JKW-KABAB-18-TSHA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ།
Wylie title pad+ma tshe yi snying tig las 'chi med mkha' 'gro'i gdams pa JKW-KABAB-18-TSHA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 7, Pages 55-66 (Folios 1a to 6b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma tshe yi snying tig las 'chi med mkha' 'gro'i gdams pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 55-66. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ (pad+ma tshe yi snying tig)
Deity tsaN+Da lI
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-017
Colophon
  • Treasure colophon: རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཏནྡྲ་ནི༔ བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ རང་བྱུང་པདྨས་དུས་བབས་ཚེ༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་དང་༔ མ་འོངས་འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་གྱི༔ ཉམས་ལེན་མཐར་ཐུག་གསང་བའི་ལམ༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུངས༔ དབྱིངས་རིག་ཐིག་ལེའི་སྒྲོམ་བུར་སྩལ༔ ཌཱ་ཀི་རྣམས་ལ་གཉེར་གཏད་པ༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་ཚེ༔ དགོངས་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ སྐལ་བཟང་འཆི་མཻད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔
  • Revealer colophon: དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས། པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
  • Treasure colophon: rdo rje tshe yi tan+d+ra ni:__bye ba phrag brgya'i snying po'i bcud:__rang byung pad+mas dus babs tshe:__da lta'i rje 'bangs 'dus pa dang :__ma 'ongs 'gro 'dul rig 'dzin gyi:__nyams len mthar thug gsang ba'i lam:__lnga ldan 'od kyi yi ge'i gzungs:__dbyings rig thig le'i sgrom bur stsal:__DA ki rnams la gnyer gtad pa:__nam zhig rten 'brel dus bab tshe:__dgongs brgyud zab mo'i brdas mtshon te:__snyan brgyud gdams pa'i bdud rtsi yis:__skal bzang 'chi maid 'grub par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__guh+ya:__brda thim:_
  • Revealer colophon: dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las/__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab pa'o
[edit]
༄༅། །པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ་བཞུགས༔

༁ྃ༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོར་འདུད༔ དེ་ཡི་མན་ངག་སྙིང་པོ་ལ༔ བསྐྱེད་དང་རྫོགས་རིམ་དབང་བསྐུར་གསུམ༔ དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་བཟླས་ནི༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔ སྔོན་འགྲོའི་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི༔ ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སེམས་བསྐྱེད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ གཉིས་པ་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་མཚམས་ནི༔ ཧྲཱིཿ མ་རིག་ལུགས་འབྱུང་ཚེ་བདུད་བར་ཆད་བགེགས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྲོས་བྲལ་ཀློང་དུ་དེངས༔ ལུགས་ལྡོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་སྲུང་མཚམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨུཙྪཱ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ གསུམ་པ་བྱིན་འབེབས་མཆོད་རླབས་ནི༔ ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྗེ་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་ཆར་དུ་ཕོབ༔ ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དག་པའི་སྣོད་དང་བཅུད༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཙཎྜ་ལཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཿསརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཏིང་འཛིན་ལ༔ དང་པོ་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ སྟོང་ཉིད་མཁའ་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་གདངས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ འོད་ཟེར་སྣང་བས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་སྦྱངས༔ གསལ་སྟོང་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་ལྡན་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མའི་དཀྱིལ༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཧྲཱི་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་པདྨ་ཙཎྜ་ལཱི༔ རཱ་གའི་མདངས་ཅན་ཁྲོ་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ སྤྱན་གསུམ་རབ་གཡོ་དབུ་སྐྲ་སིལ་བུར་གྲོལ༔ ནུ་མ་འབུར་ཞིང་གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་རྒྱས༔ དར་སྣའི་ཅོད་པན་སྟོད་གཡོགས་སྨད་ཤམ་དང་༔ རིན་ཆེན་རུས་པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་བུམ་བཟང་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་སྩོལ༔ ཞབས་ཟུང་གཡོན་བརྐྱང་གར་གྱི་ཉམས་འགྱུར་བཅས༔ ཡིད་འཕྲོག་འོད་ཟེར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྐུ་ལ་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཚན༔ ཆོས་འབྱུང་ཟུར་ལ་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་དྲུག༔ བྱེ་རུའི་མདོག་ཅན་ཆགས་ཤིང་འཇོ་སྒེག་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་༔ ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་དྭངས་བཅུད་སྡུད༔ གཡོན་པས་འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་དོར་སྟབས་འགྱིང་ཚུལ་བཞུགས༔ གཞན་ཡང་ཚེ་ཡི་ལྷ་དང་རིག་པ་འཛིན༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཉག་གཅིག་སྒོ་སྲུང་པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་དམར༔ ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་འབར་པདྨའི་གྲི་ཐོད་འཛིན༔ དྲག་ཤུལ་ཆས་རྫོགས་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ཤིང་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕེཾ་གྱི་སྒྲས༔ འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་འདུལ༔ ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་ཡེ་ཤེས་མེ་དབུས་རོལ༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་དགུག་བསྟིམ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཀ་དག་དབྱིངས་ལས་འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ དམ་ཚིགས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས༔ མི་འབྲལ་བྱིན་རློབས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིང་ཧྲིང་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ གསུམ་པ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ འཕྲུལ་དགའི་ཚུལ་བཞིན་བརྡ་ཡི་ཕྱག་བགྱི་ཞིང་༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདེ་བ་ཆེའི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ ཧྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས༔ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱི༔ རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལྔ་པ་འཛབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔ རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཆུ་སྐྱེས་ཟླ་བའི་དབུས༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དབུས་སུ༔ ཉི་ཟླའི་གའུ་ཧྲཱིཿས་མཚན་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག་སྟེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་འགྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་ཙཎྜ་ལཱི་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་འཆི་མེད་འགྲུབ༔ དྲུག་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཚེ་མདའ་གཡབ་ཅིང་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ ཧྲཱིཿ རང་སྣང་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་པདྨ་ཙཎྜ་ལཱི༔ གང་འདུལ་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་དྲུག༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདག་ཅག་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཁུག༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་དྭངས་བཅུད་ཁུག༔ འཁོར་འདས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཁུག༔ སྲོག་ཚེ་ཆད་པ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པས་མཐུད༔ འཚོ་ཁམས་ཉམས་པ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གསོས༔ བླ་ཚེ་ཡར་བ་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཁུག༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་སྟིམས༔ རྣལ་འབྱོར་སྒོ་གསུམ་འཆི་མེད་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཛཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཡང་ཡང་བརྗོད་ཅིང་ཚེ་ཕྲ་བརྟག༔ འཆི་མེད་གཉུག་མར་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ འཁོར་འདས་ཚེ་ཡི་དྭངས་མ་ཀུན༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་བརྗོད་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པར་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཚོགས་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡུམ་མཆོག་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཛྙཱ་ན་ཙཎྜ་ལཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛཿཧོ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ གཉིས་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་པའི༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལང་ཀའི་ཚོགས༔ འདོད་ཡོན་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བར་ཆད་སོལ༔ མ་མ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིན་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གསུམ་པ་ཆད་ཐོ་བརྟན་སྐྱོང་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་བརྡུང་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ ཐ་ཚིག་ཕོག་པའི་སྲུང་མ་ཀུན༔ འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་ལོངས༔ ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧྲཱིཿ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་དག་པའི༔ བདེན་དོན་བརྟན་སྐྱོང་ཡ་མའི་ཚོགས༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་ལ༔ ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ མ་མ་སྲིང་འགྲོ་མ་བ་ལིན་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ ཁམས་གསུམ་ཨེ་སྒྲོམ་འབར་བའི་གཏིང་༔ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་བཀུག་ཅིང་བསྟིམ༔ སྟེང་དུ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀས༔ རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ བཞི་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ༔ ཧྲཱིཿ ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དེང་འདིར་ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དབྱངས་གསལ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཡིས༔ ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ནོངས་པ་བཤགས༔ ལྔ་པ་བསྐྱེད་རིམ་ཉེར་བསྡུ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བདག་སྣང་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་ངང་དུ་ཐིམ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་བཞིན་དུ༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ངོ་༔ བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ༔ དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ནི༔ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོ་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚོགས་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྣང་བ་ཡིས༔ འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞན་ཡང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་ཚོགས་གཉིས་བསགས་ལ་འབད༔ འདིས་ནི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི༔ ཡུན་དུ་བརྩོན་ན་འཆི་མེད་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་ཚེ་ཡི་རྫོགས་རིམ་ནི༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་ལུས་གནད་བཅའ༔ ཕོ་མོ་མ་ནིང་རླུང་དུག་དབྱུང་༔ ས་བཅུད་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་དགུག༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་བརྟན་པར་བཅིང་༔ རླུང་བཅུད་བུམ་ཅན་སྦྱོར་བས་ལེན༔ མེ་བཅུད་ཨ་ཐུང་གཏུམ་མོ་སྦར༔ ཆུ་བཅུད་ཧཾ་ཡིག་བདུད་རྩི་བཞུ༔ ནམ་མཁའི་བཅུད་ལེན་བདེ་སྟོང་ངང་༔ དབྱིངས་རིག་བསྲེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ བླ་མའི་མན་ངག་གནད་ལྡན་པས༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་གྱུར་ན༔ འཇའ་ལུས་འཆི་མེད་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་དམར༔ ཆོས་འབྱུང་ལྷ་མཚན་བཅས་པའི་དབུས༔ རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་བཤམ༔ གཡས་གཡོན་ཚེ་ཆང་ཚེ་རིལ་དང་༔ མདུན་རྒྱབ་ཚེ་གཏོར་འཇའ་ཤེལ་དགོད༔ མཆོད་ཚོགས་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བཤམ༔ ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་ནུས་ལྡན་བསྒྲུབ༔ དེ་ནས་སློབ་མ་ལས་ཆུས་བཀྲུ༔ བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་གདབ་ནི༔ དགའ་ཆེན་སྟོན་པ་མཆོག་གཅིག་པུ༔ བླ་མ་འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱིས༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ ཞེས་ཞུ་དམ་ཚིག་འབོགས་པ་ནི༔ བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་ལྕེ་ལ་སྦྱིན༔ སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་བཞག་བྱས་ལ༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་དོན་གཉེར་ན༔ དད་དང་སྙིང་རྗེས་གཞི་བཟུང་སྟེ༔ དབང་དོན་དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་སྲུངས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ༔ བུས་ཀྱང་འདའ་དཀའི་ཐ་ཚིག་བརྗོད༔ ས་མ་ཡ་ཨི་དན་ན་ར་ཀན༔ དེ་ནས་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་བཟུང་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མོ་ལུས་དཀྱིལ་བཅས༔་་་་་སྤྱི་བོར་རིགས་བདག །མིག་ཏུ་གཟུགས། རྣ་བར་སྒྲ། སྣར་དྲི། ལྕེར་རོ། གསང་བར་རེག །སྙིང་གར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་དང༌། ཡན་ལག་བཞི་ལ་པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ། གཞན་ཡང་སྐུའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རབ་འབྱམས་གསལ་གདབ། མཆན། གསལ་བཏབ་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་རྗེས་བུམ་དབང་ནི༔ ཧྲཱིཿ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་ཟླུམ༔ ནང་བཅུད་གཟུགས་སྐུ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ འོད་ཞུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བུམ་པ་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ རྩ་སྔགས་དང་༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱོཾ༔ གསང་དབང་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཙཎྜ་ལཱི༔ པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ གསང་བ་གསུང་གི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཤེར་དབང་བཅུད་ལེན་རིལ་བུ་སྦྱིན༔ ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་མི་འགྱུར་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བཅུད་ལེན་ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་འདི་བྱིན་པས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དགའ་བཞིའི་ནུས་སྟོབས་འབར༔ བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་འཇའ་ཤེལ་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧྲཱིཿ སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་ཀ་དག་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དབྱེར་མེད་གཉུག་མ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱའ་ཨཿ མཐའ་རྟེན་ཚེ་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་སྣང་མཐའ་ཡས༔ ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་སྐུ་འཆི་མེད་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཚེ་ཡི་བདག་ཉིད་མནྡྷ་ར༔ རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་གནུབས་ཆེན་ནམ་སྙིང་སོགས༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རིག་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དེང་འདིར་ཁུག༔ བར་ཆད་ཚེ་འཕྲང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བའི་ཀློང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ རྗེས་སུ་ཚེ་བཅུད་རྒྱས་གདབ་ཅིང་༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་སྦྱིན་མངའ་གསོལ་བྱ༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་གཏང་རག་དབུལ༔ དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ དེ་ལྟར་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་མཆོག༔ འདིས་ནི་ལམ་གྱི་སྣོད་དུ་འགྱུར༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཞི༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་པར་ཟུང་༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཏནྡྲ་ནི༔ བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ རང་བྱུང་པདྨས་དུས་བབས་ཚེ༔ ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་དང་༔ མ་འོངས་འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་གྱི༔ ཉམས་ལེན་མཐར་ཐུག་གསང་བའི་ལམ༔ ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུངས༔ དབྱིངས་རིག་ཐིག་ལེའི་སྒྲོམ་བུར་སྩལ༔ ཌཱ་ཀི་རྣམས་ལ་གཉེར་གཏད་པ༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་ཚེ༔ དགོངས་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ སྐལ་བཟང་འཆི་མཻད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས། པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

[edit]

@#/__/pad+ma tshe yi snying tig las:__'chi med mkha' 'gro'i gdams pa bzhugs:_\u0f01\u0f83:__'chi med ye shes mkha' 'gror 'dud:__de yi man ngag snying po la:__bskyed dang rdzogs rim dbang bskur gsum:__dang po bskyed rim sgom bzlas ni:__sbyor dngos rjes kyis nyams su blang :__sa ma ya:__sngon 'gro'i dang po skyabs sems ni:__hrIH__srid zhi'i dwangs ma mi 'gyur thig le'i dbyings:__ye shes mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi:__sems bskyed mkha' khyab 'gro ba kun don du:__'chi med tshe yi rig 'dzin bsgrub par bgyi:__gnyis pa bgegs bskrad srung mtshams ni:__hrIH__ma rig lugs 'byung tshe bdud bar chad bgegs:__rig pa ye shes spros bral klong du dengs:__lugs ldog rdo rje btsun mo'i mkha' dbyings su:__mi 'gyur mi shigs srung mtshams lhun gyis grub:__hrIHbadz+ra kro d+ha h+ya grI ba hu lu hu lu sarba big+h+nAn uts+tshA Ta hU~M phaT:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__gsum pa byin 'bebs mchod rlabs ni:__hrIH__rtsa gsum lha tshogs thugs rje glog ltar 'khyug:__ye shes rol pa'i gzi byin char du phob:__phyi nang gzhan gsum dag pa'i snod dang bcud:__mchod pa'i phyag rgya chen por byin gyis rlobs:__oM AHhU~M pad+ma DA ki nI tsaN+Da lI dz+nyA na A be sha ya a AH__hrIHsarba pU dza me g+ha pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhi'i ting 'dzin la:__dang po dam tshig bskyed pa ni:__hrIH__stong nyid mkha' las bde chen snying rje'i gdangs:__hrIHyig dmar gsal 'ja' tshon bzhin du shar:__'od zer snang bas brtan g.yo'i dngos kun sbyangs:__gsal stong ngang las yum lnga'i mkha' klong du:__'chi med tshe yi pho brang zla gam dbus:__ye shes drug ldan chos 'byung bsnol ma'i dkyil:__thabs shes zung 'jug chu skyes nyi zla'i steng :__hrI yig yongs gyur pad+ma tsaN+Da lI:__rA ga'i mdangs can khro 'dzum rjes chags nyams:__spyan gsum rab g.yo dbu skra sil bur grol:__nu ma 'bur zhing gsang ba'i chu skyes rgyas:__dar sna'i cod pan stod g.yogs smad sham dang :__rin chen rus pa me tog phreng bas brgyan:__phyag g.yas lcags kyus srid zhi'i tshe bcud 'gugs:__g.yon pas bum bzang tshe dang ye shes stsol:__zhabs zung g.yon brkyang gar gyi nyams 'gyur bcas:__yid 'phrog 'od zer 'khrugs pa'i klong na rol:__sku la rtsa gsum tshe lha'i dkyil 'khor rdzogs:__spyi bor rigs bdag snang ba mtha' yas mtshan:__chos 'byung zur la rdo rje'i lha mo drug:__bye ru'i mdog can chags shing 'jo sgeg nyams:__phyag g.yas lcags kyus sa chu me rlung dang :__nam mkha' ye shes tshe yi dwangs bcud sdud:__g.yon pas 'dod yon drug gi mchod sprin gyis:__rigs kyi gtso mo bde chen dgyes pa bskyed:__dar dang rin chen rus pa'i phyag rgyas spras:__pad zla'i steng na dor stabs 'gying tshul bzhugs:__gzhan yang tshe yi lha dang rig pa 'dzin:__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro sprin ltar gtibs:__nyag gcig sgo srung pad+ma dbyings phyug dmar:__khro gtum gzi 'bar pad+ma'i gri thod 'dzin:__drag shul chas rdzogs pad nyi bam ro'i steng :__zhal phyir gzigs shing hU~M phaT pheM gyi sgras:__'chi bdag la sogs bdud bzhi'i bar chad 'dul:_zhabs gnyis gar stabs ye shes me dbus rol:__gtso 'khor kun gyi gnas gsum 'bru gsum mtshan:__'od zer lcags kyus ye shes sems dpa'i tshogs:__mkha' dbyings khyab pa badz+ra sa mA dzaH__gnyis pa ye shes dgug bstim ni:__hrIH__ka dag dbyings las 'chi med mkha' 'gro'i tshogs:__lhun grub rig rtsal rol pas gnas 'dir gshegs:__dam tshigs ye shes gnyis su med par bzhugs:__mi 'bral byin rlobs tshe dbang dngos grub stsol:__dz+nyA na DA ki nI ma hA su kha e A ral+li hring hring pheM pheM:__dza hU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__gsum pa phyag mchod 'bul ba ni:__hrIH__'phrul dga'i tshul bzhin brda yi phyag bgyi zhing :__kun bzang rnam 'phrul nyer spyod 'dod yon lnga:__sman gtor rak+ta sbyor sgrol bde ba che'i:__mchod pa'i phyag rgya chen pos mnyes gyur cig:__hrI dz+nyA na DA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas:__shab+da sarba pU dza hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:__bzhi pa bstod pa bya ba ni:__hrIH__chos sku snang mtha' longs sku tshe dpag med:__sprul pa'i rnam rol 'chi med tsaN+Da lI:__rtsa gsum tshe yi dkyil 'khor lha tshogs la:__gus pas bstod do 'chi med dngos grub stsol:__lnga pa 'dzab kyi dgongs pa ni:__rang gi thugs kar chu skyes zla ba'i dbus:__tshe dpag med mgon yab yum thugs dbus su:__nyi zla'i ga'u hrIHsa mtshan sngags kyis bskor:__'od zer lcags kyus 'khor 'das tshe bcud kun:__bdud rtsi'i rnam par bkug ste hrIHla thim:__'chi med tshe dang ye shes mchog 'grub gyur:__oM AHhU~M pad+ma tsaN+Da lI A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bzhi yis 'chi med 'grub:__drug pa thugs dam bskul ba ni:__mchod cing bstod pa sngon 'gro bas:__tshe mda' g.yab cing gdung shugs bskyed:__hrIH__rang snang rnam dag dbyings kyi dkyil 'khor nas:__ye shes mkha' 'gro pad+ma tsaN+Da lI:__gang 'dul las mdzad rdo rje'i lha mo drug:__gtso 'khor sprul par bcas pa dbyings nas bzhengs:__bdag cag bla tshe chad nyams yar ba khug:__sa chu me rlung nam mkha'i dwangs bcud khug:__'khor 'das tshe dang bsod nams ye shes khug:__srog tshe chad pa chos nyid bden pas mthud:__'tsho khams nyams pa bdud rtsi'i bcud kyis gsos:__bla tshe yar ba pad+ma'i lcags kyus khug:__sgrub pa'i rdzas la brtan g.yo'i dwangs ma stims:__rnal 'byor sgo gsum 'chi med dbang mchog skur:__tshe dang ye shes dngos grub deng 'dir stsol:__rtsa sngags dang*/__tshe b+h+rU~M hrIHdzaHA yur+dz+nyA na g.yu tshe b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M:__yang yang brjod cing tshe phra brtag:__'chi med gnyug mar rgyas gdab bya:__'khor 'das tshe yi dwangs ma kun:__mi shigs thig le hrIHla thim:__de yang brjod bral ka dag klong :__skye 'chi med par rgyas gdab bo:__hrIHb+h+rU~M A yur dz+nyA na a AH__gsum pa rjes kyi rim pa la:__dang po tshogs kyi mchod pa ni:__ra~M ya~M kha~M:__pad+ma b+hany+dza'i snod yangs su:__tshogs rdzas sha lnga bdud rtsi lnga:__rigs lnga ye shes lnga yi bcud:__'dod yon sprin