JKW-KABUM-16-MA-009-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན༔
Wylie title klong chen snying gi thig le las: yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can: JKW-KABUM-16-MA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 9, Text 2, Pages 40-44 (Folios 2b2 to 4b2)
Author འཇིགས་མེད་གླིང་པ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jigs med gling pa. klong chen snying gi thig le las yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 40-44. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Root Treasure - gter gzhung
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-18-TSHA-033
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-048
Colophon

ཨེ་མ༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་རྟགས་ཅན༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀློང་ཆེན་པས༔ དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ༔ ཁོ་བོའི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྦས༔ ལོ་ལྔའི་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བྱས༔ ད་ལྟ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་ཚེ༔ ཟབ་རྒྱ་སྤེལ་བའི་སྣོད་དཀོན་ཡང་༔ གདུག་པ་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་གྱི་ལོར༔ ལྭ་བ་དཀར་པོའི་ལྡིང་གུར་ནང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས༔ འདི་ནས་ལོ་གསུམ་འདས་པ་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གསུམ་ཡང་འབྱུང་༔ བཛྲའི་མིང་ཅན་སྙིང་སྟོབས་ཆེ༔ ཛྙཱ་ནའི་མིང་ཅན་གྲུབ་པའི་གཙོ༔ རིགས་ལྔའི་མིང་འཛིན་སྙན་ངག་མཁན༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྒོ་འབྱེད༔ ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་དུ༔ བརྒྱུད་འཛིན་སྙིང་གི་བུ་རྣམས་དང་༔ ཀོང་སྨྱོན་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ བསྐུལ་ངོར་ཟབ་དོན་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ༔ སྨན་བཙུན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་༔ གཟའ་རྒོད་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་ཡིས༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག་དམ་ཚིག་རྒྱ༔ ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔

e ma:__shin tu yang zab dgongs pa'i gter:__yang gsang thig le'i rgya rtags can:__gdod ma'i mgon po klong chen pas:__dpal gyi bsam yas mchims phu ru:__kho bo'i snying gi dbus su sbas:__lo lnga'i bar du gsang rgya byas:__da lta dus ngan snyigs ma'i tshe:__zab rgya spel ba'i snod dkon yang :__gdug pa zhe sdang sbrul gyi lor:__l+wa ba dkar po'i lding gur nang :__ye shes dbyings kyi mkha' 'gro mas:__'di nas lo gsum 'das pa na:__thugs kyi sras mchog gsum yang 'byung :__badz+ra'i ming can snying stobs che:__dz+nyA na'i ming can grub pa'i gtso:__rigs lnga'i ming 'dzin snyan ngag mkhan:__de dag rnams la chos sgo 'byed:__ces pa'i lung bstan ji bzhin du:__brgyud 'dzin snying gi bu rnams dang :__kong smyon sbas pa'i rnal 'byor gyis:__bskul ngor zab don bka' rgya bkrol:__sman btsun tshe ring mched lnga dang :__gza' rgod srog gi spu gri yis:__thub par srungs shig dam tshig rgya:__las can rnams kyi dpal du shog:_

[edit]
༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་བཞུགས༔ གུ་རུ་ཨ་གྲ་ཧི་ན་མ༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ནི༔ ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཡིད་མཐུན་སར༔ མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟེང་༔ བྷནྡྷ་དུམ་བུ་གསུམ་པའི་ནང་༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྲོག་འཁོར་དང་༔ སེལ་མེད་དམ་རྫས་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རིན་ཆེན་སྨན་དང་འབྲུ་སྣས་དགང་༔ སྟེང་ནས་དར་དམར་ལྡིང་གུར་དབུབ༔ མདུན་དུ་གཏོར་ཚོགས་སྤྱི་མཐུན་བཤམ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་བག་ཕབ་སྟེ༔ དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ། ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ སྐུ་གསུམ་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རང་རིག་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ༔ འཛིན་མེད་ངང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ་གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ ཧོཿ སངས་རྒྱས་མེད་ལ་སེམས་ཅན་མེད༔ ཡིན་པ་མེད་ལ་མིན་པ་མེད༔ སོ་མ་རང་གདངས་ལྷུག་པའི་གདངས༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ་གསུམ་པ་མཚམས་གཅོད་ནི༔ ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ལ༔ བགེགས་དང་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད༔ འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ངང་༔ རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་མཚམས་གཅད་དོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བྱིན་དབབ་མཆོད་རློབ་ནི༔ ཧཱུྃ། སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ཤར༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཀུན༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་མཆོད་རྫས་བརླབ༔ ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ། རིག་སྟོང་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དབྱིངས༔ དྲན་རྫོགས་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྐུ༔ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དོན་གྱི་ལྷ༔ ཆོས་ཟད་མ་བཅོས་ཀློང་བི་མ་ལ༔ ཞེས་ཀྱང་སྒྱུར་ཆོག་པ་རྩ་བའི་མན་ངག༔ ཆེན་པ༔ ཞི་འཛུམ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ངང་༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔ གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྩ་བ་གསུམ༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་བཅས༔ མ་ལུས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ དྲུག་པ་སྤྱན་འདྲེན་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་རྟོག་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ དཔལ་མགོན་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིག་པ་སྐུ་རུ་སྨིན་པ་དང་༔ འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ བདུན་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ཧོཿ ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ངང་༔ དམ་ཡེའི་འཛིན་པ་དག་པའི་ཕྱིར༔ བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་བླ་མ་ལ༔ སྤང་བླང་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ བརྒྱད་པ་མཆོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ། ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གྱི་རྩལ་སྣང་ཀུན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ༔ ཕུལ་བས་ཞེན་འཛིན་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོར་དག་པར་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤཪྴེ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ དགུ་པ་དོན་དམ་བསྟོད་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔ རྣམ་མང་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བླ་མ་ལ༔ ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསྟོད་པར་བགྱི༔ བཅུ་པ་ཛཔ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི༔ ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མཐིང་གསལ་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་གའི་མཐའ་སྐོར་དུ༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྲོག་སྔགས་ཀྱིས༔ བསྐོར་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ༔ ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་དམིགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རྩ་སྔགས་ཡིག་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ༔ འབྲུ་འབུམ་དག་ཏུ་བསྙེན་པར་བྱ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་༼འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པ་བསྙེན་པ། སེམས་ཅན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཤིང་ལྷར་གྱུར་བསྒྲུབ་པ། ཚུར་འདུས་ནས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན། དགོངས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལས་སྦྱོར་རོ། །མཆན།༽ གསུམ་ཆིག་ཆོད་ཡིན༔ ཉམས་དངོས་རྨི་ལམ་མ་ངེས་པར༔ ཞལ་མཐོང་གསུང་ཐོས་རིག་རྩལ་འབར༔ གླེགས་བམ་ཆར་རྒྱུན་འབབ་པ་དང་༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་ཞོན་སོགས་རྨི༔ ཁྱད་པར་ཉམས་རྟོགས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ མ་བསླབས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་རྡོལ༔ དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་མ༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་རྟགས་ཅན༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀློང་ཆེན་པས༔ དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་རུ༔ ཁོ་བོའི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྦས༔ ལོ་ལྔའི་བར་དུ་གསང་རྒྱ་བྱས༔ ད་ལྟ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་ཚེ༔ ཟབ་རྒྱ་སྤེལ་བའི་སྣོད་དཀོན་ཡང་༔ གདུག་པ་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་གྱི་ལོར༔ ལྭ་བ་དཀར་པོའི་ལྡིང་གུར་ནང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མས༔ འདི་ནས་ལོ་གསུམ་འདས་པ་ན༔ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་གསུམ་ཡང་འབྱུང་༔ བཛྲའི་མིང་ཅན་སྙིང་སྟོབས་ཆེ༔ ཛྙཱ་ནའི་མིང་ཅན་གྲུབ་པའི་གཙོ༔ རིགས་ལྔའི་མིང་འཛིན་སྙན་ངག་མཁན༔ དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོས་སྒོ་འབྱེད༔ ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་དུ༔ བརྒྱུད་འཛིན་སྙིང་གི་བུ་རྣམས་དང་༔ ཀོང་སྨྱོན་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ བསྐུལ་ངོར་ཟབ་དོན་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ༔ སྨན་བཙུན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་༔ གཟའ་རྒོད་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་ཡིས༔ ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག་དམ་ཚིག་རྒྱ༔ ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ ༈
[edit]

klong chen snying gi thig le las:__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can bzhugs:_ @#/_/klong chen snying gi thig le las:__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can bzhugs:__gu ru a gra hi na ma:__yang gsang bla ma'i sgrub pa ni:__shin tu dben zhing yid mthun sar:__maN+Dal tshom bu lnga pa'i steng :__b+han+d+ha dum bu gsum pa'i nang :__rig 'dzin 'dus pa'i srog 'khor dang :__sel med dam rdzas a mr-i ta:__rin chen sman dang 'bru snas dgang :__steng nas dar dmar lding gur dbub:__mdun du gtor tshogs spyi mthun bsham:__bde ba'i stan la bag phab ste:__dang po skyabs su 'gro ba ni:__hU~M/__ngo bo rang bzhin thugs rje'i rtsal:__sku gsum chen por lhun rdzogs pa'i:__rang rig don gyi bla ma la:__'dzin med ngang nas skyabs su mchi:__lan gsum gnyis pa sems bskyed ni:__hoH__sangs rgyas med la sems can med:__yin pa med la min pa med:__so ma rang gdangs lhug pa'i gdangs:__rang grol chen por sems bskyed do:__lan gsum gsum pa mtshams gcod ni:__hrIH__gdod nas 'khor 'das gnyis med la:__bgegs dang bar chad ming yang med:__'od gsal sgyu 'phrul dra ba'i ngang :__rnam rtog bag chags mtshams gcad do:__dz+nyA na badz+ra rak+Sha hU~M:__bzhi pa byin dbab mchod rlob ni:__hU~M/__stong nyid dbyings las thugs rje'i rtsal:__mkha' la 'ja' tshon lta bu shar:__dkyil 'khor mchod pa'i rdzas rnams kun:__rang grol chen por byin gyis rlobs:__dz+nyA na badz+ra sa ma ya phaiM phaiM:__oM AHhU~M:__lan gsum brjod pas mchod rdzas brlab:__lnga pa dkyil 'khor bskyed pa ni:__hU~M/__rig stong chos nyid mngon sum dbyings:__dran rdzogs nyams snang gong 'phel sku:__rig pa tshad phebs don gyi lha:__chos zad ma bcos klong bi ma la:__zhes kyang sgyur chog pa rtsa ba'i man ngag:__chen pa:__zhi 'dzum paN+Di ta yi chas:__sems nyid ngal bso'i phyag rgya can:__snang la rang bzhin med pa'i ngang :__sku gsum zhing khams thams cad rdzogs:__gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis:__dus gsum bde gshegs rtsa ba gsum:__rig 'dzin mkha' 'gro rgya mtsho bcas:__ma lus spyan drangs dbyer med bstim:__drug pa spyan 'dren bya ba ni:__hU~M:__rnam rtog bral ba'i pho brang nas:__gdod ma'i mgon po gshegs su gsol:__phyogs lhung med pa'i pho brang nas:__dus gsum bde gshegs gshegs su gsol:__'ja' lus zang thal pho brang nas:__dpal mgon bla ma gshegs su gsol:__rig pa sku ru smin pa dang :__'od lus 'grub par byin gyis rlobs:__ma hA gu ru dz+nyA na sa ma ya dzaHdzaH__bdun pa brda phyag 'tshal ba ni:__hoH__lha dang rang sems dbyer med ngang :__dam ye'i 'dzin pa dag pa'i phyir:__bsam brjod bral ba'i bla ma la:__spang blang med par phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__brgyad pa mchod pa bya ba ni:__hU~M/__tshogs drug yul gyi rtsal snang kun:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin du:__phul bas zhen 'dzin rnam rtog kun:__'od gsal chen por dag par stsol:__oM badz+ra ar+g+haM nas/__rU pa shab+da gan+d+he rA sa spaR+she ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta khA hi:__ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoH__dgu pa don dam bstod pa ni:__hrIH__ma bcos spros bral 'od gsal chos sku'i ngang :__rnam mang rgyud sde rgya mtsho'i dkyil 'khor rdzogs:__sku gsum 'du 'bral med pa'i bla ma la:__kun rdzob sgyu ma tsam du bstod par bgyi:__bcu pa dzapa? kyi dgongs pa ni:__thugs kar thig le 'od lnga'i klong :__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal mnyam gzhag phyag rgya can:__de yi tsit+ta'i gur khang dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng :__hU~M yig mthing ga'i mtha' skor du:__rig 'dzin 'dus pa'i srog sngags kyis:__bskor ba'i 'od zer phyogs bcur 'phros:__dus gsum bde gshegs thams cad dang :__khyad par 'od gsal rdzogs chen gyi:__rig 'dzin brgyud pa'i thugs rje bskul:__tshur 'dus bdag la thim pa yis:__mchog thun dngos grub thob par dmigs:__oM AHhU~M ma hA gu ru dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__rtsa sngags yig 'bru bcu gnyis pa:__'bru 'bum dag tu bsnyen par bya:__bsnyen sgrub las ('od zer 'phros pas bde gshegs mchod pa bsnyen pa/__sems can gyi sdig sgrib sbyangs shing lhar gyur bsgrub pa/__tshur 'dus nas bdag la thim pas sgo gsum gyi sgrib pa byang zhing dngos grub thob pa sgrub chen/__dgongs pa mnyam pa nyid du bzhag pa las sbyor ro/__/mchan/)__gsum chig chod yin:__nyams dngos rmi lam ma nges par:__zhal mthong gsung thos rig rtsal 'bar:__glegs bam char rgyun 'bab pa dang :__seng ge glang chen zhon sogs rmi:__khyad par nyams rtogs rtsol med 'char:__ma bslabs chos kyi gter mdzod rdol:__de tshe dngos grub blang bar bya:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__e ma:__shin tu yang zab dgongs pa'i gter:__yang gsang thig le'i rgya rtags can:__gdod ma'i mgon po klong chen pas:__dpal gyi bsam yas mchims phu ru:__kho bo'i snying gi dbus su sbas:__lo lnga'i bar du gsang rgya byas:__da lta dus ngan snyigs ma'i tshe:__zab rgya spel ba'i snod dkon yang :__gdug pa zhe sdang sbrul gyi lor:__l+wa ba dkar po'i lding gur nang :__ye shes dbyings kyi mkha' 'gro mas:__'di nas lo gsum 'das pa na:__thugs kyi sras mchog gsum yang 'byung :__badz+ra'i ming can snying stobs che:__dz+nyA na'i ming can grub pa'i gtso:__rigs lnga'i ming 'dzin snyan ngag mkhan:__de dag rnams la chos sgo 'byed:__ces pa'i lung bstan ji bzhin du:__brgyud 'dzin snying gi bu rnams dang :__kong smyon sbas pa'i rnal 'byor gyis:__bskul ngor zab don bka' rgya bkrol:__sman btsun tshe ring mched lnga dang :__gza' rgod srog gi spu gri yis:__thub par srungs shig dam tshig rgya:__las can rnams kyi dpal du shog:__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: