མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba JKW-KABAB-12-NA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 2, Pages 41-42 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rdo rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 41-42. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offerings and Praises - mchod bstod
Cycle བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ (bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-JA-015
[edit]
༄༅༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་འདུས་པ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་པར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་གནས་རྩ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས༔ སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་པར༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་གནས་བརྒྱད་ནས༔ རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་སྟེར་ཅིང་བར་ཆད་སེལ༔ ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་སྤྱན་དྲངས༔ མཆོད་པ་ནི༔ ཧྲཱྀ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མ་ལགས་སམ༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ སེམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་མ་ལགས་སམ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ལགས་སམ༔ མཉམ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ ཆགས་མེད་སྐྱོན་བྲལ་མ་ལགས་སམ༔ གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལགས་སམ༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་བགྱི་བ་དེ༔ གཏོར་ལེན་ཕོ་མོ་ལགས་སམ༔ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་དག་ཀུན༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་འབུལ༔ བླང་དོར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས༔ ཐིམ་པའི་ཚུལ་དུ་དགྱེས་པར་རོལ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ དམ་རྫས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས༔ བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ གཏོར་མ་ཁྱེད་ལ་ཕར་ཕུལ་བས༔ དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་ཚུར་སྩོལ་ཅིག༔ ཚེ་སྲིངས་ནོར་སྤེལ་བདེ་ལེགས་སྒྲུབས༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་བར་ཆོད་སོལ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་ལ་ཁཱ་ཧཱི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ་ཁཱ་ཧཱིཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ལ་ཁ་ཧི༔ ཅེས་སོགས་འབྱོར་ཚོགས་ཅི་ཆེར་འབུལ༔ བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མཐའ་བྲལ་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཀློང་༔ མ་འགགས་རང་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྤྲུལ་པའི་དཔའ་བོ་འབུམ་ཕྲག་འགྱེད༔ རྟ་མཆོག་དབང་གི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བདེ་སྟོང་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤོར༔ ཕག་མོ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་སྐུ་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག༔ སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ སྤྲུལ་སྐུའི་རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད༔
[edit]

@#:__mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol 'dus pa bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba bzhugs so:__hU~M hrIH__skye med chos dbyings pho brang nas:__stong nyid ye shes mkha' 'gro ma:__dbyings dang ye shes gnyis med par:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__lus gnas rtsa yi gzhal yas nas:__sems nyid ye shes mkha' 'gro ma:__bde stong gnyis su dbyer med par:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__rang byung dur khrod gnas brgyad nas:__rigs lnga'i mkha' 'gro sde brgyad sogs:__dngos grub ster cing bar chad sel:__phrin las sgrub phyir gshegs su gsol:__ces pas spyan drangs:__mchod pa ni:__hr-I:__ye shes mkha' 'gro bgyi ba de:__chos kyi chos nyid ma lags sam:__'khor 'das thams cad mchod par 'bul:__rdo rje mkha' 'gro bgyi ba de:__sems kyi sems nyid ma lags sam:__snang srid thams cad mchod par 'bul:__rin chen mkha' 'gro bgyi ba de:__sna tshogs sprul sku ma lags sam:__mnyam nyid spros bral mchod par 'bul:__pad+ma mkha' 'gro bgyi ba de:___chags med skyon bral ma lags sam:__gzung 'dzin bral ba'i mchod pa 'bul:__las kyi mkha' 'gro bgyi ba de:__las kyi phyag rgya ma lags sam:__phung po lnga yi mchod pa 'bul:__sha za mkha' 'gro bgyi ba de:__gtor len pho mo lags sam:__sha khrag dmar gyi mchod pa 'bul:__dam rdzas gtor ma 'di dag kun:__gnyis med mnyam pa'i ngang du 'bul:__blang dor med pa'i tshul gyis bzhes:__thim pa'i tshul du dgyes par rol:__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__chos skyong srung ma 'khor bcas rnams:__dam rdzas rgyan gyi gtor ma bzhes:__bzhes shig rol cig kha ra~M khA hi:__gtor ma khyed la phar phul bas:__dngos grub bdag la tshur stsol cig:__tshe srings nor spel bde legs sgrubs:__'khor srungs rkyen zlog bar chod sol:__bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__gu ru d+he wa d+hA ki nI:__ma hA mAM sa la khA hI:__ma hA rak+ta la khA hIH__ma hA pany+tsa la khA hi:__ma hA ba liM ta la kha hi:__ces sogs 'byor tshogs ci cher 'bul:__bstod pa ni:__hU~M hrI:__mtha' bral stong nyid nam mkha'i klong :__ma 'gags rang gsal longs spyod rdzogs:__sprul pa'i dpa' bo 'bum phrag 'gyed:__rta mchog dbang gi sku la bstod:__sangs rgyas thams cad skyed pa'i yum:__chos dbyings ye shes mkha' 'gro ma:__bde stong rtogs pa'i ye shes spor:__phag mo yum la phyag 'tshal bstod:__chos sku ye nas rnam par dag:__stong gsal 'dzin med longs spyod rdzogs:__sprul sku'i rang bzhin cir yang snang :__mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs la bstod:__

Footnotes

Other Information