པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog pa JKW-KABAB-05-CA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 1, Pages 1-54 (Folios 1a to 27b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 1-54. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-029
Colophon
  • Treasure colophon Page 53: འདི་ལྟ་བུ་ཡི་ཟབ་མོའི་ལམ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དུས་བཞི་མཉམ་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་ངང་༔ ལོངས་སྐུ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར༔ དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བྱིན་བརླབས་ནས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་སྒྲས༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་ལ༔ བཀའ་སྩལ་གསང་བའི་ཏནྟྲར་བསྡུས༔ ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན་ཌཱ་ཀིར་གཏད༔ དེ་ཡིས་པདྨ་བདག་ཉིད་ལ༔ ཟབ་གསང་མཐའ་ཡས་མཛོད་ཆེན་སྩལ༔ སྔོན་ཆད་རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་དུ་ཡང་༔ མ་བསྒྲགས་གཟུངས་སུ་འཆང་བ་ལས༔ ལག་ལེན་སྙིང་གི་བྱང་བུ་འདི༔ སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་བཅས་དང་༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུའི་དོན༔ ཟབ་རྒྱ་དབྱེ་ཞིང་གསང་རྒྱ་བསྡམས༔ དེ་ཕྱིར་བརྩོན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔ མཐའ་བཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདི་ཡིས་འདུ༔ ཕས་རྒོལ་དྲེགས་པ་འདི་ཡིས་འཇོམས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་འདིས་འཕེལ་བྱེད༔ དཔེ་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་༔ མི་དང་མི་མིན་ཚོགས་པ་དང་༔ འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་ལས་འགྲུབ་ན༔ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་བས་སྣོད་ལྡན་རིགས་ཀྱི་སྲས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད༔ དཔེ་རྒྱུད་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཟབ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྲིས༔ གཅིག་ནི་ལ་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་སྦོས༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྤྲུལ་པས་རྙེད༔ གཅིག་ནི་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྦོས༔ བདུད་འཇོམས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དང་འཕྲད༔ གཅིག་ནི་རོང་གི་བྲག་དམར་པོ༔ ཟླ་གམ་འདྲ་བའི་ཕུག་པའི་སྒོ༔ དགུན་ཡང་མེ་ཏོག་འཆར་བ་ཡི༔ མི་འགྱུར་དབང་གི་གནས་སུ་སྦོས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་དང་༔ འཕྲད་ཅིང་གསང་བས་སྤྱད་པ་ཡིས༔ རང་དང་གཞན་དོན་ཅི་རིགས་བྱེད༔ དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་སླར་སྣང་འགྱུར༔ པདྨ་བདག་གི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཆོས་རྒྱལ་རྗེ་འབངས་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས༔ ཤེས་རབ་བློ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཅན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་ཨྠིྀ༔
  • Treasure colophon Page 53: 'di lta bu yi zab mo'i lam:__chos sku kun bzang snang mtha' yas:__dus bzhi mnyam nyid khyab gdal ngang :__longs sku dbang chen he ru kar:__dgongs pa gcig tu byin brlabs nas:__pad+ma khrag 'thung dgyes pa'i sgras:__rig 'dzin rdo rje chos rab la:__bka' stsal gsang ba'i tan+t+rar bsdus:__las kyi dbang chen DA kir gtad:__de yis pad+ma bdag nyid la:__zab gsang mtha' yas mdzod chen stsal:__sngon chad rlung phyogs tsam du yang :__ma bsgrags gzungs su 'chang ba las:__lag len snying gi byang bu 'di:__sprul pa'i rgyal blon 'bangs bcas dang :__ma 'ongs skal ldan skyes bu'i don:__zab rgya dbye zhing gsang rgya bsdams:__de phyir brtson pas nyams blangs na:__mtha' bzhi'i legs tshogs 'di yis 'du:__phas rgol dregs pa 'di yis 'joms:__snod bcud 'byor pa 'dis 'phel byed:__dpe tsam bzhugs pa'i phyogs su yang :__mi dang mi min tshogs pa dang :__'dod don ji bzhin las 'grub na:__tshul bzhin bsgrubs na smos ci dgos:__de bas snod ldan rigs kyi sras:__mchog thun dngos grub dpal la spyod:__dpe rgyud ma 'ongs gdul bya'i phyir:__zab rgyas snying po'i tshul du bris:__gcig ni la stod phyogs su sbos:__mnga' bdag yab sras sprul pas rnyed:__gcig ni mon gyi phyogs su sbos:__bdud 'joms skye ba nyid dang 'phrad:__gcig ni rong gi brag dmar po:__zla gam 'dra ba'i phug pa'i sgo:__dgun yang me tog 'char ba yi:__mi 'gyur dbang gi gnas su sbos:__lo tsA chen po'i skye mtha' dang :__'phrad cing gsang bas spyad pa yis:__rang dang gzhan don ci rigs byed:__dus kyi mthar yang slar snang 'gyur:__pad+ma bdag gi byin rlabs dang :__chos rgyal rje 'bangs thugs bskyed mthus:__shes rab blo ldan snying rje can:__thugs kyi sras dang 'phrad nas kyang :__bstan dang 'gro la phan par shog:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya i+thi+-i:
[edit]
༄༅༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨུ་པ་དེ་ཤ༔ བོད་སྐད་དུ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་མན་ངག༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དབང་སྡུད་ལས་ཀྱི་རྟོག་པ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་གདམས་པ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ནི༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཞེས་བྱ་བ་ཛམྦུ་གླིང་ན་ཆེ་བའི་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དེ་ཉིད་བོད་ཡུལ་བྲག་དམར་ཟན་ཡངས་ཀྱི་གཙུགས་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རཱ་གའི་ཟ་མ་ཏོག་ནོར་སྣས་གང་བ་མཎྜལ་དུ་ཕུལ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མན་ངག་སྔར་མ་གྲགས་པ་རྣོ་མྱུར་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་ཞུས་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དགྱེས་བཞིན་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ༔ རྗེ་གཅིག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་༔ དགེ་སློང་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་༔ སྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་དང་༔ ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་དང་༔ གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོག་པ་ལས་ཉེ་བར་ཕྱུངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་གནང་བར་མཛད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལ་ཕྱི་ལྷ་མང་དུ་བསྒྲུབ་པ༔ ནང་ལྷ་དགུར་སྒྲུབ་པ༔ གསང་བ་ལྷ་ལྔར་སྒྲུབ་པ༔ ཡང་གསང་དཔའ་མོ་གཅིག་པ་དང་ཁྲོ་མོར་བསྒྲུབ་པ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས༔ འདིར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་གསང་བ་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་ལྔར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བསྟན་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་ལྔ་སྟེ་བསྙེན་པ་དང་༔ སྒྲུབ་པ་དང་༔ ལས་སྦྱོར་དང་༔ ལས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་༔ རྗེས་སུ་གནང་བའོ༔ དང་པོ་བསྙེན་པ་ལའང་ལྔ་སྟེ༔ བསྙེན་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང་༔ བསྙེན་པའི་རྟེན་དང་༔ བསྙེན་པའི་ཐབས་དང་༔ བསྙེན་པ་མ་ཐེམས་པའི་སྐྱོན་དང་༔ ཐེམས་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ༔ དང་པོ་བསྙེན་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཉེ་བའི་ཕྱིར་ན་བསྙེན་པ་སྟེ༔ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ལ་བསྙེན་བསྲིང་བའི་རྟོག་པ་མི་མངའ་ཡང་༔ སྒྲུབ་པ་པོའི་རྟོག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་རིག་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བས་ལྷ་སྔགས་ལ་ཞེན་པ་སྐྱོ༔ དེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷའི་ཐུགས་རྗེ་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་འབྲེལ་ཉེ་བར་འགྱུར་བས་ན་བསྙེན་པ་ཞེས་བྱའོ༔ གཉིས་པ་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དུ་བྲིས་སྐུ་འབྲི་བར་བྱ་སྟེ༔ སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ཉིད་དམ་ལྷ་བཟོ་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པས༔ སྨད་འཚོང་མའི་འདོམས་དཀྲིས་སམ་དེའི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་རས་ལ་གཞོན་ནུ་མའི་རྡུལ་གྱིས་བྱུགས་ཏེ༔ ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་སྐུ་ཕྱག་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྔམས་ཤིང་མཚར་ལ་ཡིད་འཛིན་པ་ཞིག་བྲིའོ༔ བྲི་བའི་རྫས་ནི༔ གུར་གུམ༔ གི་ཝཾ༔ རང་བྱུང་གི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག༔ རྡོ་ཁབ་ལེན༔ པདྨ་རཱ་ག༔ རྒྱ་སྐྱེགས་དང་མཚལ་བསྲེས་པའི་སྣག་ཚས་བྱའོ༔ བྲིས་ཟིན་པ་ན་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་གདགས༔ རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་མངའ་དབུལ༔ གཞན་ལ་མི་བསྟན་ནོ༔ གསུམ་པ་བསྙེན་པའི་ཐབས་ལ་གསུམ་སྟེ༔ སྔོན་འགྲོ༔ དངོས་གཞི༔ རྗེས་སོ༔ དང་པོ་ནི༔ སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་མེ་ཏོག་གི་ལྗོངས༔ ཆུ་བོ་དབང་གི་ཕྱོགས་ནས་འབབ་པ༔ ས་གཞི་དམར་ཞིང་སྣུམ་བག་ཆགས་པ་སོགས་ཉམས་དགའ་བའི་དབེན་གནས་སུ་ཤིན་ཏུ་གསང་བས་མཚམས་དམ་པར་བཅད༔ བྲིས་སྐུ་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ རང་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཁོད༔ གོས་དང་རྒྱན་དམར་པོས་བརྒྱན༔ མྱོས་བྱེད་ཀྱིས་ཁ་དག་པར་བྱས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་དབང་གི་ལྷ་མོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཆགས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་༔ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མངོན་དུ་བྱ༔ བགེགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་ཞིང་མཚམས་བཅད༔ མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་པ་གསལ་ཞིང་ཡངས་ལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་ཟུར་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ༔ དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ལ་སེམས་ཡུན་རིང་དུ་བཟུང་༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭང་བཅུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་པདྨ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ༔ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལྟར་གསལ་ཞིང་ཉི་མ་བྱེ་བའི་མདངས་འོད་འཚེར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་གཡོན་དུ་གཟིགས་ཤིང་དབུ་སྐྲ་སྣུམ་འབོལ་ལི་ཁྲིའི་མདོག་ཅན་གྱེན་དུ་བརྫེས་པའི་ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སིལ་བུར་གྲོལ་བ༔ བིནྡྷཱུ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་གིས་ཐོད་བཅིངས་ཤིང་ནོར་བུ་དམར་པོའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱིས་བརྗིད་པ༔ ཞལ་བཞད་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་མོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ༔ ནུ་མ་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་འཇོ་སྒེག་འཆང་བ༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་སྙན་གྱི་དྲུང་དུ་འགེངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་པ༔ གཡས་འོག་མས་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་བའི་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོ་བ༔ གཡོན་འོག་མས་ཀཱ་པ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་བ་སྟ་ཟུར་གཡོན་དུ་འཆང་བས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་འཕྲོག་པ༔ མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པ༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པའི་སོར་མོ་གཡོན་པའི་བརླ་ལ་གཏད་ཅིང་༔ གཡོན་བརྐྱངས་པས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བམ་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་སྙིང་ག་ནས་བརྫིས་ཤིང་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ་པ༔ པད་འདབ་བཞིའི་ཤར་དུ་ཧ་ལས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ༔ ལྷོར་རི་ལས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་ཏུ་ནི་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ༔ བྱང་དུ་ས་ལས་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་དམར་མདངས་རབ་ཏུ་འཚེར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མ༔ གཡས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་མས་སྤྲས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕྱར་ཞིང་༔ གཡོན་ཞགས་པ་འཆང་བ༔ རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོ་དང་མཚུངས་ཤིང་ཞབས་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མི་རོའི་སྙིང་གར་བརྫིས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞེངས་པའི་སྐུར་བསམས་ལ་ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་འཇོག་གོ༔ དེ་ལ་སེམས་ཟིན་པ་ན་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་གའི་འོད་ཟེར་སྤྲོས་བསྡུས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱདྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཞེས་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ་བརླབ་བོ༔ དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཱཾ༔ ཨེ་ཨཱའ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་དྲག་ཏུ་བཟླ༔ པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་འཆིང་ཞིང་རྡོ་རྗེ་སེ་གོལ་དང་ཐལ་མོའི་སྦྱོར་བས་སྤྱན་དྲངས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་རྒྱུད་ལས༔ མིང་མེད་ནང་བཅུག་མཐེ་བོས་མནན༔ གུང་མོ་བསྒྲེངས་པར་མཛུབ་མོ་སྦྱར༔ སྲིན་ལག་རང་སར་བརྐྱངས་པ་ནི༔ ཨུཏྤལ་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གོ༔ ཞེས་སོ༔ དེ་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསུ་ར་ཏཱ་སྟྭཾ་ཨ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཆུ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་གཙོ་མོ་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་དབུ་གཙུག་ནས་དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དང་༔ འཁོར་རྣམས་ལ་གཙོ་མོ་ཉིད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ༔ རྟ་གདོང་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་འཆིང་ཞིང་༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱི་པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ་བའམ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་སྟེ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སེམས་བཟུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ དེ་ནི་ལྷ་བསྒོམ་པས་བསྙེན་པའོ༔ དེ་ནས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ རང་གི་སྙིང་གར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་ཚོན་གང་བ་དང་༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལ་སེམས་གཏད་དེ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ སྔགས་ཕྲེང་གསལ་ལེགས་པར་ཐེབས་པ་ན༔ དེ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ ལྟེ་བའི་པདྨོ་ནས་ཞུགས༔ བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར༔ པདྨ་དམར་པོའམ༔ ཙནྡན་དམར་པོའམ༔ བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་མིང་མེད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བགྲང་བས་གྲངས་བཟུང་སྟེ་ཐུན་རེར་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བར་བཟླའོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཐུན་བཞི་སོགས་སུ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་བཟླས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་ཉེ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་སྔགས་བཟླས་པས་བསྙེན་པའོ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ནི༔ ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཟངས་གཞོང་དུ་གཏོར་མ་དམར་པོ་བ་ལང་གི་ཤ་དང་རྒུན་འབྲུ་དང་བུར་སྦྲང་ལ་དུ་ལ་ཕུག་ཁུར་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ་མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བས་བྲན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བདུད་རྩིར་བལྟས་ལ༔ གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་ལྗགས་པདྨའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་དྭངས་བཅུད་དྲངས་པས་མཉེས་པར་བསམ་ཤིང་༔ སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱི་བ་ཐཱ་གྲྀཧྣཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྣཱ་པ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ༔ ཞེས་ལན་མང་དུ་ཕུལ་བའི་མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ ཧྲིཿ བདེ་ཆེན་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ མཆོད་གཏོར་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དབང་དུ་སྡུས༔ སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་ཟིལ་གྱིས་ནོན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དགུག༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ་ནས་ཡེ་ཤེས་བརྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ༔ མེ་ཏོག་དམར་པོ་ལ་དབང་གི་རྫས་བསྲེས་ཤིང་དྲི་བཟང་དམར་སེར་གྱིས་བརླན་པའི་ཚོམ་བུ་ཟངས་སམ་ཙནྡན་དམར་པོའི་མཎྜ་ལར་དགོད་དེ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་འབུལ་ཞིང་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་བོ༔ དེ་ནི་མཆོད་པས་བསྙེན་པའོ༔ ཐུན་བསྡུ་བ་ན༔ རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་ཞུ་སྟེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ དེའང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སླར་ཡང་རང་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུར་ལྡངས་ལ༔ གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་བསམ༔ པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་སྔགས་བརྗོད་པས་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་མོས༔ དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ༔ བཞི་པ་བསྙེན་པ་མ་ཐེམས་པའི་སྐྱོན་ནི༔ ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བསྙེན་པ་མ་ཐེམས་ན་ལྷ་དང་ཉེ་བར་མི་འགྱུར༔ ལྷ་དང་ཉེ་བར་མ་གྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་ཅིང་༔ འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་གནས་མེད་དོ༔ ལྔ་པ་ཐེམས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ༔ བསྙེན་པས་ལྷའི་ཐུགས་ཉེ་བར་གྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་སྐུལ་བ་ལ་དཀའ་བ་མེད་ཅིང་༔ དེས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལའང་ལྔ་ལས༔ དང་པོ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ དབང་དུ་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པའོ༔ ཞེས་པས་ལྷའི་ཐུགས་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ན༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལ་བསྐུལ་བས་ལས་ལ་ངོ་མཐོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པས་ན་ལྷ་དབང་དུ་བྱ་བའི་སྒྲུབ་པའོ༔ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ སྨད་འཚོང་མས་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་མལ་འོག་གི་ས་དང་༔ གཞོན་ནུ་མའི་རྡུལ་དང་༔ དབང་གི་ཕྱོགས་ནས་ས་སྣུམ་ཞིང་དམར་བ་བླངས་ཏེ་སྟེགས་བུ་དམར་ཟླུམ་མདའ་གང་ངོས་སྙོམས་པ་བརྩིགས་ཏེ༔ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དང་སིནྡྷུ་རས་སྐྱང་ནུལ་བྱ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་འབྲི་བའམ་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པར་བཀོད་པའི་སྟེང་ཁྲིའུའི་ཁར༔ ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དབང་གི་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུས་བཀང་བའི་ནང་དུ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་དང་བྲིས་སྐུ་གཞུག༔ སྟེང་ནས་དར་དམར་པོའི་ལྡིང་གུར་ཕུབ༔ མདུན་ཏུ་མཆོད་གཏོར་དང་༔ ཟངས་གཞོང་ངམ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་སྦྲང་རྩི་དང་ཞུན་མར་དང་ཤ་ཁ་ར་རྣམས་ཁ་དོག་དམར་པོར་བསྒྱུར་བས་བསྐོར་བའི་ནང་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞུག་གོ༔ དེ་ལ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ནི༔ སྨད་འཚོང་མའི་འདོམས་དཀྲིས་གཞོན་ནུ་མའི་དང་པོའི་རྡུལ་གྱིས་བྱུགས་པར་མུ་ཁྱུད་བདུན་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་གཙོ་མོའི་སྐུ༔ དེའི་གོང་རས་མུ་ཁྱུད་དང་པོ་ལ་བསྙེན་པའི་སྔགས༔ མུ་ཁྱུད་གཉིས་པ་ལ་འདབ་མ་བཞིར་བཅད་པར་མདུན་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས༔ ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ རི་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ནི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ས་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ ཞེས་རེ་རེའི་མཐར༔ སརྦ་ལོ་ཀ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་སྦྲེལ་ལ་བྲི༔ མཆན་རྣམས་སུ༔ སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ ཞེས་དགོད༔ མུ་ཁྱུད་གསུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་དང་འདོད་གསོལ༔ བཞི་པར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཤིས་བརྗོད༔ ལྔ་པར་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྲེང་བ༔ དྲུག་པར་རྡོ་ར༔ བདུན་པར་མེ་རི་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་པ་བྲིའོ༔ དེ་ལ་དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས་ཤིང་རབ་ཏུ་གནས་ལ་ཟ་འོག་དམར་པོས་དྲིལ༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི༔ གཞི་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿའི་མཐར་བསྙེན་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ་རཏྣ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ གཉིས་པར་རིགས་བཞིའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་གོང་གི་སྔགས་ཤམ་གྱིས་བསྐོར༔ གསུམ་པར་སྒྲུབ་སྔགས་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཐར་ཤམ་བུ་དང་འདོད་གསོལ་སྤེལ༔ བཞི་པར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ༔ ལྔ་པར་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པས་བསྐོར༔ དབང་དང་དཔལ་ཅན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བྱུག༔ རབ་ཏུ་གནས་ལ་དར་སེར་པོས་དྲིལ་ལོ༔ དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ནི༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས༔ ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་གཙང་མའི་ཁམས་དང་པོ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག༔ ཁབ་ལེན་གྱི་རྡོ༔ ཅོང་ཞི་དང་བྲག་ཞུན༔ ཅུ་གང་དང་སིདྷཱུ་ར༔ ཙནྡན་དཀར་དམར༔ ག་བུར་དང་གུར་གུམ༔ ལན་ཚྭ་དམར་པོ༔ བྲི་དང་ཤིང་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་དང་ཤིང་ཏོག་དང་དར་ཟབ་དམར་པོའི་རིགས་གང་རྙེད༔ ཤུ་དག༔ གི་ཝང་༔ སྤོས་དཀར༔ སྤང་སྤོས༔ དབང་ལག༔ སྦྲང་རྩི༔ ཡུངས་ཀར་རྣམས་ཆང་གིས་སྦྲུས་ཏེ་རིལ་བུ་སྲན་འཕོས་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ ཁ་དོག་དམར་འོད་ཆགས་པར་བྱས༔ བགེགས་དང་དྲི་མ་སྦྱངས་ཏེ་རབ་ཏུ་གནས་ལ་ཐོད་པར་བླུག་གོ༔ གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ༔ སྔོན་འགྲོ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ཏེ༔ དངོས་གཞིར་ཐོག་མར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ལ་བསྙེན་པའི་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་དང་མཆོད་བསྟཽད་བྱ༔ དེ་ནས་མདུན་གྱི་རྟེན་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པའི་རྗེས་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ དབང་གི་ཕོ་བྲང་འོད་འབར་དབུས༔ ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དམ་ཚིག་པར༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དགྱེས་བཞུགས་ནས༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་ཤིང་གདུང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ལྷ་མིའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ༔ བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རྩ་ཁམས་བདེ་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ འཁོར་འདས་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ དུང་ཆེན་སྣོད་དུ་དམར་ཆེན་བསྐྱིལ༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་གཏོར་མའི་ཚོགས་སུ་སྦྱར༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ མི་ཟད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཡུམ༔ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ རབ་དམར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཐིག་ལེའི་ཞལ་གཅིག་ཚད་མེད་ཕྱག༔ ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུས་འཁོར་འདས་སྲོག༔ དྭང་མའི་ཐིག་ལེར་འདྲེན་ལ་བསྟོད༔ ཅང་ཏེའུ་སྒྲ་ཡིས་ཁམས་གསུམ་གཡོ༔ ཐོད་ཁྲག་སྲིད་གསུམ་སྙིང་རྩ་སྒུལ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་ལ་བསྟོད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་རྒྱན་དུ་རྫོགས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས༔ དགའ་བཞི་བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་གཟུགས༔ དྲན་པས་འདོད་དོན་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད༔ བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་སྐུལ་བ་ནི༔ ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་གཞན་དབང་གིས༔ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བཟོད་པར་བཞེས༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་འཛད་མེད་དབྱིག༔ ནུས་པ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་རྩལ༔ མོས་པ་རྣམ་བཞིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ༔ དབང་བསྒྱུར་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་དྭངས་མའི་སྲོག༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་མཉམ་སྦྱར་བས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཧྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་མོས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་ཡིད་མྀག་རླུང་གསུམ་མི་གཡོ་བར་གཏོད༔ དེ་ནི་ལྷ་བསྒོམས་པས་སྒྲུབ་པའོ༔ དེ་ནས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི༔ རང་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲཻང་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་འོད་ཟེར་འབར་བ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ལྷག་པར་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བརྟན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་བདག་མདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་ཐིམ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མི་ཚིག་དང་མ་འདྲེས་པར་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་བཟླས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་སྔགས་བཟླས་པས་སྒྲུབ་པའོ༔ རྗེས་ནི༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་དང་༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའང་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་ལ་ནོངས་བཤགས་དང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ བདག་ཉིད་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་བ་སོགས་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ན་བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་སྤྱིར་གསུམ་སྟེ༔ གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་རོ༔ དུས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའོ༔ མཚན་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ནི་རྟགས་མཐོང་བ་སྟེ༔ ངེས་པར་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་བཟུང་ངོ་༔ དེའང་རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་ཞལ་མཐོང་བ༔ སྔགས་ཐོས་པ༔ ཕྱག་མཚན་དང་གཏེར་རྙེད་པ༔ འོད་དམར་པོ་འཁྱུགས་པ༔ སྒྲ་སྙན་པོ་ཐོས་པ༔ དྲི་ཞིམ་པོ་འཐུལ་བ༔ སྒྲུབ་རྫས་འཕེལ་བ༔ ཟས་ནོར་གོས་དང་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་རིགས་བཟང་གློ་བུར་དུ་འདུ་བ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕེབས་པ༔ རྨི་ལམ་དུ་ཉི་ཟླ་ཞོན་པ༔ གླིང་བཞི་བསྐོར་བ༔ རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀྱིས་འཐུང་བ་སོགས་བྱུང་ན་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ་སྟེ༔ མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཆོད༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཞིང་སྔགས་མང་དུ་བཟླས་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བྱུང་༔ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་བནྡྷའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་བསམས་ལ་གནས་གསུམ་དུ་བླང་༔ ཐོད་རྫས་བཅུད་ལེན་གྱི་མར་དང་སྦྱར་ཏེ་ཡུན་དུ་བསྟེན༔ ཙཀྲ་འབྲལ་མེད་དུ་འཆང་བས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ནུས་པ་མཆོག་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་བརྟན་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ནི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཐབས་སོ༔ མདུན་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ་ཞིང་སྦས་ཏེ་འཆང་ངོ་༔ བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཐེམས་པའི་སྐྱོན་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་འཁྲུལ་མི་ནུས་ཤིང་༔ ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ལས་རིང་དུ་འགྱུར་རོ༔ ལྔ་པ་ཐེམས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་བྱིན་རླབས་རང་དབང་མེད་པར་ཞུགས་ཤིང་༔ ལས་བརྩམས་པས་རང་གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ལྔ་སྟེ༔ དང་པོ་ལས་སྦྱོར་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལས་སྦྱོར་སྟེ༔ ཞེས་པས་བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་བཏིང་བ་ཉིད༔ སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ གཉིས་པ་ལས་སྦྱོར་གྱི་རྟེན་བཅའ་བ་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ༔ བསྒྲུབ་བྱ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དབང་དུ་བསྡུ་ན༔ མདུན་དཀྱིལ་གྱི་འོག་ཏུ་ལས་ཁུང་དམར་པོ་ཟླ་གམ་བྲུ༔ དེའི་ནང་དུ་གང་དབང་དུ་བྱ་བའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཟག་རྫས་ལས་རཱུ་པ་དངོས་དང་འདྲ་བར་བཅོས༔ སྙིང་གར་པདྨ་དམར་པོ་ཆུང་ངུའི་ལྟེ་བར་སྲོག་གི་དྭངས་མའི་མཚོན་བྱེད་ཧྲཱིཿ འདབ་བརྒྱད་ལ་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚོན་རྟེན་ནྲྀ་ཡིག༔ གོང་རས་ལ་དམིགས་བྱའི་མིང་རུས་སོགས་གསལ་བར་བྲིས་པའི་མཐར༔ ནྲྀ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ་ཛཿཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོ༔ མུ་ཁྱུད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་སྦྲེལ་བས་མནན༔ རིལ་བུ་དང་ཟག་རྫས་བསྲེས་པས་བྱུགས་པ་གཞུག༔ དེའི་སྙིང་གའམ་སྐྱེ་གནས་སུ་ཟངས་ཁབ་སོར་བཞི་པ་པདྨ་རཀྟས་ངར་བཏགས་པ་བཙུགས་པའི་མིག་ནས་གཞོན་ནུུ་མས་བཀལ་བའི་སྲད་བུ་དམར་པོ་དྲངས་ཏེ་མདུན་རྟེན་གྱི་སྐུའི་ཕྱག་གི་མདེའུའི་ཐད་དུ་གདགས༔ མདུན་རྟེན་སྲོག་འཁོར་རང་གི་ལུས་ལ་བཅང་ངོ་༔ གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལ་མདུན་རྟེན་གྱིས་ལས་ལ་སྦྱར་བ༔ སྦྱིན་སྲེག་གིས་ལས་ལ་སྦྱར་བ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ༔ དང་པོ་ནི༔ བདག་མདུན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ མདུན་གྱི་ལས་ཁུང་དམར་པོ་ཟླ་གམ་འབར་ཞིང་ཆགས་པའི་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་འཁྲིགས་པའི་དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་འདར་ཞིང་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བལྟས་ལ༔ མ་ད་ནའི་ཕུད་རྒོད་དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱིས་བྲན་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཕུལ༔ དབང་གི་བདུག་རྫས་བཏུལ༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ༔ ཧྲཱིཿ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་འོད་དམར་པོ༔ མཁའ་ཁྱབ་འབར་ཞིང་ཆགས་པ་ཡི༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དབང་མཛད་པདྨ་རིག་བྱེད་རྩལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་ལས་ལ་བསྐུལ་ལགས་ཀྱི༔ མ་ཉམས་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་༔ དབང་གི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ འབར་ཞིང་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་ཡིས༔ དམིགས་བྱའི་སྙིང་ནས་དབང་མེད་དྲོངས༔ ཞགས་པས་ཆིངས་ཤིག་སྒྲོག་གིས་སྡོམས༔ རཀྟ་འབར་བས་མྱོས་སུ་ཆུག༔ སྔགས་ཀྱི་ཅང་ཏེའུ་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ རླུང་དམར་འཁྲུགས་པའི་དྲ་བར་ཆུག༔ སྐད་ཅིག་བར་སྣང་གློག་འཁྱུགས་བཞིན༔ སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་ཁུག༔ དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཆེ་གེ་མོའི་ཙིཏྟ་རྃ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཡྃ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ༔ བྃ་ཨ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ༔ ཧྲཱིཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་༔ དར་དམར་པོས་གཡབ་གཡུག་འདོར༔ སླར་ཡང་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པས་ཀྱང་བཀུག་ནས་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པས་གོང་གི་དགུག་སྔགས་ཁོ་ན་ཐུན་དུ་བཅད་ལ་བཟླས་པས་ཁུག་པའི་རྟགས་མཐོང་བར་བྱའོ༔ དེ་ནས་ལས་སྦྱོར་དངོས་ནི༔ རཱུ་པ་དམིགས་བྱ་དངོས་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་འདུན་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་རང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མིག་རྗེས་ཆགས་ཟིམ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་འཁོད་པའི་སྙིང་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་དྭང་མ་ནྲྀ་ཡིག་གི་ཁོག་པར་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཨཱ་ལི་འབྲུ་གཉིས་རེ་བཅས་འདར་ཞིང་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ༔ ཐུགས་ཀའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་དམར་སེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་སྐུའི་ནང་ཁེངས༔ སྤྱན་གསུམ་རྗེས་ཆགས་སུ་གཟིགས་པའི་ལམ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཨོཾ་ཡིག་དམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པར་སྤྲོས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་མིག་གཉིས་སུ་ཞུགས་པས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཆགས་པའི་ཀུན་རྟོག་རབ་ཏུ་གཡོས་ཏེ་བདག་ཉིད་མཐོང་བའམ་བདག་གིས་ཡུལ་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པར་བསམ༔ དེ་བཞིན་སྙན་གཉིས་ལས་ཤཾ་ཡིག་དམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་སྤྲོས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཞུགས་པས་བདག་གི་སྐད་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ ཤངས་བུག་གཉིས་ལས་གྃ་དམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་སྤྲོས༔ སྣ་བུག་གཉིས་ནས་ཞུགས་པས་བདག་གི་དྲི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ ལྗགས་ལས་རྃ་ཡིག་དམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་སྤྲོས༔ ལྕེའི་འདོམས་རྩར་ཞུགས་པས་བདག་གིས་བྱིན་པའི་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་རོ་མྱང་བ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ དཔྲལ་བ་ནས་བྃ་ཡིག་དམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་སྤྲོས༔ དཔྲལ་བར་ཞུགས་པས་བདག་གིས་ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ ཐུགས་ནས་ཧྃ་ཡིག་དམར་པོ་སྤྲོས༔ བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་གར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་ཡིད་དབང་མེད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་འདུན་ཅིང་ཆགས་པའི་ཀུན་རྟོག་དྲག་ཏུ་གཡོས༔ བདག་གིས་ཀྱང་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པར་བསམས་ལ༔ སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཆེ་གེ་མོ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཧྲཱྀ་དཱ་ཡ་ཧྲཱི་དཱ་ཡ༔ ཨཱ་ཀཱརྵཱཡ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ༔ བྷནྡྷཱ་ཡ་བྷནྡྷ་ཡ༔ བཱ་ཤཾ་མ་ནཱ་ཡ་བཱ་ཤཾ་མ་ནཱ་ཡ༔ སཉྫཱ་ཡ་སཉྫཱ་ཡ༔ མ་ད་ནཱ་ཡ་མ་དཱ་ནཱ་ཡ༔ སརྦ་ཀརྨ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བཟླའོ༔ དེ་ནི་དབང་སྡུད་ཀྱི་གཞི་བཅའ་བའི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་རྗེས་ཆགས་འབར་ཞིང་རྣོ་བའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་སྤྱི་བོ་ནས་གཡོན་སྐོར་གྱིས་སྙན་གཡས་པ་ནས་ཕར་སོང་༔ ཕྱག་གི་མདའི་ལྟོངས་ནས་བརྒྱུད༔ མདེའུའི་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ནང་ནས་ཐོན༔ བསྒྲུབ་བྱའི་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས༔ མགོ་བོའི་ནང་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ་དབུས་ཀྱི་ཧྃ་ལ་རེག་པས་བདེ་ཕྲིལ་གྱིས་སོང་༔ དེ་ལས་ཁམས་འཛག་པ་དང་འོད་ཟེར་ལྷན་ཅིག་སྙིང་གའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཐིམ་པས་ཆགས་པའི་བདེ་བ་བཟོད་མེད་དུ་འབར༔ འོད་ཟེར་ཚུར་ལྡོག་པ་དང་ཚོགས་བརྒྱད་དྭང་མ་དང་བཅས་པའི་རྟེན་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་པ་ལྟར་བླངས་ཏེ་འོད་ཟེར་ཁམས་དང་བཅས་པ་མགོའི་ནང་ནས་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཏེ་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་བརྒྱུད༔ རང་ཉིད་ལྷ་མོར་གསལ་བའི་ཕྱག་གི་མདེའུའི་རྩེ་མོ་ནས་བརྒྱུད༔ ལྟོངས་ནས་ཐོན་པ་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་བརྒྱུད༔ མགོ་བོའི་ནང་གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རྟོག་པ་དྭང་མ་དང་བཅས་པ་རང་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་པར་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར་མོས་ལ་སྔགས་བཟླ༔ དེ་ནི་དབང་གི་ལས་སྦྱོར་དངོས་གཞིའོ༔ མཐར་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་ལྕགས་ཀྱུ་རླུང་གི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་གཡོ་བ་འཕྲོས༔ མདུན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་གའམ་སྐྱེ་གནས་སུ་ཐལ་གྱིས་ཞུགས༔ སྙིང་ག་དང་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་རྩ་འཁོར་དྲག་ཏུ་དཀྲུགས་པས་འདུན་ཅིང་ཆགས་པ་བཟོད་མེད་དུ་འབར་བས་ལུས་དམར་ལམ་གྱིས་སོང་༔ རླུང་དམར་གྱི་དྲྭ་བར་བསྟུམས་ནས་གློག་འཁྱུགས་པ་ལྟར་དྲངས༔ རང་གི་གསང་བ་ནས་ཞུགས༔ རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མེས་ཞུ་ནས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་འདུས་ཤིང་མི་ཕྱེད་པར་བསམས་ལ་སྔགས་བཟླའོ༔ དེ་ནི་དབང་གིས་ལས་གྲུབ་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའོ༔ སླར་ཡང་བདག་མདུན་བསྒྲུབ་བྱ་སོགས་སྔར་བཞིན་གསལ་བས་དམིགས་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཐུན་བཞིར་བཅད་དེ་ཞག་བདུན་སོགས་དབང་དུ་འདུས་ངེས་པའི་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་བསྒྲུབ་བོ༔ དེ་ནི་མདུན་རྟེན་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ གཉིས་པ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ དབང་གི་ཐབ་དང་བུད་ཤིང་༔ བསྲེག་རྫས་མར་ཁུ་ཡམ་ཤིང་༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་མཆོད་གཏོར་དང་བཅས་པ་བཤམས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྨད་འཚོང་མའི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་མེ་སྦར་ཞིང་༔ འབར་བའི་དབུས་སུ་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་བསྐྱེད་པ་ནས་བསྟོད་ཅིང་བཤགས་གསོལ་གྱི་བར་བྱ༔ བྱོན་སྐྱེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཡམ་ཤིང་མར་ཁུ་དང་༔ ཁྱད་པར་དབང་གི་རྫས་གཙོ་བོར་འབུལ༔ སྔགས་ནི༔ སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཝཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་སོ༔ མཐར་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་འབུལ་བྱ༔ བྱོན་སྐྱེམས་དང་གོས་ཟུང་དམར་པོ་འབུལ༔ འདོད་དོན་གསོལ༔ ལས་འབྱངས་ན་མདུན་གྱི་རཱུ་པ་ལ་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་བསྟིམ་དངོས་སུ་གསལ་བ་མེ་འོད་དུ་ཞུ་ལ་ཁད་དུ་བསྲོ་ཞིང་༔ རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་གདུངས་བས་དམར་ལམ་གྱིས་སོང་སྟེ་རང་དབང་མེད་པར་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམ༔ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་བསྟིམས་པས་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་ཐལ་བ་དམིགས་བྱ་ལ་གཏོར་བའམ༔ ཕྱོགས་དེར་འབབས་པའི་ཆུའམ་རླུང་ལ་བསྐུར་རོ༔ དེས་ནི་ལས་མྱུར་དུ་ཚར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ༔ གསུམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི༔ མདུན་རྟེན་ལ་མ་ལྟོས་པར༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནས་དམིགས་བྱ་གསལ་བ༔ འགུགས་པ༔ དབང་སྡུད་ཀྱི་གཞི་བཅའ་བ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་རྣམས་གསལ་ཞིང་དྲག་ལ་ཡུན་རིང་བར་བསྒོམ་ཞིང་སྔགས་བཟླས་པས་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཚེགས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་རིལ་བུའི་རྫས་དྲི་དང་སྦྱར་ཏེ་བདུག༔ མ་ད་ན་དབང་གི་རྫས་དང་བཅས་པའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱ་བའང་རྣོ་ལ་ངར་གྱིས་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ༔ དེ་རྣམས་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་གཅིག་ལ་ཐོག་མར་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཚུལ་གྱིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ ལས་ངེས་པར་གྲུབ་ནས་ཙཀྲ་འོ་མས་བཀྲུ༔ རཱུ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བྱུགས་པའམ་ཁ་ཟས་དང་སྦྱར་ཏེ་སྦྱིན་པ་སོགས་ལས་འགྲོལ་བའི་ཆོ་ག་འང་བྱའོ༔ སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་རྣམས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རླུང་དམར་ལྟར་འཚུབས་ཤིང་འཁྱིལ་པས་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་མིའི་འགྲོ་བ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ག་དང་སྐྱེ་གནས་ནས་ཞུགས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཁྱབ༔ ཆགས་བསྐྱེད་ཡིད་བསྒྱུར་དབང་དུ་འདུས༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་སྨན་དང་ནགས་ཚལ༔ འབྱུང་བ་བཞི༔ རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་སོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་བཅུད་དང་དྭང་མ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་འུབས་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་རང་སྲོག་ས་བོན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པར་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཆེ་གེ་མོའི་གནས་སུ་སརྦ་ལོ་ཀ་སྤེལ་བ་བཟླ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་སྣང་སྲིད་འདུ་བ༔ འོད་དམར་འཁྱུགས་པ༔ རྙེད་པ་ཆེན་པོ་གློ་བུར་དུ་འབྱུང་བ༔ གཟི་བརྗིད་དང་བརྟུལ་ཞུགས་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་རྩོལ་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་རྟགས་མཐོང་བའི་བར་དུ་བརྩོན་པས་དབང་གི་ལས་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གཞན་ཡང་དབང་གི་ལས་སྦྱོར་ཕྲན་ཚེགས་གློ་བུར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི༔ རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་མིག་རྩི་ལ་བཏབ་སྟེ་མིག་ལ་བྱུག༔ སིནྡྷཱུ་ར་ལ་བཏབ་སྟེ་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས་ན་གང་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ རྔ་དང་༔ དུང་དང་༔ ཆ་ལང་ལ་བཏབ་སྟེ་དཀྲོལ་བས་ཐོས་ཚད་དབང་དུ་བྱེད་དོ༔ རིལ་བུ་དང་དྲིའི་རྫས་སྦྱར་བ་ལ་བཏབ་སྟེ་བདུགས་ན་ཚོར་ཚད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར་རོ༔ བུར་རམ་དང་༔ སྦྲང་རྩི་དང་༔ ཤ་ཁ་ར་དང་༔ རྒུན་འབྲུམ་སོགས་མངར་སྐྱུར་སྣུམ་པའི་བཟའ་བ་དང་༔ ཁྱད་པར་མ་ད་ན་ལ་རང་གི་ཁམས་དང་རིལ་བུའི་རྫས་སྦྱར་ཏེ་སྔགས་བཏབ་པ་གང་གི་ཁོང་དུ་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་སྒུལ་བར་འགྱུར་རོ༔ ལག་པ་ལ་རིལ་བུའི་རྫས་དང་ག་བུར་གྱིས་བྱུགས་ཏེ་སྔགས་བཏབ་ལ་གང་གི་ལུས་སམ་སྐྲ་ལ་རེག་པས་ཀྱང་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཞིང་དབང་དུ་བྱེད་དོ༔ དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ནི་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ནི༔ སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་དང་བཟླས་བརྗོད་ཅི་རིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ རང་གི་མིག་ཏུ་ཨོཾ་ཡིག་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བས་ཡུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ༔ མིག་གི་ཨོཾ་ལ་ཐིམ༔ ཡུལ་དང་ཤེས་པ་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བའི་འདོམས་རྩར་ཤྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཀྱིས་སྒྲར་གྲགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཤྃ་ལ་ཐིམ༔ སྣའི་འདོམས་རྩར་གྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དྲིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་གྃ་ལ་ཐིམ༔ ལྕེའི་འདོམས་རྩར་རཱྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རོར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་རཱྃ་ལ་ཐིམ༔ དཔྲལ་བའི་དབྱེས་སུ་བྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་ཏུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་བྃ་ལ་ཐིམ༔ སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཧྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཧྃ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ གཟུགས་སྣང་སྟོང་༔ སྒྲ་གྲགས་སྟོང་༔ དྲི་ཚོར་སྟོང་༔ རོ་མྱང་སྟོང་༔ རེག་བདེ་སྟོང་༔ ཡིད་རིག་སྟོང་དུ་ཤེས་པས་བདེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་གསལ་བ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ དེ་ནི་སྣང་བ་དབང་དུ་བྱེད་པ་བུམ་དབང་གི་ལམ་མོ༔ ལུས་གནད་ཆུན་བཙལ་ལ་རླུང་དུག་བསལ༔ རང་ཉིད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་ལུས་ནང་རྩ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདམར་པོ་འབར་བ་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་འཇོག༔ དེ་ནས་རླུང་ཕྱིར་བསལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཧྲཱིཿལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟར་འབར་ཞིང་འཁྱུགས་པ་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད་སྣ་བུག་ནས་ཐོན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཤིག་ཤིག་མེར་མེར་གཡོས་ཤིང་འོད་དམར་པོ་ལམ་སྟེ་ཞུ་བ་རླུང་ནང་དུ་རྔུབས་པ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་ཏེ་བྱུང་༔ ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་རླུང་སེམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ་ཀུམྦྷ་ཀ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང་༔ དགང་ཞིང་གཞིལ༔ མཐར་རླུང་ཕྱིར་འཕང་བ་དང་མཉམ་དུ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔར་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསམས་ལ་སྣང་སྟོང་འཛིན་བྲལ་ཡུལ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གསལ་བའི་ངར་བསྐྱེད༔ སྟོང་པས་རྒྱས་གདབ༔ ཟུང་འཇུག་གི་གནད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱར༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་བླང་དོར་དང་བྲལ་བར་བསྟེན་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སྟོང་པ་དབང་དུ་བྱེད་པ་གསང་དབང་གི་ལམ་མོ༔ དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྃ་དཀར་པོ༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་དམར་པོ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དགོད༔ རླུང་གི་སྦྱོར་བས་ཨ་ཤད་ལས་མེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་འབར༔ འཁོར་ལོ་བཞི་གང་༔ ཧྃ་ལ་རེག་པས་བདེ་བའི་ཉམས་འབར༔ འོད་དམར་སེར་ཁྱུགས་སེ་སྣ་བུག་ནས་ཐོན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པའི་དྭང་མ་བདུད་རྩི་དམར་པོའི་རྣམ་པར་དྲངས༔ སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལ་འདུས༔ དེ་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་མདངས་ཅན་ནར་གྱིས་བབས་པས་འཁོར་ལོ་བཞི་གང་༔ སད་པ་དང་༔ རྨི་ལམ་དང་༔ གཉིད་འཐུག་དང་༔ སྙོམས་འཇུག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་སྦྱངས་ཏེ་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར༔ དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེའི་བཞིའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་འབར་བ་དང་འཛག་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཞིང་རླུང་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སུ་བླང་༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་མཚན་ལྡན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་འཛག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིང་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་བདེ་ཆེན་དབང་དུ་བྱེད་པ་དབང་གསུམ་པའི་ལམ་མོ༔ དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རང་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བདེན་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལུགས༔ ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་དང་༔ དབུས་སུ་གནས་པ་དང་༔ མཐར་འགགས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས༔ འཁོར་འདས་གཟུང་འཛིན་བདག་གཞན་ཏུ་ལྟ་བའི་གཉིས་སྣང་གི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་རང་རིག་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷུག་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་པའི་ངང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྤྱད་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བྱེད་པ་དབང་བཞི་པའི་ལམ་མོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རང་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་སྒྲིབ་བྲལ་དྭང་མ་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རྟོགས༔ ཤེས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞིག༔ སྣང་ཤེས་དབྱེར་མེད་རང་རིག་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་སྟེ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་རོ༔ བཞི་པ་ལས་ལ་མ་སྦྱར་བའི་སྐྱོན་ནི༔ བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ཀྱང་ལས་ལ་མ་སྦྱར་ན་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་སྒྲུབ་པ་དོན་མེད་པ་སྟེ༔ གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བསྒྲུབས་ཟིན་ཀྱང་ལྕགས་སོགས་ཡུལ་ལ་མ་སྦྱར་ན་གསེར་གྱི་དངོས་པོ་མི་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ༔ ལྔ་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི༔ དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ༔ བསྙེན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷའི་ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཕྱེས་ཤིང་སྒྲུབ་པས་དབང་དུ་བྱས་ཏེ༔ ལས་ལ་སྦྱར་བས་གནས་སྐབས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང་༔ མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་ལས་ལ་སྦྱར་བས་རིན་ཐང་ཆེན་པོར་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་དང་འདྲའོ༔ བཞི་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལའང་ལྔ་སྟེ༔ དང་པོ་སྣ་ཚོགས་པའི་ལས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ གང་འདོད་སྒྲུབ་པ་ལས་སྣ་ཚོགས༔ ཞེས་པས་གདུལ་བྱའི་འདོད་པ་ཐ་དད་པ་ཡོངས་སུ་བསྐང་བའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་དང་༔ འབྱོར་པ་འཕེལ་བ་དང་༔ ཚེ་འཕེལ་བ་དང་༔ བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ་སོགས་འདོད་པ་བཞིན་ལས་བྱེད་པ་ནི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའོ༔ གཉིས་བརྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ རང་རང་གི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་འབྱུང་བའི་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱའོ༔ གསུམ་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་དཀར་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་འདོད་པས༔ མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་གཙང་མར་རིལ་བུས་དགང་༔ ཁ་དར་གྱིས་བཅད༔ མཆོད་གཏོར་སོགས་ཚོགས་པར་བྱ༔ དེ་ནས་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཏེ༔ དངོས་གཞིར་བདག་དང་མདུན་གྱི་རིལ་བུ་གཉིས་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་རིག་བྱེད་རྩལ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཕྱག་མཚན་སོགས་རྩ་བའི་ལྷ་ཇི་ལྟ་བར་བསྐྱེད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར༔ རྣམ་སྣང་གི་རྒྱས་གདབ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱས་ལ༔ བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿ་དཀར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ ལྟེ་བ་ནས་ཐོན༔ རང་གི་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་བསིལ་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཅན་གྱིས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་བསལ༔ ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས༔ བར་དུ་འཁོར་བའི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བུང་བའི་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་དང་སྤོབས་པ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས༔ འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ༔ ཉི་ཟླའི་སྣང་བ༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ནོར་བུ་དང་༔ སྨན་དང་༔ སྔགས་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བདག་ལ་ཐིམ་པས་དྲན་པ་དང་༔ གཟུངས་དང་༔ བློ་གྲོས་དང་༔ ཏིང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐུ་གཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་སྨྲྀ་ཏི་མ་ཏི་པྲཛྙཱ་ཧུ་རུ་མེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་ལ་སོགས་པར་བཟླ༔ མཐར་མདུན་གྱི་ལྷ་རིལ་བུའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་བསྟེན་པས་ཟླ་བ་གཅིག་ན་བརྗེད་ངས་དང་རྨོངས་པའི་མུན་པ་ཞི་ཞིང་༔ བློ་གྲོས་མེ་ལྟར་འབར་བར་འགྱུར་རོ༔ རྫས་ནི༔ ཤུ་དག་དཀར་པོ༔ ཙནྡན་དཀར་པོ༔ ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ༔ རྒྱ་སྤོས༔ སྤང་སྤོས༔ ཨ་ག་རུ༔ རུ་རྟ༔ དབང་ལག༔ གི་ཝཾ༔ པི་པི་ལིང་༔ པྲི་ཡངྐུ་རྣམས་སྦྲང་རྩི་དང་བ་དམར་མོའི་འོ་མ༔ ར་དཀར་མོའི་འོ་མ་བཅས་ཀྱིས་རིལ་བུ་སྲན་འཕོས་ཙམ་དྲིལ་ལོ༔ ཡང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དུག་ཞི་བར་འདོད་པས༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ་ལ༔ ཨ་རུ་ར༔ གི་ཝཾ༔ བྲག་ཞུན༔ རེ་རལ༔ སྤང་སྤོས་རྣམས་ཀྱི་ཕྱེ་མའམ་རིལ་བུ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ནས་བསྟེན་པས་བརྟན་པ་དང་གཡོ་བའི་དུག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་དོ༔ སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱི་སརྦ་བི་ཥ་པྲ་ཤ་མ་ན་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོ༔ མཁའ་འགྲོ་སེར་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་བསོད་ནམས་དང་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པར་འདོད་ན༔ མིའི་ནོར་བུ་ཐོད་པ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ནང་དྲི་སེར་པོས་བྱུགས༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་སོགས་ཀྱིས་གཏམས༔ འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་འདིའི་སྐུ༔ གོང་རས་ལ་རྒྱས་པའི་སྔགས༔ རྩིབས་བཞི་ལ་ནོར་བུའི་ལྟེ་བར་ཧ་རི་ནི་ས༔ རྩིབས་མཆན་བཞིར༔ མ་ཧཱ་རཏྣ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དྷ་ན་མེ་དྷི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ པུཎྱེ་ཛྭ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ནཱ་ནཱ་ཥ་དྷེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བྲི༔ དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་རང་སྔགས་དང་༔ ནོར་ལྷ་སྤྱིའི་སྔགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གསོལ་བྱང་བཅས་བྲི་ཞིང་༔ ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་ལ་དཔལ་དང་གཡང་ཅན་གྱི་རྫས་དྲི་སེར་པོ་དང་བཅས་པས་བྱུགས་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་སྦྲང་རྩི་དང་བཅས་ཐོད་པར་གཞུག༔ དེ་ཉིད་དལ་གྱི་དབུས་སུ་བཞག༔ མཆོད་གཏོར་བཤམ༔ བདག་མདུན་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མའི་མདངས་ཅན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་འཁོར་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བར་གསལ་བཏབ་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས་རྒྱས་གདབ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ༔ བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕྱྭ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་སྟོབས་རྩལ་སྙན་གྲགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སེར་པོ་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆར་འབེབས་བཞིན་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་བདག་དང་མདུན་རྟེན་ལ་ཐིམ་པས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿཛམྦྷེ་མོ་ཧེ་སརྦ་ལོ་ཀ་པུཎྱེ་རཏྣ་བ་སུ་སིདྡྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ་ཞིང་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་དང་མཎྜལ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་མཆོད༔ ཞག་བདུན་སོགས་སུ་འབད་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་གློ་བུར་དུ་རྙེད་པ་སོགས་དངོས་དང་རྨི་ལམ་དུ་རྟགས་མཐོང་ན་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་ཐམས་ཅད་དབྱར་དུས་ཀྱི་མཚོ་ལྟར་རྡོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ མདུན་དུ་མཎྜ་ལར་ཚེ་རྟེན་འབྲང་རྒྱས་དང་བཟའ་བཏུང་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དགོད༔ བདག་མདུན་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ་ཕྱག་བཞི་མ་འཁོར་དང་བཅས་པར་གསལ་བ་སོགས་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང་༔ སྔགས་བཟླས་པའི་ཚེ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་སྲུབ་མེད་པའི་ལྟེ་བར་རླུང་སེམས་མི་འགྱུར་བའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ་ཧྲཱིཿདམར་པོས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསལ་བཏབ་ནས་བཟླས་པས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་སྤྲོས༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ རང་གི་བླ་ཚེ་སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་འཕྲོག་པ་དང་༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀུག༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་ཚེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད༔ དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ཆ་དང་བཅས་པ་བྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ གཡུང་དྲུང་གི་ཚེ༔ རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་ལང་ཚོ་རིག་འཛིན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་རིག་འཛིན་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ལ་དབང་བར་འགྱུར་རོ༔ མཐར་མདུན་བསྐྱེད་ལས་དངོས་གྲུབ་བླངས་ཤིང་ལྷ་རང་ལ་བསྟིམ༔ ཚེའི་བཟའ་བཏུང་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་དོ༔ མཁའ་འགྲོ་སྔོན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པ་ནི༔ དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཚོའམ༔ རྫིང་བུ༔ ཆུ་མིག་སོགས་ཀྱི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ལ་མཚེའུ་ཆུང་དུ་བཅོས་པའི་དབུས་སུ་མཎྜ་ལར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྔ་དང་༔ དེའི་མཐར་ཀླུ་ཆེན་དགུའི་ཚོམ་བུ་དགོད༔ མཆོད་གཏོར་དང་ཀླུ་གཏོར་བཤམ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་གནས་པས༔ མདུན་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སྔོན་མོ་ཕྱག་བཞི་མ་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར་བའི་མདུན་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཀླུ་ཆེན་དགུ་བཀའ་ནོད་པའི་ཚུལ་དུ་བསམ༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག༔ དབང་བསྐུར་ཞིང་མི་བསྐྱོད་པས་རྒྱས་གདབ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་གསལ༔ བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི་དང་ཀླུ་ཆེན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་དམ་ཚིག་གི་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་སོ་སོའི་དབང་པོའི་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་ཆར་དང་བཅས་པའི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ འབྲུག་གི་སྒྲ་བསྒྲགས༔ གློག་གི་འོད་འཁྱུགས༔ ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འབབས་པས་ལོ་ཏོག་རྩི་བཅུད་འབྲུ་སྨན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿཧ་རི་ནི་ས་ནཱ་ག་ལེ་ལེ་དུཾ་པ་ལེ་ལེ་སརྦ་ནཱ་ག་ནི་བ་རི་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་སརྦ་སིདྡྷི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་གཙང་སྦྲ་དང་བཅས་ཏེ་བཟླ༔ ཐུན་མཚམས་སུ་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཕུལ༔ ཀླུ་ལ་ཀླུ་སྨན་དང་འོ་མའི་གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བསྔོ༔ ཉིན་རེ་བཞིན་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྡུ༔ ཀླུ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས༔ མཎྜལ་གྱི་བཅའ་གཞི་མཚོ་དང་རྫིང་བུ་སོགས་སུ་དྲང་༔ དེ་ལྟར་བྱསཔས་ཞག་གསུམ་ལས་མི་འགྱངས་བར་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ༔ མཁའ་འགྲོ་ལྗང་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བ་ནི༔ དར་རས་ལྗང་གུ་ལ་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་གཙོ་མོའི་སྐུ༔ གོང་རས་ལ་རང་སྔགས༔ རྩིབས་བཞིར༔ ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཾ༔ ཞེས་སོགས་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་སྔགས༔ རྩིབས་མཆན་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་སྔགས་མཐར་སརྦ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཾ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་རང་སྔགས་དང་༔ རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན༔ དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཐོག་སེར་ས་གཡོ་བ་སོགས་གང་སྲུང་བར་འདོད་པའི་གསོལ་བྱང་སྤེལ༔ རྡོ་རྗེའི་ར་བ་དང་མེ་རིས་བསྐོར༔ དྲི་བཟང་༔ གི་ཝཾ༔ ཤུ་དག༔ ཡུངས་ཀར༔ གླ་རྩི་སོགས་ཀྱིས་བྱུགས༔ རབ་ཏུ་གནས་ཤིང་འཕགས་པའི་རིང་བསྲེལ་དང་༔ རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨན་སྣ་སོགས་བཅས་ས་སྣ་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་བཏབ་པའི་སཱཙྪའི་ནང་དུ་གཞུག༔ མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་མཆོད་ཚོགས་དང་བཅས་བཞག༔ བདག་མདུན་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ༔ རིགས་བདག་རྟ་མགྲིན་གྱིས་རྒྱས་གདབ༔ མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ༔ བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿལྗང་གུ་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་སྟོབས་སྲུང་བའི་རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས༔ བདག་དང་མདུན་རྟེན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི་སྲུང་བ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཅིང་༔ དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ཚུན་ཆད་དུ་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་གུར་དུ་གྱུར་པས་ཅིས་ཀྱང་མི་ཆོད་མི་ཤིགས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿཧ་རི་ནི་ས་རཀྵ་རཀྵ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་སོགས་བཟླས༔ མཐར་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ་མཁར་གྱི་རྩེའམ༔ རྒྱལ་མཚན་དང་གཉྫི་ར་ལ་སོགས་པའི་ཏོག་གམ༔ གནས་ཁང་གི་ཤར་རམ༔ ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རི་རྩེ་སོགས་སུ་མི་འཇིག་པའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་སྦས་ན༔ ཕྱོགས་དེར་ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་དང་༔ ཐོག་དང་༔ སེར་བ་དང་༔ ས་གཡོ་བ་དང་༔ དལ་ཡམས་དང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྲུང་བར་འགྱུར་རོ༔ རིགས་བདག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྨྱོ་འབོགས་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་པ་ནི༔ སྤྱི་བོའི་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ༔ རང་གཙོ་མོའི་ཐུགས་སྲོག་གི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་མེ་དང་མཚོན་ཆའི་རྣམ་པ་ཅན་ཆེར་འབར་བས་ས་གསུམ་གྱི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཛྭ་ལ་རྃ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སོགས་མི་མཐུན་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ༔ གུ་གུལ༔ ཡུངས་ཀར༔ བྱི་ཀུ་དམར་པོ༔ ཤུ་དག་ནག་པོ༔ མཁན་པ༔ སྤྲུ་མ༔ ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་༔ མུ་ཟི་ནག་པོ༔ གྲི་ཤ་གྲི་ཁྲག༔ རྟ་བོན་པ༔ སྤང་སྤོས༔ གླ་རྩི༔ སྡིག་པ་ནག་པོའི་ཤ་རྣམས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆུས་རིལ་བུ་བྱས་པ་ལ་གོང་གི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པ་བཟའ་བྱུགས་བདུག་དང་འཆང་བས་ཀྱང་གྲིབ་གདོན་ཞི༔ སྨྱོ་འབོགས་སངས༔ གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་འགོང་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བྱེར་བར་འགྱུར་རོ༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་ཞི་བ་ནི༔ ནད་སོ་སོའི་གཉེན་པོའི་སྨན་ལ༔ ཧ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རོ་ག་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ན་མ་ཏ་པ་ཤ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླས་པ་བཏང་བས་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་འཕྲལ་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ༔ སྤྱིར་ཆུ་བསྐོལ་ཚ་མོ་ལ་བུལ་ཏོག་སྦྱར་བར་བཏབ་ནས་བཏང་བར་བྱའོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་སྤེལ་བ་ནི༔ རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་སྐར་ཆུ་གཙང་མ་ལ་གི་ཝཾ༔ གུར་གུམ༔ ཡུངས་ཀར༔ ཤུ་དག་དཀར་པོ༔ ཉུངས་མའི་ས་བོན་རྣམས་སྦྱར་བ་ལ༔ རི་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པུ་ཏྲ་སིདྡྷི་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ མ་ཎི་དྷཱ་རི་བཛྲཱི་ཎཱི་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླས་ཏེ་དུས་ཚིགས་སུ་བཏང་ན་སྲིད་ཆགས་པར་འགྱུར་རོ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པ་ནི༔ གི་ཝཾ་དང་ལི་ཁྲི་ལ༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་མ་ནོ་ཧ་ར་ཧོ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཨུཥྞི་ཥཱ་ཡ་དྷ་ར་དྷ་ར་དྷི་རི་དྷི་རི་བརྡྷཱ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ མང་དུ་བཟླས་པས་དཔྲལ་བའམ་སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་བཀོད་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བམ༔ གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་ཞུགས་ན་དེར་འཁོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་འཕྲོག་ཅིང་རྙེད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་བཅད་པ་ནི༔ གྲི་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་སོར་བཞི་པ་གྲི་ཁྲག་གིས་ངར་བླུད༔ གུ་གུལ་གྱིས་བདུག༔ ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབས་ལ༔ ཧ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་དུཥྟན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སརྦ་མནྟྲ་ཨ་པ་ཀཱ་ར་ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླས་ཏེ་གནོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་གཟིར་ན་ཕ་རོལ་གྱི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་རང་ཉིད་བཅིངས་པ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཕྲ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགྲུབ་བོ༔ ལྷ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེར་ཐོབ་པས་ནི་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏེ༔ པདྨ་རྣལ་འབྱོར་མ་འདི་ནི༔ གྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་དེ༔ ལྷ་ཡི་མིག་དང་རིང་དུ་འགྲོ༔ འཆི་མེད་གནས་དང་ས་འོག་སྤྱོད༔ མི་སྣང་བསྒྲུབ་དང་བཅུད་ཀྱིས་ལེན༔ ཁོལ་མོ་དགུག་དང་མཁའ་ལ་སྤྱོད༔ ཡོ་གི་ལྷ་སྔགས་ནུས་ཐོབ་པས༔ འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་དགར་འགྲུབ༔ ཅེས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ༔ མིག་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བས་ལྷའི་མིག་ཐོབ་པ་ནི༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལས་སྔོ་འཆིང་བྱེད་དམར་པོའི་རྩ་བ་བླངས་ཏེ༔ ཨུ་ལུ་ཀའི་ཚིལ་དང་སྦྱར་བས་པདྨའི་ཤིང་གི་སྡོང་བུ་དང་བཅས་པའི་མར་མེ་བཅོས་ལ་དུ་བ་བླང་༔ དེ་ཉིད་གི་ཝཾ་དང་ག་བུར་རུ་རྟའི་ཕྱེ་མ་རྣམས་དང་སྦྱར་བ་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱི༔པདྨ་ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ མངོན་པར་བསྔགས་ཏེ་དུ་བ་དང་༔ དྲོ་བ་དང་༔ འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མཐོང་བའི་བར་དུ་བསྒྲུབ༔ དེ་ནས་མིག་ལ་བྱུགས་ན་མི་མ་ཡིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་༔ འབྱུང་པོའི་རྒྱུ་བ་དང་༔ དཔག་ཚད་མང་པོའི་གནས་དང་༔ ས་འོག་གི་གཏེར་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་དབང་སྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ༔ རྫས་དེ་ཉིད་གྲྀ་ཌྷའི་མར་དང་སྦྱར་ལ༔ རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུར་པདྨ་པཱ་ད་པྲཀྵོ་བྷཱ་ཡ་ཞེས་སྤེལ་བ་བཏབ་ནས་པདྨ་ཧསྟིའི་ལྷྭམ་མམ༔ མཆིལ་ལྷྭམ་མམ༔ རྐང་འོག་ཏུ་བྱུགས་ཏེ་ཕྱིན་ན་ཐག་རིང་པོའི་གནས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་ངལ་བ་མེད་པར་འཁོར་བའི་རྐང་མགྱོགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ གསེར་ལྟ་བུའི་ལྕགས་ལས་རལ་གྲི་སོར་བརྒྱད་པ་བྱས་ཏེ༔ གོང་གི་རྫས་ཀྱིས་བྱུགས༔ རྩ་སྔགས་ལ་པདྨ་ཁཌྒ་པྲག་ཏི་སྤེལ་བས་བསྒྲུབ༔ ཉི་ཟླ་གཟས་བཟུང་བའི་ཚེ་ལྷག་པར་བཟླས་པས་རལ་གྲི་ལས་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་ན་ལག་ཏུ་འཕྱར་བས་འདོད་པའི་གནས་ཡིད་ལ་བྱས་པས་རགས་ལུས་དྭང་མའི་གཟུགས་བརྙན་དུ་གྱུར་ཏེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྒྲོད་པར་འགྱུར་རོ༔ རལ་གྲི་ལ་རྨིག་པའི་ཁྲག་གིས་བྱུགས་ཏེ་རྩེ་ཐུར་དུ་བསྟན་ལ་བཟུང་༔ འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྒོ་ཕྱེ་ཞིང་ཡིད་ལ་བྱས་པས་དཔལ་གྱི་སྒོ་བྱེ་ནས་ས་འོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ༔ མིག་སྨན་གྱི་རྫས་ཁྭའི་ཚང་ཤིང་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་༔ ཕུག་པ་བྱང་དུ་ཁ་ལྟ་བའི་འཇག་མ་རྣམས་བླངས་ལ༔ རྩ་སྔགས་དང་པདྨ་གུཔྟ་པྲ་གུཔྟ་ཡ་ཞེས་སྤེལ་བ་བཟླས་ནས་རྟགས་མཐོང་བ་ན་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་གཙུག་ཕུད་དུ་བཅིངས་པས་བདག་ཉིད་སུས་ཀྱང་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ༔ དངུལ་ཆུ་དང་༔ མུ་ཟི་དང་༔ ལྷང་ཚེར་དམར་པོ་རྣམས་བྷྲྀངྒ་རཱ་ཛའི་ཁཎྜ་དང་སྦྱར་ཏེ༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ རྩ་སྔགས་ལ་པདྨ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཱ་ས་ཡཱ་ན་ཞེས་སྤེལ་བ་བཟླས་ནས་རྟགས་མཐོང་བ་ན་མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་དང་སྦྲང་རྩིའི་དྭང་མ་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཡུན་དུ་བསྟེན་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དང་ཉི་ཟླའི་ཚེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ མིག་སྨན་གྲུབ་པའི་རྫས་ལ་པདྨ་ཅན་གྱི་དང་པོའི་རྡུལ་དང་༔ ཙནྡན་དམར་པོ་དང་༔ སིནྡྷུ་ར་རྣམས་སྦྱར་ཏེ་རྩ་སྔགས་ལ༔ པདྨ་སུ་བྷ་གི་དེ་བ་དཏྟ་ཞེས་སྤེལ་བ་བཟླས་ཏེ་རྟགས་མཐོང་བ་ན་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བྱས༔ མིག་ལའང་བྱུགས་ཏེ་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་དགུག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ན་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མཐུ་བོ་ཆེའི་བུ་མོ་དམ་པ་འོངས་ཏེ་ཁོལ་མོའི་ལས་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ༔ སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་རོ་ཙ་ན་ལེགས་པར་བླངས་ཏེ༔ ཡུལ་དག་པའི་ཤ་ལྔ༔ བདུད་རྩི་ལྔ༔ གྲུབ་པའི་གནས་ཀྱི་ཅུ་གང་༔ སིནྡྷཱུ་ར༔ རྟག་ཏུ་ངུ་རྣམས་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་ཕྱེ་མ་དང་སྦྱར་ཏེ་རིལ་བུ་དྲིལ༔ གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་གཞུག༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མར་བསྐྱེད་བསྟིམ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་ལ༔ འོད་ཟེར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་བསྟིམ༔ རྩ་སྔགས་ལ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཁེ་ཙརྻ་ ཞེས་སྤེལ་བ་བཟླས་པས་འབར་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་མཐོང་བ་ན་དངོས་གྲུབ་བླང་༔ ལྷ་རིལ་བུར་བསམས་པས་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་བྱ་ཞིང་རིལ་བུ་བཅུད་ལེན་དུ་བསྟན་པས་ཕྲ་བ་དང་ཡང་བ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཅིང་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ༔ དེ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྦྱོར་བའོ༔ བཞི་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་མ་བསྒྲུབས་པའི་སྐྱོན་ནི༔ རང་དང་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཤིང་༔ ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་མཐའ་མ་རྫོགས་པས་རིགས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་རོ༔ ལྔ་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་བརྩམས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ༔ རང་གཞན་གྱི་རེ་འདོད་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐོང་བས་རིས་མེད་པའི་ཕན་བདེ་སྟེར་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པས་སྔགས་བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཉིད་དོ༔ ལྔ་པ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལའང་ལྔ་ལས༔ དང་པོ་དབང་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་གནང་བས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་ལ་དབང་བར་འགྱུར༔ ཞེས་པས༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྣོད་དག་པའི་སློབ་མ་ལྷག་པའི་ལྷར་བསྐྱེད་ཅིང་དབབ་པས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་ནས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་དབང་བས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སར་མངའ་བསྐུར་བ་ལྟ་བུ་ལ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་བྱའོ༔ གཉིས་པ་དབང་གི་རྟེན་བཅའ་བ་ནི༔ མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་ཀྱི་བཅུད་དང་ཆས་ལྡན་གྱི་ཁར་བནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་ཆོས་འབྱུང་ཧྲཱི༔དང་ཧ་རི་ནི་སས་མཚན་པ་ཅན་གྱིས་དགབ༔ དར་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ༔ མཆོད་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འདུ་བྱའོ༔ གསུམ་པ་དབང་བསྐུར་བའི་ཐབས་དངོས་ནི༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་བདག་མདུན་བུམ་པ་དང་བཅས་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་བཟླས་པ་གཏོར་མ་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པས་བདག་ཉིད་ནུས་པ་ཐོབ་པར་བྱ༔ བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་བཞུ༔ སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ནོད༔ དེ་ནས་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་དག་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སློབ་མ་དབང་ཐོབ་པ་དག་གོས་དམར་པོ་བགོ༔ མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་ཐོགས༔ བྱུར་དང་དྲི་མ་བསལ་ཞིང་ནང་དུ་གཞུག༔ མཚམས་བཅད༔ པདྨ་རཱ་ག་ལ་སོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དང་གསེར་དང་དར་ཟབ་དམར་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་གདབ༔ རྒྱུད་སྦྱང་༔ སྡོམ་པ་བཟུང་༔ ལྷ་མོར་བསྐྱེད༔ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམ༔ རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་དམར་པོ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་བུམ་པ་ཐོགས་ལ༔ ཧྲཱི༔ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་ནི༔ རིག་པའི་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རྣམ་དག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན༔ རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ནི་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བའོ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཕོག་ཅིང་སྔགས་ཀྱི་ལུང་བྱིན་པས་རྩ་རླུང་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བླ་མ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་དང་ཐོད་རྫས་བྱིན་ལ༔ ཧྲཱིཿ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་རླུང་ཁམས་ལ་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ འགྱུ་བའི་རླུང་དང་གྲགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་སྔགས་སུ་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ནི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བའོ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་ལས་གཉིས་པ་སྤྲོས༔ སློབ་མའི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞིའི་མས་སྣའི་གཞིར་གནས་གཏུམ་མོ་ཨ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་ཕོག་པས་མེར་འབར༔ སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་བདུད་རྩི་བབས༔ འཁོར་ལོ་བཞིར་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་གྱི་རྡུལ་གནས་བཞིར་རེག་ཅིང་༔ ཧྲཱི༔ ཇི་སྙེད་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཚོགས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ གང་སྣང་གི་ཡུལ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའོ༔ སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལས་གཉིས་པ་སྤྲོས༔ སློབ་མའི་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ བདེ་སྟོང་བློ་འདས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས༔ དེའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ༔ ཧྲཱི༔ ལྷ་དང་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀུན༔ གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པ༔ བློ་འདས་ཁྱབ་གདལ་ངང་དུ་ཞོག༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབང་བསྐུར་རོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ༔ སྣང་བ་སེམས༔ སེམས་བདེ་བ༔ བདེ་བ་སྟོང་པ༔ སྟོང་པ་བློ་འདས་སུ་ངོ་སྤྲད༔ དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའོ༔ དབང་འདི་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་ཏུ༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད༔ རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྒོམ༔ ལྷ་དང་བླ་མ་མི་སྤང་ཞིང་༔ སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་རྒྱུན་མི་བཅད༔ གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་བློས༔ ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཅི་ཡང་སྤྱད༔ ལྷ་མིང་རྫས་དང་གྲུབ་རྟགས་གསང་༔ བུད་མེད་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱ༔ ཡོ་བྱད་ཀུན་ལ་མ་ཆགས་པར༔ ཚོགས་གསོག་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ༔ དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་སྤྱད་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་ཐོབ་འགྱུར་རོ༔ དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་བསྲུང་བར་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་ཤིང་སློབ་མས་ཀྱང་ཁས་བླངས་ལས་མི་འདའ་བར་བྱ༔ གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ༔ རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའོ༔ བཞི་པ་དབང་མ་བསྐུར་བའི་ཉེས་པ་ནི༔ བླ་མ་ལས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བ་ནོད་པར་མ་བྱས་ན་ལམ་ཉམས་སུ་བླང་དུ་མི་བཏུབ༔ ལམ་ལ་མ་འབད་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་སྐབས་མེད༔ མ་སྨིན་པས་གསང་བ་སྤྱད་ན་བསྒྲུབས་པ་དོན་མེད་པར་མ་ཟད་ལོག་པའི་ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་ངོ་༔ ལྔ་པ་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྣོད་དུ་རུང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྨིན་པས་རྟོགས་པ་མྱུར་དུ་འཆར༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ༔ བསྒྲུབས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་ཟབ་མོའི་ལམ༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དུས་བཞི་མཉམ་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་ངང་༔ ལོངས་སྐུ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀར༔ དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བྱིན་བརླབས་ནས༔ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་སྒྲས༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་ལ༔ བཀའ་སྩལ་གསང་བའི་ཏནྟྲར་བསྡུས༔ ལས་ཀྱི་དབང་ཆེན་ཌཱ་ཀིར་གཏད༔ དེ་ཡིས་པདྨ་བདག་ཉིད་ལ༔ ཟབ་གསང་མཐའ་ཡས་མཛོད་ཆེན་སྩལ༔ སྔོན་ཆད་རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་དུ་ཡང་༔ མ་བསྒྲགས་གཟུངས་སུ་འཆང་བ་ལས༔ ལག་ལེན་སྙིང་གི་བྱང་བུ་འདི༔ སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་བཅས་དང་༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུའི་དོན༔ ཟབ་རྒྱ་དབྱེ་ཞིང་གསང་རྒྱ་བསྡམས༔ དེ་ཕྱིར་བརྩོན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔ མཐའ་བཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདི་ཡིས་འདུ༔ ཕས་རྒོལ་དྲེགས་པ་འདི་ཡིས་འཇོམས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་འདིས་འཕེལ་བྱེད༔ དཔེ་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་༔ མི་དང་མི་མིན་ཚོགས་པ་དང་༔ འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་ལས་འགྲུབ་ན༔ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་བས་སྣོད་ལྡན་རིགས་ཀྱི་སྲས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད༔ དཔེ་རྒྱུད་མ་འོངས་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཟབ་རྒྱས་སྙིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྲིས༔ གཅིག་ནི་ལ་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་སྦོས༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྤྲུལ་པས་རྙེད༔ གཅིག་ནི་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྦོས༔ བདུད་འཇོམས་སྐྱེ་བ་ཉིད་དང་འཕྲད༔ གཅིག་ནི་རོང་གི་བྲག་དམར་པོ༔ ཟླ་གམ་འདྲ་བའི་ཕུག་པའི་སྒོ༔ དགུན་ཡང་མེ་ཏོག་འཆར་བ་ཡི༔ མི་འགྱུར་དབང་གི་གནས་སུ་སྦོས༔ ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་དང་༔ འཕྲད་ཅིང་གསང་བས་སྤྱད་པ་ཡིས༔ རང་དང་གཞན་དོན་ཅི་རིགས་བྱེད༔ དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་སླར་སྣང་འགྱུར༔ པདྨ་བདག་གི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཆོས་རྒྱལ་རྗེ་འབངས་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས༔ ཤེས་རབ་བློ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཅན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་དང་འཕྲད་ནས་ཀྱང་༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ་¿ཨྠིྀ༔
[edit]

@#:_____pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog pa bzhugs so//__rgya gar skad du:__pad+ma DA ki nI u pa de sha:__bod skad du:__pad+ma mkha' 'gro'i man ngag:__bcom ldan 'das pad+ma gar gyi dbang phyug la phyag 'tshal lo:__shin tu zab pa'i dbang sdud las kyi rtog pa pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal gyi gdams pa 'di'i lo rgyus ni:__de bzhin gshegs pa 'od dpag tu med pa'i rnam par 'phrul pa o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma saM b+ha wa zhes bya ba dzam+bu gling na che ba'i sngags 'chang grub pa'i 'khor los sgyur ba de nyid bod yul brag dmar zan yangs kyi gtsugs lag khang chen po na bzhugs pa'i tshe:__mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyis rin po che pad+ma rA ga'i za ma tog nor snas gang ba maN+Dal du phul nas khams gsum dbang du sdud pa'i man ngag sngar ma grags pa rno myur khyer bde ba zhig zhus pa'i tshe slob dpon rin po ches dgyes bzhin du zhal gyis bzhes te:__rje gcig mnga' bdag rgyal po dang :__lo tsA ba chen po bai ro tsa na dang :__dge slong rgyal ba mchog dbyangs dang :__sngags pa rdo rje bdud 'joms dang :__zhang blon rdo rje sprel chung dang :__gzungs ma mkhar chen bza' mtsho rgyal rnams la rnal 'byor ma'i rgyud kyi mthar thug pad+ma gar dbang mkha' 'gro ma'i rtog pa las nye bar phyungs te byin gyis brlabs shing rjes su gnang bar mdzad do:__sa ma ya:__'di la phyi lha mang du bsgrub pa:__nang lha dgur sgrub pa:__gsang ba lha lngar sgrub pa:__yang gsang dpa' mo gcig pa dang khro mor bsgrub pa:__de kho na nyid bde ba chen por sgrub pa rnams su yod pa las:__'dir shin tu zab cing 'dril ba gsang ba lha mo gtso 'khor lngar sgrub pa'i thabs man ngag dang bcas pa bstan par bya'o:__sa ma ya:__de la lnga ste bsnyen pa dang :__sgrub pa dang :__las sbyor dang :__las sna tshogs pa dang :__rjes su gnang ba'o:__dang po bsnyen pa la'ang lnga ste:__bsnyen pa nyid gang yin pa dang :__bsnyen pa'i rten dang :__bsnyen pa'i thabs dang :__bsnyen pa ma thems pa'i skyon dang :__thems pa'i yon tan no:__dang po bsnyen pa nyid gang yin pa ni:__rgyud las:__nye ba'i phyir na bsnyen pa ste:__zhes pas ye shes kyi lha la bsnyen bsring ba'i rtog pa mi mnga' yang :__sgrub pa po'i rtog sgrib sbyang ba'i slad du lha mngon sum du yid la byas te rig pa'i sngags kyis yang yang bskul bas lha sngags la zhen pa skyo:__des ye shes kyi lha'i thugs rje dang sgrub pa po 'brel nye bar 'gyur bas na bsnyen pa zhes bya'o:__gnyis pa rten bca' ba ni:__dam tshig gi rten du bris sku 'bri bar bya ste:__sgrub pa po rang nyid dam lha bzo gso sbyong la gnas pas:__smad 'tshong ma'i 'doms dkris sam de'i lag nas byung ba'i ras la gzhon nu ma'i rdul gyis byugs te:__DA ki nI'i sku phyag tshad dang ldan pa rngams shing mtshar la yid 'dzin pa zhig bri'o:__bri ba'i rdzas ni:__gur gum:__gi waM:__rang byung gi byang sems dkar dmar:__lcags kyu can gyi me tog:__rdo khab len:__pad+ma rA ga:__rgya skyegs dang mtshal bsres pa'i snag tshas bya'o:__bris zin pa na me tog dmar po'i phreng ba gdags:__rab tu gnas shing mnga' dbul:__gzhan la mi bstan no:__gsum pa bsnyen pa'i thabs la gsum ste:__sngon 'gro:__dngos gzhi:__rjes so:__dang po ni:__skyed mos tshal dang me tog gi ljongs:__chu bo dbang gi phyogs nas 'bab pa:__sa gzhi dmar zhing snum bag chags pa sogs nyams dga' ba'i dben gnas su shin tu gsang bas mtshams dam par bcad:__bris sku zhal shar du phyogs pas bkram pa'i mdun du mchod gtor bsham:__rang kha nub tu phyogs pas bde ba'i stan la pad+ma'i skyil mo krung gis 'khod:__gos dang rgyan dmar pos brgyan:__myos byed kyis kha dag par byas te bstan pa dang 'gro ba'i don du dbang gi lha mo bsgrub par bgyi'o snyam du yid dga' zhing chags pas skyabs su 'gro ba dang :__byang chub kyi sems mngon du bya:__bgegs la gtor ma sbyin zhing mtshams bcad:__mchod pa'i yo byad byin gyis brlab bo:__gnyis pa dngos gzhi la lha bsgom pa ni:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__stong pa'i dbyings las ye shes kyi rang rtsal rdo rje srung ba'i 'khor lo sra zhing brtan pa dang dur khrod kyi bkod pas yongs su bskor ba'i lte bar dbang gi pho brang zla gam sgo gcig pa gsal zhing yangs la rab tu 'bar ba'i dbus su chos 'byung dmar po zur drug pa la gnas pa'i sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i dbus dang phyogs bzhir nyi ma'i dkyil 'khor re re:__dbus kyi gdan gyi steng du hrIHyig dmar gsal mar me ltar 'bar ba la sems yun ring du bzung :__de las 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__brtan g.yo thams cad 'dar zhing g.yos:__'khor 'das kyi dwang bcud rang dbang med par bsdus te hrIHla thim pas pad+ma dmar po hrIHsa mtshan pa:__de yongs su gyur pa las pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal sku mdog dmar smug rgya skyegs kyi me tog ltar gsal zhing nyi ma bye ba'i mdangs 'od 'tsher ba:__zhal gcig phyag bzhi ma:__spyan gsum dmar zlum g.yon du gzigs shing dbu skra snum 'bol li khri'i mdog can gyen du brdzes pa'i lhag ma sku rgyab tu sil bur grol ba:__bin+d+hU wA ra'i me tog gis thod bcings shing nor bu dmar po'i thor tshugs kyis brjid pa:__zhal bzhad cing mche ba gtsigs pa shin tu chags shing cung zad khro mo'i nyams dang ldan pa:__nu ma mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa lo bcu drug lon pa'i 'jo sgeg 'chang ba:__phyag dang po gnyis kyi ut+pal dmar po'i mda' gzhu snyan gyi drung du 'gengs pas 'khor 'das kyi srog rtsa dbang med du 'dren pa:___g.yas 'og mas thod pa'i DA ma ru 'khrol ba'i sgras khams gsum thams cad 'dar zhing g.yo ba:__g.yon 'og mas kA pa la khrag gis gang ba sta zur g.yon du 'chang bas srid pa gsum gyi yid rang dbang med par 'phrog pa:__mi mgo skam po lngas dbur brgyan cing rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__rus pa'i rgyan lnga dang rin po che dang me tog dmar po'i phreng bas mdzes pa:__stag gi pags pa'i sham thabs can:__zhabs g.yas bskums pa'i sor mo g.yon pa'i brla la gtad cing :__g.yon brkyangs pas nyi ma la gnas pa'i bam ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa'i snying ga nas brdzis shing 'od zer dmar po rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na rol pa:__pad 'dab bzhi'i shar du ha las rdo rje mkha' 'gro ma dkar mo:__lhor ri las rin chen mkha' 'gro ma ser mo:__nub tu ni las pad+ma mkha' 'gro ma dmar mo:__byang du sa las sna tshogs mkha' 'gro ma ljang gu:__thams cad kyang rjes su chags pa'i dmar mdangs rab tu 'tsher ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ma:__g.yas so so'i rigs kyi mtshan mas spras pa'i lcags kyu 'phyar zhing :__g.yon zhags pa 'chang ba:__rgyan cha lugs gtso mo dang mtshungs shing zhabs gar stabs kyis nyi ma la gnas pa'i mi ro'i snying gar brdzis pa:__ye shes kyi 'od zer 'bar ba'i klong na bzhengs pa'i skur bsams la yid mig rlung gsum lha sku sgyu ma'i ting nge 'dzin la rtse gcig tu bsdus te mnyam par 'jog go:__de la sems zin pa na gnas gsum byin gyis brlab pa ni:__gtso 'khor thams cad kyi dpral bar sku rdo rje ma'i ngo bo oM dkar po:__mgrin par gsung rdo rje ma'i ngo bo AHdmar po:__thugs kar thugs rdo rje ma'i ngo bo hU~M mthing ga'i 'od zer spros bsdus kyi sbyor bas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du byin gyis brlabs par bsams la:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa Ad+ma ko\u0f85haMH__zhes phyag rgya bcas te brlab bo:__de nas ye shes pa spyan drang ba ni:__hrIH__kun rtog ye shes dgyes pa'i yum:__pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal:__rab 'byams dbang gi DA ki'i tshogs:__phrin las mdzad phyir gnas 'dir gshegs:__hrIHpad+ma DA ki nI sarba sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+wAM:__e A' ral+li hrIM hriM pheM pheM A be sha ya a AH__zhes drag tu bzla:__pad+ma'i phyag rgya 'ching zhing rdo rje se gol dang thal mo'i sbyor bas spyan drangs par bya'o:__de la pad+ma'i phyag rgya ni rgyud las:__ming med nang bcug mthe bos mnan:__gung mo bsgrengs par mdzub mo sbyar:__srin lag rang sar brkyangs pa ni:__ut+pal phyag rgya'i dam tshig go:__zhes so:__de nas lcags kyu la sogs pa'i phyag rgya dang bcas te:__dzaHhU~M ba~M hoHsu ra tA s+t+waM a ho:__zhes brjod pas spyan drangs pa'i mkha' khyab kyi ye shes pa thams cad dam tshig gi 'khor lo dang dbyer med du gyur par bsam mo:__slar yang rang gi thugs ka nas byung ba'i 'od zer gyis pad+ma'i rigs kyi dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs:__de rnams kyis byang chub sems dkar dmar lhag pa'i bdud rtsis dbang bskur ba'i chu rgyun spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang gang :__rtog pa'i dri ma sbyangs:__chu zhabs spyi bor brtan pa las gtso mo la snang ba mtha' yas kyi ngo bo dpal rta mgrin dmar po pad+ma'i dbyug to dang zhags pa 'dzin pa:__khro bo'i chas kyis brgyan cing dbu gtsug nas dbang gi rta skad 'tsher ba dang :__'khor rnams la gtso mo nyid kyis dbur brgyan par bsams la:__rta gdong gi phyag rgya spyi bor 'ching zhing :__hrIHpad+ma ha ya grI wa a b+hi Shiny+tsa oM:__hrI pad+ma a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes rgyas gdab bo:__mchod bstod sogs bya ba'am ma byas kyang rung ste dam ye dbyer med kyi lha sku'i gsal snang la yun ring du sems bzung zhing nga rgyal drag tu bskyed:__de ni lha bsgom pas bsnyen pa'o:__de nas sngags bzla ba ni:__rang gi snying gar pad+ma dang nyi ma'i steng du rang 'dra'i ye shes sems ma tshon gang ba dang :__de'i thugs kar ting nge 'dzin sems dpa' nyi ma la gnas pa'i hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba la sems gtad de:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__sngags phreng gsal legs par thebs pa na:__de las sngags phreng gnyis pa byung :__zhal nas thon:__lte ba'i pad+mo nas zhugs:__bar ma chad par 'khor ba'i bde ba chen po'i 'od zer gyis rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams dang :__khyad par lhan skyes ye shes kyi pad+ma DA ki nI dbang mdzad mkha' 'gro bye ba 'bum gyi thugs rgyud bskul:__byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dmar po'i rnam pas bdag la stsal zhing brtan par bsams la mi tshig gis bar ma chod par:__pad+ma dmar po'am:__tsan+dan dmar po'am:__bye ru'i phreng ba ming med kyi steng nas bgrang bas grangs bzung ste thun rer stong phrag brgyad las mi nyung bar bzla'o:__de lta bu'i rim pas thun bzhi sogs su sngags 'bum phrag brgyad bzlas pas ye shes kyi lha dang nye bar 'gyur ro:__de ni sngags bzlas pas bsnyen pa'o:__gsum pa rjes ni:__thun thams cad kyi mthar zangs gzhong du gtor ma dmar po ba lang gi sha dang rgun 'bru dang bur sbrang la du la phug khur ba sogs kyis bskor ba la myos byed kyi btung bas bran:__oM AHhU~M ha ho hrIHsa bdud rtsir bltas la:__gtor mgron gyi ye shes pa spyan drangs te dam tshig gi rten dang dbyer med du bzhugs pa'i ljags pad+ma'i sbu gus gtor ma'i dwangs bcud drangs pas mnyes par bsam shing :__sngags kyi mthar i daM ba liM ta pI ba thA gr-ih+nA pa ya gr-ih+nA pa ya kha kha khA hi khA hi ma ma sarba karma ku ru sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu:__zhes lan mang du phul ba'i mthar mchod cing bstod:__hriH__bde chen pad+ma'i rigs kyi yum:__dbang mdzad mkha' 'gro rig byed rtsal:__gtso 'khor sprul dang yang sprul bcas:__mchod gtor 'dod rgu'i sprin chen po:__bdud rtsi'i rgya mtsho 'di bzhes la:__dgyes pa chen po'i gzi byin skyed:__khams gsum snod bcud dbang du sdus:__srid gsum dregs pa zil gyis non:__zhi dang rgyas dang dbang dang dgug:__mngon spyod las kun 'grub pa dang :__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__sarba karma sid+d+hi sa ma ya hU~M:__zhes phrin las gsol nas ye shes brten dang dbyer med du bsam:__me tog dmar po la dbang gi rdzas bsres shing dri bzang dmar ser gyis brlan pa'i tshom bu zangs sam tsan+dan dmar po'i maN+Da lar dgod de brgya rtsa sogs 'bul zhing 'dod pa'i don la gsol ba gdab bo:__de ni mchod pas bsnyen pa'o:__thun bsdu ba na:__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros:__snod bcud thams cad 'od dmar po'i rnam par zhu ste ting nge 'dzin sems dpa' dang dbyer med du gyur:__de'ang mi dmigs pa 'od gsal bde ba chen po'i ngang du thim par bsams la de kho na nyid la mnyam par bzhag:__slar yang rang pad+ma mkha' 'gro ma'i skur ldangs la:__gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan par bsam:__pad+ma'i phyag rgya gnas gsum du reg cing sngags brjod pas rang dang snang ba thams cad pad+ma DA ki nI'i sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du brtan par mos:__dge ba'i rtsa ba byang chub tu bsngo zhing smon lam dang bkra shis bya'o:__bzhi pa bsnyen pa ma thems pa'i skyon ni:__ji skad bshad pa'i bsnyen pa ma thems na lha dang nye bar mi 'gyur:__lha dang nye bar ma gyur na dngos grub sgrub pa'i thabs med cing :__'dod pa'i don grub pa'i gnas med do:__lnga pa thems pa'i yon tan ni de las ldog pa ste:__bsnyen pas lha'i thugs nye bar gyur na dngos grub skul ba la dka' ba med cing :__des las dang ye shes kyi don bde blag tu thob pa yin no:__gnyis pa sgrub pa la'ang lnga las:__dang po sgrub pa nyid gang yin pa ni:__rgyud las:__dbang du 'gyur ba sgrub pa'o:__zhes pas lha'i thugs nye bar gyur pa na:__dngos grub kyi gnas la bskul bas las la ngo mthon gyi tshul du bsgrub pas na lha dbang du bya ba'i sgrub pa'o:__gnyis pa sgrub pa'i rten bca' ba ni:__smad 'tshong mas nyal po byas pa'i mal 'og gi sa dang :__gzhon nu ma'i rdul dang :__dbang gi phyogs nas sa