JKW-KABAB-13-PA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:00, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")

འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི།
Wylie title 'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhi JKW-KABAB-13-PA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 12, Pages 129-130 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhi. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 129-130. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ ('chi med mtsho skyes snying tig)
Deity gu ru mtsho skyes rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-039
[edit]
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཞུགས༔ འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ནི༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང་༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཚོན་བྱེད་པའི༔ མཎྜལ་གཏོར་ཚོགས་བཅས་པ་བཤམ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་བསྒྲུབ༔ བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་བྱ༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་ཁྲུས་ནས་ཕྱུང་༔ བགེགས་ཕྲལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བཅིང་༔ དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས༔ བདག་ཅག་སྣོད་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྒོ་གསུམ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་གསུམ་སྦྱིན༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ༔ དངོས་གཞིར་བུམ་པའི་བདུད་རྩི་ནི༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོར་བསྒོམ༔ ཨོཾ༔ འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ གསང་གསུམ་གནས་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དབང་བསྐུར་ལུས་གང་སྒྲིབ་པ་དག༔ གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བར་བསམ༔ བཟླས་བརྗོད་སྔགས་ཀྱི་ལུང་བྱིན་ཞིང་༔ འོད་གསལ་ཉེར་བསྡུའི་དོན་ངོ་སྤྲད༔ བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སེམས་སྦྱིན༔ ཨཱཿ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཝཱའ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བདུད་རྩིས་རྩ་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པས༔ སྟོང་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ༔ རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཐབས་མཆོག་གར་གྱི་དབང་༔ ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་ཕག་མོ་ཡུམ། མཉམ་སྦྱོར་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ དགའ་བཞི་ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་པར་བྱ༔ གཏོར་མ་དབྱིངས་དང་རིག་པའི་བརྡ༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་གསལ་བཏབ་སྟེ༔ ཨཿ གཏོར་སྣོད་ཀ་དག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ གཏོར་མ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་སྐུ༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཨ་ཨ་ཨ༔ གཉིས་མེད་བསྟིམས་པས་བྱིན་བརླབས་ནས༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་སྤར༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་མཉམ་པར་བཞག༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ངོ་སྤྲད་གདབ༔ ས་མ་ཡ༔
[edit]

'chi med mtsho skyes snying tig las:__smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bzhugs:__'chi med rtsa gsum lha la 'dud:__smin byed dbang gi rim pa ni:__mtshan nyid ldan pa'i slob dpon gyis:__dben par phyi nang gsang ba dang :__de kho na nyid mtshon byed pa'i:__maN+Dal gtor tshogs bcas pa bsham:__snang srid lha yi 'khor lor bsgrub:__bzlas brjod sngags kyis rgyud bskul nas:__dbang bzhi'i ye shes lam du bya:__snod ldan slob ma khrus nas phyung :__bgegs phral srung ba'i 'khor los bcing :__de nas gsol ba gdab pa ni:__e ma rdo rje slob dpon dgongs:__bdag cag snod ldan rigs kyi bu:__gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__sgo gsum smin par mdzad du gsol:__lan gsum skyabs sems sdom gsum sbyin:__ye shes dbab cing brtan par bya:__dngos gzhir bum pa'i bdud rtsi ni:__rtsa gsum lha tshogs ngo bor bsgom:__oM:__'chi med rtsa gsum lha tshogs kyi:__gsang gsum gnas las byung ba yi:__ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__phung khams lha skur dag par shog:__oM AHhU~M badz+ra ka la sha kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__dbang bskur lus gang sgrib pa dag:__gang snang lha skur 'char bar bsam:__bzlas brjod sngags kyi lung byin zhing :__'od gsal nyer bsdu'i don ngo sprad:__bla ma spyan ras gzigs yab yum:__snyoms par zhugs pa'i byang sems sbyin:__AH__'jig rten dbang phyug bde ba che:__rdo rje btsun mor snyoms zhugs pa'i:__byang chub sems kyis dbang bskur bas:__rtsa rlung dbu mar thim par shog:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta wA' ka a b+hi Shiny+tsa AH__bdud rtsis rtsa khams kun khyab pas:__stong gsal ye shes skyes par bsam:__rta phag yab yum phyag rgya ni:__me long gzugs brnyan brdas mtshon te:___hU~M:__bde chen thabs mchog gar gyi dbang :__shes rab stong nyid phag mo yum/__mnyam sbyor phyag rgya'i dbang bskur bas:__lhan skyes ye shes rtogs par shog:__oM AHhU~M ma hA mu dra tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'du shes gsum ldan rnal 'byor gyis:__dga' bzhi lhan skyes mtshon par bya:__gtor ma dbyings dang rig pa'i brda:__rigs kyi bdag por gsal btab ste:__aH__gtor snod ka dag chos kyi dbyings:__gtor ma lhun grub rig pa'i sku:__rigs kyi bdag pos dbang bskur bas:__gdod ma'i gnas lugs mngon gyur shog:__oM AHhU~M d+harma d+hA tu dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa hrIH__a a a:__gnyis med bstims pas byin brlabs nas:__rig rtsal ye shes gong du spar:__dpon slob gnyis kas mnyam par bzhag:__lta sgom spyod 'bras ngo sprad gdab:__sa ma ya:___

Footnotes

Other Information