ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po JKW-KABAB-08-NYA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 6, Pages 151-190 (Folios 1a to 20b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (dri med kun dga', 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 151-190. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHA-016
Colophon

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་བསམས་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སླར་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ། ཁོ་བོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གནས་དེར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ།།

sprul pa'i gter ston dri med kun dgas bsams yas mchims phu'i brag sna seng ge'i gdong nas spyan drangs te slar brag dmar mgrin pa bzang por yang gter du sbas pa/__kho bo pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gnas der ye shes mkha' 'gros dngos su stsal ba'i shog ser las dag par phab pa'o

[edit]
༁ྃ༔ ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༡༠ཿ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ གུ་རུ་ཙིཏྟ་སཱ་དྷ་ན་ཙིནྟ་མ་ཎི་ནཱ་མ༔ བོད་སྐད་དུ༔ གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུ་ཡིད་བཞིན་ནོ་བུ་ཞེས་བྱ་བ༔ དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོ་རྒྱན་སྔགས་འཆང་པདྨ་འབྱུང་གནས་བདག༔ འོད་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཆོས་སྐུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ དགོངས་ཀློང་རོ་གཅིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ལས༔ འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔར་ཤར༔ དེ་ལས་མི་མཇེད་འཛམ་གླིང་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་རྫིང་པདྨའི་སྦུབས༔ རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འདས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་སྣང་༔ ཐེག་གསུམ་རིམ་ཞུགས་པདྨ་སཾ་བྷ་བས༔ སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས༔ གསུང་གི་བདག་ཉིད་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ གསང་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཆང་༔ ཐུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དཔལ་ཆེན་སེང་གེའི་སྒྲསཿ བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ལོག་འདྲེན་ཕམ་པར་བྱས༔ ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་གྱུར༔ ཕྲིན་ལས་རྩལ་འཆང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས༔ དེ་ལས་རབ་འཕྲོས་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་རྩལ༔ པཎ་གྲུབ་རྣམས་དང་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་བ་མཛད༔ དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ འཕགས་བོད་རྣམས་སུ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གྲགས༔ སུམ་སྟོང་ལོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འོང་༔ བསམ་ཡས་ས་བཏུལ་རབ་གནས་མེ་ཏོག་འཐོར༔ མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱེས༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པར་བྱས༔ ཁྱད་པར་གདུལ་དཀའི་དྲེགས་པ་འདུལ་བའི་སླད༔ འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཅེས༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་ཆེ་བཙན་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ བོད་ཁམས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རི་བྲག་མཚོ་གསུམ་སྒྲུབ་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ མིང་ཅན་མིང་མེད་གཏེར་ཁ་གྲངས་མེད་སྦས༔ ད་ནི་མི་སྡོད་སྲིན་པོ་འདུལ་དུ་འགྲོ༔ ད་ལྟར་བཞུགས་དང་སླད་ནས་འབྱོན་པ་ཡི༔ རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ རང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རང་གིས་མཛད་ཚུལ་གྱིས༔ ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་གྲངས་མེད་པ༔ ཀུན་གྱི་བཅུད་བསྡུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི༔ ཚེ་རབས་འབྲེལ་བའི་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་དང་༔ སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མོས་གུས་ཕུལ་ཕྱིན་པ༔ མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་དང་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་སུ༔ ལེགས་པར་བསྟན་གྱིས་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་ཟུང་༔ ཁོང་པའི་དབུགས་བཞིན་ཐུགས་དམ་སྙིང་པོར་དྲིལ༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་བརྡ་ཡིག་གཏེར་དུ་སྦོས༔ སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་རྣམས་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་༔ བྱིན་རླབས་མི་ནུབ་སྙིང་པོའི་བཙས་སུ་འགྱུར༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གླེང་གཞིའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མ་འོངས་ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་དད་ལྡན་རྣམས༔ པདྨ་བདག་དང་དབྱེར་མེད་སྒྲུབ་འདོད་ན༔ བླ་མ་ལ་གུས་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་ཅན༔ ངེས་འབྱུང་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚེ་འདིའི་གདོས་ཐག་བཅད༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་དཀའ་ཐུབ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚུགས༔ འདུ་འཛིའི་འབྲེལ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་བསྲིངས་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྤྱན་གཟིགས་གང་འབྱོར་དགྲམ༔ བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་རིན་ཆེན་འབར་བ་དང་༔ སྨན་རཀ་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤམ༔ བདེ་བའི་སྟན་འདུག་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་བསྣུན༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་མཚམས་བཅད་ཚོགས་བསག་ཅིང་༔ བདག་དང་གནས་དང་དམ་རྫས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་དབབ་པས་བརླབ༔ དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྡེ་བཞི་ལ༔ གཙང་མའི་གཏོར་མ་བྱིན་ནས་ཀྱང་༔ མཚམས་སྲུང་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བར་བྱ༔ ནང་མཚམས་དབང་ཆེན་ལྷར་བསྒོམས་ལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོས་པ་ལས༔ ཐུགས་རྗེའི་རང་རྩལ་རྟ་མཆོག་དཔལ་གྱི་སྐུའི༔ རྡོ་རྗེའི་འདུ་འཕྲོ་ཁྲོ་བོའི་སྤྲིན་ཕུང་གིས༔ ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སརྦ་བིགྷཱན་ཨུཙྪཱ་ཊ་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ གསང་བ་དོན་གྱི་མཚམས་བཅད་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་བར་ཆད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔ རྟོག་པའི་རང་བཞིན་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མཚམས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གཟུང་འཛིན་བགེགས་ཚོགས་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཤུདྡྷེ་ཨཱ༔ གཉིས་པ་ཚོགས་བསགས་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཀུན༔ དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་ལྷར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སྨོན་འཇུག་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧོཿ མ་གྱུར་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཡན་ལག་བཅུ་ཡིས་བསགས་སྦྱང་ནི༔ ཧོཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པད་སྟེང་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ༔ ཐོག་མེད་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་བཞུགས་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ༔ དགེ་ཚོགས་འདུས་མ་བྱས་པར་བསྔོ༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ གསུམ་པ་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི༔ སྤོས་རོལ་དང་བཅས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འོག་མིན་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ༔ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ བཛྲ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་སྥ་ར་ཎ་ཁཱཾ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་རྒྱུད་འགྱུར་ཅིང་༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་འོད་ཆགས༔ དེ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའི་རྟགས༔ མོས་གུས་བསྐྱེད་ཅིང་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའོཿ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དངོས་གཞིའི་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་ལཿ ལྷ་བསྐྱེད་ཛབ྄་བཟླས་ཐུན་མཚམས་བྱ༔ དང་པོ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི༔ བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན༔ རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་གསལ་མདངས༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་སྐར་ཆེན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་ཀུན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་དང་༔ རི་རབ་པདྨ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྟེང་༔ མི་ཕྱེད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གསལ་ཞིང་བརྟན༔ དེ་དབུས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་རྒྱན་བཀོད་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་པར༔ རཏྣ་ཟུར་བརྒྱད་འདབ་བཞིའི་པདྨའི་དབུས༔ ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་༔ རིག་རྩལ་ཧཱུྃ་བབས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་སྟོབས་བཅུའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ མཐིང་གསལ་ཐིག་ལེ་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ནམ་མཁའི་མདངས་ཅན་ཁྲོ་འཛུམ་བརྗིད་པའི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་རང་འོད་ཡུམ་ལ་འཁྱུད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ༔ རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབུས་དང་མདུན་སོགས་ཕྱོགས་བཞིའི་འདབ་མ་ལ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདངས་འོད་འཚེར༔ ཕྱག་གཡས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་གདེངས༔ གཡོན་པས་ཤེས་རབ་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ གསང་གོས་ཕོད་ཀ་པདྨའི་སྙན་ཞུ་གསོལ༔ དར་དཔྱངས་རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་རབ་ཏུ་བརྗིད༔ ཞི་ཆགས་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་མེད་དགྱེས་པས་འཁྱུད༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་ཚེ་བདག་རིགས་མཆོག་ལྔཿ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་འོད་སྐུར་ལམ་མེར་གསལཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔ པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་འོད་ལྔའི་གུར་ཁང་དབུས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྣང་རྡོ་རྗེའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ ཤར་དུ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔ མཐིང་མདོག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ ལྷོ་རུ་སྐུ་ཡི་གུ་རུ་སཾ་བྷ་བ༔ དཀར་གསལ་པད་ཕོར་སྐྱབས་སྦྱིན་རབ་བྱུང་ཆས༔ ནུབ་ཏུ་གསུང་གི་གུ་རུ་པདྨའི་རྒྱལ༔ དམར་སྨུག་ཌཱ་རུ་མེ་ལོང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ བྱང་དུ་ཐུགས་ཀྱི་གུ་རུ་སེང་གེའི་སྒྲ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་སྡིགས་མཛུབ་ཁྲོ་ཆས་རྫོགས༔ ཤར་ལྷོར་ཡོན་ཏན་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་༔ གསེར་མདོག་ས་གནོན་མཉམ་བཞག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ༔ ལྷོ་ནུབ་ཕྲིན་ལས་གུ་རུ་ཉི་མ་འོད༔ སེར་གསལ་ཁ་ཊཱྃ་ཉི་ཟེར་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད༔ ནུབ་བྱང་རིག་རྩལ་གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག༔ དཀར་དམར་ཌཱ་རུ་པད་ཕོར་དར་ཕོད་གསོལ༔ བྱང་ཤར་སྟོབས་ཀྱི་གུ་རུ་གྲོ་བོ་ལོད༔ དམར་ནག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་འཛིན་འཆོལ་བའི་ཆས༔ ཀུན་ཀྱང་ཞི་ཆགས་འབར་བའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོ༔ སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད༔ མཐིང་མདོག་བདེ་སྟོང་ཌཱ་རུ་ཐོད་ཆང་བསྣམས༔ རིན་ཆེན་རུས་བརྒྱན་དར་ཕོད་བརྗིད་པར་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་གསལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་རོལ་སྒོ་བཞིར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་དར་དཔྱང་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་འདོར་སྟབས་འོད་ཕུང་ཀློང་ན་རོལ༔ གཞན་ཡང་བདག་སྐྱོབ་ལྷ་དང་རིག་འཛིན་ཚོགས༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་དབང་སྒྱུར་བའི༔ སྣང་སྲྀད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གསལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ རང་བྱུང་དབང་ཐོབ་རིགས་ལྔའི་ཅོད་པན་རྫོགས༔ བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ལྕགས་ཀྱུའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ༔ གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀ་དག་སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན་བཀོད་དེ༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྟུག་པོ་བཀོད་སོགས་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ནས༔ ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མི་མཇེད་འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་བྱོན་པ་ལེགས༔ རིན་ཆེན་མཛེས་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པས་བྱིན་རླབས་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་སྙིང་པོ་ལས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སོགས༔ ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པར་འབུལ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་སོགས༔ དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་མཆོད་པར་འབུལ༔ བདེ་སྟོང་མཉམ་སྦྱོར་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ གཉིས་མེད་རིག་པ་གསང་བའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་དམར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསྐྱིལ༔ ཆགས་བྲལ་བདེ་ཆེན་རཀྟའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་ཚོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རིགས༔ འདོད་འབྱུང་དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡཿནིརྨ་ཀཱ་ཡ་མཎྜ་ལ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱའ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཛྙཱ་ན་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ པདྨ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁ་སྦྱཽར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་བདེ་ཆེན་དབྱིངས༔ ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར་ཉོན་མོངས་རང་སར་གྲོལ༔ མི་ཟད་བཀོད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་ཤར༔ རིགས་ལྔ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མི་མཇེད་ཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་རུ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་རྒྱལ་སྲས་རིག་པ་འཛིན༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར་མཛད་པ༔ སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་ཞིང་རྣམས་སུ༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འཆང་༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཞན་ཡང་བདག་སྐྱོབ་ལྷ་དང་རིག་པ་འཛིན༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེས་མངོན་བཞུགས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གཏད༔ བྱིང་རྒོད་རྙོག་མས་མ་བསླད་པའི༔ ཏིང་འཛིན་གྱད་དུ་འགྱུར་ལ་བསླབ༔ གཉིས་པ་ཛབ྄་གྱི་དགོངས་པ་ལ༔ ཐོག་མར་རྩ་བའི་བསྙེན་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མཐིང་གསལ་མཉམ་བཞག་བཟང་མོ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དབུས༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐར༔ རང་བྱུང་རིག་པ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་ཀུན༔ ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ ཁྱབ་བདལ་གཉུག་མ་འོད་གསལ་ངང་ནས་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་རྩེ་གཅིག་བཟླས༔ དུས་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ རིག་སྟོང་དོན་གྱི་རང་ཞལ་མཐོང་༔ པདྨ་བདག་དང་སྐལ་པ་མཉམ༔ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཛབ྄་དགོངས་ནི༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ས་བོན་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་བའི་ཟེར་གྱིས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ༔ རྒྱལ་བ་མཉེས་མཆོད་འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ དྲེགས་ཚོགས་དབང་བསྡུས་ཐ་མལ་སྣོད་དང་བཅུད༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང༔ ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་བདེ་ཆེན་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་འགྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ འབུམ་ཕྲག་ལྔ་བཟླས་རིགས་ལྔ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་འཐོབ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུས༔ གང་འདུལ་དངོས་སྒྲུབ་རབ་འབྱམས་དབང་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡིས་གང་འདོད་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་དབང་ཐོབ༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་བཟླས་པ་ནི༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རིགས་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཕོ་ཉའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ནི་ས་ཤཱནྟིཾ་པུཥྟིཾ་པ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཁྲི་ཕྲག་བཞི་ཡིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔ གསུམ་པ་ཐུན་མཚམས་འཇུག་པ་ནི༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པར༔ རིག་འཛིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་ཞལ་བཞེས་པའི༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ རང་བྱུང་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ལྔ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མི་མཇེད་ཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ནས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྣང་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་སྟོང་ཕོ་ཉ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དམ་པ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ན༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ དེང་འདིར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སམྦྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མཎྜལ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་བསྐུལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་བསྐྱེད༔ བྱིན་རླབས་ཉམས་འུར་རྟོགས་པ་སྐྱེ༔ དེ་ཚེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་ལྟ་གདེང་བསྐྱེད༔ ཉམས་མྱོང་ལམ་དུ་བསླང་ཤེས་ན༔ དངོས་གྲུབ་སྐད་ཅིག་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རིམ་པ་ལ༔ ཚོགས་མཆོད་བྱ་ཞིང་གཏོར་མ་བསྐྱང་༔ སྤྱོད་ལམ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འཇུག༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས་བཤམས་ལ༔ བདུད་རྩི་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་བྲལ་ཡང་༔ དངོས་འཛིན་རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སྣོད་བཅུད་འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿཔཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ འདོན་ཡོན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧོཿ བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀྱང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ལས་འགལ་བ་ཀུན༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པ་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཡིས༔ འདུ་བར་འོས་མིན་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ བཀུག་ཅིང་བསྟིམས་ནས་ཡེ་ཤེས་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔ ཤ་ཁྲག་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿམཱ་ར་ཡ་རྦད༔ བྷིནྡྷ་ཡ་བྷིནྡྷ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དགྱེས་པར་བསྐང་༔ ནང་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་མྱང་བས་ཚིམས༔ གསང་བ་བདེ་སྟོང་ཉམས་སྦར་ཅིང་༔ དེ་ཉིད་རིག་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཚོགས་གཉིས་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་རྫོགས༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ ལྷག་མས་ཞིང་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་མཆོད༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་སརྦ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན༔ ལྷག་ལ་དབང་བའི་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལངྐ་༔ འདིར་གཤེགས་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་ཟློག་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ མ་མ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་ནི༔ གཏོར་མར་ཤ་ཁྲག་སྨན་ཕུད་བྲན༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ ལས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲག་པར་བྱ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་བཀོད་དེ༔ འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ བཀའ་ཡི་དམ་ནོས་རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཅན༔ ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་སྟོན་ཅིང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་རྣམས༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་མ་གཡེལ་བར༔ ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ་གནོད་པའི་བར་ཆད་ཆོམས༔ ཚེ་སྲིངས་དཔལ་སྐྱེད་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་སྤེལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི༔ རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲིཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བཤལ་ཆུས་བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དགུང་སྔོན་སྟེང་དང་གཡའ་རི་གངས་རྩེ་སོགས༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཁྱབ་པའི་བརྟན་སྐྱོང་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཞལ་ཆབ་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ གངས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ པདྨ་དྷཱ་ཀཱི་ནཱི་མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལས་མཐའ་དཔལ་གྱི་རྟ་བྲོས་བསྡུ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་དམ་སྲི་གདུག་པའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོའི་འོག་ཏུ་མནན༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་བྲོ་ཡིས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ སརྦ་བིགྷྣཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཤྲཱི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀུན༔ འོད་གསལ་ངང་བསྡུ་ལྷར་ལྡང་ཞིང་༔ བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ ཐུན་མཚམས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་སྤྱོད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དོན་དམ་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་མངོན་ཏུ་གྱུར༔ སླར་ཡང་གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱའོ༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་གིས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བསྒྲུབས་ལ་སོགས༔ དགེ་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མངོན་འགྱུར་ནས༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ རང་གཞན་ཕན་པའི་དོན་སྤྱོད་ཅིང་༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་སྦྱང་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བ་ཡི༔ རིགས་འདུས་ཕྲིན་ལས་འདི་ལ་སུས་སྤྱོད་པ༔ འདི་ཕྱི་བར་དོ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ རང་བྱུང་པདྨ་བདག་དང་འབྲལ་བ་མེད༔ ཁྱད་པར་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེས་བཅུ་ལ༔ འབྱོར་ཚོགས་ཅི་ཡོད་ཚོགས་དང་གཏོར་མར་སྤུངས༔ དམ་ཚིག་དག་པ་འདུས་པའི་གྲོགས་དང་བཅས༔ གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླངས་ན༔ རྔ་ཡབ་གླིང་སོགས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འབྱོན༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ༔ ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རྗེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་སོང་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ལས་ཚོགས་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བྱ༔ ཐོག་མར་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཡི༔ ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས༔ ལུས་ཀྱི་གནས་ཀུན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ༔ ཁྱད་པར་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི༔ རྩ་མདུད་རྣམས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་དབྱིངས་སུ་གྲོལ༔ མ་རིག་ལས་བྱུང་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན༔ ལུགས་ལྡོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན༔ འཁོར་བའི་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་རྩད་ནས་དག་པར་བསམ༔ གསང་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་བཟླ༔ སྐབས་སུ་ཤམ་བུ་འདི་ཡང་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿའཿཨཿཤཿསཿམཿཧཿམ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ༔ རིགས་དྲུག་གི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལུས་ཡང་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་དལ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ངང་གིས་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་སོགས༔ རྟགས་དང་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྐབས་རེར་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔ དར་རས་གྲོ་ཤོག་དྲི་མེད་ལ༔ འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་བཅས་པའི་དབུས༔ གཙོ་བོའི་སྐུའམ་ཧཱུྃ་མཐིང་བྲི༔ གོང་རས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཕྲེང་དགོད༔ མུ་ཁྱུད་པད་འདབ་བཅུ་གཉིས་ལ༔ ཐབས་ཤེས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་་་་་་་་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་དང་༔ དེ་རྒྱབ་དོང་སྤྲུགས་སྔགས་ཤམ་་་་་་་་་མ་མ་ཀོ་ལིང་སོགས་དགོད༔ དེ་རྒྱབ་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དགོད༔ མཐའ་བསྐོར་པ་ཏྲ་མཛེས་པར་བྲི༔ མྱང་གྲོལ་རྫས་བྱུག་རབ་གནས་བྱ༔ འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ༔ འཆང་བས་བཏགས་གྲོལ་རྒྱལ་པོ་ཡིན༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་མཆོག་གྲུབ་གདུང་༔ འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ལྔ་ཚན་ལྔ༔ གནས་ཆེན་ཅུ་གང་སིནྡྷཱུ་ར༔ རྟག་ངུ་རིགས་གསུམ་དབང་པོ་ལག༔ སྦྱར་བས་རིལ་བུ་སྲན་ཙམ་དྲིལ༔ ཐོད་པའི་ནང་བླུགས་དལ་དབུས་བཞག༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པས་མྱང་བས་གྲོལ༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་བརྩམས་པས༔ པདྨའི་བྱིན་རླབས་ཤུགས་ཕྱུངས་ནས༔ འདི་འམ་འཆི་ཁ་བར་དོ་རུ༔ རང་རིག་བདེ་ཆེན་བཙན་ས་ཟིན༔ མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་མཐར་ཐུག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒོམ༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གསེར་མདོག་དབང་ལག་ར་མོ་ཤག༔ འོ་མར་སྦྱར་ཟོས་ཁམས་བདེ་ཞིང་༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཞི་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒོམ༔ སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་རླུང་སེམས་བསྡུ༔ རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་བི་ཀལྤ་ཨ་ཨ་ཨ༔ བུལ་ཏོག་ཅུ་གང་སྒ་སྐྱ་ལ༔ སྔགས་བཏབ་འཐུང་བས་ཉོན་མོངས་ཞི༔ ཏིང་འཛིན་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རིག་རྩལ་ཤེས་རབ་རྒྱས་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒོམ༔ ཐུགས་སྲོག་འོད་ཀྱིས་སྙིང་དབུས་ཀྱི༔ མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་འབྱེད་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཤུ་དག་གི་ཝཾ་ཞུན་མར་ལ༔ སྔགས་བཏབ་ཟོས་པས་རིག་རྩལ་འཕེལ༔ ས་མ་ཡ༔ རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུ་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒོམ༔ ཁ་སྦྱོར་བར་རླུང་བདེ་བར་བཟུང་༔ སྣང་ཤེས་འཛིན་མེད་ངང་དུ་བཞག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཛྙཱ་ན་བ་ཤྃ་ཀུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་བྱང་སེམས་ལ༔ སྔགས་བཏབ་ཟོས་པས་རླུང་སེམས་ཟིན༔ སྣང་བ་དབང་སྒྱུར་འཇའ་ལུས་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་ཉིད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་བསྒོམ༔ བར་རླུང་བཟུང་ཞིང་ཧ་འདོན་བྱ༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་འདུ་འཁྲུགས་སྦྱངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་རོ་ག་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་རུ་ཅོང་ཞི་བྲག་ཞུན་ལ༔ བཟླས་བཏབ་ཟོས་པས་ནད་ཀུན་འབྱངས༔ ས་མ་ཡ༔ མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བསྒོམ༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེས་ལུས་ཀུན་གང་༔ སྣང་སྲིད་འོད་ཕུང་ཆེན་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་ར་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་བ་རྟག་ངུ་གསང་སྨན་ལ༔ སྔགས་བཟླས་མིག་ལ་བྱུགས་པ་ཡིས༔ སྐུ་དང་ཐིག་ལེ་མཐོང་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་སཾ་བྷར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བདག་ལ་བསྟིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སརྦ་གུ་ཎ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རྒུན་འབྲུམ་ཤུ་དག་སྦྲང་རྩི་ལ༔ སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ལྟོ་སྟོང་བཟའ༔ གཟུངས་དྲན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ༔ སྣ་ཚོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཁམས་གསུམ་དམིགས་བྱ་དབང་སྡུད་ན༔ རང་ཉིད་པདྨ་རྒྱལ་པོར་བསྒོམ༔ ལྕགས་ཀྱུའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་ཀུན༔ དམར་ལམ་ཞུ་སྟེ་བདག་ལ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛ་ལོ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གི་ཝཾ་སིནྡྷུར་པད་རཱཀ་ལ༔ སྔགས་བཏབ་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་ཉིད་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་བསྒོམ༔ སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ཡིས༔ ཕས་རྒོལ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མཧཱ་གུ་རུ་སིང་ཧ་གཎྜེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ གུ་གུལ་ཤུ་དག་ཡུངས་ཀར་ལ༔ སྔགས་བཟླས་དུད་པས་བདུག་ཙམ་གྱིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་གྱེས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞི་འདུལ་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་ཤཱཀྱ་སེང་གེར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་འཕྲོས་པས༔ བར་ཆད་བདུད་ཚོགས་བཅོམ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སིཾ་ཧ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་མཱ་ར་པྲ་མཱརྡྷ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡུངས་ཀར་ལ་བཟླས་ཕྱོགས་བཅུར་གཏོར༔ བར་གཅོད་བདུད་ཀྱིས་ཉེ་མི་ནུས༔ ས་མ་ཡ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་ཉི་མ་འོད་ཟེར་བསྒོམ༔ ཉི་ཟེར་འོད་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ༔ མོས་བཞིས་སྣང་སྲིད་དབང་སྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སཱུརྻ་རསྨི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཏྲེ་ལོ་ཀ་སརྦ་དྷརྨ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙནྡན་རྒྱ་སྤོས་སྦྲང་རྩི་ལ༔ བཏབ་ནས་མང་དུ་འཚོགས་སར་བདུག༔ སྣང་བ་དབང་འདུས་གདུལ་བྱར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཤེས་རབ་བློ་དང་ལྡན་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་བསྒོམ༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ ཤེས་པ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་རུ་དྲི་བཟང་ཡུང་བ་ལ༔ སྔགས་བཏབ་ཆུ་གཙང་སྦྱར་ལ་བཏུང་༔ གཟུངས་དྲན་སྤོབས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ལོག་འདྲེན་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་བསྒོམ༔ ཐུགས་ནས་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚོགས་འཕྲོས༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་བརླག་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དུག་ཁྲག་བདུག་ཅིང་ཡུངས་ཀར་བྲབ༔ ཕུར་པ་གདེངས་ཤིང་ཧཱུྃ་གླུ་ལེན༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟ་བས་བལྟས་པ་ཡིས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་རིང་དུ་བྱེར༔ ས་མ་ཡ༔ ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་འཁོར་བཅས་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རང་འདྲའི་ཕོ་ཉ་དང་༔ འོད་ཟེར་དཀར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རང་གཞན་ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ར་བཛྲ་གིངྐ་ར་ཧ་བཛྲ་དྷཱ་ཀཱི་ནཱི་ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་དྲི་བཟང་སྤོས་ཆུར་བཏབ༔ འཐོར་འཐུང་བཀྲུས་པས་མི་མཐུན་ཞི༔ ས་མ་ཡ༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རཏྣ་དཔའ་བོ་འཁོར་བཅས་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རང་འདྲའི་ཕོ་ཉ་དང་༔ འོད་ཟེར་སེར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ རང་གཞན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སོགས༔ ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཙ་རཏྣ་གིངྐ་ར་རི་རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་བཟླས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཏུ༔ དཔལ་ཆེན་རྫས་བཀང་རྟེན་དུ་བཟུང་༔ ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ བསྒྲུབ་བྱ་དབང་དུ་བསྡུ་འདོད་ན༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ པདྨ་དཔའ་བོ་འཁོར་བཅས་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རང་འདྲའི་ཕོ་ཉ་དང་༔ འོད་ཟེར་དམར་པོ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ དམིགས་བྱའི་སྙིང་དང་གསང་བར་ཞུགས༔ ཡིད་གཡོས་ཆགས་པས་འོད་དམར་ཞུ༔ བདག་ཐིམ་སྣང་བ་དབང་འདུས་བསམ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨ་གིངྐ་ར་ནི་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་དམིགས་བྱ་འགྲོ་བ་ཕོ་མོ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བཟླས་རྒུན་ཆང་ལ་བཏབ་སྦྱིན༔ ཚངས་པ་ཕོ་མོ་ཡིན་ཀྱང་འགུགས༔ ས་མ་ཡ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་ན༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོར་བསྒོམ༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཀརྨ་དཔའ་བོ་འཁོར་བཅས་བསྐུལ༔ དེ་ལས་རང་འདྲའི་ཕོ་ཉ་དང་༔ མཚོན་ཆའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་དཔུང་དང་བཅས༔ རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མེད་བརླག་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཡ་ཀརྨ་གིངྒ་ར་ས་ཀརྨ་དྷ་ཀི་ནཱི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཞེས་བཟླས་དུག་ཁྲག་ཡུངས་ཀར་ལ༔ བཏབ་ནས་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕང་༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་ལས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་པའི༔ ལམ་གྱི་དྲོད་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་པས༔ རང་གཞན་དོན་ཏུ་བརྩམས་པའི་མོད༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་རྫས་ཀྱི་མཐུས༔ ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་དབང་བསྐུར་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྫས་བཤམ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ༔ བདག་ཉིད་དབང་བླང་ནུས་ལྡན་བྱ༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མའི་དྲི་མ་དང་༔ བགེགས་སྦྱངས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བཅིང་༔ མཎྜལ་དང་བཅས་གསོལ་གདབ་བྱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ཁྱབ་བདག་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ་རྒྱུད་སྦྱང་སྡོམ་པ་སྦྱིན༔ ལྷར་གསལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན༔ དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་གླུ་བླང་ཞིང་༔ བུམ་པས་དབང་བསྐུར་འཐོར་འཐུང་བྱ༔ ཨོཾ༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཡེ་ཤེས་བཅུད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཞེས་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ དེས་ནི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ༔ རྟེན་ནས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་སྐུ་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ བླ་མ་རིགས་ལྔ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ལྕེ་ལ་བཞག༔ ཨཱ༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བཀྲ་ཤིས་རང་བྱུང་བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་བསྐྱིལ༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བསྟིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས༔ སྲོག་རྩོལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་དག་པར་ཤོག༔ གུ་ཧྱ་ཙིཏྟ་བོ་དྷི་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ སྔགས་ཀྱིས་བཟླས་ལུང་དག་ཀྱང་དཔོག༔ དེས་ནི་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ལ༔ བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་དག་རྩ་རླུང་ལས༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་གསུང་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ ཤེས་རབ་མཚན་ལྡན་ཕོ་ཉར་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་ཀུན་བཟང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བདེ་སྟེར་པདྨའི་ཡུམ༔ གཉིས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐིག་ལེ་དགའ་བཞིའི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་དོན་ངོ་སྤྲད༔ དེས་ནི་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ལ༔ བརྟེན་ནས་གསུམ་པའི་དབང་ཐོབ་པས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་དག་ཕོ་ཉའི་ལམ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ བླ་མའི་སྐུ་འབག་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་མངོན་སུམ་བྱོན༔ གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཀ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ བླ་མ་སྤྱི་ནས་སྙིང་དཀྱིལ་བསྟིམ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ནས་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དེས་ནི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལ༔ བརྟེན་ནས་རིག་རྩལ་དབང་མཆོག་ཐོབ༔ སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བསྒོམ་པར་དབང་ཞིང་འོད་གསལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའོ༔ དབང་དོན་ནུས་པ་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སོགས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲེས་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ དགྱེས་པའི་གར་མཛད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ སྒྲིབ་བཞི་དག་ཅིང་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་འཕེལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ རབ་འབྱམས་བཀའ་ཡི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ༔ སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ༔ ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ མཐར་ནི་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ འོད་ཞུ་སློབ་མར་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ དམ་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཚུལ་དུ་སྦྱིན༔ དབང་དོན་ནུས་པ་བརྟན་པར་བསམ༔ མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་ནི༔ ཚེ་མདའ་གཡབ་ཅིང་དྭངས་བཅུད་བསྡུ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཚེ་ཡི་དྭངས་མ་སྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ དེ་ནས་ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ལོངས་སྐུ་ཚེ་བདག་རིགས་ལྔ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ལུས་ལ་འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ངག་ལ་བདེན་ཚིག་གསུང་གི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཡིད་ལ་སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་ནུས་པའི་ཚེ་དབང་སྩོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀཱ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཚེ་ཡི་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཧྲཱིཿ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རྫས༔ ཤེས་རབ་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩིའི་བཏུང་བའི་རྒྱུན༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད༔ ཚེ་ཡི་དྭངས་མ་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཨ༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཐུགས་སྲོག་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བར་བསྡམས༔ འཕོ་མེད་གཉུག་མ་དོན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ མི་འགྱུར་རྟག་པ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་བིནྡྷུ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བྷྲཱུྃ་ཨ༔ བཀྲ་ཤིས་ཡོ་བྱད་དུ་མ་དང་༔ ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མངའ་གསོལ་ཞིང་༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླང་མཎྜལ་སོགས༔ རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྱི་ལྟར་སྤྱད༔ ས་མ་ཡ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ནུས་འབྱིན་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ ཕྱག་རྒྱ་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་གྱི༔ བཀོལ་བྱང་གུད་དུ་བསྟན་པ་ནི༔ སློབ་མ་ལུས་དཀྱིལ་ལྷར་བཅས་གསལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལས་གཉིས་པ་སྤྲོས༔ སོ་སོར་བསྟིམས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ རྟགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དབང་གནས་བསྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་ཁྱབ་སྟོང་པའི་གཟུགས༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་རྣམ་དག་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བུདྡྷ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་གུ་རུ་ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་བཛྲ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་གུ་རུ་ཏྲཱྃ་ཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་གུ་རུ་ཧྲཱིཿཀཱ་ཡ༴ ཧཱུྃ༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས་ཀྱི་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་གུ་རུ་ཨཱཿཀཱ་ཡཿ ཧཱུྃ༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚོགས་བརྒྱད་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་སྨིན༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་སྐྱོང་མཛད་ཕོ་ཉའི་ཚུལ༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ལས་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ས་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུ་འཆར་ལ་བསླབ༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་བཅས༔ རྗེས་སུ་ཟློས་ཤིང་སྔགས་ཕྲེང་སྦྱིན༔ ཨཱ༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་ཤར༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱིས༔ ནུས་རྩལ་སྟོབས་རྫོགས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ལྷ་སྔགས་སྤྲོས་པ་ཀུན༔ མེ་ལོང་གཟུགས་ལྟར་གསལ་ལ་འཛིན་པ་མེད༔ རིགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷ་སྔགས་གཉུག་མའི་གཟེར་ཐེབ་ཅིང་༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུང༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སློབ་མ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་བའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རང་བྱུང་རིག་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག༔ ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་པར་བཞུགས༔ དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བསྒོམ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་ནུས་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དམ་ལྡན་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནུས་སློབ་མ་ལ༔ ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་ཁྲིད་ཕོག་ངོ་སྤྲོད་གདབ༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པར་བསྐུལ༔ དེས་ཀྱང་ལྟོས་མེད་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་སྟེ༔ སྒོ་གསུམ་རྣལ་དབབ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ནས་ཀྱང་༔ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཇིག་པར་སླ་བ་དང་༔ འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་ལས་འབྲས་བླང་དོར་བརྩོན༔ རྩེ་གཅིག་དད་པས་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་དང་ཚོགས་བསག་ནན་ཏན་བྱ༔ ཁྱད་པར་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་རིས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་མ་ངེས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ དེ་ཕྱིར་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་གཅིག་རོལ་པ་ལས༔ རྣམ་པ་མ་འགགས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔ སྤྱི་གཙུག་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བསྒོམ༔ སྣང་སྟོང་འོད་ཕུང་བྱིན་རླབས་དཔལ་དུ་འབར༔ ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དབང་བཞི་བླང་ཞིང་ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་ལྟར༔ རང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་མ་རོ་གཅིག་བསྲེ༔ མོས་གུས་ཉམས་འུར་སྣང་བ་བླ་མར་ཤར༔ ཤེས་པ་གཟའ་གཏད་བྲལ་བའི་དོན་ཤར་ན༔ ཚིག་བཤད་དབང་བསྐུར་བརྒྱ་ལས་དེ་ཉིད་ལྷག༔ དེ་ཀའི་ངང་ལས་བཟོ་མེད་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་ན་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་བཙལ༔ དང་པོ་བྱུང་ས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བར་དུ་གནས་སྣང་འགག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐ་མ་འགྲོ་བ་རིས་མེད་སྤྲུལ་པའི་རྩལ༔ ཁ་དོག་དབྱིབས་མེད་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བྲལ༔ དཔེ་ཡིས་མི་མཚོན་ཚིག་གིས་བརྗོད་དུ་མེད༔ སེམས་ལས་འདས་པའི་རིག་པ་འདི་ཀ་རང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུགས་སུ་བླུགས་པ་འདྲ༔ མ་ནོར་མ་བཅོས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་གཞན་དུ་མ་ཚོལ་ཅིག༔ དྲན་མདངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཤར་ཙམ་ལས༔ བཅོས་མིན་གཉེན་པོའི་སྒོམ་པ་བསྐྱུར་ལ་ཐོང་༔ སེམས་འཛིན་བྱ་བྱེད་མང་པོ་གཡེང་བའི་རྒྱུ༔ ཐ་སྙད་བསལ་བཞག་མང་པོ་བསླུ་བའི་ཆོས༔ ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་མིང་ཡང་བཏགས་པ་ཙམ༔ བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་འཁྲུལ་པ་ཡིན༔ མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་སྣང་ཅི་ཤར་ཡང་༔ སྣང་ལ་ཞེན་མེད་བྱིས་པའི་ལྟད་མོ་འདྲ༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངོས་གཟུང་མེད་པར་འཆར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་མཇལ༔ རྣ་བའི་ལམ་དུ་གྲགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ གྲགས་ལ་འཛིན་མེད་བྲག་ཆའི་ལད་མོ་འདྲ༔ གྲགས་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྐྱེ་འགག་མེད་པར་འཆར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་མཇལ༔ ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྣམ་རྟོག་ཅི་ཤར་ཡང་༔ རིག་རྩལ་ཉིད་དེ་བློ་ཡིས་བཅོས་མི་གཞུག༔ རིག་སྟོང་རང་གྲོལ་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད་ངང་༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་མཇལ༔ ལྟ་བ་ཡིན་ནོ་གཏད་སོ་ཅི་ཡང་མེད༔ བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ་ངང་བཞག་གཉུག་མར་བཟླུམས༔ སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ་འཛིན་ཞེན་སྦྲུལ་མདུད་གྲོལ༔ འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་ཆུབ༔ འདི་ཡིན་འདི་ལས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་ཕྱིར༔ རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་འདྲ༔ གེགས་དང་གོལ་ས་མེད་ཅིང་བོགས་འདོན་མེད༔ རང་བབས་བསྐྱངས་པས་ས་ལམ་སྤང་ཐོབ་རྫོགས༔ ཐམས་ཅད་གདོད་མའི་གཞི་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་༔ དང་པོའི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་སླད་དུ༔ གེགས་སེལ་གཙོ་བོ་མི་རྟག་བྱང་སེམས་སྦྱང་༔ བོགས་འདོན་རྒྱལ་པོ་བླ་མའི་མོས་གུས་བསྒོམ༔ སྐབས་སུ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཁོང་ཀློད་ལ༔ ཡིད་ཙམ་རླུང་ནི་ཕྱིར་འཛིན་དལ་བར་བསླབ༔ རིག་པ་མིག་གིས་གསང་འབྲས་དཀྱིལ་དུ་གཏད༔ དེ་ཉིད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པར་མདུང་ཚུགས་གཟིར༔ བསམ་འདས་བརྗོད་མེད་འོད་གསལ་རང་བབས་འཆར༔ དབྱིངས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨའི་རང་ཞལ་མཇལ༔ སྐབས་སུ་སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གནད་གཅུན་པས༔ རྡོ་རྗེ་ལུག་རྒྱུད་པདྨའི་དངོས་ཞལ་འཁུམས༔ དེ་ཉིད་གོང་འཕེལ་དབྱིངས་རིག་ཚད་ལ་ཕེབ༔ ཆོས་ཅན་ཀུན་ཟད་ཆོས་ཉིད་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ འདི་དང་འཆི་ཁ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་གནད༔ ཐམས་ཅད་གཅིག་དྲིལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་དང་༔ གཅིག་ཐོག་ཐག་ཆོད་གྲོལ་ཐོག་གདིང་འཆའ་བས༔ དོན་གྱི་མན་ངག་རིག་པ་རྗེན་པར་བསྐྱང་༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མོང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ པདྨའི་སྣང་བརྙན་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་བཞེངས༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་རིང་བསྲེལ་རྣམ་བཞི་སོགས༔ སྙིང་པོའི་དམ་རྫས་སེལ་མེད་སྲོག་ཏུ་གཞུག༔ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཁྲི་དང་འབུམ་དུ་བཟླ༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དགོངས་པ་གཡོ་མེད་གཏད༔ སྔར་ལས་ཟིལ་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་འབར་ན༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མེད༔ འབྲེལ་བ་ཐོགས་ཚད་རིག་འཛིན་གྲལ་དུ་འཁོད༔ སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་དང་༔ རང་བྱུང་རིག་པ་སྟོང་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་དྲུག༔ འཿཨཿསཿཤཿམཿཧཿ མཐིང་ཤོག་ངོས་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱིས་བྲིས༔ དགོངས་པ་གཏད་དེ་མྱང་གྲོལ་རྫས་ཀྱིས་བྱུག༔ སྨོན་ལམ་དང་བཅས་གང་ལ་བཏགས་ན་དེ༔ འཆི་ཁའི་དབུགས་ལ་སླེབ་པས་ངན་སོང་ཐར༔ ཕུང་པོ་སྲེག་ཚེ་འཇའ་འོད་རིང་བསྲེལ་འབྱུང་༔ དེ་བཞིན་སྲ་བའི་རྡོ་ལ་རྐོ་བ་དང་༔ དར་རས་ལ་བྲིས་གཡོ་བའི་རླུང་དང་སྦྱར༔ བུམ་ཆུ་རིལ་བུ་དྲི་ཞིམ་སྤོས་ལ་བཟླས༔ སུ་ཡིས་མྱངས་དང་མེར་བསྲེགས་དྲི་ཚོར་དང་༔ ཆུ་བོ་ཆེ་ལ་བཏབ་ནས་མྱངས་པས་ཀྱང་༔ སྨོན་ལམ་འབྲེལ་བས་པདྨ་འོད་དུ་སྐྱེ༔ དེ་སོགས་ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བརྩོན་པ་ནི༔ རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཨེ་མ་ཧོ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གདམས་ངག་སྙིང་པོའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ འདི་ནི་རང་བྱུང་པདྨ་བདག་ཉིད་ཀྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་རྨད་བྱུང་དྭངས་མའི་བཅུད༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུགས༔ སྣོད་ལྡན་རྣམས་དང་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཚུལ༔ འདི་ཡིན་འདི་ལས་གཞན་དུ་མ་བཅོས་པར༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་ལོངས་བརྡ་ཡི་ཡི་གེར་བྲིས༔ མཆིམས་ཕུའི་ཉེ་འདབས་བྲག་གི་སུལ་དུ་སྦོས༔ མ་འོངས་རྩུབ་འགྱུར་དུས་ཀྱི་བར་སྐབས་སུ༔ གནུབས་བན་རང་གིས་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཐོབ༔ དྲི་མེད་མིང་ཅན་དེ་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་༔ རང་ཉམས་བླངས་ནས་མ་ཕྱིའི་ཤོག་སེར་ནི༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ཀ་དང་༔ ལྷན་ཅིག་སྦས་པས་རྩུབ་འགྱུར་ཡང་མཐའི་དུས༔ ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ༔ གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་པས༔ འདི་ཉིད་བླངས་ནས་རིང་དུ་གསང་རྒྱས་གདབ༔ དུས་སུ་བབས་ཚེ་སྣོད་ལྡན་མཆོག་ལ་སྤེལ༔ དེས་ཀྱང་ཉམས་བླངས་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་ས་ལ་ཕྱིན་པར་འགྱུར༔ བཅོལ་ལོ་གཉེར་རོ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེས༔ ཐུབ་པར་སྲུང་ཤིག་དམ་ཚིག་ས་མ་ཡ༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད་དོ༔ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་དགས་བསམས་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་སྣ་སེང་གེའི་གདོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སླར་བྲག་དམར་མགྲིན་པ་བཟང་པོར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ། ཁོ་བོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གནས་དེར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po zhes bya ba bzhugs so:__12345678910\u0f7f____rgya gar skad du:__gu ru tsit+ta sA d+ha na tsin+ta ma Ni nA ma:__bod skad du:__gu ru'i thugs sgru yid bzhin no bu zhes bya ba:__dpal he ru ka la phyag 'tshal lo:__o rgyan sngags 'chang pad+ma 'byung gnas bdag:__'od gsal gzhon nu bum sku'i pho brang du:__chos sku'i sangs rgyas rnams dang dbyer med pa'i:__dgongs klong ro gcig 'du 'bral med pa las:__'og min stug po bkod pa'i zhing khams su:__longs spyod rdzogs sku thod phreng rigs lngar shar:__de las mi mjed 'dzam gling gdul bya'i phyir:__d+ha na ko Sha'i mtsho rdzing pad+ma'i sbubs:__rgyu rkyen las 'das sprul pa'i sku ru snang :__theg gsum rim zhugs pad+ma saM b+ha bas:__sde snod rgyud sde'i bstan pa'i rgyal mtshan btsugs:__gsung gi bdag nyid pad+ma rgyal po yis:__gsang sngags chos kyi 'khor los bsgyur ba 'chang :__thugs kyi rig rtsal dpal chen seng ge'i sgrasaH__bdud dang mu stegs log 'dren pham par byas:__yon tan yongs rdzogs shAkya seng ge ni:__rdo rje gdan du thub pa'i rgyal tshab gyur:__phrin