DKR-KABUM-06-CHA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན།
Wylie title gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi rgyun khyer thugs rje'i yang zhun DKR-KABUM-06-CHA-018.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 18, Pages 148-151 (Folios 1a to 4a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi rgyun khyer thugs rje'i yang zhun. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 148-151. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity thugs rje chen po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/daily-dukngal-rangdrol
Colophon

།ཅེས་ཨ་མ་ཀརྨ་སྒྲོལ་མས་སྐུལ་ངོར་མངྒལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།།

/ces a ma karma sgrol mas skul ngor mang+gal shrI b+hU tis so//

[edit]
༄༅། །གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན་བཞུགས་སོ།

ན་མོ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡ༔ འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་གསང་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་དང༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོ། མཐའ་མེད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ལ༔ དབང་མེད་སྤྱོད་པའི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ལྷར༔ སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཧོཿ ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་གྱུར་ཀུན༔ རང་ངོ་མ་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་ལས་ལ་སྤྱོད༔ ཚད་མེད་སྙིང་རྗེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་དགོད་ཕྱིར༔ སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ངང༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང༔ རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ༔ བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ༔ སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས༔ རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦྱར་ཚུལ༔ ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་པད་དཀར་འཆང༔ ཁ་སར་པ་ཎི་དང་ཕྱག་སྟབས་གཅིག །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དར་དང་རིན་ཆེན་མཛེས༔ དབུ་གཙུག་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་མཚན༔ ཕྱོགས་བཞིར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཤར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ལྷོ་རུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་གསེར་གྱི་མདོག༔ ནུབ་ཏུ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་པད་རག་མདངས༔ བྱང་དུ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔ སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལས་མདོག་ཅན༔ གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་དོར་སྟབས་འཇིགས་ཚུལ་རྔམ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང༔ བར་མཚམས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་དང༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ སྣང་སྟོང་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ་བའི་དབྱིངས་ན་གསལ༔ ཀུན་ཀྱང་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གནས་མཆོག་དང༔ ཁྱད་པར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་པོ་ཏཱ་ལ༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨོཾ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཧོཿ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་མངའ་དབང་ཅན༔ ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་ཡངས་པའི་དབུས༔ ཟླ་བའི་སྟེང་ན་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿདཀར་པོ༔ དེ་མཐར་ཡི་གེ་བདུན་པས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དང༔ ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་དམིགས༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་བཟླ་བར་བྱ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཏཱ་རེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨཱརྻ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱཾསྭཱ་ཧཱཿ ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ མ་མ་བ་སུ་དྷཱ་རི་སྭཱ་ཧཱཿ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔ ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགས༔ འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་སོགས། ཧོ། ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན༔ རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཛྲ་མུཿ རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔ ཧོ། དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཀུན༔ རྣམ་མཁྱེན་གདོད་མའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔ བདག་སོགས་འདུས་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །ལན་གསུམ། ཧོཿ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔ འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དག༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སྨིན༔ འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ །ཅེས་ཨ་མ་ཀརྨ་སྒྲོལ་མས་སྐུལ་ངོར་མངྒལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།།
[edit]