snum zhing dmar ba blangs te stegs bu dmar zlum mda' gang ngos snyoms pa brtsigs te:__byang sems dkar dmar dang sin+d+hu ras skyang nul bya:__dkyil 'khor tshul bzhin 'bri ba'am me tog dmar po'i tshom bu lha grangs dang mnyam par bkod pa'i steng khri'u'i khar:__thod pa mtshan ldan dbang gi rdzas kyi ril bus bkang ba'i nang du srog gi 'khor lo dang bris sku gzhug:__steng nas dar dmar po'i lding gur phub:__mdun tu mchod gtor dang :__zangs gzhong ngam thod pa'i nang du sbrang rtsi dang zhun mar dang sha kha ra rnams kha dog dmar por bsgyur bas bskor ba'i nang du dngos grub kyi 'khor lo gzhug go:__de la srog gi 'khor lo ni:__smad 'tshong ma'i 'doms dkris gzhon nu ma'i dang po'i rdul gyis byugs par mu khyud bdun bskor ba'i lte bar gtso mo'i sku:__de'i gong ras mu khyud dang po la bsnyen pa'i sngags:__mu khyud gnyis pa la 'dab ma bzhir bcad par mdun nas g.yas bskor gyis:__ha badz+ra DA ki nI:__ri rat+na DA ki nI:__ni pad+ma DA ki nI:__sa karma DA ki nI:__zhes re re'i mthar:__sarba lo ka pa shaM ku ru hoH__zhes sbrel la bri:__mchan rnams su:__sarba DA ki nI tsit+ta hrIM hrIM dza:__zhes dgod:__mu khyud gsum pa la sgrub sngags dang las sngags dang 'dod gsol:__bzhi par dbyangs gsal rten snying shis brjod:__lnga par pad+ma'i lcags kyu'i phreng ba:__drug par rdo ra:__bdun par me ri 'od zer 'khyil pa bri'o:__de la dbang gi ril bu'i rdzas kyis byugs shing rab tu gnas la za 'og dmar pos dril:__dngos grub kyi 'khor lo ni:__gzhi gong dang 'dra ba la 'khor lo mu khyud lnga pa'i lte bar hrIH'i mthar bsnyen pa'i sngags kyi sham bur sarba sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu rat+na tsit+ta hrIM hrIM dza:__gnyis par rigs bzhi'i sa bon gyi mthar gong gi sngags sham gyis bskor:__gsum par sgrub sngags dang dbyangs gsal rten snying mthar sham bu dang 'dod gsol spel:__bzhi par rdo rje'i phreng ba:__lnga par nor bu'i 'od zer dang bcas pas bskor:__dbang dang dpal can dngos grub kyi rdzas byug:__rab tu gnas la dar ser pos dril lo:__dbang gi ril bu'i rdzas ni:__bla ma yab yum gyi byang sems:__khye'u dang bu mo gtsang ma'i khams dang po:__lcags kyu can gyi me tog:__khab len gyi rdo:__cong zhi dang brag zhun:__cu gang dang sid+hU ra:__tsan+dan dkar dmar:__ga bur dang gur gum:__lan tshwa dmar po:__bri dang shing dang rin po che dang me tog dang shing tog dang dar zab dmar po'i rigs gang rnyed:__shu dag:__gi wang :__spos dkar:__spang spos:__dbang lag:__sbrang rtsi:__yungs kar rnams chang gis sbrus te ril bu sran 'phos tsam du dril:__kha dog dmar 'od chags par byas:__bgegs dang dri ma sbyangs te rab tu gnas la thod par blug go:__gsum pa sgrub pa'i thabs la:__sngon 'gro rnams tshul bzhin du byas te:__dngos gzhir thog mar bdag gi rnal 'byor bsgoms la bsnyen pa'i bzlas pa ci rigs dang mchod bstaud bya:__de nas mdun gyi rten dam tshig pa bskyed:__byin gyis brlab:__ye shes pa bstim:__dbang bskur zhing rgyas gdab pa'i rjes bzhugs su gsol ba ni:__hrI:__dbang gi pho brang 'od 'bar dbus:__ting 'dzin sprul pa'i dam tshig par:__ye shes 'khor lo dgyes bzhugs nas:__mchod bzhes dam skongs dngos grub stsol:__sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag 'tshal ba ni:__hrIH__chos dbyings skye ba med pa las:__so sor kun rtog ye shes sku:__pad+ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor lhar:__gus shing gdung bas phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod pa 'bul ba ni:__hrIH__dbang mdzad mkha' 'gro'i lha tshogs la:__lha mi'i nyer spyod 'dod yon lnga:__nam mkha' gang bar sprul te phul:__bzhes nas bdag la dgyes par mdzod:__oM pad+ma DA ki ni sa pa ri wA ra shrI badz+ra rA ga ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da rU pa shap+da gan+d+he rA sa spar+she ma hA pU dza ho:__hrI:__byang chub sems kyi a mr-i ta:__rtsa khams bde ba'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__'khor 'das mnyam sbyor dngos grub stsol:__ma hA a mr-i ta khA hi:__hrIH__dung chen snod du dmar chen bskyil:__'dod chags chen po'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__khams gsum dbang sdud dngos grub stsol:__ma hA rak+ta khA hi:__hrIH__snod bcud gtor ma'i tshogs su sbyar:__longs spyod chen po'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__mi zad 'dod rgu'i dngos grub stsol:__ma hA ba liM ta khA hi:__bstod pa ni:__hrIH__shin tu rnam dag chos dbyings las:__rjes chags bde ba chen po'i sku:__pad+ma'i rigs mchog rgya mtsho'i yum:__'khor lo'i dbang phyug ma la bstod:__rab dmar nyi ma 'char kha'i 'od:__thig le'i zhal gcig tshad med phyag:__thabs shes mda' gzhus 'khor 'das srog:__dwang ma'i thig ler 'dren la bstod:__cang te'u sgra yis khams gsum g.yo:__thod khrag srid gsum snying rtsa sgul:__khro chags sgeg pa'i nyams 'gyur gyis:__bde chen ye shes stsol la bstod:__dar dang rin chen rus pa sogs:__'dod yon ma spangs rgyan du rdzogs:__rab 'byams dbang gi phrin las bdag:__dngos grub gter la phyag 'tshal bstod:__rdo rje rin chen pad+ma las:__dga' bzhi bde chen snying rje'i gzugs:__dran pas 'dod don mchog stsol ba'i:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la bstod:__bshags shing dngos grub skul ba ni:__ho:__dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag ma rig gzhan dbang gis:__thugs dang 'gal ba'i nongs pa kun:__mthol lo bshags so bzod par bzhes:__'chi med tshe dang 'dzad med dbyig:__nus pa sngags dang ting 'dzin rtsal:__mos pa rnam bzhis 'jig rten gsum:__dbang bsgyur las kyi dngos grub stsol:__sgo gsum mi shigs dwangs ma'i srog:__rdo rje gsum dang mnyam sbyar bas:__rigs kyi gtso dang dbyer med pa'i:__ye shes mchog tu bdag sgrubs shig:__hrI badz+ra rA ga pa shaM ku ru kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bskul zhing lha sku'i gsal snang la mos pa rtse gcig pas yid m-ig rlung gsum mi g.yo bar gtod:__de ni lha bsgoms pas sgrub pa'o:__de nas sngags bzla ba ni:__rang nyid pad+ma mkha' 'gro ma sems dpa' sum brtsegs su gsal ba'i thugs ka'i sngags phraing las bde ba chen po'i rang bzhin gyi sngags phreng rang sgra sgrogs shing 'od zer 'bar ba 'phros:__mdun bskyed kyi zhal du zhugs:__thugs ka'i sems dpa' sum brtsegs sngags phreng dang bcas pa la phog pas thugs rgyud lhag par bskul:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis 'khor gyi mkha' 'gro rnams kyi thugs dam gyi rgyud bskul:__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams gsal brtan mchog tu 'bar ba'i gnas gsum nas sku dang sngags phreng phyag mtshan 'od zer gyi tshogs dang bcas pa byung :__rang gi gnas gsum du thim pas sku gsung thugs kyi dngos grub thob:__slar yang bdag mdun thams cad kyi sgyu 'phrul gyi rol pa mtha' yas pas 'jig rten thams cad snang bar byas:__'khor 'das kyi rgyud bskul zhing g.yos:__srid zhi'i legs tshogs thams cad 'od zer dmar po'i rnam pas bdag la thim:__mthong thos dran reg thams cad kyi yid 'phrog pa'i rab 'byams dbang gi dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba sid+d+hi lo ka wA shaM ku ru hrIHswA hA:__zhes mi tshig dang ma 'dres par 'bum phrag brgyad bzlas pas 'grub par 'gyur ro:__de ni sngags bzlas pas sgrub pa'o:__rjes ni:__gtor ma 'bul ba sogs dang :__tshogs kyi mchod pa'ang bya:__mdun bskyed la nongs bshags dang brtan par bzhugs:__bdag nyid 'od gsal du bsdu ba sogs bya'o:__de ltar na bsnyen pa dang sgrub pa la spyir gsum ste:__grangs kyi bsnyen sgrub ni ji skad bshad pa ltar ro:__dus kyi bsnyen sgrub ni zla ba gsum la sogs pa'o:__mtshan ma'i bsnyen sgrub ni rtags mthong ba ste:__nges par las sgrub pa la ni 'di nyid gtso bor bzung ngo :__de'ang rab dngos:__'bring nyams:__tha ma rmi lam du bcom ldan 'das ma'i zhal mthong ba:__sngags thos pa:__phyag mtshan dang gter rnyed pa:__'od dmar po 'khyugs pa:__sgra snyan po thos pa:__dri zhim po 'thul ba:__sgrub rdzas 'phel ba:__zas nor gos dang skyes pa bud med rigs bzang glo bur du 'du ba:__lus ngag yid la bde ba chen po'i byin phebs pa:__rmi lam du nyi zla zhon pa:__gling bzhi bskor ba:__rgya mtsho hub kyis 'thung ba sogs byung na grub pa'i rtags su shes pas dngos grub blang bar bya ste:__mdun bskyed la tshogs dang gtor ma rgya chen pos mchod:__nongs pa bshags:__dngos grub bskul zhing sngags mang du bzlas pas lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs kyi gnas nas dngos grub thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam par byung :__dngos grub kyi 'khor lo dang ban+d+ha'i rdzas la thim pas dngos grub kyi gter chen por bsams la gnas gsum du blang :__thod rdzas bcud len gyi mar dang sbyar te yun du bsten:__tsakra 'bral med du 'chang bas dngos grub kyi nus pa mchog tu thob cing brtan par 'gyur ro:__de ni dngos grub blang ba'i thabs so:__mdun rten la brtan bzhugs bya zhing sbas te 'chang ngo :__bzhi pa sgrub pa ma thems pa'i skyon ni:__ye shes lha'i thugs rgyud 'khrul mi nus shing :__las kyi dngos grub las ring du 'gyur ro:__lnga pa thems pa'i yon tan ni:__de las ldog ste:__ye shes kyi thugs dam bskul bas byin rlabs rang dbang med par zhugs shing :__las brtsams pas rang gzhan gyi gnas skabs dang mthar thug gi dngos grub rtsol med du 'grub par 'gyur ba nyid do:__sa ma ya:__gsum pa las kyi sbyor ba la lnga ste:__dang po las sbyor nyid ji ltar yin pa ni:__rgyud las:__mngon du byed pa las sbyor ste:__zhes pas bsnyen pa dang sgrub pas dngos grub kyi gzhi bting ba nyid:__sgo gsum gyi bya bas las la sbyar ba la brten dngos grub mngon du bya ba ni las sbyor ro:__gnyis pa las sbyor gyi rten bca' ba las kyi gtso bo'i dbang du byas te:__bsgrub bya dmigs kyis bsal ba dbang du bsdu na:__mdun dkyil gyi 'og tu las khung dmar po zla gam bru:__de'i nang du gang dbang du bya ba'i bsgrub bya'i zag rdzas las rU pa dngos dang 'dra bar bcos:__snying gar pad+ma dmar po chung ngu'i lte bar srog gi dwangs ma'i mtshon byed hrIH__'dab brgyad la tshogs brgyad kyi mtshon rten nr-i yig:__gong ras la dmigs bya'i ming rus sogs gsal bar bris pa'i mthar:__nr-i A kar+ShA ya dzaHwA shaM ma na ya ho:__mu khyud la bsnyen sgrub las sngags sbrel bas mnan:__ril bu dang zag rdzas bsres pas byugs pa gzhug:__de'i snying ga'am skye gnas su zangs khab sor bzhi pa pad+ma rak+tas ngar btags pa btsugs pa'i mig nas gzhon nu+u mas bkal ba'i srad bu dmar po drangs te mdun rten gyi sku'i phyag gi mde'u'i thad du gdags:__mdun rten srog 'khor rang gi lus la bcang ngo :__gsum pa las kyi thabs la mdun rten gyis las la sbyar ba:__sbyin sreg gis las la sbyar ba:__ting nge 'dzin kho nas las la sbyar ba'o:__dang po ni:__bdag mdun gyi bsnyen sgrub gtor ma 'bul ba sogs sngon du 'gro bas:__mdun gyi las khung dmar po zla gam 'bar zhing chags pa'i 'od zer 'bum phrag 'khrigs pa'i dbus su bsgrub bya nyid 'dar zhing chags pa'i rnam 'gyur can mngon sum bzhin du gsal bar bltas la:__ma da na'i phud rgod dbang gi ril bu'i rdzas kyis bran pa byin gyis brlabs pa phul:__dbang gi bdug rdzas btul:__gdung ba'i shugs bskyed de:__hrIH__rjes chags bde chen 'od dmar po:__mkha' khyab 'bar zhing chags pa yi:__rab 'byams dbang gi pho brang nas:__dbang mdzad pad+ma rig byed rtsal:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__da lta las la bskul lags kyi:__ma nyams phud kyi mchod pa dang :__dbang gi dam rdzas 'di bzhes la:__thugs rje thugs dam dus la bab:__'bar zhing chags pa'i gzi byin skyed:__'od dmar lcags kyu rnon po yis:__dmigs bya'i snying nas dbang med drongs:__zhags pas chings shig sgrog gis sdoms:__rak+ta 'bar bas myos su chug:__sngags kyi cang te'u sgra bsgrags pas:__rlung dmar 'khrugs pa'i dra bar chug:__skad cig bar snang glog 'khyugs bzhin:__sgrub pa'i gnas 'dir myur du khug:__dmigs pa'i rten la dbyer med stims:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__sgrub sngags kyi mthar che ge mo'i tsit+ta ra~M tsA la ya tsA la ya:__ya~M A kar+sha ya A kar+sha ya:__ba~M a we sha ya A we sha ya:__hrIHdzaHhU~M ba~M ho:__zhes drag tu brjod:__rol mo'i sgra dang :__dar dmar pos g.yab g.yug 'dor:__slar yang bden stobs brjod pas kyang bkug nas dmigs pa shin tu gsal ba'i ngar dang ldan pas gong gi dgug sngags kho na thun du bcad la bzlas pas khug pa'i rtags mthong bar bya'o:__de nas las sbyor dngos ni:__rU pa dmigs bya dngos shin tu chags shing 'dun pas thal mo sbyar te rang la rtse gcig tu mig rjes chags zim bu'i tshul gyis 'khod pa'i snying pad+ma dmar po 'dab ma brgyad pa'i ze'u 'brur rnam shes kyi dwang ma nr-i yig gi khog par hrIHdmar po:__'dab ma brgyad la tshogs brgyad kyi rang gzugs A li 'bru gnyis re bcas 'dar zhing g.yo ba'i rnam pa can du gyur par bsam:__bdag gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs brgyud bskul:__thugs ka'i sems dpa' sum brtsegs sngags phreng dang bcas pa las 'od dmar ser bde ba chen po'i rnam pas sku'i nang khengs:__spyan gsum rjes chags su gzigs pa'i lam nas rdo rje chags pa'i ye shes oM yig dmar po 'od dang bcas par spros:__bsgrub bya'i mig gnyis su zhugs pas mig gi rnam shes chags pa'i kun rtog rab tu g.yos te bdag nyid mthong ba'am bdag gis yul de mthong ba tsam gyis dbang du byed pa'i rten 'brel bsgrigs par bsam:__de bzhin snyan gnyis las shaM yig dmar po 'od dang bcas pa spros:__bsgrub bya'i rna ba gnyis su zhugs pas bdag gi skad thos pa tsam gyis dbang du gyur:__shangs bug gnyis las ga~M dmar po 'od dang bcas pa spros:__sna bug gnyis nas zhugs pas bdag gi dri tshor ba tsam gyis dbang du gyur:__ljags las ra~M yig dmar po 'od dang bcas pa spros:__lce'i 'doms rtsar zhugs pas bdag gis byin pa'i bza' btung sogs kyi ro myang ba tsam gyis dbang du gyur:__dpral ba nas ba~M yig dmar po 'od dang bcas pa spros:__dpral bar zhugs pas bdag gis lus la reg pa tsam gyis dbang du gyur:__thugs nas ha~M yig dmar po spros:__bsgrub bya'i snying gar zhugs shing thim pas yid dbang med du bsgyur te bdag nyid kho na la 'dun cing chags pa'i kun rtog drag tu g.yos:__bdag gis kyang yul de nyid yid la dran pa tsam gyis dbang du byed pa'i rten 'brel bsgrigs par bsams la:__sgrub pa'i sngags kyi mthar che ge mo tsA la ya tsA la ya:__hr-I dA ya hrI dA ya:__A kAr+ShAya A kar+ShA ya:__b+han+d+hA ya b+han+d+ha ya:__bA shaM ma nA ya bA shaM ma nA ya:__sany+dzA ya sany+dzA ya:__ma da nA ya ma dA nA ya:__sarba karma pa shaM ku ru ho:__zhes bzla'o:__de ni dbang sdud kyi gzhi bca' ba'i las sbyor ro:__slar yang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi rgyud bskul:__sems dpa' sum brtsegs sngags phreng dang bcas pa rjes chags 'bar zhing rno ba'i 'od zer lcags kyu lta bu spyi bo nas g.yon skor gyis snyan g.yas pa nas phar song :__phyag gi mda'i ltongs nas brgyud:__mde'u'i pad+mo mchog tu rgyas pa'i nang nas thon:__bsgrub bya'i rna ba g.yas pa nas zhugs:__mgo bo'i nang g.yas su bskor te dbus kyi ha~M la reg pas bde phril gyis song :__de las khams 'dzag pa dang 'od zer lhan cig snying ga'i 'khor lo la thim pas chags pa'i bde ba bzod med du 'bar:__'od zer tshur ldog pa dang tshogs brgyad dwang ma dang bcas pa'i rten gyi yi ge rnams kyi bcud thams cad rdo khab len gyis lcags phye bsdus pa ltar blangs te 'od zer khams dang bcas pa mgo'i nang nas g.yon du bskor te rna ba g.yas pa nas brgyud:__rang nyid lha mor gsal ba'i phyag gi mde'u'i rtse mo nas brgyud:__ltongs nas thon pa rna ba g.yas pa nas brgyud:__mgo bo'i nang g.yas su bskor zhing snying ga'i hrIHla thim pas bsgrub bya'i tshogs brgyad kyi rtog pa dwang ma dang bcas pa rang sems dang dbyer med par dbang du byas te nam yang mi 'bral bar mos la sngags bzla:__de ni dbang gi las sbyor dngos gzhi'o:__mthar rang gi snying ga'i hrIHlas 'od zer dmar po'i lcags kyu rlung gi shugs drag tu g.yo ba 'phros:__mdun gyi bsgrub bya'i snying ga'am skye gnas su thal gyis zhugs:__snying ga dang skye gnas kyi rtsa 'khor drag tu dkrugs pas 'dun cing chags pa bzod med du 'bar bas lus dmar lam gyis song :__rlung dmar gyi drwa bar bstums nas glog 'khyugs pa ltar drangs:__rang gi gsang ba nas zhugs:__rjes su chags pa'i mes zhu nas snying ga'i hrIHla thim pas yul yul can dbyer med bde ba chen po'i ngang du 'dus shing mi phyed par bsams la sngags bzla'o:__de ni dbang gis las grub pa brtan par bya ba'o:__slar yang bdag mdun bsgrub bya sogs sngar bzhin gsal bas dmigs pa yang nas yang du bya:__de ltar thun bzhir bcad de zhag bdun sogs dbang du 'dus nges pa'i rtags ma byung gi bar bsgrub bo:__de ni mdun rten la brten pa'i las sbyor ro:__gnyis pa sbyin sreg gi las sbyor ni:__dbang gi thab dang bud shing :__bsreg rdzas mar khu yam shing :__lcags kyu can gyi me tog dmar po gtso bor gyur pa'i dbang gi ril bu'i rdzas ji ltar rnyed pa mchod gtor dang bcas pa bshams shing byin gyis brlab:__smad 'tshong ma'i lag nas byung ba'i me sbar zhing :__'bar ba'i dbus su lha mo 'khor bcas bskyed pa nas bstod cing bshags gsol gyi bar bya:__byon skyems sngon du 'gro bas yam shing mar khu dang :__khyad par dbang gi rdzas gtso bor 'bul:__sngags ni:__sgrub sngags kyi sham bur:__oM ag+na ye swA hA:__che ge mo wA shaM ma na ya ho:__zhes so:__mthar mchod bstod gtor 'bul bya:__byon skyems dang gos zung dmar po 'bul:__'dod don gsol:__las 'byangs na mdun gyi rU pa la dmigs bya bskyed bstim dngos su gsal ba me 'od du zhu la khad du bsro zhing :__rjes chags kyi mes gdungs bas dmar lam gyis song ste rang dbang med par