འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying tig las bla sgrub byin rlabs snying po JKW-KABAB-13-PA-046.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 46, Pages 587-689 (Folios 1a to 52a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་, པདྨ་འབྱུང་གནས་, དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ (Vimalamitra, pad+ma 'byung gnas, Śrīsiṃha)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'chi med 'phags ma'i snying tig las bla sgrub byin rlabs snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 587-689. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ (bla sgrub byin rlabs snying po)
Parent Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-HA-019
Colophon

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གསུམ་གྱི་བླ་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྙིང་ཏིག་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད། གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རབ་ཚེས་ཤིང་མོ་ཕག་གི་ལོར་ཅུང་ཟད་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱང༌། རེ་ཞིག་དུས་ལ་མ་བབས་པས། སླད་ནས་ཤིང་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བར་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་སྐབས་དབྱེ་བ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་དུས་ཆེན་ནས་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་ཕུལ་བ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལམ།།

'chi med grub pa'i rig 'dzin gsum gyi bla sgrub slob dpon rnam gsum gyi snying tig rdo rje gsang ba'i tshig rmad du byung ba 'di nyid/__gter 'byin mkhas grub yongs kyi 'khor los bsgyur ba rgyal bas lung bstan blo gros mtha' yas pa'i sde o rgyan 'chi med bstan gnyis gling pa'i bka' stsal spyi bor mchod de/__'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rab tshes shing mo phag gi lor cung zad gtan la phab kyang*/__re zhig dus la ma babs pas/__slad nas shing pho spre'u lo'i rgyal zla bar bla ma dang mkha' 'gro'i lung gis skabs dbye ba ltar/__kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer mngon par byang chub chen por gshegs pa'i dus chen nas rtsol med du gtan la phab cing rje nyid la thog ma kho nar chig brgyud du phul ba 'dis kyang snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig__/mang+ga lam//

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ ༄༅། གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ལྷར༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བཙལ་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་མཆོག༔ བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ གངས་ཁྲོད་མཚོ་གླིང་ནགས་ཚལ་སོགས༔ དབེན་ཞིང་ཡིད་འོང་ཉམས་དགའི་གནས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་སར༔ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་བྱ་བ་བཏང་༔ ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་བསྐྱེད༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེའི་ལམ༔ གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ༔ ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་གེགས་སེལ་དང་༔ རྟོགས་པའི་བོགས་ཆེན་འབྱིན་པ་དང་༔ དོན་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་ལུས༔ གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བསྒོམ༔ ས་མ་ཡ༔ ཨཱཿ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་གདོད་མའི་མགོན༔ ཀུན་སྣང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ༔ ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ༔ གཞི་གྲོལ་རིག་པའི་ཀློང་ནས་ཤར༔ གཞི་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་འབྱམས་ཀླས་པའི༔ བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བི་མ་ལ༔ དཀར་ལྗང་མཚན་དཔེའི་འོད་ཕུང་འབར༔ གཞོན་ཚུལ་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད༔ སྤྱན་ཟུང་ལྟ་སྟངས་དབྱིངས་ལ་གཟིར༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ དར་སྔོན་སྟོད་གཡོགས་སྨད་ཤམ་དང་༔ ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་མཛེས་པར་ཀླུབས༔ དབུ་ལ་པན་ཞྭ་དམར་པོ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཤངས་རྩེར་སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་དཀར༔ འོད་ཟེར་ཕུང་པོར་འབར་བ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རླུང་ལྔའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས༔ སྨིན་མཚམས་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་སུ་རང་ཤར་བ༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་ཤྲཱི་སིཾ༔ དམར་སྨུག་ཁྲོ་འཛུམ་བརྗིད་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་མཁའ་ལ་གཏད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་བཅུད་བཀང་བསྣམས༔ མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་ཐོད་བཅིངས་ཤིང་༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔའི་དྲྭ་བའི་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་མ་ཁྲོ༔ གཅེར་བུ་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱང་༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་པད་ཟླར་རོལ༔ གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་གྲོང་༔ གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་གཉུག་མའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྣང་བ་མངོན་སུམ་ཐིག་ལེའི་སྦུབས༔ གོང་འཕེལ་དབྱིངས་ལས་རིག་པའི་ལྷ༔ ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོར་འབྱམས་ཀླས་པ༔ ཆོས་ཟད་འཕོ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུུ་ཏྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ནི་མ་བཅོས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཨཱཿཡིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ ཧཱུྃ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ བཛྲ་འཇིགས་མེད་ཤྲཱི་སིང་༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བི་མ་མུ་ཏྲ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཕྱག་རྒྱ་རྒྱ་ཆེན་རོལ་པར་བཞེངས༔ སརྦ་སིདྡྷི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མ་བཅོས་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ རང་བྱུང་འོད་ལྔའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བདག་ལ་ཐིམ༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་ཞེན་རྟོག་སྦྱངས༔ ནང་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས༔ ཐམས་ཅད་ཀ་དག་གཏིང་གསལ་དབྱིངས༔ རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླ༔ བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་རྟགས༔ མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷུག་པར་འཆར༔ ས་མ་ཡ༔

སྐབས་སུ་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྣང་བརྙན་མདུན༔ འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ བྷནྡྷ་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ དེ་སྟེང་སིནྡྷུའི་མནྜལ་དང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བཅས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ མཚན་མའི་རྟེན་དུ་བཀོད་པའི་མཐར༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་དང་༔ སྨན་གཏོར་རཀྟ་མར་མེའི་ཕྲེང་༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བཤམ༔ ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འཆི་མེད་བླ་མའི་གཞུང་བསྲངས་ནས༔ བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ༔ ཨོཾ༔ བློ་འདས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ རང་བྱུང་ཛབ྄་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པ་མཉམ་ཉིད་ཕྲིནལས་ཀྱིས༔ ཉམས་ཆག་རྟོགས་སྒྲིབ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ༔ རྩ་སྔགས་རུ་ལུའི་ཛབ྄་དང་བཅས༔ དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་གདངས་སུ་ལེན༔ སྙིང་གའི་འོད་དང་རྡོ་རྗེའི་གླུས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ མདུན་གྱི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་བསྐང་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བློས༔ མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ༔ ལོངས་སྤྱོད་སྒོ་ནས་ཉམས་བསྐང་ཕྱིར༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་མདུན་བདར་ཏེ༔ ཨོཾ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་རྫས་རིགས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེར་སྤེལ་ནས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཤབྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ངག་གི་སྒོ་ནས་ཉམས་བསྐང་ཕྱིར༔ ཨཱཿ རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱང་སྣོད་དང་བཅུད༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་བཀོད༔ ཚུར་འདུས་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་འཕྲོས༔ རང་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་ཛབ྄་བཟླ་ཞིང་༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་སྨྲེ་བཤགས་བྱ༔ མཐར་ནི་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་བྲལ་བའི་ངང་༔ ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉམས་བསྐང་ཕྱིར༔ ཆོས་ཉིད་ཀློང་གི་བཤགས་པ་དང་༔ བློ་འདས་བྱར་མེད་དོན་ལ་བལྟ༔ བྱ་བ་དང་ནི་བྱེད་པ་ཡིས༔ ཉམས་ཆགས་ལྷག་མེད་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ སྣང་བ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་བསྐང་༔ ཨཱཿ ཐ་མལ་རྟོག་པའི་བྷཉྫ་རུ༔ ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱའི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་དམ་ཚིག་གིས༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འགྲོ་འོང་རླུང་གི་བྷཉྫ་རུ༔ བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་དམ་ཚིགས་གིས༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དྲན་བསམ་འཁྲུལ་པའི་བྷཉྫ་རུ༔ མ་འཁྲུལ་གཉུག་མའི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་དམ་ཚིག་གིས༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་སྣང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱའ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱའ་ཧི༔ སྟོང་པ་དམར་ཆེན་རཀྟས་བསྐང་༔ ཨཱཿ ལུས་ཁམས་རྩ་ཡི་ཀཱ་པ་ལར༔ བྱེད་རྩོལ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་གཏམས༔ གསལ་སྟོང་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྲོག་རྩོལ་རླུང་གི་ཀ་པཱ་ལར༔ འབྱུང་འཇུག་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་གཏམས༔ མི་ཤིག་ནཱ་དའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དཀར་དམར་ཐིག་ལེའི་ཀ་པཱ་ལར༔ འཕོ་ཆགས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་གཏམས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིགས་གིས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་གསལ་རཀྟའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱའ་ཛྙཱ་ན་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མས་བསྐང་༔ ཨ༔ ལུགས་འབྱུང་ཐིག་ལེའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ ཟག་བཅས་དགའ་བཞིའི་གཏོར་ཚོགས་བཤམས༔ བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལུགས་ལྡོག་ཐིག་ལེའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་གཏོར་ཚོགས་བཤམས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མི་ཤིགས་ཐིག་ལེའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ བྱར་མེད་བློ་འདས་གཏོར་ཚོགས་བཤམས༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་གིས༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་བྱུང་གཏོར་མའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱའ་ཛྙཱ་ན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ འོད་གསལ་སྣང་བའི་མར་མེས་བསྐང་༔ ཨ༔ ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་ཀོང་བུ་རུ༔ སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་སྦར༔ མངོན་སུམ་ཉམས་སྣང་དམ་ཚིག་གིས༔ གཞི་གྲོལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བརྡལ་ཁྱབ་འོད་ཀྱི་ཀོང་བུ་རུ༔ གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་སྦར༔ ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཞི་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་ཀོང་བུ་རུ༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་སྦར༔ ཆོས་ཟད་གདོད་མའི་དམ་ཚིག་གིས༔ གཞི་དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་གྲོལ་མར་མེའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉམས་ཆགས་སྟོག་སྒྲིབ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱའ་ཛྙཱ་ན་དཱི་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དེ་ལྟར་དབང་བཞིའི་དམ་ཚིག་དང་༔ རྗེས་འབྲེལ་ཁྱད་པར་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ མཐར་ནི་གདུང་བས་སྨོན་ལམ་གདབ༔ ཧོ༔ བརྡལ་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ རིག་རྩལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་མི་འབྲལ་ཤོག༔ ངེས་འབྱུང་ཆེན་པོས་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་པ་མཐོང་༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་རྟོགས༔ མོས་གུས་ཆེན་པོས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ལྟ་བ་བྱར་མེད་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར༔ སྒོམ་པ་བློ་འདས་འོད་གསལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ སྤྱོད་པ་རང་གྲོལ་ཁྱབ་བརྡལ་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་ཐོབ་བྲལ་བའི་འབྲལ་བུར་རོ་གཅིག་ཤོག༔ རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ལྷུག་པར་མཐོང་༔ རིག་རྩལ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་དུ་འཕེལ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྫོགས༔ རིག་སྟོང་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན༔ འཆི་འཕོའི་རྟོག་པ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ ཆོས་ཉིད་རང་གདངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ༔ སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་སྤྲུལ་སྐུར་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག༔ གཞི་དབྱིངས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་མངོན་གྱུར་ནས༔ གཞི་སྣང་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་ཀྱིས༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ༔ རང་བཞིན་གདོད་མའི་་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཉམས་བསྐྱངས་ཞིང་༔ རྨད་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གིས་མཉེས་པར་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་དམ་རྫས་བདུད་རྩིར་བསྟིམ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་བསམ༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ དམ་སྐོང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ དེ་ལྟར་དུས་སུ་བརྩོན་པ་ཡིས༔ ཉམས་ཆག་ཞི་ཞིང་རྟོག་སྒྲིབ་དག༔ གེགས་སེལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར༔ རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུ༔ རྟོག་པའི་བོགས་ཆེན་ངང་གིས་འབྱིན༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་བསམ་རྒུ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས༔ འདི་ལ་རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་དྲོད་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་པས༔ རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ཡན་ལག་གི༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བརྩམ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་དང་པོ་ཐུན་མོང་གི༔ ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རྣམ་ལྔ་ལས༔ དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ ཕན་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས༔ དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔་་་་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང༌། གཡོན་ཨུཏྤ་ལར་གནས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གླེག་བམ་བསྣམས་པ། ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་རྒུད་པ་སྦྱངས༔ བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དུག་ལྔ་བསལ༔ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཀུན༔ རྣམ་དག་འོག་མིན་ཞིང་དུ་བསྒྱུར༔ ཁྱད་པར་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་གྱི༔ རྨུ་རྒོད་ལོག་ལྟའི་དུག་སྦྱངས་ནས༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བཅོས་མིན་ངང་གིས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ ཨ་ཨ་ཨ་ཞེས་མང་བཟླས་ལ༔ དགོངས་པ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཀློད༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཱཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ འཿཨཿཤཿསཿམཿཧཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ༔ སརྦ་ས་ཏྭ་ཀླེ་ཤ་སརྦ་པཱ་པཾ་སརྦ་དུཿཁ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཞི་བར་བསམ༔ ཆོས་སྤྱོད་དགེ་བཅུ་རྟག་ཏུ་སྤྱད༔ དེས་ནི་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་སོགས༔ སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་ངང་གིས་ཞི༔ ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཚེ་དང་ཤེས་རབ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས༔ འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་དང་༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་དུ་བསྡུས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཚེ་བསོད་སྤེལ༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བཤེས་གཉེན་རྣམས༔ མྱ་ངན་མི་འདའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས༔ སྲིད་ཞིའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་དབྱིག༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རོ་གཅིག་པས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱི༔ཞེས་མང་བཟླས་ལ༔ དགོངས་པ་དབྱིངས་རིག་གནད་ལ་གཟིར༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྲོག་བསླུ་བྱ་ཞིང་སཱ་ཙྪ་གདབ༔ ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་དམ་བཅའ་བཟུང་༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་གཞུང་ཡང་ཡང་བཀླག༔ ཚེ་དང་ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དམིགས་བྱ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་ཡིད་ཀྱི་ཆོམ་རྐུན་མ༔་་་་་དམར་མོ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ། དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་ཅན། ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མ་དད་ལོག་ལྟའི་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ ཆགས་ཤིང་ཞེན་པས་ཡིད་གཡོས་ཤིང་༔ དད་ཅིང་འདུན་པས་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཞེས་མང་བཟླས་ལ༔ དགོངས་པ་རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་བསྲེ༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཀུན་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱ༔ ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་གཏོང་༔ ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་བློ་སྣ་བསྐྱེད༔ ཞེན་ཆགས་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཚེ༔ ཚངས་པ་ཡིན་ཀྱང་དབང་དུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གདུག་པའི་འབྱུང་པོ་ཚར་བཅད་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་དང་རྡོ་རྗེའི་མཚོན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བ་ལས༔ དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་གཟའ་ཀླུ་སོགས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས༔ འདར་ཞིང་འདུད་པས་དབང་དུ་བྱས༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱས་གཟིར་བར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་མང་བཟླས་ལ༔ དགོངས་པ་རིག་རྩལ་གོང་དུ་སྦར༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཉེར་འཚེའི་ཚོགས༔ མི་ཕོད་པ་ལ་ཐོག་བརྫིས་ཀྱི༔ བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་དུ་ལོངས་པ་ན༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་དགོངས་པ་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཕྱིར༔ བྱིན་རླབས་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ མཐིང་གསལ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཁྲོ་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་འོད་ཕུང་འབར༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ རང་བྱུང་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདོད་མ་ནས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བསམ༔ ཡན་ལག་བདུན་དང་མཎྜལ་འབུལ༔ ཁྱད་པར་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་གདབ༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བརྗོད་མོས་གུས་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཛབ྄་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་༔ མཐར་ནི་དབང་བླང་རང་ལ་བསྟིམ༔ བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ༔ འདིས་ནི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་༔ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་མངོན་འགྱུར་ན༔ ཐུན་མོང་ཕྲིན་ལས་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔

ཁྱད་པར་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ལ༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱངས་ཕྱིར༔ འཁོར་བ་དོངས་སྤྲུག་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་ཐ་མལ་གནས་པ་ཡི༔ ལུས་ཀྱི་སྟོང་ར་འོད་འབར་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་རྩ༔ སྙིང་དཀྱིལ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་སྦུབས༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐིག་ལེ་ནག༔ དེ་སྟེང་སྦྱོང་བྱེད་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་རང་བྱུང་ཡི་གེ་ཨཱ༔ དྭངས་གསལ་རྙོག་བྲལ་འོད་ཟེར་འབར༔ ཕྱི་རོལ་ཚོགས་བརྒྱད་རྟེན་གྱི་རྩལ༔ མདུན་དུ་འོད་རྩ་ཟླུམ་པོའི་དབུས༔ སྦྱང་བྱ་ཕྲག་དོག་གཏི་མུག་གི༔ ས་བོན་སུ་ལྗང་ཏྲི་དུད་ཀ༔ དེ་སྟེང་སྦྱོང་བྱེད་སྐུ་རྡོ་རྗེའི༔ ངོ་བོ་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་ཞིང་འཚེར༔ གཡས་སུ་མཐིང་ག་གྲུ་བཞིའི་རྩལ༔ སྦྱང་བྱ་ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་ཀྱི༔ ས་བོན་ཨ་དཀར་ནྲྀ་སྔོ་སྐྱ༔ དེ་སྟེང་སྦྱོང་བྱེད་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་འོད་དུ་འབར༔ གཡོན་དུ་དམར་པོ་ཟླ་གམ་རྩལ༔ སྦྱང་བྱ་སེར་སྣ་ཞེ་སྡང་གི༔ ས་བོན་པྲེ་དམར་དུཿནག་པོ༔ དེ་སྟེང་སྦྱོང་བྱེད་གསུང་རྡོ་རྗེའི༔ ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་གསལ་ལ་དྭངས༔ རྒྱབ་ཏུ་ཟླུམ་འཁྱིལ་འོད་ལྔའི་རྩལ༔ སྙོམས་འཇུག་སྒྲིབ་པའི་ས་བོན་ཧཾ༔ དེ་སྟེང་སྦྱོང་བྱེད་ཧོཿལྗང་གུ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ ཀུན་ཀྱང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསྒོམ༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ སྙིང་གའི་ཨ་ལ་སེམས་གཏད་པས༔ འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ས་བོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱས༔ དེ་ལས་ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་སྤྲིན༔ མཁའ་ཁྱབ་དག་པའི་ཞིང་དུ་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་རོ་གཅིག་ཐིམ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྦྱང་བྱའི་ས་བོན་མཐའ་དག་བསྲེགས༔ འདབ་བརྒྱད་རྩ་གནས་ཀུན་གང་བས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི༔ སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་ཡོངས་སྦྱངས་ཤིང་༔ ཚོགས་བརྒྱད་གཉིད་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་དག་པས༔ དྲི་མེད་གཉུག་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའི༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་བསམ༔ བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་༔ ཨཿཡིག་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པའི་མཐར༔ རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པར་གནད་དུ་བསྣུན༔ སྐབས་སུ་རྩ་བའི་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ནྲྀ་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུཿསརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བཟླས་བློ་བྲལ་ངང་དུ་ཀློད༔ འདི་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ཉམས་བླངས་པས༔ ལུས་བདེ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དལ༔ ཉོན་མོངས་རྟོག་པ་ངང་གིས་ཞི༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ རིགས་དྲུག་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཟད༔ འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཕྱེད་པའི་ཕྱིར༔ ཞི་བ་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་པའི༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱའི་ཕྱིར༔ བདག་བྱིན་རློབ་པའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ དྭངས་གསལ་རྙོགས་མེད་དབུས་དྲང་པོར༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ཨ་ཧཾ་བཅས༔ སྣང་ལ་ཞེན་པ་མེད་པར་བསྒོམ༔ རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་བ་ཡིས༔ འབྱུང་བའི་རླུང་དུག་སངས་པར་བསམ༔ ལུས་གནད་བསྲང་ཞིང་རྩེ་གཅིག་པའི༔ ཡིད་ནི་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད༔ ཨ་ཤད་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟར༔ ཕྲ་ཞིང་འབར་བ་ཉིད་ལ་གཏད༔ འཇམ་རླུང་བཟུང་ཞིང་ཡུན་རིང་བསྐྱང་༔ དེ་ལས་དྲོད་ཀྱི་ཉམས་སྐྱེས་ན༔ སྟེང་འོག་རླུང་གཉིས་ཁ་སྦྱར་ནས༔ ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོར་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ མེ་ལྕེ་གློག་གི་ཟེར་མ་བཞིན༔ ཕྲ་ཞིང་རྣོ་མྱུར་རབ་ཚ་བ༔ འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་རིམ་གྱིས་འབར༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་རེག་པའི་མོད༔ དྲན་པས་བདེ་ཆེན་སྐྱེད་ནུས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ དངུལ་ཆུ་དྭངས་མ་ལྟ་བུར་བབས༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་རྩ་འཁོར་དབུས༔ དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རིམ་གྱིས་སྐྱེས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ལ་རེག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ཤུགས་དྲག་པོས༔ དྭངས་མ་གྱེན་དུ་ཟློག་པ་དང་༔ ཧཾ་ལ་བསྟིམས་མཐར་མི་དམིགས་བཞག༔ སླར་ཡང་བདུད་རྩི་སྔར་བཞིན་དབབ༔ དེ་ལྟར་འབར་འཛག་སྦྱོར་བ་ལ༔ གོམས་པ་བརྟན་པོར་གྱུར་པ་ན༔ སྙིང་གི་དབུས་སུ་མི་ཤིགས་པའི༔ ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཉུངས་འབྲུ་ཙམ༔ གསལ་ཞིང་འབར་བ་ལ་དམིགས་ནས༔ རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་དྭངས་མར་བསྟིམ༔ རླུང་གི་གཏུམ་མོའི་དྲོད་འབར་བས༔ བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འབྱུང་༔ སྐབས་སུ་སྙིང་དབུས་ཨ་ཡིག་ལས༔ འོད་འཕྲོས་དབུ་མའི་ནང་ཀུན་ཁྱབ༔ ཤེལ་ལྟར་དྭངས་པའི་འོད་སྣང་གིས༔ ཕུང་ཁམས་བརྟན་གཡོར་བཅས་པ་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླའི་གཟུགས་སུ་བསམ༔ དེ་ལ་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པ་ན༔ ལུས་བསྲང་རླུང་རོ་ཕྱིར་བསལ་ལ༔ སྲོག་རྩོལ་འགྲོ་འོང་དལ་བུའི་ངང་༔ མིག་གནད་བར་སྣང་ཧ་རེར་བཞག༔ སེམས་གནད་གང་ཤར་རྟོག་པ་ལ༔ རྩིས་གདབ་མི་བྱ་རང་ངོ་བསྐྱང་༔ གསལ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་ངང་གིས་འཆར༔ སྐབས་སུ་སྙིང་གའི་ཨ་ཡིག་ལས༔ ཨ་ཡིག་གཉིས་པ་རིམ་བཞིན་ཆད༔ སྨིན་མཚམས་ནམ་མཁར་གཅིག་ཏུ་འདུས༔ གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ལས༔ ཧྲིལ་གྱིས་སེམས་གཟུང་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་པ༔ ཁྱབ་བརྡལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔ མི་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པ་ལས༔ ཉམས་མྱོང་གང་སྐྱེས་ངོས་བཟུང་ལ༔ རེ་དོག་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་བཞག༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར༔ ཁམས་གསུམ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དག༔ བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕེལ༔ རྒྱས་པ་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་ཡི༔ རྟོག་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར༔ མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ གོམས་པ་བརྟན་པོར་གྱུར་པ་ན༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ནི༔ མཐིང་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ་བའི་པང་༔ རྣལ་འབྱོར་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་ཅན༔ བདེ་བའི་ཉམས་ཀྱིས་འཁྱུད་པར་བསྒོམ༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་དབུས༔ རིག་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་གསལ༔ མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་རྩེར༔ ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས་དགག༔ དལ་བུས་བསྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ དཀར་དམར་བདེ་བའི་རང་བཞིན་བབས༔ བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་དབུས་བཞུགས་པའི༔ བླ་མ་རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་མཆོད༔ རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དྭངས་མས་གང་༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ བུམ་ཅན་གཟུང་ཞིང་དབྱིངས་རིག་བསྲེ༔ དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་ཕབ་པའི་མཐར༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སོན་ཚེ༔ རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་ལོགས་སུ་སྦྱར༔ དབང་པོའི་མཆོག་ནི་དབྱིངས་ལ་གཟིར༔ ཧཱུྃ་གི་གདངས་ཀྱིས་གྱེན་དུ་དྲངས༔ སྔར་བཞིན་སེམས་བཟུང་རླུང་རིག་བསྲེ༔ རྣམ་རོལ་རྒྱ་ཡིས་ལུས་ལ་དགྲམ༔ འཛིན་འདྲེན་འཁྲུལ་འཁོར་དབང་ཐོབ་ནས༔ བླ་མ་ལྷ་ཡིས་གནང་བ་འམ༔ མཚན་ལྡན་རྒྱུད་དག་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་རེ་རང་དབང་འགྱུར༔ ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཕྱིར༔ དབང་སྡུད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཟུང་དང་འཛིན་པའི་སྣང་ཞེན་ཀུན༔ གང་ཤར་ཐད་དཀར་གཅད་པའི་ཕྱིར༔ བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་དྲོད་ཐོབ་པས༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རྩུབ་འགྱུར་སར༔ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ༔ ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་ཐམས་ཅད་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟ་བས་གཟིར་ཞིང་ལྟ༔ རྡོ་རྗེའི་གར་དང་བཅས་པའི་གླུས༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གནས་ཉུལ་དང་༔ འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ ཕཊ༔ གཞི་གྲོལ་རིག་པ་འདུས་མ་བྱས༔ ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར༔ འཁོར་འདས་རྟོག་ཚོགས་རིག་ངོར་ནུབ༔ རེ་དོགས་ཞེན་པ་རང་སར་ཡལ༔ དགག་སྒྲུབ་སྤང་བླང་མཚན་མ་བྲལ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར་བ་ཡིས༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པ་ལས༔ ཅིར་སྣང་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་གཏད་མེད་ཟང་ཐལ་ངང་༔ ཡུམ་དོན་བློ་འདས་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ དམིགས་བསམ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་བསྒོམ༔ བདུད་བཞིའི་རྟོག་པ་གང་ཤར་ཡང་༔ ཕཊ་ཅེས་གཅོད་ལ་ལྷུག་པར་སྤྱོད༔ མི་འགྱུར་དགོངས་པའི་གཟེར་ཐེབས་ན༔ འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བསླངས་བའོ༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཉམས་བླངས་ཤིང་༔ ཐུན་མཚམས་ཕུང་པོ་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཕཊ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན༔ གདོད་ནས་གྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཕཊ༔ ཕཊ༔ རང་རིག་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཐིག་ལེའི་རྣམ་པས་སྤྱི་བོར་ཐོན༔ དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མར་གྱུར༔ ཕྱག་གཡས་ཡེ་ཤེས་གྲི་གུག་གིས༔ འབྱུང་འདུས་ལུས་ཀྱི་བྷནྡྷ་བྲཻག༔ སྐུ་གསུམ་མཚོན་པའི་སྒྱེད་པུར་བཞག༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས་ནས་བླུགས༔ གཏུམ་མོའི་མེ་ཡིས་ཐོད་པ་དྲོས༔ མ་དག་རླངས་པའི་རྣམ་པར་ཐོན༔ དག་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྒྱན་ཏུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཕཊ༔ མཆོད་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཀུན༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཚོགས་རྫོགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སྦྱིན་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་འགྲོ༔ སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལ༔ འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ སྒྲིབ་དག་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཁྱད་པར་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ཡི༔ བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཀུན༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ཚོགས་སུ་རོལ༔ ཕན་བདེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་སྦྱིན་ཡུལ༔ ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་༔ དོན་དམ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཀློང་༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་ཨ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་རིག་པ་གཏད་མེད་བཏང་༔ དེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱང་༔ འཇིགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་བྱུང་ཡང་༔ མི་ཕོད་པ་ལ་ཐོག་བརྫིས་བྱ༔ ཟས་ནོར་གཏམ་གྱི་འཁྲི་བ་བཅད༔ གནས་གྲོགས་གཉེན་འདུན་སྲེད་ཞེན་སྤངས༔ རེ་དོགས་སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་བཤིག༔ ངར་འཛིན་སྙེམས་འཕྲིག་གང་དགར་བོར༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྲོག་ལྡན་པའི༔ ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པ་ལས༔ ཉམས་རྟོགས་ཤན་ཕྱེད་བོགས་འབྱུང་ཞིང་༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་ཚར་གཅོད་པས༔ མངོན་སྤྱོད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔

མཐར་ཐུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་པ་ཆེ༔ མངོན་སུམ་རིག་པ་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ༔ དེ་ཡང་དད་དང་བརྩོན་ལྡན་པས༔ རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་དག་པར་བྱ༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྤྲོས་པ་བཅད༔ སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་ཤིང་རྣལ་དུ་དབབ༔ སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ དེ་ལ་དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ༔ དལ་དང་འབྱོར་པ་རྙེད་དཀའ་ཞིང་༔ མི་རྟག་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་བསམ༔ འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་དྲག་ཏུ་བསྐུལ༔ ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ ཐར་མཆོག་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་བཟང་སྙིང་པོར་བསྒོམ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང་༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ སྡིག་སྦྱང་རྡོར་སེམས་བཟླས་པ་ནི༔ སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པར་བྱ༔ ཚོགས་བསགས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་གི་མཎྜལ་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཎྜ་ལར༔ མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་འབུལ༔ བསོད་ནམས་དམ་པའི་ཚོགས་རྫོགས་ཤོག༔ འོག་མིན་ཞིང་ཁམས་མཎྜ་ལར༔ བདེ་ཆེན་འདོད་ཡོན་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་མཎྜ་ལར༔ རིག་པ་རང་ཤར་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འབུལ༔ ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་གནད་དུ་བསྣུན༔ ཐུགས་ཡིད་འདྲེས་པའི་བྱིན་ཞུགས་ན༔ གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གཞིར་བུམ་པའི་དབང་གི་ལམ༔ བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བརྟན་དག་པ་དྲན༔ ངག་རླུང་ཡིད་ཀྱི་བཟླས་པས་བསྙེན༔ གསང་དབང་ལམ་མཆོག་ཙཎྜ་ལཱིས༔ བདེ་ཆེན་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་འཐོབ༔ ཤེར་དབང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ༔ བཞི་པའི་དབང་གི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ཐོག་མར་རིགས་དྲུག་བག་ཆགས་ཀུན༔ དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ སྒོ་གསུམ་ཤིན་སྦྱངས་རྣལ་དུ་དབབ༔ ལུས་ནི་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་ལ༔ ངག་ནི་ཧཱུྃ་གི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ཡིད་ནི་སེམས་བྱུང་མདུད་གྲོལ་ཕྱིར༔ བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩ་གདར་བཅད༔ བཞི་པ་སྐུ་གསུམ་དོན་དང་འཕྲད༔ རྣལ་དུ་དབབ་པས་རྒོད་པ་སྙོམས༔ སོར་གཞུག་བྱིང་བའི་མལ་ནས་བསླང་༔ ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོས་ཤིན་སྦྱངས་པའི༔ བསམ་གཏན་དམ་པས་དོན་གྱུར་ནས༔ དངོས་གཞི་འདི་དང་འཆི་ཁ་དང་༔ བར་དོར་གྲོལ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ༔ རྣམ་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི༔ ཁྲེག་ཆོད་དང་ནི་ཐོད་རྒལ་གཉིས༔ རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དབྱིངས་ཀྱི་གཤིས༔ སོར་བཞག་ཁྲེགས་ཆོད་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ དེ་ཡང་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་༔ རི་བོ་བཞིན་དུ་ཅོག་གེར་བཞག༔ མིག་གི་གསང་འབྲས་དབྱིངས་སུ་གཏད༔ རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་ཅ་རེ་བཞག༔ ཡིད་ཀྱི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པའི༔ རིག་པ་རྗེན་པ་གཅེར་བུར་བཞག༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་ཡུལ་སྣང་གི༔ ཞེན་པ་རང་གྲོལ་ལྷུག་པར་བཞག༔ བཞག་ཅེས་བྱ་བའང་བརྡ་ཙམ་སྟེ༔ རང་རིག་མངོན་སུམ་ངོ་འཕྲད་ནས༔ དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་ཐག་བཅད་དེ༔ རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཏིང་འཆའ་བའི༔ ངང་ལས་མ་གཡོས་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ དེ་ལྟར་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་པས༔ དབང་པོའི་མངོན་སུམ་རིག་པའི་གདངས༔ རྩལ་སྦྱང་ཐོད་རྒལ་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ སྒོ་གསུམ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ བྱ་བ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཏང་༔ དབེན་ཞིང་དབྱིངས་རིག་མཚོན་ནུས་པར༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་བག་ཕབ་ནས༔ ལུས་གནད་སེང་གེ་གླང་ཆེན་དང་༔ དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའི་བཞུགས་སྟངས་བྱ༔ ངག་གནད་གནས་བརྟན་ལ་ཟླ་ཞིང་༔ ཁ་སྒོའི་རླུང་གི་འགྲོ་དང་འོང་༔ དལ་བུས་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་འཛིན་བྱ༔ ཡུལ་གནད་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དུས༔ སྔ་དགོངས་ཤར་ནུབ་ཟེར་གཉིས་ལ༔ མིག་གནད་གྱེན་དུ་ལྡོག་པ་དང་༔ ཟུར་དུ་འཁྲིད་དང་ཐུར་དུ་དབབ༔ ཡིད་གནད་དུས་གསུམ་སྤྲོས་པ་བཅད༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ལྷུག་པར་བལྟ༔ དེ་ཚེ་སྙིང་ནས་མིག་གཉིས་ཀྱི༔ གསང་འབྲས་འབྲེལ་བའི་འོད་རྩ་ལས༔ རྒྱང་ཞགས་སྒྲོན་མས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་ཀློང་༔ ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་མུ་ཁྱུད་དབུས༔ རིག་གདངས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ འགུལ་ཞིང་འཕྲིག་པའི་རྣམ་པར་འཆར༔ དེ་ཚེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རུ༔ རིག་པ་གཞུག་ཅིང་འབྲལ་མེད་བསྐྱང་༔ ཉིན་མོ་སྣང་སེམས་ཨར་ལ་གཏད༔ ནང་ནུབ་དབྱིངས་རིག་ཨར་ལ་གཏད༔ མཚན་གུང་འོད་གསལ་ཨར་ལ་གཏད༔ སྲོད་ལ་རླུང་ཐིག་བདེ་ཉམས་བསྐྱང་༔ ཐོ་རངས་རང་གསལ་དགོངས་ཉམས་བསྐྱེད༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཉམས་བླངས་པས༔ རིག་གདངས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ མཆེད་ཅིང་ཅུང་ཟད་བརྟན་པ་ནི༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྣང་བའོ༔ དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ལས་འདས་ཏེ༔ གར་བལྟས་ཁྱབ་ཅིང་བཀྲག་བཅས་མཆེད༔ རིག་པ་འབྲིང་དུ་སྡོད་པ་ནི༔ ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའོ༔ ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ སྐུར་སྨིན་བརྟན་ཅིང་ཞི་དང་ཁྲོ༔ གྲངས་མེད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འཕེལ༔ རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའོ༔ ཆོས་ཅན་ཕྱི་འབྱུང་ནང་ཕུང་པོ༔ གསང་བ་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་ཟད༔ ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་འཁྱིལ༔ དེ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ཟད་པར་བཤད༔ དེ་དག་རྣམས་དང་རྗེས་འབྲེལ་དུ༔ བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་ཕྱི་ནང་དབྱིངས༔ རིག་པ་མི་འགུལ་གཞིར་བཟུང་ནས༔ གོང་འཕེལ་དུས་སུ་ཕྱི་དབྱིངས་རིག༔ རླུང་སེམས་སྡོད་པས་ཚད་བཟུང་བྱ༔ ཚད་ལ་ཕེབས་ནས་སྐྱེ་དང་འཇུག༔ རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་རྩལ་རྫོགས་པས༔ འཁོར་འདས་རེ་དོགས་མཐའ་གྲོལ་ནས༔ གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུ་ཡི་དབྱིངས༔ ལྷག་བཅས་ལྷག་མ་མེད་པ་ཡི༔ ཡང་དག་མངོན་སངས་རྒྱས་པ་འཐོབ༔ ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་འཕོ་མེད་རྟག༔ ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་དབང་འབྱོར་པ༔ མཐར་ཐུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པའི༔ ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་འགྲུབ༔ ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བའི་ལམ་མཆོག་གོ༔ གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་མ་གྲུབ་ན༔ འཆི་ཁར་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་འཇུག༔ ལུས་གནད་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའམ༔ སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་གང་རུང་གིས༔ འདིར་སྣང་ཞེན་འཁྲིས་རྦད་ཀྱིས་བཅད༔ ནང་གི་ནམ་མཁའི་རིག་སྟོང་གཤིས༔ བར་དུ་འོད་རྩ་རྒྱང་ཞགས་ཀྱི༔ སྒྲོན་མས་མཚམས་སྦྱར་ཕྱི་ཡི་དབྱིངས༔ ནམ་མཁའ་དྭངས་པར་ལྟ་སྟངས་གཏད༔ དེ་ལྟའི་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་༔ རྟོག་པས་མ་བསླད་འཕོས་གྱུར་ན༔ འོད་གསལ་མ་བུ་དབྱེར་མེད་པའི༔ འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཡང་ད་ལྟར་གོམས་པ་གཅེས༔ དེ་འདྲ་ཀློང་དུ་མ་གྱུར་ན༔ རྣམ་ཤེས་རླུང་ཞོན་གདམས་པ་ནི༔ ལུས་གནད་བཅོས་ཏེ་སྟོང་ར་གསལ༔ དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཚངས་བུག་ཧར༔ མར་སྣ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞིར་ཟླུམ༔ སྙིང་གར་ཚིགས་ཀྱིས་བཀག་པའི་སྟེང་༔ རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་ཨ༔ དཀར་གསལ་དེ་ལས་རིམ་བཞིན་མཆེད༔ ཚངས་བུག་བར་དུ་ཉེར་གཅིག་བསམ༔ སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བར་བསྒོམ༔ མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔ ཨེ་མ་ཧོཿ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟུང་༔ རྣམ་ཤེས་དྭངས་མ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་དྲོངས༔ ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲིབ་གཉིས་གཟུང་འཛིན་འཆིང་བ་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཟབ་ལམ་འཕོ་བས་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པ་དང་༔ འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧིཀ་ཅེས་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་པ་དང་༔ རླུང་གནད་འོག་རླུང་དྲག་ཏུ་དྲངས༔ སྟེང་རླུང་སྟེང་དུ་འཕུལ་ཞིང་འཕངས༔ དམིགས་གནད་ཨ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག༔ ཐིམ་སྟེ་ཐ་མར་རྒྱངས་ཏེ་འཕོས༔ བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་ཀ་ཞེས་མར་ཕབ་པས༔ སྔར་བཞིན་སྙིང་གར་འཁོད་པར་མོས༔ དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱར༔ མཐར་ནི་བླ་མ་འཁོར་དང་བཅས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་ཞུ༔ སྙིང་གའི་ཨ་ལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ༔ ཚངས་བུག་འོད་ཟེར་དྲྭ་བས་བཀག༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་འགྲུབ་པར་བསམ༔ སྤྱི་བོ་ཟ་ཞིང་སྐྲངས་པ་དང་༔ ཆུ་སེར་འཛག་སོགས་རྟགས་བྱུང་ན༔ དམིགས་པ་མ་བརྗེད་རྟག་ཏུ་བསྐྱང་༔ ནམ་ཞིག་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ༔ རླུང་སེམས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་འཕོ༔ བླ་མ་འོག་མིན་གཤེགས་པར་བསམ༔ བྱ་རྩོལ་སྤྲོ་བསྡུ་མེད་པར་བཞག༔ ངེས་པར་མཁའ་སྤྱོད་ལ་སོགས་ཀྱི༔ གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་དབུགས་འབྱིན་འགྱུར༔ འདའ་ཀའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐེབས་ན༔ རགས་པ་ཐིམ་དང་ཕྲ་བ་ཐིམ༔ ཐིམ་པའི་རྗེས་སུ་འོད་གསལ་འཆར༔ རྣམ་གྲོལ་ཆོས་སྐུར་རོ་གཅིག་འགྱུར༔ དེ་ལ་བརྟན་པར་མ་གྱུར་ན༔ ལུགས་འབྱུང་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་སོགས༔ ཆོས་ཉིད་གདངས་ཀྱི་བར་དོར་ཤར༔ ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔ ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་བརྟན་པ་ཐོབ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་གཞན་དབང་གིས༔ གོ་འཕང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ དབང་པོ་ཐ་མའི་གང་ཟག་སྟེ༔ སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་ཆ་ནི༔ རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས༔ རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ཤར་བའི་ཚེ༔ བླ་མར་མོས་གུས་དྲག་པོ་ཡིས༔ དེ་ཡི་གདམས་ངག་རྗེས་དྲན་ནས༔ གང་གོམས་དེ་ལ་མཉམ་བཞག་པས༔ འཁྲུལ་སྣང་གྲོལ་ནས་ལམ་མཆོག་སྦྱོར༔ དེ་ལྟར་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ན༔ རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་ཡིད་ལ་བྱ༔ བླ་མར་གསོལ་གདབ་འདུན་པ་སྦྱངས༔ དཔལ་མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་༔ དད་དང་འདུན་དང་དམ་ཚིག་མཐུས༔ རྨི་ལམ་གནས་སྐབས་སད་པ་ལྟར༔ མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་ལྷ་ཞལ་མཐོང་༔ དཔལ་ལྡན་བརྩེགས་པར་ལུང་བསྟན་ཅིང་༔ པདྨ་བཀོད་པར་དབུགས་རབ་དབྱུང་༔ ལས་རབ་རྫོགས་པར་གཟེངས་བསྟོད་དེ༔ དབུས་ཕྱོགས་མེ་རི་འབར་བ་རུ༔ སྟོན་པ་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ དགྱེས་ཞལ་མཇལ་བའི་སྐད་ཅིག་ལ༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་མཐར་བྱས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་འགྱུར༔ ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་གང་ཟག་རྣམས༔ མངལ་སྒོ་ངན་པ་ཞེན་ལོག་དང་༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རབ་བཅད་ནས༔ ལས་འཕྲོ་བཟང་པོས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར༔ ལམ་གྱི་འཕྲོ་མཐུད་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ རྗེས་ནི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ བསྔོ་སྨོན་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཞིང་༔ ཐུན་མཚམས་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་པས༔ དག་པའི་སྣང་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ སྤྱིར་ནི་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་བློ་སྣ་བསྟུང་༔ བླ་མའི་མོས་གུས་སྲོག་ཏུ་བཙའ༔ ལམ་ལ་ཅུང་ཟད་དྲོད་ཐོབ་ནས༔ ཡུལ་གྱི་བདུད་རྩི་བསྟེན་པའི་ཕྱིར༔ ཀུན་སྤངས་སྤྱོད་པ་ཕྱོགས་བྲལ་རྒྱུ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་གཉན་ས་རུ༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱཽད་པ་ཡང་དག་སྤྱད༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ཐབས་མཁས་པས༔ གནས་སྐབས་སྔགས་ཀྱི་དྲོད་ཐོབ་ནས༔ ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྲོ༔ སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་མཐར་ཕྱིན་པས༔ མི་སློབ་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་སྐུས༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཡི༔ གོ་འཕང་བརྩོན་འགྲུས་སྐལ་བ་བཞིན༔ ཟླ་དྲུག་ལོ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ནས༔ མངོན་དུ་འཐོབ་བྱེད་ཐེག་པའི་རྩེ༔ འབྲས་བུའི་ཐུས་ཀ་བླ་མེད་པའི༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་ངོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ༔ ཚོགས་གསོག་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བའི་ཕྱིར༔ ཐུན་དང་ཁྱད་པར་ཐུན་མཚམས་སུ༔ གོང་དུ་དཀོན་མཆོག་རྟེན་གསུམ་སྤྱི༔ ཁྱད་པར་ཚོགས་རྟེན་དམིགས་རིམ་དང་༔ མཐུན་པའི་སྣང་བརྙན་བཤམས་པའི་མདུན༔ མེ་ཏོག་སྤོས་མེ་ཞལ་ཟས་སོགས༔ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་གང་འཛོམས་པ༔ གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བསྟར༔ སྐྱབས་སོང་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ལ་བྱ༔ བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡོ་བྱད་བརླབས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ མངོན་རྟོགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའམ༔ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ༔ རྣམ་པ་འཆི་མེད་ལྷ་གསུམ་པོ༔ སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་འཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔ མདུན་མཁར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ ཡན་ལག་བདུན་དང་མཎྜལ་གྱིས༔ བསགས་སྦྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ གསོལ་འདེབས་སྔགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མཐར་ནི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསམ༔ ཡང་ན་རང་ལ་བསྟིམ་ཀྱང་རུང་༔ བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་བཅད་བརྗོད༔ འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བུ༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་བྱང་བ་དང་༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ས་མ་ཡ༔

ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་མཆོག་གི་ཀུན་སྤྱོད་ཆེ༔ ག་ཎ་པཱུ་ཛའི་ལས་རིམ་ནི༔ མདུན་རྟེན་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱི༔ ཁྱད་པར་ཤེས་རབ་ཐབས་འབྲེལ་བའི༔ མ་ད་ན་དང་བ་ལ་སོགས༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་བཤམ༔ བདག་མདུན་ལྷར་གསལ་བཤགས་སྐོང་བྱ༔ བསང་ཆུས་བྲན་ཞིང་བདུད་རྩི་འཐོར༔ ཨ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ འགྲིབ་མེད་རྟག་པའི་རྒྱན་ཏུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་པས་བྱིན་བརླབས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས༔ གདུང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནས༔ སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ༔ བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་འཕོ་ཆེན་འོད་ཀློང་ནས༔ འཆི་མེད་བི་མ་མི་ཏྲ་ལ༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཤར༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཟུང་འཇུག་པདྨོ་བཀོད་པ་ནས༔ རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ འདུས་པའི་མཆེད་དང་དམ་ཚིག་རྫས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛ༔ དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་རིམ་པར་སྤྲོས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་སྣོད་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་བྷནྡྷ་རུ༔ གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་བྷནྡྷ་རུ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བྱུང་མཚན་ལྡན་བྷནྡྷ་རུ༔ བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ ཧོ༔ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་བཟུང་༔ ཐ་མ་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་༔ བཅས་པའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ དག་ཅིང་ཚངས་པར་དབུགས་དབྱུང་ནས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ ཧཱུྃ༔ ཨེ་དབྱིངས་སྟོང་པའི་བྲུབ་ཁུང་དུ༔ གཟུང་འཛིན་ལྟར་སྣང་དགྲ་བགེགས་ཀུན༔ དགུགས་བསྟིམ་བསྒྲལ་ནས་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ དེ་ནས་ནང་ལྟར་ཕུང་ཁམས་ལྷ༔ མཆོད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞེན་མེད་རོལ༔ གསང་བ་དྲོད་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ཉེ་རྒྱུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད༔ རྗེས་མཐུན་ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ སྙོམས་ཞུགས་དགོངས་པ་གསལ་གདབ་བྱ༔ ཧོ༔ ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་བྷ་ག་རུ༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་གསོར་ཞིང་བསྐྱོད༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་དགའ་བ་བཞིས༔ སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཧཾ༔ དེ་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨཱ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོར་འབྲེལ་བ་ཡི༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔ སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་དང་༔ དབྱེར་མེད་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷག་མ་གསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས༔ རིག་འཛིན་ཞལ་ཆབ་བདུད་རྩི་དབབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་ལྷག་སྡུད་ཚོགས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི༔ བག་ཆགས་སྲེད་ཞེན་ལྷག་མ་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་རོལ༔ སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྐྱེད༔ འཕོ་ཆགས་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ་དང་༔ རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མཱ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨུ་ཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མཐར་ནི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་གསོལ༔ ཨོཾ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་སྨིན༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞན་ཡང་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་གདབ༔ རྗེས་སུ་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས༔ དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་རིག་སྐུར་ལྡང་༔ བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་མཐའ་བརྒྱན་ནོ༔ དེ་ལྟར་དུས་སུ་ཉམས་བླངས་པས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བར་ཆད་ཞི༔ ནང་གི་ཚོགས་རྫོགས་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ༔ ས་མ་ཡ༔ དངོས་གྲུབ་དོན་གཉེར་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ཚེ་རིང་བ་ནི་དོན་ཆེ་སྟེ༔ དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ༔ རྟེན་ནི་སྙིང་པོའི་བུམ་པ་དང་༔ བཟའ་བཏུང་ཚེ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་བཤམ༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཕྱིར་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ བདག་དང་མདུན་རྟེན་དབྱེར་མེད་པར༔ འཆི་མེད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་གསལ༔ རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས་ཅི་རིགས་རྗེས༔ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཐིག་ལེ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་རྟེན་གྱི་ཧྲཱི༔ ཐ་མར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བསྐུལ་ཞིང་བཟླས་པའི་འོད་ཟེར་དང་༔ ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་བཅས་སྤྲོ༔ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཡར་དང་༔ འབྱུང་ལྔ་འཇིག་རྟེན་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་དབྱིག༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ནུས་སྟོབས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བི་མ་མུ་ཏྲ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཟླས་པས་ནུས་ཐོབ་ཅིང་༔ རྒྱུན་དུ་བརྩོན་ན་འཆི་མེད་འགྲུབ༔ ཐུན་མཚམས་ཚེ་འགུགས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔ རྟེན་འབྲེལ་མདའ་དང་དར་གྱིས་གཡབ༔ ཧྲཱི༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ༔ འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་བཱི་མ་ལ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བདག་ཅག་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་སྲོག་གི་སྙིང་པོར་བསྟིམས༔ སྨིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་རྟེན་དང་རྫས་ལ་ཁུག༔ མགྲིན་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དབང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་ཞགས་པ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་སྲོག་གི་ཕྱག་རྒྱར་ཆིངས༔ ཐུགས་ཀ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་སྒྲོག་གིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འོད་གསལ་སྙིང་པོར་སྡོམས༔ ལྟེ་བའི་ཨུཏྤལ་ཟབ་ཅིང་འཁྱིལ་བ་ལས༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་དྲིལ་བུ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱར་སྒྲུབས༔ གསང་མཆོག་བདེ་ཆེན་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ལས༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་འབུམ་ཕྲག་སྤྲོས༔ མི་འགྱུར་འཕོ་མེད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་སྒྲུབས༔ བླ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་དྭངས་མའི་ཡི་གེར་སྟིམས༔ སྲོག་གི་འགྲོ་འོང་ནཱ་དའི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུར༔ ཚེ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་འཕོ་མེད་རྫིང་བུར་སྐྱིལ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྟག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར༔ ཨ་ནྲྀ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛ་ཛ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཚེ་བྷྲཱུྃཿགཡུ་བྷྲཱུྃཿགཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བིནྡྷུ་བྷྲཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རང་གི་སྲོག་རྟེན་ཧྲཱིཿཡིག་དང་༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་བསམ༔ ཨཿ འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཚེ་ཡི་བཅུད༔ རྩ་སྲོག་ཐིག་ལེ་དབྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས༔ རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་པས༔ འགྱུར་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་རཀྵ་ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃ༔ ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་བཞག༔ སྙིང་གའི་གྭའུ་སྲུབ་མེད་པའི༔ ཕྱི་རོལ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བས་བསྡམས༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་གཡོགས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བསམ༔ དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་དངོས་ཀྱི་རྟགས༔ ཚེ་འབྲང་བརྗིད་ཆགས་བདུད་རྩི་བབས༔ བཟའ་གཏུང་འཕེལ་ཞིང་རོ་བཅུད་ལྡན༔ འཇའ་འོད་དྲི་བཟང་ཉམས་དགའ་འབྱུང་༔ རྨི་ལམ་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་དང་༔ རྩི་ཤིང་སྨན་ལྗོངས་ཆུ་བོ་རྒྱས༔ མར་མེ་འབར་སོགས་རྟགས་མཐོང་ཚེ༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ མདུན་རྟེན་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ལ༔ མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་དགོངས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་མཆོག་སྐུར༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྐྱབས་སེམས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཅི་རིགས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་ཚེ་འགུགས་བྱ༔ དེ་ནས་ཚེ་འབྲང་སྤྱི་བོར་བླང་༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དྲན་པས་འཆི་མེད་སྩོལ༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་མས་མི་མཐུན་བར་ཆད་སེལ༔ ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་འཇོ༔ ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་འོད་གསལ་རྟག་པའི་དབྱིངས༔ བི་མ་མུ་ཏྲ་འཕོ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ གནས་ལྔར་རེག་ཅིང་རྟེན་དུ་བཅང་༔ ཚེ་ཡི་བཟའ་བཏུང་རོལ་བྱས་ལ༔ ཧྲཱི༔ འཁོར་འདས་སྙིང་པོ་དྭངས་མའི་སྲོག་ཏུ་འཁྱིལ༔ མྱང་ཚད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་པས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད༔ ཧྲཱི༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རྒྱུན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་རབ་བསྐྱིལ་བས༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་འབར༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་བརྗོད༔ མཐར་ནི་རྒྱས་གདབ་ཤིས་པ་བརྗོད༔ དེ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་བླ་མེད་འཐོབ༔ སྣོད་ལྡན་གཞན་ལའང་འདི་བྱིན་ན༔ བཅུ་ཐུབ་པ་ཡང་བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ༔ ཚངས་པའི་ཚེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར༔ མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་གོ་འཕང་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་འདྲིལ་གདམས་པའི་བཅུད༔ སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔

མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རིག་འཛིན་ལ༔ བརྟེན་ནས་མྱོང་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ རྣལ་འབྱོར་ནུས་པར་ལྡན་པས་བརྩམ༔ སྤྲོས་དང་འབྲེལ་ན་ཆོ་ག་དང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད་ཅིང་༔ ལྷ་དང་བུམ་པ་སྟ་གོན་བྱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་འབྲི་བའམ༔ མཎྜལ་མེ་ཏོག་ཚོམ་བུར་དགོད༔ བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་དང་༔ སྔགས་བཅས་སིནྡྷུའི་མཎྜལ་དགབ༔ དེ་སྟེང་རྡོར་སེམས་མེ་ལོང་བཅས༔ གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རྟེན་དུ་དགོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མངའ་གསོལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོས་ལས་ལ་སྦྱར༔ སྤྲོས་མེད་ཆིག་སྒྲུབ་བྱ་འདོད་ན༔ ས་གཞི་ལས་སུ་རུང་བ་དེར༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུར་གནང་བ་ཞུ༔ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ནས་བསྐྲད༔ རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིར་ཕྱི་མཚམས་བཅོལ༔ ནང་ལྟར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་རྫས་ཅི་རིགས་བཤམ༔ ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ༔ ཚོགས་སམ་གཅིག་པུར་བསྒྲུབས་ཀྱང་རུང་༔ དངོས་གཞིའི་ལས་སྦྱོར་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ ཁྲོལ་བུ་སྦྱང་ཞིང་ཕྱེ་མ་སྒྲུབ༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ༔ དེ་ལ་ཁྲོལ་བུ་སྦྱང་བ་ནི༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་གདོད་མ་ནས༔ སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་དག༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཉོན་མོངས་དང་༔ ཕུང་པོ་ཁ་དོག་རིགས་ལྔར་ཤར༔ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཚོན་བྱེད་པ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དང་སྒྲོན་མ་ལྔ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་ལ་སོགས༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལེགས་པར་སྦྱར༔ བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་སྣོད་དུ་བསྩལ༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་དགོངས་པ་ཡི༔ གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཕྱག་རྒྱར་སྦྱངས༔ རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ གསལ་སྣང་རྫོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ ཁྲོལ་བུའི་སྨན་ལ་བགེགས་བསལ་ཞིང་༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ བྷནྡྷའི་ཕོ་བྲང་རྒྱན་ལྡན་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་དལ་དབུས་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་འགག་མེད་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ སྔགས་དབྱངས་དང་བཅས་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་རྗེ༔ ཤྲཱི་སིཾ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཆེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ འཆི་མེད་བཱི་མ་མུ་དྲ་སོགས༔ ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དཔའ་བོ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་སོགས༔ བཀའ་ཉན་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔ གྲོལ་བ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བཀོད་མཛེས་བསྟར༔ ཁྱད་པར་སྣང་གསལ་རྒྱུན་མི་བཅད༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རིག་རྩལ་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བྱེ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་ལ་གནས་པའི༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཀཱ་པ་ལ༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟླ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ ཡོན་ཏན་རིག་འཛིན་བཱི་མ་ལ༔ པདྨ་རིགས་བདག་དང་བཅས་གསལ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ལྷ༔ མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཁ་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ སྙོམས་ཞུགས་བདེ་བའི་འོད་དང་སྒྲས༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་བསམ༔ ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔ སྨོན་ལམ་སྙིང་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པས་གཤེགས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ ཏིཥྛ་ལྷན་ཞེས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿས་ཕྱག་ལན་གདབ༔ དེ་ནས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲང་རྟོག་པ་བསལ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ན༔ ཇི་སྙེད་འདུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ༔ ཚངས་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན༔ བྲམ་ཟེ་བཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པ་དང་༔ རི་དང་ནགས་ཚལ་འབྱུང་བའི་ལྷ༔ གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་རྫུ་འཕྲུལ་བདག༔ སྨན་དང་བཅུད་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་པ༔ ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་བཀའ་བྱུང་བས༔ དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རང་རང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚེ༔ ཇི་ལྟར་རྟགས་བསྟན་མ་བསྙེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས༔ མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་དོན་སླད་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་༔ ནད་གདོན་ཞི་ཞིང་རིག་རྩལ་རྒྱས༔ མཐོང་ཚོར་མྱོང་རེག་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷེ་ཥ་ཛྱེ་དེ་ཝ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ སྨན་གྱི་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་ཚོགས༔ བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་གི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པར་བསམ༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་འཐོར་ནས་ཀྱང་༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེ་ཀླུ༔ གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་ཚུལ་ལ་སྤྱོད༔ ཁྱི་ཕག་ལ་སོགས་དམེ་བའི་རྫས༔ ཐམས་ཅད་དོགས་པ་མེད་པར་བཟའ༔ གང་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ༔ རྟོག་པར་བཅས་པས་གྲོལ་མི་འགྱུར༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་རྣམ་པར་དག༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མཉམ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་རྟོགས༔ དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་རྣམས་དང་དུ་བླང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པས༔ ནད་ལྔ་སེལ་ཞིང་གདོན་ལྔ་ཞི༔ ཕུང་པོ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་དང་༔ རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་གཙང་དམེའི་རྟོག་པ་སྤོངས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཏུ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་བདེ་ཆེན་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་སྙིང་གར་བཟུང་༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཨ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོད༔ གཟུངས་ཐག་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་བརྒྱུད༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཱི་མ་མུ་ཏྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཁྲི་ཁྲག་བཟླས་པས་བསྐུལ་བར་བྱ༔ སླར་ཡང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡི༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བསྡུས༔ བརྟན་གཡོའི་དུག་གཞིལ་འབྱུང་ལྔའི་བཅུད༔ དམ་ཚིག་རྫས་དང་རོ་གཅིག་གྱུར༔ སྨན་གྱི་ལྷ་སྲུང་དྲང་སྲོང་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཕོ་ཉ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱིས༔ འཁོར་འདས་བདུད་རྩི་ཆར་བཞིན་ཕབ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ༔ དག་པ་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཁ་དོག་དྲི་དང་རོ༔ ནུས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་སྟ་ན་ཛ་ཡ་གུ་ཧྱ་སརྦ་སིདྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཞི་བཟླས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཐུན་མཚམས་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་དང་༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ དྲི་རོ་འཕེལ་སོགས་རྟགས་དང་ནི༔ ཛབ྄་ཀྱི་བཟླས་གྲངས་ཐེམས་པ་ན༔ མདུན་བསྐྱེད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྤྲིན༔ མི་འགྱུར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཚུལ༔ སྨན་གྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དབྱིག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྨན་གྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་ཅིང་དབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷཱེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་མཎྜ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨེ་མ་ཧོ་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་བླ་ན་མེད༔ རྟགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཞེས་བསྟོད་ཡུམ་གྱིས་སྨན་སྣོད་བཏེག༔ ཨེ་མ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རང་བཞིན་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཡབ་ཀྱིས་བླངས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་བསྟིམ༔ ཨེ་མ་ཧོ་དམ་རྫས་སྨན་གྱི་ཚོགས༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་བླང་བར་བྱ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ སྨན་གྱི་སྙིང་པོ་དྭངས་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འདུས༔ བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་བསམ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་དུ་འཐག་བྱ་སྟེ༔ བདེ་ཆེན་མཁའ་གསང་ཨེ་ཡི་དབྱིངས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་ཚར་བཅད་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་དར་ཚགས་དྲང་༔ སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་བྱེ་བ་ཡིས༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཞི་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་ཧཱ༔ ནུབ་ཏུ་ཆང་ཆུ་འོ་མ་དང་༔ རིན་ཆེན་ཆུ་ཡིས་བརླན་དུ་ཕབ༔ འདྲེས་པར་འཕུར་ཞིང་ཕབས་ཀྱིས་བྲན༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེར༔ འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱའ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སཾ་ཤོ་དྷ་ན་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱྀཿཋཱ༔ བྱང་དུ་སླར་ཡང་སྦོལ་བྱས་ལ༔ འཕེལ་རྟགས་ངེས་ཕྱིར་དྲིལ་བུས་གཞལ༔ ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལས་ཐ་དད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ དེ་ལྟར་ལེགས་སྦྱར་རྫས་ཀྱི་མཆོག༔ བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་སྣོད་དུ་སྩལ༔ ཅོད་པན་དར་དཔྱངས་རྡོར་དྲིལ་བརྒྱན༔ གུ་ཧྱ་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་གི༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་སྲུང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བའི་ཕྱིར༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྟེང་དུ་སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ བར་ནས་རྡོ་རྗེའི་གཟུང་ཐག་དྲངས༔ འོག་ཏུ་ཞུན་ཆེན་མེ་སྦར་བས༔ དྲོད་འབེབས་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ༔ གཞན་ཡང་རྟེན་དང་མཆོད་སྐོང་རྫས༔ ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗིད་པར་བཤམ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་དབབ་བོ༔

དེ་ནས་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ༔ རྩ་བའི་བཟླས་པ་ཐེམས་པའི་རྗེས༔ བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལྟར་གསལ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ༔ གནས་གྱུར་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ ཡོན་ཏན་ཆེ་མཆོག་སྨུག་ནག་བརྗིད༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་པ༔ གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་ཆེས་ཆེར་འབར༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ གནམ་ཞལ་སྔོ་སྐྱ་ཁྲོ་ཆགས་ཉམས༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གཟིགས་ཤམ་འཕྱང་༔ རྩེ་གསུམ་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་གནས་རྣམས་སུ༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་གསང་ནས༔ འོད་འཕྲོས་རྫས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་༔ རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པའི་དབུས༔ ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ༔ ཀྃ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུའི་སྟེང་༔ ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀཱ་པ་ལ༔ རྒྱ་ཁྱོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་པར༔ བདུད་རྩི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ ཤ་ལྔའི་ལྷུན་པོ་རབ་བརྗིད་ཅིང་༔ བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་མཚོར་འཁྱིལ་དབུས༔ ཐབས་ཤེས་འབྲུ་བཅུ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གསལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨ༔ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔ བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པ་དྲོས༔ ལྷ་རྣམས་སྙོམས་ཞུགས་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་འཁོར་འདས་བཅུད༔ དབང་མཛད་ཡུམ་གྱི་བྷ་གར་འཁྱིལ༔ དངུལ་ཆུ་བཞིན་དུ་འདར་ཞིང་འཕྲིག༔ དེ་ལ་བདུད་རྩི་ཆར་ལྟར་བབས༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དང་འདྲེས༔ ཞུ་ཁོལ་དམ་རྫས་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཐུགས་ནས་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔ པད་ཉིར་ཕྱོགས་སྐྱོང་སྦྱོར་བའི་སྟེང་༔ བདུད་རྩིའི་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་བཞུགས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བསལ་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད་བྱེད་པའི༔ འགྲོ་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན༔ རང་སྒྲ་སྒྲོག་པ་དཔག་མེད་སྤྲོས༔ མཐར་བྱེད་ཁྲོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས༔ བདུད་རྩིའི་སྟེང་དུ་རྟ་གདོང་དཔལ༔ དབང་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ གཡས་གཉིས་པདྨ་བྷཉྫ་དང་༔ གཡོན་གཉིས་རྒྱ་གྲམ་སྡིགས་མཛུབ་བཅས༔ གྲྭ་བཞིའི་ཡུམ་གྱིས་མགུལ་ནས་འཁྱུད༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བརྟེན༔ གསང་ཡུམ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བཞི༔ གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་བརླ་ལ་འཁྱུད༔ སྐུ་སྨད་བདུད་རྩིར་ཕྱེད་ནུབ་སྦྱོར༔ དབང་མཛད་དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་ཆགས་འབར༔ ཧྲཱིཿཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་མཱྃ་ལཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔ མཐར་བྱེད་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་གི་མཁར༔ ཕྱོགས་བཞིར་ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞི་ནི༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་འོད་དུ་འབར༔ རང་རྟགས་ཕྱག་རྒྱས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ དེ་སྟེང་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་མཐིང་༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་ན༔ རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་ཞིང་དབྱུག་དང་༔ གཡོན་པས་དྲིལ་བྷན་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ ཞབས་བཞིས་ཁྲག་འཐུང་རིགས་བཞི་བརྫིས༔ ཀུན་ཀྱང་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རྫོགས༔ གར་དགུའི་ཉམས་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ སྐུ་གདུང་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཧཱུྃ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་དབུ་གཙུག་ཏུ༔ གནམ་ཞལ་མཐིང་ག་རྡོར་དྲིལ་དང་༔ གནས་ཡུལ་མ་མོ་ཕྲ་མེན་བསྣམས༔ མིའུ་ཐུང་གེལ་པའི་ཞབས་བརྒྱད་ཀྱིས༔ ཁྲག་འཐུང་གཡས་གཡོན་དབུ་སྟེང་བརྫིས༔ རྩ་ཞལ་ཡུམ་མཁར་ཕྱེད་ནུབ་ཚུལ༔ མཁའ་མཉམ་བྷ་གའི་ཀློང་དུ་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ༔ དེ་སྟེང་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྨུག་ནག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དབུ༔ ཕྱག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེ་གཉིས་ན༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྫོགས༔ ཞབས་བརྒྱད་ཡུམ་་གྱི་དབུ་བརྒྱད་བརྫིས༔ རྡོ་རྗེ་དབུས་ཞལ་སྨིན་མཚམས་སྦྱོར༔ དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་གར་དགུའི་ཉམས༔ ལྗགས་སྟེང་ཉི་ཟླ་ལ་གནས་པའི༔ ས་ནུ་ཁྲག་འཐུང་ཚོན་གང་བ༔ དཀར་གསལ་ཉི་ཟླའི་གཱའུ་བསྣམས༔ རང་འོད་ཡུམ་སྦྱོར་ཁྲོ་ཆས་རྫོགས༔ དེ་ཡི་ལྗགས་སྟེང་ཉི་མ་ལ༔ གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཨཱ༔ སྔགས་ཕྲེང་འོད་དང་སྒྲར་བཅས་བསྐོར༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་ལྷན་སྐྱེས་སྦྱོར༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཁྱོ་ཤུག་གདན་དུ་སྦྱོར༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་བཅུད་དང་སྦྱོར༔ རྟ་མགྲིན་གསང་བའི་ཡུམ་བཞི་དང་༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དབང་གི་སྦྱོར༔ ཡུམ་མཁར་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གི༔ སྨིན་མཚམས་ཡན་ཚུད་དབུ་ཡི་སྦྱོར༔ གཙོ་མཆོག་ཞབས་བརྒྱད་ཡུམ་གྱི་དབུ༔ ཕྱོགས་མཚམས་བརྫིས་པ་ཞབས་ཀྱི་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་གནམ་ཞལ་སྨིན་མཚམས་ཀྱི༔ བདེ་ཀློང་ནུབ་པ་ཞལ་གྱི་སྦྱོར༔ ལྗགས་སྟེང་རྗེས་ཆགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་འོད་ཡུམ་དང་ཡེ་ཤེས་སྦྱོར༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སྦྱོར་ཐབས་ཀྱི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩིར་བྱིན་རློབས་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་པའི༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བརླབས༔ རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དབུ་རྒྱན་ཞི་བའི་ཚུལ་དུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ དེ་ལྟར་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བརྟག༔ ཡེ་ཤེས་དགུག་བསྟིམ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་དང་མཆོད་བསྟོད་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཨོཾ༔ ཡོད་མེད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་མནྜ་ལ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ༔ སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་ནས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དགྱེས་པས་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གཉིས་མེད་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧོཿ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང་༔ བསྒྲུབ་བྱ་དམ་རྫས་སྒྲུབ་ཆོས་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁ་སྦྱོར་བརྒྱད་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ལས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་དགྱེས་པར་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ལ་སྱེ་མཱ་ལེ་གཱིརྟི་ནིརྟི་དྷཱུ་པེ་པཱུཥྤེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་སྐུ་མངའ་སྣོད་བཅུད་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ གཞོམ་མེད་གསུང་གིས་བདེ་ཆེན་ཆར་པ་འབེབས༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏིང་མཐའ་བྲལ༔ སྣང་སྲིད་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྱིན་ལས་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་༔ ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཁ་སྦྱོར་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ ན་མ་སྟུ་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བསྟོད་རྒྱུན་བཤགས་ཅི་རིགས་བྱ༔ སྨན་སྲུང་སྤྱན་དྲངས་རྟོག་པ་བསལ༔ གཙོ་བོ་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལག་གིས་བཟུང་༔ ཧཱུྃ༔ གཙོ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བཱི་མ་ལ༔་་་་་དཀར་གསལ་སོགས་ནས་པད་ཟླར་རོལ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་གསལ་གདབ། མཆན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རིགས་བདག་བཅས༔ སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱར་ལམ་གྱིས་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་ལྟེ་བར་ཨ༔ སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་ལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ མཐེབ་སྲིན་ཐབས་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་ལས༔ གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ༔ བདུད་རྩི་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ ཕོག་པས་ཞུ་ཁོལ་རླངས་པ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཡིས༔ སྦྱོར་མཚམས་ཀུན་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་འབར༔ སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལྗགས་སྟེང་ས་ནུ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་ཕོག༔ དེ་ལས་རྗེས་ཆགས་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔ སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཚུར་འདུས་སྲིད་ཞིའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དྭངས་བཅུད་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཤིང་བཀུག༔ ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་ཐིམ༔ དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་གཡོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གི་སྦྱོར་མཚམས་ཞུགས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲིན་དྲག་ཏུ་དབབ༔ རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་རབ་བསྐུལ་བས༔ འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་གློག་ལྟར་འཁྱུགས༔ བརྟན་གཡོའི་རྩི་བཅུད་དྭངས་མ་ཀུན༔ བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ དགུ་པའི་ཛབ྄་འདི་འབུམ་ཕྲག་བཟླ༔ སྟོང་སྟོང་ཚིགས་སུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཐུན་མཐར་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་པ་བཤགས༔ ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་བཅུད་ལ་ཐིམ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ་པར་བསམ༔ ཛབ྄་དབྱངས་བསྒྱུར་ཞིང་ལྟ་གདིང་བསྐྱེད༔ བར་ཆད་བགེགས་བསལ་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ བཤགས་སྐོང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱ༔ ལྷ་སྔགས་མཐོང་ཐོས་ཏིང་འཛིན་གསལ༔ འོད་དང་སྒྲ་དང་དྲི་བཟང་ཁྱབ༔ ཁོལ་ཞིང་འཕེལ་སོགས་རྟགས་མཐོང་འགྱུར༔ སླར་ཡང་གནད་ལ་དབབ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྔར་བཞིན་གསལ་བཏབ་ལ༔ བཟླས་པའི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་རྗེས༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས་འདི་ལྟར་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་གཉན་ལ་རབ་དགོངས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདུད་རྩི་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ བྱིན་རློབས་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན༔ གལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་གཡེལ་སྲིད་ན༔ སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གང་དུ་གཉན༔ དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་བདག༔ ཡལ་ཡོལ་དབྲི་བཀོལ་མ་མཛད་པར༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ སྟོང་ཕྲག་བཟླས་པས་གནད་ལ་དབབ༔