las rtsal 'chang nyi ma 'od zer gyis:__dur khrod brgyad du brtul zhugs spyod pa bskyangs:__de las rab 'phros blo ldan mchog sred rtsal:__paN grub rnams dang chos kyi bgro ba mdzad:__dbyer med ngo bo pad+ma 'byung gnas zhes:__'phags bod rnams su nyi zla lta bur grags:__sum stong lon nas bod kyi yul du 'ong :__bsam yas sa btul rab gnas me tog 'thor:__mdo sngags bshad sgrub shing rta'i lam srol phyes:__mnga' bdag rgyal po'i thugs dgongs rdzogs par byas:__khyad par gdul dka'i dregs pa 'dul ba'i slad:__'chol ba'i khro rgyal rdo rje gro lod ces:__srid zhi kun gyi che btsan chen por bzhengs:__bod khams 'byung po thams cad zil gyis mnan:__ri brag mtsho gsum sgrub gnas byin gyis brlabs:__ming can ming med gter kha grangs med sbas:__da ni mi sdod srin po 'dul du 'gro:__da ltar bzhugs dang slad nas 'byon pa yi:__rjes 'jug rnams la shin tu snying brtse bas:__rang gi sgrub thabs rang gis mdzad tshul gyis:__thugs sgrub bye ba bsam yas grangs med pa:__kun gyi bcud bsdus yid bzhin nor bu 'di:__tshe rabs 'brel ba'i lha sras mchog grub dang :__sngags 'chang chen po sangs rgyas ye shes dang :__thugs kyi gzungs ma mos gus phul phyin pa:__mtsho rgyal rnams dang 'bral kha'i zhal chems su:__legs par bstan gyis rtse gcig yid kyis zung :__khong pa'i dbugs bzhin thugs dam snying por dril:__ma 'ongs don phyir brda yig gter du sbos:__skal ldan las can rnams dang 'phrad nas kyang :__byin rlabs mi nub snying po'i btsas su 'gyur:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__gleng gzhi'i le'u ste dang po'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__ma 'ongs nga yi rjes 'jug dad ldan rnams:__pad+ma bdag dang dbyer med sgrub 'dod na:__bla ma la gus dbang thob dam tshig can:__nges 'byung shugs bskyed tshe 'di'i gdos thag bcad:__dben pa'i gnas su dka' thub sgrub sde tshugs:__'du 'dzi'i 'brel ba thams cad rgyang bsrings la:__sku gsung thugs rten spyan gzigs gang 'byor dgram:__bla ma'i gtor chen rin chen 'bar ba dang :__sman raka nyer spyod tshogs kyi 'khor lo bsham:__bde ba'i stan 'dug nyams len gnad du bsnun:__sa ma ya:__de la sngon dngos rjes gsum las:__sngon 'gro mtshams bcad tshogs bsag cing :__bdag dang gnas dang dam rdzas la:__ye shes gzi byin dbab pas brlab:__dang po phyi mtshams bcad pa'i phyir:__mthu chen rgyal po sde bzhi la:__gtsang ma'i gtor ma byin nas kyang :__mtshams srung phrin las gsol bar bya:__nang mtshams dbang chen lhar bsgoms la:__hU~M hrIH__nga ni mnyam nyid ngang gis khros pa las:__thugs rje'i rang rtsal rta mchog dpal gyi sku'i:__rdo rje'i 'du 'phro khro bo'i sprin phung gis:__log 'dren bgegs kyi sbyor ba mtshams bcad do:__oM hrIHpad+ma kro d+ha he ru ka hU~M hU~M hU~M sarba big+hAn uts+tshA Ta ya phaT:__hU~M hU~M hU~MH__gsang ba don gyi mtshams bcad ni:__hU~M:__phyi nang bar chad rnam par rtog pa ste:__rtog pa'i rang bzhin gdod nas stong pa nyid:__'od gsal rdo rje'i srung mtshams lhun gyis grub:__gzung 'dzin bgegs tshogs 'jug pa'i skabs med do:__badz+ra dz+nyA na shud+d+he A:__gnyis pa tshogs bsags las rim la:__dang po skyabs su 'gro ba ni:__na mo:__bdag dang mkha' mnyam sems kun:__dus 'di nas bzung byang chub bar:__bla ma sku gsum 'dus pa'i lhar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__smon 'jug sems mchog bskyed pa ni:__hoH__ma gyur 'gro ba thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__sku gsum bla ma'i dkyil 'khor du:__rig 'dzin bsgrub par sems bskyed do:__yan lag bcu yis bsags sbyang ni:__hoH__bla ma sku gsum lha tshogs rnams:__ye shes dbyings nas gnas 'dir gshegs:__nyi zla pad steng dgyes par bzhugs:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__lus dang longs spyod mchod sprin 'bul:__thog med 'khor ba'i sdig ltung bshags:__bsod nams kun la rjes yi rang :__mya ngan mi 'da' rtag bzhugs nas:__chos kyi 'khor lo bskor bar gsol:__dge tshogs 'dus ma byas par bsngo:__'od gsal snying po'i don rtogs shog:__gsum pa byin chen dbab pa ni:__spos rol dang bcas gdung shugs bskyed:__hU~M hrI:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i zhing khams nas:__sku gsum bla ma'i lha tshogs thugs dam can:__mos shing gdung bas rtse gcig rgyud bskul na:__glog ltar myur ba'i thugs rjes gnas 'dir gshegs:__rnal 'byor rgyud la bde chen gzi byin skyed:__sgrub pa'i gnas mchog 'og min zhing du sgyur:__sgrub rdzas mchod tshogs ye shes dbyings kyi rgyan:__kun bzang rnam 'phrul chen por byin phob cig:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho ka ya:__nirma kA ya:__dz+nyA na A be sha ya a AH__oM badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shap+da ma hA pU dza AHhU~M:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__oM ma hA rak+ta hU~M hrIHTha:__oM ma hA ba liM ta hU~M hrIHTha:__badz+ra sa man+ta b+ha dra pU dza me g+ha s+pha ra Na khAM:__sgrub pa po yi rgyud 'gyur cing :__gnas dang yo byad byin 'od chags:__de tshe ye shes phebs pa'i rtags:__mos gus bskyed cing dgongs pa bskyang :__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__sngon 'gro'i las rim ste le'u gnyis pa'oH__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__dngos gzhi'i phrin las rim pa laH__lha bskyed dzaba? bzlas thun mtshams bya:__dang po snang srid gzhir bzhengs kyi:__bla ma'i dkyil 'khor bkod pa ni:__hU~M hrIH__chos sku mi 'gyur stong nyid rdo rje'i ngang :__longs spyod yongs rdzogs dmigs med snying rje'i sprin:__rgyu yi sa bon hU~M yig mthing gsal mdangs:__nam mkha'i dbyings su skar chen bzhin du shar:__de las 'od 'phros snod bcud dngos kun sbyangs:__stong pa'i ngang las 'byung ba rim brtsegs dang :__ri rab pad+ma sna tshogs rdo rje'i steng :__mi phyed srung ba'i 'khor lo gsal zhing brtan:__de dbus b+h+rU~M las rin chen pho brang che:__gru bzhi sgo bzhi rta babs rgyan bkod rdzogs:__ye shes sgyu ma'i bkod pa bsam yas par:__rat+na zur brgyad 'dab bzhi'i pad+ma'i dbus:__chu skyes ge sar nyi zla'i dkyil 'khor steng :__rig rtsal hU~M babs rdo rje hU~M gis mtshan:__'od zer 'phro 'dus stobs bcu'i gzi byin 'bar:__mthing gsal thig le yongs gyur skad cig gis:__kun bzang chos sku bla ma rdo rje 'chang :__nam mkha'i mdangs can khro 'dzum brjid pa'i sku:__rdo rje dril 'dzin rang 'od yum la 'khyud:__dar dang rin chen rus pa'i phyag rgyas spras:__zhabs gnyis rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga 'phro ba'i klong dkyil du:__rigs rnams kun gyi khyab bdag chen por bzhengs:__hU~M hrIH__dbus dang mdun sogs phyogs bzhi'i 'dab ma la:__bde chen longs spyod yongs rdzogs thod phreng rtsal:__dkar mthing ser dmar ljang gu'i mdangs 'od 'tsher:__phyag g.yas so so'i rigs kyi phyag mtshan gdengs:__g.yon pas shes rab dril bu dku la brten:__gsang gos phod ka pad+ma'i snyan zhu gsol:__dar dpyangs rin chen rus rgyan rab tu brjid:__zhi chags khro zhing 'dzum pa'i ngang tshul can:__rang 'dra'i yum rnam gnyis med dgyes pas 'khyud:__pad+ma nyi zla'i gdan la skyil krung bzhugs:__so so'i thugs kar tshe bdag rigs mchog lngaH__yab yum mnyam sbyor 'od skur lam mer gsalaH__hU~M hrIH__de yi phyi rim rin chen zur brgyad la:__pad nyi zla steng 'od lnga'i gur khang dbus:__sprul pa'i skur snang rdo rje'i mtshan mchog brgyad:__shar du kun 'dus gu ru pad+ma 'byung :__mthing mdog rdo rje dril 'dzin yum dang 'khyud:__lho ru sku yi gu ru saM b+ha ba:__dkar gsal pad phor skyabs sbyin rab byung chas:__nub tu gsung gi gu ru pad+ma'i rgyal:__dmar smug DA ru me long 'khor los sgyur:__byang du thugs kyi gu ru seng ge'i sgra:__mthing nag rdo rje sdigs mdzub khro chas rdzogs:__shar lhor yon tan gu ru shAkya seng :__gser mdog sa gnon mnyam bzhag sprul sku'i tshul:__lho nub phrin las gu ru nyi ma 'od:__ser gsal kha TA~M nyi zer rnal 'byor spyod:__nub byang rig rtsal gu ru blo ldan mchog:__dkar dmar DA ru pad phor dar phod gsol:__byang shar stobs kyi gu ru gro bo lod:__dmar nag rdo rje phur 'dzin 'chol ba'i chas:__kun kyang zhi chags 'bar ba'i nyams 'gyur rdzogs:__rang 'dra'i sprul pa nyi zer rdul ltar 'phro:__so so'i thugs kar mchog gi rig 'dzin brgyad:__mthing mdog bde stong DA ru thod chang bsnams:__rin chen rus brgyan dar phod brjid par gsol:__ye shes 'od zer 'phro ba'i klong na gsal:__hU~M hrIH__phyi rol sgo bzhir pad nyi bam ro'i steng :__rdo rje rin chen pad+ma las kyi rigs:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum mnyam par sbyor:__mthing ser dmar ljang gri gug thod khrag bsnams:__zhi rgyas dbang drag 'bar ba'i nyams 'gyur can:__rin chen rus rgyan dar dpyang stag sham gsol:__zhabs gnyis 'dor stabs 'od phung klong na rol:__gzhan yang bdag skyob lha dang rig 'dzin tshogs:__snang stong zung 'jug chu zla 'ja' tshon ltar:__byin rlabs dngos grub phrin las dbang sgyur ba'i:__snang sr-id gzhir bzhengs dkyil 'khor chen por gsal:__rdo rje gsum gyi phyag rgyas byin brlabs shing :__rang byung dbang thob rigs lnga'i cod pan rdzogs:__bde chen rol pa lcags kyu'i 'od zer gyis:__mkha' khyab ye shes dkyil 'khor spyan drangs thim:__gdung shugs drag pos spyan 'dren pa ni:__hU~M hrI:__ka dag sngon gyi bskal pa dang po la:__lhun grub rig pa ye shes sprin bkod de:__sku gsum dbyer med cho 'phrul cir yang ston:__khyab bdag pad+ma thod phreng skur bzhengs shig:__hU~M hrI:__'og min chos dbyings spros bral pho brang nas:__chos sku kun tu 'chang ba gshegs su gsol:__stug po bkod sogs dag pa'i zhing mchog nas:__longs sku thod phreng rigs lnga gshegs su gsol:__mi mjed 'dzam gling bye ba phrag brgya nas:__sprul pa'i gu ru mtshan brgyad gshegs su gsol:__gnas yul dur khrod drag po'i pho brang nas:__'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams nas:__rtsa gsum chos srung rgya mtsho gshegs su gsol:__sgrub pa'i gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog rnal 'byor rgyud la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bdud bzhi'i bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub ma lus stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:__nirma kA ya pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__hU~M hrIH__sku gsum bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs rnams:__thugs rje'i dbang gis gnas 'dir byon pa legs:__rin chen mdzes khri pad+ma nyi zla'i steng :__dgyes par bzhugs nas dbang dang dngos grub stsol:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag mchod bstod pas byin rlabs bskul:__hU~M hrIH__skye 'gag 'gyur med chos sku'i snying po las:__sku gsung thugs yon phrin las longs spyod rdzogs:__yid bzhin dngos grub char 'bebs sprul pa'i sku:__rig 'dzin bla ma'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__hU~M hrIH__bla ma sku gsum dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__lha rdzas las grub nyer spyod 'dod yon sogs:__kun bzang rnam 'phrul phyi yi mchod par 'bul:__rang byung lhun grub dbang po'i me tog sogs:__drag po'i longs spyod nang gi mchod par 'bul:__bde stong mnyam sbyor rtog tshogs dbyings su bsgral:__gnyis med rig pa gsang ba'i mchod par 'bul:__sku lnga ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod par 'bul:__snang srid dmar gyi rgya mtsho chen por bskyil:__chags bral bde chen rak+ta'i mchod par 'bul:__snod bcud 'byor tshogs bza' bca' btung ba'i rigs:__'dod 'byung dpal gyi gtor ma'i mchod par 'bul:__zag med bde chen bskyed phyir bzhes nas kyang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA yaHnirma kA ya maN+Da la sa pA ri bA ra ar+g+haM pA' d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shap+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA pU dza dz+nyA na su kha ho:__oM sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M hrIH__ma bcos spros bral 'od gsal 'dus ma byas:__dus gsum bde gshegs thams cad 'byung ba'i gnas:__sku dang ye shes phrin las bsam mi khyab:__pad+ma chos kyi sku la phyag 'tshal bstod:__kha sbyaur yan lag bdun ldan bde chen dbyings:__phung po gnas 'gyur nyon mongs rang sar grol:__mi zad bkod pa rgyan gyi 'khor lor shar:__rigs lnga longs spyod rdzogs la phyag 'tshal bstod:__mi mjed dzam gling bye ba