JKW-KABAB-07-JA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།
Wylie title rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo JKW-KABAB-07-JA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 14, Pages 411-494 (Folios 1a to 42b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 411-494. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-004
Colophon
  • Treasure colophon: བླ་ན་མེད་པའི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ནི༔ བོད་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ༔ ཡུལ་ཡར་མོ་ལུང་གི་ཐིག་ལེ༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་༔ བསམ་འགྲུབ་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་འཕྱོས་ཀྱི་གཉགས་བན་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་མཆེད་སོགས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དགྱེས་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་མཛད༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ དཔེ་རྒྱུད་དང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པར་རྒྱས་བཏབ༔ གཏེར་སྲུང་རལ་གཅིག་མ་མོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཅིང་འབྲེལ་ཚད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རིག་པ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔
  • Treasure colophon: bla na med pa'i gsang ba chen po'i man ngag gi gzhung 'di ni:__bod yul bkra shis 'byung ba'i gnas kyi snying po:__yul yar mo lung gi thig le:__dpal chen po dgyes pa'i pho brang :__bsam 'grub shel gyi brag phug tu o rgyan gyi paN+Di ta chen po de nyid dang :__lo tsA ba 'phyos kyi gnyags ban dz+nyA na ku mA ras bsgyur cing zhus te:__gu ru rin po che yab yum bdud rtsi bde ba chen po'i ting nge 'dzin la bzhugs pa'i spyan sngar:__chos rgyal chen po yab sras dang :__lo tsA ba chen po mched sogs bdag cag rnams kyis rin po che'i me tog dang bcas gsol ba btab pa ltar dgyes bzhin du ye shes kyi cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa dang bcas smin grol chig rdzogs su mdzad:__nyams su blangs:__dpe rgyud dang dam tshig gi rdzas rnams rdo rje'i lung bzhin pad+ma brtsegs pa'i phug par rgyas btab:__gter srung ral gcig ma mo la gnyer du gtad:__ma 'ongs skal ldan rnams kyis spyod cing 'brel tshad thams cad rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i rig pa mchog gi phyag rgya'i ye shes grub par gyur cig ces smon lam du btab bo:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya sa ma ya:
[edit]
དྷཱི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོ་བཞུགས་སོ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་གྷུ་ཧྱ་ཨུ་པ་དྷེ་ཤ༔ བོད་སྐད་དུ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག༔ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེའི༔ བདུད་རྩི་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་སྐུ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གུས་བཏུད་ནས༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཤད༔ ས་མ་ཡ༔༡༢༣༤༥༦༧༨༩ཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་དབང་མཆོག་ཐོབ༔ གསང་བའི་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་པས༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་བསྒོམ་པར་བྱ༔ རི་བོ་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ས་ཕྱོགས་སོགས༔ དབེན་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཟིལ་ལྡན་པར༔ བདེ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ༔ བདུད་རྩི་ཆུ་ཡི་ཁྲུས་བྱས་ནས༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ཞིང་ངེས་འབྱུང་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཡིད་ལ་བྱ༔ བླ་མ་ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྩེ་གཅིག་པས༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་དམ་བཅའ་བཟུང་༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ༔ དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེས་ཀུན་བསླངས་ཏེ༔ བདེ་ཆེན་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བཤགས་ཤིང་བསྡམ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་བཟུང་༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་གཉིས་མེད་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་འགྱུར་ན༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཉོན་ཅིག་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་ཐོས་ནས༔ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་མྱུར་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་སྣང་ཞིང་འབྱུང་བ་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གསང་བ་གསུམ༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་ཉི་མ་རྟག་པའི་དབྱིངས༔ རྒྱུན་དང་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེར་སྣང་༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ མཆོད་རྫས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་རོལ༔ འགྲིབ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན༔ ཟུང་འཇུག་རང་རྩལ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ རིན་ཆེན་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་ཉི་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞི་བའི་ཚུལ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་ལྡན་སྤྱན་གསུམ་གཡོ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་འཛུམ་འོད་འཕྲོ༔ རྩ་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ལྷག་མ་འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་གཡས༔ ཞགས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་ན་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་རོལ་པ་ཡིས༔ འོད་ཟེར་འབར་འཕྲོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་དཀར་མོ་ཞི་བ་མ༔ ལྷོ་རུ་སེར་མོ་ཞི་གདོང་མ༔ ནུབ་ཏུ་དམར་མོ་ཟླ་ཅན་མ༔ བྱང་དུ་ལྗང་མོ་རི་བོང་ཅན༔ ཤར་ལྷོར་སྔོན་མོ་ཟླ་དཀྱིལ་མ༔ ལྷོ་ནུབ་ལྗང་གསལ་ཟླ་མཛེས་མ༔ ནུབ་བྱང་སྔོ་བསངས་ཡིད་འོང་མ༔ བྱང་ཤར་སྔོན་མོ་སིམ་བྱེད་མ༔ ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ བུད་མེད་སྒྱུ་མའི་སྒེག་འཆང་ཞིང་༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ རང་འོད་ཀློང་ན་ཕྱེད་སྐྱིལ་རོལ༔ སྒོ་བཞིར་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གི༔ ལྷ་མོ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་འཛིན་པ༔ གཡོན་པས་དྲིལ་འཁྲོལ་ཁྲོ་འཛུམ་ཉམས༔ རིན་ཆེན་དར་དཔྱངས་རྒྱན་དང་ལྡན༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་གར་ཐབས་བཞེངས༔ བར་མཚམས་ཕྱི་ནང་མཆོད་སྤྲིན་ཚོགས༔ བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ལྷ་མོས་གང་༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཁྲོ་ཚུལ་འཇིགས་པའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང་ཁ་ཊྭཱཾ་གསོར༔ སྦྲུལ་དང་སྟག་ཤམ་རུས་པས་བརྒྱན༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མེ་ཕུང་དབུས༔ གར་དགུའི་རོལ་པས་རྣམ་པར་འགྱིང་༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གནས་གསུམ་དུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རྒྱས་བཏབ་པས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་གསུམ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ལས་བྱུང་བ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིས་དགྱེས་པ་ཅན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་བཙུན་མོར་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དགའ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི༔ ཕྱག་རྒྱས་དགུག་ཅིང་ཉེ་བར་གཞུག༔ དབྱེར་མེད་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་གནས་ལ་རོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་ལྡན་བྱས་པའི༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དབང་ལྷའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བསམ༔ ཨོཾ་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་དྲི་མ་མེད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ཡང་དག་སྦྱོར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་སྦྱང་བར་བྱ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཏྲཱྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བདེ་བ་ཆེས༔ དབང་བསྐུར་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་བསམ༔ ཕྱག་དང་མཆོད་པས་ཉེ་བར་བསྙེན༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རྐང་ལག་མཛེས་པའི་གར༔ དགའ་བའི་གླུ་དང་རབ་ཏུ་སྦྱོར༔ ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ན་མཱ་མི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན༔ ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དམར་བའི་མདངས༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྤོས༔ རིན་ཆེན་གཟི་ལྡན་སྒྲོན་མ་ཆེ༔ སྣ་ཚོགས་དྲི་ཞིམ་བསིལ་བའི་ཆབ༔ རོ་བཅུད་ནུས་ལྡན་འཆི་མེད་བཤོས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ མཆོད་པས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་པུཥྤཾ་དྷཱུ་པཾ་དཱི་པཾ་གནྡྷཾ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ དྲུག་ལས་སྐྱེས་སོགས་གླུ་བླངས་ཤིང་༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རོལ་མོ་ཆེ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་གར་བཅས་པས༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་གཱིརྟི་ནཱིརྟི་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ ཤ་ཆེན་ལྔ་དང་ཡང་དག་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨ་མྲྀ་ཏུ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ དམར་གྱི་ཨརྒྷཾ་བཏུད་པས་བྲན༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རཀྟ་པི་པཱ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ མ་རྒད་ལྷུན་པོའི་སྐུ་ཅན་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་ཁམས་གསུམ་སད་པར་མཛད༔ ཤེས་རབ་མ་དང་མཉམ་སྦྱོར་དཔའ་མོའི་ཚོགས་སུ་སྤྱོད༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཙུན་མོར་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད༔ གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཀུན་སྩོལ་མཛད་པ༔ དཔལ་ལྡན་བདེ་ཆེན་མགོན་པོ་ཀྱེ༔ བདག་ལ་རྗེས་སུ་དགོངས་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བསྐྱེད་དང་བཟླས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ བསམ་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་དུ་མེད༔ ཟད་མེད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སྟེ༔ བརྟག་དཀའ་དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་འདས༔ ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་ནི༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཁྱབ་གནས་པ༔ དམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཞལ་ཕྱག་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི༔ ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་གསལ་བར་བརྟག༔ རྩེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཆོ་ག་ཡིས༔ ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ དབང་པོར་གང་དང་གང་སྣང་བ༔ དེ་དེ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ བཅོས་ཤིང་བརྟགས་པ་མེད་ཤར་ན༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་ཞིག་ནས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་འགྲུབ༔ ཡང་ནི་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་མེ༔ བཟླས་བརྗོད་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས༔ སྒྲིབ་པའི་བུད་ཤིང་སྲེག་པར་བྱེད༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ སྔགས་མཚན་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྒྲིབ་བྱང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་བརྟག༔ ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷྱོ་སྭཱ་ཧཱ༔ འདི་དག་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་པས༔ དངོས་གྲུབ་མཚན་མ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སླད༔ བྷནྡྷ་མཚན་བཟང་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ དུར་ཁྲོད་ཞུན་གྱི་མར་མེ་སྦར༔ ཐོ་རངས་དུས་སུ་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བསྐུལ་བས་ཐོད་པའི་ནམ་མཁའ་རུ༔ ལྷ་རྣམ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྡུས༔ འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་རོ་གཅིག་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་གནས་གསུམ་རིག་བྱས་ལ༔ བདུད་རྩི་བཏུང་ཞིང་བདེ་ཉམས་བསྐྱང་༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ༔ མ་ད་ན་དང་བ་ལ་སོགས༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདུ་བྱས་ལ༔ བདུད་རྩིས་གསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་ཨཱ་ལས་ཀ་པཱ་ལ༔ མཚན་ལྡན་སྟོང་གསུམ་ཁྱོན་དང་མཉམ༔ བཅུད་མཆོག་ལྕགས་ཀྱུ་སྒྲོན་མ་ལྔ༔ ཡེ་ཤེས་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཀུན༔ དམ་ཚིག་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་གཤེགས༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ འཆི་མེད་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བར་ཡང་དག་ལྡན༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བཞེས་ཤིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པར་དབུགས་ཕྱུང་ནས༔ དངོས་གྲུབ་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མཎྜལ་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ༔ རྒྱུད་དག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་བསམ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔ ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ་བདུད་རྩིས་བསང་༔ ཧཱུྃ་ཧོཿཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ༔ འབྱུང་པོ་ལྷག་གི་གཉེར་འཛིན་ཀུན༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་ལྷག་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟབ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་རིགས་ལས་ཡང་དག་བྱུང་གྱུར་ཅིང་༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ཁྱབ་པར་མཛད༔ ཞི་ཁྲོ་འདུས་པ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིས༔ འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག༔ འཇིག་རྟེན་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་བར་ཆད་ཞི༔ བདེ་བའི་གནས་ནས་བདེ་བའི་ལམ༔ བདེ་ཆེན་འབྲས་བུ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས༔ སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སླར་ཡང་སྣང་བ་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ བརྗོད་པའི་ངག་ཀུན་སྔགས་ཀྱི་ཚིག༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པར་སྤྱོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བདེ་བ་མཆོག་དང་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་འཐོབ་པ་དང་༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཡིས༔ ལྷ་སྔགས་དྲོད་ནི་ཐོབ་པ་དང་༔ མན་ངག་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ བསམ་གཏན་སྣོད་དུ་རུང་བྱས་ཏེ༔ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམ༔


སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་ནི༔ ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་དག་པ་ལ༔ ཕྱི་རོལ་གཟུགས་བརྙན་འདུས་པ་ལྟར༔ སྣང་ཙམ་དངོས་པོ་སེམས་སུ་བརྟག༔ རང་གི་ལུས་དང་དབྱེར་མེད་ཤེས༔ དེ་ལས་རླུང་དང་སེམས་ཚོགས་པ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ༔ དེ་ཡི་དབུས་ན་གནས་པའི་རྩ༔ མི་གསལ་གསལ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ དྭངས་པ་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུའི་གཟུགས༔ དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ལྡན་པའི༔ ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་ནི༔ སྲན་མ་ཙ་ན་ཀ་ཡི་དབྱིབས༔ ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོ་སྙིང་གར་བསྒོམ༔ གཡས་གཡོན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི༔ རྩ་གཉིས་ཡང་དག་འཁྱུད་ལྡན་པ༔ འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་བསམ༔ རླུང་ནི་དལ་བུས་དབྱུང་བའི་ཚེ༔ སྙིང་གའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ༔ མ་དག་བསྲེགས་ཤིང་དག་པའི་བཅུད༔ བཞུ་བཏུལ་རྔུབ་པའི་སྦྱོར་བས་དྲང་༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་པའི༔ གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་འོད་གསལ་ལས༔ མཁའ་ཁྱབ་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་དང་བསྡུ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ཡིས༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་འགྲུབ༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་ནི༔ ཇི་ལྟར་དབུགས་ཀྱི་སྦྱོར་གཅིག་ལས༔ སྣ་ཚོགས་གླིང་བུའི་སྐད་འབྱུང་ལྟར༔ གྲགས་ཙམ་དངོས་པོ་རླུང་དུ་བརྟག༔ རང་སྔགས་ནཱ་ད་དབྱེར་མི་ཤེས༔ དེ་ལས་སྙིགས་མའི་རླུང་བསལ་ཏེ༔ དྭངས་མ་སྦྱོར་བཞིས་རབ་ཏུ་གཟུང་༔ བུམ་པ་ལྟ་བུར་དགང་བ་ཡིས༔ ཕྱི་ནང་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་དང་༔ ལུས་སེམས་བདེ་བ་སིམ་པ་ན༔ ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་ལས༔ གློག་གི་ཟེར་མ་ལྟ་བུའི་འོད༔ ཤིན་ཏུ་ཚ་ཞིང་གཡོ་བ་ཅན༔ འཁོར་ལོའི་གནས་བཞིར་ཐོགས་མེད་ཞུགས༔ སྙིགས་མའི་ཁམས་རྣམས་རང་བཞིན་སྦྱང་༔ དྭངས་མ་འཕེལ་ནས་བདེ་བ་རྒྱས༔ མཐར་གྱིས་ཧཾ་ཡིག་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བདེ་ཆེན་བསྐུལ་བས་རབ་འཛག་སྟེ༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི༔ བདུད་རྩི་འཕེལ་བས་གནས་རྣམས་གང་༔ སླར་ཡང་ཆེས་ཆེར་འབར་འཛག་གིས༔ དྲོད་དང་བདེ་བ་ཡང་ཡང་སྤེལ༔ སད་པ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ལྷ༔ གཉིད་ལོག་འོད་གསལ་རྟོག་པ་མེད༔ རྨི་ལམ་བདེ་རླུང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་རང་ངོ་བསྐྱང་༔ དེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་སྦྱོར་ལྡན་པས༔ དྲོད་དང་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གསལ་ལ་འཛིན་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ གསུང་གི་བདུད་རྩི་འཆི་མེད་འགྲུབ༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་ནི༔ ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མའི་སྔགས་ཀྱིས་སུ༔ སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བ་ལྟར༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཙམ་དེ་ཉིད་ཀྱང་༔ བདེ་བ་ཆེ་ལས་ཡང་དང་སྣང་༔ བདེ་དེ་ཕྱག་རྒྱའི་པདྨར་གནས༔ བཅུད་དགུག་པས་ནི་གསལ་བར་འགྱུར༔ མ་དང་སྲིང་མོ་བུ་མོ་དང་༔ སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་བྲན་མོ་སྟེ༔ རིགས་ཅན་རྣམ་པ་ལྔར་ཡང་ཤེས༔ མ་ནི་པདྨ་ཅན་མཆོག་སྟེ༔ སྲིང་མོ་དུང་ཅན་མ་རུ་གྲགས༔ བུ་མོ་རི་དྭགས་ཅན་མ་སྟེ༔ སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་གླང་པོའི་སྣ༔ བྲན་མོ་རི་མོ་ཅན་དུ་གསུངས༔ གང་ཡང་ཐབས་ཀྱིས་དབང་བྱས་ཏེ༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལམ་ལ་གཞུག༔ ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བ་ན༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་རྩ་རླུང་སྦྱང་༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རབ་བཟའ་ཞིང་༔ ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ལྷག་པར་སྤེལ༔ འོ་བྱེད་པས་ནི་དགའ་བྱས་ལ༔ བརྟན་པོར་འཁྱུད་པས་དོན་ལ་བསྐུལ༔ ཆགས་པའི་གླུ་ཡི་སིལ་སྙན་སྦྱོར༔ བུང་བ་པདྨར་རྩེ་ཚུལ་གྱིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཨཱ་རལླིའི༔ དལ་བུས་བསྲུབས་ཤིང་ངལ་ཡང་བསོ༔ དེ་ཚེ་མཁའ་གསང་ཨེ་དང་ཝྃ༔ པདྨ་བཛྲ་ཡང་དག་ཤེས༔ སེམས་ཅན་དོན་ལ་རྗེས་ཆགས་པས༔ ཆགས་པའི་མེ་ཆེན་རབ་ཏུ་སྦར༔ ཁམས་གཡོས་པ་ན་སེམས་བཟུང་སྟེ༔ གནས་བཞིར་དགའ་བའི་དོན་ལ་བལྟ༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སོན་པར༔ བདུད་རྩི་དབབ་བསྐྱིལ་མཉམ་པར་བཞག༔ རེག་བྱ་རྨད་བྱུང་བདེ་བ་ཆེར༔ རྟོག་ཚོགས་རགས་པ་ཐིམ་གྱུར་ནས༔ རླུང་གི་གཞུ་ལ་ཏིང་འཛིན་མདའ༔ ཧཱུྃ་གདངས་རྒྱུ་དང་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས༔ ཆུ་སྐྱེས་སྦུབས་ནས་བདུད་རྩི་བཞིན༔ སྐད་ཅིག་གྱེན་ལ་དྲངས་ཤིང་དགྲམ༔ བདེ་ཆེན་ཧཾ་དང་མི་ཕྱེད་པས༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དགའ་བ་ནི༔ དེ་ཁོ་ཉིད་ལ་ཡང་དག་རྫོགས༔ རྟོག་ཚོགས་ཕྲ་བའང་ཐིམ་གྱུར་པས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་མཚོན་བྱེད་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆེན་པོ་འཆར༔ སྙིགས་མ་དྭངས་མས་ཕུག་པའི་ལུས༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་རང་ཤར་ནས༔ བདེ་བ་ཆེ་དང་མི་ཕྱེད་པའི༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡཽ་རྗེ་རྟག་པ་འགྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་ནི༔ ཇི་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་བཞིན༔ འཁོར་དང་འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ རིག་པ་དྲི་མེད་གཅིག་པུར་འདུས༔ དེ་ནི་རྟོག་གེའི་གནས་མིན་ཏེ༔ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ལམ་ལས་འདས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིད་དཔྱོད་མིན༔ སེམས་དཔའ་ཆེ་མཆོག་སྔགས་ཀྱི་སྒོ༔ རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་རྣམས༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཚུལ་འདི་མཐོང་༔ དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ ནམ་དུའང་གཞིག་པ་མེད་པ་སྟེ༔ རྒྱུན་མི་ཆད་པས་རྟག་པ་ཉིད༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཐོག་མ་མེད༔ དབང་པོ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་འདས༔ ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་མིན་ཞིང་༔ མཚན་ཉིད་ཙམ་དུ་མེད་པའང་མིན༔ སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་༔ བྱུང་བའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ མ་སྐྱེས་འགག་མེད་འགྱུར་བ་བཅས༔ ཇི་ལྟ་བུར་ནི་བསམ་པར་བྱ༔ ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པས་མ་མཐོང་བ༔ དེ་ཉིད་མཐོང་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ འཕགས་པའི་བདེན་པར་མངོན་ཤེས་པ༔ ལམ་གྱི་ས་མཚམས་ཙམ་དུ་དབྱེ༔ འདི་ལྟར་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད༔ སྣ་ཚོགས་བརྟན་དང་གཡོ་བ་སོགས༔ ཁམས་གསུམ་པོ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བརྟག༔ སེམས་ཙམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ༔ དེ་ཡི་ཆོས་ཉིད་མཐའ་ལས་འདས༔ ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་པར༔ གང་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མཐོང་༔ དེ་ཚེ་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་པ༔ བདེ་བའི་བབས་ཀྱིས་གསལ་བྱས་ཏེ༔ ཡང་དང་ཡང་དུ་མཉམ་གཞག་ན༔ སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་འགྱུར༔ གང་ཞིག་ཡིད་ནི་མི་གཡོ་ཞིང་༔ རླུང་ཡང་རང་བབ་ངང་དུ་འཆིང་༔ བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་དེ་ཁོ་ན༔ ཆུ་བོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ མཉམ་པར་བཞག་པ་འོད་གསལ་ཏེ༔ ལྡང་ཚེ་བདེ་ཆེན་ཟུང་དུ་འཇུག༔ འཕོ་བ་མཐའ་དག་རབ་བཅོམ་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཐར་ཐུག་འགྲུབ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཟབ་མོའི་ལམ༔ ཟླ་དྲུག་ལོ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ནས༔ གོམས་པ་བརྟན་པོའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས༔ གཡོ་བ་མཐའ་དག་རབ་ཞི་བའི༔ ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ འཇུག་དང་ལྡང་བར་བྱར་མེད་ཀྱང་༔ འགྱུར་མེད་བདེ་བ་སྙིང་རྗེའི་སྟོབས༔ སྟོང་པའི་སྲོག་ཏུ་རྫོགས་པ་ལས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཡིས༔ འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་གཞན་དོན་འབྱུང་༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རྩ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་དང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ༔ སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་ཆུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བས་རབ་བསྒྲུབ་བྱ༔ སྒྲིབ་སེལ་བུམ་པ་བཟང་པོའི་འདབ༔ ནད་རྣམས་སེལ་བའི་པྲི་ཡངྐུ༔ གདོན་རྣམས་སེལ་བྱེད་སྤང་སྤོས་རྩ༔ བགེགས་སེལ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དཀར༔་་་་་་་་་་་་ཤུ་དག་དཀར་པོ། གྲིབ་སེལ་མཁན་པའི་ལོ་མར་བཅས༔ གཙོར་བྱས་ལྔ་ཚན་གཞན་ཡང་སྦྱར༔ ཙནྡན་ག་བུར་དྲི་ལྡན་པའི༔ རྒྱུན་འབབས་ཆུ་བོ་གཙང་མ་དང་༔ ལྷན་ཅིག་བུམ་པའི་བཅུད་དུ་བསྐྱིལ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾཿ སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ནི༔ དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལྡན་དབུས༔ པད་ཉིའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་དུད་ཀ༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡང་དག་བསྡུས༔ ཐིམ་པར་གྱུར་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ལྗང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གཡས་གསུམ་དགྲ་སྟྭ་འབར་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་གདེངས༔ གཡོན་གསུམ་གདུག་པ་བསྡིགས་མཛད་ཅིང་༔ གཏུན་ཤིང་འཕྱར་ཞིང་ཞགས་པ་འཕེན༔ ཞལ་གདངས་སྤྱན་གསུམ་སྨར་སྨིན་དང་༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་རབ་ཏུ་འབར༔ ཁྲོ་གཏུམ་སྐུ་ཆེ་ཡན་ལག་རགས༔ སྤྱི་བོར་བདུད་རྩིའི་གླེགས་བམ་འཆང་༔ སྟག་ཤམ་དང་ནི་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ ཞབས་ཟུང་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕོ་མོ་མནན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས༔ རང་འོད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མ༔ ཁྲོ་ཆགས་ཉམས་ལྡན་པདྨ་དང་༔ བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་ཞུགས་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་སྦྱོང་མཛད་ལྷ༔ འདིར་ནི་ཡང་དག་ཉེ་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཉིས་སུ་མེད་བསྟིམ་དབང་ཡང་བསྐུར༔ ཕྱག་དང་བསྟོད་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གཡོ་བར་མཛད༔ དག་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཆེན་སྩོལ༔ དོན་ཀུན་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་བཟླས་པས་བསྐུལ་བ་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ བུམ་པའི་ལྷ་ཡི་སྦྱོར་མཚམས་ཞུགས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རླབས་གཡོས་པས༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཡབ་ཡུམ་མཁའ་དབྱིངས་སྦུབས་སུ་བསྐྱིལ༔ ཆར་ལྟར་བབས་ནས་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ནི་རྩ་བའི་བསྙེན་པ་སྟེ༔ འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ་བར་བྱ༔ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་སྔགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་འོད་དུ་ཞུ༔ བུམ་པའི་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ གང་གིས་འཐོར་འཐུང་ཁྲུས་བྱས་པས༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱོང་ན༔ ནད་གདོན་བགེགས་དང་མི་གཙང་རིགས༔ ཐམས་ཅད་སེལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་རྗེས་འཛིན་ན༔ བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རིང་དུ་བསྐྲད༔ བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཞན་ཡང་སྤེལ་ཚིག་གང་འདོད་སྦྱར༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཀུན་དག་པར་བསམ༔ དེ་བཞིན་བུམ་པ་མགྲིན་པར་བཞག༔ ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་གར་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཝཱ་ཀ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བུམ་པ་སྙིང་གར་བཞག་བྱས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས༔ ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་གྱུར་ཅིག༔ སྔགས་མཐར་ཙིཏྟ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀུན་ལ་བཀྲུ་ཞིང་འཐོར་འཐུང་བྱ༔ དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱིས་བྱབ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས༔ ཟུང་འཇུག་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བརྟན་གཡོའི་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ལས༔ བྱུང་བའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་༔ ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ༔ ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་ཅིག༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཤུདྡྷེ་ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་པཱ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་བསྲུང་བར་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་ཡོངས་ཤར་བས༔ སྒོ་གསུམ་མཚན་མའི་རྣམ་རྟོག་བསྲུང་༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། བདེན་པའི་སྟོབས་དང་ཤིས་པ་བརྗོད༔ ཟླ་བ་གཟའ་ལས་གྲོལ་བ་བཞིན༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ༔ ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འགྱུར༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦༧ཿ གདོན་དང་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་དང་༔ ནད་རིམས་གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ༔ དྲག་ཤུལ་མཐུ་ཡིས་སྐྲོད་བྱེད་པ༔ རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་སྦྱོར་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ སྤང་སྤོས་གླ་རྩི་ཤུ་དག་གིས༔ འབྱུང་གདོན་ཐམས་ཅད་སྐྲོད་པར་བྱེད༔ གུ་གུལ་ཡུངས་ཀར་ཨ་ག་རུས༔ བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱངས་རིང་འབྲོས༔ ཡུང་བ་དྲི་ལྡན་གཉིས་་་་་་་་་་་་་་་ཏོང་ཀུན་དང་སྦྲུ་ནག་ བཅས་ཀྱིས༔ ནད་དང་རིམས་ཀུན་འབྱེར་བར་བྱེད༔ རྒྱ་སྤོས་ཤིང་ཚྭ་མཁན་པའི་རྩྭས༔ གྲིབ་དང་མི་གཙང་གཡེང་རྣམས་སེལ༔ གུར་གུམ་ཙནྡན་རུ་རྟ་ཡིས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་རབ་ཏུ་སྦྱོང་༔ དེ་ལྟར་གསུམ་ཚན་ལྔ་དང་ནི༔ ཁྱད་པར་སྡིག་སྒྲིབ་འཇིག་བྱེད་པ༔ སྐྱེ་བདུན་རིང་བསྲེལ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཇི་ལྟར་རྙེད་པའི་ཕབས་དང་བཅས༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་་་་་་་་་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུ་བར་བ་ ཡིས་རིལ་བུར་དྲིལ༔ ཡང་ན་རེངས་བུའམ་ཕུར་མ་བྱ༔ དེ་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ རྫས་ཉིད་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་བཞག༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་བསང་ཞིང་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀ་པཱ་ལ༔ རང་བྱུང་སྣོད་མཆོག་ཡངས་པའི་དབུས༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་ཚོགས༔ ཁ་དོག་དྲི་དང་ནུས་པར་ལྡན༔ བརྟན་གཡོའི་སྟོབས་བཅུད་ཀུན་འདུས་པ༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཆེན་པོའི་སྟེང་༔ པདྨ་ཉི་མ་འོད་འབར་དབུས༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་སྤ་བཀོང་ཞིང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྲིད་ཞིའི་སྟོབས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བཀུག༔ ཡོངས་གྱུར་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་པ༔ གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་བཞད་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་གཡོན་དང་པོ་གཉིས༔ བགེགས་འདུལ་ཕྱག་རྒྱ་བརྟན་པར་འཆིང་༔ བར་བཔས་ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུ་བཀང་༔ ཐ་མས་རང་འདྲའི་མཱ་མ་ཀིའི༔ རྒྱབ་ནས་འཁྱུད་ཅིང་ནུ་མ་འཛིན༔ ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་སྤྱན་གསུམ་བགྲད༔ དཔའ་གཏུམ་ཁྲོ་བོའི་ཆགས་ཉམས་རྒྱས༔ སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་དང་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞབས་ཟུང་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ དྲག་པོའི་མེ་དཔུང་དབུས་ན་འགྱིང་༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་སད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་ཀུན་གཤེགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ དགུག་བསྟིམ་དབང་བསྐུར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔་་་་་་འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་སོགས། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བ་ཆེན་པོའི་སྔགས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བསྐུལ་བ་ལས༔ ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མ༔ མཐིང་ག་པདྨ་བདུག་སྤོས་བསྣམས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲིན་སྤྲོས་པས༔ འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ ནད་གདོན་བགེགས་ཚོགས་རྒྱངས་རིང་བསྐྲད༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར་གྱིས་བསྲུངས༔ ཚུར་འདུས་འཁོར་འདས་ནུས་སྟོབས་བཅུད༔ བདུག་པའི་སྤྲིན་དང་རོ་གཅིག་པར༔ སྤྱན་དྲངས་རྫས་ལ་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ ནུས་པ་འབུམ་དུ་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཞེས་རྩ་བའི་འབྲུ་གཅིག་པོ༔ འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླས་པ་ཡིས༔ རྫས་ལ་དྲི་དང་འོད་དང་སྒྲ༔ ཡ་མཚན་རྟགས་ནི་ཅི་ཡང་འབྱུང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་བནྡྷ་བནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཨུུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གིས་འགྲུབ༔ མཐར་ནི་ལྷ་ཉིད་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ནུས་སྟོབས་རྫོགས་པར་བསམ༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་རྫས་ཀྱི་མཆོག༔ བཟའ་བྱུག་བདུག་དང་འཆང་བ་དང་༔ དྲི་ཚོར་ཙམ་གྱིས་ནད་གདོན་ཞི༔ བགེགས་ཚོགས་རྒྱངས་རིང་སྐྲོད་ཅིང་སྲུང་༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པར་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་བྱིན་རླབས་རིམ་པ་ནི༔ བསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུད་སྦྱང་སྤྱི་བོར་ལྷ༔ བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་བསམ༔ སྦྱོར་བ་མི་མཐུན་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ བདུག་རྫས་གུ་གུལ་དང་བཅས་སྦྱར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོས་བཀའ་བསྒོས་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སུ་ཡང་རུང་༔ སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་ཀུན༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔ ཕྱེར་ཞིག་དེངས་ཤིག་གཞན་དུ་སོང་༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ སྔགས་མཐར་མཚོན་ཆའི་ཤམ་བུ་གདགས༔ སརྦ་པཱ་པཾ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་གྲ་ཧ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཛྭ་ར་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་མ་ལ་ཨུ་ཙཊྚཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ཉུངས་ཀར་ཐུན་གྱིས་བྲབས༔ ལྟ་སྟངས་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བྱ༔ བདུག་པའི་སྤྲིན་ལས་ཁྲོ་ཚོགས་འཕྲོས༔ མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བསྲུང་བར་བསམ༔ དངོས་གཞི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཕྱིར༔ ལས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲོས་ཏེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བསམ༔ བདུག་པ་དྲི་ཡི་རྫས་དང་སྦྱར༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ སྐུ་ཡི་གཟི་བྱིན་ལུས་ལ་ཕོབ༔ ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླང་ཏིང་འཛིན་སྦར༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ གསུང་གི་ནུས་པ་ངག་ལ་སྦོར༔ ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཐིག་ལེ་སྙིང་ལ་གདབ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ སྒྲུབ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིད་ལ་སྩོལ༔ ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྗེས་སུ་ལྷ་བསྟིམ་གཉིས་མེད་བསམ༔ སློབ་མ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་མཛད་གསལ༔ བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ཤིས་པར་བརྗོད༔ འདིས་ནི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྲེག༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ ནད་དང་རིམ་ཀྱིས་འཚེ་མི་ནུས༔ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ཅིང་༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཡིན༔ ལམ་གྱི་གེགས་སེལ་ཡང་དག་གོ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦ཿ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་བྱེད་པ༔ མ་ད་ན་ཡི་སྦྱོར་བ་ནི༔ རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི་ཡིས་བསྒྲུབ༔ གཙང་ཞིང་དབེན་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ ནས་འབྲས་གྲོ་དང་མེ་ཏོག་དམར༔ སེ་འབྲུ་སྐྱུ་རུ་ཤི་གྲུ་སྦྲང་༔ བཟང་ཞིང་དྲི་ལྡན་སྨན་དང་ནི༔ ཤིང་ཏོག་གཞན་བཅས་ལེགས་པར་སྦྱར༔ རྒྱུན་འབབས་ཆུ་དང་བཅས་ཏེ་འཚོད༔ མཆོག་གི་བདུད་རྩིའི་ཕབས་ཀྱིས་བྲན༔ ཀུ་ཤ་བཏིང་བའི་ས་གཞི་ལ༔ ཐོད་པ་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་བླུག༔ སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་ཁར་བཞག་ཅིང་༔ དྲོད་ལྡན་གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་གཡོགས༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཁྲུས་བྱས་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད་ཅིང་བསྲུང་༔ གནས་མལ་ཀླུ་རྒྱལ་གསུམ་དུ་བསྐྱེད༔ ས་རྫ་རཱ་ཛའི་སྤཽས་ཀྱིས་བདུག༔ ཀླུ་སྨན་འོ་མའི་གཏོར་མ་སྦྱིན༔ ཨོཾ་ཝ་རུ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨ་ནནྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཱ་སུ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོཿ ཨོཾ༔ ཀླུ་རྒྱལ་ཆུ་བདག་ཝ་རུ་ཎ༔ མཐའ་ཡས་ནོར་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས༔ བདུད་རྩི་འོ་མའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ རང་རང་མཐུ་རྩལ་དཔུང་སྐྱེད་ལ༔ བཅུད་ཀུན་དགུག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དམ་མནོས་བཀའ་བཞིན་བགྱིད་པར་བསམ༔ མདུན་རྟེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ལོ་ཀ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྗེས་ཆགས་གཟི་བྱིན་རབ་འབར་བསམ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་དབང་མེད་གཡོས༔ དྭངས་བཅུད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་བཀུག༔ ཞལ་ཞུགས་གསང་བའི་པདྨོར་འཁྱིལ༔ རྗེས་ཆགས་ཆེན་པོར་འོད་ཞུ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གཟུགས་སུ་བསམ༔ དེ་ལས་སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས༔ རིན་ཆེན་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱི༔ དམར་སེར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པ༔ རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ནོར་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག༔ ཞབས་ཟུང་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་དབུས༔ བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ བྃ་ཡིག་དམར་སེར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔ རང་འདྲའི་ཕོ་ཉ་གྲངས་མེད་འཕྲོས༔ འཇིག་རྟེན་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་དང་༔ བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་ཤིང་ཐོད་པར་བསྐྱིལ༔ ཞལ་དུ་བསྟིམ་ཞིང་བདེ་བས་མྱོས༔ པདྨོའི་སྦུབས་ནས་ཆར་ལྟར་བབས༔ མ་ད་ན་དང་རོ་གཅིག་འདྲེས༔ མཐོང་ཐོས་མྱོང་ཚོར་འཁོར་འདས་སྲོག༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དབང་བྱེད་པའི༔ རཱ་ས་ཡཱ་ནའི་མཆོག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཾ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླས་ཤིང་བསྒྲུབ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ བར་ཆད་བགེགས་བྱུང་ཕུར་བུས་གདབ༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ འོད་དང་སྒྲ་དང་དྲིས་ཁྱབ་སོགས༔ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྟགས་བྱུང་ན༔ དངོས་གྲུབ་བླངས་ཤིང་གནས་གསུམ་བཞག༔ ལྷ་མོ་བདུད་རྩིའི་གཟུགས་སུ་བསམ༔ ཕུད་ཀྱི་ལྷ་མཆོད་བར་པ་མྱང་༔ དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་གྱུར་པར་མོས༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་ཆུ་ཡིས་བསིང་༔ སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་དུས་སོགས་ཚེ༔ བླ་མ་མཆོད་པས་བྱིན་རླབས་འབེབས༔ ཡི་དམ་ལྷ་མཆོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར༔ མཁའ་འགྲོ་མཆོད་ན་གྲོགས་སུ་འདུ༔ ཆོས་སྐྱོང་མཆོད་པས་བཀའ་བཞིན་བྱེད༔ བཟང་སྨན་ཤིང་སྣའི་དུད་པ་བྲན༔ སྟེང་གི་ལྷ་རྣམས་དབང་དུ་འགྱུར༔ ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས༔ ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ནཱ་གའི་སྨན་སྦྱར་ཀླུ་གནས་པའི༔ མཚོ་དང་ཆུ་མིག་སོགས་སུ་བླུགས༔ ཀླུ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང་༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་རྒྱས་པར་བྱེད༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་ཚད་སྦྱར༔ མཛོད་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་བྲན་པ་ཡིས༔ གནོད་སྦྱིན་གཏེར་འཆང་དབང་དུ་འདུ༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན་ལྟར་རྡོལ༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་སིནྡྷཱུར་སྦྱར༔ རྡོ་རྗེ་མཱ་ཀཱིའི་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ གང་དམིགས་ལ་སྤྱིན་དགའ་འདུན་སྤེལ༔ མི་རྣམས་ཡིད་ནི་དབང་མེད་འཕྲོག༔ ཁྲག་ཆེན་དང་བཅས་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཅས་ཏེ་གཏོང་༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པ་དབང་དུ་འགྱུར༔ ཅི་བགྱིའི་བྲན་དང་འབངས་སུ་བྱེད༔ ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་དག་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྟོན་མོ་ནི༔ སྔགས་པས་འབད་དེ་སྤྱད་པར་བྱ༔ ཡར་དང་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས༔ མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་པོར༔ རིགས་བཟང་དམ་ལྡན་སྐྱོན་མེད་པའི༔ གཞོན་ནུའམ་ནི་གཞོན་ནུ་མ༔ ལང་ཚོ་ལ་བབས་དགུ་ལ་སོགས༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྙན་གསན་དབབ༔ དགའ་ཞིང་ཤིས་པའི་སྤྱོད་ལམ་བཅས༔ ཁྲུས་བྱས་རྒྱན་གདགས་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ བརྡ་དང་བརྡ་ཡི་ལན་བཅས་པས༔ བསང་གཏོར་སྒྲུབ་པའི་ཁང་པར་གཞུག༔ བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བཅིང་༔ སིནྡྷཱུ་ར་ཡི་དགའ་འཁྱིལ་དང་༔ ཀུ་ཤར་བཅས་པའི་འབོལ་སྟན་ལ༔ ཚོམ་བུའི་གྲལ་གྱི་རིམ་པས་དགོད༔ བདག་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་ནུས་ལྡན་བྱ༔ ཕོ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་དང་༔ མོ་རྣམས་མཱ་མ་ཀཱི་ལ་སོགས༔ རིག་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་སུ་བསྐྱེད༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཀུན༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ ཐབས་གཅིག་ཏུ་ནི་འཁོད་པར་བསམ༔ དཔྲལ་བར་སིནྡྷཱུའི་དགའ་འཁྱིལ་བྲི༔ སརྦ་ཝཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་གནས་པ་བཞག༔ མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་འབུལ༔ ཨོཾ༔ ལྷ་ཡི་མཆོད་ཡོན་ཡིད་དུ་འོང་༔ དག་པའི་ཉེར་སྤྱོད་དྲི་མ་མེད༔ བཞེས་ཤིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དག་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་སོགས་རིམ་པར་སྤེལ་ཏེ་བྱ༔ དེ་བཞིན་མིག་སྨན་མིག་ལ་བྱུག༔ ཨོཾ༔ བདེ་ཆེན་རོལ་མོ་ལས་བྱུང་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་མིག་སྨན་བླ་མེད་པའི༔ མཆོད་པས་བདག་ལ་དགེས་མཛད་ནས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨཉྫ་ནཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་སོ་རྩི་དབུལ༔ ན་བཟའ་མེ་ཏོག་དམར་པོས་བརྒྱན༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཏམྦུ་ལཱ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཝསྟྲ་ཡཱ་ཨཿཧཱུྃཿ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་མཱ་ལཱ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བསྟོད་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་༔ སྭ་སྟི་ཀ་ཡི་ཞལ་ཟས་་་་་་་་་་་་་བུར་སྦྲང་མར་ནག་ཆང་གིས་སྤྲུས་པའི་བཤོས་བུ་དམར་པོ་དགའ་འཁྱིལ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་ནོ། སྦྱིན༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་མ་ད་ན༔ ཐོད་པ་ལ་སོགས་སྣོད་དུ་བསྐྱིལ༔ རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་མདུན་བསྟར་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མ་ད་ན༔ ཁ་དོག་དྲི་དང་རོར་ལྡན་པ༔ བླ་ན་མེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཀུན་ནས་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་མཆོད༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བཞེས༔ ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་དང་༔ ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕོབ༔ འཁོར་བ་དང་ནི་མྱང་འདས་ཀྱི༔ དྭངས་བཅུད་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་སྡུས༔ རྩ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་བར་ཆད་སོལ༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་མཆོད་རྟེན་གྱིས་བཞེས་པ་ཡི༔ ལྷག་མ་རང་གི་སྣོད་དུ་བསྩལ༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཝཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ལྷག་མ་མེད་པར་བཏུང་༔ རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་རབ་ཏུ་མཉེས༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་དགྱེས་པར་བསམ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ ནུས་པ་ཐོབ་ན་གསང་སྤྱོད་བྱ༔ ཡང་ན་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་དང་༔ དྲི་རོ་རེག་བྱའི་བདེ་བ་མཆོག༔ ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་བདེ་ཆེན་སྤེལ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ངང་དུ་བཞག༔ རྩ་བའི་ལྟུང་བའང་བྱང་འགྱུར་ཞིང་༔ ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་འགྲུབ་འགྱུར༔ རྗེས་ནི་གོས་དང་རྒྱན་གྱི་རིགས༔ དམར་པོའི་ཡོན་གྱིས་མཉེས་བྱས་ལ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་རྗེས་ཆགས་རང་བཞིན་ཉིད༔ གོས་དང་རྒྱན་གྱི་ཁྱད་པར་དག༔ ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ བདེ་ཆེན་རྟག་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཝཱསྟྲ་ཨཱ་ལཾ་ཀ་ར་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྷག་མ་གཏོང་ཞིང་གླུ་གར་བྱ༔ སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད༔ ནོངས་པ་བཤགས་ལ་རང་གནས་གཤེགས༔ དེ་ལྟར་འདུ་དང་གནས་པ་དང་༔ འགྲོ་བའི་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ༔ བདེ་ཆེན་འབར་བ་རབ་ཡིན་ཏེ༔ ཆགས་དང་ཡིད་དགའ་འཛུམ་སོགས་འབྲིང་༔ ཐ་མལ་གནས་པ་ཐ་མ་སྟེ༔ དེ་ལས་ལྡོག་སྟཻ་ན་ཚ་དང་༔ རྩོད་དང་ཁྲོ་སོགས་ངན་པར་བཤད༔ ངན་ན་རྡོ་རྗེའི་བདུག་པས་བསང་༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ སླར་ཡང་བསྐྱར་བས་འགྲུབ་བར་འགྱུར༔ འདིས་ནི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཀུན༔ དངོས་སུ་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་འཐོབ༔ བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ ལྷག་པར་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སྐོང་༔ གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབང་འདུས་ལམ་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར༔ སྲིད་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་དྭངས་མ་འདུས་པ་ལས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཚེགས་མེད་ཅིང་༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འཆར༔ དེ་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ཤིན་ཏུ་གསང་བས་སྤྱད་པར་བྱ༔ གསང་ཆེན་རྫས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནི༔ རྒྱུད་སྦྱང་སློབ་མ་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་བཏབ་ལ༔ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ་པའི་ཕྱིར༔ གྲུབ་པའི་དམ་རྫས་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གཟི་བརྗིད་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨོཾ༔ སྐུ་ལས་སྐུ་འཕྲོས་གཉིས་པ་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་གྱུར་པར་བསམ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ལྕེ་ལ་སྦྱིན༔ ཨཱཿ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྲོག་གི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ གསུང་གི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ལྷ་ཉིད་འོད་ཞུ་བདུད་རྩི་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དུ་བསྒྲུབས་པར་བསམ༔ སིནྡྷཱུར་ཞུན་མར་དང་བཅས་སྦྱར༔ སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་བཀུ་མཉེ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ ཐུགས་ཀྱི་དབྱིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མ་ད་ན་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་འབར༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མངའ་ཡང་གསོལ༔ དབང་འདི་ལན་ཅིག་ཐོབ་པས་ཀྱང་༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་ཆག་འདག༔ འཁོར་འདས་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་འདུ༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་གསང་མཆོག་སྤྱོད་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་བོགས་འདོན་ཡང་དག་གོ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ད་ནའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦༧༨༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ༔ གངས་ཁྲོད་ནགས་ཚལ་མཚོ་གླིང་སོགས༔ བཀྲ་ཤིས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བར༔ ས་ཡི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པ་ན༔ ཕྱི་འཁོར་མཚམས་ཀྱི་སྲུང་མ་ནི༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྡེ་བཞིར་བཅོལ༔ སྐུའམ་སྔགས་བྱང་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས༔ མཆོད་གཏོར་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་བསྒྱུར༔ རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔ འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་དྷྲྀཥྟ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་རུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྲུང་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་སྔགས་ཀྱིས་བརྟན་པར་བྱ༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ བར་དུ་བགེགས་ཚོགས་གནོན་པའི་ཕྱིར༔ སྒོ་དྲུང་གཟུགས་བརྙན་སྦྱོར་བ་ལ༔ སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ཕུར་བུས་གདབ་ཅིང་གར་གྱིས་མནན༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་མཛད་ཆེ༔ སྟོད་ནི་ཁྲོ་རྒྱལ་འཇིགས་པ་ལ༔ སྐུ་སྨད་ཕུར་བུའི་དབལ་ལྡན་པས༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་སྙིང་ཁར་གདབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་གར་མཛད་པས༔ རྐང་མཐེབ་སེན་མོའི་ཁྱོན་གྱིས་ཀྱང་༔ ཚངས་པའི་ཡུལ་ས་གནོན་བགྱིད་ན༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྒོ་གོང་ཕུར་བུ་སྔགས་བཅས་གདགས༔ དམ་ཚིག་བསྐྱེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ༔ མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཱུཉྫ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་མཛད་བགེགས་དཔུང་འདུལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འདིར་བཞུགས་ལ༔ སྲུང་བ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བརྟན་བཞུགས་གསོལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ གསང་བ་སྣོད་བཅུད་བྱིན་བརླབ་ཕྱིར༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ སྙོམས་ཞུགས་རྗེས་ཆགས་འོད་དང་སྒྲས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འཇིག་རྟེན་གཡོས་ཤིང་ཉོན་མོངས་སྦྱངས༔ ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པ་དབང་མེད་བཀུག༔ ཞལ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལྟེ་བ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་སྙིགས་མ་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་དང་༔ ལྷན་ཅིག་ཡུམ་གྱི་མཁའ་རུ་འཁྱིལ༔ དེ་ལས་ཆར་ལྟར་བབས་པ་ཡིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཞིང་དུ་བསམ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཕྱོགས་ཀུན་སྦྲེང་༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་དང་ཡུམ༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་བཏུལ་བའི་བཅུད༔ འཁོར་འདས་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ཡི༔ སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦྱངས༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ༔ མ་འགགས་རོལ་པ་ཆེན་པོ་ལས༔ ཕྱི་སྣོད་འོག་མིན་མཆོག་གི་ཞིང་༔ ནང་བཅུད་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ལྷ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་དུ་འབར་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལེ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ས་སྣ་དང་༔ བཀྲ་ཤིས་ས་ལས་སྟེགས་བུ་བཞེངས༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་ཞི་བ་དང་༔ དེ་ཉིད་བདེ་ཆེན་སྣོད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞི་བྲི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དོན་མཚོན་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་ནས་སྒྲུབ་རྫས་དགོད་པ་ནི༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་ཀ་པཱ་ལར༔ དབུས་སུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི༔ ན་རའི་ཤ་་་་་་་་མིའི་ཤ་ དང་མཱུ་ཏྲ་་་་་་་་་དྲི་ཆུ། སྟེ༔ བརྡ་དང་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་སྨན༔ རུ་རྟ་གླ་རྩི་སྤོས་དཀར་དང་༔ པྲི་ཡཾ་ཏིགྟ་པི་ལིང་སོགས༔ ཁ་དང་ཚ་བའི་རོ་རྣམས་བསག༔ ཤར་དུ་ག་བི་་་་་་་་་་་་བ་ལང་ཤ་ བིཥྛ་་་་་་་་་དྲི་ཆེན་ དང་༔ ར་མོ་ཤག་སོགས་རྩ་བ་དྲུག༔་་་་་་་་་་་་་རྩ་བ་ལྔ་དང་གྲོ་མ་ བྲག་ཞུན་ཛཱ་ཏི་ཨ་རུ་ར༔ ཤིང་མངར་སྦྲང་རྩི་ཀ་ར་སོགས༔ མངར་བའི་རིགས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱ༔ ལྷོ་རུ་ཧ་ཡ་་་་་་་་རྟ་ཤ་དང་ ཤུ་ཀྲ་་་་་་་ཁུ་བ་ དང་༔ དབང་ལག་ག་བུར་ཐལ་དཀར་རྡོར༔ སུག་སྨཻལ་ཅུ་གང་སྐྱུ་རུ་ར༔ སྟར་བུ་བསེ་ཡབ་ལ་སོགས་པ༔ སྐྱུར་བའི་རོ་དང་ལྡན་པ་བསག༔ ནུབ་ཏུ་ཤྭ་ན་་་་་་་་་་ཁྱི་ཤ་དང་ རཀྟ་་་་་་་་་ཁྲག་ དང་༔ ག་བུར་སིནྡྷཱུར་ཙན་དན་དམར༔ ལི་ཤི་རྒྱམ་ཚྭ་མཆོག་ལ་སོགས༔ ལན་ཚྭའི་རོ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱ༔ བྱང་དུ་ཧ་སྟི་་་་་་་་་་་གླང་ཆེན་ཤ་དང་གོ་རོ་ཙ༔་་་་་་་ཀླད་པ ག་བུར་ཅོང་ཞི་ཙན་དན་དཀར༔ ཞོ་ཤའི་རིགས་དང་རྟག་ཏུ་ངུུ་༔ ཀཎྜ་ཀཱ་རི་སླེ་ཏྲེས་སོགས༔ སྐ་བ་གཙོར་གྱུར་ཐམས་ཅད་བསག༔ རྫས་ཀྱི་བགེགས་དང་དྲི་སྦྱང་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་བདུག་པས་རབ་ཏུ་བདུག༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས༔ རྡོ་རྗེ་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་བར་བྱ༔ དར་སྣས་དྲིལ་ཞིང་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས༔ བཅིངས་ཏེ་བཞག་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་ཚོགས་རྒྱས་པར་བཤམ༔ རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀཱི་ཡིས་བྲན༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དེ་ནི་སྦྱོར་བའི་རིམ་པའོ༔ དངོས་གཞི་བསྙེན་དང་ཉེར་སྒྲུབ་དང་༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཞི༔ དང་པོ་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ མདུན་རྟེན་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་དང་༔ དབྱེར་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང་༔ རང་བྱུང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ བཅུད་རྣམས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཁྱིལ༔ མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རིགས་ཀྱི་ས་བོན་འབྲུ་བཅུ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྟག་པ་དང་༔ རིན་ཆེན་ཉི་མ་གར་གྱི་དབང་༔ རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་གཡས༔ སྡིག་མཛུབ་གཏུན་ཤིང་ཞགས་པ་གཡོན༔ མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་བགྲད༔ དབུ་སྐྲ་སྨར་སྨིན་མེ་ལྟར་འབར༔ སྤྱི་བོར་བདུད་རྩིའི་གླེགས་བམ་འཆང་༔ སྟག་ཤམ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་༔ གཡོན་བརྐྱང་འཇིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ བྱེ་བ་བསམ་ཡས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་མི་ཕྱེད་པའི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ སྤྱན་འདྲེན་ལ་སོགས་ལས་རིམ་ནི༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྦྱར་བྱས་ལ༔ མཐེབ་སྲིན་རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་བཅས༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ འཁོར་འདས་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི༔ དྭངས་བཅུད་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག༔ ཞལ་ཞུགས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་དང་༔ དབྱེར་མེད་གསང་བའི་སྦུབས་སུ་འཁྱིལ༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་རྫས་ལ་ཐིམ༔ མ་དག་སྐྱོན་རྣམས་ཀུན་སྦྱངས་ཤིང་༔ དག་པ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔས༔ ཉོན་མོངས་ཕུང་པོ་ནད་གདོན་གྱི༔ རྟོག་པ་སྦྱོང་བའི་བདུད་རྩིར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྩ་བ་དང་ནི་ལས་ཀྱི་སྔགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཱུྃ་ཨོཾ་ལཱྃ་སྭཱ་མཱྃ་ཨཱཿཔཱྃ་ཧཱ་ཏྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གྲྭ་ཟུར་མ་ཉམས་འཆད་མེད་བཟླ༔ ཐུན་དྲུག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ༔ བར་ཆད་རྟགས་བྱུང་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི༔ ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཕུར་བུས་གཟིར༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ ཁྲག་འཐུང་ཀུན་གྱི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་བུ་འབར་བ་ཡིས༔ བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་སྙིང་ལ་གཟིར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཕཊ༔ ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་བཛྲ་དྷ་ར་ཨཛྙཱ་པཱ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་སྒྲ་བརྗོད་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་ལྟ་སྟངས་གཟིར༔ རྡོ་རྗེ་བདུག་པའི་སྦྱོར་བས་བསྐྲད༔ ཐུན་བྲབས་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་དང་༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་མཱ་ཀཱི་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ བདུད་རྩི་འཐོར་ཞིང་སྤོས་ཀྱིས་བདུག༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རིག་འཛིན་ས་ལ་གཤེགས་པ་ཡི༔ དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་གནས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་སྐྱིལ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ན༔ ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟག་བཞུགས་པའི༔ སྐུ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གསུང་མཆོག་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་གནས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་སྐྱིལ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ལས་ཀྱི་ཚུལ་སྣང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏའི༔ དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་གནས་པ་ཡི༔ བདུད་རྩིའི་ལྷ་མོ་འོད་འཆང་མ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་ཡིད་འཕྲོག་མ༔ རྩི་ཡི་ལྷ་མོ་གྲུབ་པ་མོ༔ བཅུད་ཀྱི་ལྷ་མོ་མྱོས་བྱེད་མ༔ མེ་ཏོག་ལྷ་མོ་མདངས་ལྡན་མ༔ འབྲས་བུའི་ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱུན་མ༔ ནགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྨ་བྱའི་མགྲིན༔ རང་རང་འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་ཚོགས༔ ཀུན་ཀྱང་བླང་དོར་མེད་པ་ཡི༔ བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་གནས་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་སྐྱིལ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཝཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱི་བྷཻ་ཥ་ཛྱཱ་དེ་ཝཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་བསྐུལ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ཆར་འབེབས་བཞིན༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་གི་གླུ་བླངས་གར་བསྐོར་བྱ༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པ་ཡིས༔ བཟླས་བརྗོད་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས༔ འོད་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་ནི༔ ཉམས་དགའ་རླུང་རིག་དྭངས་པར་འཆར༔ དེ་ཚེ་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ལྷ་རྣམས་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གྱུར༔ དེ་ཡང་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དངོས༔ བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་མཆོག་ཏུ་བསམ༔ ཧཱུྃ་མཱུྃ་ཨྃ་ལཱྃ་སྭཱ་མཱྃ་ཨཱཿཔཱྃ་ཧཱ་ཏཱྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཐར་ཕྱིན་བྱ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཞི་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཁྲོལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་སྟེ༔ དམ་རྫས་བསྙེན་པའི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ གཉིས་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྲད་བུ་དང་༔ དར་གྱི་དཀྲིས་རྣམས་བསལ་བྱས་ལ༔ རྫས་ཀུན་སོ་སོར་གཏུན་དུ་བསྩལ༔ རང་དང་རིག་མ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ ཡབ་ཡུམ་ང་རྒྱལ་ཆེར་བསྐྱེད་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཨེ་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་གཏུན་ཁུང་དུ༔ ཝྃ་ཡིག་རྡོ་རྗེའི་གཏུན་བུ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རིགས་པ་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་མཱ་མ་ཀཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང་ཧཱུྃ་གི་དབྱངས་བཅས་བཏུལ༔ དྲོད་ཐོབ་སྙོམས་པར་འཇུག་བཞིན་པས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་སྦར༔ ཕྱེ་མ་སྔར་ལྟར་ཚོམས་སུ་བཅད༔ རྒྱ་དང་བཅས་བཞག་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ མདུན་རྟེན་བསང་ཞིང་སྦྱང་བྱས་ཏེ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་སྔར་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ༔་་་་་་་སྣོད་ནི་པདྨ་བྷཉྫའི་སོགས་ནས་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔ ཞེས་པའི་བར་བརྗོད། པདྨ་ཉི་མའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བའི་མདོག༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་གཉིས་བགྲད༔ སྤྱན་གསུམ་སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་འབར༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཅོད་པན་ཅན༔ རྩ་ཕྱག་ཧཱུྃ་མཛད་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་༔ བར་པ་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་གཞུ་འགེངས༔ ཐ་མས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་རྒྱན་མི་སྡུག་ཆས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་རབ་འབར་དབུས༔ ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོས་བསྐོར༔ ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་ཧཱུྃ་གི་སྒྲས༔ རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་ཡིས་སངས་རྒྱས་མཆོད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཉན་རང་འགོག་པའི་གཉིད་ལས་བསླངས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་སྤ་བཀོང་ཞིང་༔ འཁོར་འདས་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས༔ དྭངས་བཅུད་ཧཱུྃ་ཡིག་རྣམ་ལྔའི་སྤྲིན༔ ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆར་དུ་བབས༔ ཞལ་ཞུགས་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་དེ༔ སྨན་གྱི་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལ་ཐིམ༔ རྡུལ་སྙེད་སྲིད་དང་ཞི་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་འདུས་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ལྔ་སྦྲེལ་ཁྲི་རུ་བཟླ༔ སྐབས་སུ་ལས་སྔགས་འདི་ཡང་སྦྱར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་མཱུྃ༔ བུདྡྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཨོཾ་ལཱྃ༔ རཏྣ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཏྲཱྃ་མཱྃ༔ པདྨ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧྲཱིཿཔཱྃ ཀརྨ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱ་ཏཱྃ༔ པཉྩ་མཱཾ་ས་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔

ཚོགས་མཆོད་བགེགས་འདུལ་བྱིན་དབབ་སོགས༔ ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བྱ༔ དྲི་བཟང་རྡུལ་གྱི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ འཇའ་སྤྲིན་མེ་ཏོག་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ དེ་སོགས་ཡ་མཚན་རྟགས་བྱུང་ན༔ དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་ཧཱུྃ་ལྔ་བརྗོད༔ ཧཱུྃ༔ བགེགས་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར༔ སྨན་གྱི་རྡུལ་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ ཉོན་མོངས་བགེགས་འདུལ་མཆོག་ཏུ་བསམ༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་པཉྩ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བདུད་རྩི་ཧཱུྃ་མཛད་ལ་བརྟེན་ནས༔ གཏུམ་ཆེན་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཕྱེ་མ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་སྟེ༔ ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི༔ ཕྱེ་མ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་བྱས་ལ༔ མཆོག་ཏུ་སྙོམས་ཞུགས་ཟིལ་པའམ༔ རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི་ཡིས་སྦོལ༔ སྐྱེ་བདུན་དྭངས་མ་རོ་ཙ་ན༔ མཆོག་གྲུབ་གདུང་དང་བྱང་སེམས་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་དགུག་པའི་སླད་དུ་གདབ༔ ཅི་རིགས་གོང་བུའི་ཚུལ་དུ་བཅད༔ སྣོད་དུ་བསྩལ་ལ་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་བཞེངས་པའི་ཁར༔ དྲོད་འབེབས་སྦྱོར་བ་དང་བཅས་དགོད༔ རྒྱན་དང་མཆོད་གཏོར་མཛེས་པར་བྱ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ མདུན་རྟེན་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་སྔར་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་་་་་་་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ནས། སྐྱིལ་རོལ༔ ཞེས་པའི་བར་བརྗོད། ཡབ་ཡུམ་ནི༔ དཔའ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་གསལ༔ གཞན་ཡང་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ སྙོམས་འཇུག་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་འགུགས༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་ཁྲག་འཐུང་དཔལ༔ གསལ་གདབ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་སོགས༔ ཇི་ལྟར་སྨོས་པ་བཞིན་དུ་བྱ༔་་་་་་་་་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སོགས་ནས། བསྟོད་པའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར། བདག་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་འོད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་སྤྲིན༔ སྦྱོར་བའི་པདྨོ་ནས་བྱུང་སྟེ༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཕོག༔ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྡོ་རྗེ་ཨཱ་རལླི་ཡི་སྒྲས༔ འཁོར་འདས་དངོས་ཀུན་ཤིག་ཤིགས་གཡོས༔ འཕགས་པ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འཇིག་རྟེན་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་འཕྲོག༔ ཀུན་ཀྱང་གྲུབ་པའི་རཱ་ས་ཡཱ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆེན་པོ༔ ཞལ་དུ་དྲངས་ཤིང་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ སྔགས་དང་ལྷན་ཅིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་པདྨར་བསྐྱིལ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡིས་གསང་སྒོ་བྱེ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡིས་ཆར་ལྟར་ཕབ༔ ཀུཎྜ་ལཱི་ཡིས་བཅུད་ལ་བསྟིམས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་བྱེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་གོང་བུར་འདྲིལ་བར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ཋཱ༔ དེ་ནི་རྩ་བའི་རིག་པ་སྟེ༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླ་བར་བྱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ བདུད་རྩི་དགུག་པའི་རིམ་པའོ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔་་་་་་་་་་་་དགུག་བསྟིམ་གྱི་སྔགས་འདི་གཉིས་རྩ་སྔགས་་དང་སྦྲེལ་ནས་བཟླ། བཀུག་པའི་བདུད་རྩི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨེ་ཝྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ བདུད་རྩི་བདེ་བའི་ཆར་ཆེན་དབབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་མཱཾ་ས་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ༔ གོང་དུ་སྨོས་པ་ཇི་བཞིན་སྤྱད༔ ཡ་མཚན་གཟུགས་དང་སྙན་པའི་སྒྲ༔ བདེ་ཆེན་འབེབས་དང་བཅུད་རྣམས་ལས༔ དྲི་རོ་འོད་དང་འཕེལ་བ་སོགས༔ རྟགས་མཚན་ཐོན་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ མཐར་ནི་ཐོད་པར་མཱ་ཀཱིས་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ རྗེས་ཆགས་རོལ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ གྲུབ་པའི་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ སུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལས༔ ལྷ་རྣམས་གོང་བུར་འདྲིལ་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་བྱིན་དབབ་བརྟན་པར་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས༔ རྗེས་ཆགས་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ གོང་བུ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་སྟེ༔ བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི༔ དེ་ནས་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཡིད་གཞུངས་བློ་ནི་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ལེགས་པར་བསྣུར་ལ་རིལ་བུ་ནི༔ སྲན་ཆུང་ཙམ་དུ་བསྒྲིལ་བྱས་ལ༔ གུར་གུམ་གི་ཝཾ་ཁ་དོག་བསྒྱུར༔ སྔར་ལྟར་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་བསྩལ༔ དར་གྱིས་དྲིལ་ཞིང་སྲད་བུས་དཀྲི༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་བཞག་གཟི་བྱིན་དབབ༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་འགྲོ་བས༔ མདུན་དཀྱིལ་བསང་ཞིང་སྟོང་པར་སྦྱང་༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་དང་༔ རིན་ཆེན་རི་རབ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་༔ ཕྱི་ལྟར་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་མཐའ་དབུས་བྲལ༔ ནང་ན་ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ རཏྣ་དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་སྤྲས༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པ༔ གསལ་དག་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཀློང་༔ རིལ་བུ་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཟླ་ཉི་མའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ སྤྲོ་བསྡུས་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་དང་རྩ་ཞལ་ནམ་མཁའི་མདོག༔ གཡས་སྨུག་གཡོན་སེར་རྒྱབ་ཞལ་དཀར༔ རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དབུ་སྐྲ་སྨར་སྨིན་འབར༔ བདུད་རྩིའི་གླེགས་བམ་སྤྱི་བོར་འཆང་༔ གཡས་བཞི་རྡོ་རྗེ་རྒྱུ་མའི་ཕྲེང་༔ ཚངས་པའི་མགོ་བོ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས༔ གཡོན་བཞི་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་དང་༔ སྲིན་པོ་འཆིང་ཞིང་རུས་ཕྲེང་འཕྱར༔ སྟག་ཤམ་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ རྒྱུ་མ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ རང་འོད་མཱ་ཀཱི་ཁྲོས་མས་འཁྱུད༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་ཀློང་༔ གཡོན་བརྐྱང་དྲེགས་པའི་སྟེང་ན་འགྱིང་༔ ཐུགས་ཀར་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ལྗང་སེར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧཱུྃ་ཡིག་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྲིན་སྤྲོས་པས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨའི་འདབ་མ་ལ༔ ཤར་དུ་སེར་མོ་གཙིགས་བྱེད་མ༔ ལྷོ་རུ་དམར་མོ་རབ་གཙིགས་མ༔ ནུབ་ཏུ་སྔོན་མོ་གདོལ་པ་མོ༔ བྱང་དུ་གཡུང་མོ་དུ་བའི་མདོག༔ ཤར་ལྷོར་སེར་སྐྱ་གཏུམ་མིག་མ༔ ལྷོ་ནུབ་ནག་མོ་རིགས་ཅན་མ༔ ནུབ་བྱང་སེར་མོ་དྲག་ཤུལ་ཅན༔ བྱང་ཤར་ནག་མོ་འཇིགས་བྱེད་མ༔ ཀུན་ཀྱང་རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔ ཁྲོ་མོའི་ཉམས་དང་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ པད་ཉི་དུར་ཁྲོད་རོ་སྟེང་བཞེངས༔ སྒོ་བཞིར་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་དང་༔ ལྕགས་སྒྲཽག་དྲིལ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ དཀར་དམར་སེར་དང་དུ་བའི་མདོག༔ གཡོན་རྣམས་སྡིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་འཆིང་༔ རྡོ་རྗེའི་གཙུག་ཕུད་ཅོད་པན་འཆང་༔ འོད་དམར་ཕྲེང་བའི་ཀློང་ན་རོལ༔ བར་ཁྱམས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཤ་ཟའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་པདྨར་བསྩལ་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཉེ་བར་ཞི་བ་མཆོག་གི་དབྱིངས༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཁྲག་འཐུང་མང་པོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་མྱུར་དུ་དགོངས་ཤིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཕྱག་རྒྱ་སྒྱུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ལྷ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔དགྱེས་པར་རོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ༔ སླར་ཡང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱས་དབུར་བརྒྱན་བསམ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཧོཿ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་མཆེ་བ་གཙིགས༔ བདུད་འཇོམས་རྒྱུ་མའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ དམ་ཚིག་ཤ་ཆེན་ཁྲག་ལ་གསོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ན་མཱ་མི༔ ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ལྷ་མོ་ནི༔ དྲག་ཤུལ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོའི་ཚོགས༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་མཆོག་དང་སྦྱར་ཏེ༔ ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཤྨཱ་ཤ་ན་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྨན་དང་གཏོར་མ་རཀྟས་མཆོད༔ ཧཱུྃ༔ མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་སྙིང་རྗེ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས༔ སྒེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུར་སྣང་བ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཙུན་མོར་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད༔ གཞན་ཡང་བསྟོད་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔་་་་་་་་་གཏུམ་ཆེན་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཁྲོ་བོའི་བསྟོད་པ་གང་རིགས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བདག༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་རབ་སྦྱོར་བའི༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས༔ བདག་ཅག་གསང་བའི་སྒོར་ཞུགས་ཀྱང་༔ ཉོན་མོངས་དབང་གིས་དམ་འགལ་བ༔ བཟོད་བཞེས་ཚངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ རྣམ་པར་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུན་ཐག་བཟུང་༔ བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ནི༔ ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ཞུགས༔ རྗེས་ཆགས་བཛྲ་ཨཱ་རལླིས༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའི༔ ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པ་བསྐུལ༔ འབར་བའི་འོད་དང་ཧཱུྃ་གི་སྒྲས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ དབང་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་བསྐུལ༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐོགས་མེད་བཀུག༔ རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་དང་༔ ཁམས་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཕུང་པོ་བསྒྲལ༔ སྙིགས་མ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡིས་བཞུས༔ དྭངས་མ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱིག༔ རྫས་དང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་ལྷག་པར་རྒྱས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཞི་བཟླས་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་༔ རྟགས་ནི་སྒྲུབ་ཁང་འོད་ཀྱིས་ཁེངས༔ རིལ་བུ་འཕེལ་དང་དྲི་བཟང་ཁྱབ༔ བདེ་ཆེན་སྐྱེ་ཞིང་རླུང་སེམས་ཐིམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚན་མར་བཤད༔ ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ བགེགས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུས་གདབ༔ བདུད་རྩིས་མཆོད་ཅིང་བྱིན་ཡང་དབབ༔ དེ་ནས་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་ལ༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ པདྨ་གར་དབང་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ ཚེ་ཡི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་བསྡུས༔ ཞལ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་ལས་བརྒྱུད༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབས་བདེ་བའི་བཅུད༔ ལྷ་དང་སྒྲུབ་རྫས་དབྱེར་མེད་ལ༔ ཐིམ་པས་འཆི་མེད་གཟི་བྱིན་འབར༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཚེ་དང་ལང་ཚོ་སྟེར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་ཡང་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ལས༔ རིན་ཆེན་ལྷ་མོ་མཱ་མ་ཀཱི༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་རྣམ་པར་བསྡུས༔ ལྷ་དང་སྒྲུབ་རྫས་དབྱེར་མེད་ལ༔ བསྟིམས་པས་འདོད་དོན་ཀུན་སྩོལ་བའི༔ ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཤྲཱི་བཱ་སུ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ སྔགས་དང་ཕྱག་མཚན་ཚུལ་དུ་བྱོན༔ ལྷ་དང་སྒྲུབ་རྫས་དབྱེར་མེད་ལ༔ ཐིམ་པས་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འཕེལ༔ མཐོང་ཐོས་མྱོང་བས་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧོ༔ འདི་རྣམས་ཁྲི་ཡིས་ལས་འགྲུབ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས༔ རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་སྟེ༔ སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ རང་དོན་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ སྔགས་ཀྱི་གྲངས་དང་མཚན་མའམ༔ དུས་ཀྱི་ངེས་པ་བསྙེན་པ་དང་༔ ཉེར་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་སྟེ༔ སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་གཉིས་གཉིས༔ དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ འབྲིང་ལ་ཉིས་འགྱུར་ཐ་མས་ཀྱང་༔ སུམ་བལྡབ་བརྩོན་པས་ངེས་པར་འགྲུབ༔ དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་སྒོར་ཁྲིའུའི་ཁར༔ བྷནྡྷ་གྲུབ་པའི་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་༔ གཞན་ཡང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་དུ་བཤམ༔ བདག་མདུན་ལྷར་བསྐྱེད་བཟླས་བརྗོད་བྱ༔ ཁྱད་པར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་པ་རྣམས༔ འགྱོད་པས་བཤགས་བསྡམ་དག་པར་བྱ༔ བཅུད་ཀྱི་དབུས་སུ་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གསལ་བཏབ་ལ༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀཱིའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རྗེས་ཆགས་འོད་ཟེར་དམར༔ ཉི་མ་འཆར་ཁའི་མདངས་ཅན་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ ཟག་མེད་བདེ་བས་རབ་ཏུ་མཉེས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་གྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་བྃ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ སྟོང་ཕྲག་སྙེད་དུ་དག་པར་བཟླ༔ བ་སྤུ་གཡོ་དང་བདེ་ཆེན་འབེབས༔ དེ་སོགས་གསང་བའི་རྟགས་མཐོང་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་དབབ༔ བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་ལ་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ཨོཾ༔ འོག་མིན་གསང་བའི་པདྨོ་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་བྷ་ག་རུ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ རྡོ་རྗེ་དགྱེས་པའི་རོལ་པ་ཡིས༔ ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་བྱང་སེམས་ལ༔ ལྷག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བ་ལྟར༔ དེང་འདིར་བདག་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ ངོ་མཚར་གནས་མཆོག་སིངྒའི་གླིང་༔ ནགས་ཚལ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པ་རུ༔ སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་གསང་བ་དང་༔ བྲམ་ཟེའི་བུ་མོ་བདེ་ལྡན་མས༔ བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་ཚེ༔ རྣམ་སྨིན་ལུས་དག་སྐྱེ་ཤི་བྲལ༔ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ལྟར༔ དེང་འདིར་བདག་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཧྱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ༔ བྱིན་རླབས་གྲུབ་གནས་བལ་པོའི་ཡུལ༔ ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ སློབ་དཔོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་༔ རྒྱལ་རིགས་ཤཱཀྱ་དེ་ཝཱི་ཡིས༔ བདུད་རྩིའི་གསང་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དབྱེར་མེད་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ལྟར༔ དེང་འདིར་བདག་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ངོ་མཚར་རྟགས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་༔ ཆོ་འཕྲུལ་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཅག་གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་རྫས་ཚུལ་བཞིན་སྦྱར༔ གཟུང་འཛིན་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་བསྟིམས༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཞེན་པ་བཏུལ༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བྱས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་སྤེལ༔ ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་རྒྱུན་མ་བཅད༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྒྲུབས་ལགས་ན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ བདེ་ཆེན་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཐོབ་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཐོབ་མཛོད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་མཛོད༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཐོགས་མེད་མཛད༔ ཁྱད་པར་རྫས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ མཆོག་ཏུ་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་གཡེལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ དེང་འདིར་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཞེས་བརྗོད་སྣོད་བཅུད་སྤྱི་བོར་བླང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ རྫས་དང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ཚོགས་ལས༔ སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་བསམ་ཡས་འཕྲོས༔ བདག་རྟོག་ཕུང་པོའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཐོབ་བསམ༔ རིལ་བུའི་ལྷ་ལས་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆར་ལྟར་བབས༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ རྗེས་ཆགས་བདུད་རྩིར་ཞུ་བར་བསམ༔ དམ་རྫས་དང་སྦྱར་མ་ད་ནིའི༔ ཕུད་ཀྱིས་བླ་མ་ལྷར་བཅས་མཆོད༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་ལས༔ ལྷ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རིལ་བུའི་གཟུགས༔ དངོས་གྲུབ་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱིག༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བཅུད་དུ་བསམ༔ དམ་རྫས་སྣོད་བཅས་མགྲིན་པར་བཞག༔ གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི་ལྷག་མེད་བཏུང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ རྩ་ཁམས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་༔ སྒོ་གསུམ་བར་ཆད་སྒྲིབ་ཀུན་དག༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་འབར༔ གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཐོབ་བསམ༔ རིལ་བུ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་མྱང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རིལ་བུའི་གཟུགས༔ སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་འབར༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས༔ དམ་ཚིག་དངོས་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ༔ བདེ་ཆེན་མཐུ་ཡིས་ལོངས་སྤྱད་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མོས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་བདེ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་གར་ཡང་བྱ༔ གཞན་ཡང་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས༔ ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱད༔ ཁྱད་པར་སྨོན་ལམ་རྩེ་གཅིག་གདབ༔ ཨོཾ༔ བདུད་རྩི་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ མཆོག་གི་དམ་རྫས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པར་ཤོག༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ བླ་མ་ལྷ་དང་སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་བས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླངས་བྱས་ནས༔ གཞན་དོན་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ༔ མཱ་མ་ཀཱི་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སླཽབ་དཔོན་གྱིས༔ འཆི་མེད་རྟག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་པས་གསོལ་གདབ་རྒྱུད་སྦྱངས་ལ༔ མ་ད་ན་ཡི་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ དངོས་གྲུབ་ལྷག་པའི་དམ་རྫས་མཆོག༔ དེང་འདིར་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ད་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧོཿ བདུད་རྩིས་ལུས་གང་བདེ་བས་མྱོས༔ སྤང་བླང་རྟོག་པའི་དྲི་མ་དག༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་སྣོད༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀཱིའི་སྐུར་གྱུར་བསམ༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་དམ་རྫས་སྣོད་དང་བཅས༔ སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རིལ་བུའི་ལྷ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སློབ་མའི་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ལྷ་ཉིད་རིལ་བུའི་གཟུགས་གྱུར་པ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་ལྕེ་ལ་སྦྱིན༔ ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བདེ་བ་ཆེའི༔ བདེ་ཆེན་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཝཱ་ཀ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ རིལ་བུ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པ༔ ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་སྙིང་དབུས་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་རིལ་བུའི་དམ་རྫས་ཀྱི༔ ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད་པ་ལས༔ སློབ་དཔོན་ཐུགས་ནས་ཧཱུྃ་འཕྲོས་ཐིམ༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད༔ བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་དྲི་མ་མེད༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག༔ མཁའ་ཁྱབ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ འགྲོ་དོན་ལས་སྦྱོར་ཅི་རིགས་སྦྱིན༔ ཡོན་ཏན་བརྗོད་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་གདམས༔ མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་གླུ་ཡང་བླང་༔ དབང་འདིར་གང་གིས་འབྲེལ་པ་ཀུན༔ མཚམས་མེད་ལས་ཀྱང་ཀུན་བྱང་ནས༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་མཆོག་རྣམས་དང་༔ སྐལ་བ་མཉམ་པ་ཁོ་ནའོ༔ དེ་ལྟར་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཕྱིར༔ འགྲོ་དོན་ལས་སྦྱོར་རྣམས་དྲུག་ནི༔ ཕྱི་ནང་མཚམས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལ༔ གཏང་རག་དབུལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སླར་ཡང་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད༔ སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་བསྡུ༔ རིལ་བུ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་པས༔ མཆོད་པའི་གྲལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ ཆ་གཅིག་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བཅས༔ བུམ་པ་བཟང་པོའི་བཅུད་དུ་གཏམས༔ ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསམ༔ དཔལ་ཅན་རི་བོའི་སྒང་ལ་སྦས༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་དངོས༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏེར་སྦས་པས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ནི་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་དང་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཡུལ་དེར་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔ རི་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ བྱང་ཆུབ་ས་བོན་ཐེབས་པར་འགྱུར༔ རི་བོ་མཐོང་གྲོལ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ཆ་གཅིག་དྲི་བཟང་གི་ཝཾ་བཅས༔ དུང་དང་གཎྜི་སིལ་སྙན་སོགས༔ རོལ་མོའི་རིགས་ལ་བྱུགས་ཤིང་གདགས༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་མཉམ་སྦྱོར་བས༔ སངས་རྒྱས་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ས་ཏྭ་བཛྲཱི་ཎཱི་ཤབྡ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་དེ་ཐོས་ཙམ་གྱིས༔ གནོད་པ་ཞི་ཞིང་དངོས་གྲུབ་རྒྱས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རིགས་ཅན་འགྱུར༔ རོལ་མོ་ཐོས་གྲོལ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ཆ་གཅིག་ཟས་མཆོག་བདུད་རྩི་སྦྱར༔ རྒྱས་པའི་སྲེག་བླུགས་ཚུལ་བཞིན་དབུལ༔ གཞན་ཡང་བཟང་ཤིང་དུད་པ་དང་༔ མཐུན་པའི་རླུང་སྦྱར་ཁྱབ་པར་སྤེལ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་དྲི༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་ཤུགས་འཆང་བ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཏཱྃ་ཏཱ་ར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གང་གི་དྲི་ཙམ་ཚོར་བས་ཀྱང་༔ ནད་ཞི་གདོན་སེལ་ཚེ་བསོད་འཕེལ༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར༔ བདུག་པ་ཚོར་གྲོལ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་མྱང་ཚུལ་ནི༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྕགས༔ པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་པའི༔ ཟེའུ་འབྲུར་ཨཱཿཡིག་དམར་པོས་མཚན༔ མཐེ་བོང་པདྨ་གར་དབང་དང་༔ སྲིན་ལག་གོས་དཀར་ཡུམ་དུ་གསལ༔ བདུད་རྩིའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ ལྗགས་ཀྱི་ཨཱཿལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ མགྲིན་པ་ནས་བརྒྱུད་ལུས་ཀུན་གང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་རྟོག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་ཀྱིས་རབ་མྱངས་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བརྟན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པཱྃ་པཎྜ་ར་རཱ་ས་ནཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ དེ་ལྟར་ཡུན་དུ་བསྟེན་པ་ཡིས༔ འཇའ་ཚོན་ལུས་དང་གཡུང་དྲུང་སྲོག༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འདག༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན༔ ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་སྲུང་༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་འདུ༔ གཞན་ལའང་ཚུལ་འདིས་བྱིན་པ་ཡིས༔ འབྲེལ་ཚད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ རྫས་མཆོག་མྱོང་གྲོལ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ཆ་གཅིག་ག་བུར་ལ་སོགས་པའི༔ དྲི་དང་སྦྱར་ཞིང་ལུས་ལ་བྱུག༔ རིན་ཆེན་ཟེའུར་མགུལ་དུ་བཅང་༔ མཚན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཡང་གདགས༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་བཅུད༔ རེག་བྱ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱར༔ གང་གིས་འཆང་དང་རེག་པ་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྃ་མཱ་མ་ཀཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཏིཥྛནྟུ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རང་ཉིད་ཚེ་རིང་ནད་གདོན་ཞི༔ བསམ་རྒུ་འགྲུབ་ཅིང་བདེ་ཆེན་འཕེལ༔ གཞན་གྱི་ལུས་ལ་རེག་པས་ཀྱང་༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་ངེས་པར་འགྱུར༔ སྙིང་པོ་རེག་གྲོལ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ཆ་གཅིག་ཀླུ་ཡི་སྨན་དང་སྦྱར༔ རྒྱུན་འབབས་ཆུ་བོའི་འགྲམ་ངོགས་སུ༔ མཎྜལ་དབུས་སུ་ཚོམ་བུ་དང་༔ སྨན་མཆོག་རིལ་བུ་དང་བཅས་བཤམ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཱ་མ་ཀཱི༔ ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསྐྱེད༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ཀླུ་ལ་འོ་མའི་གཏོར་མ་སྦྱིན༔ ཨོཾ༔ ཀླུ་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་ལོངས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཡིས༔ གུས་ཤིང་དགའ་བས་དང་བླང་བསམ༔ ཡེ་ཤེས་རང་ཐིམ་ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ བཀུར་སྟི་དང་བཅས་རིལ་བུ་རྣམས༔ རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་༔ ཆུ་བོས་ཁྱབ་ཚད་གྲོལ་བར་བསམ༔ བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་བྱ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀཱིའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས༔ སྲིད་པའི་རླན་གྱིས་ཁྱབ་ཚད་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ དེས་ནི་སྲིད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དེས༔ ཁྱབ་ཅིང་མྱངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ རྩོལ་མེད་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོས༔ བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་སད་པར་འགྱུར༔ ཆུ་བོ་དབྱིངས་ཁྱབ་ལས་སྦྱོར་རོ༔ དེ་ལྟའི་ལས་སྦྱོར་རིམ་པ་རྣམས༔ བདུད་རྩིའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དང་༔ མྱང་གྲོལ་ཀུན་ལ་རིག་པས་སྦྱར༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མངོན་སུམ་བྱེད༔ དེ་ལྟར་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཐབས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དམ་རྫས་ཆེའི༔ ཡོན་ཏན་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་སྡེ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ན་རའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་སྡོམ་ལྡན་ཞེ་སྡང་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་མངོན་དུ་བྱེད༔ རྡོ་རྗེ་ག་བིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ལུས་སེམས་བརྟན་ཅིང་ང་རྒྱལ་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རྟག་པ་དམ་པའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་གྷོ་རའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བློ་གསལ་ཡིད་གཞུངས་འདོད་ཆགས་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ ཀུན་མཁྱེན་ཉིད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཤྭ་ནའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ བྱིང་རྨུགས་ཞི་ཞིང་གཏི་མུག་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེ་ཧ་སྟིའི་བཟའ་བ་ཡིས༔ ཀུན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ཕྲག་དོག་དང་༔ དེས་བསྐྱེད་ནད་གདོན་བགེགས་རིགས་སེལ༔ སྟོབས་བཅུ་དག་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་མུ་ཏྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ནད་ཀུན་སེལ་ཞིང་དབྱངས་སྙན་བྱེད༔ འཕོ་བའི་ནད་དང་རིམས་རྣམས་སྲུང་༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བདུད་རྩིའི་བིཥྛཱི་དམ་ཚིག་གིས༔ མདོག་བཟང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོར་བྱེད༔ སྦྱར་དང་གྱུར་པའི་དུག་ཀུན་འཇོམས༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཚེ་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩིའི་ཤུ་ཀྲའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་ཤེས་སྣ་ཚོགས་འཆར༔ ནུས་པར་ལྡན་ཞིང་འདོད་རྒུ་འགྲུབ༔ རྡོ་རྗེ་སྟོབས་ཀྱི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་རཀྟའི་དམ་ཚིག་གིས༔ རྒས་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་གསལ༔ འབྱུང་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས༔ རྡོ་རྗེ་དབང་བཅུའི་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར༔ བདུད་རྩི་གོ་རོ་ཙ་ན་ཡིས༔ འདོད་པའི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ༔ ལས་རྣམས་ཐོགས་མེད་མཐུ་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྦྱར་བས༔ དུག་ལྔ་སེལ་ཞིང་ནད་ལྔ་ཞི༔ གདོན་ལྔ་འཇོམས་ཤིང་སྟོབས་ལྔ་ཐོབ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་འགྱུར༔ རྣམ་མང་སྨན་དང་སྦྱར་བ་ཡིས༔ འདུ་བའི་ནད་རྣམས་འབྱང་བ་དང་༔ ཚེ་རིང་རྒས་སྲ་དབང་པོ་གསལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་བྱེད༔ ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ ཕྱི་ནང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ༔ སྒྲུབ་གནས་བྱིན་ཆགས་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ འཇའ་ཚོན་ལུས་དང་གཡུང་དྲུང་སྲོག༔ འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ རིལ་བུ་གང་གིས་མཐོང་བའམ༔ དྲི་ཚོར་མགུལ་དུ་འཆང་བ་དང་༔ ཅུང་ཟད་མྱང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ལྕགས་ལས་གསེར་འགྱུར་རྩིས་བཏབ་བཞིན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང་༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདེ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རིགས་སུ་སྐྱེ༔ ལྷ་དང་རིལ་བུ་དབྱེར་མེད་པ༔ མཐོང་བས་བུམ་དབང་རྟོགས་པ་ཐོབ༔ མྱངས་པས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ བྱང་སེམས་འཕེལ་བས་དགའ་བཞི་སྐྱེ༔ དེ་ཉིད་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩིར་རྣམ་དག་པའི༔ བཞི་པའི་ལམ་མཆོག་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་གསང་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ༔ མཐའ་དག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ མཆོག་གི་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་འདི༔ རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་འབད་དེ་སྒྲུབས༔ ཐུན་དྲུག་བཞིའམ་རེ་རེའམ༔ དཀར་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་གཅིག་ལ༔ སྔགས་པས་རབ་ཏུ་བསྟེན་བྱ་སྟེ༔ སངས་རྒྱས་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གསུང་༔ དེ་ལྟར་གྲོལ་བ་བླ་མེད་པ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རིལ་བུ་ནི༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་འགྲུབ་པའི༔ ལམ་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཡང་དག་གོ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦༧ཿ ཞི་བ་དང་ནི་རྒྱས་པ་དང་༔ དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་མཆོག་གི་ལས༔ ཐམས་ཅད་མེ་ཡིས་བྱེད་པ་སྟེ༔ སོ་སོའི་རིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ སྔགས་མཁན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་པས༔ ཞི་ཞིང་རབ་ཏུ་སྙེམས་པ་དང་༔ ཆགས་དང་ཁྲོ་གཏུམ་བདེ་བ་ཆེའི༔ བསམ་དང་སྦྱོར་བ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ས་གཞི་གར་གྱིས་སྦྱང་བའམ༔ ཡང་ན་གཏོར་མ་བྱིན་པས་བསླང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་དང་བདུད་རྩིས་གཏོར༔ རྒྱུད་དག་རིག་མ་དང་བཅས་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་ལས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྦྱོར་ལྡན་པས༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ དེ་ནས་ཐབ་ཁུང་འདུ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཁྲུ་གང་དཀར་ཟླུམ་ཞི་བ་སྟེ༔ ཁྲུ་དོ་སེར་པོ་ཁྲུ་བཞི་རྒྱས༔ ཁྲུ་ལྷག་་་་་་་སོར་བཅུ་དྲུག དམར་པོ་ཟླ་གམ་དབང་༔ སོར་མོ་ཉི་ཤུ་མཐིང་ནག་མདོག༔ ཟུར་གསུམ་མངོན་སྤྱོད་ལས་སུ་ཤེས༔ མཆོག་ལ་རྒྱས་པ་ཅི་བཞིན་སྦྱར༔ ཁུང་བུ་འབྲུའམ་རི་མོས་མཚོན༔ སོ་སོའི་བུད་ཤིང་ལེགས་པར་བརྩིག༔ ཕྱོགས་དུས་གོས་རྒྱན་འདུག་སྟངས་སོགས༔ གསང་བ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བརྟག༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་གཟུང་༔ མཆོད་དང་བསྲེག་བྱའི་རྫས་རྣམས་བརླབ༔ ལས་མཐུན་རྡོ་རྗེའི་མེ་ལྕེ་སྤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྭ་ལ་རཾ༔ དག་བྱེད་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་དགྲམ༔ འབར་བའི་དབུས་སུ་མེ་ལྷ་བསྐྱེད༔ ཨོཾ་སརྦ་དེ་ཝ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛ་ཨགྣི་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿ དགུག་བསྟིམ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་ཞིང་འབར་བའི་ཀློང་༔ ལས་དང་རྗེས་མཐུན་ལྷ་བསྐྱེད་དེ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་ཞི་བ་ཉིད༔ བདུད་རྩི་ཁྲག་འཐུང་རྒྱས་པར་བརྟག༔ བདུད་རྩི་མཱ་ཀཱིས་དབང་བྱེད་དེ༔ བདུད་རྩིའི་ཧཱུྃ་གིས་བགེགས་ཀུན་སྲེག༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེས༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་དགུག་བསྟིམ་རང་དབང་བསྐུར༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ རང་སྔགས་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་ལྡན་པས༔ བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་བཅས༔ མར་དང་ཡམ་ཤིང་མེ་ཏོག་དཀར༔ ཡུངས་ཀར་ཏིལ་གྱིས་ཞི་བར་བྱེད༔ ཨོཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རིན་ཆེན་འབེབས་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མར་དང་ཡམ་ཤིང་མེ་ཏོག་སེར༔ རིན་ཆེན་ཟས་མཆོག་རྒྱས་པར་བྱེད༔ སྭཱ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མར་དང་ཡམ་ཤིང་མེ་ཏོག་དམར༔ ཆང་དང་སྦྲང་རྩིས་འགུགས་པར་བྱེད༔ ཨཱཿཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མར་དང་ཡམ་ཤིང་མེ་ཏོག་ནག༔ ཁྲག་དང་དུག་གིས་བརླག་པར་བྱེད༔ ཧཱ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མར་དང་ཡམ་ཤིང་མེ་ཏོག་སྔོ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིས་མཆོག་འགྲུབ་འགྱུར༔ ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཧོཿ གར་དང་ཚོགས་དང་མ་ད་ན༔ གོས་ཟུང་སོ་རྩི་དག་ཀྱང་དབུལ༔ གཏང་རག་བྱ་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་ལྟེ་བའི་ཨ་ལ་བསྡུ༔ དམ་ཚིག་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷར༔ བསྲེག་རྫས་ལྷག་མ་བྱིན་ནས་ཀྱང་༔ ཤིས་པར་གསོལ་ལ་རང་གནས་གཏང་༔ ལས་ཀྱི་རྗེས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྡུ༔ དགའ་སྟོན་བྱ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔ བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་དབབ༔ འདིས་ནི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འདག༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་རབ་ཏུ་འབྱིན༔ བསམ་པའི་དོན་ཀུན་རྫོགས་བྱེད་པའི༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་དག་གོ༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣༤༥༦༧ཿ དེ་ལྟར་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆོ་ག་ནི༔ ཡོངས་རྫོགས་བདུད་རྩིའི་སྒོ་ནས་སྦྱིན༔ སློབ་དཔོན་སྔགས་ཤེས་རྒྱུད་རིག་པ༔ ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བ་ཡིས༔ ལྷ་ལ་དབང་མི་ཟ་བའི་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་བསྙེན་པས་ནུས་པ་དབྱུང་༔ ཕྱི་ནས་ས་གཞི་བརྟགས་བྱས་ལ༔ བསླང་དང་སྦྱང་དང་སྲུང་བ་སོགས༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་རབ་སྦྱར་ནས༔ གནས་ཁང་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ༔ དེ་ནས་སྙན་གསན་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ས་གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་༔ བདག་དང་སློབ་མར་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ ཞེས་གསོལ་དགྱེས་པས་ཞལ་བཞེས་ཤིང་༔ དགའ་བའི་སྒྲར་བཅས་ས་ལ་ཐིམ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བརྟག༔ བུམ་པ་ཆས་སུ་གཞུག་བྱས་ལ༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་ཡིས་སྐད་ཅིག་གིས༔ ལྷ་གསལ་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འོད་ཞུ་ནུས་པ་ལྡན་པར་བསམ༔ སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ བགེགས་བསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ༔ མཎྜལ་དང་བཅས་གུས་བཏུད་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་ཆེས༔ བདག་ལ་ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་མཐུ་ཆེན་པོས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་ལན་གྱིས་སྤྲོ་བ་སྐྱེད༔ ཨེ་མ་ཚུལ་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་མཆོག༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལམ་ཆེན་པོ༔ ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ༔ སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ལ་གུས་པ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྲུངས༔ ཞེས་གདམས་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ལྷ༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ཀུན༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ ཉེས་སྤྱོད་ཆ་དང་བཅས་པ་སྡོམ༔ དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་སྡུད༔ སེམས་ཅན་དོན་ནི་མཉམ་མེད་སྤྱད༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ མ་ལུས་བཟུང་ཞིང་བསྲུང་བར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་དམ་བཅའ་གཟུང་༔ གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་ལ༔ མེ་ཏོག་སྤོས་སོགས་མཆོད་པས་མཆོད༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་སོ་ཤིང་སྦྱིན༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བུས་ཀྱང་བླངས་ལ་ཐལ་མོས་བཟུང་༔ སྔགས་བཅས་སོ་ཤིང་ར་བར་དོར༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ས་ཧཾ༔ ལྟས་དང་སྦྱར་ཏེ་ལུང་ཡང་བསྟན༔ བདུད་རྩི་མཱ་ཀཱིའི་ཁྱོར་ཆུ་ཡིས༔ མཚན་མའི་རྣམ་པར་རྟོག་པར་སྦྱང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཱ་མ་ཀཱི་སརྦ་སཾ་ཀལྤ་བི་ཤོདྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་སྐུད་པས་བཅིང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི༔ དག་བྱེད་རྩྭ་ཡི་སྔས་སྟན་གཏད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སླར་ཡང་སྔགས་ལ་བློ་བརྟན་ཕྱིར༔ འཇིག་རྟེན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལས༔ རབ་ཏུ་དཀོན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐེག༔ དེ་རིང་རྙེད་དོ་སྐལ་བཟང་རྣམས༔ ཚུལ་ཆེན་འདི་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ རྨི་ལམ་བརྟག་ཅིང་མཚན་མ་བཤད༔ དེ་ནས་འཇམ་པའི་སྟེགས་བུ་ལ༔ བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་སྐྱང་ནུལ་བྱ༔ ཅི་རིགས་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ བུམ་པ་ལ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ༔ སྐུ་ཡི་རྟེན་དུ་མཁས་པས་བརྟག༔ གསུང་ནི་དེ་བཞིན་བདུད་རྩི་སྟེ༔ ཐུགས་ནི་མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་ར༔ དགའ་འཁྱིལ་བྃ་གྱིས་མཚན་པ་བཤམ༔ གཞན་ཡང་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཆུ༔ ལྷོར་རུ་རྡོ་རྗེ་བདུག་པ་དང་༔ ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་མ་ད་ན༔ བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་མཆོག༔ དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་དགོད༔ མཐའ་སྐོར་མཆོད་གཏོར་ཕྲེང་བ་དང་༔ བ་དན་རྒྱལ་མཚན་དྲྭ་བ་སོགས༔ མཛེས་ཤིང་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཀླུབ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ ཚོགས་དང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་བྱ༔ བདག་ཉིད་ནས་ཐོན་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་དང་དབང་བསྐུར་དང་༔ རྗེས་སུ་གནང་བ་རྣམས་གསུམ་གྱིས༔ གོ་འཕང་ཆེན་པོའི་མཆོག་ལ་བཞག༔ དེ་ལ་ཕྱི་འཇུག་སྦྱོར་བ་ནི༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ཧཱུྃ་གིས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ རྡོ་རྗེའི་གྲལ་འཁོད་མཎྜལ་དབུལ༔ མིག་དགབ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་གཏད༔ དངོས་གཞི་གསོལ་གདབ་སྡོམ་གཟུང་བར༔ ལྷག་གནས་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བྱ༔ གསང་སྔགས་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་བརྟན༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ དེང་ཁྱོད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གཞུག་པར་བྱ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྤྱོད་པ་འདི༔ གཞན་དུ་སྨྲས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་གདམས་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་གཞུག༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྦྱོར་བ་གུས་པས་ཕྱག་བྱ་ཞིང་༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་མཎྜ་ལ་ན་མཱ་མི༔ སླར་ཡང་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ འཐུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འདི་འཐུངས་ཤིག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་རབ་ཏུ་སྲེག༔ བསྲུང་ན་ཚེ་འདིར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ་བཛྲ་མཱ་མ་ཀཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋཱ༔ དེ་ལྟར་བདུད་རྩིའི་མྱངས་པ་ལས༔ ལུས་གང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར་བ་ཡིས༔ སྐད་ཅིག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ༔ ཁ་སྦྱོར་སྐུ་རུ་ལས་ཀྱིས་གསལ༔ དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ རིགས་བརྟག་སླད་དུ་མེ་ཏོག་དོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གང་བབས་རིགས་སུ་ངེས་བྱས་ལ༔ སླར་ཡང་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་འཆིང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤ་ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་མིག་ཀྱང་དབྱེ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ལྟོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་ལྟོས༔ ཁྱོད་ནི་སྒྲིབ་དག་ཡེ་ཤེས་མཐོང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རིགས་སུ་སྐྱེས༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར༔ ཞེས་པས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བྱས་ལ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན༔ དེ་ནི་འཇུག་པའི་རིམ་པའོ༔ དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་ལ༔ བུམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་དང་༔ དེ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བཞི་པ་སྟེ༔ རྣམ་པ་བཞི་ཡིས་སྨིན་པར་བྱ༔ དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ ཇི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེས༔ རིགས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་དབང་བསྐུར་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་ལྷ་དང་༔ སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་དབང་བསྐུར་བསམ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་དབང་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་སྦྱར༔ དག་པའི་དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེས༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་སུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾ༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་དབུ་རྒྱན་བཅིང་༔ ཏྲཱྃ༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀཱི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ བདེ་གཤེགས་ལྔ་བདག་ཅོད་པན་ཆེ༔ དར་དཔྱངས་དག་དང་རབ་ལྡན་པས༔ སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་རཏྣཱ་མ་མཱ་ཀི་བཛྲ་མུ་ཀུ་ཊ་པ་ཊ་ལཾ་བྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེ་གསོར༔ ཧྲཱི༔ ཧཱུྃ་མཛད་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེ༔ རབ་ཏུ་གསོར་ཞིང་བསྐྱོད་པ་ཡིས༔ སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཧཱ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ ཤེས་རབ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་སད་མཛད་པས༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་གཎྜེ་ཨ་ཨཱ༔ བདུད་རྩི་ཁྲག་འཐུང་མིང་ཡང་གདགས༔ ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་ཡེ་ཤེས་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་མིང་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་རབ་གྲགས་པས༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ནཱ་མ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཨོཾ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ གསང་བའི་བུམ་པ་་་་་་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ། གནས་གསུམ་བཞག༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེའི༔ ཐུགས་གསུང་སྐུ་རུ་དབང་བསྐུར་བས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོའི་རྗེས་སུ་སྤྱོད༔ ཨོཾ་སརྦ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཨོཾ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ སོ་སོའི་བཟླས་པའི་ལུང་ཡང་སྦྱིན༔ བརྟན་ཕྱིར་སློབ་མས་མེ་ཏོག་ཕུལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་སྩལ་ལགས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་མེ་ཏོག་སྦྱིན༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་གསང་བའི་སྔགས༔ འདི་ལ་རབ་ཏུ་སྩལ་ལགས་ཀྱི༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཀྱང་༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དོན་གྱི་དེ་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱ༔ འདི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་གི་སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་བརྟག༔ སེམས་ཙམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ༔ རྣམ་ཤེས་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད༔ སྐྱེ་མེད་རང་བཞིན་ལྷར་ཤར་བ༔ གཟུགས་ནི་དཔལ་ལྡན་ཁྲག་འཐུང་སྟེ༔ ཚོར་བ་རིན་ཆེན་མཱ་མ་ཀཱི༔ འདུ་ཤེས་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར༔ འདུ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ རྣམ་ཤེས་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ལས༔ ལྷ་དང་སྔགས་ནི་ཅིར་ཡང་འཆར༔ བུ་ཁྱོད་དེ་ལྟར་རབ་རྟོགས་པས༔ དབང་པོར་གང་དང་གང་སྣང་བ༔ དེ་དེ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིར་རྟག་ཏུ་ལྟོས༔ མ་ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ལུས་སྒྲིབ་དག༔ སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒྲུབ་ལ་དབང་༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་བསམ༔ གདམས་ངག་དག་ཀྱང་དབོག་པར་བྱ༔ གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་གི་སླད༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བྱང་སེམས་སྦྱིན༔ ཧོཿ མུ་ཏིག་ལྟར་དཀར་བདེ་བ་ཆེ༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དམར་འོད་འཕྲོ༔ དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོས༔ སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བུས་ཀྱང་རྟོག་པ་མེད་སེམས་ཀྱིས༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཞེས༔ མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིས་ཁྱབ༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ རྗེས་འབྲེལ་བྱང་ཆུབ་ལུང་སྟོན་ཕྱིར༔ མི་འཇིགས་སྦྱིན་པའི་ཕྱག་རྒྱར་བཅས༔ ཨོཾ༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ དེང་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་ལུང་སྟོན་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་དཔལ་ཞེས་པའི༔ མཚན་གྱིས་ས་གསུམ་དགེ་བར་འགྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ནཱ་མ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ངག་སྒྲིབ་དག༔ གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་བསམ༔ རྗེས་འབྲེལ་གསང་བའི་གདམས་ངག་འབོག༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་མར་བརྟེན་ནས༔ ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ སིནྡྷུ་ར་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀཱི་རུ་གསལ༔ མཚན་ལྡན་རིག་མར་བསྟིམ་ཞིང་སྦྱིན༔ ཧོ༔ ཁྱོད་ནི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སྟེ༔ ཤེས་རབ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱོར༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ཡིས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཱ་མ་ཀཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ལྷར་གསལ་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་མཉམ་ལྡན་པས༔ འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་བསྐུལ་བྱས་ལ༔ རྒྱུ་འབྲས་དགའ་བ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད༔ རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི༔ ལམ་དང་འབྲས་བུར་དབུགས་རབ་དབྱུང་༔ སྐལ་བཟང་འདོད་ལ་སྤྱོད་པ་ཁྱོད༔ ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་སྦྱར་བའི༔ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་བ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་བསམ༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་གདམས་ངག་སྦྱིན༔ བཞི་པ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ནི༔ གསུམ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་དཔེས་མཚོན་ཏེ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པའི༔ དེ་ཁོ་ན་ཡི་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ ཨཿ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྟོག་པ་སྟེ༔ རང་བཞིན་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་དེ་ཁོ་ན༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པར་རབ་ཏུ་བསྒོམ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱེ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཚིག་གི་གསལ་གདབ་དོན་ངོ་སྤྲད༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ༔ ཨེ་མ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཞུགས་པ་དང་ནི་རབ་རྟོགས་པས༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་ལས་འདས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའོ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་ཤེས་སྒྲིབ་དག༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམ་ལ་དབང་༔ ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་སྐལ་ལྡན་བསམ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་བསྟན༔ དེ་རྣམས་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ དེ་ནས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ༔ ཐོག་མར་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ བར་ཆད་ཉོན་མོངས་བསྐྲད་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་བདུག་པ་སྦྱར༔ སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྒྱུར་བའི་ཕྱིར༔ མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་དབང་ཡང་བསྐུར༔ ལས་ཀུན་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་དགང་བླུགས་གཏད་བྱས་ལ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ རང་དང་གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེ་མ་ཡི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་མངོན་སྤྱོད༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ བཛྲ་ཨཱ་ན་ལ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོཿ སོ་སོའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀྱང་དཔོག༔ སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར༔ དུང་དང་དྲིལ་བུ་གླེགས་བམ་གཏད༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས༔ བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའི་དུང་བུས་ལ༔ ཆོས་ཀྱི་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔ སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་སད་པར་གྱིས༔ བཛྲ་བྷཱ་ཥ་གཎྜེ་དྷརྨ་ཙཀྲ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དེ་ནས་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི༔ དམ་ཚིག་བསྒྲག་ཅིང་ཁས་བླང་བྱ༔ གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ༔ དེ་ལྟར་བདག་གིས་རབ་ཏུ་གཟུང་༔ སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ སླར་ཡང་གཏང་རག་མཎྜལ་དང་༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་མེད་དབུལ༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ བདག་ནི་གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཆ་ཤས་སྤྱད་ཅིང་བཞེས་མཛད་གསོལ༔ མཐར་ནི་དཔོན་སློབ་ཐུན་མོང་དུ༔ དངོས་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་བྱ༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ལ་སོགས༔ གསང་བའི་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་སྤྱད༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དད་བརྩོན་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ལ༔ དབང་འདི་ལན་ཅིག་བསྐུར་བས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རིགས་སུ་འགྱུར༔ ཚེ་རིང་ནད་ཉུང་སྡིག་ལྟུང་ཞི༔ མཐོ་རིས་ཐར་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ༔ དབང་བསྒྱུར་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔

༡༢༣ཿ དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་གསང་བའི་མཆོག༔ འོག་མིན་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་རུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རྟག་བཞུགས་ཏེ༔ ཉིད་དང་གཉིས་མིན་སེམས་དཔའ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བསམ་ཡས་བསྟན༔ ཛཾ་གླིང་སྐལ་པར་ལྡན་པའི་དུས༔ ངོ་མཚར་གནས་མཆོག་སིངྒའི་ཡུལ༔ ནགས་ཚལ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པ་རུ༔ སློབ་དཔོན་བདུད་རྩི་གསང་བ་དང་༔ བྲམ་ཟེའི་རིགས་སྐྱེས་བདེ་ལྡན་མས༔ གསང་བའི་མཆོག་འདི་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཁྱབ་བདག་དགྱེས་པའི་ལུང་སྩལ་ཞིང་༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་མངོན་སུམ་སྨིན༔ དེ་ལས་རང་བྱུང་པདྨ་ཡིས༔ རྒྱུད་དང་མན་ངག་ཀུན་མནོས་ཏེ༔ མ་གུ་ཏ་ཡིས་བཟུང་བའི་ཡུལ༔ ལྷ་མིན་མངོན་སུམ་འདུ་བའི་གནས༔ ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ བདག་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་༔ རིགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་དེ་ཝཱི་ཡིས༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པས་དྲི་མ་སྦྱངས༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད༔ རིན་ཆེན་མཱ་ཀཱིའི་བཅུད་བླངས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ གསང་བ་གསུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར༔ དེ་ཚེ་ས་ཡང་རྣམ་དྲུག་གཡོས༔ མཁའ་ལས་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་པར༔ ཡེ་ཤེས་ལྷག་པའི་བྱིན་རླབས་མཛད༔ བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རིགས་སུ་གྱུར༔ རིག་མ་མཱ་ཀཱིའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སྔོན་ཚེ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་ལམ༔ བདུད་རྩི་དགྱེས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད༔ བདུད་རྩི་རོལ་པ་བཤད་པའི་རྒྱུད༔ བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད༔ ཆ་མཐུན་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་དོན༔ གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་དང་འཚམས་པར༔ ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་དོན་འདྲིལ་བ༔ ཏིང་འཛིན་བདུན་གྱི་བསྡུས་ཏེ་བསྟན༔ འདི་ནི་ཛཾ་གླིང་བོད་ཡུལ་དུ༔ མ་བྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་བ་སྟེ༔ གཅེས་ཚད་མིག་དང་ཕངས་ཚད་སྙིང་༔ སྙིང་གི་ཟུངས་ཁྲག་ལྟ་བུ་གང་༔ གཞན་དུ་བསྟན་པའི་གནས་མེད་ཀྱང་༔ དེང་འདིར་ཉེ་བའི་སྐལ་ལྡན་ལ༔ གསང་བའི་ཡི་དམ་སྙིང་པོར་གདམས༔ རང་རང་ཉམས་ལེན་བརྩོན་པས་སྒྲུབས༔ དཔེ་རྒྱུད་མ་འོངས་དོན་ཆེད་དུ༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་གནས་ཀྱི་མཆོག༔ བདེ་ཆེན་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་འདིར༔ མི་ཤིགས་རྒྱ་ཡིས་ཐོབ་སྟེ་སྦོས༔ རལ་གཅིག་མ་མོར་གཉེར་དུ་གཏོད༔ མ་འོངས་དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་དུས༔ ཡར་སྟོད་ར་མོ་ཆབ་ཀྱི་ཁར༔ ལོ་ཙཱ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པ༔ ཆུ་ཁམས་ལུག་ལོ་ཡེ་ཤེས་མིང་༔ གསོ་ཐབས་མཁས་པ་དེ་དང་འཕྲད༔ དེ་དུས་གཞན་དོན་ཆེར་མི་འབྱུང་༔ རང་ཉམས་བླང་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ འབྲེལ་ཐོགས་འབུམ་ཕྲག་ཐར་ལམ་འགོད༔ སླར་ཡང་རྩུབ་འགྱུར་སྙིགས་མའི་དུས༔ རྗེ་གཅིག་ཚངས་པའི་མེ་ཏོག་གི༔ སྨོན་ལམ་ལས་སད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་བརླབས་པ༔ ལྕགས་ཁམས་འབྲུག་ལོ་པདྨའི་མིང་༔ མཁའ་འགྲོའི་མིང་པོ་དཔའ་བོ་ཆེར༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་སྲུང་མ་ཡིས༔ གཏེར་དཔེ་མངོན་སུམ་སྤྲད་ནས་ཀྱང་༔ མཚོ་སྐྱེས་བདག་གིས་བྱིན་བརླབས་ནས༔ དབང་དང་མན་ངག་རྫོགས་པར་བྱེད༔ དེས་ཀྱང་བརྡལ་པོར་མི་གཏོད་པར༔ ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་དག་པའི་འཁོར༔ ཛྙཱ་ན་སཱ་ར་དེ་ཝཱི་མ༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་ཀུ་མཱ་ར༔ བུདྡྷ་ཛ་ཡ་ཁ་གརྦྷྀ༔ བཛྲ་རཏྣ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ༔ དེ་སོགས་བསམ་བཞིན་གཞན་དོན་ཏུ༔ སྲིད་པའི་མྱུ་གུ་བཟུང་བ་ལ༔ དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཡང་དག་སྟོན༔ འགྲོ་འདུལ་ཐབས་ལ་མཁས་སྤྱོད་པས༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བྱེད༔ འབྲེལ་ཚད་པདྨ་ཅན་དུ་སྐྱེ༔ རང་གཞན་དོན་མང་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བླ་ན་མེད་པའི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་གཞུང་འདི་ནི༔ བོད་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ༔ ཡུལ་ཡར་མོ་ལུང་གི་ཐིག་ལེ༔ དཔལ་ཆེན་པོ་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་༔ བསམ་འགྲུབ་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་འཕྱོས་ཀྱི་གཉགས་བན་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ༔ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར༔ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་མཆེད་སོགས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དགྱེས་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་མཛད༔ ཉམས་སུ་བླངས༔ དཔེ་རྒྱུད་དང་དམ་ཚིག་གི་རྫས་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བཞིན་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཕུག་པར་རྒྱས་བཏབ༔ གཏེར་སྲུང་རལ་གཅིག་མ་མོ་ལ་གཉེར་དུ་གཏད༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཅིང་འབྲེལ་ཚད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རིག་པ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བཏབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔

[edit]

d+hI:__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab mo bzhugs so:_rgya gar skad du:__badz+ra a mr-i ta ma hA g+hu h+ya u pa d+he sha:__bod skad du:__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag:__dpal he ru ka la phyag 'tshal lo:__stong nyid rdo rje bde ba che'i:__bdud rtsi dbyer med thig le'i sku:__he ru ka la gus btud nas:__gsang ba chen po'i man ngag bshad:__sa ma ya:123456789\u0f7f__byang chub sems 'byongs dbang mchog thob:__gsang ba'i dam tshig rnam dag pas:__gzhan don sangs rgyas myur bsgrub phyir:__zab mo'i lam 'di bsgom par bya:__ri bo sman gyi nags tshal dang :__dur khrod chen po'i sa phyogs sogs:__dben zhing byin rlabs zil ldan par:__bde ba mchog gi dngos grub 'grub:__bdud rtsi chu yi khrus byas nas:__bde ba'i stan la lus gnad bsrang :__rlung ro bsal zhing nges 'byung dang :__byang chub sems gnyis yid la bya:__bla ma khrag 'thung rdo rje can:__mdun gyi nam mkhar spyan drangs la:__lus ngag yid gsum rtse gcig pas:__skyabs su 'gro zhing dam bca' bzung :__hU~M:__'khor 'das rdo rje bdud rtsi che:__dbyer med zung 'jug he ru ka:__bla ma mkha' 'gro'i tshogs bcas la:__sgo gsum gus pas skyabs su mchi:__mtha' yas 'gro ba thams cad la:__dmigs med snying rjes kun bslangs te:__bde chen sa la 'god pa'i phyir:__khrag 'thung chen po'i rnal 'byor bsgom:__sdig sgrib nyes ltung bshags shing bsdam:__rtsa ba yan lag dam tshig bzung :__gsang ba mchog gi spyod pa yis:__rdo rje'i ye shes grub gyur cig:__tshogs zhing rang la gnyis med bstim:__hU~M:__nga ni dpal ldan rdo rje 'chang :__bka' yi 'khor lo sbyor ba yis:__dngos po thams cad 'jig 'gyur na:__bar chad bgegs la smos ci dgos:__nyon cig log 'dren 'byung po'i tshogs:__rdo rje bdud rtsi'i bka' thos nas:__rgya mtsho'i pha mthar myur du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta hU~M hU~M phaT:__hU~M:__'di ltar snang zhing 'byung ba kun:__he ru ka yi gsang ba gsum:__mi phyed rdo rje'i dam tshig gis:__gzung 'dzin 'byung po mtshams bcad do:__oM AHhU~M badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M phaT:__hU~M:__rin chen nyi ma rtag pa'i dbyings:__rgyun dang shugs kyi thugs rjer snang :__bskul zhing gsol ba btab pa yis:__ye shes sgyu 'phrul cir yang ston:__dam tshig chen po'i dus lags na:__sku gsung thugs kyi byin chen phob:__bde chen bdud rtsi'i dbang mchog skur:__rnal 'byor mthu dang ldan pa yis:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi hU~M:__e A ral+li dz+nyA na A we sha ya a AH__hU~M:__gnas yul dur khrod rol pa'i zhing :__mchod rdzas bsod nams ye shes rgya:__bde ba chen po'i rnam par rol:__'grib med rtag pa'i rgyan du shar:__oM shrI he ru ka badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba pU dza sa ma ye AHhU~M:__hU~M:__rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings:__bdud rtsi bde chen snying rje'i sprin:__zung 'jug rang rtsal yi ge hU~M:__ye shes 'bar ba'i cho 'phrul gyis:__gzung 'dzin chos kun stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las 'byung rim steng :__rin chen dur khrod gzhal yas dbus:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__hU~M yig yongs gyur skad cig gis:__rin chen nyi ma de bzhin gshegs:__rdo rje bdud rtsi sku mdog ljang :__btso ma gser gyi mdangs 'od 'tsher:__zhal gsum phyag drug zhi ba'i tshul:__khro chags sgeg ldan spyan gsum g.yo:__g.yas dkar g.yon dmar 'dzum 'od 'phro:__rtsa phyag rdo rje dril bu 'dzin:__rang 'dra'i yum 'khyud mnyam par sbyor:__lhag ma 'khor lo ral gri g.yas:__zhags pa lcags kyu g.yon na bsnams:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__skyil krung phyed pa'i rol pa yis:__'od zer 'bar 'phro'i klong na bzhugs:__phyi rol pad+ma 'dab brgyad la:__shar du dkar mo zhi ba ma:__lho ru ser mo zhi gdong ma:__nub tu dmar mo zla can ma:__byang du ljang mo ri bong can:__shar lhor sngon mo zla dkyil ma:__lho nub ljang gsal zla mdzes ma:__nub byang sngo bsangs yid 'ong ma:__byang shar sngon mo sim byed ma:__kun kyang rdo rje dril bu bsnams:__bud med sgyu ma'i sgeg 'chang zhing :__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__rang 'od klong na phyed skyil rol:__sgo bzhir dkar ser dmar ljang gi:__lha mo phyag rgya bzhi 'dzin pa:__g.yon pas dril 'khrol khro 'dzum nyams:__rin chen dar dpyangs rgyan dang ldan:__pad zla'i steng na gar thabs bzhengs:__bar mtshams phyi nang mchod sprin tshogs:__bde chen char 'bebs lha mos gang :__gtso bo'i thugs kar pad nyi'i steng :__rdo rje bdud rtsi he ru ka:__mthing nag khro tshul 'jigs pa'i nyams:__rdo rje gdengs shing kha T+wAM gsor:__sbrul dang stag sham rus pas brgyan:__rang 'od yum 'khyud me phung dbus:__gar dgu'i rol pas rnam par 'gying :__gtso 'khor kun gyi gnas gsum du:__oM AHhU~M gis rgyas btab pas:__sangs rgyas kun gyi gsang gsum dang :__dbyer med bde chen 'od zer gyis:__ye shes dgyes pa chen po'i lha:__nam mkha' gang bar spyan drangs bsam:__hU~M:__rdo rje nyi ma las byung ba:__bde chen bdud rtsis dgyes pa can:__he ru ka dang btsun mor bcas:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir gshegs:__oM shrI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha he ru ka maN+Da la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__hU~M:__rdo rje dga' ba rnam pa bzhi'i:__phyag rgyas dgug cing nye bar gzhug:__dbyer med dgyes pa chen po yi:__dam tshig mchog gi gnas la rol:__ma hA su kha dz+nyA na dzaHhU~M ba~M hoH__dam tshig ye shes ldan byas pa'i:__thugs ka'i 'od kyis dbang lha'i tshogs:__spyan drangs mngon par dbang bskur bsam:__oM lha yi bdud rtsi dri ma med:__ye shes lnga dang yang dag sbyor:__byang chub sems kyi chu rgyun gyis:__rtog pa'i dri ma sbyang bar bya:__oM sarba ta thA ga ta bo d+hi tsit+ta a mr-i ta trA~M hU~M oM hrIHAHa b+hi Shiny+tsa mi:__bo d+hi tsit+ta bde ba ches:__dbang bskur rigs lngas dbur brgyan bsam:__phyag dang mchod pas nye bar bsnyen:__hU~M:__rdo rje rkang lag mdzes pa'i gar:__dga' ba'i glu dang rab tu sbyor:__ngo mtshar chen po'i dam tshig gis:__rjes su chags pa'i phyag bgyi'o:__shrI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha na mA mi:__oM AHhU~M:__nam mkha' las byung ye shes sprin:__lha yi me tog dmar ba'i mdangs:__rdo rje rjes su chags pa'i spos:__rin chen gzi ldan sgron ma che:__sna tshogs dri zhim bsil ba'i chab:__ro bcud nus ldan 'chi med bshos:__'jig rten dge ba'i dam tshig gis:__mchod pas bdag la dgyes par mdzod:__hU~M badz+ra puSh+paM d+hU paM dI paM gan+d+haM nai wi d+yA pU dza hoH__hU~M:__drug las skyes sogs glu blangs shing :__kun tu bzang po'i rol mo che:__nam mkha' gang ba'i gar bcas pas:__rdo rje rjes su chags par mdzod:__hU~M shrI badz+ra rA ga gIrti nIrti shab+da pU dza hoH__oM AHhU~M:__lcags kyu lnga yi rgya mtsho che:__sha chen lnga dang yang dag ldan:__rdo rje gsum dang mnyam sbyor ba:__bdud rtsi mchog gis mchod par bgyi:__badz+ra a mr-i ta oM AHhU~M:__a mr-i tu sid+d+hi ku ru ho:__hU~M:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__dmar gyi ar+g+haM btud pas bran:__'dod yon rnam pa thams cad pa'i:__gtor ma'i mchod pa bzhes su gsol:__badz+ra a mr-i ta ma hA ba liM ta khA hi:__shrI he ru ka rak+ta pi pA hoH__hU~M:__ma rgad lhun po'i sku can nyi ma 'bum gyi gzi:__rdo rje bdud rtsi'i snang bas khams gsum sad par mdzad:__shes rab ma dang mnyam sbyor dpa' mo'i tshogs su spyod:__he ru ka dpal btsun mor bcas la phyag 'tshal 'dud:__gang zhig yid la dran pas kyang :__dngos grub mchog kun stsol mdzad pa:__dpal ldan bde chen mgon po kye:__bdag la rjes su dgongs par mdzod:__sa ma ya sid+d+hi a la la hoH__bskyed dang bzlas pas bsgrub par bya:__bsam du med cing brjod du med:__zad med shin tu phra ba ste:__brtag dka' dbang po'i yul las 'das:__ye shes nam mkha'i gzugs can ni:__sems can kun yid khyab gnas pa:__dam pa'i rdo rje bdud rtsi che:__zhal phyag rnam pa'i gzugs can ni:__lha yi sku ru gsal bar brtag:__rtse gcig bsam gtan cho ga yis:__yang nas yang du mnyam par bzhag:__dbang por gang dang gang snang ba:__de de rdo rje bdud rtsi'i lha:__bcos shing brtags pa med shar na:__tha mal snang zhen rab zhig nas:__dngos grub thams cad bsdus pa 'grub:__yang ni rdo rje'i sngags kyi me:__bzlas brjod rlung gis bskul ba las:__sgrib pa'i bud shing sreg par byed:__ye shes sems dpa'i thugs dbus su:__nyi zla kha sbyor lte bar hU~M:__sngags mtshan 'bar ba'i 'od zer gyis:__sgrib byang ye shes bskyed par bsam:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi swA hA:__slar yang he ru ka dpal gyi:__sku gsung thugs kyi phyag rgya 'phros:__rgyal ba mchod cing 'gro sgrib sbyangs:__thams cad lha sngags chos skur brtag:__oM dz+wa la dz+wa la hU~M phaT b+h+yo swA hA:__'di dag 'bum phrag bzhi bzlas pas:__dngos grub mtshan ma thob par 'gyur:__de nas sgrub pa chen po'i slad:__b+han+d+ha mtshan bzang bdud rtsis gtams:__dur khrod zhun gyi mar me sbar:__tho rangs dus su dngos grub gsol:__oM:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__ye shes mchog dang mnyam sbyor ba'i:__sku gsung thugs kyi dngos grub dbyig:__deng 'dir bdag la stsal du gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__bskul bas thod pa'i nam mkha' ru:__lha rnam yab yum rjes chags kyis:__'khor 'das kun gyi dngos grub bsdus:__'od zhu bdud rtsir ro gcig bsam:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes brjod gnas gsum rig byas la:__bdud rtsi btung zhing bde nyams bskyang :__dngos grub thams cad thob par bsam:__ma da na dang ba la sogs:__tshogs kyi mchod pa 'du byas la:__bdud rtsis gsang sbyang byin brlab 'bul:__hU~M:__snod ni A las ka pA la:__mtshan ldan stong gsum khyon dang mnyam:__bcud mchog lcags kyu sgron ma lnga:__ye shes 'dod yon phung por bsam:__oM AHhU~M ha ho hrIH__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__zhi khro 'dus pa'i lha tshogs dang :__gnas yul dpa' bo mkha' 'gro kun:__dam tshig longs spyod chen por gshegs:__A li kA li snyoms zhugs pa'i:__'chi med pany+tsa a mr-i ta:__bza' bca' btung bar yang dag ldan:__'dod pa'i yon tan bsam mi khyab:__bzhes shig bde ba chen por bzhes:__sdom dang dam tshig nyams chag bshags:__sgrib med tshangs par dbugs phyung nas:__dngos grub 'bras bu mchis par mdzod:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha maN+Dal sarba ga Na tsakra sa ma ya hoH__he ru ka yi yig brgya bzla:__rgyud dag dngos grub mchog thob bsam:__dam tshig rdzas la longs spyod cing :__lhag ma bsdus te bdud rtsis bsang :__hU~M hoHhrIM hrIM pheM:__'byung po lhag gi gnyer 'dzin kun:__dam tshig bdud rtsi'i tshogs lhag bzhes:__rnal 'byor lam gyi bar chad sol:__bcol ba'i las kun 'grub par mdzod:__oM uts+tshiSh+tab liM ta khA hiH__rdo rje nyi ma'i rigs las yang dag byung gyur cing :__bde chen bdud rtsis brtan g.yo'i dngos kun khyab par mdzad:__zhi khro 'dus pa btsun mo'i tshogs dang bcas pa yis:__'byung po kun la rtag tu dge legs sbyin gyur cig:__'jig rten nye bar 'tshe ba dang :__rnal 'byor zab mo'i bar chad zhi:__bde ba'i gnas nas bde ba'i lam:__bde chen 'bras bu myur thob shog:__mchod cing bstod la nongs pa bshags:__snod bcud 'od gsal thig ler thim:__slar yang snang ba lha yi sku:__brjod pa'i ngag kun sngags kyi tshig:__ye shes sgyu ma'i rol par spyod:__oM AHhU~M:__oM:__dge ba 'di yis bdag dang mtha' yas sems can kun:__rdo rje bdud rtsi'i bde ba mchog dang mnyam sbyor bas:__thun mong dngos grub dka' ba med par 'thob pa dang :__mchog gi ye shes myur du 'grub pa'i bkra shis shog:__de ltar rnal 'byor zab mo yis:__lha sngags drod ni thob pa dang :__man ngag rdzogs pa'i rim pa yis:__bde ba chen po bsgrub par bya:__bsam gtan snod du rung byas te:__gsang gsum ye shes phyag rgya bsgom:__sku yi phyag rgya che mchog ni:__ji ltar me long dag pa la:__phyi rol gzugs brnyan 'dus pa ltar:__snang tsam dngos po sems su brtag:__rang gi lus dang dbyer med shes:__de las rlung dang sems tshogs pa:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__nam mkha'i 'ja' tshon lta bur gsal:__de yi dbus na gnas pa'i rtsa:__mi gsal gsal ba chen po ste:__dwangs pa shel gyi sbu gu'i gzugs:__dkar la dmar ba'i mdangs ldan pa'i:__a ba d+hU ti'i dbus su ni:__sran ma tsa na ka yi dbyibs:__thig le phra mo snying gar bsgom:__g.yas g.yon thabs dang shes rab kyi:__rtsa gnyis yang dag 'khyud ldan pa:__'khor lo bzhi dang bcas pa bsam:__rlung ni dal bus dbyung ba'i tshe:__snying ga'i 'od kyis snod bcud khyab:__ma dag bsregs shing dag pa'i bcud:__bzhu btul rngub pa'i sbyor bas drang :__mi shigs thig ler ro gcig pa'i:__gzi brjid chen po'i 'od gsal las:__mkha' khyab dkyil 'khor spro dang bsdu:__de ltar yang yang goms pa yis:__snang ba sgyu ma'i lha skur shar:__sku yi rdo rje'i phyag rgya 'grub:__gsung gi phyag rgya che mchog ni:__ji ltar dbugs kyi sbyor gcig las:__sna tshogs gling bu'i skad 'byung ltar:__grags tsam dngos po rlung du brtag:__rang sngags nA da dbyer mi shes:__de las snyigs ma'i rlung bsal te:__dwangs ma sbyor bzhis rab tu gzung :__bum pa lta bur dgang ba yis:__phyi nang rgyu ba 'gags pa dang :__lus sems bde ba sim pa na:__lte ba'i gtum mo sbar ba las:__glog gi zer ma lta bu'i 'od:__shin tu tsha zhing g.yo ba can:__'khor lo'i gnas bzhir thogs med zhugs:__snyigs ma'i khams rnams rang bzhin sbyang :__dwangs ma 'phel nas bde ba rgyas:__mthar gyis haM yig thig le'i gzugs:__bde chen bskul bas rab 'dzag ste:__dga' mchog khyad par lhan skyes kyi:__bdud rtsi 'phel bas gnas rnams gang :__slar yang ches cher 'bar 'dzag gis:__drod dang bde ba yang yang spel:__sad pa bde chen sgyu ma'i lha:__gnyid log 'od gsal rtog pa med:__rmi lam bde rlung lha yi sku:__snyoms 'jug bde ba'i rang ngo bskyang :__de ltar rtag tu sbyor ldan pas:__drod dang bde ba la brten nas:__gsal la 'dzin med ye shes kyis:__gsung gi bdud rtsi 'chi med 'grub:__thugs kyi phyag rgya che mchog ni:__ji ltar sgyu ma'i sngags kyis su:__sna tshogs gzugs brnyan mthong ba ltar:__khams gsum sems tsam de nyid kyang :__bde ba che las yang dang snang :__bde de phyag rgya'i pad+mar gnas:__bcud dgug pas ni gsal bar 'gyur:__ma dang sring mo bu mo dang :__snag gi gnyen mtshams bran mo ste:__rigs can rnam pa lngar yang shes:__ma ni pad+ma can mchog ste:__sring mo dung can ma ru grags:__bu mo ri dwags can ma ste:__snag gi gnyen mtshams glang po'i sna:__bran mo ri mo can du gsungs:__gang yang thabs kyis dbang byas te:__thun mong khyad par lam la gzhug:__ting 'dzin las su rung ba na:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI'i:__nga rgyal brtan pos rtsa rlung sbyang :__sha lnga bdud rtsi rab bza' zhing :__khams kyi dwangs ma lhag par spel:__'o byed pas ni dga' byas la:__brtan por 'khyud pas don la bskul:__chags pa'i glu yi sil snyan sbyor:__bung ba pad+mar rtse tshul gyis:__rdo rje bdud rtsi A ral+li'i:__dal bus bsrubs shing ngal yang bso:__de tshe mkha' gsang e dang wa~M:__pad+ma badz+ra yang dag shes:__sems can don la rjes chags pas:__chags pa'i me chen rab tu sbar:__khams g.yos pa na sems bzung ste:__gnas bzhir dga' ba'i don la blta:__rdo rje nor bu'i rtser son par:__bdud rtsi dbab bskyil mnyam par bzhag:__reg bya rmad byung bde ba cher:__rtog tshogs rags pa thim gyur nas:__rlung gi gzhu la ting 'dzin mda':__hU~M gdangs rgyu dang 'khrul 'khor gyis:__chu skyes sbubs nas bdud rtsi bzhin:__skad cig gyen la drangs shing dgram:__bde chen haM dang mi phyed pas:__sum cu rtsa gnyis dga' ba ni:__de kho nyid la yang dag rdzogs:__rtog tshogs phra ba'ang thim gyur pas:__sangs rgyas ye shes mtshon byed pa:__lhan cig skyes pa chen po 'char:__snyigs ma dwangs mas phug pa'i lus:__'ja' tshon lta bur rang shar nas:__bde ba che dang mi phyed pa'i:__thugs kyi rdau rje rtag pa 'grub:__ye shes phyag rgya che mchog ni:__ji ltar snod bcud thams cad kun:__nam mkha'i dbyings su ro gcig bzhin:__'khor dang 'das pa'i chos rnams kun:__rig pa dri med gcig pur 'dus:__de ni rtog ge'i gnas min te:__nyan thos rang rgyal lam las 'das:__byang chub sems dpa'i yid dpyod min:__sems dpa' che mchog sngags kyi sgo:__rdo rje'i brtul zhugs spyod pa rnams:__bla ma'i byin rlabs la brten nas:__skad cig nyid la tshul 'di mthong :__de ni sems can kun gyi srog:__nam du'ang gzhig pa med pa ste:__rgyun mi chad pas rtag pa nyid:__bsam gyis mi khyab thog ma med:__dbang po rnams las yang dag 'das:__ngo bo nyid kyis yod min zhing :__mtshan nyid tsam du med pa'ang min:__sna tshogs rnam par 'byung 'gyur zhing :__byung ba'i dus nas skye ba med:__ma skyes 'gag med 'gyur ba bcas:__ji lta bur ni bsam par bya:__kun tu rtogs pas ma mthong ba:__de nyid mthong ba chen po ni:__'phags pa'i bden par mngon shes pa:__lam gyi sa mtshams tsam du dbye:__'di ltar phung po khams skye mched:__sna tshogs brtan dang g.yo ba sogs:__khams gsum po ni thams cad kun:__sems tsam nyid du rnam par brtag:__sems tsam rnam par shes pa ste:__de yi chos nyid mtha' las 'das:__shes dang shes bya ro gcig par:__gang tshe rnal 'byor mngon sum mthong :__de tshe chos rnams ro gcig pa:__bde ba'i babs kyis gsal byas te:__yang dang yang du mnyam gzhag na:__sgrib pa thams cad spang bar 'gyur:__gang zhig yid ni mi g.yo zhing :__rlung yang rang bab ngang du 'ching :__bya rtsol bral ba'i de kho na:__chu bo rgyud kyi ting 'dzin no:__mnyam par bzhag pa 'od gsal te:__ldang tshe bde chen zung du 'jug:__'pho ba mtha' dag rab bcom pa'i:__ye shes rdo rje mthar thug 'grub:__de lta bu yi zab mo'i lam:__zla drug lo gsum bcu gnyis nas:__goms pa brtan po'i sbyor ba yis:__rdo rje bdud rtsi'i sku thob 'gyur:__rtsa rlung thig le sems dang bcas:__g.yo ba mtha' dag rab zhi ba'i:__nam mkha' lta bu'i ting 'dzin las:__'jug dang ldang bar byar med kyang :__'gyur med bde ba snying rje'i stobs:__stong pa'i srog tu rdzogs pa las:__mkha' khyab ye shes sgyu ma yis:__'khor ba ji srid gzhan don 'byung :__dpal rdo rje bdud rtsi rtsa ba'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste dang po'o:__sa ma ya:__123456__de nas las kyi yan lag la:___sgrib pa'i dri ma zhi ba'i phyir:__rdo rje chu yi ting 'dzin ni:__bdud rtsi 'khyil bas rab bsgrub bya:__sgrib sel bum pa bzang po'i 'dab:__nad rnams sel ba'i pri yang+ku:__gdon rnams sel byed spang spos rtsa:__bgegs sel gzhan gyis mi thub dkar: shu dag dkar po/__grib sel mkhan pa'i lo mar bcas:__gtsor byas lnga tshan gzhan yang sbyar:__tsan+dan ga bur dri ldan pa'i:__rgyun 'babs chu bo gtsang ma dang :__lhan cig bum pa'i bcud du bskyil:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M phaT:__oM swa b+hA wa bi shud+d+ho\u0f85haMH__stong pa'i ngang las pad zla'i steng :__b+h+rU~M las rin chen bum pa ni:__dag byed bdud rtsi'i bcud ldan dbus:__pad nyi'i gdan la hU~M dud ka:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__de bzhin gshegs pa thams cad kyi:__rdo rje bdud rtsi yang dag bsdus:__thim par gyur las skad cig gis:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi 'khyil:__ljang nag zhal gsum phyag drug pa:__g.yas dkar g.yon dmar mche ba gtsigs:__g.yas gsum dgra s+t+wa 'bar ba dang :__ye shes ral gri rdo rje gdengs:__g.yon gsum gdug pa bsdigs mdzad cing :__gtun shing 'phyar zhing zhags pa 'phen:__zhal gdangs spyan gsum smar smin dang :__dbu skra dmar ser rab tu 'bar:__khro gtum sku che yan lag rags:__spyi bor bdud rtsi'i glegs bam 'chang :__stag sham dang ni sbrul gyis brgyan:__zhabs zung gyad kyi dor stabs kyis:__bgegs kyi rgyal po pho mo mnan:__ye shes me phung 'bar ba'i dbus:__rang 'od rdo rje bdud rtsi ma:__khro chags nyams ldan pad+ma dang :__bdud rtsi'i thod pa bsnams pas 'khyud:__thabs dang shes rab snyoms zhugs sgras:__ye shes spyan drangs dbyer med bsam:__hU~M:__bde gshegs rnams ni thams cad kyi:__ye shes rdo rje bdud rtsir 'khyil:__sgrib gnyis dri ma sbyong mdzad lha:__'dir ni yang dag nye bar mdzod:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__gnyis su med bstim dbang yang bskur:__phyag dang bstod pa ci rigs bya:__hU~M:__gang zhig dran pa tsam gyis kyang :__'jig rten gsum po g.yo bar mdzad:__dag pa'i bdud rtsi'i mchog chen stsol:__don kun sgrub la phyag 'tshal bstod:__ces bstod bzlas pas bskul ba ni:__rang gi thugs nas 'od zer 'phros:__bum pa'i lha yi sbyor mtshams zhugs:__bde ba chen po'i rlabs g.yos pas:__thugs kar nyi steng hU~M gi mthar:__sngags kyis mtshan pa'i ye shes bskul:__de las rdo rje bdud rtsi'i rgyun:__yab yum mkha' dbyings sbubs su bskyil:__char ltar babs nas bcud la thim:__nus pa mchog tu bskyed par bsam:__oM AHhU~M swA hA:__de ni rtsa ba'i bsnyen pa ste:__'bum phrag gcig tu bzla bar bya:__de nas las kyi sbyor ba'i sngags:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI sho d+ha ne sho d+ha ne bi sho d+ha ne hU~M swA hA:__khri phrag gcig gis 'grub par 'gyur:__thun mthar mchod bstod 'od du zhu:__bum pa'i chu dang dbyer med bsam:__gang gis 'thor 'thung khrus byas pas:__sgrib gnyis bag chags kun sbyong na:__nad gdon bgegs dang mi gtsang rigs:__thams cad sel ba smos ci dgos:__khyad par bsgrub bya rjes 'dzin na:__bgegs kyi sbyor ba ring du bskrad:__bdud rtsi'i bum pa spyi bor bzhag:__oM:__rdo rje rtag pa'i ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil pa'i rang bzhin gyis:__lus kyi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__sngags kyi mthar kA ya shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA:__gzhan yang spel tshig gang 'dod sbyar:__lus kyi sgrib kun dag par bsam:__de bzhin bum pa mgrin par bzhag:__AH__rdo rje gar dbang ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil pa'i rang bzhin gyis:__ngag gi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__sngags kyi mthar wA ka shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA:__bum pa snying gar bzhag byas la:__hU~M:__rdo rje sems dpa'i ye shes chu:__bdud rtsi 'khyil pa'i rang bzhin gyis:__yid kyi sdig sgrib nad gdon bgegs:__mi mthun phyogs kun zhi gyur cig:__sngags mthar tsit+ta shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he shAn+tiM ku ru swA hA:__kun la bkru zhing 'thor 'thung bya:__de nas rten 'brel rdzas kyis byab:__hU~M:__rdo rje stong pa nyid dbyings las:__bde chen bdud rtsi'i chu rgyun 'bebs:__zung 'jug gcig tu 'khyil ba yi:__ye shes sgyu ma'i 'od zer gyis:__brtan g.yo'i tha mal snang zhen las:__byung ba'i sdig sgrib bag chags dang :__nad gdon grib dang mi gtsang ba:__thams cad byang zhing dag gyur cig:__kA ya wA ka tsit+ta shud+d+he shud+d+he bi shud+d+he a pA na ya swA hA:__rdo rje'i go chas bsrung bar bya:__hU~M:__stong pa'i go cha bla na med:__rdo rje bdud rtsi 'khyil pa yi:__phyag rgya'i gzugs su yongs shar bas:__sgo gsum mtshan ma'i rnam rtog bsrung :__kA ya wA ka tsit+ta badz+ra rak+Sha rak+Sha swA hA/__bden pa'i stobs dang shis pa brjod:__zla ba gza' las grol ba bzhin:__nad gdon sdig sgrib g.yul las rgyal:__zhi dang bkra shis bde legs 'gyur:__dpal rdo rje bdud rtsi 'khyil pa'i zhi ba rdo rje chu'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste gnyis pa'o:__sa ma ya:__1234567\u0f7f_gdon dang bgegs dang 'byung po dang :__nad rims grib dang mi gtsang ba:__drag shul mthu yis skrod byed pa:__rdo rje bdug pa'i sbyor ba ni:__hU~M mdzad chen pos bsgrub par bya:__spang spos gla rtsi shu dag gis:__'byung gdon thams cad skrod par byed:__gu gul yungs kar a ga rus:__bgegs rnams thams cad rgyangs ring 'bros:__yung ba dri ldan gnyis tong kun dang sbru nag _bcas kyis:__nad dang rims kun 'byer bar byed:__rgya spos shing tshwa mkhan pa'i rtswas:__grib dang mi gtsang g.yeng rnams sel:__gur gum tsan+dan ru rta yis:__mi mthun phyogs kun rab tu sbyong :__de ltar gsum tshan lnga dang ni:__khyad par sdig sgrib 'jig byed pa:__skye bdun ring bsrel a mr-i ta:__ji ltar rnyed pa'i phabs dang bcas:__rdo rje'i chu lo brgyad dri chu bar ba _yis ril bur dril:__yang na rengs bu'am phur ma bya:__de nas byin gyis brlab pa ni:__rdzas nyid thod pa'i snod du bzhag:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__rdzas kyi dngos po bsang zhing sbyang :____stong pa'i ngang las ka pA la:__rang byung snod mchog yangs pa'i dbus:__hU~M las