mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:23, 17 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མི་ཏྲ་ལུགས་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོ་ (mi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bso)

3 Texts

ཏ་
8
341-356
མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་རྗེས་མན་ངག་དང་བཅས་པ།
mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs chen sems nyid ngal bso'i sgrub rjes man ngag dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
8.1
341-355
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa snying gi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
8.2
355-356
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)