དེ་ནས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ་བའི་ཕྱིར༔ སྨན་སྲུང་བསྐུལ་བ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀ་ན༔ འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་བསྡུས༔ སྦྱོར་མཚམས་འདར་ཞིང་འཕྲིག་པར་བཅས༔ དངུལ་ཆུ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་འཁྱིལ༔ ལྷ་དང་སྨན་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཡི༔ ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉས་བདུད་རྩི་བཀུག༔ དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་གསོས་བཏབ་སྟེ༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཁྲི་བཟླས་སྦྱོར་མཚམས་ལྷག་པར་བསྐྱིལ༔ དབབ་པའི་ཐོག་མར་གསང་སྒོ་དབྱེ༔ ཚིལ་ཆེན་དྲི་ཡི་སྦྱར་སྤོས་བསྲེག༔ རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཞིང་དགྱེས་དབྱངས་བཅས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གིས་དགྱེས་པ་ན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་རབ་འཁྱིལ་བ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྦྱོར་ཐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོ་དབྱེ་འཚལ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ བཅུད་ལ་དབབ་ཕྱིར་ཤན་གྱིས་གཡབ༔ རྐང་གླིང་བཤུག་པའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་བཏུལ་བའི་ཚེ༔ སྦྱོར་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས༔ མ་མོ་བརྒྱད་པོ་དབང་དུ་མཛད༔ བཀའ་བཞིན་འཚལ་བར་དམ་བཅས་ལྟར༔ བདག་ནི་དཔལ་གྱི་གདུང་འཛིན་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་བྱིན་གཡོ་བས༔ གནས་འདིར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བདུད་རྩི་གསང་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་ཕེབས་པ་དང་༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་སྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ཀྱི་མ་མོའི་སྤྲིན༔ འབར་དང་ཆགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ དགྱེས་པ་སྐྱེད་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མནྜལ་ནས༔ བཟུང་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྦྱོར་མཚམས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཆར་སྤྲིན་འཁྲུགས་བཞིན་དྲག་ཏུ་བབས༔ དམ་ཚིག་སྤྲུལ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཁྲི་ཡིས་དབབ་ནས་དབང་དུ་བྱ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལ༔ བདུད་རྩི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྒྱུར་བས༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་ཁྲག་འཐུང་ཚོགས༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར༔ ལས་ལ་མ་གཡེལ་ད་ཚུར་བྱོན༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་མ་གཤེགས་ཤིང་༔ དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དང་༔ སྐལ་བ་བཞིན་དུ་མ་སྩལ་ན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་འགལ་ཏ་རེ༔ དེ་བས་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་གཏིབས་པས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་བཅུད༔ འོད་དམར་རྣམ་པར་སླར་ཡང་བསྡུས༔ རྟ་མཆོག་དཔལ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ པདྨ་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ སྦྱོར་བའི་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དྭངས་བཅུད་དབྱིག༔ རང་བཞིན་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ དབྱེར་མེད་འདྲེས་པའི་འོད་ཀློང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པར་བརྒྱུད༔ བདག་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྒྱུར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུུ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཐོག་མར་བདག་གི་དབང་དུ་བྱ༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པ་ཐོན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེར་བཤམ༔ ཛ་གད་མཱཾ་ས་ཚེ་འཛིན་ཟས༔ ཟླ་ཕྲོམ་ཟླ་རྒྱས་ཁུར་བ་སོགས༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ནི་ཅི་རིགས་དགྲམ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཁྱད་པར་སྨན་དང་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ སྤོས་བསྲེག་གཡབ་འདོར་རོལ་མོ་འཁྲོལ༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད༔ མཁའ་ཁྱབ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ ས་ཡི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ༔ སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་ལ༔ གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བཞེས༔ ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་མ་བསྙེལ་བར༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས༔ ཡུན་རིང་བར་དུ་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས༔ རེ་ཞིང་སྨོན་པས་གསོལ་འདེབས་ན༔ མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབས༔ དཔལ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི༔ མཆོག་ཐུན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩལ་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་གཟུངས་ཀྱི་ཐག་པ་བླངས༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་བརྒྱུད་རྩེ་གཅིག་གིས༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཐུགས་ནས་བདེ་ཆེན་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་སོགས༔ ཉེ་བའི་སྲས་མཆོག་སྡུད་པ་པོའི༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བཏབ་པས༔ དེ་དག་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་རོལ་པ་ཡིས༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པས༔ མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ཕྲིན་ལས་བཞི༔ ཁྱད་པར་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏའི༔ ཡེ་ཤེས་ཟིལ་དངར་ཆར་ལྟར་བབས༔ བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་འབར༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་༔ དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོའི་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དགོངས་མོའི་དུས་ནས་ཐོ་རེངས་བར༔ བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་བསྡུ༔ སླར་ཡང་མཆོད་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ བར་ཆད་བསལ་ཞིང་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཉམས་ཆག་བཤགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གྲུབ་ཆེད་དུ་ལྷག་པར་བསྩལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན༔ ལོངས་སྐུ་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་ལྡན་འཁོར་ལོར་ཤར༔ སྤྲུལ་པ་སྦྱོར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་རོལ་པ་ཡིས༔ སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིར་དག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ དགོངས་པ་ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་མ་མཛད་པར༔ ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་བསྐྱེད་ཁྱད་པར་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་དབང་ཆེན་དབང་མཆོག་སྐུར༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང་ཛབ྄་ཀྱི་དབྱངས་བྱ་ཞིང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་བས་སྙན་གསན་དབབ༔ དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་ནས་བདུད་རྩིའི་སྟེང་༔ ཏྲི་ཤཱུ་ལ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་རེག༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ནཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་བཟླ༔ གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅིང་ལྟ་གདིང་བཅས༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ན༔ དགྱེས་པར་བཞུགས་པའི་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རྟག་རྒྱུན་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་ཀྱང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་སླར་ཡང་གསོལ༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཞག་གྲངས་ད་ནངས་ཐེམས༔ བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ད་ལྟ་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ནམ་ལངས་དངོས་གྲུབ་ཉི་ཟླ་ཤར༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ་བོ་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངའ་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ གཟི་བརྗིད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ བྱིན་རླབས་ལུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་སྤྲིན༔ ཁམས་གསུམ་དབུགས་འབྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་སྐོང་དང་བགེགས་ཞི་དབང་སྒྱུར་སོགས༔ ཅི་འདོད་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དབྱེར་མེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་དེང་འདིར་བདག་ལ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གུ་ཎ་སིདྡྷི་སྭཱ༔ ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་དངོས་གྲུབ་སྤྱིར་གསོལ་ནས༔ དབང་བླང་ཕྱིར་དུ་མེ་ཏོག་དོར༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧོཿསྟྭྃ༔ དེ་ལྟར་གསོལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ བདག་པོ་རབ་ཏུ་དགྱེས་པ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོར་གཏད༔ དེ་ཡིས་རིགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བརྒྱུད༔ རང་གི་སྤྱི་བོར་བསྩལ་བར་བསམ༔ ཕོ་བྲང་ཡུམ་གྱིས་ཁྱོགས་ལ་བཏེག༔ བདེ་བའི་གར་བཅས་གུས་པས་དབུལ༔ ཨེ་མ་ཐབས་མཆོག་རྨད་དུ་བྱུང་༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དང་དུ་བཞེས༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ རྡོ་རྗེ་གཙོ་བོའི་གཙུག་ཏུ་བླང་༔ ཧཱུྃ༔ བདུད་རྩིའི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཕྲྀན་ལས་དང་༔ རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ༔ དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ ཁྱབ་གདལ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྫོགས༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མནྜ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ སྤྲུལ་པ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟར༔ ཐིམ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་འབར༔ དམ་ཚིག་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་ཐིམ༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོར་བསམ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མནྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྐལ་ལྡན་གཞན་ལ་དབང་སྦྱིན་ན༔ རྒྱས་པར་སྨིན་བྱེད་གཞུང་ལྟར་བྱ༔ སྙིང་པོ་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ སློབ་མས་གསོལ་གདབ་མེ་ཏོག་དོར༔ བླ་མས་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ སྐད་ཅིག་སྔར་བཞིན་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཕོ་བྲང་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ དག་དང་མ་དག་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔ དུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སྐུར་བསྟན་ཕྱི་བཤོལ་མེད༔ དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་རླབས་ཆེན་འབར་བ་ཅན༔ སུ་འདོད་སྦྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ལས་ལོངས༔ བསྐལ་པར་སྒྲིབ་བའི་གཏི་མུག་མུན་ནག་ལ༔ སྤྲིན་མཐོངས་ཉི་ཤར་ཁུད་པ་དྲོ་བ་བཞིན༔ བདུད་རྩི་རྒྱལ་པོའི་དབང་ཆེན་འདི་བྱིན་པས༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་གཙོ་བོའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས༔ ཉི་ཟླའི་གཟི་བརྗིད་དབང་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཐག་ཆོད༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་སྤྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ༔ དམ་ཚིག་རྫས་གྱུར་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར༔ སླར་ཡང་ཕོ་བྲང་དལ་དབུས་བཞག༔ ལྷ་དང་དམ་རྫས་དབྱེར་མེད་ལ༔ མཆོད་དང་བསྟོད་པས་མངའ་དབུལ་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་སྤུངས་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་ཆར་བཞིན་དབབས༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨེ་མ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གསང་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ མ་རིག་མུན་སེལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན༔ དཔའ་བོ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་བླ་མེད་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་ཆེན་མཆོག༔ ཀུན་ཀྱང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར༔ གཉིས་མེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སླར་ཡང་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱིར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མཁའ་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡིས༔ སྡུད་པོ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ༔ གནང་བ་སྩལ་ཏེ་གཏད་པ་ཉིད༔ རང་ལ་དངོས་སུ་སྩལ་བར་བསམ༔ བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྱིས་ཡབ་ལ་ཕུལ༔ ལག་ཏུ་བླངས་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཕོ་བྲང་སྟོང་ཉིད་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ ཐམས་ཅད་རྟག་བཞུགས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཕྱིར༔ དཔལ་གྱི་ཐ་རམ་བདུད་རྩིའི་མདུད་པ་བཀྲོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཧྱ་མུ་ཏྲ་ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་རྒྱ་རྣམས་རིམ་པར་དགྲཽལ༔ སྨན་ཞལ་ཕྱེ་བའི་དེ་མ་ཐག༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ནི༔ དཀར་དམར་མཐིང་བའི་མདངས་འོད་རྒྱུན༔ བདག་གི་གནས་གསུམ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་འགྲུབ་བསམ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས༔ ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པའི་གནས༔ རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྟོག་ལས་འདས༔ ཀུན་རྫོབ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མཚར༔ བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་རྒྱུད་གསུམ་པོ༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་དག་པའི་སྣོད༔ རང་བཞིན་རོལ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཡི༔ སྐུ་གསུམ་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ གསུང་གསུམ་གསུང་སྟེ་གསུང་ལ་ཐིམ༔ ཐུགས་གསུམ་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ༔ རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་ས་ཡཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་བརྗོད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་དང་༔ དབྱེར་མེད་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་བཟུང་༔ དེ་ནས་ཕུད་ཀྱིས་བླ་མ་དང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་པའི་ཕྱིར༔ ཛ་གད་དྭངས་མའི་བཅུད་དང་སྦྱར༔ མཐེབ་སྲིན་སྦྱོར་བས་སྨན་མཆོད་འབུལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ཆེ༔ དག་མཉམ་རྟོགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱན༔ རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཡིས༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དགོངས་པའི་ཀློང་ན་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རིག་རྩལ་བརྡས་མཚོན་སྙན་ཁུངས་གཏད་རྒྱས་གདམས༔ བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་དཔལ་མགོན་བླ་མ་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་རྣམ་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་གྱིས་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིར་ཤར༔ སྦྱོར་ཐབས་བརྒྱད་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབེབས༔ རབ་འབྱམས་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་རྣམ་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་བཀའ་བཞིན་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ སྲིད་གསུམ་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མནྜ་ལར༔ སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་རྣམ་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པ་རང་དང་གཞན་གྱིས་མྱང༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ༔ ཧཱུྃ་གི་འོད་ཀྱི་ལམ་ལས་བརྒྱུད༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་རོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ ཕྱི་ནང་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སོགས༔ ཡོན་ཏན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཐོབ་ཅིང་༔ མཐོང་ཚོར་མྱང་རེག་གྲོལ་བ་ཡི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱུན༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གུས་བླངས་ཏེ༔ ཞི་བའི་མཏུང་བ་བཞིན་བསྟེན་ན༔ འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་རང་དང་གཞན་དག་གིས༔ གནས་གསུམ་རེག་ཅིང་ལྕེ་ལ་མྱང་༔ དབང་པོའི་སྒོ་དང་ཡན་ལག་ལ༔ མཐེབ་སྲིན་ཕྱག་རྒྱས་ཐིག་ལེ་བྱ༔ སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་འཐོབ་པར་གྱུར༔

དེ་ནས་ལས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་ནི༔ སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔའི་ཀློང་ལས་ཤར༔ དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱིར༔ ཆ་གཅིག་རཏྣའི་བུམ་བཟང་དུ༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དང་བཅས་གཞུག༔ དཔལ་ཅན་བརྗིད་ལྡན་རི་བོར་སྦ༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ས་ཡི་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་མཆོག་བདེ་བ་ཆེ༔ ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ མཐོང་ཚད་རྣམ་གྲོལ་ཕྱོགས་ཀུན་དགེ་བར་ཤོག༔ ལྃ་ལོ་ཙ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཀ་ལ་ཤ་ཏིཥྛ་བྷྲཱུྃ༔ ཆ་གཅིག་རྒྱུན་འབབས་ཆུ་ཀླུང་གཤེགས༔ ཨོཾ༔ རིན་ཆེན་མཱའ་ཀཱིའི་རང་བཞིན་ཆུ་ཡི་དབྱིངས༔ རིག་པའི་བདུད་རྩི་ཟུང་འཇུག་མཉམ་སྦྱར་བས༔ དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་༔ མྱང་ཚད་རྣམ་གྲོལ་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མྃ་མཱ་མ་ཀཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཨུ་ད་ཀ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཁྱད་པར་ཆ་གཅིག་མེ་ལ་སྦྱར༔ ཨོཾ༔ པདྨ་གོས་དཀར་རང་བཞིན་འབར་བའི་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་བདུད་རྩི་ཟུང་འཇུག་སྟོབ་ཅིང་བསྲེག༔ ཚེ་དང་ལང་ཚོ་གཟི་བརྗིད་ནུས་སྟོབས་འབར༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ པཱྃ་རཱ་ག་ར་ཏི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཛྭ་ལ་རྃ་པུཥྟི་ཨོཾ༔ ཆ་གཅིག་བཟང་ཤིང་དུད་པར་སྦྱར༔ མཐུན་པའི་རླུང་གིས་ཁྱབ་པར་སྤེལ༔ ཨོཾ༔ ཕྲིན་ལས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་རླུང་གི་དབྱིངས༔ རིག་རྩལ་བདུད་རྩི་ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་དྲིས༔ སྣོད་བཅུད་གྲིབ་སེལ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི༔ ཚོར་ཚད་རྣམ་གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག༔ ཏཱྃ་ཏཱ་ར་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ༔ ཆ་གཅིག་རིན་ཆེན་ག་འུར་སྩལ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་གམ་མགུལ་དུ་འཆང་༔ བདག་ཉིད་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ ཨཿ མཁའ་ཁྱབ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་གྱི་བྷ་གའི་ཀློང་༔ རིག་པ་བདུད་རྩི་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས༔ ཕྱམ་གཅིག་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཱུྃ་དྷཱ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཆོས་ཉིད་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང་ངོ་༔ ལས་སྦྱོར་འདི་རྣམས་ཐོག་མ་རུ༔ ཕན་འདོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སྒོམ་བཟླས་བྱ༔ དངོས་གཞི་རང་རང་ལས་ལ་འཇུག༔ རྗེས་སུ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཚིག༔ རྒྱས་པར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་ཉམས་ཆག་སྐོང་བ་དང་༔ རྟོགས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ རབ་ཀྱིས་ཐུན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་༔ འབྲིང་གིས་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་རེ་སྟེ༔ ཐ་མས་དུས་བཟང་ཐམས་ཅད་དུ༔ བདུད་རྩིའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན༔ དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་གྱི༔ དགོས་ཆེད་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་ཀྱང་༔ མདོར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ནི༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རྩི་སྦྱར་བས༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་ཐེབས་པ་ལྟར༔ སྐད་ཅིག་གིས་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ༔ བདུད་རྩི་སྤྱི་བོར་བཅངས་པ་ཡིས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་བསྙེན་བཀུར་འགྱུར༔ མགུལ་ལམ་དཔུང་པར་བཏགས་པས་ཀྱང་༔ ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱལ་བས་སྲས་སུ་དགོངས༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ངང་གིས་འདུ༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ལ་བྱིན་ཆེན་འབེབས༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གདོན་དང་བགེགས༔ གང་གིས་མི་ཚུགས་ཐུབ་པ་མེད༔ དུས་དང་རྒྱུན་དུ་མྱང་བ་ཡིས༔ ཚེ་དང་སྐོང་དང་ཡིད་དུ་འོང་༔ བགེགས་རྣམས་ཞི་ལ་སོགས་པ་དང་༔ ནད་དང་བྲལ་ནས་ཅི་འདོད་པའི༔ ཡོན་ཏན་རྩ་བརྒྱད་འདི་ཡིས་འཐོབ༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྙེས༔ རྒྱུད་ལྔ་དག་ཅིང་དུག་ལྔ་སེལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་ལྔ་འཐོབ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་མཉེས་འགྲོ་དོན་འགྲུབ༔ འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བས་མི་ཚུགས་སོ༔ བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་འཐོར་བས་ཀྱང་༔ བླ་མར་ཕོག་ན་བྱིན་རླབས་འབབས༔ ལྷ་ལ་ཕོག་ན་དགྱེས་པ་སྐོང་༔ ཆོས་སྲུང་ལ་ཕོག་ལས་ལ་མྱུར༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕོག་ན༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པའི་གྲོགས་ཀྱང་བྱེད༔ མཆེད་ལ་ཕོག་ན་དབང་དུ་འདུ༔ གནས་དང་ཡོ་བྱད་རང་ལུས་ལ༔ ཕོག་པས་ཉམས་གྲིབ་མ་དག་སྦྱཽངས༔ དག་གཙང་ཡིད་དགའ་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔ ནད་དང་གདོན་དང་སྡུག་བསྔལ་སྦྱོང་༔ བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་༔ དྲག་པོ་གཏུམ་པོ་འང་ལྷན་ནེར་འཆིང་༔ ཆ་ཤས་ཁོང་དུ་སོང་བས་ཀྱང་༔ དམན་པའི་དུད་འགྲོ་ཡིན་ཀྱང་རུང་༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྒྲིབ་དག་ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས༔ མདོར་ན་མཐོང་བས་སྡིག་ལྟུང་དག༔ དྲི་ཚོར་གྲིབ་སེལ་ཉམས་ཆག་སྐོང་༔ རེག་པས་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་ལ་འཆར༔ མྱོང་བས་མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ༔ འཆང་བས་སྲུང་དང་རྒྱས་དབང་འགྱུར༔ འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ས་ཕྱོགས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུ་དབུ་འཕང་མཐོ༔ ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས༔ ནག་ཕྱོགས་འདྲེ་གདོན་རིང་དུ་འབྱེར༔ ནད་མུག་འཐབ་རྩོད་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔ རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་འདུ་བ་ཡིས༔ སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་གསོ་བ་དང་༔ ལེགས་ཕྱོགས་སྤེལ་བའི་ཕུལ་དུ་འགྱུར༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་ཤུགས་ཕྱུང་བ༔ སྒྲུབ་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡིད་རྟོན་ཅིག༔ ཅེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སྩལ་ལྟར༔ ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང་དད་པ་དང་༔ དམ་ཚིག་དག་པས་འདིར་བརྟེན་ན༔ དེ་ནི་སྐལ་བཟང་རིག་པ་འཛིན༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གདུང་འཚོབ་བོ༔ དེ་བས་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ བརྒྱུད་འཛིན་མ་འོངས་རྣལ་འབྱོར་རྣམས༔ ཚུལ་འདི་སྙིང་ལ་གཡར་དམ་ཟུང་༔ རང་གཞན་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས༔ བདུད་རྩིའི་ཆོ་ག་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ བཤགས་སྐོང་ཚོགས་མཆོད་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ ལྷག་མ་བཏང་ཞིང་གཏོར་མ་སྐྱོང་༔ གཏང་རག་མཆོད་བསྟཽད་ནོངས་པ་བཤགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་བསྡུ་བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ མཚམས་དགྲོལ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད༔ ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གིས༔ འབར་བའི་ལྷ་ལ་སྨན་ཕུར་འབུལ༔ དེ་ཡང་མདུན་དུ་རྒྱས་པའི་ཐབ༔ མཚན་རྫོགས་བྱང་ཤིང་གྲུ་བཞིར་བརྩིག༔ ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་མཆོད་དང་༔ མར་ཁུ་ཡམ་ཤིང་འབྲས་བུ་ཅན༔ མཆོག་ཏུ་སྨན་ཕུད་ཟས་མཆོག་སྦྱར༔ ལེགས་བཤམ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་གསལ༔ ཉི་ཤར་རྒྱས་པའི་འདུག་སྟངས་དང་༔ ཆས་གོས་སྟངས་ཀྱི་སེམས་དང་བཅས༔ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དམ་ཚིག་བཟུང་༔ བསང་ཆུ་འཁྱིལ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དེ་ཡིས་ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་འཐོར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས༔ རང་རང་མིང་ཡིག་དང་པོ་ལས༔ ཟག་མེད་བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་ནུས་ལྡན་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨཱཿ སྣོད་བཅུད་སྣང་སྲིད་ཆོས་སོ་ཅོག༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཉིད༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བར་གནས་པ་ལས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ༔ རྡུལ་བྲལ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ མི་འགྱུར་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཐབ༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་བཀོད་པས་བརྗིད༔ དེ་དབུས་ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་མེ༔ གོས་དཀར་ཡུམ་དུ་སྙོམས་ཞུགས་པ༔ དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མའི་རླུང་གི་ཤུགས༔ རེག་པས་འབར་ཞིང་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཨ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བཱི་མ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རིགས་བདག་དང་༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ སྒེག་མཛེས་གསེར་མདངས་འོད་འཕྲོ་བས༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་མཛད་པར་གསལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་དགངས་བླུགས་ཐོགས༔ ཧཱུྃ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་དགངས་བླུགས་ཁ་སྦྱོར་ལས༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲོས༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་འབར་བའི་རྃ༔ དེ་ལས་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་དྲངས༔ དགྱེས་བཞེས་ཟག་མེད་བདེ་བས་ཚིམས༔ འབར་བའི་སྣང་ཆེན་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འདོད་པའི་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ སྔགས་མཐར་ཨོཾ་ཨགྣཱ་ཡེསྭཱ་ཧཱ༔ ཞུན་མར་ཉེར་གཅིག་བྱོན་སྐྱེམས་དང་༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་བྲྀཀྵཱ་སྭཱ་ཧཱ༔ བུད་ཤིང་ཕུལ་བས་མེ་སྲོག་བཟུང་༔ སླར་ཡང་ཞུན་མར་བུད་ཤིང་དག༔ བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་གོང་ལྟར་འབུལ༔ ཁྱེད་པར་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི༔ སྨན་ཕུད་ཟས་མཆོག་ཕུར་མ་སྟེ༔ ལྷ་སྔགས་ཤམ་བུར་རྫས་ཀྱི་སྔགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སཾ་བ་དེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་སོགས་དཔུང་བསྐྱེད་འབུལ༔ གང་འོག་མཚམས་སུ་གསོལ་བྱང་ནི༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་དང་༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ འཕེལ་རྒྱས་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཅི་རིགས་སྤེལ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ༔ བདུད་རྩིའི་འདོད་གསོལ་སྔར་ལྟར་བྱ༔་་་་་ཨོཾ་པདྨ་གོས་དཀར་སོགས། རྫས་ཀྱི་བྱ་བ་རྫོགས་ཉེའི་སྐབས༔ བྱོན་སྐྱེམས་མར་ཁུ་ཡམ་ཤིང་སྨན༔ གོས་ཟུང་སོ་རྩི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་རང་ལ་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ བདེ་ཆེན་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བསམ༔ བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་འཐོར༔ གཞན་ཡང་ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་འདོད་ན༔ ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་ཆས་གོས་སོགས༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་གཞིར་གཟུང་ནས༔ ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་ཏིལ་ནག་སྦྱར༔ ལས་རིམ་ཁོག་དབུབ་གོང་ལྟར་ལ༔ ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་ལྷ༔ དགྱེས་འཛུམ་ཟླ་ཤེལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་མཛད་པར་གསལ༔ ཁྱད་པར་རྫས་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱའ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་པ་པཱཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ ཉམས་ཆག་རྟོག་སྒྲིབ་བར་ཆད་བགེགས༔ ནད་གདོན་ཕྱི་ནང་ཉེར་འཚེའི་ཚོགས༔ སརྦ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་གསོལ་བྱང་གདགས་པ་སོགས༔ ཁ་སྒྱུར་རིགས་པས་འཕྲུལ་ཤེས་བྱ༔ དབང་ལ་དེ་ཡི་ཡོ་བྱད་སོགས༔ འདུ་བྱས་ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་དང་༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་མྱོས་བྱེད་སྦྱར༔ ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་ལྷ༔ རྗེས་ཆགས་འཆར་ཁའི་དམར་འོད་འཕྲོ༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་མཛད་པར་གསལ༔ ཁྱད་པར་རྫས་ལ་སྔགས་ཀྱི་མཐར༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་པུཥྤེ་མ་ད་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ དབང་དུ་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི༔ ལེགས་པའི་དཔལ་དང་ཡོན་ཏན་ཚོགས༔ སརྦ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དྲག་པོར་བདུད་རྩི་ཡུངས་ཀར་སྦྱར༔ ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་གཏུམ་མཐིང་མདངས་མེ་མཚོན་གྱིས༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་མཛད་པར་གསལ༔ ཁྱད་པར་རྫས་ལ་སྔགས་ཤམ་དུ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ད་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་དང་༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ ནད་གདོན་དགྲ་བགེགས་བདུད་བཞིའི་ཚོགས༔ སྡེར་བཅས་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པའི་ཁ་སྒྱུར་ཅི་རིགས་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་སྟངས་ཀྱི་སེམས་དང་ནི༔ ཏིང་འཛིན་དམིགས་པ་གསལ་ལྡན་ནི༔ ཇི་ལྟར་བརྩམས་པའྀ་དོན་རྣམས་ཀུན༔ མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་མེ་ཡི་ལས༔ སྲེག་བླུགས་ཆོ་གའི་སྙིང་པོའོ༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ༔ བདུད་རྩི་རོལ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡེར༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་རྣམས༔ ཡོན་ཏན་རིག་འཛིན་བི་མ་དང་༔ འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བས༔ དགོངས་འགྲེལ་མན་ངག་ལག་ལེན་བཅས༔ གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན༔ འོ་མའི་སྙིང་པོ་ཞུན་མར་ལྟར༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཅར་བའི༔ རིགས་ཅན་མཆོག་གི་དོན་དུ་གདམས༔ གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཟབ་རྒྱས་དོན༔ ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས༔ དང་པོར་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བསླབ༔ གཞན་དོན་མྱུར་དུ་མི་གནས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེ་ལ་སྦྱོར་འདོད་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་མཆོག་གི༔ རྩ་བ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་ཏེ༔ དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས༔ དབེན་པར་རིམ་གཉིས་ཏིང་འཛིན་ལ༔ བརྩོན་པས་རང་གཞན་དོན་འགྲུབ་ཕྱིར༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡན་ལག་གི༔ སྙིང་པོ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་ནི༔ བྱིན་རླབས་ཟིལ་ལྡན་གནས་མཆོག་ཏུ༔ བསྙེན་རྫོགས་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་རྗེས་གཟུང་སླད༔ བཀྲ་ཤིས་ས་ལ་སྟེགས་བུ་བྱ༔ དྲི་དང་བདུད་རྩིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ མཐིང་ག་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་གཞིར༔ འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་པད་འདབ་བརྒྱད༔ སྙིང་པོ་སྐུའམ་ཕྱག་མཚན་བྲི༔ དབྱིངས་དང་ཐིག་ལེ་རིག་པ་མཚོན༔ དེ་སྟེང་བུམ་པ་བདུད་རྩི་དང་༔ སིནྡྷཱུར་མེ་ལོང་འཇའ་ཤེལ་རྣམས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རྟེན་དང་དབང་བསྐུར་དོན་དུ་བརྩེག༔ གཞན་ཡང་མཆོག་ཐུན་རྗེས་འབྲེལ་དུ༔ སྨན་དང་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་ན༔ དེ་དང་དེ་ཡི་སྒྲུབ་རྟེན་སོགས༔ འོག་ཏུ་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་༔ མཆོད་ཚོགས་བག་དྲོ་བརྗིད་ལྡན་བསྟར༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་ལ༔ གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔ ཧཱུྃ༔ ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ ས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དུ་གསོལ༔ བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ༔ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔ ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཧོཿ མཁའ་མཉམ་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ཨ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ༔ ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་བསགས་སྦྱངས་སྤེལ༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷར༔ སྒོ་གསུམ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚོགས་འབུལ༔ སྡིག་ལྟུང་འགྱོད་པས་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་ལ་ཡི་རངས་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ བསོད་ནམས་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ནག་ཕྱོག་བགེགས་རིགས་བཀུག་བྱས་ལ༔ གཏོར་མ་བྱིན་ནས་བཀའ་བསྒོ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ གཏོར་མ་འདི་ལོངས་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་པོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐྲད་པར་བྱ༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཕྱོགས་མཚམས་བཅིང་༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་སྣང་བརྡལ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ དབྱེར་མེད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧཱུྃ༔ ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས༔ རིག་པ་རང་ཤར་རྩ་གསུམ་ལྷས༔ སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་རྣམས་གདོད་མ་ནས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝཱེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ མཆོད་རྫས་བདེ་ཆེན་རོལ་པར་སྤེལ༔ ཨ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་རིག་པའི་རྩལ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རྫོགས་ནས༔ དངོས་གཞིར་ལྷ་བསྐྱེད་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་ཅི་རིགས་བྱ༔ ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་ཞིང་བཟླས་བརྗོད་བསྐུལ༔ དགོངས་པ་གསལ་གདབ་བཟླས་བརྗོད་བརྩོན༔ བུམ་པར་དམིགས་པའི་བཟླས་པ་དང་༔ ཐོད་པ་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་རང་འོད་ཀྱི༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲིན་ཕབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཅི་རིགས་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ལས་བུམ་འཁྱིལ་པ་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ༔ བཤགས་སྐོང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་ཀྱིས༔ སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་དང་༔ སློབ་མ་གཞུག་པར་གསོལ་བ་གདབ༔ དེ་ནས་སྣོད་དང་ལྡན་ངེས་པའི༔ སློབ་མ་ཕྱི་རོལ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་༔ ནང་དུ་འཇུག་པར་བགེགས་བསལ་ཞིང་༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་གསལ༔ ལོ་རྒྱུས་སྒོ་ནས་ངེས་ཤེས་སྐྱེད༔ དབང་གི་སྒོ་ནས་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ མཎྜལ་ཕུལ་ཞིང་མིག་དར་དགབ༔ མེ་ཏོག་དང་བཅས་གསོལ་བ་གདབ༔ ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱིས༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ ཚོགས་བསག་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ སྙིང་གར་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་སེམས༔ ཟླ་བ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སུ་གསལ༔ དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨུཏྤ་དཱ་ཡ་མཱི༔ ཁྱད་པར་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི༔ ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་སྡོམ་པ་བཟུངས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ མེད་དང་གཅིག་པུ་ཕྱལ་བ་དང་༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་འོ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་དྷ་ར་ཡཱ་མི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ནང་དུ་གཞུག༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་འཁོད་པར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཀྱང་བྱ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ན་མཱ་མི༔ ནང་འཇུག་དངོས་གཞི་བྱིན་དབབ་སླད༔ སྦྱོར་བ་རྡོ་རྗེའི་མནའ་ཆུ་སྦྱིན༔ ཧོཿ འདི་ནི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ ལྕེ་ལ་བཞག་ཀྱང་སྙིང་དཀྱིལ་ཐིམ༔ བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་འཐོབ༔ མ་བསྲུང་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་ཚིག༔ དེ་ཕྱིར་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྲུངས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དེ་ནས་ལུས་བསྲང་རླུང་སྦྱོར་བཟུང་༔ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་འདི་ལྟར་བསྒོམ༔ སྣང་སྲིད་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ རང་ཉིད་འཆི་མེད་བཱི་མ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རིགས་བདག་བཅས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ཡི༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ༔ དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་བས༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རིག་འཛིན་དང་༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཆར་བབས་ལྟར༔ རང་རང་ལུས་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པར་བསམ༔ དགོངས་པ་བཅུན་ཞིང་འབེབས་རྫས་བདུག༔ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་སྒྲ་སྦྱར་ལ༔ སྐུལ་ཚིག་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་སྔགས་མཐར་མདེའུ་གདགས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ སྟྭཾ་བྷ་ཡ་སྟཾ་བྷ་ཡ༔ ར་ར་ར་ར༔ ཙ་ལཱ་ཡ་ཙ་ལཱ་ཡ༔ ཧཱུྃ་ཨཱ་ཧ་ཛྷེཾ༔ དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་ཕེབས་པའི་རྟགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཤར་བ་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ༔ རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར་མེ་ཏོག་དོར༔ ཨོཾ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་༔ བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ རྗེས་བཟུང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ སླར་ཡང་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པ༔ རིགས་བདག་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤེ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ མཐོང་བ་བསྟན་ཕྱིར་མིག་དར་དགྲོལ༔ ཨོཾ༔ རིག་པ་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཡིས༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་ལིང་ཏོག་བསལ༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་པས༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་ཅིང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད༔ ཀྱེ་ཧོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་ལྟོས༔ རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ངང་༔ དབྱེར་མེད་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས༔ མཐོང་བས་སྒྲིབ་དག་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྨིན༔ མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་མངོན་འགྱུར་ཕྱིར༔ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབས༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་པ་ཤྱ་ཧོ༔ དེ་རྣམས་འཇུག་པའི་ཆོ་གའོ༔ ཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལར༔ དབང་བཞི་བཅུ་དྲུག་རིམ་པར་བསྐུར༔ དེ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ༔ གུས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞུགས་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཡི༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡི༔ དབང་ལྷ་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས༔ གུར་གུམ་ཆར་འབེབས་རོལ་མོ་སྒྲོགས༔ བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པ་དུ་མ་བཅས༔ བུམ་པས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བསམ༔ ཨཱཿ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བུམ་པ་རུ༔ རིག་རྩལ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་དག་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ༔ བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་ཡིས༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་རྒྱུན་བཞིན་བབས༔ ལུས་གང་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག༔ བུམ་བཅུད་ངག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལས༔ ཡེ་གེའི་སྤྲིན་གྱིས་གནས་བཞིར་གང་༔ རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་དྭངས༔ བདུད་རྩི་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་པ་ལས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱངས༔ སྦྱི་བོར་བསྟན་པས་རིགས་བདག་གིས༔ བྱིན་རླབས་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་བརྟན་བྱེད་མི་འགྱུར་བ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱས་གདབ༔ དེ་ཡང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ༔ གཉིས་པ་སྤྲོས་ཏེ་གནས་སུུ་བསྟིམ༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཆི་མེད་བཱི་མ་མུ་ཏྲ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་བཱི་མ་ལ་མུ་ཏྲ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཨཱཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གསུང་༔ གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་བས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་སུ་རྫཽགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བ་ཝཱ་ཀ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་པའི་ལུང་ཡང་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས༔ རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ངོ་ཡང་སྤྲད༔ དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་ནས༔ གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཕྱིར༔ སློབ་མ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཀོད༔ སྟེང་དུ་གདུགས་དབུབ་མཆོད་པ་བསྟར༔ ལག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་གཏད༔ ལུས་དཀྱིལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྟིམ༔ ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་་་་་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག། མཆན། བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡིས༔ རིག་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རྗེས་སུ་གནང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ དབྱེར་མེད་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི༔ དབང་བསྐུར་མཆོག་གིས་དགོངས་བརྒྱུད་མཁའ་ལྟར་དག༔ ཡོན་ཏན་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་བསྐོངས༔ དབང་བསྐུར་རྒྱུད་སྟོན་མན་ངག་ཆོས་སྒོ་ཕྱེས༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་ཕན་པ་བླ་མེད་སྒྲུབ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པས༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་དབུགས་ཕྱུང་ཞིག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨཱ་ཙརྱུ་གུ་ཎ་ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ མཆོད་ཅིང་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་གསོལ༔ དེ་ལྟར་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི༔ དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིས༔ ལུས༵་ཀྱི༵་ཕྱི༵་དབྱིབས་ཀྱི་ལུས་ནང༵་རྩ་གསང༵་བ༵་རྩ་མདུད་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང༵་༔ དེ༵་ཁོ་ན་ཉིད༵་དེ་དང་དེར་རྟོག༵་པའི༵་སྒྲིབ༵་པ༵་དག༵་བཞི་དག་ཅིང༔ བསྐྱེད་རིམ་ཚུལ་ཕྱི་དཀྱིལ། ལུས་དཀྱིལ། རྩ་དཀྱིལ། སེམས་དཀྱིལ། བཞི་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ དག་པའི་ལུས་རྩ་ཡི་གེ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའོ༔ གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱར་བའི༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་ཀཱ་པཱ་ལ༔ སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ལྕེ་ལ་སྦྱིན༔ ཨཱཿ བཀྲ་ཤིས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་རྩལ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གསང་བའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གུ་ཧྱེ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙི་ཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བུམ་དབང་སྟེ༔ ལྕེ་ལ་བཞག་པ་གསང་དབང་ངོ་༔ རོལ་པས་བདེ་སྟེར་ཤེས་རབ་དང་༔ གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བཞི་པའོ༔ དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས༔ གསང་བའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ༔ ཕྱི་སྒྲ་ནང་རླུང་གསང་བ་རྩ་གནས་ཡི་གེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོག་པ། བཞི་དག་ཅིང་༔ གསང་ལམ་རྩ་རླུང་གཏུམ་མོ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། རྣམ་བཞི་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཕྱི་སྐུ། ནང་གསུང་གསང་བ་ཐུགས་དེ་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་ནི༔ མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་བྱིན་བརླབས་སྦྱིན༔ ཡང་ན་ཆོས་འབྱུང་སིནྡྷུ་རའི༔ མཎྜལ་བརྡས་མཚོན་ཡིད་རིག་སྤྲོ༔ ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ རིག་རྩལ་བདེ་སྟེར་ཤེས་རབ་མ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ གསུམ་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ རེག་ཅིང་འཁྱུད་པ་བུམ་དབང་སྟེ༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་བ་སྤྱོད༔ ཡས་དབབས་རྒྱུ་ཡི་ཤེས་རབ་ལས༔ མས་བརྟན་ཡེ་ཤེས་བཞི་པ་འཐོབ༔ དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་ཐོབ༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཕྱི་ཡུལ་ནང་ཡུལ་ཅན་གསང་བ་སྙོམས་འཇུག། དེ་ཉིད་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག་ཅིང་༔ གསུམ་པའི་ལམ་བཞི་སྒོམ་ལ་དབང་༔ ཕྱི་སྙོམས་ཞུགས། ནང་ཡས་བབས། གསང་བ་མས་བརྟན། དེ་ཉིད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཕྱི་རྩལ། ནང་རོལ་པ། གསང་བ་དབྱིངས། དེ་ཉིད་རིག་པ། རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའོ༔ བཞི་པ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ནི༔ མེ་ལོང་འཕྱར་ཞིང་ལྟ་སྟངས་བཅུན༔ ཤེལ་དང་འཇའ་ཡི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧོཿ སེམས་ཉིད་ཀློང་ཆེན་གདོད་མའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ༔ སེམས་སྣང་སེམས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ ངོ་བོར་ངོ་སྤྲད་བུམ་དབང་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་ལས་མི་འདའ་བའི༔ གསལ་ཁྱབ་སྒོམ་པ་གསང་བའི་དབང་༔ གཞི་དབྱིངས་ཤེས་རབ་སྐད་ཅིག་མར༔ ལྷུག་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གོམས་པས༔ གཞི་སྣང་རིག་གདངས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་༔ མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་བཞི་པའོ༔ དེ་ལྟར་བརྡ་དོན་ལ་བརྟེན་ནས༔ མཐར་ཐུགས་མཆོག་གི་དབང་བཞི་ཐོབ༔ སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་སྒྲིབ་བཞི་དག༔ དོན་གྱི་ལམ་སེམས་སྡེའི་ལྟ་བ། ཀློང་གི་སྒོམ་པ། དབྱིངས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། རིག་པའི་འབྲས་བུ། བཞི་སྒོམ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་སྐུ༔ རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའོ༔ ཁྱད་པར་མཐའ་རྟེན་གཏད་རྒྱ་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་གླེགས་བམ་ཤེལ་རྡོ་རྣམས༔ གནས་གསུམ་བཞག་ཅིང་བྱིན་བརླབས་པས༔ བརྒྱུད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕོས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ༔ དགོངས་པ་རོ་གཅིག་སྐུ་གསུམ་རྣམ་དབྱེར་མེད༔ ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་རིག་རྩལ་རང་དབང་ཐོབ༔ བི་མ་མུ་ཏྲ་འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས༔ བརྡ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཆེ༔ ཚིག་དོན་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི༔ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པས་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ རྩ་རླུང་ཐིགས་ལེ་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ ཕུང་པོ་རྩ་ཁམས་སྣང་སྟོང་སྤྲུལ་སྐུར་དག༔ ངག་རླུང་མི་ཤིགས་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཡིད་དང་ཐིག་ལེ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སྨིན༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཀ་ལ་ཤ་ཝཱ་ཀ་གུ་ཧྱེ་ཙིཏྟ་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ དབྱངས་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་སྔགས་ཀྱང་བརྗོད༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་དགོངས་པ་གསལ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྨིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་གྲོལ་བྱེད་ལམ༔ དབང་གི་སྙིང་པོ་འདི་ཁོ་ན༔ ཐུན་མོང་སྨན་དང་རྡོ་རྗེ་ཚེའི༔ དབང་བསྐུར་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི༔ མེ་ཏོག་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔ རྒྱུད་སྦྱང་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན་ཐུན་མོང་གི༔ དབང་གི་རྗེས་འཛིན་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ཁྱད་པར་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་བཞིའི༔ དགོངས་བརྒྱུད་སྨིན་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ སྨན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ཤར༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ སྔགས་མཐར། དྷརྨ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བཟླས་ལུང་སྦྱིན༔ ཨཱཿ རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྕགས་ཀྱུ་སྒྲོན་མ་ལྔ༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲིན་གྱིས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གསལ་སྟོང་གསང་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བྷེ་ཥ་ཛྱེ་ཨ་མྲྀ་ཏ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ༔ རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཕུང་ཁམས་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་དམ་ཚིག་གིས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་སྟོང་ཤེས་རབ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ པཉྩ་ཀུ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་ཛྙཱ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གནས་གསུམ་བཞག་ཅིང་དགོངས་པ་སྐྱོང་༔ ཧོཿ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་སྟོང་ཆེན་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཅིར་ཡང་ཤར༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ རིག་སྟོང་བཞི་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོཿ ལྷ་བསྟིམ་རྒྱ་བཀྲོལ་མཆོད་ཅིང་སྦྱིན༔ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད༔ གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་༔ རྒྱས་བསྡུས་གང་འཐད་བསྐུར་བར་བྱ༔ དེས་ནི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་ཕྱུང་ནས་ཀྱང་༔ འབངས་འཁོར་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་འདྲ༔ དབང་སྲོག་དམ་ཚིགས་སྡོམ་པ་ནི༔ རྒྱས་པར་བསྒྲག་ཅིང་མདོར་བསྡུས་བཟུང་༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ནི༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་༔ མེད་ཕྱལ་གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས༔ དགོངས་པའི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་བར་བགྱི༔ མཎྜལ་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ༔ དགའ་སྟོན་གླུ་དང་གར་སྦྱོར་བས༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་པ་དང་༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག༔ ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གཞིར་བཞག་ནས༔ ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་བཅུད་འདྲིལ་བའི༔ དབང་དང་ལམ་གྱི་རིམ་པ་འདི༔ སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ དེ་ལྟར་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ནས༔ གདམས་ངག་སྒོ་ནས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ ཟབ་མོ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གདབ༔ དབེན་པར་ཕྱི་ནང་སྤྲོས་པ་བཅད༔ ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལིང་གིས་བཏང་༔ སྒོ་གསུམ་གནད་བཅུན་རྣལ་དུ་དབབ༔ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་འཇིག་སླའི་ཚུལ༔ བསམ་ནས་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལྡོག༔ ལས་འབྲས་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ༔ བློ་སྦྱང་ཕྱི་མའི་སྣང་ཤས་ལྡོག༔ རང་གཞན་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་སླང་༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་༔ ཞི་བའི་མཐའ་སྤངས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར༔ སེམས་གཉིས་བསྐྱེད་ལ་ནན་ཏན་བྱ༔ སྟོབས་བཞིའི་གནད་ཀྱིས་སྡིག་ལྟུང་སྦྱང་༔ ཚོགས་བསགས་སྐུ་གསུམ་མཎྜལ་འབུལ༔ ཟབ་མོ་ནང་གི་ཚོགས་གསོག་ནི༔ ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ཚོགས་སུ་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་ལ་དབབ༔ དེ་ལྟར་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི༔ སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རྒྱུད་འབྱོངས་ནས༔ དངོས་གཞི་དབང་བཞིའི་ལམ་བཞི་ལས༔ དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་ལམ༔ ཕྱི་དབྱིབས་ནང་ལུས་གསང་བ་རྩ༔ དེ་ཉིད་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ༔ དེ་ལ་དབྱིབས་ཀྱི་ལྷ་བསྒོམས་ནས༔ གསལ་བརྟན་དག་པ་དྲན་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས་ནས་ཀྱང་༔ ཡན་ལག་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ནང་དུ་ལུས་ཀྱི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྤྱི་བོར་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྡོ་རྗེ༔ མགྲིན་པར་སྣང་མཐའ་གསུང་རྡོ་རྗེ༔ སྙིང་གར་མི་བསྐྱོད་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཀུན་བཟང་དང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་པདྨ་འབྱུང་༔ ལྟེ་བར་རིན་འབྱུང་ཡོན་ཏན་དང་༔ གསང་བ་དོན་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སོ་སོའི་ཡུམ་བཅས་གསལ༔ དབང་པོར་ཕྱི་ནང་སེམས་དཔའ་ཡུམ༔ དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་གནས་དྲུག་ཏུ༔ རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡན་ལག་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཇི་བཞིན་སེམས་བཟུང་བཟླས་པའི་སྐབས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཨ༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན་པ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་ལུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་སད༔ སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསམ༔ སྟོང་གསལ་ངང་ནས་སྔགས་འདི་བཟླ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ འབུམ་ཕྲག་བཟླས་པས་བྱིན་རློབས་འགྱུར༔ གསང་བ་རྩ་དཀྱིལ་བསྒོམ་པ་ནི༔ རང་ཉིད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྐུ་ཡི་དབྱིངས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་འོད་ཀྱི་སྦུབས༔ སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ བུདྡྷ་ཁྲག་འཐུང་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སེར་ནག་བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས༔ བགྲིན་པར་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་རྟ་མཆོག་རོལ༔ དམར་སྨུག་པདྨ་བྷནྡྷ་འཛིན༔ ཐུགས་ཀ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ བཛྲ་ཁྲག་འཐུང་ཡང་དག་དཔལ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་རོལ༔ ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ རཏྣ་ཁྲག་འཐུང་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྨུག་ནག་རྡོ་རྗེ་བྷན་ཁྲག་བསྣམས༔ གསང་བ་བདེ་སྐྱོང་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ ཀརྨ་ཁྲག་འཐུང་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ལྗང་ནག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ ནོར་བུ་མི་ཕྱེད་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཁྲག་འཐུང་བླ་མེད་ཆེ༔ མཐིང་དམར་བྱ་ཁྱུང་ཞིང་དབྱུགས་འཕྱར༔ བརླ་གཡས་ཐབས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་དྲེགས་པ་འདུལ༔ མཐིང་ནག་ཐོ་བ་མདུང་ཐུང་གསོར༔ བརླ་གཡོན་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ རིག་རྩལ་ཁྲག་འཐུང་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ དུད་ཀ་ལྕགས་ཀྱུ་སྦྲུལ་ཞགས་འཆིང་༔ གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ ཁྱབ་བདག་ཁྲག་འཐུང་ཐོད་པ་རྩལ༔ དམར་སྨུག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཅིར་ཡང་སྤྲོ༔ པད་ཉི་དྲེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཀློང་ན་རོལ༔ གཞན་ཡང་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བསྒོམ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དབུས་སུ༔ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་འཁོར༔ འོད་ཀྱིས་ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་སྙོམས་ཞུགས་དགྱེས་འོད་ཀྱིས༔ རྩ་གསུམ་མཆོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ རིགས་དྲུག་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔ གཉིས་སྣང་དྲེགས་པ་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་ཚར་ཐག་བཅད༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ལྷ་སྔགས་དབྱིངས༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ དེ་ཉིད་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ ལྷ་ཉིད་རང་གི་སེམས་ཡིན་ལ༔ སེམས་ཉིད་རང་རྩལ་ལྷ་སྐུར་ཤར༔ ལྷ་དང་བདག་ཉིད་དབྱེར་མེད་པར༔ དག་མཉམ་རྟོགས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ༔ དུས་གསུམ་སྤྲོས་པས་མ་བསླད་པའི༔ རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ རྟོག་ཚོགས་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་བསྐྱང་༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྐུ་འགྲུབ༔ དེ་ནི་བུམ་དབང་གདམས་ངག་སྟེ༔ རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་བསྙེན་པའོ༔ གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་གི་ལམ༔ ཕྱི་ལྟར་ལུས་རྩའི་སྟོང་ར་གསལ༔ ནང་དུ་རླུང་གི་སྦྱོར་བས་བཅུན༔ གསང་བ་གཏུམ་མོའི་དྲོད་སྦར་བས༔ བདེ་བ་དབབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན༔ གསལ་སྟོང་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ གསང་དབང་གདམས་ངག་ཨ་ནུའི་ལམ༔ འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ཉེ་བསྙེན་ནོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་དབང་གི་ལམ༔ ཕྱི་རུ་མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་ལ༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་ཞུགས་པས༔ ནང་དུ་ཡས་བབ་རྒྱུ་དང་ནི༔ གསང་བ་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་ལས༔ དེ་ཉིད་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་འཆར༔ དེ་ནི་གསུམ་པའི་དབང་གི་ལམ༔ རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའོ༔ དེ་ཡང་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ལ༔ གོམས་པས་གཞན་ལུས་བདེ་ཆེན་བསྒྲུབ༔ ཉམས་མྱོང་བརྟན་གཡོ་བརྟག་པའི་ཕྱིར༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་དབེན་པའི་སར༔ གསང་བའི་སྤྱོད་པས་བོགས་དབྱུང་ངོ་༔ བཞི་པ་དོན་གྱི་དབང་གི་ལམ༔ ཁྱད་པར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ནི༔ རྒྱས་པར་ཕྱི་ནང་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ སྤྱོད་པ་སྤྱད་ནས་རུ་ཤན་དབྱེ༔ ནང་དུ་ཚོགས་བརྒྱད་ཉོན་མོངས་དང་༔ འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་དག་པར་བྱ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦྱོང་བ་དང་༔ རྣལ་དུ་དབབ་ཅིང་སོར་ཡང་གཞུག༔ དངོས་གཞི་དབང་རབ་ཚེ་འདི་ལ༔ གྲོལ་བྱེད་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་བཅུད༔ སེམས་ཀྱི་ཁང་བུ་རྡིབ་པ་ལས༔ སེམས་ཉིད་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕེབས༔ ཀློང་ཆེན་སྒོམ་པའི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ རིག་པ་ཀ་དག་ལྷུག་པར་སྤྱོད༔ རིག་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་གསེང་ལམ་ལས༔ ཐོད་རྒལ་ཉིད་དུ་འབྲས་བུར་སྦྱོར༔ སྣང་བཞིའི་ས་མཚམས་ཤེས་བྱས་ཏེ༔ དགེ་སྦྱོར་ཉམས་ལེན་སྲང་དུ་བཅུག༔ མཐའ་རྟེན་མན་ངག་རྣམ་པ་བཞི༔ བྱ་བ་ཀུན་བཏང་ཉམས་བླངས་པས༔ གདིང་བཞིས་རྣམ་གྲོལ་མཐར་ཐུག་ཐོབ༔ དབང་འབྲིང་འཆི་ཁ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི༔ བར་དོ་རང་སྣང་ངོ་ཤེས་གྲོལ༔ ཐ་མ་སྲིད་པ་བར་མ་དོར༔ དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་ཁྲིད་དུ་ལེགས་བཏབ་ནས༔ གཡེང་བ་སྤངས་ཏེ་ཉམས་བླངས་ན༔ བརྩོན་འགྲུས་སྐལ་བའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱེད་པ༔ ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་པ་ཆེའི༔ གདམས་ངག་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའོ༔ དེ་ཡང་དབང་རབ་གཅིག་ཅར་པས༔ བཞི་པའི་ལམ་མཆོག་ཁོ་ན་བསྒྲུབ༔ དབང་འབྲིང་ཐོད་རྒལ་གང་ཟག་གིས༔ བསྐྱེད་རིམ་དྲན་པ་གཅིག་པ་ཙམ༔ རྟེན་དུ་བྱས་ནས་རྫོགས་རིམ་གསུམ༔ རིམ་པར་ཉམས་བླངས་དྲོད་རྟགས་དབྱུང་༔ ཐ་མ་རིམ་གྱིས་དཀྲི་བ་ནི༔ ཇི་སྐད་བཤད་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་༔ གང་ཡང་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི༔ སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་འབྱོངས་ཤིན་ཏུ་གཅེས༔ ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་གནད་ཆིངས་འདི༔ སྣོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཕུར༔ ས་མ་ཡ༔

དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི༔ སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ཟབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་འདྲིལ་བ་འདི༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་གྱི༔ ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བར༔ སྐལ་ལྡན་མཆོག་ལ་གཏད་པ་སྟེ༔ དེ་ཡང་འོག་མིན་གནས་མཆོག་ཏུ༔ ཀུན་བཟང་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀས༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་གསང་ཆེན་རྒྱུད༔ བསམ་ཡས་ཆོས་ཆར་འཆད་མེད་པ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བའི་བདག༔ ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ལ་སོགས་པས༔ ལེགས་པར་བསྡུས་ཤིང་ལུང་གིས་བཀྲོལ༔ ཛམ་གླིང་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་བརྒྱད༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་སོགས༔ སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་བབས་པ༔ མན་ངག་དགོངས་པས་རྒྱ་ཆེར་བཀྲལ༔ ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧས༔ པད་འབྱུང་བི་མ་བཻ་རོ་ལ༔ བརྡ་དང་ཚིག་གིས་བསྟན་པ་ཉིད༔ གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོའི་རིགས༔ སྤྲུལ་པ་ཕྱག་བརྙན་བཅས་པས་འཛིན༔ ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་མངོན་གྱུར་ནས༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པའི༔ སྣོད་ལྡན་སྐལ་ལྡན་དབང་རྣོན་ལ༔ སློབ་དཔོན་གསུམ་གྱིས་དུས་གཅིག་བསྟན༔ དེ་ཉིད་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་ཆེད༔ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་དང་སྙིང་པོ་ཡི༔ སྐོར་ཚོ་རྣམ་པ་བཞི་རུ་དྲིལ༔ རྒྱས་པ་ལྷ་བྲག་དཀྱིལ་དང་ནི༔ འབྲིང་པོ་ལྷོ་མོན་ཕྱོགས་སུ་སྦས༔ བསྡུས་པ་གནམ་ལྕགས་བྲག་ལ་གཏམས༔ བདུད་འཇོམས་བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པས་འདོན༔ སྙིང་པོ་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་བཅུད༔ གཞན་ལས་ཟབ་འདྲིལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ ཀློང་ལྔ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་ནས༔ རིག་པ་རང་བྱུང་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ སྐལ་ལྡན་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བར་བྱས༔ དེ་ཉིད་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས༔ རྣལ་འབྱོར་ནང་གི་གསང་བ་ཆེ༔ དར་ལ་མ་སྨིན་འཆལ་ནས་ཀྱང་༔ ཐ་སྙད་སྒྲ་ཕྱིར་འབྲངས་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་རྙེད་པ་ཆེས་དཀོན་ཚེ༔ པད་འབྱུང་བི་མས་བྱིན་བརླབས་པ༔ མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་སྤྲུལ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ནམ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཅར་རིགས་ཅན་ཞིག༔ མདོ་ཁམས་བར་གྱི་མཐིལ་དུ་འབྱུང་༔ ཆུང་ནས་སྙིང་པོའི་དོན་དང་ནི༔ ལྷག་པར་པད་འབྱུང་བི་མ་ལའི༔ བཀའ་སྲོལ་ཟོལ་མེད་ཁོ་ནར་དད༔ བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་གྱིས༔ བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མེད་འཕེལ་འདོད་པས༔ ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་འདའ༔ ཚད་མའི་བསྟན་དང་སྟོན་པ་དག༔ ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་༔ སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་བ་སྤུ་གཟིངས༔ མཆི་མ་འཁྲུགས་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱི༔ སྐལ་བ་བཟང་པོའི་རིགས་སད་མཐུས༔ རིག་འཛིན་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོས་ཀྱང་༔ སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་མཁྱེན་ཅིང་དགོངས༔ རྒྱ་ཆེན་བཀ༵འ་དང་ཟབ་མོའི་གཏེར༔ ས༵་གཏེར་དངོས་དང་ཡང༵་གཏེར་དང་༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོ༵ངས་པའི་གཏེར༔ ད༵ག་སྣང་སྙན༵བརྒྱུད་རྗེས༵་དྲན་ཏེ༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱིས་དབུགས་འབྱིན་བྱེད༔ དེ་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་བི་མ་ལས༔ ཡང་ཡང་བྱིན་རླབས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔ རིག་འཛིན་གསུམ་གྱི་སྙིང་ཏིག་འདི༔ དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བརྡོལ་བའི་དུས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བི་མ་ལར༔ གསོལ་གདབ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་བསྲེས༔ གང་ཤར་མ་བཅོས་གཏན་ལ་ཕོབ༔ བྱིན་རླབས་རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འབྱུང་༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ དེ་བས་རང་ཉམས་རྩེ་གཅིག་ལོངས༔ རིང་དུ་གསང་བས་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ ནམ་ཞིག་རྟེན་འབྲེལ་དུས་བབ་ན༔ ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་བརྩོན་འགྲུས་ཅན༔ སྐལ་ལྡན་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་སྟོན༔ ཁྱད་པར་ད་ལྟའི་རྗེ་འབངས་གྲོགས༔ སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྦས་མངོན་ཅི་རིགས་པ༔ མཐའ་དབུས་མ་ངེས་འབྱུང་བ་ལ༔ རང་གི་ཡིད་ཀྱིས་དཔྱོད་པ་དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་སྐབས་དབྱེ་ཚེ༔ རིམ་གྱིས་སྤེལ་བས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ མང་པོར་ཁྱབ་གདལ་སྟོན་སྲིད་ན༔ དབྱིངས་ལ་རྣམ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དགོངས་པ་གཡེལ༔ ལས་དང་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས༔ ཅི་མི་འདོད་པ་འབྱུང་བས་ན༔ དམ་དུ་སྦ་ཞིང་དམ་དུ་སྤེལ༔ བཀའ་རྒྱས་གདབ་ཅིང་སྒྲུབ་ལ་བསྐུལ༔ ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་གསང་ཆེན་འདི༔ ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་ལ་འདྲིལ༔ ལུང་གི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་ཕྱུང་༔ ཁྱད་པར་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་གྱི༔ དམར་ཁྲིད་ལག་ལེན་ཁོ་ནར་གདམས༔ བྱེ་བྲག་བི་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་རིག་འཛིན་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་སྨན་གྱི་རྒྱུད་ལུང་ཆེའི༔ བབས་གཞུང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི༔ དཔེ་རྒྱུད་རོང་བྷིའི་རྫ་ལ་སྦས༔ ཡང་གཏེར་ཚུལ་དུ་འབྱུང་མོད་ཀྱི༔ སྙིང་པོ་ཞུན་མར་ལྟ་བུ་འདི༔ ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་ཅིང་བསྟན་པ་ན༔ གདམས་ངག་འཆལ་དང་ཉམས་པ་གསོ༔ འཁྲུགས་པ་བསལ་ཞིང་ཚིག་དོན་འབྲེལ༔ དགོངས་པ་རྣལ་མ་སློང་བ་འབྱུང་༔ དེ་བས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ སློབ་དཔོན་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་༔ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་བཙས་གྱུར་ཏེ༔ གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ མནྟྲ་བཛྲ་གུ་ཧྱ་པཱ་ད་ཀཾ༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གསུམ་གྱི་བླ་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྙིང་ཏིག་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད། གཏེར་འབྱིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རབ་ཚེས་ཤིང་མོ་ཕག་གི་ལོར་ཅུང་ཟད་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱང༌། རེ་ཞིག་དུས་ལ་མ་བབས་པས། སླད་ནས་ཤིང་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་རྒྱལ་ཟླ་བར་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་གིས་སྐབས་དབྱེ་བ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་དུས་ཆེན་ནས་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་ཕུལ་བ་འདིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལམ།། །།

[edit]

@#/__'chi med 'phags ma'i snying tig las:__bla sgrub byin rlabs snying po bzhugs:_@#/__gdod ma'i sangs rgyas bla ma lhar:__sgo gsum gus pas phyag btsal nas:__rdo rje theg pa'i lam gyi mchog:__byin rlabs snying po'i rnal 'byor ni:__gangs khrod mtsho gling nags tshal sogs:__dben zhing yid 'ong nyams dga'i gnas:__dpa' bo mkha' 'gro 'du ba'i sar:__lus ngag yid kyi bya ba btang :__nges 'byung snying rje mos gus bskyed:__dbyings rig dbyer med thig le'i lam:__gnad du bsnun pa'i thun mtshams su:__nyams len kun gyi gegs sel dang :__rtogs pa'i bogs chen 'byin pa dang :__don brgyud byin rlabs 'pho ba'i phyir:__ye shes snying po 'od kyi lus:__grub pa'i slob dpon rnam gsum gyi:__bskyed pa'i rim pa 'di ltar bsgom:__sa ma ya:__AH__de bzhin nyid dbyings gdod ma'i mgon:__kun snang bde chen rdo rje sems:__dbyer med sprul pa'i ye shes rgyu:__a yig dkar po 'od 'bar ba:__gzhi grol rig pa'i klong nas shar:__gzhi snang sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__sku dang zhing khams 'byams klas pa'i:__bkod pa chen po'i dkyil 'khor dbus:__seng khri pad nyi zla ba'i steng :__bdag nyid skad cig dran rdzogs su:__'chi med rig 'dzin bi ma la:__dkar ljang mtshan dpe'i 'od phung 'bar:__gzhon tshul gzi brjid mtshungs pa med:__spyan zung lta stangs dbyings la gzir:__phyag gnyis mnyam bzhag tshe bum bsnams:__dar sngon stod g.yogs smad sham dang :__chos gos ngur smrig mdzes par klubs:_dbu la pan zhwa dmar po gsol:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis:__'ja' zer thig le'i klong na bzhugs:__shangs rtser skye med a yig dkar:__'od zer phung por 'bar ba las:__ye shes rlung lnga'i spro bsdu yis:__gzung 'dzin 'khrul pa'i zhen rtog sbyangs:__smin mtshams bde chen byang chub sems:__phyag rgya'i gzugs su rang shar ba:__ye shes lus can shrI siM:__dmar smug khro 'dzum brjid pa'i nyams:__phyag g.yas sdigs mdzub mkha' la gtad:__g.yon pas thod pa bcud bkang bsnams:__me tog phreng bas thod bcings shing :__rus pa'i phyag rgya drug gis brgyan:__zhabs gnyis rgyal po rol stabs kyis:__pad nyi zla ba'i gdan la 'gying :__thugs kar 'od lnga'i drwa ba'i dbus:__ye shes sems dpa' pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi ma khro:__gcer bu rin chen rus pas brgyan:__sna tshogs dar gyi cod pan 'phyang :__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam gzhag thod bum bsnams:__zhabs zung phyed skyil pad zlar rol:__gzhan yang rdo rje lus kyi grong :__gdod nas lhun grub de bzhin gshegs:__ma bskyed ye rdzogs gnyug ma'i lha:__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__snang ba mngon sum thig le'i sbubs:__gong 'phel dbyings las rig pa'i lha:__tshad phebs chen por 'byams klas pa:__chos zad 'pho chen phyag rgyar bzhengs:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu+u tra sarba sid+d+hi hU~M:__oM ni ma bcos chos kyi dbyings:__AHyig 'od gsal rdzogs pa'i sku:__hU~M las sprul pa'i cho 'phrul ni:__badz+ra 'jigs med shrI sing :__ma hA gu ru thod phreng rtsal:__bi ma mu tra byang chub sems:__phyag rgya rgya chen rol par bzhengs:__sarba sid+d+hi dngos grub dbyig:__hU~M yig ma bcos thig ler 'khyil:__rang byung 'od lnga'i 'phro 'du yis:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi:__thugs rje'i byin rlabs bdag la thim:__phyi snod 'byung ba'i zhen rtog sbyangs:__nang bcud lha sngags chos skur rdzogs:__thams cad ka dag gting gsal dbyings:__rlung rig dbyer med ngang nas bzla:__bdun phrag gsum gyis byin rlabs rtags:__mngon sum ye shes lhug par 'char:__sa ma ya:__skabs su nyams chag bskang ba'i phyir:__rig 'dzin bla ma'i snang brnyan mdun:__'od lnga'i thig le'i dkyil 'khor dbus:__b+han+d+ha myong grol bdud rtsis gtams:__de steng sin+d+hu'i man+Dal dang :__rdo rje sems dpa'i me long bcas:__sku gsung thugs dang ye shes kyi:__mtshan ma'i rten du bkod pa'i mthar:__phyi nang nyer spyod 'dod yon dang :__sman gtor rak+ta mar me'i phreng :__tshogs kyi mchod pa rgyas par bsham:__kun bzang don gyi phrin las kyis:__'chi med bla ma'i gzhung bsrangs nas:__bzlas pa'i skabs su dzaba? khang dbye:__oM:__blo 'das 'od gsal dbyings kyi gzhal yas su:__rig pa tshad phebs bla ma'i dkyil 'khor shar:__nyams snang gong 'phel sprul pa'i tshogs dang bcas:__chos nyid mngon sum grags stong sngags kyi sgra:__rang byung dzaba? kyis rdo rje'i ye shes bskul:__ting 'dzin dgongs pa mnyam nyid phrinalas kyis:__nyams chag rtogs sgrib ka dag dbyings su zhi:__lhun grub rig rtsal rgyas par mdzad du gsol:__zhes bskul dgongs pa'i gding bskyed la:__rtsa sngags ru lu'i dzaba? dang bcas:__dpal chen dgyes pa'i gdangs su len:__snying ga'i 'od dang rdo rje'i glus:__nam mkha' gang ba'i rgyal ba rnams:__rtsa gsum zhi khro'i rnam par bzhengs:__mdun gyi rten dang dbyer med bsam:__lus kyi sgo nas nyams bskang phyir:__bla ma yi dam lha tshogs kyi:__yon tan rjes su dran pa'i blos:__mtshan nas brjod cing brkyang phyag 'tshal:__longs spyod sgo nas nyams bskang phyir:__nyer spyod mchod pas mdun bdar te:__oM:_dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__zhing khams rgya mtsho'i mchod rdzas rigs:__kun bzang mchod sprin cher spel nas:__rtsa gsum zhi khro'i thugs dam bskang :__nyams chag rtog sgrib dbyings su zhi:__ye shes rgyas pa'i dngos grub stsol:__oM gu ru sarba ta thA ga tA sa pA ri wa ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wid+yA shab+ta pra tIts+tsha swA hA:__ngag gi sgo nas nyams bskang phyir:__AH__rang gi spyi bor pad zla'i steng :__dpal ldan bla ma kun tu 'chang :__rdo rje sems dpa' bde ba che:__dkar gsal rdo rje dril bu bsnams:__dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:__rang 'od yum 'khyud mtshan dper 'bar:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung bzhugs:__thugs kar zla steng hU~M gi mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od 'phros rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun sgrib sbyang snod dang bcud:__bde chen rdo rje'i go 'phang bkod:__tshur 'dus sngags las bdud rtsi'i rgyun:__byang chub sems kyi sprin du 'phros:__rang gi tshangs pa'i sgo nas zhugs:__lus gang nad gdon sdig sgrib dag:__dbang dang dngos grub thob par bsam:__yi ge brgya pa'i dzaba? bzla zhing :__gdung ba'i shugs bskyed smre bshags bya:__mthar ni bla ma rang la bstim:__dmigs bsam brjod pa bral ba'i ngang :__yid kyi sgo nas nyams bskang phyir:__chos nyid klong gi bshags pa dang :__blo 'das byar med don la blta:__bya ba dang ni byed pa yis:__nyams chags lhag med bskang ba'i phyir:__snang ba bdud rtsi sman gyis bskang :__AH__tha mal rtog pa'i b+hany+dza ru:__lhar snang phyag rgya'i bdud rtsis gtams:__snang stong dbyer med dam tshig gis:__sku yi rdo rje'i thugs dam bskang :__'gro 'ong rlung gi b+hany+dza ru:__bzlas pa sngags kyi bdud rtsis gtams:__grags stong dbyer med dam tshigs gis:__gsung gi rdo rje'i thugs dam bskang :__dran bsam 'khrul pa'i b+hany+dza ru:__ma 'khrul gnyug ma'i bdud rtsis gtams:__rig stong dbyer med dam tshig gis:__thugs kyi rdo rje'i thugs dam bskang :__rang snang bdud rtsi'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum zhi khro'i thugs dam bskang :__nyams chags rtog sgrib dbyings su zhi:__ye shes rgyas pa'i dngos grub stsol:__ma hA' dz+nyA na a mr-i ta khA' hi:__stong pa dmar chen rak+tas bskang :__AH__lus khams rtsa yi kA pa lar:__byed rtsol bsgral ba'i rak+tas gtams:__gsal stong chen po'i dam tshig gis:__sprul pa'i sku yi thugs dam bskang :__srog rtsol rlung gi ka pA lar:__'byung 'jug bsgral ba'i rak+tas gtams:__mi shig nA da'i dam tshig gis:__longs spyod rdzogs sku'i thugs dam bskang :__dkar dmar thig le'i ka pA lar:__'pho chags bsgral ba'i rak+tas gtams:__bde ba chen po'i dam tshigs gis:__chos kyi sku yi thugs dam bskang :__rang gsal rak+ta'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum zhi khro'i thugs dam bskang :__nyams chag rtog sgrib dbyings su zhi:__ye shes rgyas pa'i dngos grub stsol:__ma hA' dz+nyA na rak+ta khA hi:__bde chen longs spyod gtor mas bskang :__a:__lugs 'byung thig le'i gtor gzhong du:__zag bcas dga' bzhi'i gtor tshogs bshams:__brtul zhugs rol pa'i dam tshig gis:__mkha' 'gro rgya mtsho'i thugs dam bskang :__lugs ldog thig le'i gtor gzhong du:__zag med dga' bzhi'i gtor tshogs bshams:__lhan cig skyes pa'i dam tshig gis:__yi dam rgya mtsho'i thugs dam bskang :__mi shigs thig le'i gtor gzhong du:__byar med blo 'das gtor tshogs bshams:__bla med mchog gi dam tshig gis:__bla ma rgya mtsho'i thugs dam bskang :__rang byung gtor ma'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum zhi khro'i thugs dam bskang :__nyams chag rtog sgrib dbyings su zhi:__ye shes rgyas pa'i dngos grub stsol:__ma hA' dz+nyA na ba liM ta khA hi:__'od gsal snang ba'i mar mes bskang :__a:__ka ti shel gyi kong bu ru:__stong pa'i ye shes mar me sbar:__mngon sum nyams snang dam tshig gis:__gzhi grol sprul sku'i thugs dam bskang :__brdal khyab 'od kyi kong bu ru:__gsal ba'i ye shes mar me sbar:__tshad phebs chen po'i dam tshig gis:__gzhi snang longs sku'i thugs dam bskang :__bya rtsol bral ba'i kong bu ru:__zung 'jug ye shes mar me sbar:__chos zad gdod ma'i dam tshig gis:__gzhi dbyings chos sku'i thugs dam bskang :__rang grol mar me'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum zhi khro'i thugs dam bskang :__nyams chags stog sgrib dbyings su zhi:__ye shes rgyas pa'i dngos grub stsol:__ma hA' dz+nyA na dI paM pra tIts+tsha pU dza ho:__de ltar dbang bzhi'i dam tshig dang :__rjes 'brel khyad par mchod sprin gyis:__nyams chag rtog sgrib kun sbyangs nas:__mthar ni gdung bas smon lam gdab:__ho:__brdal khyab thig le chen po'i dkyil 'khor du:__rang bzhin 'od gsal rdo rje slob dpon dang :__rig rtsal lu gu rgyud kyi mched lcam rnams:__byang chub snying po'i bar du mi 'bral shog:__nges 'byung chen pos 'khor ba'i 'khrul pa mthong :__snying rje chen pos 'gro kun pha mar rtogs:__mos gus chen pos bla ma'i byin rlabs zhugs:__rnal 'byor chen po'i dam tshig mthar phyin shog:__lta ba byar med gnas lugs mngon du gyur:__sgom pa blo 'das 'od gsal lhums su zhugs:__spyod pa rang grol khyab brdal gnyug ma'i ngang :__spang thob bral ba'i 'bral bur ro gcig shog:__rig gdangs chos nyid mngon sum lhug par mthong :__rig rtsal nyams kyi snang ba gong du 'phel:__rig pa tshad phebs sku dang ye shes rdzogs:__rig stong chos zad chen po mngon gyur shog:__gal te tshe 'dir brtan pa ma thob na:__'chi 'pho'i rtog pa chos sku'i dbyings su thim:__chos nyid rang gdangs longs spyod rdzogs skur grol:__srid pa'i 'khrul snang sprul skur lhun rdzogs shog:__gzhi dbyings khyad chos drug ldan mngon gyur nas:__gzhi snang gzugs sku'i rnam rol mtha' klas kyis:__khams gsum 'gro kun gcig kyang ma lus pa:__rang bzhin gdod ma'i dbyings su grol bar shog:__dbyings rig dbyer med nyams bskyangs zhing :__rmad byung tshogs kyi mchod sprin gyis:__phyi nang gsang ba'i dkyil 'khor lha:__bde chen mchog gis mnyes par bya:__mdun bskyed dam rdzas bdud rtsir bstim:__byang chub sems kyi thig ler bsam:__mthong tshor myong ba thams cad kyang :__dam skong bde chen ye shes skye:__de ltar dus su brtson pa yis:__nyams chag zhi zhing rtog sgrib dag:__gegs sel kun gyi rgyal por 'gyur:__rlung sems snang ba dbang du 'du:__rtog pa'i bogs chen ngang gis 'byin:__bar chad sel zhing bsam rgu 'grub:__de phyir dam ldan rnal 'byor pas:__'di la rtag tu nan tan bya:__sa ma ya:__bsnyen sgrub drod thob rnal 'byor pas:__rang dang gzhan gyi don bsgrub phyir:__thun mong khyad par yan lag gi:__las kyi rim pa 'di ltar brtsam:__sa ma ya:__de la dang po thun mong gi:__las kyi sbyor ba rnam lnga las:__dus kyi rgud pa zhi ba'i phyir:__phan pa chen po'i ting 'dzin ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__thugs ka'i ye shes sems dpa' las:__dbyings yum shes rab pha rol phyin: sku mdog dkar mo g.yas mchog sbyin dang*/__g.yon ut+pa lar gnas pa'i sher phyin gyi gleg bam bsnams pa/__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__snod kyi 'byung ba'i rgud pa sbyangs:__bcud kyi 'gro ba'i dug lnga bsal:__rten dang brten par bcas pa kun:__rnam dag 'og min zhing du bsgyur:__khyad par snyigs ma'i sems can gyi:__rmu rgod log lta'i dug sbyangs nas:__byams dang snying rje byang chub sems:__bcos min ngang gis skyes par bsam:__a a a zhes mang bzlas la:__dgongs pa ka dag dbyings su klod:__skabs su rtsa ba'i sngags sham du:__tad+ya thA:__oM ga te ga te pA ra ga te pA ra sAM ga te bo d+hi swA hA:__'aHaHshaHsaHmaHhaH__ma ma ko ling sa man+ta:__sarba sa twa kle sha sarba pA paM sarba duHkha shIn+taM ku ru swA hA:__gzugs can gzugs med thams cad kyi:__gdug pa'i bsam sbyor zhi bar bsam:__chos spyod dge bcu rtag tu spyad:__des ni nad mug mtshon 'khrugs sogs:__snyigs ma'i rgud pa ngang gis zhi:__chos dang bkra shis 'phel bar 'gyur:__sa ma ya:__tshe dang shes rab rgyas pa'i phyir:__dga' ba chen po'i ting 'dzin ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__thugs ka'i ye shes sems dpa' las:__'chi med 'phags ma sgrol ma'i sku:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__rang gi bla tshe chad nyams dang :__'khor 'das dwangs bcud dbang du bsdus:__sems can kun gyi tshe bsod spel:__rgyal ba sras bcas bshes gnyen rnams:__mya ngan mi 'da'i phrin las bsgrubs:__srid zhi'i snying po ye shes dbyig:__thugs kyi thig le ro gcig pas:__rdo rje'i tshe dang lang tsho dang :__ye shes gzi byin 'bar bar bsam:__hrIHhrIHhrI:zhes mang bzlas la:__dgongs pa dbyings rig gnad la gzir:__skabs su rtsa ba'i sngags sham du:__oM tA re tut+tA re tu re badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__srog bslu bya zhing sA ts+tsha gdab:__thos bsam sgom pa'i dam bca' bzung :__pha rol phyin gzhung yang yang bklag:__tshe dang shes rab 'phel bar 'gyur:__sa ma ya:__dmigs bya dbang du bsdu ba'i phyir:__chags pa chen po'i ting 'dzin ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__thugs ka'i ye shes sems dpa' las:__mkha' 'gro yid kyi chom rkun ma: dmar mo g.yas lcags kyu zhags pa/__dar dang rin chen rus rgyan can/__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__gzugs can gzugs med thams cad kyi:__ma dad log lta'i rtog pa sbyangs:__chags shing zhen pas yid g.yos shing :__dad cing 'dun pas dbang bsgyur bsam:__hrIM hrIM hrIM zhes mang bzlas la:__dgongs pa rlung rig dbyer med bsre:__skabs su rtsa ba'i sngags sham du:__oM pad+ma d+hA ki ni ku ru kul+le hrI swA hA:__sarba lo ka wa shaM ku ru ho:__kun la byams dang snying rje bya:__yo byad thams cad tshogs su gtong :__cis kyang dgos med blo sna bskyed:__zhen chags 'dzin pa rang grol tshe:__tshangs pa yin kyang dbang du 'gyur:__sa ma ya:__gdug pa'i 'byung po tshar bcad phyir:__drag shul chen po'i ting 'dzin ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__thugs ka'i ye shes sems dpa' las:__rdo rje phag mo khros ma nag:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__hU~M gi sgra dang rdo rje'i mtshon:__ye shes me phung 'bar ba las:__dam sri rgyal 'gong gza' klu sogs:__gdug pa can rnams bsregs shing sbyangs:__'dar zhing 'dud pas dbang du byas:__dam tshig phyag rgyas gzir bar bsam:__hU~M hU~M hU~M zhes mang bzlas la:__dgongs pa rig rtsal gong du sbar:__skabs su rtsa ba'i sngags sham du:__oM badz+ra b+ha ra hi kro d+hI ka lI ha ri ni sa A we sha ya sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__gzugs can gzugs med nyer 'tshe'i tshogs:__mi phod pa la thog brdzis kyi:__brtul zhugs lam du longs pa na:__'khor 'das zil gnon dgongs pa 'grub:__sa ma ya:__mchog thun phrin las lhun grub phyir:__byin rlabs chen po'i ting 'dzin ni:__rang gi spyi bor pad zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma rdo rje 'chang :__bde ba chen po'i ye shes sku:__mthing gsal nam mkha' dwangs pa'i mdog:__rdo rje dril 'dzin yum dang sbyor:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__khro 'dzum mtshan dpe'i 'od phung 'bar:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__rang byung 'od lnga'i klong na bzhugs:__phung khams skye mched gdod ma nas:__rtsa gsum lha tshogs phyag rgyar sad:__dam tshig ye shes dbyer med pa:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor bsam:__yan lag bdun dang maN+Dal 'bul:__khyad par gsol ba snying nas gdab:__skyabs gnas kun 'dus rdo rje 'chang :__dpal ldan bla ma rin po cher:__gsol ba 'debs so byin gyis rlobs:__dbang dang dngos grub stsal du gsol:__zhes brjod mos gus shugs bskyed la:__rdo rje'i dzaba? kyis thugs dam bskul:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__bdud rtsi'i rgyun gyis sdig sgrib sbyang :__mthar ni dbang blang rang la bstim:__bla ma chos sku'i rang zhal blta:__'dis ni mchog gi dngos grub kyang :__myur ba nyid du mngon 'gyur na:__thun mong phrin las smos ci dgos:__yid bzhin nor bu'i man ngag go:__sa ma ya:__khyad par mchog gi las sbyor la:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib gnyis bag chags kun sbyangs phyir:__'khor ba dongs sprug ting 'dzin ni:__rang nyid tha mal gnas pa yi:__lus kyi stong ra 'od 'bar dbus:__ye shes snying po 'od kyi rtsa:__snying dkyil a ba d+hU tI'i sbubs:__shes bya'i sgrib pa thig le nag:__de steng sbyong byed spros bral dbyings:__skye med rang byung yi ge A:__dwangs gsal rnyog bral 'od zer 'bar:__phyi rol tshogs brgyad rten gyi rtsal:__mdun du 'od rtsa zlum po'i dbus:__sbyang bya phrag dog gti mug gi:__sa bon su ljang tri dud ka:__de steng sbyong byed sku rdo rje'i:__ngo bo oM yig dkar zhing 'tsher:__g.yas su mthing ga gru bzhi'i rtsal:__sbyang bya nga rgyal 'dod chags kyi:__sa bon a dkar nr-i sngo skya:__de steng sbyong byed thugs rdo rje'i:__ngo bo hU~M mthing 'od du 'bar:__g.yon du dmar po zla gam rtsal:__sbyang bya ser sna zhe sdang gi:__sa bon pre dmar duHnag po:__de steng sbyong byed gsung rdo rje'i:__ngo bo AHdmar gsal la dwangs:__rgyab tu zlum 'khyil 'od lnga'i rtsal:__snyoms 'jug sgrib pa'i sa bon haM:__de steng sbyong byed hoHljang gu:__ye shes rdo rje'i bdag nyid can:__kun kyang rang sgra sgrogs par bsgom:__lus gnad bsrang zhing rlung ro bsal:__snying ga'i a la sems gtad pas:__'bar ba'i 'od zer kun tu khyab:__sku gsung thugs dang ye shes kyi:__sa bon thams cad gsal bar byas:__de las lnga ldan 'od kyi sprin:__mkha' khyab dag pa'i zhing du 'phros:__rgyal ba sras bcas thams cad kyi:__gsang gsum byin rlabs ro gcig thim:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__rdo rje sngags kyi yi ge las:__bde stong rol pa'i 'od zer gyis:__sbyang bya'i sa bon mtha' dag bsregs:__'dab brgyad rtsa gnas kun gang bas:__nyon mongs shes bya snyoms 'jug gi:__sgrib gnyis bag chags yongs sbyangs shing :__tshogs brgyad gnyid dang bcas pa yi:__'khrul pa'i dri ma kun dag pas:__dri med gnyug ma byang chub sems:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu'i:__'od gsal chen por ro gcig bsam:__bum pa can gyi sbyor ba dang :__aHyig yid kyis bzlas pa'i mthar:__rdo rje'i bzlas par gnad du bsnun:__skabs su rtsa ba'i sngags sham du:__oM AHhU~M hoHa nr-i su tri pre duHsarba pA paM kle sha bi sho d+ha ni a a a:__zhes bzlas blo bral ngang du klod:__'di ltar rgyun du nyams blangs pas:__lus bde rlung gi rgyu ba dal:__nyon mongs rtog pa ngang gis zhi:__gsal la mi rtog ye shes 'char:__rigs drug 'khrul pa'i bag chags zad:__'khor 'das ru shan phyed pa'i phyir:__zhi ba mchog gi phrin las so:__sa ma ya:__bde dang gsal dang mi rtog pa'i:__rang byung ye shes rgyas bya'i phyir:__bdag byin rlob pa'i ting 'dzin ni:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__phyag rgya 'ja' tshon shar ba ltar:__dwangs gsal rnyogs med dbus drang por:__rtsa gsum 'khor lo a haM bcas:__snang la zhen pa med par bsgom:__rlung ro lan gsum bsal ba yis:__'byung ba'i rlung dug sangs par bsam:__lus gnad bsrang zhing rtse gcig pa'i:__yid ni lte 'og sor bzhi'i thad:__a shad mar me'i rtse mo ltar:__phra zhing 'bar ba nyid la gtad:__'jam rlung bzung zhing yun ring bskyang :__de las drod kyi nyams skyes na:__steng 'og rlung gnyis kha sbyar nas:__lte ba'i gtum mor bstims pa yis:__me lce glog gi zer ma bzhin:__phra zhing rno myur rab tsha ba:__'khor lo bzhin du rim gyis 'bar:__spyi bo'i haM la reg pa'i mod:__dran pas bde chen skyed nus pa'i:__byang chub sems kyi bdud rtsi'i rgyun:__dngul chu dwangs ma lta bur babs:__spyi bo la sogs rtsa 'khor dbus:__dga' bzhi'i ye shes rim gyis skyes:__gtum mo'i me la reg pa las:__ye shes me lce shugs drag pos:__dwangs ma gyen du zlog pa dang :__haM la bstims mthar mi dmigs bzhag:__slar yang bdud rtsi sngar bzhin dbab:__de ltar 'bar 'dzag sbyor ba la:__goms pa brtan por gyur pa na:__snying gi dbus su mi shigs pa'i:__thig le dkar dmar nyungs 'bru tsam:__gsal zhing 'bar ba la dmigs nas:__rlung sems bsdus te dwangs mar bstim:__rlung gi gtum mo'i drod 'bar bas:__bde ba'i ye shes rtsol med 'byung :__skabs su snying dbus a yig las:__'od 'phros dbu ma'i nang kun khyab:__shel ltar dwangs pa'i 'od snang gis:__phung khams brtan g.yor bcas pa kun:__snang stong chu zla'i gzugs su bsam:__de la nyams myong skyes pa na:__lus bsrang rlung ro phyir bsal la:__srog rtsol 'gro 'ong dal bu'i ngang :__mig gnad bar snang ha rer bzhag:__sems gnad gang shar rtog pa la:__rtsis gdab mi bya rang ngo bskyang :__gsal stong ting 'dzin ngang gis 'char:__skabs su snying ga'i a yig las:__a yig gnyis pa rim bzhin chad:__smin mtshams nam mkhar gcig tu 'dus:__gsal zhing 'od zer 'phro ba las:__hril gyis sems gzung lhod kyis klod:__yul dang yul can dbyer med pa:__khyab brdal gnyug ma'i ngang du bzhag:__mi rtog spros bral ye shes skye:__de ltar rtse gcig brtson pa las:__nyams myong gang skyes ngos bzung la:__re dog dgag sgrub med par bzhag:__gegs sel bogs 'don shugs kyis 'char:__khams gsum 'dzin pa'i zhen pa dag:__bde dang gsal dang mi rtog pa'i:__ye shes nam mkha' gang bar 'phel:__rgyas pa mchog gi ting 'dzin no:__sa ma ya:__rtsa dang rlung dang thig le yi:__rtog pa dbang du bsdu ba'i phyir:__myur lam zab mo'i ting 'dzin ni:__rlung dang gtum mo'i rnal 'byor la:__goms pa brtan por gyur pa na:__rang nyid rigs 'dus bla ma ni:__mthing gsal longs spyod rdzogs sku'i chas:__rdo rje dril bu bsnol ba'i pang :__rnal 'byor dmar mo gri thod can:__bde ba'i nyams kyis 'khyud par bsgom:__rtsa gsum 'khor lo lnga yi dbus:__rig lnga yab yum mnyam sbyor ba:__'od dang 'od zer 'phro bar gsal:__mkha' gsang rdo rje pad+ma'i rtser:__hU~M dang phaT kyi yi ges dgag:__dal bus bsrub pa'i sbyor ba yis:__spyi bo'i haM las bdud rtsi'i rgyun:__dkar dmar bde ba'i rang bzhin babs:__bde chen 'khor lo'i dbus bzhugs pa'i:__bla ma rnam snang yab yum mchod:__rtsa 'khor thams cad dwangs mas gang :__bde stong ye shes skyes par bsam:__bum can gzung zhing dbyings rig bsre:__de ltar rim gyis phab pa'i mthar:__rdo rje nor bu'i rtser son tshe:__rgya mtsho ri rab logs su sbyar:__dbang po'i mchog ni dbyings la gzir:__hU~M gi gdangs kyis gyen du drangs:__sngar bzhin sems bzung rlung rig bsre:__rnam rol rgya yis lus la dgram:__'dzin 'dren 'khrul 'khor dbang thob nas:__bla ma lha yis gnang ba 'am:__mtshan ldan rgyud dag phyag rgya dang :__mnyam par sbyor ba'i rnal 'byor gyis:__rtsa rlung thig re rang dbang 'gyur:__zhu bde lhan skyes ye shes 'char:__snang sems dbyer med ro gcig phyir:__dbang sdud mchog gi phrin las so:__sa ma ya:__gzung dang 'dzin pa'i snang zhen kun:__gang shar thad dkar gcad pa'i phyir:__brtul zhugs mchog gi ting 'dzin ni:__nang gi rnal 'byor drod thob pas:__gnas yul dur khrod rtsub 'gyur sar:__'jigs med seng ge bzhin du rgyu:__phyogs dang phyogs bral thams cad du:__rdo rje'i lta bas gzir zhing lta:__rdo rje'i gar dang bcas pa'i glus:__dpa' bo mkha' 'gro gnas nyul dang :__'byung po thams cad zil gyis mnan:__phaT:__gzhi grol rig pa 'dus ma byas:__chos nyid bsam gyis mi khyab par:__'khor 'das rtog tshogs rig ngor nub:__re dogs zhen pa rang sar yal:__dgag sgrub spang blang mtshan ma bral:__gzung 'dzin 'khrul pa zil gyis gnon:__rdo rje'i glu gar bsgyur ba yis:__gnas yul dur khrod rab 'byams kyi:__dpa' bo mkha' 'gro sprin ltar gtibs:__lhan cig spyod pa spyad pa las:__cir snang chos sku'i rol par shar:__hU~M hU~M hU~M:__phaT phaT phaT:__ces brjod gtad med zang thal ngang :__yum don blo 'das lta gding bskyed:__dmigs bsam brjod du med par bsgom:__bdud bzhi'i rtog pa gang shar yang :__phaT ces gcod la lhug par spyod:__mi 'gyur dgongs pa'i gzer thebs na:__'bras bu lam du bslangs ba'o:__de ltar rtse gcig nyams blangs shing :__thun mtshams phung po tshogs su 'bul:__phaT:__dbyings rig dbyer med rtsa gsum lhar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__gzung 'dzin 'khrul pa'i 'gro ba kun:__gdod nas grol bar sems bskyed do:__phaT:__phaT:__rang rig rlung sems dbyer med pa:__thig le'i rnam pas spyi bor thon:__de nyid rdo rje khros mar gyur:__phyag g.yas ye shes gri gug gis:__'byung 'dus lus kyi b+han+d+ha braig:__sku gsum mtshon pa'i sgyed pur bzhag:__phung po dum bur gtubs nas blugs:__gtum mo'i me yis thod pa dros:__ma dag rlangs pa'i rnam par thon:__dag pa bde chen bdud rtsi'i bcud:__'dod yon rgya mtsho'i sprin chen po:__mkha' khyab rtag pa'i rgyan tu shar:__oM AHhU~M ha ho hrI:__phaT:__mchod yul dkon mchog rtsa ba gsum:__chos srung nor lha gter bdag kun:__zag med bdud rtsi'i mchod pa bzhes:__tshogs rdzogs dngos grub char ltar phob:__sbyin yul khams gsum rigs drug 'gro:__snying rje'i yul gyur thams cad la:__'dod yon longs spyod chen por bsngo:__sgrib dag byang chub myur thob shog:__khyad par gnod cing 'tshe ba yi:__bgegs rigs lan chags mgron rnams kun:__sha khrag rus pa tshogs su rol:__phan bde'i go 'phang thob gyur cig:__mchod bya mchod byed mchod sbyin yul:__kun rdzob sgyu ma lta bur snang :__don dam rnam thar sgo gsum klong :__dbyings rig zung 'jug ngang du a:__phaT phaT phaT:__ces brjod rig pa gtad med btang :__de ltar mnyam rjes thams cad du:__nyams len chu bo'i rgyun bzhin bskyang :__'jigs dang cho 'phrul ci byung yang :__mi phod pa la thog brdzis bya:__zas nor gtam gyi 'khri ba bcad:__gnas grogs gnyen 'dun sred zhen spangs:__re dogs sbrul gyi mdud pa bshig:__ngar 'dzin snyems 'phrig gang dgar bor:__stong nyid snying rje'i srog ldan pa'i:__zab mo'i spyod pa spyad pa las:__nyams rtogs shan phyed bogs 'byung zhing :__gzung 'dzin 'byung po tshar gcod pas:__mngon spyod mchog gi phrin las so:__sa ma ya:__mthar thug ye shes sku 'grub phyir:__bla med mchog gi ting 'dzin ni:__shin tu rnal 'byor rdzogs pa che:__mngon sum rig pa rtse gcig bsgom:__de yang dad dang brtson ldan pas:__rgyud smin dam tshig dag par bya:__dben pa'i gnas su spros pa bcad:__sgo gsum sbyangs shing rnal du dbab:__sngon dngos rjes kyis nyams su blang :__de la dang po sngon 'gro la:__dal dang 'byor pa rnyed dka' zhing :__mi rtag nam 'chi nges med bsam:__'khor bar nges 'byung drag tu bskul:__las 'bras blang dor tshul bzhin bya:__thar mchog go 'phang don gnyer bas:__zab mo'i lam bzang snying por bsgom:__dkon mchog rtsa gsum skyabs 'gro zhing :__smon dang 'jug pa'i byang sems bskyed:__sdig sbyang rdor sems bzlas pa ni:__stobs bzhi'i gnad dang ldan par bya:__tshogs bsags phyi nang gsang ba yi:__sku gsum zhing gi maN+Dal 'bul:__oM AHhU~M:__stong gsum rab 'byams maN+Da lar:__mchod sprin rgya mtsho'i tshom bur bkod:__bla ma sprul pa'i sku la 'bul:__bsod nams dam pa'i tshogs rdzogs shog:__'og min zhing khams maN+Da lar:__bde chen 'dod yon tshom bur bkod:__bla ma longs spyod rdzogs la 'bul:__ye shes tshogs chen rdzogs par shog:__chos dbyings spros bral maN+Da lar:__rig pa rang shar tshom bur bkod:__bla ma chos kyi sku la 'bul:__tshogs gnyis zung 'jug mthar phyin shog:__oM AHhU~M sarba maN+Da la dz+nyA na pU dza ho:__khyad par bla ma'i rnal 'byor ni:__mos gus drag pos gnad du bsnun:__thugs yid 'dres pa'i byin zhugs na:__gdod ma'i gnas lugs mngon du 'gyur:__de ltar sngon 'gros rgyud sbyangs nas:__dngos gzhir bum pa'i dbang gi lam:__bskyed rim gsal brtan dag pa dran:__ngag rlung yid kyi bzlas pas bsnyen:__gsang dbang lam mchog tsaN+Da lIs:__bde chen nye bar bsnyen pa 'thob:__sher dbang thig le'i rnal 'byor gyis:__lhan cig skyes pa'i de nyid bsgrub:__bzhi pa'i dbang gi ting 'dzin ni:__mthar thug sgrub pa chen po ste:__thog mar rigs drug bag chags kun:__dbyings su zhi ba'i ting 'dzin bsgom:__ye shes rig rtsal rgyas pa'i phyir:__sgo gsum shin sbyangs rnal du dbab:__lus ni rdo rje'i 'dug stangs la:__ngag ni hU~M gi phyag rgyas gdab:__yid ni sems byung mdud grol phyir:__byung gnas 'gro gsum rtsa gdar bcad:__bzhi pa sku gsum don dang 'phrad:__rnal du dbab pas rgod pa snyoms:__sor gzhug bying ba'i mal nas bslang :__khyad par sngon 'gros shin sbyangs pa'i:__bsam gtan dam pas don gyur nas:__dngos gzhi 'di dang 'chi kha dang :__bar dor grol ba'i lam gyi rim:__rnam pa gsum las dang po ni:__khreg chod dang ni thod rgal gnyis:__rnal 'byor mngon sum dbyings kyi gshis:__sor bzhag khregs chod dgongs pa bskyang :__de yang lus gnad drang por bsrang :__ri bo bzhin du cog ger bzhag:__mig gi gsang 'bras dbyings su gtad:__rgya mtsho bzhin du ca re bzhag:__yid kyi rnyogs mas ma bslad pa'i:__rig pa rjen pa gcer bur bzhag:__ma bcos ma bslad yul snang gi:__zhen pa rang grol lhug par bzhag:__bzhag ces bya ba'ang brda tsam ste:__rang rig mngon sum ngo 'phrad nas:__de nyid kho nar thag bcad de:__rtog tshogs rang grol gting 'cha' ba'i:__ngang las ma g.yos lhums su zhugs:__de ltar dgongs pa mngon gyur pas:__dbang po'i mngon sum rig pa'i gdangs:__rtsal sbyang thod rgal rnal 'byor ni:__sgo gsum phyi nang gsang ba yi:__bya ba rim pa bzhin du btang :__dben zhing dbyings rig mtshon nus par:__bde ba'i stan la bag phab nas:__lus gnad seng ge glang chen dang :__drang srong tsog pu'i bzhugs stangs bya:__ngag gnad gnas brtan la zla zhing :__kha sgo'i rlung gi 'gro dang 'ong :__dal bus cung zad phyir 'dzin bya:__yul gnad nam mkha' dwangs pa'i dus:__snga dgongs shar nub zer gnyis la:__mig gnad gyen du ldog pa dang :__zur du 'khrid dang thur du dbab:__yid gnad dus gsum spros pa bcad:__dbyings rig dbyer med lhug par blta:__de tshe snying nas mig gnyis kyi:__gsang 'bras 'brel ba'i 'od rtsa las:__rgyang zhags sgron mas mtshams sbyar nas:__rnam dag dbyings kyi sgron ma'i klong :__thig le stong sgron mu khyud dbus:__rig gdangs rdo rje lu gu rgyud:__'gul zhing 'phrig pa'i rnam par 'char:__de tshe dbyings kyi phyag rgya ru:__rig pa gzhug cing 'bral med bskyang :__nyin mo snang sems ar la gtad:__nang nub dbyings rig ar la gtad:__mtshan gung 'od gsal ar la gtad:__srod la rlung thig bde nyams bskyang :__tho rangs rang gsal dgongs nyams bskyed:__de ltar rtse gcig nyams blangs pas:__rig gdangs rdo rje lu gu rgyud:__mched cing cung zad brtan pa ni:__chos nyid mngon sum snang ba'o:__dbyings rig smin mtshams las 'das te:__gar bltas khyab cing bkrag bcas mched:__rig pa 'bring du sdod pa ni:__nyams snang gong du 'phel ba'o:__khyab pa'i dbyings la lu gu rgyud:__skur smin brtan cing zhi dang khro:__grangs med sku dang ye shes 'phel:__rig pa tshad la phebs pa'o:__chos can phyi 'byung nang phung po:__gsang ba rlung sems dbyings su zad:__shes dang shes bya ro gcig 'khyil:__de nyid chos nyid zad par bshad:__de dag rnams dang rjes 'brel du:__bzhugs stangs gzigs stangs phyi nang dbyings:__rig pa mi 'gul gzhir bzung nas:__gong 'phel dus su phyi dbyings rig:__rlung sems sdod pas tshad bzung bya:__tshad la phebs nas skye dang 'jug:__rlung sems dbang thob rtsal rdzogs pas:__'khor 'das re dogs mtha' grol nas:__gzhon nu bum pa sku yi dbyings:__lhag bcas lhag ma med pa yi:__yang dag mngon sangs rgyas pa 'thob:__kun tu khyab cing 'pho med rtag:__lhun grub phrin las dbang 'byor pa:__mthar thug shin tu rnam dag pa'i:__zung 'jug chen po'i go 'phang 'grub:__tshe gcig grol ba'i lam mchog go:__gal te tshe 'dir ma grub na:__'chi khar 'od gsal sbubs su 'jug:__lus gnad drang srong tsog pu'am:__seng ge'i nyal stabs gang rung gis:__'dir snang zhen 'khris rbad kyis bcad:__nang gi nam mkha'i rig stong gshis:__bar du 'od rtsa rgyang zhags kyi:__sgron mas mtshams sbyar phyi yi dbyings:__nam mkha' dwangs par lta stangs gtad:__de lta'i rig pa rjen pa'i ngang :__rtog pas ma bslad 'phos gyur na:__'od gsal ma bu dbyer med pa'i:__'chi ba chos skur grol bar 'gyur:__de yang da ltar goms pa gces:__de 'dra klong du ma gyur na:__rnam shes rlung zhon gdams pa ni:__lus gnad bcos te stong ra gsal:__dbu ma'i yar sne tshangs bug har:__mar sna lte 'og sor bzhir zlum:__snying gar tshigs kyis bkag pa'i steng :__rlung sems dbyer med ngo bo a:__dkar gsal de las rim bzhin mched:__tshangs bug bar du nyer gcig bsam:__spyi bor bla ma kun tu bzang :__rdo rje 'chang gi rnam pa la:__rtsa gsum rgya mtshos bskor bar bsgom:__mos gus drag pos gsol ba gdab:__e ma hoH__mkha' khyab rtsa gsum zhi khro rab 'byams dang :__dbyer med khyab bdag dpal ldan bla ma la:__gsol ba 'debs so thugs rje'i lcags kyus zung :__rnam shes dwangs ma dbu ma'i lam nas drongs:__thugs yid gcig 'dres dgongs pas byin gyis rlobs:__sgrib gnyis gzung 'dzin 'ching ba dbyings su zhi:__zab lam 'pho bas mkha' spyod bgrod pa dang :__'ja' lus chos sku 'grub par byin gyis rlobs:__hika ces nyer gcig brjod pa dang :__rlung gnad 'og rlung drag tu drangs:__steng rlung steng du 'phul zhing 'phangs:__dmigs gnad a rnams gcig la gcig:__thim ste tha mar rgyangs te 'phos:__bla ma'i thugs kar thim par bsam:__slar yang ka zhes mar phab pas:__sngar bzhin snying gar 'khod par mos:__de ltar yang dang yang du bskyar:__mthar ni bla ma 'khor dang bcas:__'chi med bdud rtsi'i rnam par zhu:__snying ga'i a la sib kyis thim:__tshangs bug 'od zer drwa bas bkag:__rdo rje'i srog rtsa 'grub par bsam:__spyi bo za zhing skrangs pa dang :__chu ser 'dzag sogs rtags byung na:__dmigs pa ma brjed rtag tu bskyang :__nam zhig dus la babs pa'i tshe:__rlung sems bla ma'i thugs kar 'pho:__bla ma 'og min gshegs par bsam:__bya rtsol spro bsdu med par bzhag:__nges par mkha' spyod la sogs kyi:__go 'phang mchog tu dbugs 'byin 'gyur:__'da' ka'i rnal 'byor ma thebs na:__rags pa thim dang phra ba thim:__thim pa'i rjes su 'od gsal 'char:__rnam grol chos skur ro gcig 'gyur:__de la brtan par ma gyur na:__lugs 'byung sgra 'od zer gsum sogs:__chos nyid gdangs kyi bar dor shar:__thams cad rang gi rig rtsal du:__ngo shes thag chod brtan pa thob:__dbyings rig dbyer med thig ler 'khyil:__der yang gnyis 'dzin gzhan dbang gis:__go 'phang mngon du ma gyur na:__dbang po tha ma'i gang zag ste:__srid pa bar do'i snang cha ni:__rlung sems tsam las grub pa'i lus:__rmi lam lta bur shar ba'i tshe:__bla mar mos gus drag po yis:__de yi gdams ngag rjes dran nas:__gang goms de la mnyam bzhag pas:__'khrul snang grol nas lam mchog sbyor:__de ltar mngon du ma gyur na:__rigs lnga'i zhing khams yid la bya:__bla mar gsol gdab 'dun pa sbyangs:__dpal mgon bla ma'i thugs rje dang :__dad dang 'dun dang dam tshig mthus:__rmi lam gnas skabs sad pa ltar:__mngon dga'i zhing du lha zhal mthong :__dpal ldan brtsegs par lung bstan cing :__pad+ma bkod par dbugs rab dbyung :__las rab rdzogs par gzengs bstod de:__dbus phyogs me ri 'bar ba ru:__ston pa khyab bdag he ru ka'i:__dgyes zhal mjal ba'i skad cig la:__shes bya'i sgrib pa mthar byas nas:__ye shes dbyings su ro gcig 'gyur:__shin tu dman pa'i gang zag rnams:__mngal sgo ngan pa zhen log dang :__nges 'byung drag pos rab bcad nas:__las 'phro bzang pos nying mtshams sbyar:__lam gyi 'phro mthud grol ba thob:__rjes ni gnas skabs thams cad du:__bsngo smon bzang pos mtshams sbyar zhing :__thun mtshams dran dang shes bzhin pas:__dag pa'i snang ba lam du khyer:__spyir ni 'khor bar nges 'byung dang :__byang chub sems gnyis drag tu bskyed:__cis kyang dgos med blo sna bstung :__bla ma'i mos gus srog tu btsa':__lam la cung zad drod thob nas:__yul gyi bdud rtsi bsten pa'i phyir:__kun spangs spyod pa phyogs bral rgyu:__dur khrod la sogs gnyan sa ru:__brtul zhugs spyaud pa yang dag spyad:__gegs sel bogs 'don thabs mkhas pas:__gnas skabs sngags kyi drod thob nas:__tshogs sbyor mthong ba'i lam du 'gro:__sgom pa'i nyams myong mthar phyin pas:__mi slob 'od gsal zung 'jug skus:__shin tu rnam dag rdo rje sems:__kun bzang ye shes bla ma yi:__go 'phang brtson 'grus skal ba bzhin:__zla drug lo gsum bcu gnyis nas:__mngon du 'thob byed theg pa'i rtse:__'bras bu'i thus ka bla med pa'i:__mchog gi phrin las rmad byung ngo:__sa ma ya:__de ltar mchog dang thun mong gi:__phrin las kun gyi yan lag tu:__tshogs gsog dngos grub nye ba'i phyir:__thun dang khyad par thun mtshams su:__gong du dkon mchog rten gsum spyi:__khyad par tshogs rten dmigs rim dang :__mthun pa'i snang brnyan bshams pa'i mdun:__me tog spos me zhal zas sogs:__mchod pa'i yo byad gang 'dzoms pa:__gtsang zhing bkod pas mdzes par bstar:__skyabs song byang chub yid la bya:__bden pa'i stobs kyis yo byad brlabs:__rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor gyi:__mngon rtogs ji ltar bshad pa'am:__drin can rtsa ba'i bla ma dang :__dbyer med rig 'dzin rnam pa gsum:__rnam pa 'chi med lha gsum po:__skyabs yul rgya 'tsho'i sprin 'phro ba:__mdun mkhar mngon sum lta bur gsal:__ye shes spyan drangs dbyer med bstim:__yan lag bdun dang maN+Dal gyis:__bsags sbyang byang chub sems mchog bskyed:__gsol 'debs sngags kyis thugs dam bskul:__mthar ni byin rlabs dngos grub gsol:__mdun bskyed rten la brtan bzhugs bsam:__yang na rang la bstim kyang rung :__bsngo smon bkra shis tshigs bcad brjod:__'di ltar nyams su len pa'i bu:__lam gyi bar chad thams cad zhi:__sdig ltung nyams chags byang ba dang :__bsod nams ye shes tshogs rdzogs pas:__dngos grub mchog la nye bar 'gyur:__de phyir rtag tu brtson par gyis:__sa ma ya:__khyad par rdo rje theg pa yi:__dam tshig mchog gi kun spyod che:__ga Na pU dza'i las rim ni:__mdun rten mchod pa'i yo byad spyi:__khyad par shes rab thabs 'brel ba'i:__ma da na dang ba la sogs:__bza' bca' btung ba'i longs spyod bsham:__bdag mdun lhar gsal bshags skong bya:__bsang chus bran zhing bdud rtsi 'thor:__a:__snod kyi 'jig rten ka pA lar:__bcud kyi longs spyod 'dod yon tshogs:__ye shes bdud rtsi'i sprin phung che:__'grib med rtag pa'i rgyan tu shar:__oM AHhU~M ha ho hrIH__zhes pas byin brlabs tshogs zhing rnams:__gdung ba'i shugs kyis spyan drangs bya:__hU~M:__'od gsal dbyings kyi thig le nas:__snang bzhi mthar phyin shrI siM ha:__bla ma rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__rig rtsal 'pho chen 'od klong nas:__'chi med bi ma mi tra la:__yi dam zhi khro'i sgyu 'phrul shar:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__zung 'jug pad+mo bkod pa nas:__rtsa gsum dbyer med thod phreng rtsal:__'bum phrag mkha' 'gro'i sprin phung 'phro:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__'dus pa'i mched dang dam tshig rdzas:__ye shes chen por byin gyis rlobs:__mchod bzhes dam skong dngos grub stsol:__gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya dzaHdza:__de nas tshogs phud rim par spros:__oM AHhU~M:__cir snang snod kyi b+han+d+ha ru:__snang stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__sku yi rdo rje'i dngos grub stsol:__rtsa rlung byed rtsol b+han+d+ha ru:__gsal stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__gsung gi rdo rje'i dngos grub stsol:__dwangs ma thig le'i b+han+d+ha ru:__bde stong dbyer med tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__thugs kyi rdo rje'i dngos grub stsol:__ka dag dbyings kyi b+han+d+ha ru:__lhun grub snang bzhi'i tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__rang byung mtshan ldan b+han+d+ha ru:__bza' btung bdud rtsi'i tshogs gtor bshams:__rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:__las dang ye shes dngos grub stsol:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ga Na tsakra pU dza ho:__bar pa dam tshig nyams chag bshags:__ho:__bdag cag thog med dus nas bzung :__tha ma da ltar thug gi bar:__sgo gsum 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__rang bzhin kha na ma tho dang :__bcas pa'i dam tshig nyams chag kun:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags:__thugs dam gnyan po dbyings su bskang :__dag cing tshangs par dbugs dbyung nas:__mchog thun dngos grub char ltar phob:__yi ge brgya pa brjod:__tha ma bsgral bstab zhal du sbyor:__hU~M:__e dbyings stong pa'i brub khung du:__gzung 'dzin ltar snang dgra bgegs kun:__dgugs bstim bsgral nas zhal du bstab:__kha sbyor gzi byin bskyed du gsol:__sarba sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M ho:__mA ra ya phaT:__kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha sa ma ya ho:__de nas nang ltar phung khams lha:__mchod pa'i phyir du zhen med rol:__gsang ba drod thob rnal 'byor pas:__nye rgyu'i brtul zhugs tshul bzhin spyod:__rjes mthun yid kyi phyag rgya dang :__snyoms zhugs dgongs pa gsal gdab bya:__ho:__shes rab btsun mo'i b+ha ga ru:__thabs kyi rdo rjes gsor zhing bskyod:__'du shes gsum ldan dga' ba bzhis:__stong bzhi'i 'od gsal mchog tu rol:__ma hA su kha dz+nyA na a haM:__de nyid gnyug ma'i ngang du bzhag:__A:__yul dang dbang por 'brel ba yi:__bde ba chen po'i longs spyod kun:__stong nyid rnam thar gsum ldan dang :__dbyer med mchog tu mi 'gyur ba'o:__a a a:__lhag ma gsog 'jog med par bsdus:__rig 'dzin zhal chab bdud rtsi dbab:__oM AHhU~M ha ho hrI:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M:__chos nyid rol pa'i lhag sdud tshogs:__rtsa rlung thig le rtog tshogs kyi:__bag chags sred zhen lhag ma kun:__bde ba chen po'i klong du rol:__stong pa chen po'i brtul zhugs skyed:__'pho chags 'khrul pa zhi ba dang :__rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__ma mA d+hA ki nI u ts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__mthar ni smon lam bkra shis gsol:__oM bkra shis gang zhig cir snang lha sngags chos skur dag:__rtsa rlung thig le zag med dbu ma'i dbyings su rdzogs:__gzung 'dzin rtog tshogs dbyings rig dbyer med chen por smin:__mchog thun dngos grub char ltar 'bebs pa'i bkra shis shog:__gzhan yang smon lam ci rigs gdab:__rjes su gtor ma bskyang ba dang :__dngos grub gsol zhing nongs pa bshags:__dbyings su bsdu zhing rig skur ldang :__bsngo smon shis brjod mtha' brgyan no:__de ltar dus su nyams blangs pas:__rtsa rlung thig le'i bar chad zhi:__nang gi tshogs rdzogs mchog thun gyi:__dngos grub dka' ba med par 'grub:__sa ma ya:__dngos grub don gnyer rnal 'byor pa:__tshe ring ba ni don che ste:__de bas 'bad pa thams cad kyis:__rdo rje tshe yi rig 'dzin bsgrub:__rten ni snying po'i bum pa dang :__bza' btung tshe yi longs spyod bsham:__gzi byin bskyed phyir byin chen dbab:__bdag dang mdun rten dbyer med par:__'chi med slob dpon chen por gsal:__rtsa ba'i dmigs bzlas ci rigs rjes:__hrI:__'chi med rig 'dzin bi ma la'i:__thugs kar ye shes snying po'i srog:__mtsho skyes rdo rje'i thugs dbus su:__sna tshogs rdo rje'i gdan gyi steng :__thig le nyi zla kha sbyor dbus:__rlung sems dbyer med rten gyi hrI:__tha mar rdo rje'i sngags kyis bskor:__bskul zhing bzlas pa'i 'od zer dang :__lha mo mgyogs ma'i tshogs bcas spro:__'khor 'das snod bcud thams cad khyab:__rang gi bla tshe chad yar dang :__'byung lnga 'jig rten dwangs ma'i bcud:__ye shes chen po'i gzi byin dbyig:__'chi med bdud rtsi'i rnam par bsdus:__spyi bo nas zhugs lus kun gang :__rdo rje'i tshe dang lang tsho yi:__ye shes nus stobs rgyas par gyur:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru bi ma mu tra A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M:__'bum phrag bzlas pas nus thob cing :__rgyun du brtson na 'chi med 'grub:__thun mtshams tshe 'gugs dngos grub bskul:__rten 'brel mda' dang dar gyis g.yab:__hrI:__gdod ma'i mgon po rig 'dzin shrI siM ha:__'pho chen ye shes sku brnyes bI ma la:__rtsa gsum kun 'dus 'chi med pad+ma 'byung :__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__sgrub mchog rtse gcig gus pas gsol 'debs na:__glog ltar myur ba'i thugs rje'i 'od zer gyis:__bdag cag bla tshe chad nyams yar ba dang :__'khor 'das dwangs bcud srog gi snying por bstims:__smin mtshams mdzod spu 'od kyi thig le las:__bde gshegs rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__chos nyid mngon sum ye shes lcags kyu yis:__srid zhi'i tshe bcud rten dang rdzas la khug:__mgrin pa'i chu skyes dbang gi ze'u 'bru las:__pad+ma'i rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__nyams snang gong 'phel ye shes zhags pa yis:__srid zhi'i tshe bcud srog gi phyag rgyar chings:__thugs ka chos nyid dbyings kyi thig le las:__rdo rje rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__rig pa tshad phebs ye shes lcags sgrog gis:__srid zhi'i tshe bcud 'od gsal snying por sdoms:__lte ba'i ut+pal zab cing 'khyil ba las:__rin chen rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__chos nyid zad pa'i ye shes dril bu yis:__srid zhi'i dwangs bcud mi phyed phyag rgyar sgrubs:__gsang mchog bde chen nor bu'i 'od zer las:__las kyi rigs kyi pho nya 'bum phrag spros:__mi 'gyur 'pho med ye shes rol pa yis:__srid zhi'i tshe bcud 'ja' lus rdo rjer sgrubs:__bla yi gzugs brnyan dwangs ma'i yi ger stims:__srog gi 'gro 'ong nA da'i dbyings su sgyur:__tshe yi rgyun bzang 'pho med rdzing bur skyil:__mi 'gyur mi shigs rtag pa'i dngos grub stsol:__sngags mthar:__a nr-i hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She A kar+Sha ya dza dza:__pra be sha ya phaT:__A be sha ya a A dzaHhU~M ba~M hoHtshe b+h+rU~MHg.yu b+h+rU~MHg.yu tshe b+h+rU~M:__A yur+dz+nyA na bin+d+hu b+h+rU~M:__'khor 'das tshe bcud dwangs ma kun:__'od zer bdud rtsi'i sprin chen po:__rang gi srog rten hrIHyig dang :__sgrub pa'i rdzas la dbyer med bsam:__aH__'khor dang mya ngan 'das pa'i tshe yi bcud:__rtsa srog thig le dbyings dang dbyer med 'dres:__rdo rje lu gu rgyud kyi rgyas gdab pas:__'gyur med rtag pa dam pa'i dpal thob shog:__badz+ra dz+nyA na A yu She rak+Sha rak+Sha tiSh+Tha b+h+rU~M:__tshe mda' spyi bor rgya gram bzhag:__snying ga'i gwa'u srub med pa'i:__phyi rol rdo rje'i drwa bas bsdams:__lus la rdo rje'i go chas g.yogs:__tshe dang ye shes brtan par bsam:__de ltar bsgrubs pas dngos kyi rtags:__tshe 'brang brjid chags bdud rtsi babs:__bza' gtung 'phel zhing ro bcud ldan:__'ja' 'od dri bzang nyams dga' 'byung :__rmi lam nyi zla shar ba dang :__rtsi shing sman ljongs chu bo rgyas:__mar me 'bar sogs rtags mthong tshe:__tshe yi dngos grub blang ba ni:__mdun rten bla ma dbyer med la:__maN+Dal 'bul zhing gsol ba gdab:__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dang :__dbyer med khyab bdag bla ma dgongs:__tshe dang ye shes dbang mchog skur:__dngos grub dam pa stsal du gsol:__skyabs sems rgyud sbyangs ci rigs dang :__ye shes dbab brtan tshe 'gugs bya:__de nas tshe 'brang spyi bor blang :__hrIHhrIHhrIH__tshe dpag med mgon dran pas 'chi med stsol:__rnam par rgyal mas mi mthun bar chad sel:__yid bzhin 'khor los 'dod pa'i dngos grub 'jo:__shrI siM ha 'od gsal rtag pa'i dbyings:__bi ma mu tra 'pho chen phyag rgyar bzhengs:__pad+ma 'byung gnas 'ja' lus rdo rje'i sku:__rig 'dzin tshe yi lha tshogs dbyings nas bzhengs:__mi phyed gdung shugs drag pos gsol ba 'debs:__thugs rjes brtser dgongs phyi nang bar chad sol:__byin gyis rlobs shig tshe dbang dngos grub stsol:__sngags mthar kA ya wa ka tsit+ta gu Na karma A yur+dz+nyA na sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M swA hA:__gnas lngar reg cing rten du bcang :__tshe yi bza' btung rol byas la:__hrI:__'khor 'das snying po dwangs ma'i srog tu 'khyil:__myang tshad rnam par grol ba'i dam tshig rdzas:__snying dbus mi shigs thig ler ro gcig pas:__bde chen ye shes tshe yi dbang thob shog:__sngags brjod:__hrI:__'khor 'das dwangs bcud 'chi med tshe yi rgyun:__byang chub sems kyi bdud rtsir rab bskyil bas:__rtsa khams rlung la bde drod ye shes 'bar:__mchog tu mi 'gyur tshe yi dbang thob shog:__sngags brjod:__mthar ni rgyas gdab shis pa brjod:__de yis dngos grub bla med 'thob:__snod ldan gzhan la'ang 'di byin na:__bcu thub pa yang brgyar 'gyur te:__tshangs pa'i tshe dang ldan par 'gyur:__mthar thug 'chi med go 'phang 'grub:__de phyir zab 'dril gdams pa'i bcud:__snying gi bu la gtad do rgya:__sa ma ya:__mchog gi ye shes myur thob phyir:__yon tan bdud rtsi'i rig 'dzin la:__brten nas myong grol sgrub pa ni:__rnal 'byor nus par ldan pas brtsam:__spros dang 'brel na cho ga dang :__phyi nang gsang ba'i mtshams bcad cing :__lha dang bum pa sta gon bya:__dkyil 'khor tshul bzhin 'bri ba'am:__maN+Dal me tog tshom bur dgod:__bum pa bdud rtsi'i b+han+d+ha dang :__sngags bcas sin+d+hu'i maN+Dal dgab:__de steng rdor sems me long bcas:__gsang gsum ye shes rten du dgod:__dkyil 'khor bskor zhing byin chen dbab:__sgrub pa'i grogs dang bcas pa rnams:__mnga' gsol brtul zhugs phyag rgyas gdab:__bsnyen sgrub sngon 'gros las la sbyar:__spros med chig sgrub bya 'dod na:__sa gzhi las su rung ba der:__sa bdag lha klur gnang ba zhu:__bgegs la gtor ma byin nas bskrad:__rgyal chen sde bzhir phyi mtshams bcol:__nang ltar srung ba'i 'khor lo bsgom:__gsang ba ye shes phyag rgyas gdab:__dkyil 'khor rten rdzas ci rigs bsham:__phrin las gzhung bsrang bsnyen sgrub bya:__tshogs sam gcig pur bsgrubs kyang rung :__dngos gzhi'i las sbyor gsum yin te:__khrol bu sbyang zhing phye ma sgrub:__dngos grub ye shes mngon du bya:__de la khrol bu sbyang ba ni:__don gyi bdud rtsi gdod ma nas:__snang srid ye shes lnga ru dag:__rtags kyi bdud rtsi nyon mongs dang :__phung po kha dog rigs lngar shar:__rdzas kyi bdud rtsi mtshon byed pa:__lcags kyu lnga dang sgron ma lnga:__rtsa brgyad yan lag stong la sogs:__phun sum tshogs pa legs par sbyar:__b+han+d+ha kha sbyor snod du bstsal:__chos kyi bdud rtsi'i dgongs pa yi:__gsang chen rigs gcig phyag rgyar sbyangs:__rang nyid rigs 'dus bla ma yi:__gsal snang rdzogs pa'i ting 'dzin dang :__khrol bu'i sman la bgegs bsal zhing :__bdud rtsi 'khyil pa'i khrus nas dbyung :__b+han+d+ha'i pho brang rgyan ldan pa:__dkyil 'khor bskor zhing dal dbus bzhag:__hU~M:__gdod nas rnam dag mnyam pa'i ye shes dbyings:__rig rtsal 'gag med sman gyi pho brang che:__dkyil 'khor dbus su brtan par bzhugs nas kyang :__rdo rje bdud rtsi'i ye shes grub par mdzod:__sngags dbyangs dang bcas byin chen dbab:__hU~M:__kun bzang rdor sems dga' rab rje:__shrI siM pad+ma thod phreng sogs:__rig 'dzin rtsal 'chang dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__che mchog bdud rtsi'i dkyil 'khor lha:__'chi med bI ma mu dra sogs:__yon tan lha tshogs dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__gnas yul dur khrod dpa' bo dang :__mkha' 'gro sman skyong srung ma sogs:__bka' nyan tshogs rnams dbyings nas bzhengs:__sgrub pa'i rdzas la byin chen phob:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la byin gyis rlobs:__sgrub rdzas ye shes bdud rtsir sgyur:__grol ba mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki nI sarba sa ma ya A be sha ya a A:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__mchod pa'i yo byad bkod mdzes bstar:__khyad par snang gsal rgyun mi bcad:__hU~M:__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__rig rtsal dkyil 'khor mdun du bye:__sgrub pa'i rdzas la dbyer med thim:__de las skad cig dran rdzogs su:__rlung me thod sgyed la gnas pa'i:__rang byung bde chen kA pa la:__yangs shing rgya che'i nang khongs su:__'khor 'das dwangs bcud bdud rtsir 'khyil:__de dbus pad+ma nyi zla'i steng :__gsang chen rigs gcig rdo rje sems:__bde ba chen po zla ba'i mdog:__rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__thugs kar ye shes snying po'i srog:__yon tan rig 'dzin bI ma la:__pad+ma rigs bdag dang bcas gsal:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__zhi khro rab 'byams rgyal ba'i lha:__ma bskyed ye rdzogs chen po'i ngang :__gnas gsum oM AHhU~M yig gis:__rdo rje gsum du byin brlabs shing :__kha sbyor bdud rtsi'i sprin chen pos:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHA:__snyoms zhugs bde ba'i 'od dang sgras:__ye shes 'khor lo spyan drangs bsam:__oM:__yod med stong pa 'od gsal dbyings:__phyag rgya chen po'i skur bzhengs nas:__smon lam snying rje'i dam tshig gis:__ye shes sgyu ma'i rol pas gshegs:__oM gu ru badz+ra sa twa e h+ye hi:__sa ma ya hoH__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med bstim:__tiSh+Tha lhan zhes brtan par bzhugs:__a ti pu hoHsa phyag 'tshal zhing :__pra tits+tsha hoHsa phyag lan gdab:__de nas mchod cing bstod pa ni:__oM:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__sems kyi yid bzhin rin chen sprin:__phyi nang gsang ba bla med pa:__bde chen longs spyod mchog tu rol:__oM shrI badz+ra rA ga puSh+pe d+hU pe a lo ke g+han+d+he nai bid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu ho:__hU~M:__bsam yas sgyu 'phrul drwa ba yi:__dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:__dpal ldan rdo rje sems dpa' la:__gus pas bstod do dngos grub stsol:__sman srung spyan drang rtog pa bsal:__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams na:__ji snyed 'dus pa'i tshogs chen po:__tshangs dang drang srong rig pa 'dzin:__bram ze bka' thub grub pa dang :__ri dang nags tshal 'byung ba'i lha:__gza' dang rgyu skar rdzu 'phrul bdag:__sman dang bcud kyi gnyer 'dzin pa:__lha dang lha mo srung ma'i tshogs:__khyab bdag dpal ldan rdo rje sems:__bde gshegs zhi khro rab 'byams dang :__rig 'dzin grub pa'i bka' byung bas:__dam tshig gnyan po rjes dgongs la:__thugs dam dbang gis gnas 'dir gshegs:__rang rang rig 'dzin grub pa'i tshe:__ji ltar rtags bstan ma bsnyel bar:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa pos:__mtha' yas gdul bya'i don slad du:__rdo rje'i tshe dang lang tsho dang :__nad gdon zhi zhing rig rtsal rgyas:__mthong tshor myong reg grol ba'i phyir:__bdud rtsi sgrub pa'i grogs mdzad nas:__dngos grub dam pa stsal du gsol:__sarba a mr-i ta b+he Sha dz+ye de wa pA la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__sman gyi lha dang drang srong tshogs:__bdud rtsi'i phrin las bsgrub pa'i phyir:__bde chen dgyes pa'i pho brang gi:__mkha' la sprin ltar gtibs par bsam:__dam tshig bdud rtsi 'thor nas kyang :__hU~M:__lha dang drang srong bram ze klu:__gtsang zhing gtsang ma'i tshul la spyod:__khyi phag la sogs dme ba'i rdzas:__thams cad dogs pa med par bza':__gang yang rnam par rtog pa ste:__rtog par bcas pas grol mi 'gyur:__snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga:__ma bcos ma bslad de bzhin gshegs:__ye shes rigs lngar rnam par dag:__thams cad chos kyi dbyings su mnyam:__'khor 'das dbyer med chen por rtogs:__de ltar shes nas grol ba'i phyir:__dkar rtsi dmar rtsi dri sha chen:__rdo rje'i chu rnams dang du blang :__dngos grub rdzas kyis gtsor byas pas:__nad lnga sel zhing gdon lnga zhi:__phung po gnas 'gyur ye shes dang :__rigs lnga'i dngos grub mngon 'gyur phyir:__thams cad gtsang dme'i rtog pa spongs:__bde chen rdo rje'i rigs mchog tu:__dngos grub sgrub pa'i phrin las mdzod:__ces bskul bde chen brtul zhugs bskyed:__rdo rje'i gzungs thag snying gar bzung :__bdag gi thugs kar zla steng a:__sngags kyi phreng bas bskor ba'i 'od:__gzungs thag rdo rje'i lam las brgyud:__mdun bskyed lha tshogs thugs kar zhugs:__bde chen gzi byin 'bar bar bsam:__oM badz+ra sa twa ma hA gu ru bI ma mu tra a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M:__khri khrag bzlas pas bskul bar bya:__slar yang snyoms par zhugs pa yi:__bde stong rol pa'i 'od zer gyis:__rgyal ba mchod cing dngos grub bsdus:__brtan g.yo'i dug gzhil 'byung lnga'i bcud:__dam tshig rdzas dang ro gcig gyur:__sman gyi lha srung drang srong bskul:__de rnams pho nya mkha' khyab kyis:__'khor 'das bdud rtsi char bzhin phab:__sgrub pa'i rdzas la sib sib thim:__dag pa mchog gi bdud rtsi dang :__dbyer med kha dog dri dang ro:__nus bcud phun sum tshogs par bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta rA sa yA na sta na dza ya gu h+ya sarba sid+hi hU~M hrIHThA:__khri phrag bzhi bzlas 'grub par 'gyur:__thun mtshams stong tshigs mchod bstod dang :__tshogs kyi mchod pas dgyes pa bskyed:__bar chad bgegs la phur bus gdab:__ye shes mchog gi byin chen dbab:__dri ro 'phel sogs rtags dang ni:__dzaba? kyi bzlas grangs thems pa na:__mdun bskyed bde chen dgyes pa'i sprin:__mi 'gyur 'od kyi thig le'i tshul:__sman gyi rdzas la thim pa yis:__dngos grub 'byung ba'i dbyig tu bsam:__oM badz+ra dz+nyA na ma hA su kha a mr-i ta hU~M hU~M:__sman gyi che ba brjod cing dbul:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+hA+e ba d+hA ki ni sarba maN+Da la pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__e ma ho gdod nas rnam par dag:__don gyi bdud rtsi bla na med:__rtags su ye shes rigs lngar shar:__rdo rje'i chos la phyag 'tshal lo:__zhes bstod yum gyis sman snod bteg:__e ma chos rnams thams cad kyi:__rang bzhin bde chen byang chub sems:__grub pa mchog gi a mr-i tas:__mi phyed rdo rje'i ye shes thob:__badz+ra a mr-i ta sid+d+hi pha la ho:__yab kyis blangs te dngos grub bstim:__e ma ho dam rdzas sman gyi tshogs:__mthong tshor myang reg grol ba thob:__bde ba chen po'i dngos grub mchog:__gnyis med yid kyis blang bar bya:__badz+ra a mr-i ta a la la ho:__sman gyi snying po dwangs ma'i bcud:__ye shes 'od kyi gong bur 'dus:__bdag thim dngos grub mchog thob bsam:__dkyil 'khor shar du 'thag bya ste:__bde chen mkha' gsang e yi dbyings:__gzung 'dzin rtog tshogs tshar bcad bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT:__lho yi phyogs su dar tshags drang :__sems dang ye shes bye ba yis:__'khrul pa'i rtog pa zhi bar bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA su kha a mr-i ta bi shud+d+ha swA hA:__nub tu chang chu 'o ma dang :__rin chen chu yis brlan du phab:__'dres par 'phur zhing phabs kyis bran:__dbyings rig dbyer med thig le cher:__'khor 'das dwangs bcud dbang bsgyur bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA' su kha a mr-i ta saM sho d+ha na kuN+Da li hU~M hr-IHThA:__byang du slar yang sbol byas la:__'phel rtags nges phyir dril bus gzhal:__chos nyid gcig las tha dad pa'i:__ye shes mkha' khyab rgyas par bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ma hA su kha badz+ra dz+nyA na s+pha ra Na phaT:__de ltar legs sbyar rdzas kyi mchog:__b+han+d+ha kha sbyor snod du stsal:__cod pan dar dpyangs rdor dril brgyan:__gu h+ya rdo rje'i phyag rgyas gdab:__hU~M:__bdud rtsi gsang ba'i pho brang gi:__dngos grub bar chad srung ba dang :__ye shes rtag tu 'phel ba'i phyir:__mi phyed rdo rje'i rgyas gdab bo:__badz+ra rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__steng du sman gyi pho brang dbus:__bar nas rdo rje'i gzung thag drangs:__'og tu zhun chen me sbar bas:__drod 'bebs thabs la mkhas par bya:__gzhan yang rten dang mchod skong rdzas:__ji ltar rigs pa brjid par bsham:__ye shes chen po'i byin dbab bo:__de nas las kyi gzhung bsrangs la:__rtsa ba'i bzlas pa thems pa'i rjes:__bdag mdun dkyil 'khor 'di ltar gsal:__hU~M:__bdag nyid rig 'dzin bla ma'i sku:__gnas gyur rang bzhin dkyil 'khor che:__yon tan che mchog smug nag brjid:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__g.yas gsum rdo rje g.yon thod pa:__gar dgu'i gzi byin ches cher 'bar:__dpal dang dur khrod chas kyis brgyan:__gnam zhal sngo skya khro chags nyams:__rus pa'i phyag rgya gzigs sham 'phyang :__rtse gsum thod khrag bsnams pas 'khril:__spyi bo la sogs gnas rnams su:__tshom bu dgu yi dkyil 'khor rdzogs:__oM badz+ra kro d+hA ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__yab yum mnyam sbyor mkha' gsang nas:__'od 'phros rdzas kyi dngos 'dzin sbyangs:__stong pa'i ngang las yum lnga'i klong :__rab 'jigs dur khrod bkod pa'i dbus:__ya~M las rlung dang ra~M las me:__ka~M las thod pa'i sgyed pu'i steng :__a las ye shes kA pa la:__rgya khyon chos kyi dbyings mnyam par:__bdud rtsi rang bzhin dkyil 'khor ni:__sha lnga'i lhun po rab brjid cing :__bdud rtsi lnga yi mtshor 'khyil dbus:__thabs shes 'bru bcu yongs gyur las:__bde gshegs rigs lnga yab yum gsal:__oM hU~M trA~M hrIHa:__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M:__bdag gi thugs srog 'od zer gyis:__rlung g.yos me sbar thod pa dros:__lha rnams snyoms zhugs sbyor mtshams nas:__'od zer lcags kyus 'khor 'das bcud:__dbang mdzad yum gyi b+ha gar 'khyil:__dngul chu bzhin du 'dar zhing 'phrig:__de la bdud rtsi char ltar babs:__sha lnga bdud rtsi'i bcud dang 'dres:__zhu khol dam rdzas a mr-i ta:__'khor 'das ro mnyam gcig tu 'khyil:__rigs lnga yab yum 'od du zhu:__dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur:__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__thugs nas hU~M gi 'phro 'du las:__dpal chen khro rgyal yab yum bcu:__pad nyir phyogs skyong sbyor ba'i steng :__bdud rtsi'i steng 'og phyogs mtshams bzhugs:__dngos grub bar chad bsal ba dang :__ye shes gzi byin skyed byed pa'i:__'gro 'dul khro bo'i dkyil 'khor rdzogs:__oM badz+ra kro d+ha hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M:__slar yang hrIHhU~M ye shes sprin:__rang sgra sgrog pa dpag med spros:__mthar byed khro chen brgyad kyi dbus:__bdud rtsi'i steng du rta gdong dpal:__dbang mdog zhal gcig phyag bzhi pa:__g.yas gnyis pad+ma b+hany+dza dang :__g.yon gnyis rgya gram sdigs mdzub bcas:__grwa bzhi'i yum gyis mgul nas 'khyud:__khro bo'i chas rdzogs zhabs bzhi bsgrad:__sna tshogs rdo rje'i gdan la brten:__gsang yum dkar ser dmar ljang bzhi:__gri thod 'dzin pas brla la 'khyud:__sku smad bdud rtsir phyed nub sbyor:__dbang mdzad dkyil 'khor rjes chags 'bar:__hrIHha ya grI wa mA~M lA~M pA~M tA~M:__mthar byed brgyad kyi steng gi mkhar:__phyogs bzhir khrag 'thung rigs bzhi ni:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__dkar ser dmar ljang 'od du 'bar:__rang rtags phyag rgyas yum dang sbyor:__de steng rdo rje khrag 'thung mthing :__zhal gsum phyag drug g.yas gsum na:__rtse dgu rtse lnga zhing dbyug dang :__g.yon pas dril b+han 'jig rten g.yo:__zhabs bzhis khrag 'thung rigs bzhi brdzis:__kun kyang dur khrod dpal chas rdzogs:__gar dgu'i nyams 'gyur mchog tu rol:__sku gdung 'bar ba'i dkyil 'khor gsal:__oM trA~M hrIHaHhU~M he ru ka hU~M:__rdo rje khrag 'thung dbu gtsug tu:__gnam zhal mthing ga rdor dril dang :__gnas yul ma mo phra men bsnams:__mi'u thung gel pa'i zhabs brgyad kyis:__khrag 'thung g.yas g.yon dbu steng brdzis:__rtsa zhal yum mkhar phyed nub tshul:__mkha' mnyam b+ha ga'i klong du 'khyil:__oM badz+ra kro d+hA shwa ri hU~M:__de steng khrag 'thung che ba'i mchog:__smug nag nyi shu rtsa gcig dbu:__phyag gi dkyil 'khor zhe gnyis na:__rdo rje dbyings kyi lha tshogs rdzogs:__zhabs brgyad yum gyi dbu brgyad brdzis:__rdo rje dbus zhal smin mtshams sbyor:__dur khrod dpal chas gar dgu'i nyams:__ljags steng nyi zla la gnas pa'i:__sa nu khrag 'thung tshon gang ba:__dkar gsal nyi zla'i gA'u bsnams:__rang 'od yum sbyor khro chas rdzogs:__de yi ljags steng nyi ma la:__gnas pa'i rdo rje'i lte bar A:__sngags phreng 'od dang sgrar bcas bskor:__'chi med rdo rje'i dkyil 'khor che:__rigs kun khyab bdag chen por bzhengs:__oM badz+ra kro d+ha ma hA a mr-i ta maN+Da la hU~M hrIHThA:__hU~M hU~M:__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor la:__rigs kyi yum dang lhan skyes sbyor:__'gro 'dul phyogs bcu'i khro bo'i tshogs:__phyogs