@#/___/gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi rgyun khyer thugs rje'i yang zhun bzhugs so/_na mo lo ki shwa ra ya:_'dir rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i gsang sgrub sdug bsngal rang grol rgyun gyi rnal 'byor nyams su len par 'dod pas/_brgyud pa'i gsol 'debs ni/_pad+ma he ru ka yi dgongs pa yis:_dbang gi lha mo nA ga rdzu na dang:_pad+ma 'byung gnas bar du byin rlabs te:_'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:_gsung gi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:_o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:_skyabs sems ni/_na mo/_mtha' med 'khor ba sdug bsngal rang bzhin la:_dbang med spyod pa'i bdag sogs sems can kun:_mchog gsum ngo bo 'phags mchog thugs rje'i lhar:_snying nas gdung shugs drag pos skyabs su mchi:_lan gsum/_hoH_pha ma rigs drug snying rje'i yul gyur kun:_rang ngo ma shes 'khrul pa'i las la spyod:_tshad med snying rjes byang chub lam dgod phyir:_smon 'jug don dam sems mchog bskyed par bgyi:_lan gsum/_hrIH_chos kun mi dmigs gzhi med rtsa bral ngang:_dbyings rig zung 'jug dag pa chen po'i zhing:_rang snang lhun grub ri bo po tA la:_brda rtags mtshan nyid rdzogs pa'i dkyil 'khor dbus:_sna tshogs pad+ma stong ldan nyi zla'i steng:_hrIHlas rang nyid 'phags mchog snying rje'i lha:_sdug bsngal rang grol spyan ras gzigs dbang sku:_zhal gcig phyag bzhi mnyam pa'i stabs kyis bzhengs:_rtsa ba'i phyag gnyis thugs kar thal sbyar tshul:_lhag ma rnam gnyis bgrang phreng pad dkar 'chang:_kha sar pa Ni dang phyag stabs gcig_/longs spyod rdzogs sku dar dang rin chen mdzes:_dbu gtsug rigs bdag 'od dpag med pas mtshan:_phyogs bzhir pad+ma 'dab bzhi'i gdan steng du:_shar du rje btsun sgrol ma sku mdog dkar:_lho ru 'od zer can ma gser gyi mdog:_nub tu ku ru kul+le pad rag mdangs:_byang du nor rgyun lha mo sku mdog ljang:_kun kyang rang rang rgyan dang cha lugs rdzogs:_sgo bzhir dbang chen sde bzhi las mdog can:_gri gug thod 'dzin dor stabs 'jigs tshul rngam:_khro bo'i chas rdzogs me dpung klong na 'gying:_bar mtshams sangs rgyas byang sems rig 'dzin dang:_dpa' bo DA ki dam can sprin ltar gtibs:_snang stong sgrib g.yogs bral ba'i dbyings na gsal:_kun kyang gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan:_de las 'od 'phros rang bzhin gnas mchog dang:_khyad par sprul pa'i zhing khams po tA la:_gnas yul nyer bzhi dur khrod brgyad sogs nas:_ye shes lha tshogs badz+ra sa mA dzaH_oM lo ki shwa ra gu ru de wa DA ki ni sarba sa ma ya dzaHdzaH_badz+ra sa ma ya tiSh+Tha hoH_na mo pu ru sha ya hoH_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da'i bar/_rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she ma hA sarba pU dza khA hiH_sarba pany+tsa rak+ta ba liM ta ma hA su kha d+harma d+hatu pU dza hoH_hrIH_chos dbyings spros pa bral ba'i pho brang nas:_lhun grub longs spyod rdzogs pa'i mnga' dbang can:_tshad med snying rje'i gter chen spyan ras gzigs:_sdug bsngal rang grol sku la phyag 'tshal bstod:_rang nyid thugs rje chen po'i thugs ka ru:_nyi zla'i gwa'u kha sbyor yangs pa'i dbus:_zla ba'i steng na thugs srog hrIHdkar po:_de mthar yi ge bdun pas bskor ba las:_'od 'phros sangs rgyas byang sems thams cad dang:_khyad par thugs rje chen po'i thugs rgyud bskul:_'gro drug sems can kun gyi las nyon sbyangs:_'od zer tshur 'dus bdag la thim pa yis:_mchog dang thun mong dngos grub thob par dmigs:_'gro la snying rje'i ngang nas bzla bar bya:_oM ma Ni pad+me hU~M hrIH_tA re A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M nr-i dza swA hAH_Ar+Ya ma ri ts+yai mAMswA hAH_ku ru kul+le hrIM hrIM wA shaM ku ru ye swA hAH_ma ma ba su d+hA ri swA hAH_hU~M:_thugs rje chen po'i dkyil 'khor du:_mchod rdzas ma tshang sgrub pa g.yel:_ting 'dzin bying rmugs 'thibs la sogs:_'gal 'khrul nongs pa bzod par gsol:_oM badz+ra satwa sogs/_ho/_chu las chu bur rdol ba bzhin:_rang las sprul pa'i dkyil 'khor lha:_ye shes dbyings su badz+ra muH_rjes thob sgyu ma'i lha skur ldang:_ho/_dus gsum bsags pa'i dge rtsa kun:_rnam mkhyen gdod ma'i rgyu ru bsngo:_bdag sogs 'dus par bcas pa rnams:_tshom bu gcig tu sangs rgyas shog_/lan gsum/_hoH_rig 'dzin brgyud pa'i byin rlabs dang :_dkon mchog gsum gyi bden pa dang :_gsang sngags zab mo'i rten 'brel gyis:_'jigs brgyad zhi ba'i bkra shis shog:_tshe bsod rgyas pa'i bkra shis shog:_snang ba dbang 'dus bkra shis shog:_log 'dren tshar gcod bkra shis shog:_snang zhen lha sku'i phyag rgyar rdzogs:_sgra grags bde chen sngags su dag:_dran rtog 'od gsal chos skur smin:_'ja' lus zang thal bkra shis shog:_/ces a ma karma sgrol mas skul ngor mang+gal shrI b+hU tis so//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]