JKW-KABAB-14-PHA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las tshe sgrub 'chi med snying po JKW-KABAB-14-PHA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 14, Text 11, Pages 391-396 (Folios 1a to 3b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub thob chen po'i thugs tig las tshe sgrub 'chi med snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 14: 391-396. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Revelations - gter ma
Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-055
Colophon
  • Treasure colophon: དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་རྫོགས་པའི༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ བརྡ་དོན་གབ་སྦས་མེད་པར་བཀོད༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཀློང་༔ གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔
  • Revealer colophon: ཞེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ།
  • Treasure colophon: dgongs brda snyan brgyud gsum rdzogs pa'i:__rang byung gsang ba'i brda ris las:__'od gsal sprul pa'i rdo rje yis:__brda don gab sbas med par bkod:__grub thob chen po'i byin rlabs dang :__chos nyid bsam mi khyab pa'i mthus:__'gro kun 'chi med gnyug ma'i klong :__gdod ma'i gtan srid zin par shog:__rgya rgya rgya:__brda thim:
  • Revealer colophon: zhes pa'ang rje grub thob chen po'i gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos grub thob pa la brten nas 'od gsal sprul pa'i rdo rjes skad cig gis gtan la phab pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ ༁ྃ༔ སྐྱེ་འཆིའི་འཛིན་པ་རྣམ་དག་པའི༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་འདུད༔ གང་དེའི་གོ་འཕང་བསྙེན་འདོད་ན༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་ཁར༔ ཚེ་དར་བུམ་པ་རིལ་བུ་དང་༔ ཚེ་ཆང་མཆོད་གཏོར་བཅས་པ་བཤམ༔ སྔོན་འགྲོ་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ནས༔ བསྟོད་པའི་མཇུག་ཏུ་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ༔ ཨཿ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་འོད་ལྔའི་དྲྭ་བའི་ཀློང་༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཧྲཱི༔ མཐའ་མར་རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས༔ ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་མཁའ་རུ་ཐིམ་པ་ལས༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ སྐབས་སུ་ཡང་གསང་ཧྲཱིཿགཅིག་བཟླ༔ ཐུན་མཚམས་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛཿ ཏིང་འཛིན་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་དང་༔ གདུང་བ་དྲག་པོའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྙེན༔ བདུན་ཕྲག་གསུམ་དུ་འབད་གྱུར་ན༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མཐར་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཨཿ ཀ་དག་འགྱུར་མེད་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་ཤར་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ངེས་འགྲོ་འདུལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བརྟན་གཡོ་འབྱུང་བཞིའི་ཚེ་བཅུད་སྡུས༔ སྒོ་གསུམ་དྭངས་མར་སྨིན་པར་མཛོད༔ གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཚེ་མདའ་འདི་ལ་ཚད་ཅིག་སྟོན༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛཿ ཨཱཿ སྤྲོས་པས་སྣང་སྲིད་གང་བའི་ཚེ༔ བསྡུས་པའི་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློང་༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་རྒྱས་གདབ་བོ༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་སུ་ཨ༔ རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ༔ གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ནི༔ ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་ཚེ་ཡི་དབང་༔ སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པས༔ དབང་གི་བྱ་བ་མཛད་པར་མོས༔ ཐོག་མར་བུམ་པ་སྦྱི་བོར་བླང་༔ ཨཿ བློ་བྲལ་བུམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཟུང་འཇུག་འཆི་མེད་མགོན་པོ་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་ཤོག ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛ༔ ཀ་ལཱ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག༔ ཨཿ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀ་པཱ་ལར༔ བདེ་ཆེན་ཡུམ་ལྔའི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ སྲོག་རྩོལ་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་སྙིང་གར་བཞག༔ ཨཿ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ སྐྱེ་འཆིའི་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཨཱཿ ཀ་དག་གཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ ལྷུན་གྲུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་བློ་བྲལ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་ཨ་ཨ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔ རྗེས་ལ་ཚེ་འགུགས་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླང་མཎྜལ་འབུལ༔ ཟབ་མོའི་ལམ་འདིར་བརྩོན་པ་ཀུན༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཚེ་འདིར་ཐོབ༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཡུལ་སྣང་སྐུ་གསུམ་རོལ་པར་སད༔ ས་མཱ་ཡ༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་གསུམ་རྫོགས་པའི༔ རང་བྱུང་གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ བརྡ་དོན་གབ་སྦས་མེད་པར་བཀོད༔ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཀློང་༔ གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཞེས་པའང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དགེ།
[edit]

