JKCL-KABUM-09-TA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:04, 19 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ།
Wylie title zab gsang pad+ma'i yang tig las: gu ru drag po'i sgrub pa JKCL-KABUM-09-TA-030.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 9, Text 30, Pages 499-507 (Folios 1a to 5a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zab gsang pad+ma'i yang tig las gu ru drag po'i sgrub pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 9: 499-507. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ (zab gsang pad+ma'i yang tig)
Deity bla ma pad+ma drag po
Recension Link Other Versions on this site: DKR-KABUM-18-TSHA-024
Colophon

ཅེས་པའང་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་ཕེབས་སྐབས། རྟེན་ཁྲོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྩལ་གྱི་གཏེར་བྱོན་སྐུ་ཚབ་གདན་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་བརྡ་ཡི་ཡི་གེའི་རྐྱེན་ལས་རིག་པའི་ཀློངས་ནས་ཤར་བ་སྟོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བྲིས་ནས་འཕྲོ་ལུས་པ། སྨད་ཀྱི་བྱང་བུ་སླར་རྣམ་རྒྱལ་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༣ལ་སྔར་གྱི་བྲིས་པ་མཐོང་རྐྱེན་གྱིས་རིག་ངོར་གསལ་བ་བཞིན་ཤར་མར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་། དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་གི་གདོན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། བསྟན་དང་དེར་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang sngags rig 'dzin pa pad+ma ye shes rdo rjes lcags 'brug lor grub dbang rdzogs chen drug pa phebs skabs/__rten khrod kyi dpa' bo las rab rtsal gyi gter byon sku tshab gdan med kyi thugs ka'i brda yi yi ge'i rkyen las rig pa'i klongs nas shar ba stod kyi phrin las bris nas 'phro lus pa/__smad kyi byang bu slar rnam rgyal chu sbrul zla 3pa'i tshes 3la sngar gyi bris pa mthong rkyen gyis rig ngor gsal ba bzhin shar mar bris pa 'dis kyang /__dam sri rgyal 'gong gi gdon pa thams cad zhi zhing /__bstan dang der 'dzin dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ་བཞུགས༔ གྷ་ཉ་ཐཱ་དྷ་ཐཱི༔ གཉིས་མིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལས༔ བདག་ཉིད་གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བ་རྣམས༔ གདུལ་ཕྱིར་ཡང་གསང་དྲག་པོ་ཡི༔ སྒྲུབ་པ་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྟན༔ ཨཿཆོས་ཀུན་དམིགས་མེད་སྟོང་པའི་ངང་༔ སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མའི་རང་རྩལ་ལས༔ རིག་པ་ཧཱུྃ་དམར་མེ་འོད་འཕྲོ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་དལ་གྱིས་བྱུང་༔ དེ་ཉིད་ལས་འཕྲོས་ཨེ་ཡྃ་རྃ༔ བྃ་དང་སུྃ་བྷྲཱུྃ་ཆད་པ་ལས༔ འབྱུང་ལྔ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་པའི་དབུས༔ དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིའི་དབུས༔ པད་ཉི་རྒྱལ་བསེན་ཕོ་མོ་རྣམས༔ བྱི་ཆིངས་བསྣོལ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་བབས་སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བ་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོ་དམར་ནག་འབར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་༔ དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་སྐུའི་གནས་ལྔར༔ སངས་རྒྱས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་༔ རིན་ཆེན་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ལྔ༔ རྣམ་པ་སྡིག་པ་རིགས་ཀྱི་མདོག༔ འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྔམ༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་དང་༔ རྡོ་རྗེ་ལྕགས་སྡིག་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ བསྐལ་མེ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ ཡུམ་མཆོག་མཐིང་འོད་འབར་མ་ནི༔ སྔོ་སྐྱ་པདྨ་ཐོད་ཁྲག་སྟོབས༔ ཁྲོ་མོའི་ཆས་ལྡན་ཡབ་ལ་འཁྲིལ༔ རྩིབས་བཞིར་ཤར་དུ་གསང་བའི་བདག །སྔོ་ནག་རབ་ཁྲོས་རྡོ་དྲིལ་འཁྲོལ༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་ལ་རོལ༔ ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ སེར་ནག་འཁོར་ལོ་བེ་ཅོན་འཛིན༔ པད་ཉི་ཆུ་གླང་སྟེང་ན་འགྱིང་༔ ནུབ་ཏུ་རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་ནི༔ པདྨ་ཐོད་དབྱུགས་ཞགས་པ་འཛིན༔ པད་ཉི་ཀླུ་བརྒྱད་གདན་ལ་རོལ༔ བྱང་དུ་ཡཀྴ་མེ་དབལ་ནག༔ ཐོ་བ་དང་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ པད་ཉི་གནོད་སྦྱིན་གདན་ལ་རོལ༔ ཀུན་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རྫོགས༔ མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུས་མཚན་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ སྔོན་བསྐལ་མ་ཡི་སྤྱན་འདྲེན་དང་༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ འོག་མིན་མེ་རི་འབར་བའི་ཞིང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ པདྨ་དྲག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿསྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརྔམ་བརྗིད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ དམ་ཡེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ རང་ལས་སྤྲུལ་པས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་མཆོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་རཱུ་པ་ནས། སྤཪྴེ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿངོ་བོ་འོད་གསལ་རང་བྱུང་པདྨ་འབྱུང་༔ གདུལ་དཀའ་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་བསྟན་པ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་པདྨ་དྲག་པོ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛབ྄་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ གཙོ་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀློང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི༔ ཐུགས་དབུས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔ ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་དམར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་འཕྲོས་བདག་གཞན་དོན་གཉིས་བྱས༔ དྲེགས་ཚོགས་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད༔ སྣོད་བཅུད་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་རྩིག་ནི་རྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝཱ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་རྦད༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་ལ༔ དགོངས་པ་མི་འགྱུར་གཟེར་གྱིས་གདབ༔ དེས་ནི་དྲག་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚོགས་མཆོད་ནི༔ ཐབས་ཤེས་རྫས་རྣམས་བཟང་དུ་བཤམས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྣོད་ནི་བདེ་ཆེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ནི་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ༔ ཚོགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་པ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོག་མིན་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ པདྨ་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔ དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ མཆོད་བཞེས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པས་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཧོཿཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི༔ སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀུན༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ ཉེས་ལྟུང་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔ ཨེ་ལས་ལྕགས་སྒྲོམ་མེ་རླུང་འཁྲུགས༔ འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ ལིངྒ་དགྲ་བགེགས་དངོས་སུ་གསལ༔ རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ཕུང་རྟེན་ལ་དགུག༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཨ་ན་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཧཱུྃ༔ བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་འགོང་ཚོགས༔ བདག་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པས་བཏབ༔ རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་བསྐྲུན༔ གཟུགས་ཕུང་དུམ་བུར་གཏུབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཙིཏྟ་གཏབ་གཏུབ༔ མྱོག་མྱོག༔ སོད་སོད༔ བསྒྲལ་བའི་ལིང་རོ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཧཱུྃ༔ དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ དགྲ་བགེགས་གཟུགས་ཕུང་ཤ་ཁྲག་རུས༔ ལྷག་མ་མེད་པར་སྟོབ་པར་བྱ༔ རྔམ་བརྗིད་འབར་བའི་ཞལ་དུ་བཞེས༔ པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་བརྡ་ལེན་གྱི༔ ཚོགས་རྫས་བདག་ལུས་བདུད་རྩིའི་མཆོད༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་ལྷག་མ་ལ༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་བསྣན་བྱས་ཏེ༔ ཞལ་ཆབ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ བྷྱོཿལྷག་ལ་དབང་བའི་བཀའ་ཉན་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་གར་སྟབས་དང་བཅས་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་ཕུད་ལྷག་འདི་བཞེས་ལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དམ་མ་འདའ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧོཿཔདྨ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ནས༔ དྲག་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐོག་མ་བར་དང་ཐ་མའི་དུས༔ རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་དྲེགས་ཚོགས་རྣམས༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཡིས༔ དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་དམ་ལ་བཏགས༔ ཐ་ཚིག་བསྒོ་བ་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཤ་ཁྲག་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ༔ ཟབ་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ནི་དྷི་པཱ་ཏི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་རཀྵནྟུ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཤལ་ཆུས་བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་མཆོད༔ བྷྱོ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་བོད་ཁམས་སྐྱོང་༔ མ་སྲིང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ འདིར་བྱོན་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿདངོས་གྲུབ་གཉན་པོ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧོཿཔདྨ་དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དེང་འདིར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་ལགས་ན༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་གསུམ༔ དེང་འདིར་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིར་རོལ་གར་བྱ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ༔ འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི༔ དག་ཅིང་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷར་སྣང་བསྡུ་ཞིང་གསལ་བ་ནི༔ སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རིག་པའི་དབྱིངས༔ དྲག་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར༔ དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད༔ ཧོཿདུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ཟུང་འཇུག་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི༔ གོ་འཕང་དམ་པ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ༔ བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ནེ་ལྟར་པདྨ་དྲག་པོ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་འདི་ཉིད་ཀྱང་༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བརྡར་བརྟེན་ནས༔ སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུའི་སྙིང་ལ་སད༔ ལས་ཆེན་འགའ་ཡི་དོན་དུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཅེས་པའང་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་ཕེབས་སྐབས། རྟེན་ཁྲོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྩལ་གྱི་གཏེར་བྱོན་སྐུ་ཚབ་གདན་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་བརྡ་ཡི་ཡི་གེའི་རྐྱེན་ལས་རིག་པའི་ཀློངས་ནས་ཤར་བ་སྟོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བྲིས་ནས་འཕྲོ་ལུས་པ། སྨད་ཀྱི་བྱང་བུ་སླར་རྣམ་རྒྱལ་ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་༣པའི་ཚེས་༣ལ་སྔར་གྱི་བྲིས་པ་མཐོང་རྐྱེན་གྱིས་རིག་ངོར་གསལ་བ་བཞིན་ཤར་མར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་། དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་གི་གདོན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། བསྟན་དང་དེར་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/zab gsang pad+ma'i yang tig las:__gu ru drag po'i sgrub pa bzhugs:__ g+ha nya thA d+ha thI:__gnyis min gnyis su snang ba las:__bdag nyid gdul dka'i 'gro ba rnams:__gdul phyir yang gsang drag po yi:__sgrub pa gnad kyi snying po bstan:__aHchos kun dmigs med stong pa'i ngang :__snying rje sgyu ma'i rang rtsal las:__rig pa hU~M dmar me 'od 'phro:__nam mkha'i dbyings su dal gyis byung :__de nyid las 'phros e ya~M ra~M:__ba~M dang su~M b+h+rU~M chad pa las:__'byung lnga rim brtsegs