rdo rje bdug pa'i tshogs:__kha dog dri dang nus par ldan:__brtan g.yo'i stobs bcud kun 'dus pa:__ye shes rang bzhin chen po'i steng :__pad+ma nyi ma 'od 'bar dbus:__hU~M yig mthing nag 'phro 'du yis:__gdug pa can rnams spa bkong zhing :__sangs rgyas byang chub thugs dam bskul:__srid zhi'i stobs bcud thams cad bkug:__yongs gyur rdo rje hU~M kA ra:__mthing dkar dmar ba'i zhal gsum pa:__gtum zhing khro la bzhad pa'i nyams:__phyag drug g.yas g.yon dang po gnyis:__bgegs 'dul phyag rgya brtan par 'ching :__bar bapas thabs shes mda' gzhu bkang :__tha mas rang 'dra'i mA ma ki'i:__rgyab nas 'khyud cing nu ma 'dzin:__zhal gdangs mche gtsigs spyan gsum bgrad:__dpa' gtum khro bo'i chags nyams rgyas:__stag sham sbrul dang rus pas brgyan:__zhabs zung lha chen pho mo'i steng :__drag po'i me dpung dbus na 'gying :__yab yum snyoms par zhugs pa'i sgras:__ye shes mkha' khyab sad par bsam:__hU~M:__mgon po kun gshegs thugs dam can:__bcom ldan rdo rje bdud rtsi'i lha:__gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__oM badz+ra a mr-i ta sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M e h+ye hi badz+ra sa mA dza:__dgug bstim dbang bskur mchod cing bstod: 'jigs pa'i hU~M sgra sogs/__thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor steng :__hU~M yig 'bar ba chen po'i sngags:__chos nyid rang sgras bskul ba las:__lha mo rdo rje snying po ma:__mthing ga pad+ma bdug spos bsnams:__nam mkha' gang ba'i sprin spros pas:__'phags mchod 'gro ba'i sgrib gnyis sbyangs:__nad gdon bgegs tshogs rgyangs ring bskrad:__ye shes rdo rje'i gur gyis bsrungs:__tshur 'dus 'khor 'das nus stobs bcud:__bdug pa'i sprin dang ro gcig par:__spyan drangs rdzas la bstims pa yis:__nus pa 'bum du bskyed par bsam:__hU~M zhes rtsa ba'i 'bru gcig po:__'bum phrag gcig tu bzlas pa yis:__rdzas la dri dang 'od dang sgra:__ya mtshan rtags ni ci yang 'byung :__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M phaT:__sarba big+h+nAn ban+d+ha ban+d+ha ha na ha na da ha da ha u+u tsaT+TA ya u+u tsaT+TA ya hU~M hU~M phaT:__las sbyor khri phrag gcig gis 'grub:__mthar ni lha nyid rdzas la bstim:__hU~M mdzad nus stobs rdzogs par bsam:__rten 'brel snying pos brtan par bya:__de ltar bsgrubs pa'i rdzas kyi mchog:__bza' byug bdug dang 'chang ba dang :__dri tshor tsam gyis nad gdon zhi:__bgegs tshogs rgyangs ring skrod cing srung :__bde chen ye shes 'bebs par 'gyur:__khyad par byin rlabs rim pa ni:__bsgrub bya rgyud sbyang spyi bor lha:__bskyed cing spyan drangs gnyis med bsam:__sbyor ba mi mthun sbyang ba'i phyir:__bdug rdzas gu gul dang bcas sbyar:__hU~M mdzad chen pos bka' bsgos bsam:__hU~M:__nga ni rdo rje hU~M kA ra:__'jig rten 'di na su yang rung :__sgrub la bar du gcod pa yi:__sdig sgrib nad gdon bgegs rigs kun:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__phyer zhig dengs shig gzhan du song :__gal te bka' las 'da' byed na:__rdul phran bzhin du brlag par 'gyur:__sngags mthar mtshon cha'i sham bu gdags:__sarba pA paM u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba A ba ra Na u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba gra ha u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba big+h+nAn u tsaT+TA ya hU~M phaT:__sarba dz+wa ra u tsaT+TA hU~M phaT:__sarba ma la u tsaT+TA ya hU~M phaT:__ces brjod nyungs kar thun gyis brabs:__lta stangs rol mo'i tsham rngams bya:__bdug pa'i sprin las khro tshogs 'phros:__mi mthun thams cad tshar bcad nas:__rdo rje'i phyag rgyas bsrung bar bsam:__dngos gzhi byin gyis rlabs pa'i phyir:__las byed rdo rje snying po ma:__nam mkha' gang bar rab spros te:__sku gsung thugs kyi dbang bskur bsam:__bdug pa dri yi rdzas dang sbyar:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlob pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__sku yi gzi byin lus la phob:__lus kyi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i sku ru byin gyis rlobs:__badz+ra kA ya dz+nyA na A we sha ya a AH__hU~M gi glu blang ting 'dzin sbar:__rdzas kyi bdud rtsi lce la bzhag:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlob pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__gsung gi nus pa ngag la sbor:__ngag gi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i gsung du byin gyis rlobs:__badz+ra wA ka dz+nyA na a d+hiSh+Thi te swA hA:__hU~M hU~M hU~M:__dam tshig thig le snying la gdab:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__sgrub la byin gyis rlob pa'i phyir:__hU~M mdzad khro bo chen por bzhengs:__thugs kyi ye shes yid la stsol:__yid kyi nad gdon sdig sgrib sol:__rdo rje'i thugs su byin gyis rlobs:__badz+ra tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__hU~M hU~M hU~M:__rjes su lha bstim gnyis med bsam:__slob ma rdo rje hU~M mdzad gsal:__bzlas pa'i lung sbyin shis par brjod:__'dis ni sdig sgrib thams cad sreg:__ye shes snang ba rgyud la 'char:__nad dang rim kyis 'tshe mi nus:__gdon bgegs 'byung po tshar gcod cing :__rdo rje'i go cha chen por 'gyur:__de phyir gsang chen sgrub pa yin:__lam gyi gegs sel yang dag go:__dpal rdo rje bdud rtsi hU~M kA ra'i rdo rje bdug pa'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste gsum pa'o:__sa ma ya:__123456\u0f7f__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub thams cad dbang byed pa:__ma da na yi sbyor ba ni:__rin chen mA ma kI yis bsgrub:__gtsang zhing dben pa'i gnas mchog tu:__nas 'bras gro dang me tog dmar:__se 'bru skyu ru shi gru sbrang :__bzang zhing dri ldan sman dang ni:__shing tog gzhan bcas legs par sbyar:__rgyun 'babs chu dang bcas te 'tshod:__mchog gi bdud rtsi'i phabs kyis bran:__ku sha bting ba'i sa gzhi la:__thod pa rin chen snod nang blug:__sgyed pu gsum gyi khar bzhag cing :__drod ldan gtsang ma'i gos kyis g.yogs:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__khrus byas bgegs tshogs bskrad cing bsrung :__gnas mal klu rgyal gsum du bskyed:__sa rdza rA dza'i spaus kyis bdug:__klu sman 'o ma'i gtor ma sbyin:__oM wa ru NA ya swA hA:__oM a nan+tA ya swA hA:__oM bA su kA ya swA hA:__badz+ra a mr-i ta ba liM ta b+hUny+dza hoH__oM:__klu rgyal chu bdag wa ru Na:__mtha' yas nor rgyas 'khor dang bcas:__bdud rtsi 'o ma'i gtor ma bzhes:__rdo rje bdud rtsi'i bka' bzhin du:__rang rang mthu rtsal dpung skyed la:__bcud kun dgug pa'i phrin las mdzod:__sarba nA ga rA dza sa ma ya s+t+waM:__dam mnos bka' bzhin bgyid par bsam:__mdun rten bdud rtsi'i dkyil 'khor bskyed:__mchod bstod bzlas pas thugs dam bskul:__oM:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__dkyil 'khor lha tshogs thams cad kun:__sngon gyi thugs dam rjes su dgongs:__'khor 'das dwangs bcud dbab tu gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na lo ka rA sa yA na sa ma ya A we sha ya a A:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__zhes bskul lha tshogs thams cad kun:__rjes chags gzi byin rab 'bar bsam:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya hoH__a nu rA ga yA mi:__dzaHhU~M ba~M hoH__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__snyoms zhugs bde ba'i 'od zer gyis:__srid zhi'i khams kun dbang med g.yos:__dwangs bcud bde chen bdud rtsir bkug:__zhal zhugs gsang ba'i pad+mor 'khyil:__rjes chags chen por 'od zhu nas:__ye shes bdud rtsi'i gzugs su bsam:__de las slar yang skad cig gis:__rin chen bdud rtsi mA ma kI:__dmar ser nyi ma 'char kha'i 'od:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum pa:__rjes chags bzhad pa'i nyams dang ldan:__phyag g.yas nor bu'i lcags kyu yis:__'khor 'das kun gyi dwangs bcud 'gugs:__g.yon pas rin chen ka pA lar:__bde chen dngos grub rgya mtshor bskyil:__dar dang rin chen rus pa dang :__me tog dmar po'i rgyan gyis sgeg:__zhabs zung pad nyi bam ro'i steng :__bdud rtsi'i rgya mtsho'i klong na bzhugs:__thugs kar pad+ma nyi ma'i dbus:__brtan g.yo srid zhi kun gyi srog:__ba~M yig dmar ser sngags kyis bskor:__bzlas pas thugs dam rgyud bskul te:__rang 'dra'i pho nya grangs med 'phros:__'jig rten brtan g.yo'i dwangs ma dang :__bde gshegs sras bcas ye shes bcud:__lcags kyus drangs shing thod par bskyil:__zhal du bstim zhing bde bas myos:__pad+mo'i sbubs nas char ltar babs:__ma da na dang ro gcig 'dres:__mthong thos myong tshor 'khor 'das srog:__thams cad ma lus dbang byed pa'i:__rA sa yA na'i mchog tu bsam:__oM baM rat+na mA ma kI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha ma da na sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__'bum phrag gcig tu bzlas shing bsgrub:__tshogs kyi mchod pas dgyes pa bskyed:__bar chad bgegs byung phur bus gdab:__byin chen dbab cing brtul zhugs bskyed:__'od dang sgra dang dris khyab sogs:__khyad par can gyi rtags byung na:__dngos grub blangs shing gnas gsum bzhag:__lha mo bdud rtsi'i gzugs su bsam:__phud kyi lha mchod bar pa myang :__dngos grub dbang du gyur par mos:__bdud rtsi mchog gi chu yis bsing :__sgrub dang mchod pa'i dus sogs tshe:__bla ma mchod pas byin rlabs 'bebs:__yi dam lha mchod dngos grub myur:__mkha' 'gro mchod na grogs su 'du:__chos skyong mchod pas bka' bzhin byed:__bzang sman shing sna'i dud pa bran:__steng gi lha rnams dbang du 'gyur:__char chu 'bebs shing lo phyugs legs:__nad mug 'khrugs rtsod thams cad zhi:__nA ga'i sman sbyar klu gnas pa'i:__mtsho dang chu mig sogs su blugs:__klu rnams dbang du 'dus nas kyang :__snod bcud 'byor pa rgyas par byed:__rin chen 'bru sna tshogs tshad sbyar:__mdzod kyi phug tu bran pa yis:__gnod sbyin gter 'chang dbang du 'du:__'dod rgu'i longs spyod sprin ltar rdol:__byang sems dkar dmar sin+d+hUr sbyar:__rdo rje mA kI'i ting 'dzin gsal:__gang dmigs la spyin dga' 'dun spel:__mi rnams yid ni dbang med 'phrog:__khrag chen dang bcas he ru ka'i:__ting nge 'dzin dang bcas te gtong :__'byung po gdug pa dbang du 'gyur:__ci bgyi'i bran dang 'bangs su byed:__khyad par dam tshig dag pa dang :__dngos grub myur du thob bya'i phyir:__dpa' bo dpa' mo'i ston mo ni:__sngags pas 'bad de spyad par bya:__yar dang mar gyi tshes bcu sogs:__mkha' 'gro 'du ba'i dus chen por:__rigs bzang dam ldan skyon med pa'i:__gzhon nu'am ni gzhon nu ma:__lang tsho la babs dgu la sogs:__ji ltar rigs par snyan gsan dbab:__dga' zhing shis pa'i spyod lam bcas:__khrus byas rgyan gdags spyan drangs la:__brda dang brda yi lan bcas pas:__bsang gtor sgrub pa'i khang par gzhug:__bgegs bskrad srung ba'i 'khor los bcing :__sin+d+hU ra yi dga' 'khyil dang :__ku shar bcas pa'i 'bol stan la:__tshom bu'i gral gyi rim pas dgod:__bdag nyid rnal 'byor nus ldan bya:__pho rnams rdo rje bdud rtsi dang :__mo rnams mA ma kI la sogs:__rig pa'i lha mo'i tshogs su bskyed:__dpa' bo rnal 'byor ma tshogs kun:__nyi zer rdul ltar spyan drangs nas:__thabs gcig tu ni 'khod par bsam:__dpral bar sin+d+hU'i dga' 'khyil bri:__sarba wI ra yo gi nI badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes pas dam tshig gnas pa bzhag:__mchod yon la sogs nyer spyod 'bul:__oM:__lha yi mchod yon yid du 'ong :__dag pa'i nyer spyod dri ma med:__bzhes shig bde ba chen por bzhes:__rdo rje'i dam tshig dag par mdzod:__oM shrI badz+ra rA ga ar+g+haM AHhU~M:__zhes sogs rim par spel te bya:__de bzhin mig sman mig la byug:__oM:__bde chen rol mo las byung ba'i:__rdo rje'i mig sman bla med pa'i:__mchod pas bdag la dges mdzad nas:__dga' bzhi'i ye shes bskyed du gsol:__oM shrI badz+ra rA ga any+dza naM AHhU~M:__de bzhin rdo rje'i so rtsi dbul:__na bza' me tog dmar pos brgyan:__oM shrI badz+ra rA ga tam+bu lA ya AHhU~M:__oM shrI badz+ra rA ga was+t+ra yA aHhU~MH__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe mA lA ya AHhU~M:__bstod dang tshogs kyi mchod pa dang :__swa sti ka yi zhal zas bur sbrang mar nag chang gis sprus pa'i bshos bu dmar po dga' 'khyil gyi dbyibs can no/__sbyin:__khyad par grub pa ma da na:__thod pa la sogs snod du bskyil:__rang dang bsgrub bya'i mdun bstar la:__oM AHhU~M ha ho hrIH__sku gsung thugs kyi ma da na:__kha dog dri dang ror ldan pa:__bla na med pa'i dam tshig gis:__kun nas 'dus pa'i tshogs la mchod:__gnyis med mnyam pa'i ngang du bzhes:__nyams chag sdig sgrib dag pa dang :__lhan skyes bde ba'i ye shes phob:__'khor ba dang ni myang 'das kyi:__dwangs bcud mi shigs thig ler sdus:__rtsa rlung khams kyi bar chad sol:__thun mong las kyi dngos grub dang :__mchog gi ye shes stsal du gsol:__oM shrI badz+ra rA ga ma da na a mr-i ta ma hA su kha AHhU~M:__zhes mchod rten gyis bzhes pa yi:__lhag ma rang gi snod du bstsal:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__byang sems bdud rtsi dngos su bsam:__oM sarba wI ra yo gi nI ma hA su kha ma da na a mr-i ta sid+d+hi ku ru ku ru ho:__zhes brjod lhag ma med par btung :__rtsa khams bdud rtsi'i rgyun gyis gang :__lus dkyil lha rnams rab tu mnyes:__zag med bde bas dgyes par bsam:__bde chen mchog gi brtul zhugs bskyed:__nus pa thob na gsang spyod bya:__yang na yul gyi gzugs sgra dang :__dri ro reg bya'i bde ba mchog:__yid la byas te bde chen spel:__bsam gyis mi khyab ngang du bzhag:__rtsa ba'i ltung ba'ang byang 'gyur zhing :__phyag rgya'i ye shes myur 'grub 'gyur:__rjes ni gos dang rgyan gyi rigs:__dmar po'i yon gyis mnyes byas la:__oM:__rdo rje rjes chags rang bzhin nyid:__gos dang rgyan gyi khyad par dag:__ci bde bar ni bzhes nas kyang :__bde chen rtag pa'i bkra shis stsol:__oM shrI badz+ra rA ga wAs+t+ra A laM ka ra AHhU~M:__lhag ma gtong zhing glu gar bya:__smon lam bkra shis rgyas par brjod:__nongs pa bshags la rang gnas gshegs:__de ltar 'du dang gnas pa dang :__'gro ba'i dus kyi gnas skabs su:__bde chen 'bar ba rab yin te:__chags dang yid dga' 'dzum sogs 'bring :__tha mal gnas pa tha ma ste:__de las ldog stai na tsha dang :__rtsod dang khro sogs ngan par bshad:__ngan na rdo rje'i bdug pas bsang :__mnyam pa nyid kyi lta gding bskyed:__slar yang bskyar bas 'grub bar 'gyur:__'dis ni dpa' bo dpa' mo kun:__dngos su mchod pa'i bsod nams 'thob:__bsod nams stobs kyis sdig sgrib dag:__lhag par dam tshig nyams chag skong :__gnas yul mkha' 'gro mkha' 'gro ma:__dbang 'dus lam gyi grogs su 'gyur:__srid dang mya ngan 'das pa yi:__ye shes dwangs ma 'dus pa las:__thun mong dngos grub tshegs med cing :__mchog gi ye shes myur du 'char:__de phyir sngags kyi rnal 'byor pas:__shin tu gsang bas spyad par bya:__gsang chen rdzas kyi byin rlabs ni:__rgyud sbyang slob ma mA ma kI'i:__dam tshig phyag rgyar gsal btab la:__gsang gsum ye shes bstim pa'i phyir:__grub pa'i dam rdzas spyi bor bzhag:__oM:__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__gzi brjid dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI'i:__sku yi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta mA ma kI ma hA su kha ma da na kA ya dz+nyA na A we sha ya oM:__sku las sku 'phros gnyis pa thim:__rdo rje'i sku ru gyur par bsam:__mgrin par bzhag cing lce la sbyin:__AH__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__srog gi dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI'i:__gsung gi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta mA ma kI ma hA su kha ma da na wA ka dz+nyA na sa ma ya a AH__lha nyid 'od zhu bdud rtsi yis:__rdo rje'i gsung du bsgrubs par bsam:__sin+d+hUr zhun mar dang bcas sbyar:__snying gar bzhag cing bku mnye bya:__hU~M:__ji snyed 'khor 'das thams cad kyi:__ye shes dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI'i:__thugs kyi dbyig tu dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta mA ma kI ma hA su kha ma da na tsit+ta dz+nyA na sa ma ya s+t+waM hU~M hU~M hU~M:__bde chen mchog gi ye shes 'bar:__thugs kyi rdo rje mngon gyur bsam:__shis pa brjod pas mnga' yang gsol:__dbang 'di lan cig thob pas kyang :__rtsa ba yan lag nyams chag 'dag:__'khor 'das ye shes dbang du 'du:__dngos grub myur du thob par 'gyur:__de phyir gsang mchog spyod pa yi:__lam gyi bogs 'don yang dag go:__dpal rdo rje bdud rtsi mA ma kI ma da na'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste bzhi pa'o:__sa ma ya:_12345678:__rdo rje'i tshe dang lang tsho dang :__ye shes lhag par rgyas pa'i phyir:__bdud rtsi mchog gi dngos grub ni:__rigs bzhi yongs rdzogs sgo nas bsgrub:__gangs khrod nags tshal mtsho gling sogs:__bkra shis dben zhing nyams dga' bar:__sa yi cho ga tshul bzhin bya:__las su rung bar gyur pa na:__phyi 'khor mtshams kyi srung ma ni:__mthu chen rgyal po sde bzhir bcol:__sku'am sngags byang mchod gtor bsham:__rang nyid rdo rje bdud rtsi yi:__thugs nas 'od zer 'phros pa yis:__mchod gtor 'dod yon phung por bsgyur:__rgyal chen 'khor bcas spyan drangs bsam:__oM AHhU~M ha ho hrIH__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor che'i:__mtshams kyi phrin las mdzad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po chen po bzhi:__'khor bcas 'dir gshegs brtan par bzhugs:__e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__oM d+hr-iSh+ta rASh+tA ya swA hA:__oM bai ru D+ha kA ya swA hA:__oM bi rU pak+ShA ya swA hA:__oM bai shra ma NA ya swA hA:__sa pa ri bA ra i daM ba liM ta b+huny+dza hoH__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shab+da pU dza hoH__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__bar chad bgegs tshogs srung ba yi:__rdo rje mtshams kyi phrin las mdzod:__ces gsol sngags kyis brtan par bya:__shis pa brjod cing me tog 'thor:__bar du bgegs tshogs gnon pa'i phyir:__sgo drung gzugs brnyan sbyor ba la:__sgrub pa'i bar chad thams cad bstim:__hU~M mdzad chen po'i nga rgyal gyis:__phur bus gdab cing gar gyis mnan:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi hU~M mdzad che:__stod ni khro rgyal 'jigs pa la:__sku smad phur bu'i dbal ldan pas:__sgrub la 'tshe ba'i snying khar gdab:__oM badz+ra hU~M kA ra badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn mA ra ya phaT:__hU~M hU~M:__rdo rje khro bo'i gar mdzad pas:__rkang mtheb sen mo'i khyon gyis kyang :__tshangs pa'i yul sa gnon bgyid na:__bar chad bgegs la smos ci dgos:__oM badz+ra hU~M kA ra badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya hU~M hU~M:__sgo gong phur bu sngags bcas gdags:__dam tshig bskyed cing ye shes bstim:__mchod gtor 'bul zhing phrin las bcol:__oM badz+ra hU~M kA ra sa pa ri wA ra i daM ba liM ta b+hUny+dza ho:__oM shrI he ru ka puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shab+da AHhU~M:__hU~M:__rdo rje ye shes bdud rtsi che:__hU~M gi sgra mdzad bgegs dpung 'dul:__khro rgyal chen po 'dir bzhugs la:__srung ba mtshams kyi phrin las mdzod:__brtan bzhugs gsol zhing bkra shis brjod:__gsang ba snod bcud byin brlab phyir:__rang nyid rdo rje khrag 'thung che:__mA ma kI dang mnyam sbyor ba:__snyoms zhugs rjes chags 'od dang sgras:__rgyal ba mchod cing thugs dam bskul:__'jig rten g.yos shing nyon mongs sbyangs:__khams gsum dregs pa dbang med bkug:__zhal du zhugs shing lte ba nas:__ye shes me yis snyigs ma bsregs:__dwangs ma byang sems bdud rtsi dang :__lhan cig yum gyi mkha' ru 'khyil:__de las char ltar babs pa yis:__snod bcud dngos 'dzin dri ma sbyangs:__he ru ka yi zhing du bsam:__byang sems bdud rtsi phyogs kun sbreng :__hU~M:__rdo rje khrag 'thung yab dang yum:__mnyam par sbyor ba'i byang chub sems:__'jig rten dregs pa btul ba'i bcud:__'khor 'das srog gi dwangs ma yi:__snod bcud gzung 'dzin yongs su sbyangs:__bar chad bdud bgegs chos dbyings thim:__ma 'gags rol pa chen po las:__phyi snod 'og min mchog gi zhing :__nang bcud he ru ka yi lha:__sgyu 'phrul rgyan du 'bar gyur cig:__oM badz+ra a mr-i ta dz+wa la dz+wa le b+h+yo hU~M hU~M phaT:__gnas yul dur khrod sa sna dang :__bkra shis sa las stegs bu bzhengs:__bdud rtsi 'khyil pa'i nga rgyal gyis:__rdo rje'i chu yis chag chag gdab:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi 'khyil pa yi:__byang chub sems kyi sprin chen po:__rtog pa'i dri ma zhi ba dang :__de nyid bde chen snod gyur cig:__oM AHhU~M swA hA badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hU~M:__de dbus pad+ma 'dab bzhi bri:__ye shes lnga yi don mtshon bsam:__oM badz+ra pany+tsa dz+nyA na maN+Da la AHhU~M:__de nas sgrub rdzas dgod pa ni:__mtshan nyid ldan pa'i ka pA lar:__dbus su gtso bor gyur pa ni:__na ra'i sha mi'i sha _dang mU tra dri chu/__ste:__brda dang rigs su gyur pa'i sman:__ru rta gla rtsi spos dkar dang :__pri yaM tig+ta pi ling sogs:__kha dang tsha ba'i ro rnams bsag:__shar du ga bi ba lang sha _biSh+Tha dri chen _dang :__ra mo shag sogs rtsa ba drug: rtsa ba lnga dang gro ma __brag zhun dzA ti a ru ra:__shing mngar sbrang rtsi ka ra sogs:__mngar ba'i rigs rnams tshogs par bya:__lho ru ha ya rta sha dang _shu kra khu ba _dang :__dbang lag ga bur thal dkar rdor:__sug smail cu gang skyu ru ra:__star bu bse yab la sogs pa:__skyur ba'i ro dang ldan pa bsag:__nub tu shwa na khyi sha dang __rak+ta khrag _dang :__ga bur sin+d+hUr tsan dan dmar:__li shi rgyam tshwa mchog la sogs:__lan tshwa'i ro rnams tshogs par bya:__byang du ha sti glang chen sha dang go ro tsa: klad pa__ga bur cong zhi tsan dan dkar:__zho sha'i rigs dang rtag tu ngu+u :__kaN+Da kA ri sle tres sogs:__ska ba gtsor gyur thams cad bsag:__rdzas kyi bgegs dang dri sbyang phyir:__rdo rje bdug pas rab tu bdug:__bdud rtsi 'khyil pa'i nga rgyal bcas:__rdo rje chu yis bkru bar bya:__dar snas dril zhing tshon skud kyis:__bcings te bzhag pa'i mtha' skor du:__phyi nang mchod tshogs rgyas par bsham:__rdo rje mA ma kI yis bran:__ye shes dbab cing gzi byin bskyed:__de ni sbyor ba'i rim pa'o:__dngos gzhi bsnyen dang nyer sgrub dang :__sgrub dang sgrub pa chen po bzhi:__dang po bsnyen pa'i rim pa ni:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__mdun rten bsang zhing stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod ni pad+ma b+hany+dza che:__rdo rje btsun mo'i b+ha ga dang :__dbyer med gsang ba mchog gi zhing :__rang byung mtshan nyid yongs rdzogs dbus:__bcud rnams rigs lnga ye shes lnga:__bdud rtsi'i rgya mtsho chen por 'khyil:__mkha' khyab 'od zer 'phro ba'i klong :__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__rigs kyi sa bon 'bru bcu las:__rdo rje sems dpa' rtag pa dang :__rin chen nyi ma gar gyi dbang :__rta yi rgyal po bdud rtsi 'khyil:__mthing dkar ser dmar ljang gu'i mdog:__kun kyang zhal gsum phyag drug pa:__dgra s+t+wa ral gri rdo rje g.yas:__sdig mdzub gtun shing zhags pa g.yon:__mche ba gtsigs shing spyan gsum bgrad:__dbu skra smar smin me ltar 'bar:__spyi bor bdud rtsi'i glegs bam 'chang :__stag sham rin chen sbrul gyis brgyan:__rang 'dra'i yum 'khyud bgegs kyi steng :__g.yon brkyang 'jigs pa'i tshul gyis bzhugs:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__sman gyi lha dang lha mo'i tshogs:__bye ba bsam yas 'khor gyis bskor:__rdo rje gsum dang mi phyed pa'i:__bde ba chen po'i 'od zer gyis:__ye shes 'khor lo spyan drangs bsam:__spyan 'dren la sogs las rim ni:__ji ltar rigs pa sbyar byas la:__mtheb srin rdo rje'i gzungs thag bcas:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__mdun bskyed lha tshogs thugs rgyud bskul:__de yi thugs ka'i 'od zer gyis:__'khor 'das rigs lnga ye shes lnga'i:__dwangs bcud rang dbang med par bkug:__zhal zhugs byang sems bdud rtsi dang :__dbyer med gsang ba'i sbubs su 'khyil:__char ltar babs te rdzas la thim:__ma dag skyon rnams kun sbyangs shing :__dag pa rigs lnga ye shes lngas:__nyon mongs phung po nad gdon gyi:__rtog pa sbyong ba'i bdud rtsir bsam:__oM AHhU~M swA hA:__rtsa ba dang ni las kyi sngags:__oM AHhU~M mU~M oM lA~M swA mA~M AHpA~M hA ta~M badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hU~M:__grwa zur ma nyams 'chad med bzla:__thun drug tshogs kyi mchod pa bya:__bar chad rtags byung hU~M mdzad kyi:__nga rgyal dang bcas phur bus gzir:__hU~M:__nga ni rdo rje hU~M kA ra:__khrag 'thung kun gyi nus stobs rdzogs:__phrin las phur bu 'bar ba yis:__bar chad bgegs tshogs snying la gzir:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M hU~M:__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+tAn phaT:__kI lA ya kI lA ya sarba pA paM phaT:__hU~M hU~M hU~M badz+ra kI lA ya badz+ra d+ha ra adz+nyA pA ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsit+ta badz+ra kI lA ya hU~M phaT:__hU~M sgra brjod cing dkyil 'khor bskor:__phyogs mtshams kun nas lta stangs gzir:__rdo rje bdug pa'i sbyor bas bskrad:__thun brabs rol mo'i tsham rngams bya:__ye shes gzi byin dbab pa dang :__thugs dam gnad nas bskul ba'i phyir:__rdo rje mA kI ting 'dzin gsal:__bdud rtsi 'thor zhing spos kyis bdug:__rtse gcig gdung ba'i dbyangs dang bcas:__hU~M:__mkha' ltar khyab pa'i zhing khams nas:__rig 'dzin sa la gshegs pa yi:__dus gsum rtsa brgyud bla ma rnams:__thugs dam chen po'i dus la bab:__glog ltar myur ba'i thugs rje yis:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__sgrub gnas 'di la byin chen phob:__rnal 'byor rnams la dbang mchog skur:__sgrub rdzas ye shes bcud du skyil:__bde chen bdud rtsi'i dngos grub stsol:__oM sarba ma hA gu ru e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dz+nyA na A we sha ya a AH___hU~M:__'og min rdo rje btsun mo'i mkha':__gsang ba mchog gi dgyes pa na:___thams cad bdag nyid rtag bzhugs pa'i:__sku mchog rdo rje he ru ka:__gsung mchog badz+ra hU~M kA ra:__thugs mchog rdo rje bdud rtsi che:__yon tan rin chen mA ma kI:__phrin las bde chen 'khyil ba yi:__thams cad bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__thugs dam chen po'i dus la bab:__glog ltar myur ba'i thugs rje yis:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__sgrub gnas 'di la byin chen phob:__rnal 'byor rnams la dbang mchog skur:__sgrub rdzas ye shes bcud du skyil:__bde chen bdud rtsi'i dngos grub stsol:__oM badz+ra a mr-i ta sarba maN+Da la e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dz+nyA na A be sha ya a AH__hU~M:__'jig rten zhing khams rab 'byams nas:__ye shes dpa' bo rnal 'byor ma:__las kyi tshul snang pho nya'i tshogs:__khyad par badz+ra a mr-i ta'i:__dam tshig mchog la gnas pa yi:__bdud rtsi'i lha mo 'od 'chang ma:__sman gyi lha mo yid 'phrog ma:__rtsi yi lha mo grub pa mo:__bcud kyi lha mo myos byed ma:__me tog lha mo mdangs ldan ma:__'bras bu'i lha mo nor rgyun ma:__nags kyi lha mo rma bya'i mgrin:__rang rang 'khor tshogs bsam mi khyab:__lha dang drang srong grub pa'i tshogs:__kun kyang blang dor med pa yi:__brtul zhugs mchog gi gzi byin skyed:__thugs dam chen po'i dus la bab:__glog ltar myur ba'i thugs rje yis:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__sgrub gnas 'di la byin chen phob:__rnal 'byor rnams la dbang mchog skur:__sgrub rdzas ye shes bcud du skyil:__bde chen bdud rtsi'i dngos grub stsol:___oM sarba wI ra yo gi nI b+hai Sha dz+yA de wI e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__dz+nyA na A we sha ya a A:__zhes bskul nam mkha' gang ba yi:__bla ma yi dam pho nya'i tshogs:__bdud rtsi sman gyi char 'bebs bzhin:__sgrub pa'i