skyong khyo shug gdan du sbyor:__dam tshig bdud rtsi'i rgya mtsho che:__ye shes rigs lnga'i bcud dang sbyor:__rta mgrin gsang ba'i yum bzhi dang :__thabs shes dbyer med dbang gi sbyor:__yum mkhar rdo rje khrag 'thung gi:__smin mtshams yan tshud dbu yi sbyor:__gtso mchog zhabs brgyad yum gyi dbu:__phyogs mtshams brdzis pa zhabs kyi sbyor:__rdo rje gnam zhal smin mtshams kyi:__bde klong nub pa zhal gyi sbyor:__ljags steng rjes chags he ru ka:__rang 'od yum dang ye shes sbyor:__yan lag brgyad ldan sbyor thabs kyi:__bde chen ye shes lhag par 'bar:__dam tshig bdud rtsir byin rlobs phyir:__byang chub sems kyi char 'bebs pa'i:__gnas gsum 'bru gsum rgyas btab pas:__rdo rje'i sku gsung thugs su brlabs:__rigs lngas dbang bskur ye shes lnga:__dbu rgyan zhi ba'i tshul du rdzogs:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta oM AHhU~M:__pany+tsa dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M oM trA~M hrIHA:__de ltar tha mal snang zhen kun:__bdud rtsi'i dkyil 'khor chen por brtag:__ye shes dgug bstim bzhugs su gsol:__phyag dang mchod bstod dgyes pa bskyed:__oM:__yod med stong pa 'od gsal chos kyi sku:__nam mkha'i dbyings las 'ja' tshon shar ba ltar:__thugs dam rjes dgongs longs spyod rdzogs skur bzhengs:__bde chen bdud rtsi'i rol pas gnas 'dir gshegs:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mri ta man+Da la e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M:__sems can don phyir nan tan mchog bskyed nas:__bde chen bdud rtsi'i dngos grub stsol ba'i phyir:__dam tshig 'khor lor dgyes pas bzhugs nas kyang :__gnyis med mchog gi byin rlabs stsal du gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__hoH__don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang :__bsgrub bya dam rdzas sgrub chos he ru ka:__kha sbyor brgyad ldan dkyil 'khor lha tshogs la:__gnyis med gus pa'i yid kyis phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__oM AHhU~M:__sems nyid yid bzhin rin chen sprin phung las:__phyi nang gsang ba'i mchod pa'i char chen 'bebs:__rdo rje bdud rtsi chags pa chen po yi:__yul dang dbang po gnyis med dgyes par rol:__oM shrI badz+ra rA ga la s+ye mA le gIrti nirti d+hU pe pUSh+pe A lo ke g+han+d+he ma hA su kha pU dza ho:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta dz+wa la khA hi:__ma hA ba liM ta dza gad khA hi:__sta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu AH__hU~M:__nam mkha'i sku mnga' snod bcud kun la khyab:__gzhom med gsung gis bde chen char pa 'bebs:__ye shes thugs kyi dgongs pa gting mtha' bral:__snang srid yon tan bdud rtsi'i rgyan du shar:__'gro 'dul phyin las rtsol med lhun gyis grub :__yan lag bdun ldan dkyil 'khor lha tshogs la:__gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol:__kha sbyor brgyad kyis ye shes dbab tu gsol:__na ma stu ti a la la ho:__zhes bstod rgyun bshags ci rigs bya:__sman srung spyan drangs rtog pa bsal:__gtso bo dzaba? kyi dgongs pa ni:__rdo rje'i gzungs thag lag gis bzung :__hU~M:__gtso mchog dpal chen he ru ka'i:__thugs kar pad nyi zla ba'i steng :__'chi med rig 'dzin bI ma la: dkar gsal sogs nas pad zlar rol zhes pa'i bar gyis gsal gdab/__mchan/__ye shes sems dpa' rigs bdag bcas:__snang stong phyag rgyar lam gyis gsal:__rang gi thugs kar nyi ma'i steng :__rdo rje rtse lnga'i lte bar a:__sngags kyis bskor las gnyis pa byung :__bde chen rdo rje lu gu rgyud:__mtheb srin thabs shes mnyam sbyor las:__gzungs kyi thag pa nas brgyud de:__bdud rtsi rdzas kyi dkyil 'khor la:__phog pas zhu khol rlangs pa yis:__dkyil 'khor pa rnams thugs rgyud bskul:__rjes chags bde stong rol pa yis:__sbyor mtshams kun nas bdud rtsi'i rgyun:__char ltar babs te bcud la thim:__byin rlabs nus stobs mchog tu 'bar:__slar yang ye shes sems dpa' yi:__thugs srog hU~M las 'od zer 'phros:__ljags steng sa nu he ru ka'i:__thugs ka'i sngags kyi phreng bar phog:__de las rjes chags 'od zer sprin:__'khor 'das brtan g.yo kun la khyab:__rtsa gsum rgyal ba mchod pas mnyes:__khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:__snang srid bdud rtsi'i phyag rgyar rdzogs:__tshur 'dus srid zhi'i ye shes dang :__dwangs bcud nus mthu thams cad kun:__rang dbang med par bsdus shing bkug:__thugs ka'i sngags kyi phreng bar thim:__de las bdud rtsi'i char rgyun g.yos:__dkyil 'khor drug gi sbyor mtshams zhugs:__bde chen ye shes lhag par 'bar:__byang chub sems sprin drag tu dbab:__rang bzhin bdud rtsi'i dkyil 'khor dang :__dbyer med thig le gcig tu 'khyil:__sman skyong srung ma'i tshogs rnams kyang :__dam tshig chen pos rab bskul bas:__'od zer pho nya glog ltar 'khyugs:__brtan g.yo'i rtsi bcud dwangs ma kun:__bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__sgrub pa'i rdzas la thim pa yis:__dngos grub kun gyi dbyig tu bsam:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__dgu pa'i dzaba? 'di 'bum phrag bzla:__stong stong tshigs su mchod pa 'bul:__thun mthar mchod bstod nongs pa bshags:__lha tshogs 'od zhu bcud la thim:__'chi med bdud rtsir 'khyil par bsam:__dzaba? dbyangs bsgyur zhing lta gding bskyed:__bar chad bgegs bsal byin chen dbab:__bshags skong tshogs kyi mchod pa bya:__lha sngags mthong thos ting 'dzin gsal:__'od dang sgra dang dri bzang khyab:__khol zhing 'phel sogs rtags mthong 'gyur:__slar yang gnad la dbab pa ni:__dkyil 'khor sngar bzhin gsal btab la:__bzlas pa'i rim pa ci rigs rjes:__spos rol dbyangs bcas 'di ltar bskul:__hU~M hU~M:__nga ni khyab bdag he ru ka:__rang bzhin dkyil 'khor chen por rdzogs:__dam tshig gnyan la rab dgongs nas:__ye shes dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bdud rtsi sprul pa'i dkyil 'khor la:__byin rlobs rtags dang mtshan ma ston:__gal te thugs dam g.yel srid na:__sngon gyi dam bca' gang du gnyan:__de bas thugs rje thabs mkhas bdag:__yal yol dbri bkol ma mdzad par:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__'phrul gyi dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__stong phrag bzlas pas gnad la dbab:__de nas bdud rtsi bskyil ba'i phyir:__sman srung bskul ba sngon 'gro bas:__sprul pa'i dkyil 'khor thugs ka na:__'od 'phros 'khor 'das dwangs bcud bsdus:__sbyor mtshams 'dar zhing 'phrig par bcas:__dngul chu dwangs pa bzhin du 'khyil:__lha dang sman skyong srung ma yi:__las kyi pho nyas bdud rtsi bkug:__dbyer med thim pas gsos btab ste:__'od zer gzi brjid 'bar bar bsam:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kun+Da li hU~M hrIHThA:__khri bzlas sbyor mtshams lhag par bskyil:__dbab pa'i thog mar gsang sgo dbye:__tshil chen dri yi sbyar spos bsreg:__rol mo 'khrol zhing dgyes dbyangs bcas:__hU~M hU~M:__thugs dam chen po'i dus la bab:__sprul pa'i dkyil 'khor dbyings nas bzhengs:__bde chen mchog gis dgyes pa na:__ye shes bdud rtsir rab 'khyil ba:__dam tshig rdzas la dbab pa'i phyir:__sbyor thabs rnam pa thams cad pa'i:__gsang ba mchog gi sgo dbye 'tshal:__byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta pra be sha ya pra be sha ya phaT phaT:__khri phrag bzlas pas mtshams sbyar nas:__bcud la dbab phyir shan gyis g.yab:__rkang gling bshug pa'i sgra dang bcas:__spos bsreg rol mo drag tu 'khrol:__hU~M hU~M:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__dregs pa'i sde dpon btul ba'i tshe:__sbyor ba'i thabs la mkhas pa yis:__ma mo brgyad po dbang du mdzad:__bka' bzhin 'tshal bar dam bcas ltar:__bdag ni dpal gyi gdung 'dzin phyir:__thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__gdod nas grub pa'i dur khrod nas:__'bar dang chags pa'i brtul zhugs kyis:__rnam 'gyur mi bzad byin g.yo bas:__gnas 'dir myur du gshegs nas kyang :__bdud rtsi gsang ba'i thugs dam bskul:__bde chen dgyes par phebs pa dang :__byin rlabs gzi brjid nus stobs skyed:__dngos grub myur du 'grub par mdzod:__ma ma d+hA ki nI e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__dngos grub gnas kyi ma mo'i sprin:__'bar dang chags pas dkyil 'khor pa:__dgyes pa skyed pa'i dam tshig gis:__'chi med bdud rtsi'i man+Dal nas:__bzung ste dkyil 'khor thams cad kyi:__sbyor mtshams ye shes bdud rtsi'i bcud:__char sprin 'khrugs bzhin drag tu babs:__dam tshig sprul pa'i rdzas la thim:__byin rlabs gzi brjid 'bar bar bsam:__oM AHhU~M ma hA su kha badz+ra a mr-i ta A be sha ya A be sha ya a A:__khri yis dbab nas dbang du bya:__hU~M hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__sku gsung thugs yon phrin las la:__bdud rtsi rang bzhin dkyil 'khor rdzogs:__rigs kyi 'khor lo rab bsgyur bas:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi khrag 'thung tshogs:__sngon tshe zhal bzhes dam bcas ltar:__dbang dang dngos grub stsol ba'i phyir:__las la ma g.yel da tshur byon:__dam tshig tshul bzhin ma gshegs shing :__dngos grub dbang du bsdu ba dang :__skal ba bzhin du ma stsal na:__rdo rje'i tshig dang 'gal ta re:__de bas dam tshig rjes dgongs la:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__pany+tsa dz+nyA na shrI he ru ka sarba sa ma ya hU~M hU~M:__khrag 'thung rigs lnga'i sprin gtibs pas:__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das bcud:__'od dmar rnam par slar yang bsdus:__rta mchog dpal la thim pa yis:__dbang du gyur cing gzi byin bskyed:__pad+ma dbang chen yab yum rnams:__sbyor ba'i mtshams nas byang chub sems:__srid zhi kun gyi dwangs bcud dbyig:__rang bzhin rdzas kyi dkyil 'khor dang :__dbyer med 'dres pa'i 'od klong nas:__rdo rje gzungs kyi thag par brgyud:__bdag gi snying gar thim pa yis:__dngos grub ye shes dbang bsgyur bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ha ya grI ba hu lu hu lu+u b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M hrIHThA:__khri phrag bzlas pas bdud rtsi'i bcud:__thog mar bdag gi dbang du bya:__de nas dngos grub blang ba'i phyir:__sgrub pa thon pa'i snga rol tu:__tshogs dang gtor ma rgya cher bsham:__dza gad mAM sa tshe 'dzin zas:__zla phrom zla rgyas khur ba sogs:__dngos grub rdzas ni ci rigs dgram:__mchod cing bstod pas dgyes pa bskyed:__khyad par sman dang tshogs kyis mchod:__spos bsreg g.yab 'dor rol mo 'khrol:__hU~M:__sngon tshe rdo rje khrag 'thung gis:__chos nyid rang sgras bdud rtsi'i rgyud:__mkha' khyab 'dus par gsungs pa'i tshe:__'jam dpal dpa' bo thugs rje'i gter:__sa yi snying po la sogs pa:__sems dpa' nye ba'i sras mchog la:__gnyer du gtad cing mnga' gsol bzhes:__ji ltar dam bcas ma bsnyel bar:__bdag cag rnal 'byor sgrub pa pos:__yun ring bar du bsnyen cing bsgrubs:__re zhing smon pas gsol 'debs na:__mthu rtsal dbyung ba'i dus la babs:__dpal chen bdud rtsi'i dkyil 'khor pa'i:__sku gsung thugs yon phyin las kyi:__mchog thun las kyi dngos grub kun:__sgrub pa'i rdzas la brten nas kyang :__da lta nyid du stsal mdzad gsol:__zhes bskul gzungs kyi thag pa blangs:__ting 'dzin dgongs brgyud rtse gcig gis:__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor gyi:__thugs nas bde chen 'od zer 'phros:__mdun bskyed lha tshogs thams cad dang :__khyad par 'jam dpal rnon po sogs:__nye ba'i sras mchog sdud pa po'i:__thugs dam bskul zhing gsol btab pas:__de dag rnam 'phrul mtha' yas kyis:__yon tan bdud rtsi rol pa yis:__lha tshogs rnams la mchod cing gsol:__dngos grub bskul ba'i grogs mdzad pas:__mi zad rgyan 'khor phrin las bzhi:__khyad par badz+ra a mr-i ta'i:__ye shes zil dngar char ltar babs:__bdag thim byin rlabs nus stobs 'bar:__he ru ka dang dbyer med cing :__dngos grub rdzas la bstims pa yis:__yid bzhin 'dod 'jo'i phung por bsam:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI bya ba lo ki te hU~M hrIHThA:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma lo ka dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M:__dgongs mo'i dus nas tho rengs bar:__bzlas pas dngos grub bdag la bsdu:__slar yang mchod tshogs rgya cher bya:__bar chad bsal zhing byin chen dbab:__nyams chag bshags pas rgyud sbyangs nas:__dngos grub ched du lhag par bstsal:__hU~M hU~M:__chos sku spros bral dbyings las ma g.yos bzhin:__longs sku dkyil 'khor bdun ldan 'khor lor shar:__sprul pa sbyor ba brgyad kyi rol pa yis:__snang srid bdud rtsir dag pa'i lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du rtse gcig bsgrubs:__da lta sgrub pa chen po'i phrin las kyis:__grub pa'i dngos grub gsol ba'i dus lags na:__dgongs pa yal yol btang snyoms ma mdzad par:__thugs rje'i rtsal bskyed khyad par rtags mtshan ston:__byin chen byin phob dbang chen dbang mchog skur:__las dang ye shes bdud rtsi'i dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba sid+d+hi A be sha ya hU~M hU~M:__zhes dang dzaba? kyi dbyangs bya zhing :__dkyil 'khor bskor bas snyan gsan dbab:__de nas dngos grub blang ba'i phyir:__dkyil 'khor shar nas bdud rtsi'i steng :__tri shU la yi phyag rgyas reg:__shrI he ru ka a ho su kha d+harma kA ya nI a mr-i ta sid+d+hi hU~M hrIHThA:__snyan pa'i dbyangs dang bcas te bzla:__gdung shugs bskyed cing lta gding bcas:__hU~M:__rang byung bdud rtsi'i pho brang chen po na:__dgyes par bzhugs pa'i dpal chen dkyil 'khor pa:__rtag rgyun rang bzhin ye shes tshad med kyang :__gdul bya'i yul la 'jug phyir slar yang gsol:__bdud rtsi sgrub pa'i zhag grangs da nangs thems:__bdud rtsi sgrub pa'i dam tshig da lta rdzogs:__rdo rje'i nam langs dngos grub nyi zla shar:__thugs dam dus la bab bo thugs rje skyed:__rdo rje'i sku mnga' 'gran du med pa yi:__gzi brjid tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rdo rje'i gsung las sngags kyi char chen 'bebs:__byin rlabs lung gi dngos grub stsal du gsol:__'od gsal thugs kyi dgongs pa mkha' ltar khyab:__mkhyen brtse nus mthu'i dngos grub stsal du gsol:__'gro 'dul yon tan yid bzhin rin chen sprin:__khams gsum dbugs 'byin dngos grub stsal du gsol:__mchog thun phrin las rtsol med lhun gyis grub:__las dang ye shes dngos grub stsal du gsol:__snang srid snod bcud bdud rtsi'i rgyan du shar:__grol ba bzhi ldan dngos grub stsal du gsol:__tshe dang skong dang bgegs zhi dbang sgyur sogs:__ci 'dod 'grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__he ru ka dang spyod yul dbyer med pa'i:__dngos grub dam pa deng 'dir bdag la stsol:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__gu Na sid+d+hi swA:__karma sid+d+hi hA:__sarba sid+d+hi pha la hU~M:__de ltar dngos grub spyir gsol nas:__dbang blang phyir du me tog dor:__oM:__ye shes rgyal po sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che:__de nyid du ni mnyam sbyor ba'i:__phyag rgya chen por bdag sbyor cig:__oM badz+ra a mr-i ta bo d+hi tsit+ta kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma ma hA su kha sa ma ya hU~M hoHs+t+wa~M:__de ltar gsol bas dkyil 'khor gyi:__bdag po rab tu dgyes pa yis:__sdud po 'jam dpal rnon por gtad:__de yis rigs kyi gzungs mar brgyud:__rang gi spyi bor bstsal bar bsam:__pho brang yum gyis khyogs la bteg:__bde ba'i gar bcas gus pas dbul:__e ma thabs mchog rmad du byung :__bdud rtsi rol pa'i dkyil 'khor dang :__rang bzhin dkyil 'khor dbyer med phyir:__rdo rje'i dam tshig dang du bzhes:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha a la la hoH__rdo rje gtso bo'i gtsug tu blang :__hU~M:__bdud rtsi'i sku gsum thugs yon phr-in las dang :__rang bzhin dkyil 'khor mi zad rgyan 'khor lnga:__dbyer med gdod nas mnyam pa chen po'i ngang :__khyab gdal thig le gcig tu dbang bskur rdzogs:__shrI he ru ka ma hA a mr-i ta man+Da la oM AHhU~M swA hA sa ma ya s+t+waM dzaHhU~M ba~M ho:__sprul pa bdud rtsi'i dkyil 'khor pa:__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor la:__dbyer med chu la chu bzhag ltar:__thim zhing ye shes lhag par 'bar:__dam tshig 'od zhu bdud rtsir thim:__byin rlabs gzi brjid phung por bsam:__shrI he ru ka ma hA su kha badz+ra a mr-i ta man+Da la hU~M hU~M hU~M:__skal ldan gzhan la dbang sbyin na:__rgyas par smin byed gzhung ltar bya:__snying po rtsa ba'i dbang bskur ni:__slob mas gsol gdab me tog dor:__bla mas bdud rtsi'i dkyil 'khor pa:__skad cig sngar bzhin gsal btab la:__pho brang slob ma'i spyi bor bzhag:__hU~M:__gdod nas ma skyes rnam dag chos kyi dbyings:__dag dang ma dag mi rtog rtog las 'das:__dus gsum gcig tu skur bstan phyi bshol med:__dngos grub sna tshogs rlabs chen 'bar ba can:__su 'dod sbyin gyis da lta nga las longs:__bskal par sgrib ba'i gti mug mun nag la:__sprin mthongs nyi shar khud pa dro ba bzhin:__bdud rtsi rgyal po'i dbang chen 'di byin pas:__rig 'dzin rgyal po gtso bo'i go 'phang thob:__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lta bu'i lus:__nyi zla'i gzi brjid dbang bcu'i dpal gyis phyug:__bzhi brgya rtsa bzhi'i nad gdon bar chad zhi:__las dang ye shes mchog gi yon tan rgyas:__khams gsum dbang bsgyur dgra bgegs tshar thag chod:__dpal chen he ru ka dang dbyer med pa'i:__rang bzhin bdud rtsi'i dkyil 'khor mngon 'gyur shog:__oM aHhU~M shrI he ru ka a mr-i ta ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa A be sha ya A:__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes brjod sprul pa'i ye shes bstim:__dam tshig rdzas gyur longs spyod phyir:__slar yang pho brang dal dbus bzhag:__lha dang dam rdzas dbyer med la:__mchod dang bstod pas mnga' dbul bya:__oM AHhU~M:__mchod pa'i phyag rgya chen po ni:__mkha' la sprin ltar gtibs spungs pas:__dkyil 'khor kun tu char bzhin dbabs:__ye shes gzi byin bskyed gyur cig:__oM AHhU~M ma hA pU dza sa ma ya hoH__e ma ho bde gshegs kun tu bzang :__gsang chen thig le gcig tu rdzogs:__ma rig mun sel ye shes sgron:__dpa' bo khyed la phyag 'tshal bstod:__rang byung bdud rtsi bla med che:__sangs rgyas kun gyi gsang chen mchog:__kun kyang grol ba'i dpal la sbyor:__gnyis med khyod la phyag 'tshal bstod:__slar yang sems dpa'i rgyud bskul phyir:__oM badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThA:__ma hA gu h+ya many+dzu shrI sid+d+hi sa ma ya hU~M hrIHThA:__brgya rtsa sogs kyis thugs dam bskul:__mkha' khyab bde gshegs zhi khro yis:__sdud po 'jam dpal rnon po la:__gnang ba stsal te gtad pa nyid:__rang la dngos su stsal bar bsam:__bde chen yum gyis yab la phul:__lag tu blangs la brtul zhugs bskyed:__hU~M:__rang byung pho brang stong nyid yum gyi mkhar:__thams cad rtag bzhugs bde chen bdud rtsi'i bcud:__gnyis med zung 'jug ye shes rol pa'i phyir:__dpal gyi tha ram bdud rtsi'i mdud pa bkrol:__badz+ra a mr-i ta gu h+ya mu tra sa ma ya pra we sha ya phaT:__ces brjod rgya rnams rim par dgraul:__sman zhal phye ba'i de ma thag:__ye shes bdud rtsi'i dwangs ma ni:__dkar dmar mthing ba'i mdangs 'od rgyun:__bdag gi gnas gsum thig ler thim:__rdo rje mi phyed gsum 'grub bsam:__e ma ho:__ngo mtshar rmad du byung ba'i chos:__nam mkha' dang ni mnyam pa'i gnas:__rnam par mi rtog rtog las 'das:__kun rdzob tsam du bstan pa mtshar:__bdud rtsi'i snying po rgyud gsum po:__srog gi snying po dag pa'i snod:__rang bzhin rol pa thugs rje yi:__sku gsum sku ste sku la thim:__gsung gsum gsung ste gsung la thim:__thugs gsum thugs te thugs la thim:__rtsa dang rlung dang thig le dang :__byang chub sems la rab tu thim:__oM AHhU~M sarba ta thA ga ta shrI he ru ka ma hA su kha a mr-i ta ra sa yA na kA ya wA ka tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes brjod rdo rje gsum mchog dang :__dbyer med nga rgyal brtan por bzung :__de nas phud kyis bla ma dang :__dkyil 'khor lha tshogs mchod pa'i phyir:__dza gad dwangs ma'i bcud dang sbyar:__mtheb srin sbyor bas sman mchod 'bul:__oM AHhU~M:__snang srid gdod nas bdud rtsi che:__dag mnyam rtogs pa'i longs spyod rgyan:__rmad byung bdud rtsi'i mchod pa yis:__bla ma dkyil 'khor lha tshogs mchod:__oM ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__dgongs pa'i klong na ye shes 'du 'bral med:__rig rtsal brdas mtshon snyan khungs gtad rgyas gdams:__brgyud pa gsum gyi dpal mgon bla ma la:__sman mchod 'bul lo rnam grol dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__dkyil 'khor bdun gyis snang srid bdud rtsir shar:__sbyor thabs brgyad kyis bde chen ye shes 'bebs:__rab 'byams bde gshegs zhi khro'i lha tshogs la:__sman mchod 'bul lo rnam grol dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__dpal gyi pho nya bka' bzhin bstan pa skyong :__dpa' bo mkha' 'gro dam can rgya mtsho dang :__srid gsum yon tan bdud rtsi'i man+Da lar:__sman mchod 'bul lo rnam grol dngos grub stsol:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__bar pa rang dang gzhan gyis myang:__oM AHhU~M:__lce yi dam tshig rdo rje'i dkyil:__hU~M gi 'od kyi lam las brgyud:__mtheb srin nyi zla'i ga'u yis:__mchog tu mi 'gyur ye shes rol:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi a la la ho:__oM AHhU~M:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__phyi nang dbang bcu'i dngos grub sogs:__yon tan brgya rtsa brgyad thob cing :__mthong tshor myang reg grol ba yi:__he ru ka dpal thugs rje'i rgyun:__the tshom med par gus blangs te:__zhi ba'i matung ba bzhin bsten na:__'dod pa'i don kun 'grub pa'i phyir:__rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__badz+ra a mr-i ta ma hA su kha sid+d+hi ho:__zhes brjod rang dang gzhan dag gis:__gnas gsum reg cing lce la myang :__dbang po'i sgo dang yan lag la:__mtheb srin phyag rgyas thig le bya:__smon lam bkra shis rgya cher gsol:__dngos grub nges par 'thob par gyur:__de nas las kyi mtha' rgyas ni:__snod bcud 'byung ba thams cad kun:__dbyings kyi yum lnga'i klong las shar:__de la brten nas dngos grub kyi:__ye shes rgyas par spel ba'i phyir:__cha gcig rat+na'i bum bzang du:__rin chen 'bru sman dang bcas gzhug:__dpal can brjid ldan ri bor sba:__oM:__sangs rgyas spyan ma'i rang bzhin sa yi dbyings:__rig rtsal bdud rtsi'i bcud mchog bde ba che:__zung 'jug thig le gcig tu rgyas btab pas:__mthong tshad rnam grol phyogs kun dge bar shog:__la~M lo tsa na a mr-i ta sid+d+hi ka la sha tiSh+Tha b+h+rU~M:__cha gcig rgyun 'babs chu klung gshegs:__oM:__rin chen mA' kI'i rang bzhin chu yi dbyings:__rig pa'i bdud rtsi zung 'jug mnyam sbyar bas:__dkar phyogs lha klu'i tshogs kyis mchod pa dang :__myang tshad rnam grol rtag tu bkra shis shog:__ma~M mA ma kI a mr-i ta sid+d+hi u da ka s+pha ra Na phaT:__khyad par cha gcig me la sbyar:__oM:__pad+ma gos dkar rang bzhin 'bar ba'i dbyings:__rig rtsal bdud rtsi zung 'jug stob cing bsreg:__tshe dang lang tsho gzi brjid nus stobs 'bar:__ye shes snang ba rgyas pa'i bkra shis shog:__pA~M rA ga ra ti a mr-i ta sid+d+hi dz+wa la ra~M puSh+ti oM:__cha gcig bzang shing dud par sbyar:__mthun pa'i rlung gis khyab par spel:__oM:__phrin las dam tshig sgrol ma rlung gi dbyings:__rig rtsal bdud rtsi zung 'jug mchog gi dris:__snod bcud grib sel nad gdon sdig sgrib zhi:__tshor tshad rnam grol bkra shis bde legs shog:__tA~M tA ra a mr-i ta sid+d+hi bi shud+d+he oM:__cha gcig rin chen ga 'ur stsal:__spyi bo'i gtsug gam mgul du 'chang :__bdag nyid rang bzhin dkyil 'khor dang :__don gyi bdud rtsi nam mkha'i dbyings:__dbyer med ye shes srog 'grub bsam:__aH__mkha' khyab dbyings phyug yum gyi b+ha ga'i klong :__rig pa bdud rtsi zung 'jug thig ler 'khyil:__chos nyid khyab gdal dgongs pa mngon gyur nas:__phyam gcig rnam par grol ba'i bkra shis shog:__mU~M d+hA tI shwa ri a mr-i ta sid+d+hi sa ma ya dz+nyA na a a a:__chos nyid dgongs pa'i gding bzung ngo :__las sbyor 'di rnams thog ma ru:__phan 'dod byang chub sems mchog bskyed:__snang srid gzhir bzhengs sgom bzlas bya:__dngos gzhi rang rang las la 'jug:__rjes su smon lam bkra shis tshig:__rgyas par brjod cing me tog 'thor:__'brel tshad don dang ldan par 'gyur:__khyad par nyams chag skong ba dang :__rtogs grol ye shes rgyas pa'i phyir:__rab kyis thun rnams thams cad dang :__'bring gis nyin zhag phrugs re ste:__tha mas dus bzang thams cad du:__bdud rtsi'i dam tshig tshul bzhin bsten:__de ltar sgrub dang las sbyor gyi:__dgos ched phan yon mtha' yas kyang :__mdor bsdus rgyud las gsungs pa ni:__khams gsum nyon mongs dug chen la:__ye shes mchog gi rtsi sbyar bas:__lcags la gser 'gyur thebs pa ltar:__skad cig gis ni rnam par grol:__bdud rtsi spyi bor bcangs pa yis:__dus gsum bde gshegs bsnyen bkur 'gyur:__mgul lam dpung par btags pas kyang :__phyogs bcur rgyal bas sras su dgongs:__rig 'dzin mkha' 'gro ngang gis 'du:__rtsa khams rlung la byin chen 'bebs:__rdo rje'i srung ba chen por 'gyur:__byad phur rbod gtong gdon dang bgegs:__gang gis mi tshugs thub pa med:__dus dang rgyun du myang ba yis:__tshe dang skong dang yid du 'ong :__bgegs rnams zhi la sogs pa dang :__nad dang bral nas ci 'dod pa'i:__yon tan rtsa brgyad 'di yis 'thob:__dam tshig sdom pa phun sum tshogs:__rang byung bde chen ye shes brnyes:__rgyud lnga dag cing dug lnga sel:__ye shes lnga ldan sku lnga 'thob:__bde gshegs kun mnyes 'gro don 'grub:__'jig rten skyong bas mi tshugs so:__bdud rtsi'i zegs ma 'thor bas kyang :__bla mar phog na byin rlabs 'babs:__lha la phog na dgyes pa skong :__chos srung la phog las la myur:__dpa' bo mkha' 'gro la phog na:__nye rgyu'i spyod pa'i grogs kyang byed:__mched la phog na dbang du 'du:__gnas dang yo byad rang lus la:__phog pas nyams grib ma dag sbyaungs:__dag gtsang yid dga' nyams rtogs 'phel:__nad dang gdon dang sdug bsngal sbyong :__bgegs dang bar du gcod pa dang :__drag po gtum po 'ang lhan ner 'ching :__cha shas khong du song bas kyang :__dman pa'i dud 'gro yin kyang rung :__rdo rje'i rigs su byin brlabs pas:__sgrib dag thar pa'i sa bon thebs:__mdor na mthong bas sdig ltung dag:__dri tshor grib sel nyams chag skong :__reg pas bde chen rgyud la 'char:__myong bas mngon sum ye shes skye:__'chang bas srung dang rgyas dbang 'gyur:__'di nyid sgrub pa'i sa phyogs kyang :__rdo rje'i zhing du byin brlabs pas:__dkar phyogs lha klu dbu 'phang mtho:__char chu dus 'bebs lo phyugs legs:__nag phyogs 'dre gdon ring du 'byer:__nad mug 'thab rtsod mtshon 'khrugs zhi:__rig 'dzin DA ki'i 'du ba yis:__snod bcud rgud pa gso ba dang :__legs phyogs spel ba'i phul du 'gyur:__e ma ngo mtshar thabs chen po:__yon tan bdud rtsi'i he ru ka'i:__thugs rje'i phrin las shugs phyung ba:__sgrub nyid kho nar yid rton cig:__ces sogs rgya cher bka' stsal ltar:__nges shes bskyed cing dad pa dang :__dam tshig dag pas 'dir brten na:__de ni skal bzang rig pa 'dzin:__he ru ka yi gdung 'tshob bo:__de bas rig 'dzin rnam gsum gyi:__brgyud 'dzin ma 'ongs rnal 'byor rnams:__tshul 'di snying la g.yar dam zung :__rang gzhan don kun sgrub par gyis:__de ltar bsnyen sgrub las gsum gyis:__bdud rtsi'i cho ga mthar phyin nas:__bshags skong tshogs mchod rgya cher bya:__lhag ma btang zhing gtor ma skyong :__gtang rag mchod bstaud nongs pa bshags:__dkyil 'khor gshegs bsdu brtan bzhugs bya:__mtshams dgrol bsngo smon shis pa brjod:__khyad par rgyas pa'i sbyin sreg gis:__'bar ba'i lha la sman phur 'bul:__de yang mdun du rgyas pa'i thab:__mtshan rdzogs byang shing gru bzhir brtsig:__phyi nang nyer spyod tshogs mchod dang :__mar khu yam shing 'bras bu can:__mchog tu sman phud zas mchog sbyar:__legs bsham bdag gi rnal 'byor gsal:__nyi shar rgyas pa'i 'dug stangs dang :__chas gos stangs kyi sems dang bcas:__thabs shes zung 'jug dam tshig bzung :__bsang chu 'khyil pas byin gyis brlab:__de yis thab dang yo byad 'thor:__oM badz+ra a mr-i ta kun+Da li ha na ha na hU~M phaT:__oM swa b+hA wa bi shud+d+ho\u0f85haM:__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas:__rang rang ming yig dang po las:__zag med bde ba'i longs spyod mchog:__lha tshogs dgyes skong nus ldan gyur:__oM AHhU~M ha ho hrIH__badz+ra s+pha ra Na khaM:__AH__snod bcud snang srid chos so cog:__gdod nas rnam dag stong pa che:__rigs kyi yum lnga'i rang bzhin nyid:__'phel 'grib bral bar gnas pa las:__dbyings phyug rdo rje nam mkha'i dkyil:__rdul bral 'od gsal chen po'i ngang :__mi 'gyur sangs rgyas spyan ma'i thab:__mtshan nyid yongs rdzogs bkod pas brjid:__de dbus tsha zhing sreg pa'i me:__gos dkar yum du snyoms zhugs pa:__dam tshig sgrol ma'i rlung gi shugs:__reg pas 'bar zhing 'khyil ba'i klong :__seng khri pad nyi zla ba'i steng :__a yig yongs gyur skad cig gis:__'chi med rig 'dzin bI ma la:__ye shes sems dpa' rigs bdag dang :__lus dkyil lha dang bcas pa rnams:__sgeg mdzes gser mdangs 'od 'phro bas:__rgyas pa'i las kun mdzad par gsal:__byin rlabs dbang bskur spyan drangs bstim:__phyag mchod bstod pa ci rigs bya:__de nas rdo rje'i dgangs blugs thogs:__hU~M__thabs dang shes rab 'brel pa yi:__rdo rje'i dgangs blugs kha sbyor las:__zag med bdud rtsi'i mchod sprin 'phros:__lha tshogs ljags steng 'bar ba'i ra~M:__de las 'od kyi sbu gus drangs:__dgyes bzhes zag med bde bas tshims:__'bar ba'i snang chen mkha' khyab 'phros:__'dod pa'i las kun lhun grub bsam:__sngags mthar oM ag+nA yeswA hA:__zhun mar nyer gcig byon skyems dang :__oM bo d+hi br-ik+ShA swA hA:__bud shing phul bas me srog bzung :__slar yang zhun mar bud shing dag:__brgya rtsa la sogs gong ltar 'bul:__khyed par rdzas kyi gtso bo ni:__sman phud zas mchog phur ma ste:__lha sngags sham bur rdzas kyi sngags:__oM ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba saM ba de swA hA:__brgya stong khri sogs dpung bskyed 'bul:__gang 'og mtshams su gsol byang ni:__bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__tshe bsod dpal 'byor shes rab dang :__rnam grol mchog gi ye shes che:__'phel rgyas puSh+tiM ku ru oM:__ci rigs spel zhing khyad par du:__bdud rtsi'i 'dod gsol sngar ltar bya: oM pad+ma gos dkar sogs/__rdzas kyi bya ba rdzogs nye'i skabs:__byon skyems mar khu yam shing sman:__gos zung so rtsi tshogs mchod 'bul:__nongs pa bshags shing dngos grub gsol:__me lha ye shes dbyings su gshegs:__dam tshig rang la gnyis med thim:__bde chen snang ba rgyas par bsam:__bsngo smon bkra shis me tog 'thor:__gzhan yang nyams chag rtog sgrib sogs:__mi mthun phyogs kun zhi 'dod na:__thab dang yo byad chas gos sogs:__zhi ba'i phrin las gzhir gzung nas:__khyad par bdud rtsi til nag sbyar:__las rim khog dbub gong ltar la:__thab kyi dbus su bzhugs pa'i lha:__dgyes 'dzum zla shel 'od zer 'phro:__zhi ba'i las kun mdzad par gsal:__khyad par rdzas la sngags sham du:__oM ma hA' su kha badz+ra a mr-i ta sarba pa pAM da ha na badz+rA ya swA hA:__bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__nyams chag rtog sgrib bar chad bgegs:__nad gdon phyi nang nyer 'tshe'i tshogs:__sarba shIn+taM ku ru hU~M:__zhes pa'i gsol byang gdags pa sogs:__kha sgyur rigs pas 'phrul shes bya:__dbang la de yi yo byad sogs:__'du byas khyad par bdud rtsi dang :___me tog dmar po myos byed sbyar:__thab kyi dbus su bzhugs pa'i lha:__rjes chags 'char kha'i dmar 'od 'phro:__dbang gi las kun mdzad par gsal:__khyad par rdzas la sngags kyi mthar:__oM ma hA su kha badz+ra a mr-i ta rak+ta puSh+pe ma da na swA hA:__bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__dbang du 'khor 'das snod bcud kyi:__legs pa'i dpal dang yon tan tshogs:__sarba wa shaM ku ru ho:__drag por bdud rtsi yungs kar sbyar:__thab kyi dbus su bzhugs pa'i lha:__khro gtum mthing mdangs me mtshon gyis:__drag po'i las kun mdzad par gsal:___khyad par rdzas la sngags sham du:__oM ma hA su kha badz+ra a mr-i ta sarba big+h+nAn da ha na swA hA:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas dang :__bstan dang 'gro la 'tshe ba yi:__nad gdon dgra bgegs bdud bzhi'i tshogs:__sder bcas mA ra ya hU~M phaT:__ces pa'i kha sgyur ci rigs spel:__khyad par stangs kyi sems dang ni:__ting 'dzin dmigs pa gsal ldan ni:__ji ltar brtsams pa'-i don rnams kun:__myur du 'grub byed me yi las:__sreg blugs cho ga'i snying po'o:__mchog gi phrin las rmad byung ba:__bdud rtsi rol pa'i rgyud kyi sder:__zab cing rgya cher gsungs pa rnams:__yon tan