dbang du 'dus par bsam:__me lha ye shes pa rang la bstims pas nus pa bskyed:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams la thal ba dmigs bya la gtor ba'am:__phyogs der 'babs pa'i chu'am rlung la bskur ro:__des ni las myur du tshar phyin par 'gyur ro:__gsum pa ting nge 'dzin kho nas las la sbyar ba ni:__mdun rten la ma ltos par:___bdag gi rnal 'byor kho nas dmigs bya gsal ba:__'gugs pa:__dbang sdud kyi gzhi bca' ba sogs kyi dmigs pa rnams gsal zhing drag la yun ring bar bsgom zhing sngags bzlas pas kyang rnal 'byor pa ting nge 'dzin thob pa rnams kyis las tshegs med par 'grub par 'gyur ro:__'di dag gi skabs su ril bu'i rdzas dri dang sbyar te bdug:__ma da na dbang gi rdzas dang bcas pa'i phud kyis mchod cing thugs dam bskul ba yang nas yang du bya ba'ang rno la ngar gyis btags pa bzhin no:__de rnams ni bsgrub bya gcig la thog mar dbang gi dngos grub blang ba'i tshul gyis dmigs bsal gyi las sbyor ro:__las nges par grub nas tsakra 'o mas bkru:__rU pa bsgrub bya la byugs pa'am kha zas dang sbyar te sbyin pa sogs las 'grol ba'i cho ga 'ang bya'o:__spyir btang gi las sbyor ni:__bdag mdun bskyed bzlas gtor ma 'bul ba thugs dam bskul ba rnams ji skad bshad pa bzhin sngon du 'gro bas:__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__bdag mdun sems dpa' sum brtsegs sngags phreng 'khor dang bcas pa las 'od zer dmar po rjes chags bde ba chen po'i rang bzhin rlung dmar ltar 'tshubs shing 'khyil pas brtan g.yo snod bcud thams cad khyab:__khams gsum thams cad 'dar zhing g.yos:__srid gsum lha klu gnod sbyin mi'i 'gro ba pho mo thams cad kyi snying ga dang skye gnas nas zhugs:__lus sems la khyab:__chags bskyed yid bsgyur dbang du 'dus:__nyi zla nor bu sman dang nags tshal:__'byung ba bzhi:__rig sngags grub pa'i nus pa sogs 'khor 'das brtan g.yo'i dpal dang gzi brjid bcud dang dwang ma thams cad 'od dmar po'i rnam par 'ubs kyis bsdus te rang srog sa bon sngags dang bcas pa la thim pas khams gsum gyi dbang phyug chen por gyur nas rab 'byams dbang gi las kyi dngos grub ma lus par thob par bsams la sngags kyi che ge mo'i gnas su sarba lo ka spel ba bzla:__de lta bu'i rim pas dngos nyams rmi lam du snang srid 'du ba:__'od dmar 'khyugs pa:__rnyed pa chen po glo bur du 'byung ba:__gzi brjid dang brtul zhugs bsod nams dbang thang rtsol med du skye ba sogs rtags mthong ba'i bar du brtson pas dbang gi las bsam pa tsam gyis 'grub pa'i dngos grub kyi mthu chen po thob par 'gyur ro:__gzhan yang dbang gi las sbyor phran tshegs glo bur du bsgrub pa ni:__rdzas kyi ril bu mig rtsi la btab ste mig la byug:__sin+d+hU ra la btab ste dpral bar thig le byas na gang mthong ba thams cad dbang du 'gyur ro:__rnga dang :__dung dang :__cha lang la btab ste dkrol bas thos tshad dbang du byed do:__ril bu dang dri'i rdzas sbyar ba la btab ste bdugs na tshor tshad thams cad dbang du 'gyur ro:__bur ram dang :__sbrang rtsi dang :__sha kha ra dang :__rgun 'brum sogs mngar skyur snum pa'i bza' ba dang :__khyad par ma da na la rang gi khams dang ril bu'i rdzas sbyar te sngags btab pa gang gi khong du song ba tsam gyis yid rang dbang med par sgul bar 'gyur ro:__lag pa la ril bu'i rdzas dang ga bur gyis byugs te sngags btab la gang gi lus sam skra la reg pas kyang 'du shes bsgyur zhing dbang du byed do:__de ltar na de rnams ni thun mong gi las sbyor ro:__mchog gi las sbyor ni:__sgrub pa po bdag gi rnal 'byor la rtse gcig tu mnyam par bzhag ste lha sku'i gsal snang dang bzlas brjod ci rigs pa sngon du 'gro bas:__rang gi mig tu oM yig dmar po bde ba chen po'i 'od zer mchog tu 'bar bas yul gzugs kyi snang ba thams cad la khyab:__de thams cad 'od dmar po bde ba chen po'i ngo bor ltem gyis zhu:__mig gi oM la thim:__yul dang shes pa dbyer med pa'i tshul gyis dbang du gyur:__de bzhin du rna ba'i 'doms rtsar sha~M dmar po bde ba chen po'i 'od kyis sgrar grags pa'i snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas sha~M la thim:__sna'i 'doms rtsar ga~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis drir snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas ga~M la thim:__lce'i 'doms rtsar rA~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis ror snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas rA~M la thim:__dpral ba'i dbyes su ba~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis reg tu snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas ba~M la thim:__snying ga'i dbus su ha~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis chos su 'dzin pa thams cad la khyab:__'od du zhu nas ha~M la thim:__de lta bu'i rim pas tshogs drug gi snang ba thams cad yul dang yul can dbyer med pa'i tshul gyis dbang du gyur par bsams la:__gzugs snang stong :__sgra grags stong :__dri tshor stong :__ro myang stong :__reg bde stong :__yid rig stong du shes pas bde gnyis dbyer med sgyu ma lta bu'i ngang du mnyam par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i slad rang dang snang ba thams cad pad+ma DA ki nI gsal ba lha la lha thim pa'i tshul gyis dbang du byas te nga rgyal brtan:__de ni snang ba dbang du byed pa bum dbang gi lam mo:__lus gnad chun btsal la rlung dug bsal:__rang nyid pad+ma DA ki nI'i lus nang rtsa 'khor dang bcas pa'i lte bar hrIHdmar po 'bar ba la rlung sems bsdus te 'jog:__de nas rlung phyir bsal ba dang lhan cig hrIHlas bde ba chen po'i 'od zer me lce ltar 'bar zhing 'khyugs pa ro rkyang gi lam brgyud sna bug nas thon:__'khor 'das brtan g.yo'i khams thams cad la khyab par zhugs pas bde ba chen po'i ngo bor shig shig mer mer g.yos shing 'od dmar po lam ste zhu ba rlung nang du rngubs pa dang mnyam du 'grogs te byung :__lte ba'i hrIHla thim pas rlung sems mi shigs pa'i thig ler dbang du byas par bsams la kum+b+ha ka kha sbyor du 'ching :__dgang zhing gzhil:__mthar rlung phyir 'phang ba dang mnyam du snod bcud thams cad kyang sngar bzhin du gsal bar bsams la snang stong 'dzin bral yul shes dbyer med kyi ngang du gsal ba'i ngar bskyed:__stong pas rgyas gdab:__zung 'jug gi gnad nas bzung ste yang nas yang du bskyar:__skabs su bogs 'byin pa'i slad yul sna tshogs kyi 'dod yon blang dor dang bral bar bsten nas brtul zhugs bskyang ngo :__de ni stong pa dbang du byed pa gsang dbang gi lam mo:__de nas spyi bo'i rtsa 'khor gyi steng du ha~M dkar po:__snying gar hrIHdmar po:__lte bar a thung dmar po shad kyi rnam pa can dgod:__rlung gi sbyor bas a shad las me shin tu phra bar 'bar:__'khor lo bzhi gang :__ha~M la reg pas bde ba'i nyams 'bar:__'od dmar ser khyugs se sna bug nas thon:__'khor 'das brtan g.yo thams cad bsregs pa'i dwang ma bdud rtsi dmar po'i rnam par drangs:__spyi bo'i ha~M la 'dus:__de las bdud rtsi dkar dmar gyi mdangs can nar gyis babs pas 'khor lo bzhi gang :__sad pa dang :__rmi lam dang :__gnyid 'thug dang :__snyoms 'jug gis bskyed pa'i yul yul can tha dad gzung 'dzin gyi rtog pa sbyangs te snang sems dbyer med kyi ngang du 'khor 'das thams cad dbang du gyur:__dga' ba bzhi'i ye shes skyes:__rdo rje'i bzhi'i nus pa bskyed par bsam:__slar yang 'bar ba dang 'dzag pa'i dmigs pa yang yang bskyar zhing rlung dang 'brel bar nyams su blang :__bde stong dbyer med kyi ngang du mnyam par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i phyir pad+ma mkha' 'gro ma'i rigs las skyes pa'i mtshan ldan gyi phyag rgya dang snyoms par zhugs pas 'dzag med kyi bde ba lam du khyer zhing spyod pa bskyang ngo :__de ni bde chen dbang du byed pa dbang gsum pa'i lam mo:__de dag gi skabs su brtan g.yo 'khor 'das thams cad kyi khyab bdag rang sems lhan cig skyes pa'i ye shes kyi DA ki nI bden pa gnyis dbyer med pa'i gnas lugs:__thog mar skye ba dang :__dbus su gnas pa dang :__mthar 'gags pa ltar snang ba'i dus nyid nas rang bzhin gyis rnam par dag pa nam mkha' lta bu'i ngang las ma g.yos par shes pas:__'khor 'das gzung 'dzin bdag gzhan tu lta ba'i gnyis snang gi spros pa thams cad las 'das pa rang rig gnyug ma khyab gdal gyi ngang du lhug par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i phyir snang sems ro gcig pa'i ngang brtul zhugs kyi spyod pa byung rgyal du spyad par bya'o:__de ni don gyi ye shes dbang du byed pa dbang bzhi pa'i lam mo:__de ltar nyams su blangs pas rtsa rlung thig le rang dbang du 'dus te sgrib bral dwang ma rig pa 'dzin pa'i gzugs su 'gyur:__snang ba sgyu mar rtogs:__shes pa'i 'khrul 'khor zhig:__snang shes dbyer med rang rig bde stong zung 'jug gnyug ma'i gnas lugs mngon du gyur pa ni phyag rgya chen po mchog gi dngos grub ces bya ste:__de kho na nyid bde ba chen por sgrub pa mthar thug mchog gi las sbyor ro:__bzhi pa las la ma sbyar ba'i skyon ni:__bsnyen cing bsgrubs kyang las la ma sbyar na 'dod pa'i dngos grub 'thob par mi 'gyur bas sgrub pa don med pa ste:__gser 'gyur gyi rtsi bsgrubs zin kyang lcags sogs yul la ma sbyar na gser gyi dngos po mi thob pa bzhin no:__lnga pa las la sbyar ba'i yon tan ni:__de las ldog ste:__bsnyen pas ye shes kyi lha'i thugs rje yul la 'jug pa'i skabs phyes shing sgrub pas dbang du byas te:__las la sbyar bas gnas skabs thun mong gi dngos grub dang :__mthar thug mchog gi dngos grub phyag rgya chen po'i ye shes kyi bar du thob par byed pa ste:__lcags la gser 'gyur gyi rtsis las la sbyar bas rin thang chen por dngos su grub pa dang 'dra'o:__bzhi pa las sna tshogs sgrub pa la'ang lnga ste:__dang po sna tshogs pa'i las nyid gang yin pa ni:__rgyud las:__gang 'dod sgrub pa las sna tshogs:__zhes pas gdul bya'i 'dod pa tha dad pa yongs su bskang ba'i phyir shes rab 'phel ba dang :__'byor pa 'phel ba dang :__tshe 'phel ba dang :__bar chad zhi ba dang :__gdug pa can tshar bcad pa sogs 'dod pa bzhin las byed pa ni las sna tshogs sgrub pa'o:__gnyis brten bca' ba ni:__rang rang gi skabs su ji skad 'byung ba'i rdzas dang yo byad rten 'brel thams cad tshogs par bya'o:__gsum pa las sna tshogs bsgrub pa'i thabs la:__pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal dkar mo la brten nas shes rab 'phel bar 'dod pas:__maN+Dal gyi dbus su rin po che'i snod gtsang mar ril bus dgang :__kha dar gyis bcad:__mchod gtor sogs tshogs par bya:__de nas sngon 'gros rgyud sbyangs te:__dngos gzhir bdag dang mdun gyi ril bu gnyis ka DA ki nI rig byed rtsal sku mdog dkar mo zhal gcig phyag bzhi rgyan cha lugs phyag mtshan sogs rtsa ba'i lha ji lta bar bskyed la byin gyis brlab:__ye shes pa bstim zhing dbang bskur:__rnam snang gi rgyas gdab:__mchod bstod sogs ji ltar rigs pa byas la:__bdag mdun gyi thugs kar zla ba bdud rtsi'i rang bzhin yongs su gang ba'i lte bar hrIH dkar po'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba:__bdag gi thugs ka'i sngags phreng las gnyis pa byung :__zhal nas thon:__mdun bskyed kyi zhal du zhugs:__lte ba nas thon:__rang gi lte ba nas zhugs te bar ma chad par 'khor ba las 'od zer dkar bsil bdud rtsi'i snang ba can gyis rang gi lus kyi nang gang :__mi shes pa'i mun pa bsal:__yang dag pa'i ye shes kyi snang ba rgyas:__bar du 'khor ba'i tshe shes rab kyi bung ba'i tshogs mkha' khyab tu 'phros:__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi gzungs dang spobs pa mkhyen brtse nus pa'i ye shes:__'jig rten pa'i shes rab:__nyi zla'i snang ba:__bdud rtsi'i bcud:__nor bu dang :__sman dang :__sngags la sogs pa'i nus pa thams cad 'od zer bdud rtsi'i rnam par bsdus te bdag la thim pas dran pa dang :__gzungs dang :__blo gros dang :__ting 'dzin la sogs pa'i ye shes kyi mthu gcig car du thob par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le smr-i ti ma ti pradz+nyA hu ru me swA hA:__zhes khri phrag gsum la sogs par bzla:__mthar mdun gyi lha ril bu'i rnam par bsams la yar ngo'i tshes gcig nas bzung tho rangs kyi dus su bsten pas zla ba gcig na brjed ngas dang rmongs pa'i mun pa zhi zhing :__blo gros me ltar 'bar bar 'gyur ro:__rdzas ni:__shu dag dkar po:__tsan+dan dkar po:__nor bu chu shel:__rgya spos:__spang spos:__a ga ru:__ru rta:___dbang lag:__gi waM:__pi pi ling :__pri yang+ku rnams sbrang rtsi dang ba dmar mo'i 'o ma:__ra dkar mo'i 'o ma bcas kyis ril bu sran 'phos tsam dril lo:__yang 'di la brten nas dug zhi bar 'dod pas:__bdag gi rnal 'byor gsal btab la:__a ru ra:__gi waM:__brag zhun:__re ral:__spang spos rnams kyi phye ma'am ril bu la sngags kyis btab nas bsten pas brtan pa dang g.yo ba'i dug thams cad zhi bar byed do:__sngags ni:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrI sarba bi Sha pra sha ma na swA hA:__zhes so:__mkha' 'gro ser mo la brten nas bsod nams dang dpal 'byor snyan grags rgyas par 'dod na:__mi'i nor bu thod pa dpal dang ldan pa'i nang dri ser pos byugs:__rin chen 'bru sman dar zab sogs kyis gtams:__'khor lo ser po rtsibs bzhi mu khyud dang bcas pa'i lte bar 'di'i sku:__gong ras la rgyas pa'i sngags:__rtsibs bzhi la nor bu'i lte bar ha ri ni sa:__rtsibs mchan bzhir:__ma hA rat+na sarba sid+d+hi hU~M:__d+ha na me d+hi sarba sid+d+hi hU~M:__puN+ye dz+wa la sarba sid+d+hi hU~M:__nA nA Sha d+he sarba sid+d+hi hU~M:__zhes bri:__de rgyab mu khyud la rang sngags dang :__nor lha spyi'i sngags ji ltar rigs pa dbyangs gsal rten snying gsol byang bcas bri zhing :__nor bu'i phreng ba dang 'od zer sogs kyis mdzes par byas la dpal dang g.yang can gyi rdzas dri ser po dang bcas pas byugs nas rin po che'i za ma tog tu sbrang rtsi dang bcas thod par gzhug:__de nyid dal gyi dbus su bzhag:__mchod gtor bsham:__bdag mdun mkha' 'gro sku mdog gser btso ma'i mdangs can 'od zer rab tu rgyas pa la 'khor rigs bzhi'i mkha' 'gros bskor bar gsal btab cing byin gyis brlab:__ye shes pa bcug cing dbang bskur:__rin chen 'byung ldan gyis rgyas gdab:__mchod bstod sogs bya:__bdag mdun gyi thugs kar nyi ma la hrIHyig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba'i 'od zer gyis 'khor 'das kyi dpal 'byor phywa g.yang longs spyod stobs rtsal snyan grags kyi nus pa thams cad 'od zer ser po nor bu sna tshogs pa'i char 'bebs bzhin par spyan drangs nas bdag dang mdun rten la thim pas srid zhi kun gyi dbang phyug chen por gyur par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHdzam+b+he mo he sarba lo ka puN+ye rat+na ba su sid+d+hi puSh+tiM ku ru swA hA:__zhes bzla zhing tshogs dang gtor ma dang maN+Dal la sogs pas kyang mchod:__zhag bdun sogs su 'bad pas longs spyod chen po glo bur du rnyed pa sogs dngos dang rmi lam du rtags mthong na bsod nams dpal 'byor snyan grags thams cad dbyar dus kyi mtsho ltar rdol bar 'gyur ro:__mkha' 'gro dmar mo la brten nas tshe sgrub pa ni:__mdun du maN+Da lar tshe rten 'brang rgyas dang bza' btung sogs dngos grub kyi rdzas dgod:__bdag mdun mkha' 'gro ma dmar mo phyag bzhi ma 'khor dang bcas par gsal ba sogs lha bsgom pa dang :__sngags bzlas pa'i tshe:__bdag gi thugs kar nyi zla'i ga'u srub med pa'i lte bar rlung sems mi 'gyur ba'i thig le dkar dmar 'od lnga 'phro ba hrIHdmar pos mtshan pa'i mthar sngags kyis bskor ba gsal btab nas bzlas pas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs dam bskul:__bdag mdun 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer dmar po dang pho nya'i tshogs spros:__khams gsum thams cad khyab:__rang gi bla tshe sde brgyad 'byung pos 'phrog pa dang :__'khor 'das kyi tshe bcud bdud rtsi'i rnam par bkug:__snying ga'i hrIHla thim pas sha khrag drod dbugs sems kyi tshe nyams pa sor chud:__dus min gyi 'chi ba cha dang bcas pa byang :__rdo rje'i srog:__g.yung drung gi tshe:__rgyun gyis rtag pa'i lang tsho rig 'dzin tshe'i dngos grub thob par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes 'bum phrag gsum bzlas pas tshe'i bar chad zhi zhing rig 'dzin tshe'i dngos grub la dbang bar 'gyur ro:__mthar mdun bskyed las dngos grub blangs shing lha rang la bstim:__tshe'i bza' btung sogs longs spyod do:__mkha' 'gro sngon mo la brten nas char chen po 'bebs pa ni:__dpal dang ldan pa'i mtsho'am:__rdzing bu:__chu mig sogs kyi 'gram du phyin la mtshe'u chung du bcos pa'i dbus su maN+Da lar me tog gi tshom bu lnga dang :__de'i mthar klu chen dgu'i tshom bu dgod:__mchod gtor dang klu gtor bsham:__bdag nyid pad+ma mkha' 'gro ma dmar mo'i sgom bzlas la gnas pas:__mdun rten mkha' 'gro ma sngon mo phyag bzhi ma rigs bzhi'i mkha' 'gros bskor ba'i mdun dang phyogs mtshams su klu chen dgu bka' nod pa'i tshul du bsam:__byin gyis brlab:__ye shes pa bcug:__dbang bskur zhing mi bskyod pas rgyas gdab:__mchod bstod sogs bya:__mdun bskyed kyi thugs kar hrIHyig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba gsal:__bdag gi thugs ka'i sngags phreng las 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs kar zhugs:__thugs rgyud bskul:__thugs ka'i sa bon dang sngags phreng las 'od zer 'phros:__mkha' 'gro rigs bzhi dang klu chen rnams la phog pas dam tshig gi rgyud bskul nas so so'i dbang po'i sgo dang ba spu'i bu ga nas kyang 'od zer bdud rtsi'i rang bzhin nam mkha'i dbyings thams cad khyab par 'phros pas char dang bcas pa'i sprin du gyur:__'brug gi sgra bsgrags:__glog gi 'od 'khyugs:__char gyi rgyun chen po phyogs kun tu 'babs pas lo tog rtsi bcud 'bru sman thams cad rab tu rgyas par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHha ri ni sa nA ga le le