JKW-KABUM-15-BA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་སྐོར་ལ། སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
Wylie title klong chen snying tig skor la/ sngon 'gro'i dmigs rim zab don bdud rtsi'i nying khu JKW-KABUM-15-BA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 24, Pages 439-467 (Folios 1a to 15a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation
Genre
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)

3 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
439-463
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi sngon 'gro'i dmigs rim snying por dril ba zab don bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
463-466
བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།
bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
466-467
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་འཛིན་ཤིང་རྟ།
pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig 'dzin shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: