JKW-KABAB-14-PHA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las man ngag rdo rje'i tshig rkang JKW-KABAB-14-PHA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 14, Pages 443-446 (Folios 1a to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub thob chen po'i thugs tig las man ngag rdo rje'i tshig rkang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 443-446. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-059
Colophon
  • Treasure colophon: འདི་ནི་གསེར་གྱི་བྲིས་ནས་སུ༔ ཀློག་དང་མགུལ་དུ་འཆང་བས་ཀྱང་༔ སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླངས་སྨོས་ཅི་དགོས༔ བཀའ་བབས་ལྔ་ལྡན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ སྤྲུལ་པའི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཟབ་མོའི་མཐིལ༔ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བྱེད་ལམ༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གདམས་པ་འདིས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔
  • Treasure colophon: 'di ni gser gyi bris nas su:__klog dang mgul du 'chang bas kyang :__skye ba bdun nas grol 'gyur na:__tshul bzhin nyams blangs smos ci dgos:__bka' babs lnga ldan snying po'i bcud:__sprul pa'i bu la gtad do rgya:__mdo rgyud man ngag zab mo'i mthil:__skal ldan tshe gcig grol byed lam:__las 'phro can la gdams pa 'dis:__'gro kun sku gsum mchog thob shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__brda thim:

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དྷཱི།༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོཿ

དྷཱི།༔ ཐུབ་དབང་རྡོར་འཆང་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བླ་མ་ལ༔ བཏུད་ནས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི༔ སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག་སྙིང་པོ་སྦྱིན༔ ས་མ་ཡ༔ དད་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་རྣམས༔ བླ་མ་དམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན༔ སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་པས༔ སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔ དང་པོར་དབེན་པའི་གནས་སུ་སོང་༔ ཕྱི་ནང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བཏང་༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣལ་དུ་དབབ༔ རྩེ་གཅིག་གསོལ་གདབ་དོན་ལ་འཇུག༔ བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བཙན་ཐབས་བསྐུལ༔ མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ལམ་གཞུག་ཕྱིར༔ ལས་འབྲས་བླང་དོར་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད༔ འདི་ནི་ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་ཡིན༔ སྐྱབས་གསོལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་གཟུང་༔ སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ༔ མོས་གུས་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་བྱ༔ འདི་ནི་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོ་ཡིན༔ ལུས་རྩ་རླུང་གི་སྟོང་ར་བསྒོམ༔ ཕྱི་ནང་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ༔ སྒོ་གསུམ་ཤིན་སྦྱངས་བྱིང་རྒོད་བསལ༔ འདི་ནི་ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་ཡིན༔ གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བལྟ༔ སྣང་ལུགས་མཚན་མེད་རྟེན་འབྲེལ་ཚུལ༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པར་ཤེས༔ ལྟ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ རང་བབས་གསུམ་གྱི་ངང་དུ་གློད༔ སྐྱོན་བཞི་རང་གྲོལ་ཉམས་མྱོང་བསྐྱང་༔ སྐུ་བཞི་རང་ཤར་གདེངས་རྙེད་པ༔ སྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ སྣང་སེམས་རིག་སྟོང་སྒྱུ་མར་བཅད༔ བསྐྱེད་བཟླས་རླུང་དང་ཐིག་ལེར་སྦྱང་༔ བརྡ་བཞིར་ལ་བཟླ་བརྟུལ་ཞུགས་བརྩམ༔ སྤྱོད་པ་རོ་སྙོམས་ཆེན་པོ་ཡིན༔ གཏུམ་མོའི་དྲོད་བདེ་སྒྱུ་མར་ཤར༔ འོད་གསལ་ཉམས་མྱོང་རྨི་ལམ་སྦྱང་༔ འཆི་ཁ་བར་དོར་མ་བསྒོམ་གྲོལ༔ བོགས་འདོན་ཐབས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གནད་གཅུན་པས༔ སྣང་བ་རྣམ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ རྟགས་ཚད་མངོན་གྱུར་སྤང་ཐོབ་བྲལ༔ འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ ཐུན་མཐར་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ ཐུན་མཚམས་དངོས་གཞིའི་ཉམས་མྱོང་སྤེལ༔ ཉམས་ལེན་མཐར་དབྱུང་དོན་གཉིས་བསྒྲུབ༔ མན་ངག་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིན༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ནི་གསེར་གྱི་བྲིས་ནས་སུ༔ ཀློག་དང་མགུལ་དུ་འཆང་བས་ཀྱང་༔ སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླངས་སྨོས་ཅི་དགོས༔ བཀའ་བབས་ལྔ་ལྡན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ སྤྲུལ་པའི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཟབ་མོའི་མཐིལ༔ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བྱེད་ལམ༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གདམས་པ་འདིས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔

[edit]

d+hI/:__grub thob chen po'i thugs tig las:__man ngag rdo rje'i tshig rkang bzhugs soH__d+hI/:__thub dbang rdor 'chang kun tu bzang :__ye shes mkha' 'gro bla ma la:__btud nas lta sgom spyod 'bras kyi:__snyan brgyud man ngag snying po sbyin:__sa ma ya:__dad ldan byang chub thob 'dod rnams:__bla ma dam pa tshul bzhin bsten:__smin cing dam tshig rnam dag pas:__sngon dngos rjes kyi nyams su blang :__sa ma ya:__dang por dben pa'i gnas su song :__phyi nang bya ba thams cad btang :__lus ngag yid gsum rnal du dbab:__rtse gcig gsol gdab don la 'jug:__blo sna chos la btsan thabs bskul:__mngon mtho nges legs lam gzhug phyir:__las 'bras blang dor nges 'byung bskyed:__'di ni thun mong sngon 'gro yin:__skyabs gsol byang chub sems gnyis gzung :__sdig ltung sbyang zhing tshogs gnyis spel:__mos gus rnal 'byor snying por bya:__'di ni thun min sngon 'gro yin:__lus rtsa rlung gi stong ra bsgom:__phyi nang 'khor 'das ru shan dbye:__sgo gsum shin sbyangs bying rgod bsal:__'di ni khyad par sngon 'gro yin:__gnas lugs stong pa nyid du blta:__snang lugs mtshan med rten 'brel tshul:__zung 'jug smon pa med par shes:__lta ba dbu ma chen po yin:__rang babs gsum gyi ngang du glod:__skyon bzhi rang grol nyams myong bskyang :__sku bzhi rang shar gdengs rnyed pa:__sgom pa phyag rgya chen po yin:__snang sems rig stong sgyu mar bcad:__bskyed bzlas rlung dang thig ler sbyang :__brda bzhir la bzla brtul zhugs brtsam:__spyod pa ro snyoms chen po yin:__gtum mo'i drod bde sgyu mar shar:__'od gsal nyams myong rmi lam sbyang :__'chi kha bar dor ma bsgom grol:__bogs 'don thabs lam chen po yin:__sgo yul rlung rig gnad gcun pas:__snang ba rnam bzhi'i ye shes 'phel:__rtags tshad mngon gyur spang thob bral:__'bras bu rdzogs pa chen po yin:__thun mthar bsngo smon rgya yis gdab:__thun mtshams dngos gzhi'i nyams myong spel:__nyams len mthar dbyung don gnyis bsgrub:__man ngag rjes kyi rim pa yin:__sa ma ya:__'di ni gser gyi bris nas su:__klog dang mgul du 'chang bas kyang :__skye ba bdun nas grol 'gyur na:__tshul bzhin nyams blangs smos ci dgos:__bka' babs lnga ldan snying po'i bcud:__sprul pa'i bu la gtad do rgya:__mdo rgyud man ngag zab mo'i mthil:__skal ldan tshe gcig grol byed lam:__las 'phro can la gdams pa 'dis:__'gro kun sku gsum mchog thob shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__brda thim:_

Footnotes

Other Information