phung mkha' khyab gyur:__oM AHhU~M:__hrIH__sku gsum dbyings kyi pho brang nas:__snang ba mtha' yas tshe dpag med:__yum mchog lha mo tsaN+Da lI:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__dam tshig nyams chags nyes ltung bshags:__tshe bdud bar chad dbyings su sgrol:__'chi med ye shes dngos grub stsol:__hrIHpad+ma dz+nyA na tsaN+Da lI sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dzaHho:__yi ge brgya pa brjod:__gnyis pa lhag ma bsngo ba ni:__hrIH__pad+ma dbang gi bka' nyan pa'i:__mkha' 'gro ging dang lang ka'i tshogs:__'dod yon lhag ma'i gtor ma bzhes:__rnal 'byor tshe srog bar chad sol:__ma ma DA ki nI ba lin ta khA hi:__gsum pa chad tho brtan skyong dang :__rdo rje'i rta bro brdung ba ni:__hrI:__brgyud gsum rig 'dzin rgya mtsho yis:__tha tshig phog pa'i srung ma kun:__'dir gshegs rgyan gyi gtor ma longs:__zhal bzhes bzhin du phrin las mdzod:__hrIH__dus sbyor bcu gnyis gnas dag pa'i:__bden don brtan skyong ya ma'i tshogs:__bshal chu'i bdud rtsi 'di bzhes la:__tshe dpal 'byor pa rgyas par mdzod:__ma ma sring 'gro ma ba lin ta khA hi:__hrI:__khams gsum e sgrom 'bar ba'i gting :__dgra bgegs dam sri bkug cing bstim:__steng du rta mchog he ru kas:__rdo rje'i bro yis rgyas gdab bo:__e nr-i tri s+t+waM b+ha ya nan:__bzhi pa dngos grub blang ba ni:__mchod cing bstod la:__hrIH__zla gam dbang chen tshe yi dkyil 'khor du:__bsnyen cing sgrub pa'i 'chi med mkha' 'gro'i tshogs:__deng 'dir thugs rje'i brtse bas nyer dgongs la:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi pha la hU~M:__dbyangs gsal yi ge brgya pa yis:__lhag chad kha bskang nongs pa bshags:__lnga pa bskyed rim nyer bsdu ni:__hrIH__bdag snang thams cad 'od gsal dbyings:__gdod ma'i stong chen ngang du thim:__slar yang chu las rlabs bzhin du:__snang stong sgyu ma'i skur ldang ngo :__badz+ra rak+ShA haM:__drug pa smon lam bkra shis ni:__hrI:__'chi med mkha' 'gro bsgrubs pa'i dge tshogs mthus:__'gro kun tshe dang bsod nams ye shes rgyas:__mchog dang thun mong dngos grub snang ba yis:__'jig rten kun tu khyab pa'i bkra shis shog:__gzhan yang shis brjod rgyas par bya:__thun mtshams tshogs gnyis bsags la 'bad:__'dis ni tshe yi bar chad zhi:__yun du brtson na 'chi med 'grub:__sa ma ya:__gnyis pa tshe yi rdzogs rim ni:__dben pa'i gnas su lus gnad bca':__pho mo ma ning rlung dug dbyung :__sa bcud rdo rje'i bzlas pas dgug:__snying ga'i hrIHla brtan par bcing :__rlung bcud bum can sbyor bas len:__me bcud a thung gtum mo sbar:__chu bcud haM yig bdud rtsi bzhu:__nam mkha'i bcud len bde stong ngang :__dbyings rig bsres la mnyam par bzhag:__bla ma'i man ngag gnad ldan pas:__rtse gcig nyams su blangs gyur na:__'ja' lus 'chi med sku thob 'gyur:__sa ma ya:__gsum pa tshe yi dbang bskur ni:__dkyil 'khor zla gam sgo gcig dmar:__chos 'byung lha mtshan bcas pa'i dbus:__rnam rgyal bum pa bcud ldan bsham:__g.yas g.yon tshe chang tshe ril dang :__mdun rgyab tshe gtor 'ja' shel dgod:__mchod tshogs la sogs spyi ltar bsham:__las kyi gzhung bsrang nus ldan bsgrub:__de nas slob ma las chus bkru:__bgegs gtor btang zhing srung mtshams bcad:__maN+Dal 'bul zhing gsol gdab ni:__dga' chen ston pa mchog gcig pu:__bla ma 'chi med tsaN+Da lIs:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__ye shes tshe yi dbang bskur stsol:__zhes zhu dam tshig 'bogs pa ni:__bdud rtsi'i chu nan lce la sbyin:__snying gar rdo rje bzhag byas la:__'chi med dngos grub don gnyer na:__dad dang snying rjes gzhi bzung ste:__dbang don dam tshig srog bzhin srungs:__zab mo'i lam la brtson par