བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa JKW-KABAB-12-NA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 1, Pages 1-39 (Folios 1a to 20a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rdo rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 1-39. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ (bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-JA-014
Colophon

གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་བདག་གིས་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་ཕུག་པ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །འཕགས་མཆོག་དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་ཐ་ཤལ་བ་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་གངས་ཅན་ལྷོ་ཡི་མཆོད་སྡོང་གཅིག་པུ་པདྨ་བཀོད་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཤེལ་གྱི་ལྷུན་པོ་འབར་བ་མཁའ་རིའི་གངས་མགུལ་གཉན་ལུང་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་སྔགས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་གནམ་སྡིངས་ཆེན་པོའི་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ་དག་པར་བགྱིས་ཤིང་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ་ཀུརྺནྟུ།།

gter ston rdo rje gling pa bdag gis chu mo glang gi lo smin drug zla ba'i tshes bcu la gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin phug pa o rgyan mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa'o/__/'phags mchog de nyid kyi brgyud pa'i tha shal ba rdo rje dbang drag rgya mtshor 'bod pas gangs can lho yi mchod sdong gcig pu pad+ma bkod pa longs spyod rdzogs pa'i pho brang shel gyi lhun po 'bar ba mkha' ri'i gangs mgul gnyan lung rdo rje'i gdan gyi sngags 'phel bkra shis gnam sdings chen po'i chos dbyings pho brang du dag par bgyis shing phab pa dge legs su gyur cig__/mang+ga laM kur+Wan+tu

[edit]
༄༅༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོཿ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་འདུད༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་མྱུར་རྫོགས་ཤིང་༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་གྱི༔ རེ་རེ་ལའང་བཅུ་བཅུས་བསྟན༔ སྔོན་འགྲོ་ལ་བཅུ་སྒྲུབ་རྫས་བཤམ༔ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བསོད་ནམས་གསག༔ མཚམས་གཅོད་སྒོ་དབྱེ་བརྡའ་ཕྱག་འཚལ༔ དམ་བཅའ་བྱིན་དབབ་མཆོད་བཤགས་བྱ༔ དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ཆོས་བཅུ་ལ༔ ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གཞལ་ཡས་ལྷ༔ སྤྱན་དྲངས་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་དང་༔ མཆོད་པའི་ཚོགས་འབུལ་བསྟོད་པ་བྱ༔ བཤགས་པ་འཛབ་བཟླས་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམ་པ་བཅུ༔ ཚོགས་དང་ལྷག་ཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཆད་མདོ་བརྟན་སྐྱོང་བྲོ་བྱ་ཞིང་༔ དལ་བསྡུ་ཁ་བསྐང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད༔ བསྔོ་བ་བྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཡིས༔ འདི་ཉིད་ལས་བྱང་རྩ་ཐོར་འདེབས༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྔོན་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་གསུམ༔ རྟེན་གྱི་དམ་རྫས་མཆོད་རྫས་བསགཿ དཀྱིལ་འཁོར་ས་ཆོག་མཐར་རྫོགས་ནས༔ བྷན་དྷ་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔ་སྦྱར༔ ཧཱུྃ༔ བཀའ་གསང་རྨད་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡིས་ཆག་ཆག་འདེབས༔ བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གཞལ་ཡས་གསལ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་གུ་ཧྱ་མཎྜ་ལ་ཏྲཱྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཐིག་སྐུད་ལྔ་བསྒྲིལ་ལ༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་འཕྲོད་སྦྱར་སྩལ༔ ཐིག་སྣ་རང་གི་རིག་མའམ༔ བུ་མོ་མཚན་ལྡན་ལག་ཏུ་གཏད༔ མཁའ་གསང་བྱིན་རླབས་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ གདབ་ཐབས་སྤྱི་དང་འདྲ་བ་ལ༔ བྲྀ་ཐབས་སོ་སོའི་གཞུང་དུ་ཤེས༔ རྟེན་རྫས་སོ་སོའི་གཞུང་བཞིན་ནམ༔ འོན་ཏེ་དབུས་སུ་གཏོར་ཆེན་སྟེང་༔ བླ་མའི་སྐུ་དང་པད་འདབ་ལ༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྐུ་བཞི་དང་༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་མཚན་བརྒྱད་ལྷ༔ ཌཱ་ཀི་དཔའ་བོ་རིག་འཛིན་བཀོད༔ གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མ་ལུས་དགྲམ༔ མཆོད་པའི་རྫས་ཀྱང་གཞུང་བཞིན་ནམ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་ཤར༔ ནང་གི་མེ་ཏོག་རྣམ་པ་ལྔ༔ གསུར་ཆེན་སྤོས་དང་དྲི་ཆབ་ཆུ༔ ཤ་ཆེན་བཤོས་དང་ཞུན་ཆེན་མེ༔ རྐང་གླིང་ཐོད་རྔ་ཌཱ་དྲིལ་ལྷོ༔ གཏོར་མ་ལྷ་གྲངས་མཉམ་པ་དང་༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཅི་ཆེ་བྱེད༔ ཐོད་པ་དུམ་གཉིས་དུམ་གསུམ་བཞི༔ བདུད་རྩི་སྨན་རག་གིས་བཀང་པ༔ སྒོ་བཞིར་བཀོད་དང་གྲུ་བཞིར་ནི༔ བདུད་རྩིའི་ནང་བལྟས་འཆར་བ་ནུབ༔ ཞུན་མར་ལྷ་གྲངས་མཉམ་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་རྗེས་དང་ཚོགས་འཁོར་བཤམ༔ དར་དང་ཞིང་གི་འཕན་གདུགས་བགྲམ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་གསོག་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ སྒོ་གསུམ་ཡིད་དད་འདི་སྐད་དོ༔ ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གསུང་༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཐུགས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ན་མོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་དགེ་འདུན་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་ནི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ༔ སྐུ་གསུམ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྡིག་པ་མི་དགེ་སོ་སོར་བཤགས༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དགེ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ སེམས་ཅན་དོན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེགས༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་རྟོག་ཚོགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ རང་སེམས་སངས་རྒྱས་མ་རྟོགས་བཤགས༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་རྗེས་ཡི་རང་༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ངང་དུ་བཞུགས༔ བདག་གཞན་གཉིས་མེད་དོན་དུ་བསྔོ༔ རང་གསལ་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བཅུ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས༔ བཞི་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་ནི༔ རང་ཉིད་དབང་ཆེན་དུ་གསལ་བས༔ སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མ་ཕྱིར་ཕུལ་ལ༔ བསང་སྦྱང་བྱིན་རླབས་འདི་སྐད་བརྗོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པ་བདུད་གྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་བར་གཅོད་ན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་མཛོད༔ དེ་བས་འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཡ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཡ༔ ཨུཙྪཱ་ཏ་ཡ་ཨུཙྪ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུྃ༔ གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ༔ གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མཚམས་གཅོད་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿགུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རཏྣ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ པདྨ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྷུངྔྷ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྔ་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ གཉིས་འཛིན་ལོག་ལྟས་སྒོ་བཅད་པ༔ ཡེ་ཤེས་འཆར་སྒོ་ད་ཕྱེས་ཤིག༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷར་གསལ་གདབ༔ དྲུག་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ལྷ༔ མ་རྟོགས་རང་ངོ་མ་ཤེས་པས༔ ཡེ་ནས་འགྲོགས་ཀྱང་ཞལ་མ་མཇལ༔ རང་གསལ་བརྡའ་ཡི་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་པས་གཉིས་མེད་བརྡ་ཕྱག་འཚལ༔ བདུན་པ་དམ་བཅའ་བཟུང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཡི་དམ་ལྷ༔ ད་ལྟ་བདག་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ སྲོག་ཕྱིར་མི་གཏོང་སྒྲུབ་དམ་བཅའ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་འོ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ་རོལ་མོ་བསྒྲག༔ དགུ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ༔ ཞེས་པས་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་དག་ཅིང་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱི་དང་པོས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསམ༔ གཉིས་པས་མི་འཛད་ཅིང་མང་དུ་སྤེལ༔ གསུམ་པས་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ཁ་རྒྱན་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ སྣོད་ཉིད་བྷནྡྷ་སྟོང་གསུམ་མཉམ༔ བཅུད་ཉིད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ རཀྟ་བདུད་རྩི་དམར་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གྷནྡྷེ༔ ནཻཝི་དྱཱ༔ ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་རྣམ་ལྔ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་མ་ཧཱ་པཉྩ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ ནང་མཆོད་རྣམ་ལྔ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ གསང་བ་བྱང་སེམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བཅུ་པ་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནིཿ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ ཁྱེད་ནི་རྣམ་དག་དྲི་མེད་ལྷ༔ བདག་ནི་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པས་བསྒྲིབས༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔ སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾཿ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་པས་གནོང་འགྱོད་སེམས་ཀྱིས་བཤགས༔ སྔོན་འགྲོའི་ལེའུ་དང་པོའོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ཁོག་དབུབ་ནི༔ ཨོཾ༔ ཆོས་རྣམས་དམིགས་མེད་སྨྲ་བརྗོད་བྲལ༔ བློ་འདས་ཆོས་སྐུའི་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཨཱཿ བློ་བྲལ་དེ་ཡི་ངང་ཉིད་ལས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེར་བསྒོམ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ རང་རིག་ཧྲཱིཿལས་རྡོ་རྗེར་གསལ༔ ཧྲཱིཿ རྡོ་རྗེའི་འོད་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ པད་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་སྤེལ༔ འཇའ་ཚོན་བྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ནང་༔ བདུད་བཞི་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་གནས་འགྱུར་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དམར༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་རྟ་སྐད་སྒྲོག༔ ཁ་ཊཱྃ་རུས་རྒྱན་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས༔ ཕག་མོ་མཐིང་ནག་ཕག་སྐད་ངུར༔ ཆ་ལུགས་ཡབ་འདྲ་མེ་དཔུང་ཀློང་༔ སྤྱི་བོར་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་མཐིང་ག༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་རྡོར་དྲིལ་རུས་རྒྱན་ཅན༔ པང་གཡོན་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་འཁྲིལ༔ ཕྱག་གཉིས་མགུལ་འཁྱུད་བདུད་རྩི་སྟོབས༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་པད་འདབ་བཞིར༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་བཞི་ཡབ་ཡུམ་བསྐྱེད༔ ཤར་དུ་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་ནི༔ དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་འཁྲོལ༔ ཕྱག་གཉིས་གཙོ་བོ་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ ཡབ་ཡུམ་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་བསྒོམ༔ ལྷོ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་ནི༔ སེར་པོ་རིན་ཆེན་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རིན་ཆེན་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་རྒྱན་ལྡན་བསྒོམ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ནི༔ དམར་པོ་པདྨ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ པདྨ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་རྒྱན་ལྡན་བསྒོམ༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་ནི༔ ལྗང་གུ་རྒྱ་གྲམ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ ཀརྨ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་རྒྱན་ལྡན་བསྒོམ༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་འཛུམ་དག་ལ༔ གང་ལ་གང་འདུལ་མཚན་བརྒྱད་གསལ༔ ཤར་དུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཀར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་བྷཉྫ་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྣམས༔ སྙན་ཞུ་རྒོད་སྒྲོ་དར་སྣས་བརྒྱན༔ སྙན་ཆ་རིན་ཆེན་འབར་བས་སྤྲས༔ ལེབ་རྒན་ཆོས་གོས་པ་ཏྲ་རིས༔ ཟབ་བེར་སྤྲགས་མ་སྐུ་ལ་གསོལ༔ ཨཱ་ཙར་ལོ་བརྒྱད་གཞོན་ཚུལ་བསྒོམ༔ ལྷོ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དཀར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ སྐུ་ལ་དར་དཀར་ན་བཟའ་གསོལ༔ དར་ཐོད་རིན་ཆེན་ཨུཏྤལ་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཉིས་ཐོད་རྔ་པད་ཕོར་བསྣམས༔ ཞི་ཚུལ་དང་ལྡན་བསྒོམ་པར་བྱ༔ ནུབ་ཏུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་མ་ཁྲོ༔ སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ གཅེར་བུ་སྟག་ཤམ་རུས་རྒྱན་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་གསོར༔ གཡོན་པ་སྡིག་མཛུབ་མཛད་པར་བསྒོམ༔ བྱང་དུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་ནི༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ མུ་སྟེགས་གདན་ལ་འདོར་སྟབས་བཞུགས༔ སྤྱན་བསྒྲད་ཞལ་གདངས་སེང་སྐད་སྒྲོགས༔ ཐོར་ཚུགས་དར་ནག་ཅོད་པན་ཅན༔ སྐུ་ལ་སེང་གླང་སྟག་ལྤགས་དཀྲིས༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསོར༔ གཡོན་པ་སྡིག་མཛུབ་མེ་འབར་བསྒོམ༔ ཤར་ལྷོ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝཿ སྐུ་མདོག་དཀར་སྨུག་སྐུ་ཤ་རྒྱས༔ གཞོན་ཚུལ་དགེ་སློང་ཆ་བྱད་ཅན༔ གསེར་གྱི་ཆོས་གོས་དར་ཤམ་གསོལ༔ ཕྱག་གཉིས་ཐོད་པ་སྐྱབས་སྦྱིན་མཛད༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་བདེ་ཉམས་ལྡན་པར་བསྒོམ༔ ལྷོ་ནུབ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ནི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཞིམ་ཁྲོ༔ དར་དམར་བེལ་ཕྱམ་སྐུ་ལ་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་ལྕགས་སྒྲོག་དྷཱ་དྲིལ་བསྣམས༔ གཡོན་པ་མེ་ལོང་འཛིན་པར་བསྐྱེད༔ ནུབ་བྱང་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ནི༔ གསེར་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ས་གནོན་མཛད༔ གཡོན་པ་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་བཀང་༔ རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་དམར༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་འོད་འཕྲོ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ བྱང་ཤར་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ནི༔ སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཁྲོས་པའི་ཚུལ༔ སྤྱན་བསྒྲད་ཨམ་གཙིགས་ཨག་ཚོམས་ཅན༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་གདེངས༔ གཡོན་པ་ཕུར་པས་དགྲ་སྙིང་གཟིར༔ བརྐྱང་བསྐུམ་མི་མགོའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ ཆིབས་སུ་སྟག་མོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་༔ སྐུ་ལས་ཁྲོ་ཆུང་འཕྲོ་བར་བསྒོམ༔ ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་བཞིའི་པད་འདབ་བཞིར༔ རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐྱེད༔ སྣ་ཚོགས་པད་བསྐོར་ཕྱི་མ་ལ༔ རིག་འཛིན་དྷཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་སྟེར་ཅིང་བར་ཆད་སེལ༔ ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུར་འཐིབས་པར་བསམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་བརླབ་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཅེས་པས་གཞལ་ཡས་ལྷ་གསལ་གདབ༔ གསུམ་པ་གདུང་དབྱངས་སྙན་པོས་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔ ཨཽ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿ མ་ཆགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་པའི༔ པདྨ་སཾ་བྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་པའི༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་མཛད་པའི༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པའི༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མུ་སྟེགས་དམ་སྲི་འདུལ་མཛད་པའི༔ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དྲེགས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧྲཱི༔ ཡུམ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་མཆོག་ཏུཿ པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་བཅས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གཞལ་ཡས་ནས༔ རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བདུད་འདུལ་གིང་བཞི་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་མ་ལུས་དང་༔ རིག་འཛིན་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་བྱོན༔ དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ༔ གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ སིལ་སྙན་མང་པོ་སི་ལི་ལི༔ རྒྱན་ཆ་མང་པོ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ རོལ་མོ་མང་པོ་འུ་རུ་རུ༔ དཔའ་བོའི་བྲོ་བརྡུང་ཁྲབས་སེ་ཁྲབས༔ དཔའ་མོའི་གླུ་ལེན་ཀྱུ་རུ་རུ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡ་ལ་ལ༔ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ ཆོས་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཞུབ་ཅན་སྟོང་སྡེ་སི་ལི་ལི༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཤ་ར་ར༔ གཡས་ན་ཕོ་རྒྱུད་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ གཡོན་ན་མོ་རྒྱུད་སྤུངས་སེ་སྤུང་༔ དར་གྱི་རུ་མཚོན་པུ་རུ་རུ༔ མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་དི་རི་རི༔ དཔའ་བོའི་བཤུགས་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ དཔའ་མོའི་གར་བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུ་དི་རི་རི༔ ཕཊ་ཀྱི་བརྡ་སྐད་སངས་སེ་སང་༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ༔ཙིཏྟ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ཉམས་བསྐྱང་ངོ་༔ བཞི་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཉམས་རེ་དགའ༔ དུར་ཁྲོད་གནས་མཆོག་བྱིན་རེ་ཆེ༔ པདྨ་འདབ་བཞི་མདངས་རེ་ཆེ༔ ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པ་འོད་རེ་གསལ༔ རྟོག་མེད་རོ་གདན་བག་རེ་དྲོ༔ བཞུགས་པའི་གནས་མཆོག་དང་རེ་སྤྲོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ མོས་པའི་བུ་ལ་ཞལ་བསྟན་འཚལ༔ གསུང་གི་གདམས་པའི་གནད་སྒྲོག་འཚལ༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་སྒོ་དབྱེ་འཚལ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་བཞུགས་འཚལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་བརྗོད་གཉིས་མེད་བརྟན་བཞུགས་བསམ༔ ལྔ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མོ༔ རྡོ་རྗེ་སྨན་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བྱ་བྱེད་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ དྲག་པོའི་ཚུལ་གྱིས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔ དབང་ཆེན་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྣང་བ་ཡབ་ལ་སྟོང་པ་ཡུམ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙ་ཧོ༔ མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱ༔ དྲུག་པ་མཆོད་པའི་ཚོགས་འབུལ་བ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་སྨན་རག་གཏོར༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་བའོ༔ ཕྱིའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ ལྷ་རྫས་ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་སྒྲ་སྙན་ཡིད་འོང་རྣམས༔ སྤྱན་ཤངས་ཐུགས་ཀ་སྐུ་ལུས་དང་༔ ཞལ་དང་སྙན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ བཛྲ་པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ནཻ་ཝིདྱཱ༔ ཤབྡ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ ནང་གི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ དབང་པོ་ལྔ་ཡི་མེ་ཏོག་མཆོད༔ གསུར་ཆེན་བདུག་སྤོས་དྲི་ཡིས་མཆོད༔ ཞུན་ཆེན་སྣང་གསལ་མར་མེས་མཆོད༔ རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆུའི་བྱུགས་པས་མཆོད༔ བདུད་རྩི་དྲི་ཆེན་ཞལ་ཟས་མཆོད༔ རྐང་གླིང་ཐོད་པའི་རྔ་སྒྲས་མཆོད༔ དུག་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་མཆོད༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་མཆོད༔ སྣང་སྲིད་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རུ་མཆོད༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གཉིས་མེད་གསང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་མཁའ་གསང་ལས༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ བདེ་བའི་རོ་སྙོམས་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྐུ་ལུས་རྒྱས་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔ སྨན་མཆོད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་བདུད་རྩི་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ དུག་ལྔ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རོ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་པས་ཟུར་བཀོལ་ལྟར་རྒྱས་པར་མཆོད་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ མཚུངས་མེད་བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣོད་མཆོག་ཏུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རྫས༔ མཐེབ་སྲིན་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་མྱོང་བ་ཡིས༔ ནད་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨཱོཾཿ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་རུ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རཀྟ་བསྐྱིལ༔ ཆོས་ཅན་མཚན་མའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མཆོད༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་བྷ་ག་རུ༔ འབྱུང་བཞི་སྣོད་བཅུད་རཀྟ་བསྐྱིལ༔ སྒོ་གསུམ་འདོད་ཡོན་རྦ་རླབས་འཁྲུགས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མཆོད༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ རུ་སྦལ་ཁོག་པའི་བྷ་ག་རུ༔ ཁྲག་སྣ་ལྔ་ཡི་རཀྟ་བསྐྱིལ༔ སྦྱངས་བསྒྱུར་སྤེལ་བའི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མཆོད༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྗེ་བཙུན་པདྨ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གདུང་བ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བ་ལིཾ་རྒྱན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྨན་རཀ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་མཆོད་པ་འབུལ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པ་བཞེས༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ གིང་གི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ དཔའ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ དཔའ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་རེ་སྤྲོ༔ དུར་ཁྲོད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔ ཞིང་ཆེན་བླ་བྲེས་རྒྱན་དང་ལྡན༔ ཤ་སྣ་སྙིང་སྣ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྤྲོ་དགའ་གནས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཧྲཱིཿ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་སྦྱར༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་བརྗིད་ལྡན་འགྱིང་བ་འདི༔ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བས་ཀྱང་དཔང་རེ་མཐོ༔ མ་མོའི་གཏོར་མ་པདྨས་བསྐོར་བ་འདི༔ གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བས་ཀྱང་བཀོད་རེ་ལེགས༔ དཀར་གྱི་ཐིག་གདབ་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ༔ གསེར་གྱི་རི་བདུན་བས་ཀྱང་བརྗིད་རེ་ཆེ༔ རཀྟ་དམར་གྱི་ཨརྒྷྃ་སྦྲེང་བ་འདི༔ རྒྱ་མཚོའི་མཆིང་སྣམ་བས་ཀྱང་རྒྱ་རེ་ཆེ༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་གཏོར་མར་སྦྲེངས་པ་འདི༔ ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་བས་ཀྱང་རོ་རེ་བདའ༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་ཤ་ཆེན་དྲི་ཆེན་དང་༔ དྲི་ཆུ་བྱུགས་པའི་རྫས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔ༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་རྟ་དང་མྱ་བྱ་ཁྱུང་༔ མཆོག་ཆེན་མི་ལ་སོགས་ཏེ་ཤ་སྣ་ལྔ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ལ་སོགས་ཤ་སྣ་སྟོང་༔ མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ལ་སོགས་སྙིང་སྣ་སྟོང་༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་སོགས་ཁྲག་སྣ་སྟོང་༔ བ་སུ་ཏ་དང་ནང་ཁྲོལ་རྣམ་པ་ལྔ༔ དབང་པོ་ལྔ་དང་གོ་རོ་ཙ་ན་དང་༔ ཤིང་ཐོག་མེ་ཏོག་འབྲུ་སྣ་སྨན་རྣམས་དང་༔ ཟན་དང་ཁུར་བ་ཐུག་པའི་བྱེ་བྲག་དང་༔ མར་ཐུད་ཁྲུམ་དང་ཞོ་དང་འོ་མ་དང་༔ རྩི་དང་ཙཱ་རུ་རྩི་ཆེན་གོ་སྙོད་དང་༔ ལྒ་དང་ལན་ཚྭ་སྤོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་༔ རི་སྒོག་ཀླུང་སྒོག་ཤ་མོ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་དང་༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ༔ རྟོག་མེད་བློ་ཡིས་ཀུན་ནས་བསྡུས་བྱས་ཤིང་༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་བརྒྱུད་དག་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་ཐུགས༴ དཔའ་བོ་གིང་གི༴ དམ་ཅན་སྲུང་མའི༴ མཆོད་པར་འོས་པའི་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ཅིག༔ སྒྲུབ་རྟེན་མཐུན་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ དམ་རྫས་གཏོར་ཆེན་བཤམས་པ་དང་༔ བདུད་རྩི་སྨན་མཆོད་སྦྲེང་བ་དང་༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་སྤུངས་པ་རྣམས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་བརྟེན་ཕྱིར་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་ཉམས་ཆགས་གཉན་སྐོང་ལ༔ གཡར་དམ་སོར་སྩོལ་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ མཁའ་འགྲོའི་མཆོད་འབུལ་ཟུར་དུ་གསལ༔ བདུན་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐུ་ནི་མི་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ༔ གསུང་ནི་མི་འགག་མཉམ་ཉིད་རིག་པའི་གསུང་༔ ཐུགས་ནི་མི་གཡོ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་པདྨ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་འོད་དཔག་མེད༔ བཀྲ་ཤིས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྐུ༔ འཇིག་རྟེན་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་བྷུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་རྗེ་ལ་ཕྱགས་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ མ་ཆགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་པའི༔ པདྨ་སཾ་བྷའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་པའི༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་མཛད་པའི༔ པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞི་འཇོམས་མཛད་པའི༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ མུ་སྟེགས་དམ་སྲི་འདུལ་མཛད་པའི༔ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ དྲེགས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ བདེ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ སྣང་བ་མ་འགགས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐྱེ་མེད་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྐྱེ་འགག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས༔ ཐུགས་རྗེས་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན་ཅིང་སྤྲུལ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བརྒྱད་པ་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བ་ནི༔ ཧཱུྃཿ སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་ཤེལ་འདྲའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལ་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར༔ དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསྒོམ༔ ཧོཿ དགོངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་དང་འགལ་བ་དང་༔ འགྲོ་ལ་གནོད་བྱས་རྡོ་རྗེ་སྤུན་ལ་འཁུས༔ ཏིང་འཛིན་མི་གསལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས༔ མཆོད་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས༔ མི་སྤངས་དང་བླང་སྤང་བྱ་ངོ་མ་ཤེས༔ གསང་སྔགས་འཆོལ་དང་ཐེག་པ་གཞན་ལ་སྨད༔ རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་བསད་བཏང་སྙོམས་ལེ་ལོར་ལུས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་དང་མི་དགེ་བཅུ་སོགས་སྤྱད༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་པ༔ གནོང་ངོ་འགྱོད་དོ་མི་སྦེད་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བགྱིད་སྔོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ༔ བཟོད་པ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཡར་བཞེས་ལ༔ གཉིས་མེད་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ གུ་རུ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨུ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃཿ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲི་བྷ་ཝ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱ་འམ་ཉེར་གཅིག་བཟླས་པ་ཡིས༔ ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསྐང་བར་འགྱུར༔ དགུ་པ་འཛབ་ལ་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ༔ བསྙེན་དུས་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ༔ གསོལ་འདེབས་ཚུལ་དུ་འཛབ་འདི་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་དུས་བླ་མ་རང་གསལ་གདབ༔ གསང་སྔགས་འདུས་པའི་ཡང་སྙིང་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ གར་སྟབས་འཆམ་ཤིང་ཉམས་རྟོགས་བསྐྱང་༔ ལས་སྦྱོར་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དམིགས་པས་བསྐུལ་ཞིང་ཡང་སྙིང་བཟླ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ༔ ཙིཏྟ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཤཱནྟིཾ་ པུཥྟིཾ་བ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཤམ་བུར་གདགས༔ འཛབ་དགོངས་འཕྲོ་འདུ་གཞུང་བཞིན་ནོ༔ བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་རྟགས་དང་སྦྱར༔ བཅུ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རྗེ་བཙུན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་མོས་གུས་བྱེད༔ གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས༔ བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཞུ༔ རྣམ་དག་སྐུ་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ཞལ་བསྟན་འཚལ༔ སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ བདག་གི་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་བ་དང་༔ ནད་མེད་བདེ་བ་འབར་བ་དང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ དྲི་མེད་གསུང་གི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་གསུང་སྒྲོག་འཚལ༔ གསུང་སྙིང་པོ་ལུང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ བདག་གི་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་བྱང་བ་དང་༔ འགག་མེད་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་༔ ཚངས་པ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ཏིང་འཛིན་འཚལ༔ ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ བདག་གི་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་བ་དང་༔ རྣམ་རྟོག་དག་ནས་རྟོག་པ་འཆར༔ ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ རྒྱ་མཚོའི་འཆིང་སྣམ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ སྨན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཉོན་མོངས་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དགོས་འདོད་ཤུགས་ལས་འབྱུང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ དངོས་གྲུབ་འཛད་པ་མེད་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དགོས་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ དཔའ་བོ་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདུད་དང་བར་ཆད་བཟློག་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ༔ སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ གསུང་གདམས་པ་ཟབ་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་མཁྱེན་པ་ཆེ་བའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཅེས་པས་འཛབ་བསྐུལ་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ དངོས་གཞིའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐང་བ་ནི༔ སྐབས་འདིར་གོང་གི་བགེགས་བསྐྲད་བྱ༔ བདུད་རྩི་ཚོགས་ལ་གཏོར་ཞིང་བསང་༔ ཨོཾ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཚོགས་འཁོར་སྦྱང་ཕྱིར་ཡི་གེ་སྤྲོ༔ རྃ་ལས་མེ་བྱུང་དངོས་འཛིན་བསྲེགས༔ ཡྃ་ལས་རླུང་བྱུང་བག་ཆགས་གཏོར༔ ཁྃ་ལས་ཆུ་བྱུང་གཉིས་འཛིན་བཀྲུས༔ དེ་ཕྱིར་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་ཞེས་བྱ༔ རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་ཡི་གེ་སྤྲོ༔ ཨོཾ་གྱིས་འདོད་ཡོན་སྣང་སྲིད་གང་༔ ཨཱཿཡིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཧཱུྃ་གིས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ ཧྲཱིཿཡིས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོངས་བསམ༔ དེ་ནས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་གནས་འདིར་བཞུགས༔ བདག་ཅག་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས༔ མཛེས་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་ཞིང་༔ རེག་བདེ་གླུ་གར་ཆོས་ཡིད་ཚིམ༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་རྣམ་གསུམ་སྟེ༔ སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་སུ་བསྐང་༔ སྐུ་ལ་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་བྱ་སྟེ༔ མཆོད་པའི་རྫས་སུ་གྱུར་ཚད་བསྟབ༔ ལག་གཡས་མར་མེ་གཡོན་ངོས་སུ༔ བདུད་རྩི་ཐོད་པ་རེ་རེ་ཐོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་འཆམ་སྟབས་བྱ༔ བཤགས་ཚིགས་གསུམ་ལ་བསྐང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་གནས་འདི་རུ༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བཤམས་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་རྫས་གཉན་པོ་གཞུང་བཞིན་བཀྲམ་ལགས་ན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི༔ ཐུགས་དམ་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཉེར་བསྐངས་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གཡར་དམ་སོར་སྩོལ་ཅིག༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་བསྐྱར་ཞིང་ལན་བདུན་བསྐང་༔ སྐོང་བའི་ཆོ་ག་གཞན་ཡང་བྱ༔ རྗེས་སུ་ན་རག་ལ་སོགས་ཏེ༔ རུ་ཟུང་བཞི་ཡི་བཤགས་པ་བྱ༔ ལྟ་བས་ཐུགས་ལ་བསྐང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་ཀློང་ཡངས་ནས༔ རང་རིག་རང་གསལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ དབྱེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ༔ བསྐང་དང་བཤགས་བྱ་བཤགས་པའི་ཡུལ༔ རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཉམས་པ་མེད༔ དེ་ལྟར་རྟོགས་ན་བསྐང་བཤགས་མཆོག༔ ཨ་ཨཱཿ དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་རིམ་གསུམ་སྤྲོ༔ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྟོག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དང་༔ རྩ་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དམ་པ་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགགས་མེད་རྣམ་དག་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཕྱི་ནང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་དག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་༔ མ་ནིང་མཆེད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་སྩོལ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཐུག་གི་བར༔ མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཐུག་གི་བར༔ མ་རིགས་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཐུག་གི་བར༔ མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཐ་མ་དགྲ་གཟུགས་ཕུར་པས་གཟིར༔ ཧཱུྃ༔ གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པས་དགྲ་སྙིང་གཟིར༔ གནོད་བྱེད་ཕོ་མོ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་དགྲ་སྙིང་གཟིར༔ གནོད་བྱེད་ཕོ་མོ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རཾ་ཁ་ཧི༔ དཔལ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དྲག་རྩལ་ཅན༔ ཕྱག་གི་མཚོན་ཆས་དགྲ་སྙིང་གཟིར༔ གནོད་བྱེད་ཕོ་མོ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཞལ་ཕྱེ་ཞིག༔ བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱོང་འཁོར་བའི་ལམ་དགག་ཕྱིར༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས༔ ཟ་བྱེད་མི་འགྱུར་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་གོ་རོ་ཙ་ན་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ལ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ལ་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་གོང་གི་རཀྟ་ཚར་གཅིག་འབུལ༔ དེ་ནས་སྨན་མཆོད་འབུལ་ཞིང་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ འཆི་མེད་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རོ་ཡི་ཁམས་ནས་སློང་བར་བྱེད༔ དུག་གི་ཕུང་པོ་འཇོམས་པར་བྱེད༔ རྩི་ཐོག་སྨན་གྱི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བཏེགས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དབྱངས་བཅས་དྲང་༔ ཧཱུྃ༔ གཟིགས་ཤིག་མཛེས་ལྡན་དམ་པའི་ཆོས༔ འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱར་མི་རུང་༔ བྲམ་ཟེ་གདོལ་པ་ཁྱི་དང་ཕག༔ རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ༔ པད་སྐོར་ལག་པ་བསྣོལ་མས་དྲང་༔ ཧོཿ རིན་ཐང་མེད་ལས་ལེགས་འོངས་ཆོས༔ གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས༔ འདོད་ཆགས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ༔ ཅེས་བརྗོད་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་བླང་༔ ཁམ་གཅིག་བཅད་ལ་འདི་སྐད་རོལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་མཆོད་དམ་པ་འདི༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འདི་ལས་འབྱུང་༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱན་ཏུ་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཞེས་པས་རོལ༔ མཇུག་ཏུ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔ ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས༔ མི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་གསལ་ནས༔ དག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ དེ་རྗེས་ལྷག་མས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྐྱེ་མེད་ཀློང་ལས་འགག་མེད་རྩལ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོར་ཤར༔ འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མི་མཆོད་དུ༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕུད་ཀྱི་བདག༔ བར་དུ་ལྷག་མས་མི་མཆོད་དུ༔ འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལྷག་ལ་དགྱེས༔ ཐ་མ་གཅིག་ཏུ་མི་བསྲེ་དུ༔ གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུ་གཅིག་ལས་བྱུང་༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་མ༔ རིགས་བཞི་གིང་དང་ཤུགས་འགྲོར་བཅས༔ དབང་ཕྱུག་མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འབར་མ་གིང་ལང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས༔ འདིར་གཤེགས་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་གྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བྷུདྡྷ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་བཏང་ལྷག་མའི་རིམ་པའོ༔ གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་རིག་འཛིན་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཡི་དམ་ལྷ༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་གིང་གི་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དཔའ་མོའི་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དམ་ཅན་ཚོགས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ རྗེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ པདྨ་སམྦྷའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ རཱ་ག་རཀྟའི་གནས་མཆོག་ནས༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དགའ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སོ་ས་གླིང་གི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་དབུས་ནས༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་ག་ཏ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས༔ སིངྒེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྟག་ཚང་སེངྒེ་བསམ་འགྲུབ་ནས༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་རྟ་སྐད་སྒྲོག༔ དཔའ་བོ་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མཁའ་འགྲོ་ཕག་མོ་ངུར་སྒྲ་འབྱིན༔ དཔའ་མོ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ འཇིགས་བརྒྱད་སྐྱོབས་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ འབྱོར་དྲུག་སྤེལ་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ མོས་བཞི་སྡུད་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧྲཱིཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོར་བཅས༔ དབུ་ལ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ སིལ་སྙན་མང་པོ་སི་ལི་ལིཿ རྒྱན་ཆ་མང་པོ་པུ་རུ་རུ༔ གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ལོ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྲུངས༔ དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྟོད༔ རྣལ་འབྱོར་སྐུ་དགྲ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུལ༔ འབྱུང་བཞིའི་བར་ཆོད་ཁྱེད་ཀྱིས་སོལ༔ དུག་ལྔའི་རྣམ་རྟོག་ཞི་བར་མཛོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བསྐུལ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ གཏོར་མ་དང་ནི་བདུད་རྩི་ལ༔ གུ་རུའི་གནས་གསུམ་འོད་འཕྲོས་ཐིམ༔ བདུད་རྩིར་གྱུར་བསམ་རྩ་སྔགས་ཤམ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ཚིག་འདིས་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགག་མེད་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཟད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་བརྗོད་གཏོར་མ་ཁམ་གསུམ་ཟ༔ བདུད་རྩི་ཧུབ་གསུམ་འཐུང་ཞིང་རོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབཿ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་རིམ་པའོ༔ བཞི་པ་ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔ འོག་མིན་གནས་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀས༔ དཔལ་གྱི་རྟ་སྐད་ཐེངས་གསུམ་བསྒྲགས་ནས་ནི༔ སྣང་སྲིད་མ་མོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཐ་ཚིག་གསུམ་གྱིས་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔ ཕག་མོ་ལ་སོགས་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་བརྒྱས༔ སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་དམ་པ་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ་ཆད་དམ༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིང་བར་མ་ཆད་དམ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྔོན་ཆེ་ཞལ་བཞེས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ ཤ་ཁྲག་རྒྱན་གྱིས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་དབུས་མ་ལ༔ བྲག་དམར་བསམ་ཡས་ཨཱརྱ་པཱ་གླིང་དུ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡིས༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ དུར་ཁྲོད་གནས་པའི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་དང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་དམ་པ་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ་ཆད་དམ༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིང་བར་མ་ཆད་དམ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ ཤ་ཁྲག་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་དུས་གྱི་བསྐལ་པ་ཐ་མ་ལ༔ རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེར༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ རིག་འཛིན་ཆོས་བདག་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཡིས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ གསང་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་བདག་གིས༔ སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་དམ་པ་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ༴ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིང་བར་མ༴ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་བར་མ༴ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས༴ ཤ་ཁྲག་རྒྱན་གྱི༴ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ལྔ་པ་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ ཐོད་རྔ་བརྡུང་ཞིང་རྐང་གླིང་འབུད༔ གཏོར་མ་ཕྱིར་བཏེགས་འདི་སྐད་དོ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དམ་ལ་བཏགས་པའི་མ་སྲིང་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཀུན་གྲགས་མ༔ དཔལ་ལྡན་ཧ་རི་རྡོ་རྗེ་གཡའ་མ་སྐྱོང་༔ གངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ འབྲོག་ཆེན་འཁོར་འདུལ་རྡོ་རྗེ་བགེགས་ཀྱི་གཙོ༔ བདུད་མོ་བཞི་ཡང་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཤ་མེད་གངས་དཀར་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ༔ ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱི་ཡུམ༔ གསེར་ཆེན་མཁའ་ལྡིང་རྡོ་རྗེ་ཀླུ་མོ་དང་༔ རྨ་རི་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་དྲག་མོ་རྒྱལ༔ གནོད་སྦྱིན་བཞི་ཡང་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཀོང་བཙུན་དེ་མོ་རྡོ་རྗེ་བོད་ཁམས་སྐྱོང་༔ བཙན་ལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྨན་གཅིག་མ༔ གཡུ་ཡི་དྲིལ་བུ་རྡོ་རྗེ་གཟུགས་ལེགས་མ༔ སྨན་བཙུན་ཨུག་ཆོས་རྡོ་རྗེ་གཡར་མོ་བསིལ༔ སྨན་མོ་བཞི་ཡང་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྨན་ཕྲན་འབུམ་དང་བཅས༔ བྲན་གཡོག་འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་སྦྱིན་བདག་གི༔ བར་གཅོད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་གནོད་པའི་ཚོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་ཞིང་བཟློག་པ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛཿཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིཿ གཏོར་གཞོང་བཤལ་ལ་བརྟན་མ་བསྐྱར༔ དྲུག་པ་གཏོར་མནན་བྱ་བ་ནི༔ རྟ་བྲོ་གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་ལ༔ བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་བར་ཆད་བགེགས༔ དགུག་གཞུག་བསྐལ་པའི་མཐར་མནན་བསམ༔ ཨོཾ་ལཾ༔ ཨཱཿལཾ༔ ཧཱུྃ་ལཾ༔ སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་སྟཾ་བྷ་ཡ་རཀྵ་མཱ་ར་ཡ་ལཾ་ནན༔ ཅེས་བརྗོད་དབང་ཆེན་བསྐུར་བསྒོམས་ལ༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པས་འཇིག་རྟེན་གང་༔ དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ༔ རིགས་པ་ངར་བསྐྱེད་བྲོ་འདི་བརྡུང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་ཡི༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྐུར་བསྒོམ་ཏེ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ ཞིང་བཅུ་བསྒྲལ་བའི་ལྔ་ཕུང་ལ༔ རྩ་གསུམ་ཁྲོས་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་གཏན་ནས་གཅོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་བསྐངས༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྟ་མགྲིན་ཁྲོས་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ རྣལ་འབྱོར་བསྐང་བའི་ཆོ་ག་རྫོགས༔ དབང་ཆེན་གར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་ཆོ་ག་རྫོགས༔ ཕྱག་བརྙན་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བཀའ་འདས་བསྒྲལ་བའི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ རུ་ཏྲ་མཐར་མནན་ཆོ་ག་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྲི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང་ངོ་༔ བདུན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི༔ རྡུལ་ཚོན་མཐའ་ནས་རྡོ་རྗེས་བསྡུས༔ ཏིང་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ལ་བསྡུ༔ རང་ཉིད་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་ལྟར༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆེན་པོར་བཞག༔ ཧཱུྃཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ འགག་མེད་རང་རྩལ་སྐུ་རུ་ཤར༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ སླར་ཡང་སྐྱེ་མེད་ཀློང་དུ་བསྡུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མུ༔ རྩ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ དེ་རིང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་གྱུར་པ་དང་༔ མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་ཀུན༔ དེ་ཀུན་མགྲོན་གྱིས་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཅེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བར་བྱ༔ བརྒྱད་པ་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ནི༔ དབྱངས་གསལ་དང་ནི་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད༔ དེ་རྗེས་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་བཞག༔ དེ་ཡིས་ཉམས་ཆགས་ཁ་བསྐང་འགྱུར༔ སྟོང་ཉིད་ཧད་པོའི་མཐར་དགག་ཕྱིར༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་གསལ༔ སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་དོན་སྤྱད༔ འབྲས་བུ་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཁ་སྐོང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ དགུ་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི༔ སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཐུན་མོང་འདི༔ སྒྲུབ་མཆེད་ཀུན་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱ༔ ཨེ་མ་ཧོཿ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ཚུན་ཆད་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས༔ བླ་མ་སྐྱེས་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ བསྒོམས་བསྒྲུབས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་དང་༔ བྲིས་བཀླགས་བཅངས་ཤིང་ཀུན་ཆུབ་བགྱིས༔ འབྲས་བུ་དུས་འདིར་སྨིན་གྱུར་ཅིང་༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི༔ དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རབ་རྫོགས་ནས༔ དུས་གསུམ་ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་པའི༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ བླ་མ་མཆོག་གིས་བཟུང་ནས་ཀྱང་༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཤེས་བྱའི་དོན་ལ་མ་རྨོངས་པའི༔ བླ་མ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་སྩོལ་བའི༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞན་དོན་དཔག་མེད་འགྲུབ་མཛད་པའི༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གང་ལ་བསམས་པའི་དོན་བསྒྲུབས་པའི༔ དོན་སྒྲུབ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྷ་ག་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་ཏུ་བརྗོད༔ བཅུ་པ་བསྔོ་བ་བྱ་བ་ནི༔ དེ་ལྟར་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ༔ བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་གཉིས་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་རུ་བསྔོ༔ བདག་གཞན་དོན་གཉིས་འཁོར་བ་གཏན་སྤྲུགས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་བདག་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ༔ རྗེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠༠༩༨༧༧༦༥༤༤༣༔ གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་བདག་གིས་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་ཕུག་པ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །འཕགས་མཆོག་དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་ཐ་ཤལ་བ་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོར་འབོད་པས་གངས་ཅན་ལྷོ་ཡི་མཆོད་སྡོང་གཅིག་པུ་པདྨ་བཀོད་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཤེལ་གྱི་ལྷུན་པོ་འབར་བ་མཁའ་རིའི་གངས་མགུལ་གཉན་ལུང་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་སྔགས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་གནམ་སྡིངས་ཆེན་པོའི་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ་དག་པར་བགྱིས་ཤིང་ཕབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ་ཀུརྺནྟུ།།

[edit]

