JKW-KABAB-05-CA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ།
Wylie title bka' 'dus smon lam JKW-KABAB-05-CA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 14, Pages 211 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön དྲི་མེད་ཀུན་དགའ་ (dri med kun dga')
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' 'dus smon lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 211. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Prayers - smon lam  ·  Revelations - gter ma
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-019
Colophon

ཅེས་གནུབས་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ།

ces gnubs chen rnam 'phrul o rgyan dri med kun dga'i zab gter las byung ba'o

[edit]
སྨོན་ལམ་ནི། ཧོཿ ཕྱོགས་དུས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ དབང་གྱུར་སྐྱབས་མཆོག་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཀུན༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབྱོར་ལུས་རྟེན་ཐོབ༔ དད་དང་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པར་ཤོག༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་རྣམ་བཞིས་ཡོངས་སུ་སྨིན༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲོག་བཞིན་གཅེས་པར་བསྲུང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི་ལྡན་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ ལྷ་སྔགས་དབང་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པར་ཤོག༔ རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔ ཚེ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་དར་ཞིང་རྒྱས༔ བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྲིན་འཕེལ༔ འགྲོ་ཀུན་ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན༔ ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་གནུབས་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའོ། །
[edit]

[¿ ]smon lam ni/__hoH__phyogs dus rtsa brgyud bla ma yi dam lha:__dbang gyur skyabs mchog ma lus dgongs su gsol:__bdag gzhan dus gsum bsags pa'i dge ba kun:__bla med byang chub snying por bsngo bar bgyi:__bsod nams 'di yis bdag sogs sems can kun:__tshe rabs kun tu dal 'byor lus rten thob:__dad dang shes rab snying rje phun sum tshogs:__rdo rje'i slob dpon tshul bzhin bsten par shog:__dbang gi chu bo rnam bzhis yongs su smin:__dam tshig sdom pa srog bzhin gces par bsrung :__bsnyen sgrub bzhi ldan bskyed rim mthar phyin nas:__lha sngags dbang thob ye shes brnyes par shog:__rtsa yi mdud grol rlung rnams dbu mar thim:__thig le zag med bde ba chen por rdzogs:__ka dag lhun grub rtogs pa mngon gyur nas:__tshe gcig rdo rje 'chang chen 'grub par shog:__rgyal ba'i bstan pa phyogs bcur dar zhing rgyas:__bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe mdzad phrin 'phel:__'gro kun tshe ring nad med bde skyid ldan:__nyin mtshan rtag tu chos la spyod par shog:__ces gnubs chen rnam 'phrul o rgyan dri med kun dga'i zab gter las byung ba'o/__/

Footnotes

Other Information