JKW-KABAB-06-CHA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ།
Wylie title slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun ma JKW-KABAB-06-CHA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 3, Pages 49-88 (Folios 1a to 20b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön བཟང་པོ་གྲགས་པ་, རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་, མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (bzang po grags pa, Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can, mchog gyur gling pa)
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun ma. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 49-88. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Colophon

ཞེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཐུགས་དམ་ཞལ་འདོན་དུ་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i thugs dam zhal 'don du 'di ltar bris zhes bka' stsal pa ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge legs su gyur cig

Notes I'm unclear on the specifics of this text. I'm not sure whether or not it's a rediscovery of Zangpo Drakpa's original Le'u bdun ma. And if so was it rediscovered by Khyentse or Chogling? Or is it included here as a preliminary service meant to be included with the mkha' 'gro gsang 'dus practices.
[edit]
༄༅། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལ། ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ རྟེན་བསྐྱེད་དངོས་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དངོས༔ རྩ་བའི་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་དང་༔ ཟ་འོག་བེར་སྨུག་བརྗིད་པར་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་༔ གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་འཆང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་ཏེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀུན༔ འཕྲོ་འདུའི་གཟི་བྱིན་ལམ་མེ་བ༔ མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་དང་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ། གཞན་ཡང་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། བར་ཆེད་ལམ་སེལ་སོགས་གཏེར་ཁ་སྔ་ཕྱི་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དམ་པ་གོང་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གསོལ་འདེབས་གང་རིགས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་བྱ། ༄༅། །ནདསྲམརྐཐས༔གུ་རུ་ན་མོ༔ མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བ་ལ༔ དཔལ་བསམ་ཡས་སུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་བའི་དུས་སུ༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ༔ དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་༔ སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་དང་༔ ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོ་དང་ལྔས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས༔ རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་གལ་ཆེ༔ དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཙོ་ཆེ་བར་གསུངས་གདའ་བས༔ བདག་ཅག་རྣམས་ལ་དང་བ་འདྲེན་པ༔ བྱིན་རླབས་ཆེ་བ༔ གང་ཟག་ཐ་མལ་པ་བློ་རྨོངས་པས་ཚིག་གི་ར་མདར་སྦྲན་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བ༔ གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ༔ ནང་ནུབ་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་འདུས་པ་ཞིག་བདག་ཅག་དང་མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་གསུང་བར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་བཀའ་སྩལ་པ༔ ཉོན་ཅིག་བོད་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདི་འབྱུང་བ་ནི་དཀོན་ཏེ༔ སྔོན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དུས་སུ་ཡང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འདི་མ་གསུངས༔ སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་ཀྱང་མ་གསུངས༔ མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུང་བར་མི་འགྱུར་རོ༔ ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན༔ འགྲོ་བ་རྣམས་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ༔ སྔོན་བསྐལ་པ་ཐོག་མ་ལ་བསྐལ་པ་ཀུན་བཀོད་ཅེས་བྱ་བ་བྱུང་བའི་ཚེ༔ སངས་རྒྱས་སྔོན་བྱུང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་པ་ལ་གསང་སྔགས་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲགས་སོ༔ ད་ལྟར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཤྭཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་ལ་གསང་སྔགས་བྱོན་པའོ༔ ད་སྟེ་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་འདས་པའི་འོག་ཏུ་བསྐལ་པ་མེ་ཏོག་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བའི་ཚེ༔ སངས་རྒྱས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟའི་ང་དང་ཚུལ་མཐུན་པ་ཞིག་འབྱུང་སྟེ༔ དེས་གསང་སྔགས་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ༔ བསྐལ་པ་དེ་གསུམ་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་སྣོད་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ༔ བསྐལ་པ་དེ་གསུམ་མ་ཡིན་པ་དུས་ནམ་ཡང་གསང་སྔགས་མི་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་བས་ན་བསྟན་པ་འདི་ལ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་ཐོབ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ལེ་ལོ་དང་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བ་གལ་ཆེ༔ ད་གསང་སྔགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དགོས་པའི་ཆོས་བཞི་བྱ་བ་ཚང་དགོས༔ དེ་མ་ཚང་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་འཁོར་བར་འཁྱམས་ངེས༔ ངན་སོང་དུ་ལྷུང་ངེས༔ དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན༔ དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་སྤྱད་པས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མ་གསུངས་སོ༔ དགོས་པའི་ཆོས་བཞི་ནི༔ སྒོ་གསུམ་ཐ་མལ་དུ་འཆོར་བ་ལ་འཁྲི་བ་བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པའི་གདམས་ངག་དགོས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་སྟོབས་ཆེ་ན༔ དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་དུ་ཤེས་པའི་གདམས་ངག་དགོས༔ འདུ་འཛི་གཡེང་བའི་དབང་དུ་སོང་ན༔ རེ་དོགས་བར་ཆད་དུ་ཤེས་པའི་གདམས་ངག་དགོས༔ དམ་ཚིག་གཙང་མ་བསྲུང་བ་ལ༔ སྐྱེས་བུས་གཞུ་འགེངས་པ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་དགོས༔ དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནི་ཨུ་དུམྦ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་སྟེ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར༔ གལ་ཏེ་འབྱུང་ཡང་ཡུན་དུ་མི་གནས་སོ༔ དེ་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ༔ ད་ཁྱེད་རྒྱལ་པོས་དབུ་མཛད་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ བསྟན་པ་འདི་ལ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་ཐོབ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས༔ ཚེ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས༔ རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་གཙང་མར་བསྲུང་བ་གལ་ཆེ༔ དེ་མ་བསྲུང་ན་འཚོ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་བཙལ་བས་རེག་ཕུང་གི་དུག་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུའོ༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ལ་དད་པ་དང་བཙོན་འགྲུས་ཤེས་རབ་གསུམ་ཚང་དགོས༔ དད་པ་མེད་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་མི་རུང་༔ བརྩོན་འགྲུས་མེད་ན་ལེ་ལོ་ཅན་ཐ་མལ་དུ་འཆོར༔ ཤེས་རབ་མེད་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོ་དབྱེ་མི་ཤེས༔ གསང་སྔགས་ནི་འགྲོ་བ་དད་གུས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བྱོན་པ་ཡིན༔ དེ་ཡང་རང་ལ་གསང་སྔགས་སྟོན་པའི་བླ་མ་དེ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ཤེས་པས་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་ཐོབ་ཅིག་གསུངས་སོ༔ ཨེ་མ་ཧོཿ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔ བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔ བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔ བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཁ་སྐོང་བརྒྱུད་འདེབས་ནི། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོངས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཡང་སྤྲུལ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིངྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔རིགས་འཛིན་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཀུན་སྤངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བརྒྱུད་འཛིན་བསོད་ནམས་མཆོག་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མཚུངས་མེད་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དྲིན་ཅན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱལ་དབང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མཁས་གྲུབ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཡི་དམ་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཆོས་སྐྱོང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འདི་ཕྱི་བར་དོ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ སྐྱེ་མེད་སྙིང་པོ་ལོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ དེ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ བདག་དང་མ་འོངས་པའི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ༔ དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ༔ ཚེ་འདིའི་བར་ཆད་སེལ་བ༔ ཕྱི་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ༔ ནང་ནུབ་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོས་ཤིག་ཞུ་ཞེས་ཞུས་སོ༔གུ་རུའི་ཞལ་ནས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་གསོན་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ༔ ཏཾ༔ ཐཱམཱཏྲ།ཏྱ།༔ ཨེ་མ་ཧོཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་ལ༔ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་བསྟན་པ་རྣམ་གསུམ་བྱོན༔ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་འདིར༔ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་བྱོན༔ བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འོག་མིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིས༔མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་བཀའ་གོ་ལོག་པ་ལས༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཉམ་ཐག་གཟིགས༔ ཐུགས་རྗེ་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དམ་པ་རུ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀའ་བགྲོས་མཛད༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡིས༔ ལོག་པ་བདུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འདུལ་བར་མཛད༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རི་བོ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རྩེར༔ བདུད་པོ་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་དྲག་པོས་བསྒྲལ༔ སྲིན་མོ་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྦྱོར་བ་མཛད༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་དང་པོ་དེ་ནས་བྱོན༔ གདུལ་བྱ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔ དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཡབ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ གཏི་མུག་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཡོན་ཏན་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ གསུང་གི་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྱང་ཕྱོགས་ལས་རབ་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཕྲིན་ལས་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཀརྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ན༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིགས་ལྔ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཐུགས་རྗེ་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ན༔ མ་བདུད་དྲེགས་པ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་མ་མོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཆེ་མཆོག་མ་མོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ན༔ མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་འབར་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མཐིང་ནག་ཨེ་ལས་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་ན༔ གཤིན་རྗེ་ཆུ་གླང་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ གཤེད་པོ་ཁྲོ་བོ་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ན༔ བདུད་ནག་ཕོ་མོ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ན༔ ཕོ་བདུད་དྲེགས་པ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོའི་སྐུ༔བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ན༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དུར་ཁྲོད་རྔམ་བརྗིད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ན༔ ཏི་ར་གན་རྐྱལ་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡུམ་ཆེན་ཁྲོ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔ རྒྱུ་འབྲས་བདེན་པས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་༔ སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས༔ ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཤ་ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ རྒྱལ་བའི་དགོངས་པས་འགྲོ་དྲུག་རང་གྲོལ་མཛད༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་མ་མོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་སྐུ་ཡིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ སྐུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གནས་ཆེན་རི་བོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ སངས་རྒྱས་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་གསུང་གིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ གསུང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གནས་མཆོག་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ ཐུགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྟེང་ཕྱོགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་དུ༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གནས་སུ་གསང་སྔགས་བྱོན༔ ཚོམ་བུ་འབུམ་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ ལྷ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འོག་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་རུམ་དུ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོའི་གནས་སུ་གསང་སྔགས་བྱོན༔ ཚོམ་བུ་འབུམ་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་སངས་རྒྱས༔ ཀླུ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རི་རྒྱལ་མེ་རི་འབར་བའི་རྩེ་མོ་རུ༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་གནས་སུ་གསང་སྔགས་བྱོན༔ གང་ཟག་ལས་ཅན་མ་ལུས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ མི་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ འཛམ་བུ་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མང་པོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྤྲུལ་དང་༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རིག་འཛིན་བྱང་སེམས་ལ༔ བདག་ཅག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚེ་འདིའི་ཁེ་གྲགས་དང་འདུ་འཛིའི་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་ཡིན༔ དམ་ཚིག་གི་རྩ་བ་མོས་གུས་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཡིན༔ དེ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་པས༔ བརྩོན་འགྲུས་ཅན་གྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་ན༔ ཚེ་འདིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་འདིར༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསང་སྔགས་བྱོན་པ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ གསུང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གིས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་མངའ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཉིད་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་བདག་འདྲ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གཞན་ནས་བཙལ་དུ་མི་རྙེད་པར་འཁུམས་ལགས་པས༔ བདག་ལ་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་འདུས་པ༔ དོན་ཟབ་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ༔ གུ་རུ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ལྟར་གཡོ་ནུས་པ༔ བདག་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔ གུ་རུ་ཉིད་སླར་ཨོ་རྒྱན་དུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ནས་ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་བྱོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་རློབ་ནུས་པ་ཞིག་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས༔ བཀའ་སྩལ༔ ཉོན་ཅིག་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ༔ ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་རྟོག་པ་ཁ་འབྱམས་ཤིང་གཉིས་སྣང་གི་རྟོག་པ་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་འཁྲུལ་པ་ཡིན༔ ང་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར༔ སྤྲུལ་སྐུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀའ་བསྒྲོས་ཏེ་ལྷོ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བྱོན༔ ཁྱད་པར་བོད་དུ་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་བྱ་བ་དང༔ གསང་སྔགས་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར༔ རིན་ཆེན་མཚོ་གླིང་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལས༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བརྡ་ཡིས་འོངས༔ གང་ཞིག་ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་དད་པ་ཅན༔ བདག་ལ་གདུང་བའི་སེམས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན༔ རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་གྱིས༔ སངས་རྒྱས་གཞན་བས་བདག་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་མྱུར༔ མཚོ་རྒྱལ་མོས་པས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེའི་དུས་སུ་ཞལ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གཟིགས་ཏེ༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་པས་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ༔ ཕྱག་གཡོན་པ་ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ༔ འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཤེད་ན༔ གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་ཟ་བྱེད་སྲིན་པའི་ཡུལ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ གླིང་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་འདས་པའི་དུས༔ མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་རྫས་བརྒྱད་ལ༔ གསང་སྔགས་འབྱོན་པའི་གནས་བརྒྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཙིཏྟ་ཨོ་རྒྱན་གནས་སུ་བབས་པ་ལས༔ རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་གླིང་༔ གསང་སྔགས་བརྡ་ཡི་རང་སྒྲ་དི་རི་རི༔ གནས་དེར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ཙིཏྟའི་དབྱིབས༔ རྩ་བ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གནས་སུ་ཟུག༔ སྐེད་པ་ལྷུན་ཆགས་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ན་བརྗིད༔ རྩེ་མོ་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྙེགས་པ་འདྲ༔ རི་རྒྱལ་ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔དཔལ་གྱི་རི་བོ་འབར་བའི་རྩེ་མོ་ན༔ ཤར་ཕྱོགས་ཤེལ་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་བཻཌཱུརྻ༔ ནུབ་ཕྱོགས་རཱ་ག་བྱང་ཕྱོགས་ཨིནྡྲའི་མདོག༔ ཕྱི་ནང་མེད་པར་གསལ་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ཕོ་བྲང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གཞལ་ཡས་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དང་༔ སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ༔ ཁྱམས་དང་གྲུ་ཆད་གློ་བུར་རིགས་བཞི་ཡང་༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་ཡི་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ༔ ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྩིག་པ་འདོད་སྣམ་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དང་༔ དྲྭ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་གསལ༔ སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་ཆོས་འཁོར་རྒྱན་རྣམས་ཀུན༔ སྣ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་མཛེས་པར་རྒྱན༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་མིག་དང་༔ འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔས་ཕྱི་ནང་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ མེ་ཏོག་པདྨའི་འོད་ཀྱིས་བར་སྣང་ཁེངས༔ གནས་དེ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཐོབ༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་དེ་ཡི་ནང་ཤེད་ན༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་སྡོང་པོ་ལ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དོན་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར༔ སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་རྣམས་མ་ངེས་ཀྱང་༔ ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལས་གཟི་མདངས་ཆེ༔ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བས་ཀྱང་བརྗིད་རེ་ཆེ༔ ཡ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཐུགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པས་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགྱེད༔ སྤྱན་རྩ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་འཁྱིལ་ཞིང་གཟིགས༔ ནམ་མཁའི་གློག་ལས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར༔ དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ནམ་མཁའི་ཀློང་དང་མཉམ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྱད་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ ཞལ་འཛུམ་མཛེས་པའི་མདངས་ལྡན་ཡ་ལ་ལ༔ འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བས་གསུང་གི་གདངས་སྒྲ་ཆེ༔ གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྒྲ་དི་རི་རི༔ ཚངས་པའི་གསུངས་དབྱངས་སྒྲོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ན༔ ལོག་པའི་དགྲ་བགེགས་བརྫིས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ རིགས་ལྔ་བདེ་གཤེགས་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས༔ སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕྱོགས་བཞི་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རིགས་བཞིའི་གིང་དང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་ཚོགས༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དུར་ཁྲོད་ཆས་དང་ལྡན༔ མཛེས་པའི་རྒྱན་ལྡན་རོལ་པའི་སྟབས་སུ་བཞུགས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གཞལ་ཡས་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་བཞིའི་བར་ཁྱམས་དང་༔ གྲུ་ཆད་གློ་འབུར་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོས་ཁེངས༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་མང་པོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབུལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འདོད་སྣམ་ལ༔ མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུར་གཏིབས༔ འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་མཆོད་པས་འཇིག་རྟེན་ཁེངས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པས་བདེ་གཤེགས་མཆོད༔ ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གཞལ་ཡས་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་ན༔ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་བསྒོ་བའི་བཀའ་ཉན་མཛད༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དང་ཕོ་ཉར་འགྱེད༔ བདུད་དང་མུ་སྟེགས་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་འདུལ༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ དགོངས་ཤིག་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས༔ རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དབུ་སྐྲ་མཛེས་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་མང་པོ་སི་ལི་ལི༔ དུར་ཁྲོད་རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ སྒྲ་དང་རོལ་མོ་མང་པོ་འུ་རུ་རུ༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཧཱུྃ་སྒྲ་དི་རི་རི༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔས་གར་བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ གིང་ཆེན་དཔའ་བོས་བྲོ་བརྡུང་ཁྲབས་སེ་ཁྲབ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ ཆོས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་ལས་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཞུབ་ཆེན་སྟོང་གི་སྒྲ་སྐད་སི་ལི་ལི༔ གཡས་ན་ཕོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤ་ར་ར༔ གཡོན་ན་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤ་ར་ར༔ བར་སྣང་ཐམས་ཅད་དར་གདུགས་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་ངད་ལྡང་ཐུ་ལུ་ལུ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་བརྡ་སྐད་དི་རི་རི༔ གིང་ཆེན་དཔའ་བོའི་བཤུག་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ ཧཱུྃ་གི་སྣང་གླུ་མང་པོ་དི་རི་རི༔ ཕཊ་ཀྱི་བརྡ་སྐད་དྲག་པོ་སངས་སེ་སང་༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ལ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་འདུལ་བ་དང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ༔ མཚོ་རྒྱལ་དེ་ལྟར་མོས་པས་གསོལ་བ་ཐོབ༔ པད་འབྱུང་བདག་ལ་འགྲོ་བའི་དོན་ལས་མེད༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འོང་༔ དད་པ་ཅན་ལ་དངོས་སུ་ལུང་སྟོན་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ གུ་རུའི་ཞལ་ནས༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པས་དང་བ་འདྲེན༔ ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་དད་པ་སྐྱེ༔ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་དད་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག༔ སེམས་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བས་བསམ་པ་འགྲུབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ བདག་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ༔ སྣང་བ་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་གསལ་བ༔སྒྲ་གྲགས་ཚད་ཡི་དམ་ལྷའི་གསུང་དུ་གོ་བ༔ རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས༔ བཀའ་སྩལ་པ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ རིག་ལྔའི་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ འགྲོ་དྲུག་དོན་མཛད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐུ༔ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ༔ རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ གྲགས་ལྡན་མཆོག་སྐྱོང་གནོད་སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང་༔ བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོ་དང་༔ དྲི་མེད་གྲགས་པ་ལས་ཅན་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ རིག་འཛིན་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ཏེ༔ རིག་འཛིན་རིག་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ཤྲཱི་སེདྷའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ རྫོགས་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱལ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་༔ སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཇམ་དཔལ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་༔ རོ་ལངས་བདེ་བའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ སྐུ་ཡི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་གརྫུ་ན་དང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་༔ ཧཱུྃ་ཆེན་ཀ་རའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་མང་པོ་དང་༔ མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཡོན་ཏན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་དང་༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཕྲིན་ལས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མ་རྒྱུད་ལྷ་མོ་ཡོངས་འཁྱུད་བདེ་མ་དང་༔ དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ སྲིད་པ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བཅོམ་ལྡན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་དགོངས་པ་ཡིས༔ རཾ་བུ་གུ་ཧྱ་ཙནྡྲའི་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ མཆོད་བསྟོད་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤིནྟཾ་གརྦྷ་དང་༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་ལ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ དྲག་སྔགས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡི༔ ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལི་ལ་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ནས༔ རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྔགས་མ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཛམ་གླིང་བོད་ཀྱི་ལས་ཅན་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྔགས་འདུས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་བར་དུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ རྒྱུ་འབྲས་དོན་སྟོན་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ གང་ཟག་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ དུས་ཚོད་འདི་ནས་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མའི་བར༔ གསང་སྔགས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན༔ གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འདི་ལྟར་མིག་གི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྣང་ཡང་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག༔ གཟུང་འཛིན་དག་པ་གསལ་སྟོང་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འདི་ལྟར་རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་ཡི༔ སྙན་དང་མི་སྙན་འཛིན་པའི་སྒྲ་རྣམས་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་བསམ་མནོ་བྲལ་བའི་ངང་ལ་ཞོག༔ གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་རྒྱལ་བའི་གསུང་༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འདི་ལྟར་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུ་བ་ཡི༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང་༔ སྔོན་བསུ་རྗེས་དཔྱོད་བློ་ཡིས་བཅོས་མི་གཞུག༔ འགྱུ་བ་རང་སར་བཞག་པས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ རིག་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕྱི་ལྟར་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དག་པ་དང་༔ནང་ལྟར་འཛིན་པའི་སེམས་ཉིད་གྲོལ་བ་དང་༔ བར་དུ་འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་རུ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ བདག་འདྲའི་རང་རྒྱུད་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དེ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིག་པའི་བཙན་ས་ཟུངས༔ བདག་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བདེ་ཆེན་གནས་སུ་སྤྱོད༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་གསུང་༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཐུགས༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ༔ ཁྱོད་ལས་ལྷག་པ་གཞན་ན་མེད༔ བདག་དང་མ་འོངས་དོན་ཆེད་དུ༔ ཉིད་ཀྱི་བྱོན་ཚུལ་མཛད་ཚུལ་ལ༔ བརྟེན་ནས་དང་བ་འདྲེན་པ་དང་༔ ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་སྐྱེ་བ་ཡི༔ གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་གསུང་༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གནང་བ་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་སོ༔ བཀའ་སྩལ་པ༔ ཉོན་ཅིག་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ང་ཡི་རྣམ་ཐར་མཛད་ཚུལ་ནི༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བརྗོད་མི་ལང་༔ འོན་ཀྱང་འཛམ་གླིང་བོད་ཡུལ་དུ༔ སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་བྱས་པའི་ཚུལ༔ ཅུང་ཞིག་བཤད་ཀྱིས་གུས་པས་ཉོན༔ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་སྲིན་པོའི་ཡུལ༔ སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོ་གནས་པའི་ཁང་སྟེང་དུ༔ པདྨ་འབར་བའི་སྡོང་པོའི་རྩེ་ལས་འཁྲུངས༔ རང་བྱུང་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕ་དང་མ་མེད་ཁྱེའུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལས་བྱོན༔ མ་རིགས་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ སྤྲུལ་སྐུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལས་ཅན་རྒྱལ་པོ་ཨནྡྲི་བྷུ་ཏི་ཡིས༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ནས་རྙེད་དེ་བྱོན༔ དད་པས་སྤྱན་དྲངས་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་མཛད༔ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ་ལ་བཀོད༔ རྒྱལ་པོ་ཐོར་ཅོག་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ༔ རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་མཛད༔ ཏ་ན་ག་ནའི་སྦྱོར་སྒྲོལ་དགོངས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས༔ ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཕྱོགས་བཞིའི་དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་མཛད༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞལ་མཐོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ནམ་མཁའི་གཟའ་ཆེན་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་བཀོལ༔ རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྲག་དམར་བྱ་ཁྱུང་ཚལ་གྱི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན༔ རྣལ་འབྱོར་ཡོ་གའི་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད༔ ཡོ་གའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་པའི༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་བཞིའི་གནས་ཆེན་དུ༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོའི་སྤྱན་སྔར་བྱོན༔ ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད༔ མཁས་པ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབསཿ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྱུར༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཟ་ཧོར་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་ཆོས་ལ་བཙུད༔ ཡ་མཚན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན༔ རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་གང་བར་མཛད༔ པདྨ་སཾ་བྷའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ༔ གཤེད་མས་མེ་ཡི་དབུས་སུ་བསྲེགས་པ་ཚེ༔ མེ་དཔུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་ཏེ་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན༔ ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བཀོད༔ སྲས་མཆོག་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འོག་མིན་གནས་དང་བདེ་ཆེན་དུར་ཁྲོད་དང་༔ ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས་དང་པདྨ་བརྩེགས་ལ་སོགས༔ རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་དྲུང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ༔ མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་ལྔ་བརྒྱའི་རྩོད་པ་བཟློག༔ ངན་སྔགས་བདག་པོ་མུ་སྟེགས་ཐོག་གིས་བསྒྲལ༔ འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ༔ བར་ཆད་བགེགས་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པས་བསྒྲལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་གནས་དེར་ཐོབ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་དོན་ལ་བྱོན་པའི་ཚེ༔བོད་ཀྱི་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ བསམ་ཡས་མངའ་གསོལ་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་བསྒྲུབས༔ བོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་གང་བར་མཛད༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ལས་ཅན་རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་སྨིན་པར་མཛད༔ གསང་སྔགས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་རྒྱས་པར་མཛད༔ བཀའ་དྲིན་བསམ་ལས་འདས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ གདུག་པའི་མུ་སྟེགས་བདུད་དང་དམ་སྲི་བཏུལ༔ གནས་ཆེན་གངས་བྲག་རྣམས་ལ་གཏེར་ཆེན་སྦས༔ མ་འོངས་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བོད་ཀྱི་གངས་ཆེན་བཞི་ལ་སྒྲུབ་ཁང་མཛད༔ བྲག་ཕུག་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་ཡང་དབེན་མཛད༔ ཕྱོགས་བཞིའི་བྲག་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་རྗེས་བཞག༔ གྲགས་པའི་མཚོ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་རྗེས་བཞག༔ འགྲོ་དྲུག་སྒྲིབ་སྦྱོང་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁའི་བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་བཞག༔ སྐུ་ཚབ་གཏེར་ལྔ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བཞག༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མཐའ་རུ་རྒྱས་པར་མཛད༔ བོད་ཀྱི་ལྷ་གཅིག་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་དཔལ་རིའི་རྩེར༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་མང་པོའི་རྒྱལ་པོ་མཛད༔ ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ བོད་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ དྲིན་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ༔ ལས་ངན་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔ ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་ཅིང་གསོལ་འདེབས་ན༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལེགས་པར་གུས་པས་ཉོན༔ ང་ཡི་རྣམ་ཐར་དྲན་ཅིང་གསོལ་བ་ཐོབ༔ ཚེ་འདིར་པདྨ་ང་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབ༔ ཕྱི་མ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་པར་ངེས༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོས་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ དུས་མ་འོངས་པ་ལྔ་བརྒྱ་སྙིགས་མ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་གྱི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཤ་སྟག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པར་གསུངས་གདའ༔ དེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུ་ཞེས་ཞུས་སོ༔ བཀའ་སྩལ་པ༔ ཉོན་ཅིག་མུ་ཁྲི་བཙད་པོ༔ ཚ་ལའི་ཡུལ་མེད་ན་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ནུས་པ་མི་འགོ༔ དད་པའི་ཞིང་ས་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ༔ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་བློ་མ་ཁེལ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱང་རིང་༔ ཉོན་ཅིག་ལྷ་སྲས༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད་དེ༔ འགྲོ་དྲུག་དུག་ལྔའི་བདག་འཛིན་སྟོབས་ཆེ་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མ་གྱུར༔ ལྷ་སྲས་རང་ཡང་བོད་འབངས་ཕྱི་མ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་འདོད་ན༔ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་དད་པ་བརྟན་པར་གྱིས༔ བློ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་ཞལ་ཆེམས་བུ་འབངས་ལ་ཞོག༔ དུས་རྒྱུན་དུ་མོས་པས་འདི་ལྟར་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་སོ༔ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ མེ་ཏོག་པདྨ་འབར་བའི་སྡོང་པོ་ལ༔ ཕ་དང་མ་མེད་རང་བྱུང་ཤུགས་ལས་བྱུང་༔ རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ རང་བྱུང་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ རང་བྱུང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པར་བྱོན༔ ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལས་གཟི་མདངས་ཆེ༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགྱེད༔ ཡ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ མ་ཆགས་པདྨའི་སྡོང་པོའི་རྩེ་ལས་འཁྲུངས༔ འབྲུག་ཆེན་སྟོང་གི་སྒྲ་བས་གསུང་གདངས་ཆེ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་ཀློང་ལས་སྐྱེས༔ ནམ་མཁའི་གློག་ལས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར༔ དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ༔ ཅིར་ཡང་ས་ལེའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ༔ ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔ འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་གསལ༔ སྐད་ཅིག་དྲན་པས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་འདྲེན༔ ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་དབང་གིས་དོན་མཛད་པའི༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡིས༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ ནམ་མཁའི་སྐར་ལྟར་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཀྱང་༔ བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་དུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ བོད་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་འཁོར་གྱི་ཞུ་བ་པོ་རྣམ་པ་ལྔས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕུལ༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་ཞུས་པ༔ ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ འདི་ལྟ་བུའི་གསོལ་འདེབས་ཁྱད་པར་ཅན་གསུངས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་གང་ཟག་ཐ་མལ་པའི་ཅ་ཅོའི་སྒྲ་མི་གདགས་ཤིང་༔ དུས་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པས༔ སློབ་དཔོན་ཉིད་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ན༔ ངག་གི་གདངས་ཇི་ལྟར་དུ་གདགས་ལགས་ཞེས་ཞུས་སོ༔ བཀའ་སྩལ་པ༔ ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་རྣམས༔ དད་གུས་མོས་པས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བའི་དབྱངས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཁྱེའུ་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་གདུང་དབྱངས་ལ༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུའི་གདངས་ལྟར་སྙན་པ་ཡིས༔ ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་རྣམས་སུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ མ་འོང་ཐ་མའི་དུས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ༔ ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ འགྲོ་དོན་ཆེར་སྤྱོད་ལྷག་པར་ང་ལ་མོས༔ ཐེ་ཚོམ་ཆུང་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་སྐྱོབ༔ དེ་འདྲའི་ལས་ཅན་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་འབྱུང་༔ ཞེས་པའི་ལས་ཅན་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ སཱམཱགཐ༔ ན་མོ་གུ་རུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ༔ གུང་ཐང་ལ་ཐོག་ཏུ་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས༔ ཞབས་སྤྱི་བོས་གཏུགས༔ ན་བཟའི་བསླེ་མོ་ལ་འཇུས་ཏེ་སྤྱན་ཆབ་ཕྱུངས་ནས་བཤུམ་ཞིང་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བ༔ ཀྱེ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ༔ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གངས་འགྲམ་འདིར༔ བདག་གི་བུ་བརྒྱུད་གནས་བྱས་ཏེ༔ དམངས་སུ་འབེབས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ བདག་གི་བུ་བརྒྱུད་སུ་ལ་རེ༔ ལས་སུ་དམག་དང་འཁྲུགས་པ་བྱེད༔ དབེན་གནས་གཉན་པོ་འདྲལ་བ་དང་༔ རི་ཀླུང་ཇག་པའི་རྒྱུག་ས་བྱེད༔ ཆོས་ལ་སྒྲུབ་ལོང་མེད་པས་ན༔ བླ་མཆོད་རྣམ་གཉིས་འོ་རེ་བརྒྱལ༔ ཕྱིས་འབྱུང་དད་ལྡན་སྙིང་རེ་རྗེ༔ གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཁྲུགས་ཁང་བྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་བཤིག༔ དམ་རྫས་མི་ནག་སྐྱེ་བོས་སྤྱོད༔ དབེན་སར་བོན་གྱིས་བསྭོ་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཆོས་འཁོར་འཇིག་ལ་ཐུག་པ་ན༔ དམ་པའི་རྟེན་རྣམས་འོ་རེ་བརྒྱལ༔ ཆོས་འཁོར་བཀའ་སྲུང་སུ་ལ་རེ༔ ཆེ་བཙུན་ཟས་ངན་དུག་གིས་གསོད༔ མི་ཆེན་སྲོག་ལ་ཧུར་ཐུམ་བྱེད༔ ཡ་རབས་མནོང་པོས་དམངས་སུ་འབེབས༔ སྙིང་བརྩེའི་གྲོགས་ཀྱིས་བློ་བརྐུ་ན༔ བོད་ཀྱི་ཞང་བློན་སྙིང་རེ་རྗེ༔ རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་གཅེས་སུ་ལ་རེ༔ ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་དར༔ མཐའ་ཡི་མི་བཞི་དབུས་སུ་ཤོར༔ འདྲེ་བགེགས་འབྱུང་པོས་ཚ་རག་གཏོང་༔ ཅི་མི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་ན༔ བོད་འབངས་སྡུག་བསྔལ་སྙིང་རེ་རྗེ༔ སྐྱབས་མེད་སེམས་ཅན་སུ་ལ་རེ༔ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དགུང་ལ་གཤེགས༔གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་གནས་ལ་གཤེགས༔ མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་བོད་དུ་བོར༔ ཡབ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་ཐུང་ལགས་སོ༔ གུ་རུ་ཐུགས་རྗེ་ཆུང་ལགས་སོ༔ བདག་གི་བསོད་ནམས་ཆུང་ལགས་སོ༔ ཆོས་འཁོར་བསྟན་པ་ཉམས་ལགས་སོ༔ བོད་འབངས་སྐྱིད་པ་ཟད་ལགས་སོ༔ ཡབ་དང་གུ་རུ་བཞུགས་དུས་སུ༔ མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་མི་འགུམ་པ༔ བདག་གི་བློ་གཏད་སུ་ལ་འཆའ༔ སྙིང་བརྩེའི་གྲོས་ནི་སུ་ཡིས་འདེབས༔ དམ་པའི་ཆོས་ནི་སུ་ལ་ཞུ༔ འཆི་དུས་འཕོ་བ་སུ་ཡིས་འདེབས༔ བར་དོའི་སྡུག་བསྔལ་སུ་ཡིས་སེལ༔ སྒྲིབ་སྦྱོང་ཕྲིན་ལས་སུ་ཡིས་མཛད༔ ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཐུགས་རྗེ་ཆུང་༔ ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་ཅིང་ལྷ་སྲས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ལོ༔ དེ་ནས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་སྙན་ཁུང་དུ་ལྗགས་ཀྱི་ཆབ་གཏོར་ནས་དྲན་པ་གསོས༔ ལྷ་སྲས་ཀྱི་དབུ་སྐུ་པང་དུ་བླངས་ཏེ༔ འདི་སྐད་གསུང་སོ༔ ཉོན་ཅིག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དད་པ་ཅན༔ ལས་ཅན་མོས་གུས་ལྡན་པ་ང་ཡི་བུ༔ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐུ་ཚེ་མཐའ་རུ་འཁྱོལ༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ བདག་ནི་ད་དུང་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་མཆི༔ དད་པ་ཅན་ལ་དངོས་སུ་དམ་ཆོས་སྟོན༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ༔ ང་ཡི་ཞལ་མཐོང་ཙམ་ལ་འདག་པར་ངེས༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་གསུམ་དུ༔ ང་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་སྡུག་སྔལ་སེལ༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ འདི་ནས་སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་འགྲོ་དོན་མཛོད༔ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་བྱོན༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གངས་རིའི་འདབས་འདི་རུ༔ ཉིད་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཕྱི་མ་འབྱོན་པ་རྣམས༔ གདུང་རྒྱུད་མ་ནོར་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས༔ ང་ཡི་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཟིགས༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ དབེན་གནས་ཆོས་མཛད་དད་གུས་ལྡན་པ་ཡིས༔ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཐུགས་རྗེའི་གདུལ་བྱ་རྣམས༔ ང་ཡི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་ལགས་ཀྱི༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ སྐལ་མེད་སྡིག་སྤྱོད་ལོག་ལྟ་བདུད་ཀྱི་རིགས༔ རྟོག་དཔྱོད་འགྲན་སེམས་ནག་པོའི་སེམས་ཅན་ནི༔ བདག་གིས་མི་སྐྱོབ་ལས་ངན་དག་ལ་སྤྱོད༔ ད་ལྟའི་ནང་བློན་ནག་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱང་༔ རྗེ་ཡི་ཐུགས་དཀྲུགས་བདག་གི་དམ་ལས་ཉམས༔ ད་དུང་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ངེས་པར་འགྲོ༔ འོན་ཀྱང་ང་ཡི་ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་པས༔ ཐ་མ་ལས་ངན་དག་ནས་བདག་གི་གདུལ་བྱར་སྐྱེ༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ དུས་ངན་ཐ་མ་མཐར་ཐུག་སླེབ་ཀ་རུ༔ རི་བོ་བཀྲ་བཟང་ཞེས་བྱའི་ཤར་འདབས་སུ༔ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཅིག་གི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔ ང་ཡི་གཏེར་འདོན་ལྷ་སྲས་གདུང་བརྒྱུད་སྐྱོབ༔ ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ དུས་ངན་ཐ་མའི་སེམས་ཅན་ཟོག་པོས་འདུལ༔ དེ་ཡི་སྐྱོན་གྱིས་ལོག་ལྟའི་འདམ་ལ་ཚུད༔ ཆོས་དང་ཆོས་འདྲ་མི་བྱེད་ཐེ་ཚོམ་ཆེ༔ རི་བོ་བཀྲ་བཟང་འདབས་སུ་འབྱུང་བ་དེ༔ གསང་སྔགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དང་མཚུངས༔ དགེ་བའི་ཚུལ་སྤྱོད་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་སྐྱོབས་པར་ངེས༔ཐུགས་ངལ་མ་མཛད་ལྷ་སྲས་བོད་ཀྱི་རྗེ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ༔ གུ་རུའི་ཞལ་ནས༔ ལྷ་སྲས་ཉིད་བུ་འབངས་ཀྱི་དོན་དུ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བས༔ ངས་རྒྱལ་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་དུས་སྙིགས་མའི་མཐར་ཐུགས་པའི་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་ཀྱི༔ ལྷ་སྲས་རང་བུ་འབངས་ལ་ཞལ་ཆེམས་འདི་ལྟར་དུ་ཞོག་ཅེས་གསུངས་སོ༔ རིགས་བཟང་ཁུངས་བཙུན་འོད་གསལ་ལྷ་ཡི་བརྒྱུད༔ མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་མན་ཆད་གདུང་བརྒྱུད་མ་ཆད་བར༔ བདག་གི་ཐུགས་རྗེས་རྒྱུན་དུ་བཟུང་ལགས་ཀྱི༔སྡིག་སྤྱོད་གྲོགས་དང་བློན་པོའི་ཁར་མ་བཏང་༔ རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱིས་འཚོ་བར་མཛོད༔ ཆོས་མེད་དྲེད་པོ་ཟོལ་ཟོག་གཡོ་སྒྱུ་ཅན༔ སྙིག་དུས་འབྱུང་བས་ཚར་ཆོད་ཆོས་ཁྲིམས་ཚུགས༔ ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་བར་འགྱུར༔ སྐུ་སྲོག་ཉེན་ཞིང་མངའ་ཐང་འཕྲོག་པ་དང་༔ རྒྱལ་པོ་དམངས་སུ་འབེབས་པའི་གལ་བྱུང་ན༔ ལྷ་སྲིན་དཔང་དུ་ཚུགས་ལ་བཟློག་པ་མཛོད༔ སྙིགས་དུས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོར་སྙིང་བརྩེའི་ཕྱིར༔ བྲག་རི་དུག་སྦྲུལ་སྤུངས་འདྲའི་སྐེད་པ་ལ༔ ལྷ་སྲས་གདུང་བརྒྱུད་སྐྱོབ་པའི་མན་ངག་བདོག༔ དེ་དུས་སྐྱེ་འགྲོ་མི་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་ཆེ༔ ལོག་ལྟ་མ་བྱེད་ང་ཡི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས༔ གུང་ཐང་རྒྱལ་པོའི་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འགྲུབ༔ སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་བདག་གིས་སྐྱོབ་མི་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ གུ་རུའི་ཞལ་ནས༔ ལྷ་སྲས་ཀྱི་གདུང་རབས་ཐ་མ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་དུ་ང་ཡི་གཏེར་གྱིས་སྐྱོབ་པའི་དུས་སུ༔ བོད་སྡུག་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་ཡིན་ཏེ༔ སེམས་ཅན་ལ་ཅི་མི་འདོད་པ་འབྱུང་༔ སྟེང་ལྷ་སྲིན་འཁྲུགས༔ འོག་ཀླུ་གཉན་འཁྲུགས༔བར་གཞི་བདག་འཁྲུགས༔སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་འཁྲུགས༔དམངས་ཕལ་པ་འཁྲུགས༔ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས༔ དེའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མཐའ་ལ་ཐུག༔ ཡི་དམ་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་ཡལ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རི་རབ་ལ་ཞལ་གཟིགས༔ སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱིད་པ་ཟད་པ་ཡིན༔ གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་ཡོན་མཆོད་རྗེ་འབངས་རྣམས༔ང་ཡི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས་ལ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ལ་སྤྱོད༔ པདྨ་བདག་གི་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་ལ་སྟོབས་ཆེ་བ་དེའི་དུས་སུ་འབྱུང་ངོ་༔ དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན་བླ་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་བཛྲ་གུ་རུའི་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱས་མཐར༔ བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས༔ འོད་ཟེར་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་འཕྲོས༔བདག་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་དག༔ ལམ་བཞི་བསྒོམ་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར༔ མཐར་ནི་རང་ཐིམ་དབྱེར་མེད་ངང་༔ བློ་འདས་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག༔ ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔ འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ༔ དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ་བོ། ཞེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཐུགས་དམ་ཞལ་འདོན་དུ་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun ma bzhugs so//@#/__/na mo gu ru/__o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed la/__thog mar skyabs su 'gro ba ni/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__sems bskyed ni/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:__lan gsum/__yan lag bdun pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chag sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__rten bskyed dngos ni/__mdun gyi nam mkhar 'od lnga'i klong :__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__sku gsum rgyal ba 'dus pa'i dngos:__rtsa ba'i bla ma pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams:__pad zhwa gsang phod chos gos dang :__za 'og ber smug brjid par gsol:__phyag g.yas rdo rje rtse lnga dang :__g.yon pas b+han+d+ha tshe bum bsnams:__gru mo g.yon na kha T+wAM 'chang :__rdo rje'i skyil krung dang bcas te:__sku gsung thugs kyi dkyil 'khor las:__rtsa gsum chos srung rab 'byams kun:__'phro 'du'i gzi byin lam me ba:__mngon sum bzhin du bzhugs par gyur:__ces gsal btab la/__gsol 'debs le'u bdun ma dang bsam pa lhun grub ma/__gzhan yang tshig bdun gsol 'debs dang*/__bar ched lam sel sogs gter kha snga phyi las byung ba dang*/__dam pa gong ma'i rdo rje'i gsung tshogs byin rlabs can gyi gsol 'debs gang rigs mos gus gdung shugs drag pos bya/__@#/__/nadasramarkathas:gu ru na mo:__me pho rta'i lo rgyal gyi zla ba la:__dpal bsam yas su tshogs kyi mchod pa rgya chen po btang ba'i dus su:__slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas la:__dge slong nam mkha'i snying po