rdzas la thim par bsam:__hU~M gi glu blangs gar bskor bya:__de ltar rtse gcig brtson pa yis:__bzlas brjod khri phrag gsum bzlas pas:__'od dang sgra dang dri dang ni:__nyams dga' rlung rig dwangs par 'char:__de tshe mchod bstod dngos grub gsol:__lha rnams yi ge'i gzugs su gyur:__de yang rdzas la thim pa yis:__dri med ye shes rigs lnga'i dngos:__bdud rtsi'i phung po mchog tu bsam:__hU~M mU~M a~M lA~M swA mA~M AHpA~M hA tA~M hU~M hU~M hU~M:__rjes kyi las rim mthar phyin bya:__bdud rtsi 'khyil pa la brten nas:__zhi ba mchog gi dkyil 'khor du:__khrol bu sgrub pa'i rim pa ste:__dam rdzas bsnyen pa'i ting 'dzin no:__gnyis pa nye bar sgrub pa ni:__hU~M zhes brjod cing srad bu dang :__dar gyi dkris rnams bsal byas la:__rdzas kun so sor gtun du bstsal:__rang dang rig ma hU~M kA ra:__yab yum nga rgyal cher bskyed la:__hU~M:__e dbyings yum gyi gtun khung du:__wa~M yig rdo rje'i gtun bu yis:__tha mal snang zhen rigs pa kun:__byang chub sems kyi thig ler bstim:__oM badz+ra hU~M kA ra mA ma kI ha na ha na hU~M phaT:__ces dang hU~M gi dbyangs bcas btul:__drod thob snyoms par 'jug bzhin pas:__bde chen gzi byin mchog tu sbar:__phye ma sngar ltar tshoms su bcad:__rgya dang bcas bzhag mchod gtor bsham:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__mdun rten bsang zhing sbyang byas te:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud sngar ltar gsal btab la: snod ni pad+ma b+hany+dza'i sogs nas 'phro ba'i klong :__zhes pa'i bar brjod/__pad+ma nyi ma'i gdan gyi steng :__hU~M yig rigs lnga yongs gyur las:__rdo rje bdud rtsi hU~M kA ra:__mthing dkar ser dmar ljang ba'i mdog:__zhal gsum phyag drug zhabs gnyis bgrad:___spyan gsum smar smin dbu skra 'bar:__rdo rje bdud rtsi'i cod pan can:__rtsa phyag hU~M mdzad phyag rgya 'ching :__bar pa gnyis kyis mda' gzhu 'gengs:__tha mas rang 'dra'i yum la 'khyud:__stag sham sbrul rgyan mi sdug chas:__ye shes me phung rab 'bar dbus:__lha chen pho mo'i gdan la 'gying :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__sman gyi lha dang lha mos bskor:__yab yum snyoms zhugs hU~M gi sgras:__rdo rje'i lus su byin brlabs shing :__ye shes 'khor lo spyan drangs bsam:__las kyi rim pa ci rigs bya:__rang gi thugs nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed bde chen gzi byin bskul:__hU~M gi sgra yis sangs rgyas mchod:__byang chub sems dpa'i thugs dam bskul:__nyan rang 'gog pa'i gnyid las bslangs:__gdug pa can rnams spa bkong zhing :__'khor 'das rang dbang med par g.yos:__dwangs bcud hU~M yig rnam lnga'i sprin:__phra rab rdul gyi char du babs:__zhal zhugs sbyor mtshams nas brgyud de:__sman gyi phra rab rdul la thim:__rdul snyed srid dang zhi ba yi:__ye shes snying po 'dus par bsam:__hU~M yig lnga sbrel khri ru bzla:__skabs su las sngags 'di yang sbyar:__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M mU~M:__bud+d+ha hU~M kA ra oM lA~M:__rat+na hU~M kA ra trA~M mA~M:__pad+ma hU~M kA ra hrIHpA~M__karma hU~M kA ra hA tA~M:__pany+tsa mAM sa a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__tshogs mchod bgegs 'dul byin dbab sogs:__ji ltar smras pa bzhin du bya:__dri bzang rdul gyi char 'bebs shing :__'ja' sprin me tog rol mo'i sgra:__de sogs ya mtshan rtags byung na:__dngos grub blang zhing hU~M lnga brjod:__hU~M:__bgegs 'dul rdo rje hU~M kA ra:__rigs lnga yab yum hU~M du gyur:__sman gyi rdul dang dbyer med 'dres:__nyon mongs bgegs 'dul mchog tu bsam:__hU~M badz+ra pany+tsa hU~M kA ra sa ma ya s+t+waM:__bdud rtsi hU~M mdzad la brten nas:__gtum chen mchog gi dkyil 'khor du:__phye ma sgrub pa'i rim pa ste:__nye bar sgrub pa'i ting 'dzin no:__gsum pa sgrub par bya ba ni:__phye ma phyogs gcig bsdus byas la:__mchog tu snyoms zhugs zil pa'am:__rin chen mA ma kI yis sbol:__skye bdun dwangs ma ro tsa na:__mchog grub gdung dang byang sems sogs:__dngos grub dgug pa'i slad du gdab:__ci rigs gong bu'i tshul du bcad:__snod du bstsal la rgya yis gdab:__dkyil 'khor tshul bzhin bzhengs pa'i khar:__drod 'bebs sbyor ba dang bcas dgod:__rgyan dang mchod gtor mdzes par bya:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__mdun rten bsang zhing stong par sbyang :__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud sngar ltar gsal btab la:__sna tshogs pad zla'i gdan gyi steng :__rdo rje bdud rtsi hU~M yig yongs gyur nas/__skyil rol:__zhes pa'i bar brjod/__yab yum ni:__dpa' mo brgyad kyis bskor bar gsal:__gzhan yang dpa' bo rnal 'byor ma:__sman gyi lha dang lha mo'i tshogs:__snyoms 'jug chags pa chen po yis:__'khor 'das dwangs bcud dbang med 'gugs:__gtso bo'i thugs kar khrag 'thung dpal:__gsal gdab ye shes spyan drangs sogs:__ji ltar smos pa bzhin du bya: gtso bo'i thugs kar pad nyi'i sogs nas/__bstod pa'i bar sgrub thabs ltar/__bdag srog rdo rje'i sngags kyi 'od:__byang chub sems kyi thig le'i sprin:__sbyor ba'i pad+mo nas byung ste:__mdun bskyed lha tshogs kun la phog:__shin tu chags pa chen po yis:__snyoms zhugs bde ba'i gzi byin 'bar:__rdo rje A ral+li yi sgras:__'khor 'das dngos kun shig shigs g.yos:__'phags pa kun gyi thugs dam bskul:__'jig rten dwangs bcud dbang med 'phrog:__kun kyang grub pa'i rA sa yA:__'chi med bdud rtsi'i rgyun chen po:__zhal du drangs shing thugs kar thim:__sngags dang lhan cig bdud rtsi'i rgyun:__rdo rje'i lam nas pad+mar bskyil:__pra be sha yis gsang sgo bye:__A be sha yis char ltar phab:__kuN+Da lI yis bcud la bstims:__mthong tshor myong reg thams cad kun:__bde chen ye shes dbang byed pa'i:__dngos grub gong bur 'dril bar bsam:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba sid+d+hi hU~M hrI:ThA:__de ni rtsa ba'i rig pa ste:__khri phrag gcig tu bzla bar bya:__e A ral+li sarba dz+nyA na a mr-i ta hrIM hrIM pheM pheM wA shaM ku ru ho:__bdud rtsi dgug pa'i rim pa'o:__dz+nyA na a mr-i ta rA sa yA na hU~M hU~M: dgug bstim gyi sngags 'di gnyis rtsa sngags dang sbrel nas bzla/__bkug pa'i bdud rtsi thugs kar bstim:__oM badz+ra a mr-i ta e wa~M pra be sha ya phaT:__gsang ba chen po'i sgo phyes la:__oM badz+ra a mr-i ta dz+nyA na sid+d+hi A be sha ya a A:__bdud rtsi bde ba'i char chen dbab:__oM badz+ra pany+tsa mAM sa a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na kuN+Da lI hU~M hU~M:__zhes pas dam ye dbyer med bstim:__de rnams ji ltar rigs pa bzla:__tshogs kyi mchod pa la sogs pa:__gong du smos pa ji bzhin spyad:__ya mtshan gzugs dang snyan pa'i sgra:__bde chen 'bebs dang bcud rnams las:__dri ro 'od dang 'phel ba sogs:__rtags mtshan thon nas dngos grub blang :__mthar ni thod par mA kIs bran:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che:__rjes chags rol pa'i ye shes dbyig:__grub pa'i rdzas dang dbyer med pa'i:__thugs rje'i gzi byin bskyed du gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wa~M:__su ra tA s+t+waM dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M hU~M hU~M:__rdo rje'i sngags kyis bskul ba las:__lha rnams gong bur 'dril par bsam:__slar yang byin dbab brtan par bya:__rdo rje bdud rtsi la brten nas:__rjes chags dbang gi dkyil 'khor du:__gong bu sgrub pa'i rim pa ste:__bde chen sgrub pa'i ting 'dzin no:__bzhi pa sgrub pa chen po ni:__de nas dam tshig ldan pa yis:__yid gzhungs blo ni rtse gcig pas:__khrag 'thung chen po'i nga rgyal gyis:__legs par bsnur la ril bu ni:__sran chung tsam du bsgril byas la:__gur gum gi waM kha dog bsgyur:__sngar ltar thod pa'i snod du bstsal:__dar gyis dril zhing srad bus dkri:__dkyil 'khor dbus bzhag gzi byin dbab:__dur khrod rdzas kyi mchod gtor bsham:__bdag gi rnal 'byor sngon 'gro bas:__mdun dkyil bsang zhing stong par sbyang :__stong pa'i ngang las 'byung rim dang :__rin chen ri rab brtsegs pa'i steng :__phyi ltar pad+ma b+hany+dza'i snod:__yangs shing rgya che mtha' dbus bral:__nang na ye shes gzhal med khang :__rat+na dur khrod rdzas kyis spras:__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs pa:__gsal dag 'od zer 'bar ba'i klong :__ril bu yongs gyur skad cig gis:__sna tshogs pad zla nyi ma'i steng :__hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan:__spro bsdus 'od kyi gong bu las:__rdo rje bdud rtsi he ru ka:__sku dang rtsa zhal nam mkha'i mdog:__g.yas smug g.yon ser rgyab zhal dkar:__rnam 'gyur mi bzad khro bo'i nyams:__zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs:__spyan gsum dbu skra smar smin 'bar:__bdud rtsi'i glegs bam spyi bor 'chang :__g.yas bzhi rdo rje rgyu ma'i phreng :__tshangs pa'i mgo bo rtse gsum bsnams:__g.yon bzhi kha T+wAM thod khrag dang :__srin po 'ching zhing rus phreng 'phyar:__stag sham rin chen rus pa dang :__rgyu ma me tog phreng bas brgyan:__rang 'od mA kI khros mas 'khyud:__ye shes me lce 'bar ba'i klong :__g.yon brkyang dregs pa'i steng na 'gying :__thugs kar bdud rtsi bde ba che:__ljang ser rdo rje dril bu bsnams:__rang 'dra'i yum 'khyud pad zla'i steng :__kha sbyor bde bas dgyes par bzhugs:__yab yum mnyam sbyor byang chub sems:__hU~M yig brgyad kyi sprin spros pas:__sna tshogs pad+ma'i 'dab ma la:__shar du ser mo gtsigs byed ma:__lho ru dmar mo rab gtsigs ma:__nub tu sngon mo gdol pa mo:__byang du g.yung mo du ba'i mdog:__shar lhor ser skya gtum mig ma:__lho nub nag mo rigs can ma:__nub byang ser mo drag shul can:__byang shar nag mo 'jigs byed ma:__kun kyang ral gri thod khrag 'dzin:__khro mo'i nyams dang chas kyis brgyan:__pad nyi dur khrod ro steng bzhengs:__sgo bzhir lcags kyu zhags pa dang :__lcags sgraug dril bu'i phyag rgya can:__dkar dmar ser dang du ba'i mdog:__g.yon rnams sdigs mdzub thugs kar 'ching :__rdo rje'i gtsug phud cod pan 'chang :__'od dmar phreng ba'i klong na rol:__bar khyams mchod pa'i lha mo dang :__dur khrod sha za'i tshogs kyis bskor:__rdo rje pad+mar bstsal ba las:__bde chen thig le'i gzi byin 'bar:__rol pa chen po'i 'od zer gyis:__mkha' khyab ye shes sad par bsam:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi nye bar zhi ba mchog gi dbyings:__'jigs byed chen po he ru ka yi rnam par bzhengs:__sprul pa'i mkha' 'gro khrag 'thung mang po'i 'khor dang bcas:__dam tshig dbang gis myur du dgongs shing gshegs su gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__shrI he ru ka e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM pheM:__hU~M:__dam tshig rdzas dang dbyer med pa'i:__phyag rgya sgyu ma'i grong khyer du:__ye shes rdo rje khrag 'thung lha:__dzaHhU~M ba~M ho:dgyes par rol:__sa ma ya tiSh+Than+tu:__slar yang rol pa'i 'od zer gyis:__dbang lha nam mkha' gang bar sad:__byang chub sems kyi dbang bskur bas:__rigs lnga'i phyag rgyas dbur brgyan bsam:__oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__sa ma ya s+t+waM:__hoH__'jigs byed chen po mche ba gtsigs:__bdud 'joms rgyu ma'i phreng bas brgyan:__dam tshig sha chen khrag la gsol:__he ru ka dpal phyag 'tshal 'dud:_shrI he ru ka maN+Da la na mA mi:__hU~M:__nam mkha' las byung lha mo ni:__drag shul 'jigs pa chen mo'i tshogs:__dur khrod rdzas mchog dang sbyar te:__khrag 'thung dgyes pa'i gar gyis mchod:__oM shrI he ru ka maN+Da la sa pa ri wA ra ma hA sh+mA sha na puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+yA shab+da pU dza ho:__sman dang gtor ma rak+tas mchod:__hU~M:__mchog tu zhi ba snying rje dam pa'i ye shes ni:__rgod gshe drag shul sngags kyi srog tu zhugs pa las:__sgeg dpa' 'jigs rung phyag rgya chen po'i skur snang ba:__he ru ka dpal btsun mor bcas la phyag 'tshal 'dud:__gzhan yang bstod pa ci rigs bya: gtum chen dus mtha'i me ltar 'bar/__zhes pa lta bu'i khro bo'i bstod pa gang rigs/__oM:__dpal ldan rdo rje bdud rtsi'i bdag:__he ru ka dpal che ba'i mchog:__rigs kyi yum dang rab sbyor ba'i:__khrag 'thung lha tshogs bdag la dgongs:__bdag cag gsang ba'i sgor zhugs kyang :__nyon mongs dbang gis dam 'gal ba:__bzod bzhes tshangs par mdzad nas kyang :__dngos grub chen po stsal du gsol:__oM shrI he ru ka sa ma ya sid+d+hi ku ru hoH__hU~M:__rdo rje pad+ma mnyam sbyor bas:__rnam par rtog pa dbyings su sbyangs:__mnyam pa chen po'i ye shes kyis:__bde chen bdud rtsi rgyas par mdzod:__oM shrI he ru ka badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi puSh+tiM ku ru oM:__zhes bskul rdo rje'i rgyun thag bzung :__bdag nyid yab yum snyoms zhugs pa'i:__byang chub sems kyi 'od zer ni:__khrag 'thung yab yum sbyor mtshams zhugs:__rjes chags badz+ra A ral+lis:__thugs ka'i ye shes sems dpa' che'i:__thugs dbus nyi zla kha sbyor hU~M:__rdo rje'i sngags kyis mtshan pa bskul:__'bar ba'i 'od dang hU~M gi sgras:__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas mchod:__dbang bcu'i ye shes thig ler thim:__yi dam lha tshogs dgyes pa bskyed:__dngos grub thams cad dbang du gyur:__dpa' bo mkha' 'gro'i dam tshig bskul:__brtan g.yo'i dwangs bcud thogs med bkug:__rigs drug 'gro ba'i nyon mongs dang :__khams gsum dregs pa'i phung po bsgral:__snyigs ma ye shes me yis bzhus:__dwangs ma mi shigs rdo rje'i dbyig:__rdzas dang dbyer med lha la thim:__ye shes rig rtsal lhag par rgyas:__'khor 'das kun gyi srog tu bsam:__oM shrI he ru ka dz+wa la dz+wa la b+h+yo hU~M phaT:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi hU~M hrIHThA:__khri phrag bzhi bzlas rtags rnams 'byung :__rtags ni sgrub khang 'od kyis khengs:__ril bu 'phel dang dri bzang khyab:__bde chen skye zhing rlung sems thim:__phyi nang gsang ba'i mtshan mar bshad:__thun mtshams kun tu tshogs mchod 'bul:__bgegs la rdo rje phur bus gdab:__bdud rtsis mchod cing byin yang dbab:__de nas las kyi mtha' rgyas la:__tshe yi dngos grub rgyas pa'i phyir:__mdun bskyed thugs nas 'od zer 'phros:__pad+ma gar dbang tshe dpag med:__yab yum mnyam sbyor spyan drangs nas:__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das kyi:__tshe yi bcud dang dwangs ma bsdus:__zhal zhugs sku yi dbyibs las brgyud:__sbyor mtshams nas babs bde ba'i bcud:__lha dang sgrub rdzas dbyer med la:__thim pas 'chi med gzi byin 'bar:__'gyur med rdo rje sems dpa' yi:__tshe dang lang tsho ster bar bsam:__oM badz+ra a mr-i ta A yu She swA hA:__slar yang 'od kyi snang ba las:__rin chen lha mo mA ma kI:__nam mkha' gang ba'i 'phro 'du yis:__srid zhi'i dpal 'byor dwangs bcud kun:__'od zer gzi brjid rnam par bsdus:__lha dang sgrub rdzas dbyer med la:__bstims pas 'dod don kun stsol ba'i:__yid bzhin rin chen mchog tu bsam:__oM badz+ra a mr-i ta shrI bA su sid+d+hi swA hA:__slar yang 'od zer lcags kyu yis:__rdo rje bdud rtsi sems dpa' che:__kha sbyor bde ba'i phyag rgya dang :__sngags dang phyag mtshan tshul du byon:__lha dang sgrub rdzas dbyer med la:__thim pas bde chen gzi byin 'phel:__mthong thos myong bas grol ba yi:__ye shes snying po rgyas par bsam:__oM AHhU~M badz+ra sa twa a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na sid+d+hi hU~M ho:__'di rnams khri yis las 'grub 'gyur:__rdo rje khro bo'i dkyil 'khor du:__'bar ba'i brtul zhugs la brten nas:__ril bu sgrub pa'i rim pa ste:__sgrub pa chen po'i ting 'dzin no:__rjes kyi las rim gsum yin te:__rang don dngos grub blang ba ni:__sngags kyi grangs dang mtshan ma'am:__dus kyi nges pa bsnyen pa dang :__nyer sgrub gnyis la zhag gsum ste:__sgrub dang sgrub chen zhag gnyis gnyis:__dbang po rab kyis 'grub par 'gyur:__'bring la nyis 'gyur tha mas kyang :__sum bldab brtson pas nges par 'grub:__de tshe dngos grub gsol ba'i phyir:__dkyil 'khor shar sgor khri'u'i khar:__b+han+d+ha grub pa'i bcud kyis bkang :__gzhan yang mchod tshogs bzang du bsham:__bdag mdun lhar bskyed bzlas brjod bya:__khyad par tshogs kyi mchod pa 'bul:__rtsa ba yan lag nyams pa rnams:__'gyod pas bshags bsdam dag par bya:__bcud kyi dbus su mA ma kI:__ting 'dzin rtse gcig gsal btab la:__rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__rin chen mA kI'i thugs rgyud bskul:__de las rjes chags 'od zer dmar:__nyi ma 'char kha'i mdangs can 'phros:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la thim:__zag med bde bas rab tu mnyes:__dngos grub ye shes dbang gyur bsam:__oM ba~M rat+na mA ma kI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba dz+nyA na sid+d+hi wA shaM ku ru ho:__stong phrag snyed du dag par bzla:__ba spu g.yo dang bde chen 'bebs:__de sogs gsang ba'i rtags mthong tshe:__ye shes gzi byin lhag par dbab:__brtul zhugs bskyed la dngos grub gsol:__oM:__'og min gsang ba'i pad+mo che:__bde chen dbyings kyi b+ha ga ru:__de bzhin gshegs kun sku gsung thugs:__snying po bdud rtsi'i dkyil 'khor shar:__rdo rje dgyes pa'i rol pa yis:__sa bcu rgyun mtha'i byang sems la:__lhag pa'i dngos grub stsal ba ltar:__deng 'dir bdag la'ang stsal du gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi hU~M hU~M:__oM:__ngo mtshar gnas mchog sing+ga'i gling :__nags tshal shel gyi phug pa ru:__slob dpon rdo rje gsang ba dang :__bram ze'i bu mo bde ldan mas:__bdud rtsi'i dkyil 'khor zhal phye tshe:__rnam smin lus dag skye shi bral:__ye shes dngos grub brnyes pa ltar:__deng 'dir bdag la'ang stsal du gsol:__oM ma hA gu ru a mr-i ta gu h+ya sid+d+hi hU~M hU~M:__oM:__byin rlabs grub gnas bal po'i yul:__a su ra yi brag phug tu:__slob dpon bde ba chen po dang :__rgyal rigs shAkya de wI yis:__bdud rtsi'i gsang mchog sgrub pa'i tshe:__dkyil 'khor gtso bo yab yum dang :__dbyer med dngos grub brnyes pa ltar:__deng 'dir bdag la'ang stsal du gsol:__oM badz+ra gu ru ma hA su kha sid+d+hi hU~M hU~M:__hU~M hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i dkyil 'khor nas:__bde chen dngos grub stsol ba'i lha:__'chi med rdo rje he ru ka:__gtso 'khor sprul dang pho nya'i tshogs:__sngon gyi thugs dam dus la bab:__dgyes pa chen po'i gzi byin skyed:__ngo mtshar rtags kyi mtshan ma dang :__cho 'phrul 'byung ba'i dus la bab:__hU~M:__bdag cag gsang ba'i rnal 'byor pas:__sgrub pa'i dam rdzas tshul bzhin sbyar:__gzung 'dzin snang ba dbyings su bstims:__yul dang yul can zhen pa btul:__dngos grub ye shes dbang du byas:__bde chen gzi byin lhag par spel:__lha sngags ting 'dzin rgyun ma bcad:__rtse gcig gus pas bsgrubs lags na:__dgyes pa chen po'i rol pa yis:__dngos grub rnam gnyis stsal du gsol:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__he ru ka dpal 'khor bcas kyis:__bde chen sku yi dngos grub stsol:__'ja' tshon lta bu'i lus thob mdzod:__rdo rje gsung gi dngos grub stsol:__g.yung drung lta bu'i srog thob mdzod:__ye shes thugs kyi dngos grub stsol:__'od gsal dgongs pa mngon gyur mdzod:__thun mong las kyi dngos grub stsol:__tshar gcod rjes 'dzin thogs med mdzad:__khyad par rdzas kyi dngos grub stsol:__mkha' spyod la sogs grub par mdzod:__mchog tu dbang bcu'i dngos grub stsol:__bde chen longs spyod rgyas par mdzod:__ma g.yel rdo rje bdud rtsi'i lha:__deng 'dir dngos grub ma lus stsol:__zhes brjod snod bcud spyi bor blang :__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na kA ya sid+d+hi oM:__rdzas dang dbyer med lha tshogs las:__sgra 'od zer gsum bsam yas 'phros:__bdag rtog phung po'i sgrib pa sbyangs:__'ja' tshon lta bu'i sku thob bsam:__ril bu'i lha las he ru ka'i:__ye shes phyag rgya char ltar babs:__mA ma kI dang mnyam sbyor bas:__rjes chags bdud rtsir zhu bar bsam:__dam rdzas dang sbyar ma da ni'i:__phud kyis bla ma lhar bcas mchod:__dgyes pa chen po bskyed pa las:__lha nyid rdo rje ril bu'i gzugs:__dngos grub rtag pa dam pa'i dbyig:__ye shes mchog gi bcud du bsam:__dam rdzas snod bcas mgrin par bzhag:__grub pa'i bdud rtsi lhag med btung :__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha wA ka A yu She sarba sid+d+hi A:__rtsa khams 'chi med bdud rtsis gang :__sgo gsum bar chad sgrib kun dag:__rdo rje'i tshe dang lang tsho 'bar:__g.yung drung lta bu'i srog thob bsam:__ril bu snying gar gtugs shing myang :__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha tsit+ta dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__lha nyid rdo rje ril bu'i gzugs:__snying ga'i mi shigs thig ler thim:__bde stong zung 'jug ting 'dzin 'bar:__ye shes dgongs pa mngon gyur bsam:__gzhan yang tshogs kyi yo byad sogs:__dam tshig dngos grub rdzas rnams la:__bde chen mthu yis longs spyad pas:__dngos grub ye shes rgyas par mos:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na karma sarba sid+d+hi hU~M hU~M:__zhes brjod bde ba'i brtul zhugs bskyed:__rdo rje'i glu blang gar yang bya:__gzhan yang rjes kyi bya ba rnams:__ji skad smras pa bzhin du spyad:__khyad par smon lam rtse gcig gdab:__oM:__bdud rtsi gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__bdag cag rdo rje'i rnal 'byor 'khor bcas kyis:__mchog gi dam rdzas tshul bzhin bsgrubs pa'i mthus:__he ru ka dang spyod yul mnyam par shog:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:__gsang chen sngags kyi rigs su skye ba dang :__bla ma lha dang skad cig mi 'bral bas:__mchog thun dngos grub myur du 'grub par shog:__sku yi phyag rgyas snang ba lha skur shar:__gsung gi phyag rgyas rlung sems dbang du 'dus:__thugs kyi phyag rgyas bde chen ting 'dzin brtan:__ye shes phyag rgya chen po mngon gyur shog:__gzhan yang bkra shis rgyas par spel:__de nas dngos grub blangs byas nas:__gzhan don bdud rtsi'i dbang bskur ni:__snod ldan slob mas maN+Dal phul:__mA ma kI dang mnyam sbyor ba'i:__bde chen bdud rtsi'i slaub dpon gyis:__'chi med rtag pa'i ye shes kyi:__dbang dang dngos grub stsal du gsol:__zhes pas gsol gdab rgyud sbyangs la:__ma da na yi bdud rtsi sbyin:__oM:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI'i:__dngos grub lhag pa'i dam rdzas mchog:__deng 'dir khyod la sbyin pa yis:__rtog pa'i dri ma kun dag shog:__oM badz+ra rat+na mA ma kI ma da na a mr-i ta hU~M hoH__bdud rtsis lus gang bde bas myos:__spang blang rtog pa'i dri ma dag:__dngos grub ye shes mchog gi snod:__rin chen mA kI'i skur gyur bsam:__byin chen dbab cing brtan par bya:__de nas dam rdzas snod dang bcas:__spyi bor bzhag cing byin gyis brlab:__oM:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__ye shes sku yi dbang bskur bas:__lus kyi sgrib pa kun dag nas:__'ja' tshon lta bu'i sku thob shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__ril bu'i lha las 'od zer 'phros:__slob ma'i tha mal snang zhen sbyangs:__sku yi phyag rgya mngon gyur bsam:__lha nyid ril bu'i gzugs gyur pa:__mgrin par bzhag cing mA ma kI'i:__bdud rtsi dang sbyar lce la sbyin:__AH__rdo rje bdud rtsi'i bde ba che'i:__bde chen gsung gi dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa kun dag nas:__g.yung drung lta bu'i srog thob shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha wA ka A yu She a b+hi Shiny+tsa A:__ril bu lha dang dbyer med pa:__lce la bzhag cing snying dbus bstim:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__'od gsal thugs kyi dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa kun dag nas:__bde chen ye shes 'grub par shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de nas ril bu'i dam rdzas kyi:__thig le snying gar bkod pa las:__slob dpon thugs nas hU~M 'phros thim:__don gyi lhan skyes mngon gyur bsam:__AH__rdo rje spros bral stong pa nyid:__bdud rtsi bde chen dri ma med:__zung 'jug shin tu rnam par dag:__mkha' khyab dgongs pa mngon gyur shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma ha su kha hU~M hU~M hU~M:__'gro don las sbyor ci rigs sbyin:__yon tan brjod cing bsgrub par gdams:__mtha' rten bkra shis glu yang blang :__dbang 'dir gang gis 'brel pa kun:__mtshams med las kyang kun byang nas:__rig 'dzin grub pa mchog rnams dang :__skal ba mnyam pa kho na'o:__de ltar don gnyis mthar phyin phyir:__'gro don las sbyor rnams drug ni:__phyi nang mtshams kyi srung ma la:__gtang rag dbul zhing gshegs su gsol:__slar yang shis pa rgya cher brjod:__sgrub pa'i dkyil 'khor yo byad bsdu:__ril bu bkur sti dang bcas pas:__mchod pa'i gral du spyan drangs la:__cha gcig rin chen 'bru sman bcas:__bum pa bzang po'i bcud du gtams:__lha dang gzhal yas khang du bsam:__dpal can ri bo'i sgang la sbas:__oM:__bkra shis mi 'gyur brtan pa'i dngos:__sangs rgyas spyan ma'i mkha' dbyings su:__bde chen bdud rtsi'i gter sbas pas:__dngos grub ye shes rgyas gyur cig:__oM bud+d+ha lo tsa ni d+hA tu badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu:__zhes dang bkra shis mnga' gsol bya:__rdo rje bdud rtsi'i byin rlabs kyis:__yul der nad mug mtshon 'khrugs zhi:__ri de mthong ba tsam gyis kyang :__byang chub sa bon thebs par 'gyur:__ri bo mthong grol las sbyor ro:__cha gcig dri bzang gi waM bcas:__dung dang gaN+Di sil snyan sogs:__rol mo'i rigs la byugs shing gdags:__oM:__bkra shis chos kyi sgra chen ldan:__rdo rje snyems ma'i ye shes dang :__bde chen bdud rtsi mnyam sbyor bas:__sangs rgyas gsung dang dbyer med shog:__oM hU~M sa twa badz+rI NI shab+da badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M hU~M:__rol mo'i sgra de thos tsam gyis:__gnod pa zhi zhing dngos grub rgyas:__byang chub mchog gi rigs can 'gyur:__rol mo thos grol las sbyor ro:__cha gcig zas mchog bdud rtsi sbyar:__rgyas pa'i sreg blugs tshul bzhin dbul:__gzhan yang bzang shing dud pa dang :__mthun pa'i rlung sbyar khyab par spel:__oM:__bkra shis zag med ye shes dri:__dam tshig sgrol ma'i shugs 'chang ba:__bde chen rdo rje bdud rtsi yi:__ye shes 'bebs pa nyid gyur cig:__oM tA~M tA ra badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na A we sha ya hU~M hU~M:__gang gi dri tsam tshor bas kyang :__nad zhi gdon sel tshe bsod 'phel:__byang chub lam du zhugs par 'gyur:__bdug pa tshor grol las sbyor ro:__khyad par bdud rtsi myang tshul ni:__rang nyid rdo rje bdud rtsi'i lcags:__pad+ma dmar po 'dab brgyad pa'i:__ze'u 'brur AHyig dmar pos mtshan:__mthe bong pad+ma gar dbang dang :__srin lag gos dkar yum du gsal:__bdud rtsi'i byang chub sems kyi sprin:__ljags kyi AHla thim pa yis:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__ye shes chu rgyun rab tu 'phel:__mgrin pa nas brgyud lus kun gang :__nad gdon sdig sgrib rnam rtog sbyangs:__bde chen ye shes mchog tu rgyas:__dngos grub thams cad thob par bsam:__oM:__bkra shis 'chi med bdud rtsi'i bcud:__gos dkar yum gyi pad+ma las:__rdo rje'i ljags kyis rab myangs pas:__dngos grub rnam gnyis brtan par shog:__oM pA~M paN+Da ra rA sa nI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba sid+d+hi oM AHhU~M hoH__de ltar yun du bsten pa yis:__'ja' tshon lus dang g.yung drung srog:__'od gsal ye shes mngon du 'gyur:__gzhan yang dam tshig nyams chag 'dag:__sngags kyi nus pa 'phel zhing brtan:__nad gdon bgegs dang bar chad srung :__dngos grub thams cad rang dbang 'du:__gzhan la'ang tshul 'dis byin pa yis:__'brel tshad byang chub skal ldan 'gyur:__rdzas mchog myong grol las sbyor ro:__cha gcig ga bur la sogs pa'i:__dri dang sbyar zhing lus la byug:__rin chen ze'ur mgul du bcang :__mtshan ldan phyag rgya la yang gdags:__oM:__bkra shis yid bzhin rin chen bcud:__reg bya mA ma kI dang sbyar:__gang gis 'chang dang reg pa kun:__bde chen ye shes rgyas par shog:__oM ba~M mA