གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las/ khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le DKR-KABUM-07-JA-020.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 7, Text 20, Pages 179-182 (Folios 1a to 4b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation Khyentse, Dilgo. Grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 7: 179-182. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལམ་འདིར་སྐལ་བཟང་གི་ངལ་འཚོ་འདོད་པ་དང༌། རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨ་མཱ་རའི་མིང་གི་ཉམས་ལེན་དུ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་སྡེའི་རིང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བར་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཅིར་ཡང་རྒྱས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལྃ།། །།

/ces pa'ang rang nyid kyi lam 'dir skal bzang gi ngal 'tsho 'dod pa dang*/_rigs kyi thig le a mA ra'i ming gi nyams len du gter gzhung rtsa ba'i dgongs don rgyud sde'i ring lugs dang 'brel bar rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris pa dngos grub kyi dge mtshan cir yang rgyas pa'i dpal du gyur cig_/dge'o/_/mang+ga la~M//__//

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བཞུགས།

ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་བྷྱཿ གསང་སྔགས་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བཀའ་གཏེར་བྱིན་རླབས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཆོས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རབ་འབྱམས་མཁའ་ཁྱབ་དུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་བསགས་རྗེས། རང་ལ་བསྟིམས། སྤྲོ་ན་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། དང་པོ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རོལ་པ་ལས༔ ཐམས་ཅད་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་རིམ་སྟེང༔ རི་རབ་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་པོ༔ སྲུང་འཁོར་འཇིགས་པའི་དུར་ཁྲོད་དང༔ ཕྱི་དབྱིབས་ལུས་ནི་གཞལ་མེད་ཁང༔ དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ པདྨ་ཟླ་ཉི་བྱོལ་སོང་གཙོ༔ དྲེགས་པ་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་སྟེང༔ རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་བབ་ཡོངས་སུ་གྱུར༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་བྱིན་ནུས་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་དམར་པའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་བགྲད༔ སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་སྨར་སྨིན་འབར༔ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་བྷཉྫ༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་རྫོགས༔ སྦྱོར་ཡུམ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ སྔོ་སྐྱ་རྩེ་གསུམ་ཐོད་འཛིན་གསལ༔ དར་དང་རུས་རྒྱན་གཟིག་ཤམ་འཕྱང༔ གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཨེ་ཝཾ་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་གསང་ནས༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཙུན་མོ་བཅས༔ སྤྱན་དྲངས་ཞལ་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་ཞུ༔ ཡུམ་གྱི་པདྨོར་སོན་པ་ལས༔ ཧཱུྃ་ཆེན་འབར་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོས༔ ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནང་གི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔ སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་འཁྲིལ༔ སྤྱི་བོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་མཐིང༔ འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་སྡིག་མཛུབ་བསྒྲེངས༔ སྦྱོར་ཡུམ་བཻ་ཏ་ནག་མོ་འཁྲིལ༔ མགྲིན་པར་པདྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ དམར་སྨུག་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ ཐུགས་ཀར་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ༔ གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་སྦྱོར༔ གསང་བ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཐིང༔ ཕྱག་གཉིས་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་སྐྱ་འཁྲིལ༔ ནོར་བུར་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་མཐིང༔ རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་ཐུན་ཁྲག་འཕེན༔ ཉིད་ཞི་བདེ་མཆོག་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ བརླ་གཡས་དྲེགས་འདུལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་གསོལ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་འདུལ་ནག་མོ་འཁྲིལ༔ བརླ་གཡོན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་ཙིཏྟ་གསོལ༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཀུན་ཀྱང་རིགས་བཞིའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་གར་དགུས་རོལ༔ རིན་ཆེན་དར་དང་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཡན་ལག་སྒོ་བ་རིགས་མཆོག་བཞི༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་གསལ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཞེས་བརྗོད་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་གཉུག་མའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་སད་པས་གཙོ་བོ་རྣམས་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། འཁོར་མོས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་དང་མཐུན་པར་གསལ་གདབ་ལ་སེམས་ཡུན་རིང་བཟུང༌། གཉིས་པ་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཞི་བར་བསྙེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུ་རྒྱན་ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔའི་འཁོར༔ ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ༔ ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་གཙོ་རྣམས་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཟླར་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་བར་མེད་ཀྱང༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཞུགས་གསང་བར་འཁོར༔ འོད་ཀྱིས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་གསང་གསུམ་བྱིན༔ བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔ སླར་ཡང་སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་བའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཿ ཞེས་བཟླ། གཉིས་པ་ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་གཙོ་དགུའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ པད་ཉི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་སྦུབས༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲ་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔ འབར་བའི་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་བྱུང༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དང་ཞལ་ནས་བརྒྱུད༔ གསང་བའི་པདྨོ་བར་མེད་འཁོར༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་རབ་འབར་བའི༔ འོད་ཀྱི་འཁོར་འདས་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་མཆོད་པས་མཉེས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོང་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་བདག་དང་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་བྱིན་ནུས་རྫོགས༔ སླར་འཕྲོས་ཐ་མལ་སྣང་ཞན་སྦྱངས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ དཔལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྨིན༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་དུཥྚན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ ཅེས་ཁྲག་འཐུང་སྤྱི་སྙིང་དང་བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཛཔ་གཉིས་སྔགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པའི་ཟབ་ཁྱད་དང་ལྡན་པ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། ཐུན་མཐར་གཙོ་བོ་རྣམས་གྱི་ཐུགས་ཀར་མི་འགྱུར་བའི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་མར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་འོད་འཕྲོ་བ་ལ་སེམས་བཟུང༌། སྒྲ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་དིར་དིར་སྒྲོགས་པར་དམིགས་ལ། ཧཱུྃ་བཟླས་ཅི་རིགས་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཨ། རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ངང་དུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ༔ སྒོ་གསུམ་དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄༔ ཧོ། དགེ་བ་འདི་དང་དགེ་བ་གཞན༔ མ་ལུས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ༔ གང་འདུལ་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལམ་འདིར་སྐལ་བཟང་གི་ངལ་འཚོ་འདོད་པ་དང༌། རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཨ་མཱ་རའི་མིང་གི་ཉམས་ལེན་དུ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་རྒྱུད་སྡེའི་རིང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བར་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཅིར་ཡང་རྒྱས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལྃ།། །།
[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/_khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le bzhugs/ na mo gu ru shrI he ru ka maN+Da la b+h+yaH_gsang sngags ma hA yo ga'i dkyil 'khor rab 'byams kyi khyab bdag bde gshegs sgrub pa bka' brgyad bka' gter byin rlabs yongs rdzogs 'dus pa'i zab chos grub thob chen po'i thugs thig khrag 'thung bde gshegs kun 'dus kyi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa'i tshul du nyams su len pa la gsum las/_dang po sbyor ba tshogs bsags pa ni/_tshogs zhing rab 'byams mkha' khyab du sad pa'i spyan sngar/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/_/zhes sogs lan gsum gyis tshogs bsags rjes/_rang la bstims/_spro na tshad med bzhi bsgom/_gnyis pa dngos gzhi bskyed bzlas kyi rnal 'byor la gnyis/_dang po lha bskyed pa ni/_hU~M:_ma bcos spros med de bzhin nyid:_kun snang snying rje'i rol pa las:_thams cad skyed byed rgyu yi hU~M:_mthing nag mkha' la 'ja' ltar shar:_cho 'phrul chen po'i 'od zer gyis:_snod bcud dngos 'dzin stong par sbyangs:_stong pa'i ngang las 'byung rim steng:_ri rab rdo rje'i brag chen po:_srung 'khor 'jigs pa'i dur khrod dang:_phyi dbyibs lus ni gzhal med khang:_drag po'i gzhal yas mtshan rdzogs dbus:_pad+ma zla nyi byol song gtso:_dregs pa lha chen pho mo'i steng:_rgyu yi hU~M bab yongs su gyur:_rdo rje rtse dgu hU~M gis mtshan:_'od zer 'phro 'du'i sbyor ba yis:_khrag 'thung rab 'byams byin nus thim:_de las skad cig dran rdzogs su:_bdag nyid che mchog he ru ka:_mthing nag dmar pa'i mdangs 'od 'tsher:_zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis bgrad:_spyan gsum sdang mig smar smin 'bar:_g.yas pas rdo