dang :__rgyal po khri srong lde'u btsan dang :__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal dang :__sna nam rdo rje bdud 'joms dang :__lha sras mu khri btsad po dang lngas phyag dang bskor ba byas:__rin po che'i maN+Dal phul nas zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__gsang sngags kyi chos gsungs pa thams cad kyi nang nas dam tshig bsrung ba gal che:__de'i nang nas kyang bla ma la gsol ba 'debs pa gtso che bar gsungs gda' bas:__bdag cag rnams la dang ba 'dren pa:__byin rlabs che ba:__gang zag tha mal pa blo rmongs pas tshig gi ra mdar sbran pas gsang sngags kyi lha rnams kyi thugs dam skong ba:__gu ru nyid kyi byin rlabs 'jug pa:__nang nub tu gsol ba 'debs pa la tshig nyung la don 'dus pa zhig bdag cag dang ma 'ongs pa'i sems can rnams la sangs rgyas nyid kyis gsung bar zhu zhes zhus pas:__slob dpon chen pos bka' stsal pa:__nyon cig bod kyi skal ldan rnams:__gsang sngags kyi theg pa 'di 'byung ba ni dkon te:__sngon sangs rgyas 'od srung chen pos chos kyi 'khor lo bskor ba'i dus su yang gsang sngags rdo rje theg pa 'di ma gsungs:__sangs rgyas bye ba phrag brgyad cu rtsa bzhis kyang ma gsungs:__ma 'ongs pa'i sangs rgyas rnams kyis kyang gsung bar mi 'gyur ro:__ci'i phyir zhe na:__'gro ba rnams snod du ma gyur pa'i phyir ro:__sngon bskal pa thog ma la bskal pa kun bkod ces bya ba byung ba'i tshe:__sangs rgyas sngon byung gi rgyal po zhes bya ba'i bstan pa la gsang sngags rgya cher bsgrags so:__da ltar gyi sangs rgyas shwakya thub pa'i bstan pa 'di la gsang sngags byon pa'o:__da ste bskal pa bye ba 'das pa'i 'og tu bskal pa me tog bkod pa zhes bya ba 'byung ba'i tshe:__sangs rgyas 'jam dpal dbyangs zhes bya ba da lta'i nga dang tshul mthun pa zhig 'byung ste:__des gsang sngags rgya cher ston par 'gyur ro:__bskal pa de gsum ni 'gro ba rnams snod du rung ba'i phyir ro:__bskal pa de gsum ma yin pa dus nam yang gsang sngags mi 'byung ngo :__de bas na bstan pa 'di la dal 'byor gyi mi lus thob:__gsang sngags kyi sgor zhugs pa rnams ni le lo dang btang snyoms kyi dbang du ma song ba gal che:__da gsang sngags nyams su len pa la dgos pa'i chos bzhi bya ba tshang dgos:__de ma tshang na dam tshig nyams te 'khor bar 'khyams nges:__ngan song du lhung nges:__de ci'i phyir zhe na:__dus gsum gyi sangs rgyas rnams kyis kyang nyon mongs pa rang rgyud du spyad pas byang chub thob par ma gsungs so:__dgos pa'i chos bzhi ni:__sgo gsum tha mal du 'chor ba la 'khri ba btsan thabs su gcod pa'i gdams ngag dgos:__nyon mongs dug lnga stobs che na:__dug lnga rang grol du shes pa'i gdams ngag dgos:__'du 'dzi g.yeng ba'i dbang du song na:__re dogs bar chad du shes pa'i gdams ngag dgos:__dam tshig gtsang ma bsrung ba la:__skyes bus gzhu 'gengs pa lta bu'i gdams ngag dgos:__de yang gsang sngags kyi theg pa ni u dum+ba ra'i me tog lta bu ste 'byung bar mi 'gyur:__gal te 'byung yang yun du mi gnas so:__de ni 'gro ba rnams snod du ma gyur pa'i phyir ro:__da khyed rgyal pos dbu mdzad pa rnams nyon cig:__bstan pa 'di la dal 'byor gyi mi lus thob:__gsang sngags kyi sgor zhugs:__tshe 'di la byang chub thob par 'dod pa rnams kyis:__rtsa ba dang yan lag gi dam tshig gtsang mar bsrung ba gal che:__de ma bsrung na 'tsho byed kyi sman btsal bas reg phung gi dug dang 'phrad pa lta bu'o:__dam tshig bsrung ba la dad pa dang btson 'grus shes rab gsum tshang dgos:__dad pa med na gsang sngags kyi snod du mi rung :__brtson 'grus med na le lo can tha mal du 'chor:__shes rab med na gsang sngags kyi lta spyod zab mo dbye mi shes:__gsang sngags ni 'gro ba dad gus can gyi don du byon pa yin:__de yang rang la gsang sngags ston pa'i bla ma de sangs rgyas dngos su shes pas gsol ba 'di ltar thob cig gsungs so:__e ma hoH__spros bral chos kyi dbyings kyi zhing khams su:__chos nyid dus gsum skye 'gag med pa'i ngang :__bya bral lhun rdzogs bde ba chen po'i sku:__nam mkha' bzhin du thugs rje phyogs ris med:__bla ma chos kyi sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bde chen lhun gyis grub pa'i zhing khams su:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi:__ye shes lnga ldan bde bar gshegs pa'i sku:__thugs rje'i bye brag sna tshogs so sor ston:__bla ma longs spyod rdzogs sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mi mjed 'jig rten dag pa'i zhing khams su:__thugs rje chen pos 'gro ba'i don la byon:__gang la gang 'dul thabs kyis 'gro don mdzad:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__bla ma sprul pa'i sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:kha skong brgyud 'debs ni/__chos sku kun tu bzang po la gsol ba 'debs:__longs sku rgyal ba rigs lnga la gsol ba 'debs:__sprul sku rigs gsum mgon po la gsol ba 'debs:__yang sprul dga' rab rdo rje la gsol ba 'debs:__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen la gsol ba 'debs:rig 'dzin shrI sing+ha la gsol ba 'debs:paN chen bi ma mi tra la gsol ba 'debs:__rgyal sras pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:chos rgyal khri srong lde'u btsan la gsol ba 'debs:__mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la gsol ba 'debs:dge slong nam mkha'i snying po la gsol ba 'debs:sna nam rdo rje bdud 'joms la gsol ba 'debs:lha sras mu khri btsad po la gsol ba 'debs:sprul sku bzang po grags pa la gsol ba 'debs:rigs 'dzin dngos grub rgyal mtshan la gsol ba 'debs:kun spangs don yod rgyal mtshan la gsol ba 'debs:__brgyud 'dzin bsod nams mchog bzang la gsol ba 'debs:__grub chen thang stong rgyal po la gsol ba 'debs:__mtshungs med dngos grub dpal ldan la gsol ba 'debs:__drin can kun dga' bzang po la gsol ba 'debs:__mi 'gyur las 'phro gling pa la gsol ba 'debs:__rgyal dbang rin chen phun tshogs la gsol ba 'debs:sprul sku nam mkha' brgya byin la gsol ba 'debs:__mkhas grub mdo sngags bstan 'dzin la gsol ba 'debs:__rig 'dzin phrin las lhun grub la gsol ba 'debs:__chos rgyal gter bdag gling pa la gsol ba 'debs:__dus gsum rtsa brgyud bla ma la gsol ba 'debs:drin can rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs:yi dam sgrub chen bka' brgyad la gsol ba 'debs:ma mo mkha' 'gro'i lha tshogs la gsol ba 'debs:chos skyong ma mgon lcam dral la gsol ba 'debs:__'di phyi bar do gsum du byin gyis rlobs:__'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las bsgral du gsol:__skye med snying po lon par byin gyis rlobs:__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__de ltar rgyun chad med par gsol ba thob:__ces gsungs so:__de nas rgyal po khri srong lde'u btsan gyis zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__bdag dang ma 'ongs pa'i dad pa can rnams kyi don du:__dus gsum gyi bde bar gshegs pa thams cad kyis byin gyis rlob pa:__tshe 'di'i bar chad sel ba:__phyi ma phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob pa:__nang nub tu gsol ba 'debs pa'i chos shig zhu zhes zhus so:gu ru'i zhal nas:__rgyal po chen po legs par gson cig ces gsungs so:__taM:__thAmAtra/t+ya/:__e ma hoH__sangs rgyas bstan pa rmad byung bsam yas la:__khyad par 'phags pa'i bstan pa rnam gsum byon:__sangs rgyas shAkya thub pa'i zhing khams 'dir:__gsang sngags rdo rje theg pa'i bstan pa byon:__bstan pa rin po che la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'og min lhun gyis grub pa'i pho brang du:__dus gsum bde bar gshegs pa'i dgongs pa yis:ma traM ru tra bka' go log pa las:__'gro drug sems can sdug bsngal nyam thag gzigs:__thugs rje ngo mtshar can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__lcang lo can gyi pho brang dam pa ru:__de bzhin gshegs pa thams cad bka' bgros mdzad:__zhi rgyas dbang drag phrin las rnam bzhi yis:__log pa bdud kyi bstan pa 'dul bar mdzad:__dus gsum bde gshegs rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__ri bo ma la ya gnam lcags 'bar ba'i rtser:__bdud po ma traM ru tra drag pos bsgral:__srin mo ma tshogs rnams la sbyor ba mdzad:__gsang sngags bstan pa dang po de nas byon:__gdul bya khyad par can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'og min chos kyi dbyings kyi pho brang du:__dus gsum skye 'gag med pa chos kyi sku:__chos rnams rnam dag ye nas lhun gyis grub:__sangs rgyas thams cad thugs las bskyed pa'i yab:__chos sku kun tu bzang po la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bde chen lhun gyis grub pa'i zhing khams su:__gti mug rnam dag chos dbyings ye shes ngang :__rnam par snang mdzad longs spyod rdzogs pa'i sku:__sku yi rigs mchog rigs kyi 'khor gyis bskor:__bud+d+ha rigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__shar phyogs mngon par dga' ba'i zhing khams su:__zhe sdang rnam dag me long ye shes ngang :__rdo rje sems dpa' longs spyod rdzogs pa'i sku:__thugs kyi rigs mchog rigs kyi 'khor gyis bskor:__rdo rje rigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:lho phyogs dpal ldan mdzes pa'i zhing khams su:__nga rgyal rnam dag mnyam nyid ye shes ngang:__rin chen 'byung gnas longs spyod rdzogs pa'i sku:__yon tan rigs mchog rigs kyi 'khor gyis bskor:__rin chen rigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__'dod chags rnam dag sor rtog ye shes ngang :__snang ba mtha' yas longs spyod rdzogs pa'i sku:__gsung gi rigs mchog rigs kyi 'khor gyis bskor:__pad+ma rigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__byang phyogs las rab rdzogs pa'i zhing khams su:__phrag dog rnam dag bya grub ye shes ngang :__don yod grub pa longs spyod rdzogs pa'i sku:__phrin las rigs mchog rigs kyi 'khor gyis bskor:__karma rigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__chos dbyings rol pa'i gzhal yas chen po na:__nyon mongs dug lnga brdzis pa'i gdan steng du:__khro bo'i rgyal po che mchog he ru ka:__rigs lnga bde gshegs 'dus pa'i 'khor gyis bskor:__kun bzang he ru ka'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__thugs rje rol pa'i gzhal yas chen po na:__ma bdud dregs pa brdzis pa'i gdan steng du:__mngon rdzogs rgyal po che mchog he ru ka:__ye shes las grub ma mo'i 'khor gyis bskor:__che mchog ma mo'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mthing nag gru gsum 'bar ba'i gzhal yas na:__ma traM ru dra brdzis pa'i gdan steng du:__thugs kyi bdag nyid badz+ra he ru ka:__khrag 'thung khro bo 'bar ba'i 'khor gyis bskor:__dpal chen he ru ka'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mthing nag e las drag po'i gzhal yas na:__gshin rje chu glang brdzis pa'i gdan steng du:__'jam dpal ya mAn+ta ka gshin rje'i gshed:__gshed po khro bo dregs pa'i 'khor gyis bskor:__gshin rje gshed po'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__dmar nag gru gsum dbang gi gzhal yas na:__bdud nag pho mo brdzis pa'i gdan steng du:__dbang gi rgyal po pad+ma he ru ka:__pad+ma rigs kyi khro bo rnams kyis bskor:__rta mgrin dbang gi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bskal pa me ltar 'bar ba'i gzhal yas na:__pho bdud dregs pa brdzis pa'i gdan steng du:__dpal chen rdo rje gzhon nu dpa' bo'i sku:bdud 'dul khro bcu khra thabs 'khor gyis bskor:__rdo rje phur pa'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__pad+ma dbang gi gzhal yas chen po na:__ma chags pad+ma 'bar ba'i gdan steng du:__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__'chi med tshe yi lha tshogs rnams kyis bskor:__rdo rje tshe yi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__dur khrod rngam brjid rol pa'i gzhal yas na:__ti ra gan rkyal brdzis pa'i gdan steng du:__yum chen khro mo rdo rje phag mo'i sku:__ma mo mkha' 'gro lha tshogs 'khor gyis bskor:__rdo rje rnal 'byor ma'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rgya gar rdo rje gdan gyi pho brang du:__rgyu 'bras bden pas 'gro ba'i don mdzad cing :__sde snod gsum gyi bstan pa'i rgyal mtshan btsugs:__nyan thos byang chub sems dpa'i 'khor gyis bskor:__sprul sku shAkya thub pa