ri rab steng :__rdo rje'i srung 'khor yangs pa'i dbus:__drag po'i gzhal yas mtshan nyid rdzogs:__de dbus 'khor lo rtsibs bzhi'i dbus:__pad nyi rgyal bsen pho mo rnams:__byi chings bsnol ba'i gdan gyi steng :__hU~M babs spro bsdu'i sbyor ba las:__pad+ma drag po dmar nag 'bar:__zhal gcig phyag gnyis rdo rje dang :__dung khrag 'dzin cing sku'i gnas lngar:__sangs rgyas pad+ma rdo rje dang :__rin chen las kyi khro bo lnga:__rnam pa sdig pa rigs kyi mdog:__'jigs su rung ba'i tshul gyis rngam:__sku la dur khrod dpal chas dang :__rdo rje lcags sdig rgyan gyis brgyan:__bskal me 'khrugs pa'i klong du bzhugs:__yum mchog mthing 'od 'bar ma ni:__sngo skya pad+ma thod khrag stobs:__khro mo'i chas ldan yab la 'khril:__rtsibs bzhir shar du gsang ba'i bdag__/sngo nag rab khros rdo dril 'khrol:__pad nyi dregs pa'i gdan la rol:__lho ru 'jam dpal gshin rje'i gshed:__ser nag 'khor lo be con 'dzin:__pad nyi chu glang steng na 'gying :__nub tu rta mgrin dmar nag ni:__pad+ma thod dbyugs zhags pa 'dzin:__pad nyi klu brgyad gdan la rol:__byang du yak+sha me dbal nag:__tho ba dang ni lcags kyu 'dzin:__pad nyi gnod sbyin gdan la rol:__kun kyang dur khrod dpal chas rdzogs:__me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs:__gnas gsum yig 'brus mtshan pa las:__ye shes spyan drangs dbyer med gyur:__sngon bskal ma yi spyan 'dren dang :__hU~M hU~M:__'og min me ri 'bar ba'i zhing :__dur khrod chen po'i gzhal yas nas:__pad+ma drag po gshegs su gsol:__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__badz+ra sa mA dzaHspyan 'dren bzhugs su gsol ba ni:__hU~M hrIHrngam brjid rol pa'i gzhal yas su:__dam ye 'du 'bral med par bzhugs:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__rang las sprul pas brda phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pas mchod:__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da rU pa nas/__spaR+she ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi:__rdo rje'i glu yis bstod pa ni:__hU~M hrIHngo bo 'od gsal rang byung pad+ma 'byung :__gdul dka' 'dul phyir drag po'i skur bstan pa:__rig 'dzin bla ma pad+ma drag po la:__gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol:__dzaba? kyi thugs dam bskul ba ni:__gtso mchog pad+ma he ru ka'i:__thugs klong pad+ma 'byung gnas kyi:__thugs dbus rdo rje rtse lnga pa'i:__lte bar hU~M dmar sngags kyis bskor:__'od 'phros bdag gzhan don gnyis byas:__dregs tshogs ma lus dbang du sdud:__snod bcud pad+ma drag po yi:__dkyil 'khor gsum gyi ngo bor rdzogs:__oM AHhU~M a rtsig ni rtsig na mo b+ha ga wA te hU~M hU~M phaT:__a hU~M hU~M phaT:__a ya ma du ru tsa sha na rbad:__bsnyen sgrub las gsum chig dril la:__dgongs pa mi 'gyur gzer gyis gdab:__des ni drag po 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__rjes kyi las rim tshogs mchod ni:__thabs shes rdzas rnams bzang du bshams:__ra~M ya~M kha~M:__snod ni bde chen ka pA lar:__bcud ni sha lnga bdud rtsi lnga:__rigs lnga ye shes lnga'i ngo bo:__tshogs mchod 'dod yon sprin du gyur:__oM AHhU~M:__tshogs kyi zhing rnams spyan 'dren pa:__hU~M hrI:__'og min gsang ba chen po'i zhing :__pad+ma drag po'i gzhal yas nas:__ma hA gu ru'i lha tshogs rnams:__'dir gshegs tshogs la spyan 'dren gshegs:__badz+ra sa ma ya dza dza:__tshogs phud rim pa gsum du spros:__oM AHhU~M:__bza' bca' btung ba phun sum tshogs:__'dod yon mchod pa'i sprin 'phro ba:__drag po'i dkyil 'khor lha la 'bul:__mchod bzhes dbang dang dngos grub stsol:__sarba ga Na tsakra pU dza khA hi:__bar pas bshags pa bya ba ni/__hoHtshe rabs thog med nas bsags pa'i:__sdom dang dam tshig nyams chags kun:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags:__nyes ltung byang zhing dag par mdzod:__sa ma ya shud+d+he a a a:__tha ma bsgral zhing bstab pa ni:__e las lcags sgrom me rlung 'khrugs:__'jigs shing skyi g.ya'i nang khongs su:__ling+ga dgra