phrag brgya ru:__pad sdong las 'khrungs rgyal sras rig pa 'dzin:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i gar mdzad pa:__sprul pa'i mtshan mchog brgyad la phyag 'tshal bstod:__gnas yul dur khrod rab 'jigs zhing rnams su:__bde stong rol pa'i rtags kyi phyag rgya 'chang :__'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__gzhan yang bdag skyob lha dang rig pa 'dzin:__rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i skur ston pa:__ye shes dam tshig thugs rjes mngon bzhugs pa'i:__dkyil 'khor yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__ces bstod lha sku'i gsal snang la:__yid mig rlung gsum rtse gcig gtad:__bying rgod rnyog mas ma bslad pa'i:__ting 'dzin gyad du 'gyur la bslab:__gnyis pa dzaba? gyi dgongs pa la:__thog mar rtsa ba'i bsnyen pa ni:__dkyil 'khor gtso bo'i thugs kar pad zla'i steng :__ye shes sems dpa' khyab bdag kun tu bzang :__mthing gsal mnyam bzhag bzang mo yum dang 'khril:__de'i thugs kar rin chen zur brgyad dbus:__rdo rje rtse lnga'i lte bar hU~M yig mthar:__rang byung rig pa sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas 'od zer mkha' khyab kun tu 'phros:__sku gsum bla ma'i byin rlabs nus stobs kun:__tshur 'dus bdag thim thugs yid dbyer med 'dres:__khyab bdal gnyug ma 'od gsal ngang nas bzla:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bcu gnyis rtse gcig bzlas:__dus gsum bla mas byin gyis rlob:__rig stong don gyi rang zhal mthong :__pad+ma bdag dang skal pa mnyam:__khyad par sgrub pa'i dzaba? dgongs ni:__thod phreng rigs lnga'i ye shes sems dpa' yi:__thugs kar nyi zla kha sbyor sa bon mthar:__sngags phreng 'khor ba'i zer gyis snang srid khyab:__rgyal ba mnyes mchod 'gro ba'i las sgrib sbyangs:__dregs tshogs dbang bsdus tha mal snod dang bcud:__lha sngags chos sku dag pa rab 'byams ngang:__tshur 'dus bdag thim bde chen rig rtsal rgyas:__ye shes lnga ldan rdo rje'i srog 'grub 'gyur:__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHdzaHA yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M A:__'bum phrag lnga bzlas rigs lnga yi:__tshe dang ye shes dngos grub 'thob:__slar yang rang gi thugs nas 'od 'phros pas:__sprul pa'i gu ru mtshan brgyad thugs rgyud bskul:__lha sngags phyag mtshan 'od zer spro zhing bsdus:__gang 'dul dngos sgrub rab 'byams dbang du gyur:__oM AHhU~Mbadz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bzhi yis gang 'dod kyi:__dngos grub ye shes rang dbang thob:__thun mong las kyi bzlas pa ni:__sku gsum bla ma'i ye shes 'od zer gyis:__rigs bzhi dpa' bo mkha' 'gro'i thugs rgyud bskul:__'bum phrag yangs pa'i pho nya'i 'phro 'du yis:__zhi rgyas dbang drag phrin las lhun grub gyur:__ra tsa hri ya ha ri ni sa shAn+tiM puSh+tiM pa shaM mA ra ya rbad:__khri phrag bzhi yis las kun byed:__gsum pa thun mtshams 'jug pa ni:__mchod cing bstod la thugs dam bskul:__hU~M hrIH__smon 'jug byang chub mchog tu sems bskyed nas:__dus gsum rgyal ba rnams kyi gdung 'tshob par:__rig 'dzin dngos grub stsol bar zhal bzhes pa'i:__sku gsum bla ma'i lha tshogs dus la bab:__hU~M hrIH__'od gsal spros pa bral ba'i pho brang nas:__chos sku'i bla ma pad+ma rdo rje 'chang :__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__rang byung don gyi dngos grub stsal du gsol:__'og min stug po bkod pa'i zhing khams nas:__longs spyod yongs rdzogs rigs lnga thod phreng rtsal:__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__tshe dang ye shes mchog gi dngos grub stsol:__mi mjed dzam gling bye ba phrag brgya nas:__sprul pa'i skur snang gu ru mtshan mchog brgyad:__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__'gro 'dul phrin las dngos grub stsal du gsol:__gnas yul dur khrod bde chen pho brang nas:__bde stong pho nya dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs:__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub na:__zhi rgyas dbang drag las kyi dngos grub stsol:__sku gsum rigs 'dus dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du rtse gcig bsgrubs:__deng 'dir thugs dam bskul ba'i dus lags na:__byin rlabs dngos grub char chen dbab tu gsol:__phyi nang gsang ba'i lam gyi bar chad sol:__bgegs dang log 'dren 'byung po rdul du rlog:__tshe bsod dpal 'byor bde chen ye shes skyed:__sgrub pa'i las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__sam+b+ho kA ya:__nirma kA ya d+hA ka d+hA ki nI sarba maN+Dal e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na sid+d+hi sa ma ya ho:__zhes bskul mos gus rtse gcig bskyed:__byin rlabs nyams 'ur rtogs pa skye:__de tshe dkyil 'khor lha tshogs dang :__dgongs pa dbyer med lta gdeng bskyed:__nyams myong lam du bslang shes na:__dngos grub skad cig 'grub par 'gyur:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__dngos gzhi'i las rim ste le'u gsum pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rjes kyi phrin las rim pa la:__tshogs mchod bya zhing gtor ma bskyang :__spyod lam ye shes rol par 'jug:__dang po tshogs kyi mchod pa ni:__rdo rje'i dam tshig rdzas bshams la:__bdud rtsi bsang sbyang byin gyis brlab:__ra~M ya~M kha~M:__dam tshig rdzas la nyes pa'i skyon bral yang :__dngos 'dzin rnam rtog bag chags sbyang ba'i phyir:__ye shes me rlung chu yis bsregs gtor bkrus:__snod bcud 'dod yon bde chen rgyan du shar:__oM hU~M trA~M hrI AHpany+tsa kA ma gu Na dz+nyA na a mr-i ta oM AHhU~M:__hU~M hrIH__bzhengs shig sku gsum bla ma'i dkyil 'khor lha:__dpa' bo mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs dang bcas:__longs spyod tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs byin gyis rlobs:__badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__hU~M hrIH__bza' bca' btung ba rdo rje'i dam tshig rdzas:__'don yon bde chen ye shes rol pa'i rgyan:__sku gsum bla ma'i lha tshogs mnyes phyir 'bul:__mchod bzhes dam skong byin rlabs dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pU dza hoH__hoH___bdag cag byang chub mchog tu sems bskyed nas:__grub pa'i rig 'dzin bsgrub par dam bcas kyang :__sku gsung thugs kyi dam las 'gal ba kun:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__badz+ra sa ma ya bi shud+d+he a AH__hU~M hrIH__thugs rje khros pa dpal gyi pho nya yis:__'du bar 'os min dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__bkug cing bstims nas ye shes mtshon gyis bsgral:__sha khrag tshogs kyi longs spyod chen por bzhes:__sarba sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M hoHmA ra ya rbad:__b+hin+d+ha ya b+hin+d+ha ya kha kha khA hi khA hi:__de ltar phyi yi dkyil 'khor pa:__tshogs kyi mchod pas dgyes par bskang :__nang du phung khams skye mched lha:__dam tshig bdud rtsi myang bas tshims:__gsang ba bde stong nyams sbar cing :__de nyid rig pa'i ngang du bzhag:__tshogs gnyis mig 'phrul lta bur rdzogs:__yang dag ye shes mngon du 'gyur:__lhag mas zhing skyong pho nya mchod:__e A ral+li sarba d+hA ka d+hA ki nI hrIM hrIM:__hU~M hrIH__sku gsum bla ma'i bka' nyan dam tshig can:__lhag la dbang ba'i mkha' 'gro ging lang+ka :__'dir gshegs 'dod yon bdud rtsi'i gtor ma bzhes:__'khor srung rkyen zlog sgrub pa'i bar chad sol:__ma ma d+hA ka d+hA ki ni uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__gnyis pa gtor ma bskyang ba ni:__gtor mar sha khrag sman phud bran:__rdo rje'i chos srung tshogs rnams la:__las kyi tha tshig bsgrag par bya:__hU~M hrIH__chos sku'i dbyings su ye shes 'du 'bral med:__longs spyod rdzogs sku rigs lnga'i sprin bkod de:__'gro 'dul sprul pa'i rig 'dzin rgya mtsho yis:__rgyud lung man ngag chos 'khor bskor ba'i tshe:__bka' yi dam nos rdo rje'i yal gam can:__pho rgyud mo rgyud gnyis med chos srung tshogs:__ye shes las dang 'jig rten tshul ston cing :__legs nyes stangs 'dzin dam tshig rjes gcod rnams:__sngon tshe zhal bzhes dam bcas ma g.yel bar:__sha khrag bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la:___sdang ba'i dgra thul gnod pa'i bar chad choms:__tshe srings dpal skyed bshad sgrub bstan pa spel:__zhi rgyas dbang drag mngon spyod la sogs pa'i:__rab 'byams phrin las myur du 'grub par mdzod:__sarba d+harma pA la i dam ba liM ta grih+Na kha kha khA hi khA hi:__bshal chus bod skyong brtan ma gsol:__hU~M hrI:__dgung sngon steng dang g.ya' ri gangs rtse sogs:__bod khams mtha' dbus khyab pa'i brtan skyong tshogs:__dpal gyi zhal chab gtor ma'i bshal chu bzhes:__gangs can bde skyid rgyas pa'i phrin las mdzod:__pad+ma d+hA kI nI ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:__las mtha' dpal gyi rta bros bsdu:__hU~M hrIH__bla ma sku gsum rigs 'dus dkyil 'khor 'dir:__sgrub la bar chad dam sri gdug pa'i tshogs:__e dbyings rdo rje lhun po'i 'og tu mnan:__dbang chen rol pa'i bro yis rgyas gdab bo:__sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya nan:__shrI pad+ma he ru ka hi hi hi hU~M:__gsum pa bskyed pa'i lha rnams kun:__'od gsal ngang bsdu lhar ldang zhing :__bsngo smon shis brjod mtshams sbyar nas:__thun mtshams ye shes rol par spyod:__hU~M hU~M hU~M:__snang srid snod bcud 'od gsal dbyings su thim:__don dam bla ma chos sku mngon tu gyur:__slar yang gzugs sku sgyu ma'i phyag rgya yis:__stong nyid snying rjes 'gro ba'i don bya'o:__a a aH__dz+nyA na kA ya oM AHhU~M:__bdag gis bla ma sku gsum bsgrubs la sogs:__dge tshogs mkha' khyab 'gro ba'i ched du bsngo:__kun kyang byang chub snying po mngon 'gyur nas:__rang gzhan don kun yid bzhin 'grub par shog:__hU~M hrIH__sku gsum brgyud ldan bla ma'i bkra shis shog:__rab 'byams yi dam zhi khro'i bkra shis shog:__gnas yul dpa' bo mkha' 'gro'i bkra shis shog:__dngos grub dpal la spyod pa'i bkra shis shog:__ces brjod thun mtshams thams cad du:__ye shes snying rje chen po'i ngang :__rang gzhan phan pa'i don spyod cing :__tha mal snang zhen kun sbyang bya:__sa ma ya:__de ltar sbyor dngos rjes gsum tshang ba yi:__rigs 'dus phrin las 'di la sus spyod pa:__'di phyi bar do gnas skabs thams cad du:__rang byung pad+ma bdag dang 'bral ba med:__khyad par dus kyi rgyal po tshes bcu la:__'byor tshogs ci yod tshogs dang gtor mar spungs:__dam tshig dag pa 'dus pa'i grogs dang bcas:__gdung shugs drag pos tshul bzhin nyams blangs na:__rnga yab gling sogs sprul pa'i zhing khams nas:__o rgyan nga nyid the tshom med par 'byon:__bar chad sel zhing bsam pa chos bzhin 'grub:__yul phyogs kun kyang bkra shis bde legs 'byung :__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__phrin las rjes kyi le'u ste bzhi pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__bsnyen sgrub sngon song rnal 'byor pas:__las tshogs rim pa 'di ltar bya:__thog mar sdig sgrib zhi ba'i phyir:__rang nyid dkyil 'khor gtso bo yi:__thugs nas 'od zer dkar po 'phros:__lus kyi gnas kun yongs su khyab:__khyad par 'pho chen bcu gnyis kyi:__rtsa mdud rnams su zhugs pa yis:__gzung 'dzin mdud pa dbyings su grol:__ma rig las byung rten 'brel kun:__lugs ldog ye shes chen por smin:__'khor ba'i las nyon bag chags dang :__sdig sgrib rtsad nas dag par bsam:__gsang sngags yi ge bcu gnyis bzla:__skabs su sham bu 'di yang spel:__oM hU~M trA~M hrI AH'aHaHshaHsaHmaHhaHma ma ko ling sa man+ta:__rigs drug gi las nyon sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__lus yang dbugs kyi rgyu ba dal:__nyon mongs rnam rtog ngang gis zhi:__ye shes rgyud la 'char ba sogs:__rtags dang yon tan bsam mi khyab:__skabs rer 'od zer spro bsdu yis:__mkha' khyab 'gro ba'i las nyon sbyangs:__dar ras gro shog dri med la:__'khor lo mu khyud bcas pa'i dbus:__gtso bo'i sku'am hU~M mthing bri:__gong ras bsnyen sgrub sngags phreng dgod:__mu khyud pad 'dab bcu gnyis la:__thabs shes yig 'bru bcu gnyis oM AHhU~M sogs dang :__de rgyab dong sprugs sngags sham ma ma ko ling sogs dgod:__de rgyab dbyangs gsal rten snying dgod:__mtha' bskor pa tra mdzes par bri:__myang grol rdzas byug rab gnas bya:__'khor lo mthong ba tsam gyis grol:__'chang bas btags grol rgyal po yin:__sha lnga bdud rtsi mchog grub gdung :__'bras bu gsum dang lnga tshan lnga:__gnas chen cu gang