la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__d+ha na ko sha klu yi pho brang du:__thugs rje'i stobs kyis 'gro ba'i don la byon:__rgyal ba'i dgongs pas 'gro drug rang grol mdzad:__mkha' 'gro sde lnga ma mo'i 'khor gyis bskor:__sprul sku dga' rab rdo rje la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rgya nag ri bo rtse lnga'i pho brang du:__sangs rgyas sku yi sprul pa 'jam dpal dbyangs:__steng 'og phyogs bzhir sku yis 'gro don mdzad:__sku yi byang chub sems dpa'i 'khor gyis bskor:__'phags pa 'jam dpal gyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gnas chen ri bo ta la'i pho brang du:__sangs rgyas gsung gi sprul pa spyan ras gzigs:__steng 'og phyogs bzhir gsung gis 'gro don mdzad:__gsung gi byang chub sems dpa'i 'khor gyis bskor:__spyan ras gzigs kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gnas mchog lcang lo can gyi pho brang du:__sangs rgyas thugs kyi sprul pa rdo rje 'dzin:__steng 'og phyogs bzhir thugs kyis 'gro don mdzad:__thugs kyi byang chub sems dpa'i 'khor gyis bskor:__phyag na rdo rje'i lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__steng phyogs rnam par rgyal ba'i khang bzang du:__'phags pa 'jam dpal thugs kyi dgongs pa yis:__lha dbang brgya byin gnas su gsang sngags byon:__tshom bu 'bum dang bcas te mngon sangs rgyas:__lha yi rig 'dzin rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'og phyogs rgya mtsho chen po'i gting rum du:__spyan ras gzigs dbang thugs kyi dgongs pa yis:__klu rgyal 'jog po'i gnas su gsang sngags byon:__tshom bu 'bum dang bcas te mngon sangs rgyas:__klu yi rig 'dzin rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__ri rgyal me ri 'bar ba'i rtse mo ru:__phyag na rdo rje'i thugs kyi dgongs pa yis:__rgyal po dzaHyi gnas su gsang sngags byon:__gang zag las can ma lus byang chub thob:__mi yi rig 'dzin rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__nub phyogs o rgyan dbang gi pho brang du:__bde gshegs sku gsung thugs kyi sprul pa ste:__'dzam bu gling du 'gro ba'i don la byon:__rig 'dzin mkha' 'gro mang po'i 'khor gyis bskor:__pad+ma 'byung gnas kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__chos sku longs sku sprul sku yang sprul dang :__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__phyogs bcu'i sangs rgyas rig 'dzin byang sems la:__bdag cag lus ngag yid gsum gus pa yis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__zhes gsungs so:__rgyal po chen po tshe 'di'i khe grags dang 'du 'dzi'i dbang du ma btang bar dus rgyun du gsol ba thob:__gsang sngags kyi rtsa ba dam tshig yin:__dam tshig gi rtsa ba mos gus dang brtson 'grus yin:__de gnyis kyi rtsa ba bla ma dang yi dam la gsol ba 'debs pa yin pas:__brtson 'grus can gyis nyams su blangs na:__tshe 'dir phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par 'gyur zhes gsungs so:__de nas mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyis zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__spyir sangs rgyas shAkya thub pa'i zhing khams 'dir:__theg pa chen po'i gsang sngags byon pa 'gro ba yongs la bka' drin che lags:__gsang sngags kyi lha thams cad kyi sku'i ngo bo rdo rje thod phreng rtsal:__gsung theg pa chen po'i man ngag gis 'gro ba 'dren:__thugs kyis dgongs pa nam mkha' la nyi ma shar ba lta bu'i dgongs pa zab mo mnga':__bde gshegs kun 'dus pad+ma 'byung gnas nyid las lhag pa'i sangs rgyas ni bdag 'dra ye shes mtsho rgyal gyis gzhan nas btsal du mi rnyed par 'khums lags pas:__bdag la tshig nyung la don 'dus pa:__don zab la byin rlabs che ba:__gu ru nyid la gsol ba btab pa tsam gyis byin rlabs nam mkha'i sprin ltar g.yo nus pa:__bdag tha mal pa rnams kyis bod yul du gsol ba btab pas:__gu ru nyid slar o rgyan du gshegs pa'i dus su mkha' 'gro'i gling nas thugs rjes bod kyi dad pa can rnams kyi gnas su byon te byin gyis rlob nus pa zhig zhu zhes zhus pas:__bka' stsal:__nyon cig jo mo mtsho rgyal:__khams gsum gyi sems can thams cad nyon mongs pa'i dbang gis rtog pa kha 'byams shing gnyis snang gi rtog pa bdag tu bzung bas 'khrul pa yin:__nga nyid chos sku'i sangs rgyas thams cad kyis byin gyis brlabs:__longs spyod rdzogs pa'i sangs rgyas thams cad kyis dbang bskur:__sprul sku'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis bka' bsgros te lho 'dzam bu'i gling du byon:__khyad par bod du yul mun pa'i gling du sangs rgyas kyi bstan pa dar bar bya ba dang:__gsang sngags 'bras bu'i chos kyi 'gro ba 'dren pa'i phyir:__rin chen mtsho gling pad+ma'i sdong po las:__rang byung sprul pa'i sku ru brda yis 'ongs:__gang zhig las can skyes bu dad pa can:__bdag la gdung ba'i sems kyis gsol 'debs na:__rgyu 'bras rten 'brel smon lam khyad par gyis:__sangs rgyas gzhan bas bdag nyid thugs rje myur:__mtsho rgyal mos pas rgyun du gsol ba thob:__ces gsungs so:__de'i dus su zhal lho nub tu gzigs te:__rin po che dang rus pa'i rgyan sna tshogs kyis brgyan:__phyag g.yas pas thod pa'i DA ma ru 'khrol:__phyag g.yon pa jo mo mtsho rgyal gyi spyi bor bzhag ste:__'di skad ces gsungs so:__e ma ho:__'di nas nyi ma lho nub mtshams shed na:__gnas chen rdo rje gdan gyi nub byang mtshams:__rnga yab gling phran za byed srin pa'i yul:__dus gsum sangs rgyas rnams kyis byin brlabs pa'i:__gling mchog khyad par can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__hU~M:__sngon gyi bskal pa dang po 'das pa'i dus:__ma traM ru tra bsgral ba'i rdzas brgyad la:__gsang sngags 'byon pa'i gnas brgyad byin gyis brlabs:__tsit+ta o rgyan gnas su babs pa las:__rten 'brel khyad par can la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rdo rje phag mos byin gyis brlabs pa'i gnas:__ma mo mkha' 'gro thams cad 'du ba'i gling :__gsang sngags brda yi rang sgra di ri ri:__gnas der phyin pa tsam gyis byang chub thob:__gnas mchog khyad par can la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__zangs mdog dpal gyi ri bo tsit+ta'i dbyibs:__rtsa ba klu yi rgyal po'i gnas su zug:__sked pa lhun chags mkha' 'gro'i gnas na brjid:__rtse mo tshangs pa'i 'jig rten snyegs pa 'dra:__ri rgyal khyed par can la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:dpal gyi ri bo 'bar ba'i rtse mo na:__shar phyogs shel la lho phyogs baiDUr+Ya:__nub phyogs rA ga byang phyogs in+d+ra'i mdog:__phyi nang med par gsal ba'i gzhal yas khang :__pho brang khyad par can la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gzhal yas chen po'i phyogs bzhi mtshams brgyad dang :__steng 'og thams cad rin po che las grub:__khyams dang gru chad glo bur rigs bzhi yang :__phrin las bzhi yi kha dog so sor gsal:__lhun grub gzhal yas khang la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rtsig pa 'dod snam pha gu drwa ba dang :__drwa phyed mda' yab rin chen sna lnga gsal:__sgo bzhi rta babs chos 'khor rgyan rnams kun:__sna tshogs rin po che yis mdzes par rgyan:__rin chen gzhal yas khang la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__dpag bsam shing dang bdud rtsi'i chu mig dang :__'ja' tshon sna lngas phyi nang sprin ltar gtibs:__me tog pad+ma'i 'od kyis bar snang khengs:__gnas de dran pa tsam gyis bde chen thob:__pad+ma 'od kyi gzhal yas la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gzhal yas chen po de yi nang shed na:__rin chen zur brgyad nyi ma zla ba'i gdan:__ma chags pad+ma 'bar ba'i sdong po la:__pad+ma 'byung gnas bde gshegs 'dus pa'i sku:__rang byung sprul pa'i sku la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__zhi rgyas dbang drag don la dgongs pa'i phyir:__sku mdog phyag mtshan rgyan rnams ma nges kyang :__nyi ma stong gi 'od las gzi mdangs che:__ri rgyal lhun po bas kyang brjid re che:__ya mtshan sprul pa'i sku la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__thugs kyis sprul pas 'jig rten khyab par 'gyed:__spyan rtsa nyi zla lta bu 'khyil zhing gzigs:__nam mkha'i glog las thugs rje'i phrin las myur:__dgongs pa zab mo nam mkha'i klong dang mnyam:__thugs rje khyad pa can la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'gro la brtse ba'i thabs kyis 'gro don mdzad:__zhal 'dzum mdzes pa'i mdangs ldan ya la la:__'brug stong ldir bas gsung gi gdangs sgra che:__gsang sngags zab mo'i chos sgra di ri ri:__tshangs pa'i gsungs dbyangs sgrogs la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__sprul sku chen po'i phyogs bzhi mtshams brgyad na:__log pa'i dgra bgegs brdzis pa'i gdan steng du:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi:__rigs lnga bde gshegs bdud 'dul khro bo'i tshogs:__sgrub chen bka' brgyad kyi lha tshogs la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__phyogs bzhi pad+ma 'dab bzhi'i gdan steng du:__rigs bzhi'i ging dang mkha' 'gro sde bzhi'i tshogs:__thams cad ma lus dur khrod chas dang ldan:__mdzes pa'i rgyan ldan rol pa'i stabs su bzhugs:__ye shes mkha' 'gro yab yum la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gzhal yas chen po'i phyogs bzhi'i bar khyams dang :__gru chad glo 'bur rig 'dzin mkha' 'gros khengs:__lha dang lha mo mang po sprin ltar gtibs:__phyi nang gsang ba'i mchod pa sna tshogs 'bul:__ma mo mkha' 'gro'i lha tshogs la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rin chen gzhal yas khang gi 'dod snam la:__mchod pa'i lha mo char sprin lta bur gtibs:__'dod yon drug gi mchod pas 'jig rten khengs:__kun tu bzang po'i mchod pas bde gshegs mchod:__yon tan kun 'byung gi lha tshogs la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__gzhal yas chen po'i phyogs kyi sgo bzhi na:__rgyal chen sde bzhi bsgo ba'i bka' nyan mdzad:__lha srin sde brgyad bran dang pho nyar 'gyed:__bdud dang mu stegs rdul phran bzhin du 'dul:__chos skyong srung ma'i lha tshogs la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__hU~M:__bzhengs shig pad+ma 'byung gnas mkha' 'gro'i tshogs:__dgongs shig phyogs bcu dus gsum bde gshegs rnams:__rje btsun chen po pad+ma thod phreng rtsal:__rig 'dzin mkha' 'gro'i gnas nas gshegs su gsol:__dbu skra mdzes pa'i thor tshugs shigs se shig:__rin chen rgyan cha mang po si li li:__dur khrod rus pa'i rgyan cha khro lo lo:__sgra dang rol mo mang po 'u ru ru:__yi dam lha tshogs hU~M sgra di ri ri:__mkha' 'gro sde lngas gar byed shigs se shig:__ging chen dpa' bos bro brdung khrabs se khrab:__ma mo mkha' 'gro sprin ltar thibs se thib:__chos skyong sde brgyad las byed khyugs se khyug:__zhub chen stong gi sgra skad si li li:__g.yas na pho rgyud thams cad sha ra ra:__g.yon na mo rgyud thams cad sha ra ra:__bar snang thams cad dar gdugs lhabs se lhab:__dri zhim spos kyi ngad ldang thu lu lu:__mkha' 'gro gsang ba'i brda skad di ri ri:__ging chen dpa' bo'i bshug glu kyu ru ru:__hU~M gi snang glu mang po di ri ri:__phaT kyi brda skad drag po sangs se sang :__bdag dang 'gro drug sems can thams cad la:__thugs rjes gzigs la gnas 'dir gshegs su gsol:__gnas 'dir thugs rjes dgongs te gshegs nas kyang :__bdag gis byang chub snying po ma thob bar:__bgegs dang log 'dren bar chad 'dul ba dang :__mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol:__'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las bsgral du gsol:__mtsho rgyal de ltar mos pas gsol ba thob:__pad 'byung bdag la 'gro ba'i don las med:__dam tshig dbang gis bod kyi yul du 'ong :__dad pa can la dngos su lung ston 'gyur:__zhes gsungs so:__gu ru'i zhal nas:__gsol ba 'debs pa la dang po lo rgyus brjod pas dang ba 'dren:__yon tan mthong bas dad pa skye:__yid khyed shes kyi dad pas byin rlabs 'jug:__sems the tshom dang bral bas bsam pa 'grub:__ces gsungs so:__de nas dge slong nam mkha'i snying pos zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__bdag la brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa:__snang ba lha dang lha mor gsal ba:sgra grags tshad yi dam lha'i gsung du go ba:__rtog pa ci shar chos nyid du grol ba'i