bgegs dngos su gsal:__rnam shes gzugs phung rten la dgug:__nr-i tri a na ya dzaHhU~M ba~M hoHhU~M:__bdag tu 'dzin pa'i rgyal 'gong tshogs:__bdag med rdo rje phur pas btab:__rnam shes rgyal ba'i sras su bskrun:__gzugs phung dum bur gtub par bya:__oM pad+ma kro d+ha kI li kI la ya sarba shA tUM mA ra ya rbad:__tsit+ta gtab gtub:__myog myog:__sod sod:__bsgral ba'i ling ro zhal du bstab:__hU~M:__drag po'i lha tshogs zhal phyes shig:__dgra bgegs gzugs phung sha khrag rus:__lhag ma med par stob par bya:__rngam brjid 'bar ba'i zhal du bzhes:__pad+ma shrI he ru ka dgra bgegs lnga phung kha kha khA hi khA hi:__rnal 'byor pho mo brda len gyi:__tshogs rdzas bdag lus bdud rtsi'i mchod:__dam tshig ldan pa'i lhag ma la:__dpal gyi pham phab bsnan byas te:__zhal chab 'bar ba'i phyag rgyas btab:__pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrI:__phaiM phaiM:__b+h+yoHlhag la dbang ba'i bka' nyan tshogs:__rdo rje'i gar stabs dang bcas te:__rnal 'byor phud lhag 'di bzhes la:__he ru ka yi dam ma 'da':__bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:__uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:__hoHpad+ma drag po'i dkyil 'khor du:__tshogs mchod phul ba'i bsod nams kyis:__ye shes snang ba rab rgyas nas:__drag po'i go 'phang myur thob shog:__rgyud gsum dregs pa'i tshogs rnams la:__gtor ma sbyin zhing tha tshig bsgrags:__hU~M hrIHthog ma bar dang tha ma'i dus:__rgyud gsum dam can dregs tshogs rnams:__dbang gi rgyal po pad+ma yis:__dbang du bsdus shing dam la btags:__tha tshig bsgo ba ji bzhin du:__sha khrag mchod gtor 'di bzhes la:__rnal 'byor bcol pa'i phrin las sgrub:__zab gsang bstan pa rgyas par mdzod:__shrI d+harma pA la ni d+hi pA ti sarba sa ma ya badz+ra rak+Shan+tu:__i daM ba liM ta khA hi:__bshal chus bod skyong brtan ma mchod:__b+h+yo:__dpal gyi bka' nyan bod khams skyong :__ma sring brtan ma bcu gnyis rnams:__'dir byon gtor ma'i bshal chu bzhes:__bcol pa'i phrin las sgrub par mdzod:__ma ma ba liM ta khA hiHdngos grub gnyan po gsol ba ni:__hoHpad+ma drag po'i lha tshogs rnams:__deng 'dir bsnyen cing sgrub lags na:__dngos grub stsol ba'i dus la bab:__mi gnas ye shes gsang ba gsum:__deng 'dir 'grub pa'i dngos grub stsol:__sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la ho:__dngos grub bdud rtsir rol gar bya:__mchod cing bstod la nongs pa bshags:__dkyil 'khor lha tshogs sgrub pa la:__'gal 'khrul nyes pa'i skyon rnams kun:__snying nas 'gyod pas bshags par bgyi:__dag cing tshangs pa stsal du gsol:__sa ma ya a a a:__lhar snang bsdu zhing gsal ba ni:__snang srid dkyil 'khor lha yi tshogs:__'od gsal gnyug ma'i dbyings su thim:__slar yang snang grags rig pa'i dbyings:__drag po'i sku gsung thugs su shar:__dge ba bsngo zhing shis pa brjod:__hoHdus gsum bsags pa'i dge tshogs kun:__dmigs med chos dbyings chen por bsngo:__zung 'jug pad+ma drag po yi:__go 'phang dam pa myur thob shog:__oM:__byin rlabs char 'bebs bla ma dang :__dngos grub mchog stsol yi dam lha:__phrin las sgrub mdzad mkha' 'gro dang :__chos skyong srung ma'i bkra shis shog:__ne ltar pad+ma drag po yi:__phrin las byang bu 'di nyid kyang :__rig 'dzin bla ma'i brdar brten nas:__skal ldan skyes bu'i snying la sad:__las chen 'ga' yi don du 'gyur:__sa ma ya:__ces pa'ang sngags rig 'dzin pa pad+ma ye shes rdo rjes lcags 'brug lor grub dbang rdzogs chen drug pa phebs skabs/__rten khrod kyi dpa' bo las rab rtsal gyi gter byon sku tshab gdan med kyi thugs ka'i brda yi yi ge'i rkyen las rig pa'i klongs nas shar ba stod kyi phrin las bris nas 'phro lus pa/__smad kyi byang bu slar rnam rgyal chu sbrul zla 3pa'i tshes 3la sngar gyi bris pa mthong rkyen gyis rig ngor gsal ba bzhin shar mar bris pa 'dis kyang /__dam sri rgyal 'gong gi gdon pa thams cad zhi zhing /__bstan dang der 'dzin dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: