JKW-KABAB-18-TSHA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ།
Wylie title pad+ma tshe yi snying thig las 'chi med grub pa'i brgyud bskul JKW-KABAB-18-TSHA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 8, Pages 67-69 (Folios 1a1 to 2a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma tshe yi snying thig las 'chi med grub pa'i brgyud bskul. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 67-69. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Invocations - bskul ba
Cycle པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ (pad+ma tshe yi snying tig)
Deity tsaN+Da lI
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-018
Colophon
  • Treasure colophon: །དད་དང་གདུང་ཤུག་རྩེ་གཅིག་པས༔ གསོལ་བཏབ་ཐུག་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ཤིང་༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ངེས༔ ས་མ་ཡ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐམ༔
  • Revealer colophon: དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས༔ པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།
  • Treasure colophon: dad dang gdung shug rtse gcig pas:__gsol btab thug dam rgyud bskul ba:__tshe dang ye shes byin 'bebs shing :__'chi med dngos grub thob par nges:__sa ma ya:__gu h+ya:__brda tham:_
  • Revealer colophon: dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las:__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ་བཞུགས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་འདུད༔ བརྒྱུད་གསུམ་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་བས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ཕྱིར༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་བདུག་སྤོས་འཐུལ༔ མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད༔ ཧྲཱི༔ འོག་མིན་བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡུམ་མཆོག་གསང་བའི་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་གྲུབ༔ དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ དབྱིངས་ནས་བརྩེར་དགོངས་རིག་པའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐྱེད༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་མི་ཤིག་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛི་བནྟི་ཡེ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧྲཱི༔ དག་པའི་ཞིང་མཆོག་རི་བོ་ཏ་ལ་རུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་གར་དབང་དང་༔ ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་གནས་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རླུང་དུ༔ རྡོར་སེམས་དངོས་སྣང་པྲ་ཧེ་བཛྲ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་མ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་ཆེན་པོར༔ རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིང་ཧ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་ཞི་བ་མཚོ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ བཀྲ་ཤིས་བྲག་ཕུག་མ་ར་ཏི་ཀ་རུ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲ་དང་༔ ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་མནྡ་ར༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ ངོ་མཚར་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ༔ པན་གྲུབ་དབང་པོ་བི་མ་མི་ཏྲ་དང་༔ འཆི་མེད་འཕགས་མ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མོ་རྩལ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ གཞན་ཡང་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ༔ ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་བརྒྱད༔ རང་རང་རིག་པའི་ཕོ་ཉ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་གི་དབེན་གནས་སུ༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ལྕམ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ ལི་ཡུལ་གནས་མཆོག་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་༔ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམ་སྒྲོན༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གཉེན་གྱི་དབེན་གནས་སུ༔ གནུབ་གྱི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཌ་ཀི་ཤེ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་སརྦ་བིདྱ་དྷ་ར་ཨཱ་ཡུརྫྙ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའི་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བ་གཞུང་ལྟར་དུས་དྲུག་ཏུ་བྱའོ། །དད་དང་གདུང་ཤུག་རྩེ་གཅིག་པས༔ གསོལ་བཏབ་ཐུག་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ཤིང་༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ངེས༔ ས་མ་ཡ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐམ༔ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས༔ པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ཧྲཱི༔ གཞོམ་བྲལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ གཏེར་ཆེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ཉམས་སྣང་བདེ་བའི་གར་མཁན་གཡུ་སྒྲོན་མ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ༴ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་གྲུ་རི་ངོ་མཚར་སྨན་ལྗོངས་སུ༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྩལ༔ དགྱེས་མཛད་དངོས་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཌཱཀྐི་མ༔ ཡབ་ཡུམ༴ དམ་པ༴ དབྱིངས་ནས༴ འཁོར་འདས༴ ཚེ་དང་༴ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛི་ཝནྟི་ཡེ་བཛྲ་ཨ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ།
[edit]

pad+ma tshe yi snying thig las:__'chi med grub pa'i brgyud bskul bzhugs:__'chi med tshe yi lha la 'dud:__brgyud gsum thugs dam gnad bskul bas:__rdo rje'i ye shes byin 'bebs phyir:__mda' dar g.yab cing bdug spos 'thul:__mos gus gdung shugs drag po bskyed:__hrI:__'og min bde chen dbang gi pho brang nas:__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__yum mchog gsang ba'i lha mo tsaN+Da lI:__yab yum gnyis med rdo rje'i tshe mchog grub:__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__dbyings nas brtser dgongs rig pa'i thugs rje bskyed:__'khor 'das dwangs bcud mi shig thig ler thim:__tshe dang ye shes byin phob dbang mchog bskur:__oM gu ru a mA ra Ni dzi ban+ti ye badz+ra A yu She swA hA:__hrI:__dag pa'i zhing mchog ri bo ta la ru:__'jig rten dbang phyug pad+ma gar dbang dang :__yum mchog sgrol ma gsang ba ye shes che:__yab yum=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__'chi med gnas mchog bdud rtsi'i chu rlung du:__rdor sems dngos snang pra he badz+ra dang :__ye shes mkha' 'gro bde chen rgya mtsho ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__rang byung dur khrod so sa gling chen por:__rig rtsal dbang thob shrI sing ha dang :__ye shes mkha' 'gro bde chen zhi ba mtsho:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__bkra shis brag phug ma ra ti ka ru:__bde ba chen po pad+ma badz+ra dang :__tshe lam gsang ba'i grogs mchog man+da ra:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__ngo mtshar lhun grub gter gyi dur khrod du:__pan grub dbang po bi ma mi tra dang :__'chi med 'phags ma dbang phyug rgyal mo rtsal:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__gzhan yang rang byung grub pa'i dur khrod du:__lha dang dbyer med rig 'dzin slob dpon brgyad:__rang rang rig pa'i pho nya mkha' 'gro'i tshogs:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__brag dmar g.ya' ma lung gi dben gnas su:__tshe dpag med mgon o rgyan chen po dang :__mkha' 'gro'i gtso mo bde chen mtsho rgyal lcam:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__li yul gnas mchog grub pa'i dga' tshal du:__lo tsA chen po bai ro tsa na dang :__gsang ba'i yum mchog bde chen tshul khrim sgron:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__lho brag mkhar chu gnyen gyi dben gnas su:__gnub gyi slob dpon nam mkha'i snying po dang :__sprul pa'i Da ki she dkar rdo rje mtsho:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__oM gu ru a mA ra Ni sarba bid+ya d+ha ra A yur+dz+nya na a be sha ya a A:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M baM ho:__de ltar 'chi med rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskul ba sngon du 'gro bas:__dkyil 'khor so so'i tshe 'gugs bskul ba gzhung ltar dus drug tu bya'o/__/dad dang gdung shug rtse gcig pas:__gsol btab thug dam rgyud bskul ba:__tshe dang ye shes byin 'bebs shing :__'chi med dngos grub thob par nges:__sa ma ya:__gu h+ya:__brda tham:__dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las:__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab pa'o/__hrI:__gzhom bral bkra shis lha rtse'i pho brang du:__gter chen 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang :__nyams snang bde ba'i gar mkhan g.yu sgron ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__'chi med gru ri ngo mtshar sman ljongs su:__bde chen rgyal po 'ja' lus rdo rje rtsal:__dgyes mdzad dngos snang ye shes DAk+ki ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru a mA ra Ni dzi wan+ti ye badz+ra a yu She swA hA/

Footnotes

Other Information