rje g.yon b+hany+dza:_dpal dang dur khrod chas brgyad rdzogs:_sbyor yum gnam zhal dbyings phyug ma:_sngo skya rtse gsum thod 'dzin gsal:_dar dang rus rgyan gzig sham 'phyang:_gar dgu'i gzi byin mchog tu 'bar:_phyag rgya gcig pa'i skur gsal ba'i:_e waM mnyam sbyor mkha' gsang nas:_bde ba'i sgra dang 'od zer 'phros:_bde gshegs sras dang btsun mo bcas:_spyan drangs zhal zhugs thugs kar zhu:_yum gyi pad+mor son pa las:_hU~M chen 'bar ba'i sprin phung 'phros:_tshom bu'i dkyil 'khor gsal bar bskyed:_hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:_nang gi rtsa rlung thig le'i khams:_sems dang dbyer med dkyil 'khor te:_spyi gtsug bla ma rdo rje chos:_dkar gsal rdo rje dril bu 'dzin:_yum chen rdo rje rnal 'byor 'khril:_spyi bor 'jam dpal gshin rje mthing:_'khor lo bskor zhing sdig mdzub bsgrengs:_sbyor yum bai ta nag mo 'khril:_mgrin par pad+ma rta mchog dpal:_dmar smug pad+ma dril bu 'dzin:_thugs kar badz+ra he ru ka:_mthing nag rdo rje dril 'dzin yum:_gnam zhal dbyings phyug ma dang sbyor:_gsang ba rdo rje gzhon nu mthing:_phyag gnyis srid pa phur bu 'dril:_'khor lo rgyas 'debs mthing skya 'khril:_nor bur bla med mngon rdzogs mthing:_rdo rje gsor zhing thun khrag 'phen:_nyid zhi bde mchog yum dang sbyor:_brla g.yas dregs 'dul he ru ka:_mthing nag rdo rje dung khrag gsol:_srid pa spyi 'dul nag mo 'khril:_brla g.yon stobs ldan nag po che:_rdo rje gsor zhing tsit+ta gsol:_'byung lnga'i bdag mo yum dang 'khril:_kun kyang rigs bzhi'i 'khor dang bcas:_dur khrod dpal chas gar dgus rol:_rin chen dar dang rus pas brgyan:_yan lag sgo ba rigs mchog bzhi:_nyi ma dang ni 'od zer bzhin:_snang srid gzhir bzhengs yongs rdzogs lha:_chu zla 'ja' tshon bzhin du gsal:_dam tshig ye shes dbyer med gyur:_zhes brjod rdo rje'i lus la gdod nas grub pa'i gnyug ma'i lha sngags kyi rkyen gyis sad pas gtso bo rnams zhal phyag yongs rdzogs dang*/_'khor mos bskyed kyi tshul du tshig dang mthun par gsal gdab la sems yun ring bzung*/_gnyis pa sngags bzla ba la gnyis las/_dang po zhi bar bsnyen pa ni/_hU~M:_dbu rgyan kun bzang rigs lnga'i 'khor:_zhi ba rdo rje dbyings kyi lha:_cir yang 'char ba'i gtso rnams kyi:_thugs kar pad zlar hU~M yig mthar:_sngags phreng 'khor las bar med kyang:_yab yum zhal zhugs gsang bar 'khor:_'od kyis 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs:_bde gshegs zhi khro'i gsang gsum byin:_bdag thim byin rlabs nus stobs 'bar:_slar yang snod bcud dkyil 'khor ba'i:_sku gsung thugs kyi ngo bor bsam:_oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu aH_zhes bzla/_gnyis pa khro bor sgrub pa ni/_hU~M:_dpal chen gtso dgu'i thugs ka ru:_pad nyi rdo rje rtse lnga'i sbubs:_mi 'gyur thugs srog hU~M gi mthar:_sngags phreng sgra bcas 'khor ba las:_'bar ba'i yi ge'i phreng ba byung:_yab yum zhal dang zhal nas brgyud:_gsang ba'i pad+mo bar med 'khor:_bde chen gzi byin rab 'bar ba'i:_'od kyi 'khor 'das khams kun khyab:_bde gshegs zhi khro mchod pas mnyes:_khams gsum nyon mong dug chen sbyangs:_tshur 'dus bdag dang gnyis med thim:_khrag 'thung rab 'byams byin nus rdzogs:_slar 'phros tha mal snang zhan sbyangs:_lha sngags chos sku'i phyag rgyar rdzogs:_dpal gyi sku gsung thugs su smin:_dngos grub rnam gnyis 'grub par bsam:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba duSh+Tan ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaTa?:_ces khrag 'thung spyi snying dang bde gshegs sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi dzapa gnyis sngags gcig tu bsdebs pa'i zab khyad dang ldan pa ci nus su bzla/_thun mthar gtso bo rnams gyi thugs kar mi 'gyur ba'i thugs srog hU~M yig mthing nag mar me 'bar ba lta bu'i 'od 'phro ba la sems bzung*/_sgra grags pa thams cad hU~M gi sgra dir dir sgrogs par dmigs la/_hU~M bzlas ci rigs bya/_gsum pa rjes thun mtshams kyi bya ba la 'jug pa ni/_a/_rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor lha:_thams cad 'od gsal ngang du thim:_slar yang chu las rlabs bzhin du:_sgo gsum dpal chen sku gsung thugs:_hU~M hU~M hU~M:_phaTa? phaTa? phaTa?:_ho/_dge ba 'di dang dge ba gzhan:_ma lus 'gro ba'i don la bsngo:_kun kyang dpal chen he ru ka'i:_thugs kyi thig ler ro gcig shog:_mi gnas ye shes kun bzang he ru ka:_gang 'dul rigs kyi tshom bu'i skur ston pa:_zhi khro rab 'byams bden pa'i byin rlabs kyis:_rtag tu dpal gnas bkra shis bde legs shog:_zhes sogs bsngo smon dang shis brjod kyi mtshams sbyar te spyod lam la 'jug par bya'o/_/ces pa'ang rang nyid kyi lam 'dir skal bzang gi ngal 'tsho 'dod pa dang*/_rigs kyi thig le a mA ra'i ming gi nyams len du gter gzhung rtsa ba'i dgongs don rgyud sde'i ring lugs dang 'brel bar rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris pa dngos grub kyi dge mtshan cir yang rgyas pa'i dpal du gyur cig_/dge'o/_/mang+ga la~M//__//

Footnotes

Other Information