JKW-KABAB-08-NYA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།
Wylie title zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grol JKW-KABAB-08-NYA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 19, Pages 467-513 (Folios 1a to 24a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 467-513. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-040
Colophon
  • Treasure colophon: དེ་ལྟར་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི༔ རྣམ་པར་སྒོམ་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་དམར་བྱང་སྙིང་པོ་འདི༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་རི་ཡི་སུལ༔ མཱ་ར་ཏི་ཀའི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་དང་༔ ཚེ་ལམ་གྲོགས་མཆོག་མནྡྷ་རས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བའི་མཆོག༔ སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མས༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་བརླབས་གདམས་པ་གཏད༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ དེ་ནས་གངས་ཅན་ཡུལ་དབུས་སུ༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བཏབ་ངོར༔ གདམས་ཟབ་རྒྱས་འབྲིང་གསུམ་དུ་དབྱེ༔ རྒྱས་པ་སྲིན་སྦར་བྲག་ཏུ་སྦས༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ འབྲིང་པོ་རུ་མཚམས་བྱང་དུ་སྦས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བས་འདོན༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་རྨད་བྱུང་བ༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ བཻ་རོ་མཆོག་དབྱངས་བདུད་འཇོམས་རྩལ༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཅས་ལ་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་བླངས་དྲོད་ཚད་ཕྱུང་༔ བརྡ་རིས་ཨེ་ཡིས་མཚན་པའི་ཡུལ༔ གངས་བར་རྡོ་རྗེ་ཕུག་མོ་ཆེའི༔ ཕ་བོང་དབང་ཕྱུག་མཚན་རྟགས་ཅན༔ དེར་ནི་བསེ་ཡི་སྤར་བུ་རུ༔ ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་དམ་རྫས་བཅས༔ མི་འཇིག་ཕྱག་རྒྱས་བསྡམས་ལ་སྦོས༔ དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་སྙིགས་མའི་དུས༔ སྟོད་སྨད་ཧོར་གྱི་འཁྲུགས་ལོང་གཡོ༔ བོད་ཁམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་ཚེ༔ རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ནི༔ སྟོན་པ་པདྨའི་མིང་གིས་རྙེད༔ གཞན་དོན་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་སྲིད༔ བརྡ་རིས་ཡང་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་ན༔ ཆེར་སྙིགས་སུམ་ཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང་༔ འགྲོ་འདུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དགོངས་བརྒྱུད་མངོན་སུམ་བྱིན་བརླབས་མཐུས༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བྲིས༔ དོན་བརྒྱུད་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་ལ༔ སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཆིག་རྫོགས་སྟོན༔ ལས་ཅན་འགའ་ཙམ་དོན་དུ་འགྱུར༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Treasure colophon: de ltar bla ma yi dam gyi:__rnam par sgom pa'i thabs chen po:__thugs sgrub kun gyi mthar thug pa:__bskyed rdzogs dmar byang snying po 'di:__'phags pa dgyes pa'i ri yi sul:__mA ra ti ka'i brag phug tu:__bdag nyid pad+ma badz+ra dang :__tshe lam grogs mchog man+d+ha ras:__'chi med rig 'dzin bsgrubs pa'i tshe:__chos sku kun bzang rdo rje 'chang :__longs sku dpal ldan bde ba'i mchog:__sprul sku lhan skyes rnal 'byor mas:__rang byung gsang ba'i dkyil 'khor du:__dbang bskur byin brlabs gdams pa gtad:__he ru ka dang dbyer med gyur:__de nas gangs can yul dbus su:__mnga' bdag rgyal pos gsol btab ngor:__gdams zab rgyas 'bring gsum du dbye:__rgyas pa srin sbar brag tu sbas:__chos rgyal chen po'i sprul pas 'don:__'bring po ru mtshams byang du sbas:__lo tsA chen po'i skye bas 'don:__snying po'i bcud 'dril rmad byung ba:__da lta mnga' bdag yab sras dang :__bai ro mchog dbyangs bdud 'joms rtsal:__thugs kyi gzungs mar bcas la gdams:__rang rang nyams blangs drod tshad phyung :__brda ris e yis mtshan pa'i yul:__gangs bar rdo rje phug mo che'i:__pha bong dbang phyug mtshan rtags can:__der ni bse yi spar bu ru:__chos dang bstan srung dam rdzas bcas:__mi 'jig phyag rgyas bsdams la sbos:__drug cu kha ral snyigs ma'i dus:__stod smad hor gyi 'khrugs long g.yo:__bod khams rnal du mi gnas tshe:__rgyal ba mchog dbyangs sprul pa ni:__ston pa pad+ma'i ming gis rnyed:__gzhan don cung zad 'byung yang srid:__brda ris yang gter rgyas btab na:__cher snyigs sum cu kha ral dus:__mnga' bdag skye mtha' pad+ma'i ming :__'gro 'dul sgyu ma'i skyes bu la:__ye shes mkha' 'gro'i brdas mtshon te:__dgongs brgyud mngon sum byin brlabs mthus:__tshig brgyud yi ge'i ris su bris:__don brgyud snod ldan 'dus pa la:__smin grol byin rlabs chig rdzogs ston:__las can 'ga' tsam don du 'gyur:__'brel tshad don ldan e ma ho:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་བཞུགས་སོ། །༡༢༣༤༥༦༧༨༩༡༠༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བླ་མ་དང་ནི་ལྷག་པའི་ལྷ༔ དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་སྙིང་པོར་འདྲིལ་བའི་བཅུད༔ རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་དོན་དུ་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ༔ སྔོན་འགྲཽ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔ ན་མོ༔ བླ་མ་འཁོར་ལོ་བདེ་བའི་མཆོག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ ཧོཿ སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ གསུམ་པ་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ནི༔ རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བླ་མ་རྡོར་སེམས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་ཐུགས་སྲོག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན་བྱང་གྱུར༔ ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་མཐར་བཤགས་སྡོམ་བྱ་ཞིང་རང་ལ་བསྟིམ༔ བཞི་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་མདུན་ནམ་མཁའ་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ནམ་མཁའི་མདངས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ༔ འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ངང་༔ བླ་མ་མཆོག་ལ་དབུལ་བར་བགྱི༔ གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་ལ་རེ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་མེད༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས༔ བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ གསང་གསུམ་དབྱེར་མེད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་བསམ༔ དྲུག་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བགེགས་ཚོགས་འདུག་པའི་སྐབས་མེད་པས༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རྒྱང་རིང་བསྐྲད༔ བདུན་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ཁྲོ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རང་རྩལ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་མེ་མཚོན་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བཞིན་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ གནས་འདིར་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ དགུ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ རིན་ཆེན་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་འོད་དུ་འབར༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ཝཻ་བི་དྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཨོཾཿ ཆོས་རྣམས་སྤྲོས་བྲལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེར་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་ཧཱུྃ་དམར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་བརྩེགས༔ རིན་ཆེན་རི་དབང་སྲུང་བའི་གུརཿ དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ སྐུ་དམར་རཱ་གའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཁྲོ་ཞིང་རྗེས་ཆགས་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ མཆེ་གཙིགས་ལྗགས་འདྲིལ་སྨར་སྨིན་དང་༔ དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་མེ་འོད་འཕྲོ༔ རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ནོར་བུ་དང་༔ གཡོན་ངོས་ཟླ་བ་ཚེས་པས་བརྒྱན༔ ཞིང་གླང་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་འཆང་༔ ཐོད་སྦྲུལ་རིན་ཆེན་རུས་པས་སྤྲས༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ༔ མནྡྷ་ར་བ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ ཞབས་ཟུང་བརྐྱང་བསྐུམ་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར༔ སྐུ་ཡི་གནས་ལྔར་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ སྤྱི་བཽར་སྐུ་མཆོག་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ དབྱེར་མེད་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་རྩལ༔ མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ ལྟེ་བར་ཆེ་མཆོག་བི་མ་ལ༔ གསང་གནས་ཕུར་པ་པྲ་ཧ་སྟི༔ ནོར་བུ་བླ་མེད་དྷ་ན་སཾ༔ ཐབས་ཤེས་བརླ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དྲེགས་འདུལ་རོམྦུ་གུ་ཧྱ་དང་༔ སྟོབས་ལྡན་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་རྩལ༔ རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ སྙིང་ཁའི་ནང་སྐོར་རྩ་འདབ་ཀྱི༔ ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྨིན་མཚམས་ལ་སོགས་གནས་ཉེར་བཞིར༔ ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲིལ་སྦྱོར་རོལ༔ ཡན་ལག་སྒོ་མ་མཚམས་མ་བརྒྱད༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེ་ལྟ་བུར་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་རྒྱས་གདབ་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩ་མཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེག་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆོད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་དྷཱུ་མ་གྷ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ གུས་པའིབརྡ་ཡིས་ཕྱག་བགྱིའོཿ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ བཞི་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷ་རྫས་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར༔ སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲུག་པ་རྣམ་པ་གསལ་བ་ནི༔ ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡི་དམ་ལྷ༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ གསལ་ལ་མ་འདྲེས་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་རྩེ་གཅིག་སེམས་འཛིན་བྱ༔ བདུན་པ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ཆེ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་དང་༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་དོ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་བཟླས་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བཟུང་༔ བརྒྱད་པ་དག་པ་དྲན་པ་ནི༔ རིག་པ་རང་བྱུང་གཉུག་མའི་ལྷ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིརཿ རྣམ་འགྱུར་ཆ་ལུགས་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ ཞལ་གཅིག་དབྱིངས་ལས་འགྱུར་བ་མེད༔ ཕྱག་གཉིས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྟེ༔ སྤྱན་གསུམ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ༔ མཆེ་གཙིགས་མི་འཇིགས་བདུད་བཞི་འདུལ༔ ལྗགས་འདྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བདེ་སྟོང་རྒྱས༔ སྟོང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཡུམ་གྱིས་གཟུང་འཛིན་གཅོད་པ་དང་༔ ཉོན་མོངས་རང་དག་གྲི་ཐོད་བསྣམས༔ མཁའ་གསང་ཨེ་ཝཾ་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཞི་ཉམས་ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ལས༔ ཁྲོ་ཚུལ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ རྗེས་ཆགས་གདུལ་བྱར་རྩེ་གཅིག་དགོངས༔ སྐུ་དམར་འགྲོ་འདུལ་ཆགས་པའི་ཚུལ༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་དང་༔ ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་ཞི་ཁྲོའི་ཆས༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམས་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ ཞི་དང་སྲིད་པའི་མཐའ་གཉིས་གནོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་མ་རིག་སྲེག༔ དྲེགས་པ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་༔ ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ སྐུ་ལ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དག་པ་རྫོགས༔ གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས༔ དུར་ཁྲོད་ཚོགས་བརྒྱད་གཟུང་འཛིན་བསྒྲལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་འགྱུར་མེད་དབྱིངས༔ མདོར་ན་གང་དང་ཅིར་སྣང་བ༔ དེ་ཀུན་ལྷ་དང་ཞིང་ཁམས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའོ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ དགུ་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་རོ༔ དང་པོ་རྩ་བའི་བསྙེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃཿ བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྐུ་ཡི་དབྱིངས༔ ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་རའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི༔ ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་དམར་མེ་འོད་འཕྲོ༔ མཐའ་སྐོར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན༔ གསལ་ཞིང་འབར་བའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་བར་མེད་འཕྲོས༔ ཕྱི་ནང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་ནི༔ གསང་བའི་གནས་བརྒྱུད་མགལ་མེ་ལྟར༔ བསྐོར་དང་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འབར༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བསམ༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཡི༔ བཟླས་བརྗོད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་བྱ༔ འབུམ་ཕྲག་བདུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃཿ སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་མཐར༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ལྷ་རྣམས་སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་སྒྲ༔ འོད་དང་སྤྲུལ་པ་བསམ་ཡས་འཕྲོས༔ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དྭངས་བཅུད་རང་ལ་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ ཡུལ་ཀུན་འཇའ་ཚོན་ལྷ་སྐུར་དག༔ སྒྲར་གྲགས་རང་བྱུང་སྔགས་སུ་རྫོགས༔ དྲན་རྟོག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྨིན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་པའི་གསང་སྔགས་འབྲུ་ཉེར་གཅིག༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཡེ་ཤེས་འཆར། དེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ ཨོཾ་སྤྱི་བོའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཀར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏྲཱྃ༔ ལྟེ་བའི་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་གསེར་མདོག་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ མགྲིན་པའི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃཿ ཐུགས་ཀའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱཿ གསང་གནས་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྗང་གུ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་རེ་བཟླས༔ སོ་སོའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་ལྤགས་པའི་སྟེང་༔ མཚན་ལྡན་བྷནྡྷའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ མ་ད་ན་དང་བ་ལ་སོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ༔ བསང་ཆུས་འཐོར་ཞིང་བདུད་རྩིས་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཡི༔ ཏིང་འཛིན་མཆོག་གི་རོལ་རྩལ་ལས༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུས༔ ཚོགས་གཏོར་དངོས་འཛིན་བག་ཆགས་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷཉྫའི་སྣོད༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ ཚོགས་རྫས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་སྟོང་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འོག་མིན་གསང་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་སྟོང་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་དེ་བ་ག་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་ཡུལ་མཆོག་ནས༔ ཞིང་སྐྱེས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་སྟོང་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་སྟོང་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བྱང་ཕྱོགས་གཏེར་གྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ གཉིས་སྣང་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ཤ་ཁྲག་བདེ་སྟོང་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བ་སུ་དེ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་གསོལ་ལོ་མཆོད༔ བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་སྣང་གསལ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པས་བསྐང་༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སོགས༔ རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐང་༔ པདྨ་ཅན་སོགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ མཉམ་སྦྱོར་གསང་བའི་མཆོད་པས་བསྐང་༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་སོགས༔ དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སོགས༔ ངོ་མཚར་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས༔ རྨད་བྱུང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་བཞིན་སྤྲོས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་བསྐང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བསྐང་ངོ་ཀལྤས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་བ་སེམས་ཉིད་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་བསྐང་༔ སྟོང་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ སྤྲོས་བྲལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཉམས་པ་བསྐང་ཞིང་བསམ་རྒུ་འགྲུབ༔ ནང་ལྟར་དམ་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པས༔ ཕུང་ཁམས་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ གསང་བ་སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་སྤེལ༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་བྱ༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ རིག་འཛིན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ མུ་རན་སྐྱོང་བའི་ལྷག་སྡུད་ཀུན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུལ་བ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ གནས་མཆོག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེ༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཐུ་རྩལ་སྐྱེད༔ བདག་དང་མོས་པའི་བུ་རྣམས་ཀྱི༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་སྡུས༔ ལོག་ལྟའི་དགྲ་བགེགས་ཆམ་ལ་ཕོབ༔ ཕྱི་ནང་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་སོལ༔ མཐའ་དམག་འབྱུང་བཞིའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མར་ཐ་ཚིག་གསོལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་འབར་བའི་སྐུ༔ དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་༔ ལྷ་མོ་ནག་མོ་རེ་མ་ཏཱི༔ ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་ཚོགས༔ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་བཞིན༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ འཁོར་རྣམས་སྲུང་ཞིང་རྐྱེན་རྣམས་ཟློག༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་སློབ་བརྒྱུད་སྤེལ༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་མཆོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དགུང་སྔོན་སྟེང་དང་གཡའ་རིའི་རྩེ༔ གངས་བྲག་རི་མཚོ་གཉན་པོ་སོགས༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་ནས༔ སོ་ཁ་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་མ༔ བརྟན་མ་ཆེན་མོ་བཅུ་གཉིས་དང་༔ ཡ་མ་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་བཅས་ཀུན༔ འདིར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔ ཁྲག་འཐུང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཡི༔ སྤྱན་སྔར་གཡར་དམ་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གངས་ཅན་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་༔ ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ལས་མཐའ་རྡོ་རྗེ་བྲོ་ཡིས་བསྡུ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ དཔལ་གྱི་རྟ་གདོང་རྣམས་བཞེད་འཚེར༔ དབང་དྲག་འབར་བའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་དབྱིངས་སུ་མནན༔ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྒྲུབ་རྟེན་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཏེགས༔ ཧཱུྃཿ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱཽད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བ་ལས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྐུར་བཞེངས་པའི༔ གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ དམིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་རང་བཞིན་ལ༔ གནད་ནས་བསྐུལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ གནས་གསུམ་རེག་ཅིང་དམ་རྫས་མྱང་༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔ བཞི་པ་ནོངས་ཚོགས་བཟོད་གསོལ་ནི༔ ཧོཿ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་སོགསཿ ནོམས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་སྩོལ༔ ཨཱཿལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ ལྔ་པ་བསྐྱེད་རིམ་ཉེར་བསྡུ་ནི༔ ཨཱཿ སེམས་ལས་སེམས་བྱུང་སྣང་ཆའི་ལྷ༔ སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཀློང་ཿ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དྲུག་པ་ཐུན་མཚམས་ལྡང་བ་ནི༔ ཧཱུྃཿ སླར་ཡང་བདེ་རླུང་སེམས་ཉིད་ལས༔ རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ངང་༔ རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾཿ བདུན་པ་དགེ་བ་བསྔོ་བ་ནི༔ ཧོཿ བདེ་ཆེན་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བས་མཚོན༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀུན༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ བརྒྱད་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔ དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ དགུ་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾཿ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གིས༔ མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དེ་ལྟར་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་འདི༔ རྒྱུན་གྱི་དུས་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ ཚོགས་དང་མཆོད་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་ལ༔ ཡར་མར་ཚེས་བཅུར་བརྩོན་པ་ཡིས༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་གོང་དུ་འཕེལ༔ ཁྱད་པར་པདྨ་བདག་ཉིད་ཀྱིས༔ ངེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོའི་དྲོད་ཐོབ་ཕྱིར༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླང་པའི་ཚུལ༔ ཟབ་མོ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ དབེན་ཞིང་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་སར༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་བཅད་རྣམས་གཡེང་སྤང་༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔ སྐྱབས་སེམས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ནན་ཏན་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་གནད་དུ་བསྣུན༔ གནས་ཁང་བྱི་དོར་ཆག་ཆག་གདབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དང་ནི༔ མཆོད་ཚོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་བཤམ༔ ཐུན་བཞིར་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་བསྒྲུབ༔ ཏིང་འཛིན་གཟེར་བཏབ་བྱིང་རྒོད་བསལ༔ སྐབས་སུ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བཟུང་༔ རེས་འགའ་དག་པ་རབ་འབྱམས་དྲན༔ ཀུན་ཀྱང་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི༔ སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་རོ་མཉམ་བཞག༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ལས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་འགོག་ནུས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར༔ ཡན་ལག་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ཕྱིར༔ བཀོད་པའི་བཟླས་པར་སེམས་བཟུང་ཞིང་༔ འཁོར་བའི་བཟླས་པས་བདེ་ཆེན་བརྟན༔ ཕོ་ཉ་ལྟ་བུར་སྤྲོ་བ་དང་༔ བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟ་བུ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཅིང་ལས་ལ་སྦྱོར༔ སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་རྙོག་མ་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རང་ཤར་ན༔ བུམ་དབང་ལམ་ཁྱེར་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་རྟེན་བྱས་ནས༔ བརྟེན་པ་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའི་ཕྱིར༔ མན་ངག་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི༔ བདག་བྱིན་བརླབ་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་དག་པར་བྱེད༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་བཅད༔ ཛ་ལནྡྷ་རའི་འབར་འཛག་གིས༔ རྩ་ཁམས་ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ནོར་བུ་འགེངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདེ་ཆེན་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་དྲང་༔ མཐར་ཐུག་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡིས༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ དེ་ལ་རིམ་པ་དང་པོ་ནི༔ དབང་པོ་རྣོན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ༔ བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔ དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ ཚོགས་དྲུག་སྣང་བར་གང་ཤར་ཡང་༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་ལས་འདས་པའི༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་ངང་མདངས་བསྐྱང་༔ དབང་པོ་འབྲིང་དང་རྟུལ་པོ་དག༔ དེ་ཡི་གནས་སུུ་མ་བཏུབ་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་ཡབ༔ དྭངས་གསལ་རྙོག་མེད་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཨཾ་དམར་སྐྱ༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེས་མཚན་པར་བསྒོམ༔ སྟོང་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཏི་ལ་ཀར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་གཏད་ཡེངས་མེད་འཇོག༔ དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་ན༔ མིག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་བའི་ཚེ༔ གནས་དེར་ཐིག་ལེ་དཀར་པོར་གསལ༔ དེ་བཞིན་རྣ་བར་ཐིག་ལེ་ནག༔ སྣར་སེར་ལྕེ་ཡི་འདོམས་རྩར་དམར༔ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་ལྗང་གུར་བསྒོམ༔ དེ་ལ་སེམས་བཟུང་རྟོག་མེད་འཇོག༔ མཐར་ནི་ཚོགས་དྲུག་དབང་ཤེས་ཡུལ༔ དབྱེར་མེད་རྩོལ་བྲལ་ངང་དུ་ཀློད༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེར་བརྟན་པར་བཅིང་༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གོམས་པ་ལས༔ ཡིད་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཞི༔ མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཐོབ་ཅིང་༔ སྣང་རིག་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར༔ རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ དྷཱུ་ཏཱི་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྒོམ༔ སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱར་དྲག་ཏུ་གཅུན༔ དབུ་མའི་ཡས་སྣ་སྤྱི་བོའི་སྟེང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལྟེ་བ་མཐིང་༔ དེ་ནང་ཨ་ལས་ཆོས་འབྱུང་དང་༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཚན་པའི༔ ལྟེ་བར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་ནི༔ དཀར་དམར་མདངས་ཅན་དེ་ཉིད་དང་༔ མཐར་ན་ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེ་ལཿ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་མཉམ་པར་བཞག༔ དེ་ལས་རླུང་སེམས་གཡོ་བ་ན༔ ཧཱུྃ་གི་ཐིག་ལེའི་འོད་ཟེར་དང་༔ རླུང་ཉིད་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སོན༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསྒོམ༔ དེ་བཞིན་གསང་བའི་གནས་སུ་ཡང་༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་འབྱུང་སོགས༔ བསྒོམ་དང་སེམས་འཛིན་སྔར་ལྟར་བྱ༔ དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ དེ་དང་དེ་རུ་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམ༔ འབད་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས༔ རླུང་སེམས་ཟིན་པའི་ཕྱི་རྟགས་སུ༔ དུ་བ་ལ་སོགས་ཉམས་འཆར་ཞིང་༔ ནང་དུ་རྟགས་ཅན་འོད་གསལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར༔ དེ་ཡི་བོགས་འབྱིན་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ས་བོན་མེད་པའི་བསྒོམ་ཚུལ་དེ༔ ལུས་བསྲང་རླུང་རོ་གཡས་ནས་བསལ༔ མཛོད་སྤུར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ༔ གཡོན་ནས་བསལ་བས་དེ་ཡི་སྟེང་༔ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལམ་སྟེ་གྱུར༔ གཉིས་ཀ་དུས་མཉམ་བསལ་བ་ཡིས༔ དེ་སྟེང་དབུས་མཐིང་ཕྱོགས་མདོག་གི༔ ཐིག་ལེ་གསལ་བཏབ་རིམ་པ་བཞིན༔ མ་ཡེངས་སེམས་གཏད་མཉམ་པར་འཇོག༔ རླུང་ནི་ཕྱི་རུ་ཐུབ་ཚད་བཟུང་༔ མི་ཐུབ་ནང་དུ་དལ་བུས་རྔུབས༔ དེ་བཞིན་གསང་བའི་རྩེ་མོ་དང་༔ དབང་པོའི་སྒོར་ཡང་སྤྲོས་ཏེ་བསྒོམ༔ རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལས༔ ལྷ་ཡི་མིག་སོགས་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ རིམ་པ་གསུམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་གི་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད༔ རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་གྱུར་པའི་སྣེར༔ ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་ཆོས་འབྱུང་དབུས༔ དབུས་མཐིང་ཕྱོགས་མདོག་ཐིག་ལེ་གསལ༔ སྲོག་རྩོལ་བུམ་ཅན་སྦྱོར་བས་གཅུན༔ ལྔ་ལྡན་ཕྲ་མོའི་མེ་ལྕེ་སྦར༔ དེ་ལ་སེམས་གཏད་གོམས་པ་ན༔ མེ་རྣམས་ཆེར་འབར་འོད་ཟེར་ལྔ༔ གཅིག་འདྲེས་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན༔ ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཤངས་བུག་གཡས་ཞུགས་ལྟེ་བར་སོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབར༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞིར་བཞུ་བཏུལ་གྱིས༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རྣམ་པས་དྲངས༔ ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ༔ རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས༔ སྤྱི་བོའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་བརྒྱུད་དེ༔ ལྟེ་བའི་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ བདེ་སྟོང་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ སླར་ཡང་མེ་ལྔ་ཆེར་འབར་བས༔ ཡེ་ཤེས་བྱང་སེམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔ སྤྱི་གཙུག་ནས་བཟུང་རྐང་སོར་བར༔ འབར་འཛག་རྒྱུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་༔ དྲོད་དང་བདེ་བའི་དེ་ཁོ་ནར༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་བུམ་ཅན་བརྟན༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཐོབ་བསམ༔ ཐིག་ལེ་གང་དུ་བརྟན་པ་ལས༔ རྩ་མདུད་གྲོལ་ཞིང་བདེ་ཆེན་སྐྱེ༔ ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ མི་ཤིགས་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཐོབ་ན༔ གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་རིམ་གསུམ་གྱི༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ རིམ་པ་བཞི་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ ཡིད་རིག་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ ལུས་བསྲང་འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་བསལ༔ རང་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ རིག་མ་བདེ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་གསལ༔ མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ཡི༔ བུ་གར་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཡི་གེས་དགག༔ ལྟེ་བར་ཧོཿསེར་སྙིང་གར་ཧཱུྃ༔ མཐིང་གསལ་མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ༔ སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་སོ་སོ་ལས༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་ངོ་བོར་བསམ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་བའི་སླད༔ བདེ་ཆེན་མངོན་དུ་བྱ་བའི་བློས༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་ཆགས་མེས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ གནས་བཞིའི་འཁོར་ལོར་སོན་པ་ཡིས༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་བར་དུ་དགང་༔ བདེ་ལ་སེམས་བཟུང་མི་རྟོག་བཞག༔ ཧཱུྃ་གི་གཞུ་ལ་རླུང་གི་མདའ༔ བཙན་ཐབས་དམིགས་པའི་རྒྱུད་སྦྱར་ཏེ༔ འཁྲུལ་འཁོར་རྩོལ་བས་གྱེན་དུ་དྲང་༔ མས་བརྟན་དགའ་བཞིར་མཉམ་བཞག་བྱ༔ ཁྱབ་པར་དགྲམ་ཞིང་མི་ཉམས་བརྟན༔ དེ་ལྟའི་འཛིན་འགྲེམ་དབང་ཐོབ་ནས༔ དངོས་རིག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པདྨ་ཅན་སོགས་རིགས་བཟང་པོ༔ བཅུ་དྲུག་ཉེར་ལྔ་མན་ཆད་ཀྱི༔ ན་ཚོད་དར་ཞིང་ཡིད་འོང་བ༔ རྫས་སྔགས་དམིགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག༔ དྲང་ངེས་ཆོས་བཤད་བློ་ཁ་བསྒྱུར༔ དབང་གིས་སྨིན་བྱས་དམ་ཚིག་དབོག༔ རིམ་གཉིས་ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད༔ དེ་ལྟར་ལེགས་པར་སྦྱངས་བྱས་མཐར༔ བཅུད་ལེན་ཐབས་ཀྱིས་ཀུནྡ་སྤེལ༔ ཁྲུས་བྱས་རྒྱན་གདགས་བཀུ་མཉེ་བྱ༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་གསང་ཁང་དུ༔ བདེ་བའི་གདན་ལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོད༔ འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུང་ཟུར་གྱིས་བལྟ༔ ཆགས་པའི་གཏམ་སྨྲ་དྲི་ལ་བསྣོམ༔ མ་མཆུ་ལྕེ་ཡི་སྦྲང་རྩི་གཞིབ༔ འོ་བྱ་ལུས་སེམས་བདེ་བ་བསྐྱེད༔ རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་གཟུང་ཞིང་༔ ཚོགས་དྲུག་ལྷུག་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ དེ་ནས་འདུ་ཤེས་གསལ་བཏབ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨར་རེག་པ་དང་༔ དལ་བུས་བསྲུབས་ཤིང་བསྐྱོད་པ་ལས༔ དབབ་དང་བསྐྱིལ་དང་གྱེན་དུ་བཟློག༔ ཁྱབ་པར་དགྲམ་པ་གོང་ལྟར་བྱ༔ བདེ་སྟོང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས༔ ཀ་དག་ངང་དུ་ཡུན་རིང་བཞག༔ མཐའ་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ སྙོམས་འཇུག་བྱ་བ་ཟིན་མ་ཐག༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས༔ རིག་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་སྐྱའི་གཟུགས༔ ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་གནས་བཞིར་དྲང་༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་དང་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་བྲལ་རང་ངོ་བསྐྱང་༔ ཚོགས་དྲུག་སྣང་བ་གང་ཤར་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་དང་དབྱེར་མེད་པར༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རོ་མཉམ་པའི༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་རབ་ཏུ་བསྲེ༔ འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ བདེ་བས་ཐབས་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད༔ སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཚུལ༔ མྱོང་བ་ཡོད་ཀྱང་དམིགས་སུ་མེད༔ ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་བཏུབ༔ གཞོན་ནུ་མ་ཡི་བདེ་བ་བཞིན༔ ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་པས༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་མཚོན་ནུས་པའི༔ ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན༔ ཤེར་དབང་ལམ་ཁྱེར་བདེ་བ་ཆེའི༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ རིམ་པ་ལྔ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ རང་ཉིད་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་གསལ༔ སྙིང་གར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་དམར་སྐྱ༔ འབར་བའི་ཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པ་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་གང་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ སླར་འཕྲོས་ཁམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ བདེ་ཆེན་ངོ་བོར་མེར་མེར་གཡོས༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ངང་༔ མེ་ལོང་ཧས་བཏབ་ཡལ་བ་བཞིན༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ནཱ་དའི་བར་དུ་ཐིམ༔ ནཱ་ད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡང་༔ གློག་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྦྱངས༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་པའི༔ སྟོང་ཉིད་ངང་དུ་ཆམས་ཏེ་བཞག༔ མཚོན་བྱེད་ཐབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི༔ སྟོང་ཉམས་ཙམ་དུའང་མི་རྟོག་པར༔ སྟོང་པ་དང་ནི་མི་སྟོང་དང་༔ དབུ་མར་འཛིན་པ་ཀུན་སྤངས་ནས༔ མཁའ་མཉམ་རྡུལ་བྲལ་དོན་དམ་པའི༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མངོན་གྱུར་ན༔ བཞི་པའི་ལམ་ཁྱེར་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གོམས་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ༔ སྟོང་ཉམས་ཆེ་ན་ནཱ་ད་ལས༔ རླབས་བཞིན་སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་ལྡང་༔ སྣང་བའི་གཟུང་འཛིན་སྐྱེས་པ་ན༔ སྟོང་པར་སྦྱངས་ཏེ་མི་དམིགས་བཞག༔ སྣང་སྟོང་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྲུབ་འགྱུར༔ དེ་ལྟའི་རིམ་པ་རྣམ་ལྔ་ཡང་༔ རབ་ཀྱིས་གཅིག་གིས་གྲུབ་པ་སྟེ༔ འབྲིང་པོས་ཐོད་རྒལ་ཚུལ་དུ་འཆར༔ ཐ་མས་རིམ་གྱིས་སྔ་མ་ལ༔ ཉམས་མྱོང་བརྟན་ན་ཕྱི་མར་འཇུག༔ ཡིད་གཡེང་སྤངས་ཏེ་མཐར་དབྱུང་བས༔ ཚེ་གཅིག་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱེད༔ གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་མ་གྲུབ་ན༔ འཆི་ཁར་རང་ཉིད་གང་གོམས་པའི༔ ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོ་གསལ་བཏབ་ནས༔ མི་རྟོག་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་ན༔ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་རོ་གཅིག་པའི༔ རྗེས་ཐོབ་ཟུང་འཇུག་རང་ཤར་འབྱུང་༔ དེ་ཡང་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན༔ བར་དོར་བླ་མ་ལྷ་དང་ནི༔ གདམས་ངག་དྲན་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ༔ ཟབ་མོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པ་ཡིས༔ རླུང་སེམས་ལྷ་ཡི་སྐུར་ཤར་ནས༔ མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ ཡང་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་བཟུང་ནས༔ ལམ་གྱི་ལྷག་མ་མངོན་དུ་བྱེད༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ལམ་རིམ་ནི༔ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བྱེད་པ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་པའི་ལུང་༔ མན་ངག་སྙིང་པོར་གདམས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ས་བོན་གདབ་པ་ནི༔ ལམ་གྱི་རྩ་བ་དབང་བསྐུར་དང་༔ བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་གཞུག་བྱ་སྟེ༔ དབེན་པར་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ བུམ་པ་དམ་ཚིག་གསང་བའི་རྫས༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་ལེགས་པར་བཤམ༔ བསྐྱེད་དང་བཟླས་པས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ ཚོགས་དང་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ༔ བདག་ཉིད་བྱིན་རླབས་ནུས་ཐོབ་ནས༔ སྣོད་ལྡན་ངེས་པའི་སློབ་མ་རྣམས༔ ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ཞིང་འགལ་རྐྱེན་བསལ༔ གདོང་གཡོགས་འཆིང་ཞིང་མེ་ཏོག་གཏད༔ མཎྜལ་དང་བཅས་གསོལ་གདབ་ནི༔ དགའ་ཆེན་སྟོན་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ སྨིན་གྲོལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་ཞུ་ཞིང་དམ་ཚིག་དཔོག༔ ལེགས་འོངས་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཟབ་མོའི་སྨིན་གྲོལ་དོན་གཉེར་ན༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་སྲུངས༔ འདའ་ཀ་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་ཞིག༔ ཞེས་གདམས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་སྦྱིན༔ བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ བུས་ཀྱང་ཐ་ཚིག་དང་བཅས་འཐུང་༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་རཀྵཱ་མི༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྡོམ་གསུམ་སྦྱིན༔ ནང་ལྟར་འཇུག་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་གྱི༔ ཐུགས་ནས་ཚད་མེད་བཞིའི་རང་བཞིན༔ ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སློབ་མ་མདུན་དུ་དགུག་བྱས་ལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོའི་སྔགས་ཚིག་བརྗོད༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་ཆེན་དང་༔ པད་ཟླ་ཉི་མའི་ཁྲི་ལ་བཞག༔ དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནི༔ མོས་གུས་དྲག་པོའི་འཚམས་སྦྱར་བས༔ སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་བདེ་ཆེན་གྱི༔ འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ སློབ་པའི་ལུས་ལ་རེག་པའི་མོད༔ རྣམ་སྨིན་ཕུང་པོ་སྟོང་པར་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་རྡུལ་བྲལ་ཧཱུྃ་དམར་པོ༔ ཞལ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་འོད་དུ་ཞུ༔ མཁའ་གསང་བྱང་སེམས་གོང་བུ་ལས༔ སྐད་ཅིག་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་དང་ཡུམ༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་དང་བཅས་པར་གསལ༔ མཁའ་ནས་ཕྱུངས་ཏེ་གདན་ལ་བཀོད༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱར་དྲངས༔ སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིང་གར་ཐིམ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པར་བསམ༔ སྤོས་དང་རོལ་མོའི་བརྡས་བསྐུལ་ཏེ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭཱ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ༔ སྟཾ་བྷ་ཡ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱ་ཧ་ཛྷཻཾ༔ ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ༔ གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མེ་ཏོག་འདོར༔ ཧོ༔ བླ་མ་བདེ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་གིས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ རཏྣ་མཱ་ལ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བབས་པ་ཉིད༔ བླངས་ཏེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཅིང་༔ པཱུཥྤེ་མཱ་ལ་གྲྀཧྞ་ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་མ་རིག་བསལ༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བླ་མ་སློབ་མར་བཅས་པ་ཡི༔ ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བར་བསམ༔ ཞུགས་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ལྷན་ཅིག་པས༔ ཐོག་མར་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བྱ༔ ཨོཾ༔ མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་ནི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་པར་ཤོག༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱ༔ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ རྗེས་འབྲེལ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་བསྟིམ༔ སྐུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་འབར་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ པདྨ་བཛྲ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔལ་ཆེན་རིག་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་ཡུལ་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་དྷཱ་ཀི་ནཱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ཉེར་བཞིའི་ཡུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྒོ་མཚམས་སྐྱོང་བའི་ཕོ་ཉ་མོས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་༔ ཛབ྄་ཀྱི་བཟླས་ལུང་བྱིན་པ་ཡིས༔ གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ རྗེས་འབྲེལ་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག༔ ཨཱཿ ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་བཀོད་པ་དང་༔ བདེ་ཆེན་སྤྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ་ཡིས༔ འགྱུ་བའི་རླུང་ཁམས་སྔགས་སུ་དག༔ གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ ཆོས་ཉིད་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་༔ མེ་ལོང་གསལ་བསྟན་མཚོན་བྱས་པས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གྲགས་པ་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ དབང་ལྷ་བསྟིམ་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད༔ དེ་ལྟར་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་དག༔ ཕྱི་ནང་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ གསང་བའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ནི༔ ཞུ་བདེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་སེམས་ཧཱུྃ་དམར་རྣམ་པར་སྤྲོས༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་པར༔ འོད་ཞུ་ཆགས་པའི་དམར་མདངས་ཅན༔ ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་བསང་གཏོར་བྱ༔ ཨཱཿ ཞུ་བདེས་དྲངས་པའི་བྱང་སེམས་ཧཱུྃ༔ དམར་གསལ་ཆགས་པའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ སྒྲུབ་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་སྤེལ་བས་སྦྱིན༔ ཆོས་རྣམས་སེམས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་ཏེ༔ སེམས་བྱུང་སེམས་ཉིད་ཀློང་དུ་ཐིམ༔ ཉམས་མྱོང་མཚོན་བརྗོད་ལས་འདས་ངང་༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་བསྐྱང་༔ དེ་ལྟར་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རླུང་དང་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ བདག་བྱིན་བརླབ་སོགས་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་རེག་བྱ་ལས༔ དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ མཚན་ལྡན་རིག་མ་རྒྱུད་འབྱོངས་པ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སློབ་མར་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཆུ་སྐྱེས་ནི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་གནས༔ སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་དམ་པ་མྱོང་བར་གྱིས༔ ཀརྨ་མུ་དྲཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་སྤྱད༔ དེ་ཚེ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ མི་ཤིགས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ༔ ཤངས་བུག་གཡས་ནས་སྤྲོས་པ་ཉིད༔ སློབ་མའི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས༔ སྙིང་གར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འཁོད༔ དེ་ལས་བདེ་སྟོང་འོད་ཟེར་ནི༔ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་འཕྲོས༔ ལུས་གང་ཟག་མེད་བདེ་བས་ཁྱབ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གྱིས་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ དེ་ལྟར་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཟག་བཅས་ཐིག་ལེའི་དྲི་མ་དག༔ ཕོ་ཉའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་མཚོན་བྱས་ནས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་ཕྱིར༔ སློབ་མ་ལུས་བསྲང་རླུང་རོ་བསལ༔ སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་པར་ཡལ༔ ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ བླ་མས་ཚིག་གིས་མཚོན་པར་བྱ༔ ཧོཿ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་ཀུན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྤང་བླང་བསལ་བཞག་བྲལ་བར་བསྐྱང་༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ༔ དེ་ལྟར་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ཚུལ་བཞིན་ཉམས་ལེན་སྣོད་ལྡན་ལ༔ སོ་སོའི་དབང་དང་རྗེས་འབྲེལ་བར༔ གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གདབ༔ སྨིན་གྲོལ་ཚང་སྤྲུག་ཉིད་དུ་བྱ༔ རྗེས་ནི་བཀྲ་ཤིས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་སོགས༔ སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་འཇུག༔ ལམ་གྱི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག༔ འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་སྨིན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ མཆོག་གི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་སྐལ་ལྡན་ཀུན༔ རིག་འཛིན་ས་ལ་གྲོལ་བྱེད་པ༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་བྱ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་དབེན་གནས་སུ༔ ཤིས་པའི་ས་བླངས་སྟེགས་བུ་བསྐྲུན༔ དྲི་དང་བདུད་རྩིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་དབྱིབས༔ དམར་པོ་སྒོ་གཅིག་ལྷ་མཚན་ཅན༔ དེ་སྟེང་ཤིང་གི་ཁྲིའུ་ཁར༔ མཚན་ལྡན་ཐོད་པའི་སྣོད་ནང་དུ༔ བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ཆེན་ལྔ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་ལ་སོགས༔ ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་ཁྲོལ་བུས་གཏམས༔ མཆོད་ཚོགས་བག་དྲོ་བརྗིད་པར་བཤམ༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་བཅད་དྲག་ཏུ་བྱ༔ བདག་ཉིད་སྒོམ་བཟླས་ནུས་ལྡན་པས༔ རྫས་ཀྱི་བགེགས་དང་དྲི་མ་སྦྱང་༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་དང་༔ ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་ལ་གནས་པའི༔ པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ རྫས་རྣམས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་པར༔ བདག་གི་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས༔ ཞུ་ཁོལ་འོད་ཀྱི་རླངས་པའི་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ མི་བསྐྱོད་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདངས༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རང་འོད་སྙེམས་མ་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ལྗང་སེར་པདྨའི་ཐལ་མོ་ཡིས༔ བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་ཁྲོ་ཆགས་ཉམས༔ རིན་ཆེན་རུས་པ་སྟག་ཤམ་ཅན༔ ཞབས་ཟུང་གེལ་པའི་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེའི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བརྟན་བཞུགས་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་ལ་སོགས་པ༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ སྨན་སྲུང་དྲང་སྲོང་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ རྟོག་པ་བསལ་ཞིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བདག་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པའི་མོད༔ བདེ་བས་དགྱེས་ཤིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཡི༔ སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཁམས་གསུམ་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཞུགས་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཔག་མེད་བབས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དྲི་མ་སྦྱངས་ཤིང་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ མཐོང་རེག་མྱོང་ཚོར་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དམིགས་བཟླས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་བྱ༔ སྐབས་སུ་དངོས་གྲུབ་འཕྲོག་པ་ཡི༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ དུས་དྲུག་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས་པ་ལས༔ འོད་དང་དྲི་སོགས་རྟགས་བྱུང་ན༔ གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ཐིམ༔ དངོས་གྲུབ་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམ༔ སྨན་མཆོད་བྱ་ཞིང་སིདྡྷི་བླང་༔ ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ཧཱུྃ་དང་སྔགས་ཀྱི་གླུ་བླངས་ལ༔ བཏགས་བཙགས་སྦོལ་ཞིང་དྲོད་ཕབས་ཏེ༔ གཏའ་དང་ཕབས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བྲན༔ རིན་ཆེན་ཐོད་པའི་ནང་དུ་བསྩལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་མངའ་གསོལ་ཞིང་༔ མཆོད་ཚོགས་དྲོད་འབེབ་མར་མེ་སྦར༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་དབབ༔ རྩ་བའི་ལས་གཞུང་ཚུལ་བཞིན་བསྲང་༔ བསྒོམ་དང་བཟླས་པ་ནན་ཏན་བྱ༔ དེ་ནས་མདུན་རྟེན་བསང་ཞིང་སྦྱང་༔་་་་་་་་་་་ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ནས། རླངས་པའི་དབུས། བར་གོང་ལྟར་མཆན། བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཞུ་ཁོལ་འོད་ཀྱི་རླངས་པའི་དབུས༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པ་བྱེ༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བདེ་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་དང་བཅས་པ་གསལ༔ རྒྱས་གདབ་དབང་བསྐུར་སྤྱན་དྲངས་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བྱ༔ སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་ཛབ྄་དགོངས་སོགས༔ ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དམིགས་པ་བཅས༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཁྲི་དང་འབུམ་སོགས་གྲངས་ལྡན་བསྒྲུབ༔ ཐུན་མཚམས་གེགས་བསལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཚོགས་མཆོད་ལ་སོགས་དུས་དྲུག་བརྩོན༔ ཅི་རིགས་རྟགས་མཐོང་གསང་བའི་སྒོ༔ དབྱེ་ཞིང་དབབ་བསྐྱིལ་དམིགས་བཟླས་ནི༔ སླར་ཡང་བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རྗེས་ཆགས་མདངས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་སྤྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་གསང་བར་ཐིམ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་བསྡུས༔ ཞལ་ཞུགས་ཐབས་ཤེས་མཁའ་གསང་དུ༔ སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་ལྟར་འཁྱིལ་བ་ཉིད༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོ་དབྱེ་བས༔ བདུད་རྩི་ཆར་ལྟར་དྲག་ཏུ་བབས༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རོ་གཅིག་འཁྱིལ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དབྱིངས༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་འབར༔ མྱོང་གྲོལ་མཆོག་གི་རྒྱ་མཚོར་བསམ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་བུར་མདེའུ་ནི༔ པདྨ་བཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པ་ལས༔ ལྷ་ཡི་རྟགས་སུ་དགྱེས་ཞལ་མཐོང་༔ ཡང་ན་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་འབར༔ སྔགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཡ་མཚན་སྒྲ༔ དགོངས་པའི་རྟགས་སུ་མང་དུ་འཕེལ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བའི་རྟགས༔ འཇའ་སྤྲིན་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་དང་༔ དྲི་བཟང་རིང་དུ་ཚོར་བ་སོགས༔ ཏིང་འཛིན་ཉམས་རྟགས་ཐོན་པ་ན༔ ཐོ་རངས་དངོས་གྲུབ་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསོད་ནམས་བསག༔ བརྗོད་མེད་བཤགས་པས་ཉམས་ཆག་སྦྱང་༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་ཡེ་ཤེས་སྦར༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྒྲུབ་རྟེན་སྤྱན་དྲང་སྤྱི་བོར་བླང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསང་བ་གསང་ཆེན་རྨད་བྱུང་བ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ པདྨ་བཛྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ ཡབ་ཡུམ་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ ད་ལྟ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་ལགས་ན༔ དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་བསྐྱེད་ནས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་བཞི༔ ཚེ་དང་སྐོང་དང་ནད་གདོན་འཕྲོག༔ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་བཅུའི་དཔལ༔ བདེ་ཆེན་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས༔ འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་པའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་བས་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་གསོལ༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དང་བཅས་པའི་མཐར༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་གནས་གསུམ་བཀོད་བྱས་ལ༔ ཕོ་བྲང་ཞལ་དབྱེ་དེ་མ་ཐག༔ ལྷ་ཚོགས་གནས་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་པས༔ ལྷ་ཚོགས་སྙོམས་ཞུགས་བདུད་རྩིར་ཞུ༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ཕུད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ དེ་ནས་རང་གིས་ཚུལ་བཞིན་མྱང་༔ ལྷག་མ་རིན་ཆེན་སྣོད་དུ་སྩལ༔ གྲུབ་པའི་ཐུན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཞི་བའི་བཏུང་བ་བཞིན་མྱངས་པས༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ན༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྐོང་༔ ཚེ་བསྲིང་ནད་ཞི་གདོན་ཀུན་འཕྲོག༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་བྱིན་བརླབ་འགྱུར༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་ན༔ སླར་ཡང་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་སྔར་ལྟར་གསལ༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ ཧོཿ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་ཧེ་རུ་ཀས༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་ཞུ་རྒྱུད་སྦྱང་ལྷར་བསྐྱེད་ལ༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་སྤྱི་བོར་བཀོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་ཏུ་བཞུགས༔ དོན་དམ་བདུད་རྩི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྣོད་བཅུད་རིགས་ལྔའི་རོལ་པར་ཤར༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བློ་འདས་བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་སྨིན༔ རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་བཅས་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ༔ ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་གནས་གསུམ་བཞག༔ སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཞལ་དབྱེ་སོགས༔ ཇི་ལྟར་སྨོས་པ་བཞིན་དུ་བྱ༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་དགའ་སྟོན་སྤེལ༔ དབང་འདི་ལན་གཅིག་འབྲེལ་བས་ཀྱང་༔ མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གདུང་འཛིན་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་བསྙེན་པས་རྫས་སྦྱངས་ཤིང་༔ བསྒྲུབས་པས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་བསྐྱིལ༔ ལས་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་བླང་པ་ཡིས༔ རང་གཞན་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞི༔ རིང་པོར་འཚོ་བའི་ཚེ་དང་ནི༔ ལང་ཚོ་བཅུད་ཀྱིས་ལེན་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཆོ་ག་བྱ༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་དབུས༔ སྙིང་པོ་ལྔ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་ནི༔ ཚེ་ཡི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལྡན་པ༔ བག་དྲོ་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བཤམ༔ གཡས་སུ་ཚེ་རྫས་དང་སྦྱར་བའི༔ བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ་དང་༔ གཡོན་དུ་འབྲས་གསུམ་དཀར་དམར་གཉིས༔ རྩ་བ་དྲུག་དང་་་་་་་་་་རྩ་བ་ལྔ་དང་དབང་ལག རྟག་ཏུ་ངུུ་༔ དཀར་དམར་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་བཀོད༔ མཆོད་གཏོར་ཚེ་མདའ་རྒྱན་ལྡན་སོགས༔ དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཀུན་ཚོགས་ནས༔ བསྐྱེད་རིམ་ཕྲིན་་་་་་་ཅོང་ཞི་བྲག་ཞུན་ ལས་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ པདྨ་བཛྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ ཕྱག་གཡས་པདྨ་དམར་པོ་དང་༔ གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ༔ མནྡྷ་ར་བ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་གསལ་པདྨའི་གྲི་གུག་དང་༔ བདུད་རྩི་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ རྒྱན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཡོངས་རྫོགས་གསལ༔ སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་དམར༔ མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས༔ གཞན་ཡང་ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་བཅས༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཚུལ་དུ་གསལ༔ བྱིན་བརླབ་དབང་བསྐུར་སྤྱན་དྲང་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པས་གཞི་བཟུང་ལ༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བཟླས་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབས༔ མི་ཤིགས་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿ དམར་གསལ་ཚེ་ཡི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བའི་དྭངས་མའི་སྲོག༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་དྲངས༔ སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས༔ དེ་ཉིད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་ཞུ༔ ཁོལ་ཞིང་འཕྱུར་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ རང་གི་ཚངས་པའི་སྦུབས་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཐིམ༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཉམས་པ་རང་སོར་ཆུད༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འཕེལ༔ དྭངས་བཅུད་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་རུ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཏགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་མཆོག་འགྲུབ་འགྱུར༔ ཐུན་མཚམས་མཆོད་བསྟོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མདའ་དར་གཡོབ་ཅིང་གདུང་བའི་གླུས༔ ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ པདྨ་བཛྲ་བདེ་བའི་མཆོག༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་མ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས་པ་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ བླ་ཚེ་འཐོར་དང་ཡར་བ་ཁུག༔ སྲོག་ཚེ་ཉམས་དང་རྒུད་པ་གསོས༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་སྡུས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་སྔགས་བཟླས་རོལ་མོ་འཕྲོལ༔ ཨཱཿ སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་དྭང་མའི་བཅུད༔ རྩ་སྲོག་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་བློ་ལས་འདས༔ སྐྱེ་མེད་གཉུག་མའི་རྒྱས་གདབ་པོ༔ བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་པས་རྒྱས་གདབ་མཉམ་པར་བཞག༔ རྟགས་མཐོང་བདག་དོན་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ཡང་ན་བདག་ཉིད་འཇུག་པའམ༔ སློབ་མ་བཞུག་ཕྱིར་དབང་བསྐུར་ནི༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དགྱེས་རོལ་པའི༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྩོལ༔ རྒྱུད་སྦྱང་སྡོམ་བཟུང་ཡེ་ཤེས་དབབ༔ བརྟན་པར་བྱ་ཞིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་ནས་ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བླང་༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་བཛྲ་བདེ་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས༔ མི་འགྱུར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མྱང་༔ ཧྲཱིཿ ཨེ་དབྱིངས་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཝཾ་ཡིག་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འགག་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཚེ་རིལ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་རོལ༔ ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞིའི་དྭང་མ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་ལེན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོའི་དཔལ༔ མི་ཤིགས་སྙིང་པོའི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་པས༔ འོད་གསལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རྗེས་སུ་རྒྱས་གདབ་ཤིས་པ་བརྗོད༔ དགའ་སྟོན་བྱ་ཞིང་བསོད་ནམས་སྦེལ༔ བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་ཡུན་དུ་བསྟེན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ནི༔ ལང་ཚོའི་གཟི་བརྗིད་རབ་འབར་ཞིང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས༔ མི་འགྱུར་རྟག་པའི་ཚེ་ཐོབ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི༔ རྣམ་པར་སྒོམ་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་དམར་བྱང་སྙིང་པོ་འདི༔ འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་རི་ཡི་སུལ༔ མཱ་ར་ཏི་ཀའི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་བཛྲ་དང་༔ ཚེ་ལམ་གྲོགས་མཆོག་མནྡྷ་རས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བའི་མཆོག༔ སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མས༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་བརླབས་གདམས་པ་གཏད༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ དེ་ནས་གངས་ཅན་ཡུལ་དབུས་སུ༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་གསོལ་བཏབ་ངོར༔ གདམས་ཟབ་རྒྱས་འབྲིང་གསུམ་དུ་དབྱེ༔ རྒྱས་པ་སྲིན་སྦར་བྲག་ཏུ་སྦས༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ འབྲིང་པོ་རུ་མཚམས་བྱང་དུ་སྦས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བས་འདོན༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་འདྲིལ་རྨད་བྱུང་བ༔ ད་ལྟ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ བཻ་རོ་མཆོག་དབྱངས་བདུད་འཇོམས་རྩལ༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཅས་ལ་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་བླངས་དྲོད་ཚད་ཕྱུང་༔ བརྡ་རིས་ཨེ་ཡིས་མཚན་པའི་ཡུལ༔ གངས་བར་རྡོ་རྗེ་ཕུག་མོ་ཆེའི༔ ཕ་བོང་དབང་ཕྱུག་མཚན་རྟགས་ཅན༔ དེར་ནི་བསེ་ཡི་སྤར་བུ་རུ༔ ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་དམ་རྫས་བཅས༔ མི་འཇིག་ཕྱག་རྒྱས་བསྡམས་ལ་སྦོས༔ དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་སྙིགས་མའི་དུས༔ སྟོད་སྨད་ཧོར་གྱི་འཁྲུགས་ལོང་གཡོ༔ བོད་ཁམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་ཚེ༔ རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་ནི༔ སྟོན་པ་པདྨའི་མིང་གིས་རྙེད༔ གཞན་དོན་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་སྲིད༔ བརྡ་རིས་ཡང་གཏེར་རྒྱས་བཏབ་ན༔ ཆེར་སྙིགས་སུམ་ཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་མཐའ་པདྨའི་མིང་༔ འགྲོ་འདུལ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ དགོངས་བརྒྱུད་མངོན་སུམ་བྱིན་བརླབས་མཐུས༔ ཚིག་བརྒྱུད་ཡི་གེའི་རིས་སུ་བྲིས༔ དོན་བརྒྱུད་སྣོད་ལྡན་འདུས་པ་ལ༔ སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཆིག་རྫོགས་སྟོན༔ ལས་ཅན་འགའ་ཙམ་དོན་དུ་འགྱུར༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