123456789009123456789009'jug la yod @#:___bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa bzhugs so//___na moH___dpal ldan sangs rgyas pad+ma skyes:__kun mkhyen ye shes mdzod 'dzin pa:__sangs rgyas kun kyi rang bzhin can:__rdo rje thod phreng rtsal la 'dud:__bsod nams tshogs chen myur rdzogs shing :__bla med byang chub thob bya'i phyir:__sgrub pa'i las byang le'u gsum ste:__sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum gyi:__re re la'ang bcu bcus bstan:__sngon 'gro la bcu sgrub rdzas bsham:__skyabs 'gro sems bskyed bsod nams gsag:__mtshams gcod sgo dbye brda' phyag 'tshal:__dam bca' byin dbab mchod bshags bya:__dngos gzhi'i las rim chos bcu la:__ting 'dzin rnam gsum gzhal yas lha:__spyan drangs bzhugs gsol phyag 'tshal dang :___mchod pa'i tshogs 'bul bstod pa bya:__bshags pa 'dzab bzlas dngos grub blang :___rjes kyi las rim rnam pa bcu:__tshogs dang lhag chog thugs dam bskul:__chad mdo brtan skyong bro bya zhing :___dal bsdu kha bskang bkra shis brjod:__bsngo ba bya dang sum cu yis:___'di nyid las byang rtsa thor 'debs:__skal ldan gcig dang 'phrad par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:__sngon 'gro sgrub pa'i rdzas la gsum:__rten gyi dam rdzas mchod rdzas bsagaH___dkyil 'khor sa chog mthar rdzogs nas:__b+han d+ha bdud rtsi rnam lnga sbyar:__hU~M:__bka' gsang rmad byung dkyil 'khor du:__bdud rtsi lnga yis chag chag 'debs:__byung dang 'byung 'gyur dkyil 'khor mchog:__ye shes lnga rdzogs gzhal yas gsal:__oM sarba pany+tsa gu h+ya maN+Da la trA~M:__zhes brjod thig skud lnga bsgril la:___byang sems dkar dmar 'phrod sbyar stsal:___thig sna rang gi rig ma'am:__bu mo mtshan ldan lag tu gtad:__mkha' gsang byin rlabs sbyor mtshams nas:__ye shes lha tshogs dkyil 'khor bskyed:___gdab thabs spyi dang 'dra ba la:__br-i thabs so so'i gzhung du shes:___rten rdzas so so'i gzhung bzhin nam:__'on te dbus su gtor chen steng :__bla ma'i sku dang pad 'dab la:__thod phreng rtsal gyi sku bzhi dang :___rin chen zur brgyad mtshan brgyad lha:__DA ki dpa' bo rig 'dzin bkod:__gzhan yang dkon mchog bde gshegs kyi:__sku gsung thugs rten ma lus dgram:__mchod pa'i rdzas kyang gzhung bzhin nam:__phyi yi mchod pa rnam lnga shar:__nang gi me tog rnam pa lnga:__gsur chen spos dang dri chab chu:__sha chen bshos dang zhun chen me:__rkang gling thod rnga DA dril lho:__gtor ma lha grangs mnyam pa dang :__tshogs kyi mchod pa ci che byed:__thod pa dum gnyis dum gsum bzhi:__bdud rtsi sman rag gis bkang pa:__sgo bzhir bkod dang gru bzhir ni:__bdud rtsi'i nang bltas 'char ba nub:__zhun mar lha grangs mnyam pa dang :__dngos grub rjes dang tshogs 'khor bsham:__dar dang zhing gi 'phan gdugs bgram:__sgrub pa'i rdzas gsog rim pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gnyis pa skyabs 'gro sems bskyed ni:___sgo gsum yid dad 'di skad do:__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:___dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i gsung :___rtsa ba gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i thugs:__sku gsum bla ma'i rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su 'chi:__na mo:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med dam chos bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:___'gro don byed par sems bskyed do:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med dge 'dun bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__gsum pa tshogs gnyis bsags pa ni:__phyi nang gsang ba gsum yin te:__dkon mchog gsum dang rtsa gsum lha:__sku gsum mdun gyi nam mkhar bsgom:__oM AHhU~M:__dkon mchog gsum po gshegs su gsol:__pad+ma'i gdan la bzhugs su gsol:__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo:__dkon mchog gsum la mchod pa 'bul:__sdig pa mi dge so sor bshags:__dge ba kun la rjes yi rang :___chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__mya ngan mi 'da' gsol ba 'debs:__dge ba sems can don du bsngo:___bla med byang chub myur thob shog:__oM AHhU~M:___bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang gsum mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol lo bshags:___gsang sngags sgrub la rjes yi rang :___smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__sems can don la bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__oM AHhU~M:__chos sku longs sku sprul sku gshegs:__sku gsum zhing khams klong du bzhugs:___gnyis su med par phyag 'tshal lo:__phyi nang rtog tshogs mchod pa 'bul:___rang sems sangs rgyas ma rtogs bshags:__sku gsum rang chas rjes yi rang :___lta sgom spyod 'bras chos 'khor bskor:__'khor 'das mnyam nyid ngang du bzhugs:__bdag gzhan gnyis med don du bsngo:__rang gsal chos nyid don rtogs shog:__bcu gsum rnam par dag pa las:__bzhi pa bgegs la bka' bsgo ni:__rang nyid dbang chen du gsal bas:__sngon 'gro'i gtor ma phyir phul la:__bsang sbyang byin rlabs 'di skad brjod:__hU~M hrIH__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa bdud gyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__gal te mi 'gro bar gcod na:__bla ma yi dam mkha' 'gro yi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs kyis:__khyod kyi lus ngag yid gsum rnams:__rdul phran bzhin du brlag par mdzod:__de bas 'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__oM AHhU~M:__gu ru d+he wa d+hA ki nI:sarba b+hU ta ya sarba b+hU ta ya:__uts+tshA ta ya uts+tsha ta ya hU~M phaT:__oM sum+b+ha ni sum+b+ha hU~M:__gr-ih+Na gr-ih+Na hU~M:__gr-ih+NA pa ya gr-ih+NA pa ya hU~M:__A na ya ho:__b+ha ga wAn bid+yA rA dzA ya hU~M phaT:__mtshams gcod ni:__hU~M hrI:__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :___bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__su yang 'da' bar ma byed cig:__oM AHhU~MHgu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__rat+na kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__pad+ma kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__karma kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__b+hung+ng+ha kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__lnga pa brda sgo dbye ba ni:__hrIH__snod kyi 'jig rten gzhal yas khang :__bcud kyi sems can lha yi tshogs:__gnyis 'dzin log ltas sgo bcad pa:__ye shes 'char sgo da phyes shig:__b+h+rU~M pra we sha ya phaT:__ces pas snod bcud gzhal yas lhar gsal gdab:__drug pa brda phyag 'tshal ba ni:__hU~M:___rang byung ye shes rig pa'i lha:__ma rtogs rang ngo ma shes pas:__ye nas 'grogs kyang zhal ma mjal:__rang gsal brda' yi phyag 'tshal lo:__na mo pu ru sha ya ho:__zhes pas gnyis med brda phyag 'tshal:__bdun pa dam bca' bzung ba ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro rnams:__thog med dus nas yi dam lha:__da lta bdag dang gnyis su med:__srog phyir mi gtong sgrub dam bca':__oM badz+ra tsit+ta hU~M:__zhes bsgrub par dam bca' 'o:__brgyad pa byin dbab pa ni:___hU~M hU~M hU~M:__rnam dag sku gsum zhing khams nas:__bla ma yi dam mkha' 'gro rnams:__lhun grub dkyil 'khor 'dir gshegs la:__dbang bskur byin phob dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya A we sha ya a AH___zhes pas byin dbab rol mo bsgrag:__dgu pa mchod pa byin gyis brlab:__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmA swa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM:__zhes pas phyi nang gi dngos 'dzin gyi dri ma dag cing stong par sbyangs:__oM AHhU~M:__lan gsum gyi dang pos bdud rtsi'i rgya mtsho chen por bsam:__gnyis pas mi 'dzad cing mang du spel:__gsum pas 'dod yon lha mos kha rgyan par bsam:__oM AHhU~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThaH__snod nyid b+han+d+ha stong gsum mnyam:__bcud nyid ye shes bdud rtsir gyur:__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHThAH__gtor ma 'dod yon phung por bsam:__oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Da la hU~M hrIHThA:__rak+ta bdud rtsi dmar por bsam:__oM AHhU~M badz+ra puSh+pe:__d+hU pe:__A lo ke:__g+han+d+he:__naiwi d+yA:__shab+da AHhU~M:___phyi mchod rnam lnga byin gyis brlab:___oM AHhU~M ma hA rak+ta kiM ni ri ti ma hA pany+tsa pU tsa hoH__nang mchod rnam lnga byin gyis brlab:___oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU tsa ho:__gsang ba byang sems byin gyis brlab:__bcu pa bshags pa bya ba niH__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro dgongs:__khyed ni rnam dag dri med lha:__bdag ni nyon mongs sgrib pas bsgribs:__nyams chags sdig sgrib mthol lo bshags:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya:__sarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haMH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__zhes pas gnong 'gyod sems kyis bshags:___sngon 'gro'i le'u dang po'o:___rgya rgya rgya:__gnyis pa dngos gzhi'i las rim la:___dang po ting 'dzin rnam gsum khog dbub ni:___oM:__chos rnams dmigs med smra brjod bral:__blo 'das chos sku'i de bzhin nyid:__AH__blo bral de yi ngang nyid las:__sems can kun khyab snying rjer bsgom:__hU~M:__stong nyid snying rjes 'gro don mdzad:__rang rig hrIHlas rdo rjer gsal:__hrIH__rdo rje'i 'od las gzhal yas khang :__pad ma rin chen 'bar ba spel:__'ja' tshon bres pa lta bu'i nang :__bdud bzhi nyi zla pad+ma'i steng :__rdo rje gnas 'gyur dran rdzogs su:__rta mgrin zhal gcig phyag gnyis dmar:__gri gug thod khrag rta skad sgrog:__kha TA~M rus rgyan brkyang bskum bzhugs:__phag mo mthing nag phag skad ngur:__cha lugs yab 'dra me dpung klong :__spyi bor thod phreng rtsal mthing ga:__skyil krung rdor dril rus rgyan can:__pang g.yon mtsho rgyal dkar mo 'khril:__phyag gnyis mgul 'khyud bdud rtsi stobs:__de yi phyi rol pad 'dab bzhir:__thod phreng rigs bzhi yab yum bskyed:__shar du badz+ra thod phreng ni:__dkar po rdo rje dril bu bsnams:___rdo rje phag mo yum dang 'khril:__rin chen rus pa'i rgyan cha 'khrol:__phyag gnyis gtso bo yab la 'khyud:__yab yum dkar dmar mdangs ldan bsgom:__lho ru rat+na thod phreng ni:__ser po rin chen dril bu bsnams:__rin chen phag mo yum dang 'khril:__gri gug thod khrag rgyan ldan bsgom:__nub tu pad+ma thod phreng ni:__dmar po pad+ma dril bu bsnams:__pad+ma phag mo yum dang 'khril:__gri gug thod khrag rgyan ldan bsgom:___byang du karma thod phreng ni:___ljang gu rgya gram dril bu bsnams:__karma phag mo yum dang 'khril:__gri gug thod khrag rgyan ldan bsgom:__rin chen zur brgyad 'dzum dag la:___gang la gang 'dul mtshan brgyad gsal:__shar du pad+ma 'byung gnas dkar:___zhal gcig phyag gnyis skyil krung bzhugs:__rdo rje b+hany+dza kha T+wA~M bsnams:__snyan zhu rgod sgro dar snas brgyan:___snyan cha rin chen 'bar bas spras:__leb rgan chos gos pa tra ris:__zab ber sprags ma sku la gsol:__A tsar lo brgyad gzhon tshul bsgom:__lho ru blo ldan mchog sred dkar:__zhal gcig phyag gnyis skyil krung bzhugs:__sku la dar dkar na bza' gsol:__dar thod rin chen ut+pal brgyan:__phyag gnyis thod rnga pad phor bsnams:__zhi tshul dang ldan bsgom par bya:__nub tu nyi ma 'od zer ni:__zhal gcig phyag gnyis zhi ma khro:__sku mdog dmar ser skyil krung bzhugs:__gcer bu stag sham rus rgyan can:__phyag g.yas kha T+wA~M rtse gsum gsor:__g.yon pa sdig mdzub mdzad par bsgom:__byang du seng ge sgra sgrog ni:__mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa:__mu stegs gdan la 'dor stabs bzhugs:__spyan bsgrad zhal gdangs seng skad sgrogs:__thor tshugs dar nag cod pan can:__sku la seng glang stag lpags dkris:__phyag g.yas lcags kyi rdo rje gsor:__g.yon pa sdig mdzub me 'bar bsgom:__shar lho pad+ma sam b+ha waH__sku mdog dkar smug sku sha rgyas:__gzhon tshul dge slong cha byad can:__gser gyi chos gos dar sham gsol:__phyag gnyis thod pa skyabs sbyin mdzad:__skyil krung bde nyams ldan par bsgom:__lho nub pad+ma rgyal po ni:__zhal gcig phyag gnyis skyil krung bzhugs:__sku mdog dmar ser zhim khro:__dar dmar bel phyam sku la gsol:__phyag g.yas lcags sgrog d+hA dril bsnams:__g.yon pa me long 'dzin par bskyed:__nub byang shAkya seng+ge ni:__gser mdog zhal gcig phyag gnyis pa:__phyag g.yas rdo rje sa gnon mdzad:__g.yon pa lhung bzed bdud rtsis bkang :__rab byung cha lugs chos gos dmar:__skyil krung 'od 'phro gsal bar bsgom:__byang shar rdo rje gro lod ni:__sku mdog dmar nag khros pa'i tshul:__spyan bsgrad am gtsigs ag tshoms can:__phyag g.yas rdo rje rtse lnga gdengs:__g.yon pa phur pas dgra snying gzir:__brkyang bskum mi mgo'i do shal can:__chibs su stag mo'i steng na 'gying :__sku las khro chung 'phro bar bsgom:__pho brang phyogs bzhi'i pad 