ma kI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi tiSh+Than+tu puSh+tiM ku ru oM:__rang nyid tshe ring nad gdon zhi:__bsam rgu 'grub cing bde chen 'phel:__gzhan gyi lus la reg pas kyang :__byang chub lam du nges par 'gyur:__snying po reg grol las sbyor ro:__cha gcig klu yi sman dang sbyar:__rgyun 'babs chu bo'i 'gram ngogs su:__maN+Dal dbus su tshom bu dang :__sman mchog ril bu dang bcas bsham:__rdo rje bdud rtsi mA ma kI:__klu chen brgyad kyis bskor bar bskyed:__ye shes lha la mchod cing bstod:__klu la 'o ma'i gtor ma sbyin:__oM:__klu rgyal byang chub sems dpa' rnams:__rdo rje'i dam tshig dang du longs:__ye shes bdud rtsi'i phrin las kyis:__mkha' khyab 'gro don lhun grub mdzod:__oM sarba nA ga a d+hi pa ti badz+ra a mr-i ta sarba karma sid+d+hi ku ru ho:__de ltar gnyer du gtad pa yis:__gus shing dga' bas dang blang bsam:__ye shes rang thim klu rgyal rnams:__dgyes shing mchod pa chen po yis:__bkur sti dang bcas ril bu rnams:__rgya mtsho'i 'jing du spyan drangs te:__yid bzhin nor bu'i mchog tu bzung :__chu bos khyab tshad grol bar bsam:__bden tshig smon lam 'di yang bya:__oM:__rdo rje'i bdud rtsi'i byin rlabs dang :__rin chen mA kI'i bden stobs kyis:__srid pa'i rlan gyis khyab tshad kun:__bde chen ye shes lhun grub shog:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sarba ar+tha sid+d+hi sid+d+hi swA hA:__des ni srid pa'i chu klung des:__khyab cing myangs pa thams cad kyang :__rtsol med phrin las shugs chen pos:__byang chub rigs su sad par 'gyur:__chu bo dbyings khyab las sbyor ro:__de lta'i las sbyor rim pa rnams:__bdud rtsi'i sbyor ba thams cad dang :__myang grol kun la rig pas sbyar:__sangs rgyas phrin las mngon sum byed:__de ltar mchog gi las sbyor ni:__dngos grub ye shes rgyas pa'i thabs:__rdo rje bdud rtsi'i dam rdzas che'i:__yon tan zab mo'i rgyud sde las:__rdo rje na ra'i bza' ba yis:__lus sems sdom ldan zhe sdang dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rdo rje gsum mchog mngon du byed:__rdo rje ga bi'i bza' ba yis:__lus sems brtan cing nga rgyal dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rtag pa dam pa'i mchog thob 'gyur:__rdo rje g+ho ra'i bza' ba yis:__blo gsal yid gzhungs 'dod chags dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__kun mkhyen nyid kyang thob par 'gyur:__rdo rje shwa na'i bza' ba yis:__bying rmugs zhi zhing gti mug dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__rig pa 'dzin pa'i gzugs su 'gyur:__rdo rje ha sti'i bza' ba yis:__kun gyi yid 'phrog phrag dog dang :__des bskyed nad gdon bgegs rigs sel:__stobs bcu dag kyang thob par 'gyur:__bdud rtsi mu tra'i dam tshig gis:__nad kun sel zhing dbyangs snyan byed:__'pho ba'i nad dang rims rnams srung :__mi bskyod rdo rje'i ye shes thob:__bdud rtsi'i biSh+ThI dam tshig gis:__mdog bzang gzi brjid chen por byed:__sbyar dang gyur pa'i dug kun 'joms:__rdo rje rtag pa'i tshe thob 'gyur:__bdud rtsi'i shu kra'i dam tshig gis:__gzungs dran mngon shes sna tshogs 'char:__nus par ldan zhing 'dod rgu 'grub:__rdo rje stobs kyi mchog thob 'gyur:__bdud rtsi rak+ta'i dam tshig gis:__rgas pa med pa'i dbang po gsal:__'byung bzhir dbang bsgyur rdzu 'phrul stobs:__rdo rje dbang bcu'i mchog thob 'gyur:__bdud rtsi go ro tsa na yis:__'dod pa'i bde ba rab tu 'phel:__las rnams thogs med mthu dang ldan:__rdo rje sems dpa'i lus thob 'gyur:__de rnams thams cad rab sbyar bas:__dug lnga sel zhing nad lnga zhi:__gdon lnga 'joms shing stobs lnga thob:__sku lnga ye shes lnga 'grub 'gyur:__rnam mang sman dang sbyar ba yis:__'du ba'i nad rnams 'byang ba dang :__tshe ring rgas sra dbang po gsal:__rtsa rlung thig le las rung byed:__khyad par mchog tu byin brlabs pas:__phyi nang dpa' bo mkha' 'gro 'du:__yul phyogs dge zhing bkra shis 'phel:__sgrub gnas byin chags ye shes skye:__'ja' tshon lus dang g.yung drung srog:__'od gsal dgongs pa mngon gyur nas:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__go 'phang dka' ba med par thob:__ril bu gang gis mthong ba'am:__dri tshor mgul du 'chang ba dang :__cung zad myang ba thams cad kyang :__lcags las gser 'gyur rtsis btab bzhin:__bde ba chen pos byin brlabs pas:__'khor ba ngan song las grol zhing :__mtho ris thar pa'i bde ba dang :__byang chub mchog gi rigs su skye:__lha dang ril bu dbyer med pa:__mthong bas bum dbang rtogs pa thob:__myangs pas gsang ba'i ye shes dang :__byang sems 'phel bas dga' bzhi skye:__de nyid ngang du mnyam bzhag pas:__snod bcud phung khams skye mched kun:__don gyi bdud rtsir rnam dag pa'i:__bzhi pa'i lam mchog tshe 'dir 'grub:__de phyir gsang ba'i rgyud chen po:__mtha' dag kun gyi snying po'i bcud:__mchog gi rdzas kyi sbyor ba 'di:__rnal 'byor rnams kyis 'bad de sgrubs:__thun drug bzhi'am re re'am:__dkar nag phyogs kyi tshes gcig la:__sngags pas rab tu bsten bya ste:__sangs rgyas dam tshig mchog tu gsung :__de ltar grol ba bla med pa:__rdo rje bdud rtsi'i ril bu ni:__zung 'jug ye shes mchog 'grub pa'i:__lam gyi mtshams sbyor yang dag go:__dpal rdo rje bdud rtsi yongs rdzogs 'chi med bdud rtsi'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste lnga pa'o:__sa ma ya:__1234567\u0f7f__zhi ba dang ni rgyas pa dang :__dbang dang mngon spyod mchog gi las:__thams cad me yis byed pa ste:__so so'i rigs kyis bsgrub par bya:__sngags mkhan byang chub sems ldan pas:__zhi zhing rab tu snyems pa dang :__chags dang khro gtum bde ba che'i:__bsam dang sbyor ba sngon 'gro bas:__sa gzhi gar gyis sbyang ba'am:__yang na gtor ma byin pas bslang :__rdo rje'i chu dang bdud rtsis gtor:__rgyud dag rig ma dang bcas te:__rnal 'byor las la rab tu 'jug:__bdag nyid lha yi sbyor ldan pas:__snyoms zhugs bde chen gzi byin bskyed:__de nas thab khung 'du bya'i phyir:__khru gang dkar zlum zhi ba ste:__khru do ser po khru bzhi rgyas:__khru lhag sor bcu drug_dmar po zla gam dbang :__sor mo nyi shu mthing nag mdog:__zur gsum mngon spyod las su shes:__mchog la rgyas pa ci bzhin sbyar:__khung bu 'bru'am ri mos mtshon:__so so'i bud shing legs par brtsig:__phyogs dus gos rgyan 'dug stangs sogs:__gsang ba spyi dang mthun par brtag:__thugs gsung sku yi dam tshig gzung :__mchod dang bsreg bya'i rdzas rnams brlab:__las mthun rdo rje'i me lce spar:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+wa la raM:__dag byed ku sha'i chun po dgram:__'bar ba'i dbus su me lha bskyed:__oM sarba de wa pU dza ma hA te dza ag+ni e h+ye hiH__dgug bstim mnyes pa'i mchod pa 'bul:__phrin las gsol zhing 'bar ba'i klong :__las dang rjes mthun lha bskyed de:__bdud rtsi 'khyil pas zhi ba nyid:__bdud rtsi khrag 'thung rgyas par brtag:__bdud rtsi mA kIs dbang byed de:__bdud rtsi'i hU~M gis bgegs kun sreg:__rdo rje bdud rtsi bde ba ches:__mchog gi ye shes rgyas par 'gyur:__de ltar dam tshig gsal btab la:__ye shes dgug bstim rang dbang bskur:__phyag mchod bstod pa sngon 'gro bas:__rang sngags las kyi sbyor ldan pas:__bdud rtsi'i sprin gyi ting 'dzin bcas:__mar dang yam shing me tog dkar:__yungs kar til gyis zhi bar byed:__oM shAn+tiM ku ru swA hA:__rin chen 'bebs pa'i ting 'dzin dang :__mar dang yam shing me tog ser:__rin chen zas mchog rgyas par byed:__swA puSh+tiM ku ru oM:__rdo rje lcags kyu'i ting 'dzin dang :__mar dang yam shing me tog dmar:__chang dang sbrang rtsis 'gugs par byed:__AHwA shaM ku ru ho:__mtshon cha'i char 'bebs ting 'dzin dang :__mar dang yam shing me tog nag:__khrag dang dug gis brlag par byed:__hA mA ra ya phaT:__snyoms 'jug bde ba'i ting 'dzin dang :__mar dang yam shing me tog sngo:__sha lnga bdud rtsis mchog 'grub 'gyur:__hU~M ma hA su kha sa ma ya sid+d+hi hoH__gar dang tshogs dang ma da na:__gos zung so rtsi dag kyang dbul:__gtang rag bya zhing nongs pa bshags:__ye shes lte ba'i a la bsdu:__dam tshig 'bar ba me yi lhar:__bsreg rdzas lhag ma byin nas kyang :__shis par gsol la rang gnas gtang :__las kyi rjes rnams tshul bzhin bsdu:__dga' ston bya zhing smon lam gdab:__bkra shis me tog char du dbab:__'dis ni dam tshig nyams chag 'dag:__sngags kyi nus pa rab tu 'byin:__bsam pa'i don kun rdzogs byed pa'i:__las kyi rim pa yang dag go:__dpal rdo rje bdud rtsi las thams cad rab tu sgrub pa 'bar ba chen po'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste drug pa'o:__sa ma ya:__1234567\u0f7f__de ltar las dang ye shes kyi:__dngos grub mchog gi snod rung phyir:__smin byed dbang gi cho ga ni:__yongs rdzogs bdud rtsi'i sgo nas sbyin:__slob dpon sngags shes rgyud rig pa:__ting 'dzin las su rung ba yis:__lha la dbang mi za ba'i phyir:__thog mar bsnyen pas nus pa dbyung :__phyi nas sa gzhi brtags byas la:__bslang dang sbyang dang srung ba sogs:__ji ltar rigs pa rab sbyar nas:__gnas khang las su rung bar bya:__de nas snyan gsan dbab pa'i phyir:__thugs ka'i 'od kyis dkyil 'khor pa:__nam mkha' gang ba spyan drangs te:__mchod cing bstod la gsol ba gdab:__oM:__rdo rje bdud rtsi bcom ldan 'das:__dgyes pa chen po'i lha tshogs kyis:__sa gzhi yongs su dag pa dang :__bdag dang slob mar byin brlab gsol:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sa ma ya staM:__zhes gsol dgyes pas zhal bzhes shing :__dga' ba'i sgrar bcas sa la thim:__bde ba chen po'i rang bzhin gyi:__ye shes gzi byin 'bar bar brtag:__bum pa chas su gzhug byas la:__hU~M gi sgra yis skad cig gis:__lha gsal bzlas pas thugs dam bskul:__'od zhu nus pa ldan par bsam:__slob ma snod ldan khrus nas dbyung :__bgegs bsal rdo rje'i srung 'khor bsgom:__maN+Dal dang bcas gus btud nas:__dkyil 'khor gtso bo slob dpon ches:__bdag la thugs brtses nyer dgongs nas:__sngags kyi cho ga'i mthu chen pos:__byin gyis brlab par mdzad du gsol:__zhes gsol lan gyis spro ba skyed:__e ma tshul chen sngags kyi mchog:__dus gsum rgyal ba'i lam chen po:__khyod la rab tu bstan par bya:__spro ba skyed la gus pa yis:__rang rgyud yongs su dag pa dang :__rdo rje'i dam tshig tshul bzhin srungs:__zhes gdams skyabs sems sngon 'gro bas:__sngags kyi sdom pa sbyin par bya:__bla ma rdo rje bdud rtsi'i lha:__dpa' bo rnal 'byor ma tshogs kun:__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gis byang chub snying po'i bar:__mtha' yas 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__gsang ba mchog gi sgor zhugs nas:__nyes spyod cha dang bcas pa sdom:__dge ba'i chos rnams rab tu sdud:__sems can don ni mnyam med spyad:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__ma lus bzung zhing bsrung bar bgyi:__lan gsum brjod pas dam bca' gzung :__gzhi lus rdo rje bdud rtsir bskyed:__rdo rje gsum du byin brlabs la:__me tog spos sogs mchod pas mchod:__rdo rje khrag 'thung so shing sbyin:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha dz+wa la dz+wa la b+h+yo hU~M phaT:__bus kyang blangs la thal mos bzung :__sngags bcas so shing ra bar dor:__oM shrI badz+ra he ru ka ha sa haM:__ltas dang sbyar te lung yang bstan:__bdud rtsi mA kI'i khyor chu yis:__mtshan ma'i rnam par rtog par sbyang :__oM badz+ra a mr-i ta mA ma kI sarba saM kalpa bi shod+ha na swA hA:__rdo rje hU~M gi skud pas bcing :__oM badz+ra hU~M kA ra hU~M hU~M hU~M:__bdud rtsi 'khyil ba'i rang bzhin gyi:__dag byed rtswa yi sngas stan gtad:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI a pra ti ha ta hU~M phaT:__slar yang sngags la blo brtan phyir:__'jig rten sangs rgyas 'byung ba las:__rab tu dkon pa'i rdo rje'i theg:___de ring rnyed do skal bzang rnams:__tshul chen 'di la gnas par gyis:__rmi lam brtag cing mtshan ma bshad:__de nas 'jam pa'i stegs bu la:__bdud rtsi'i chu yis skyang nul bya:__ci rigs mtshan ma'i dkyil 'khor dang :__bum pa la sogs 'du byas la:__sku yi rten du mkhas pas brtag:__gsung ni de bzhin bdud rtsi ste:__thugs ni me long sin+d+hU ra:__dga' 'khyil ba~M gyis mtshan pa bsham:__gzhan yang shar du rdo rje chu:__lhor ru rdo rje bdug pa dang :__nub tu rdo rje ma da na:__byang du rdo rje bdud rtsi mchog:__dngos grub tshogs kyi rdzas rnams dgod:__mtha' skor mchod gtor phreng ba dang :__ba dan rgyal mtshan drwa ba sogs:__mdzes shing brjid dang ldan par bklub:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__phrin las rim pa tshul bzhin bsgrub:___tshogs dang bdud rtsi'i mchod pa bya:__bdag nyid nas thon slob dpon gyis:__rdo rje'i slob ma rjes bzung phyir:__dkyil 'khor 'jug dang dbang bskur dang :__rjes su gnang ba rnams gsum gyis:__go 'phang chen po'i mchog la bzhag:__de la phyi 'jug sbyor ba ni:__bdud rtsi 'khyil pa'i khrus nas dbyung :__hU~M gis bgegs bskrad srung mtshams bcad:__rdo rje'i gral 'khod maN+Dal dbul:__mig dgab me tog phreng ba gtad:__dngos gzhi gsol gdab sdom gzung bar:__lhag gnas cho ga bzhin du bya:__gsang sngags nang gi sems bskyed brtan:__oM bo d+hi tsit+ta badz+ra sa ma ya a AH__oM bo d+hi tsit+ta badz+ra sa ma ya s+t+waM:__de nas rdo rje spyi bor bzhag:__deng khyod rdo rje bdud rtsi yi:__dkyil 'khor chen por gzhug par bya:__gsang ba mchog gi spyod pa 'di:__gzhan du smras na nyams par 'gyur:__ma hA sa ma ya s+t+waM:__zhes gdams dkyil 'khor nang du gzhug:__badz+ra pra be sha ya phaT:__dzaHhU~M ba~M hoH__sbyor ba gus pas phyag bya zhing :__oM gu ru badz+ra a mr-i ta ma hA su kha maN+Da la na mA mi:__slar yang shar sgor 'khod pa la:__mA ma kI yi bdud rtsi sbyin:__'thungs shig rdo rje mA ma kI'i:__ye shes bdud rtsi 'di 'thungs shig:__dam tshig nyams na rab tu sreg:__bsrung na tshe 'dir dngos grub thob:__sa ma ya badz+ra mA ma kI a mr-i ta u da ka Tha ThA:__de ltar bdud rtsi'i myangs pa las:__lus gang sgrib pa thams cad dag:__bde chen ye shes 'bar ba yis:__skad cig rdo rje bdud rtsi che:__kha sbyor sku ru las kyis gsal:__dngos gzhi ye shes dbab cing brtan:__rigs brtag slad du me tog dor:__oM badz+ra puSh+pa sa ma ya AHhU~M:__gang babs rigs su nges byas la:__slar yang me tog spyi bor 'ching :__oM badz+ra puSh+pa sa ma ya staM:__ye shes thur mas mig kyang dbye:__oM dz+nyA na badz+ra tsak+Shu pra be sha ya phaT:__ltos shig skal ldan rigs kyi bu:__phyag rgya'i dkyil 'khor 'di la ltos:__khyod ni sgrib dag ye shes mthong :__rdo rje bdud rtsi'i rigs su skyes:__sngags dang phyag rgya ting 'dzin gyis:__dngos grub dam pa 'thob par 'gyur:__zhes pas spro ba bskyed byas la:__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bstan:__de ni 'jug pa'i rim pa'o:__de nas dngos gzhi'i dbang bskur la:__bum pa gsang ba shes rab dang :__de nyid ngo sprod bzhi pa ste:__rnam pa bzhi yis smin par bya:__dang po bum pa'i dbang gi slad:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__ji ltar rdo rje bdud rtsi ches:__rigs kyi sras rnams dbang bskur ltar:__bdag kyang yongs su gzung ba'i phyir:__smin cing grol bar mdzad du gsol:__nam mkha' gang ba'i dbang lha dang :__slob dpon lhan cig dbang bskur bsam:__rdo rje bdud rtsi'i chu dbang sbyin:__hU~M:__rdo rje bdud rtsi'i ye shes ni:__byang chub sems kyi rgyun dang sbyar:__dag pa'i de nyid bde ba ches:__sangs rgyas thugs su dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha su ra tA s+t+waM a haM:__mA ma kI yi dbu rgyan bcing :__trA~M:__rin chen mA kI ye shes ni:__bde gshegs lnga bdag cod pan che:__dar dpyangs dag dang rab ldan pas:__sangs rgyas yon tan dbang bskur ro:__oM rat+nA ma mA ki badz+ra mu ku Ta pa Ta laM b+ha a b+hi Shiny+tsa mAM:__hU~M mdzad chen po'i rdo rje gsor:__hrI:__hU~M mdzad chen po'i ye shes ni:__thabs kyi rdo rje bde ba che:__rab tu gsor zhing bskyod pa yis:__sangs rgyas gsung gi dbang bskur ro:__oM badz+ra hU~M kA ra badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M:__bdud rtsi 'khyil pa'i dril bu 'khrol:__hA:__bdud rtsi 'khyil pa'i ye shes ni:__shes rab dril bu'i sgra chen pos:__'khor 'das thams cad sad mdzad pas:__sangs rgyas phrin las dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta sa ma ya gaN+De a A:__bdud rtsi khrag 'thung ming yang gdags:__oM:__dpal ldan khrag 'thung ye shes ni:__rdo rje'i ming dang gnyis su med:__srid pa kun tu rab grags pas:__sangs rgyas sku yi dbang bskur ro:__oM shrI he ru ka badz+ra nA ma a b+hi She ka ta oM:__slob dpon chen por rab bsgrub phyir:__gsang ba'i bum pa thod pa bdud rtsis gang ba/__gnas gsum bzhag:__oM:__rdo rje bdud rtsi bde ba che'i:__thugs gsung sku ru dbang bskur bas:__deng nas bzung ste bu khyod kyis:__dkyil 'khor bdag po'i rjes su spyod:__oM sarba thA ga ta shrI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha hU~M AHoM a b+hi She ka ta sa ma ya shrI hU~M:__gsang sngags dngos grub bsgrub pa'i phyir:__so so'i bzlas pa'i lung yang sbyin:__brtan phyir slob mas me tog phul:__rdo rje'i gsang sngags stsal lags kyi:__ye shes brtan par mdzad du gsol:__slob dpon gyis kyang me tog sbyin:__rdo rje bdud rtsi'i gsang ba'i sngags:__'di la rab tu stsal lags kyi:__rtag tu byin gyis brlabs nas kyang :__dngos grub thams cad stsal du gsol:__badz+ra man+t+ra dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__don gyi de nyid ngo sprod bya:__'di ltar chos rnams thams cad kun:__rang gi sems tsam nyid du brtag:__sems tsam rnam par shes pa ste:__rnam shes gdod nas skye ba med:__skye med rang bzhin lhar shar ba:__gzugs ni dpal ldan khrag 'thung ste:__tshor ba rin chen mA ma kI:__'du shes badz+ra hU~M kA ra:__'du byed rdo rje bdud rtsi 'khyil:__rnam shes bdud rtsi bde ba che:__thams cad dbyer med 'od gsal las:__lha dang sngags ni cir yang 'char:__bu khyod de ltar rab rtogs pas:__dbang por gang dang gang snang ba:__de de lha sngags ye shes kyi:__rdo rje bdud rtsir rtag tu ltos:__ma hA badz+ra sa ma ya ho:__bum pa'i dbang thob lus sgrib dag:__sku yi phyag rgya bsgrub la dbang :__sprul sku thob pa'i skal ldan bsam:__gdams ngag dag kyang dbog par bya:__gnyis pa gsang ba'i dbang gi slad:__bla ma yab yum byang sems sbyin:__hoH__mu tig ltar dkar bde ba che:__stong nyid ye shes dmar 'od 'phro:__dbyer med byang chub sems chen pos:__sangs rgyas sras su dbang bskur ro:__oM badz+ra a mr-i ta ma hA su kha b+ho d+hi tsit+ta oM AHhU~M hoH__bus kyang rtog pa med sems kyis:__a ho ma hA su kha zhes:__myangs pas rtsa khams bdud rtsis khyab:__gsal stong ye shes skyes par bsam:__rjes 'brel byang chub lung ston phyir:__mi 'jigs sbyin pa'i phyag rgyar bcas:__oM:__bla ma dkyil 'khor lha tshogs kyis:__deng khyod byang chub lung ston te:__rdo rje bdud rtsi dpal zhes pa'i:__mtshan gyis sa gsum dge bar 'gyur:__oM sarba ta thA ga ta badz+ra a mr-i ta ma hA su kha nA ma sa ma ya s+t+waM:__gsang ba'i dbang thob ngag sgrib dag:__gsung gi phyag rgya bsgom la dbang :__longs sku thob pa'i skal ldan bsam:__rjes 'brel gsang ba'i gdams ngag 'bog:__gsum pa shes rab mar brten nas:__ye shes bde ba skyed pa'i phyir:__sin+d+hu ra yi dkyil 'khor ni:__rdo rje mA ma kI ru gsal:__mtshan ldan rig mar bstim zhing sbyin:__ho:__khyod ni rdo rje bdud rtsi ste:__shes rab mA ma kI dang sbyor:__'dod chags chen po'i rol pa yis:__dga' bzhi'i ye shes bskyed par gyis:__oM badz+ra a mr-i ta mA ma kI ma hA su kha dz+nyA na sa ma ya s+t+waM:__lhar gsal mkha' gsang byin gyis brlab:__byang chub 'dod pa mnyam ldan pas:__'dod pa'i sgyu rtsal bskul byas la:__rgyu 'bras dga' ba rab tu bskyed:__rjes 'brel rdo rje'i brtul zhugs kyi:__lam dang 'bras bur dbugs rab dbyung :__skal bzang 'dod la spyod pa khyod:__lam la the tshom med sbyar ba'i:__'bras bu sangs rgyas thams cad kyi:__gsang ba mchog la zhugs pa yin:__ma hA su kha sa ma ya ho:__gsum pa'i dbang thob yid sgrib dag:__thugs kyi phyag rgya bsgom la dbang :__chos sku thob pa'i skal ldan bsam:__rjes su chags pa'i gdams ngag sbyin:__bzhi pa don gyi dbang bskur ni:__gsum pa'i lhan skyes dpes mtshon te:__zung 'jug shin tu rnam dag pa'i:__de kho na yi dgongs pa bskyang :__aH__bde ba'i ye shes rtog pa ste:__rang bzhin gdod nas stong pa nyid:__rdo rje bdud rtsi de kho na:__bsam mi khyab par rab tu bsgom:__oM shrI badz+ra a mr-i ta ma hA su kha shU n+ya tA+e At+ma ko\u0f85haM:__tshig gi gsal gdab don ngo sprad:__byang chub mchog tu gzengs bstod bya:__e ma don gyi dkyil 'khor 'dir:__zhugs pa dang ni rab rtogs pas:__srid dang zhi ba las 'das pa'i:__ye shes mchog tu grub pa'o:__dz+nyA na sa ma ya a la la hoH__bzhi pa'i dbang thob shes sgrib dag:__ye shes phyag rgya bsgom la dbang :__ngo bo nyid sku'i skal ldan bsam:__phyag rgya chen po'i de nyid bstan:__de rnams dngos gzhi'i dbang bskur ro:__de nas rjes kyi bya ba la:__thog mar rjes su gnang ba ni:__nad gdon sdig sgrib zhi ba'i phyir:__rdo rje bdud rtsi'i khrus nas dbyung :__bar chad nyon mongs bskrad pa'i phyir:__rdo rje hU~M gi bdug pa sbyar:__snang sems dbang du sgyur ba'i phyir:__mA ma kI yi bdud rtsi sbyin:__ye shes mchog tu rgyas pa'i phyir:__bdud rtsi chen po'i dbang yang bskur:__las kun myur du bsgrub pa'i phyir:__rdo rje'i dgang blugs gtad byas la:__oM:__rdo rje bdud rtsi'i phrin las kyis:__rang dang gzhan don rdzogs pa'i phyir:__rdo rje ma yi sbyor ba yis:__zhi dang rgyas dang dbang mngon spyod:__bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i:__ye shes thams cad sgrub par gyis:__badz+ra A na la sarba karma ku ru hoH__so so'i gdams ngag rnams kyang dpog:__slob ma rjes su bzung ba'i phyir:__dung dang dril bu glegs bam gtad:__deng nas bzung ste bu khyod kyis:__bsdu ba rnam bzhi'i dung bus la:__chos kyi dril bu'i sgra chen pos:__sems can khams rnams sad par gyis:__badz+ra b+hA Sha gaN+De d+harma tsakra ku ru hoH__de nas rtsa ba yan lag gi:__dam tshig bsgrag cing khas blang bya:__gtso bo khyod kyis gang gsungs pa:__de ltar bdag gis rab tu gzung :__srog la bab kyang bsgrub lags na:__rtag tu byin gyis brlab mdzad gsol:__slar yang gtang rag maN+Dal dang :__lus dang longs spyod ltos med dbul:__deng nas byang chub snying po'i bar:__bdag ni gtso bo khyed kyi 'bangs:__lus dang longs spyod thams cad kyang :__cha shas spyad cing bzhes mdzad gsol:__mthar ni dpon slob thun mong du:__dngos grub tshogs kyi dga' ston bya:__rdo rje'i glu dang gar la sogs:__gsang ba'i spyod pa yang dag spyad:__dkyil 'khor rjes kyi bya ba rnams:__ji ltar rigs pas mthar dbyung ngo :__mtshan nyid ldan pa'i slob dpon gyis:__dad brtson skal ldan slob ma la:__dbang 'di lan cig bskur bas kyang :__rdo rje bdud rtsi'i rigs su 'gyur:__tshe ring nad nyung sdig ltung zhi:__mtho ris thar pa'i rgyal srid la:__dbang bsgyur ye shes sku thob 'gyur:__de phyir shin tu gces par zungs:__dpal rdo rje bdud rtsi'i dbang bskur ba'i ting nge 'dzin gyi rim par phye ba ste bdun pa'o:__sa ma ya:__123\u0f7f__de ltar rab tu gsang ba'i mchog:__'og min btsun mo'i b+ha ga ru:__sku gsung thugs kyi snying po che:__rdo rje bdud rtsi rtag bzhugs te:__nyid dang gnyis min sems dpa' la:__rdo rje nA da'i sngags kyi rgyud:__zab cing rgya che bsam yas bstan:__dzaM gling skal par ldan pa'i dus:__ngo mtshar gnas mchog sing+ga'i yul:__nags tshal shel gyi phug pa ru:__slob dpon bdud rtsi gsang ba dang :__bram ze'i rigs skyes bde ldan mas:__gsang ba'i mchog 'di sgrub pa'i tshe:__khyab bdag dgyes pa'i lung stsal zhing :__ye shes sku ru mngon sum smin:__de las rang byung pad+ma yis:__rgyud dang man ngag kun mnos te:__ma gu ta yis bzung ba'i yul:__lha min mngon sum 'du ba'i gnas:__a su ra yi brag phug tu:__bdag nyid bde ba chen po dang :__rigs ldan shAkya de wI yis:__ma hA su kha sgrub pa'i tshe:__bdud rtsi 'khyil pas dri ma sbyangs:__rdo rje hU~M gis bgegs tshogs bskrad:__rin chen mA kI'i bcud blangs te:__rdo rje bdud rtsi zhi khro yi:__gsang ba gsum dang mnyam par sbyar:__de tshe sa yang rnam drug g.yos:__mkha' las hU~M gi sgra chen bsgrags:__sprul pa'i dkyil 'khor mngon sum par:__ye shes lhag pa'i byin rlabs mdzad:__bdag nyid dkyil 'khor gtso bo dang :__dbyer med lhun grub rigs su gyur:__rig ma mA kI'i dngos grub thob:__sngon tshe ji ltar grub pa'i lam:__bdud rtsi dgyes pa rtsa ba'i rgyud:__bdud rtsi rol pa bshad pa'i rgyud:__bdud rtsi snying po bsdus pa'i rgyud:__cha mthun yon tan bdud rtsi'i rgyud:__de rnams kun gyi gsang ba'i don:__gdul bya'i dbang po dang 'tshams par:__shin tu gsal zhing don 'dril ba:__ting 'dzin bdun gyi bsdus te bstan:__'di ni dzaM gling bod yul du:__ma byung 'byung bar dka' ba ste:__gces tshad mig dang phangs tshad snying :__snying gi zungs khrag lta bu gang :__gzhan du bstan pa'i gnas med kyang :__deng 'dir nye ba'i skal ldan la:__gsang ba'i yi dam snying por gdams:__rang rang nyams len brtson pas sgrubs:__dpe rgyud ma 'ongs don ched du:__yon tan bdud rtsi gnas kyi mchog:__bde chen shel gyi brag phug 'dir:__mi shigs rgya yis thob ste sbos:__ral gcig ma mor gnyer du gtod:__ma 'ongs drug cu kha ral dus:__yar stod ra mo chab kyi khar:__lo tsA khyod kyis byin brlabs pa:__chu khams lug lo ye shes ming :__gso thabs mkhas pa de dang 'phrad:__de dus gzhan don cher mi 'byung :__rang nyams blang nas grol ba thob:__'brel thogs 'bum phrag thar lam 'god:__slar yang rtsub 'gyur snyigs ma'i dus:__rje gcig tshangs pa'i me tog gi:__smon lam las sad sprul pa'i sku:__bi ma mi tras byin brlabs pa:__lcags khams 'brug lo pad+ma'i ming :__mkha' 'gro'i ming po dpa' bo cher:__bdud rtsi gsang ba'i srung ma yis:__gter dpe mngon sum sprad nas kyang :__mtsho skyes bdag gis byin brlabs nas:__dbang dang man ngag rdzogs par byed:__des kyang brdal por mi gtod par:__da lta'i dus kyi dag pa'i 'khor:__dz+nyA na sA ra de wI ma:__bai ro tsa na ku mA ra:__bud+d+ha dza ya kha gar+b+h-i:__badz+ra rat+na shrI siM ha:__de sogs bsam bzhin gzhan don tu:__srid pa'i myu gu bzung ba la:__dngos dang brgyud nas yang dag ston:__'gro 'dul thabs la mkhas spyod pas:__gsang sngags bstan pa'i btsas su byed:__'brel tshad pad+ma can du skye:__rang gzhan don mang 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__bla na med pa'i gsang ba chen po'i man ngag gi gzhung 'di ni:__bod yul bkra shis 'byung ba'i gnas kyi snying po:__yul yar mo lung gi thig le:__dpal chen po dgyes pa'i pho brang :__bsam 'grub shel gyi brag phug tu o rgyan gyi paN+Di ta chen po de nyid dang :__lo tsA ba 'phyos kyi gnyags ban dz+nyA na ku mA ras bsgyur cing zhus te:__gu ru rin po che yab yum bdud rtsi bde ba chen po'i ting nge 'dzin la bzhugs pa'i spyan sngar:__chos rgyal chen po yab sras dang :__lo tsA ba chen po mched sogs bdag cag rnams kyis rin po che'i me tog dang bcas gsol ba btab pa ltar dgyes bzhin du ye shes kyi cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa dang bcas smin grol chig rdzogs su mdzad:__nyams su blangs:__dpe rgyud dang dam tshig gi rdzas rnams rdo rje'i lung bzhin pad+ma brtsegs pa'i phug par rgyas btab:__gter srung ral gcig ma mo la gnyer du gtad:__ma 'ongs skal ldan rnams kyis spyod cing 'brel tshad thams cad rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i rig pa mchog gi phyag rgya'i ye shes grub par gyur cig ces smon lam du btab bo:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__gsang rgya:__gtad rgya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya sa ma ya:___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]