gsol 'debs shig zhu zhes zhus pas:__bka' stsal pa:__e ma ho:__spros bral bde chen rgyal ba kun tu bzang :__rig lnga'i sangs rgyas drug pa rdo rje 'chang :__'gro drug don mdzad byang chub sems dpa'i sku:__chos sku longs sku sprul sku rnam pa gsum:__rgyal ba dgongs pa'i brgyud pa la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__grags ldan mchog skyong gnod sbyin skar mda' gdong :__blo gros thabs ldan klu rgyal 'jog po dang :__dri med grags pa las can rgyal po dza:__rig 'dzin lha dbang brgya byin la sogs te:__rig 'dzin rig pa'i brgyud pa la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__chos sku kun tu bzang po'i dgongs pa yis:__rdo rje sems dpa' dga' rab rdo rje dang :__shrI sed+ha'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__rdzogs chen brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rgyal ba chos kyi sku yi dgongs pa yis:__bde gshegs rigs lnga rigs gsum mgon po dang :__sangs rgyas gsang ba'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__sgyu 'phrul brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'jam dpal ya mAn+ta ka'i dgongs pa yis:__slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen dang :__ro langs bde ba'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__sku yi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__pad+ma he ru ka yi dgongs pa yis:__dbang gi lha mo nA gardzu na dang :__pad+ma 'byung gnas bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__gsung gi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__badz+ra he ru ka yi dgongs pa yis:__dga' rab rdo rje 'jam dpal bshes gnyen dang :__hU~M chen ka ra'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__thugs kyi brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__che mchog he ru ka yi dgongs pa yis:__sprul pa'i mkha' 'gro rig 'dzin mang po dang :__mi 'gyur nam mkha'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__yon tan brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__dpal chen rdo rje gzhon nu'i dgongs pa yis:__lhun grub phyag rgya chen po'i rig 'dzin dang :__rdo rje thod phreng rtsal la byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__phrin las brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mngon rdzogs rgyal po che mchog he ru ka:__ma rgyud lha mo yongs 'khyud bde ma dang :__d+ha na saM skr-i'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__srid pa ma rgyud kyi bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bcom ldan dregs pa kun 'dul dgongs pa yis:__raM bu gu h+ya tsan+d+ra'i thugs brgyud nas:__shAkya seng+ge'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__mchod bstod brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__dpal chen stobs ldan nag po'i dgongs pa yis:__slob dpon chen po shin+taM gar+b+ha dang :__rdo rje gro lod rtsal la byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__drag sngags brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__mgon po tshe dpag med kyi dgongs pa yi:__lha mo tsaN+Da li la thugs brgyud nas:__'chi med pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__tshe yi rig 'dzin rnams la gsol ba 'debs:o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rdo rje phag mo'i thugs kyi dgongs pa yis:__mkha' 'gro seng ge'i gdong can thugs rgyud nas:__rdo rje drag po rtsal la byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__gsang sngags ma rgyud kyi bla ma la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rdo rje khrag 'thung thugs kyi dgongs pa yis:__sprul sku pad+ma 'byung gnas thugs brgyud nas:__'dzam gling bod kyi las can byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__gsang sngags 'dus rgyud kyi bla ma la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'das pa'i sangs rgyas rnams kyi dgongs pa yis:__sangs rgyas shAkya thub pa'i thugs brgyud nas:__bo d+hi sa twa'i bar du byin brlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__rgyu 'bras don ston gyi bla ma la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rig 'dzin byang chub sems dpa'i dgongs pa yis:__gang zag las can rnams la byin brlabs te:__dus tshod 'di nas lnga brgya'i tha ma'i bar:__gsang sngags bka' bzhin bsgrub pa'i dam tshig can:__gang zag snyan khungs brgyud pa la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'di ltar mig gi yul du snang ba yi:__phyi nang snod bcud dngos po thams cad kun:__snang yang bdag 'dzin med pa'i ngang la zhog:__gzung 'dzin dag pa gsal stong lha yi sku:__'dod chags rang grol gyi bla ma la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'di ltar rna ba'i yul du grags pa yi:__snyan dang mi snyan 'dzin pa'i sgra rnams kun:__grags stong bsam mno bral ba'i ngang la zhog:__grags stong skye 'gag med pa rgyal ba'i gsung :__grags stong rgyal ba'i gsung la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'di ltar yid kyi yul du 'gyu ba yi:__nyon mongs dug lnga'i rtog pa ci shar yang :__sngon bsu rjes dpyod blo yis bcos mi gzhug:__'gyu ba rang sar bzhag pas chos skur grol:__rig pa rang grol gyi bla ma la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__phyi ltar gzung ba'i yul snang dag pa dang :nang ltar 'dzin pa'i sems nyid grol ba dang :__bar du 'od gsal rang ngo shes pa ru:__dus gsum bde gshegs rnams kyi thugs rje yis:__bdag 'dra'i rang rgyud grol bar byin gyis rlobs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__de ltar rgyun chad med par gsol ba thob:__nam mkha'i snying po rig pa'i btsan sa zungs:__bdag dang 'bral ba med par bde chen gnas su spyod:__zhes gsungs so:__de nas sna nam rdo rje bdud 'joms kyis zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__nyid sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku:__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i gsung :__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i thugs:__bde gshegs kun 'dus thugs rje can:__pad+ma 'byung gnas rgyal ba'i sku:__khyod las lhag pa gzhan na med:__bdag dang ma 'ongs don ched du:__nyid kyi byon tshul mdzad tshul la:__brten nas dang ba 'dren pa dang :__yid ches mos gus skye ba yi:__gsol 'debs byin gyis rlobs pa'i gsung :__bdag la thugs rjes gnang ba zhu:__zhes zhus so:__bka' stsal pa:__nyon cig sngags kyi rnal 'byor pa:__nga yi rnam thar mdzad tshul ni:__bsam gyis mi khyab brjod mi lang :__'on kyang 'dzam gling bod yul du:__sprul pas 'gro don byas pa'i tshul:__cung zhig bshad kyis gus pas nyon:__rgyun chad med par gsol ba thob:__ces gsungs so:__e ma ho:__lho nub rnga yab gling phran srin po'i yul:__sin+d+hu rgya mtsho rol pa'i mtsho gling du:__klu rgyal 'jog po gnas pa'i khang steng du:__pad+ma 'bar ba'i sdong po'i rtse las 'khrungs:__rang byung ngo mtshar can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__pha dang ma med khye'u sprul pa'i sku:__rgyu med rkyen med rgya mtsho'i klong las byon:__ma rigs log pa'i sems can 'dren pa'i dpal:__bde gshegs sku gsung thugs kyi sprul pa ste:__sprul sku mtsho skyes rdo rje la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__las can rgyal po an+d+ri b+hu ti yis:__rgya mtsho chen po'i gling nas rnyed de byon:__dad pas spyan drangs rgyal por mnga' gsol mdzad:__rgyal srid chos kyi khrims kyis bde la bkod:__rgyal po thor cog can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__lho phyogs bsil ba tshal gyi dur khrod du:__rgyal srid spangs nas brtul zhugs spyod pa mdzad:__ta na ga na'i sbyor sgrol dgongs pa yis:__ma mo mkha' 'gro thams cad dbang du bsdus:__shAn+ta rak+Shi ta la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__phyogs bzhi'i dur khrod kun tu spyod pa mdzad:__ye shes mkha' 'gro rnams kyis byin gyis brlabs:__rdo rje phag mo'i zhal mthong dngos grub thob:__nam mkha'i gza' chen thams cad bran du bkol:__rdo rje drag po rtsal la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__brag dmar bya khyung tshal gyi ke'u tshang du:__slob dpon pra b+ha hasti'i spyan sngar byon:__rnal 'byor yo ga'i chos la sbyangs pa mdzad:__yo ga'i lha tshogs rnams kyi zhal gzigs pa'i:__shAkya seng ge'i sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__rgya gar yul gyi phyogs bzhi'i gnas chen du:__rig 'dzin grub thob mang po'i spyan sngar byon:__yo ga rnam gsum chos la sbyangs pa mdzad:__mtshan nyid rgyu yi chos kyi sgro 'dogs bcad:__mkhas pa blo ldan mchog sred la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__brag phug mA ra ti ka'i ke'u tshang du:__'chi med tshe yi rig 'dzin bsgrubs pa'i tshe:__mgon po tshe dpag med kyis byin gyis brlabasaH__skye 'chi med pa rdo rje'i lus su gyur:__'chi med pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__za hor rgyal khams 'dul du gshegs pa'i tshe:__ma rig 'khrul pa'i sems can chos la btsud:__ya mtshan rmad du byung ba'i rdzu 'phrul bstan:__rgyal khams thams cad chos kyis gang bar mdzad:__pad+ma saM b+ha'i sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__o rgyan rgyal khams 'dul du gshegs pa'i tshe:__gshed mas me yi dbus su bsregs pa tshe:__me dpung mtsho ru bsgyur te rdzu 'phrul bstan:__in+d+ra b+hU ti byang chub lam la bkod:__sras mchog pad+ma rgyal po la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'og min gnas dang bde chen dur khrod dang :__lhun grub brtsegs dang pad+ma brtsegs la sogs:__rang byung mchod rten drung du bzhugs pa'i tshe:__ma mo mkha' 'gro chos skyong 'khor gyis bskor:__gu ru nyi ma 'od zer la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__lho phyogs rgya gar yul du gshegs pa'i tshe:__mkha' 'gro bdud 'dul ma yis byin gyis brlabs:__mu stegs ston pa lnga brgya'i rtsod pa bzlog:__ngan sngags bdag po mu stegs thog gis bsgral:__'phags pa seng ge sgra sgrogs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bal yul yang le shod kyi brag phug tu:__yang dag bde chen snying po bsgrubs pa'i tshe:__bar chad bgegs rnams rdo rje phur pas bsgral:__phyag rgya chen po'i dngos grub gnas der thob:__rdo rje thod phreng rtsal la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__byang phyogs rgyal po'i don la byon pa'i tshe:bod kyi gnod sbyin thams cad dam la btags:__bsam yas mnga' gsol rgyal po'i dgongs pa bsgrubs:__bod yul thams cad chos kyis gang bar mdzad:__sprul sku pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam yas mchims phu'i brag dmar ke'u tshang du:__sgrub chen bka' brgyad gsang sngags dkyil 'khor du:__las can rgyal po rje 'bangs smin par mdzad:__gsang sngags 'bras bu'i theg pa rgyas par mdzad:__bka' drin bsam las 'das la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__stag tshang seng ge bsam 'grub ke'u tshang du:__gdug pa'i mu stegs bdud dang dam sri btul:__gnas chen gangs brag rnams la gter chen sbas:__ma 'ongs snyigs ma'i sems can thugs rjes gzigs:__rdo rje gro lod rtsal la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bod kyi gangs chen bzhi la sgrub khang mdzad:__brag phug chen po brgyad la yang dben mdzad:__phyogs bzhi'i brag la sprul sku'i zhabs rjes bzhag:__grags pa'i mtsho chen bzhi la phyag rjes bzhag:__'gro drug sgrib sbyong mdzad la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__lho phyogs mon kha'i brag la sku rjes bzhag:__sku tshab gter lnga bod kyi don la bzhag:__sangs rgyas bstan pa mtha' ru rgyas par mdzad:__bod kyi lha gcig 'gro ba yongs kyi dpal:__thugs rje khyad par can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__lho nub rnga yab gling phran dpal ri'i rtser:__rig 'dzin mkha' 'gro mang po'i rgyal po mdzad:__sha za srin po thams cad dam la btags:__bod la rgyun chad med par thugs rjes gzigs:__drin chen sprul pa'i sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:lnga brgya'i tha mar bod kyi sems can la:__las ngan dbang gis sdug bsngal rgyun chad med:__khyod kyi rnam thar dran cing gsol 'debs na:__bdag dang 'gro drug sems can