___\u0f01\u0f83:__grub thob chen po'i thugs tig las:__tshe sgrub 'chi med snying po bzhugs:__\u0f01\u0f83:__skye 'chi'i 'dzin pa rnam dag pa'i:__'chi med rig 'dzin chen por 'dud:__gang de'i go 'phang bsnyen 'dod na:__dben pa'i gnas su stegs bu'i khar:__tshe dar bum pa ril bu dang :__tshe chang mchod gtor bcas pa bsham:__sngon 'gro phrin las gzhung bsrangs nas:__bstod pa'i mjug tu dzaba? khang dbye:__aH__thugs kar ye shes sems dpa' pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan rdo rje thod bum bsnams:__de yi thugs dbus 'od lnga'i drwa ba'i klong :__nyi zla kha sbyor dbus su yi ge hrI:__mtha' mar rtsa ba'i sngags kyi phreng bas bskor:__'od zer 'phro 'dus srid zhi'i tshe bcud bsdus:__zung 'jug dbu ma'i mkha' ru thim pa las:__'chi med ye shes rdo rje'i srog 'grub gyur:__oM gu ru a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hAH__skabs su yang gsang hrIHgcig bzla:__thun mtshams tshe bcud bsdu ba'i slad:__oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__ting 'dzin dmigs pa'i 'phro 'du dang :__gdung ba drag po'i dbyangs kyis bsnyen:__bdun phrag gsum du 'bad gyur na:__bar chad sel zhing byin gyis brlab:__dngos grub ma lus thob par 'gyur:__sa ma ya:__thun mthar tshe 'gugs bskul ba ni:__aH__ka dag 'gyur med pho brang nas:__thog ma'i mgon po'i thugs dam bskul:__gzhon nu bum sku'i tshe bcud sdus:__'pho 'gyur med pa'i dngos grub stsol:__rang shar lhun grub pho brang nas:__tshe bdag rigs lnga'i thugs dam bskul:__ye shes lnga yi tshe bcud sdus:__bde chen rdo rje'i dngos grub stsol:__ma nges 'gro 'dul pho brang nas:__tshe dbang rig 'dzin thugs dam bskul:__srid dang zhi ba'i tshe bcud sdus:__skye 'chi med pa'i dngos grub stsol:__sku gsum kun 'dus pho brang nas:__thang stong rgyal po'i thugs dam bskul:__'od gsal chen po'i tshe bcud sdus:__'ja' lus rdo rje'i dngos grub stsol:__rnam kun mchog ldan pho brang nas:__ye shes mkha' 'gro'i thugs dam bskul:__brtan g.yo 'byung bzhi'i tshe bcud sdus:__sgo gsum dwangs mar smin par mdzod:__gsang chen rdo rje'i dkyil 'khor 'dir:__tshe mda' 'di la tshad cig ston:__sgrub rdzas ye shes bdud rtsir sgyur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__AH__spros pas snang srid gang ba'i tshe:__bsdus pa'i thig le nyag gcig klong :__'pho 'gyur med par rgyas gdab bo:__rnam kun mchog ldan dbyings su a:__rjes su mchod bstod nongs pa bshags:__sa ma ya:__grub nas dngos grub blang ba'i phyir:__bdag nyid 'jug pa'i phrin las ni:__khrus byas bgegs bskrad srung 'khor bsgom:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__rdo rje snying po'i dkyil 'khor nas:__skye 'chi med pa tshe yi dbang :__sgo gsum rdo rjer smin bya'i phyir:__skal ldan bdag la stsal du gsol:__ye shes dbab cing brtan par bya:__mdun bskyed bla ma dbyer med pas:__dbang gi bya ba mdzad par mos:__thog mar bum pa sbyi bor blang :__aH__blo bral bum pa'i dkyil 'khor du:__zung 'jug 'chi med mgon po bzhugs:__skal ldan khyod la dbang bskur bas:__'gyur med rdo rje'i tshe thob shog__oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dza:__ka lA sha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__b+han+d+ha'i bdud rtsi mgrin par bzhag:__aH__dbyings rig dbyer med ka pA lar:__bde chen yum lnga'i bdud rtsi bskyil:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__srog rtsol dbu mar thim par shog:__ma hA su kha wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__tshe yi ril bu snying gar bzhag:__aH__srid zhi'i dwangs ma 'dus pa'i bcud:__snang stong zung 'jug bde ba che:__skal ldan khyod la sbyin pa yis:__skye 'chi'i 'dzin pa rang grol shog:__dz+nyA na badz+ra tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__shel dang me long brdas mtshon te:__AH__ka dag gzhi yi ye shes la:__lhun grub lam gyi snang ba shar:__zung 'jug blo bral chen po'i ngang :__'pho 'gyur med pa'i dbang thob shog:__a a a dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod blo 'das ngang du bzhag:__rjes la tshe 'gugs rgya yis gdab:__dam tshig khas blang maN+Dal 'bul:__zab mo'i lam 'dir brtson pa kun:__'chi med rig 'dzin tshe 'dir thob:__dpa' bo DA kis byin brlabs shing :__yul snang sku gsum rol par sad:__sa mA ya:__dgongs brda snyan brgyud gsum rdzogs pa'i:__rang byung gsang ba'i brda ris las:__'od gsal sprul pa'i rdo rje yis:__brda don gab sbas med par bkod:__grub thob chen po'i byin rlabs dang :__chos nyid bsam mi khyab pa'i mthus:__'gro kun 'chi med gnyug ma'i klong :__gdod ma'i gtan srid zin par shog:__rgya rgya rgya:__brda thim:__zhes pa'ang rje grub thob chen po'i gsang ba gsum gyi byin rlabs dngos grub thob pa la brten nas 'od gsal sprul pa'i rdo rjes skad cig gis gtan la phab pa dge/____

Footnotes

Other Information