'dab bzhir:__rigs bzhi mkha' 'gro yab yum bskyed:__sna tshogs pad bskor phyi ma la:__rig 'dzin d+hA ki chos skyong sogs:__dngos grub ster cing bar chad sel:__char sprin lta bur 'thibs par bsam:__sku gsung thugs su byin brlab cing :__ye shes lnga yi dbang bskur ro:__oM AHhU~M:__oM hU~M swA hrIHAH__ces pas gzhal yas lha gsal gdab:__gsum pa gdung dbyangs snyan pos spyan drangs pa ni:__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa dang po la:__au rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__hrIH__ma chags skyon gyis ma gos pa'i:__pad+ma 'byung gnas gshegs su gsol:__yon tan thams cad rab rdzogs pa'i:__pad+ma saM b+ha gshegs su gsol:__shes bya kun la ma rmongs pa'i:__blo ldan mchog sred gshegs su gsol:__khams gsum dbang du sdud mdzad pa'i:__pad+ma rgyal po gshegs su gsol:__rmongs pa'i mun sel 'gro ba 'dren:__nyi ma 'od zer gshegs su gsol:__log 'dren bdud bzhi 'joms mdzad pa'i:__shAkya seng ge gshegs su gsol:__mu stegs dam sri 'dul mdzad pa'i:__seng ge sgra sgrog gshegs su gsol:__dregs pa dgra bgegs tshar gcod pa'i:__rdo rje gro lod gshegs su gsol:__hrI:__yum gyi ming ni rnga yab gling :__zangs mdog dpal ri'i gnas mchog tuH__pad+ma 'od kyi gzhal yas su:__sgrub pa mthar phyin dngos grub brnyes:__pad+ma thod phreng zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:___bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__hrIH__bde chen 'bar ba'i gzhal yas nas:__dbang gi rgyal po rta mchog dpal:__rdo rje phag mo yum dang bcas:__dngos grub stsol phyir gshegs su gsol:__phyogs bzhi mtshams brgyad gzhal yas nas:__rigs bzhi'i mkha' 'gro gshegs su gsol:__bdud 'dul ging bzhi gshegs su gsol:__dpa' bo dpa' mo gshegs su gsol:__dur khrod chen po'i gnas brgyad nas:__mkha' 'gro dpa' bo ma lus dang :__rig 'dzin chos skyong thams cad byon:__dbu skra thor tshugs ldems se ldem:__dar gyi cod pan pu ru ru:__glu len gar byed khyugs se khyug:__sil snyan mang po si li li:__rgyan cha mang po khro lo lo:__rol mo mang po 'u ru ru:__dpa' bo'i bro brdung khrabs se khrabs:__dpa' mo'i glu len kyu ru ru:__yi dam lha tshogs ya la la:__mkha' 'gro ma tshogs thibs se thib:__chos skyong las byed khyugs se khyug:__zhub can stong sde si li li:__lha srin sde brgyad sha ra ra:__g.yas na pho rgyud thibs se thib:__g.yon na mo rgyud spungs se spung :___dar gyi ru mtshon pu ru ru:__mkha' 'gro'i brda skad di ri ri:__dpa' bo'i bshugs glu kyu ru ru:__dpa' mo'i gar byed shigs se shig:__hU~M gi snang glu di ri ri:__phaT kyi brda skad sangs se sang :__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__mos pa'i bu la byin gyis rlobs:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__badz+ra sa ma ya dzaH__sid+d+hi pha la hU~M:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya:tsit+ta hring hring dzaHdzaHhU~M ba~M ho:__zhes pas spyan drangs nyams bskyang ngo :__bzhi pa bzhugs su gsol ba ni:__hrIH__rin chen gzhal yas nyams re dga':__dur khrod gnas mchog byin re che:__pad+ma 'dab bzhi mdangs re che:__nyi zla brtsegs pa 'od re gsal:__rtog med ro gdan bag re dro:__bzhugs pa'i gnas mchog dang re spro:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__dgyes shing mi g.yo brtan par bzhugs:__mos pa'i bu la zhal bstan 'tshal:__gsung gi gdams pa'i gnad sgrog 'tshal:__thugs kyi dgongs pa'i sgo dbye 'tshal:__'gro ba'i don du sku bzhugs 'tshal:__oM AH hU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:__ces brjod gnyis med brtan bzhugs bsam:__lnga pa phyag 'tshal ba ni:__e ma ho:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro ba 'dren:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__thod phreng rtsal la phyag 'tshal lo:__spros bral bde chen kun bzang mo:__rdo rje sman gcig mtsho rgyal yum:__bde stong dbyer med thabs shes sbyor:__yab yum gnyis la phyag 'tshal lo:__bya byed yid chos rnam par dag:__thugs rje'i rtsal gyis 'gro ba 'dren:__drag po'i tshul gyis dgra bgegs sgrol:__dbang chen rta phag yab yum la:__gnyis med gus pas phyag 'tshal lo:__snang ba yab la stong pa yum:__mkha' 'gro ging la phyag 'tshal lo:__thams cad chos kyi dbyings su sgrol:__srung ma'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tI tsa ho:__maN+Dal rgyas bsdus ci rigs bya:__drug pa mchod pa'i tshogs 'bul ba:__phyi nang gsang ba sman rag gtor:__dur khrod rdzas kyis bskang ba'o:__phyi'i mchod pa ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__lha rdzas phyi mchod 'bul ba ni:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas sgra snyan yid 'ong rnams:__spyan shangs thugs ka sku lus dang :__zhal dang snyan du mchod pa 'bul:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI:__badz+ra puSh+pe:__d+hU pe:__a lo ke:__gan+d+he:__nai wid+yA:__shab+da pU tsa ho:__nang gi mchod pa ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__dbang po lnga yi me tog mchod:__gsur chen bdug spos dri yis mchod:__zhun chen snang gsal mar mes mchod:__rdo rje dri chu'i byugs pas mchod:__bdud rtsi dri chen zhal zas mchod:__rkang gling thod pa'i rnga sgras mchod:__dug gsum sku gsung thugs su mchod:__dug lnga ye shes lnga ru mchod:__snang srid phyag rgya bzhi ru mchod:__'khor 'das thams cad gnyis med bzhes:__oM AH hU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI:__ma hA pany+tsa pU tsa hoH__gsang ba'i mchod pa ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__gnyis med gsang mchod 'bul ba ni:__yab yum gnyis med mkha' gsang las:__byang sems dkar dmar bde ba'i rgyun:__bde ba'i ro snyoms mchod par 'bul:__sku lus rgyas phyir bzhes su gsol:__oM AHhU~M gu ru de wa d+hA ki nI:__bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU tsa ho:__sman mchod ni:__hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong la:__bdud rtsi sman gyi mchod pa 'bul ba ni:__rtsa brgyad stong sbyar bdud rtsi a mr-i ta:__dug lnga gnas 'gyur ye shes grub pa'i rdzas:__ro mchog yon tan kun ldan mchod pa 'bul:__thugs rjes brtser dgongs dbang dang dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA raM khA hiH__zhes pas zur bkol ltar rgyas par mchod rjes dngos grub blang ba ni:__hrI:__mtshungs med b+han+d+ha 'bar ba'i snod mchog tu:__ye shes lnga rdzogs dngos grub rgya mtsho'i rdzas:_mtheb srin thabs shes phyag rgyas myong ba yis:__nad med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__kA ya sid+d+hi A+oMH__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrIH__rak+ta'i mchod pa ni:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__rak+ta'i mchod pa 'bul ba ni:__chos dbyings yum gyi b+ha ga ru:__chos nyid rol pa'i rak+ta bskyil:__chos can mtshan ma'i rba rlabs 'khrugs:__bla ma yi dam mkha' 'gro mchod:__ma hA rak+ta la kha raM khA hi:__nam mkha' yangs pa'i b+ha ga ru:__'byung bzhi snod bcud rak+ta bskyil:__sgo gsum 'dod yon rba rlabs 'khrugs:__bla ma yi dam mkha' 'gro mchod:__ma hA rak+ta la kha ra~M khA hi:__ru sbal khog pa'i b+ha ga ru:__khrag sna lnga yi rak+ta bskyil:__sbyangs bsgyur spel ba'i rba rlabs 'khrugs:__bla ma yi dam mkha' 'gro mchod:__ma hA rak+ta la kha ra~M khA hi:__gtor mas mchod pa ni:__hU~M hrIH__rje btsun pad+ma gshegs su gsol:__gdung ba drag pos gsol ba 'debs:__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__'dod yon lnga yi mchod pa 'bul:__ba liM rgyan gyi mchod pa 'bul:__sman raka bdud rtsi'i mchod pa 'bul:__zhal zas tshogs kyi mchod pa 'bul:__ting 'dzin rtse gcig mchod pa 'bul:__bla ma rig 'dzin mchod pa bzhes:__yi dam lha tshogs mchod pa bzhes:__mkha' 'gro'i tshogs rnams mchod pa bzhes:__ging gi tshogs rnams mchod pa bzhes:__dpa' bo'i tshogs rnams mchod pa bzhes:__dpa' mo'i tshogs rnams mchod pa bzhes:__dam can tshogs rnams mchod pa bzhes:__srung ma'i tshogs rnams mchod pa bzhes:__rnal 'byor pho mo dam re gtsang :__mkha' 'gro'i tshogs rnams dang re spro:__dur khrod gnas mchog nyams re dga':__zhing chen bla bres rgyan dang ldan:__sha sna snying sna bsam mi khyab:__spro dga' gnas kyi mchod pa bzhes:__hrIH__snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:__srid pa bcud kyi sems can gtor mar sbyar:__dpal gyi gtor ma brjid ldan 'gying ba 'di:__ri rgyal lhun po bas kyang dpang re mtho:__ma mo'i gtor ma pad+mas bskor ba 'di:__gling bzhi gling phran bas kyang bkod re legs:__dkar gyi thig gdab dmar gyi gur phub pa:__gser gyi ri bdun bas kyang brjid re che:__rak+ta dmar gyi ar+g+ha~M sbreng ba 'di:__rgya mtsho'i mching snam bas kyang rgya re che:__bdud rtsi sman gyis gtor mar sbrengs pa 'di:__lha yi zhal zas bas kyang ro re bda':__dkar rtsi dmar rtsi sha chen dri chen dang :__dri chu byugs pa'i rdzas te rnam pa lnga:__seng ge glang chen rta dang mya bya khyung :__mchog chen mi la sogs te sha sna lnga:__ma hA mAM sa la sogs sha sna stong :__ma hA tsit+ta la sogs snying sna stong :__ma hA rak+ta la sogs khrag sna stong :__ba su ta dang nang khrol rnam pa lnga:__dbang po lnga dang go ro tsa na dang :__shing thog me tog 'bru sna sman rnams dang :__zan dang khur ba thug pa'i bye brag dang :__mar thud khrum dang zho dang 'o ma dang :__rtsi dang tsA ru rtsi chen go snyod dang :__lga dang lan tshwa spod kyi bye brag dang :__ri sgog klung sgog sha mo sna tshogs dang :__bza' dang bca' dang btung ba'i bye brag dang :__gzugs sgra dri ro reg bya chos la sogs:__'dod yon lnga yi mchod pa sna tshogs pa:__rtog med blo yis kun nas bsdus byas shing :__ting 'dzin dgongs brgyud dag pas byin brlabs te:__bdud rtsir gyur pa'i gtor ma chen po 'dis:__rdo rje slob dpon thugs dam skongs gyur cig:__yi dam lha tshogs thugs dam skongs gyur cig:__mkha' 'gro sde bzhi'i thugs=__dpa' bo ging gi=__dam can srung ma'i=__mchod par 'os pa'i thugs dam skongs gyur cig:__sgrub rten mthun rdzas kyi mchod pa ni:__dam rdzas gtor chen bshams pa dang :__bdud rtsi sman mchod sbreng ba dang :__'dod yon longs spyod spungs pa rnams:__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__chos skyong srung ma brten phyir 'bul:__thugs dam nyams chags gnyan skong la:__g.yar dam sor stsol dngos grub zhu:__mkha' 'gro'i mchod 'bul zur du gsal:__bdun pa bstod pa bya ba ni:__hU~M hrIH__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:__sku ni mi 'gyur kun tu bzang po'i sku:__gsung ni mi 'gag mnyam nyid rig pa'i gsung :__thugs ni mi g.yo smra bsam brjod las 'das:__sku gsung thugs ldan pad+ma rgyal la bstod:__'gro ba'i don du rang byung 'od dpag med:__bkra shis yon tan du mas brgyan pa'i sku:__'jig rten dbang bsgyur pad+ma rgyal po'i sras:__rdo rje thod phreng rtsal la phyag 'tshal bstod:__zhi ba'i las mdzad rdo rje thod phreng rtsal:__rgyas pa'i las mdzad rat+na thod phreng rtsal:__dbang gi las mdzad pad+ma thod phreng rtsal:__mngon spyod las mdzad karma thod phreng rtsal:__thams cad lhun grub b+hud+d+ha thod phreng rtsal:__phrin las rdzogs pa'i rje la phyags 'tshal bstod:__hrIH__ma chags skyon gyis ma gos pa'i:__pad+ma 'byung gnas sku la bstod:__yon tan thams cad rab rdzogs pa'i:__pad+ma saM b+ha'i sku la bstod:__shes bya kun la ma rmongs pa'i:__blo ldan mchog sred sku la bstod:__khams gsum dbang du sdud mdzad pa'i:__pad+ma rgyal po'i sku la bstod:__rmongs pa'i mun sel 'gro ba 'dren:__nyi ma 'od zer sku la bstod:__log 'dren bdud bzhi 'joms mdzad pa'i:__shAkya seng ge'i sku la bstod:__mu stegs dam sri 'dul mdzad pa'i:__seng ge sgra sgrog sku la bstod:__dregs pa dgra bgegs tshar gcod pa'i:__rdo rje gro lod sku la bstod:__bde ba thams cad rab rdzogs pa'i:__ye shes mkha' 'gro'i sku la bstod:__snang ba ma 'gags thugs rje chen po'i sku:__rta mgrin dbang gi sku la phyag 'tshal bstod:__skye med rnam dag chos dbyings dag pa'i klong :__rdo rje phag mo yum la phyag 