sin+d+hU ra:__rtag ngu rigs gsum dbang po lag:__sbyar bas ril bu sran tsam dril:__thod pa'i nang blugs dal dbus bzhag:__'od zer spro bsdus tshul bzhin bsgrub:__dam tshig ldan pas myang bas grol:__las kyi rim pa 'di brtsams pas:__pad+ma'i byin rlabs shugs phyungs nas:__'di 'am 'chi kha bar do ru:__rang rig bde chen btsan sa zin:__mchog gi las sbyor mthar thug go:__sa ma ya:__bde chen ye shes 'phel 'dod na:__rang nyid bud+d+ha thod phreng bsgom:__snyoms zhugs bde bas rgyud gang bsam:__oM AHhU~M ma hA gu ru bud+d+ha thod phreng rtsal ma hA su kha sid+d+hi hU~M:__gser mdog dbang lag ra mo shag:__'o mar sbyar zos khams bde zhing :__bde ba'i ye shes 'phel bar 'gyur:__sa ma ya:__gzung 'dzin nyon mongs zhi 'dod na:__rang nyid rdo rje thod phreng bsgom:__snying ga'i hU~M las rlung sems bsdu:__rtog tshogs dbyings su zhi bar bsam:__oM AHhU~M ma hA gu ru badz+ra thod phreng rtsal sarba bi kalpa a a a:__bul tog cu gang sga skya la:__sngags btab 'thung bas nyon mongs zhi:__ting 'dzin gsal zhing brtan par 'gyur:__sa ma ya:__rig rtsal shes rab rgyas 'dod na:__rang nyid rat+na thod phreng bsgom:__thugs srog 'od kyis snying dbus kyi:__ma rig sgo nga'i sbubs 'byed bsam:__oM AHhU~M ma hA gu ru rat+na thod phreng rtsal pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__shu dag gi waM zhun mar la:__sngags btab zos pas rig rtsal 'phel:__sa ma ya:__rlung sems dbang du 'du 'dod na:__rang nyid pad+ma thod phreng bsgom:__kha sbyor bar rlung bde bar bzung :__snang shes 'dzin med ngang du bzhag:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma thod phreng rtsal dz+nyA na ba sha~M ku ru sarba sid+d+hi hU~M:__bla ma yab yum byang sems la:__sngags btab zos pas rlung sems zin:__snang ba dbang sgyur 'ja' lus 'grub:__sa ma ya:__'byung ba lus 'khrugs tshar gcod na:__rang nyid karma thod phreng bsgom:__bar rlung bzung zhing ha 'don bya:__sngags kyi 'od kyis 'du 'khrugs sbyangs:__oM AHhU~M ma hA gu ru karma thod phreng rtsal sarba ro ga shAn+tiM ku ru swA hA:__a ru cong zhi brag zhun la:__bzlas btab zos pas nad kun 'byangs:__sa ma ya:__mngon sum ye shes mthong 'dod na:__rang nyid pad+ma 'byung gnas bsgom:__'ja' zer thig les lus kun gang :__snang srid 'od phung chen por bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+mA ka ra dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__a ba rtag ngu gsang sman la:__sngags bzlas mig la byugs pa yis:__sku dang thig le mthong bar 'gyur:__sa ma ya:__yon tan sna tshogs bsgrub 'dod na:__rang nyid pad+ma saM b+har bsgom:__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das kyi:__ye shes yon tan bdag la bstim:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+ma saM b+ha ba sarba gu Na sid+d+hi hU~M:__rgun 'brum shu dag sbrang rtsi la:__sngags kyis byin brlabs lto stong bza':__gzungs dran mngon par shes pa thob:__sna tshogs yon tan rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__khams gsum dmigs bya dbang sdud na:__rang nyid pad+ma rgyal por bsgom:__lcags kyu'i 'od kyis snang srid kun:__dmar lam zhu ste bdag la thim:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+ma rA dza lo ka sarba sid+d+hi hU~M:__gi waM sin+d+hur pad rAka la:__sngags btab dpral bar thig le bya:__snang srid thams cad dbang du 'gyur:__sa ma ya:__byad phur rbod gtong tshar gcod na:__rang nyid seng ge sgra sgrog bsgom:__sngags kyi 'od zer me lce yis:__phas rgol thams cad bsregs par bsam:__oM AHhU~M badz+ra mahA gu ru sing ha gaN+De sarba sid+d+hi hU~M:__sarba duSh+tAn mA ra ya phaT:__gu gul shu dag yungs kar la:__sngags bzlas dud pas bdug tsam gyis:__gdug pa can rnams gyes par 'gyur:__sa ma ya:__log 'dren bdud bzhi 'dul 'dod na:__rang nyid shAkya seng ger bsgom:__thugs ka'i hU~M las hU~M 'phros pas:__bar chad bdud tshogs bcom par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru shAkya siM ha sarba sid+d+hi hU~M:__sarba mA ra pra mAr+d+ha na ha na hU~M phaT:__yungs kar la bzlas phyogs bcur gtor:__bar gcod bdud kyis nye mi nus:__sa ma ya:__'gro 'dul phrin las rgyas 'dod na:__rang nyid nyi ma 'od zer bsgom:__nyi zer 'od kyis snang srid khyab:__mos bzhis snang srid dbang sgyur bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sUr+Ya rasmi sarba sid+d+hi hU~M:__tre lo ka sarba d+harma pa shaM ku ru swA hA:__tsan+dan rgya spos sbrang rtsi la:__btab nas mang du 'tshogs sar bdug:__snang ba dbang 'dus gdul byar 'gyur:__sa ma ya:__shes rab blo dang ldan 'dod na:__rang nyid blo ldan mchog sred bsgom:__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das kyi:__shes pa kun la dbang bsgyur bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__a ru dri bzang yung ba la:__sngags btab chu gtsang sbyar la btung :__gzungs dran spobs pa rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__log 'dren gdug pa tshar gcod na:__rang nyid rdo rje gro lod bsgom:__thugs nas 'bar ba'i khro tshogs 'phros:__dam sri 'byung po brlag par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru rdo rje gro bo lod lo ka sarba sid+d+hi hU~M:__dug khrag bdug cing yungs kar brab:__phur pa gdengs shing hU~M glu len:__rdo rje'i lta bas bltas pa yis:__gdug pa can rnams ring du byer:__sa ma ya:__nad gdon 'jigs brgyad zhi 'dod na:__rang nyid dkyil 'khor gtso bor bsgom:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__rdo rje dpa' bo 'khor bcas bskul:__de las rang 'dra'i pho nya dang :__'od zer dkar po mkha' khyab 'phros:__rang gzhan nad gdon 'jigs brgyad sogs:__mi mthun phyogs kun zhi bar bsam:__oM ra badz+ra ging+ka ra ha badz+ra d+hA kI nI nad gdon 'jigs brgyad thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes bzlas dri bzang spos chur btab:__'thor 'thung bkrus pas mi mthun zhi:__sa ma ya:__tshe bsod dpal 'byor rgyas 'dod na:__rang nyid dkyil 'khor gtso bor bsgom:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__rat+na dpa' bo 'khor bcas bskul:__de las rang 'dra'i pho nya dang :__'od zer ser po mkha' khyab 'phros:__rang gzhan tshe bsod dpal 'byor sogs:__legs tshogs thams cad rgyas par bsam:__oM tsa rat+na ging+ka ra ri rat+na d+hA ki nI tshe bsod dpal 'byor legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__zhes bzlas thod pa mtshan ldan tu:__dpal chen rdzas bkang rten du bzung :__legs tshogs thams cad rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__bsgrub bya dbang du bsdu 'dod na:__rang nyid dkyil 'khor gtso bor bsgom:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__pad+ma dpa' bo 'khor bcas bskul:__de las rang 'dra'i pho nya dang :__'od zer dmar po mkha' khyab 'phros:__dmigs bya'i snying dang gsang bar zhugs:__yid g.yos chags pas 'od dmar zhu:__bdag thim snang ba dbang 'dus bsam:__oM hrIHpad+ma ging+ka ra ni pad+ma d+hA ki ni dmigs bya 'gro ba pho mo pa shaM ku ru ho:__zhes bzlas rgun chang la btab sbyin:__tshangs pa pho mo yin kyang 'gugs:__sa ma ya:__dgra bgegs 'byung po tshar gcod na:__rang nyid dkyil 'khor gtso bor bsgom:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__karma dpa' bo 'khor bcas bskul:__de las rang 'dra'i pho nya dang :__mtshon cha'i 'od zer mkha' khyab 'phros:__dgra bgegs 'byung po dpung dang bcas:__rjes shul lhag med brlag par bsam:__oM ya karma ging+ga ra sa karma d+ha ki nI dgra bgegs 'byung po mA ra ya phaT:__zhes bzlas dug khrag yungs kar la:__btab nas gnod pa'i phyogs su 'phang :__gdug pa can rnams tshar gcod 'gyur:__sa ma ya:__de ltar las kyi tshogs rnams kun:__snying rje byang chub sems ldan pa'i:__lam gyi drod thob rnal 'byor pas:__rang gzhan don tu brtsams pa'i mod:__ting 'dzin sngags dang rdzas kyi mthus:__ji ltar bsam pa bzhin tu 'grub:__yid bzhin nor bu rin chen ltar:__sku gsum bla ma'i las sbyor ro:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__las sna tshogs pa'i le'u ste lnga pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__slob ma rjes bzung dbang bskur ni:__dkyil 'khor rdzas bsham tshul bzhin bsgrub:__bdag nyid dbang blang nus ldan bya:__snod ldan slob ma'i dri ma dang :__bgegs sbyangs srung ba'i 'khor los bcing :__maN+Dal dang bcas gsol gdab bya:__dkyil 'khor gtso bo rdo rje 'chang :__khyab bdag bla ma dgongs su gsol:__bdag cag smin cing grol bya'i phyir:__byin rlabs dbang mchog stsal du gsol:__zhes zhu rgyud sbyang sdom pa sbyin:__lhar gsal ye shes dbab cing brtan:__de nas bkra shis glu blang zhing :__bum pas dbang bskur 'thor 'thung bya:__oM:__bkra shis bum pa bzang po che ba'i mchog:__yon tan dpag tu med pa'i rgyan gyis spras:__ye shes bcud ldan bdud rtsi'i dbang bskur bas:__snang zhen lha yi phyag rgyar rdzogs par shog:__sngags mthar ka la sha a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHA:__zhes bskur rigs kyi phyag rgyas gdab:__des ni bla ma sprul sku la:__rten nas bum pa'i dbang thob pas:__lus kyi sgrib dag bskyed pa'i rim:__bsgom par dbang zhing sku rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__bla ma rigs lnga mnyam sbyor ba'i:__byang sems bdud rtsi lce la bzhag:__A:__bla ma yab yum sbyor ba'i byang chub sems:__bkra shis rang byung b+han+d+ha'i snod du bskyil:__rtsa khams rlung la bstim zhing dbang bskur bas:__srog rtsol rdo rje'i sngags su dag par shog:__gu h+ya tsit+ta bo d+hi dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A:__gsal stong ye shes skyes par bsam:__sngags kyis bzlas lung dag kyang dpog:__des ni bla ma longs sku la:__brten nas gsang ba'i dbang thob pas:__ngag gi sgrib dag rtsa rlung las:__bsgom par dbang zhing gsung rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__shes rab mtshan ldan pho nyar sbyin:__hU~M:__slob ma kun bzang pad+ma rdo rje 'chang :__rigs kyi lha mo bde ster pad+ma'i yum:__gnyis med brtul zhugs spyod pa'i dbang bskur bas:__thig le dga' bzhi'i lhan skyes mngon gyur shog:__dz+nyA na mu dra ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__snyoms 'jug bde ba'i don ngo sprad:__des ni bla ma longs sku la:__brten nas gsum pa'i dbang thob pas:__yid kyi sgrib dag pho nya'i lam:__bsgom par dbang zhing thugs rdo rje'i:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__bla ma'i sku 'bag spyi bor bzhag:__hrIH__sku gsum rigs 'dus bla ma rdo rje 'chang :__dad mos can gyi spyi bor mngon sum byon:__gus pas gsol btab thugs yid dbyer med 'dres:__ye shes rig pa rtsal gyi dbang thob shog:__dz+nyA na ka ya a b+hi Shiny+tsa a A:__bla ma spyi nas snying dkyil bstim:__thugs yid bsres nas dgongs pa bskyang :__des ni sku gsum dbyer med la:__brten nas rig rtsal dbang mchog thob:__sgo gsum sgrib dag rdzogs pa che:__bsgom par dbang zhing 'od gsal gyi:__ye shes rgyud la skyes pa'o:__dbang don nus pa brtan pa'i phyir:__gtor ma lhar gsal spyi bor bzhag:__hU~M hrIH__gtor ma rin chen 'bar ba'i gzhal yas su:__dkyil 'khor gtso bo pad+ma rdo rje 'chang :__longs spyod yongs rdzogs rigs lnga'i sprin phung 'phro:__'gro 'dul sprul pa'i rig 'dzin mtshan mchog brgyad:__phrin las lhun grub dpa' bo mkha' 'gro sogs:__rtsa gsum lha tshogs ma 'dres 'ja' ltar shar:__dgyes pa'i gar mdzad rdo rje'i sngags sgra sgrogs:__ye shes 'od zer 'phro 'dus dbang bskur bas:__sku gsung thugs yon phrin las byin rlabs zhugs:__sgrib bzhi dag cing dbang bzhi'i rtogs pa 'phel:__mthong thos dran reg gdul bya smin cing grol:__rab 'byams bka' yi dbang mchog thob par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+harma kA ya:__saM b+ho kA ya:__nirma kA ya d+he wa d+hA ki nI kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIHswA hA:__mthar ni gtor ma'i lha tshogs rnams:__'od zhu slob mar gnyis med thim:__dam rdzas dngos grub tshul du sbyin:__dbang don nus pa brtan par bsam:__mtha' rten bkra shis tshe dbang ni:__tshe mda' g.yab cing dwangs bcud bsdu:__hU~M hrI:__chos sku'i bdag nyid mgon po kun tu 'chang :__thod phreng rigs lnga longs sku tshe dpag med:__sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs dang bcas:__thugs dam bskul lo thugs rje'i gzi byin skyed:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__snod bcud 'khor 'das tshe yi dwangs ma sdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la dbyer med stims:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza dzaH__A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__de nas tshe 'brang spyi bor bzhag:__hU~M hrIH__mkha' khyab chos sku pad+ma kun tu 'chang :__longs sku tshe bdag rigs lnga thod phreng rtsal:__sprul pa'i rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i tshogs:__'od gsal dbyings las thugs rjes brtser dgongs la:__'chi med tshe dbang dngos grub byin chen phob:__lus la 'gyur med sku yi tshe dbang stsol:__ngag la bden tshig gsung gi tshe dbang stsol:__yid la spros bral thugs kyi tshe dbang stsol:__yon tan mi zad rgyan gyi tshe dbang stsol:__phrin las 'gro 'dul nus pa'i tshe dbang stsol:__phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen bar chad sol:__tshe dang ye shes mchog thun dngos grub stsol:__sngags mthar kA ya wA kA tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM hU~M trA~M hrIHAH__tshe yi bza' btung bdud rtsi sbyin:__hrIH__thabs kyi rang bzhin 'chi med tshe yi rdzas:__shes rab dwangs bcud bdud rtsi'i btung ba'i rgyun:__skal ldan rigs kyi bu la sbyin pa yis:__tshe dpal ye shes dga' ston rgyas par shog:__sngags brjod:__tshe yi dwangs ma rgyas gdab bya:__a:__'khor 'das tshe bcud thugs srog thig ler thim:__phung khams skye mched rdo rje'i drwa bar bsdams:__'pho med gnyug ma don gyi rgyas btab pas:__mi 'gyur rtag pa ye shes srog 'grub shog:__dz+nyA na bin+d+hu A yu She b+h+rU~M a:__bkra shis yo byad du ma dang :__tshigs su bcad pas mnga' gsol zhing :__dam tshig khas blang maN+Dal sogs:__rjes kyi bya ba spyi ltar spyad:__sa ma ya:__bskyed rdzogs tshul bzhin bsgrub pa la:__ye shes nus 'byin bskyed pa'i phyir:__phyag rgya sku yi dbang bskur gyi:__bkol byang gud du bstan pa ni:__slob ma lus dkyil lhar bcas gsal:__dkyil 'khor lha las gnyis pa spros:__so sor bstims pas byin gyis brlab:__rtags kyi snang brnyan dbang gnas bskur:__hU~M:__chos sku spros bral mkha' khyab stong pa'i gzugs:__rigs kun khyab bdag pad+ma kun tu 'chang :__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__'od gsal phyag rgya'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM gu ru d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__gti mug rnam dag bud+d+ha thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' bud+d+ha tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__chos kyi dbyings kyi ye shes mngon 'gyur shog:__oM bud+d+ha gu ru oM kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:hU~M:__zhe sdang rnam dag badz+ra thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' rdo rje tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__me long lta bu'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM badz+ra gu ru hU~M kA ya=__hU~M:__nga rgyal rnam dag rat+na thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' rin chen tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__mnyam pa nyid kyi ye shes mngon 'gyur shog:__oM rat+na gu ru trA~M kA ya=__hU~M:__'dod chags rnam dag pad+ma thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' pad+ma tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__so sor rtog pa'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM pad+ma gu ru hrIHkA ya=__hU~M:__phrag dog rnam dag karma thod phreng rtsal:__ye shes sems dpa' las kyi tshe yi lha:__yab yum gnyis su med pa'i dbang bskur bas:__bya ba grub pa'i ye shes mngon 'gyur shog:__oM karma gu ru AHkA yaH__hU~M:__gang 'dul sprul pa'i gu ru mtshan brgyad dang :__rig 'dzin rtsal 'chang brgyad kyi dbang bskur bas:__tshogs brgyad rang grol ye shes chen por smin:__mchog thun phrin las lhun gyis grub par shog:__oM sarba ma hA gu ru kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hU~M:__dkyil 'khor sgo bzhi skyong mdzad pho nya'i tshul:__rdo rje rin chen pad+ma las kyi rigs:__dpa' bo mkha' 'gro yab yum dbang bskur bas:__tshad med bzhi ldan las bzhi mthar phyin shog:__oM badz+ra rat+na pad+ma karma ra tsa hri ya ha ri sa kA ya a b+hi Shiny+tsa hU~M:__snang stong lha sku 'char la bslab:__bzlas pa sngags kyi 'phro 'du bcas:__rjes su zlos shing sngags phreng sbyin:__A:__brtan g.yo'i sgra skad thams cad sngags su shar:__grags stong dbyer med ye shes dbang bskur bas:__'od zer spro bsdus bsnyen sgrub las sbyor gyis:__nus rtsal stobs rdzogs don gnyis lhun grub shog:__sngags mthar:__wA ka a b+hi Shiny+tsa A:__me long rdo rje'i brdas mtshon te:__hU~M:__'di ltar snang ba'i lha sngags spros pa kun:__me long gzugs ltar gsal la 'dzin pa med:__rigs stong zung 'jug gnyug ma'i dbang bskur bas:___don gyi ye shes dgongs pa mngon 'gyur shog:__tsit+ta ma hA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar khyad par dbang bskur bas:__lha sngags gnyug ma'i gzer theb cing :__'gro 'dul phrin las mtha' yas pa'i:__ye shes rgyud la smin par 'gyur:__de phyir shin tu gces par zung:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__slob ma smin byed dbang bskur ba'i le'u ste drug pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__rang byung rig pa o rgyan pad+ma bdag:__yid can kun gyi rgyud la khyab par bzhugs:__de ltar ma rtogs mngon du bya ba'i phyir:__gdams ngag khrid kyi rim pa 'di ltar bsgom:__sa ma ya:__thugs rje'i byin rlabs 'pho nus slob dpon gyis:__dam ldan bka' bzhin sgrub nus slob ma la:__zab mo'i dbang bskur khrid phog ngo sprod gdab:__dben pa'i gnas su nyams len byed par bskul:__des kyang ltos med bya ba kun btang ste:__sgo gsum rnal dbab shin tu sbyangs nas kyang :__dal 'byor rnyed dka' 'jig par sla ba dang :__'khor bar nges 'byung las 'bras blang dor brtson:__rtse gcig dad pas dkon mchog skyabs su 'gro:__byams dang snying rje smon 'jug byang sems bskyed:__sdig ltung sbyang dang tshogs bsag nan tan bya:__khyad par bla ma o rgyan thod phreng rtsal:__chos kyi sku ni ris med kun tu khyab:__longs spyod rdzogs sku nges pa lnga dang ldan:__sprul sku sna tshogs ma nges 'gro ba 'dul:__de phyir ngo bo rtsa ba'i bla ma dang :__dbyer med ye shes dbyings gcig rol pa las:__rnam pa ma 'gags kun bzang pad+ma 'byung :__spyi gtsug chu skyes nyi zla'i steng du bsgom:__snang stong 'od phung byin rlabs dpal du 'bar:__khyed shes dad pas gsol btab thugs rgyud bskul:__dbang bzhi blang zhing chu la chu thim ltar:__rang dang dbyer med du ma ro gcig bsre:__mos gus nyams 'ur snang ba bla mar shar:__shes pa gza' gtad bral ba'i don shar na:__tshig bshad dbang bskur brgya las de nyid lhag:__de ka'i ngang las bzo med lhod kyis klod:__rnam rtog skyes na byung gnas 'gro gsum btsal:__dang po byung sa skye med chos kyi sku:__bar du gnas snang 'gag med longs spyod rdzogs:__tha ma 'gro ba ris med sprul pa'i rtsal:__kha dog dbyibs med ngo bo ngos bzung bral:__dpe yis mi mtshon tshig gis brjod du med:__sems las 'das pa'i rig pa 'di ka rang :__pad+ma 'byung gnas lugs su blugs pa 'dra:__ma nor ma bcos o rgyan thod phreng rtsal:__'di nyid yin no gzhan du ma tshol cig:__dran mdangs ye shes rol pa shar tsam las:__bcos min gnyen po'i sgom pa bskyur la thong :__sems 'dzin bya byed mang po g.yeng ba'i rgyu:__tha snyad bsal bzhag mang po bslu ba'i chos:__chos rnams ming tsam ming yang btags pa tsam:__btags pa thams cad don med 'khrul pa yin:__mig gi yul du gzugs snang ci shar yang :__snang la zhen med byis pa'i ltad mo 'dra:__snang stong zung 'jug ngos gzung med par 'char:__o rgyan pad+ma sprul pa'i sku dang mjal:__rna ba'i lam du grags pa'i sgra skad kun:__grags la 'dzin med brag cha'i lad mo 'dra:__grags stong zung 'jug skye 'gag med par 'char:__o rgyan pad+ma longs spyod rdzogs dang mjal:__yid kyi yul du rnam rtog ci shar yang :__rig rtsal nyid de blo yis bcos mi gzhug:__rig stong rang grol bya lam rjes med ngang :__o rgyan pad+ma chos kyi sku dang mjal:__lta ba yin no gtad so ci yang med:__bsgom pa yin no ngang bzhag gnyug mar bzlums:__spyod pa yin no 'dzin zhen sbrul mdud grol:__'bras bu yin no dbyings rig zung du chub:__'di yin 'di las gzhan du ma dmigs phyir:__rdzogs chen rnal 'byor sprin med nam mkha' 'dra:__gegs dang gol sa med cing bogs 'don med:__rang babs bskyangs pas sa lam spang thob rdzogs:__thams cad gdod ma'i gzhi la byang chub kyang :__dang po'i las can rnams la mtshon slad du:__gegs sel gtso bo mi rtag byang sems sbyang :__bogs 'don rgyal po bla ma'i mos gus bsgom:__skabs su lus sems gnyis ka khong klod la:__yid tsam rlung ni phyir 'dzin dal bar bslab:__rig pa mig gis gsang 'bras dkyil du gtad:__de nyid nam mkha' stong par mdung tshugs gzir:__bsam 'das brjod med 'od gsal rang babs 'char:__dbyings gsum dbyer med pad+ma'i rang zhal mjal:__skabs su sgo yul rlung rig gnad gcun pas:__rdo rje lug rgyud pad+ma'i dngos zhal 'khums:__de nyid gong 'phel dbyings rig tshad la pheb:__chos can kun zad chos nyid lhums su zhugs:__'di dang 'chi kha bar do'i nyams len gnad:__thams cad gcig dril rang ngo shes pa dang :__gcig thog thag chod grol thog gding 'cha' bas:__don gyi man ngag rig pa rjen par bskyang :__sa ma ya:__thun mong gdul bya rnams la phan gdags phyir:__pad+ma'i snang brnyan mtshan nyid ldan pa bzhengs:__o rgyan bdag gi ring bsrel rnam bzhi sogs:__snying po'i dam rdzas sel med srog tu gzhug:__tshig bdun gsol 'debs khri dang 'bum du bzla:__byin chen dbab cing yul dang yul can gnyis:__dbyings rig zung 'jug dgongs pa g.yo med gtad:__sngar las zil dang gzi brjid che 'bar na:__o rgyan bdag dang khyad par cung zad med:__'brel ba thogs tshad rig 'dzin gral du 'khod:__snying po gsang sngags yig 'bru bcu gnyis dang :__rang byung rig pa stong chen yig 'bru drug:__'aHaHsaHshaHmaHhaH__mthing shog ngos la rin chen gser gyis bris:__dgongs pa gtad de myang grol rdzas kyis byug:__smon lam dang bcas gang la btags na de:__'chi kha'i dbugs la sleb pas ngan song thar:__phung po sreg tshe 'ja' 'od ring bsrel 'byung :__de bzhin sra ba'i rdo la rko ba dang :__dar ras la bris g.yo ba'i rlung dang sbyar:__bum chu ril bu dri zhim spos la bzlas:__su yis myangs dang mer bsregs dri tshor dang :__chu bo che la btab nas myangs pas kyang :__smon lam 'brel bas pad+ma 'od du skye:__de sogs o rgyan bdag gi phrin las kyis:__mkha' khyab 'gro ba'i don la brtson pa ni:__rgyal dang de sras rnams kyi gdung 'tshob phyir:__thams cad 'brel tshad don ldan e ma ho:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__gdams ngag snying po'i le'u ste bdun pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__'di ni rang byung pad+ma bdag nyid kyi:__thugs kyi gsang ba rmad byung dwangs ma'i bcud:__sku gsum dbyer med 'od kyi snying po'i gzugs:__snod ldan rnams dang 'bral kha'i zhal chems tshul:__'di yin 'di las gzhan du ma bcos par:__rtse gcig nyams longs brda yi yi ger bris:__mchims phu'i nye 'dabs brag gi sul du sbos:__ma 'ongs rtsub 'gyur dus kyi bar skabs su:__gnubs ban rang gis spyod pa'i smon lam thob:__dri med ming can de dang 'phrad nas kyang :__rang nyams blangs nas ma phyi'i shog ser ni:__'gro 'dul 'phags pa'i thugs kyi ti ka dang :__lhan cig sbas pas rtsub 'gyur yang mtha'i dus:__da lta'i dus kyi lha sras mchog grub rgyal:__gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum pas:__'di nyid blangs nas ring du gsang rgyas gdab:__dus su babs tshe snod ldan mchog la spel:__des kyang nyams blangs rtogs pa'i rtsal chen rdzogs:__kun bzang gdod ma'i sa la phyin par 'gyur:__bcol lo gnyer ro rdo rje nag po ches:__thub par srung shig dam tshig sa ma ya:__badz+ra ma hA kA la sa ma ya rak+Shan+tu:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__sku gsung thugs kyi rgya yod do:__sprul pa'i gter ston dri med kun dgas bsams yas mchims phu'i brag sna seng ge'i gdong nas spyan drangs te slar brag dmar mgrin pa bzang por yang gter du sbas pa/__kho bo pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gnas der ye shes mkha' 'gros dngos su stsal ba'i shog ser las dag par phab pa'o//__//

Footnotes

Other Information