rig 'dzin bi ma dang :__'chi med pad+ma saM b+ha bas:__dgongs 'grel man ngag lag len bcas:__gsal bar gtan la phab pa'i don:__'o ma'i snying po zhun mar ltar:__ma 'ongs skal ldan gcig car ba'i:__rigs can mchog gi don du gdams:__gzhan don rgya cher 'byung bar shog:__sa ma ya:__de lta bu yi zab rgyas don:__nyams su len pa'i gang zag gis:__dang por 'khor bar nges 'byung bskyed:__byang chub sems mchog 'byongs par bslab:__gzhan don myur du mi gnas pa'i:__ye shes che la sbyor 'dod pas:__rdo rje theg pa'i lam mchog gi:__rtsa ba smin byed dbang bskur te:__dam tshig rnam par dag pa yis:__dben par rim gnyis ting 'dzin la:__brtson pas rang gzhan don 'grub phyir:__de rnams kun gyi yan lag gi:__snying po smin byed dbang bskur ni:__byin rlabs zil ldan gnas mchog tu:__bsnyen rdzogs rtogs ldan rnal 'byor pas:__snod ldan slob ma rjes gzung slad:__bkra shis sa la stegs bu bya:__dri dang bdud rtsis chag chag gdab:__mthing ga shin tu dwangs pa'i gzhir:__'od lnga'i mu khyud pad 'dab brgyad:__snying po sku'am phyag mtshan bri:__dbyings dang thig le rig pa mtshon:__de steng bum pa bdud rtsi dang :__sin+d+hUr me long 'ja' shel rnams:__sku gsung thugs dang ye shes kyi:__rten dang dbang bskur don du brtseg:__gzhan yang mchog thun rjes 'brel du:__sman dang tshe yi dbang bskur na:__de dang de yi sgrub rten sogs:__'og tu dgos pa thams cad dang :__mchod tshogs bag dro brjid ldan bstar:__sa bdag lha klu 'byung po la:__gtor ma sbyin zhing phrin las bcol:__hU~M:__sa bdag lha klu 'byung po'i tshogs:__mchod gtor bzang po 'di bzhes la:__sa 'di bdag la stsal nas kyang :__dge zhing bkra shis mdzad du gsol:__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tsha:__skyabs su 'gro zhing sems gnyis bskyed:__na mo:__bdag sogs 'gro kun byang chub bar:__dkon mchog rtsa gsum rab 'byams la:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__hoH__mkha' mnyam pha ma sems can kun:__rnam grol mchog la 'god pa'i phyir:__byams dang snying rje byang chub sems:__dam pa bdag gis bskyed par bgyi:__a:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__ye nas sangs rgyas yin pa la:__yin par shes pa'i bdag nyid du:__byang chub mchog tu sems bskyed do:__yan lag bdun gyis bsags sbyangs spel:__bla ma dkon mchog yi dam lhar:__sgo gsum dad pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba'i mchod tshogs 'bul:__sdig ltung 'gyod pas snying nas bshags:__dge la yi rangs chos 'khor bskul:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__bsod nams chos dbyings chen por bsngo:__'gro kun byang chub myur thob shog:__nag phyog bgegs rigs bkug byas la:__gtor ma byin nas bka' bsgo ni:__hU~M:__snang srid gzhir bzhengs dkyil 'khor 'dir:__bar du gcod pa'i gdon bgegs kun:__gtor ma 'di longs gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__drag po'i sngags kyis bskrad par bya:__srung ba'i 'khor los phyogs mtshams bcing :__hU~M:__dbyings snang brdal ba chen po'i zhing :__rig pa rdo rje srung ba'i gur:__dbyer med lha sngags chos sku'i klong :__glo bur 'khrul rtog mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__gnyis med ye shes byin chen dbab:__hU~M:__nang gsal gzhon nu bum sku'i dbyings:__rig pa rang shar rtsa gsum lhas:__snod bcud rgyud rnams gdod ma nas:__gnyis med mnyam pa'i byin chen phob:__badz+ra dz+nyA na a wA+e sha ya a A:__mchod rdzas bde chen rol par spel:__a:__'od gsal dbyings las rig pa'i rtsal:__lhun grub chen por byin brlabs pas:__snang srid gzhir bzhengs mchod pa'i sprin:__'phel 'grib bral ba'i rgyan du du shar:__oM AHhU~M sarba pU dza ma hA su kha sa ma ye hU~M:__badz+ra dz+nyA na s+pha ra Na khaM:__de ltar sngon 'gro'i las rdzogs nas:__dngos gzhir lha bskyed byin gyis brlab:__dbang bskur ye shes spyan drangs bstim:__phyag 'tshal mchod bstod ci rigs bya:__dzaba? khang dbye zhing bzlas brjod bskul:__dgongs pa gsal gdab bzlas brjod brtson:__bum par dmigs pa'i bzlas pa dang :__thod pa bdud rtsi'i dkyil 'khor dbus:__rig 'dzin bla ma rang 'od kyi:__bde chen dgyes pa'i dam tshig gis:__byang chub sems sprin phab par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha sid+d+hi hU~M:__ci rigs bzlas pas byin gyis brlab:__las bum 'khyil pa bskyed bzlas bya:__bshags skong tshogs kyi mchod pa 'bul:__cho ga rgyas bsdus gang 'os kyis:__slob dpon bdag nyid 'jug pa dang :__slob ma gzhug par gsol ba gdab:__de nas snod dang ldan nges pa'i:__slob ma phyi rol khrus nas dbyung :__nang du 'jug par bgegs bsal zhing :__srung ba'i 'khor lo brtan par gsal:__lo rgyus sgo nas nges shes skyed:__dbang gi sgo nas smin bya'i phyir:__maN+Dal phul zhing mig dar dgab:__me tog dang bcas gsol ba gdab:__khyab bdag 'od gsal ye shes sku:__rig 'dzin bla ma'i bka' drin kyis:__'chi med rig 'dzin dkyil 'khor du:__rdo rje'i dbang bskur stsal du gsol:__zhes zhu skyabs su 'gro ba dang :__tshogs bsag byang chub sems gnyis bskyed:__byang chub sems gnyis brtan pa'i phyir:__snying gar bden gnyis zung 'jug sems:__zla ba rdo rje'i gzugs su gsal:__dbyer med chen por bskyed par bya:__oM bo d+hi tsit+ta dz+nyA na ut+pa dA ya mI:__khyad par sdom pa bzung ba ni:__hoH__rig 'dzin bla ma'i spyan snga ru:__'gro kun don du sems bskyed nas:__so thar byang sems sdom pa bzungs:__khyad par gsang ba sngags kyi srog:__rtsa ba yan lag dam tshig bsrung :__med dang gcig pu phyal ba dang :__lhun gyis grub pa'i phyag rgyas gdab:__'da' dka' rdo rje'i dam bca' 'o:__oM sarba ta thA ga ta sa ma ya d+ha ra yA mi:__dzaHhU~M ba~M hoHsa nang du gzhug:__ye shes dkyil 'khor mdun 'khod par:__sku gsung thugs kyi phyag kyang bya:__oM gu ru sarba ta thA ga tA kA ya wA ka tsit+ta na mA mi:__nang 'jug dngos gzhi byin dbab slad:__sbyor ba rdo rje'i mna' chu sbyin:__hoH__'di ni dam tshig bdud rtsi'i chu:__lce la bzhag kyang snying dkyil thim:__bsrung na dngos grub dam pa 'thob:__ma bsrung dmyal me bzod dkas tshig:__de phyir dam tshig tshul bzhin srungs:__rdo rje'i ye shes sgrub par gyis:__oM badz+ra sa ma ya u da ka Tha Tha Tha:__de nas lus bsrang rlung sbyor bzung :___dmigs pa rtse gcig 'di ltar bsgom:__snang srid zhing khams chen po'i dbus:__seng khri pad nyi zla ba'i steng :__rang nyid 'chi med bI ma la:__ye shes sems dpa' rigs bdag bcas:__snang stong chu zla lta bu yi:__phung po khams dang skye mched kun:__bde gshegs zhi khro'i phyag rgyar rdzogs:__snying dbus nyi zla kha sbyor dbus:__a yig dkar po 'od 'bar ba:__de la rtse gcig sems bzung bas:__bla ma dkyil 'khor bcas pa las:__'od zer lcags kyu mkha' khyab 'phros:__brgyud gsum bla ma rig 'dzin dang :__yi dam dpa' bo mkha' 'gro yi:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__sku gsung thugs kyi phyag rgyar sad:__rgya mtsho chen por char babs ltar:__rang rang lus la dbyer med thim:__rdo rje'i ye shes phebs par bsam:__dgongs pa bcun zhing 'bebs rdzas bdug:__rol mo sna tshogs sgra sbyar la:__skul tshig ji ltar rigs pa dang :__khyad par sngags mthar mde'u gdags:__oM gu ru sarba ta thA ga tA ma hA su kha dz+nyA na A be sha ya A be sha ya a A:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__s+t+waM b+ha ya staM b+ha ya:__ra ra ra ra:__tsa lA ya tsa lA ya:__hU~M A ha dz+heM:__drag tu bzlas pas phebs pa'i rtags:__lus ngag yid la shar ba na:__rdo rje rgya gram spyi bor bzhag:__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya:__rjes su 'dzin phyir me tog dor:__oM:__rig pa ye shes me tog phreng :__bla ma dkyil 'khor lha la 'bul:__thugs rjes dgongs te bzhes nas kyang :__rjes bzung dngos grub stsal du gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga tA badz+ra dz+nyA na pra tIts+tsha hoH__slar yang spyi bor bcings pa yis:__lha dang bla ma dbyer med pa:__rigs bdag tshul du bzhugs par bsam:__oM gu ru sarba ta thA ga ta puSh+pe sid+d+hi sa ma ya staM:__mthong ba bstan phyir mig dar dgrol:__oM:__rig pa gser gyi thur ma yis:__ma rig 'khrul pa'i ling tog bsal:__sangs rgyas ye shes spyan ldan pas:__rdo rje'i dkyil 'khor mngon 'gyur shog:__oM badz+ra dz+nyA na tsak+ShuHpra be sha ya phaT:__dkyil 'khor bstan cing spro ba bskyed:__kye ho skal ldan rigs kyi bu:__rdo rje'i dkyil 'khor 'di la ltos:__rang byung rig pa'i ye shes ngang :__dbyer med nges don rtogs par gyis:__mthong bas sgrib dag dngos grub 'gyur:__dbang bskur ye shes rgyud la smin:__mthar phyin 'bras bu mngon 'gyur phyir:__spro ba bskyed la rtse gcig sgrubs:__ma hA dz+nyA na sa ma ya pa sh+ya ho:__de rnams 'jug pa'i cho ga'o:__zhugs pa'i rdo rje'i maN+Da lar:__dbang bzhi bcu drug rim par bskur:__de la thog mar maN+Dal phul:__gus pas gsol ba gdab pa ni:__rig 'dzin bla ma'i bka' drin gyis:__rdo rje'i dkyil 'khor zhugs lags na:__ye shes smin par byed pa yi:__dbang bskur dam pa stsal du gsol:__zhes gsol nam mkha' gang ba yi:__dbang lha slob dpon lhan cig pas:__gur gum char 'bebs rol mo sgrogs:__bkra shis rnam pa du ma bcas:__bum pas mngon par dbang bskur bsam:__AH__bkra shis dbyings kyi bum pa ru:__rig rtsal bla ma'i lha tshogs bzhugs:__zung 'jug bdud rtsis dbang bskur bas:__snod bcud snang zhen dag par shog:__sngags mthar:__badz+ra a mr-i ta u da ka a b+hi Shiny+tsa su ra tA s+t+waM:__bum pa spyi bor bzhag pa yis:__dbang gi chu bo rgyun bzhin babs:__lus gang tha mal snang zhen dag:__bum bcud ngag tu sbyin pa las:__ye ge'i sprin gyis gnas bzhir gang :__rtsa khams thams cad 'od du dwangs:__bdud rtsi gyen du 'khyil pa las:__bde chen ye shes nyams su myangs:__sbyi bor bstan pas rigs bdag gis:__byin rlabs dbang bzhi rdzogs par bsam:__slar yang brtan byed mi 'gyur ba:__rdo rje'i sku gsung thugs rgyas gdab:__de yang rig 'dzin bla ma'i sku:__gnyis pa spros te gnas su+u bstim:__oM:__sangs rgyas kun gyi ye shes sku:__'chi med bI ma mu tra yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__snang zhen lha skur dag par shog:__oM gu ru bI ma la mu tra kA ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:__AH__sangs rgyas kun gyi ye shes gsung :__gu ru pad+ma sam+b+ha bas:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__sgrar grags sngags su rdzaugs par shog:__oM gu ru pad+ma sam b+ha ba wA ka dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa AH__rjes 'brel bzlas pa'i lung yang sbyin:__hU~M:__sangs rgyas kun gyi ye shes thugs:__rig 'dzin shrI siM ha yis:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__rtog tshogs dbyings su smin par shog:__oM gu ru shrI siM ha tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gnyis med ye shes ngo yang sprad:__de ltar dkyil 'khor khyab bdag che:__rig 'dzin bla ma dbyer med pa'i:__slob dpon chen por dbang bskur nas:__go 'phang mchog tu mnga' gsol phyir:__slob ma seng ge'i khri la bkod:__steng du gdugs dbub mchod pa bstar:__lag tu rdo rje dril bu gtad:__lus dkyil zhi khro'i lha tshogs bstim:__hU~M:__rig 'dzin zhi khro yongs rdzogs sam kun bzang che mchog gi sku spyi bor bzhag/__mchan/__bla ma'i phyag rgya dang :__dbyer med bde gshegs zhi khro yis:__rig kyi bu la dbang bskur bas:__sku dang ye shes mngon gyur shog:__oM sarba ta thA ga ta dz+nyA na sa ma ya a b+hi Shiny+tsa a A:__me tog 'thor zhing rjes su gnang :__hU~M hrI:__rigs kun khyab bdag rig 'dzin bla ma che:__zhi khro rab 'byams rgyal ba sras bcas dang :__dbyer med dam tshig rdo rje slob dpon gyi:__dbang bskur mchog gis dgongs brgyud mkha' ltar dag:__yon tan thabs kyis 'gro ba 'dul ba'i phyir:__bsdu ba rnam bzhis gdul bya'i re ba bskongs:__dbang bskur rgyud ston man ngag chos sgo phyes:__phrin las rnam bzhis phan pa bla med sgrub:__'brel tshad don ldan rgyal ba'i gdung 'tshob pas:__'gro kun byang chub snying por dbugs phyung zhig:__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA A tsar+yu gu Na karma a b+hi Shiny+tsa mi:__mchod cing rab gnas bkra shis gsol:__de ltar bum pa la brten pa'i:__dbang bzhi rdzogs par thob pa yis:__lusa~X kyi~X phyi~X dbyibs kyi lus nanga~X rtsa gsanga~X ba~X rtsa mdud yi ge'i gzugs dnga~X :__de~X kho na nyida~X de dang der rtoga~X pa'i~X sgriba~X pa~X dga~X bzhi dag cing:__bskyed rim tshul phyi dkyil/__lus dkyil/__rtsa dkyil/__sems dkyil/__bzhi sgom la dbang :__'bras bu thugs rje sprul pa'i sku:__dag pa'i lus rtsa yi ge ye shes te rnam bzhi'i go 'phang 'thob pa'o:__gnyis pa gsang ba'i dbang bskur ni:__bla ma yab yum mnyam sbyar ba'i:__byang sems bdud rtsi'i kA pA la:__spyi bor bzhag cing lce la sbyin:__AH__bkra shis dbyings kyi b+han+d+ha ru:__rig rtsal byang sems bdud rtsi bskyil:__skal ldan bu la dbang bskur bas:__gsang ba'i dbang bzhi rdzogs par shog:__oM gu ru sarba ta thA ga ta gu h+ye dz+nyA na bo d+hi tsi t+ta a b+hi Shiny+tsa mi:__spyi bor bzhag pas bum dbang ste:__lce la bzhag pa gsang dbang ngo :__rol pas bde ster shes rab dang :__gsal stong ye shes bzhi pa'o:__de ltar byang sems la brten nas:__gsang ba'i dbang bzhi rdzogs par thob:__ngag gi sgrib pa:__phyi sgra nang rlung gsang ba rtsa gnas yi ge/__de kho na nyid rtog pa/__bzhi dag cing :__gsang lam rtsa rlung gtum mo rnam par mi rtog pa/__rnam bzhi sgom la dbang :__'bras bu rang bzhin longs spyod rdzogs:__phyi sku/__nang gsung gsang ba thugs de nyid dbyer med ye shes te/__rnam bzhi'i go 'phang thob pa'o:__gsum pa shes rab dbang bskur ni:__mtshan ldan gzungs ma byin brlabs sbyin:__yang na chos 'byung sin+d+hu ra'i:__maN+Dal brdas mtshon yid rig spro:__hU~M:__bkra shis mtshan ldan dbyings kyi yum:__rig rtsal bde ster shes rab ma:__skal ldan bu la sbyin pa yis:__gsum pa'i dbang bzhi rdzogs par shog:__oM gu ru sarba ta thA ga ta pra dz+nyA mu dra a b+hi Shiny+tsa mi:__reg cing 'khyud pa bum dbang ste:__snyoms par zhugs pas gsang ba spyod:__yas dbabs rgyu yi shes rab las:__mas brtan ye shes bzhi pa 'thob:__de ltar phyag rgya la brten nas:__shes rab ye shes dbang bzhi thob:__yid kyi sgrib pa phyi yul nang yul can gsang ba snyoms 'jug/__de nyid rtog pa thams cad kyi sgrib pa bzhi dag cing :__gsum pa'i lam bzhi sgom la dbang :__phyi snyoms zhugs/__nang yas babs/__gsang ba mas brtan/__de nyid dpe'i ye shes/__'bras bu ngo bo chos kyi sku:__phyi rtsal/__nang rol pa/__gsang ba dbyings/__de nyid rig pa/__rnam bzhi'i go 'phang thob pa'o:__bzhi pa don gyi dbang bskur ni:__me long 'phyar zhing lta stangs bcun:__shel dang 'ja' yi brdas mtshon te:__hoH__sems nyid klong chen gdod ma'i dbyings:__ye shes rig pa'i brdas mtshon te:__rigs kyi bu la dbang bskur bas:__don gyi dbang bzhi rdzogs par shog:__oM gu ru sarba ta thA ga tA d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a:__sems snang sems nyid ye shes kyi:__ngo bor ngo sprad bum dbang ste:__ye shes klong las mi 'da' ba'i:__gsal khyab sgom pa gsang ba'i dbang :__gzhi dbyings shes rab skad cig mar:__lhug par spyod pa la goms pas:__gzhi snang rig gdangs ye shes mthong :__mthar phyin 'bras bu bzhi pa'o:__de ltar brda don la brten nas:__mthar thugs mchog gi dbang bzhi thob:__sgo gsum cha mnyam sgrib bzhi dag:__don gyi lam sems sde'i lta ba/__klong gi sgom pa/__dbyings kyi spyod pa/__rig pa'i 'bras bu/__bzhi sgom la dbang :__'bras bu dbyer med bde chen sku:__rnam bzhi'i go 'phang thob pa'o:__khyad par mtha' rten gtad rgya ni:__phyag rgya glegs bam shel rdo rnams:__gnas gsum bzhag cing byin brlabs pas:__brgyud pa'i ye shes 'phos par bsam:__oM AHhU~M:__kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje:__dgongs pa ro gcig sku gsum rnam dbyer med:__shrI siM ha rig rtsal rang dbang thob:__bi ma mu tra 'pho chen ye shes sku:__pad+ma 'byung gnas rtsa gsum rgya mtsho'i dngos:__brda brgyud bla ma 'chi med rig 'dzin che:__tshig don byin rlabs chu rgyun ma chad pa'i:__bka' drin can gyi snyan brgyud bla ma sogs:__phyogs bcu dus bzhi'i rtsa brgyud bla ma dang :__yi dam zhi khro dpa' bo mkha' 'gro ma:__dbyings dang ye shes chos srung rgya mtsho'i tshogs:__skal ldan slob ma rigs kyi bu rnams la:__thugs rjes brtser dgongs ye shes byin chen phob:__phyi nang gsang ba'i lam gyi bar chad sol:__thugs rgyud dgongs pas byin rlabs dbang mchog bskur:__rtsa rlung thigs le sems kyi sgrib pa sbyongs:__phung po rtsa khams snang stong sprul skur dag:__ngag rlung mi shigs bde chen longs spyod rdzogs:__yid dang thig le 'od gsal chos skur smin:__dbyer med ye shes bla ma'i sa thob shog:__sngags mthar/__kA ya ka la sha wA ka gu h+ye tsit+ta pra dz+nyA dz+nyA na d+hA tu a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M ho:__dbyangs gsal rten 'brel sngags kyang brjod:__dpon slob gnyis kas dgongs pa gsal:__thugs yid bsres te mnyam par bzhag:__smin byed rgyu dang grol byed lam:__dbang gi snying po 'di kho na:__thun mong sman dang rdo rje tshe'i:__dbang bskur gnyis las dang po ni:__me tog 'bul zhing gsol ba gdab:__rgyud sbyang rim pa ci rigs bya:__ye shes dbab brtan thun mong gi:__dbang gi rjes 'dzin sngon 'gro bas:__khyad par bdud rtsi rnam pa bzhi'i:__dgongs brgyud smin pa'i dbang bskur ni:__sman gyi pho brang spyi bor bzhag:__oM:__chos kyi bdud rtsi snang srid snod bcud kun:__bde chen rdo rje'i dkyil 'khor chen por shar:__deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas:__snang stong bum pa'i dbang mchog thob par shog:__sngags mthar/__d+harma a mr-i ta ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:__mgrin par bzhag cing bzlas lung sbyin:__AH__rdzas kyi bdud rtsi lcags kyu sgron ma lnga:__rtsa ba yan lag byang chub sems sprin gyis:__deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas:__gsal stong gsang ba'i dbang mchog thob par shog:__b+he Sha dz+ye a mr-i ta gu h+ya a b+hi Shiny+tsa aH__snying gar bzhag cing bde chen bskyed:__hU~M:__rtags kyi bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__phung khams dbyer med bde chen dam tshig gis:__deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas:__bde stong shes rab dbang mchog thob par shog:__pany+tsa ku la a mr-i ta pra dz+nyA ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gnas gsum bzhag cing dgongs pa skyong :__hoH__don gyi bdud rtsi stong chen gnyug ma'i dbyings:__rig pa ye shes zung 'jug cir yang shar:__deng 'dir skal ldan khyod la dbang bskur bas:__rig stong bzhi pa'i dbang mchog thob par shog:__dz+nyA na a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa hoH__lha bstim rgya bkrol mchod cing sbyin:__spro ba bskyed cing shis pa brjod:__gnyis pa rdo rje tshe yi dbang :__rgyas bsdus gang 'thad bskur bar bya:__des ni rtsa ba yan lag gi:__dbang bskur dam pa yongs su rdzogs:__rgyal bu rgyal sar phyung nas kyang :__'bangs 'khor kun la dbang bsgyur 'dra:__dbang srog dam tshigs sdom pa ni:__rgyas par bsgrag cing mdor bsdus bzung :__rtsa ba sku gsung thugs dang ni:__yan lag dam tshig tshul bzhin bsrung :__med phyal gcig pu lhun grub rnams:__dgongs pa'i srog tu bzung bar bgyi:__maN+Dal lus dang longs spyod 'bul:__dga' ston glu dang gar sbyor bas:__phyi nang mkha' 'gro mnyes pa dang :__'brel tshad don ldan rten 'brel bsgrig:__shin tu rnal 'byor gzhir bzhag nas:__yo ga gsum gyi bcud 'dril ba'i:__dbang dang lam gyi rim pa 'di:__snying gi bu la gtad do rgya:__de ltar dbang gis rgyud smin nas:__gdams ngag sgo nas grol ba'i phyir:__zab mo khrid kyi rim pa gdab:__dben par phyi nang spros pa bcad:__tshe 'di'i bya ba ling gis btang :__sgo gsum gnad bcun rnal du dbab:__dal 'byor rnyed dka' 'jig sla'i tshul:__bsam nas tshe 'di'i snang shas ldog:__las 'bras 'khor ba'i nyes dmigs la:__blo sbyang phyi ma'i snang shas ldog:__rang gzhan 'khor bar nges 'byung slang :__dkon mchog rtsa gsum skyabs su bzung :__zhi ba'i mtha' spangs byang chub phyir:__sems gnyis bskyed la nan tan bya:__stobs bzhi'i gnad kyis sdig ltung sbyang :__tshogs bsags sku gsum maN+Dal 'bul:__zab mo nang gi tshogs gsog ni:__phung po mchod sbyin tshogs su spel:__khyad par bla ma'i rnal 'byor gyis:__rdo rje'i ye shes snying la dbab:__de ltar thun mong thun min gyi:__sngon 'gro'i rim pas rgyud 'byongs nas:__dngos gzhi dbang bzhi'i lam bzhi las:__dang po bum pa'i dbang gi lam:__phyi dbyibs nang lus gsang ba rtsa:__de nyid sems kyi dkyil 'khor bsgrub:__de la dbyibs kyi lha bsgoms nas:__gsal brtan dag pa dran pa yis:__tha mal snang zhen sbyangs nas kyang :__yan lag bzlas pas thugs dam bskul:__nang du lus kyi gnas rnams su:__spyi bor rnam snang sku rdo rje:__mgrin par snang mtha' gsung rdo rje:__snying gar mi bskyod thugs rdo rje:__de yi thugs kar kun bzang dang :__ye shes sems dpa' pad+ma 'byung :__lte bar rin 'byung yon tan dang :__gsang ba don grub phrin las kyi:__rdo rje so so'i yum bcas gsal:__dbang por phyi nang sems dpa' yum:__dpral ba la sogs gnas drug tu:__rig pa'i skyes bu thub pa drug:__yan lag sgo ba yab yum dang :__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro:__ji bzhin sems bzung bzlas pa'i skabs:__ye shes sems dpa'i thugs dbus su:__nyi zla kha sbyor lte bar a:__sngags kyi phreng bas mtshan pa las:__'od 'phros lus kyi lha tshogs rnams:__thugs dam bskul zhing dgyes pa bskyed:__thugs rje'i 'od zer mkha' khyab 'phros:__'phags pa mchod cing 'gro sgrib sbyangs:__tshur 'dus byin rlabs dngos grub thob:__slar 'phros snod bcud thams cad kun:__'chi med rig 'dzin bla ma dang :__rdo rje dbyings kyi phyag rgyar sad:__sngags kyi rang sgra sgrogs par bsam:__stong gsal ngang nas sngags 'di bzla:__oM AHhU~M gu ru badz+ra sa twa bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__'bum phrag bzlas pas byin rlobs 'gyur:__gsang ba rtsa dkyil bsgom pa ni:__rang nyid 'chi med rig 'dzin gyi:__snang stong zung 'jug sku yi dbyings:__rtsa gsum 'khor lo 'od kyi sbubs:__spyi bo bde chen 'khor lo'i dbus:__bud+d+ha khrag 'thung gshin rje gshed:__ser nag be con thod khrag bsnams:__bgrin par longs spyod 'khor lo'i dbus:__pad+ma khrag 'thung rta mchog rol:__dmar smug pad+ma b+han+d+ha 'dzin:__thugs ka chos kyi 'khor lo'i dbus:__badz+ra khrag 'thung yang dag dpal:__mthing nag rdo rje dung khrag rol:__lte ba sprul pa'i 'khor lo'i dbus:__rat+na khrag 'thung che ba'i mchog:__smug nag rdo rje b+han khrag bsnams:__gsang ba bde skyong 'khor lo'i dbus:__karma khrag 'thung kI la ya:__ljang nag phyag gnyis phur bu 'dril:__nor bu mi phyed 'khor lo'i dbus:__dbyings kyi khrag 'thung bla med che:__mthing dmar bya khyung zhing dbyugs 'phyar:__brla g.yas thabs kyi 'khor lo'i dbus:__ye shes khrag 'thung dregs pa 'dul:__mthing nag tho ba mdung thung gsor:__brla g.yon shes rab 'khor lo'i dbus:__rig rtsal khrag 'thung stobs ldan nag:__dud ka lcags kyu sbrul zhags 'ching :__gtsug tor nor bu'i 'khor lo'i dbus:__khyab bdag khrag 'thung thod pa rtsal:__dmar smug rdo rje dril bu bsnol:__kun kyang rang rang yum dang 'khril:__rigs kyi tshom bu cir yang spro:__pad nyi dregs pa'i gdan steng du:__ye shes me phung klong na rol:__gzhan yang ba spu'i khung bu tshun:__rtsa gsum rgya mtsho'i sprin 'phro bsgom:__rtse gcig sems bzung gsal snang bsgrub:__ye shes sems dpa'i thugs dbus su:__nyi zla kha sbyor lte bar hU~M:__'bar ba'i sngags phreng sgrar bcas 'khor:__'od kyis lus dkyil lha rnams bskul:__de rnams snyoms zhugs dgyes 'od kyis:__rtsa gsum mchod cing byin rlabs bsdus:__rigs drug nyon mongs dug chen sbyangs:__gnyis snang dregs pa zil gyis mnan:__gzung 'dzin dgra bgegs tshar thag bcad:__gang 'dul phrin las lhun gyis grub:__snang srid gzhir bzhengs lha sngags dbyings:__khrag 'thung rol pa'i phyag rgyar shar:__mchog thun dngos grub thob par bsam:__oM badz+ra ma hA gu ru ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__de nyid sems kyi dkyil 'khor ni:__lha nyid rang gi sems yin la:__sems nyid rang rtsal lha skur shar:__lha dang bdag nyid dbyer med par:__dag mnyam rtogs pa'i gding bskyed la:__dus gsum spros pas ma bslad pa'i:__rig stong rjen pa'i ngang du bzhag:__rtog tshogs shar grol dus mnyam bskyang :__don gyi ye shes lha sku 'grub:__de ni bum dbang gdams ngag ste:__rnal 'byor chen po'i bsnyen pa'o:__gnyis pa gsang ba'i dbang gi lam:__phyi ltar lus rtsa'i stong ra gsal:__nang du rlung gi sbyor bas bcun:__gsang ba gtum mo'i drod sbar bas:__bde ba dbab cing de kho na:__gsal stong mi rtog ye shes 'char:__gsang dbang gdams ngag a nu'i lam:_'jug pa'i sbyor ba nye bsnyen no:__gsum pa shes rab dbang gi lam:__phyi ru mtshan ldan gzungs ma la:__'du shes gsum gyis snyoms zhugs pas:__nang du yas bab rgyu dang ni:__gsang ba mas brtan dga' bzhi las:__de nyid dpe yi ye shes 'char:__de ni gsum pa'i dbang gi lam:__rjes su rnal 'byor sgrub pa'o:__de yang rang lus thabs ldan la:__goms pas gzhan lus bde chen bsgrub:__nyams myong brtan g.yo brtag pa'i phyir:__dur khrod la sogs dben pa'i sar:__gsang ba'i spyod pas bogs dbyung ngo :__bzhi pa don gyi dbang gi lam:__khyad par sngon du 'gro ba ni:__rgyas par phyi nang 'khor 'das kyi:__spyod pa spyad nas ru shan dbye:__nang du tshogs brgyad nyon mongs dang :__'khrul pa'i bag chags dag par bya:__lus ngag yid gsum sbyong ba dang :__rnal du dbab cing sor yang gzhug:__dngos gzhi dbang rab tshe 'di la:__grol byed rdzogs chen sde gsum bcud:__sems kyi khang bu rdib pa las:__sems nyid lta ba gtan la phebs:__klong chen sgom pa'i lhums su zhugs:__rig pa ka dag lhug par spyod:__rig gdangs lhun grub gseng lam las:__thod rgal nyid du 'bras bur sbyor:__snang bzhi'i sa mtshams shes byas te:__dge sbyor nyams len srang du bcug:__mtha' rten man ngag rnam pa bzhi:__bya ba kun btang nyams blangs pas:__gding bzhis rnam grol mthar thug thob:__dbang 'bring 'chi kha chos nyid kyi:__bar do rang snang ngo shes grol:__tha ma srid pa bar ma dor:__dag pa'i zhing du dbugs 'byin no:__de ltar khrid du legs btab nas:__g.yeng ba spangs te nyams blangs na:__brtson 'grus skal ba'i khyad par bzhin:__byang chub go 'phang 'thob byed pa:__shin tu rnal 'byor rdzogs pa che'i:__gdams ngag sgrub pa chen po'o:__de yang dbang rab gcig car pas:__bzhi pa'i lam mchog kho na bsgrub:__dbang 'bring thod rgal gang zag gis:__bskyed rim dran pa gcig pa tsam:__rten du byas nas rdzogs rim gsum:__rim par nyams blangs drod rtags dbyung :__tha ma rim gyis dkri ba ni:__ji skad bshad bzhin nyams su blang :__gang yang thun mong thun min gyi:__sngon 'gros rgyud 'byongs shin tu gces:__khrid kyi rgyab yig gnad chings 'di:__snod ldan rnams kyi snying la phur:__sa ma ya:__de ltar rgyud lung man ngag gi:__snying po las kyang snying po'i bcud:__zab cing shin tu 'dril ba 'di:__'chi med rig 'dzin rnam gsum gyi:__yang zab bla sgrub dang 'brel bar:__skal ldan mchog la gtad pa ste:__de yang 'og min gnas mchog tu:__kun bzang che mchog he ru kas:__chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:__bsam yas chos char 'chad med pa:__rdo rje sems dpa' gsang ba'i bdag:__las kyi dbang mo la sogs pas:__legs par bsdus shing lung gis bkrol:__dzam gling skal ldan rgyal po dza:__dga' rab rdo rje rig 'dzin brgyad:__slob dpon pad+ma sam b+ha sogs:__sgrub pa rnams la bka' babs pa:__man ngag dgongs pas rgya cher bkral:__kun gyi mthar thug rdzogs pa che:__rig rtsal dbang thob shrI siM has:__pad 'byung bi ma bai ro la:__brda dang tshig gis bstan pa nyid:__gangs can yul du rgyal po'i rigs:__sprul pa phyag brnyan bcas pas 'dzin:__zhes pa'i lung bstan mngon gyur nas:__mnga' bdag yab sras la sogs pa'i:__snod ldan skal ldan dbang rnon la:__slob dpon gsum gyis dus gcig bstan:__de nyid ma 'ongs gdul bya'i ched:__rgyas 'bring bsdus dang snying po yi:__skor tsho rnam pa bzhi ru dril:__rgyas pa lha brag dkyil dang ni:__'bring po lho mon phyogs su sbas:__bsdus pa gnam lcags brag la gtams:__bdud 'joms bai ro'i sprul pas 'don:__snying po yo ga gsum gyi bcud:__gzhan las zab 'dril rdo rje'i tshig:__klong lnga dbyings kyi sgrom bu nas:__rig pa rang byung brdas mtshon te:__skal ldan rgyud la 'pho bar byas:__de nyid phyi ma phyi ma'i dus:__rnal 'byor nang gi gsang ba che:__dar la ma smin 'chal nas kyang :__tha snyad sgra phyir 'brangs pa yis:__dngos grub rnyed pa ches dkon tshe:__pad 'byung bi mas byin brlabs pa:__mnga' bdag chen po'i gsung gi sprul:__'jam dpal chos kyi bshes gnyen nam:__'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes:__skal ldan gcig car rigs can zhig:__mdo khams bar gyi mthil du 'byung :__chung nas snying po'i don dang ni:__lhag par pad 'byung bi ma la'i:__bka' srol zol med kho nar dad:__bstan pa yongs la lhag bsam gyis:__bshad sgrub dri med 'phel 'dod pas:__nyin mtshan chos kyi snang bas 'da':__tshad ma'i bstan dang ston pa dag:__yid la dran pa tsam gyis kyang :__snang ba 'gyur zhing ba spu gzings:__mchi ma 'khrugs pa'i gdung shugs kyi:__skal ba bzang po'i rigs sad mthus:__rig 'dzin lha dang mkha' 'gros kyang :__skyes bu de la mkhyen cing dgongs:__rgya chen bka~X' dang zab mo'i gter:__sa~X gter dngos dang yanga~X gter dang :__shin tu yang zab dgo~Xngs pa'i gter:__da~Xg snang snyana~Xbargyud rjesa~X dran te:__bka' babs bdun gyis dbugs 'byin byed:__de tshe 'jam dpal bshes gnyen dang :__pad+ma 'byung gnas bi ma las:__yang yang byin rlabs mtshams sbyar nas:__rig 'dzin gsum gyi snying tig 'di:__dgongs pa'i gter las brdol ba'i dus:__bdag nyid chen po bi ma lar:__gsol gdab thugs yid dbyer med bsres:__gang shar ma bcos gtan la phob:__byin rlabs rtsol med ngang gis 'byung :__dngos grub dka' ba med par thob:__'brel tshad don ldan chen por 'gyur:__de bas rang nyams rtse gcig longs:__ring du gsang bas rgyas btab nas:__nam zhig rten 'brel dus bab na:__yid ches mos gus brtson 'grus can:__skal ldan don gnyer rnams la ston:__khyad par da lta'i rje 'bangs grogs:__sprul bsgyur sbas mngon ci rigs pa:__mtha' dbus ma nges 'byung ba la:__rang gi yid kyis dpyod pa dang :__mkha' 'gro'i lung gis skabs dbye tshe:__rim gyis spel bas don yod 'gyur:__mang por khyab gdal ston srid na:__dbyings la rnam rtog mi mnga' yang :__ye shes mkha' 'gro'i dgongs pa g.yel:__las dang 'jig rten mkha' 'gro 'khrugs:__ci mi 'dod pa 'byung bas na:__dam du sba zhing dam du spel:__bka' rgyas gdab cing sgrub la bskul:__ci phyir zhe na gsang chen 'di:__yo ga gsum gyi snying po'i bcud:__rgyud kyi gdams pa zab la 'dril:__lung gi rdzogs rim snying po phyung :__khyad par man ngag sde gsum gyi:__dmar khrid lag len kho nar gdams:__bye brag bi ma thod phreng rtsal:__yon tan bdud rtsi'i rig 'dzin phyir:__'chi med sman gyi rgyud lung che'i:__babs gzhung rgyas 'bring bsdus gsum gyi:__dpe rgyud rong b+hi'i rdza la sbas:__yang gter tshul du 'byung mod kyi:__snying po zhun mar lta bu 'di:__tshul bzhin spyod cing bstan pa na:__gdams ngag 'chal dang nyams pa gso:__'khrugs pa bsal zhing tshig don 'brel:__dgongs pa rnal ma slong ba 'byung :__de bas shin tu gces par zungs:__slob dpon gsum gyi bden pa dang :__mnga' bdag rgyal po'i thugs bskyed mthus:__snying po'i bstan pa'i btsas gyur te:__gzhan don rgya cher 'byung bar shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu+u h+ya:__brda thim:__man+t+ra badz+ra gu h+ya pA da kaM:__'chi med grub pa'i rig 'dzin gsum gyi bla sgrub slob dpon rnam gsum gyi snying tig rdo rje gsang ba'i tshig rmad du byung ba 'di nyid/__gter 'byin mkhas grub yongs kyi 'khor los bsgyur ba rgyal bas lung bstan blo gros mtha' yas pa'i sde o rgyan 'chi med bstan gnyis gling pa'i bka' stsal spyi bor mchod de/__'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rab tshes shing mo phag gi lor cung zad gtan la phab kyang*/__re zhig dus la ma babs pas/__slad nas shing pho spre'u lo'i rgyal zla bar bla ma dang mkha' 'gro'i lung gis skabs dbye ba ltar/__kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer mngon par byang chub chen por gshegs pa'i dus chen nas rtsol med du gtan la phab cing rje nyid la thog ma kho nar chig brgyud du phul ba 'dis kyang snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig__/mang+ga lam//__//_____________________

Footnotes

Other Information