'tshal bstod:__skye 'gag gnyis su med pa'i mkha' dbyings las:__thugs rjes ma 'gags cir yang ston cing sprul:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__chos skyong srung ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__brgyad pa nyams chags skong ba ni:__hU~MH__spyi gtsug nyi zla'i gdan steng du:__bla ma rdo rje sems dpa'i sku:__sku mdog shel 'dra'i thugs ka nas:__zla steng hU~M la yig brgyas bskor:__de las bdud rtsi'i chu rgyun babs:__nyams chags sdig sgrib dag par bsgom:__hoH__dgongs shig bla ma yi dam mkha' 'gro dgongs:__thog med dus nas da ltar thug gi bar:__ma rig bdag cag lus dang ngag sems kyis:__rdo rje slob dpon thugs dang 'gal ba dang :__'gro la gnod byas rdo rje spun la 'khus:__ting 'dzin mi gsal sngags kyi sgra zur nyams:__mchod la mi brtson bsnyen sgrub g.yel la sogs:__mi spangs dang blang spang bya ngo ma shes:__gsang sngags 'chol dang theg pa gzhan la smad:__rgyu 'bras khyad bsad btang snyoms le lor lus:__mtshams med lnga dang mi dge bcu sogs spyad:__tshor dang ma tshor dam las 'gal gyur pa:__gnong ngo 'gyod do mi sbed mthol lo bshags:__phyin chad mi bgyid sngom par bgyid lags so:__bzod pa chen po'i ngang du yar bzhes la:__gnyis med tshangs pa chen po'i dngos grub stsol:__oM badz+ra gu ru sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__gu ru sa twa twe no pa tiSh+Tha:__dr-i D+ho me b+ha wa:___su to Sh+yo me b+ha wa:__u nu rak+to me b+ha wa:__su po Sh+yo me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:___sarba karma su tsa me:__tsit+taM shri ya:__ku ru hU~MH__ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn:__sarba ta thA ga ta:__badz+ra mA me muny+tsa:__badz+ri b+ha wa:__ma hA sa ma ya:__badz+ra sa twa a hU~M:__brgya 'am nyer gcig bzlas pa yis:__nyams chags thams cad bskang bar 'gyur:__dgu pa 'dzab la gsum yin te:__bsnyen sgrub las la sbyar ba'o:__bsnyen dus bla ma spyi bor bsgom:__gsol 'debs tshul du 'dzab 'di bzla:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__sgrub dus bla ma rang gsal gdab:__gsang sngags 'dus pa'i yang snying bzla:__oM AHhU~M:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__badz+ra sa ma ya dza:__sid+d+hi pha la hU~M AH__gar stabs 'cham shing nyams rtogs bskyang :__las sbyor dus su mkha' 'gro'i tshogs:__dmigs pas bskul zhing yang snying bzla:___hrIHma ha ri ni sa:__ra tsa hri ya:__tsit+ta hring hring dzaHdzaHsarba sid+d+hi shAn+tiM __puSh+tiM ba shaM mA ra ya rbad:__zhi rgyas dbang drag sham bur gdags:__'dzab dgongs 'phro 'du gzhung bzhin no:__brgya stong khri 'bum rtags dang sbyar:__bcu pa dngos grub blang ba ni:__e ma ho:__rje btsun o rgyan pad+ma la:__rnal 'byor bdag cag mos gus byed:__gsol ba snying gi dkyil nas 'debs:__byin rlabs thugs kyi klong nas zhu:__rnam dag sku yi sgo phyes la:___rnal 'byor bdag la zhal bstan 'tshal:__sku mtshan dang dpe byad byin rlabs kyis:__bdag gi lus kyi sgrib pa byang ba dang :___nad med bde ba 'bar ba dang :___'chi med tshe yi dngos grub zhu:__dri med gsung gi sgo phyes la:__rnal 'byor bdag la gsung sgrog 'tshal:__gsung snying po lung gi byin rlabs kyis:__bdag gi ngag gi sgrib pa byang ba dang :__'gag med nus pa che ba dang :__tshangs pa gsung gi dngos grub zhu:__zab mo thugs kyi sgo phyes la:__rnal 'byor bdag la ting 'dzin 'tshal:__thugs ye shes lnga yi byin rlabs kyis:___bdag gi yid kyi sgrib pa byang ba dang :___rnam rtog dag nas rtog pa 'char:___chos nyid zab mo'i dngos grub zhu:__e ma ho:__nyi ma zla ba lta bu'i gu ru rin po che:__ma rig mun pa sel ba'i dngos grub zhu:___rgya mtsho'i 'ching snam lta bu'i gu ru rin po che:__yon tan rgya mtsho lta bu'i dngos grub zhu:__sman mchog rgyal po lta bu'i gu ru rin po che:__nyon mongs nad las grol ba'i dngos grub zhu:__'khor los sgyur rgyal lta bu'i gu ru rin po che:__snang srid dbang du 'dus pa'i dngos grub zhu:__bum bzang dpag bsam lta bu'i gu ru rin po che:__dgos 'dod shugs las 'byung ba'i dngos grub zhu:__yid bzhin nor bu lta bu'i gu ru rin po che:__bdag gzhan don gnyis 'grub pa'i dngos grub zhu:__dngos grub 'dzad pa med pa'i gu ru rin po che:__dgos 'dod phun sum tshogs pa'i dngos grub zhu:__dpa' bo seng ge lta bu'i gu ru rin po che:__bdud dang bar chad bzlog pa'i dngos grub zhu:__sprul pa sgyu ma lta bu'i gu ru rin po che:__phrin las rnam bzhi 'grub pa'i dngos grub zhu:__spros bral nam mkha' lta bu'i gu ru rin po che:__phyag rgya chen po mchog gi dngos grub zhu:__sku yi byin rlabs che ba'i gu ru rin po che:__gsung gdams pa zab pa'i gu ru rin po che:__thugs mkhyen pa che ba'i gu ru rin po che:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrIH__ces pas 'dzab bskul dngos grub blang :__dngos gzhi'i le'u ste gnyis pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gsum pa rjes kyi cho ga la:__dang po tshogs kyis bskang ba ni:__skabs 'dir gong gi bgegs bskrad bya:__bdud rtsi tshogs la gtor zhing bsang :__oM sarba dra byaM bi sho d+ha na hU~M phaT:__hU~M:__rang nyid lha yi thugs ka nas:__tshogs 'khor sbyang phyir yi ge spro:__ra~M las me byung dngos 'dzin bsregs:__ya~M las rlung byung bag chags gtor:__kha~M las chu byung gnyis 'dzin bkrus:__de phyir ra~M ya~M kha~M zhes bya:__rang nyid lha yi thugs ka nas:__byin gyis brlab phyir yi ge spro:__oM gyis 'dod yon snang srid gang :__AHyis ye shes bdud rtsir gyur:__hU~M gis rnam par rtog pa sbyangs:__hrIHyis lha tshogs dgyes skongs bsam:__de nas tshogs la spyan drangs pa ni:__hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__ye shes tshogs la spyan 'dren gshegs:__dam tshig dkyil 'khor gnas 'dir bzhugs:__bdag cag gus pas phyag 'tshal lo:__gzugs sgra dri ro reg bya chos:__mdzes snyan dri zhim ro bda' zhing :__reg bde glu gar chos yid tshim:__'dod yon mchod pas thugs dam bskang :__thugs dam bskang ba rnam gsum ste:__sku dang gsung dang thugs su bskang :__sku la rdzas kyis bskang bya ste:__mchod pa'i rdzas su gyur tshad bstab:__lag g.yas mar me g.yon ngos su:__bdud rtsi thod pa re re thogs:__dkyil 'khor bskor zhing 'cham stabs bya:___bshags tshigs gsum la bskang ba ni:__hU~M:__dur khrod gsang ba mchog gi gnas 'di ru:__gsang ba'i dkyil 'khor gzhung bzhin bshams nas kyang :__sgrub rdzas gnyan po gzhung bzhin bkram lags na:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong gi:__thugs dam nyams chags thams cad nyer bskangs te:__rnal 'byor bdag gi g.yar dam sor stsol cig:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__zhes pa bskyar zhing lan bdun bskang :__skong ba'i cho ga gzhan yang bya:__rjes su na rag la sogs te:__ru zung bzhi yi bshags pa bya:__lta bas thugs la bskang ba ni:__hU~M:__kun gzhi ma bcos klong yangs nas:__rang rig rang gsal kun tu bzang :__gdod nas rnam dag chos kyi sku:__dbyer med bde ba chen po la:__bskang dang bshags bya bshags pa'i yul:__rnam dag spros bral chos kyi sku:__chos kyi sku la nyams pa med:__de ltar rtogs na bskang bshags mchog:__a AH__de nas tshogs phud rim gsum spro:__dang po phud kyis mchod pa ni:__hU~M hrIH__rtog med spros bral chos sku'i pho brang du:__kun bzang rigs lnga o rgyan pad+ma dang :__rtsa ba brgyud pa'i bla ma dam pa la:__zhal zas tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__'gags med rnam dag longs sku'i pho brang du:__yi dam zhi khro phyi nang lha tshogs dang :__rta phag yab yum 'khor dang bcas pa la:__zhal zas tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__phrin las rnam dag sprul sku'i pho brang du:__dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma dang :__ma ning mched gsum 'khor dang bcas pa la:__zhal zas tshogs kyi mchod pas thugs dam bskang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du stsol:__gu ru d+he wa d+hA ki nI:__ga Na tsakra pU tsa khA hi:__bar pa bshags pa ni/__hrIH__thog med dus nas da lta thug gi bar:__ma rig bdag cag lus dang ngag sems kyis:__rdo rje slob dpon thugs dang ci 'gal ba:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags par bgyi:__thog med dus nas da lta thug gi bar:__ma rigs bdag cag lus dang ngag sems kyis:__yi dam lha tshogs thugs dang ci 'gal ba:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags par bgyi:__thog med dus nas da lta thug gi bar:__ma rig bdag cag lus dang ngag sems kyis:__mkha' 'gro chos skyong thugs dang ci 'gal ba:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags par bgyi:__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__tha ma dgra gzugs phur pas gzir:__hU~M:__gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__rdo rje phur pas dgra snying gzir:__gnod byed pho mo rdul du rlog:__dug gsum sha khrag zhal du bstab:__bzhes shig rol cig kha ra~M khA hi:__yi dam dpal chen he ru ka:__phyag mtshan gri gug dgra snying gzir:__gnod byed pho mo rdul du rlog:__dug gsum sha khrag zhal du bstab:__bzhes shig rol cig kha raM kha hi:__dpal gyi mkha' 'gro drag rtsal can:__phyag gi mtshon chas dgra snying gzir:__gnod byed pho mo rdul du rlog:__dug gsum sha khrag zhal du bstab:__bzhes shig rol cig kha ra~M khA hi:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__badz+ra sa ma ya dzaH__nr-i tri sha truM mA ra ya phaT:__ces bsgral zhing bstab pa ni:___bla ma yi dam mkha' 'gro zhal phye zhig:__bag chags kun sbyong 'khor ba'i lam dgag phyir:__dgra bgegs bsgral ba'i dug gsum sha khrag rus:__za byed mi 'gyur chos nyid klong du rol:__ma hA mAM sa la khA hi:__ma hA rak+ta la khA hi:__ma hA go ro tsa na la khA hi:__ma hA tsit+ta la khA hi:__ma hA ba su ta la khA hiH__ma hA kiM ni ri ti la khA hiH__zhes gong gi rak+ta tshar gcig 'bul:__de nas sman mchod 'bul zhing bran:__hU~M:__'chi med sarba pany+tsa a mr-i ta:__ro yi khams nas slong bar byed:__dug gi phung po 'joms par byed:__rtsi thog sman gyi mchod pas thugs dam bskang :__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hiH__de nas tshogs kyi yo byad btegs:__rdo rje slob dpon dbyangs bcas drang :__hU~M:__gzigs shig mdzes ldan dam pa'i chos:__'di la the tshom byar mi rung :__bram ze gdol pa khyi dang phag:__rang bzhin gcig tu dgongs te rol:__pad skor lag pa bsnol mas drang :__hoH__rin thang med las legs 'ongs chos:__gzung dang 'dzin pa rnam par spangs:__'dod chags dri ma dang bral ba'i:__de kho na nyid la bdag phyag 'tshal:__ces brjod pad+ma'i phyag rgyas blang :__kham gcig bcad la 'di skad rol:__zhal zas tshogs mchod dam pa 'di:__'dod yon ma spangs longs spyod rgyan:__dngos grub sna tshogs 'di las 'byung :__tshogs kyi mchod pa rgyan tu rol:__a la la hoH__zhes pas rol:__mjug tu smon lam gdab pa ni:__tshogs 'khor phul ba'i bsod nams kyis:__mi zad gter la longs spyod cing :__ye shes snang ba rab gsal nas:__dag pa chen po'i sa thob shog:__de rjes lhag mas mchod pa ni:__hU~M hrI:__skye med klong las 'gag med rtsal:__bla ma yi dam mkha' 'gror shar:__'dir gshegs rgyan gyi gtor ma bzhes:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__dang po phud kyis mi mchod du:__dpal chen he ru ka'i phud kyi bdag:__bar du lhag mas mi mchod du:__'khor tshogs rgya mtsho lhag la dgyes:__tha ma gcig tu mi bsre du:__gnyis med chos sku gcig las byung :__hU~M:__dbang chen bka' nyan lhag sdud ma:__rigs bzhi ging dang shugs 'gror bcas:__dbang phyug ma sring mkha' 'gro ma:___'bar ma ging lang pho nya'i tshogs:__'bum phrag yangs pa'i sde brgyad rnams:__'dir gshegs lhag ma'i gtor ma bzhes:__sngon tshe dpal gyi bka' lung bzhin:__bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod:__b+hud+d+ha d+hA ki nI pra tIts+tsha i daM ba liM ta khA hi:__badz+ra rat+na pad+ma karma lo ka d+hA ki nI pra tIts+tsha i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__zhes btang lhag ma'i rim pa'o:__gsum