duM pa le le sarba nA ga ni ba ri sha ya A be sha ya A be sha ya hrIM hrIM pheM pheM sarba sid+d+hi swA hA:__zhes gtsang sbra dang bcas te bzla:__thun mtshams su mchod gtor sogs phul:__klu la klu sman dang 'o ma'i gtor ma brgya rtsa sogs bsngo:__nyin re bzhin mdun bskyed kyi ye shes pa gshegs:__dam tshig pa bdag la bsdu:__klu rnams rang gnas su gshegs:__maN+Dal gyi bca' gzhi mtsho dang rdzing bu sogs su drang :__de ltar byasapas zhag gsum las mi 'gyangs bar char gyi rgyun chen po 'bab par 'gyur ro:__mkha' 'gro ljang mo la brten nas yul 'khor srung ba ni:__dar ras ljang gu la 'khor lo mu khyud dang bcas pa'i lte bar gtso mo'i sku:__gong ras la rang sngags:__rtsibs bzhir:__ha badz+ra DA ki nI sarba rak+Sha rak+Sha haM:__zhes sogs mkha' 'gro rigs bzhi'i sngags:__rtsibs mchan la rgyal chen bzhi'i sngags mthar sarba rak+Sha rak+Sha haM:__de'i phyi rol du rang sngags dang :__rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan:__dbyangs gsal rten snying yul 'khor thams cad la pha rol gyi dmag tshogs byad phur rbod gtong thog ser sa g.yo ba sogs gang srung bar 'dod pa'i gsol byang spel:__rdo rje'i ra ba dang me ris bskor:__dri bzang :__gi waM:__shu dag:__yungs kar:__gla rtsi sogs kyis byugs:__rab tu gnas shing 'phags pa'i ring bsrel dang :__rin po che dang sman sna sogs bcas sa sna dang rin chen sna tshogs las btab pa'i sAts+tsha'i nang du gzhug:__maN+Dal gyi dbus su mchod tshogs dang bcas bzhag:__bdag mdun mkha' 'gro ljang mo zhal gcig phyag bzhi ma 'khor dang bcas pa gsal:__rigs bdag rta mgrin gyis rgyas gdab:__mchod bstod sogs bya:__bdag mdun gyi thugs kar ut+pal sngon po kha sbyor gyi lte bar hrIHljang gu sngags phreng gis bskor ba las 'od zer 'phros:__phyogs bcu'i rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi byin rlabs nus stobs srung ba'i rig sngags thams cad lha sngags 'od zer phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs:__bdag dang mdun rten gyi thugs ka'i sngags phreng la thim pas rdo rje mi phyed pa'i srung ba mchog gi ye shes grub cing :__dpag tshad brgyad khri tshun chad du lha sngags phyag mtshan gyi gur du gyur pas cis kyang mi chod mi shigs par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHha ri ni sa rak+Sha rak+Sha ku ru ku ru swA hA:__zhes 'bum phrag sogs bzlas:__mthar mdun bskyed rten dang dbyer med du bzhugs par mos la mkhar gyi rtse'am:__rgyal mtshan dang gany+dzi ra la sogs pa'i tog gam:__gnas khang gi shar ram:__yul dbus kyi ri rtse sogs su mi 'jig pa'i rgyas btab ste sbas na:__phyogs der pha rol gyi dmag tshogs dang :__thog dang :__ser ba dang :__sa g.yo ba dang :__dal yams dang :__byad phur rbod gtong la sogs pa'i 'jigs pa thams cad yongs su srung bar 'gyur ro:__rigs bdag ha ya grI ba la brten nas smyo 'bogs gdon bgegs tshar bcad pa ni:__spyi bo'i rta mgrin gyi thugs kar nyi ma la hrIHdmar po'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba:__rang gtso mo'i thugs srog gi 'od kyis bskul bas de las 'od zer dmar nag me dang mtshon cha'i rnam pa can cher 'bar bas sa gsum gyi gdon bgegs 'byung po dregs pa can thams cad bsregs shing sbyangs par bsams la:__oM pad+ma kro d+ha ha ya grI ba hu lu hu lu sarba duSh+tAn dz+wa la ra~M mA ra ya hU~M phaT:__ces drag tu bzlas pas sgrub pa'i bar chad sogs mi mthun pa'i bgegs thams cad tshar gcod par 'gyur ro:__gu gul:__yungs kar:__byi ku dmar po:__shu dag nag po:__mkhan pa:__spru ma:__tsher ma can gyi shing :__mu zi nag po:__gri sha gri khrag:__rta bon pa:__spang spos:__gla rtsi:__sdig pa nag po'i sha rnams lo brgyad kyi chus ril bu byas pa la gong gi sngags kyis btab pa bza' byugs bdug dang 'chang bas kyang grib gdon zhi:__smyo 'bogs sangs:__gza' klu rgyal 'gong la sogs pa'i 'byung po thams cad byer bar 'gyur ro:__rdo rje mkha' 'gro ma la brten nas nad zhi ba ni:__nad so so'i gnyen po'i sman la:__ha badz+ra DA ki nI sarba ro ga shAn+tiM ku ru swA hA:__na ma ta pa sha ya swA hA:__zhes bzlas pa btang bas nad kyi zug rngu 'phral du zhi bar 'gyur ro:__spyir chu bskol tsha mo la bul tog sbyar bar btab nas btang bar bya'o:__rin chen mkha' 'gro ma la brten nas srid spel ba ni:__rin po che'i snod du skar chu gtsang ma la gi waM:__gur gum:__yungs kar:__shu dag dkar po:__nyungs ma'i sa bon rnams sbyar ba la:__ri rat+na DA ki nI pu tra sid+d+hi puSh+tiM ku ru oM:__ma Ni d+hA ri badz+rI NI d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri swA hA:__zhes mang du bzlas te dus tshigs su btang na srid chags par 'gyur ro:__pad+ma mkha' 'gro ma la brten nas thams cad kyi yid 'phrog pa ni:__gi waM dang li khri la:__hrIHpad+ma DA ki nI sarba ma no ha ra ho:__tad+ya thA:__oM uSh+Ni ShA ya d+ha ra d+ha ra d+hi ri d+hi ri bar+d+hA ni swA hA:__mang du bzlas pas dpral ba'am snying gar thig le bkod nas rgyal po'i khab bam:__grong khyer chen po la sogs par zhugs na der 'khod pa thams cad kyi yid rang dbang med par 'phrog cing rnyed pa chen po thob par 'gyur ro:__las kyi mkha' 'gro ma la brten nas gzhan gyi rig sngags bcad pa ni:__gri lcags kyi phur bu sor bzhi pa gri khrag gis ngar blud:__gu gul gyis bdug:__yungs kar gyis brabs la:__ha karma DA ki ni sarba duSh+tan mA ra ya phaT:__sarba man+t+ra a pa kA ra ts+tshin+d+ha ts+tshin+d+ha kI li kI lA ya hU~M hU~M:__zhes mang du bzlas te gnod pa'i phyogs su gzir na pha rol gyi rig sngags kyi sbyor bas rang nyid bcings pa sogs kyi nus pa thams cad rgyun chod par 'gyur ro:__de la sogs pa'i las phra mo sna tshogs pa ni 'di nyid kyi bsnyen sgrub thems pa rnams kyis nges par 'grub bo:__lha sngags kyi nus pa cher thob pas ni grub pa chen po'i dngos grub bsgrub par rgyud las gsungs te:__pad+ma rnal 'byor ma 'di ni:__grub pa kun gyi bdag nyid de:__lha yi mig dang ring du 'gro:__'chi med gnas dang sa 'og spyod:__mi snang bsgrub dang bcud kyis len:__khol mo dgug dang mkha' la spyod:__yo gi lha sngags nus thob pas:__'di dag thams cad ci dgar 'grub:__ces grub pa brgyad bsgrub pa'i tshul la:__mig sman gyi sbyor bas lha'i mig thob pa ni:__dur khrod kyi sa gzhi las sngo 'ching byed dmar po'i rtsa ba blangs te:__u lu ka'i tshil dang sbyar bas pad+ma'i shing gi sdong bu dang bcas pa'i mar me bcos la du ba blang :__de nyid gi waM dang ga bur ru rta'i phye ma rnams dang sbyar ba la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrI:pad+ma tsak+ShuHpra be sha ya phaT swA hA:__mngon par bsngags te du ba dang :__dro ba dang :__'bar ba la sogs pa'i rtags mthong ba'i bar du bsgrub:__de nas mig la byugs na mi ma yin gyi spyod yul dang :__'byung po'i rgyu ba dang :__dpag tshad mang po'i gnas dang :__sa 'og gi gter la sogs pa mngon sum du mthong zhing dbang sgyur bar 'gyur ro:__rdzas de nyid gr-i D+ha'i mar dang sbyar la:__rtsa ba'i sngags kyi sham bur pad+ma pA da prak+Sho b+hA ya zhes spel ba btab nas pad+ma hasti'i l+h+wam mam:__mchil l+h+wam mam:__rkang 'og tu byugs te phyin na thag ring po'i gnas yud tsam gyis ngal ba med par 'khor ba'i rkang mgyogs 'grub par 'gyur ro:__gser lta bu'i lcags las ral gri sor brgyad pa byas te:__gong gi rdzas kyis byugs:__rtsa sngags la pad+ma khaD+ga prag ti spel bas bsgrub:__nyi zla gzas bzung ba'i tshe lhag par bzlas pas ral gri las 'bar ba la sogs pa'i cho 'phrul byung na lag tu 'phyar bas 'dod pa'i gnas yid la byas pas rags lus dwang ma'i gzugs brnyan du gyur te sum cu rtsa gsum la sogs pa'i gnas su skad cig gis bsgrod par 'gyur ro:__ral gri la rmig pa'i khrag gis byugs te rtse thur du bstan la bzung :__'bar ba'i 'od zer gyis sgo phye zhing yid la byas pas dpal gyi sgo bye nas sa 'og gi rig pa 'dzin pa'i gnas su 'gro bar 'gyur ro:__mig sman gyi rdzas khwa'i tshang shing mtshan ma dang bcas pa dang :__phug pa byang du kha lta ba'i 'jag ma rnams blangs la:__rtsa sngags dang pad+ma gup+ta pra gup+ta ya zhes spel ba bzlas nas rtags mthong ba na dpral bar thig le bya zhing gtsug phud du bcings pas bdag nyid sus kyang mthong bar mi 'gyur ro:__dngul chu dang :__mu zi dang :__lhang tsher dmar po rnams b+hr-ing+ga rA dza'i khaN+Da dang sbyar te:__'khor 'das kyi bcud thams cad dgug cing bstim:__rtsa sngags la pad+ma a mr-i ta rA sa yA na zhes spel ba bzlas nas rtags mthong ba na mar gyi nying khu dang sbrang rtsi'i dwang ma la sbyar te yun du bsten na rdo rje'i lus dang nyi zla'i tshe thob par 'gyur ro:__mig sman grub pa'i rdzas la pad+ma can gyi dang po'i rdul dang :__tsan+dan dmar po dang :__sin+d+hu ra rnams sbyar te rtsa sngags la:__pad+ma su b+ha gi de ba dat+ta zhes spel ba bzlas te rtags mthong ba na dpral bar thig le byas:__mig la'ang byugs te lcags kyu'i phyag rgya bcas dgug pa'i ting nge 'dzin la zhugs na lha dang klu dang gnod sbyin mthu bo che'i bu mo dam pa 'ongs te khol mo'i las byed par 'gyur ro:__skye ba bdun pa'i ro tsa na legs par blangs te:__yul dag pa'i sha lnga:__bdud rtsi lnga:__grub pa'i gnas kyi cu gang :__sin+d+hU ra:__rtag tu ngu rnams 'bras bu gsum gyi phye ma dang sbyar te ril bu dril:__gser dngul zangs gsum gyi za ma tog tu gzhug:__pad+ma mkha' 'gro mar bskyed bstim nan tan du byas la:__'od zer gyi lcags kyus mkha' spyod grub pa'i dngos grub thams cad bkug ste bstim:__rtsa sngags la pad+ma dz+nyA na kA ya khe tsar+Ya _zhes spel ba bzlas pas 'bar ba la sogs pa'i rtags mthong ba na dngos grub blang :__lha ril bur bsams pas thig le gnas gsum bya zhing ril bu bcud len du bstan pas phra ba dang yang ba sogs kyi yon tan thob cing mkha' la spyod pa'i rig 'dzin 'grub par 'gyur ro:__de rnams ni 'jig rten pa'i las kyi dngos grub mchog gi sbyor ba'o:__bzhi pa las sna tshogs pa ma bsgrubs pa'i skyon ni:__rang dang gzhan gyi 'dod pa thams cad sgrub par mi nus shing :__las kyi sbyor ba'i mtha' ma rdzogs pas rigs sngags kyi phrin las phyogs su lhung bar 'gyur ro:__lnga pa las sna tshogs brtsams pa'i yon tan ni de las ldog pa ste:__rang gzhan gyi re 'dod thams cad tshul bzhin du skong bas ris med pa'i phan bde ster zhing sangs rgyas kyi mdzad pa dang rjes su mthun pas sngags bsgrub pa mthar phyin pa nyid do:__lnga pa rjes su gnang ba'i dbang bskur ba la'ang lnga las:__dang po dbang nyid gang yin pa ni:__rgyud las:__byin gyis brlabs shing rjes gnang bas:__ye shes sgrub la dbang bar 'gyur:__zhes pas:__mtshan nyid dang ldan pa'i slob dpon gyis snod dag pa'i slob ma lhag pa'i lhar bskyed cing dbab pas byin brlabs te:__sku gsung thugs ye shes kyi rjes su gnang ba stsal nas rdo rje bzhi'i ye shes sgrub cing dngos grub kyi sbyor ba la dbang bas 'khor los sgyur ba'i rgyal po rgyal sar mnga' bskur ba lta bu la rjes su gnang ba'i dbang bskur ba zhes bya'o:__gnyis pa dbang gi rten bca' ba ni:__mtshan ma'i dkyil 'khor mngon par 'du byas pa'i steng du bum pa dbang gi ril bu'i rdzas kyi bcud dang chas ldan gyi khar ban+d+ha bdud rtsis bkang ba sin+d+hU ra'i me long chos 'byung hrI:dang ha ri ni sas mtshan pa can gyis dgab:__dar dmar po'i gur phub:__mchod gtor tshogs kyi yo byad sogs 'du bya'o:__gsum pa dbang bskur ba'i thabs dngos ni:__slob dpon gyis bdag mdun bum pa dang bcas bsgrub cing mchod pa dang bzlas pa gtor ma dang tshogs kyi mchod pa sogs tshul bzhin du bsgrubs pas bdag nyid nus pa thob par bya:__bum pa'i lha 'od du bzhu:__slob ma 'jug par gnang ba nod:__de nas dad pa dang dam tshig dag cing bsnyen sgrub nus pa'i slob ma dbang thob pa dag gos dmar po bgo:__me tog dmar po'i phreng ba thogs:__byur dang dri ma bsal zhing nang du gzhug:__mtshams bcad:__pad+ma rA ga la sogs pa'i rin po che dang gser dang dar zab dmar po la sogs pa'i maN+Dal phul:__gsol ba gdab:__rgyud sbyang :__sdom pa bzung :__lha mor bskyed:__ye shes pa spyan drangs la bstim:__rdo rje dang bcas me tog dmar po spyi bor bzhag cing brtan par bya:__de nas bum pa thogs la:__hrI:__bkra shis dge ba'i bum pa ni:__rig pa'i bdud rtsis yongs gang bas:__tha mal snang zhen rnam dag pa'i:__ye shes phyag rgyar dbang bskur ro:__hrIHa b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:__zhes spyi bor bzhag cing bum chu sbyin:__rigs bdag gis rgyas gdab:__snang ba thams cad lha dang gzhal yas khang du ngo sprad:__de ni sku'i rjes su gnang zhing bum pa'i dbang bskur ba'o:__bsnyen sgrub las kyi dmigs pa phog cing sngags kyi lung byin pas rtsa rlung sngags su byin gyis brlab:__bla ma pad+ma mkha' 'gro rta mchog he ru ka snyoms par zhugs pa'i byang sems dang thod rdzas byin la:__hrIH__thabs dang shes rab snyoms zhugs pa'i:__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__rtsa rlung khams la bstims pa yis:__rdo rje'i sngags su dbang bskur ro:__bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:__'gyu ba'i rlung dang grags pa'i sgra skad thams cad sngags su ngo sprad:__de ni gsung gi rjes su gnang zhing gsang ba'i dbang bskur ba'o:__slob dpon gyi thugs ka'i ye shes sems ma las gnyis pa spros:__slob ma'i rtsa gsum 'khor lo bzhi'i mas sna'i gzhir gnas gtum mo a shad kyi rnam pa la phog pas mer 'bar:__spyi bo'i ha~M las bdud rtsi babs:__'khor lo bzhir dga' bzhi'i ye shes skyes par bsam:__sin+d+hu ra'i maN+Dal gyi rdul gnas bzhir reg cing :__hrI:__ji snyed rnam par rtog pa'i tshogs:__dga' ba bzhi yi phyag rgyar sdom:__bde chen mchog gi dam tshig gis:__ye shes chen por dbang bskur ro:__ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+waM:__gang snang gi yul shes thams cad bde ba chen por ngo sprad:__de ni thugs kyi rjes su gnang zhing shes rab ye shes kyi dbang bskur ba'o:__slar yang slob dpon gyi ting nge 'dzin sems dpa' las gnyis pa spros:__slob ma'i ting 'dzin sems dpa' la bstims pas ye shes kyi byin rlabs zhugs:__bde stong blo 'das kyi de kho na nyid rgyud la skyes par mos:__de'i ngang la mnyam par 'jog tu bcug ste:__hrI:__lha dang snang ba chos nyid kun:__gdod nas ma byung ma skyes pa:__blo 'das khyab gdal ngang du zhog:__de kho na nyid dbang bskur ro:__d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa sa ma ya a a:__snang ba sems:__sems bde ba:___bde ba stong pa:__stong pa blo 'das su ngo sprad:__de ni ye shes kyi rjes su gnang zhing dbang bzhi pa bskur ba'o:__dbang 'di thob pa'i dam tshig tu:__sems can kun la snying rje bskyed:__rtag tu byang chub sems gnyis bsgom:__lha dang bla ma mi spang zhing :__sngags dang ting 'dzin rgyun mi bcad:__gzhan la phan pa 'ba' zhig blos:__las kyi sbyor ba ci yang spyad:__lha ming rdzas dang grub rtags gsang :__bud med rnams la gus par bya:__yo byad kun la ma chags par:__tshogs gsog mchod sbyin rgya cher spel:__de ltar rjes su spyad pa yis:__dngos grub nges par thob 'gyur ro:__de bas 'bad pa thams cad kyis:__dam tshig mchog tu bsrung bar gyis:__zhes gdams shing slob mas kyang khas blangs las mi 'da' bar bya:__gtang rag 'bul zhing tshogs kyi dga' ston sogs la longs spyod de:__rjes kyi cho ga rnams tshul bzhin du bya'o:__bzhi pa dbang ma bskur ba'i nyes pa ni:__bla ma las rjes su gnang zhing dbang bskur ba nod par ma byas na lam nyams su blang du mi btub:__lam la ma 'bad na dngos grub thob pa'i skabs med:__ma smin pas gsang ba spyad na bsgrubs pa don med par ma zad log pa'i nyes pa du ma 'byung ngo :__lnga pa rjes su gnang zhing dbang bskur thob pa'i phan yon ni de las ldog ste:__gsang sngags sgrub pa'i snod du rung zhing ye shes kyi byin rlabs smin pas rtogs pa myur du 'char:__dngos grub dka' ba med par 'grub:__bsgrubs pa thams cad phyin ci ma log pa'i don chen po dang ldan par 'gyur ro:__sa ma ya:__'di lta bu yi zab mo'i lam:__chos sku kun bzang snang mtha' yas:__dus bzhi mnyam nyid khyab gdal ngang :__longs sku dbang chen he ru kar:__dgongs pa gcig tu byin brlabs nas:__pad+ma khrag 'thung dgyes pa'i sgras:__rig 'dzin rdo rje chos rab la:__bka' stsal gsang ba'i tan+t+rar bsdus:__las kyi dbang chen DA kir gtad:__de yis pad+ma bdag nyid la:__zab gsang mtha' yas mdzod chen stsal:__sngon chad rlung phyogs tsam du yang :__ma bsgrags gzungs su 'chang ba las:__lag len snying gi byang bu 'di:__sprul pa'i rgyal blon 'bangs bcas dang :__ma 'ongs skal ldan skyes bu'i don:__zab rgya dbye zhing gsang rgya bsdams:__de phyir brtson pas nyams blangs na:__mtha' bzhi'i legs tshogs 'di yis 'du:__phas rgol dregs pa 'di yis 'joms:__snod bcud 'byor pa 'dis 'phel byed:__dpe tsam bzhugs pa'i phyogs su yang :__mi dang mi min tshogs pa dang :__'dod don ji bzhin las 'grub na:__tshul bzhin bsgrubs na smos ci dgos:__de bas snod ldan rigs kyi sras:__mchog thun dngos grub dpal la spyod:__dpe rgyud ma 'ongs gdul bya'i phyir:__zab rgyas snying po'i tshul du bris:__gcig ni la stod phyogs su sbos:__mnga' bdag yab sras sprul pas rnyed:__gcig ni mon gyi phyogs su sbos:__bdud 'joms skye ba nyid dang 'phrad:__gcig ni rong gi brag dmar po:__zla gam 'dra ba'i phug pa'i sgo:__dgun yang me tog 'char ba yi:__mi 'gyur dbang gi gnas su sbos:__lo tsA chen po'i skye mtha' dang :__'phrad cing gsang bas spyad pa yis:__rang dang gzhan don ci rigs byed:__dus kyi mthar yang slar snang 'gyur:__pad+ma bdag gi byin rlabs dang :__chos rgyal rje 'bangs thugs bskyed mthus:__shes rab blo ldan snying rje can:__thugs kyi sras dang 'phrad nas kyang :__bstan dang 'gro la phan par shog:__ces gsungs so:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya [¿]a+thi+-i:_________

Footnotes

Other Information