JKW-KABAB-20-WA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:21, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲཱི་ཏའི་དགོངས་པའོ།
Wylie title srid pa ma mo'i gnad tig slob dpon d+ha na saM skrI ta'i dgongs pa'o JKW-KABAB-20-WA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 24, Pages 433-451 (Folios 1a to 10a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྷ་ན་སཾསྐྲིཏ་ (Dhanasaṃskṛta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. srid pa ma mo'i gnad tig slob dpon d+ha na saM skrI ta'i dgongs pa'o. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 433-451. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-044
Colophon

ཞེས་པའང་སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང༌། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པ་ལྟར། ལུང་ཟིན་གྱི་ལས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་སྙིང་པོར་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར་མེ་ཡོས་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་པ་གསུམ་པར་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའོ།།

zhes pa'ang slob dpon d+ha na saM skr-i tas byin gyis brlabs shing/__rnal 'byor gyi dbang phyug chen po gu ru nyi ma 'od zer gyis snyan brgyud du gdams pa ltar/__lung zin gyi las ldan rnams la phan pa'i bsam pas yon tan phrin las kyi gnas mchog seng chen gnam brag gi snying por mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas/__sprul pa'i gter chen 'gro 'dul mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i spyan sngar me yos gro bzhin zla ba'i dmar phyogs kyi stong pa gsum par rtsol med du gtan la phabs pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་བཞུགས༔ སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་དགོངས་པའོ༔

༔ རང་བྱུང་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད༔ མ་ནི་གདོད་ནས་སྟོང་པའི་མཁའ༔ མོ་ནི་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་སྲོག༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་དང་རགས་པ་དང་༔ སྤྱི་མཐུན་གོམས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ ཀུན་གཞི་ལུས་ངག་ཡིད་དང་སྲོག༔ ཁམས་གསུམ་སྤྲིན་དུ་རྣམ་པར་བཀོད༔ ཐམས་ཅད་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དང་ཀློང་༔ དབྱིངས་ཀྱི་ལམ་དུ་བྱས་པ་ལས༔ རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་གྱུར་པ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞེས་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ འདོད་པའི་ཁམས་ནི་རྩ་ཡིན་ཏེ༔ རགས་པ་དབྱིབས་ཀྱི་ལུས་སུ་སྣང་༔ དེ་ཡི་ཞེན་པ་སྦྱང་བའི་སླད༔ སྣོད་བཅུད་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ༔ ཨ༔ སྟོང་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ༔ གསལ་བ་ཀུན་སྣང་བཙུན་མོའི་འཕྲུལ༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡི༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཉི་ལྟར་ཤར༔ དེ་ལས་རིག་པའི་རྩལ་འཕྲོས་པས༔ མེ་ཆུ་རླུང་གིས་བསྐལ་པ་སྟོང་༔ ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི༔ རོལ་པ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུུ་ས༔ ཡུམ་ལྔའི་བྷ་ག་གསང་བའི་དབུས༔ ཟེའུ་འབྲུ་ལྷུན་པོ་བརྗིད་ཆགས་སྟེང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་བཀོད་པ་རྫོགས༔ དབུས་སུ་པད་ཉི་དྲེགས་པའི་སྟེང་༔ སྙིང་པོའི་སྲོག་ལས་ལྷ་སྐུར་བཞེངས༔ བདག་ཉིད་མངོན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་མདོག༔ འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ཅིར་ཡང་འགྱུར༔ རྡོ་རྗེའི་བྱ་ཁྱུང་ཞིང་དབྱུག་ཐོགས༔ ཉིད་ཞི་བདེ་མཆོག་མུ་ཁ་ལེ༔ ཁ་ཊྭཱཾ་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ དྲེགས་པ་རུ་དྲའི་དཔུང་བཅོམ་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་རྒྱན་གྱིས་བརྗིད༔ ཞབས་བཞི་དོར་སྟབས་བདེ་ཉམས་ཀྱིས༔ མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་གསལ༔ དག་པའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ རྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ལྔ་དང་༔ རྗེ་མོ་དམན་མོ་སྒོ་སྐྱོང་སོགས༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ བདེ་དྲོད་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བཞུགས༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོ༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་གར་དང་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་གླུ༔ བཟོད་མེད་བདེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་དང་༔ དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་མེར་མེར་གཡོས༔ དྲེགས་པའི་སྲོག་རྩ་གནད་ནས་བཟུང་༔ ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔའི་མདངས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་ཏུ་བསྡུས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་རོ་མཉམ་པ༔ སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་དབང་ཐོབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ སྤྱན་དྲངས་མཆོད་བསྟོད་ལ་སོགས་པ༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅི་རིགས་བྱ༔ ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་གསལ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད༔ གཟུགས་སུ་ཤར་བའི་དག་པ་དྲན༔ ཐ་མལ་སྣང་བ་འགོགས་ནུས་པའི༔ ཡུལ་གསུམ་གསལ་བར་གྱུར་པ་ན༔ སྲིད་པའི་མ་མོ་རྩ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ཉིད་ལམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ སྔོན་དུ་ལུས་སྦྱོང་ཡུན་རིང་བྱ༔ ཤིན་སྦྱང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ན༔ ལུས་གནད་བཅའ་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ༔ སྟོང་ར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དབུས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་བཅས༔ དྭངས་གསལ་རྙོགས་པ་མེད་པར་བསྒོམ༔ སོ་སོའི་འཁོར་ལོའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ རྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཚོམ་བུ་ཤིགས་སེ་མངོན་སུམ་གསལ༔ གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ མ་བསྐྱེད་རང་བྱུང་རོལ་པའི་རྩལ༔ སྲིད་པ་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རང་ཤར་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་བསྒོམ༔ རྩེ་གཅིག་སེམས་བཟུང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དུག་ལྔའི་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྐུ་ལྔ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་མངོན་གྱུར་བསམ༔ ཕྲ་མོའི་ཐིག་ལེར་སེམས་བཟུང་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ནི་རླུང་ཡིན་ཏེ༔ རགས་པ་འགྲོ་འོང་སྒྲར་བཅས་སྣང་༔ དེ་ཡི་ཞེན་པ་སྦྱང་བའི་སླད༔ མི་བསྐྱོད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱི༔ ཐུགས་ཀར་བདེ་སྟོང་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ མར་མེ་ལྟར་འབར་ཧཱུྃ་ཡིག་གི༔ ནཱ་དའི་སྤྲིན་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔ བདེ་བའི་སྲོག་དང་ལྡན་པར་འཕྲོས༔ ཞལ་སྦྱོར་བར་ནས་འགལ་མེ་ལྟར༔ འཁོར་བའི་འོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་ནས༔ ཨ་ཧྃ་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་ཁམས་ཀུན་དབང་མེད་གཡོས༔ བདེ་བ་མེར་མེར་འོད་དུ་ཞུ༔ སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསམ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བདེ་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་སྲོག་ནས་དྲངས༔ འཇིག་རྟེན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷཱི་ཤཱ་རཱི་སྟྭཾ༔ མ་མ་ཡོ་གི་ནི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་སྟེ༔ ལས་སྒྲུབ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རུ་བཟླ༔ ཁྱད་པར་ལས་ཀྱི་མ་མོ་རླུང་༔ དེ་ཉིད་གཅུན་པའི་མན་ངག་ནི༔ འཇུག་པ་ཨོཾ་ཞེས་ནར་གྱིས་དྲངས༔ གནས་པ་ཨཱཿལ་ཡུན་རིང་བཟུང་༔ འབྱིན་པ་ཧཱུྃ་གི་གདངས་ཀྱིས་འཕང་༔ ཁ་དོག་སྒྲ་དང་ངོ་བོར་བཟུང་༔ རྒྱུ་བ་གསལ་བའི་གདངས་ཤར་ན༔ སྟེང་འོག་རླུང་ནི་ནར་གྱིས་དྲངས༔ བུམ་པ་བཞིན་དུ་ལྟོ་བར་དགང་༔ བ་སྤུའི་སྒོ་ནས་གཞིལ་ཞིང་གནོན༔ མདའ་ལྟར་འཕང་ནས་ལམ་དུ་བྱ༔ རྩོལ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ན༔ གསལ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ཉམས་ཤར་ཞིང་༔ རྟགས་བཅུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིས༔ རྟོག་པ་གཞན་གྱིས་མི་བསྒུལ་ཞིང་༔ ལྷག་མཐོང་སྐྱེ་བའི་གཞི་རུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གཟུགས་མེད་ཁམས་ནི་སེམས་ཡིན་ཏེ༔ རགས་པ་དཀར་དམར་ཐིག་ལེར་བརྟེན༔ དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ ཡང་གསལ་རླུང་གི་ཕོ་ཉས་བསྐུལ༔ བཀྲགས་གསལ་འབར་བའི་མེ་ལྕེ་ཡིས༔ མཉེན་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞུ༔ གནས་ལྔའི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནི༔ ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་བསྐུལ༔ སྙོམས་ཞུགས་རྒྱུན་གྱིས་རྩ་འཁོར་གང་༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་སྤེལ༔ བརྟན་ཅིང་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་བཞག༔ ཡང་ཡང་སྤེལ་ཞིང་བསྒོམ་པ་ལས༔ ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་འཆར༔ བདེ་བར་སེམས་གཏད་ཡུན་རིང་ཟིན༔ ཡུལ་རྐྱེན་གང་གིས་མི་བསྒུལ་ཞིང་༔ སྣང་བ་གཏད་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ༔ འཛིན་འགྲེམ་དགྲམ་པ་དབང་ཐོབ་ན༔ དང་པོ་ཡིདཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ༔ དེ་ནས་དངོས་ཀྱི་པདྨ་ཅན༔ རི་མོ་དུང་ཅན་གླང་པོའི་གདོང་༔ རི་དྭགས་མ་སྟེ་རྣམ་པ་ལྔ༔ ལེགས་པར་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ལ་སྙིང་ཉེ་ཞིང་༔ དམ་ཚིགས་གསང་ཐུབ་ཆགས་པ་ཆེ༔ དེ་ནི་མ་མོའི་རིགས་སྐྱེས་ཏེ༔ རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་སྤུན་ལྔར་བཤད༔ དྲང་བའི་ཆོས་ཀྱིས་ངེས་འབྱུང་བསྐུལ༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོས་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་བསྟན༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་དང་༔ མྱོང་བ་སྣེ་ཟིན་སྐྱེས་པ་ན༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རབ་དུ་སྦྱང་༔ དེ་ནས་དབེན་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙེམས་འཆང་བས༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་པོ་ལྷག་པར་གསལ༔ བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་གཡའ་བསླངས་ཏེ༔ བདེ་བ་སྐུལ་བའི་ཐབས་ལ་འབད༔ དལ་དང་དྲག་དང་འཇམ་པར་བསྲུབ༔ ཁ་སྦྱོར་གསུམ་གྱིས་ལྷན་སྐྱེས་སྤེལ༔ སླར་ཡང་ལྡོག་དགྲམ་འཁྲུལ་འཁོར་བྱ༔ མཉམ་པ་གསུམ་གྱི་དོན་སྐྱེས་ཚེ༔ བདེ་བའི་ངང་ལ་ཆ་རེ་བཞག༔ གླང་པོ་ཆང་གིས་མྱོས་པ་ལྟར༔ མིག་ཀྱང་ཟིམ་མེ་རླུང་སོར་བཞག༔ ཡིད་ནི་ཀ་དག་ངང་དུ་གློད༔ ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་ཞེན་པ་མེད༔ བདེ་བ་ཆེ་ཡང་འཛིན་པ་བྲལ༔ སྤྲིན་མེད་སྟོན་ཀའི་ནམ་མཁའ་བཞིན༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་དོན་མཐོང་ན༔ མ་ནི་ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ མོ་ནི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀློང་༔ དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་ཆེན་པོར༔ དོན་གྱི་བཙན་ས་ཟིན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསང་བའི་ལམ་གསུམ་ཉམས་ལེན་པར༔ སྔོན་དུ་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱ༔ སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ནུས་ཐོབ་ནས༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མས་འདི་སྐད་གསོལ༔ ཧོ༔ འབྱུང་ལྔའི་ཁྱབ་བདག་རྟག་པའི་མ༔ དགྱེས་རོལ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ༔ དམ་ཚིག་གསང་བའི་མཁའ་ཀློང་དུ༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩི་དབབ་པར་མཛོད༔ རྒྱུད་སྦྱངས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བརྟན༔ གསང་བའི་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཨོཾ༔ ལྔ་ལྡན་ཡུམ་གྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ མངོན་རྫོགས་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་བཞུགས༔ བྱང་ཆུབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོར་ཁྱོད་དབང་བསྐུར༔ གུ་ཧྱ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷིཉྩ་ཨོཾ༔ བཅུད་དང་སྙོམས་འཇུག་བདུད་རྩི་སྦྱིན༔ ཨཱ༔ རྩ་སྲོག་ཙིཏྟའི་རྒྱུན་ལས་དྲངས༔ མཆོག་གི་བདུད་རྩིར་རོ་མཉམ་བསྐྱིལ༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་ལྕེ་ལ་བཞག གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ མཚན་ལྡན་རིག་མ་པང་དུ་གཏད༔ ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་བདག༔ སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་མོ་སྟེ༔ ལུས་ངག་འདོད་པ་མཉམ་ལྡན་པས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའ་བསླབ་པར་གྱིས༔ གུ་ཧྱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རོལ་ཐབས་བརྒྱད་ཀྱི་མཐར་སོན་ཚེ༔ ཧོཿ ལྟོས་ཤིག་ཅིར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད༔ གྲུབ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ༔ བདེ་བའི་རོལ་རྩལ་མཁའ་དང་མཉམ༔ ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས༔ གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ མཐའ་བརྟེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ཏེ༔ ཐོད་སྐུ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བཞག ཨོཾ༔ བླ་ན་མེད་པའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་བདག་མ་མོའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱོཾ༔ ཨ༔ འཇིག་རྟེན་རྩ་ལ་ལས་རླུང་སྔགས༔ ཐིག་ལེ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་ཤར༔ རྟག་ཏུ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཟློས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་རང་བྱུང་གསང་བའི་སྦུབས༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་འགྱུར་བ་མེད༔ འདི་ཉིད་སྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཐུགས་སུ་འགྱུར༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྭཱ༔ མྱང་བས་འགྲོ་བའི་བདུད་རྩི་ནི༔ དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་སྐྱེ༔ སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་སྤྱོད་ལ༔ འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་གྱིས༔ གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ༔ ཧཱ༔ སྣང་བ་གཞིར་བཞེངས་མདོས་སུ་བྱས༔ སྲིད་པ་སྨན་དང་རཀྟར་བསྐྱིལ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཆེན་པོས༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ རྗེས་སུ་དམ་ཚིག་བསྒྲགས་ཤིང་བཟུང་༔ གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་དགའ་སྟོན་སྤྱད༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནི༔ རིན་ཆེན་ས་ལ་རི་རབ་གཟུགས༔ མ་མོའི་གཏོར་མ་སྨན་རཀ་དང་༔ ནམ་རྒྱང་མདའ་འཕང་ཤིང་རིས་བཀོད༔ སྲིད་པའི་དཀོར་ཆ་ཡོད་དོ་ཅོག༔ རྔམས་ཤིང་བརྗིད་ལ་མཛེས་པར་བཤམ༔ སྔགས་འཆང་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་ལྡན་པས༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་བརླབ༔ ཐོད་རྔ་བརྡུང་ཞིང་རོལ་མོ་འཁྲཽལ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྙེམས་འཆང་བ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་འདུས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ སྲིད་ཞིའི་མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ འབར་དང་འཇམ་རྒྱས་ཆགས་པ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བརྡལ༔ ནང་ལྟར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔ ཕྱི་རུ་ཁམས་གསུམ་བརྟན་དང་གཡོ༔ གཞན་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་གསུམ་རོ་གཅིག་པ༔ དྲྭ་བ་སྡོམ་པ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ བཀའ་དང་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དབྱིངས་ནས་གཤེགས༔ ལས་ཀྱི་མ་མོ་མཁའ་ནས་རོལ༔ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཀློང་ཡངས་བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོའི་ཟིལ་འོག་ལས༔ འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གིས༔ བྲན་དང་ཁོལ་པོ་ཡང་གཡོག་དང་༔ འབངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དེང་འདིར་གཤེགས༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་མ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛ༔ ཞེས་བཀུག་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔ ངག་གིས་གྱེར་ཞིང་དོན་ལ་བསྒོམ༔ སྨྲེང་གིས་དཀྲོལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ༔ བྷྱོ༔ དང་པོ་ཅི་ཡང་མ་སྲིད་པ༔ ཆོས་ཉིད་བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་ལས༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔར་ཤར༔ དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་མཐུས་བརྟས་པས༔ སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱི་དངོས་པོར་ཤར༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྲིན༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་འབྱུང་བ་ཉིད༔ རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོར་བཤམས༔ ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོའི་གདིང་བསྐྱེད་དེ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་རྒྱས་པར་སྤེལ༔ ཕྱག་རྒྱས་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་དང་བཅས༔ མཆོད་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལས་ཀྱི་བརྔན་པར་ཡོངས་སུ་སྦྱིན༔ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྲིད་པར་ཁྱབ་པའི་འདོད་ཡོན་བསྔོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་ཆག་གསོལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ བྷྱོ༔ རང་བཞིན་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་པ༔ བླ་མེད་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་ནི༔ འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་ཡུལ་དང་བཅས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་མཚན་ནས་ཕྱུངས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ སྣོད་ནི་འབྱུང་བ་ཡུམ་གྱི་མཁར༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བཅས༔ ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་མཛེས་པས་བསྐོར༔ སྟོང་གསུམ་གཅིག་ལ་ཆགས་ཚུལ་དྲུག༔ སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནི༔ རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་གྲངས༔ ཕྱི་ནང་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ་དང་༔ འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱཽད་སྤྲིན་བཞིན་འཐིབས༔ ཕོ་གདོང་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ རྔམས་པའི་གཟི་བརྗིད་ལམས་སེ་ལམ༔ མོ་གདོང་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་གཟུགས༔ སྒེག་ཆགས་དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་བཞད༔ ནམ་མཁའ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད༔ འོད་ལྔ་ཐུགས་སུ་བཏགས་པའི་གཟུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ གཅིག་ཉིད་དུ་མར་འཆར་བའི་ཚུལ༔ མདའ་བཀྲ་རིག་གདངས་རྣོ་བའི་ཚོན༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་ཏུ་ཐལ་འབྱིན་འབིགས༔ འཕང་བཀྲ་དབྱིངས་ཉིད་འཁྱིལ་བ་ཆེ༔ འཁོར་དང་འདས་པའི་སྲོག་ཏུ་བསྐོར༔ རྒྱང་བུ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་འཇུག༔ ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་འཛིང་༔ ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་བརྗིད་དང་ལྡན༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་རྟག་པའི་ཆུ༔ ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སེལ་བའི་བཅུད༔ དམར་ཆེན་རཀྟ་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས༔ འབར་དང་ཆགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས༔ ཐུན་རྫས་ནད་མཚོན་དུག་གི་དངོས༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་གཡོ༔ མདོར་ན་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁམས༔ ཇི་ལྟར་སྣང་ཞིང་གྲུབ་པ་ཡི༔ སྤྱན་གཟིགས་དཀོར་ཆ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས་སུ་འབུལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་བར་ཆད་སོལ༔ བརྟན་གཡོའི་རྟེན་འབྲེལ་ལོག་པ་སྦྱོངས༔ ནད་གདོན་བགེགས་ཀྱི་འཚུབས་འགྱུར་ཆོད༔ རྨི་ལམ་རྟགས་མཚན་ངན་པ་ཟློག༔ བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་དབང་དུ་སྡུས༔ བསྒྲལ་ཞིང་བཅུ་དང་ཉམས་པ་བདུན༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོས་ཚར་ཆོད་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་རྗེས་སུ་སྐྱོངས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ བྷྱོ༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ པདྨ་ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་གི༔ རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དཔག་ཡས་པ༔ ཇི་སྙེད་ཁྲོ་བོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་མཚན་ནས་ཕྱུངས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས་སྦྱར༔ བྷྱོ༔ སྲིད་པའི་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ༔ དྭངས་མར་འཁྱིལ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ བརྟན་ཅིང་བརླན་དང་བསྲེག་ཅིང་གཡོ༔ ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་འཕྲུལ་འཆང་བ༔ རྟག་རྒྱལ་ལྔ་ཡི་མཚན་ནས་ཕྱུངས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས༔ བྷྱོ༔ འབྱུང་བ་བྱེར་ཞིང་སྡུད་པ་སོགས༔ སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ནི༔ སྒེག་ཅིང་རོལ་པའི་གཟུགས་སྣང་བ༔ གཏུམ་ཞིང་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་ཅན༔ རྗེ་མོ་བཅུ་བཞིའི་མཚན་ནས་ཕྱུངས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས༔ བྷྱོ༔ འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ནི༔ ཆགས་དང་སྡང་དང་རྨོངས་པའི་ཚུལ༔ སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ངོ་མཚར་འཇིགས་རྔམས་སྣ་ཚོགས་ཅན༔ དམན་མོ་ལྔ་བཅུའི་མཚན་ནས་ཕྱུང་༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས༔ བྷྱོ༔ དེ་ཡི་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་ནི༔ སྡུག་དང་མི་སྡུག་བར་མ་དང་༔ གསོད་གཅོད་གཏུམ་ཁྲོ་རྗེས་སུ་ཆགས༔ བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དུག་མཚོན་སྤྲོ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་མཚན་ནས་ཕྱུངས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས༔ བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་སྲིད་པ་མ་མོ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རྩལ༔ ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རོལ་པ་ནི༔ འཁོར་དང་མྱང་འདས་དབྱེར་མེད་པ༔ ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོའི་མཚན་ནས་ཕྱུང་༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་སོགས་འགྲེས་སྦྱར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་འབུལ༔ སྐབས་སུ་ཟློག་པའི་ལས་ཀྱང་བཅོལ༔ དྲག་ཤུལ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ལ༔ གསོད་པའི་མདོས་སུ་ཞལ་ཡང་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཉིད་མ་བཅོས་མུ་ཁ་ལེ༔ ཐབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་མ་མོ་དང་༔ བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་བྱེ་བ་སྙེད༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཚོགས༔ ཀླ་ཀློ་གདུག་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཀུན༔ ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པའི་ཕྱིར༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་བཞེངས༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྕགས་རིར་བཅས༔ འཇིགས་རུང་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པའི་གྲོང་༔ མཐུན་རྫས་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཟིངས་སེ་ཟིང་༔ ནད་མཚོན་དུག་རླངས་ཚུབས་སེ་ཚུབ༔ ཐུན་ཁྲག་ཆར་འབེབས་ཤ་ར་ར༔ ཀུ་བསྭ་ཆ་སྒྲ་དི་རི་རི༔ དམོན་ངན་བཤུག་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ དྲག་པོའི་ཐུན་རྫས་མཆོག་ཏུ་འབུལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ མ་རུངས་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་གྱུར་ཀུན༔ སྲོག་ནས་བཟུང་སྟེ་སྙིང་ནས་དྲངས༔ རྩ་རྒྱུས་ཆོད་ལ་སྲོག་དབུགས་འཕྲོག༔ ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གནས་ནས་འཕོས༔ རྣམ་ཤེས་མར་མེ་ཐུམ་གྱིས་སོད༔ ཤ་ཟོ་ཁྲག་འཐུང་ལྷག་མེད་རོལ༔ ཡེ་ཤེས་མེས་སྲེགས་ཆུ་ཡིས་ཁྲུས༔ བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོའི་རླུང་གིས་གཏོར༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་མཛོད༔ སྔགས་མཐར་དམོད་པའི་མཚོན་ཆ་གདགས༔ མ་མ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་བྃ་བྷྱོ༔ དགྲ་བགེགས་ནྲྀ་ཏྲི་ཐུན་ལོངས་བྷྱོ༔ སྙིང་ཁྲག་ཙ་ཛཿརྦད་བྷྱོ༔ ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཉིད༔ མདོས་གཏོར་འཕང་བའི་རྗེས་སུ་འུར༔ ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོས༔ དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ༔ འཕང་བའི་སྦྱོར་བ་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ འདིས་ནི་ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་དང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་མཚོན་འཁྲུགས་ཟློག༔ ཞི་ལ་སོགས་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ སྲིད་པའི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ མ་མོའི་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་ཕྱིར༔ འཇིག་རྟེན་ཚེ་དཔལ་འདི་ཡིས་སྐྱེད༔ དབྱིངས་ཡུམ་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོར་བཅས༔ སྲོག་གི་ཡི་གེར་འདྲེས་པ་ལས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ནི༔ གཞན་དུ་ནམ་ཡང་བསྟན་པ་མེད༔ སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཅས་སུ་བཞག༔ ཚེ་དང་གལ་གྱི་མཐུན་སྡེབ་ལ༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་ལྡན་འབྲང་རྒྱས་དང་༔ ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་མ་ད་ན༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་འབྱོར་པར་བཤམ༔ བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་བཟླས་ན༔ བྷྲཱུྃ༔ སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རུ༔ ཚེ་ཡི་ངོ་བོ་བྷྲཱུྃ་ལྗང་གུ༔ སྲོག་གི་ཕྲེང་བ་རྒྱུད་གསུམ་པོ༔ འོད་ཟེར་གཞའ་ཚོན་དྲྭ་བ་ཅན༔ ཉི་ཟླའི་གྭ་འུར་རྒྱས་གདབ་པ༔ སྤྲོས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་འོད༔ ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ སྲིད་པ་མ་མོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ བསྡུས་པས་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་དང་༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་འཕྲོགས༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གཏམས༔ སྙིང་པོ་ཚེ་ཡི་ངོ་བོར་ཐིམ༔ རྩ་ཡི་གསོས་གྱུར་ལང་ཚོ་འབར༔ རླུང་གི་སྲོག་བརྟན་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ ཐིག་ལེ་མི་འགྱུར་གཞོམ་དུ་མེད༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་དབྱིག་ཏུ་བསམ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བནྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྙིང་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཐ་མ་རུ༔ ཚེ་ཡི་མདེའུ་གདགས་པ་འདི༔ ཁྲི་འབུམ་བྱེ་བ་རྟགས་དང་སྦྱར༔ སྐབས་སུ་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ འཁོར་འདས་མ་ཚོགས་ལས་ལ་བཞེངས༔ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་ཕྲོགས༔ བླ་ཚེ་ཡར་བ་རང་སོར་ཚུད༔ སྲོག་ཀླུང་དབང་ཐང་ཉམས་པ་གསོས༔ རྒས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས༔ འགྱུར་བ་མེད་པ་གཉུག་མའི་སྲོག༔ འཕོ་བ་མེད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ཚེ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བརྗོད་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཀུན༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ རྟགས་གསལ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་དབང་བླང་༔ བྷྲཱུྃ༔ འཆི་མེད་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་ཚེ་དང་དཔལ༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་མཆོག་སྲོག་གི་ཐིག་ལེར་སྩོལ༔ ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་རྫས་ལ་རོལ་པ་ཡིས༔ ཚེ་ཡི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་བསམ༔ འདིས་ནི་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཚེ་དང་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྲིད་པ་མ་མོའི་ཏནྟྲའི་བཅུད༔ སྙིང་པོ་མཆོག་གི་ཐིག་ལེ་འདི༔ སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏས༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་བདག་ལ་སྩལ༔ མ་འོངས་བསྐལ་པའི་ཐ་མ་རུ༔ ཆོས་བྱེད་དམོད་ཅིང་སྡིག་བྱེད་བསྟོད༔ བཟང་པོའི་དྲིན་ལན་ངན་གྱིས་འཇལ༔ མནའ་དང་ཆད་ལ་ཅིར་མི་སེམས༔ མི་དགེ་འཇོལ་ཉོག་སྤྱོད་པ་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་འདའ་དཀའི་ས་མ་ཡ༔ ཁྲེལ་མེད་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བའི་དུས༔ སྲིད་པའི་མ་མོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས༔ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་ངན་ལྡང་༔ མཐའ་བཞིའི་འབྱུང་པོ་དབུས་སུ་ལྷགས༔ ཀླ་ཀློས་བསྟན་ཞབས་སྡུད་ཉེའི་ཚེ༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་དངོས་སུ་སྟོན༔ དེས་ཀྱང་རང་གི་སྙིང་ལ་བཞག༔ དུས་ལ་བབས་ན་གསང་སྟེ་སྤེལ༔ རང་གཞན་མང་པོའི་དོན་དུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཆོས་འདི་འཛིན་པའི་ལས་ཅན་ནི༔ དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནི་ཞིག་པོའི་ཚུལ༔ གཞན་ཡང་བཛྲ་ཀརྨ་དང་༔ ཤྲཱི་མཆོག་གི་མིང་ཅན་ནི༔ མཐའ་དབུས་མ་ངེས་རིམ་གྱིས་འབྱུང་༔ རང་དོན་ཉམས་བླངས་བར་ཆད་ཞི༔ གཞན་དོན་ལས་སྦྱར་བསྟན་ལ་ཕན༔ ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གསང་བ་ལ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒོམས་པས་འཇའ་ལུས་སྐུ༔ ཟླ་བ་དྲུག་གིས་ངེས་པར་འཐོབ༔ དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་དོན༔ སྙིང་གི་ཏི་ལ་ཀ་རུ་ཟུངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ མནྟྲ་གརྦྷ་མ་ཧཱ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པའང་སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང༌། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པ་ལྟར། ལུང་ཟིན་གྱི་ལས་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་སྙིང་པོར་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར་མེ་ཡོས་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་པ་གསུམ་པར་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའོ།། །།

[edit]

_____\u0f01\u0f83:__srid pa ma mo'i gnad tig bzhugs:________________slob dpon d+ha na saM skr-i ta'i dgongs pa'o:__:__rang byung he ru ka la 'dud:__ma ni gdod nas stong pa'i mkha':__mo ni bde chen 'bar ba'i srog:__gnyis su med pa'i byang chub sems:__rtsa rlung thig le cir yang shar:__shin tu phra dang rags pa dang :__spyi mthun goms pa'i cho 'phrul las:__kun gzhi lus ngag yid dang srog:__khams gsum sprin du rnam par bkod:__thams cad yum gyi mkha' dang klong :__dbyings kyi lam du byas pa las:__rang gi ngo bo mngon gyur pa:__shrI he ru ka zhes bya:__sa ma ya:__'dod pa'i khams ni rtsa yin te:__rags pa dbyibs kyi lus su snang :__de yi zhen pa sbyang ba'i slad:__snod bcud dag pa'i dkyil 'khor bsgom:__a:__stong pa de bzhin nyid dbyings ma:__gsal ba kun snang btsun mo'i 'phrul:__zung 'jug shin tu phra ba yi:__rtsa rlung thig le'i dwangs ma hU~M:__nam mkha'i dkyil du nyi ltar shar:__de las rig pa'i rtsal 'phros pas:__me chu rlung gis bskal pa stong :__cir yang mi dmigs stong nyid kyi:__rol pa mkha' rlung me chu+u sa:__yum lnga'i b+ha ga gsang ba'i dbus:__ze'u 'bru lhun po brjid chags steng :__byang chub sems kyi gzhal med khang :__dur khrod 'jigs pa'i bkod pa rdzogs:__dbus su pad nyi dregs pa'i steng :__snying po'i srog las lha skur bzhengs:__bdag nyid mngon rdzogs he ru ka:__mthing nag nam mkha' dwangs pa'i mdog:__'od zer kha dog cir yang 'gyur:__rdo rje'i bya khyung zhing dbyug thogs:__nyid zhi bde mchog mu kha le:__kha T+wAM thod khrag bsnams pas 'khril:__dregs pa ru dra'i dpung bcom pa'i:__longs spyod chen po'i rgyan gyis brjid:__zhabs bzhi dor stabs bde nyams kyis:__me dpung 'khrugs pa'i klong na gsal:__dag pa'i rtsa rlung thig le'i khams:__bsam mi khyab pa'i cho 'phrul las:__rtag pa'i rgyal po rigs lnga dang :__rje mo dman mo sgo skyong sogs:__snang srid ma mo'i dkyil 'khor pa:__bde drod gzi byin 'bar bar bzhugs:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya ho:__a nu rA ga yA mi:__dzaHhU~M ba~M ho:__a ho a ho a ho:__rol pa chen po'i gar dang ni:__rdo rje bde chen gsang ba'i glu:__bzod med bde ba'i nyams 'gyur gyis:__sras bcas rgyal ba zhi khro dang :__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma'i:__thugs rgyud rang dbang med par bskul:__snod bcud dwangs ma mer mer g.yos:__dregs pa'i srog rtsa gnad nas bzung :__thams cad thig le 'od lnga'i mdangs:__ye shes chen po'i srog tu bsdus:__dam tshig ye shes ro mnyam pa:__srid zhi'i spyi dpal gcig tu rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje gsum:__ye shes lnga yi rang dbang thob:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHA:__spyan drangs mchod bstod la sogs pa:__las kyi rim pa ci rigs bya:__chu zla bzhin du rnam pa gsal:__nga rgyal brtan pos gzi byin bskyed:__thams cad chos sku'i ye shes nyid:__gzugs su shar ba'i dag pa dran:__tha mal snang ba 'gogs nus pa'i:__yul gsum gsal bar gyur pa na:__srid pa'i ma mo rtsa yin te:__de nyid lam du bya ba'i phyir:__sngon du lus sbyong yun ring bya:__shin sbyang cung zad thob pa na:__lus gnad bca' zhing rlung ro bsal:__stong ra 'od kyi rang bzhin dbus:__rtsa gsum 'khor lo lnga dang bcas:__dwangs gsal rnyogs pa med par bsgom:__so so'i 'khor lo'i nang khongs su:__rtag pa'i rgyal po rigs mchog lnga:__rang 'od yum 'khyud 'khor gyis bskor:__tshom bu shigs se mngon sum gsal:__gzhan yang phung khams skye mched kun:__ma bskyed rang byung rol pa'i rtsal:__srid pa ma mo'i dkyil 'khor pa:__rang shar lhun grub chen por bsgom:__rtse gcig sems bzung 'od zer gyis:__dug lnga'i sgrib sbyangs sku lnga thob:__ye shes lnga po mngon gyur bsam:__phra mo'i thig ler sems bzung nas:__sngags kyi zhi gnas bsgrub par bya:__sa ma ya:__gzugs kyi khams ni rlung yin te:__rags pa 'gro 'ong sgrar bcas snang :__de yi zhen pa sbyang ba'i slad:__mi bskyod he ru ka dpal gyi:__thugs kar bde stong nyi zla'i sbubs:__mar me ltar 'bar hU~M yig gi:__nA da'i sprin las sngags kyi phreng :__bde ba'i srog dang ldan par 'phros:__zhal sbyor bar nas 'gal me ltar:__'khor ba'i 'od kyis thugs rgyud bskul:__bde chen ye shes nyams 'bar nas:__a ha~M sngags kyi rang sgra yis:__'khor 'das khams kun dbang med g.yos:__bde ba mer mer 'od du zhu:__snying dbus mi shigs thig ler thim:__ye shes gzi byin 'bar bar bsam:__oM gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__bde ba'i lcags kyus rab 'byams kyi:__snang srid ma mo'i srog nas drangs:__'jig rten las dang ye shes kyi:__dngos grub ma lus thob par bsam:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hI shA rI s+t+waM:__ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__bsnyen pa 'bum phrag bco lnga ste:__las sgrub 'bum phrag bzhi ru bzla:__khyad par las kyi ma mo rlung :__de nyid gcun pa'i man ngag ni:__'jug pa oM zhes nar gyis drangs:__gnas pa AHla yun ring bzung :__'byin pa hU~M gi gdangs kyis 'phang :__kha dog sgra dang ngo bor bzung :__rgyu ba gsal ba'i gdangs shar na:__steng 'og rlung ni nar gyis drangs:__bum pa bzhin du lto bar dgang :__ba spu'i sgo nas gzhil zhing gnon:__mda' ltar 'phang nas lam du bya:__rtsol ba rgyun mi 'chad pa na:__gsal stong chen po'i nyams shar zhing :__rtags bcu mngon du 'gyur ba yis:__rtog pa gzhan gyis mi bsgul zhing :__lhag mthong skye ba'i gzhi ru 'gyur:__sa ma ya:__gzugs med khams ni sems yin te:__rags pa dkar dmar thig ler brten:__de nyid bde ba che bsgrub phyir:__yang gsal rlung gi pho nyas bskul:__bkrags gsal 'bar ba'i me lce yis:__mnyen gsal thabs kyi thig le zhu:__gnas lnga'i he ru ka dpal ni:__yab yum rjes chags bde ba bskul:__snyoms zhugs rgyun gyis rtsa 'khor gang :__dga' mchog khyad par lhan skyes spel:__brtan cing bsam mi khyab par bzhag:__yang yang spel zhing bsgom pa las:__tshor ba thams cad bde bar 'char:__bde bar sems gtad yun ring zin:__yul rkyen gang gis mi bsgul zhing :__snang ba gtad med zang thal le:__'dzin 'grem dgram pa dbang thob na:__dang po yidakyi phyag rgya ste:__de nas dngos kyi pad+ma can:__ri mo dung can glang po'i gdong :__ri dwags ma ste rnam pa lnga:__legs par brtag cing dpyad pa dang :__khyad par sgrub la snying nye zhing :__dam tshigs gsang thub chags pa che:__de ni ma mo'i rigs skyes te:__rtag pa'i rgyal mo spun lngar bshad:__drang ba'i chos kyis nges 'byung bskul:__theg pa chen pos byang sems bskyed:__dbang bskur rdo rje'i sngags rgyud bstan:__phyir mi ldog pa'i dad pa dang :__myong ba sne zin skyes pa na:__rtsa rlung thig le rab du sbyang :__de nas dben pa'i tshogs khang du:__he ru ka dpal snyems 'chang bas:__'du shes gsum po lhag par gsal:__bslab pa gsum gyis g.ya' bslangs te:__bde ba skul ba'i thabs la 'bad:__dal dang drag dang 'jam par bsrub:__kha sbyor gsum gyis lhan skyes spel:__slar yang ldog dgram 'khrul 'khor bya:__mnyam pa gsum gyi don skyes tshe:__bde ba'i ngang la cha re bzhag:__glang po chang gis myos pa ltar:__mig kyang zim me rlung sor bzhag:__yid ni ka dag ngang du glod:__nyams su myong yang zhen pa med:__bde ba che yang 'dzin pa bral:__sprin med ston ka'i nam mkha' bzhin:__smra bsam brjod med don mthong na:__ma ni ka dag dbyings kyi ngang :__mo ni rig pa byang chub klong :__dbyer med rdo rje'i mkha' chen por:__don gyi btsan sa zin pa'o:__sa ma ya:__gsang ba'i lam gsum nyams len par:__sngon du dbang gis smin par bya:__slob dpon rang nyid nus thob nas:__snod ldan slob mas 'di skad gsol:__ho:__'byung lnga'i khyab bdag rtag pa'i ma:__dgyes rol he ru ka dpal che:__dam tshig gsang ba'i mkha' klong du:__bde chen bdud rtsi dbab par mdzod:__rgyud sbyangs dam ye dbyer med brtan:__gsang ba'i bum pa spyi bor bzhag:__oM:__lnga ldan yum gyi b+han+d+ha ru:__mngon rdzogs sprul par bcas pa bzhugs:__byang chub thig le gcig tu rdzogs:__rdo rje rgyal por khyod dbang bskur:__gu h+ya ka la sha a b+hiny+tsa oM:__bcud dang snyoms 'jug bdud rtsi sbyin:__A:__rtsa srog tsit+ta'i rgyun las drangs:__mchog gi bdud rtsir ro mnyam bskyil:__dkar dmar lhag pa'i dam tshig rdzas:__dpa' bo chen po'i lce la bzhag__gu h+ya sa ma ya a b+hi Shiny+tsa A:__mtshan ldan rig ma pang du gtad:__hU~M:__'di ni 'byung ba lnga yi bdag:__srid zhi'i spyi dpal chen mo ste:__lus ngag 'dod pa mnyam ldan pas:__lhan cig skyes dga' bslab par gyis:__gu h+ya su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__rol thabs brgyad kyi mthar son tshe:__hoH__ltos shig cir yang grub pa med:__grub pa med pa'i sems nyid la:__bde ba'i rol rtsal mkha' dang mnyam:__yang dag nges don rtogs par gyis:__gu h+ya dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a a:__mtha' brten rnam pa lnga yin te:__thod sku spyi bo'i gtsug tu bzhag__oM:__bla na med pa'i he ru ka:__'byung ba lnga bdag ma mo'i tshogs:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__rdo rje'i sku yi dbang bskur ro:__kA ya a b+hi Shiny+tsa A+oM:__a:__'jig rten rtsa la las rlung sngags:__thig le yi ge'i gzugs su shar:__rtag tu chu bo'i rgyun bzhin zlos:__rdo rje'i gsung mchog thob par 'gyur:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__tsit+ta rang byung gsang ba'i sbubs:__ye shes gcig las 'gyur ba med:__'di nyid sgom pa'i rnal 'byor pa:__rdo rje snying po'i thugs su 'gyur:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__swA:__myang bas 'gro ba'i bdud rtsi ni:__dran pa tsam gyis bde chen skye:__sngags kyi dam tshig 'di spyod la:__'bras bu'i yon tan rgyas par gyis:__gu Na a b+hi Shiny+tsa swA:__hA:__snang ba gzhir bzhengs mdos su byas:__srid pa sman dang rak+tar bskyil:__snod bcud yongs rdzogs mdos chen pos:__phrin las rnam bzhi sgrub par gyis:__karma a b+hi Shiny+tsa ho:__rjes su dam tshig bsgrags shing bzung :__gtang rag 'bul zhing dga' ston spyad:__sa ma ya:__thun mong las kun sgrub pa'i phyir:__snang srid mdos kyi cho ga ni:__rin chen sa la ri rab gzugs:__ma mo'i gtor ma sman raka dang :__nam rgyang mda' 'phang shing ris bkod:__srid pa'i dkor cha yod do cog:__rngams shing brjid la mdzes par bsham:__sngags 'chang bskyed rim gsal ldan pas:__nam mkha' mdzod kyi sprin du brlab:__thod rnga brdung zhing rol mo 'khraul:__hU~M hU~M hU~M:__nga ni bla na med pa yi:__ye shes chen po'i snyems 'chang ba:__khro rgyal 'dus pa chen po ste:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__srid zhi'i ma mo'i tshogs kyi rje:__'bar dang 'jam rgyas chags pa yi:__phrin las mkha' dang mnyam par brdal:__nang ltar rtsa rlung thig le'i khams:__phyi ru khams gsum brtan dang g.yo:__gzhan du rdo rje gsum gyi dngos:__mkha' klong dbyings gsum ro gcig pa:__drwa ba sdom pa he ru ka'i:__bka' dang dam tshig rjes dgongs la:__ye shes pa rnams dbyings nas gshegs:__las kyi ma mo mkha' nas rol:__'jig rten pa rnams thams cad kun:__klong yangs brdal ba chen po yi:__phyag rgya gnyan po'i zil 'og las:__'da' dka' rdo rje'i dam tshig gis:__bran dang khol po yang g.yog dang :__'bangs kyi tshul du deng 'dir gshegs:__shrI he ru ka ma ma ru lu ru lu sarba sa ma ya e A ral+li hrIng hrIng dza dza:__zhes bkug ting 'dzin rtse gcig pas:__ngag gis gyer zhing don la bsgom:__smreng gis dkrol zhing phrin las gsol:__b+h+yo:__dang po ci yang ma srid pa:__chos nyid brdal ba chen po las:__rang byung lhun grub 'od lngar shar:__de la gzung 'dzin mthus brtas pas:__snod dang bcud kyi dngos por shar:__bkod pa tshad med sgyu 'phrul sprin:__cir yang 'char zhing 'byung ba nyid:__rten 'brel rdzas kyi dngos por bshams:__ting 'dzin zab mo'i gding bskyed de:__sngags kyi mthu yis rgyas par spel:__phyag rgyas 'dod rgur bsgyur dang bcas:__mchod yul rnams kyi thugs dam bskang :__las kyi brngan par yongs su sbyin:__'jig rten pa rnams thams cad la:__srid par khyab pa'i 'dod yon bsngo:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rtsa rlung thig le'i nyams chag gsol:__zhi rgyas dbang drag mngon spyod kyi:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__b+h+yo:__rang bzhin dbyings las ma g.yos kyang :__gang 'dul thabs kyi skur ston pa:__bla med khrag 'thung chen po ni:__'byung lnga'i bdag mo yul dang bcas:__rigs kyi gtso bo'i mtshan nas phyungs:__thugs dam bskang ba'i dam tshig rdzas:__snod ni 'byung ba yum gyi mkhar:__ri rab gling bzhi gling phran bcas:__lcags ri mu khyud mdzes pas bskor:__stong gsum gcig la chags tshul drug:__sprul pa sku yi zhing khams ni:__rdul gcig steng na rdul snyed grangs:__phyi nang nye bar spyod pa dang :__'dod rgu'i longs spyaud sprin bzhin 'thibs:__pho gdong thabs kyi phyag rgya ni:__rngams pa'i gzi brjid lams se lam:__mo gdong shes rab yum gyi gzugs:__sgeg chags dgyes pa'i 'dzum mdangs bzhad:__nam mkha' thabs shes gnyis su med:__'od lnga thugs su btags pa'i gzugs:__ye shes rnam pa thams cad pa:__gcig nyid du mar 'char ba'i tshul:__mda' bkra rig gdangs rno ba'i tshon:__srid zhi kun tu thal 'byin 'bigs:__'phang bkra dbyings nyid 'khyil ba che:__'khor dang 'das pa'i srog tu bskor:__rgyang bu dbyings rig zung du 'jug:__lhun grub 'od kyi drwa ba 'dzing :__khyad par rmad du byung ba yi:__dpal gyi gtor ma brjid dang ldan:__'chi med bdud rtsi rtag pa'i chu:__nyon mongs gdung ba sel ba'i bcud:__dmar chen rak+ta rba klong 'khrugs:__'bar dang chags pa'i brtul zhugs rdzogs:__thun rdzas nad mtshon dug gi dngos:__drag shul chen po'i cho 'phrul g.yo:__mdor na srid dang zhi ba'i khams:__ji ltar snang zhing grub pa yi:__spyan gzigs dkor cha bsam mi khyab:__thugs dam bskang ba'i rdzas su 'bul:__dam tshig nyams chags nyes ltung bshags:__rtsa rlung thig le'i cho 'phrul las:__'byung bzhi 'khrugs pa'i bar chad sol:__brtan g.yo'i rten 'brel log pa sbyongs:__nad gdon bgegs kyi 'tshubs 'gyur chod:__rmi lam rtags mtshan ngan pa zlog:__brgyad gnyis 'jigs pa zhi ba dang :__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__brtan g.yo'i phun tshogs dbang du sdus:__bsgral zhing bcu dang nyams pa bdun:__drag shul chen pos tshar chod la:__rnal 'byor bu bzhin rjes su skyongs:__las kyi 'bras bu myur du stsol:__b+h+yo:__bde gshegs rdo rje rin po che:__pad+ma las kyi rigs mchog gi:__rnam par 'phrul pa dpag yas pa:__ji snyed khro bo'i 'khor los sgyur:__khrag 'thung rigs lnga'i mtshan nas phyungs:__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres sbyar:__b+h+yo:__srid pa'i 'byung ba rnam pa lnga:__dwangs mar 'khyil pa'i ye shes ni:__brtan cing brlan dang bsreg cing g.yo:__kun la khyab pa'i 'phrul 'chang ba:__rtag rgyal lnga yi mtshan nas phyungs:__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres:__b+h+yo:__'byung ba byer zhing sdud pa sogs:__sna tshogs las kyi cho 'phrul ni:__sgeg cing rol pa'i gzugs snang ba:__gtum zhing rngams pa'i gzi byin can:__rje mo bcu bzhi'i mtshan nas phyungs:__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres:__b+h+yo:__'jig rten srid pa'i rnam 'gyur ni:__chags dang sdang dang rmongs pa'i tshul:__sgyu ma'i gzugs brnyan cir yang ston:__ngo mtshar 'jigs rngams sna tshogs can:__dman mo lnga bcu'i mtshan nas phyung :__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres:__b+h+yo:__de yi bka' nyan las byed ni:__sdug dang mi sdug bar ma dang :__gsod gcod gtum khro rjes su chags:__bdud rtsi'i char 'bebs dug mtshon spro:__snang srid ma mo'i mtshan nas phyungs:__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres:__b+h+yo:__gzhan yang srid pa ma mo yi:__ye shes thig le gcig gi rtsal:__cir yang 'char ba'i rol pa ni:__'khor dang myang 'das dbyer med pa:__yongs rdzogs chen po'i mtshan nas phyung :__thugs dam bskang ba'i sogs 'gres sbyar ro:__de ltar yang yang bskyar te 'bul:__skabs su zlog pa'i las kyang bcol:__drag shul gtso bor bton pa la:__gsod pa'i mdos su zhal yang bsgyur:__b+h+yo:__dbyings nyid ma bcos mu kha le:__thabs kyi snang ba he ru ka:__zung 'jug sprul pa'i ma mo dang :__bka' nyan las byed bye ba snyed:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bdud dang bar du gcod pa'i tshogs:__kla klo gdug pa'i dpung tshogs kun:__thal ba'i rdul bzhin brlag pa'i phyir:__drag shul chen po'i rol par bzhengs:__ri rab gling bzhi lcags rir bcas:__'jigs rung dur khrod bkod pa'i grong :__mthun rdzas 'dod yon thams cad kun:__mtshon cha sna tshogs zings se zing :__nad mtshon dug rlangs tshubs se tshub:__thun khrag char 'bebs sha ra ra:__ku bswa cha sgra di ri ri:__dmon ngan bshug glu kyu ru ru:__drag po'i thun rdzas mchog tu 'bul:__dgyes pa chen pos bzhes nas kyang :__ma rungs bsgral ba'i zhing gyur kun:__srog nas bzung ste snying nas drangs:__rtsa rgyus chod la srog dbugs 'phrog:__thig le dkar dmar gnas nas 'phos:__rnam shes mar me thum gyis sod:__sha zo khrag 'thung lhag med rol:__ye shes mes sregs chu yis khrus:__brtul zhugs chen po'i rlung gis gtor:__ming gi lhag ma med par mdzod:__sngags mthar dmod pa'i mtshon cha gdags:__ma ma ru lu ru lu ba~M b+h+yo:__dgra bgegs nr-i tri thun longs b+h+yo:__snying khrag tsa dzaHrbad b+h+yo:__lha tshogs nam mkhar bzhugs pa nyid:__mdos gtor 'phang ba'i rjes su 'ur:__nad mtshon dug gi char chen pos:__dgra bgegs rdul du brlag par bsam:__'phang ba'i sbyor ba spyi ltar bya:__'dis ni chags che nyam nga dang :__byad phur rbod gtong mtshon 'khrugs zlog:__zhi la sogs kyi las rnams kun:__thogs med myur du 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__srid pa'i bde sdug thams cad kun:__ma mo'i byed pa las byung phyir:__'jig rten tshe dpal 'di yis skyed:__dbyings yum rtag pa'i rgyal mor bcas:__srog gi yi ger 'dres pa las:__'chi med rdo rje'i go 'phang thob:__de phyir zab mo'i tshe sgrub ni:__gzhan du nam yang bstan pa med:__snying po'i rnal 'byor bcas su bzhag:__tshe dang gal gyi mthun sdeb la:__snying po'i bcud ldan 'brang rgyas dang :__tshe yi ril bu ma da na:__longs spyod chen po'i 'byor par bsham:__bdag mdun dbyer med bskyed bzlas na:__b+h+rU~M:__snying po thugs kyi thig le ru:__tshe yi ngo bo b+h+rU~M ljang gu:__srog gi phreng ba rgyud gsum po:__'od zer gzha' tshon drwa ba can:__nyi zla'i gwa 'ur rgyas gdab pa:__spros pas nam mkha' gang ba'i 'od:__ye shes las dang 'jig rten gyi:__srid pa ma mo'i sprin phung 'phro:__bsdus pas bla tshe chad nyams dang :__srid zhi'i dwangs bcud dbang med 'phrogs:__bdud rtsi'i bcud kyis rab tu gtams:__snying po tshe yi ngo bor thim:__rtsa yi gsos gyur lang tsho 'bar:__rlung gi srog brtan rdo rje'i tshe:__thig le mi 'gyur gzhom du med:__ye shes snying po'i dbyig tu bsam:__badz+ra dz+nyA na ban+d+hi A yu She swA hA:__snying po'i sngags kyi tha ma ru:__tshe yi mde'u gdags pa 'di:__khri 'bum bye ba rtags dang sbyar:__skabs su dpal gyi pho nya bskul:__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la babs:__'khor 'das ma tshogs las la bzhengs:__sprul pa chen pos stong gsum khengs:__srid zhi'i dwangs bcud dbang med phrogs:__bla tshe yar ba rang sor tshud:__srog klung dbang thang nyams pa gsos:__rgas pa med pa rdo rje'i lus:__'gyur ba med pa gnyug ma'i srog:__'pho ba med pa dbyings kyi tshe:__mi 'gyur mi shigs dngos grub stsol:__ces brjod 'khor 'das tshe bcud kun:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstim:__rtags gsal dngos grub tshe dbang blang :__b+h+rU~M:__'chi med bcud kyis gtams pa yi:__dngos grub mchog gi tshe dang dpal:__sgrub pa'i rdzas la brten nas kyang :__sgrub mchog srog gi thig ler stsol:__A yur+dz+nyA na sid+d+hi hU~M:___zhes brjod rdzas la rol pa yis:__tshe yi dga' ston rgyas par bsam:__'dis ni rdo rje he ru ka'i:__tshe dang lang tsho rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__srid pa ma mo'i tan+t+ra'i bcud:__snying po mchog gi thig le 'di:__slob dpon d+ha na saM skr-i tas:__nyi ma 'od zer bdag la stsal:__ma 'ongs bskal pa'i tha ma ru:__chos byed dmod cing sdig byed bstod:__bzang po'i drin lan ngan gyis 'jal:__mna' dang chad la cir mi sems:__mi dge 'jol nyog spyod pa dang :__sngags kyi 'da' dka'i sa ma ya:__khrel med chu la bskyur ba'i dus:__srid pa'i ma mo thams cad 'khrugs:__nad mug mtshon gyi bskal ngan ldang :__mtha' bzhi'i 'byung po dbus su lhags:__kla klos bstan zhabs sdud nye'i tshe:__las 'phro can la dngos su ston:__des kyang rang gi snying la bzhag:__dus la babs na gsang ste spel:__rang gzhan mang po'i don du 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__chos 'di 'dzin pa'i las can ni:__dpal gyi ye shes 'gro ba 'dul:__ye shes dbyings ni zhig po'i tshul:__gzhan yang badz+ra karma dang :__shrI mchog gi ming can ni:__mtha' dbus ma nges rim gyis 'byung :__rang don nyams blangs bar chad zhi:__gzhan don las sbyar bstan la phan:__zab don snying po'i gsang ba la:__rtse gcig bsgoms pas 'ja' lus sku:__zla ba drug gis nges par 'thob:__de phyir shin tu gces pa'i don:__snying gi ti la ka ru zungs:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu h+ya:__brda thim:__man+t+ra gar+b+ha ma hA gu h+ya sa ma ya:__zhes pa'ang slob dpon d+ha na saM skr-i tas byin gyis brlabs shing*/__rnal 'byor gyi dbang phyug chen po gu ru nyi ma 'od zer gyis snyan brgyud du gdams pa ltar/__lung zin gyi las ldan rnams la phan pa'i bsam pas yon tan phrin las kyi gnas mchog seng chen gnam brag gi snying por mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas/__sprul pa'i gter chen 'gro 'dul mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i spyan sngar me yos gro bzhin zla ba'i dmar phyogs kyi stong pa gsum par rtsol med du gtan la phabs pa'o//__//

Footnotes

Other Information