye shes lhug pa'i zhing khams 'di na rgyas:__snying po'i nyams skyug 'gro gleng 'di na 'phel:__ting 'dzin zas kyi ro mchog 'di na bda':__snang ba bkod pa'i gzigs mo 'di na che:__zhen med rol pa'i gdul zhing 'di na che:__rig 'dzin rdo rje'i lus su myur sgrol cig:__bar do ni dbang po'i rim pa dang sbyor la rim gyis ston:__'di ni rnal 'byor pa rtsol ba rab rnams tshe 'dir rab lo gcig:__'bring lo gnyis:__tha ma lo gsum dang zla ba dgu la:__rang lus zag bcas 'ja' ltar yal nas:__ka dag rang sa zin par byed pa'i gdams pa'o:__a ma snying 'byin mas bka' 'di bya ra gyis shig:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya'o:__sha na rA:__rgya rgya rgya:__shub+ha~M:__

Footnotes

Other Information