[edit]

@#/__/zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grol bzhugs so/__/12345678910:__he ru ka la phyag 'tshal lo:__bla ma dang ni lhag pa'i lha:__dbyer med thugs kyi sgrub pa'i thabs:__bskyed rdzogs snying por 'dril ba'i bcud:__rnal 'byor mchog gi don du bstan:__sa ma ya:__dang po bskyed rim sgrub thabs la:__sngon 'grau dngos gzhi rjes gsum las:__sngon 'gro'i dang po skyabs 'gro ni:__na mo:__bla ma 'khor lo bde ba'i mchog:__dkon mchog gsum gyi ngo bo nyid:__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__gnyis pa byang chub sems bskyed ni:__hoH__sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun:__sku dang ye shes mchog thob phyir:__bde chen pad+ma badz+ra gyi:__rnal 'byor zab mo bsgom par bgyi:__gsum pa sdig sgrib sbyong ba ni:__rang gi spyi bor pad zla'i steng :__bla ma rdor sems he ru ka:__yab yum mnyam sbyor thugs srog mthar:__sngags phreng 'khor las bdud rtsi'i rgyun:__char ltar babs te bdag la thim:__sdig sgrib nyes ltung kun byang gyur:__he ru ka'i yig brgya bzlas mthar bshags sdom bya zhing rang la bstim:__bzhi pa bla ma'i rnal 'byor ni:__rang mdun nam mkha' pad zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma thod phreng nam mkha'i mdangs:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khyud:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor bzhugs:__oM AHhU~M:__stong gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dang bcas pa:__'khor gsum spros pa bral ba'i ngang :__bla ma mchog la dbul bar bgyi:__gu ru rat+na maN+Dal pU dza ho:__kye kye bla ma rin po che:__bdag la re ltos khyed las med:__snying nas gus pas gsol 'debs na:__dbang dang byin rlabs stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__rtse gcig bsnyen pas gsol btab mthus:__bla ma 'od zhu rang la thim:__gsang gsum dbyer med byin gyis brlabs:__dbang bzhi'i ye shes smin par bsam:__drug pa bgegs la bka' bsgo ni:__hU~M:__rtsa gsum lha yi dkyil 'khor 'dir:__bgegs tshogs 'dug pa'i skabs med pas:__rang rang gnas su bde bar dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__drag sngags bzla zhing rgyang ring bskrad:__bdun pa srung mtshams bcad pa ni:__hU~M:__nga ni mnyam nyid ngang las khro:__thugs rje khros pa'i rang rtsal las:__rdo rje me mtshon khro tshogs kyis:__bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__badz+ra kro d+ha rak+Sha hU~M:__brgyad pa ye shes dbab pa ni:__hU~M hrI:__rang bzhin sku gsum zhing khams nas:__bla ma bde mchog he ru ka:__yi dam mkha' 'gro'i tshogs bcas kyis:__gnas 'dir ye shes byin chen phob:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__dgu pa mchod pa byin rlabs ni:__ra~M ya~M kha~M:__rin chen b+han+d+ha'i snod yangs su:__sman gtor rak+ta 'od du 'bar:__phyi nang nyer spyod bsam mi khyab:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta b+ha liM ta AHhU~M:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he wai bi d+yA shab+da AHhU~M:__sa ma ya:__gnyis pa dngos gzhi'i las rim la:__dang po dam tshig bskyed pa ni:__oMH__chos rnams spros bral de bzhin nyid:__dmigs med snying rjer kun tu snang :__rgyu yi sa bon hU~M dmar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las 'byung rim brtsegs:__rin chen ri dbang srung ba'i guraH__dur khrod gzhal med khang chen dbus:__pad nyi dregs pa'i gdan steng du:__hU~M yig yongs gyur skad cig gis:__bde mchog pad+ma badz+ra rtsal:__sku dmar rA ga'i mdangs 'od 'tsher:__khro zhing rjes chags nyams 'gyur can:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum g.yo:__mche gtsigs ljags 'dril smar smin dang :__dbu skra gnag snum me 'od 'phro:__ral pa'i thor tshugs nor bu dang :__g.yon ngos zla ba tshes pas brgyan:__zhing glang stod g.yogs stag sham 'chang :__thod sbrul rin chen rus pas spras:__phyag gnyis rdo dril thugs kar bsnol:__man+d+ha ra ba rnal 'byor ma:__dmar gsal gri thod 'dzin pas 'khyud:__zhabs zung brkyang bskum dor stabs kyis:__ye shes me dpung dbus na 'gying :__spyi gtsug bla ma rdo rje chos:__brgyud gsum rig 'dzin rgya mtshos bskor:__sku yi gnas lngar 'od kyi klong :__thod phreng rigs lnga yab yum gyi:__thugs kar pad zla'i gdan steng du:__spyi baur sku mchog gshin rje'i gshed:__dbyer med 'jam dpal bshes gnyen rtsal:__mgrin par rta mgrin klu sgrub snying :__thugs kar yang dag hU~M kA ra:__lte bar che mchog bi ma la:__gsang gnas phur pa pra ha sti:__nor bu bla med d+ha na saM:__thabs shes brla yi dkyil 'khor du:__dregs 'dul rom+bu gu h+ya dang :__stobs ldan shAn+tiM gar+b+ha rtsal:__rang rang rigs kyi yum dang 'khril:__snying kha'i nang skor rtsa 'dab kyi:__phyogs bzhir rigs bzhi'i rnal 'byor ma:__smin mtshams la sogs gnas nyer bzhir:__yul chen nyer bzhi'i dpa' bo dang :__mkha' 'gro'i tshogs rnams 'khril sbyor rol:__yan lag sgo ma mtshams ma brgyad:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__rtsa gsum rgyal ba zhi dang khro:__til gong kha phye lta bur bzhugs:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi rgyas gdab cing :__ye shes lnga yi dbang bskur bas:__bde gshegs rigs lngas dbu brgyan gyur:__oM AHhU~M:__hrIHoM trA~M hU~M AHab+hi Shiny+tsa maM:__gnyis pa ye shes spyan 'dren ni:__hU~M:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgeg dang log 'dren bar chod sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra d+hU ma g+ha ye sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dzaH__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dzaHhU~M ba~M ho:__gsum pa bzhugs gsol phyag 'tshal ni:__hU~M:__dam tshig gsang ba'i dkyil 'khor 'dir:__ye shes lha tshogs dgyes par bzhugs:__rang las sprul pa'i d+hA ki nIs:__gus pa'ibarda yis phyag bgyi'oH__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__bzhi pa mchod pa 'bul ba ni:__oM AHhU~M:__lha rdzas drag po'i nyer spyod bsam mi khyab:__bde stong zung 'jug ye shes dbyings su sbyor:__sman raka gtor tshogs mchod pa'i sprin chen pos:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da pra tIts+tsha swA hA:__bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__lnga pa bstod pa bya ba ni:__hU~M hrI:__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:__drug pa rnam pa gsal ba ni:__phyi snod thams cad gzhal yas khang :__phung khams skye mched yi dam lha:__snang stong chu zla 'ja' tshon ltar:__gsal la ma 'dres rtse gcig bsgom:__oM pad+ma badz+ra hU~M:__zhes bzlas rtse gcig sems 'dzin bya:__bdun pa nga rgyal brtan pa ni:__hU~M:__nga ni pad+ma badz+ra rtsal:__bde ba mchog gi rang bzhin che:__sku dang ye shes yon tan dang :__rtsa gsum rgya mtsho'i bdag nyid do:__oM pad+ma badz+ra At+ma ko\u0f85haM:__zhes bzlas nga rgyal brtan por bzung :__brgyad pa dag pa dran pa ni:__rig pa rang byung gnyug ma'i lha:__shin tu rnam dag chos kyi sku:__thugs rjes 'gro ba 'dul ba'i phyiraH__rnam 'gyur cha lugs cir yang snang :__zhal gcig dbyings las 'gyur ba med:__phyag gnyis thabs dang shes rab ste:__spyan gsum rnam par thar pa'i sgo:__mche gtsigs mi 'jigs bdud bzhi 'dul:__ljags 'dril ye shes chen por sbyor:__rdo rje dril bu bde stong rgyas:__stong nyid shes rab yum dang 'khril:__yum gyis gzung 'dzin gcod pa dang :__nyon mongs rang dag gri thod bsnams:__mkha' gsang e waM mnyam par sbyor:__zhi nyams chos nyid spros bral las:__khro tshul longs spyod chen por rdzogs:__rjes chags gdul byar rtse gcig dgongs:__sku dmar 'gro 'dul chags pa'i tshul:__che ba'i yon tan rdzogs pa dang :__nyon mongs ma spangs zhi khro'i chas:__zhabs gnyis brkyang bskums dor stabs kyis:__zhi dang srid pa'i mtha' gnyis gnon:__ye shes me yis ma rig sreg:__dregs pa nyi zla pad+ma'i steng :__khams gsum dbang phyug chen por bzhengs:__sku la rtsa gsum zhi khro'i lha:__phung khams skye mched dag pa rdzogs:__gzhal med khang chen byang chub chos:__dur khrod tshogs brgyad gzung 'dzin bsgral:__rdo rje'i srung 'khor 'gyur med dbyings:__mdor na gang dang cir snang ba:__de kun lha dang zhing khams te:__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'o:__oM pad+ma badz+ra sarba dz+nyA na kA ya a a a:__dgu pa bzlas pa bya ba la:__bsnyen dang sgrub dang las sbyor ro:__dang po rtsa ba'i bsnyen pa ni:__hU~MH__bdag nyid pad+ma badz+ra rtsal:__snang stong zung 'jug sku yi dbyings:__hU~M chen kA ra'i thugs dbus su:__nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi:__lte bar hUM dmar me 'od 'phro:__mtha' skor sngags kyi phreng bas mtshan:__gsal zhing 'bar ba'i ting 'dzin las:__rdo rje'i gsang sngags bar med 'phros:__phyi nang yab yum zhal dang ni:__gsang ba'i gnas brgyud mgal me ltar:__bskor dang bde chen gzi byin gyis:__zag med bde ba rab tu 'bar:__dngos grub ye shes brtan par bsam:__oM pad+ma badz+ra hU~M:__rdo rje'i yi ge drug pa yi:__bzlas brjod chu bo'i rgyun ltar bya:__'bum phrag bdun gyis 'grub par 'gyur:__yongs rdzogs sgrub pa'i rim pa ni:__hU~MH__slar yang thugs srog sa bon mthar:__sgrub pa'i sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas bde chen 'od zer sprin:__lus kyi dkyil 'khor kun la khyab:__lha rnams snyoms zhugs bde ba'i sgra:__'od dang sprul pa bsam yas 'phros:__mkha' khyab rtsa gsum rab 'byams mchod:__byin rlabs dwangs bcud rang la thim:__slar 'phros snod bcud snang zhen sbyangs:__yul kun 'ja' tshon lha skur dag:__sgrar grags rang byung sngags su rdzogs:__dran rtog bsam gyis mi khyab pa:__phyag rgya chen po'i dbyings su smin:__oM AHhU~M pad+ma badz+ra ma hA su kha sarba sid+d+hi hrIHha ha hU~M hU~M phaT:__sgrub pa'i gsang sngags 'bru nyer gcig:__'bum phrag bzhi bzlas ye shes 'char/__de nas las la sbyar ba ni:__oM spyi bo'i bud+d+ha thod phreng gi:__thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'od zer dkar po mkha' khyab 'phros:__zhi ba'i las kun lhun grub gyur:__oM bud+d+ha thod phreng rtsal sarba shAn+tiM ku ru swA hA:__trA~M:__lte ba'i rat+na thod phreng gi:__thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'od zer gser mdog mkha' khyab 'phros:__rgyas pa'i las kun lhun grub gyur:__oM rat+na thod phreng rtsal sarba puSh+tiM ku ru oM:__hrIH__mgrin pa'i pad+ma thod phreng gi:__thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'od zer dmar po mkha' khyab 'phros:__dbang gi las kun lhun grub gyur:__oM pad+ma thod phreng rtsal sarba pA shaM ku ru ho:__hU~MH__thugs ka'i rdo rje thod phreng gi:__thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'od zer sngon po mkha' khyab 'phros:__drag po'i las kun lhun grub gyur:__oM badz+ra thod phreng rtsal sarba mA ra ya phaT:__hAH__gsang gnas karma thod phreng gi:__thugs srog sngags phreng bcas pa las:__'od zer ljang gu mkha' khyab 'phros:__phrin las thams cad lhun grub gyur:__oM karma thod phreng rtsal sarba karma ku ru ku ru hU~M:__las sbyor khri phrag bzhi re bzlas:__so so'i las kun 'grub par 'gyur:__khyad par mchog gi las sbyor ni:__bdud rtsi sman gyi sgrub pa dang :__thun mong dngos grub kun gyi gzhi:__rdo rje tshe yi sgrub pa bya:__sa ma ya:__gsum pa rjes kyi las rim la:__dang po tshogs kyi mchod pa ni:__zhing ngam gcan gzan lpags pa'i steng :__mtshan ldan b+han+d+ha'i snod mchog tu:__ma da na dang ba la sogs:__dam tshig rdzas rnams 'du byas la:__bsang chus 'thor zhing bdud rtsis bran:__hU~M:__gnyis med rdo rje lta bu yi:__ting 'dzin mchog gi rol rtsal las:__rig pa'i ye shes me rlung chus:__tshogs gtor dngos 'dzin bag chags sbyangs:__stong pa'i ngang las b+hany+dza'i snod:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__tshogs rdzas zag med bdud rtsi'i bcud:__'dod yon sprin phung mkha' khyab gyur:__ra~M ya~M kha~M:__oM hU~M trA~M hrIHA:__sarba ga Na tsakra a mr-i ta hU~M ha ho hrIH__hU~M hrIH__zangs mdog dpal ri'i pho brang nas:__bde chen pad+ma badz+ra rtsal:__rig 'dzin rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:__gnyis snang dgra bgegs dbyings su sgrol:__sha khrag bde stong zhal du sbyor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M sarba ma hA gu ru sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__hU~M hrIH__'og min gsang chen pho brang nas:__lhan skyes khrag 'thung yab dang yum:__yi dam rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:__gnyis snang dgra bgegs dbyings su sgrol:__sha khrag bde stong zhal du sbyor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M sarba de ba ga Na sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__hU~M hrIH__nyi shu rtsa bzhi'i yul mchog nas:__zhing skyes dpa' bo rnal 'byor ma:__mkha' 'gro rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:__gnyis snang dgra bgegs dbyings su sgrol:__sha khrag bde stong zhal du sbyor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M sarba DA ka DA ki nI sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__hU~M hrIH__rab 'jigs dur khrod chen po nas:__dpal ldan mgon po lcam dral dang :__chos srung rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:__gnyis snang dgra bgegs dbyings su