pa thugs dam bskul ba ni:__hU~M hrIH__ma g.yel ma g.yel rig 'dzin tshogs:__ma g.yel ma g.yel yi dam lha:__ma g.yel ma g.yel mkha' 'gro'i tshogs:__ma g.yel ma g.yel ging gi tshogs:__ma g.yel ma g.yel dpa' mo'i tshogs:__ma g.yel ma g.yel dam can tshogs:__ma g.yel ma g.yel srung ma'i tshogs:__rjes 'jug byin gyis brlab bya'i phyir:__khyed kyi thugs dam gnad nas bskul:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma 'byung gnas thugs dam bskul:__bsil ba tshal gyi dur khrod nas:__pad+ma sam+b+ha'i thugs dam bskul:__rA ga rak+ta'i gnas mchog nas:__blo ldan mchog sred thugs dam bskul:__dga' ba tshal gyi dur khrod nas:__pad+ma rgyal po'i thugs dam bskul:__so sa gling gi dur khrod nas:__nyi ma 'od zer thugs dam bskul:__za hor rgyal po'i yul dbus nas:__shAkya seng ge'i thugs dam bskul:__ma ga ta yi gnas mchog nas:__sing+ge sgra sgrogs thugs dam bskul:__stag tshang seng+ge bsam 'grub nas:__rdo rje gro lod thugs dam bskul:__zangs mdog dpal ri'i gnas mchog nas:__thod phreng rtsal gyi thugs dam bskul:__dpal chen he ru rta skad sgrog:__dpa' bo yab kyi thugs dam bskul:__mkha' 'gro phag mo ngur sgra 'byin:__dpa' mo yum gyi thugs dam bskul:__rdo rje mkha' 'gro yab yum gyis:__'jigs brgyad skyobs phyir thugs dam bskul:__rin chen mkha' 'gro yab yum gyis:__'byor drug spel phyir thugs dam bskul:__pad+ma mkha' 'gro yab yum gyis:__mos bzhi sdud phyir thugs dam bskul:__las kyi mkha' 'gro yab yum gyis:__dgra bgegs tshar gcod thugs dam bskul:__hrIH__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__rig 'dzin mkha' 'gro shugs 'gror bcas:__dbu la rin chen rgyan gyis brgyan:__rus pa'i rgyan cha khro lo lo:__sil snyan mang po si li liH__rgyan cha mang po pu ru ru:__glu len gar byed khyugs se khyug:__khyed kyi thugs dam rgyud bskul lo:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mongs dngos grub stsol:__zhi rgyas dbang drag la sogs pa'i:__phrin las rnam bzhi khyod kyis sgrubs:__bsgral ba'i zhing bcu khyed kyis sgrol:__sangs rgyas bstan pa khyed kyis srungs:__dkon mchog dbu 'phang khyed kyis bstod:__rnal 'byor sku dgra khyed kyis thul:__'byung bzhi'i bar chod khyed kyis sol:__dug lnga'i rnam rtog zhi bar mdzod:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__ces bskul dngos grub blang ba ni:__gtor ma dang ni bdud rtsi la:__gu ru'i gnas gsum 'od 'phros thim:__bdud rtsir gyur bsam rtsa sngags sham:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__lan gsum brjod la tshig 'dis bskul:__hU~M hrIH__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil yangs nas:__rgyal ba'i dkyil 'khor sras bcas thugs dam can:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__rta phag yab yum 'khor dang bcas pa yis:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub pa'i dpal:__bum pa bzang po dpag bsam nor bu'i tshul:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:__'gyur med sku yi dngos grub stsal du gsol:__'gag med gsung gi dngos grub stsal du gsol:__'khrul med thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__yon tan re skong dngos grub stsal du gsol:__phrin las rnam bzhi'i dngos grub stsal du gsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__zad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__thun mong yid bzhin dngos grub stsal du gsol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__ces brjod gtor ma kham gsum za:__bdud rtsi hub gsum 'thung zhing rol:__mchog dang thun mong dngos grub thobaH__thugs dam bskul ba'i rim pa'o:__bzhi pa chad mdo bsgrag pa ni:__hU~M hrIH__sngon tshe 'das dus bskal pa dang po la:__'og min gnas mchog bde chen pho brang du:__bcom ldan dpal chen pad+ma he ru kas:__dpal gyi rta skad thengs gsum bsgrags nas ni:__snang srid ma mo thams cad dbang du bsdus:__tha tshig gsum gyis dam la btags pa'i tshe:__phag mo la sogs mkha' 'gro bye ba brgyas:__so so'i gzugs mchog dam pa bstan nas kyang :__sgrub pa po la dngos grub stsol ba dang :__bka' yi gtor ma len par ma chad dam:__rnal 'byor tshe srog bsring bar ma chad dam:__bcol pa'i phrin las sgrub par ma chad dam:__sngon che zhal bzhes dam las ma 'da' bar:__sha khrag rgyan gyis gtor ma 'di bzhes la:__thugs dam rgyud bskul bcol ba'i phrin las mdzod:__de 'og dus kyi bskal pa dbus ma la:__brag dmar bsam yas Ar+ya pA gling du:__slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas dang :__lo tsA chen po bai ro tsa na yis:__dpal chen yongs rdzogs dkyil 'khor zhal phyes tshe:__dur khrod gnas pa'i mkha' 'gro sde brgyad dang :__dregs pa sde brgyad brtan ma bcu gnyis rnams:__so so'i gzugs mchog dam pa bstan nas kyang :__sgrub pa po la dngos grub stsol ba dang :__bka' yi gtor ma len par ma chad dam:__rnal 'byor tshe srog bsring bar ma chad dam:__bcol ba'i phrin las sgrub par ma chad dam:__sngon tshe zhal bzhes dam las ma 'da' bar:__sha khrag rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la:__thugs dam rgyud bskul bcol ba'i phrin las mdzod:__de 'og dus gyi bskal pa tha ma la:__rnga yab gling phran zangs mdog dpal ri'i rtser:__slob dpon chen po pad+ma thod phreng dang :__rig 'dzin chos bdag rdo rje gling pa yis:__bla ma yi dam mkha' 'gro bka' 'dus kyi:__gsang ba'i sgrub chen dkyil 'khor zhal phyes tshe:__mkha' 'gro ging dang chos skyong gter bdag gis:__so so'i gzugs mchog dam pa bstan nas kyang :__sgrub pa po la dngos grub stsol ba dang :__bka' yi gtor ma len par ma=__rnal 'byor tshe srog bsring bar ma=__bcol ba'i phrin las sgrub pa bar ma=__sngon tshe zhal bzhes=__sha khrag rgyan gyi=__thugs dam rgyud bskul bcol ba'i phrin las mdzod:__lnga pa brtan ma bskyang ba ni:__thod rnga brdung zhing rkang gling 'bud:__gtor ma phyir btegs 'di skad do:__hU~M b+h+yo:__dam la btags pa'i ma sring brtan ma'i tshogs:__bdag nyid chen po rdo rje kun grags ma:__dpal ldan ha ri rdo rje g.ya' ma skyong :__gangs kyi yum chen rdo rje kun tu bzang :__'brog chen 'khor 'dul rdo rje bgegs kyi gtso:__bdud mo bzhi yang 'dir gshegs gtor ma bzhes:__rnal 'byor bcol pa'i phrin las grub par mdzod:__sha med gangs dkar rdo rje g.yu sgron ma:__kha rag khyung btsun rdo rje dpal gyi yum:__gser chen mkha' lding rdo rje klu mo dang :__rma ri rab 'byams rdo rje drag mo rgyal:__gnod sbyin bzhi yang 'dir gshegs gtor ma bzhes:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__kong btsun de mo rdo rje bod khams skyong :__btsan la rol pa'i rdo rje sman gcig ma:__g.yu yi dril bu rdo rje gzugs legs ma:__sman btsun ug chos rdo rje g.yar mo bsil:__sman mo bzhi yang 'dir gshegs gtor ma bzhes:__rnal 'byor bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__brtan ma bcu gnyis sman phran 'bum dang bcas:__bran g.yog 'khor bcas 'dir gshegs gtor ma bzhes:__rnal 'byor bdag cag rgyu sbyor sbyin bdag gi:__bar gcod gdon bgegs rims dang gnod pa'i tshogs:__mi mthun phyogs kun zhi zhing bzlog pa dang :__rnal 'byor bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__ma ma hring hring dzaHdzaHi daM ba liM ta khA hiH__gtor gzhong bshal la brtan ma bskyar:__drug pa gtor mnan bya ba ni:__rta bro gtor gzhong kha sbubs la:__bstan pa'i ru tra bar chad bgegs:__dgug gzhug bskal pa'i mthar mnan bsam:__oM laM:__AHlaM:__hU~M laM:__s+t+wa~M b+ha ya nan:__gnod byed dgra bgegs sarba sha trUM staM b+ha ya rak+Sha mA ra ya laM nan:__ces brjod dbang chen bskur bsgoms la:__rang 'dra'i sprul pas 'jig rten gang :__dgra bgegs rdul du brlag par bsam:__rigs pa ngar bskyed bro 'di brdung :__hU~M hrI:__rta yi brtul zhugs chen po yi:__bdag nyid chen po'i skur bsgom te:__kun tu bzang mo'i mkha' dbyings su:__zhing bcu bsgral ba'i lnga phung la:__rtsa gsum khros pa'i bro brdungs pas nyon mongs dug lnga gtan nas gcod:__sku gsung thugs kyi dkyil 'khor du:__dug gsum 'joms pa'i bro brdungs pas:__sngon gyi dam tshig chen po bskangs:__ma tshogs mkha' 'gro'i dkyil 'khor du:__rta mgrin khros pa'i bro brdungs pas:__rnal 'byor bskang ba'i cho ga rdzogs:__dbang chen gar gyi dkyil 'khor du:__bdud bzhi 'joms pa'i bro brdungs pas:__khams gsum bsgral ba'i cho ga rdzogs:__phyag brnyan tshogs kyi dkyil 'khor du:__bka' 'das bsgral ba'i bro brdungs pas:__ru tra mthar mnan cho ga rdzogs:__oM badz+ra kro ta h+ya gri wa hu lu hu lu hU~M phaT:__phrin las rnam bzhi'i bro brdung ngo :__bdun pa dkyil 'khor bsdu ba ni:__rdul tshon mtha' nas rdo rjes bsdus:__ting 'dzin dkyil 'khor rang la bsdu:__rang nyid mkha' la sprin dengs ltar:__skye med spros bral chen por bzhag:__hU~MH__skye med chos sku'i ngang nyid las:__'gag med rang rtsal sku ru shar:__phrin las rnam bzhi mthar phyin nas:__slar yang skye med klong du bsdu:__oM AHhU~M badz+ra mu:__rtsa gsum ye shes lha yi tshogs:__de ring chos kyi dbyings su gshegs:__thugs rjes 'gro ba'i don la byon:__cho ga lhag chad gyur pa dang :__ma 'byor pa dang nyams pa kun:__de kun mgron gyis bzod par gsol:__ces pas dkyil 'khor bsdu bar bya:__brgyad pa lhag chad kha bskang ni:__dbyangs gsal dang ni yig brgya brjod:__de rjes kun gzhi ma bcos bzhag:__de yis nyams chags kha bskang 'gyur:__stong nyid had po'i mthar dgag phyir:__rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams:__me long gzugs brnyan tsam du gsal:__spyod lam rnam bzhis 'gro don spyad:__'bras bu sku lnga ye shes lnga:__mchog thun dngos grub smos ci dgos:__kha skong rgyun gyi rnal 'byor ro:__dgu pa bkra shis brjod pa ni:__smon lam bkra shis thun mong 'di:__sgrub mched kun gyis brjod par bya:__e ma hoH__bdag gis 'gro ba kun don du:__bskal pa dpag med tshun chad nas:__tha ma da ltar thug gi bar:__bdag gi lus ngag yid gsum gyis:__bla ma skyes mchog yi dam lha:__sangs rgyas byang sems DA ki'i tshogs:__bsgoms bsgrubs mchod cing bstod pa dang :__bris bklags bcangs shing kun chub bgyis:__'bras bu dus 'dir smin gyur cing :__kun mkhyen ye shes mchog thob shog:__gzhan yang phyogs bcu dus gsum gyi:__drin can bla ma'i thugs dgongs rab rdzogs nas:__dus gsum pha mas thog drangs pa'i:__'gro drug sems can ma lus kun:__bla ma mchog gis bzung nas kyang :__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__shes bya'i don la ma rmongs pa'i:__bla ma dam pa'i bkra shis shog:__dngos grub rnam gnyis myur stsol ba'i:__yi dam lha yi bkra shis shog:__gzhan don dpag med 'grub mdzad pa'i:__mkha' 'gro rnams kyi bkra shis shog:__gang la bsams pa'i don bsgrubs pa'i:__don sgrub mchog gi bkra shis shog:__sku gsung thugs kyi b+ha ga la:__phyag rgya chen po'i bkra shis shog:__gzhan yang bkra shis tshig tu brjod:__bcu pa bsngo ba bya ba ni:__de ltar dge ba byang chub tu:__bdag sogs mkha' mnyam sems can thams cad kyis:__bsod nams tshogs gnyis dge ba ci bsags pa:__rnam pa thams cad mkhyen pa'i sa ru bsngo:__bdag gzhan don gnyis 'khor ba gtan sprugs shog:__ces brjod bdag gzhan don du bsngo:__rjes kyi le'u ste gsum pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__bka' rgya:__dam rgya:___bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang le'u gsum pa rdzogs so:__sa ma ya:__12345678900987765443:__gter ston rdo rje gling pa bdag gis chu mo glang gi lo smin drug zla ba'i tshes bcu la gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin phug pa o rgyan mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa'o/__/'phags mchog de nyid kyi brgyud pa'i tha shal ba rdo rje dbang drag rgya mtshor 'bod pas gangs can lho yi mchod sdong gcig pu pad+ma bkod pa longs spyod rdzogs pa'i pho brang shel gyi lhun po 'bar ba mkha' ri'i gangs mgul gnyan lung rdo rje'i gdan gyi sngags 'phel bkra shis gnam sdings chen po'i chos dbyings pho brang du dag par bgyis shing phab pa dge legs su gyur cig__/mang+ga laM kur+Wan+tu//

Footnotes

Other Information