gyis:__pany+tsa a mr-i ta u da ka Tha Tha:__bus kyang 'da' dka'i tha tshig brjod:__sa ma ya i dan na ra kan:__de nas rtsa gsum tshe yi lha:__nam mkha' khyab pa'i spyan snga ru:__skyabs sems sdom bzung spyi ltar bya:__slob ma mi dmigs stong pa'i ngang :__dkyil 'khor gtso mo lus dkyil bcas: spyi bor rigs bdag__/mig tu gzugs/__rna bar sgra/__snar dri/__lcer ro/__gsang bar reg__/snying gar thugs rdo rje la/__de'i thugs kar ye shes sems dpa' tshe dpag med dang*/__yan lag bzhi la pad+ma dbyings phyug ma/__gzhan yang sku'i gnas thams cad du rtsa gsum tshe lha rab 'byams gsal gdab/__mchan/__gsal btab ye shes dbab cing brtan:__thugs dam bskul rjes bum dbang ni:__hrIH__bkra shis bum pa spros bral chos sku zlum:__nang bcud gzugs sku mkha' 'gro'i dkyil 'khor shar:__'od zhu 'chi med bdud rtsi'i dbang bskur bas:__bum pa sku yi dbang mchog thob par shog:__rtsa sngags dang :__kA ya a b+hi Shiny+tsa A+oM:__gsang dbang thod pa'i bdud rtsi sbyin:__hrIH__bla ma 'chi med ye shes tsaN+Da lI:__pad+ma tshe dpag med dang mnyam sbyor ba'i:__snying po byang chub sems kyi dbang bskur bas:__gsang ba gsung gi dbang mchog thob par shog:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__sher dbang bcud len ril bu sbyin:__hrIH__srid zhi'i dwangs ma mi 'gyur thig le'i gzugs:__bcud len tshe yi ril bu 'di byin pas:__rtsa rlung thig le dga' bzhi'i nus stobs 'bar:__bde chen thugs kyi dbang mchog thob par shog:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bzhi pa 'ja' shel brdas mtshon te:__hrIH__sems nyid ngo bo ka dag shel lta bu:__lhun grub rol pa 'ja' tshon bzhin du shar:__dbyer med gnyug ma don gyi dbang bskur bas:__rig rtsal ye shes dbang mchog thob par shog:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A' aH__mtha' rten tshe gtor spyi bor bzhag:__hrIH__chos sku'i bdag nyid bcom ldan snang mtha' yas:__lnga ldan longs sku mgon po tshe dpag med:__sprul sku 'chi med lha mo tsaN+Da lI:__sku gsum dbyer med pad+ma saM b+ha ba:__dbyings phyug tshe yi bdag nyid man+d+ha ra:__rje 'bangs grogs gsum gnubs chen nam snying sogs:__'chi med grub pa'i rig 'dzin mkha' 'gro'i tshogs:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__skal ldan slob ma rig kyi bu rnams kyi:__bla tshe chad nyams yar ba deng 'dir khug:__bar chad tshe 'phrang 'od gsal dbyings su sol:__'khor 'das dwangs bcud snying dbus thig ler stims:__gzhon nu bum sku skye 'chi bral ba'i klong :__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hrI:__rjes su tshe bcud rgyas gdab cing :__bkra shis rdzas sbyin mnga' gsol bya:__dam tshig khas blangs gtang rag dbul:__dga' ston tshogs kyi 'khor lo bskor:__de ltar zab mo'i dbang bskur mchog:__'dis ni lam gyi snod du 'gyur:__dus min 'chi ba'i 'jigs pa zhi:__tshe dang bsod nams ye shes rgyas:__mthar thug 'chi med sku 'grub phyir:__skal ldan rnams kyis gces par zung :__sa ma ya:__rdo rje tshe yi tan+d+ra ni:__bye ba phrag brgya'i snying po'i bcud:__rang byung pad+mas dus babs tshe:__da lta'i rje 'bangs 'dus pa dang :__ma 'ongs 'gro 'dul rig 'dzin gy-i:__nyams len mthar thug gsang ba'i lam:__lnga ldan 'od kyi yi ge'i gzungs:__dbyings rig thig le'i sgrom bur stsal:__DA ki rnams la gnyer gtad pa:__nam zhig rten 'brel dus bab tshe:__dgongs brgyud zab mo'i brdas mtshon te:__snyan brgyud gdams pa'i bdud rtsi yis:__skal bzang 'chi maid 'grub par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__guh+ya:__brda thim:__dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las/__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]