sgrol:__sha khrag bde stong zhal du sbyor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M shrI ma hA kA la sa ri wA ra ga Na tsakra pU dza hoH__hU~M hrIH__byang phyogs gter gyi gzhal yas nas:__gnod sbyin rgyal po rnam thos sras:__nor lha bye ba'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__thugs dam bskang zhing nyams chag bshags:__gnyis snang dgra bgegs dbyings su sgrol:__sha khrag bde stong zhal du sbyor:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M ba su de wa sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza ho:__hU~M hrIH__rtsa gsum chos srung rab 'byams kun:__thugs dam bskang ngo gsol lo mchod:__bdug spos me tog snang gsal sogs:__lha rdzas phyi yi mchod pas bskang :__gzugs sgra dri ro reg bya sogs:__rang byung nang gi mchod pas bskang :__pad+ma can sogs phyag rgya dang :__mnyam sbyor gsang ba'i mchod pas bskang :__bkra shis rdzas rtags rgyal srid sogs:__dpal gyi 'byor pas thugs dam bskang :__rdo rje'i rig ma bcu drug sogs:__ngo mtshar mchod pas thugs dam bskang :__sman gtor rak+ta sbyor sgrol sogs:__rmad byung mchod pas thugs dam bskang :__rang bzhin spros bral byang chub sems:__bla med mchog gi mchod pas bskang :__hU~M hrIH__rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang :__byin gyis rlobs la dbang bzhi skur:__yi dam zhi khro'i thugs dam bskang :__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__rtsa khams rlung la ye shes skyed:__chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang :__zhi rgyas dbang drag phrin las sgrubs:__nor lha gter bdag thugs dam bskang :__'dod rgu'i dpal 'byor char ltar phob:__hU~M hrIH__bskang ngo kalpas thugs dam bskang :__snang ba sems nyid klong du bskang :__sems nyid stong pa chen por bskang :__stong pa spros bral klong du bskang :__spros bral 'dus ma byas pa'i dbyings:__zung 'jug thig le'i klong du bskang :__nyams chag rtog sgrib dbyings su dag:__ye shes phyag rgya mngon gyur shog:__de ltar phyi yi tshogs kyis mchod:__nyams pa bskang zhing bsam rgu 'grub:__nang ltar dam rdzas longs spyod pas:__phung khams lha rnams dgyes pa bskyed:__gsang ba snyoms 'jug bde chen spel:__mchog gi ye shes mngon 'gyur bya:__lhag ma bsdus la bdud rtsis bran:__hU~M b+h+yo:__rig 'dzin rol pa'i dkyil 'khor gyi:__mu ran skyong ba'i lhag sdud kun:__'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__'khor srungs rkyen zlog phrin las sgrubs:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta kha hi:__rdo rje gsang ba'i dkyil 'khor du:__phyi nang gzhan gsum dbyer med pa'i:__tshogs kyi longs spyod phul ba yis:__dngos grub snang ba rgyas par shog:__gnyis pa thugs dam bskul ba ni:__hU~M hU~MH__yul gyi ming ni rnga yab gling :__gnas mchog zangs mdog dpal ri'i rtse:__pad+ma 'od kyi gzhal yas nas:__bde chen pad+ma badz+ra rtsal:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__thugs rje thugs dam gnad nas bskul:__ye shes chen po'i mthu rtsal skyed:__bdag dang mos pa'i bu rnams kyi:__'gal rkyen bar chad zhi bar mdzod:__mthun rkyen tshe bsod legs tshogs spel:__rlung sems snang ba dbang du sdus:__log lta'i dgra bgegs cham la phob:__phyi nang dus kyi rgud pa sol:__mtha' dmag 'byung bzhi'i g.yo 'khrugs zlog:__mthar thug zung 'jug ye shes sku:__tshe 'dir 'grub pa'i phrin las mdzod:__rdo rje'i srung mar tha tshig gsol:__hU~M b+h+yo:__chos kyi dbyings las ma g.yos kyang :__bstan pa bsrung phyir 'bar ba'i sku:__dpal ldan ma hA kA la dang :__lha mo nag mo re ma tI:__lcam dral bka' sdod dam can tshogs:__dkar phyogs skyong ba thams cad kun:__sman raka gtor ma'i mchod pa bzhes:__brgyud gsum bla ma'i spyan snga ru:__ji ltar zhal bzhes dam bcas bzhin:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__'khor rnams srung zhing rkyen rnams zlog:__tshe dpal 'byor pa slob brgyud spel:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__sangs rgyas bstan pa 'phel ba dang :__'gro ba'i bde skyid rgyas par mdzod:__shrI ma hA kA la sa pa ri wA ra sarba karma ku ru ho:__gtor ma'i bshal chus brtan ma mchod:__hU~M b+h+yo:__dgung sngon steng dang g.ya' ri'i rtse:__gangs brag ri mtsho gnyan po sogs:__bod khams mtha' dbus thams cad nas:__so kha skyong ba'i dam can ma:__brtan ma chen mo bcu gnyis dang :__ya ma skyong ba'i tshogs bcas kun:__'dir gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__khrag 'thung pad+ma thod phreng dang :__rlangs chen dpal gyi seng ge yi:__spyan sngar g.yar dam zhal bzhes ltar:__gangs can 'gro kun bde ba dang :__zab gter bstan pa rgyas par mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi karma ku ru ho:__las mtha' rdo rje bro yis bsdu:__hU~M hU~M:__nga ni pad+ma drag po rtsal:__dpal gyi rta gdong rnams bzhed 'tsher:__dbang drag 'bar ba'i bro brdungs pas:__log 'dren 'byung po dbyings su mnan:__ha ha hi hi hU~M hU~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__gsum pa dngos grub gsol ba ni:__mchod cing bstod pa sngon 'gro bas:__sgrub rten lhar gsal spyi bor btegs:__hU~MH__bde mchog bde spyaud nam mkha'i dbyings:__'od gsal spros pa bral ba las:__thugs rje'i dbang gis skur bzhengs pa'i:__gu ru pad+ma badz+ra rtsal:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kun:__dmigs med mkhyen brtse'i rang bzhin la:__gnad nas bskul 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i mos gus rtse gcig pas:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__rdo rje gsum gyi dkyil 'khor nas:__sku gsum thugs kyi ye shes dang :__mchog dang thun mong dngos grub kun:__deng 'dir bdag la stsal du gsol:__sgrub sngags mthar kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la ho:__gnas gsum reg cing dam rdzas myang :__dngos grub rnam gnyis thob par bsam:__bzhi pa nongs tshogs bzod gsol ni:__hoH__bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__cho ga lhag chad 'gal 'khrul sogasaH__noms par gyur pa ci mchis kun:__snying nas bshags so tshangs par stsol:__AHli kA li dang yi ge brgya pa brjod:__lnga pa bskyed rim nyer bsdu ni:__AH__sems las sems byung snang cha'i lha:__sems nyid skye ba med pa'i klong \u0f7f__mkha' la sprin ltar dbyings su thim:__bsam gyis mi khyab ngang du bzhag:__a a a:__drug pa thun mtshams ldang ba ni:__hU~MH__slar yang bde rlung sems nyid las:__rang dang snang ba thams cad kun:__lha sngags ye shes sgyu ma'i ngang :__rgyun du 'gro ba'i don la spyod:__hU~M badz+ra kA wA tsi rak+Sha haMH__bdun pa dge ba bsngo ba ni:__hoH__bde chen pad+ma badz+ra rtsal:__bsnyen cing bsgrubs pa'i dge bas mtshon:__dus gsum bsags pa'i legs byas kun:__gzhan don sangs rgyas thob phyir bsngo:__brgyad pa smon lam gdab pa ni:__deng nas skye ba thams cad du:__bla ma mchog dang mi 'bral zhing :__bsnyen sgrub phrin las mthar phyin nas:__sku gsum go 'phang myur thob shog:__dgu pa bkra shis brjod pa ni:__oMH__rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung gis:__mi mthun kun zhi legs tshogs 'phel:__rtag tu dpal gnas bkra shis shog:__de ltar phrin las rim pa 'di:__rgyun gyi dus dang khyad par du:__tshogs dang mchod pa'i dpung bskyed la:__yar mar tshes bcur brtson pa yis:__lam gyi bar chad zhi ba dang :__ye shes rig rtsal gong du 'phel:__khyad par pad+ma bdag nyid kyis:__nges par byin gyis rlob par 'gyur:__sa ma ya:__bskyed rim zab mo'i drod thob phyir:__rtse gcig nyams su blang pa'i tshul:__zab mo khrid kyi rim pa ni:__dben zhing byin rlabs ldan pa'i sar:__phyi nang mtshams bcad rnams g.yeng spang :__nges 'byung drag pos rgyud bskul nas:__skyabs sems sgrib sbyong nan tan bya:__khyad par bla ma'i rnal 'byor ni:__mos gus drag pos gnad du bsnun:__gnas khang byi dor chag chag gdab:__sku gsung thugs kyi rten dang ni:__mchod tshogs ji ltar 'byor pa bsham:__thun bzhir phrin las gzhung bsrangs la:__lha sku'i gsal snang brtan por bsgrub:__ting 'dzin gzer btab bying rgod bsal:__skabs su nga rgyal brtan par bzung :__res 'ga' dag pa rab 'byams dran:__kun kyang dgongs pa mi 'gyur ba'i:__sems dang lha sku ro mnyam bzhag:__de ltar yang yang goms pa las:__tha mal snang zhen 'gog nus pa'i:__ye shes rgyud la 'char bar 'gyur:__yan lag dngos grub myur ba'i phyir:__bkod pa'i bzlas par sems bzung zhing :__'khor ba'i bzlas pas bde chen brtan:__pho nya lta bur spro ba dang :__bung ba tshang zhig lta bu yis:__dngos grub bsgrub cing las la sbyor:__snang grags rtog pa'i rnyog ma kun:__rdo rje gsum du rang shar na:__bum dbang lam khyer bskyed pa'i rim:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__sa ma ya:__de ltar bskyed rim rten byas nas:__brten pa bde stong lhan skyes kyi:__ye shes rgyud la 'char ba'i phyir:__man ngag rdzogs pa'i rim pa ni:__bdag byin brlab kyi ting 'dzin gyis:__yid kyi rnam rtog dag par byed:__sna tshogs rdo rje'i rnal 'byor gyis:__rlung gi rgyu ba dbu mar bcad:__dza lan+d+ha ra'i 'bar 'dzag gis:__rtsa khams shin sbyangs bde bas khyab:__nor bu 'gengs pa la brten nas:__bde chen dpe yi ye shes drang :__mthar thug bsam mi khyab pa yis:__don gyi lhan skyes mngon du 'gyur:__de la rim pa dang po ni:__dbang po rnon po'i rnal 'byor pas:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__sngon 'gro'i rim pas rgyud sbyangs te:__bla ma'i thugs dang rang gi sems:__dbyer med ma bcos gnyug ma'i ngang :__tshogs drug snang bar gang shar yang :__spang blang bsal bzhag las 'das pa'i:__rnam par mi rtog ngang mdangs bskyang :__dbang po 'bring dang rtul po dag:__de yi gnas su+u ma btub na:__rang nyid pad+ma badz+ra yab:__dwangs gsal rnyog med thugs ka ru:__zla ba'i gdan la aM dmar skya:__mi shigs thig les mtshan par bsgom:__stong gsal zung 'jug ti la kar:__rtse gcig sems gtad yengs med 'jog:__dbang shes yul la 'pho ba na:__mig tu rnam shes rgyu ba'i tshe:__gnas der thig le dkar por gsal:__de bzhin rna bar thig le nag:__snar ser lce yi 'doms rtsar dmar:__rdo rje'i bu gar ljang gur bsgom:__de la sems bzung rtog med 'jog:__mthar ni tshogs drug dbang shes yul:__dbyer med rtsol bral ngang du klod:__bum pa can gyi sbyor ba yis:__rlung sems thig ler brtan par bcing :__de ltar rtse gcig goms pa las:__yid kyi gzung 'dzin rtog tshogs zhi:__mngon par shes pa drug thob cing :__snang rig stong pa zung 'jug pa'i:__ye shes rgyud la 'char bar 'gyur:__rim pa gnyis pa'i rnal 'byor ni:__lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:__d+hU tI 'od kyi rang bzhin bsgom:__srog rtsol kha sbyar drag tu gcun:__dbu ma'i yas sna spyi bo'i steng :__sna tshogs rdo rje lte ba mthing :__de nang a las chos 'byung dang :__hU~M las rdo rje hU~M mtshan pa'i:__lte bar zla steng hU~M yig ni:__dkar dmar mdangs can de nyid dang :__mthar na hU~M gi thig le laH__rtse gcig sems bzung mnyam par bzhag:__de las rlung sems g.yo ba na:__hU~M gi thig le'i 'od zer dang :__rlung nyid d+hU tI'i nang du son:__bde ba'i ye shes skyes par bsgom:__de bzhin gsang ba'i gnas su yang :__sna tshogs rdo rje chos 'byung sogs:__bsgom dang sems 'dzin sngar ltar bya:__dbang shes yul la 'jug pa'i tshe:__de dang de ru spros te bsgom:__'bad pas nyams su blangs pa las:__rlung sems zin pa'i phyi rtags su:__du ba la sogs nyams 'char zhing :__nang du rtags can 'od gsal gyi:__ye shes rgyud la myong bar 'gyur:__de yi bogs 'byin ting 'dzin ni:__sa bon med pa'i bsgom tshul de:__lus bsrang rlung ro g.yas nas bsal:__mdzod spur nyi ma'i dkyil 'khor bsam:__g.yon nas bsal bas de yi steng :__zla ba'i dkyil 'khor lam ste gyur:__gnyis ka dus mnyam bsal ba yis:__de steng dbus mthing phyogs mdog gi:__thig le gsal btab rim pa bzhin:__ma yengs sems gtad mnyam par 'jog:__rlung ni phyi ru thub tshad bzung :__mi thub nang du dal bus rngubs:__de bzhin gsang ba'i rtse mo dang :__dbang po'i sgor yang spros te bsgom:__rlung sems las su rung ba las:__lha yi mig sogs ye shes 'char:__rim pa gsum pa'i rnal 'byor ni:__rang gi lte 'og sor bzhi'i thad:__rtsa gsum sbubs gcig gyur pa'i sner:__phyi dkar nang dmar chos 'byung dbus:__dbus mthing phyogs mdog thig le gsal:__srog rtsol bum can sbyor bas gcun:__lnga ldan phra mo'i me lce sbar:__de la sems gtad goms pa na:__me rnams cher 'bar 'od zer lnga:__gcig 'dres sna bug g.yas nas thon:__phyogs bcu'i bde gshegs thams cad kyi:__shangs bug g.yas zhugs lte bar son:__ye shes me dang lhan cig 'bar:__'khor lo'i gnas bzhir bzhu btul gyis:__byang sems dkar dmar rnam pas drangs:__shangs bug g.yon nas phyir thon te:__rang gi sna bug g.yon nas zhugs:__spyi bo'i d+hU tI'i nang brgyud de:__lte ba'i me la thim pa yis:__bde stong drod kyi ye shes skyes:__slar yang me lnga cher 'bar bas:__ye shes byang sems zhu zhing khol:__spyi gtsug nas bzung rkang sor bar:__'bar 'dzag rgyun gyis rab tu gang :__drod dang bde ba'i de kho nar:__rtse gcig sems bzung bum can brtan:__'ja' tshon lta bu'i sku thob bsam:__thig le gang du brtan pa las:__rtsa mdud grol zhing bde chen skye:__lam gyi yon tan rgyud la 'char:__mi shigs 'ja' lus sku thob na:__gsang dbang lam khyer rim gsum gyi:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__rim pa bzhi pa'i rnal 'byor la:__yid rig dam tshig phyag rgya ni:__lus bsrang 'byung ba'i rlung dug bsal:__rang dang yid du 'ong ba yi:__rig ma bde chen yab yum dang :__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan gsal:__mkha' gsang rdo rje pad+ma yi:__bu gar hU~M phaT yi ges dgag:__lte bar hoHser snying gar hU~M:__mthing gsal mgrin par AHdmar po:__spyi bor oM dkar so so las:__sngags kyi phreng ba 'phro zhing 'du:__bde stong dga' bzhi'i ngo bor bsam:__mtha' yas sems can sgrol ba'i slad:__bde chen mngon du bya ba'i blos:__snyoms par zhugs pa'i rjes chags mes:__spyi bo'i haM las bde ba'i rgyun:__gnas bzhi'i 'khor lor son pa yis:__dga' mchog khyad par lhan skyes kyi:__ye shes bsam mi khyab pa skyes:__rdo rje nor bu'i bar du dgang :__bde la sems bzung mi rtog bzhag:__hU~M gi gzhu la rlung gi mda':__btsan thabs dmigs pa'i rgyud sbyar te:__'khrul 'khor rtsol bas gyen du drang :__mas brtan dga' bzhir mnyam bzhag bya:__khyab par dgram zhing mi nyams brtan:__de lta'i 'dzin 'grem dbang thob nas:__dngos rig las kyi phyag rgya ni:__pad+ma can sogs rigs bzang po:__bcu drug nyer lnga man chad kyi:__na tshod dar zhing yid 'ong ba:__rdzas sngags dmigs pa'i lcags kyus dgug:__drang nges chos bshad blo kha bsgyur:__dbang gis smin byas dam tshig dbog:__rim gnyis nyams myong rgyud la bskyed:__de ltar legs par sbyangs byas mthar:__bcud len thabs kyis kun+da spel:__khrus byas rgyan gdags bku mnye bya:__shin tu dben pa'i gsang khang du:__bde ba'i gdan la yab yum 'khod:__'dzum pa'i mdangs phyung zur gyis blta:__chags pa'i gtam smra dri la bsnom:__ma mchu lce yi sbrang rtsi gzhib:__'o bya lus sems bde ba bskyed:__re re la yang sems gzung zhing :__tshogs drug lhug pa'i ngang du bzhag:__de nas 'du shes gsal btab la:__rdo rje pad+mar reg pa dang :__dal bus bsrubs shing bskyod pa las:__dbab dang bskyil dang gyen du bzlog:__khyab par dgram pa gong ltar bya:__bde stong bsam mi khyab pa'i dbyings:__ka dag ngang du yun ring bzhag:__mtha' rten chos kyi phyag rgya ni:__snyoms 'jug bya ba zin ma thag:__rdo rje nor bu'i rtse mo nas:___rig pa hU~M yig dmar skya'i gzugs:__thur sel rlung gis gnas bzhir drang :__spyi bo'i haM dang dbyer med bstim:__dmigs bsam brjod bral rang ngo bskyang :__tshogs drug snang ba gang shar kun:__bde stong nyams dang dbyer med par:__yul dang yul can ro mnyam pa'i:__brtul zhugs spyod pas rab tu bsre:__'bras bu phyag rgya chen po ni:__bde bas thabs byas stong pa nyid:__so so rang gis rig pa'i tshul:__myong ba yod kyang dmigs su med:__yid ches yod kyang smra mi btub:__gzhon nu ma yi bde ba bzhin:__shes dang shes bya ro gcig pas:__ye shes mngon sum mtshon nus pa'i:__nyams myong rgyud la skyes pa na:__sher dbang lam khyer bde ba che'i:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__rim pa lnga pa'i rnal 'byor ni:__rang nyid khrag 'thung yab yum gsal:__snying gar zla steng hU~M dmar skya:__'bar ba'i phreng ba 'khrigs pa las:__bde ba chen po'i 'od zer 'phros:__lus gang gzung 'dzin rtog pa sbyangs:__slar 'phros kham gsum thams cad khyab:__bde chen ngo bor mer mer g.yos:__chu zla 'ja' tshon lta bu'i ngang :__me long has btab yal ba bzhin:__hU~M yig nA da'i bar du thim:__nA da shin tu phra ba yang :__glog ltar stong pa nyid du sbyangs:__gzung 'dzin chos kun mi dmigs pa'i:__stong nyid ngang du chams te bzhag:__mtshon byed thabs las skyes pa yi:__stong nyams tsam du'ang mi rtog par:__stong pa dang ni mi stong dang :__dbu mar 'dzin pa kun spangs nas:__mkha' mnyam rdul bral don dam pa'i:__lhan cig skyes pa mngon gyur na:__bzhi pa'i lam khyer bsam mi khyab:__goms pa mtha' ru phyin pa'o:__de ltar bsgom pa'i dus kun tu:__stong nyams che na nA da las:___rlabs bzhin snang stong lha skur ldang :__snang ba'i gzung 'dzin skyes pa na:__stong par sbyangs te mi dmigs bzhag:__snang stong mtha' las 'das pa yi:__zung 'jug ye shes mngon grub 'gyur:__de lta'i rim pa rnam lnga yang :__rab kyis gcig gis grub pa ste:__'bring pos thod rgal tshul du 'char:__tha mas rim gyis snga ma la:__nyams myong brtan na phyi mar 'jug:__yid g.yeng spangs te mthar dbyung bas:__tshe gcig zung 'jug mngon du byed:__gal te tshe 'dir ma grub na:__'chi khar rang nyid gang goms pa'i:__ting 'dzin brtan po gsal btab nas:__mi rtog ngang du mnyam bzhag na:__'od gsal chos skur ro gcig pa'i:__rjes thob zung 'jug rang shar 'byung :__de yang brtan pa ma thob na:__bar dor bla ma lha dang ni:__gdams ngag dran pas mtshams sbyar te:__zab mo'i ting nge 'dzin brtan pa yis:__rlung sems lha yi skur shar nas:__mkha' spyod la sogs rig 'dzin 'grub:__yang na rdo rje'i lus bzung nas:__lam gyi lhag ma mngon du byed:__de lta bu yi lam rim ni:__skal ldan tshe gcig grol byed pa:__he ru ka dpal dgyes pa'i lung :__man ngag snying por gdams pa'o:__sa ma ya:__rim gnyis zab mo'i snod rung phyir:__ye shes sa bon gdab pa ni:__lam gyi rtsa ba dbang bskur dang :__byin rlabs zab mo gzhug bya ste:__dben par mtshan ma'i dkyil 'khor dang :__bum pa dam tshig gsang ba'i rdzas:__phyi nang mchod tshogs legs par bsham:__bskyed dang bzlas pas tshul bzhin bsgrub:__tshogs dang mchod pas mnyes par bya:__bdag nyid byin rlabs nus thob nas:__snod ldan nges pa'i slob ma rnams:__khrus nas dbyung zhing 'gal rkyen bsal:__gdong g.yogs 'ching zhing me tog gtad:__maN+Dal dang bcas gsol gdab ni:__dga' chen ston pa he ru ka:__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__smin grol byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum zhu zhing dam tshig dpog:__legs 'ongs skal ldan rigs kyi bu:__zab mo'i smin grol don gnyer na:__rtsa ba yan lag dam tshig srungs:__'da' ka rdo rje'i bro bor zhig:__zhes gdams bdud rtsi'i chu nan sbyin:__badz+ra a mri ta u da ka Tha Tha Tha:__bus kyang tha tshig dang bcas 'thung :__sa ma ya i daM rak+ShA mi:__skyabs sems tshogs bsags sdom gsum sbyin:__nang ltar 'jug phyir slob dpon gyi:__thugs nas tshad med bzhi'i rang bzhin:__lcags kyu lta bu'i 'od zer gyis:__slob ma mdun du dgug byas la:__dzaHhU~M baM ho'i sngags tshig brjod:__badz+ra sa ma ya s+t+waM:__seng ges bteg pa'i rin chen dang :__pad zla nyi ma'i khri la bzhag:__dngos gzhi ye shes dbab pa ni:__mos gus drag po'i 'tshams sbyar bas:__slob dpon thugs nas bde chen gyi:__'od zer me lce lta bur 'phros:__slob pa'i lus la reg pa'i mod:__rnam smin phung po stong par bsregs:__dwangs ma rdul bral hU~M dmar po:__zhal zhugs thugs kar 'od du zhu:__mkha' gsang byang sems gong bu las:__skad cig khrag 'thung yab dang yum:__lus dkyil lha dang bcas par gsal:__mkha' nas phyungs te gdan la bkod:__gnas gsum 'bru gsum hU~M yig gi:__'od zer lcags kyus mkha' khyab kyi:__ye shes gsang gsum phyag rgyar drangs:__spyi bo nas zhugs snying gar thim:__bde chen ye shes phebs par bsam:__spos dang rol mo'i brdas bskul te:__ma hA gu ru shrI he ru ka dz+nyA na sa twA A be sha ya A be sha ya:__staM b+ha ya s+t+waM b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsA la ya tsA la ya hU~M A ha dz+haiM:__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya:__gus pa'i tshul gyis me tog 'dor:__ho:__bla ma bde chen he ru ka'i:__rdo rje'i sku yi dkyil 'khor du:__bdag gis rig pa'i me tog 'bul:__thugs rjes dgongs te bzhes su gsol:__rat+na mA la pra tIts+tsha ho:__spyi bo'i gtsug tu babs pa nyid:__blangs te slob ma'i spyi bor bcing :__pUSh+pe mA la gr-ih+Na ho:__ye shes thur mas ma rig bsal:__dz+nyA na tsak+ShuHpra we sha ya phaT:__bla ma slob mar bcas pa yi:__lus kyi dkyil 'khor mthong bar bsam:__zhugs la mngon par dbang bskur phyir:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__dbang lha spyan drangs lhan cig pas:__thog mar bum pas dbang bskur bya:__oM:__mkha' khyab rgyal ba sras bcas kyis:__bkra shis bum pa bzung nas ni:__ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__tha mal snang zhen dag par shog:__sgrub sngags mthar hrIHhU~M trA~M oM A:ka la sha a b+hi Shiny+tsA mi:__rjes 'brel phyag rgya gnyis pa bstim:__sku yi ye shes bskyed par bsam:__hU~M:__bde mchog 'bar ba'i pho brang nas:__pad+ma badz+ra yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes yongs rdzogs shog:__oM pad+ma badz+ra kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__byin rlabs klong yangs pho brang nas:__bla ma rig 'dzin yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rdo rje'i ye shes mngon gyur shog:__oM ma hA gu ru badz+ra d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__bkod pa tshad med pho brang nas:__thod phreng rigs lnga yab yum kyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__nyon mongs phung po rang grol shog:__oM badz+ra gu ru thod phreng rtsal sarba kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__lha dang dbyer med pho brang nas:__dpal chen rig 'dzin yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__tshogs yul rtog pa rang grol shog:__oM badz+ra ma hA gu ru sarba kA ya a b+hi Shiny+tsa mi:__hU~M:__tshad med bzhi ldan pho brang nas:__bde chen rigs bzhi'i d+hA ki nIs:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__dga' bzhi'i ye shes mngon gyur shog:__oM d+hA ki nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__nyer bzhi'i yul gyi pho brang nas:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum gyis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__yon tan rtsal rdzogs dbang thob shog:__oM bI ra yo gi nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__hU~M:__dur khrod gnas brgyad pho brang nas:__sgo mtshams skyong ba'i pho nya mos:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__phrin las mthar phyin dbang thob shog:__oM karma d+hA ki nI sarba kA ya a b+hi Shiny+tsA mi:__bsnyen sgrub las kyi dgongs pa dang :__dzaba? kyi bzlas lung byin pa yis:__gsung gi ye shes bskyed par bsam:__rjes 'brel sngags phreng mgrin par bzhag:__AH__lha sngags dbyer med bkod pa dang :__bde chen spro bsdu'i bzlas pa yis:__'gyu ba'i rlung khams sngags su dag:__gsung gi ye shes 'grub par shog:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa aH__chos nyid dgongs pa ngo sprad cing :__me long gsal bstan mtshon byas pas:__thugs kyi ye shes bskyed par bsam:__hU~M:__'di ltar snang zhing grags pa kun:__gsal stong me long gzugs brnyan ltar:__chos nyid don gyi dbang bskur bas:__thugs kyi ye shes 'grub par shog:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~MH__dbang lha bstim zhing shis pa brjod:__de ltar bum pa'i dbang bskur bas:__brtan g.yo'i snang zhen dri ma dag:__phyi nang bskyed rim bsgom la dbang :__'bras bu sprul sku mngon du 'gyur:__gsang ba'i rdzas la brten nas ni:__zhu bde'i ye shes bskyed pa'i phyir:__bla ma yab yum snyoms zhugs pa'i:__byang sems hU~M dmar rnam par spros:__dam tshig rdzas dang ro gcig par:__'od zhu chags pa'i dmar mdangs can:__lce la bzhag cing bsang gtor bya:__AH__zhu bdes drangs pa'i byang sems hU~M:__dmar gsal chags pa'i mdangs 'od 'tsher:__rtsa khams rlung la dbyer med thim:__mi rtog ye shes mngon gyur shog:__sgrub sngags 'bru gsum spel bas sbyin:__chos rnams sems kyi rol rtsal te:__sems byung sems nyid klong du thim:__nyams myong mtshon brjod las 'das ngang :__gsal la mi rtog rtse gcig bskyang :__de ltar gsang ba'i dbang bskur bas:__rlung dang rtog pa'i dri ma dag:__bdag byin brlab sogs bsgom la dbang :__'bras bu longs sku mngon du 'gyur:__las kyi phyag rgya'i reg bya las:__dpe yi ye shes bskyed pa'i phyir:__mtshan ldan rig ma rgyud 'byongs pa:__byin gyis brlabs nas slob mar sbyin:__hU~M:__rdo rje btsun mo'i chu skyes ni:__bde chen ye shes 'byung ba'i gnas:__snyoms par 'jug pa'i sbyor ba yis:__bde ba dam pa myong bar gyis:__karma mu drA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'du shes gsum dang ldan pa yis:__brtul zhugs spyod pa yang dag spyad:__de tshe bla ma'i thugs ka nas:__mi shigs bde chen thig le hU~M:__shangs bug g.yas nas spros pa nyid:__slob ma'i sna bug g.yon nas zhugs:__snying gar zla ba'i gdan la 'khod:__de las bde stong 'od zer ni:__dkar la dmar ba'i mdangs can 'phros:__lus gang zag med bde bas khyab:__he ru ka dpal yab yum gyi:__sku gsung thugs gyis byin brlabs bsam:__de ltar gsum pa'i dbang bskur bas:__zag bcas thig le'i dri ma dag:__pho nya'i ye shes bsgom la dbang :__'bras bu chos sku mngon du 'gyur:__rdo rje'i tshig gis mtshon byas nas:__don gyi ye shes ngo sprod phyir:__slob ma lus bsrang rlung ro bsal:__snying ga'i hU~M la sems gtad pas:__de yang mi dmigs stong par yal:__zung 'jug blo bral dgongs pa bskyang :__bla mas tshig gis mtshon par bya:__hoH__khams gsum snod bcud gzung 'dzin kun:__bsam gyis mi khyab ye shes ngang :__spang blang bsal bzhag bral bar bskyang :__yang dag nges don rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu dz+nyA na a a:__de ltar bzhi pa'i dbang bskur bas:__gzung 'dzin rtog pa'i dri ma dag:__bsam mi khyab pa bsgom la dbang :__'bras bu nyid sku mngon du 'gyur:__tshul bzhin nyams len snod ldan la:__so so'i dbang dang rjes 'brel bar:__gdams ngag khrid kyi rim pa gdab:__smin grol tshang sprug nyid du bya:__rjes ni bkra shis glu blangs shing :__dga' ston tshogs kyi longs spyod spel:__dam tshig khas blang gtang rag sogs:__spyi ltar byas la mthar dbyung ngo :__de ltar tshul bzhin dbang bskur bas:__rtsa gsum rgya mtsho'i byin rlabs 'jug:__lam gyi sa bon rgyud la bzhag:__'bras bu'i ye shes myur smin 'gyur:__sa ma ya:__mchog gi las kyi sbyor ba ni:__mthong tshor myang reg skal ldan kun:__rig 'dzin sa la grol byed pa:__bdud rtsi sman gyi sgrub pa bya:__dur khrod la sogs dben gnas su:__shis pa'i sa blangs stegs bu bskrun:__dri dang bdud rtsis chag chag gdab:__dbang gi pho brang zla gam dbyibs:__dmar po sgo gcig lha mtshan can:__de steng shing gi khri'u khar:__mtshan ldan thod pa'i snod nang du:__bdud rtsi lnga dang sha chen lnga:__rtsa brgyad yan lag stong la sogs:__ji ltar rnyed pa khrol bus gtams:__mchod tshogs bag dro brjid par bsham:__phyi nang mtshams bcad drag tu bya:__bdag nyid sgom bzlas nus ldan pas:__rdzas kyi bgegs dang dri ma sbyang :__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA ba bi shud+d+ho\u0f85haM:__stong pa'i ngang las rlung me dang :__thod pa'i sgyed pu la gnas pa'i:__pad+ma b+hany+dza'i snod yangs par:__rdzas rnams sha lnga bdud rtsi lnga:__rigs lnga ye shes lnga ldan par:__bdag gi thugs las 'od 'phros pas:__rlung g.yos me sbar thod pa dros:__zhu khol 'od kyi rlangs pa'i dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__gsang chen rigs gcig rdo rje sems:__mi bskyod in+d+ra nI la'i mdangs:__phyag gnyis rdo rje dril bu bsnams:__rang 'od snyems ma yum dang sbyor:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis:__'od lnga 'khrugs pa'i klong na rol:__phung khams skye mched thams cad kun:__zhi khro rab 'byams phyag rgyar rdzogs:__thugs kar pad nyi'i gdan steng du:__ye shes sems dpa' bdud rtsi 'khyil:__ljang ser pad+ma'i thal mo yis:__bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams:__rang 'dra'i yum 'khyud khro chags nyams:__rin chen rus pa stag sham can:__zhabs zung gel pa'i stangs kyis bzhugs:__gnas gsum yi ge'i 'phro 'du las:__zhi khro rab 'byams lha tshogs rnams:__spyan drangs dbyer med brtan bzhugs bsam:__spyan 'dren mchod bstod la sogs pa:__las kyi rim pa ci rigs bya:__sman srung drang srong spyan drangs la:__rtog pa bsal zhing gzi byin bskyed:__bdag gi thugs nas 'od 'phros pas:__mdun bskyed thugs kar phog pa'i mod:__bde bas dgyes shing thugs dam bskul:__snyoms zhugs bde stong rol pa yi:__sgra dang 'od zer mkha' khyab 'phros:__rtsa gsum rgyal ba'i ye shes dang :__khams gsum brtan g.yo'i dwangs bcud kun:__kha dog lnga ldan bdud rtsi'i rgyun:__char ltar babs te phyi nang gi:__yab yum zhal zhugs sbyor mtshams nas:__bdud rtsi'i chu rgyun dpag med babs:__dam tshig rdzas la thim pa yis:__dri ma sbyangs shing nus pa bskyed:__mthong reg myong tshor grol ba yi:__ye shes chen po'i bcud du 'khyil:__oM AHhU~M badz+ra sa twa a mr-i ta kuN+Da lI sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__dmigs bzlas chu bo'i rgyun ltar bya:__skabs su dngos grub 'phrog pa yi:__bar chad bgegs la phur bus gdab:__byin chen dbab cing tshogs kyis mchod:__dus drug rtse gcig bsgrubs pa las:__'od dang dri sogs rtags byung na:__gtang rag mchod bstod nongs pa bshags:__ye shes dam tshig rdzas la thim:__dngos grub bcud du 'khyil bar bsam:__sman mchod bya zhing sid+d+hi blang :__yab yum lha yi nga rgyal gyis:__hU~M dang sngags kyi glu blangs la:__btags btsags sbol zhing drod phabs te:__gta' dang phabs kyis legs par bran:__rin chen thod pa'i nang du bstsal:__dkyil 'khor dbus su mnga' gsol zhing :__mchod tshogs drod 'beb mar me sbar:__ye shes gzi byin lhag par dbab:__rtsa ba'i las gzhung tshul bzhin bsrang :__bsgom dang bzlas pa nan tan bya:__de nas mdun rten bsang zhing sbyang : oM swa b+hA wa sogs nas/__rlangs pa'i dbus/__bar gong ltar mchan/__b+han+d+ha'i snod du bdud rtsi'i bcud:__zhu khol 'od kyi rlangs pa'i dbus:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes phyag rgya gnyis pa bye:__pad nyi dregs pa'i gdan steng du:__bde mchog pad+ma badz+ra rtsal:__lus dkyil lha dang bcas pa gsal:__rgyas gdab dbang bskur spyan drangs sogs:__las kyi rim pa rgyas par bya:__sman srung spyan drang dzaba? dgongs sogs:__ji skad bshad pa'i dmigs pa bcas:__sgrub pa'i sngags kyi sham bu ru:__badz+ra a mri ta hU~M hrIHTha:__khri dang 'bum sogs grangs ldan bsgrub:__thun mtshams gegs bsal byin chen dbab:__tshogs mchod la sogs dus drug brtson:__ci rigs rtags mthong gsang ba'i sgo:__dbye zhing dbab bskyil dmigs bzlas ni:__slar yang bdag gi thugs ka nas:__ye shes 'od zer rjes chags mdangs:__bde ba chen po'i rnam par spros:__mdun bskyed lha tshogs gsang bar thim:__bde stong ye shes lhag par 'bar:__'khor 'das dwangs bcud dbang med bsdus:__zhal zhugs thabs shes mkha' gsang du:__sprin phung gtibs ltar 'khyil ba nyid:__gsang ba mchog gi sgo dbye bas:__bdud rtsi char ltar drag tu babs:__rdzas kyi bdud rtsi'i phung po dang :__chos kyi bdud rtsi ro gcig 'khyil:__don gyi bdud rtsi bde chen dbyings:__rtags kyi bdud rtsi ye shes lnga:__kha dog dri ro nus bcud 'bar:__myong grol mchog gi rgya mtshor bsam:__sgrub sngags sham bur mde'u ni:__pad+ma badz+ra pra we sha ya phaTa?:__sarba sid+d+hi A be sha ya a AH__ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHTha:__de ltar rtse gcig brtson pa las:__lha yi rtags su dgyes zhal mthong :__yang na 'od kyi phung por 'bar:__sngags kyi rtags su ya mtshan sgra:__dgongs pa'i rtags su mang du 'phel:__yon tan phrin las che ba'i rtags:__'ja' sprin me tog char 'bebs dang :__dri bzang ring du tshor ba sogs:__ting 'dzin nyams rtags thon pa na:__tho rangs dngos grub snod rung phyir:__tshogs kyi 'khor los bsod nams bsag:__brjod med bshags pas nyams chag sbyang :__byin chen dbab cing ye shes sbar:__mchod cing bstod pa sngon 'gro bas:__sgrub rten spyan drang spyi bor blang :__oM AHhU~M:__gsang ba gsang chen rmad byung ba:__bdud rtsi mchog gi dkyil 'khor du:__pad+ma badz+ra bde ba'i mchog:__yab yum sprul par bcas pa rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrub:__da lta dngos grub gsol lags na:__dmigs med thugs rje'i rtsal bskyed nas:__zhi rgyas dbang drag phrin las bzhi:__tshe dang skong dang nad gdon 'phrog:__grub chen brgyad dang dbang bcu'i dpal:__bde chen bsam mi khyab pa'i dbyings:__'od gsal thig ler ro gcig pa'i:__phyag rgya chen po'i dngos grub rnams:__sgrub pa'i dam rdzas la brten nas:__da lta nyid du stsal nas kyang :__mthong tshor myong bas grol ba yi:__yon tan phrin las rdzogs mdzad gsol:__sgrub sngags sham dang bcas pa'i mthar:__kA ya dz+nyA na sid+d+hi oM:__wA ka dz+nyA na sid+d+hi A:__tsit+ta dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__zhes brjod gnas gsum bkod byas la:__pho brang zhal dbye de ma thag:__lha tshogs gnas nas bdud rtsi'i rgyun:__'bru gsum 'od kyi rnam par byung :__rang gi gnas gsum thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par bsam:__sgrub pa'i sngags kyi sham bu ru:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu badz+ra a mr-i ta hU~M hU~M hU~M:__zhes bskul dgongs pa'i rtsal bskyed pas:__lha tshogs snyoms zhugs bdud rtsir zhu:__dam tshig rdzas dang dbyer med bsam:__phud kyis rtsa gsum rab 'byams mchod:__de nas rang gis tshul bzhin myang :__lhag ma rin chen snod du stsal:__grub pa'i thun rnams thams cad la:__zhi ba'i btung ba bzhin myangs pas:__mchog gi ye shes myur thob na:__thun mong dngos grub smos ci dgos:__khyad par dam tshig nyams chag skong :__tshe bsring nad zhi gdon kun 'phrog:__mthong tshor myang reg thams cad kun:__he ru ka yis byin brlab 'gyur:__snod ldan slob ma rjes bzung na:__slar yang bdud rtsi'i dkyil 'khor ni:__rten dang brten pa sngar ltar gsal:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__hoH__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bde ba mchog gi he ru kas:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor du:__smin cing grol ba'i dbang bskur stsol:__zhes zhu rgyud sbyang lhar bskyed la:__ye shes dbab cing brtan par bya:__bdud rtsi'i pho brang spyi bor bkod:__oM AHhU~M:__gsang ba mchog gi dgyes pa na:__thams cad bdag nyid rtag tu bzhugs:__don dam bdud rtsi chos kyi sku:__bsam gyis mi khyab 'od gsal dbyings:__chos kyi bdud rtsi longs spyod rdzogs:__kha sbyor bde chen ye shes sku:__rtags kyi bdud rtsi sprul pa'i sku:__snod bcud rigs lnga'i rol par shar:__rdzas kyi bdud rtsi rnam pa lnga:__rtsa ba yan lag bcud du 'khyil:__rten dang brten par bcas pa yi:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor ches:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__mchog thun dngos grub yongs rdzogs shog:__rtags kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__snang stong bum pa'i dbang thob shog:__rdzas kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__bde chen gsang ba'i dbang thob shog:__chos kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__ye shes gsum pa'i dbang thob shog:__don gyi bdud rtsis dbang bskur bas:__blo 'das bzhi pa'i dbang thob shog:__snang grags lha dang sngags su smin:__rtog tshogs 'od gsal dbyings su grol:__mthong thos dran reg thams cad kun:__he ru ka dang dbyer med shog:__sgrub sngags sham bcas dzaba? dbyangs bya:__kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes sogs brjod cing gnas gsum bzhag:__sman gyi pho brang zhal dbye sogs:__ji ltar smos pa bzhin du bya:__shis pa brjod cing dga' ston spel:__dbang 'di lan gcig 'brel bas kyang :__mi mthun kun zhi ye shes 'phel:__he ru ka dpal gdung 'dzin pa'i:__rdo rje'i rigs su nges par 'gyur:__de ltar bsnyen pas rdzas sbyangs shing :__bsgrubs pas ye shes bcud du bskyil:__las sbyor dngos grub blang pa yis:__rang gzhan 'brel tshad don ldan 'gyur:__sa ma ya:__thun mong dngos grub kun gyi gzhi:__ring por 'tsho ba'i tshe dang ni:__lang tsho bcud kyis len pa'i phyir:__rdo rje tshe yi cho ga bya:__dben pa'i gnas su stegs bu'i dbus:__snying po lnga yi 'brang rgyas ni:__tshe yi snying po'i gzungs ldan pa:__bag dro rgyan dang ldan par bsham:__g.yas su tshe rdzas dang sbyar ba'i:__bdud rtsis gang ba'i thod pa dang :__g.yon du 'bras gsum dkar dmar gnyis:__rtsa ba drug dang rtsa ba lnga dang dbang lag_rtag tu ngu+u :__dkar dmar bcud len ril bu bkod:__mchod gtor tshe mda' rgyan ldan sogs:__dgos pa'i yo byad kun tshogs nas:__bskyed rim phrin cong zhi brag zhun _las gzhung bsrangs la:__pad+ma badz+ra bde ba'i mchog:__phyag g.yas pad+ma dmar po dang :__g.yon pas tshe bum thugs kar bsnol:__man+d+ha ra ba rnal 'byor ma:__dmar gsal pad+ma'i gri gug dang :__bdud rtsi thod pa 'dzin pas 'khyud:__rgyan dang rnam 'gyur yongs rdzogs gsal:__spyi gtsug bla ma rdo rje chos:__pad+ma tshe dpag med pa dmar:__mnyam gzhag phyag rgyas tshe bum 'dzin:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__brgyud gsum bla ma tshe yi lha:__grangs med nyi zer rdul ltar 'khrigs:__gzhan yang lus dkyil lha tshogs bcas:__bdag mdun dbyer med tshul du gsal:__byin brlab dbang bskur spyan drang sogs:__las kyi rim pas gzhi bzung la:__'chi med sgrub pa'i dmigs bzlas ni:__hrIH__thugs ka'i ye shes sems dpa' yi:__thugs dbus nyi zla kha sbyor sbubs:__mi shigs srog gi thig le hrIH__dmar gsal tshe yi sngags kyis bskor:__bzlas pas bde chen ye shes sprin:__'od zer dpag yas mkha' khyab 'phros:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__snod bcud 'byung ba'i dwangs ma'i srog:__rtsa gsum rab 'byams ye shes dbyig:__'od zer bdud rtsi'i rnam par drangs:__spyi bo'i rigs bdag yab yum gyi:__phyag gi bum pa'i nang du zhugs:__de nyid 'chi med bdud rtsir zhu:__khol zhing 'phyur ba'i chu rgyun gyis:__rang gi tshangs pa'i sbubs nas zhugs:__lus kyi lha tshogs kun la thim:__phung po khams dang skye mched kyi:__bla tshe nyams pa rang sor chud:__tshe dang ye shes gzi byin 'phel:__dwangs bcud mi shigs thig ler thim:__bde chen rdo rje'i srog 'grub bsam:__sgrub pa'i sngags kyi sham bu ru:__badz+ra dz+nyA na A yu She sA hA:__zhes btags 'bum phrag bzhi bzlas pas:__rig 'dzin tshe yi mchog 'grub 'gyur:__thun mtshams mchod bstod thugs dam bskul:__mda' dar g.yob cing gdung ba'i glus:__hrIH__'chi med gnyug ma'i pho brang nas:__pad+ma badz+ra bde ba'i mchog:__rigs kyi yum chen rnal 'byor ma:__gtso 'khor sprul pa bcas pa kun:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__yab yum mnyam sbyor 'phro 'du las:__bde chen 'bar ba'i cho 'phrul gyi:__'od zer pho nya phyogs bcur 'phros:__bla tshe 'thor dang yar ba khug:__srog tshe nyams dang rgud pa gsos:__'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud sdus:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__zhes bskul sngags bzlas rol mo 'phrol:__AH__snang grags rtog gsum dwang ma'i bcud:__rtsa srog thig le'i dbyings su thim:__mi 'gyur mi shigs blo las 'das:__skye med gnyug ma'i rgyas gdab po:__badz+ra kA wA tsi dz+nyA na a a a:__zhes pas rgyas gdab mnyam par bzhag:__rtags mthong bdag don dngos grub blang :__yang na bdag nyid 'jug pa'am:__slob ma bzhug phyir dbang bskur ni:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__rnal 'byor ma dpal dgyes rol pa'i:__khyab bdag pad+ma badz+ra rtsal:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__tshe dang ye shes dbang mchog stsol:__rgyud sbyang sdom bzung ye shes dbab:__brtan par bya zhing thugs dam bskul:__de nas tshe 'brang spyi bor blang :__hrIH__pad+ma badz+ra bde chen tshe yi lha:__gsang ba'i yum mchog rdo rje rnal 'byor ma:__dbyer med rtsa gsum tshe lha rab 'byams kyis:__mi 'gyur tshe dang ye shes dngos grub stsol:__sngags mthar kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__bdud rtsi mgrin par bzhag cing myang :__hrIH__e dbyings pad+ma b+hany+dza'i snod mchog tu:__waM yig 'khor 'das tshe bcud bdud rtsir bskyil:__dbyer med byang chub sems kyi dbang bskur bas:__'gag med tshe dang ye shes dngos grub stsol:__wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A:__tshe ril snying gar gtugs shing rol:__hrIH__srid zhi'i dwang ma bde chen bcud kyis len:__rdo rje sems dpa'i tshe dang lang tsho'i dpal:__mi shigs snying po'i thig ler ro gcig pas:__'od gsal tshe dang ye shes dngos grub stsol:__tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rjes su rgyas gdab shis pa brjod:__dga' ston bya zhing bsod nams sbel:__bcud len ril bu yun du bsten:__rdo rje sems dpa'i tshe dang ni:__lang tsho'i gzi brjid rab 'bar zhing :__bde chen ye shes la brten nas:__mi 'gyur rtag pa'i tshe thob 'gyur:__sa ma ya:__de ltar bla ma yi dam gyi:__rnam par sgom pa'i thabs chen po:__thugs sgrub kun gyi mthar thug pa:__bskyed rdzogs dmar byang snying po 'di:__'phags pa dgyes pa'i ri yi sul:__mA ra ti ka'i brag phug tu:__bdag nyid pad+ma badz+ra dang :__tshe lam grogs mchog man+d+ha ras:__'chi med rig 'dzin bsgrubs pa'i tshe:__chos sku kun bzang rdo rje 'chang :__longs sku dpal ldan bde ba'i mchog:__sprul sku lhan skyes rnal 'byor mas:__rang byung gsang ba'i dkyil 'khor du:__dbang bskur byin brlabs gdams pa gtad:__he ru ka dang dbyer med gyur:__de nas gangs can yul dbus su:__mnga' bdag rgyal pos gsol btab ngor:__gdams zab rgyas 'bring gsum du dbye:__rgyas pa srin sbar brag tu sbas:__chos rgyal chen po'i sprul pas 'don:__'bring po ru mtshams byang du sbas:__lo tsA chen po'i skye bas 'don:__snying po'i bcud 'dril rmad byung ba:__da lta mnga' bdag yab sras dang :__bai ro mchog dbyangs bdud 'joms rtsal:__thugs kyi gzungs mar bcas la gdams:__rang rang nyams blangs drod tshad phyung :__brda ris e yis mtshan pa'i yul:__gangs bar rdo rje phug mo che'i:__pha bong dbang phyug mtshan rtags can:__der ni bse yi spar bu ru:__chos dang bstan srung dam rdzas bcas:__mi 'jig phyag rgyas bsdams la sbos:__drug cu kha ral snyigs ma'i dus:__stod smad hor gyi 'khrugs long g.yo:__bod khams rnal du mi gnas tshe:__rgyal ba mchog dbyangs sprul pa ni:__ston pa pad+ma'i ming gis rnyed:__gzhan don cung zad 'byung yang srid:__brda ris yang gter rgyas btab na:__cher snyigs sum cu kha ral dus:__mnga' bdag skye mtha' pad+ma'i ming :__'gro 'dul sgyu ma'i skyes bu la:__ye shes mkha' 'gro'i brdas mtshon te:__dgongs brgyud mngon sum byin brlabs mthus:__tshig brgyud yi ge'i ris su bris:__don brgyud snod ldan 'dus pa la:__smin grol byin rlabs chig rdzogs ston:__las can 'ga' tsam don du 'gyur:__'brel tshad don ldan e ma ho:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:__

Footnotes

Other Information