thams cad la:__thugs rjes gzigs la byin gyis brlab tu gsol:__rdo rje bdud 'joms legs par gus pas nyon:__nga yi rnam thar dran cing gsol ba thob:__tshe 'dir pad+ma nga yi byin gyis rlob:__phyi ma byang chub lam la 'god par nges:__zhes gsungs so:__de nas lha sras mu khri btsad pos zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__dus ma 'ongs pa lnga brgya snyigs ma la thug pa'i tshe:__sems can thams cad las ngan gyi dbang gis sdug bsngal sha stag la spyod dgos par gsungs gda':__de rnams la thugs rjes gzigs nas sdug bsngal las skyob nus pa'i gsol 'debs shig zhu zhes zhus so:__bka' stsal pa:__nyon cig mu khri btsad po:__tsha la'i yul med na rgya skyegs kyi nus pa mi 'go:__dad pa'i zhing sa med na byang chub kyi myu gu mi skye:__yid khyed shes kyi blo ma khel na dkon mchog gsum gyi byin rlabs rgyang ring :__nyon cig lha sras:__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams 'gro ba'i don rgyun chad med par mdzad de:__'gro drug dug lnga'i bdag 'dzin stobs che bas:__'khor ba dong nas sprugs par ma gyur:__lha sras rang yang bod 'bangs phyi ma rnams sdug bsngal las skyob par 'dod na:__yid khyed shes kyi dad pa brtan par gyis:__blo dkon mchog gsum la gtod cig ces zhal chems bu 'bangs la zhog:__dus rgyun du mos pas 'di ltar du gsol ba thob ces gsungs so:e ma ho:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__mgon po tshe dpag med kyi thugs rje yis:__'dzam bu'i gling du 'gro ba'i don la dgongs:__phyogs bcu'i sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa'i:__dus gsum bde gshegs rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__sin+d+hu rgya mtsho rol pa'i mtsho gling du:__me tog pad+ma 'bar ba'i sdong po la:__pha dang ma med rang byung shugs las byung :__rgyu med rkyen med 'gro ba'i don la byon:__rang byung ngo mtshar can la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__sangs rgyas kun gyi sku yi sprul pa ste:__rang byung mtshan dang dpe byad ldan par byon:__nyi ma stong gi 'od las gzi mdangs che:__khyod kyi sprul pas 'jig rten khyab par 'gyed:__ya mtshan sprul pa'i sku la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__sangs rgyas kun gyi gsung gi sprul pa ste:__ma chags pad+ma'i sdong po'i rtse las 'khrungs:__'brug chen stong gi sgra bas gsung gdangs che:__'gro ba'i don du theg chen chos sgra sgrogs:__'brug ltar sgrogs pa'i gsung la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__sangs rgyas kun gyi thugs kyi sprul pa ste:__rgya mtsho gting mtha' med pa'i klong las skyes:__nam mkha'i glog las thugs rje'i phrin las myur:__dgongs pa zab mo nam mkha'i mtha' dang mnyam:__cir yang sa le'i thugs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'gro ba'i don du yid bzhin nor bu'i sku:__khyod kyi mtshan thos tsam gyis sdug bsngal sel:__'ja' tshon bzhin du yon tan so sor gsal:__skad cig dran pas byang chub lam sna 'dren:__yon tan kun 'byung khyod la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__thugs rje'i phrin las dbang gis don mdzad pa'i:__zhi rgyas dbang drag phrin las rnam bzhi yis:__nyon mongs gdul dka'i sems can thabs kyis 'dul:__nam mkha'i skar ltar phrin las bsam mi khyab:__phrin las rgya mtsho'i rlabs la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__steng 'og phyogs bzhir 'gro ba'i don mdzad kyang :__bod yul kha ba can du thugs rjes gzigs:__bod kyi mnga' bdag rje 'bangs thams cad la:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho las sgral du gsol:__zhes gsungs so:__de nas 'khor gyi zhu ba po rnam pa lngas tshogs kyi mchod pa rgya chen po phul:__phyag dang bskor ba byas te zhus pa:__kye slob dpon chen po lags:__'di lta bu'i gsol 'debs khyad par can gsungs pa bka' drin che lags:__gsol ba 'debs pa la gang zag tha mal pa'i ca co'i sgra mi gdags shing :__dus ma 'ongs pa'i gang zag rnams sdug bsngal gyis nyen pas:__slob dpon nyid rjes su dran nas gsol ba 'debs na:__ngag gi gdangs ji ltar du gdags lags zhes zhus so:__bka' stsal pa:__nga yi rjes 'jug 'khor ba spong 'dod rnams:__dad gus mos pas rgyun du gsol ba thob:__rtse gcig gdung ba'i dbyangs ni 'di lta ste:__khye'u pha mar 'bod 'dra'i gdung dbyangs la:__pi waM gling bu'i gdangs ltar snyan pa yis:__nyin mtshan dus drug rnams su gsol ba thob:__ma 'ong tha ma'i dus su nub phyogs su:__nga yi rjes 'jug sbas pa'i rnal 'byor pa:__'gro don cher spyod lhag par nga la mos:__the tshom chung zhing chos rgyal gdung brgyud skyob:__de 'dra'i las can snyigs ma'i dus su 'byung :__zhes pa'i las can don du gter du sbos:__sAmAgatha:__na mo gu ru:__slob dpon pad+ma 'byung gnas lho nub srin po'i yul du gshegs pa'i dus su:__gung thang la thog tu lha sras mu khri btsan pos phyag dang bskor ba byas:__zhabs spyi bos gtugs:__na bza'i bsle mo la 'jus te spyan chab phyungs nas bshum zhing smre sngags kyi zhu ba phul ba:__kye ma gu ru rin po che:__lnga brgya dus kyi tha ma la:__mang yul gung thang gangs 'gram 'dir:__bdag gi bu brgyud gnas byas te:__dmangs su 'bebs shing sdug bsngal na:__bod kyi rgyal po snying re rje:__bdag gi bu brgyud su la re:__las su dmag dang 'khrugs pa byed:__dben gnas gnyan po 'dral ba dang :__ri klung jag pa'i rgyug sa byed:__chos la sgrub long med pas na:__bla mchod rnam gnyis 'o re brgyal:__phyis 'byung dad ldan snying re rje:__gtsug lag khang du 'khrugs khang byed:__sku gsung thugs kyi rten rnams bshig:__dam rdzas mi nag skye bos spyod:__dben sar bon gyis bswo sgra sgrogs:__chos 'khor 'jig la thug pa na:__dam pa'i rten rnams 'o re brgyal:__chos 'khor bka' srung su la re:__che btsun zas ngan dug gis gsod:__mi chen srog la hur thum byed:__ya rabs mnong pos dmangs su 'bebs:__snying brtse'i grogs kyis blo brku na:__bod kyi zhang blon snying re rje:__rgyal po'i thugs gces su la re:__nad mtshon mu ge'i bskal pa dar:__mtha' yi mi bzhi dbus su shor:__'dre bgegs 'byung pos tsha rag gtong :__ci mi 'dod pa 'byung ba na:__bod 'bangs sdug bsngal snying re rje:__skyabs med sems can su la re:__khri srong lde'u btsan dgung la gshegs:gu ru o rgyan gnas la gshegs:__mu khri btsan po bod du bor:__yab rgyal po sku tshe thung lags so:__gu ru thugs rje chung lags so:__bdag gi bsod nams chung lags so:__chos 'khor bstan pa nyams lags so:__bod 'bangs skyid pa zad lags so:__yab dang gu ru bzhugs dus su:__mu khri btsan po mi 'gum pa:__bdag gi blo gtad su la 'cha':__snying brtse'i gros ni su yis 'debs:__dam pa'i chos ni su la zhu:__'chi dus 'pho ba su yis 'debs:__bar do'i sdug bsngal su yis sel:__sgrib sbyong phrin las su yis mdzad:__kye ma kyi hud thugs rje chung :__zhes smre sngags 'don cing lha sras dran med du brgyal lo:__de nas slob dpon pad+ma 'byung gnas kyis rgyal po'i snyan khung du ljags kyi chab gtor nas dran pa gsos:__lha sras kyi dbu sku pang du blangs te:__'di skad gsung so:__nyon cig bod kyi rgyal po dad pa can:__las can mos gus ldan pa nga yi bu:__khri srong lde'u btsan sku tshe mtha' ru 'khyol:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__bdag ni da dung bod kyi don la mchi:__dad pa can la dngos su dam chos ston:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__khyod kyi sdig sgrib thams cad ma lus pa:__nga yi zhal mthong tsam la 'dag par nges:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__'di dang phyi ma bar do'i gnas gsum du:__nga dang yang yang mjal zhing sdug sngal sel:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__'di nas skye ba bcu drug 'gro don mdzod:__de nas o rgyan mkha' 'gro'i gling du byon:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__mang yul gung thang gangs ri'i 'dabs 'di ru:__nyid kyi gdung brgyud phyi ma 'byon pa rnams:__gdung rgyud ma nor chos kyis rgyal srid skyongs:__nga yi thugs rje'i rgyun chad med par gzigs:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__dben gnas chos mdzad dad gus ldan pa yis:__rgyal ba'i bka' dang thugs rje'i gdul bya rnams:__nga yi byin rlabs thugs rjes skyob lags kyi:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__skal med sdig spyod log lta bdud kyi rigs:__rtog dpyod 'gran sems nag po'i sems can ni:__bdag gis mi skyob las ngan dag la spyod:__da lta'i nang blon nag po 'di rnams kyang :__rje yi thugs dkrugs bdag gi dam las nyams:__da dung ngan song gsum du nges par 'gro:__'on kyang nga yi zhal mthong gsung thos pas:__tha ma las ngan dag nas bdag gi gdul byar skye:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__dus ngan tha ma mthar thug sleb ka ru:__ri bo bkra bzang zhes bya'i shar 'dabs su:__sbas pa'i rnal 'byor gcig gi smon lam gyis:__nga yi gter 'don lha sras gdung brgyud skyob:__thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__dus ngan tha ma'i sems can zog pos 'dul:__de yi skyon gyis log lta'i 'dam la tshud:__chos dang chos 'dra mi byed the tshom che:__ri bo bkra bzang 'dabs su 'byung ba de:__gsang sngags theg pa chen po'i bka' dang mtshungs:__dge ba'i tshul spyod sbas pa'i rnal 'byor pas:__gung thang rgyal po rje 'bangs skyobs par nges:thugs ngal ma mdzad lha sras bod kyi rje:__zhes gsungs so:__de'i dus su rgyal po'i sdug bsngal sel byed nyon mongs rang grol zhes bya ba gsungs so:__gu ru'i zhal nas:__lha sras nyid bu 'bangs kyi don du thugs shin tu brtse bas:__ngas rgyal po'i gdung brgyud rnams la dus snyigs ma'i mthar thugs pa'i bar du byin rlabs thugs rjes skyob kyi:__lha sras rang bu 'bangs la zhal chems 'di ltar du zhog ces gsungs so:__rigs bzang khungs btsun 'od gsal lha yi brgyud:__mu khri btsan po man chad gdung brgyud ma chad bar:__bdag gi thugs rjes rgyun du bzung lags kyi:sdig spyod grogs dang blon po'i khar ma btang :__rgyal khrims chos kyi khrims kyis 'tsho bar mdzod:__chos med dred po zol zog g.yo sgyu can:__snyig dus 'byung bas tshar chod chos khrims tshugs:__chos bzhin spyod pas rgyal khams bde bar 'gyur:__sku srog nyen zhing mnga' thang 'phrog pa dang :__rgyal po dmangs su 'bebs pa'i gal byung na:__lha srin dpang du tshugs la bzlog pa mdzod:__snyigs dus gung thang rgyal por snying brtse'i phyir:__brag ri dug sbrul spungs 'dra'i sked pa la:__lha sras gdung brgyud skyob pa'i man ngag bdog:__de dus skye 'gro mi rnams the tshom che:__log lta ma byed nga yi bka' bzhin sgrubs:__gung thang rgyal po'i bsam pa de yis 'grub:__sdig spyod rgyal po bdag gis skyob mi 'gyur:__zhes gsungs so:__gu ru'i zhal nas:__lha sras kyi gdung rabs tha ma mang yul gung thang du nga yi gter gyis skyob pa'i dus su:__bod sdug pa'i dus la babs pa yin te:__sems can la ci mi 'dod pa 'byung :__steng lha srin 'khrugs:__'og klu gnyan 'khrugs:bar gzhi bdag 'khrugs:sdig spyod rgyal po 'khrugs:dmangs phal pa 'khrugs:pha spun nang 'khrugs:__de'i dus su sangs rgyas bstan pa mtha' la thug:__yi dam lha'i dngos grub yal:__mkha' 'gro chos skyong ri rab la zhal gzigs:__sems can gyi skyid pa zad pa yin:__gung thang rgyal po yon mchod rje 'bangs rnams:nga yi bka' bzhin sgrubs la gter gyi chos la spyod:__pad+ma bdag gi thugs rje myur la stobs che ba de'i dus su 'byung ngo :__dus rgyun chad med par nga la gsol ba thob ces gsungs so:__de tsam mi nus na bla ma sku gsung thugs rgyud bskul ba'i phyir badz+ra gu ru'i bzlas pa ci nus byas mthar:__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las:__'od zer rim dang cig car 'phros:bdag gi gnas gsum thim pa yis:__dbang bzhi thob cing sgrib bzhi dag:__lam bzhi bsgom pa'i snod du gyur:__mthar ni rang thim dbyer med ngang :__blo 'das chos sku'i rang zhal blta:__dge ba 'di yis myur du bdag:__o rgyan bla ma 'grub gyur nas:__'gro ba gcig kyang ma lus pa:__de yi sa la 'god par shog:__ces sogs bsngo smon gyis rgyas gdab bo/__zhes pa'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i thugs dam zhal 'don du 'di ltar bris zhes bka' stsal pa ltar/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge legs su gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: