jo nang khrid brgya

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:12, 27 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་ (jo nang khrid brgya)

3 Texts

ཡ་
1.9
96-123
དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས།
dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.11
125-126
གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ།
gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.12
126-133
རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབས་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་ལ།
rje btsun rin po che kun dga' grol mchog gi gsung rabs zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge dang rjes 'brel bcas la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)